Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Zdeněk Hrabal, Jiří Lukášek, Zapisovatelka: Markéta Hladká Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM c) pracovní schůzka s architekty, kteří pracují na úpravě podoby Sušilova náměstí 2. Územní plán a) zadání změny č. IX. ÚP SÚ Rousínov 3. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemku KN p.č. 73 k.ú. Kroužek do majetku města b) pozemky v lokalitě u MŠ 4. Různé a) Dohoda s VaK Vyškov o budoucí smlouvě o upsání akcií - Kanalizace Vítovice b) Smlouva o převodu investorství akce Kanalizace Vítovice na VaK Vyškov c) Finanční krytí investice Obnova otopného systému v objektu ZŠ Rousínov 5. Rozpočet a) RO č. 4/2012 Lukášek jsme na 13. zasedání zastupitelstva, zatím pokaždé byl těsně před zasedáním změněn program a zastupitelům byly předloženy nové podklady (oproti zaslaným týden před zasedáním). Zatím jsem to vždy toleroval aby nedocházelo ke zdržení některých věcí. Ale přestává se mi líbit, že z toho vzniká tradice a také to komplikuje orientaci zastupitelů v programu a podkladech. Šedý navrhuji, aby se doplněné body hlasovaly zvlášť. St jde o opakování bodů Švejnoha jsou to pozemky pod fotbalovým hřištěm. ST ne Návrh p. Šedého, aby se nově zařazené body hlasovaly odděleně: Neschváleno: Pro 1 - Šedý, proti 10 - Pupp. Havíř, Julínek, Kříž, Švejnoha. Malá, Matoušková, Hrabal, Lukášek, Legner Návrh, aby se schválil doplněný program celý: Pro: 9 Kříž, Švejnoha, Malá, Pupp, Havíř, Julínek, Legner, Hrabal, Matoušková, proti: 0, zdržel se 2: Šedý, Lukášek Doplněný program byl schválen 1

2 1. Zahájení 13. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř v 17 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Markétu Hladkou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka Hrabala a pana Ing. Jiřího Lukáška. Usnesení 13/01/12Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 13. řádného zasedání ZM pana Zdeňka Hrabala a pana Jiřího Lukáška. Schváleno: pro 9 hlasů - Legner, Havíř, Julínek, Kříž, Malá, Matoušková, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 2 Hrabal, Lukášek. a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. Příchod p. Coufala tzn. 12 přítomných zastupitelů b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Šedý 14. RM stanovisko města k omezení otevírací doby UB clubu nemá žádnou jistotu, zda-li mu to za půl roku nezavřeme. Řešení únikového východu otázkou je, zda-li se tím dále zabývat. ST RM to také nevěděla, proto bylo usnesení takové, jaké bylo. ST nechal jsem si od strážníka MP udělat přehled případů toxi za 6 měsíců zejména marihuana, všechny termíny souhlasí s otevřením UB clubu. Šedý nepodporuji drogy, ale byla ta marihuana použita v UB clubu nebo jinde. ST - všechny případy byly v termíny otevření UB clubu neřekl jsem nic jiného. Šedý nebylo by lepší říct jim naférovku dopředu jsou problémy, ať do toho neinvestují? Coufal nemůžeme vědět jak se budou chovat do budoucna. Lukášek 14. RM p. Pecl dva domky za dvorkama. ST jsou tam plánovány dvě řady domů, v části za Reichem samostatně dva domky a přístupový chodníček do areálu p. Reicha. My tam nemáme žádný pozemek, územní rezerva se drží. Lukášek RM buňky v parku odložilo se. St zjišťujeme cenu obvyklou. Lukášek - Regenerace sídliště III - nedostali jsme peníze, nebude se dělat? ST odkládá se o rok dál. Lukášek - Lamplák projekt odizolování? ST před 10 lety při rekonstrukci zde umístili poradci zářiče, nefunguje to, dole stojí voda, je to neutěšený stav. Lukášek - 14 RM RM doporučuje ZM dvě lokality do územního plánu máme to tam? Taj RM doporučila zařadit do nového ÚP. Šedý kompostárna ruší se výběrové řízení není tu uveden důvod. Můžeme se alespoň dozvědět cenu? Trtílková nelze to zveřejnit. Šedý bude se pokračovat? ST ano, budeme konzultovat s odborníkem zmenšení plochy. Šedý minule se řeklo, že se pokračovat nebude, teď je změna, že se pokračovat bude. Já navrhuji na tom místě lesopark, okolo hřbitova má být 100m ochranné pásmo a navíc jsou to pozemky města na kompostárnu bych hledal jiné místo. ST - až budeš mít vybrané místo, tak přijď, budeme se o tom bavit. Šedý místo jsem již navrhl u JZD ve Slavíkovicích, ST to nejsou pozemky města, pořád tuto akci nekaž. Usnesení 13/02/12Z: ZM bere na vědomí zápisy z RM v roce Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Matoušková, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. c) pracovní schůzka s architekty, kteří pracují na úpravě podoby Sušilova náměstí Pan starosta přivítal architekty p. Mrvu a p. Rosu a předal jim slovo. 2

3 Úprava Sušilova náměstí připomínky zastupitelů a občanů: Lukášek proběhlo výběrové řízení na projektanta pěší zóny, jak budou architekti spolupracovat s vybranou firmou. Arch budeme s projektanty spolupracovat, či spíše oni s námi Lukášek původní projektant odstoupil, protože neměl informace o sklepích pod náměstím, St musíme oslovit projektanta dalšího v pořadí, jak bude vybrán dodavatel, bude spolupracovat s architekty. Statik sklepy prověřil, tyto výpočty bude mít v ruce projektant. Lukášek máme výškové zaměření? St ano, ale stejně se bude muset postupovat dle situace. Při rekonstrukci náměstí v r se jeden sklep propadl. Dlažba Lukášek v židovské čtvrti je štípaný pískovec, moc dobře se po tom důchodcům nechodí, stejnou dlažbu na náměstí, kde je větší frekvence pohybu? Jsou tam velké výškové rozdíly v dlažbě, nerovnosti, špatně se to v zimě udržuje. Výška na náměstí bude dorovnána na výšku chodníků nebo pojízdné plochy? St musíme počítat s výškou chodníku bezbariérové vstupy do obchodů. Pomůže nám to dotáhnout i výšku u kostela. Lukášek jakmile jednou odstraníme ten schodek tak nám nateče voda do těch baráků, dát pozor na dostatečný sklon od domů do středu náměstí. St přehled cen od MS: řezaná dlažba se dá sehnat m2 za 2 tis. Kč., v židovské čtvrtí štípaný pískovec cca. 350kč/m2. V pěší zóně by to mělo být komfortní. Osvětlení - Arch. navrhují moderní osvětlení aby nenarušovalo dominanty Rousínova. Občan Šlimar osvětlení by mělo být pro chodce, ne pro auta, aby nesvítilo do vozovky místo na chodník. Občanka Straková navržená světla v povrchu dlažby budou vyboulená nebo v rovině, aby se o to nezakopávalo. Arch v rovině. Občanka Posoldová teď slavilo město skoro 800 let, moderní lampa se mi k tomu nehodí. Malý co sledujeme spodním osvětlením, bude to na takovém malém městečku efektivní? Arch v okolí sochy legionářů, hlavní dominanta. Toto osvětlení zdůrazní např. architektonický prvek na náměstí, nebudeme chtít nasvětlovat všechny budovy ve městě, čistě doplněk. St legionáře a Sušila, sv. Jána? Občan Pásek líbí se mi to, město by bylo pěkné, mám obavy z vandalizmu poškození, rozbití světel v dlažbě. Arch zapuštěné lampy výrobci počítají s vandalizmem sklo je nerozbitné a lampa bytelná. Arch jeden typ osvětlení, sjednotíme typ, podpoříme náměstí jako takové. Občan Bradáč světelné znečištění, lampy by měly svítit převážně dolů, ne pánu bohu do oken. Občanka Coufalová zahnuté lampy v židovské čtvrti a na náměstí moderní, nebude to velký rozdíl? Arch snažíme se přistupovat k tomu soudobě. Odlišením židovské čtvrti a náměstí podpoříme identitu židovské čtvrti. Lukášek tyčové světla budou vysoké 3 m. Jaké jsou zkušenosti s vandalismem těchto světel, kde bysme je mohli vidět? Křiž na Komenského nám. v Brně. Lukášek - s fotovoltaikou nepočítáte? Trtílková na nasvětlení komunikace nebude rozhodně stačit výška 3 m, Arch volba světel ve stejném stylu. Občan Chromý počítáte s nasvětlenou věží kostela? Arch musíme to prostudovat, budeme k tomu přihlížet, Šedý modernější osvětlení s modernější dlažbou aby to šlo k sobě. St návrh světel subtilních, nenápadných, minimalizovat světelné znečištění převážná většina přítomných byla pro, jen 2 byli zastánci lamp historizujících. Mobiliář: Arch. - primární a sekundární sezení, primární konkrétní místa k sezení, klasické lavičky, sekundární na zídkách, schůdkách, velmi dobré kombinovat tyto dvě skupiny sezení. ST nechce lavičky s opěradlem. Mládež sedá na opěradla a nohy na lavičce. Občanka Straková existují lavičky pro teenagery. Arch ano, jsou to lavičky umožňující oba dva 3

4 způsoby sezení, nemá smysl ty teenagery vyhánět. Občanka Straková Polička historické město a funguje to tam. Občanka Rothkogelová lavičky pro seniory můžou být bez opěrky. Občan Pásek bydlím přímo na náměstí opěradlo tam být nemusí není to na dlouhé vysedávání. Občanka Posoldová nápad se zídečkama se mně líbí, hodilo by se to u kostela, u úřadu, je to dobrý nápad. Coufal sekundární řešení je velice pěkné, doporučuji neumísťovat sezení v blízkosti pohostinství ani sekundární ani primární, jinak se z toho stane venkovní bufet. Kříž budou lavičky pevně uchycené? Arch ukotveny, přišroubovány Občan Varta před ZUŠ by se to mělo víc oživit pro teenagery. St vymyslet vhodné stromy, sezení se zde nabízí. Kříž ZUŠ nejvíce obsazený k sezení bude Fr. Sušil. Trávníky ST chcete zrušit všechny trávníky. Arch. - náměstí není park, trávníky na náměstí nepatří, pouze vzrostlá zeleň, nabízí se alespoň v části zachovat trávníkové plochy, trávník v okolí kostela zdůraznění historického prvku. Občan Emil Sedlmajer nějaký trávníček by měl být, před MěÚ a u sjezdu na autobusové nádraží. Arch tam to zvážíme návaznost na řeku (potok). Občanka Straková zahradní architekti, zda s nimi počítáte je skeptická k údržbě květináčů, navrhuje ponechat trvalkové záhony. Arch se zahradními architekty spolupracujeme, budeme to s nimi konzultovat. ST navrhuje za nás konzultanta paní Doležalovou. Příchod p. Petříka a pí Haškové Občanka Bradáčová je pro zachování vzrostlých stromů a trávníků pod stromy a trvalkových záhonů. Občanka Doležalová čím bude nahrazený trávník před spořitelnou? Arch centrální prostor, trávník nahrazen dlažbou, konání kulturních záležitostí,. St byl to i návrh V. Slováka ml. Coufal připomíná slova p. Okamury - trávníky na náměstí je výdobytek několika posledních desetiletí, dříve bylo vše kamenné. Julínek v dřívějších dobách na náměstí trávníky nebyly. Trtílková upozorňuje, že se stejně budou muset řešit detaily, např. nebude možné dotáhnout dlažbu až ke starým domům fara, Sušilův dům a pod., takových detailů vyvstane více. Reklamní plochy: St dnes jsou u ZUŠ vývěsky je na zvážení, zda zachovat ve stávající podobě. Agresivní formy reklamy, omezení provozu veřejného prostoru, lze to omezit vyhláškou, nabídnou jednotný systém, reklamní tabule bude to návrh k dalším diskuzím. St pamatovat na bezbariérovost. Vodní prvky: Lukášek budou na náměstí vodní prvky pítka, fontánky. Arch 2 vodní prvky výraznější prvek je kašna, budeme to muset ještě konkrétně řešit, dále počítáme s pítkem. Lukášek počítáte s odstraněním čekárny pod radnicí? Arch. - do tohoto prostoru bychom chtěli vrátit drobné krámky, tržnici vize do budoucna. Lukášek pokud zmizí trávníky, v letních měsících tu bude horko, prašnost. Uvažujete se zachováním výjezdu mezi Starou radnicí a poštou, nešlo by to kolem Staré pošty dolů. Arch byl to požadavek dopravně technický autobusy, je to tam malé, dopravák by to nepovolil. Lukášek řešení kruhovým objezdem, vyřeší vjezd na náměstí a také vjezd a výjezd z AN. St slova p. Kyselky v žádném případě to nerušte, je to takové klidnější zákoutí. Šedý před kostelem je roh hodně vystrčený. Arch. dva schody, pohodlné delší stupně, záměr pocitově ten kostel ještě více zdůraznit. Vadit dopravě to nebude, jedná se o dva stupně. Trtílková dostupnost ke kostelu musí být zachována, už s ohledem na poslední cestu člověka. Lukášek měl bych strach z těch dvou zákoutí u kostela, nemělo by se to řešit mříží? 4

5 Legner část okolo kostela je jednosměrná? Arch. ano, je to tak. Občan Šlimar zásobovací vozidlo bude parkovat také šikmo? Kříž část náměstí jednosměrná a část obousměrná, uprostřed bude značka? Lukášek proč to nemůže být celé jednosměrné? ST do doby než přesuneme hasiče, tak to tak musí být, pak to může být celé jednosměrka. Občan Chromý někde se ve městech, kde je beton, používá umělé rosení. Arch je možnost nějaké fontánky z dlažby, budeme to muset zvážit, dva vodní prvky jsou málo. Fontánky zabírají dost prostoru. Chromý existují trysky, které vytvářejí mlhu. Občanka Coufalová bude zachováno stávající pítko, k lavičkám by se to hodilo. Občanka Chromá jaké budou odpadkové koše, kameninové, plastové, barevné. Arch. v soudobém duchu, jednotně tvarové. Šedý výjezd z náměstí vhodný by byl kruhový objezd k autobusovému nádraží. St dopravák nás tam nepustí. Momentálně s tím nic dělat nebudeme. Kontakty na architekty: občané mohou poslat podněty, případné připomínky. Poté pokračovalo řádné zasedání ZM v programu. 2. Územní plán a) zadání změny č. IX.ÚP SÚ města Rousínova Usnesení 06/03/11Z: ZM rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení změny č. IX územního plánu sídelního útvaru Rousínov. Pořizovatelem určuje Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje. Ke spolupráci s pořizovatelem pověřuje pana Jiřího Petříka, místostarostu města. Schváleno: pro 11 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, proti 0, zdržel se 0 Návrh zadání změny č. IX.ÚPSÚ byl zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky 500/2006Sb. na základě rozhodnutí ZM z pořizovatelem a pověřeným zastupitelem panem Jiřím Petříkem. V souladu s 47 odst.2 zákona 183/2006 Sb. byl návrh zadání rozeslán sousedním obcím, dotčeným orgánům státní správy, krajskému úřadu a vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad uplatnily požadavky na obsah změny územního plánu. V souladu s 47 odst.4 zákona 183/2006 Sb. byl návrh zadání pořizovatelem společně s pověřeným zastupitelem upraven dle uplatněných požadavků a připomínek. Takto upravené zadání územního plánu je předloženo ke schválení zastupitelstvu města. Minulé zasedání ZM po dlouhé diskusi odložilo rozhodnutí o schválení zadání změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov do příštího zastupitelstva města. Usnesení 12/20/12Z: ZM odkládá hlasování o zadání změny č. IX ÚPSU města Rousínova ve smyslu předložené přílohy na příští jednání ZM. Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Švejnoha, Šedý, proti 2 Julínek, Pupp zdržel se 2 Havíř, Petřík V případě schválení zadání změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov bude možné zadat pokyn projektantovi k vlastní práci na Návrhu změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov, který bude veřejně projednán. Včetně připomínek a námitek bude zaslán krajskému úřadu k posouzení návrhu územního plánu dle 51 zákona 183/2006Sb. Na základě posouzení Krajského úřadu bude návrh změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov upraven a o tomto upraveném návrhu proběhne další veřejné projednání, kde mohou být uplatněny připomínky, námitky a stanoviska dotčených orgánů státní správy. Na základě 5

6 uplatněných připomínek, námitek a stanovisek bude pořizovatelem a pověřeným zastupitelem zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č IX ÚPN SÚ Rousínov. Zastupitelstvu bude předložen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh na vydání změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo následně změnu č. IX ÚPN SÚ Rousínov vydá nebo nevydá. Schválení změny územního plánu je dlouhý proces, který ale nemůže být zahájen bez schválení zadání změny územního plánu. EDP poskytlo podklady požadované ke změně č. IX. ÚPN SÚ Rousínov Usnesení 16/25/12R: RM bere informace o podkladech poskytnutých společností EDP ke změně č.ix ÚPN SÚ Rousínov na vědomí a pověřuje odbor VŽP jejich prezentací na jednání ZM. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Lukášek šedá plocha VP je nyní růžová bude oplocena? Budík jsou to plochy pro dopravu, bude provedeno oddělení od veřejných dopravních ploch. Co se týče zeleně, jsou navrženy stromy o výšce m, nárůst zelených ploch evidentně je. Celá lokalita má 30 procent zeleně, 70 procent zastavěné plochy. Nakládání z dešťovými vodami technické řešení posoudí vodoprávní úřad. Lukášek cípek u potoka, byla zelená plocha, pak se to zmenšilo. Budík s touto plochou se nepočítá určitě jako s parkovací plochou. Teď je to navrženo jako plocha pro dopravu. Jednání s dopravci nepokročilo tak daleko, výhledově pro dopravu veřejnou, než se bude realizovat smyčka zpevněné plochy dělat nebudeme, je to rezerva. Legner jak počítáte s využitím parkoviště u železniční stanice? Budík je to plocha pronajatá, dopravně bychom, jak parkování tak příjezd, vyřešili jednou pro vždy tak, aby auta nezatěžovala městskou aglomeraci. St po dohodě s p. Slezáčkem by byla možná společná prohlídka areálu firmy EDP - je dobré to vidět zblízka. Teď jde o to kdy. Byl dohodnut termín prohlídky areálu EDP na pondělí v 17 hodin, sraz za kruhovým objezdem. Legner jak bude fungovat vsakování dešťových vod? Budík dojde ke zvětšení plochy která je schopna absorbovat vodu, technické zařízení (dutina-krechty), v případě přívalového deště zpozdí odtok do vodoteče, v situaci je nakreslen rozsah m2 zasakovacích ploch, je to dostatečné zpoždění, aby to Rakovec nepocítil. Lukášek situace se stromy kolem potoka, byl nějaký návrh na úpravu biokoridoru tam jsou navrženy dva chuchvalce stromů napravo a nalevo a uprostřed jen keře Budík urbanistická studie toto neřešila, neměla takový cíl. To je řešení jiné studie. ST - co se bude kácet? Trtílková zatím se kácet nebude nic. Momentálně je řízení přerušeno. Šlimar komunikační trasa směrem na Rousínov kolem potoka všechno to má jednoho majitele (EDP), pozemky navazují na Povodí Moravy, bude zde osazena cedule soukromý pozemek? Dřív zde byl přístup pro pěší, cyklisty i pro mě jako zemědělce - taková úniková cesta. Budík je to dotaz, na který jsem se chtěl zeptat zastupitelů. Na našich pozemcích je zakreslena cyklistická stezka, která by sloužila i pro údržbu toku. Jestli bude mít parametry komunikace pro hospodářská vozidla, to zatím netuším. Trtílková polní cesta, která vedla od přivaděče k areálu EDP, původně městská, se prodala EDP. Další cesta ve vlastnictví města vede od splavu k ul. Kovářská ta je určena pro zemědělce, šířka 4,5 m od Kovářské je zachována. Pokud se jezdilo jinudy, jezdilo se po pozemcích fyzických osob. Hůlka zídka, která je na cestě, bude srovnána s terénem, budou odstraněny dřeviny, průjezd by byl zabezpečen. ST je možno přejet s kombajnem, traktorem. Šlimar Kovářská není na to přizpůsobená, průjezd zem. technikou jen s dobrou pojistkou, málo místa vzhledem k parkování os. automobilů na vozovce. 6

7 Občanka? - proč město prodávalo tu cestu. St tam cesta nebyla. Lukášek historicky na roh, přes areál EDP na Šíby, druhá podél areálu nahoru na nádraží. Šlimar průchodnost kolem železniční trati? Trtílková ta zůstává. Občanka Jančušová průjezd hasičů, spadené stromy, je tam cyklostezka. ST cyklostezka bude dimenzována pro přístup Povodí k toku Rakovce, to si Povodí ohlídá. Švejnoha hranice kolem p. Leznara. Trtílková šířka 4,5 m Straková šedá barva kolem potoka, co to je? Budík šedá je svah. Lukášek bude to zpevněno kameny? Budík ne, pokud to nebude vyžadovat vodohospodářský orgán. Šedý kde je ten zelený koridor kolem Rakovce. Trtílková to je studie EDP na úpravu biokoridoru. ST to dnes neřešíme. Šedý abychom to neschválili a nebylo pak pozdě. Lukášek jaký je výškový rozdíl parkovací plochy oproti zelenému. Budík 90 cm. Legner jaký bude povrch parkoviště zatravňovací tvárnice? Budík to je velmi špatná volba, plocha bude řešena v asfaltovém betonu nebo zámkové dlažbě. Švejnoha je možné poskytnout situaci? Budík dokud není zpracována autorizovanou osobou, šíření není možné. St k nahlédnutí v papírové podobě u pí Trtílkové. Budík - objemový model bychom mohli předložit na příštím ZM. Odešla paní Matoušková Příchod p. Malého Lukášek připomínky k textu zadání u připomínek dotčených orgánu a úřadů je uvedeno že bude zapracováno anebo že je akceptováno, ale u námitek a připomínek občanů je věta zpracovatel prověří možnosti proveditelnosti. Trtílková to je pořádku, pořizovatel jinou možnost nemá než zadat zpracovateli prověření připomínek. Zatím jsme v obecné rovině. Návrh zadání vypracovaný zpracovatelem se bude veřejně projednávat, připomínky budou zapracovány do návrhu a tento návrh změny územního plánu bude znovu veřejně projednáván. ST - teď začínáme pracovat, schvalování bude probíhat v několika etapách. Šedý budeme schvalovat zahájení celého procesu, něco se posunulo, proto se ptám jaká zeleň bude kolem Rakovce, bude to tam dostatečně široké? Trtílková bude to řešit zpracovatel, ten to ohlídá. Šedý EDP pak parkoviště zúží? ST to by byl problém, EDP prosí aby prostor byl zachovaný. Trtílková - my tady neschvalujeme, co je náplní výkresu EDP. Je to podklad. Jančušová počítá 30 % zeleně i s pásem kolem potoka? Budík ano, počítá se celá lokalita. Legner uvidíme ještě firemní dům. viz. prezentace, popis p. Budík. Usnesení 13/03/12Z: ZM schvaluje zadání změny č. IX ÚPSU města Rousínova ve smyslu předložené přílohy. Schváleno: pro 11 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Malý, Malá, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. Přišla paní Matoušková Odešel p. Legner 3. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemku KN p.č. 73 k.ú. Kroužek do majetku města Odbor HS předkládá návrh smlouvy na vykoupení části pozemku KN p.č. 76 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Kroužek od Petr Toman, bytem Mlékařská 1300/11 Rousínov k id. ½ a Petr Toman, bytem Sušilovo nám. 84/56, Rousínov k i. 1/2. Výkupní cena 250,- Kč/m2. Usnesení 16/02/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na vykoupení pozemku pod komunikací KN p.č. 73 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Kroužek od Petr Toman, bytem Mlékařská 1300/11 Rousínov k id. ½ a Petr Toman, bytem Sušilovo nám. 84/56, Rousínov k i. 1/2. Výkupní cena 250,- Kč/m2. 7

8 Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 13/04/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na vykoupení pozemku pod komunikací KN p.č. 73 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Kroužek od Petr Toman, bytem Mlékařská 1300/11 Rousínov k id. ½ a Petr Toman, bytem Sušilovo nám. 84/56, Rousínov k i. 1/2. Výkupní cena 250,- Kč/m2. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. b) pozemky v lokalitě u MŠ Odbor HS předkládá RM seznam vlastníků pozemků v zóně u mateřské školy Rousínov pro možnost vybudování dopravního hříště a zahrady pro MŠ Rousínov. KN výměra m2 kultura LV vlastník poznámka 2507/ orná 3788 Drápal Tomáš 1/2 2509/ orná 3788 Drápalová Eva 1/2 2510/1 866 orná 3788 KRNY / orná 1307 Dvořáček Karel ing. EXEKUCE 2509/ orná 1307 KRNY / orná 615 Obhlídal Oldřich a Jarmila 1/2 Obhlídal Oldřich KRNY 38 1/2 2509/ orná 3789 Drápal Antonín, 2507/ orná /2 312 orná 3789 Hostěrádky-Rešov / orná 3790 ČR 1/2 2509/ orná 3790 Moráňová Eva,Hluboká 83/5 Brno 1/2 2509/5 889 orná 3791 Křivánková Eva, RV, Zahradní 413/8 15/32 SUMA Kříž František, KRNY 187 1/16 Pospíšil Oldřich, Habrovany /32 Usnesení 10/02/12R: RM doporučuje ZM odkoupení pozemků nad školkou p.č. 2507/1, 2509/2 2510/1 2507/5, 2509/3, 2507/3, 2509/2, 2507/4, 2210/2, 2507/6, 2509/4, 2509/5, vše orná půda, k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/03/12R: RM doporučuje ZM pověřit starostu města k jednání s vlastníky pozemků o ceně. Schváleno, pro 5 proti 0, zdržel se 0 Hrabal vykoupí se celé pozemky nebo jen části (jedná se o dlouhé pozemky). ST pravděpodobně celé, to bude asi podmínka vlastníků, ta část u trati je těžko využitelná. Hašková za kolik se to bude kupovat? Šedý pověříme starostu jednáním s vlastníky o ceně. Usnesení 11/24/12Z: ZM schvaluje záměr odkoupení pozemků nad školkou p.č. 2507/1, 2509/2 2510/1 2507/5, 2509/3, 2507/3, 2509/2, 2507/4, 2210/2, 2507/6, 2509/4, 2509/5, vše orná půda, k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 11/25/12Z: ZM pověřuje starostu města k jednání s vlastníky pozemků p.č. 2507/1, 2509/2 2510/1 2507/5, 2509/3, 2507/3, 2509/2, 2507/4, 2210/2, 2507/6, 2509/4, 2509/5, vše orná půda, k.ú. Rousínov u Vyškova o ceně. 8

9 Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemků v k.ú. Rousínov u Vyškova, a to od p. Evy Moráňové, která vlastní uvedené pozemky k id. ½, za cenu 300,- Kč/m2. Usnesení 16/04/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 2507/6 orná půda o výměře 2419 m2 a pozemek p.č. 2509/4 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova, resp. id. ½ od p. Evy Moráňové, bytem Hluboká 83/5, Brno, za cenu 150,- Kč/m2. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 13/05/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č. 2507/6 orná půda o výměře 2419 m2 a pozemek p.č. 2509/4 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova, resp. id. ½ od p. Evy Moráňové, bytem Hluboká 83/5, Brno, za cenu 150,- Kč/m2. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Různé a) Dohoda s VaK Vyškov o budoucí smlouvě o upsání akcií - Kanalizace Vítovice Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na Odkanalizování Vítovic ze SFŽP nemůže podávat město, požádali jsme o podání žádosti o dotaci VaK Vyškov, a. s. Přišel pan Legner Odešel p. Švejnoha Usnesení 12/33/12R: RM pověřuje vedení města k jednání s vedením VaK, Vyškov a. s. o podání žádosti o dotaci a o realizaci kanalizace Rousínov Vítovice v případě, že bude ve výzvě omezen okruh žadatelů pouze na vlastníky převážné části infrastruktury. Schváleno, pro 5 proti 0, zdržel se 0 Termín: do Usnesení 16/06/12R: RM doporučuje ZM schválení dohody o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., týkající se projektu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice. Žadatelem o poskytnutí podpory z OPŽP bude VaK Vyškov. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 ZM je předkládána Dohoda s VaK Vyškov, a.s. o budoucí smlouvě o upsání akcií, která řeší způsob financování a upsání akcií za provedené dílo Kanalizace Vítovice. Usnesení 13/06/12Z: ZM schvaluje Dohodu s VaK Vyškov, a.s. o budoucí smlouvě o upsání akcií, která řeší způsob financování a upsání akcií za provedené dílo Kanalizace Vítovice. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Lukášek podávat žádost bude VaK až po té vysoutěžené ceně? ST ne. Švejnoha občanům Vítovic se bude muset vysvětlit navýšení platby vodného a stočného. ST to je tak vždycky, všichni chtějí kanalizaci a pak je problém, když se mají připojit a začít platit. b) Smlouva o převodu investorství akce Kanalizace Vítovice na VaK Vyškov Aby VaK Vyškov a. s. mohla požádat o dotaci na Kanalizaci Vítovice a dílo zrealizovat, je nutné na VaK Vyškov a.s. převést investorství, neboť vodoprávní povolení bylo již vydáno na město Rousínov. Usnesení 16/21/12R: RM souhlasí s převodem práv stavebníka a investorské činnosti na stavbu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice z města Rousínova z Města Rousínova na společnost VaK a.s., Brněnská 13, Vyškov. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 9

10 Usnesení 16/22/12R: RM doporučuje ZM schválen smlouvy o převodu práv stavebníka a investorské činnost na stavbu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice z města Rousínova z Města Rousínova na společnost VaK a.s., Brněnská 13, Vyškov. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 13/07/12Z: ZM schvaluje Smlouvu s VaK Vyškov, a.s. o převodu práv stavebníka a investorské činnost na stavbu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice z města Rousínova z Města Rousínova na společnost VaK a.s., Brněnská 13, Vyškov. investorství budoucí smlouvě o upsání akcií, která řeší způsob financování a upsání akcií za provedené dílo Kanalizace Vítovice. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Příchod p. Švejnohy Odchod pana Puppa tzn. 14 zastupitelů c) Finanční krytí investice Obnova otopného systému v objektu ZŠ Rousínov Město Rousínov požádalo v únoru 2012 o dotaci z programu Ministerstva obchodu a průmyslu na zajištění realizace Obnovy otopného systému v objektu ZŠ Rousínov. Usnesením č. 11/40/12Z ze dne bylo v rámci RO 2 schváleno navýšení rozpočtu ve výši ,- Kč na krytí investice. Předpokládané projektové náklady jsou ve výši ,- Kč. MPO rozhodnutím 122D poskytne městu dotaci ve výši ,- Kč. Povinnou přílohou k vydání rozhodnutí je i prohlášení investora o zajištění finančních prostředků na stavbu nad rámec dotace. Usnesení 13/08/12Z: ZM prohlašuje, že město Rousínov disponuje částkou ,- Kč na krytí investice Obnova otopného systému v objektu ZŠ Rousínov nad rámec dotace poskytnuté MPO v rámci programu EFEKT Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Rozpočet a) rozpočtové opatření č. 4/2012 RM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: Celkem navýšení o 1070 tis. Kč a) Navýšení dotace JMK festival, prodej HDM dělička těsta, dividendy, navýšení příjmů z odvodu VHP, dotace JMK Kudy z nudy v Rousínově, dotace JMK - udržování čistoty cyklostezek, dotace JMK Centrum volného času, dotace MFČR Pomocný analytický přehled, CVČ příjem z příměstského tábora, dotace MPO otopný systém ZŠ Výdaje: Celkem navýšení o 774,2 tis. Kč a) Zvýšení OON festival ve členění pro dotaci z JMK, navýšení občerstvení festival, příspěvek Mikroregionu Rakovec oprava schodiště u ZŠ, navýšení výdajů na sběr a svoz BRKO, navýšení výdajů na nákup kolků, AT výdaje na OON, studenou vodu, el. Energii a služby, výdaje na dotaci JMK Kudy z nudy v Rousínově- nákup služeb, materiálu, občerstvení a OON, výdaje na PD - Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně - pod školou, výdaje na dotaci JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a 10

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více