Roční zápis do kroniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zápis do kroniky"

Transkript

1 Roční zápis do kroniky Rok

2 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický přehled kulturních a společenských událostí... 6 Různé zajímavosti Politické strany a volby Školství Kultura a kulturní organizace Sport a tělovýchova Spolky a soubory Cestovní ruch a Informační centrum Církve Počasí Další zprávy Přílohy 1/ Závazné ukazatele rozpočtu na rok / Mládež reprezentuje město 3/ Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 4/ Kandidátní listiny do zastupitelstva města 5/ Rozhovor s Ing. Martinem Košťálem 6/ Rozhovor s Mgr. Stanislavou Švarcovou 7/ Inforočenka města Lanškroun 2

3 Úvod Po 8 letech psaní kroniky města Lanškroun přebírá po paní Heleně Novákové Mgr. Linda Netušilová a s novou kronikářkou přichází i změna v podobě kroniky. Hlavním rozdílem je způsob ročního zápisu. V předchozích letech byl psán chronologicky, a to zápisy po jednotlivých dnech. Já jsem se nechala inspirovat publikací O kronikách obcí (Praktická pomůcka pro kronikáře obcí) autora PhDr. Jiřího Bartoně a přistupuji k novému tzv. tématickému řazení. Tento lektor a kronikář s mnohaletou praxí tvrdí: Zaznamenávat všechny místní události v prosté časové posloupnosti je vhodné jen v malých obcích. V ostatních obcích se předpokládá, že kronikář člení získané podklady podle jejich obsahu do určitého systému kapitol. Teprve v rámci těchto kapitol řadí záznamy více méně chronologicky, někdy ovšem ještě přihlíží k jejich významu." Letošní zápis začíná obsahem, což přináší přehlednost a lepší orientaci v textu. Zdrojem zápisů do kroniky byly mé vlastní poznámky, dále Listy Lanškrounska, Lanškrounská Inforočenka, webové stránky města materiály z radnice, rozhovory s lidmi a jiné. Text doplňuje 7 příloh. Veřejné události Z domova Rok 2010 byl po čtyřech letech opět rokem volebním. V květnu se konaly volby do Parlamentu České republiky. Předsedou vlády se stal po Ing. Janu Fischerovi (předseda úřednické vlády) Ing. Petr Nečas z Občanské demokratické strany. V říjnu proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. Rok 2010 by se mohl nazvat i rokem reformním. Vláda totiž v druhé polovině roku přistoupila k mnohým úsporným opatřením v oblasti daňové a sociální ve snaze zlepšit hospodaření naše státu. Zda se to podařilo, budeme moci hodnotit nejspíš až v roce následujícím, kdy začne většina těchto reforem platit. Ze světa Katastrofické zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály zasáhlo 12. ledna karibský ostrovní stát Haiti. Otřesy zničily dvoumiliónové hlavní město Port-au-Prince. O střechu nad hlavou přišlo 1,3 milionu lidí a celkový počet obětí dosáhl téměř 230 tisíc. Dne 10. dubna se stala tragická letecká nehoda u ruského města Smolensk při níž zahynul polský prezident Lech Kaczyňski a celé nejvyšší velení polské armády -náčelník generálního štábu a velitelé pozemních, leteckých, speciálních i námořních sil. Polská delegace letěla z Varšavy do Ruska uctít památku obětí Katyňského masakru při příležitosti jeho 70. výročí. Havárii nikdo z cestujících na palubě nepřežil, zemřelo 96 osob. Vláda České republiky stanovila na 17. a 18. dubna státní smutek. Město Lanškroun, které má velice dobré vztahy se svými polskými partnerskými městy, Dzieržoniów a Serock, se k 3

4 uctění památky obětí tohoto neštěstí také připojilo. Státní vlajky Polské a České republiky byly vyvěšeny na státních budovách na půl žerdi a v poledne zněly zvony. Ze sportu Bezesporu největší sportovní událostí roku byly Zimní olympijské hry v Kanadském Vancouvru, které se konaly od 12. do 28. února. Česká republika získala 2 zlaté a 4 bronzové medaile a tímto výsledkem se umístila na 14. místě z celkových 25 zemí. V červenci se konalo fotbalové mistrovství světa v Johannesburgru v Jihoafrické republice. Mistrovství světa, které se koná jednou za čtyři roky, se účastnilo celkem 32 týmů, ale bohužel Česká republika patřila mezi ty země, kterým se nepovedlo na MS kvalifikovat. Politický život ve městě Lanškroun Největší událostí v politickém životě ve městě byly komunální volby. Výsledky těchto voleb přinesly zcela nové tváře ve vedení města. Starostu města Ing. Martina Košťála, který byl na tomto postu 8 let, vystřídala žena Mgr. Stanislava Švarcová. Město získalo dále nového místostarostu i nové složení městské rady. Této otázce se podrobně věnuje kapitola Volby Městská rada a zastupitelstvo Rada města ve složení: Ing. Martin Košťál (starosta), Ing. Jan Šebrle (místostarosta), Mgr. Zdeněk Baborák, RNDr. Lada Sitová, Ladislav Sychra, Mgr. Jan Urban, Ing. Ladislav Verner fungovala do svého posledního jednání dne 1. listopadu Členové zastupitelstva do podzimních voleb: výše vyjmenovaní radní a dále Mgr. Stanislava Švarcová, PaedDr. Marie Borkovcová, Mgr. Martin Joza, Jan Kolomý, Ing. Ivo Obr, MUDr. Lubomír Růžička, MUDr. Václav Kment, Ing. Bohumil Bernášek, Hynek Brýdl, Roman Krajči, Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., Ing. Jan Hradil, Ladislav Chládek, Milan Bednář. Od 10. listopadu 2010, kdy zasedalo ustavující zastupitelstvo, mělo město novou městskou radu, a to v tomto složení: Mgr. Stanislava Švarcová (starostka), Roman Krajči (místostarosta), Hynek Brýdl, Mgr. Monika Dušková, Mgr. Pavel Dvořáček, Tomáš Janouch a Mgr. Martin Roller. Povolební členové zastupitelstva: výše vyjmenovaní radní a dále Ing. Martin Košťál, Tomáš Krč, MUDr. Václav Kment, Ing. Bohumil Bernášek, Stanislav Popelář, Mgr. Zdeněk Baborák, MUDr. Ivo Beránek, MUDr. Lubomír Růžička, Ing. Jan Šebrle, Mgr. Radim Vetchý, Mgr. Pavel Dvořáček, Ing. Ladislav Verner, MVDr. Vojtěch Švarc, Ladislav Sychra, Milan Bednář. Odbory Městského úřadu Lanškroun 4

5 Odborů bylo celkem 10, z nichž některé odbory měly dále svá oddělení. V tabulce níže jsou všechny vyjmenovány včetně svých vedoucích. Jedná se o aktuální stav ke konci roku Počet zaměstnanců městského úřadu byl 71. Toto číslo nezahrnuje starostku a místostarostu a dále se sem nezapočítávají zaměstnanci úklidu a údržby. Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu Odbor investiční a investiční akce v Lanškrouně provedené v roce 2010 V roce 2010 získalo město 11 milionů korun v různých dotačních programech, a to ze strukturálních fondů EU, ministerstev, státních fondů a z prostředků kraje. Za tyto finance bylo provedeno mnoho stavebních úprav a investičních akcí na budovách školských zařízení. Ty jsou uvedeny v kapitole Školství u výčtu jednotlivých škol a budov. Z významných investičních akcí v roce 2010 je dále nutné zmínit tyto dvě stavby: 1/ Skautská klubovna: Byla realizována I. etapa výstavby skautské klubovny, která se postavila na okraji města za tzv. Atriáky" při výjezdu směr Horní Čermná -Nepomuky. Byly provedeny zemní práce, základy, napojení na sítě, byla zhotovena nosná část a střešní konstrukce této dřevostavby, náklady na I. etapu činily 4 miliony korun. Dokončení je plánováno v následujícím roce. 5

6 2 /Regenerace panelového sídliště Dvorské Lány: Byla provedena II. etapa regenerace panelového sídliště Dvorské lány, která spočívala ve vybudování nových chodníků, části komunikace a parkoviště, dětského hřiště s mnoha atrakcemi. Celkové náklady činily něco přes 4 miliony korun a Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto akci poskytlo bezmála 3 milionovou dotaci z programu regenerace panelových sídlišť. Dále byly rekonstruovány ulice Sadová a ulice Vrchlického. Odbor stavební úřad a jeho činnost Tento odbor zajišťoval stavebně správní a územně plánovací činnost na Lanškrounsku. V roce 2010 vydal 140 územních rozhodnutí, 198 stavebních povolení, 164 kolaudačních rozhodnutí. Provedl 300 kontrolních prohlídek, tzv. stavebních dozorů, ve městě přidělil 26 čísel popisných. Dále spolupracoval na novém územním plánu, který bude platný v následujícím roce a nahradí tak stávající územní plán sídelního útvaru Lanškroun z roku Odbor vnitřních věcí a pohyb obyvatelstva Odbor vnitřních věcí poskytl žadatelům spádového regionu Lanškrounsko (22 obcí) tyto služby: žádost o poskytnutí údajů z centrálního registru obyvatel podalo 11 fyzických osob a 103 osob právnických, občanských průkazů bylo vydáno 2 139, cestovních pasů 764. Ověřit podpis anebo fotokopii dokumentu si na Městský úřad Lanškroun přišlo osob. O výpisy z CzechPOINTU (výpis z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, atd.) si požádalo osob. Konverze dokumentů, která byla zavedena v souvislosti s datovými schránkami, byla poskytnuta 99 osobám. Příjmení si nechalo změnit 8 osob a do svazku manželského vstoupilo 59 párů. Otcovství v loňském roce přiznalo 82 mužů. Druhopisy dokladů byly vydány 157 osobám. Do zvláštní matriky (např. z důvodu uzavření sňatku anebo narození občana města v zahraničí) bylo zapsáno 9 osob. Žádostí o osvědčení státního občanství České republiky bylo evidováno celkem 258. Zrušit údaje o místu trvalého pobytu si nechalo 28 osob a opravy nesouladů v informačním systému registru obyvatel byly provedeny u 305-ti osob. Počet obyvatel ke konci roku 2010 byl ve městě Lanškroun , z toho 605 cizinců. Během roku se přihlásilo k trvalému pobytu 437 osob. Narodilo se 98 dětí a zemřelo 86 osob. Míra nezaměstnanosti se v Lanškrouně pohybovala v průběhu roku kolem 8%. Nejvyšší byla v období leden až březen, a to 9,7%, naopak nejnižší nezaměstnanost byla v měsíci říjnu a listopadu, cca 7%. Rozpočet Město Lanškroun vstoupilo do nového roku se schváleným rozpočtem. Celkový objem rozpočtových potřeb tvořilo 197 milionů korun. Podrobný přehled výdajů pro jednotlivé 6

7 odbory městského úřadu a organizace zřizované městem jsou uvedeny v příloze č.1. Závazné ukazatele rozpočtu na rok Partnerská města Lanškroun měl partnerskou spolupráci s polskými městy Dzieržoniów a Serock, se slovenským Kežmarokem a italským Castiglione in Teverina. Z mnoha společných akcí, které se v roce 2010 realizovaly, je vhodné zmínit účast 43 osob z Lanškrouna na 9. ročníku amatérského závodu cyklistů a turistů v Dzieržoniówě tzv. Trakt, což je turistická akce inspirována lanškrounskou Kopou. V červnu navštívil autobus dětí z našich základních škol partnerské město Serock. Tyto návštěvy se konají pravidelně každý rok, jednou v Polsku a podruhé u nás. Naše město uhradilo dětem dopravu, ostatní náklady pobytu hradilo hostitelské město. Tradici v pořádání Olympiády partnerských měst, kterou zahájil Lanškroun, letos v červnu převzalo partnerské město Dzieržoniów. Olympiády se za nás zúčastnil tým v čele se starostou Ing. Martinem Košťálem a dalšími 7 spoluhráči. Umístili se na druhém místě za domácím Dzieržoniówem. Každoročně jezdí návštěvy na Lanškrounskou kopu, ale letos poprvé se této akce zúčastnila všechna partnerská města. Na akci bývají pozváni jak zástupci měst, tak turisté. Letošní počet zahraničních hostů byl opravdu rekordní. V jeden víkend se v Lanškrouně potkalo 140 přátel ze čtyř partnerských měst. Jednou z netradičních událostí na Kopě bylo vystoupení hudební dechové kapely z italského partnerského města Castiglione in Teverina. Školy SOŠ a SOU Lanškroun a Zespol Szkol Nrl. z Dzierzoniowa oslavily 20 let partnerské spolupráce. Chronologický přehled kulturních a společenských událostí Tříkrálová sbírka Jubilejní desátý ročník Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou se konal v sobotu 9. ledna. Akce se ujalo skautské středisko Zubr a Dikobraz a bylo vybráno 95 tisíc korun. Výstava v městském muzeu Dne 16. ledna byla vernisáží zahájena ve výstavní síni muzea výstava Historické kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové. Jednalo se o nejdéle trvající výstavu tohoto roku, kočárky si mohli návštěvníci prohlédnout až do konce dubna. Městská policie užívá nové vozidlo Na počátku roku 2010 byla lanškrounská městská policie obohacena o nové služební vozidlo Škoda Yeti. Toto vozidlo bylo zakoupeno z důvodu častějších výjezdu do terénu, a 7

8 to: chatová oblast Lískovec, obec Rudoltice, Zámeček u Rudoltic a další místa, do kterých je potřeba částečně terénní vozidlo. Koncert Marty Kubišové Sál zámku se zcela naplnil na koncertě známé české zpěvačky Marty Kubišové, která vystoupila v Lanškrouně dne 11. února. Masopustní průvod a veselice 13. února slavil Lanškroun Masopust. Jednalo se o jubilejní 10-tý ročník průvodu, který byl tentokrát zakončen na zámeckém nádvoří, tam dostaly maškary z rukou starosty klíč od města, byly vyhodnoceny nejlepší masky a následoval kulturně hudební program. Mládež reprezentuje město Lanškroun 15. února proběhlo v prostorách lanškrounského zámku slavnostní vyhodnocení ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun. Zde byli vyhodnoceni úspěšní mladí lidé, kteří reprezentovali město Lanškroun na mezinárodní a celostátní úrovni v uplynulém roce. Ti co reprezentovali na úrovni krajské, případně okresní, byli oceněni ve svých domovských organizacích. V Příloze č. 2. Mládež reprezentuje město jsou vyjmenováni všichni ocenění. Základní škola speciální bez bariér Dne 19. února byl v ZŠ speciální na Olbrachtově ulici slavnostně otevřen bezbariérový vstup do budovy školy. Byla namontována svislá schodišťová plošina, která umožní žákům, z nichž mnozí jsou hůře pohybliví nebo dokonce na vozíku, snadný a rychlý vstup do školy. Bohužel ve městě stále zůstává spousta míst, kam se handicapovaní nemohou dostat. Kalibr Cup Lanškroun v únoru již podesáté hostil mezinárodní soutěž studentů středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě Kalibr Cup. Letošní výzva pro kreativní účesy, líčení a nehtovou tvorbu se nesla ve stylu éry hvězd 30. let. Při slavnostním zahájení akce byla přítomna i senátorka Ludmila Mullerová. Požár zničil lanškrounskou tržnici Dne 26. února večer vypukl požár, který následně zničil místní městskou tržnici. Jednalo se o objekt ležící v ulici 5. května o velikosti 22 x 40 metrů, stavba byla z desetiny zděná a zbytek tvořila dřevěná konstrukce. V posledních letech sloužila především vietnamským prodejcům. Objekt byl požárem natolik poničen, že jeho zbytky musely být ztrženy a na tomto místě zůstal prázdný prostor. Soudní znalec vyčíslil škodu na 2,5 milionu korun, příčina požáru se do konce roku nepodařila zjistit, spekuluje se i o možnosti úmyslného založení. Výstava Mezi obrazy

9 Městská knihovna zahájila 5. března v prostorách čítárny malou výstavu obrazů lanškrounského autora Václava Smejkala (JMB) a obrazy a keramiku Marie Šmokové. Touto akcí tak zahájila Březen - měsíc knihy. Na vernisáži vystoupil spisovatel František Uher z Havlíčkova Brodu a básník Jiří Faltus z Lanškrouna. Cestopis Hory shora Ve stejnou chvíli jako vernisáž Mezi obrazy se na lanškrounském zámku konal cestopis a beseda s jedním z našich nejúspěšnějších horolezců Radkem Jarošem. Ten v posledních deseti letech absolvoval mimo jiné expedice na devět osmitisícovek. Na vrcholech osmi z nich stál, včetně nejvyšší hory světa Mt. Everestu. V dopoledních hodinách měl tento horolezec připravené i povídání a promítání pro školy. Tibetská vlajka vlála i před lanškrounskou radnicí 10. března si demokratický svět připomněl 51. výročí krvavě potlačeného povstání v tibetském hlavním městě Lhase. Lanškroun se vyvěšením tibetské vlajky připojil k celosvětové akci, jejímž hlavním smyslem je symbolická podpora Tibeťanů v jejich vzdoru proti čínské okupaci. Koncert Big Bandu V sobotu 13. března pozval své příznivce na tradiční jarní koncert na lanškrounském zámku místní Big Band pod vedením Josefa Pilného. Koncert mívá zajímavé hosty, tentokrát jím byl jazzový klavírista a skladatel Milan Svoboda. Divadelní představení 25. března uvedla divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské Praha na lanškrounském zámku komedii Prolhaná Ketty. Tato mistrně napsaná situační komedie byla pro diváky zdrojem nejen dobré zábavy, ale i poučení. Zámecký sál byl zcela zaplněn, tak jak tomu bývá při velkých divadelních představeních. Velikonoce Letošní velikonoční svátky připadly na první dubnový víkend. Po krásně slunečné neděli (4.dubna) se v pondělí bohužel ochladilo a koledníci museli vyrazit na pomlázku v deštivém počasí. Jazzový festival Dne se na zámku konal 10. ročník jazzového festivalu Jazz a little otherwise. Tentokrát vystoupili tito interpreti: Kloaka, Cimpr Campr, Rhythm Desperadost, Jana Koubková, Ondřej Pivec Organic Quartet. Tento jednodenní festival se nejprve konával ve Společenské domě, až před několika lety se přestěhoval na sál zámku, kde jeho komornější prostory při stolovém uspořádání sálu připravily příjemnou atmosféru a hudební zážitek. 9

10 Majáles Majáles každoročně pořádají studenti gymnázia ve spolupráci s kulturním centrem. Tato akce se konala na náměstí a téma pro letošní ročník se neslo v retro stylu 70. až 80. let. Na programu byl průvod městem v maskách, vystoupení tanečních a hudebních skupin. Bienále Základní umělecké školy 2. května proběhla umělecká přehlídka ZUŠ Jindřicha Pravečka tentokrát pod názvem - Zaostřeno na detail. Jednalo se o 9. bienále, které během dvou let připravili žáci výtvarného oboru. Náměty žáci hledali především v říši rostlin a živočichů a použitým technikám se meze nekladly. 65. výročí od ukončení Druhé světové války Dne 7. května v pátek proběhl u památníku obětí válek a holocaustu vzpomínkový akt k výročí dne osvobození. Čestnou stráž zde drželi skauti ze střediska Zubr a Dikobraz. S projevem vystoupil starosta města Martin Košťál a krátce promluvil pan Jaroslav Kovařík, jednatel základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lanškroun. Večer se konal slavnostní koncert ke Dni vítězství pražského hudebního souboru Wrgha Powu Orchestra na sále zámku. Oslavy 725. výročí od první písemné zmínky o městě Lanškroun Tato slavnost se konala v sobotu 29. května na nádvoří zámku, kam dorazil i Záviš z Falkenštejna se svou družinou. Ten den proběhla v muzeu vernisáž nové výstavy obrazů Libuše Pilařové - Kverkové a ve vstupním prostoru muzea byla výstava věnována Záviši a jeho době. Při této příležitosti představilo muzeum tři nově vydané publikace. Významným hostem této slavnosti byl uznávaný vědec (fyzik) světového významu profesor Herwig Schopper, který se narodil v Lanškrouně v roce 1924 a žil zde do Druhé světové války. Slavnostní den Zemědělské školy Sobota 8. května byla pro Zemědělskou školu velkým dnem. U příležitosti výročí 65. let od založení pořádala již 30. ročník jezdeckých závodů O hliněný pohár" a současně prezentovala své služby při tzv. Dni školy. Této akce se mimo studentů a rodičů účastnila i široká veřejnost. Malý závod míru 4. až 6. června připravil tým pořadatelů z Cyklistického klubu Lanškroun jubilejní 40. ročník Malého závodu míru 2010 AVX, etapového závodu starších žáků a kadetek. Letos byla silná zahraniční účast, a to: z Německa, Polska, Chorvatska, Slovenska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Holandska a Finska. O to smutnější bylo, že se v peletonu neobjevil ani jeden místní cyklista. Starší žáci totiž nejsou momentálně v Lanškrouně k dispozici. 10

11 Chrámový sbor kostela sv. Václava slavil narozeniny 5. června uplynulo 15 let od založení Chrámového sboru, který funguje pod stálým vedením dirigentky Jarmily Uhlířové. Sbor si přichystal pro své posluchače slavnostní koncert. Lanškrounští cimrmanologové divadelního souboru MED 9. června se konala premiéra hry Járy Cimrmana Blaník v podání souboru MED (Malé experimentální divadlo). Soubor tvořili studenti ročníku sexty Gymnázia Lanškroun. Divadelní představení Vše o mužích Plný sál lanškrounského zámku přivítal 22. června pražské divadelní studio DVA s tragikomickou hrou o mužích pro ženy pod názvem Vše o mužích aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí". Lanškrounskému publiku se představili známí herci Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný. Lanškrounské zrcadlení Byl název pro hudební vystoupení ZUŠ Teplice a Vokins ZUŠ Lanškroun, které se konalo na nádvoří zámku 24. června. Večer program pokračoval u fontány na náměstí A. Jiráska tanečním vystoupením žáků ZUŠ. Lanškroun - druhé nejlepší město pro byznys v kraji V celorepublikovém srovnávacím průzkumu Město pro byznys 2010 se Lanškroun umístil v rámci Pardubického kraje na druhém místě za Litomyšlí. O druhou příčku se dělil s Pardubicemi. Ocenění si převzal starosta města Martin Košťál 22. června v krajském městě. Kulturní léto na farní zahradě V průběhu letních měsíců července a srpna připravila Římskokatolická farnost za podpory města, kulturního centra a Restaurace u Pastýře hudební sobotní večery. Ze známých popových hudebníků vystoupili např. Petr Vondráček a skupina Lokomotiva, Ivan Hlas, Honza Kalousek, dále Hudci z Kyjova či latinský orchestr působící v České republice Mezcla. O všechny koncerty byl velký zájem a farní zahrada leckdy praskala ve švech. Cyklistický etapový závod Regionem Orlicka Ve dnech 30. července až 1. srpna se v Lanškrouně konal 24. ročník českého poháru juniorů, který je nejnáročnější závod pro cyklisty do 18 let v České republice. Největší nadějí současné lanškrounské cyklistiky z oddílu SKP Duha Fort Lanškroun byl Daniel Turek, který vyhrál jednu etapu a celkově se umístil na pátém místě. egon centrum Lanškroun Od srpna 2010 začalo město Lanškroun připravovat projekt egon centra. Jedná se o školící centrum pro region Lanškrounsko i Českotřebovsko, školení je určeno pro úředníky a má za cíl proškolit znalosti egovernmentu v praxi. Projekt byl z 85 % financován z 11

12 prostředků Evropského sociálního fondu a celkové náklady činily 2,1 milionů korun. Projekt poběží 3 roky. Lanškrounský fotoklub vystavoval v muzeu Od 4. září byla k shlédnutí výstava fotografií místního fotoklubu se zajímavým tématem Sudety kolem nás a v nás. 42. Lanškrounská kopa a městské slavnosti Turistický dálkový pochod Lanškrounská kopa se konala za krásného slunečného počasí v sobotu 11. září 2010 a účast na ní byla opět rekordní. Na pěší, cyklistickou a in-line bruslařskou trasu se vydalo 5103 účastníků. Městské slavnosti při Kopě trvaly dva dny. V pátek večer vrcholil program koncertem kapely Fešáci, v sobotu pak skupinou MIG 21 s populárním Jiřím Macháčkem. Po skončení koncertu se přímo na náměstí představili v ringu v exhibičním utkání lanškrounští boxeři Jan Vondra a Bronislav Kubín. Soutěž Otevřeno x Zavřeno Město Lanškroun se stalo vítězem v soutěži Otevřeno x Zavřeno Nominace byla podána v kategorii Otevřeno za zveřejňování zápisů z rady města na webu a informací o jednání rady v Listech Lanškrounska. Cenu převzal 29. září v Praze starosta města Martin Košťál společně s tajemníkem městského úřadu Petrem Kotěrou. Poznámka: Jednalo se o osmý ročník soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, ve které se hodnotí kvalita poskytování informací občanům, zneužívání nebo naopak dobré příklady využívání radničních periodik a aktivní zveřejňování informací. Inspirace moravským folklorem Předposlední výstavou roku v městském muzeu byly fotografie Pavla Popelky, ředitele muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, inspirované folklorem a přírodou. Vernisáž proběhla v sobotu 16. října. Premiéra hry Marionety s.r.o. Divadelní soubor Gymnázia Škeble v režii Jana Střechy uvedla 24. září adaptaci povídek R. Bradburyho a M. Švandrlíka pod názvem Marionety s.r.o. Literární maratón v knihovně Dne 14. října se již po šesté zastavil Východočeský umělecký maratón v lanškrounské knihovně. Jednalo se o besedu a autorské čtení s názvem Odkud kam aneb Sudety v literatuře. Akci zaštítil lanškrounský básník pan Jiří Faltus. Lanškroun oslavil výročí 28. října

13 Výročí vzniku samostatného československého státu si Lanškroun připomněl ve středu 27. října třemi různými akcemi. Dopoledne to bylo položení věnců k pomníku obětem války a holocaustu. Odpoledne předal starosta města Lanškroun Martin Košťál na zámku pamětní medaile města šesti osobnostem z různých oblastí. Medaile byly uděleny těmto osobnostem: Ireně Kuncové, Ing. Rudi Janischovi a Gerhardu Mullerovi za rozvoj česko-německých vztahů mezi krajany a městem Lanškroun. Dále Jiřímu Kollertovi a Daliboru Matějíkovi za významné přispění k rozvoji Lanškrouna a Lanškrounska (jmenovaní jsou majitelé firmy Pekařství a cukrářství Sázava) a v neposlední řadě Ing. Jozefu Svetlíkovi za propagaci města v radioklubu OK1KTW. V rámci oslav se v předvečer státního svátku konal slavnostní koncert v podání Smetanova tria. Přestože se jednalo o jeden z nejprestižnějších souborů vážné hudby, kde jsou hudebníci zvyklí na vyprodané sály, u nás se sešlo diváků kolem třiceti. Potvrdilo se, že Lanškrounští obyvatelé na vážnou hudbu moc nechodí. Bílé Vánoce Lucie Bílé Lanškroun se stal jedním ze zastavení turné Lucie Bílé pod názvem Bílé Vánoce. V kostele sv. Václava vystoupila tato známá zpěvačka 17. listopadu společně s chlapeckým sborem Boni Pueri pod vedením Pavla Horáka a s klavírem Petra Maláska. V programu večera byly tradiční vánoční písně a koledy. Koncert uvedl nejen v Lanškrouně, ale i na dalších místech lanškrounský farář Zbigniew Czendlik. Ve městě začaly Vánoce 27. listopadu se přišlo městského muzea podívat velké množství návštěvníků na otevření výstavy Čas vánoční. V galerii muzea byly vystaveny různé betlémy, lidové zvyky doby adventní i vánoční a v muzeu pak chlouba vánočních muzejních sbírek dřevěný betlém místního řezbáře Bedřicha Šilara. Na neděli 28. listopadu připadla první adventní neděle. Stejně jako v minulém roce organizovalo městské muzeum po čtyři adventní neděle sváteční trhy, na kterých prodávali řemeslníci a další obchodníci své výrobky. Všechny akce byly provázeny mluveným slovem, hudebními vystoupeními pěveckých souborů. Na zlatou neděli sehrálo Divadlo Ve středu Vánoční hru v podobě živého Betlému. Štědrý den a Silvestr připadl na pátek. Vánoční koncert Jaroslava Hutky 7. prosince přijal pozvání do Lanškrouna folkový zpěvák Jaroslav Hutka. Jeho vystoupení se konalo na zámku. Různé zajímavosti Záhadný kruh na Zámečku 13

14 Záhadný kruh ve sněhu se v únoru objevil u Zámečku (Nový zámek u Rudoltic). Jednalo se o pravidelný kruh, který vykazoval teploty kolem 20 stupňů nad nulou, přičemž okolo ležel sníh a země byla zmrzlá. Tento jev přilákal do Lanškrouna novináře i televizi a Zámeček byl středem pozornosti. Za teplým kruhem ve sněhu ale nestály žádné záhady ani paranormální jevy, nýbrž vadné elektrické vedení v půlmetrové hloubce pod kruhem. Restaurace Pod Radnicí uzavřena Rada města jménem vlastníka restaurace v suterénu budovy radnice rozhodla ukončit nájem a vyklidit prostory. Tomuto činu předcházela dlouhá anabáze vzájemných jednání mezi vedením města na straně jedné a uživatelem panem Janem Minářem a jeho firmou Gurmán s.r.o. na straně druhé. Předmětem vzájemných jednání byla především snaha vedení města legalizovat užívací vztah Jana Mináře k nebytovým prostorům, uzavřením nájemní smlouvy a vyřešení otázky několikasettisícového dluhu pana Mináře vůči městu za užívání suterénu radnice. Vlastní akt vystěhování inventáře a ukončení provozu restaurace provedla městem najatá agentura v březnu roku Pan Jan Minář se po tomto kroku města obrátil na soud, který v září rozhodl o předběžném opatření v jehož rámci mu město bylo povinno až do rozhodnutí soudu užívání restaurace opětovně umožnit. Finální soud do konce roku 2010 neproběhl a tak restaurace fungovala dál a až následující rok ukáže, jak soud v této záležitosti rozhodne. Životní jubileum Dne 21. dubna 2010 se dožila sto let obyvatelka domova pro seniory Ludmila Chládková. Vedení domova pro paní Chládkovou připravilo oslavu. Krádež ve zlatnictví 19. května přišel do obchodu zlatnictví na náměstí muž se ženou, ten odlákal pozornost prodavačky a žena mezi tím z prodejního pultu vytáhla plato se zlatými řetízky a strčila ho do tašky. Krádež zjistila majitelka prodejny až po jejich odchodu. Dvojice si odnesla zboží za 300 tisíc korun, pachatelé nebyli dopadeni. Výlov Krátkého rybníka Rybáři z místní organizace po 32 letech vylovili během pátku a soboty 29. a 30. října Krátký rybník. Po sezóně dominovala v úlovku podle očekávání bílá ryba, tj. cejnek malý, který byl po vylovení převezen do řeky Labe. Rybník zůstal nasucho celou zimu a napouštět by se měl až příští jaro. Domov pro seniory Lanškrounský domov pro seniory oslavil 21. října čtyři roky své existence. O tom, že jsou jeho služby na vysoké úrovni svědčí 1. cena kvality v sociální péči, kterou získali. Tuto cenu si převzal ředitel domova Ing. Milan Minář dne 10. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. Jednalo se o celostátní soutěž o nejkvalitnějšího poskytovatele sociálních služeb, 14

15 která se organizuje již pátým rokem. Do letošního ročníku bylo přihlášeno více než sto zařízení a jednotlivců, z nichž po dvoukolovém hodnocení vzešli vítězové. Příspěvková organizace Města Lanškroun byla oceněna za to, že se stala špičkovým zařízením s profesionálním přístupem ke klientům a za to, že se zařízení stalo pro klienty opravdovým domovem. Domov pro seniory má kapacitu 86 lůžek + 4 lůžka odlehčovací služby. Výše místních poplatků Poplatek za komunální odpad ve městě činil 492 Kč za osobu. Poplatek ze psů byl stanoven vyhláškou v rozmezí od 150 Kč do Kč podle toho, ve které části města pes žije a také podle počtu psů v domácnosti, nižší poplatky mají důchodci. Mezi další poplatky patří poplatek ze vstupného, sazba %, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity za každé využité lůžko a den 3 Kč a dále poplatek za výherní hrací přístroj Kč za čtvrtletí (Poznámka: ke dni bylo povoleno 11 výherních hracích přístrojů). Regulace nájemného v bytech Od 1. ledna 2010 došlo k regulaci výše nájemného v městských bytech, a to na částku tzv. nesnížená kvalita (dříve byla označována jako kvalita I. kategorie) 51,95 Kč/m2 a s tzv. sníženou kvalitou (dříve II. kategorie) 46,76 Kč/m2. Stavba roku Pardubického kraje stojí v Lanškrouně V kategorii rodinné a bytové domy zvítězila vila Jiřího Vávry na ulici Slovenská z dílny společnosti KOKESpartners architekta Přemysla Kokeše. Stejný ateliér navrhl budovu Pekařství a cukrářství Sázava, která získala prvenství v kategorii Stavby pro průmysl a tím se stal Přemysl Kokeš nejúspěšnějším účastníkem soutěže. Tyto ceny se udělovaly čtvrtým rokem a vyhlášení se konalo 14. prosince v Pardubicích. Pekařství a cukrářství Sázava oslavilo 20 let existence V listopadu uplynulo 20 let od založení Pekárny Sázava. Za tu dobu se z malé pekárny v přilehlé obci Sázava stala v širokém regionu známá a kvalitou vyhlášená pekárna se sídlem v Lanškrouně. Majiteli jsou po celou dobu pan Dalibor Matějík a Jiří Kollert. Pekárna byla několikrát přestěhována a aktuálně firma funguje v nové budově postavené na zelené louce mezi obcí Lanškroun a Sázava. Pekařství se tam přestěhovalo v listopadu roku Celkový počet druhů pekařských a cukrářských výrobků je 340. Firma provozuje v devatenácti městech regionu specializované prodejny, které jsou charakteristické tím, že se na většině z nich pečivo přímo peče. V samotném Lanškrouně fungují dvě prodejny a jeden mléčný bar. 15

16 Politické strany a volby 2010 Letošní rok byl rokem volebním. 28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 15. a 16. října volby do zastupitelstev obcí. Tento datum byl v Lanškrouně i termínem prvního kola senátních voleb, druhé kolo se pak konalo o týden později, tj. 22. a 23. října. Volby do poslanecké sněmovny vyhrála celorepublikově Česká strana sociálně demokratická s 22,08 % hlasů, na druhém místě skončila Občanská demokratická strana s 20,22 % a na místě třetím nově vzniklá strana TOP 09 se 16,71 %. Čtvrté místo obsadila Komunistická strana Čech a Moravy s 11,71 % a místo těsně páté další nová strana Věci veřejné s 10,88 %. Nutno podotknout, že se poprvé nedostala do Parlamentu ČR strana KDU-ČSL a dále ani Strana zelených. Pro další 4 roky bude parlament tvořit 5 volebních stran. Podrobné celorepublikové výsledky voleb s umístěním dalších kandidujících stran jsou uvedeny v příloze číslo 3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našem volebním kraji kandidovalo 16 volebních stran. V Lanškrouně se volilo v 8 okrscích, zúčastnilo se voličů, což znamenalo volební účast 66,80 %. V tabulce níže jsou vidět výsledky v procentech, strany jsou seřazeny od nejúspěšnější. V Lanškrouně volby nepotvrdily celorepublikové výsledky a Občanská demokratická strana se umístila na prvním místě před Českou stranou sociálně demokratickou, na třetím místě skončila TOP 09. Nejvíce preferenčních hlasů získal kandidát ODS Mgr. Martin Roller. Zde je přehled, jak se volilo v Lanškrouně: Strana Výsledek v % Občanská demokratická strana 22,9 Česká strana sociálně 21,19 demokratická TOP 09 14,85 Věci veřejné 13,4 Komunistická str. Čech a 9,08 Moravy Strana Práv Občanů 5,28 ZEMANOVCI Křesť. Demokr. unie-čs. strana 4,83 lidová Suverenita-blok J. Bobošíkové 3,39 Strana zelených 1,69 Česká strana pirátská 1,05 Strana svobodných občanů 1,01 Dělnická str. sociální 0,68 spravedlnosti 16

17 Volte Pravý Blok 0,17 OBČANÉ.CZ 0,32 Konzervativní strana 0,05 STOP 0,03 Volby do Zastupitelstva města Lanškroun pro volební období Na podzim se konaly volby do zastupitelstev měst a obcí. Jak by se dalo očekávat, již několik týdnů před volbami lákaly jednotlivé strany svými volebními kampaněmi obyvatele Lanškrouna. V příloze číslo 4. jsou uvedeny všechny kandidátní listiny do zastupitelstva města Lanškroun pro toto volební období. Výsledky Volební účast ve volbách do Zastupitelstva města Lanškroun byla 48,97%. ODS získala celkem 6 kandidátů do zastupitelstva, ČSSD - 5, MůjLanškroun - 4, KDU-ČSL - 2, TOP 09-2, Klub angažovaných Lanškroun - 1 a KSČM - 1 hlas. Zde je seznam 21 členů nového zastupitelstva včetně počtu preferenčních hlasů, které získali: Kandidát Navrhující strana Počet hlasů Mgr. Stanislava Švarcová ODS 1445 MUDr. Václav Kment ČSSD 1235 Ing. Martin Košťál ODS 1200 Ing. Bohumil Bernášek ČSSD 1166 PaedDr. Marie Borkovcová ODS 1150 Mgr. Monika Dušková ODS 1130 Mgr. Martin Roller ODS 1116 Tomáš Krč ODS 907 Stanislav Popelář ČSSD 903 Mgr. Zdeněk Baborák ČSSD 868 MUDr. Ivo Beránek ČSSD 855 Roman Krajči NK (MůjLanškroun) 739 MUDr. Lubomír Růžička NK (MůjLanškroun) 737 Hynek Brýdl NK (MůjLanškroun) 735 Ing. Jan Šebrle KDU-ČSL 653 Mgr. Radim Vetchý NK (MůjLanškroun) 649 Mgr. Pavel Dvořáček TOP Ing. Ladislav Verner KDU-ČSL 574 MVDr. Vojtěch Švarc TOP Ladislav Sychra NK (KAL) 452 Milan Bednář KSČM

18 Rezignace na mandát člena zastupitelstva města MUDr. Lubomír Růžička, který kandidoval za volební stranu MůjLanškroun po uskutečněných volbách do Zastupitelstva města Lanškroun rezignoval na mandát člena Zastupitelstva města Lanškroun a z tohoto důvodu jeho mandát zaujal p. Tomáš Janouch, první náhradník volební strany MůjLanškroun. Povolební vyjednávání Možná poněkud překvapivě dopadlo povolební vyjednávání. Koalici vytvořila ODS a Můj Lanškroun, doplněná TOP 09. Toto lze vnímat jako překvapení, které málokdo očekával. Celé předchozí volební období vystupoval Můj Lanškroun silně opozičně a v tomto duchu se nesly i zasedání zastupitelstva. Nicméně Můj Lanškroun se nikdy netajil tím, že se považuje za spíše pravicové uskupení. To se mohlo ukázat jako klíčové při hledání programových shod. Pro druhou vítěznou stranu ČSSD, která se postavila do opozice, to ovšem přineslo neúspěch v tom, že se nepodílela na sestavení městské rady a nezískala ani jeden post radního. V povolebních jednáních se došlo k těmto výsledkům: Lanškroun má ve své historii první starostku Mgr. Stanislavu Švarcovou, místostarostou se stal Roman Krajči. Do městské rady zasedlo 7 nových členů a Lanškroun tedy bude mít po dobu následujících čtyř let zcela nové městské radní, protože ani jeden z nich nebyl v městské radě v předchozím volebním období. Jsou jimi: Mgr. Stanislava Švarcová, Roman Krajči, Hynek Brýdl, Mgr. Monika Dušková, Mgr. Pavel Dvořáček, Tomáš Janouch a Mgr. Martin Roller. K tématu volby se vztahují přílohy číslo 5. Rozhovor s odcházejícím starostou Martinem Košťálem a příloha 6. Rozhovor s novou starostkou Stanislavou Švarcovou. Oba texty vyšly v Lanškrounských listech a dobře se hodí k letošnímu ročnímu zápisu, protože podávají mnoho aktuálních informací o městě a politickém dění. Martin Košťál srovnává své dvě volební období, povídá, co se ve městě postavilo a co je připravováno za projekty. V rozhovoru s novou paní starostkou se čtenář dozví o její původní profesi, lehce nahlédne do soukromého života a především získá informace z povolebního koaličního vyjednávání se sdružením MůjLanškroun. Volby do Senátu Parlamentu CR pro volební období Současně s komunálními volbami se v obvodu Ústí nad Orlicí volilo i do Senátu Parlamentu České republiky. V prvním kole voleb získali nejvíce hlasů Ing. Petr Šilar (KDU-ČSL) a Ing. Miloslav Soušek (ČSSD). Současná senátorka Ing. Ludmila Mullerová (z Dolní Čermné) do druhého kola voleb nepostoupila, skončila na 3. místě. Volební účast v Lanškrouně byla 47,45%. Kandidát Navrhující strana Počet hlasů Ing. Petr Silar KDU-ČSL Ing. Miloslav Soušek ČSSD Ing. Ludmila Mullerová TOP

19 Mgr. Richard Neugebauer ODS Ing. Jaromír Dušek SPOZ Jaroslav Bajt KSČM MUDr. Wesselin Toppisch Suverenita O týden později se konalo druhé kolo senátních voleb, kde zvítězil v obvodu Ústí nad Orlicí Petr Šilar (KDU-ČSL) se hlasy. Miloslav Soušek (ČSSD) získal celkem hlasů. Volební účast obvodu Ústí nad Orlicí byla 25,56%, v Lanškrouně pak 24,62 %, což je opravdu nízké číslo a je jednoznačně vidět, že lidé volili v první kole hlavně díky tomu, že se konalo současně s komunálními volbami. Kandidát Navrhující strana Počet hlasů Ing. Petr Šilar KDU-ČSL Ing. Miloslav Soušek ČSSD Senátorem se tedy stal Petr Šilar, je to třetí politik, který byl v polistopadové historii našeho státu zvolen senátorem za Orlickoústecko. Je to absolvent zemědělské fakulty, který má bohaté zkušenosti z politiky jak na komunální, tak i krajské úrovni. Citace z Orlického Deníku: Po prvním kole jsem si věřil, ale přiznám se, že jsem byl nervózní málem do úplného konce. Určitě jsem ale cítil podporu nejen od těch, o nichž jsem věděl, ale také z řad ODS i TOP 09. Závěr hlasování byl ale už jasný a nervozita se vytratila. Zásadní věcí, kterou musím začít řešit, je i to, že jsem výrazně vyhrál komunální volby v Horní Cermné, musím se s tím srovnat, protože mě tam lidé chtějí." Školství Jistě stojí za zmínku v letošním zápise do kroniky vyjmenovat a připomenout si, jaké mateřské, základní a střední školy fungují v našem městě. Pro doplnění informace jsou připojeny i počty žáků a jména ředitelů, případně provedené opravy na budovách. Předškolní zařízení MS Dolní Třešňovec, ředitelka Hana Vacková, počet dětí ve školním roce 2010/2011 byl 25. MS Na Výsluní, ředitelka Hana Krátká, počet dětí 76. V roce 2010 byly na zahradu namontovány herní prvky v hodnotě půl milionu korun. MS Vančurova, ředitelka Romana Kolderová, počet dětí 108. Této školce se vždy říkalo Bílá" podle barvy fasády. MS Wolkerova, ředitelka Eliška Machová, počet dětí 81. Tato školka má také podle barvy fasády svou přezdívku, a to Červená". V roce 2010 byla provedena celková rekonstrukce interiéru, zateplení obvodového pláště, v areálu byly vybudovány nové chodníky. Barva 19

20 omítky byla opět ponechána červená. Hodnota provedených prací mírně přesáhla 5 milionů, z čehož byla polovina nákladů hrazena z fondu Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Bohužel byl při realizaci stavebních prací zjištěn havarijní stav vrchní vrstvy střešního pláště. Hrozilo zde promáčení nově provedené tepelné izolace střechy a také zničení nově opraveného interiéru, proto musel být za půl milionu plášť opraven. MS Žižkova, ředitelka Eva Bernášková, počet dětí 95. V roce 2010 bylo rekonstruováno přízemí školky a tím navýšena kapacita o jednu třídu. Náklady na tyto stavební úpravy byly bezmála milion korun. Dále byly na zahradu namontovány herní prvky v hodnotě půl milionu korun. Základní školy ZS Lanškroun - náměstí Aloise Jiráska 139, ředitele Josefa Marka vystřídala k 1. červenci nová ředitelka Mgr. Monika Dušková. Pan Marek odešel do důchodu a na tuto pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 409 žáků. Realizovala se kompletní rekonstrukce sociálního zařízení žáků i učitelů. ZS Lanškroun - náměstí Aloise Jiráska 140, ředitelka Mgr. Hana Minářová. Tato škola je speciální školou v regionu Lanškrounska věnující se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvují ji děti, které se nemohou úspěšně vzdělávat v základní škole. Ve školním roce 2010/2011 ji navštěvovalo 78 žáků. ZS Lanškroun - ul. B. Smetany, ředitel Mgr. Milan Valúšek, počet žáků 370. V oddělené budově školy na ulici Palackého bylo provedeno zateplení budovy a další úpravy v hodnotě tis Kč. ZS Lanškroun - ul. Dobrovského, ředitel Mgr. Oldřich Strnad, počet žáků 264. V budově školy byla v roce 2010 provedena výměna starých nevyhovujících oken, za okna nová plastová s izolačním dvojsklem. Celkové opravy přesáhly 2 miliony korun. ZS speciální Lanškroun, ředitelka Mgr. Stanislava Svarcová byla zvolena podzimními volbami starostkou města, novým ředitelem školy se stal Mgr. Radim Vetchý. Ve škole se vzdělávalo 31 žáků se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení. ZS Dolní Třešňovec je malotřídní škola pro žáky ročníku, která má 2 spojené třídy, v nichž bylo celkem 20 dětí. Zajímavý projekt pro žáky základní školní docházky V roce 2010 běžely dva projekty zaměřené na oblast primární prevence kriminality. První projekt Právo pro každého byl určen pro žáky osmých tříd místních základních škol a druhý projekt AJAX pro žáky prvního stupně. V tomto projektu se děti učily prostřednictvím komiksové postavičky policejního psa Ajaxe dopravní výchovu, sebeobranu, zdravovědu, i jak se zachovat v případě kontaktu s drogami. 20

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

esko v roce 2007 KVĚTEN V polovině května začala mánie v lezení na Mount Everest. Nejvyšší horu světa (8 848 m) pokořila první Češka Klára Poláčková.

esko v roce 2007 KVĚTEN V polovině května začala mánie v lezení na Mount Everest. Nejvyšší horu světa (8 848 m) pokořila první Češka Klára Poláčková. Obsah Česko v roce 2007... 2 Kopřivnický kalendář 2007... 4 Obyvatelstvo... 19 Zdravotnictví... 31 Život na radnici... 32 Hospodaření města... 38 Rozvoj a výstavba... 44 Životní prostředí... 59 Kultura...

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým LISTY LANŠKROUNSKA 25/XIV PROSINEC 2014 CENA 25 Kč Nový starosta Radim Vetchý Foto: F. Teichmann 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU Rozhovor s novým starostou

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

Martin Košťál obhájil post starosty

Martin Košťál obhájil post starosty LL 22 / 2006 STRANA 1 22. číslo 17. listopadu 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Ustavující jednání zastupitelstva města Lanškroun Str. 2 Martin Košťál obhájil post starosty Společenská kronika

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Lovosice mají vlastní sběrný dvůr

Lovosice mají vlastní sběrný dvůr Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 10 7. října 2014 Aktuality Aktuality Rozhovory Fotostrana Mosty a lávky Dětem byly předány Vedení města Václavská

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15 Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I listopad 2014 I ročník 20, číslo 11 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Výsledky ustavujícího zastupitelstva Festival Devět bran znovu v Kolíně

Více

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz červenec srpen 2008 Zprávy Kronika MěSSS Marie Granty Školy a školky Prázdninová výročí Z historie živností Kuronské slavnosti Bike Challenge Pedagog roku 125 let SDH Běloves Khamoro 2008 Dechovka v Polsku

Více