Všichni společně po celý rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všichni společně po celý rok"

Transkript

1 MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy běžného typu OPUKOVÁ Opuková třída běžného typu s individuální integrací FIALKA Brunnerova třídy speciální 2 třídy s individuální integrací

2 I. Identifikační údaje školy..3 II. III. IV. Obecná charakteristika školy 4 Podmínky předškolního vzdělávání..6 Organizace vzdělávání..11 V. Charakteristika ŠVP...13 VI. VII. Obsah vzdělání..18 Evaluace 29 VIII. Seznam příloh 31 2

3 I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: VŠICHNI SPOLEČNĚ PO CELÝ ROK Motto: Po celý rok společně ve školce obklopeni lidmi, přírodou, v pohodě a s radostí, prostě jako doma! Předkladatel: Název organizace: Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami Sídlo organizace: Laudova 1030, Praha 6-Řepy Adresy odloučených pracovišť: Laudova 3/1030, Praha 6- Řepy (DUHA) Laudova 1/1031, Praha 6- Řepy (SLUNÍČKO) Brunnerova 3/1011, Praha 6- Řepy (FIALKA) Opuková 10/ 373, Praha 6- Řepy (OPUKOVÁ) (dále: pracoviště MŠ Duha, MŠ Sluníčko, MŠ Fialka, MŠ Opuková) Ředitelka školy: Mgr. Alena Lucová Zástupkyně ředitelky I.: Bc.Hana Lhotková Zástupkyně ředitelky II. pro pracoviště: DUHA Mgr.Michaela Mikulová SLUNÍČKO Jana Směšná FIALKA Mgr.Zora Svobodová OPUKOVÁ Vendula Picková ŠVP zpracovala: Mgr.Alena Lucová a kolektiv pedagogů Kontakty: , IČ: Zřizovatel školy: Název: Městská část Praha 17, Žalanského 12b/291, Praha 6 - Řepy Platnost dokumentu: od aktualizace II. k ŠVP projednán na poradě vedení Mgr.Alena Lucová, ředitelka školy razítko školy 3

4 Představení komplexu mateřské školy II. Obecná charakteristika školy Od roku 2007 se komplex MŠ skládá ze 4 pracovišť, které se nacházejí nedaleko od sebe na sídlišti Řepy I. MŠ Duha a MŠ Sluníčko jsou položeny v těsné blízkosti a budovy jsou pavilónového typu, MŠ Fialka je zasazena na protilehlé straně ve svahu uprostřed zahrady a je také pavilónového typu. MŠ Opuková leží ve staré zástavbě Řep uprostřed vilové čtvrti jako samostatný dům. Komplex MŠ obsahuje 13 tříd z toho 4 třídy speciální, 3 třídy s individuální integrací a 6 tříd běžného typu. Všechny třídy jsou věkově heterogenní. V mateřské škole v současné době pracuje kolektiv kreativních odborníků (27 pedagog a 10 asistentů pedagoga, kteří se snaží nabídnou všem dětem příjemné prostředí, vylepšují vlastními silami interiéry tříd, pracují s novými zajímavými metodami a prostředky. Těžištěm práce s dětmi je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a komunikace ve všech činnostech. Většina pedagogů je kvalifikovaná se středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Ve speciálních třídách pracují vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové, kteří dětem s speciálními vzdělávacími potřebami poskytují maximální odbornou, ale i lidsky přístupnou péči a empatický přístup. Škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti, K těm nejvýraznějším patří pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, APLA. Mateřská škola má svou vlastní logopedku, do MŠ dochází psycholožky z PPP a pomáhá při řešení mnoha problémů. Dále je důležitá spolupráce s odbornicemi z APLA a z FN Motol, SPC Arabská při MŠ Arabská, SPC Chotouňská, PPP při ZŠ Vokovická a v součastné době s nově vznikajícím SPC při APLA Praha, dále s celou řadou odborných pracovišť dle aktuálních potřeb. MŠ má velmi dobré renomé jak u odborníků, tak u rodičů. Důkazem je stálý příliv dostatečného počtu dětí. Velký zájem v posledních letech zaznamenáváme o speciální třídy. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je vzhledem k odbornosti pedagogů na vysoké úrovni, ale je třeba ji neustále zvyšovat a udržovat Charakteristika jednotlivých dislokovaných pracovišť MŠ Duha -Laudova věkově heterogenní třídy (kapacita max.do 80 dětí) - z toho 2 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (po 14 dětech) - pracují zde plně kvalifikované učitelky, speciální pedagožky - ve speciálních třídách jsou asistentky pedagoga - logopedka, logopedické asistentky MŠ Sluníčko -Laudova věkově heterogenní třídy běžného typ (kapacita do 104 dětí, 4 třídy po 26 dětech) - plně kvalifikované zkušené i začínající učitelky a učitel 4

5 MŠ Opuková heterogenní třída - prostředí rodinného typu (kapacita do 20 dětí) s individuální integrací - zkušené učitelky a asistentka pedagoga MŠ Fialka Brunnerova třídy po 20 dětech s možností individuální integrace (2 třídy heterogenní) - 1 speciální třída pro děti s poruchami autistického spektra ( 7 dětí) - 1 speciální třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (12 dětí) - pracují zde kvalifikované učitelky a speciální pedagožky - každá třída má asistentku pedagoga Rozdělování dětí do jednotlivých pracovišť probíhá dle zájmu a potřeb zákonných zástupců, rozdělování do tříd se děje postupně dle uvolnění míst, sourozenecký či kamarádských vazeb a také dle individuální potřeb dětí (speciální třídy, integrace na doporučení PPP či SPC) 5

6 Věcné podmínky III. Podmínky předškolního vzdělávání v naší MŠ Budovy jsou postupně dle aktuálních potřeb opravovány či rekonstruovány z rozpočtu přiděleného zřizovatelem nebo formou účelové dotace nebo opravy s nižšími náklady, větší akce jsou hrazeny z investic zřizovatele. V posledních letech jsme hojně vybavili budovy nábytkem, pomůckami i mobiliářem na zahrady. Nemalou částkou nám pomáhají finance z pronájmů bytových i nebytových prostor, které jsou rozdělovány do fondu rezervního a fondu odměn, občas nám vypomůžou sponzoři z řad rodičů či přátel MŠ. Snažíme se zapojovat do vyhlášených grantu MHMP, MŠMT, Nadace Proměny, ČEZ, Letiště Praha apod. Každoročně pořádáme společné akce, kde sami zaměstnanci či společně s rodiči zvelebujeme vlastními silami vše, co zvládneme. V minulých letech bylo provedeno zateplení a fasády budov, což vylepšilo estetický obraz škol. Se zřizovatelem je spolupráce na velmi dobré úrovni. Metodickými i didaktickými pomůckami, didaktickým materiálem jak pro učitele i děti jsme vybaveni dostatečně, i když bychom měly rády nové pomůcky v širším sortimentu, než jaký si můžeme dovolit.snažíme se proto tvořivě využívat všechno co máme, nebo si pomáháme vlastními silami. Speciálními učebními pomůckami jsme vybaveni již léta nadstandardně, ale potřeba nových pomůcek je již na obzoru. Stejně jako se snažíme vybavovat dostupným tělocvičným náčiním i nářadím. Je třeba MŠ dovybavit kreativními hračkami a novými typy stavebnic v rámci polytechnické výchovy viz Projekt Polytechnická výchova, moderními logopedickými pomůckami v rámci projektu Logopedické prevence V roce 2014 byl zakoupen Magic box- interaktivní pomůcka, která je k dispozici pro všechna pracoviště a využívá se především na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ. Budovy MŠ Duha a Sluníčko jsou rozčleněny na: hospodářský pavilon s provozními prostory ŠJ, kanceláří, šaten a skladů. V dalších dvou pavilonech jsou 4 třídy, Každá třída má 3 velké místnosti pro aktivity dětí během dne - třída ( 49m 2, herna ( 38 m 2) a tělocvična -ložnice (56 m 2) a dalších místností. Dvě třídy MŠ Duha v přízemí jsou bezbariérová, u každého oddělení je terasa, kterou v létě používáme pro ranní hry dětí. Atria jsou vybavena na sportovní aktivity v rámci projektu Tělocvična v atriu a záhony v rámci projektu Malí zahradníci. V MŠ Duha se nachází terapeutický pokoj, hračkovna,pracovna pro speciální péči. V MŠ Sluníčko jsou 2 pracovny pro individuální či skupinkovou práci příprava dětí na ZŠ. V MŠ Duha je zřízena centrální kuchyně, která vaří pro dvě MŠ a do MŠ Sluníčko se jídlo dováží. Budova MŠ Fialky je členěna obdobně, pouze je zapuštěna do svahovitého terénu bez uzavřených atrií. Třídy jsou prostorově menší (původní jesle). Třída pro děti s autismem je rozčleněna na hrací a didaktické kouty a děti se zde pohybují dle volby činností a individuální práce. Další speciální třída byla rozšířena a opravena v roce V MŠ Fialka se nachází Bílý pokoj, pracovna pro individuální speciální péči, keramická dílna, která slouží všem 4 MŠ. Zázemí každé třídy tvoří WC, umývárna (po opravě v roce 2014), šatna, kabinet a WC učitelek, sklad hraček, prostor pro lehátka, úklid.komora, komunikační prostory a vlastní vstup. Celková výměra tříd odpovídá hygienickým normám na počet dětí v každé třídě. Ve všech třídách jsou hračky a pomůcky na VV a PV jsou umístěny v dosahu dětí v policích. Prostory MŠ jsou vyzdobeny pracemi dětí a učitelek s obměnami. Zahrady MŠ jsou dostatečně velké a mají členitý terén, který lze využívat celoročně - od sprchování v mlhovišti a her s vodou, až po zimní bobování. Školní jídelny se skládají z centrální kuchyně ( 50m2) a přilehlých skladů potravin a šatny. Ve vybavení jsou prováděna opatření dle nových předpisů. Každá třída má svoji 6

7 výdejnu jídla s vlastním nádobím. MŠ Opuková je jednotřídní MŠ v rodinné vile, je třípodlažní. V 1. patře je třída, sociální zařízení, ochoz, sklad UP. V přízemí je hlavní vstup, šatna dětí, jídelna - ložnice, školní kuchyně se skladem, WC pro dospělé. V suterénu jsou pomocné prostory ŠJ, šatna ŠJ a šatna zaměstnanců, kancelář a kotelna. V roce 2014 byla zbudována zde nová zahrada. V MŠ Opuková a v MŠ Fialka mají svoje kuchyně.(nově rekonstruovanou v roce Životospráva Životospráva dětí je dána režimem dne každé třídy a potřeb dětí, doba mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny., Stravování se řídí zásadami zdravé a vyvážené výživy, se sníženým obsahem cukru a živočišných tuků, ale se zvýšeným množstvím ovoce a zeleniny. V případě smogu ještě zvýšení o vitamínové nápoje nebo ovoce. Pitný režim je denně zajišťován od hodin ve všech třídách formou samoobslužných nádob na vodu. Svačiny podáváme v sebeobslužném režimu s možností volby pečiva, zeleniny, ovoce a pomazánky či přílohy k bílému jogurtu. Psychosociální podmínky Děti mají po celý den k využití všechny prostory třídy pro hry a pohybové vyžití. Mohou si vzít kdykoliv tělovýchovné nářadí i náčiní. Denně probíhá ranní cvičení s různým zaměřením, připojujeme cviky proti ploché noze a na správné držení těla, nezapomínáme na relaxaci. Pobyt dětí venku je přizpůsobován ročnímu období - letní a zimní režim se snahou o maximální využití pobytu venku cca 2 hodiny, v létě celé dopoledne a odpoledne ihned po svačině. Odpolední odpočinek začíná poslechem pohádky na lehátku, děti si berou na lehátko svoje hračky a po cca 45 minutách odpočinku si ty, které neusnou, odcházejí hrát do třídy, herny nebo pracují individuálně s učitelkou či asistentem v dalších místnostech škol. Donucování dětí ke spánku je nepřípustné. Při všech aktivitách jsou respektovány individuální potřeby dětí - potřeba odpočinku, pití, jídla, spánku, pohybu a hygieny aj. Děti mají během dne dostatek volnosti a zároveň jsou vedeny k respektování základních pravidel ve skupině. Na třídách je k dispozici nábytek ergonomicky přizpůsobený výšce dětí a věkovému složení tříd. Podmínky hygienické a BOZP Ve všech prostorách MŠ se několikrát za den provádí úklid, sociální zařízení jsou ošetřována dezinfekčními prostředky, stejně jako prostory kuchyně a kuchyněk, kde probíhá 1x měsíčně také sanitární den. Další podrobnosti jsou uvedeny v provozních řádech MŠ. V případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění jsou ihned prováděna hygienická opatření v celém prostoru MŠ, v období výskytu infekčních pandemií se ihned zvyšuje přísun vitamínů Byly pořízeny zvlhčovače vzduchu a čističky vzduchu do všech tříd celého komplexu MŠ. 7

8 Na bezpečnost dětí dohlížejí všichni zaměstnanci v rámci své práce, o bezpečnost práce se starají také všichni dle pokynů každoročního školení všech zaměstnanců. Pravidelně 1x ročně (leden) se provádí kontrola bezpečnosti práce a posuzuje se celé pracoviště z hlediska možného nebezpečí..následně se sjednává náprava. Zaměstnanci ŠJ dostávají ochranné pracovní pomůcky dle potřeby. Jsou vypracován školní řád, vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, k výuce plavání, k pobytům dětí na výletech, škole v přírodě. Na začátku každého škol.roku necháváme podepsat rodiči prohlášení o zdravotním stavu dítěte, o souhlasu brát děti na akce mimo areál MŠ a o souhlasu zveřejňovat fotografie dětí z akci na WEB a do časopisů. Se školním řádem se prokazatelně seznámí všichni rodiče i zaměstnanci MŠ. K zahradám MŠ jsou vypracovány vnitřní provozní řády zahrad a v MŠ Fialka má také provozní řád keramické dílny. Každá vedoucí zodpovídá za viditelné umístění těchto pravidel na příslušná místa. Každé 2 roky probíhá školení BOZP a PO všech zaměstnanců školy, kde připojujeme kurzy 1.pomoci. Organizace V MŠ je zaveden denní režim, který umožňuje reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Při vstupu do MŠ je uplatňován adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností v denním programu je vyvážený. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru. Děti se mohou uchýlit do klidového koutku, nemusí se účastnit společných činností, ale dodržují určitá pravidla. Počet dětí ve třídě je naplňován do počtu 26. Spojování tříd je omezeno ráno do max.7:30 hodin a odpoledne od 16:00 hodin. V době nepřítomnosti pedagogických pracovníků nebo při úbytku dětí, je možné jiným způsobem upravit spojování tříd. Součástí vzdělávací nabídky MŠ je: - Logopedická prevence - Metoda dobrého startu - Spolupráce MŠ a ZŠ Škola nanečisto - Edukačně stimulační skupiny pro rodiče a děti - Společná tvoření rodičů s dětmi - dílničky - Den otevřených dveří - Nabídka kulturních představení - Účast na veřejných akcích: vítání občánků, Babí léto - Prevence rizikového chování ve spolupráci s policií a záchranáři - Besídky - Plavání - speciální péče a nejrůznější terapie - návštěvy Metropolitní knihovny - návštěvy relaxačních pokojů - Výlet a další MŠ pořádá pro děti řadu kulturních pořadů a zábavných akcí. Viz. Příloha roční plán jednotlivých pracovišť Pro předškolní děti je každoročně organizován předplavecký výcvik 8

9 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Rodiče jsou seznamování s tematickým i časovým plánem akcí MŠ. Řízení mateřské školy a organizace Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, skládající se ze čtyř součástí. V čele příspěvkové organizace stojí ředitelka- statutární zástupce, zástupkyně ředitelky I., která zodpovídá za matriku, je garantem speciální péče, DVPP, zodpovídá za kontrolní systém a zastupuje ředitelku. V čele jednotlivých mateřských škol jsou 4 vedoucí pracoviště zástupkyně ředitelky II., které zodpovídají za chod pracovišť, vedou kolektivy zaměstnanců jednotlivých škol, 2 vedoucí ŠJ pro Duhu+Sluníčko+Opuková a pro Fialku, které zodpovídají ze chod kuchyní a školních jídelen. Povinnosti všech pracovníků jsou vymezené v pracovní náplni. Plánování mateřské školy je funkční, opírá se o zpětné vazby a kontrolní systém. Každý měsíc se pravidelně konají porady vedení, kde plánujeme, řešíme, hodnotíme a spolupracujeme. Tato setkání jsou v tak velkém komplexu nezbytností. Pedagogické pracovnice vzájemně spolupracují mezi sebou. Snažíme se vytvářet podmínky/dle finančních prostředků/ pro další vzdělávání a profesní růst pedagogických pracovnic. Organizace mateřské školy a další dokumenty se plně vztahují k chodu mateřské školy. Vytváříme příjemné ovzduší, vzájemnou toleranci. Školní vzdělávací program je realizován ve spolupráci se všemi 4 pracovišti MŠ. Spolupracujeme při řešení individuálních výchovných či vzdělávacích problémů. Provádíme poradenskou činnost pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání dětí. Personální a pedagogické zajištění Pedagogické pracovnice mají odbornou a pedagogickou způsobilost. Nadále se vzdělávají samostudiem a účastí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické pracovnice se chovají a jednají profesionálním způsobem, řídí se pedagogickými a metodickými zásadami předškolního vzdělávání dětí. Škola zajišťuje podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Speciální služby (logopedie, rehabilitace, nápravy, reedukace) či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány speciálními pedagogy, rehabilitační sestrou a ve spolupráci s příslušnými odborníky a zařízeními.ve speciálních třídách pracují s dětmi speciální pedagožky s bakalářskou či magisterskou zkouškou. Kvalita personálu se odráží na kvalitě práce a uznání u rodičů a u odborné i laické veřejnosti. Asistentky pedagoga jsou většinou studentky VŠ speciální pedagogiky nebo sociální pedagogiky. V MŠ působí asistent pedagoga muž, což je velkou výhodou MŠ. Na MŠ pracuje logopedka na dohodu, která metodicky zabezpečuje i logopedickou prevenci. Učitelky mají 8 hodinovou pracovní dobu, z toho 6 hodin přímou pedagogickou práci a 2 hodiny přípravných prací. Z důvodu bezpečnosti a individuálního přístupu se učitelky na třídách překrývají v době mezi hodinou dle rozpisu. Celkový počet se pohybuje okolo 52 zaměstnanců z toho 27 pedagogů a 10 asistentů pedagoga. 9

10 Spoluúčast rodičů účast rodičů na akcích školy rodiče mají kdykoliv možnost vstupovat do třídy akce na jednotlivých třídách ve spolupráci s rodiči aranžování, výzdoba, rozloučení s předškoláky, dílničky, besídky apod. ukázky práce s dětmi u předškoláků domácí úkoly pro předškoláky nabídka literatury a časopisů denní kontakt sledování informační nástěnky pro rodiče v šatnách tříd podpora pedagogické práce ze strany rodičů sponzorství účast besídky a oslavy zahradní slavnosti Edukačně stimulační skupiny dny otevřených dveří rodiče se sdružují ve spolky a podporují MŠ benefičními akcemi 10

11 IV. Organizace vzdělávání v naší MŠ Způsob organizace, stanovení jednotlivých činností a jejich regulaci řeší vnitřní předpisy a pravidla, např. školní řád MŠ, organizace dne v MŠ, pravidla pro přijímání dětí do MŠ, pravidla pro vydávání stravy, plán kontrolní činnosti pro celý komplex (viz.přílohy). Složení všech 13 tříd MŠ je heterogenní (ve třídách jsou zařazeny dětí od 3 do 7 let), umožňujeme tímto podporovat sounáležitost, vzájemnou pomoc, toleranci, rodinné vztahy a jiné prosociální vlastnosti. Každá třída má třídní učitelku a další učitelku, ve speciálních třídách je počet pedagogických pracovnic stanoven vyhláškou 73/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů. Provozní doba MŠ je od 6.30 do hodin. Od 6.30 do 7.00 nebo 7.30 je většinou v jedné třídě MŠ, po této době se děti rozcházejí do kmenových tříd. Odpoledne od se opět děti soustřeďují do jedné třídy se závěrečným provozem. Na jednotlivých pracovištích se tyto časy mohou nepatrně lišit z důvodu přizpůsobení se potřeb rodičům dané lokality. Během dne v MŠ probíhají činnosti jak spontánní tak řízené a to úměrně věku a okolnostem. Učení probíhá hravou formou a prožitkem, vlastní zkušeností, nenásilnou formou. V době odpočinku dětí děti vyslechnou pohádku a dále usínají či relaxují s relaxační hudbou. Následně probíhají náhradní činnosti pro děti, které neusnou, hyperaktivní a nižší potřebou spánku. Jedná se o individuální činnosti, ve speciálních třídách o speciálně pedagogické činnosti, v běžných třídách o zájmové činnosti či klidnější činnosti a samostatné hry v hracích koutcích. Existují daná pravidla, která je třeba dodržovat, aby nedocházelo k rušení ostatních dětí, každá třída si stanoví svá pravidla. Režim dne: Denní doba Činnosti Hry dle výběru, individuální práce, pohybové aktivity Přesnídávka 9.00 Individuální, skupinová práce, estetické činnosti, rozvíjení poznání a prožitkové aktivity Pobyt venku Oběd Logopedická prevence, odpočinek, klidové a relaxační činnosti, příprava předškoláků na vstup do ZŠ Svačina Zájmová činnost,pobyt venku, individuální práce, přechod do třídy se závěrečným provozem Režim je rámcový, všechny činnosti jsou přizpůsobovány potřebám a zájmu dětí a počasí, a proto se mohou v časech lišit. 11

12 Zájmové a nadstandardní aktivity se každým rokem mění. Na školní rok jsou vypracovány nové rozvrhy těchto aktivit a jsou přílohou ŠVP a součástí ročního plánu školy. Kroužky na MŠ nejsou naší prioritou. 12

13 V. Charakteristika ŠVP Úvod ŠVP byl zpracován v průběhu 5 let a prošel 2 aktualizacemi, na současné podobě měly možnost se podílet i nové začínající učitelky. Úprava vyšla z evaluací a vlastního hodnocení z uplynulých třech let. Integrované bloky jsou již opatřeny motivačními tématy vycházející z kompetencí RVP PV a zkušeností z práce na TVP. Profilace školy Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí, vytvářet předpoklady pro rozvoj a získávání vědomostí, zkušeností a postojů důležitých pro život. Startuje se také touha dětí po poznávání a jejich vztah k celoživotnímu učení. Prioritou a snahou školy je také příprava na integrace dětí s speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) do běžného života i běžných tříd základní školy. Naše MŠ zajišťuje náležitou podporu dětem s SVP. Okruhy edukace, od kterých se práce v naší MŠ odráží: 1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, příprava dětí pro život 2. Prevence specifických poruch učení v ZŠ 3. Sociální a multikulturní program 4. Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedická prevence a nápravy Ad.1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, příprava dětí pro život Posláním naší mateřské školy je úsilí o přirozený rozvoj dětí předškolního věku, s respektem všech jejich individuálních zvláštností. Chceme, aby se děti v naší mateřské škole cítily v bezpečí, měly by být obklopeny vstřícným a empatickým prostředím, dávajícím lásku, spokojenost a jistotu. A z tohoto vychází naše konání a práce s dětmi, potažmo i s rodiči a veřejností. Těžištěm naší práce je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a schopnosti komunikace ve všech činnostech prostupujících celým dnem. Velmi přínosné je využití a zavedení prvků programu Škola podporující zdraví zaměřeného na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. (viz. Projekt na podporu zdraví a Projekt Zdravá abeceda) 13

14 Využíváme metody prožitkového učení, individuální práce s dítětem, frontální práce, interaktivní metody s využitím Magic boxu a PC, tabletu. Ad.2. Prevence specifických poruch učení a chování v ZŠ Celé tři roky co dítě MŠ navštěvuje, se učí dovednosti, vědomosti a návyky, které lze a bude nutné uplatňovat a dál rozvíjet v ZŠ. Děti se v MŠ na přechod do ZŠ intenzivněji připravují v posledním roce docházky. K tomu využíváme nejrůznější programy zaměřené na tyto problematiky. Každá učitelka má mít možnost se v této oblasti vzdělávat a nezbytností je spolupráce se ZŠ a odborníky. Velmi důležitá je prevence specifických poruch učení, a proto jako primární prevence ji provádíme právě v naší MŠ. Některé projevy, které mohou být rizikovými faktory je možné odhalovat již v předškolním věku. Cílená prevence znamená dělat s dítětem přiměřené aktivity k jeho celkovému výchovně-vzdělávacímu rozvoji, odpovídající fyzickému věku a individuálním zvláštnostem. Důležitá je hravá forma a přitažlivá motivace. Je třeba brát na zřetel principy soustavnosti, trvalosti, přiměřenosti, postupnosti, emocionálnosti a jednotnosti ve výchovném působení. Pracujeme v prostředí plné pohody, klidu, nezapomínáme na povzbuzení a pochvalu. Na základě pozorování je třeba zjistit, ve kterých oblastech je vývoj dítěte opožděn a na základě diagnostiky vypracovat stimulační program zaměřený na odstranění vývojových opoždění. Výzkumy potvrzují, že čím dříve na dítě cíleně působíme, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchů. (Metoda dobrého startu, Předcházíme poruchám učení, Reedukace grafomotoriky apod.). Zaměřujeme se také na vytváření předčtenářských a komunikačních dovedností, matematických představ, rozvoj smyslového vnímání, rozvoj fantazie a kreativity zavedením polytechnické výchovy. Nabízíme rodičům Edukačně stimulační skupiny- práce dítě+rodič+učitelka. Ad.3 Sociální a multikulturní program Příprava dětí pro život je u nás již započata v nejútlejším věku, do kterého spadá právě předškolní věk a pobyt v MŠ. Zkušenost dítěte ze života v sociální skupině dává dítěti předpoklad být úspěšný v dalším životě a komunikaci s okolím. Prioritou v této oblasti je právě tato zkušenost, kdy se dítě učí přizpůsobovat, komunikovat, spolupracovat, nachází své já, autonomii ve skupině, sebeuvědomění, sebepojetí a sebevědomí. To vše chceme ve škole dětem poskytnou, samozřejmě s respektem na jejich individuální potřeby. Pro tuto oblast edukace je velmi důležitý kontakt dětí s dětmi s postižením v rámci integrace směřující k inkluzi. V rámci multikulturní výchovy poskytujeme kontakt a spolupráci s národnostním menšinami s odlišnými kulturními zvyklostmi. Tímto vedeme děti k chápání a respektování jiných kultur, vytváříme postoje vůči imigrantům a příslušníkům jiných národů a ras. / skupinová či individuální integrace japonských dětí, které si naši MŠ oblíbily a dlouhodobě s japonskou komunitou spolupracujeme./ Dětem se sociálním znevýhodněním je věnována speciální péče, vypracováváme individuální vzdělávací plány. 14

15 Ad.4.Výchova a vzdělávání dětí se speciálními potřebami, logopedická prevence a nápravy MŠ vychází vstříc potřebám dětí s SVP a jejich rodičům nejenom z Prahy 17, ale i rodinám z širokého okolí. Škola má bohaté zkušenosti a daří se jí úspěšně vzdělávat děti s autismem, s ADHD, s narušenou komunikační schopností, ale i děti s kombinovanými vadami. Daří se nám poradenská činnost v oblasti nediagnostikovaných vad a pomoc rodičů dětí se vznikajícími problémy. Integrací dětí s nejrůznějším postižením směřujeme k inkluzi. Děti se speciálně vzdělávacími potřebami v naší MŠ: - se zdravotním postižením - se zdravotním oslabením - se sociokulturním znevýhodněním Poskytujeme: Intenzivní logopedickou péči o děti s vadami řeči, s narušenou komunikační schopností zajišťuje školní logopedka s magisterskou zkouškou z logopedie a logopedické asistentky s bakalářskou zkouškou z logopedie či kurzem logopedického asistenta Zavádíme na každé třídě logo koutky uzpůsobené k logopedické prevenci a podpoře řeči a logo chvilky (pro ml.děti), povídání (pro předškolní děti každodenní krátké chvilky na uvolnění a rozcvičení mluvidel a rozvoj komunikace. Škola reaguje na závěry z PPP nebo SPC, vytváří podmínky pro vzdělávání dětí ( personální zajištění speciální pedagogové a asistenti pedagoga, IVP, spolupráce s rodinou, vyhodnocování podpory spolu s PPP nebo SPC, návštěva psychologa ve škole) Provádí: - Diagnostiku, tvorba IVP - spolupráce s psychologicko pedagogickou poradnou - intenzivní příprava dětí před vstupem do ZŠ, Edukativně stimulační skupiny - speciální programy a terapie (animoterapie, MDS, grafomotorika, terapeutický pokoj, jóga pro děti, cvičení s prvky taiči, plavání, relaxační pokoj) - individuální přístup na všech třídách (dle Individuálních vzdělávacích plánů) - Speciální péči o děti s autismem zajišťují speciální pedagožky s magisterskou a bakalářskou státní zkouškou a asistentky pedagoga. - strukturovaná a vizualizovaná výuka s individuálním přístupem - intenzivní spolupráce s APLA a SPC při APLA - výroba speciálních pomůcek - speciální programy a terapie (rekreační jízda na koni, Bílý pokoj, grafomotorika, muzikoterapie, keramika, plavání) - alternativní a augmentativní komunikace /VOKS, piktogramy, znaková řeč/ Všechny přístupy a speciální metody jsou aplikovány a využívány dle individuálních potřeb dětí, každé dítě s postižením má vypracován IVP ve spolupráci s poradenským pracovištěm, 15

16 za podpory všech členů pedagogického týmu a se souhlasem rodičů a ředitele školy. Podle potřeby bude využívána možnost požadavku zavedení funkce asistenta pedagoga či osobního asistenta pro dítě se závažnějším postižením. Prioritou ve spolupráci s rodiči postižených dětí je vstřícnost, podpora, poradenství, pozitivní přístup a spolupráce, diskrétnost s respektování soukromí a práva na vlastní názor a přesvědčení. Naše mateřská škola se snaží být oporou pro rodiče, chce si získat jejich důvěru a být nápomocna při řešení problémů. Zároveň chce být institucí spolupracující s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale konat v zájmu dítěte, hájit jejich práva a prosazovat dobré jméno a povyšovat předškolní vzdělání na úroveň dalších důležitých školských zařízení. Styl a formy práce využívané ve třídách naší mateřské školy Edukace je uskutečňována ve všech činnostech a situacích dne. Všechny činnosti jsou vyvážené v poměru spontánních a řízených aktivit. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. V třídě je preferována individuální práce s dítětem Formou záměrného i spontánního učení jsou naplňovány konkrétní vzdělávací cíle, při čemž toto učení je zakládáno na aktivní účasti dítěte. S dětmi, které mají problémy probíhá vzdělávání dle IVP a to speciálními pedagogy. Poskytovány jsou speciálně pedagogické činnosti, reedukace Práce s dětmi probíhá individuálně, dle potřeb i frontálně. Komunitní kruh je využíván ke sdělování dojmů, pocitů, přání pro celou skupinku dětí, k rozboru konfliktů či problémového chování. Při všech činnostech jsou respektovány individuální zvláštnosti, potřeby, momentální indispozice, psychický stav dítěte. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity (společné akce dětí a rodičů, výlety, plavecký výcvik, návštěva divadla apod.), které organizujeme v průběhu celého roku. K dětem je přistupováno s empatií, citlivě, bez nadřazenosti a se snahou vžít se do pocitů dítěte. 16

17 Důležitá je důslednost a jednotnost ve výchovném působení MŠ a rodiny Speciální třídy mají vypracovaný speciální systém práce dle charakteru postižení vyskytující se ve třídě. (aktuálně vypracovávají vždy v září Spolupráce s rodiči Nedílnou součástí práce je každodenní spolupráce s rodiči dětí. Rodič hraje nezastupitelnou roli v životě dítěte a působení mateřské školy se stává vhodným a potřebným doplňkem výchovy v rodině. Zvláště pak je důležitá speciální péče mateřské školy pro děti s postižením, nerovnoměrným vývojem či jakýmkoliv znevýhodněním. Pokud mají děti udělat nějaký pokrok a jejich psychomotorický vývoj se do určité míry vyrovnal, je nezbytná úzká spolupráce s rodinou ve všech oblastech. Spolupráci s rodiči máme propracovanou ve všech třídách dle potřeb konkrétní skupiny. Daří se dobrá spolupráce s rodiči dětí s SVP, protože rodiče si cenní práce a přístupu pedagogů, který jim přináší úlevu, pohodu a radost z jejich dítěte. Spolupráce s rodiči v jednotném působení na dítě je naší prioritou. Mateřská škola má možnosti dítěti pomoci, ale pokud funguje dobrá komunikace mezi rodiči a školou, je to zárukou úspěchu v edukačním procesu. Pokud se rodiče a učitelé stanou rovnocennými partnery při výchově dětí, vždy se tato spolupráce zúročí ve formě spokojených a přirozeně se rozvíjejících dětí. Rodiče mají možnost využít odborných konzultací s učitelkami během září, dále dle domluvy kdykoliv, odborné konzultace poskytuje také ředitelka vždy ve středu od 14 do 16 hodin. Spolupráce se základní školou Beseda rodičů předškolních dětí s učitelkami a ředitelkou ZŠ a MŠ ŠKOLNÍ ZRALOST (leden) Uskutečnění 10. lekce Edukačně- stimulačních skupin v základní škole pod vedením učitelek MŠ a ZŠ. (květen) Návštěva prvňáčků v MŠ (únor, květen) Návštěva předškolních dětí v ZŠ, v rámci programu Škola nanečisto (leden) Divadelní představení v ZŠ (červen) 17

18 Spolupráce s veřejností, se zřizovatelem Vítání občánků Babí léto prezentace MŠ Benefiční akce spolků Den sousedů Návštěva městské knihovny Spolupráce s ČT 1 Benefiční akce Nadace VIZE 97 Spolupráce se spolky,,nadacemi a obecně prospěšnými sdruženími Spolupráce s odborníky Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogická centra, SPC při ZŠ Zlíchov, APLA + SPC při APLA, odborníci z FN Motol, OS Rytmus, Quip, lékaři a další 18

19 VI. Obsah vzdělávání Vzdělávací obsah vychází z přirozenosti a koloběhu života a je rozdělen na 4 integrované bloky PODZIM ZIMA JARO LÉTO POZNÁVÁME ŽIVOT, ty jsme rozpracovali podle svých podmínek, specifik, zaměření a možností tak, aby zahrnovaly všech 5 oblastí předškolního vzdělávání, tyto oblasti prolínají a odráží se v edukaci všemi směry. Každé pracoviště má roční plán, který obsahuje všechny potřebné přílohy. Ve TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH si učitelky rozpracují bloky na témata a podtémata případně projekty s časovým horizontem dle specifik tříd. Dle analýzy tříd a speciálních potřeb dětí zvolí učitelky potřebné průběžné cíle, metody, prostředky a formy vzdělávání. ŠVP je natolik otevřený, aby mohl reagovat na podmínky jednotlivých pracovišť, tříd i aktuální podmínky. Učitelky vychází taktéž z aktuálního zájmu dětí. K integrovaným blokům připojujeme projekty, které se prolínají a reagují na aktuální situace a potřeby. Integrované bloky doplňují a rozšiřují, učitelky je volí a plánují dle období, ve kterém je lze realizovat. Projekty jsou vypracované na konkrétní témata dle specifik školy a jsou součástí integrovaného bloku Poznáváme svět Jednotlivé projekty využíváme také v rámci žádostí o granty. Společné cíle dlouhodobé a průběžné DLOUHODOBÉ CÍLE 1. cíl: Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je: podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu; systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení; podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění; motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe; rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání; přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. cíl: Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je: poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi; 19

20 v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání; rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích; vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 3. cíl: Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpokladem naplňování tohoto cíle je: rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb; vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry; vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé); vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. 4. cíl: Vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání: dbát na to, aby dětský nábytek a ostatní vybavení bylo pro děti bezpečné a estetického vzhledu, dostatečně vybavovat školu hračkami, pomůckami, materiály, umístit hračky a pomůcky tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát; vést děti k tomu, aby se podílely na výzdobě školy (věcné podmínky); poskytovat dětem plnohodnotnou stravu a dostatek tekutin v průběhu celého dne; dbát na to, aby denní řád byl pravidelný, ale zároveň umožňoval přizpůsobovat organizaci činností během dne potřebám a aktuální situaci, v denním programu respektovat individuální potřebu spánku i aktivity, dodržovat každodenně dostatečně dlouhý pobyt venku (životospráva); vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře jak děti, tak i zaměstnanci školy, respektovat potřeby dětí, dbát na rovnocenné postavení všech dětí, dostatečně vést děti k samostatnosti, využívat pozitivního hodnocení a stimulace, vytvářet přátelskou atmosféru (psychosociální podmínky); při vstupu dětí do MŠ uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální, skupinové i frontální aktivity, dbát na soukromí dětí, nepřekračovat doporučené počty dětí ve třídách (organizace); jasně vymezit povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců, informační systém v MŠ a plánování školy musí být funkční, respektovat názory zaměstnanců školy, kolektiv všech 4 pracovišť musí funkčně spolupracovat; rovněž je nutná spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi a odborníky (řízení MŠ); ředitelka MŠ musí vytvářet podmínky pro další vzdělávání (personální a pedagogické zajištění); 20

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Cíl projektu: podporovat zdraví dětí, předcházet onemocněním, vytvářet

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

PROJEKT MŠ DUHA RADOST, SPOKOJENOST, POHODA

PROJEKT MŠ DUHA RADOST, SPOKOJENOST, POHODA PROJEKT MŠ DUHA RADOST, SPOKOJENOST, POHODA MŠ DUHA, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2012/2013 Projednáno na pedagogické poradě dne: 28.8.2012 Vedoucí projektu: Bc. Michaela Mikulová 1 Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

I. lj Identifikační údaje školy..2

I. lj Identifikační údaje školy..2 I. lj Identifikační údaje školy..2 II. III. IV. Obecná charakteristika školy 3 Podmínky předškolního vzdělávání..5 Organizace vzdělávání..8 V. Charakteristika ŠVP.9 VI. VII. Obsah vzdělání..14 Evaluace

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

PROJEKT MŠ DUHA RADOST, SPOKOJENOST, POHODA. MŠ DUHA, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy

PROJEKT MŠ DUHA RADOST, SPOKOJENOST, POHODA. MŠ DUHA, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy PROJEKT MŠ DUHA RADOST, SPOKOJENOST, POHODA MŠ DUHA, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2009/2010 1 Specifika práce MŠ: Mateřská škola je specifická tím, že jsou zde vedle sebe umístěny 2 běžné heterogenní

Více

I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP

I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP I. Identifikační údaje školy II. Obecná charakteristika školy III. IV. Podmínky předškolního vzdělávání Organizace vzdělávání V. Charakteristika ŠVP 1. Vznik ŠVP 2. Profilace 3. Cíle dlouhodobé a průběžné

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obecná charakteristika školy 3. V. Charakteristika ŠVP.9

Obecná charakteristika školy 3. V. Charakteristika ŠVP.9 I. Identifikační údaje školy..2 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky předškolního vzdělávání..5 IV. Organizace vzdělávání..8 V. Charakteristika ŠVP.9 VI. Obsah vzdělání..14 VII. Evaluace 31

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

DUHA Laudova 1030. SLUNÍČKO Laudova 1031. FIALKA Brunnerova 1011 Skupinová a individuální integrace dětí s autismem. OPUKOVÁ Opuková 373

DUHA Laudova 1030. SLUNÍČKO Laudova 1031. FIALKA Brunnerova 1011 Skupinová a individuální integrace dětí s autismem. OPUKOVÁ Opuková 373 MŠ LAUDOVA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 Skupinová integrace dětí s různým postižením 2 třídy speciální 2 třídy

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více