4 Učební plán ZŠ speciální

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Učební plán ZŠ speciální"

Transkript

1 4 Učebn plán ZŠ speciáln 4. Tabulace učebnho plánu oblast obor Vyučovac předmět R o č n k Jazyk a jazyková komunikace Čten Čten 6 Psan Psan Řečová Řečová a jej aplikace komunikačn komunikačn Matemati ka Práce na PC 4 Uměn a kultura 6 8 zdrav 4 6 Pracovn činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibiln časová dotace 0

2 oblast obor Vyučovac předmět Ročnk 7. R 8. o č n 9. k 0. Celková časová dotace Disponibiln časová dotace Jazyk a jazyková komunikace a jej aplikace komunikačn společnost přroda Uměn a kultura Čten Psan Řečová komunikačn společnost přroda Čten Psan 7 Řečová 8 4 Matematik a Informatik a Věcné učen zdrav Výchova ke zdrav a Výchova ke zdrav 6 Pracovn činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibiln časová dotace

3 4. Poznámky k učebnmu plánu Systém výuky Výuka podle ŠVP probhá v.0. ročnku ZŠ speciáln.. stupeň zahrnuje.6. ročnk,.stupeň zahrnuje 7.0. ročnk. Výstupy jsou zpracovány a zformulovány pro dané obdob (. stupeň zahrnuje. obdob tj... ročnk a. obdob tj ročnk;. stupeň je rozdělen na 7.8. ročnk a 9.0. ročnk) na základě distribuce a rozpracován očekávaných výstupů z RVP ZŠS. Základn vyučovac jednotkou je vyučovac hodina, která je variabiln (45 a 40 minut). Rozvrh hodin v týdnu je v ŠVP dán učebnm plánem. Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně je na vyučujcm, aby pro dosažen očekávané kompetence zvolil sám takové formy a metody výuky, které povedou k očekávanému efektu. Použité formy a metody vycházej ze specifických vzdělávacch potřeb žáka, a měly by v dětech vyvolávat touhu po poznán, provokovat jejich zvědavost, stimulovat kladné rysy lidské povahy a měly by vždy směřovat k zskán konkrétn aktivn dovednosti. Respektován osobnosti dtěte a uplatňován principu pozitivn motivace by mělo být neodmyslitelnou součást práce vyučujcho. Poznámky k vyučovacm předmětům ŠVP obsah jednotlivých vzdělávacch oblast (oborů vzdělávacch oblast) RVP ZŠS je ve školnm vzdělávacm programu rozpracován do konkrétnch vyučovacch předmětů, které škola žákům v daném vzdělávacm obdob nabz. Skladba těchto předmětů respektuje závazný platný RVP ZŠS a zohledňuje aktuáln vzdělávac podmnky a vytčené vzdělávac priority. ŠVP rozlišuje vzdělávac předměty: povinné a zájmové útvary (volitelné předměty nejsou realizovány). Skladba vyučovacch předmětů ŠVP Obsah vzdělávacch oblast, které vymezuje rámcový vzdělávac program, je realizován prostřednictvm jednotlivých předmětů. Předměty rozdělujeme do dvou skupin: předměty povinné pro všechny žáky (Čt, M) a předměty zájmové (ty vol pouze žáci, kteř se chtěj zapojit do mimoškoln zájmové činnosti kroužky). Hodiny disponibiln časové dotace byly použity na. stupni k rozšřen výuky předmětů Ps (.,. ročnk), M (5.,6.ročnk), Tv (.6. ročnk) vždy po hodině týdně.na. stupni k rozšřen výuky předmětů Řv (7.0. ročnk), Inf (7.,8. ročnk), Tv (7.,8. ročnk), Pč (9.,0. ročnk) po hodině týdně, v 0. ročnku u Pč čin rozšřen hodiny týdně. Předměty speciálně pedagogické péče jsou zařazeny do jednotlivých předmětů (Tv zdravotn tělesná ) a také jsou realizovány dle zájmu žáků jako mimoškoln zájmová činnost (logopedie hrou). Za součást učebnho plánu školy jsou považovány i všechny ostatn (výchovně vzdělávac, kulturn, sportovn aj.) akce, které jsou aktuálně zařazovány do ročnch (měsčnch) plánů školy. Patř sem i účast ve státnch i mezinárodnch projektech také veškeré volnočasové aktivity organizované školou (Škola v přrodě).

4 Poznámky ke vzdělávacm oblastem Jazyková komunikace vzdělávac obsah vzdělávacho oboru Čten je realizován ve všech ročncch základnho vzděláván, vyučovac předmět se nazývá Čten. vzdělávac obsah vzdělávacho oboru Psan je realizován ve všech ročncch základnho vzděláván, vyučovac předmět se nazývá Psan. Řečová je realizována jako samostatný vzdělávac obor ve všech ročncch základnho vzděláván, vyučovac předmět se nazývá Řečová. a jej aplikace vzdělávac obsah vzdělávacho oboru je realizován ve všech ročncch základnho vzděláván, vyučovac předmět se nazývá. komunikačn vzdělávac obsah vzdělávacho oboru komunikačn je realizován na. stupni jako vyučovac předmět Práce na PC v 5. a 6. ročnku základnho vzděláván. Na. stupni základnho vzděláván jako vyučovac předmět Informatika. vzdělávac obsah vzdělávacho oboru je realizován ve všech ročncch. stupně základnho vzděláván, jako jeden vyučovac předmět. společnost přroda vzdělávac obsah vzdělávacch oborů společnost a přroda je realizován pouze na. stupni základnho vzděláván a je integrován do jednoho vyučovacho předmětu Věcné učen. Uměn a kultura vzdělávac obsah vzdělávacch oborů a je realizován ve všech ročncch základnho vzděláván, jako dva samostatné vyučovac předměty a. zdrav vzdělávac obsah vzdělávacho oboru je realizován ve všech ročncch základnho vzděláván; vyučovac předmět se nazývá. Součást Tv je plaván a Zdravotn tělesná. vzdělávac obsah vzdělávacho oboru Výchova ke zdrav je realizován pouze na. stupni jako vzdělávac předmět Výchova ke zdrav v 9. a 0. ročnku základnho vzděláván. Na. stupni je zařazen do vzdělávac oblasti

5 vzdělávac obsah vzdělávacho oboru je realizován ve všech ročncch základnho vzděláván jako vyučovac předmět Pracovn činnosti. Průřezová témata jsou realizována formou integrace jejich obsahu do vzdělávacho obsahu vyučovacch předmětů a jsou zpracována formou tabulace.

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ARCHA šk. rok 2010/2011 Název školy, sídlo, IČO: Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA, Petroupim 49, 256 01 Benešov, IČO 63822211 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více