ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA"

Transkript

1 Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

2 Identifikační údaje Oficiální název: Datum platnosti: Od Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Školní vzdělávací program Sedmikráska zpracován podle RVP PV Zřizovatel: Statutární město Brno MČ Brno - Židenice Gajdošova 7 Adresa školy: Mateřská škola Sedmikráska Zengrova Brno IČ : Jméno ředitele: Zástupce ředitele: Mgr. Libuša Karolová Jitka Dvořáková Kontakty: E mail: Web.stránky: Telefon: Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet nepedagogických pracovníků: 3 Kapacita školy: 61 dětí Počet tříd: 3

3 Charakteristika školy Základní údaje Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidném prostředí Židenic. Její dlouholetá historie začíná v objektu bývalé restaurace na Karáskově náměstí, kdy byl provoz zahájen Později, v červenci roku 1996, byla činnost MŠ Sedmikráska přesunuta do objektu jeslí na Zengrově ulici č. 3, kde setrvává dodnes. Budova MŠ se ve spolupráci s MČ Brno - Židenice postupně rekonstruovala a další úpravy probíhají až do dnešních dnů. MŠ je budovou dvoupodlažní. V přízemí jsou dvě menší třídy a každá má svoji samostatnou jídelnu i místnost se sociálním zařízením. V prvním patře je jedna velká třída, která má dvě jídelny a zrekonstruovanou místnost se sociálním zařízením. Všechny třídy jsou světlé. Obě přízemní třídy mají přímý východ na dlážděnou terasu. Součástí mateřské školy je školní zahrada. V prostoru zahrady jsou dřevěné průlezky, je zde velká skluzavka, houpačky a další vybavení pro vyžití na zahradě. Mezi dvěma pískovišti, částečně zastřešenými a s krycími plachtami, je malé hřiště s brankami na míčové hry. Celý prostor školní zahrady je pokryt travnatou plochou. Vhledem k tomu, že je plocha školní zahrady v mírném náklonu, je možné během zimních měsíců ježdění na lopatách nebo na bobech. Školní zahrada má i svou terasu, která je dlážděná a částečně zastřešená. To umožňuje omezený pobyt dětí venku i za nepříznivého počasí. Jsou zde stolečky a lavice, takže si zde děti mohou hrát s různými stavebnicemi a autodráhami, které jsou zde pro tento případ připraveny. Na terase mají děti také kuchyňský koutek s vybavením. Nezastřešená plocha školní terasy se využívá především k jízdě na koloběžkách, florbalovým a hokejovým hrám. Všechny hračky a sportovní vybavení pro vyžití na školní zahradě jsou umístěny v plechovém domečku v rohu zahrady, kde jsou dostupné všem dětem. Umístění školy Mateřská škola se nachází v klidné části Židenic mezi ulicí Klíny a Karáskovým náměstím. Zde je vybudován park s průlezkami a pískovištěm i společenské centrum Karas, které mohou využívat senioři i rodiče s dětmi. Hned vedle budovy mateřské školy je kostel Československé církve husitské. Škola je v dosahu MHD. Tramvají číslo 9 se lze dostat do centra i k dělnickému domu na ulici Jamborova. Nedaleko odsud je ZUŠ Došlíkova, jejíž koncerty rádi navštěvujeme.

4 Pokud se vydáme opačným směrem, dostaneme se na Starou osadu, na dopravní uzel MHD. Do místní pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kam chodíme s dětmi na besedy. V blízkosti je vlakové nádraží Židenice. Nedaleko mateřské školy je budova Nová osada. Zde sídlí zřizovatel naší školy Úřad městské části Brno - Židenice. V okolí školy jsou tři základní školy, kam odchází naši svěřenci - ZŠ Gajdošova, ZŠ Kuldova a ZŠ Kamenáčky. Na ulici Gajdošova se nachází Sokol Židenice. I sem si chodí zacvičit hodně dětí z naší mateřské školy. Za zmínku stojí i římsko-katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje. Podmínky mateřské školy Věcné podmínky Předškolní výchova se uskutečňuje ve třech třídách. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, který je přizpůsoben antropometrickým požadavkům dětí. V každé třídě je k dispozici CD přehrávač, ve třídě Veverek PC. Dětem jsou ve třídách volně přístupny výtvarné materiály, Orffovy nástroje, sportovní pomůcky. Mají k dispozici krabice s převleky pro námětové hry a dramatizaci. Třídy jsou dostatečně vybaveny pomůckami a hračkami, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Většina hraček je na viditelném místě a dětem volně přístupná. Děti mají k dispozici dostatek materiálů pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, hračky pro rozvoj rozumových schopností, pro individuální i skupinové aktivity.

5 Součástí každé herny jsou koutky pro individuální práci. Ve třídách je volně přístupná knihovna s dětskou literaturou. Knihy jsou průběžně doplňovány dle zájmu dětí. K příjemnému klimatu mateřské školy přispívá pravidelně měněná výzdoba dětskými pracemi. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. V umývárnách jsou na vyhrazeném místě umístěny ručníky. Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Prostory zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové aktivity. Na zahradě jsou zastřešená pískoviště, domeček, lavičky se stolky, dřevěné průlezky, skluzavka. Z přízemních tříd je přímý východ na zahradu, což umožňuje propojenou výchovně vzdělávacích činností hlavně v letních měsících. V prostranné šatně má každé dítě vymezený svůj prostor, označený značkou a fotkou. Tady jsou vystavované práce dětí. Patří také k výzdobě školy. Životospráva Celodenní strava je dovážena z kuchyně MŠ Kamenáčky, Brno. Po dohodě se školní jídelnou zajišťujeme stravu i pro děti s bezlepkovou dietou. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, respektujeme jejich individuální potřeby. Pitný režim děti mají volný přístup ke konvici s čajem a dalšími nápoji, každý má svůj hrníček umístěný vedle konvice. Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Pobyt venku přizpůsobujeme počasí. Na zahradě mají děti dostatek volného pohybu. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Těm, kteří nechtějí odpočívat na lůžku, jsou nabízeny jiné klidové aktivity. Dospělí se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

6 Psychosociální podmínky Děti i dospělí si navzájem umí naslouchat, vzájemně se povzbuzují, těší se do školy a chovají se k sobě empaticky. Respektujeme individualitu druhého. Respektujeme individuální potřeby dětí, seberealizaci, umožňujeme jim zažít pocit úspěchu. Děti nejsou do činnosti nuceny, je respektováno právo, že dítě chce jen pozorovat, nevybrat si žádnou činnost. Učíme děti řešit problémy samostatně s minimální pomocí učitelky. Nehodnotíme děti obecně a kriticky, ale popisujeme výsledky i průběh činností, chování konkrétní, popisná zpětná vazba. S dětmi vytvoříme pravidla chování ve třídě a podporujeme je v jejich dodržování. Mladším dětem vytvoříme pravidla ve vizualizované podobě. Vedeme pravidelné diagnostické záznamy a dle nich pracujeme s dětmi. Veškerý personál školy jde dětem příkladem svým chováním, vyjadřováním a vzájemnými vztahy. Rovnocenný vztah učitelka dítě. Komunitní kruh podpora důvěry, setkání všech dětí a učitelek. Dětem se dostává jasných a srozumitelným pokynům. Organizační chod školy Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje nám reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Poskytujeme dětem potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Adaptace průběh adaptace plně přizpůsobujeme individuálním potřebám jednotlivých dětí (zkrácený pobyt, přítomnost rodiče apod.) Dle aktuální situace ve třídě a přání dětí upravujeme poměr centrálních a individuálních činností. Dáváme dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a zkoumání okolí. Přibližný sled denních činností: 06:30 budova školy se otevírá pro ranní přijímání dětí 06:30 08:00 děti se scházejí v herně MŠ, čas je vyhrazen volné hře a plynulému zapojování dětí do kolektivu, je prováděna individuální péče a předškolní příprava.

7 08:00 09:00 cílené činnosti dle zájmu dětí - komunitní kruh, ranní cvičení, prožitkové hry, dramatizace, experimentování, projektové učení na základě praktických zkušeností 09:00 09:30 příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina 09:30 09:45 hygiena, příprava na pobyt venku 09:45 11:45 pobyt na zahrádce, na vycházce,délka pobytu dětí venku je přizpůsobována aktuálnímu počasí, jejich zdravotnímu stavu 11:45 12:15 příprava na oběd, hygiena, oběd 12:15 14:30 příprava na spánek četba nebo povídání pohádky, spánek u mladších dětí, odpočinkové činnosti starších dětí 13:00-14:30 odpolední blok zájmových činností (výtvarných, pohybových, slovních, rozumových, matematickologických atd.) 14:30 15:00 příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina 15:00 16:15 volná hra dětí s jejich postupným odcházením domů, pobyt venku 16:15 budova školy se pro děti uzavírá Řízení mateřské školy V čele mateřské školy stojí ředitelka školy. Je statutárním orgánem školy. - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb - odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a závazným vzdělávacím programem RVP pro PV - odpovídá za pedagogickou úroveň vzdělávání - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy - řídí pracovníky školy a koordinuje jejich práci - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - vytváří podmínky pro kontrolní orgány a přijímá následná opatření - odpovídá za používání finančních prostředků V době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje zástupkyně ředitelky. Učitelky mateřské školy - zajišťují výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a

8 návyků dětí vyplývajících ze Školního vzdělávacího programu Sedmikráska - tvoří třídní vzdělávací programy - aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi Pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy Chod školy zabezpečuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. V mateřské škole je zabezpečována logopedická péče. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na svém sebevzdělávání účastí na školení, kurzech a seminářích. Škola také úzce spolupracuje s dětskými lékaři, psychology a jinými odborníky. Na fungování školy se dále podílí provozní pracovnice, kuchyňský personál, školnice a uklízečky. Spoluúčast rodičů Rodiče mohou po telefonické dohodě s pedagogem nebo vedením zařízení školu kdykoliv navštívit z důvodu konzultace či fyzické přítomnosti ve výchovně vzdělávací činnosti. V pravidelných intervalech jsou hromadně, ale také individuálně zváni na schůzky. V případě nutnosti jsou jim prakticky denně informace podávány pedagogy přímo po skončení činnosti či v době vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Taktéž jsou rodiče srdečně zváni na školou pořádané interní i veřejné akce jako jsou, opékání špekáčků, mikulášská nadílka, vánoční besídka, zdobení perníčků, Den světýlek, maškarní bál, Velikonoční dílna, Pálení čarodějnic, besídky ke Dni matek, výlety dětí ke Dni dětí, návštěvy divadel, rozloučení se školním rokem na školní zahradě atd. O činnosti školy jsou rodiče vždy patřičně informováni. Spolupráce s jinými subjekty * Se zřizovatelem: MČ Brno Židenice Gajdošova 7 * Se Základní školou: ZŠ Gajdošova, ZŠ Kuldova, ZŠ Kameničky * Poradenská služba je na škole zabezpečena spoluprací se: * Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Zachova 1, Brno, Kohoutova 4, Brno * Speciálně pedagogickým centrem (SPC) při Základní škole, Veslařská 234, Brno. SPC zajišťuje komplexní prevenci vad řeči, psychologické a logopedické poradenství. * Návštěvu PPP a SPC, po domluvě s rodiči, zajišťuje ředitelka naší školy. Veškeré poskytované služby rodičům jsou bezplatné. Společně s ředitelkou školy je využíván zejména rodiči předškolních dětí při rozhodování o scholaritě, při správném výběru školy.

9 Další spolupracující subjekty: * Městská policie Brno * Sbor dobrovolných hasičů na Kosmákově ulici v Židenicích. * Knihovna Jiřího Mahena na Staré Osadě. Pravidelná setkání v knihovně jsou součástí ŠVP Sedmikráska a jejich mimoškolních aktivit. * Ekocentrum Brno, Ponávka 2, přírodovědná stanice při ZŠ Kamenáčky, Brno, Lužánky, středisko volného času konkrétní postupy a formy výchovně-vzdělávacího procesu EV jsou podrobněji rozepsány v kapitole Dítě a svět * Centrum volného času Mateřídouška, Gromešova 1, Brno výukové programy s ekologickou tématikou * Dílna Ořech o.p.s., Ořechov, Tolarova 485/22, KVIC Brno Vinohrady arteterapeutická dílna na škole Sedmikráska. * Základní umělecká škola Došlíkova, Brno-Židenice * Jazyková přípravka s.r.o., Bzenecká 15, Brno-Vinohrady * Občanské sdružení Tlapka /canisterapie/, Souběžná 19, Brno-Juliánov * Rytmik s.r.o. Provazníkova 7 Brno - Černá Pole Sportík - Sokol Kounicova 685/20, Veveří, Brno Propagace práce školy: Ve školním roce 2013/14 vyšel první ročník časopisu ZENGROVKA. Jde o ročenku událostí a toku života na škole. Ročenka vychází v tištěné podobě, část je k nahlédnutí na webových stránkách školy. Příklady dobré praxe uveřejňujeme v článcích místního Židenického zpravodaje. Pravidelně aktualizujeme webové stánky školy. Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní práce s dětmi a aktivity školy, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy. Vize pro blízkou budoucnost školy Postupné vybavování třídy pro děti se zdravotním postižením s vadami řeči odbornou literaturou, didaktickým a kompenzačním materiálem.

10 Zakoupení potřebného vybavení do nově vytvořených prostor herny a logopedické pracovny. Postupná revitalizace budovy, zateplení budovy a obnova fasády, izolace objektu školy proti vlhkosti, výměna oken (5ks), výměna těsnění v oknech, výměna radiátorů v celém objektu a doplnění chybějících těles ve třídě Veverek, výměna okapů, pokračovat ve výměně vodoinstalace, což představuje značné finanční náklady. Realizace zateplení budovy a obnova fasády je plánována na podzim Za oblast, které je potřeba věnovat v nejbližší budoucnosti zvýšenou pozornost považujeme rekonstrukci školní zahradu, jejíž stav neodpovídá našim představám. Jeho zlepšení vyžaduje značné náklady, které zatím finanční možnosti školy překračují, na řešení této situace pracujeme dlouhodobě. V souladu s požadavky Vyhlášky 410/2005 Sb. je potřebná rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ve třídách Berušek. Vzhledem ke ztíženým podmínkám výdejny v 1. patře a v přízemí školy považujeme za nezbytnou rekonstrukci jídelen a celkovou úpravu tříd Berušek a Zajíčků, požadavek byl dán na ÚMČ. Vize pro vzdálenou budoucnost školy Vybudování multifunkční třídy půdní nástavbou s logopedickou pracovnou. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do tří heterogenních, smíšených tříd. Třídy mají prostory koncipovány do různých center her (dramatické, pohybové, konstruktivní, jemnomotorické, hudební, výtvarné a pracovní, badatelské a centrum písmen a předčtenářské gramotnosti), kde probíhají spontánní i učební aktivity. Pondělí je dnem her, kdy se zjišťují zážitky dětí z volných dnů v rodině, aktuální poznatky a zájmy. Denně probíhají tělovýchovné aktivity, hudebně pohybové, pracovní, výtvarné a dramatické činnosti, hry s PC, prožitkové aktivity, terapeutické činnost s hlínou,... Učitelky společně s dětmi vytváří pravidla a rituály. Důraz je kladen na partnerskou komunikaci mezi učitelkou a dítětem. Zaměřujeme se na úspěšnou adaptaci, získávání pocitu jistoty a bezpečí. U dětí budujeme samostatnost a schopnost spolupráce, schopnost řešení nových situací a učení nápodobou. Velkou pozornost věnujeme sociálnímu učení. U nejstarších dětí jsou důsledně sledovány kompetence zajišťující úspěšný přechod k zahájení povinné školní docházky. V Mateřské škole Sedmikráska máme třídu BERUŠEK, ZAJÍČKŮ a VEVEREK. Třída VEVEREK je určena dětem se zdravotním postižením s vadami řeči. Pracují zde

11 dvě speciální pedagošky logopedky. Děti se denně účastní logopedické péče, která probíhá podle individuální vzdělávacím plánů. U dětí se zaměřujeme na správný řečový projev ( skladba vět, souvětí, souvislý mluvní projev, správné tvoření množného čísla, ) Přijímání dětí Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let věku. Zápis pro nástup dětí do MŠ od nového školního roku (září) probíhá v jarních měsících. Děti jsou přijímány dle kriterií stanovených elektronickým zápisem /www.zapisdoms.brno.cz/. Pokud se uvolní místo, mohou být děti přijímány i během roku. Při umísťování dětí do tříd jsou respektovány sourozenecké vztahy i dětská přátelství. Jaké děti jsou přijímány do logopedické třídy Do logopedické třídy jsou přijímány děti, mající tak závažnou poruchu komunikačních schopností, která se nedá řešit ambulantní péčí. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doporučení SPC pro děti s vadami řeči. Dětem je poskytnuto komplexní vyšetření s těžištěm v oblasti logopedické a psychologické, podle potřeby jsou vyslány i na foniatrické, či neurologické vyšetření. Kontrolní vyšetření jsou prováděna přímo v MŠ jednou za půl roku, při výjezdu SPC. Výsledky a doporučení odborníků z SPC a vlastní diagnostika speciálních logopedů jsou podkladem pro tvorbu individuálních plánů výchovně vzdělávací práce, na kterých se nemalou měrou podílí i rodiče. Logopedické třídy naplňujeme do počtu 14 ti dětí. Diagnostika Tvorbě individuálních plánů logopedické péče vždy předchází speciální diagnostika. Opíráme se o závěry z logopedického a psychologického vyšetření z SPC i o nálezy dalších odborníků. Po nástupu dítěte do MŠ probíhá vlastní speciální diagnostika dítěte: anamnéza orientační sluchová zkouška orientační vyšetření fonematického sluchu vlastní vyšetření řeči, výslovnosti zjištění laterality úroveň hrubé a jemné motoriky úroveň grafomotoriky motorika mluvidel, dechová koordinace další diagnostika dítěte v oblasti obsahu předškolního vzdělávání

12 Individuální logopedická péče Na základě poznatků z SPC pro vady řeči a vlastní diagnostiky speciální pedagog zpracuje pro každé dítě individuální plán výchovně vzdělávací práce, který předloží ke schválení SPC a rodičům. Z tohoto plánu potom vychází při výchovně vzdělávací práci. Úkolem individuální logopedické péče je: diagnostická činnost poradenská činnost rozvoj řeči (ve všech jejích rovinách) náprava narušení komunikačních schopností (vad řeči) Individuální logopedická péče probíhá individuálně v logopedickém kabinetu. Logopedická činnost je založena na spolupráci logopeda s rodiči prostřednictvím konzultací a logopedických deníků s cvičením. Velmi důležitá je spolupráce obou učitelek ve třídě. Skupinová logopedická péče Pracujeme s celou skupinou dětí, veškerá spontánní a řízená činnost je zaměřená na logopedickou prevenci a rozvoj řeči, provádíme přípravná cvičení. Součástí režimu dne v logopedické třídě jsou: dechová a fonační cvičení rozvoj motoriky mluvidel, artikulační cvičení psychomotorický rozvoj sluchové vnímání zrakové vnímání hmatové vnímání orientace v prostoru a čase rozvoj jemné a hrubé motoriky, motoriky mluvních orgánů rozvoj grafomotoriky rozvoj řeči zde se zaměřujeme na kvalitu dětské řeči z pohledu všech jazykových rovin morfologicko-syntaktická rovina lexikálně sémantická rovina foneticko fonologická rovina pragmatická rovina další spontánní a řízené činnosti vedoucí ke splnění cílů předškolního vzdělávání Ambulantní logopedická péče Děti, které odchází do ZŠ a nemají nápravu řeči ukončenu, či děti z běžných MŠ

13 s lehčími vadami řeči, mohou nadále navštěvovat bezplatnou logopedickou poradnu v naší MŠ. Provoz a vnitřní režim školy Ve škole pracuje 6 pedagogických a 3 provozní pracovnice. Limit pedagogických i nepedagogických pracovníků je každoročně součástí rozpočtu mzdových prostředků a jeho výše souvisí s počtem přijatých dětí v každém jednotlivém školním roce. Provozní doba školy je závislá na potřebách rodin a podmínkách MŠ. Je stanovena od 6:30 16:15 hod. Provoz MŠ je ve školním roce přerušen v době Vánoc a v období jarních prázdnin je dle docházky dětí částečně omezen. V době hlavních prázdnin je náhradní provoz zabezpečen v mateřských školách městské části Brno - Židenice. Termín je vždy oznámen nejméně dva měsíce předem, tedy nejpozději do v daném školním roce. Charakteristika školního vzdělávacího programu Sedmikráska je školou otevřenou všem dětem, rodičům i veřejnosti. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Sedmikráska vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je uzpůsoben tak, aby vyhovoval požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí. Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání. Snažíme se vybudovat v dítěti základy sebevědomí a sebejistoty, umožnit mu být samo sebou, naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti, naučit ho být samostatnou osobností. Cílem ŠVP Sedmikráska je každé dítě individuálně rozvíjet v rámci jeho možností a schopností a připravit je na vstup do základní školy. Zároveň se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k rozvoji dítěte. Součásti vzdělávací nabídka školy Logopedická péči LOGOHRÁTKY - pravidelná individuální a skupinová logopedická péče. Environmentální výchova prostřednictvím výchovně vzdělávací činnosti BADATEL Nadstandardní výchovně vzdělávací činnost -terapeutická práce s hlínou KERAMIKA Cílem speciálních pedagogů při práci s dětmi s vadou řeči je:

14 připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich narušení komunikačních schopností vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči rozvíjet řeč ve všech rovinách ve spolupráci s rodinou a SPC pro vady řeči se snažit postupně, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám těchto dětí, poskytnout podmínky k vytvoření základů cílových kompetencí Mezi další zájmové aktivity patří : hudebně-pohybové aktivity, dramatické činnosti, prožitkové aktivity, Angličtina, Taneční a pohybové činnosti, Veselé zpívání s flétničkou. Za důležitý považujeme i kulturní a estetický prožitek. Pravidelně spolupracujeme s divadlem Radost a knihovnou Jiřího Mahena. Školu navštěvují průběžně divadla, muzikoterapie, canisterapie... Během roku pro děti pořádáme programy související s aktuálním děním a tradicemi (Halloween dýňová slavnost, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Masopustní karneval, Oslava Dne matek, Dnu otců, Den dětí, Spinkání předškoláků (viz: Plánované akce na školní rok). Formy vzdělávání Mateřská škola Sedmikráska je celodenní mateřskou školou, jejímž hlavním cílem je příprava dětí na vstup do základní školy a do života. Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných metod vzdělávání a odpovídajících forem práce: spontánní i organizované činnosti, jejichž poměr je vyvážený, individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem, omylem prožitkové a kooperativní aktivity i situační učení didakticky cílené hry přímo i nepřímo motivované Škola využívá hlavně principů a podmínek prožitkového učení umožňuje dětem poznávat nové věci, zkoumat, experimentovat. Tuto zásadní myšlenku lze vyjádřit následujícími slovy: Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím, která pregnantně vyjadřuje fakt, že pro děti předškolního věku je nejpřirozenější právě učení prostřednictvím svých osobních zážitků a zkušeností, na základě vlastní iniciativy.

15 Děti s odkladem školní docházky mají vytvořený individuální vzdělávací plán se zaměřením na posílení jejich slabších stránek. Talentované děti mají možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandardních zájmových aktivitách. Vzdělávací obsah Kompetence Vzhledem k individualizaci předškolních dětí v kurikulárních dokumentech definujeme klíčové kompetence jako soubor základních vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot v oblastech učení, řešení problémů, komunikace, stejně jako v oblastech činnostních, občanských, sociálních a personálních vztahů. Při ukončení předškolního vzdělávání by mělo dítě zvládat následující: Kompetence komunikativní Funkčně ovládá řeč, snaží se samostatně vyjadřovat své myšlenky, otázky, rozumí slyšenému. Komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými. Hovoří v dobře formulovaných větách.slovně reaguje a vede smysluplný dialog. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými řečovými prostředky. Dokáže k vyjadřování používat i mimoslovní prostředky, jako je výtvarný, hudební a dramatický projev. Taktéž chápe a účelně používá gesta a některé symboly. Ovládá základní dovednosti předcházející čtení a psaní, rozšiřuje si pasivní i aktivní slovní zásobu. Používá knížky, je seznámeno s komunikačními prostředky jako je počítač, encyklopedie, audiovizuální technologie. Ví, že lidé se dorozumívají jinými jazyky, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální Rozhoduje o svých činnostech, seznamuje se s pojmy odpovědnost a důsledek svého jednání, ví, co je to ohleduplnost, pomoc slabším, snaží se tlumit agresivitu. Prosazuje se ve skupině, ale přijímá i podřízené místo, dodržuje pravidla a základní společenské návyky, přijímá a vyjednává kompromis, toleruje ostatní děti (lidi). Napodobuje modely sociálního jednání, spolurozhoduje o dění v herně. Při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně (prevence zneužití atd.) Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilnost se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.

16 Uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky. Kompetence činnostní a občanské Učí se organizovat svoji hru, rozpozná vlastní silné stránky, předvídá rizika svého jednání, váží si práce ostatních. Ví, k čemu vede pracovitost, činorodost a podnikavost a naopak lhostejnost, nevšímavost. Má vytvořen základní žebříček hodnot. Spoluvytváří pravidla ve skupině a řídí se jimi. Uvědomuje si práva svá i ostatních a respektuje je. Pomáhá dotvářet, zvelebovat a uchovávat své okolní prostředí / přírodní i společenské /, není mu jedno v jakém prostředí žije, dbá na osobní zdraví i zdraví ostatních dětí. Má dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Kompetence k učení Pozoruje, zkoumá a všímá si okolí, okolních předmětů a jevů, je schopno jednoduchých experimentů a kladení si otázek. Získané zkušenosti se snaží přenášet a uplatňovat i v jiných situacích a v dalším učení. Na elementární úrovni se orientuje ve světě lidí, kultuře, přírodě, v základních technických prostředcích. Učí se spontánně i vědomě, dokončí zadanou práci, dovede postupovat dle instrukcí a jednoduchých návodů, je schopno dobrat se k výsledkům. Je veden k sebehodnocení, sebereflexi a k hodnocení okolních dětí, odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět, poznávat, naučit se, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Kompetence k řešení problémů Všímá si dění v bezprostředním okolí, funguje u něj vnitřní motivace, orientuje se v opakujících se situacích a řeší je (na základě bezprostřední zkušenosti, nápodoby či opakování, postupuje metodou pokus - omyl), snaží se vymýšlet nová řešení problémů a situací, využívá a rozvíjí vlastní fantazii. Zpřesňuje si početní představy, vnímá elementární číselné operace. Rozlišuje a vybírá mezi funkčním a nefunkčním řešením problémů. Řeší problémy na které stačí, při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických,matematických i empirických postupů.

17 Chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že svou iniciativou může situaci ovlivnit, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch,ale také za snahu. Integrované bloky Námi vymezené integrované bloky jsou na stejném stupni důležitosti. Bloky poskytují podněty k různorodým činnostem a umožňují zachovat integrovaný přístup. Časový prostor pro jednotlivé bloky vyplývá z aktuální situace. Bloky jsou řazeny do témat, které kopírují měsíce školního roku. Při tvorbě TVP vycházíme z aktuální situace a dění. Název bloku nastiňuje jeho obsah. Moje školička plná kamarádů - ZÁŘÍ V tomto tématu se zaměřujeme na adaptaci dětí, probíhá pozorování dítěte ve školním prostředí, shromažďování informací pro vstupní pedagogickou diagnostiku. Naše škola Sedmikráska Hurá do školky Já a kamarádi Pravidla chování Vzdělávací cíle: Znát své jméno a jména kamarádů a učitelek Stanovení pravidel Orientace v prostoru MŠ Seznámení s okolím MŠ Rozvíjení sebeobsluhy Oblečení vzhledem k ročnímu období pojmenování, přiřazení Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností Zlepšení orientace k prostoru Rozvíjení jemné motoriky Chůze a běh za doprovodu jednoduché rytmiky Péče o čistotu a hygienu Praktická manipulace s jednoduchými hudebními nástroji Zpěv písní Hudebně pohybové aktivity Zapojení do pracovních činností ve třídě Rozvíjení schopnosti komunikace Kolektivní hry

18 Prožívání pocitů, vyjádření emocí Orientace v aktuální situaci Péče o prostředí Pravidla bezpečnosti při vycházce Oblečení podle příležitosti Měla babka čtyři jabka -ŘÍJEN Téma má za úkol seznámit děti se základními informacemi o přírodě v daném ročním období. Plody ovoce a zelenina Roční období podzim Domácí zvířata Já a moje tělo Vzdělávací cíle: Pozorné naslouchání Znaky podzimu Základní barvy Základní druhy ovoce a zeleniny, rozdělení Poznávání domácích zvířat, hlasy zvířat Orientace v prostoru Stříhání papíru Orientace na těle a v obličeji Rozvoj hrubé motoriky Zubní hygiena Posilování pozitivního vztahu ke zvířatům Dodržování stanovených pravidel při hře Kooperativní hry Poznávání ostatních kultur a národností Seznámení s lékařským prostředím Zdolávání přírodního terénu Pozorování podzimní přírody Reprodukce zážitků Brno moje město Padá, padá listí- LISTOPAD Hlavním úkolem tématu je upevnění zásad bezpečnosti a pravidel chování při pobytu venku. Dopravní prostředky

19 Zvířata ve volné přírodě Den světýlek - Halloween Advent vánoční čas Vzdělávací cíle: Třídění dopravních prostředků Znalost zvířat ve volné přírodě Říkanky, pranostiky Rozvoj vyjadřovacích schopností Tanec v doprovodu hudby Protahování svalových partií Práce s přírodním materiálem Kooperativní hry Smyslové hry Znaky podzimu práce s knihou Pozorování dopravy při pobytu venku Seznámení s tradicí adventu a Svatého Mikuláše Podzimní slavnosti Pozorování změn v přírodě Nácvik dopravních situací Vánoční čas - Prosinec Prostřednictvím tohoto tématu seznamujeme děti s lidovými tradicemi. Čert, Anděl a Mikuláš Těšíme se na Vánoce Vánoce jsou tu Zimní radovánky Vzdělávací cíle: Samostatné vyjádření myšlenky, přání Upevňování citových vazeb Vánoční říkanky, koledy Rozvíjení smyslů Rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů Orientace na ploše Příprava vánoční besídky Pozdrav, poděkování, oslovení Pozorování zimní přírody Četba pohádek a pozorné naslouchání Zpěv koled Vánoční výzdoba třídy

20 Vánoční svátky a tradice Péče o zvířata v zimě Zima je tu, děti - Leden Dané téma dětem přibližuje znaky a činnosti spojené se zimním obdobím. Tři králové Zimní sporty Zimní příroda Zvířátka v zimě Vzdělávací cíle: Znaky zimy, změny v přírodě, vhodné oblečení Říkadla, pranostiky, písničky Třídění dle daných kritérií Rozvoj sebeobsluhy zapínání částí oděvů Rozvoj hrubé i jemné motoriky Pozorování zimní přírody Netradiční výtvarné techniky Zpěv písní doprovod na hudební nástroje Tradice Tří králů Soustředěný poslech textu, poslech s úkolem Hry se sněhem (dle počasí) Vhodné chování k cizím zvířatům Zima je, zima je, každý se raduje - Únor Dramatizace je hlavním prostředkem, využívaným v tomto tématu k dosažení kompetencí. Věci kolem nás Masopust Řemesla práce dospělých U nás doma Vzdělávací cíle: Tradice masopustu - výroba masky Nácvik sociálních rolí v rodině Časová orientace Orientace na těle, orientace v obličeji Předměty denní potřeby rozvoj slovní zásoby Námětové hry

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Č.j.: 35-09-14 Účinnost od data: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více