Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Zdeněk Hrabal, Jiří Lukášek, Zapisovatelka: Markéta Hladká Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM c) pracovní schůzka s architekty, kteří pracují na úpravě podoby Sušilova náměstí 2. Územní plán a) zadání změny č. IX. ÚP SÚ Rousínov 3. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemku KN p.č. 73 k.ú. Kroužek do majetku města b) pozemky v lokalitě u MŠ 4. Různé a) Dohoda s VaK Vyškov o budoucí smlouvě o upsání akcií - Kanalizace Vítovice b) Smlouva o převodu investorství akce Kanalizace Vítovice na VaK Vyškov c) Finanční krytí investice Obnova otopného systému v objektu ZŠ Rousínov 5. Rozpočet a) RO č. 4/2012 Lukášek jsme na 13. zasedání zastupitelstva, zatím pokaždé byl těsně před zasedáním změněn program a zastupitelům byly předloženy nové podklady (oproti zaslaným týden před zasedáním). Zatím jsem to vždy toleroval aby nedocházelo ke zdržení některých věcí. Ale přestává se mi líbit, že z toho vzniká tradice a také to komplikuje orientaci zastupitelů v programu a podkladech. Šedý navrhuji, aby se doplněné body hlasovaly zvlášť. St jde o opakování bodů Švejnoha jsou to pozemky pod fotbalovým hřištěm. ST ne Návrh p. Šedého, aby se nově zařazené body hlasovaly odděleně: Neschváleno: Pro 1 - Šedý, proti 10 - Pupp. Havíř, Julínek, Kříž, Švejnoha. Malá, Matoušková, Hrabal, Lukášek, Legner Návrh, aby se schválil doplněný program celý: Pro: 9 Kříž, Švejnoha, Malá, Pupp, Havíř, Julínek, Legner, Hrabal, Matoušková, proti: 0, zdržel se 2: Šedý, Lukášek Doplněný program byl schválen 1

2 1. Zahájení 13. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř v 17 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Markétu Hladkou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka Hrabala a pana Ing. Jiřího Lukáška. Usnesení 13/01/12Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 13. řádného zasedání ZM pana Zdeňka Hrabala a pana Jiřího Lukáška. Schváleno: pro 9 hlasů - Legner, Havíř, Julínek, Kříž, Malá, Matoušková, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 2 Hrabal, Lukášek. a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. Příchod p. Coufala tzn. 12 přítomných zastupitelů b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Šedý 14. RM stanovisko města k omezení otevírací doby UB clubu nemá žádnou jistotu, zda-li mu to za půl roku nezavřeme. Řešení únikového východu otázkou je, zda-li se tím dále zabývat. ST RM to také nevěděla, proto bylo usnesení takové, jaké bylo. ST nechal jsem si od strážníka MP udělat přehled případů toxi za 6 měsíců zejména marihuana, všechny termíny souhlasí s otevřením UB clubu. Šedý nepodporuji drogy, ale byla ta marihuana použita v UB clubu nebo jinde. ST - všechny případy byly v termíny otevření UB clubu neřekl jsem nic jiného. Šedý nebylo by lepší říct jim naférovku dopředu jsou problémy, ať do toho neinvestují? Coufal nemůžeme vědět jak se budou chovat do budoucna. Lukášek 14. RM p. Pecl dva domky za dvorkama. ST jsou tam plánovány dvě řady domů, v části za Reichem samostatně dva domky a přístupový chodníček do areálu p. Reicha. My tam nemáme žádný pozemek, územní rezerva se drží. Lukášek RM buňky v parku odložilo se. St zjišťujeme cenu obvyklou. Lukášek - Regenerace sídliště III - nedostali jsme peníze, nebude se dělat? ST odkládá se o rok dál. Lukášek - Lamplák projekt odizolování? ST před 10 lety při rekonstrukci zde umístili poradci zářiče, nefunguje to, dole stojí voda, je to neutěšený stav. Lukášek - 14 RM RM doporučuje ZM dvě lokality do územního plánu máme to tam? Taj RM doporučila zařadit do nového ÚP. Šedý kompostárna ruší se výběrové řízení není tu uveden důvod. Můžeme se alespoň dozvědět cenu? Trtílková nelze to zveřejnit. Šedý bude se pokračovat? ST ano, budeme konzultovat s odborníkem zmenšení plochy. Šedý minule se řeklo, že se pokračovat nebude, teď je změna, že se pokračovat bude. Já navrhuji na tom místě lesopark, okolo hřbitova má být 100m ochranné pásmo a navíc jsou to pozemky města na kompostárnu bych hledal jiné místo. ST - až budeš mít vybrané místo, tak přijď, budeme se o tom bavit. Šedý místo jsem již navrhl u JZD ve Slavíkovicích, ST to nejsou pozemky města, pořád tuto akci nekaž. Usnesení 13/02/12Z: ZM bere na vědomí zápisy z RM v roce Schváleno: pro 12 hlasů - Coufal, Havíř, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Matoušková, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. c) pracovní schůzka s architekty, kteří pracují na úpravě podoby Sušilova náměstí Pan starosta přivítal architekty p. Mrvu a p. Rosu a předal jim slovo. 2

3 Úprava Sušilova náměstí připomínky zastupitelů a občanů: Lukášek proběhlo výběrové řízení na projektanta pěší zóny, jak budou architekti spolupracovat s vybranou firmou. Arch budeme s projektanty spolupracovat, či spíše oni s námi Lukášek původní projektant odstoupil, protože neměl informace o sklepích pod náměstím, St musíme oslovit projektanta dalšího v pořadí, jak bude vybrán dodavatel, bude spolupracovat s architekty. Statik sklepy prověřil, tyto výpočty bude mít v ruce projektant. Lukášek máme výškové zaměření? St ano, ale stejně se bude muset postupovat dle situace. Při rekonstrukci náměstí v r se jeden sklep propadl. Dlažba Lukášek v židovské čtvrti je štípaný pískovec, moc dobře se po tom důchodcům nechodí, stejnou dlažbu na náměstí, kde je větší frekvence pohybu? Jsou tam velké výškové rozdíly v dlažbě, nerovnosti, špatně se to v zimě udržuje. Výška na náměstí bude dorovnána na výšku chodníků nebo pojízdné plochy? St musíme počítat s výškou chodníku bezbariérové vstupy do obchodů. Pomůže nám to dotáhnout i výšku u kostela. Lukášek jakmile jednou odstraníme ten schodek tak nám nateče voda do těch baráků, dát pozor na dostatečný sklon od domů do středu náměstí. St přehled cen od MS: řezaná dlažba se dá sehnat m2 za 2 tis. Kč., v židovské čtvrtí štípaný pískovec cca. 350kč/m2. V pěší zóně by to mělo být komfortní. Osvětlení - Arch. navrhují moderní osvětlení aby nenarušovalo dominanty Rousínova. Občan Šlimar osvětlení by mělo být pro chodce, ne pro auta, aby nesvítilo do vozovky místo na chodník. Občanka Straková navržená světla v povrchu dlažby budou vyboulená nebo v rovině, aby se o to nezakopávalo. Arch v rovině. Občanka Posoldová teď slavilo město skoro 800 let, moderní lampa se mi k tomu nehodí. Malý co sledujeme spodním osvětlením, bude to na takovém malém městečku efektivní? Arch v okolí sochy legionářů, hlavní dominanta. Toto osvětlení zdůrazní např. architektonický prvek na náměstí, nebudeme chtít nasvětlovat všechny budovy ve městě, čistě doplněk. St legionáře a Sušila, sv. Jána? Občan Pásek líbí se mi to, město by bylo pěkné, mám obavy z vandalizmu poškození, rozbití světel v dlažbě. Arch zapuštěné lampy výrobci počítají s vandalizmem sklo je nerozbitné a lampa bytelná. Arch jeden typ osvětlení, sjednotíme typ, podpoříme náměstí jako takové. Občan Bradáč světelné znečištění, lampy by měly svítit převážně dolů, ne pánu bohu do oken. Občanka Coufalová zahnuté lampy v židovské čtvrti a na náměstí moderní, nebude to velký rozdíl? Arch snažíme se přistupovat k tomu soudobě. Odlišením židovské čtvrti a náměstí podpoříme identitu židovské čtvrti. Lukášek tyčové světla budou vysoké 3 m. Jaké jsou zkušenosti s vandalismem těchto světel, kde bysme je mohli vidět? Křiž na Komenského nám. v Brně. Lukášek - s fotovoltaikou nepočítáte? Trtílková na nasvětlení komunikace nebude rozhodně stačit výška 3 m, Arch volba světel ve stejném stylu. Občan Chromý počítáte s nasvětlenou věží kostela? Arch musíme to prostudovat, budeme k tomu přihlížet, Šedý modernější osvětlení s modernější dlažbou aby to šlo k sobě. St návrh světel subtilních, nenápadných, minimalizovat světelné znečištění převážná většina přítomných byla pro, jen 2 byli zastánci lamp historizujících. Mobiliář: Arch. - primární a sekundární sezení, primární konkrétní místa k sezení, klasické lavičky, sekundární na zídkách, schůdkách, velmi dobré kombinovat tyto dvě skupiny sezení. ST nechce lavičky s opěradlem. Mládež sedá na opěradla a nohy na lavičce. Občanka Straková existují lavičky pro teenagery. Arch ano, jsou to lavičky umožňující oba dva 3

4 způsoby sezení, nemá smysl ty teenagery vyhánět. Občanka Straková Polička historické město a funguje to tam. Občanka Rothkogelová lavičky pro seniory můžou být bez opěrky. Občan Pásek bydlím přímo na náměstí opěradlo tam být nemusí není to na dlouhé vysedávání. Občanka Posoldová nápad se zídečkama se mně líbí, hodilo by se to u kostela, u úřadu, je to dobrý nápad. Coufal sekundární řešení je velice pěkné, doporučuji neumísťovat sezení v blízkosti pohostinství ani sekundární ani primární, jinak se z toho stane venkovní bufet. Kříž budou lavičky pevně uchycené? Arch ukotveny, přišroubovány Občan Varta před ZUŠ by se to mělo víc oživit pro teenagery. St vymyslet vhodné stromy, sezení se zde nabízí. Kříž ZUŠ nejvíce obsazený k sezení bude Fr. Sušil. Trávníky ST chcete zrušit všechny trávníky. Arch. - náměstí není park, trávníky na náměstí nepatří, pouze vzrostlá zeleň, nabízí se alespoň v části zachovat trávníkové plochy, trávník v okolí kostela zdůraznění historického prvku. Občan Emil Sedlmajer nějaký trávníček by měl být, před MěÚ a u sjezdu na autobusové nádraží. Arch tam to zvážíme návaznost na řeku (potok). Občanka Straková zahradní architekti, zda s nimi počítáte je skeptická k údržbě květináčů, navrhuje ponechat trvalkové záhony. Arch se zahradními architekty spolupracujeme, budeme to s nimi konzultovat. ST navrhuje za nás konzultanta paní Doležalovou. Příchod p. Petříka a pí Haškové Občanka Bradáčová je pro zachování vzrostlých stromů a trávníků pod stromy a trvalkových záhonů. Občanka Doležalová čím bude nahrazený trávník před spořitelnou? Arch centrální prostor, trávník nahrazen dlažbou, konání kulturních záležitostí,. St byl to i návrh V. Slováka ml. Coufal připomíná slova p. Okamury - trávníky na náměstí je výdobytek několika posledních desetiletí, dříve bylo vše kamenné. Julínek v dřívějších dobách na náměstí trávníky nebyly. Trtílková upozorňuje, že se stejně budou muset řešit detaily, např. nebude možné dotáhnout dlažbu až ke starým domům fara, Sušilův dům a pod., takových detailů vyvstane více. Reklamní plochy: St dnes jsou u ZUŠ vývěsky je na zvážení, zda zachovat ve stávající podobě. Agresivní formy reklamy, omezení provozu veřejného prostoru, lze to omezit vyhláškou, nabídnou jednotný systém, reklamní tabule bude to návrh k dalším diskuzím. St pamatovat na bezbariérovost. Vodní prvky: Lukášek budou na náměstí vodní prvky pítka, fontánky. Arch 2 vodní prvky výraznější prvek je kašna, budeme to muset ještě konkrétně řešit, dále počítáme s pítkem. Lukášek počítáte s odstraněním čekárny pod radnicí? Arch. - do tohoto prostoru bychom chtěli vrátit drobné krámky, tržnici vize do budoucna. Lukášek pokud zmizí trávníky, v letních měsících tu bude horko, prašnost. Uvažujete se zachováním výjezdu mezi Starou radnicí a poštou, nešlo by to kolem Staré pošty dolů. Arch byl to požadavek dopravně technický autobusy, je to tam malé, dopravák by to nepovolil. Lukášek řešení kruhovým objezdem, vyřeší vjezd na náměstí a také vjezd a výjezd z AN. St slova p. Kyselky v žádném případě to nerušte, je to takové klidnější zákoutí. Šedý před kostelem je roh hodně vystrčený. Arch. dva schody, pohodlné delší stupně, záměr pocitově ten kostel ještě více zdůraznit. Vadit dopravě to nebude, jedná se o dva stupně. Trtílková dostupnost ke kostelu musí být zachována, už s ohledem na poslední cestu člověka. Lukášek měl bych strach z těch dvou zákoutí u kostela, nemělo by se to řešit mříží? 4

5 Legner část okolo kostela je jednosměrná? Arch. ano, je to tak. Občan Šlimar zásobovací vozidlo bude parkovat také šikmo? Kříž část náměstí jednosměrná a část obousměrná, uprostřed bude značka? Lukášek proč to nemůže být celé jednosměrné? ST do doby než přesuneme hasiče, tak to tak musí být, pak to může být celé jednosměrka. Občan Chromý někde se ve městech, kde je beton, používá umělé rosení. Arch je možnost nějaké fontánky z dlažby, budeme to muset zvážit, dva vodní prvky jsou málo. Fontánky zabírají dost prostoru. Chromý existují trysky, které vytvářejí mlhu. Občanka Coufalová bude zachováno stávající pítko, k lavičkám by se to hodilo. Občanka Chromá jaké budou odpadkové koše, kameninové, plastové, barevné. Arch. v soudobém duchu, jednotně tvarové. Šedý výjezd z náměstí vhodný by byl kruhový objezd k autobusovému nádraží. St dopravák nás tam nepustí. Momentálně s tím nic dělat nebudeme. Kontakty na architekty: občané mohou poslat podněty, případné připomínky. Poté pokračovalo řádné zasedání ZM v programu. 2. Územní plán a) zadání změny č. IX.ÚP SÚ města Rousínova Usnesení 06/03/11Z: ZM rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení změny č. IX územního plánu sídelního útvaru Rousínov. Pořizovatelem určuje Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje. Ke spolupráci s pořizovatelem pověřuje pana Jiřího Petříka, místostarostu města. Schváleno: pro 11 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, proti 0, zdržel se 0 Návrh zadání změny č. IX.ÚPSÚ byl zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky 500/2006Sb. na základě rozhodnutí ZM z pořizovatelem a pověřeným zastupitelem panem Jiřím Petříkem. V souladu s 47 odst.2 zákona 183/2006 Sb. byl návrh zadání rozeslán sousedním obcím, dotčeným orgánům státní správy, krajskému úřadu a vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad uplatnily požadavky na obsah změny územního plánu. V souladu s 47 odst.4 zákona 183/2006 Sb. byl návrh zadání pořizovatelem společně s pověřeným zastupitelem upraven dle uplatněných požadavků a připomínek. Takto upravené zadání územního plánu je předloženo ke schválení zastupitelstvu města. Minulé zasedání ZM po dlouhé diskusi odložilo rozhodnutí o schválení zadání změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov do příštího zastupitelstva města. Usnesení 12/20/12Z: ZM odkládá hlasování o zadání změny č. IX ÚPSU města Rousínova ve smyslu předložené přílohy na příští jednání ZM. Schváleno: pro 10 hlasů - Coufal, Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Švejnoha, Šedý, proti 2 Julínek, Pupp zdržel se 2 Havíř, Petřík V případě schválení zadání změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov bude možné zadat pokyn projektantovi k vlastní práci na Návrhu změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov, který bude veřejně projednán. Včetně připomínek a námitek bude zaslán krajskému úřadu k posouzení návrhu územního plánu dle 51 zákona 183/2006Sb. Na základě posouzení Krajského úřadu bude návrh změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov upraven a o tomto upraveném návrhu proběhne další veřejné projednání, kde mohou být uplatněny připomínky, námitky a stanoviska dotčených orgánů státní správy. Na základě 5

6 uplatněných připomínek, námitek a stanovisek bude pořizovatelem a pověřeným zastupitelem zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č IX ÚPN SÚ Rousínov. Zastupitelstvu bude předložen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh na vydání změny č. IX ÚPN SÚ Rousínov s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo následně změnu č. IX ÚPN SÚ Rousínov vydá nebo nevydá. Schválení změny územního plánu je dlouhý proces, který ale nemůže být zahájen bez schválení zadání změny územního plánu. EDP poskytlo podklady požadované ke změně č. IX. ÚPN SÚ Rousínov Usnesení 16/25/12R: RM bere informace o podkladech poskytnutých společností EDP ke změně č.ix ÚPN SÚ Rousínov na vědomí a pověřuje odbor VŽP jejich prezentací na jednání ZM. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Lukášek šedá plocha VP je nyní růžová bude oplocena? Budík jsou to plochy pro dopravu, bude provedeno oddělení od veřejných dopravních ploch. Co se týče zeleně, jsou navrženy stromy o výšce m, nárůst zelených ploch evidentně je. Celá lokalita má 30 procent zeleně, 70 procent zastavěné plochy. Nakládání z dešťovými vodami technické řešení posoudí vodoprávní úřad. Lukášek cípek u potoka, byla zelená plocha, pak se to zmenšilo. Budík s touto plochou se nepočítá určitě jako s parkovací plochou. Teď je to navrženo jako plocha pro dopravu. Jednání s dopravci nepokročilo tak daleko, výhledově pro dopravu veřejnou, než se bude realizovat smyčka zpevněné plochy dělat nebudeme, je to rezerva. Legner jak počítáte s využitím parkoviště u železniční stanice? Budík je to plocha pronajatá, dopravně bychom, jak parkování tak příjezd, vyřešili jednou pro vždy tak, aby auta nezatěžovala městskou aglomeraci. St po dohodě s p. Slezáčkem by byla možná společná prohlídka areálu firmy EDP - je dobré to vidět zblízka. Teď jde o to kdy. Byl dohodnut termín prohlídky areálu EDP na pondělí v 17 hodin, sraz za kruhovým objezdem. Legner jak bude fungovat vsakování dešťových vod? Budík dojde ke zvětšení plochy která je schopna absorbovat vodu, technické zařízení (dutina-krechty), v případě přívalového deště zpozdí odtok do vodoteče, v situaci je nakreslen rozsah m2 zasakovacích ploch, je to dostatečné zpoždění, aby to Rakovec nepocítil. Lukášek situace se stromy kolem potoka, byl nějaký návrh na úpravu biokoridoru tam jsou navrženy dva chuchvalce stromů napravo a nalevo a uprostřed jen keře Budík urbanistická studie toto neřešila, neměla takový cíl. To je řešení jiné studie. ST - co se bude kácet? Trtílková zatím se kácet nebude nic. Momentálně je řízení přerušeno. Šlimar komunikační trasa směrem na Rousínov kolem potoka všechno to má jednoho majitele (EDP), pozemky navazují na Povodí Moravy, bude zde osazena cedule soukromý pozemek? Dřív zde byl přístup pro pěší, cyklisty i pro mě jako zemědělce - taková úniková cesta. Budík je to dotaz, na který jsem se chtěl zeptat zastupitelů. Na našich pozemcích je zakreslena cyklistická stezka, která by sloužila i pro údržbu toku. Jestli bude mít parametry komunikace pro hospodářská vozidla, to zatím netuším. Trtílková polní cesta, která vedla od přivaděče k areálu EDP, původně městská, se prodala EDP. Další cesta ve vlastnictví města vede od splavu k ul. Kovářská ta je určena pro zemědělce, šířka 4,5 m od Kovářské je zachována. Pokud se jezdilo jinudy, jezdilo se po pozemcích fyzických osob. Hůlka zídka, která je na cestě, bude srovnána s terénem, budou odstraněny dřeviny, průjezd by byl zabezpečen. ST je možno přejet s kombajnem, traktorem. Šlimar Kovářská není na to přizpůsobená, průjezd zem. technikou jen s dobrou pojistkou, málo místa vzhledem k parkování os. automobilů na vozovce. 6

7 Občanka? - proč město prodávalo tu cestu. St tam cesta nebyla. Lukášek historicky na roh, přes areál EDP na Šíby, druhá podél areálu nahoru na nádraží. Šlimar průchodnost kolem železniční trati? Trtílková ta zůstává. Občanka Jančušová průjezd hasičů, spadené stromy, je tam cyklostezka. ST cyklostezka bude dimenzována pro přístup Povodí k toku Rakovce, to si Povodí ohlídá. Švejnoha hranice kolem p. Leznara. Trtílková šířka 4,5 m Straková šedá barva kolem potoka, co to je? Budík šedá je svah. Lukášek bude to zpevněno kameny? Budík ne, pokud to nebude vyžadovat vodohospodářský orgán. Šedý kde je ten zelený koridor kolem Rakovce. Trtílková to je studie EDP na úpravu biokoridoru. ST to dnes neřešíme. Šedý abychom to neschválili a nebylo pak pozdě. Lukášek jaký je výškový rozdíl parkovací plochy oproti zelenému. Budík 90 cm. Legner jaký bude povrch parkoviště zatravňovací tvárnice? Budík to je velmi špatná volba, plocha bude řešena v asfaltovém betonu nebo zámkové dlažbě. Švejnoha je možné poskytnout situaci? Budík dokud není zpracována autorizovanou osobou, šíření není možné. St k nahlédnutí v papírové podobě u pí Trtílkové. Budík - objemový model bychom mohli předložit na příštím ZM. Odešla paní Matoušková Příchod p. Malého Lukášek připomínky k textu zadání u připomínek dotčených orgánu a úřadů je uvedeno že bude zapracováno anebo že je akceptováno, ale u námitek a připomínek občanů je věta zpracovatel prověří možnosti proveditelnosti. Trtílková to je pořádku, pořizovatel jinou možnost nemá než zadat zpracovateli prověření připomínek. Zatím jsme v obecné rovině. Návrh zadání vypracovaný zpracovatelem se bude veřejně projednávat, připomínky budou zapracovány do návrhu a tento návrh změny územního plánu bude znovu veřejně projednáván. ST - teď začínáme pracovat, schvalování bude probíhat v několika etapách. Šedý budeme schvalovat zahájení celého procesu, něco se posunulo, proto se ptám jaká zeleň bude kolem Rakovce, bude to tam dostatečně široké? Trtílková bude to řešit zpracovatel, ten to ohlídá. Šedý EDP pak parkoviště zúží? ST to by byl problém, EDP prosí aby prostor byl zachovaný. Trtílková - my tady neschvalujeme, co je náplní výkresu EDP. Je to podklad. Jančušová počítá 30 % zeleně i s pásem kolem potoka? Budík ano, počítá se celá lokalita. Legner uvidíme ještě firemní dům. viz. prezentace, popis p. Budík. Usnesení 13/03/12Z: ZM schvaluje zadání změny č. IX ÚPSU města Rousínova ve smyslu předložené přílohy. Schváleno: pro 11 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Malý, Malá, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 Šedý, Kříž, Lukášek. Přišla paní Matoušková Odešel p. Legner 3. Majetkoprávní záležitosti a) odkoupení pozemku KN p.č. 73 k.ú. Kroužek do majetku města Odbor HS předkládá návrh smlouvy na vykoupení části pozemku KN p.č. 76 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Kroužek od Petr Toman, bytem Mlékařská 1300/11 Rousínov k id. ½ a Petr Toman, bytem Sušilovo nám. 84/56, Rousínov k i. 1/2. Výkupní cena 250,- Kč/m2. Usnesení 16/02/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na vykoupení pozemku pod komunikací KN p.č. 73 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Kroužek od Petr Toman, bytem Mlékařská 1300/11 Rousínov k id. ½ a Petr Toman, bytem Sušilovo nám. 84/56, Rousínov k i. 1/2. Výkupní cena 250,- Kč/m2. 7

8 Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 13/04/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na vykoupení pozemku pod komunikací KN p.č. 73 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Kroužek od Petr Toman, bytem Mlékařská 1300/11 Rousínov k id. ½ a Petr Toman, bytem Sušilovo nám. 84/56, Rousínov k i. 1/2. Výkupní cena 250,- Kč/m2. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. b) pozemky v lokalitě u MŠ Odbor HS předkládá RM seznam vlastníků pozemků v zóně u mateřské školy Rousínov pro možnost vybudování dopravního hříště a zahrady pro MŠ Rousínov. KN výměra m2 kultura LV vlastník poznámka 2507/ orná 3788 Drápal Tomáš 1/2 2509/ orná 3788 Drápalová Eva 1/2 2510/1 866 orná 3788 KRNY / orná 1307 Dvořáček Karel ing. EXEKUCE 2509/ orná 1307 KRNY / orná 615 Obhlídal Oldřich a Jarmila 1/2 Obhlídal Oldřich KRNY 38 1/2 2509/ orná 3789 Drápal Antonín, 2507/ orná /2 312 orná 3789 Hostěrádky-Rešov / orná 3790 ČR 1/2 2509/ orná 3790 Moráňová Eva,Hluboká 83/5 Brno 1/2 2509/5 889 orná 3791 Křivánková Eva, RV, Zahradní 413/8 15/32 SUMA Kříž František, KRNY 187 1/16 Pospíšil Oldřich, Habrovany /32 Usnesení 10/02/12R: RM doporučuje ZM odkoupení pozemků nad školkou p.č. 2507/1, 2509/2 2510/1 2507/5, 2509/3, 2507/3, 2509/2, 2507/4, 2210/2, 2507/6, 2509/4, 2509/5, vše orná půda, k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/03/12R: RM doporučuje ZM pověřit starostu města k jednání s vlastníky pozemků o ceně. Schváleno, pro 5 proti 0, zdržel se 0 Hrabal vykoupí se celé pozemky nebo jen části (jedná se o dlouhé pozemky). ST pravděpodobně celé, to bude asi podmínka vlastníků, ta část u trati je těžko využitelná. Hašková za kolik se to bude kupovat? Šedý pověříme starostu jednáním s vlastníky o ceně. Usnesení 11/24/12Z: ZM schvaluje záměr odkoupení pozemků nad školkou p.č. 2507/1, 2509/2 2510/1 2507/5, 2509/3, 2507/3, 2509/2, 2507/4, 2210/2, 2507/6, 2509/4, 2509/5, vše orná půda, k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 11/25/12Z: ZM pověřuje starostu města k jednání s vlastníky pozemků p.č. 2507/1, 2509/2 2510/1 2507/5, 2509/3, 2507/3, 2509/2, 2507/4, 2210/2, 2507/6, 2509/4, 2509/5, vše orná půda, k.ú. Rousínov u Vyškova o ceně. 8

9 Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemků v k.ú. Rousínov u Vyškova, a to od p. Evy Moráňové, která vlastní uvedené pozemky k id. ½, za cenu 300,- Kč/m2. Usnesení 16/04/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 2507/6 orná půda o výměře 2419 m2 a pozemek p.č. 2509/4 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova, resp. id. ½ od p. Evy Moráňové, bytem Hluboká 83/5, Brno, za cenu 150,- Kč/m2. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 13/05/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č. 2507/6 orná půda o výměře 2419 m2 a pozemek p.č. 2509/4 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova, resp. id. ½ od p. Evy Moráňové, bytem Hluboká 83/5, Brno, za cenu 150,- Kč/m2. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Různé a) Dohoda s VaK Vyškov o budoucí smlouvě o upsání akcií - Kanalizace Vítovice Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na Odkanalizování Vítovic ze SFŽP nemůže podávat město, požádali jsme o podání žádosti o dotaci VaK Vyškov, a. s. Přišel pan Legner Odešel p. Švejnoha Usnesení 12/33/12R: RM pověřuje vedení města k jednání s vedením VaK, Vyškov a. s. o podání žádosti o dotaci a o realizaci kanalizace Rousínov Vítovice v případě, že bude ve výzvě omezen okruh žadatelů pouze na vlastníky převážné části infrastruktury. Schváleno, pro 5 proti 0, zdržel se 0 Termín: do Usnesení 16/06/12R: RM doporučuje ZM schválení dohody o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., týkající se projektu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice. Žadatelem o poskytnutí podpory z OPŽP bude VaK Vyškov. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 ZM je předkládána Dohoda s VaK Vyškov, a.s. o budoucí smlouvě o upsání akcií, která řeší způsob financování a upsání akcií za provedené dílo Kanalizace Vítovice. Usnesení 13/06/12Z: ZM schvaluje Dohodu s VaK Vyškov, a.s. o budoucí smlouvě o upsání akcií, která řeší způsob financování a upsání akcií za provedené dílo Kanalizace Vítovice. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Lukášek podávat žádost bude VaK až po té vysoutěžené ceně? ST ne. Švejnoha občanům Vítovic se bude muset vysvětlit navýšení platby vodného a stočného. ST to je tak vždycky, všichni chtějí kanalizaci a pak je problém, když se mají připojit a začít platit. b) Smlouva o převodu investorství akce Kanalizace Vítovice na VaK Vyškov Aby VaK Vyškov a. s. mohla požádat o dotaci na Kanalizaci Vítovice a dílo zrealizovat, je nutné na VaK Vyškov a.s. převést investorství, neboť vodoprávní povolení bylo již vydáno na město Rousínov. Usnesení 16/21/12R: RM souhlasí s převodem práv stavebníka a investorské činnosti na stavbu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice z města Rousínova z Města Rousínova na společnost VaK a.s., Brněnská 13, Vyškov. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 9

10 Usnesení 16/22/12R: RM doporučuje ZM schválen smlouvy o převodu práv stavebníka a investorské činnost na stavbu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice z města Rousínova z Města Rousínova na společnost VaK a.s., Brněnská 13, Vyškov. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 13/07/12Z: ZM schvaluje Smlouvu s VaK Vyškov, a.s. o převodu práv stavebníka a investorské činnost na stavbu Město Rousínov odkanalizování m.č. Vítovice z města Rousínova z Města Rousínova na společnost VaK a.s., Brněnská 13, Vyškov. investorství budoucí smlouvě o upsání akcií, která řeší způsob financování a upsání akcií za provedené dílo Kanalizace Vítovice. Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Příchod p. Švejnohy Odchod pana Puppa tzn. 14 zastupitelů c) Finanční krytí investice Obnova otopného systému v objektu ZŠ Rousínov Město Rousínov požádalo v únoru 2012 o dotaci z programu Ministerstva obchodu a průmyslu na zajištění realizace Obnovy otopného systému v objektu ZŠ Rousínov. Usnesením č. 11/40/12Z ze dne bylo v rámci RO 2 schváleno navýšení rozpočtu ve výši ,- Kč na krytí investice. Předpokládané projektové náklady jsou ve výši ,- Kč. MPO rozhodnutím 122D poskytne městu dotaci ve výši ,- Kč. Povinnou přílohou k vydání rozhodnutí je i prohlášení investora o zajištění finančních prostředků na stavbu nad rámec dotace. Usnesení 13/08/12Z: ZM prohlašuje, že město Rousínov disponuje částkou ,- Kč na krytí investice Obnova otopného systému v objektu ZŠ Rousínov nad rámec dotace poskytnuté MPO v rámci programu EFEKT Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Rozpočet a) rozpočtové opatření č. 4/2012 RM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: Celkem navýšení o 1070 tis. Kč a) Navýšení dotace JMK festival, prodej HDM dělička těsta, dividendy, navýšení příjmů z odvodu VHP, dotace JMK Kudy z nudy v Rousínově, dotace JMK - udržování čistoty cyklostezek, dotace JMK Centrum volného času, dotace MFČR Pomocný analytický přehled, CVČ příjem z příměstského tábora, dotace MPO otopný systém ZŠ Výdaje: Celkem navýšení o 774,2 tis. Kč a) Zvýšení OON festival ve členění pro dotaci z JMK, navýšení občerstvení festival, příspěvek Mikroregionu Rakovec oprava schodiště u ZŠ, navýšení výdajů na sběr a svoz BRKO, navýšení výdajů na nákup kolků, AT výdaje na OON, studenou vodu, el. Energii a služby, výdaje na dotaci JMK Kudy z nudy v Rousínově- nákup služeb, materiálu, občerstvení a OON, výdaje na PD - Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně - pod školou, výdaje na dotaci JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a 10

11 služeb, Škola Slavíkovice vybavení, dotace JMK údržba čistoty cyklistických komunikací služby, dotace MFČR PAP mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění a školení, navýšení výdajů na VO Čechyně dle skutečnosti, navýšení výdajů VŽP na Studii u DCHB, navýšení neinvestičního příspěvku MS dofinancování mezd dotace MPSV b) Snížení neinvestiční příspěvek MS na opravu schodiště u ZŠ, AT - OON, voda, el. Energie, podpora prorodinné politiky služby, snížení výdajů na Vnitřní úpravy bývalé ZŠ Slavíkovice Přesuny položek - doplnění ORG u výdajů na občerstvení festival, doplnění ÚZ a ORG u výdajů hrazených z dotace JMK na služby festival, přesun výdajů z nákupu materiálu na klimatizace v budově MěÚ, dotace JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup služeb a materiálu označení ORG, označení výdajů na Obnovu otopného systému ZŠ dotace MPO, změna kapitoly ZŠ neinvestiční dotace EU peníze školám Financování snížení financování o 295,8 tis. Kč Usnesení 16/07/12R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2012 Příjmy: Celkem navýšení o 1070 tis. Kč Navýšení dotace JMK festival, prodej HDM dělička těsta, dividendy, navýšení příjmů z odvodu VHP, dotace JMK Kudy z nudy v Rousínově, dotace JMK - udržování čistoty cyklostezek, dotace JMK Centrum volného času, dotace MFČR Pomocný analytický přehled, CVČ příjem z příměstského tábora, dotace MPO otopný systém ZŠ Výdaje: Celkem navýšení o 774,2 tis. Kč Zvýšení OON festival ve členění pro dotaci z JMK, navýšení občerstvení festival, příspěvek Mikroregionu Rakovec oprava schodiště u ZŠ, navýšení výdajů na sběr a svoz BRKO, navýšení výdajů na nákup kolků, AT výdaje na OON, studenou vodu, el. Energii a služby, výdaje na dotaci JMK Kudy z nudy v Rousínověnákup služeb, materiálu, občerstvení a OON, výdaje na PD - Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně - pod školou, výdaje na dotaci JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a služeb, Škola Slavíkovice vybavení, dotace JMK údržba čistoty cyklistických komunikací služby, dotace MFČR PAP mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění a školení, navýšení výdajů na VO Čechyně dle skutečnosti, navýšení výdajů VŽP na Studii u DCHB, navýšení neinvestičního příspěvku MS dofinancování mezd dotace MPSV Snížení neinvestiční příspěvek MS na opravu schodiště u ZŠ, AT - OON, voda, el. Energie, podpora prorodinné politiky služby, snížení výdajů na Vnitřní úpravy bývalé ZŠ Slavíkovice Přesuny položek - doplnění ORG u výdajů na občerstvení festival, doplnění ÚZ a ORG u výdajů hrazených z dotace JMK na služby festival, přesun výdajů z nákupu materiálu na klimatizace v budově MěÚ, dotace JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup služeb a materiálu označení ORG, označení výdajů na Obnovu otopného systému ZŠ dotace MPO, změna kapitoly ZŠ neinvestiční dotace EU peníze školám Financování snížení financování o 295,8 tis. Kč Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0. Švejnoha ty dotace už všechny máme? ST ano. Lukášek příjem z VHP za I. a II. kvartál 900 tis., Řehořová toto pouze navyšujeme. Lukášek kolik z toho půjde na kulturu a sport. ST musí to někdo navrhnout. Lukášek komunikace do Vítovic, je v tom i polní cesta? ST je to jenom oprava polní cesty, možný průjezd z Vítovic, omezení automobily do 3,5 tuny, oficielní objížďka přes Viničné Šumice, 7 dní úplná uzavírka. Malý kdy to bude? ST mělo by to být poslední týden v srpnu. Občan Chromý polní cesta - omezení do 3,5 tuny hlavně to rozjíždí zemědělská technika. My cestu opravíme a oni to zase rozjezdí. Švejnoha ta cesta je cyklotrasa, bude se po ní dát jezdit 11

12 na kole. ST - ta cesta je už tak špatná. Malý náklaďák přijede na hráz rybníka a je tam nebezpečí. Legner jiné řešení to nemá. Malý jak bude zastavovat autobus: ST týden budou bez autobusu, bude zastávka v Kr. Vážanech u zrcadla. Malý cesta do Vítovic, autobus vysadí děti u zrcadla a ty půjdou přes staveniště. Nebylo by lepší vystoupit na Vážanské a jít tou polní cestou, pokud to zasáhne do školního roku. Nějaká přeprava i pro důchodce na nákup. Lukášek výdaje na festival navyšujeme, máme představu kolik nás to stálo? Hašková žádala jsem paní Škrobovou aby zaslala vyúčtování festivalu má dovolenou. Usnesení 13/09/12Z: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 Příjmy: Celkem navýšení o 1070 tis. Kč a) Navýšení dotace JMK festival, prodej HDM dělička těsta, dividendy, navýšení příjmů z odvodu VHP, dotace JMK Kudy z nudy v Rousínově, dotace JMK - udržování čistoty cyklostezek, dotace JMK Centrum volného času, dotace MFČR Pomocný analytický přehled, CVČ příjem z příměstského tábora, dotace MPO otopný systém ZŠ Výdaje: Celkem navýšení o 774,2 tis. Kč a) Zvýšení OON festival ve členění pro dotaci z JMK, navýšení občerstvení festival, příspěvek Mikroregionu Rakovec oprava schodiště u ZŠ, navýšení výdajů na sběr a svoz BRKO, navýšení výdajů na nákup kolků, AT výdaje na OON, studenou vodu, el. Energii a služby, výdaje na dotaci JMK Kudy z nudy v Rousínově- nákup služeb, materiálu, občerstvení a OON, výdaje na PD - Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně - pod školou, výdaje na dotaci JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a služeb, Škola Slavíkovice vybavení, dotace JMK údržba čistoty cyklistických komunikací služby, dotace MFČR PAP mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění a školení, navýšení výdajů na VO Čechyně dle skutečnosti, navýšení výdajů VŽP na Studii u DCHB, navýšení neinvestičního příspěvku MS dofinancování mezd dotace MPSV b) Snížení neinvestiční příspěvek MS na opravu schodiště u ZŠ, AT - OON, voda, el. Energie, podpora prorodinné politiky služby, snížení výdajů na Vnitřní úpravy bývalé ZŠ Slavíkovice Přesuny položek - doplnění ORG u výdajů na občerstvení festival, doplnění ÚZ a ORG u výdajů hrazených z dotace JMK na služby festival, přesun výdajů z nákupu materiálu na klimatizace v budově MěÚ, dotace JMK CVČ OON, sociální a zdravotní pojištění, nákup služeb a materiálu označení ORG, označení výdajů na Obnovu otopného systému ZŠ dotace MPO, změna kapitoly ZŠ neinvestiční dotace EU peníze školám Financování snížení financování o 295,8 tis. Kč Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Malá, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. Diskuse: Lukášek nesrovnalost v minulém zápise ze ZM nebylo by vhodné dělat interní zvukový záznam, ověřovatelé i zapisovatelé to nejsou schopni zvládnout. TAJ v čem je nesrovnalost? Lukášek u povolování hudebních produkcí jsem nesouhlasil se stadionem, ne s koupalištěm. TAJ v záznamu zápisu, i já ve svých poznámkách mám uvedeno, že jste se zdržel u hudební produkce na koupališti. Lukášek- snad vím jak jsem hlasoval, ST pokud má zastupitel nějaké připomínky k zápisu má možnost tuto připomínku vznést do příštího jednání ZM. Hovořili jsme s paní 12

13 tajemnicí o tom záznamovém zařízení. Jednak to bude drahé, aby nám všem bylo dobře rozumět a potom u toho bude někdo 3 dny sedět a přepisovat? Lukášek může si zapisovatel i ověřovatel jen oživit co bylo řečeno. Kříž i běžný laptop to může zaznamenat. St to není možné. Kříž - kolegyně na VŠ má z toho záznam. ST tady mají svoji úlohu ověřovatelé zápisu. Šedý když se to zaznamená ověří se to, jestliže vznikne nejistota. Šedý na minulém ZM jsem navrhoval několik změn v zásadách pro přidělování dotací NNO. Navrhoval jsem, aby poslední bod, že postup MěÚ při přidělováním dotací může být upraven rozhodnutím RM byl změněn na postup MěÚ při přidělováním dotací může být upraven rozhodnutím ZM. Šedý nebylo to v zápise. Pro mě je to podstatné. Lukášek podle mě to prošlo. Šedý požaduji zařadit jako bod programu na zářijové ZM. Lukášek dejme to na příští jednání. Hašková chodníky v Čechyni, jsem nespokojená s tím, jak to dláždí, propadl se tam chodník, volala jsem p. Hůlkovi. A dále se ptám, kdy dojde k přesunutí radaru z Čechyňské na horní část. Trtílková umístění radaru v horní části ulice Čechyňská je problematické, stále se nemůžeme domluvit s panem Ing. Brunclíkem od Policie, je sám na celé území, ST dole to má větší význam, i když to původně bylo navrženo nahoře. Hůlka k dláždění chodníků v Čechyni propadení chodníku způsobil starý kanál u Brandýsového, ten člověk tam pořád jezdí autem, Hašková mají tam kanceláře. Malý k p. Hůlkovi když se bude dělat nová silnice do Vítovic a zvýší se doprava směrem na Šumice jsou tam propadlé dvě kanálové vpustě, měly by se opravit. Šedý a mělo by se v tom místě instalovat zrcadlo. Po nehodě ve Vážanech se tam objevila značka dvojitá zatáčka, je to cedule obce? ST ne. Šedý jak to vypadá s VO v Kr. Vážanech k Lužovému? Hůlka dělali jsme osvětlení v Čechyni, teď půjdeme do Vážan. Šedý - autobusová čekárna u bývalé DPS? ST - slib majitele p. Grima, že udělá základy pro autobusovou čekárnu. Šedý - auta kolem silnice Kroužek, Vážany dolní zrcadlo, naproti domu MST může s tím městský strážník něco dělat? St může a dělá se. Stále narážíme na výmluvu na osobu blízkou. Pořád se s těmito lidmi pracuje. Ověřovatelé zápisu:.... Ing. František Havíř starosta města Rousínova V Rousínově, Zapsala: Hladká 13

14 14

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 12. zastupitelů Omluveni: Ing. Chromý, Malá, Šedý K zápisu je přiložena presenční

Více

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 Usnesení zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 1. Zastupitelstvo města Rousínova schválilo: a) ověřovatele zápisu z 2. řádného zasedání ZM paní Vladimíru Haškovou a paní Evu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012

Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012 Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012 Usnesení 17/01/12R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen - realizace stavby podzemního komunikačního vedení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Václav Malý, Gabriela Malá, Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý K zápisu

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 26.2.2013 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 13. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Lanžhot konaného dne 25. června 2008 v zasedací místnosti MěÚ v Lanžhotě

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Lanžhot konaného dne 25. června 2008 v zasedací místnosti MěÚ v Lanžhotě Úřední deska Zápis z jednání 25.06.2008 Typ dokumentu: Usnesení zastupitelstva města Číslo jednací: č. 10 Datum vyvěšení: 26.06.2008 Datum sejmutí oznámení: 12.07.2008 o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Přijatá usnesení z 21. Rady města Rousínova konané dne 17. října 2016

Přijatá usnesení z 21. Rady města Rousínova konané dne 17. října 2016 Přijatá usnesení z 21. Rady města Rousínova konané dne 17. října 2016 Usnesení 21/01/16R: RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení a souhlasí s přidělením zakázky firmě Lubomír Sedlařík, Hlinky 1341/3,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Usnesení 24/01/16R: RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu Rousínov, okres Vyškov, ve výši 4 494,22 Kč od Klubu

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod.

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod. Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Vladimír Vališ, Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2012 v 18.00 hod, všechny

Více

Zápis. z 25. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 25. září 2013 ve velkém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 25. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 25. září 2013 ve velkém sále Záložny v Rousínově Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 25. září 2013 ve velkém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Gabriela Malá K zápisu je přiložena presenční listina.

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013

Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013 Přijatá usnesení z 18. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 10. července 2013 Usnesení 18/01/13R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.č. 1789/8 ost. plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čechyně. Usnesení

Více

Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 7. 12. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zápis ze 17. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 9. 11. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 3/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 3/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 3/2016 ze dne 6. 4. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Mgr. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

ZÁPIS. č. 3/12. z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne od 19,00 hodin v prostorách obecní klubovny, Slatina 62

ZÁPIS. č. 3/12. z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne od 19,00 hodin v prostorách obecní klubovny, Slatina 62 ZÁPIS č. 3/12 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 29.4.2012 od 19,00 hodin v prostorách obecní klubovny, Slatina 62 Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Zdeňka Truhlářová, Václav Ladman, Jiří

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října 3. Podklady na zasedání ZM dne: 1.9.2011 Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David Vágner. Omluveni: ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka bere na vědomí ověřovatele

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více