ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA"

Transkript

1 Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

2 Identifikační údaje Oficiální název: Datum platnosti: Od Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Školní vzdělávací program Sedmikráska zpracován podle RVP PV Zřizovatel: Statutární město Brno MČ Brno - Židenice Gajdošova 7 Adresa školy: Mateřská škola Sedmikráska Zengrova Brno IČ : Jméno ředitele: Zástupce ředitele: Mgr. Libuša Karolová Jitka Dvořáková Kontakty: E mail: Web.stránky: Telefon: Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet nepedagogických pracovníků: 3 Kapacita školy: 61 dětí Počet tříd: 3

3 Charakteristika školy Základní údaje Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidném prostředí Židenic. Její dlouholetá historie začíná v objektu bývalé restaurace na Karáskově náměstí, kdy byl provoz zahájen Později, v červenci roku 1996, byla činnost MŠ Sedmikráska přesunuta do objektu jeslí na Zengrově ulici č. 3, kde setrvává dodnes. Budova MŠ se ve spolupráci s MČ Brno - Židenice postupně rekonstruovala a další úpravy probíhají až do dnešních dnů. MŠ je budovou dvoupodlažní. V přízemí jsou dvě menší třídy a každá má svoji samostatnou jídelnu i místnost se sociálním zařízením. V prvním patře je jedna velká třída, která má dvě jídelny a zrekonstruovanou místnost se sociálním zařízením. Všechny třídy jsou světlé. Obě přízemní třídy mají přímý východ na dlážděnou terasu. Součástí mateřské školy je školní zahrada. V prostoru zahrady jsou dřevěné průlezky, je zde velká skluzavka, houpačky a další vybavení pro vyžití na zahradě. Mezi dvěma pískovišti, částečně zastřešenými a s krycími plachtami, je malé hřiště s brankami na míčové hry. Celý prostor školní zahrady je pokryt travnatou plochou. Vhledem k tomu, že je plocha školní zahrady v mírném náklonu, je možné během zimních měsíců ježdění na lopatách nebo na bobech. Školní zahrada má i svou terasu, která je dlážděná a částečně zastřešená. To umožňuje omezený pobyt dětí venku i za nepříznivého počasí. Jsou zde stolečky a lavice, takže si zde děti mohou hrát s různými stavebnicemi a autodráhami, které jsou zde pro tento případ připraveny. Na terase mají děti také kuchyňský koutek s vybavením. Nezastřešená plocha školní terasy se využívá především k jízdě na koloběžkách, florbalovým a hokejovým hrám. Všechny hračky a sportovní vybavení pro vyžití na školní zahradě jsou umístěny v plechovém domečku v rohu zahrady, kde jsou dostupné všem dětem. Umístění školy Mateřská škola se nachází v klidné části Židenic mezi ulicí Klíny a Karáskovým náměstím. Zde je vybudován park s průlezkami a pískovištěm i společenské centrum Karas, které mohou využívat senioři i rodiče s dětmi. Hned vedle budovy mateřské školy je kostel Československé církve husitské. Škola je v dosahu MHD. Tramvají číslo 9 se lze dostat do centra i k dělnickému domu na ulici Jamborova. Nedaleko odsud je ZUŠ Došlíkova, jejíž koncerty rádi navštěvujeme.

4 Pokud se vydáme opačným směrem, dostaneme se na Starou osadu, na dopravní uzel MHD. Do místní pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kam chodíme s dětmi na besedy. V blízkosti je vlakové nádraží Židenice. Nedaleko mateřské školy je budova Nová osada. Zde sídlí zřizovatel naší školy Úřad městské části Brno - Židenice. V okolí školy jsou tři základní školy, kam odchází naši svěřenci - ZŠ Gajdošova, ZŠ Kuldova a ZŠ Kamenáčky. Na ulici Gajdošova se nachází Sokol Židenice. I sem si chodí zacvičit hodně dětí z naší mateřské školy. Za zmínku stojí i římsko-katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje. Podmínky mateřské školy Věcné podmínky Předškolní výchova se uskutečňuje ve třech třídách. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, který je přizpůsoben antropometrickým požadavkům dětí. V každé třídě je k dispozici CD přehrávač, ve třídě Veverek PC. Dětem jsou ve třídách volně přístupny výtvarné materiály, Orffovy nástroje, sportovní pomůcky. Mají k dispozici krabice s převleky pro námětové hry a dramatizaci. Třídy jsou dostatečně vybaveny pomůckami a hračkami, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Většina hraček je na viditelném místě a dětem volně přístupná. Děti mají k dispozici dostatek materiálů pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, hračky pro rozvoj rozumových schopností, pro individuální i skupinové aktivity.

5 Součástí každé herny jsou koutky pro individuální práci. Ve třídách je volně přístupná knihovna s dětskou literaturou. Knihy jsou průběžně doplňovány dle zájmu dětí. K příjemnému klimatu mateřské školy přispívá pravidelně měněná výzdoba dětskými pracemi. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. V umývárnách jsou na vyhrazeném místě umístěny ručníky. Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Prostory zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové aktivity. Na zahradě jsou zastřešená pískoviště, domeček, lavičky se stolky, dřevěné průlezky, skluzavka. Z přízemních tříd je přímý východ na zahradu, což umožňuje propojenou výchovně vzdělávacích činností hlavně v letních měsících. V prostranné šatně má každé dítě vymezený svůj prostor, označený značkou a fotkou. Tady jsou vystavované práce dětí. Patří také k výzdobě školy. Životospráva Celodenní strava je dovážena z kuchyně MŠ Kamenáčky, Brno. Po dohodě se školní jídelnou zajišťujeme stravu i pro děti s bezlepkovou dietou. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, respektujeme jejich individuální potřeby. Pitný režim děti mají volný přístup ke konvici s čajem a dalšími nápoji, každý má svůj hrníček umístěný vedle konvice. Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Pobyt venku přizpůsobujeme počasí. Na zahradě mají děti dostatek volného pohybu. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Těm, kteří nechtějí odpočívat na lůžku, jsou nabízeny jiné klidové aktivity. Dospělí se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

6 Psychosociální podmínky Děti i dospělí si navzájem umí naslouchat, vzájemně se povzbuzují, těší se do školy a chovají se k sobě empaticky. Respektujeme individualitu druhého. Respektujeme individuální potřeby dětí, seberealizaci, umožňujeme jim zažít pocit úspěchu. Děti nejsou do činnosti nuceny, je respektováno právo, že dítě chce jen pozorovat, nevybrat si žádnou činnost. Učíme děti řešit problémy samostatně s minimální pomocí učitelky. Nehodnotíme děti obecně a kriticky, ale popisujeme výsledky i průběh činností, chování konkrétní, popisná zpětná vazba. S dětmi vytvoříme pravidla chování ve třídě a podporujeme je v jejich dodržování. Mladším dětem vytvoříme pravidla ve vizualizované podobě. Vedeme pravidelné diagnostické záznamy a dle nich pracujeme s dětmi. Veškerý personál školy jde dětem příkladem svým chováním, vyjadřováním a vzájemnými vztahy. Rovnocenný vztah učitelka dítě. Komunitní kruh podpora důvěry, setkání všech dětí a učitelek. Dětem se dostává jasných a srozumitelným pokynům. Organizační chod školy Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje nám reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Poskytujeme dětem potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Adaptace průběh adaptace plně přizpůsobujeme individuálním potřebám jednotlivých dětí (zkrácený pobyt, přítomnost rodiče apod.) Dle aktuální situace ve třídě a přání dětí upravujeme poměr centrálních a individuálních činností. Dáváme dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a zkoumání okolí. Přibližný sled denních činností: 06:30 budova školy se otevírá pro ranní přijímání dětí 06:30 08:00 děti se scházejí v herně MŠ, čas je vyhrazen volné hře a plynulému zapojování dětí do kolektivu, je prováděna individuální péče a předškolní příprava.

7 08:00 09:00 cílené činnosti dle zájmu dětí - komunitní kruh, ranní cvičení, prožitkové hry, dramatizace, experimentování, projektové učení na základě praktických zkušeností 09:00 09:30 příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina 09:30 09:45 hygiena, příprava na pobyt venku 09:45 11:45 pobyt na zahrádce, na vycházce,délka pobytu dětí venku je přizpůsobována aktuálnímu počasí, jejich zdravotnímu stavu 11:45 12:15 příprava na oběd, hygiena, oběd 12:15 14:30 příprava na spánek četba nebo povídání pohádky, spánek u mladších dětí, odpočinkové činnosti starších dětí 13:00-14:30 odpolední blok zájmových činností (výtvarných, pohybových, slovních, rozumových, matematickologických atd.) 14:30 15:00 příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina 15:00 16:15 volná hra dětí s jejich postupným odcházením domů, pobyt venku 16:15 budova školy se pro děti uzavírá Řízení mateřské školy V čele mateřské školy stojí ředitelka školy. Je statutárním orgánem školy. - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb - odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a závazným vzdělávacím programem RVP pro PV - odpovídá za pedagogickou úroveň vzdělávání - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy - řídí pracovníky školy a koordinuje jejich práci - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - vytváří podmínky pro kontrolní orgány a přijímá následná opatření - odpovídá za používání finančních prostředků V době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje zástupkyně ředitelky. Učitelky mateřské školy - zajišťují výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a

8 návyků dětí vyplývajících ze Školního vzdělávacího programu Sedmikráska - tvoří třídní vzdělávací programy - aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi Pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy Chod školy zabezpečuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. V mateřské škole je zabezpečována logopedická péče. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na svém sebevzdělávání účastí na školení, kurzech a seminářích. Škola také úzce spolupracuje s dětskými lékaři, psychology a jinými odborníky. Na fungování školy se dále podílí provozní pracovnice, kuchyňský personál, školnice a uklízečky. Spoluúčast rodičů Rodiče mohou po telefonické dohodě s pedagogem nebo vedením zařízení školu kdykoliv navštívit z důvodu konzultace či fyzické přítomnosti ve výchovně vzdělávací činnosti. V pravidelných intervalech jsou hromadně, ale také individuálně zváni na schůzky. V případě nutnosti jsou jim prakticky denně informace podávány pedagogy přímo po skončení činnosti či v době vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Taktéž jsou rodiče srdečně zváni na školou pořádané interní i veřejné akce jako jsou, opékání špekáčků, mikulášská nadílka, vánoční besídka, zdobení perníčků, Den světýlek, maškarní bál, Velikonoční dílna, Pálení čarodějnic, besídky ke Dni matek, výlety dětí ke Dni dětí, návštěvy divadel, rozloučení se školním rokem na školní zahradě atd. O činnosti školy jsou rodiče vždy patřičně informováni. Spolupráce s jinými subjekty * Se zřizovatelem: MČ Brno Židenice Gajdošova 7 * Se Základní školou: ZŠ Gajdošova, ZŠ Kuldova, ZŠ Kameničky * Poradenská služba je na škole zabezpečena spoluprací se: * Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Zachova 1, Brno, Kohoutova 4, Brno * Speciálně pedagogickým centrem (SPC) při Základní škole, Veslařská 234, Brno. SPC zajišťuje komplexní prevenci vad řeči, psychologické a logopedické poradenství. * Návštěvu PPP a SPC, po domluvě s rodiči, zajišťuje ředitelka naší školy. Veškeré poskytované služby rodičům jsou bezplatné. Společně s ředitelkou školy je využíván zejména rodiči předškolních dětí při rozhodování o scholaritě, při správném výběru školy.

9 Další spolupracující subjekty: * Městská policie Brno * Sbor dobrovolných hasičů na Kosmákově ulici v Židenicích. * Knihovna Jiřího Mahena na Staré Osadě. Pravidelná setkání v knihovně jsou součástí ŠVP Sedmikráska a jejich mimoškolních aktivit. * Ekocentrum Brno, Ponávka 2, přírodovědná stanice při ZŠ Kamenáčky, Brno, Lužánky, středisko volného času konkrétní postupy a formy výchovně-vzdělávacího procesu EV jsou podrobněji rozepsány v kapitole Dítě a svět * Centrum volného času Mateřídouška, Gromešova 1, Brno výukové programy s ekologickou tématikou * Dílna Ořech o.p.s., Ořechov, Tolarova 485/22, KVIC Brno Vinohrady arteterapeutická dílna na škole Sedmikráska. * Základní umělecká škola Došlíkova, Brno-Židenice * Jazyková přípravka s.r.o., Bzenecká 15, Brno-Vinohrady * Občanské sdružení Tlapka /canisterapie/, Souběžná 19, Brno-Juliánov * Rytmik s.r.o. Provazníkova 7 Brno - Černá Pole Sportík - Sokol Kounicova 685/20, Veveří, Brno Propagace práce školy: Ve školním roce 2013/14 vyšel první ročník časopisu ZENGROVKA. Jde o ročenku událostí a toku života na škole. Ročenka vychází v tištěné podobě, část je k nahlédnutí na webových stránkách školy. Příklady dobré praxe uveřejňujeme v článcích místního Židenického zpravodaje. Pravidelně aktualizujeme webové stánky školy. Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní práce s dětmi a aktivity školy, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy. Vize pro blízkou budoucnost školy Postupné vybavování třídy pro děti se zdravotním postižením s vadami řeči odbornou literaturou, didaktickým a kompenzačním materiálem.

10 Zakoupení potřebného vybavení do nově vytvořených prostor herny a logopedické pracovny. Postupná revitalizace budovy, zateplení budovy a obnova fasády, izolace objektu školy proti vlhkosti, výměna oken (5ks), výměna těsnění v oknech, výměna radiátorů v celém objektu a doplnění chybějících těles ve třídě Veverek, výměna okapů, pokračovat ve výměně vodoinstalace, což představuje značné finanční náklady. Realizace zateplení budovy a obnova fasády je plánována na podzim Za oblast, které je potřeba věnovat v nejbližší budoucnosti zvýšenou pozornost považujeme rekonstrukci školní zahradu, jejíž stav neodpovídá našim představám. Jeho zlepšení vyžaduje značné náklady, které zatím finanční možnosti školy překračují, na řešení této situace pracujeme dlouhodobě. V souladu s požadavky Vyhlášky 410/2005 Sb. je potřebná rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ve třídách Berušek. Vzhledem ke ztíženým podmínkám výdejny v 1. patře a v přízemí školy považujeme za nezbytnou rekonstrukci jídelen a celkovou úpravu tříd Berušek a Zajíčků, požadavek byl dán na ÚMČ. Vize pro vzdálenou budoucnost školy Vybudování multifunkční třídy půdní nástavbou s logopedickou pracovnou. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do tří heterogenních, smíšených tříd. Třídy mají prostory koncipovány do různých center her (dramatické, pohybové, konstruktivní, jemnomotorické, hudební, výtvarné a pracovní, badatelské a centrum písmen a předčtenářské gramotnosti), kde probíhají spontánní i učební aktivity. Pondělí je dnem her, kdy se zjišťují zážitky dětí z volných dnů v rodině, aktuální poznatky a zájmy. Denně probíhají tělovýchovné aktivity, hudebně pohybové, pracovní, výtvarné a dramatické činnosti, hry s PC, prožitkové aktivity, terapeutické činnost s hlínou,... Učitelky společně s dětmi vytváří pravidla a rituály. Důraz je kladen na partnerskou komunikaci mezi učitelkou a dítětem. Zaměřujeme se na úspěšnou adaptaci, získávání pocitu jistoty a bezpečí. U dětí budujeme samostatnost a schopnost spolupráce, schopnost řešení nových situací a učení nápodobou. Velkou pozornost věnujeme sociálnímu učení. U nejstarších dětí jsou důsledně sledovány kompetence zajišťující úspěšný přechod k zahájení povinné školní docházky. V Mateřské škole Sedmikráska máme třídu BERUŠEK, ZAJÍČKŮ a VEVEREK. Třída VEVEREK je určena dětem se zdravotním postižením s vadami řeči. Pracují zde

11 dvě speciální pedagošky logopedky. Děti se denně účastní logopedické péče, která probíhá podle individuální vzdělávacím plánů. U dětí se zaměřujeme na správný řečový projev ( skladba vět, souvětí, souvislý mluvní projev, správné tvoření množného čísla, ) Přijímání dětí Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let věku. Zápis pro nástup dětí do MŠ od nového školního roku (září) probíhá v jarních měsících. Děti jsou přijímány dle kriterií stanovených elektronickým zápisem /www.zapisdoms.brno.cz/. Pokud se uvolní místo, mohou být děti přijímány i během roku. Při umísťování dětí do tříd jsou respektovány sourozenecké vztahy i dětská přátelství. Jaké děti jsou přijímány do logopedické třídy Do logopedické třídy jsou přijímány děti, mající tak závažnou poruchu komunikačních schopností, která se nedá řešit ambulantní péčí. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doporučení SPC pro děti s vadami řeči. Dětem je poskytnuto komplexní vyšetření s těžištěm v oblasti logopedické a psychologické, podle potřeby jsou vyslány i na foniatrické, či neurologické vyšetření. Kontrolní vyšetření jsou prováděna přímo v MŠ jednou za půl roku, při výjezdu SPC. Výsledky a doporučení odborníků z SPC a vlastní diagnostika speciálních logopedů jsou podkladem pro tvorbu individuálních plánů výchovně vzdělávací práce, na kterých se nemalou měrou podílí i rodiče. Logopedické třídy naplňujeme do počtu 14 ti dětí. Diagnostika Tvorbě individuálních plánů logopedické péče vždy předchází speciální diagnostika. Opíráme se o závěry z logopedického a psychologického vyšetření z SPC i o nálezy dalších odborníků. Po nástupu dítěte do MŠ probíhá vlastní speciální diagnostika dítěte: anamnéza orientační sluchová zkouška orientační vyšetření fonematického sluchu vlastní vyšetření řeči, výslovnosti zjištění laterality úroveň hrubé a jemné motoriky úroveň grafomotoriky motorika mluvidel, dechová koordinace další diagnostika dítěte v oblasti obsahu předškolního vzdělávání

12 Individuální logopedická péče Na základě poznatků z SPC pro vady řeči a vlastní diagnostiky speciální pedagog zpracuje pro každé dítě individuální plán výchovně vzdělávací práce, který předloží ke schválení SPC a rodičům. Z tohoto plánu potom vychází při výchovně vzdělávací práci. Úkolem individuální logopedické péče je: diagnostická činnost poradenská činnost rozvoj řeči (ve všech jejích rovinách) náprava narušení komunikačních schopností (vad řeči) Individuální logopedická péče probíhá individuálně v logopedickém kabinetu. Logopedická činnost je založena na spolupráci logopeda s rodiči prostřednictvím konzultací a logopedických deníků s cvičením. Velmi důležitá je spolupráce obou učitelek ve třídě. Skupinová logopedická péče Pracujeme s celou skupinou dětí, veškerá spontánní a řízená činnost je zaměřená na logopedickou prevenci a rozvoj řeči, provádíme přípravná cvičení. Součástí režimu dne v logopedické třídě jsou: dechová a fonační cvičení rozvoj motoriky mluvidel, artikulační cvičení psychomotorický rozvoj sluchové vnímání zrakové vnímání hmatové vnímání orientace v prostoru a čase rozvoj jemné a hrubé motoriky, motoriky mluvních orgánů rozvoj grafomotoriky rozvoj řeči zde se zaměřujeme na kvalitu dětské řeči z pohledu všech jazykových rovin morfologicko-syntaktická rovina lexikálně sémantická rovina foneticko fonologická rovina pragmatická rovina další spontánní a řízené činnosti vedoucí ke splnění cílů předškolního vzdělávání Ambulantní logopedická péče Děti, které odchází do ZŠ a nemají nápravu řeči ukončenu, či děti z běžných MŠ

13 s lehčími vadami řeči, mohou nadále navštěvovat bezplatnou logopedickou poradnu v naší MŠ. Provoz a vnitřní režim školy Ve škole pracuje 6 pedagogických a 3 provozní pracovnice. Limit pedagogických i nepedagogických pracovníků je každoročně součástí rozpočtu mzdových prostředků a jeho výše souvisí s počtem přijatých dětí v každém jednotlivém školním roce. Provozní doba školy je závislá na potřebách rodin a podmínkách MŠ. Je stanovena od 6:30 16:15 hod. Provoz MŠ je ve školním roce přerušen v době Vánoc a v období jarních prázdnin je dle docházky dětí částečně omezen. V době hlavních prázdnin je náhradní provoz zabezpečen v mateřských školách městské části Brno - Židenice. Termín je vždy oznámen nejméně dva měsíce předem, tedy nejpozději do v daném školním roce. Charakteristika školního vzdělávacího programu Sedmikráska je školou otevřenou všem dětem, rodičům i veřejnosti. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Sedmikráska vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je uzpůsoben tak, aby vyhovoval požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí. Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání. Snažíme se vybudovat v dítěti základy sebevědomí a sebejistoty, umožnit mu být samo sebou, naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti, naučit ho být samostatnou osobností. Cílem ŠVP Sedmikráska je každé dítě individuálně rozvíjet v rámci jeho možností a schopností a připravit je na vstup do základní školy. Zároveň se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k rozvoji dítěte. Součásti vzdělávací nabídka školy Logopedická péči LOGOHRÁTKY - pravidelná individuální a skupinová logopedická péče. Environmentální výchova prostřednictvím výchovně vzdělávací činnosti BADATEL Nadstandardní výchovně vzdělávací činnost -terapeutická práce s hlínou KERAMIKA Cílem speciálních pedagogů při práci s dětmi s vadou řeči je:

14 připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich narušení komunikačních schopností vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči rozvíjet řeč ve všech rovinách ve spolupráci s rodinou a SPC pro vady řeči se snažit postupně, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám těchto dětí, poskytnout podmínky k vytvoření základů cílových kompetencí Mezi další zájmové aktivity patří : hudebně-pohybové aktivity, dramatické činnosti, prožitkové aktivity, Angličtina, Taneční a pohybové činnosti, Veselé zpívání s flétničkou. Za důležitý považujeme i kulturní a estetický prožitek. Pravidelně spolupracujeme s divadlem Radost a knihovnou Jiřího Mahena. Školu navštěvují průběžně divadla, muzikoterapie, canisterapie... Během roku pro děti pořádáme programy související s aktuálním děním a tradicemi (Halloween dýňová slavnost, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Masopustní karneval, Oslava Dne matek, Dnu otců, Den dětí, Spinkání předškoláků (viz: Plánované akce na školní rok). Formy vzdělávání Mateřská škola Sedmikráska je celodenní mateřskou školou, jejímž hlavním cílem je příprava dětí na vstup do základní školy a do života. Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných metod vzdělávání a odpovídajících forem práce: spontánní i organizované činnosti, jejichž poměr je vyvážený, individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem, omylem prožitkové a kooperativní aktivity i situační učení didakticky cílené hry přímo i nepřímo motivované Škola využívá hlavně principů a podmínek prožitkového učení umožňuje dětem poznávat nové věci, zkoumat, experimentovat. Tuto zásadní myšlenku lze vyjádřit následujícími slovy: Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím, která pregnantně vyjadřuje fakt, že pro děti předškolního věku je nejpřirozenější právě učení prostřednictvím svých osobních zážitků a zkušeností, na základě vlastní iniciativy.

15 Děti s odkladem školní docházky mají vytvořený individuální vzdělávací plán se zaměřením na posílení jejich slabších stránek. Talentované děti mají možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandardních zájmových aktivitách. Vzdělávací obsah Kompetence Vzhledem k individualizaci předškolních dětí v kurikulárních dokumentech definujeme klíčové kompetence jako soubor základních vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot v oblastech učení, řešení problémů, komunikace, stejně jako v oblastech činnostních, občanských, sociálních a personálních vztahů. Při ukončení předškolního vzdělávání by mělo dítě zvládat následující: Kompetence komunikativní Funkčně ovládá řeč, snaží se samostatně vyjadřovat své myšlenky, otázky, rozumí slyšenému. Komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými. Hovoří v dobře formulovaných větách.slovně reaguje a vede smysluplný dialog. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými řečovými prostředky. Dokáže k vyjadřování používat i mimoslovní prostředky, jako je výtvarný, hudební a dramatický projev. Taktéž chápe a účelně používá gesta a některé symboly. Ovládá základní dovednosti předcházející čtení a psaní, rozšiřuje si pasivní i aktivní slovní zásobu. Používá knížky, je seznámeno s komunikačními prostředky jako je počítač, encyklopedie, audiovizuální technologie. Ví, že lidé se dorozumívají jinými jazyky, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální Rozhoduje o svých činnostech, seznamuje se s pojmy odpovědnost a důsledek svého jednání, ví, co je to ohleduplnost, pomoc slabším, snaží se tlumit agresivitu. Prosazuje se ve skupině, ale přijímá i podřízené místo, dodržuje pravidla a základní společenské návyky, přijímá a vyjednává kompromis, toleruje ostatní děti (lidi). Napodobuje modely sociálního jednání, spolurozhoduje o dění v herně. Při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně (prevence zneužití atd.) Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilnost se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.

16 Uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky. Kompetence činnostní a občanské Učí se organizovat svoji hru, rozpozná vlastní silné stránky, předvídá rizika svého jednání, váží si práce ostatních. Ví, k čemu vede pracovitost, činorodost a podnikavost a naopak lhostejnost, nevšímavost. Má vytvořen základní žebříček hodnot. Spoluvytváří pravidla ve skupině a řídí se jimi. Uvědomuje si práva svá i ostatních a respektuje je. Pomáhá dotvářet, zvelebovat a uchovávat své okolní prostředí / přírodní i společenské /, není mu jedno v jakém prostředí žije, dbá na osobní zdraví i zdraví ostatních dětí. Má dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Kompetence k učení Pozoruje, zkoumá a všímá si okolí, okolních předmětů a jevů, je schopno jednoduchých experimentů a kladení si otázek. Získané zkušenosti se snaží přenášet a uplatňovat i v jiných situacích a v dalším učení. Na elementární úrovni se orientuje ve světě lidí, kultuře, přírodě, v základních technických prostředcích. Učí se spontánně i vědomě, dokončí zadanou práci, dovede postupovat dle instrukcí a jednoduchých návodů, je schopno dobrat se k výsledkům. Je veden k sebehodnocení, sebereflexi a k hodnocení okolních dětí, odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět, poznávat, naučit se, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Kompetence k řešení problémů Všímá si dění v bezprostředním okolí, funguje u něj vnitřní motivace, orientuje se v opakujících se situacích a řeší je (na základě bezprostřední zkušenosti, nápodoby či opakování, postupuje metodou pokus - omyl), snaží se vymýšlet nová řešení problémů a situací, využívá a rozvíjí vlastní fantazii. Zpřesňuje si početní představy, vnímá elementární číselné operace. Rozlišuje a vybírá mezi funkčním a nefunkčním řešením problémů. Řeší problémy na které stačí, při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických,matematických i empirických postupů.

17 Chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že svou iniciativou může situaci ovlivnit, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch,ale také za snahu. Integrované bloky Námi vymezené integrované bloky jsou na stejném stupni důležitosti. Bloky poskytují podněty k různorodým činnostem a umožňují zachovat integrovaný přístup. Časový prostor pro jednotlivé bloky vyplývá z aktuální situace. Bloky jsou řazeny do témat, které kopírují měsíce školního roku. Při tvorbě TVP vycházíme z aktuální situace a dění. Název bloku nastiňuje jeho obsah. Moje školička plná kamarádů - ZÁŘÍ V tomto tématu se zaměřujeme na adaptaci dětí, probíhá pozorování dítěte ve školním prostředí, shromažďování informací pro vstupní pedagogickou diagnostiku. Naše škola Sedmikráska Hurá do školky Já a kamarádi Pravidla chování Vzdělávací cíle: Znát své jméno a jména kamarádů a učitelek Stanovení pravidel Orientace v prostoru MŠ Seznámení s okolím MŠ Rozvíjení sebeobsluhy Oblečení vzhledem k ročnímu období pojmenování, přiřazení Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností Zlepšení orientace k prostoru Rozvíjení jemné motoriky Chůze a běh za doprovodu jednoduché rytmiky Péče o čistotu a hygienu Praktická manipulace s jednoduchými hudebními nástroji Zpěv písní Hudebně pohybové aktivity Zapojení do pracovních činností ve třídě Rozvíjení schopnosti komunikace Kolektivní hry

18 Prožívání pocitů, vyjádření emocí Orientace v aktuální situaci Péče o prostředí Pravidla bezpečnosti při vycházce Oblečení podle příležitosti Měla babka čtyři jabka -ŘÍJEN Téma má za úkol seznámit děti se základními informacemi o přírodě v daném ročním období. Plody ovoce a zelenina Roční období podzim Domácí zvířata Já a moje tělo Vzdělávací cíle: Pozorné naslouchání Znaky podzimu Základní barvy Základní druhy ovoce a zeleniny, rozdělení Poznávání domácích zvířat, hlasy zvířat Orientace v prostoru Stříhání papíru Orientace na těle a v obličeji Rozvoj hrubé motoriky Zubní hygiena Posilování pozitivního vztahu ke zvířatům Dodržování stanovených pravidel při hře Kooperativní hry Poznávání ostatních kultur a národností Seznámení s lékařským prostředím Zdolávání přírodního terénu Pozorování podzimní přírody Reprodukce zážitků Brno moje město Padá, padá listí- LISTOPAD Hlavním úkolem tématu je upevnění zásad bezpečnosti a pravidel chování při pobytu venku. Dopravní prostředky

19 Zvířata ve volné přírodě Den světýlek - Halloween Advent vánoční čas Vzdělávací cíle: Třídění dopravních prostředků Znalost zvířat ve volné přírodě Říkanky, pranostiky Rozvoj vyjadřovacích schopností Tanec v doprovodu hudby Protahování svalových partií Práce s přírodním materiálem Kooperativní hry Smyslové hry Znaky podzimu práce s knihou Pozorování dopravy při pobytu venku Seznámení s tradicí adventu a Svatého Mikuláše Podzimní slavnosti Pozorování změn v přírodě Nácvik dopravních situací Vánoční čas - Prosinec Prostřednictvím tohoto tématu seznamujeme děti s lidovými tradicemi. Čert, Anděl a Mikuláš Těšíme se na Vánoce Vánoce jsou tu Zimní radovánky Vzdělávací cíle: Samostatné vyjádření myšlenky, přání Upevňování citových vazeb Vánoční říkanky, koledy Rozvíjení smyslů Rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů Orientace na ploše Příprava vánoční besídky Pozdrav, poděkování, oslovení Pozorování zimní přírody Četba pohádek a pozorné naslouchání Zpěv koled Vánoční výzdoba třídy

20 Vánoční svátky a tradice Péče o zvířata v zimě Zima je tu, děti - Leden Dané téma dětem přibližuje znaky a činnosti spojené se zimním obdobím. Tři králové Zimní sporty Zimní příroda Zvířátka v zimě Vzdělávací cíle: Znaky zimy, změny v přírodě, vhodné oblečení Říkadla, pranostiky, písničky Třídění dle daných kritérií Rozvoj sebeobsluhy zapínání částí oděvů Rozvoj hrubé i jemné motoriky Pozorování zimní přírody Netradiční výtvarné techniky Zpěv písní doprovod na hudební nástroje Tradice Tří králů Soustředěný poslech textu, poslech s úkolem Hry se sněhem (dle počasí) Vhodné chování k cizím zvířatům Zima je, zima je, každý se raduje - Únor Dramatizace je hlavním prostředkem, využívaným v tomto tématu k dosažení kompetencí. Věci kolem nás Masopust Řemesla práce dospělých U nás doma Vzdělávací cíle: Tradice masopustu - výroba masky Nácvik sociálních rolí v rodině Časová orientace Orientace na těle, orientace v obličeji Předměty denní potřeby rozvoj slovní zásoby Námětové hry

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Identifikační

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Identifikační

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mateřská škola Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace

Mateřská škola Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace Mateřská škola Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace 1 Školní vzdělávací program Pojďte s námi za pohádkou 1.1 Východiska vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Pojďte s námi

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více