ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA"

Transkript

1 Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

2 Identifikační údaje Oficiální název: Datum platnosti: Od Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Školní vzdělávací program Sedmikráska zpracován podle RVP PV Zřizovatel: Statutární město Brno MČ Brno - Židenice Gajdošova 7 Adresa školy: Mateřská škola Sedmikráska Zengrova Brno IČ : Jméno ředitele: Zástupce ředitele: Mgr. Libuša Karolová Jitka Dvořáková Kontakty: E mail: Web.stránky: Telefon: Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet nepedagogických pracovníků: 3 Kapacita školy: 61 dětí Počet tříd: 3

3 Charakteristika školy Základní údaje Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidném prostředí Židenic. Její dlouholetá historie začíná v objektu bývalé restaurace na Karáskově náměstí, kdy byl provoz zahájen Později, v červenci roku 1996, byla činnost MŠ Sedmikráska přesunuta do objektu jeslí na Zengrově ulici č. 3, kde setrvává dodnes. Budova MŠ se ve spolupráci s MČ Brno - Židenice postupně rekonstruovala a další úpravy probíhají až do dnešních dnů. MŠ je budovou dvoupodlažní. V přízemí jsou dvě menší třídy a každá má svoji samostatnou jídelnu i místnost se sociálním zařízením. V prvním patře je jedna velká třída, která má dvě jídelny a zrekonstruovanou místnost se sociálním zařízením. Všechny třídy jsou světlé. Obě přízemní třídy mají přímý východ na dlážděnou terasu. Součástí mateřské školy je školní zahrada. V prostoru zahrady jsou dřevěné průlezky, je zde velká skluzavka, houpačky a další vybavení pro vyžití na zahradě. Mezi dvěma pískovišti, částečně zastřešenými a s krycími plachtami, je malé hřiště s brankami na míčové hry. Celý prostor školní zahrady je pokryt travnatou plochou. Vhledem k tomu, že je plocha školní zahrady v mírném náklonu, je možné během zimních měsíců ježdění na lopatách nebo na bobech. Školní zahrada má i svou terasu, která je dlážděná a částečně zastřešená. To umožňuje omezený pobyt dětí venku i za nepříznivého počasí. Jsou zde stolečky a lavice, takže si zde děti mohou hrát s různými stavebnicemi a autodráhami, které jsou zde pro tento případ připraveny. Na terase mají děti také kuchyňský koutek s vybavením. Nezastřešená plocha školní terasy se využívá především k jízdě na koloběžkách, florbalovým a hokejovým hrám. Všechny hračky a sportovní vybavení pro vyžití na školní zahradě jsou umístěny v plechovém domečku v rohu zahrady, kde jsou dostupné všem dětem. Umístění školy Mateřská škola se nachází v klidné části Židenic mezi ulicí Klíny a Karáskovým náměstím. Zde je vybudován park s průlezkami a pískovištěm i společenské centrum Karas, které mohou využívat senioři i rodiče s dětmi. Hned vedle budovy mateřské školy je kostel Československé církve husitské. Škola je v dosahu MHD. Tramvají číslo 9 se lze dostat do centra i k dělnickému domu na ulici Jamborova. Nedaleko odsud je ZUŠ Došlíkova, jejíž koncerty rádi navštěvujeme.

4 Pokud se vydáme opačným směrem, dostaneme se na Starou osadu, na dopravní uzel MHD. Do místní pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kam chodíme s dětmi na besedy. V blízkosti je vlakové nádraží Židenice. Nedaleko mateřské školy je budova Nová osada. Zde sídlí zřizovatel naší školy Úřad městské části Brno - Židenice. V okolí školy jsou tři základní školy, kam odchází naši svěřenci - ZŠ Gajdošova, ZŠ Kuldova a ZŠ Kamenáčky. Na ulici Gajdošova se nachází Sokol Židenice. I sem si chodí zacvičit hodně dětí z naší mateřské školy. Za zmínku stojí i římsko-katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje. Podmínky mateřské školy Věcné podmínky Předškolní výchova se uskutečňuje ve třech třídách. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, který je přizpůsoben antropometrickým požadavkům dětí. V každé třídě je k dispozici CD přehrávač, ve třídě Veverek PC. Dětem jsou ve třídách volně přístupny výtvarné materiály, Orffovy nástroje, sportovní pomůcky. Mají k dispozici krabice s převleky pro námětové hry a dramatizaci. Třídy jsou dostatečně vybaveny pomůckami a hračkami, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Většina hraček je na viditelném místě a dětem volně přístupná. Děti mají k dispozici dostatek materiálů pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, hračky pro rozvoj rozumových schopností, pro individuální i skupinové aktivity.

5 Součástí každé herny jsou koutky pro individuální práci. Ve třídách je volně přístupná knihovna s dětskou literaturou. Knihy jsou průběžně doplňovány dle zájmu dětí. K příjemnému klimatu mateřské školy přispívá pravidelně měněná výzdoba dětskými pracemi. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. V umývárnách jsou na vyhrazeném místě umístěny ručníky. Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Prostory zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové aktivity. Na zahradě jsou zastřešená pískoviště, domeček, lavičky se stolky, dřevěné průlezky, skluzavka. Z přízemních tříd je přímý východ na zahradu, což umožňuje propojenou výchovně vzdělávacích činností hlavně v letních měsících. V prostranné šatně má každé dítě vymezený svůj prostor, označený značkou a fotkou. Tady jsou vystavované práce dětí. Patří také k výzdobě školy. Životospráva Celodenní strava je dovážena z kuchyně MŠ Kamenáčky, Brno. Po dohodě se školní jídelnou zajišťujeme stravu i pro děti s bezlepkovou dietou. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, respektujeme jejich individuální potřeby. Pitný režim děti mají volný přístup ke konvici s čajem a dalšími nápoji, každý má svůj hrníček umístěný vedle konvice. Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Pobyt venku přizpůsobujeme počasí. Na zahradě mají děti dostatek volného pohybu. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Těm, kteří nechtějí odpočívat na lůžku, jsou nabízeny jiné klidové aktivity. Dospělí se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

6 Psychosociální podmínky Děti i dospělí si navzájem umí naslouchat, vzájemně se povzbuzují, těší se do školy a chovají se k sobě empaticky. Respektujeme individualitu druhého. Respektujeme individuální potřeby dětí, seberealizaci, umožňujeme jim zažít pocit úspěchu. Děti nejsou do činnosti nuceny, je respektováno právo, že dítě chce jen pozorovat, nevybrat si žádnou činnost. Učíme děti řešit problémy samostatně s minimální pomocí učitelky. Nehodnotíme děti obecně a kriticky, ale popisujeme výsledky i průběh činností, chování konkrétní, popisná zpětná vazba. S dětmi vytvoříme pravidla chování ve třídě a podporujeme je v jejich dodržování. Mladším dětem vytvoříme pravidla ve vizualizované podobě. Vedeme pravidelné diagnostické záznamy a dle nich pracujeme s dětmi. Veškerý personál školy jde dětem příkladem svým chováním, vyjadřováním a vzájemnými vztahy. Rovnocenný vztah učitelka dítě. Komunitní kruh podpora důvěry, setkání všech dětí a učitelek. Dětem se dostává jasných a srozumitelným pokynům. Organizační chod školy Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje nám reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Poskytujeme dětem potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Adaptace průběh adaptace plně přizpůsobujeme individuálním potřebám jednotlivých dětí (zkrácený pobyt, přítomnost rodiče apod.) Dle aktuální situace ve třídě a přání dětí upravujeme poměr centrálních a individuálních činností. Dáváme dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a zkoumání okolí. Přibližný sled denních činností: 06:30 budova školy se otevírá pro ranní přijímání dětí 06:30 08:00 děti se scházejí v herně MŠ, čas je vyhrazen volné hře a plynulému zapojování dětí do kolektivu, je prováděna individuální péče a předškolní příprava.

7 08:00 09:00 cílené činnosti dle zájmu dětí - komunitní kruh, ranní cvičení, prožitkové hry, dramatizace, experimentování, projektové učení na základě praktických zkušeností 09:00 09:30 příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina 09:30 09:45 hygiena, příprava na pobyt venku 09:45 11:45 pobyt na zahrádce, na vycházce,délka pobytu dětí venku je přizpůsobována aktuálnímu počasí, jejich zdravotnímu stavu 11:45 12:15 příprava na oběd, hygiena, oběd 12:15 14:30 příprava na spánek četba nebo povídání pohádky, spánek u mladších dětí, odpočinkové činnosti starších dětí 13:00-14:30 odpolední blok zájmových činností (výtvarných, pohybových, slovních, rozumových, matematickologických atd.) 14:30 15:00 příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina 15:00 16:15 volná hra dětí s jejich postupným odcházením domů, pobyt venku 16:15 budova školy se pro děti uzavírá Řízení mateřské školy V čele mateřské školy stojí ředitelka školy. Je statutárním orgánem školy. - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb - odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a závazným vzdělávacím programem RVP pro PV - odpovídá za pedagogickou úroveň vzdělávání - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy - řídí pracovníky školy a koordinuje jejich práci - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - vytváří podmínky pro kontrolní orgány a přijímá následná opatření - odpovídá za používání finančních prostředků V době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje zástupkyně ředitelky. Učitelky mateřské školy - zajišťují výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a

8 návyků dětí vyplývajících ze Školního vzdělávacího programu Sedmikráska - tvoří třídní vzdělávací programy - aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi Pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy Chod školy zabezpečuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. V mateřské škole je zabezpečována logopedická péče. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na svém sebevzdělávání účastí na školení, kurzech a seminářích. Škola také úzce spolupracuje s dětskými lékaři, psychology a jinými odborníky. Na fungování školy se dále podílí provozní pracovnice, kuchyňský personál, školnice a uklízečky. Spoluúčast rodičů Rodiče mohou po telefonické dohodě s pedagogem nebo vedením zařízení školu kdykoliv navštívit z důvodu konzultace či fyzické přítomnosti ve výchovně vzdělávací činnosti. V pravidelných intervalech jsou hromadně, ale také individuálně zváni na schůzky. V případě nutnosti jsou jim prakticky denně informace podávány pedagogy přímo po skončení činnosti či v době vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Taktéž jsou rodiče srdečně zváni na školou pořádané interní i veřejné akce jako jsou, opékání špekáčků, mikulášská nadílka, vánoční besídka, zdobení perníčků, Den světýlek, maškarní bál, Velikonoční dílna, Pálení čarodějnic, besídky ke Dni matek, výlety dětí ke Dni dětí, návštěvy divadel, rozloučení se školním rokem na školní zahradě atd. O činnosti školy jsou rodiče vždy patřičně informováni. Spolupráce s jinými subjekty * Se zřizovatelem: MČ Brno Židenice Gajdošova 7 * Se Základní školou: ZŠ Gajdošova, ZŠ Kuldova, ZŠ Kameničky * Poradenská služba je na škole zabezpečena spoluprací se: * Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Zachova 1, Brno, Kohoutova 4, Brno * Speciálně pedagogickým centrem (SPC) při Základní škole, Veslařská 234, Brno. SPC zajišťuje komplexní prevenci vad řeči, psychologické a logopedické poradenství. * Návštěvu PPP a SPC, po domluvě s rodiči, zajišťuje ředitelka naší školy. Veškeré poskytované služby rodičům jsou bezplatné. Společně s ředitelkou školy je využíván zejména rodiči předškolních dětí při rozhodování o scholaritě, při správném výběru školy.

9 Další spolupracující subjekty: * Městská policie Brno * Sbor dobrovolných hasičů na Kosmákově ulici v Židenicích. * Knihovna Jiřího Mahena na Staré Osadě. Pravidelná setkání v knihovně jsou součástí ŠVP Sedmikráska a jejich mimoškolních aktivit. * Ekocentrum Brno, Ponávka 2, přírodovědná stanice při ZŠ Kamenáčky, Brno, Lužánky, středisko volného času konkrétní postupy a formy výchovně-vzdělávacího procesu EV jsou podrobněji rozepsány v kapitole Dítě a svět * Centrum volného času Mateřídouška, Gromešova 1, Brno výukové programy s ekologickou tématikou * Dílna Ořech o.p.s., Ořechov, Tolarova 485/22, KVIC Brno Vinohrady arteterapeutická dílna na škole Sedmikráska. * Základní umělecká škola Došlíkova, Brno-Židenice * Jazyková přípravka s.r.o., Bzenecká 15, Brno-Vinohrady * Občanské sdružení Tlapka /canisterapie/, Souběžná 19, Brno-Juliánov * Rytmik s.r.o. Provazníkova 7 Brno - Černá Pole Sportík - Sokol Kounicova 685/20, Veveří, Brno Propagace práce školy: Ve školním roce 2013/14 vyšel první ročník časopisu ZENGROVKA. Jde o ročenku událostí a toku života na škole. Ročenka vychází v tištěné podobě, část je k nahlédnutí na webových stránkách školy. Příklady dobré praxe uveřejňujeme v článcích místního Židenického zpravodaje. Pravidelně aktualizujeme webové stánky školy. Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní práce s dětmi a aktivity školy, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy. Vize pro blízkou budoucnost školy Postupné vybavování třídy pro děti se zdravotním postižením s vadami řeči odbornou literaturou, didaktickým a kompenzačním materiálem.

10 Zakoupení potřebného vybavení do nově vytvořených prostor herny a logopedické pracovny. Postupná revitalizace budovy, zateplení budovy a obnova fasády, izolace objektu školy proti vlhkosti, výměna oken (5ks), výměna těsnění v oknech, výměna radiátorů v celém objektu a doplnění chybějících těles ve třídě Veverek, výměna okapů, pokračovat ve výměně vodoinstalace, což představuje značné finanční náklady. Realizace zateplení budovy a obnova fasády je plánována na podzim Za oblast, které je potřeba věnovat v nejbližší budoucnosti zvýšenou pozornost považujeme rekonstrukci školní zahradu, jejíž stav neodpovídá našim představám. Jeho zlepšení vyžaduje značné náklady, které zatím finanční možnosti školy překračují, na řešení této situace pracujeme dlouhodobě. V souladu s požadavky Vyhlášky 410/2005 Sb. je potřebná rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ve třídách Berušek. Vzhledem ke ztíženým podmínkám výdejny v 1. patře a v přízemí školy považujeme za nezbytnou rekonstrukci jídelen a celkovou úpravu tříd Berušek a Zajíčků, požadavek byl dán na ÚMČ. Vize pro vzdálenou budoucnost školy Vybudování multifunkční třídy půdní nástavbou s logopedickou pracovnou. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do tří heterogenních, smíšených tříd. Třídy mají prostory koncipovány do různých center her (dramatické, pohybové, konstruktivní, jemnomotorické, hudební, výtvarné a pracovní, badatelské a centrum písmen a předčtenářské gramotnosti), kde probíhají spontánní i učební aktivity. Pondělí je dnem her, kdy se zjišťují zážitky dětí z volných dnů v rodině, aktuální poznatky a zájmy. Denně probíhají tělovýchovné aktivity, hudebně pohybové, pracovní, výtvarné a dramatické činnosti, hry s PC, prožitkové aktivity, terapeutické činnost s hlínou,... Učitelky společně s dětmi vytváří pravidla a rituály. Důraz je kladen na partnerskou komunikaci mezi učitelkou a dítětem. Zaměřujeme se na úspěšnou adaptaci, získávání pocitu jistoty a bezpečí. U dětí budujeme samostatnost a schopnost spolupráce, schopnost řešení nových situací a učení nápodobou. Velkou pozornost věnujeme sociálnímu učení. U nejstarších dětí jsou důsledně sledovány kompetence zajišťující úspěšný přechod k zahájení povinné školní docházky. V Mateřské škole Sedmikráska máme třídu BERUŠEK, ZAJÍČKŮ a VEVEREK. Třída VEVEREK je určena dětem se zdravotním postižením s vadami řeči. Pracují zde

11 dvě speciální pedagošky logopedky. Děti se denně účastní logopedické péče, která probíhá podle individuální vzdělávacím plánů. U dětí se zaměřujeme na správný řečový projev ( skladba vět, souvětí, souvislý mluvní projev, správné tvoření množného čísla, ) Přijímání dětí Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let věku. Zápis pro nástup dětí do MŠ od nového školního roku (září) probíhá v jarních měsících. Děti jsou přijímány dle kriterií stanovených elektronickým zápisem /www.zapisdoms.brno.cz/. Pokud se uvolní místo, mohou být děti přijímány i během roku. Při umísťování dětí do tříd jsou respektovány sourozenecké vztahy i dětská přátelství. Jaké děti jsou přijímány do logopedické třídy Do logopedické třídy jsou přijímány děti, mající tak závažnou poruchu komunikačních schopností, která se nedá řešit ambulantní péčí. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doporučení SPC pro děti s vadami řeči. Dětem je poskytnuto komplexní vyšetření s těžištěm v oblasti logopedické a psychologické, podle potřeby jsou vyslány i na foniatrické, či neurologické vyšetření. Kontrolní vyšetření jsou prováděna přímo v MŠ jednou za půl roku, při výjezdu SPC. Výsledky a doporučení odborníků z SPC a vlastní diagnostika speciálních logopedů jsou podkladem pro tvorbu individuálních plánů výchovně vzdělávací práce, na kterých se nemalou měrou podílí i rodiče. Logopedické třídy naplňujeme do počtu 14 ti dětí. Diagnostika Tvorbě individuálních plánů logopedické péče vždy předchází speciální diagnostika. Opíráme se o závěry z logopedického a psychologického vyšetření z SPC i o nálezy dalších odborníků. Po nástupu dítěte do MŠ probíhá vlastní speciální diagnostika dítěte: anamnéza orientační sluchová zkouška orientační vyšetření fonematického sluchu vlastní vyšetření řeči, výslovnosti zjištění laterality úroveň hrubé a jemné motoriky úroveň grafomotoriky motorika mluvidel, dechová koordinace další diagnostika dítěte v oblasti obsahu předškolního vzdělávání

12 Individuální logopedická péče Na základě poznatků z SPC pro vady řeči a vlastní diagnostiky speciální pedagog zpracuje pro každé dítě individuální plán výchovně vzdělávací práce, který předloží ke schválení SPC a rodičům. Z tohoto plánu potom vychází při výchovně vzdělávací práci. Úkolem individuální logopedické péče je: diagnostická činnost poradenská činnost rozvoj řeči (ve všech jejích rovinách) náprava narušení komunikačních schopností (vad řeči) Individuální logopedická péče probíhá individuálně v logopedickém kabinetu. Logopedická činnost je založena na spolupráci logopeda s rodiči prostřednictvím konzultací a logopedických deníků s cvičením. Velmi důležitá je spolupráce obou učitelek ve třídě. Skupinová logopedická péče Pracujeme s celou skupinou dětí, veškerá spontánní a řízená činnost je zaměřená na logopedickou prevenci a rozvoj řeči, provádíme přípravná cvičení. Součástí režimu dne v logopedické třídě jsou: dechová a fonační cvičení rozvoj motoriky mluvidel, artikulační cvičení psychomotorický rozvoj sluchové vnímání zrakové vnímání hmatové vnímání orientace v prostoru a čase rozvoj jemné a hrubé motoriky, motoriky mluvních orgánů rozvoj grafomotoriky rozvoj řeči zde se zaměřujeme na kvalitu dětské řeči z pohledu všech jazykových rovin morfologicko-syntaktická rovina lexikálně sémantická rovina foneticko fonologická rovina pragmatická rovina další spontánní a řízené činnosti vedoucí ke splnění cílů předškolního vzdělávání Ambulantní logopedická péče Děti, které odchází do ZŠ a nemají nápravu řeči ukončenu, či děti z běžných MŠ

13 s lehčími vadami řeči, mohou nadále navštěvovat bezplatnou logopedickou poradnu v naší MŠ. Provoz a vnitřní režim školy Ve škole pracuje 6 pedagogických a 3 provozní pracovnice. Limit pedagogických i nepedagogických pracovníků je každoročně součástí rozpočtu mzdových prostředků a jeho výše souvisí s počtem přijatých dětí v každém jednotlivém školním roce. Provozní doba školy je závislá na potřebách rodin a podmínkách MŠ. Je stanovena od 6:30 16:15 hod. Provoz MŠ je ve školním roce přerušen v době Vánoc a v období jarních prázdnin je dle docházky dětí částečně omezen. V době hlavních prázdnin je náhradní provoz zabezpečen v mateřských školách městské části Brno - Židenice. Termín je vždy oznámen nejméně dva měsíce předem, tedy nejpozději do v daném školním roce. Charakteristika školního vzdělávacího programu Sedmikráska je školou otevřenou všem dětem, rodičům i veřejnosti. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Sedmikráska vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je uzpůsoben tak, aby vyhovoval požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí. Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání. Snažíme se vybudovat v dítěti základy sebevědomí a sebejistoty, umožnit mu být samo sebou, naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti, naučit ho být samostatnou osobností. Cílem ŠVP Sedmikráska je každé dítě individuálně rozvíjet v rámci jeho možností a schopností a připravit je na vstup do základní školy. Zároveň se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k rozvoji dítěte. Součásti vzdělávací nabídka školy Logopedická péči LOGOHRÁTKY - pravidelná individuální a skupinová logopedická péče. Environmentální výchova prostřednictvím výchovně vzdělávací činnosti BADATEL Nadstandardní výchovně vzdělávací činnost -terapeutická práce s hlínou KERAMIKA Cílem speciálních pedagogů při práci s dětmi s vadou řeči je:

14 připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich narušení komunikačních schopností vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči rozvíjet řeč ve všech rovinách ve spolupráci s rodinou a SPC pro vady řeči se snažit postupně, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám těchto dětí, poskytnout podmínky k vytvoření základů cílových kompetencí Mezi další zájmové aktivity patří : hudebně-pohybové aktivity, dramatické činnosti, prožitkové aktivity, Angličtina, Taneční a pohybové činnosti, Veselé zpívání s flétničkou. Za důležitý považujeme i kulturní a estetický prožitek. Pravidelně spolupracujeme s divadlem Radost a knihovnou Jiřího Mahena. Školu navštěvují průběžně divadla, muzikoterapie, canisterapie... Během roku pro děti pořádáme programy související s aktuálním děním a tradicemi (Halloween dýňová slavnost, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Masopustní karneval, Oslava Dne matek, Dnu otců, Den dětí, Spinkání předškoláků (viz: Plánované akce na školní rok). Formy vzdělávání Mateřská škola Sedmikráska je celodenní mateřskou školou, jejímž hlavním cílem je příprava dětí na vstup do základní školy a do života. Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných metod vzdělávání a odpovídajících forem práce: spontánní i organizované činnosti, jejichž poměr je vyvážený, individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem, omylem prožitkové a kooperativní aktivity i situační učení didakticky cílené hry přímo i nepřímo motivované Škola využívá hlavně principů a podmínek prožitkového učení umožňuje dětem poznávat nové věci, zkoumat, experimentovat. Tuto zásadní myšlenku lze vyjádřit následujícími slovy: Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím, která pregnantně vyjadřuje fakt, že pro děti předškolního věku je nejpřirozenější právě učení prostřednictvím svých osobních zážitků a zkušeností, na základě vlastní iniciativy.

15 Děti s odkladem školní docházky mají vytvořený individuální vzdělávací plán se zaměřením na posílení jejich slabších stránek. Talentované děti mají možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandardních zájmových aktivitách. Vzdělávací obsah Kompetence Vzhledem k individualizaci předškolních dětí v kurikulárních dokumentech definujeme klíčové kompetence jako soubor základních vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot v oblastech učení, řešení problémů, komunikace, stejně jako v oblastech činnostních, občanských, sociálních a personálních vztahů. Při ukončení předškolního vzdělávání by mělo dítě zvládat následující: Kompetence komunikativní Funkčně ovládá řeč, snaží se samostatně vyjadřovat své myšlenky, otázky, rozumí slyšenému. Komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými. Hovoří v dobře formulovaných větách.slovně reaguje a vede smysluplný dialog. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými řečovými prostředky. Dokáže k vyjadřování používat i mimoslovní prostředky, jako je výtvarný, hudební a dramatický projev. Taktéž chápe a účelně používá gesta a některé symboly. Ovládá základní dovednosti předcházející čtení a psaní, rozšiřuje si pasivní i aktivní slovní zásobu. Používá knížky, je seznámeno s komunikačními prostředky jako je počítač, encyklopedie, audiovizuální technologie. Ví, že lidé se dorozumívají jinými jazyky, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální Rozhoduje o svých činnostech, seznamuje se s pojmy odpovědnost a důsledek svého jednání, ví, co je to ohleduplnost, pomoc slabším, snaží se tlumit agresivitu. Prosazuje se ve skupině, ale přijímá i podřízené místo, dodržuje pravidla a základní společenské návyky, přijímá a vyjednává kompromis, toleruje ostatní děti (lidi). Napodobuje modely sociálního jednání, spolurozhoduje o dění v herně. Při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně (prevence zneužití atd.) Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilnost se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.

16 Uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky. Kompetence činnostní a občanské Učí se organizovat svoji hru, rozpozná vlastní silné stránky, předvídá rizika svého jednání, váží si práce ostatních. Ví, k čemu vede pracovitost, činorodost a podnikavost a naopak lhostejnost, nevšímavost. Má vytvořen základní žebříček hodnot. Spoluvytváří pravidla ve skupině a řídí se jimi. Uvědomuje si práva svá i ostatních a respektuje je. Pomáhá dotvářet, zvelebovat a uchovávat své okolní prostředí / přírodní i společenské /, není mu jedno v jakém prostředí žije, dbá na osobní zdraví i zdraví ostatních dětí. Má dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Kompetence k učení Pozoruje, zkoumá a všímá si okolí, okolních předmětů a jevů, je schopno jednoduchých experimentů a kladení si otázek. Získané zkušenosti se snaží přenášet a uplatňovat i v jiných situacích a v dalším učení. Na elementární úrovni se orientuje ve světě lidí, kultuře, přírodě, v základních technických prostředcích. Učí se spontánně i vědomě, dokončí zadanou práci, dovede postupovat dle instrukcí a jednoduchých návodů, je schopno dobrat se k výsledkům. Je veden k sebehodnocení, sebereflexi a k hodnocení okolních dětí, odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět, poznávat, naučit se, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Kompetence k řešení problémů Všímá si dění v bezprostředním okolí, funguje u něj vnitřní motivace, orientuje se v opakujících se situacích a řeší je (na základě bezprostřední zkušenosti, nápodoby či opakování, postupuje metodou pokus - omyl), snaží se vymýšlet nová řešení problémů a situací, využívá a rozvíjí vlastní fantazii. Zpřesňuje si početní představy, vnímá elementární číselné operace. Rozlišuje a vybírá mezi funkčním a nefunkčním řešením problémů. Řeší problémy na které stačí, při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických,matematických i empirických postupů.

17 Chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že svou iniciativou může situaci ovlivnit, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch,ale také za snahu. Integrované bloky Námi vymezené integrované bloky jsou na stejném stupni důležitosti. Bloky poskytují podněty k různorodým činnostem a umožňují zachovat integrovaný přístup. Časový prostor pro jednotlivé bloky vyplývá z aktuální situace. Bloky jsou řazeny do témat, které kopírují měsíce školního roku. Při tvorbě TVP vycházíme z aktuální situace a dění. Název bloku nastiňuje jeho obsah. Moje školička plná kamarádů - ZÁŘÍ V tomto tématu se zaměřujeme na adaptaci dětí, probíhá pozorování dítěte ve školním prostředí, shromažďování informací pro vstupní pedagogickou diagnostiku. Naše škola Sedmikráska Hurá do školky Já a kamarádi Pravidla chování Vzdělávací cíle: Znát své jméno a jména kamarádů a učitelek Stanovení pravidel Orientace v prostoru MŠ Seznámení s okolím MŠ Rozvíjení sebeobsluhy Oblečení vzhledem k ročnímu období pojmenování, přiřazení Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností Zlepšení orientace k prostoru Rozvíjení jemné motoriky Chůze a běh za doprovodu jednoduché rytmiky Péče o čistotu a hygienu Praktická manipulace s jednoduchými hudebními nástroji Zpěv písní Hudebně pohybové aktivity Zapojení do pracovních činností ve třídě Rozvíjení schopnosti komunikace Kolektivní hry

18 Prožívání pocitů, vyjádření emocí Orientace v aktuální situaci Péče o prostředí Pravidla bezpečnosti při vycházce Oblečení podle příležitosti Měla babka čtyři jabka -ŘÍJEN Téma má za úkol seznámit děti se základními informacemi o přírodě v daném ročním období. Plody ovoce a zelenina Roční období podzim Domácí zvířata Já a moje tělo Vzdělávací cíle: Pozorné naslouchání Znaky podzimu Základní barvy Základní druhy ovoce a zeleniny, rozdělení Poznávání domácích zvířat, hlasy zvířat Orientace v prostoru Stříhání papíru Orientace na těle a v obličeji Rozvoj hrubé motoriky Zubní hygiena Posilování pozitivního vztahu ke zvířatům Dodržování stanovených pravidel při hře Kooperativní hry Poznávání ostatních kultur a národností Seznámení s lékařským prostředím Zdolávání přírodního terénu Pozorování podzimní přírody Reprodukce zážitků Brno moje město Padá, padá listí- LISTOPAD Hlavním úkolem tématu je upevnění zásad bezpečnosti a pravidel chování při pobytu venku. Dopravní prostředky

19 Zvířata ve volné přírodě Den světýlek - Halloween Advent vánoční čas Vzdělávací cíle: Třídění dopravních prostředků Znalost zvířat ve volné přírodě Říkanky, pranostiky Rozvoj vyjadřovacích schopností Tanec v doprovodu hudby Protahování svalových partií Práce s přírodním materiálem Kooperativní hry Smyslové hry Znaky podzimu práce s knihou Pozorování dopravy při pobytu venku Seznámení s tradicí adventu a Svatého Mikuláše Podzimní slavnosti Pozorování změn v přírodě Nácvik dopravních situací Vánoční čas - Prosinec Prostřednictvím tohoto tématu seznamujeme děti s lidovými tradicemi. Čert, Anděl a Mikuláš Těšíme se na Vánoce Vánoce jsou tu Zimní radovánky Vzdělávací cíle: Samostatné vyjádření myšlenky, přání Upevňování citových vazeb Vánoční říkanky, koledy Rozvíjení smyslů Rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů Orientace na ploše Příprava vánoční besídky Pozdrav, poděkování, oslovení Pozorování zimní přírody Četba pohádek a pozorné naslouchání Zpěv koled Vánoční výzdoba třídy

20 Vánoční svátky a tradice Péče o zvířata v zimě Zima je tu, děti - Leden Dané téma dětem přibližuje znaky a činnosti spojené se zimním obdobím. Tři králové Zimní sporty Zimní příroda Zvířátka v zimě Vzdělávací cíle: Znaky zimy, změny v přírodě, vhodné oblečení Říkadla, pranostiky, písničky Třídění dle daných kritérií Rozvoj sebeobsluhy zapínání částí oděvů Rozvoj hrubé i jemné motoriky Pozorování zimní přírody Netradiční výtvarné techniky Zpěv písní doprovod na hudební nástroje Tradice Tří králů Soustředěný poslech textu, poslech s úkolem Hry se sněhem (dle počasí) Vhodné chování k cizím zvířatům Zima je, zima je, každý se raduje - Únor Dramatizace je hlavním prostředkem, využívaným v tomto tématu k dosažení kompetencí. Věci kolem nás Masopust Řemesla práce dospělých U nás doma Vzdělávací cíle: Tradice masopustu - výroba masky Nácvik sociálních rolí v rodině Časová orientace Orientace na těle, orientace v obličeji Předměty denní potřeby rozvoj slovní zásoby Námětové hry

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÝ OD 1. 9. 2012 ZŠ A MŠ CHOMUTICE, OKRES JIČÍN pracoviště: Mateřská škola Chomutice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: SVĚT KOLEM

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více