turistický portál: zpravodajský portál:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv"

Transkript

1 Chrudim 2013 MĚSTO KULTURY A gastronomie ČERVENEC SRPEN 2013 XVI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Architektonická soutěž Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra K získání nejlepšího návrhu stavby je při současném stavu legislativy nejvhodnější formou tzv. soutěž o návrh. Rada města tedy rozhodla o vypsání jednokolové anonymní architektonické projektové soutěže, jejímž vyhlašovatelem bylo město Chrudim a Městské lesy Chrudim spol. s r. o. Soutěžící museli své návrhy doručit nejpozději do hodin dne 15. května V prostorách Divadla Karla Pippicha ve dnech proběhlo zasedání poroty nad odevzdanými návrhy, kterých se sešlo 27. Odbornou část poroty zajišťovali jmenovaní řádní členové poroty z řad architektů: Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Michal Fišer. Za vyhlašovatele soutěže se hlasování při udělování cen účastnili Mgr. Petr Řezníček, starosta města, a Ing. Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů. Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního a technického řešení stavby Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra, jako tzv. vstupní brány do Železných hor, parkoviště a vymezení plochy pro venkovní expozici, včetně částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení. V prvním dnu byly vyřazeny návrhy, které nevyhověly soutěžním podmínkám. Ze zbylých byly poté vybírány ty nejzdařilejší. Druhý den jednání po rozpravě poroty došlo k hlasování a udělení cen. Celkem bylo rozděleno Kč. 1. cena: Kč soutěžní návrh č cena: Kč soutěžní návrh č cena: Kč soutěžní návrh č. 21 Poté, co byly ceny uděleny odměněným návrhům, porota přistoupila k odtajnění autorů jednotlivých návrhů. 1. cena: Lukáš Pavlík, Tomáš Med Hodnocení poroty: Silný a přesvědčivý koncept. Lineární uspořádání, nízká silueta podtržená pásovým výkladcem, soudobý architektonický výraz, zároveň pokora a úcta vůči území, do něhož novostavba vstupuje. Ustoupení od hranice lesa umožňuje umístění parkingů v nerušící poloze a dostatek solárních zisků pro jižní průčelí. Práce dominuje holistickým přístupem, kdy je energetický koncept přirozenou součástí vtipné, ekonomické a prostorově úsporné dispozice a nápaditého architektonického i konstrukčního řešení. Moderní dřevostavba s nosnou konstrukcí panelů z vrstveného dřeva se strukturou přiznanou do interiéru, kvalitně izolovanou, je dobrým předpokladem naplnění pasivního standardu při preferovaném využití OZE. Investiční náklady jsou reálné a odpovídají limitům zadání. Návrh jednoznačně nejlépe vyhověl požadavkům vyhlašovatele, byl proto ohodnocen první cenou. 3. cena: Eugen Řehoř Uctění památky Mistra Jana Husa Hodnocení poroty: Porota ocenila komplexní přístup autora, kdy jednoduchá kompaktní hmota s archetypem dřevěné stodoly či salaše vytváří adekvátní podnož horizontu lesního masivu a zároveň kvalifikovaný předpoklad nízké energetické náročnosti. Prostor ve stínu lesa je účelně využit pro parkující automobily, které tak nebrání výhledům do krajiny z bohatěji proskleného severního průčelí centra. Praktický je krytý prostor u vstupu, naopak poněkud diskutabilní se jeví princip obytné chodby v přízemí a pouze formální tvarosloví sedlové střechy s nevyužitým prostorem v podkroví. Koncept tak generuje velký objem obestavěného prostoru a s tím související menší reálnost deklarovaných investičních nákladů. Lehký dřevěný sloupkový systém odpovídá cílům zadání a spolu s dalším vývojem v oblasti energetického hospodářství může být alternativou řešení. V principu vyhovuje požadavkům vyhlašovatele soutěže a je případně schopen další optimalizace. Práce byla proto ohodnocena třetí cenou. pokračování na straně 2 Všichni jsou zváni ke společné připomínce odkazu Mistra Jana Husa, která se koná dne 6. července 2013 od 19 hodin u Husova pomníku na Školním náměstí. Vzpomínka proběhne za účasti starosty města Chrudimi pana Mgr. Petra Řezníčka i duchovních z křesťanských církví zastoupených v Chrudimi. Po vzpomínce u pomníku bude akce pokračovat ekumenickou bohoslužbou. Za všechny, kteří vzpomínkovou akci připravují, Vladislav Pek, Církev československá husitská, Chrudim Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v červenci a v srpnu Kostel Nanebevzetí Panny Marie přístupný veřejnosti V červenci, srpnu a září je zpřístupněn veřejnosti kostel Nanebevzetí Panny Marie, uzavřen je pouze v době bohoslužeb, křtin apod. V kostele je stálá služba dvou průvodců. Návštěvní doba: út. so a hod., ne a hod. Muzeum barokních soch Návštěvní doba: denně loutkářská Chrudim Celostátní přehlídka amatérského loutkářství. Barokní léto v Chrudimi Komorní festival barokní hudby a divadla v Muzeu barokních soch Ambrosia pondělí 1. července ve 20 hodin Anděl a ďábel sobota 6. července v 19 hodin Canto Dolce Perly baroka sobota 13. července v 19 hodin Slavnostní hudba pro žestě a varhany sobota 20. července v 19 hodin Letní orchestr mladých pátek 23. srpna v 19 hodin Jára Cimrman: Proso Přímý přenos slavnostního koncertu do českých kin ve prospěch Centra Paraple. Délka přenosu je 100 minut bez přestávky. sobota 13. července ve 20 hodin Městské kino Chrudim Vstupné: 300 Kč Týdenní výtvarný ateliér v Muzeu barokních soch Více informací na Letíme do školy gastronomickým světem sobota 31. srpna od 8.30 hod. letiště Chrudim Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 pokračování ze strany 1 3. cena: Petr Macek Hodnocení poroty: Princip dvou hlavních hmot tepelně i funkčně zónované dispozice, vyrůstající z dlážděné čtvercové platformy spojené stínícím roštem transparentní střechy, je možným nicméně méně vhodným řešením zadání projektu. Otázky budí Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je v současné době financována ze dvou zdrojů: a) z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito účelově určenými prostředky je limitováno rozpočtem, přiděleným krajské pobočce ÚP ČR; b) z prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF), který je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. Mezi základní programy ESF využívané v rámci APZ patří Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na léta (dále OP LZZ). O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před vznikem pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pracovním místě s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou platností. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je nejvíce využíváno vytváření míst na veřejně prospěšných pracích (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM), podpora samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a zřízení chráněných pracovních míst (CHPM). Od února 2013 jsou vymezeny kategorie uchazečů o zaměstnání, kteří jsou prioritně zařazováni do projektů APZ. U projektů VPP, SVČ a CHPM je stanovena délka evidence pro zařazení do projektů minimálně 5 měsíců; v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo osob zdravotně postižených, nebo žen po mateřské dovolené, nebo osob pečující o dítě do 15 let a nebo osob vyžadujících zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence je 3 měsíce; pro uchazeče do 30 let věku je minimální délka evidence 2 měsíce. Při zařazení do projektu SÚPM je od stanovena délka evidence minimálně 12 měsíců, v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo OZP, nebo žen po MD, nebo osob pečujících o dítě do 15 let a nebo osob vyžadujících zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, je minimální délka evidence 5 měsíců; pro uchazeče do 30 let věku činí minimální délka evidence 2 měsíce. Veřejně prospěšné práce (částečná úhrada mzdových nákladů) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov Informace Úřadu práce neuspořádaný způsob řešení parkoviště situovaný ve svažité části pozemku. Vyšší silueta stavby by dle názoru poroty nepůsobila vůči lesnímu masivu příliš harmonicky. Přínosem je jistě převýšený, centrální a variabilní krytý prostor pro expozice a zohlednění výhledů na město. Obecně kvalitní dispoziční řešení vyhovuje vyhlašovateli. Dalším pozitivem je celkový dojem vzdušného zahradního pavilonu, umocněný volbou konstrukčního systému v podobě moderní dřevostavby. Komplexní přístup autora je dobrým předpokladem pro dosažení uváděného pasivního energetického standardu. Prezentovaná cena je při zvoleném řešení méně reálná. Koncept je však schopný po dílčích úpravách dalšího vývoje. Kvality návrhu byly ohodnoceny třetí cenou. Výsledkem soutěže bude zpracování podrobnější a komunikací nebo jiné obdobné činnosti, mezi něž patří např. pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovištích atd. Jako náhradu veřejné služby je možné vytvořit místa na VPP formou zkrácených pracovních úvazků. Příspěvek je poskytován do výše Kč měsíčně/1 místo. Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky poskytující ostatní osobní služby příspěvek je poskytován přednostně a prioritně pro pomoc u zdravotně postižených dětí ve vzdělávacích zařízeních, zpravidla do výše Kč měsíčně na jedno místo v závislosti na délce úvazku, dohody jsou uzavírány zpravidla na dobu školního roku. SÚPM vyhrazené (částečná úhrada mzdových nákladů) Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů mezd a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je poskytován zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou péči, doporučeného na toto místo úřadem práce. ÚP poskytuje od příspěvek zpravidla do výše Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, do výše Kč/ měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou na jedno společensky účelné pracovní místo, nejdéle po dobu 6 kalendářních měsíců. SVČ samostatná výdělečná činnost Nástroj, kterým může ÚP poskytnout příspěvek uchazeči o zaměstnání, který chce začít samostatně podnikat. Komise posuzuje konkrétně předkládané podnikatelské záměry z hlediska reálnosti a záruk dlouhodobějšího úspěšného podnikání. Dohody se uzavírají na 12 měsíců; maximální výše příspěvku dosahuje Kč; příspěvek je určen na vybavení pracoviště. Chráněná pracovní místa Úřad práce podporuje vytváření chráněných pracovních míst (CHPM) pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v evidenci ÚP nejméně 2 měsíce, formou příspěvku na zřízení těchto míst. Délka závazku obsazení chráněného místa je po dobu 3 let. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskytován do Kč na 1 CHPM a je určen na vybavení pracoviště, současně je možné také získat příspěvek na provozní náklady do výše 2000 Kč měsíčně na 1 CHPM. Kontaktní osoba v Chrudimi: Lenka Lichtenbergová, , cr.mpsv.cz. Ing. Eva Kameníková, ředitelka KoP Chrudim dokumentace autorem oceněného návrhu, o této skutečnosti rozhodne s konečnou platností Rada města na svém nejbližším zasedání. Veřejnost bude mít možnost seznámit se se všemi podanými návrhy na připravované výstavě, o jejímž konání budou občané informováni prostřednictvím webových stránek a Chrudimského zpravodaje. Alena Stará Jak architektonickou soutěž vidí předseda komise? Soutěž naplnila svůj účel a poslání, zejména našla vítěze, který konceptem svého návrhu přesvědčil porotu o tom, že může být dobrým partnerem vyhlašovatele při přípravě, realizaci a předání stavby do užívání. Je symbolické, že ve městě, v němž na jeho zvelebení pracuje řada předních českých architektů, zvítězil v anonymní soutěži místní architekt. Věřím, že soutěž bude mít významný pozitivní vliv nejen na realizaci svým symbolickým významem strategické stavby, ale i na chuť a vůli města Chrudimi realizovat další atraktivní projekty ve spolupráci s kvalitními architekty. Za profesionální spolupráci při zajištění podmínek pro přípravu, průběh a vyhodnocení soutěže patří městu velký dík. Doc. Ing. arch. Radek Kolařík Návštěvnické a vzdělávací centrum Podhůra brána do Železných hor Myšlenka vzniku návštěvnického centra na Podhůře byla obsažena již ve studii Komplex rekreačních lesů Podhůra z roku Po postupné realizaci lesní stezky, rozhledny Báry, opravy sítě lesních cest, výstavby lanového parku, lezecké stěny, krytého ohniště, tras pro orientační běh, menhiru atd. došlo k navýšení návštěvnosti z několika stovek lidí v roce 2005 až na 50 tisíc návštěvníků v roce Rozšiřuje se také výuka lesní pedagogiky. V roce 2005 nenavštívili programy lesní pedagogiky žádní žáci, v roce 2012 jich bylo již téměř Výstavba návštěvnického a informačního centra je v současné době nutná. Objekt bude rozdělen do tří částí. Návštěvnickou část (infocentrum, vnitřní expozice, sociální zařízení, apod.) bude doplňovat část vzdělávací, která bude využívána pro účely lesní pedagogiky a pro další přednáškovou činnost. Třetí část bude využívat obsluha rekreačních lesů a Městské lesy Chrudim, s. r. o. správci chrudimských lesů. Součástí výstavby bude také vybudování parkoviště a venkovní expozice pro návštěvníky. Návštěvnické a vzdělávací centrum vzniká ve spolupráci města Chrudim, Městských lesů Chrudim, s. r. o., CHKO Železné hory a Geoparku Železné hory. Ing. Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Druhé kolo žádostí o dotace Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí sportovní dotace, kulturní dotace a dotace ostatní, že termín podání žádostí pro druhé kolo je 31. srpen 2013! Formuláře žádostí a pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v pravidlech. Žádosti doručené po termínu a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Bližší informace: Monika Slaninová ( , ms 2

3 Archeologický výzkum na staveništi podzemních garáží u hotelu Bohemia pokračoval i v květnu Během května pokračoval záchranný archeologický výzkum na staveništi podzemních garáží před hotelem Bohemia. Ukončena byla první etapa a zahájena druhá, která zahrnuje plochu původního parkoviště. Výzkum se tak pohybuje na nejvýše položené části areálu. Nacházela se zde vyvýšená terasa řeky Chrudimky, na níž se vytvořil půdní horizont. Na něm se usídlili nejstarší obyvatelé. Směrem k řece terén klesal, místy ve formě ostřeji formované hrany. Pod ní se původně nacházelo řečiště vyplněné hlinitými a jílovitými náplavami. Je zajímavé, že původní vyústění Husovy ulice, směřující do dnešní ulice Čáslavské, probíhalo po této hraně. Archeologický výzkum překvapivě nalezl pozůstatky pravěkého sídliště nejstarších zemědělců. Jednalo se o lid závěrečného stupně kultury s lineární keramikou, tzv. šárecký stupeň (cca př. n. l.). Obytné stavby měly podobu tzv. dlouhého domu, obdélné stavby s nosnou kůlovou konstrukcí a uvnitř přepážkami rozdělenou na několik místností. Dřevěná konstrukce byla omazána hlínou jako izolací. Hlína byla získávána z jam vykopaných podél stěn (tzv. stavební jámy). Jeden takový dům i se stavebními jámami je právě zkoumán. Sídliště této kultury nacházíme výhradně na sprašovém podkladu. Nález před hotelem představuje výjimku, protože spraš zde chybí. Pro výběr místa pro sídliště museli mít tehdejší obyvatelé nějaký zvláštní důvod, který zatím neznáme. Dalším překvapením je nález keramiky z 9. až 10. století. Zřejmě se jedná o stopu zatím neznámého sídliště v zázemí hradiště, které tehdy již existovalo na místě historického centra Chrudimi. Podle dohody s investorem budou archeologické práce dokončeny do 4. července. Zdá se, že ještě mohou přinést další nečekané objevy. Jan Frolík, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Pozornost je stále věnována rekonstrukcím a opravám místních komunikací a chodníků ve vlastnictví města. Nezapomínáme na opravy menších jednotlivých výtluků (např. v ulicích Fibichově, Dr. Peška, Čs. armády, U Stadionu, Na Ostrově). Lokální opravy komunikací provádíme pomocí asfaltové emulze a kameniva, tzv. turbo (např. v ul. Na Větrníku, Družstevní, Gen. Uchytila), frekventovanější úseky frézováním a následně pokládkou nového živičného krytu (ulice Průmyslová, Tyršovo náměstí, Rooseveltova, Fibichova). V srpnu proběhne plošná oprava komunikace ve Václavské ulici v úseku od kruhové křižovatky ke křižovatce s ulicí Novoměstskou v délce cca 600 metrů a v šíři 6 metrů. Stávající živičný povrch komunikace bude vyfrézován a místo něj bude položen nový kryt. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby podle směrnice č. 2/2012 o veřejných zakázkách. Průběžně provádíme i opravy chodníků, např. v ulicích Pardubické, Spojovací a ve Vestci. Na konci června byla ukončena rekonstrukce ulice Na Sádkách zahájená v květnu loňského roku. Spočívala v rekonstrukci a opravách opěrné nábřežní zdi, osazení nových lávek k nemovitostem, v nové modulaci dna náhonu, v rekonstrukci vozovky a chodníku, v osazení pítka a v rekonstrukci veřejného osvětlení. Kryt komunikací je převážně dlážděný žulovými kostkami. Živičný kryt byl položen mezi ulicemi Úzkou a Koželužskou, kde vznikla čtyři parkovací místa. Od dubna probíhá také rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltovy společně s vnitroblokem Palackého. Byly provedeny bourací práce, odstraněny konstrukční vrstvy vozovek a realizovány zemní práce. Po osazení obrub budou naváženy nové konstrukční vrstvy komunikace. Rekonstrukce ulic a vnitrobloku budou ukončeny v prosinci. O prázdninách bude probíhat mimo běžné údržby Na historicky a památkově hodnotné objekty bude v průběhu června zahájena instalace nových tabulek s informačním textem, které vznikly na základě iniciativy letopisecké komise v r Celkem jde o výměnu 30 tabulek, které byly ve velmi špatném stavu nebo chyběly úplně. V souvislosti s výměnou byla provedena revize textů, na které se podílel Mgr. Tomáš Malý, Ph. D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Oproti původním tabulkám bylo nyní použito techniky laserového gravírování do dvouvrstvého plastu, která by měla být z hlediska trvanlivosti výrazně lepším řešením. js Informace Odboru investic Výměna informačních tabulek několik investičních akcí ve školách. Větší práce ve školských zařízeních jsou směřovány do období letních prázdnin, aby nebyl narušen jejich běžný chod. V ZŠ U Stadionu, ZŠ Dr. Peška, MŠ Dr. Malíka, MŠ U Stadionu a MŠ Na Valech budou stávající dřevěná okna kompletně nahrazena novými plastovými v učebnách a hospodářských pavilonech škol. Součástí výměny je také zapravení ostění poškozené při výměně a osazení nových plastových parapetů. Veškerá oka budou opatřena žaluziemi. MŠ U Stadionu čeká kompletní výměna stávající zastaralé vzduchotechniky ve školní kuchyni. Nová vzduchotechnika bude již splňovat současná nařízení a bude opatřena i rekuperační jednotkou. V MŠ Na Valech se souběžně s pokládkou nové trasy horkovodu v zahradě školky chystá výměna poškozeného kanalizačního potrubí, které je zaústěné do kanalizačního řadu v ulici Sladkovského. V sídlišti U Stadionu byla zahájena výstavba dětského hřiště. Na základě studie Regenerace sídliště U Stadionu z roku 2011 Odbor investic ve spolupráci s projektantkou projednal v květnu 2012 se zástupci společenství bytových domů sídliště U Stadionu záměr města Chrudim vybudovat dětské hřiště pro děti starší 6 let s instalací prvků odolných proti vandalismu. Na veřejném projednání byly dále přítomni i někteří obyvatelé okolních bytových domů, kteří spolu se správci bytových domů vybrali a schválili projektovaný záměr města. Výstavba dětského hřiště U Stadionu bude zahrnovat instalaci lanové pyramidy, houpacích sítí z lana, balanční klády, girlandového lana, provazového žebříku, gabionových sedacích zídek a odpadkového koše. Dětské hřiště bude mít částečně status lanového hřiště, neboť se do kompozice začleňují i stávající dřeviny, použité jako nosníky pro lanové aktivity. Hřiště nebude vymezené oplocením, ale bude volně přístupné. Ing. Petr Pecina, vedoucí Odboru investic LSPP pro dětské pacienty v Chrudimi Od 1. června 2013 byla změněna provozní doba Lékařské služby první pomoci pro dětské pacienty v Chrudimi, která je poskytována v areálu Chrudimské nemocnice, a. s. firmou pana Malého. Od je ordinační doba LSPP pro dětské pacienty v Chrudimi stanovenat takto: v pátek hod., v sobotu, neděli a svátky 8 17 hod.; v pondělí až čtvrtek bude lékařská služba první pomoci pro děti zajišťována dětskou LSPP v areálu Pardubické nemocnice. O nemocné děti, jejichž nemoci si vyžádají ošetření specialistou dětským lékařem, se i nadále postarají v Chrudimské nemocnici, a. s., a to lékaři dětského a novorozeneckého oddělení 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, Představenstvo nemocnic Pardubického kraje Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Nejprve bych rád poděkoval všem, zejména sdružení Altus, za pomoc a přípravu Dětského dne s Technickými službami, který proběhl dne na Resselově náměstí. Kromě techniky a ukázek činnosti Technických služeb Chrudim, dopolední program oživil a rozproudil Vláďa Hron, své umění předvedli kluci na U-rampě, bylo tu mnoho soutěží a her. Škoda jen, že nám nevyšlo počasí, ale ani to neodradilo děti ze školek a škol. Ve sběrném dvoře se setkáváme s řadou občanů, kteří sem odvážejí odpady nad povolený roční limit, nebo odvážejí odpady za různé firmy na svůj občanský průkaz. Toto nás všechny pak stojí nemalé peníze. Není přece možné dovézt na skládku za soukromou osobu desítku pneumatik nebo několik tun suti. Upozorňuji, že v době státních svátků, v pátek a v sobotu , bude Sběrný dvůr uzavřen. Srdečně děkuji všem, kteří se podílejí na pomoci zvířatům v útulku. Budeme velmi vděční za další materiální pomoc ve formě granulí, konzerv pro psy a kočky. Jistě potěšitelné je, že stav fenky Rosi se neustále zlepšuje a po odstranění laloků a následném doléčení bude dána k adopci. Další informace na a Sbírka na Rosi byla částečně použita (zatím Kč) na útulky a na zdravotní péči jiným postiženým psům a kočkám, jak jsme deklarovali. Další pomoc je v jednání. Opětovně rád děkuji všem lidem ve skupině Clean-up, které není lhostejný nepořádek ve městě a účinně nám pomáhají svými každoměsíčními akcemi, úklidem po městě. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití zasloužených dovolených a načerpání nových, důležitých sil do dalšího období. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. 3

4 Gloria musealis aneb Obrazy z dějin loutkářství bodují Ve čtvrtek 16. května 2013 vyjela výprava z Muzea loutkářských kultur do Prahy do Českého muzea hudby, aby převzala cenu za publikaci Obrazy z dějin českého loutkářství, která byla přihlášena do Národní soutěže muzeí Gloria musealis Letos se konal již 11. ročník této soutěže. Nikdo nevěděl, pro jakou cenu si Muzeum loutkářských kultur jede, ale nakonec bylo rozhodnuto. V kategorii Muzejní publikace roku 2012 získala kniha Obrazy z dějin českého loutkářství zvláštní ocenění. Celkově se do soutěže v této kategorii přihlásilo 28 projektů. Vyhlašovateli soutěže Gloria musealis jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. A jaké je zhodnocení naší knihy od odborné poroty Gloria musealis? Sličná publikace prezentuje oborové zaměření specializovaného muzea. Čtenáře populárně- -naučnou formou seznamuje s loutkářstvím jako významným fenoménem české kultury. Dosud nepublikované historické obrazové materiály Informace k Chrudimské pouti 2013 Stejně jako v minulých letech i letos se bude konat pravidelná chrudimská pouť. Jelikož se jedná o kulturní podnik pořádaný městem Chrudim, který je přístupný široké veřejnosti, předkládáme stručné informace k organizaci Chrudimské pouti Chrudimská pouť v letošním roce proběhne v termínu od pátku do neděle Harmonogram nájezdu, stavby, provozu a odjezdu pouťových atrakcí středa hod. nájezd a stavba pouťových atrakcí na Resselově náměstí a zčásti na Školním náměstí čtvrtek hod. nájezd a stavba pouťových atrakcí umístěných na Resselově náměstí, na Školním náměstí a na Tyršově náměstí. pátek hod. provoz pouťových atrakcí sobota hod. provoz pouťových atrakcí neděle hod. provoz pouťových atrakcí pondělí hod. skládání pouťových atrakcí, dokončení úklidu po atrakcích a jejich postupný odjezd Harmonogram nájezdu, stavby, provozu a odjezdu stánkového prodeje názorně ukazují, jak ji loutkářství významně spoluutvářelo. Úspěch v soutěži Gloria musealis není jedinou dobrou zprávou. Ve 48. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku, kterou pravidelně organizuje Památník národního písemnictví, se tato publikace z celkového počtu přihlášených knih, tj. 270 titulů, dostala do užšího výběru ve své kategorii. Vyhlášení této soutěže proběhlo letos v dubnu. Po delší publikační odmlce v muzeu se začíná blýskat na lepší časy. Již nyní se všichni těšíme na vydání dalších krásných knih. Olga Havlíková, MLK Nový ředitel Základní školy na Školním náměstí čtvrtek hod. nájezd a montáž prodejních zařízení s občerstvením na Resselově náměstí pátek hod. příprava zboží do prodejních zařízení s občerstvením umístěných na Resselově náměstí hod. nájezd ostatních prodejních zařízení, jejich montáž a příprava zboží hod. nabídka, prodej zboží a poskytování služeb hod. ukončení prodeje zboží a poskytování služeb, včetně vyskladnění zboží a případné demontáže prodejních zařízení, úklid využívaného místa včetně jeho okolí sobota hod. nájezd, montáž prodejních zařízení a příprava zboží hod. nabídka, prodej zboží a poskytování služeb neděle hod. ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb, úklid využívaného místa včetně jeho okolí hod. nájezd, montáž prodejních zařízení a příprava zboží hod. nabídka, prodej zboží a poskytování služeb hod. vyskladnění zboží, demontáž prodejních zařízení, úklid využívaného místa včetně jeho okolí, odjezd Stejně jako loni i letos budou provozovatelé atrakcí a stánkového prodeje povinni dodržovat městem Chrudim schválené Organizační zabezpečení Chrudimské pouti 2013, v němž je mimo jiné přesně stanoven harmonogram časů, kdy je možno vlastní provoz atrakcí a stánkového prodeje doprovodit hudbou a mluveným slovem. lm Na základě konkurzního řízení byl dne Radou města Chrudim jmenován ředitelem Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6, pan Mgr. Martin Vykydal. Funkci bude vykonávat od Nahradí tak současného ředitele Mgr. Jiřího Loukotu, který odchází do důchodu. Přejeme panu řediteli hodně úspěchů v nové náročné funkci. vs Nová ředitelka Regionálního muzea Chrudimské Regionální muzeum má od 1. července 2013 novou ředitelku paní Mgr. Martinu Vítkovou, která zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném Krajským úřadem Pardubického kraje. Rozhovor s nově jmenovanou ředitelkou přineseme v příštím čísle. Paní Mgr. Martině Vítkové přejeme mnoho zdaru na vedoucí pozici významné chrudimské kulturní instituce. jt 4

5 Manažer prevence kriminality informuje V minulém čísle jsme se seznámili s druhy bezdomovectví a řekli jsme si, jaké možnosti lidé bez přístřeší využívají a kde mohou v Chrudimi složit hlavu. Setkat se s nimi můžete na různých hodně frekventovaných místech, u nákupních středisek (Lidl, Penny Market, Kaufland atd.), u kostelů (toto je nový fenomén posledního roku), na nádraží atd. Z mnoha důvodů se bezdomovci soustřeďují zejména ve velkých městech, kde je větší koncentrace lidí a větší možnosti služeb (šatník, noclehárna atd.). Získávají tím tak určitou svobodu, kterou jim menší lokalita nemůže poskytnout, nikdo nezná jejich minulost a neobtěžuje je výčitkami. Proto se vám může stát, že tady potkáte někoho, kdo vůbec není Chrudimák, ale žije se mu tady lépe, než v jeho obci, která nemá ani prostředky ani možnosti se o něj postarat. Spousta našich bezdomovců, když jim nabízíme ubytování, nám říká: Šéfiku, já jsem raději v přírodě, mně je tady dobře, i když zmiňovaná příroda je smrček na kruhovém objezdu uprostřed města nebo pár stromů u hotelu Bohemia, což nesou velice těžce, protože jim tam teď s přestavbou vykáceli les a oni nemají kde být. Pokud mohu být hodně osobní, mohu říci, že našich bezdomovců máme stabilně a do čísla 20 nám počty doplňují tzv. návštěvy. To jsou ti, kteří jen tak přijedou, pobudou nějaký měsíc a opět zase odjedou neznámo kam. Bezdomovci navenek tvoří jednu skupinu, kterou my, společnost, takto vnímáme, a to jen proto, že mají společný znak, jsou bez domova, a tím mají narušeny vazby k bezprostřednímu okolí a ke společnosti. Oni však nejsou homogenní skupina, každý z nich je individualita a u každého z nich jsou příčiny bezdomovectví a způsob života jiné. Je známo, že čím déle je člověk bezdomovcem, tím hůře se vrací zpět do společnosti. V prvních pěti letech jej lze vrátit do života, pokud je klient motivovaný. U mladých lidí je potřeba vše podchytit včas, jde jen o měsíce, kdy možnost návratu ještě je. Pokud trvá bezdomovectví 5 a více let, jde o mnohem náročnější proces (převážně se nezdaří, zatím tady u nás nikoho takového neznám), neboť tito lidé jsou již příliš adaptováni na bezdomovecký životní styl. Je to projev selhání v oblasti socializace, a to socializace osobnostních vlastností jako nedostatek odpovědnosti vůči okolí i vůči sobě, postupná ztráta volních vlastností, neschopnost sebeovládání, neschopnost poučit se ze zkušeností a ulpívání na svých nefunkčních způsobech chování, neochota změnit svoji situaci, které jsou typické pro lidi na ulici. Žijí přítomností, nic neplánují, nic neočekávají a o budoucnosti příliš neuvažují. Je možno konstatovat, že toto může být jak příčinou, tak i důsledkem jejich specifického způsobu života. Ten se podstatně odchyluje od obecně akceptovaných společenských norem. Bezdomovci mají velice blízko k sociálně patologickým jevům. Převážná většina z nich měla nebo má vážné problémy s alkoholem. Alkoholismus se týká zejména starší generace bezdomovců a těch je u nás v Chrudimi většina. Je to taková kultura piva a vína. Bezdomovec touto kulturou seskupenou kolem lahve žije, láhev mu dělá společnici v jeho trápení, omezuje až znemožňuje jeho znovupřijetí do společnosti. Na druhé straně mu dá pocit chvilkového štěstí a veselosti. Pití mu ničí život, ale zpříjemňuje prožívání a usnadňuje přežití současné chvíle. To vše je z přiznaných dalších závislostí podpořeno jednoznačně kouřením. Všimnete-li si, mezi bezdomovci jsou převážně muži, ale nesmíme se tím nechat ukonejšit, neboť ženské bezdomovectví je skrytější. Ženy mají větší šanci přebývat u nějakého muže, ale co se týče alkoholu a kouření, jsou vyrovnanými partnery mužů a šlapou jim úspěšně na paty. Příště se podíváme na nějaký konkrétní případ. Radka Pochobradská Fotografická anketa Řeky, říčky, bystřiny a potoky Pardubického kraje Doba trvání soutěže Vodní toky jsou jedním ze základních činitelů veškerého dění na zemi. V jejich bezprostředním okolí vzniká řada ekosystémů, které spoluvytvářejí říční krajinu. K ní patří především vlastní mateřská řeka, dále pak říční sedimenty (tzv. aluvium) a suchozemská niva. Přirozené říční ekosystémy poskytují domov mnoha druhům vodních a mokřadních organismů. Potůčky, říčky, řeky i jejich okolí jsou za běžných podmínek osídlovány společenstvy ryb, savců, ptáků obojživelníků a řady bezobratlých živočichů jsou to například mlži, raci, blešivci, perloočky, larvy vodního hmyzu chrostíci, jepice, pošvatky, pakomáři či brouci. Také mnohé skupiny rostlin zde nacházejí své místo. Z těch nejmenších můžeme zmínit řasy, dále můžeme nalézt vodní mechy a cévnaté rostliny. Všechny skupiny rostlin i živočichů mají ve fungování vodního ekosystému své nezastupitelné místo. Zelené rostliny jsou primárními producenty biomasy, která je využívána herbivory, ti se stávají potravou predátorů, např. dravých larev hmyzu nebo ryb. Přítomnost všech skupin živočichů a rostlin vytváří pestrou mozaiku života pod vodou. Protože i Pardubický kraj oplývá celou řadou zajímavých potoků, potůčků, řek i říček, rozhodli jsme se zaměřit právě na tyto vodní ekosystémy a prostřednictvím naší ankety se pokusit směrovat pozornost široké veřejnosti na tyto nádherné přírodní scenérie. Fotografii jakéhokoli oblíbeného úseku vodního toku nám zasílejte do na adresu Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, Chrudim nebo elektronicky na anketní Od do bude pak probíhat internetové hlasování na Mgr. Simona Vylíčilová, Regionální muzeum v Chrudimi Bc. Tibor Schwarz, DiS, Ekocentrum Zelený dům Chrudim Hledáme pro děti pěstouny jen na chvíli i do dospělosti! Občanské sdružení Amalthea spolupracuje s městem Chrudim na tom, aby děti vyrůstaly v rodinách a nemusely trávit dětství bez mámy a táty. Starosta Chrudimi Petr Řezníček k tomu říká: Podpora soudržnosti a funkčnosti rodiny jako jedinečného fenoménu pro naplňování potřeb dítěte by měla být snahou každého rodiče. Kde to není úplně v pořádku, nastupuje náhradní rodinná péče, která je pro život dětí výhodnější než ústavní. Aby děti nemusely ani na krátký čas do ústavů, musíme mít dostatek dobrých pěstounů, kteří zvládnou dítěti pomoci i s jeho těžkými pocity a někdy i traumaty, doplňuje ředitel občanského sdružení David Svoboda. A právě proto Amalthea hledá zájemce o pěstounskou péči. A kdo se může pěstounem stát? Neexistují přesná kritéria, ale budoucí pěstoun by měl mít zkušenosti s výchovou dítěte, musí být ochoten spolupracovat s vlastní rodinou dítěte a s odborníky, vzdělávat se, vytvořit dítěti v novém domově bezpečí a jistotu. Věk pěstouna není rozhodující, rozdíl věku k přijatému dítěti by se měl blížit rozdílu jedné generace jako v běžné rodině. To však nemusí platit vždy, zvláště pokud se jedná o dočasné pěstouny. Zásadní je mít jasno v tom, proč se pěstounem stát, důležitá je jistě osobnostní zralost. Pěstounství může být i jako hlavní zaměstnaní, je tedy i finančně ohodnoceno. Při rozhodování, zda se stát pěstounem, hraje důležitou roli i pohled blízké rodiny, zejména vlastních dětí. Pěstounem se může stát i člověk žijící sám, nemusí se vždy jednat o pár. Po podání žádosti na úřadě zájemce prochází přípravou k pěstounství celý proces trvá asi půl roku a během něj sociální pracovníci a psychologové hledají se zájemcem, zda a pro jaké děti by mohl být pěstounem. Než tedy k pěstounům dítě na přechodnou či delší dobu přijde, získávají zájemci všechny potřebné informace a dovednosti. Služby pak mají pěstouni po ruce i po celou dobu, kdy je dítě v pěstounské rodině. Pěstounství není jednoduché poslání a opravdu není pro každého, uvádí dále David Svoboda. Pokud by se vám zdál závazek přijmout dítě do rodiny příliš velký, můžete se stát pomocníky a dobrovolníky pro jinou pěstounskou rodinu a odlehčit jí v péči o děti tím, že třeba pár víkendů v roce dítě pohlídáte, vezmete na výlet, zkrátka budete něco jako teta a strejda, doplňuje ředitel Amalthea o. s. další možnost, jak dětem, které nemohou být se svou mámou a tátou, pomoci. Amalthea o. s. pomáhá zájemcům na cestě k pěstounství, více informací na tel , na webu a em Ondrej Balog, vedoucí Provozní složky Amalthea, o. s. 5

6 Chrudimské publikace o Josefu Resslovi (2) Další příležitostí, kdy bylo možné informovat chrudimské čtenáře o nových skutečnostech týkajících se jejich slavného rodáka, bylo 100. výročí narození J. Ressla v roce Tomuto významnému kulatému výročí předcházely mnohaměsíční přípravy v Praze (byly završeny odhalením pamětní desky ve vestibulu České techniky a vydáním knihy o J. Resslovi), ve Vídni (vyvrcholily odhalením pomníku v nedalekém Mariabrunnu a vydáním obsáhlé publikace o J. Resslovi), či Lublani (nově byl upraven Resslův hrob), ale samozřejmě také v Resslově rodném městě připravena byla velkolepá slavnost, jejímž hlavním řečníkem byl tehdejší ředitel městských úřadů Alois Gallat. Jeho projev vyšel nákladem chrudimské obce a tiskem S. Pospíšila jako osmadvacetistránková brožura pod názvem Ku dni 29. června 1893 na oslavu stoletých narozenin chrudimského rodáka Josefa Ressla, vynálezce šroubu lodního. Díky tomuto edičnímu počinu dnes víme, že Titulní strana publikace. Víte, na co se nejvíc těším v létě? Na odpočinek. Dovolená, prázdniny, rekreace, odpočinutí. To všechno k létu patří a vyvolává to v nás příjemné pocity a představy: slunce, teplo, koupání, moře a pláž, lesy a rybníky, cestování a chalupaření. Někdo si nejlíp odpočine vleže na pláži, jiný při horské túře, najdou se i ti, kdo nejlépe relaxují při natírání plotu na chalupě. Odpočinutí. To je to, po čem toužíme, prahneme, bažíme. Odpočinout si od stereotypních, únavných, všednodenních povinností, od neurvalého dennodenního spěchu, od otravných politických šarvátek, od blbé nálady, na které se tu a tam sami podílíme, odpočinout od toho, čím býváme tak obtíženi. Odpočinutím rekreujeme nejen svůj zevnějšek (sluněním, koupáním, turistikou), ale také vnitřního člověka, což se nepozná podle tváře opálené sluncem, ale podle slunce v duši (abych si vypůjčila slavné úsloví pana Zákopčáníka). Na tu vnitřní re-kreaci, na odpočinutí duše, blahodárně Na minutu s Annou Lavickou Slavnostně ozdobený rodný dům J. Ressla (sádrový medailón a emblém šroubu vytvořil učitel odborné školy K. Kunzhart, věnec z vavřínu a dubových ratolestí zaslal vídeňský Komitét pro oslavu 100. výročí J. Ressla). A. Gallat ve svém projevu nejen podrobně popsal posluchačům životní osudy J. Ressla, jeho vynálezy a odhalení chrudimské pamětní desky v roce 1861, ale také, že ani po třiceti letech nebylo v Chrudimi zapomenuto příkoří, kterého se dostalo chrudimské delegaci při odhalení vídeňského pomníku v lednu 1863, kdy (jak uvádí Gallat): J. Ressel přes noc zbaven byl českého původu svého a proti vůli zhotovitele pomníku sochaře Fernkorna z desky již hotové odstraněna byla slova,natione Bohemo, (tj. národností Čech). Gallatova slova by zástupcům Vídně, pokud by se zúčastnili chrudimských oslav, nebyla asi moc příjemná. Zazněla však oprávněně, neboť německo-nacionální tendence v posuzování J. Ressla, jak dokládá ostatně i vídeňským Komitétem vydaný Pamětní spis věnovaný J. Resslovi v roce 1893, zaznívaly (a nejen z Vídně) stále velmi zřetelně. Pavel Kobetič působí pokoj (pokoj ve vztazích ještě víc než pokoj od kraválu z ulice). Když můžeme všechen svůj stres a spěch, vnitřní nepokoj a nespočinutí složit, jako když skládáte těžký náklad z ramenou, když jej můžeme složit v důvěře, že budeme naplněni něčím lepším. Pokojem, upokojením, což je ještě něco víc než uspokojení. Odpočinutím od toho, co naši duši obtěžuje (čím jsme obtíženi). Pro křesťany to nějak souvisí s Ježíšem, s Božím pokojem. Nakonec Vám něco prozradím: léto je skvělé na rekreaci těla, na odpočinek od běžné práce, ale pro tu vnitřní re-kreaci (obnovení toho, k čemu jsme byli stvořeni) vlastně vůbec nezáleží na roční době, ba ani na počasí. Záleží na Zdroji. Jestli víme o Prameni, z něhož můžeme občerstvit své unavené duše. Přeji Vám všem krásné léto a opravdové odpočinutí. Anna Lavická, farářka evangelického sboru v Chrudimi Šance pro Tebe nabízí poradenství pro rodiče dospívajících Šance pro Tebe, nezisková organizace z Chrudimi, provozuje on-line poradnu pro rodiče dospívajících dětí. Radit se s odborníky mohou nejen rodiče, ale pro anonymní pomoc si na webové stránky mohou přijít i sami dospívající. Pro ty, kteří si o problému chtějí pohovořit osobně, je každé úterý otevřena poradna přímo v Chrudimi v sídle Šance pro Tebe ve Štěpánkově ulici, č. p. 92. Schůzku je nutné si předem domluvit. V poradně se můžete dozvědět více o vztazích s dospívajícími. Rodiče často trápí nesnáze v komunikaci anebo problémy se vzájemným pochopením. Dotazy ale míří i do oblasti výběru střední školy a motivace dospívajích k dalšímu studiu. Poradnu pro rodiče vedou odborníci Mgr. Petr Pražák a Mgr. Michal Zahradník, kteří mají dlouholeté zkušenosti v práci s dospívajícími. Internetovou poradnu najdete na webových stránkách Šance pro Tebe cz pod odkazem poradna. Své dotazy můžete také zasílat na ovou adresu sance.chrudim.cz. Pro osobní radu si můžete zajít přímo do poradny v sídle Šance pro Tebe, je však potřeba se předem domluvit s Martinou Šťastnou na tel nebo na u sance.chrudim.cz. Poradna je součástí projektu Poznej svého teenagera, který je podpořen grantem města Chrudim v programu Zdravé město a místní Agenda 21. Martina Šťastná, Šance pro Tebe Jděte a nadechněte se Přestože jsme už téměř přestali doufat, přišlo. Léto Teplo Slunce Svět je jak chleba vytažený z pece A za chvíli se začneme shánět po stínu Správa městské zeleně má pro Vás tip na přežití udělejte si piknik v Městském parku. Rozložte tam deku pod listnatým stromem. Pohodlně se zády opřete o jeho kmen, zavřete oči a vnímejte prostor kolem sebe. Už to cítíte? Strom je úžasné klimatizační zařízení. Zchladí Vás svým stínem, osvěží rozpálené tělo vypařovanou párou složení destilované vody a zklidní těkavou mysl vysílanými antistresovými látkami. Ukolébá vás šumění listí. Už to cítíte? Pokud by stromy nepomohly, možná vás osvěží veselá pestrost květinového záhonu u altánu, letos první pokus. Je založen z přímého výsevu letničkových semen. A jestli se chladíte podvečerní procházkou podél řeky, mohl by Vám ji zpříjemnit rozšířený záhon u Divadla. To všechno jsme připravili pro Vás. Příjemné léto. Kateřina Jánská, správa městské zeleně Vítání občánků Viktorie Pilařová, Mia Horváthová, Ondřej Wolf, Aneta Marková, Jan Koblížek, Šimon Trpišovský, Patrik Müller, Jan Kubánek, Matyáš Paraj, Sára Benešová, David Pištora a Vojta Svrček Denis Flégr, Eliška Blažková, Martin Boháč, Jiří Macháček, Lara Vacková, Sebastián Morch, Nikol Tarkayová, Ondřej Brychnáč, Adam Malina, Matyáš Tichý, Liliane Kulasová, Viktor Marek a Jakub Netušil. av 6

7 INFORMUJE Ulice Teplého dostane nový povrch. Pardubice v létě čekají dopravní uzavírky c ň c c ( c c ) 5 c ( Ř ) PŘEHLED ÚPLNÝCH UZAVÍREK V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN NÁJEZDOVÁ RAMPA MUK ZÁVODIŠTĚ (SILNICE I/2), ČERVENCE 2013 I. ETAPA ULICE TEPLÉHO, ČERVENCE 2013 v úseku od křižovatky s ulicí Lexova po vjezd do areálu Dopravního podniku města Pardubic ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccc cccccc ccc ccccccccc ccc cccc cccccccc ccccccccc ccccccccccc ccccccccc cccccc cc cccc cccccccccc ccc cccccccc ccccc ccccccc ccc cccccccc cc ccccc ccccc cccccccc ccccccccccc ccccccccccc cccccccc ccccccccccc cc ccccc cccccccc ccccc ccc cccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

8 INFORMUJE II. ETAPA ULICE TEPLÉHO, 22. ČERVENCE 31. SRPNA 2013 v úseku mezi Dopravním podnikem města Pardubic a křižovatkou s ulicí Pražská (za čerpací stanicí Benzina) Objízdná trasa je stejně jako v I. etapě vedena obousměrně od křižovatky ulice Teplého s ulicí Rožkova ulicemi Rožkova a Milheimova až po křižovatku v ulici Pražská (za čerpací stanicí Benzina) a napojení na silnici I/37 na MUK Závodiště. Pro tranzit je objízdná trasa obousměrně vedena ze směru od Přelouče přes MUK Závodiště po silnici I/37 směrem na Chrudim a poté přes okružní křižovatku Dražkovice ulicemi Chrudimská a Jana Palacha zpět do města. Mapa objízdné trasy pro osobní automobily Obyvatelům Dukly a také řidičům, kteří budou projíždět ve směru Pardubice - Přelouč a Pardubice - Chrudim, se omlouváme za způsobené dopravní komplikace. Zároveň však prosíme o ohleduplnost a pochopení a také o dodržování dopravních uzávěr a doporučených objízdných tras,

9 Výročí měsíce Po třínedělní práci byla počátkem července 1933 na gramofonové desky zachycena Prodaná nevěsta v podání pražského Národního divadla s chrudimským rodákem Vladimírem Tomšem v úloze Jeníka (technickou stránku řídil chrudimský rodák F. A. Tichý, šéf hudebního oddělení továrny gramofonových desek His Master s Voice). 1. července 1978 byla v chrudimském okresním muzeu zahájena výstava plakátů Alfonse Muchy. 8. července 1928 zemřel v Praze ing. Jan Trojan, v letech ředitel chrudimské Zemské vyšší hospodářské školy (na této škole působil od roku 1884). Okresní spolek Zemského svazu zemědělství a lesnictví spolu s okr. sdružením Chovatelů hospodářského zvířectva v Chrudimi uspořádal 11. července 1943 ve Vestci okresní přehlídku hospodářského plemenného zvířectva (navštívil ji i ministr zemědělství Adolf Hrubý). 17. července 1943 zemřel v Podhrází u Radošovic vládní rada a spisovatel dr. Filip Cvetler (pohřben byl v Chrudimi na hřbitově U Kříže). Za přítomnosti zástupců obce, obou chrudimských muzeí, Literárního klubu, krajinských listů a dárců se 21. července 1923 v bývalé tržnici průmyslového muzea konala intimní slavnost odevzdání obrazu V. Radimského městu (na Kč potřebných k úhradě olejomalby zachycující pohled na město od jihovýchodu se v Chrudimi konala dobrovolná sbírka). Na pozvání chrudimského tenisového odboru AFK sehrál 26. července 1928 v Chrudimi několik exhibičních utkání pražský tenista Koželuh. V červenci 1953 byl z montážního oddělení chrudimské Transporty vytvořen samostatný n. p. Tramontáž. Od 6. srpna 1913 byla v Chrudimi znovu zavedena zemská pivní dávka, ale místo někdejšího poplatku 1.70 K z hl piva na 4 K z hl piva! (Hostinští si ale věděli rady: celou tuto dávku přesunuli na konsumenty, tj. jedno pivo od 6. srpna zdražili o 4 hal., konsumenti trochu si pobručí a budou píti dále.) 6. srpna 1928 byla zahájena přístavba budovy Krajského soudu v Chrudimi (byla zadána pardubickému staviteli L. V. Hořeňovskému a J. Kubíčkovi z Chrudimi). O chrudimské pouti 8. srpna 1948 vyvrcholily v Chrudimi oslavy 300. výročí salvátorské tradice (zúčastnil se jich i arcibiskup dr. J. Beran). 17. srpna 1913 zemřel Alois Leiser, majitel lékárny U Zlaté koruny na hlavním chrudimském náměstí (jako městský radní a člen okr. výboru inicioval mj. vznik železniční trati Heřmanův Městec Holice). Pokračováním Filmového festivalu pracujících v Pardubicích byl od 5. do 8. srpna 1958 filmový festival v novém chrudimském letním kině (byl zahájen sovětským filmem Ilja Muromec). Ve svém prohlášení z 21. srpna 1968 žádalo předsednictvo OV KSČ v Chrudimi odchod vojáků cizích armád (stejné stanovisko k okupaci spřátelených armád zaujala i rada ONV). 23. srpna 1813 se v Broumově narodil pozdější chrudimský krajský komisař v letech a amatérský archeolog, čestný občan Chrudimě Moric Lüssner (zemřel v Praze ). 25. srpna 1993 byl v Chrudimi ustaven Svaz nuceně nasazených chrudimského okresu (jeho předsedou se stal Josef Paleček ze Skutče-Přibylova). O prázdninách 1903 vyšel za redakce c. k. školního inspektora prof. P. Vepřeka první sešit prvního dílu sborníku Chrudimsko a Nasavrcko, budoucí významný čtyřdílný ediční počin učitelů z Chrudimska (autorem kresby na obálce byl L. Kuba). Pavel Kobetič Ples k oslavám 100. výročí Mateřské školy Svatopluka Čecha předčil veškerá očekávání Dvěma snímky přibližujeme atmosféru zdařilého plesu MŠ Svatopluka Čecha, který se konal ve společenském sále Muzea dne 16. května t. r. při příležitosti 100. výročí této mateřské školy a 30. výroční dětského pěveckého sboru Klíček. Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům Salvátorská pouť 2013 I letos bude počátek srpna u nás v Chrudimi ve znamení Salvátorské pouti. Pro většinu lidí tato událost představuje především lidovou veselici, nadále si však drží i svou duchovní tvář. Ta, pravda, není tak hlučná a viditelná, ale v posledních letech se zřetelně zformovala a je nabídkou všem, kdo chtějí pouť prožít jinak. V tomto roce bude program obohacen návštěvou dvou zajímavých osobností. První host, bývalý ministr školství, pedagog a lingvista, prof. Petr Piťha nám v Roce víry a cyrilometodějského jubilea přiblíží odkaz slovanských věrozvěstů a jejich význam pro dnešek. Předsedat slavnostní bohoslužbě pak bude Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference a bývalý hlavní kaplan Armády ČR. Srdečně Vás zvu na letošní Salvátorskou pouť a věřím, že najdete v nabízeném poutním programu něco pro sebe. P. Jiří Heblt, arciděkan Program čtvrtek v hod. farní sál přednáška Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., dr. h. c. s názvem Cyrilometodějský odkaz a dnešek pátek v hod. kostel sv. Kateřiny modlitba chval křesťanské písně, biblické texty, modlitba sobota v hod. kostel sv. Kateřiny slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora neděle kostel Nanebevzetí Panny Marie 8.30 hod. mše svatá hod. slavnostní poutní bohoslužba celebruje Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr; po skončení bohoslužby bude následovat beseda s Mons. Tomášem Holubem hod. možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora Mateřská škola Sv. Čecha získala významný titul od akreditované vzdělávací instituce Alfa Human Servis certifikát Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům. Všichni pedagogičtí zaměstnanci i vedení školy prošli tříletým intenzivním vzdělávacím kurzem v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a sebereflexe. Toto vzdělávání bylo velmi náročné pro všechny zaměstnance, kteří museli na konci tříletého období splnit přísné podmínky Evropské unie v oblasti ověřování jejich dosaženého vzdělání v konkrétních oblastech. Testy napsali všichni zaměstnanci na plných 100 % a byly jim uděleny doživotní certifikáty. Dosažené úspěchy této mateřské školy jsou uveřejněny na adrese v sekci Aktuality >> Naše úspěchy. PhDr. Radka Melicherová Chrudimský zvonek Občanské sdružení Promusic Chrudim pořádá ve spolupráci s občanským sdružením MaChr Chrudim dne od hodin v areálu letního kina v Chrudimi 13. ročník hudebního festivalu Chrudimský zvonek. Program Flender a spol. folk Praha Romana Sulčíková folk Beroun Bejlí acoustic-world music Praha Šidlo bluegrass Slovensko Yantar folkrock Břeclav host: Monty a Nekapela folk Přibice Divácká soutěž o nejsympatičtější kapelu. Cenou je velký keramický zvonec s vyobrazením města. Děti mají vstup zdarma, ostatní 50 Kč. Občerstvení zajištěno. Projekt podporuje město Chrudim a Pardubický kraj. Eva Hudečková, o. s. Promusic Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim Červenec Kavárničky ve hodin CSSP Chrudim, Soukenická ul. a Dům s pečovatelskou službou, Komenského ul ve hodin Domy s pečovatelskou službou, ul. Obce Ležáků a ul. Strojařů Srpen Seznamte se, prosím v hodin Měšťanská restaurace Kavárničky ve hodin CSSP Chrudim, Soukenická ul. a Dům s pečovatelskou službou, Komenského ul ve hodin Domy s pečovatelskou službou, ul. Obce Ležáků a ul. Strojařů Mgr. Hana Pilná, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim 7

10 Dobrá zpráva pro mateřská a rodinná centra v Pardubickém kraji: vyškolili jsme 31 nových lektorek pro práci s rodinou! Mama klub Chrudim se od září 2012 do února 2013 stal partnerem vzdělávacího programu projektu Podnikání a rodina zvládnu to! (č. CZ.1.04/3.4.04/ ) a zajistil tak mateřským, rodinným a komunitním centrům v Pardubickém kraji 31 nových lektorek s rekvalifikací Lektor/ka práce s rodinou. Projekt Podnikání a rodina zvládnu to! pomáhá díky sérii vzdělávacích a podpůrných aktivit zlepšit postavení (nejen) rodičů na trhu práce a umožňuje získat nové znalosti a kompetence. Kromě rekvalifikačního kurzu Lektor práce s rodinou a ochutnávky Montessori pedagogiky nahlédly účastnice také do problematiky rovných příležitostí, zjistily svou vlastní osobní vizi a získaly základní znalosti potřebné pro podnikání. V průběhu celého vzdělávacího programu a ještě tři měsíce po jeho ukončení mohly účastnice využívat odborné metodické podpory, která jim poskytla podporu v začátcích vlastní lektorské činnosti. Vyškolené lektorky se v rámci projektu naposledy setkaly u příležitosti tzv. regionálního setkání, jehož součástí byl i vzdělávací program pro veřejnost. Setkání na téma Pedagogické inspirace se uskutečnilo dne v prostorách zasedacího sálu Městského úřadu v Chrudimi. Vedle obsáhlé přednášky o současné školské legislativě, diskuse s představiteli Montessori, Waldorfské a Lesní pedagogiky a dalších zajímavých témat zhodnotily lektorky svou účast v projektu a vzájemně sdílely nabyté zkušenosti a budoucí pracovní plány. Vzdělávací program je realizován v rámci projektu Podnikání a rodina zvládnu to!, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Projekt realizuje Pro rodinu rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o. p. s. (www.rcandilek.cz); aktivity pro Pardubický kraj zajistil Mama klub Chrudim, který provozuje rodinné centrum a centrum učení (www.mamaklubchrudim.cz). Dagmar Krásná, koordinátorka projektu Podnikání a rodina zvládnu to! pro Pardubický kraj Mateřské centrum jako Centrum učení pro dospělé Naše rodinné centrum Mama Klub Chrudim právě ukončilo projekt Gramotnost.CZ a vytvořilo Centrum učení pro dospělé. Nabízelo od února do dubna 2013 celkem 13 kurzů, které vycházejí z odborně garantovaných metodik používaných ve školách. Programy Rozumíme penězům a Zdravá abeceda upravila skupina odborníků tak, aby se i dospělí mohli vhodnou formou seznámit s nejdůležitějšími tématy z oblasti podpory finančního i tělesného zdraví. Lektory byli odborníci s dlouholetou zkušeností a účastníci i nadále využívají Umíte si představit, že k vám přijde někdo na návštěvu a Vy mu nabídnete pití nebo něco k snědku jen jednou? Jen jednou, ještě mezi dveřmi, byste se zeptali: Dáte si něco k pití? a po zbytek večera na své hosty zapomněli? Já mám při této představě husí kůži. Hanbou bych se propadla, co jsem to za hostitelku. V Holandsku je tento způsob pohoštění běžnou záležitostí. Hostitelé se vás zeptají jen jednou a pak už je na vás si říct, že byste si něco dali. My Češi zvyklí ze slušnosti pohoštění zprvu odmítat, snadno můžeme strávit večer u holandských hostitelů o jedné sklenici vody nebo úplně na sucho. Ze začátku jsem měla problémy si na tento způsob zvyknout a několikrát jsem strávila hodiny vnitřních rozhovorů, jestli je mohu požádat ještě o jeden čaj. Jednohubky nebo něco malého k zakousnutí prostě před vás postaví na stůl a to už je znamením, že si můžete brát. Mně se ze začátku stávalo, že jsem prostě seděla u stolu, koukala na kousky holandského sýra a čekala, kdy už mě konečně pobídnou, abych ochutnala. Pokud se ale dostanete na návštěvu k někomu z holandského města Ede, se kterým má město Chrudim partnerství už dvacet let, dostane se vám téměř českého pohoštění. Už nás znají a česká pohostinnost je proslulá. Jsem v Holandsku už přes dva roky a nevím, jestli Pozdravy z Ede další možnosti vzdělávání portálu Gramotnost. cz. Zdravotní gramotnosti (ZG) se účastnilo 12 dospělých a Finanční gramotnosti (FG) 15 dospělých z řad široké veřejnosti. Díky tomu, že projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, byly tyto kurzy nabídnuty všem zájemcům v produktivním věku zcela bezplatně. Bližší informace ráda poskytnu na tel nebo na u seznam.cz. Bc. Markéta Kynclová, koordinátorka projektu mohu srovnávat podle své chuti k jídlu, ale zatím mi přijde, že Holanďané jedí málo. Holandská hostitelka je spokojená, když z toho, co připravila na stůl, nic nezbude. Já byla vychovaná, že všeho musí být dostatek. Návštěva může být nejlépe lehce přejedená a ještě něco zbude na zítra. Pak je pro mě pohoštění vydařené. Také není divu, že většina Holanďanů má z Česka nejsilnější vzpomínky na to, jak se přejedli. O Holanďanech je všeobecně známo, že jsou spořiví. Nejsou spořiví jen v množství, ale jsou spořiví, i co se týká přípravy. Prostě jenom nakrájí sýr na kostky, to samé udělají se salámem, vedle toho na talířek dají hořčici a výjimečně i kupované krekry. Dost často před vás postaví kus sýra s nožem a vy si prostě ukrojíte a připravíte jednohubku sami. Má to ale i určitou výhodu. Dává Vám to svobodu připravit si jednohubku podle své chuti. Já mám ale velmi ráda české nazdobené chlebíčky a jednohubky. Je to pastva pro oči i pro mlsné jazýčky. Ne nadarmo se říká, že v zahraničí se člověk kolikrát víc naučí o své vlastní zemi. Jsem čím dál víc pyšná na naše české pohostinství. Je výjimečné! Zdenka Procházková, studentka stavebního inženýrství na Technické Universitě v Delftu, Holandsko DDM Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Příměstské tábory červenec Slaňování skal ve Škrovádu (podle počasí lze vyměnit za jiný den 2. nebo 4. 7.) Seč a okolí, setkání s lidovým řemeslem řezbářství Babiččin dvoreček, Dědečkova obůrka v Licibořicích Zřícenina hradu Rabštejn, Podhůra srpen bude připraven příměstský tábor na téma S kamarády, bez nudy. Informace k oběma táborům najdete na cz tři týdny před termínem. Letní pobytové tábory DDM Chrudim LT Mlýnek u Velin (hl. vedoucí Věra Pilařová) obsazeno Plavecké soustředění pouze pro členy ZK DDM Plavání (vedoucí ZK Plavání) obsazeno Volná místa LT Smrčná (hl. vedoucí Eva Merhautová) lze i na týden (po dohodě) Letní taneční tábor na Sokolce (hl. vedoucí Lenka Sedláková) Zájmové kroužky 2013/2014 Abeceda sportu (od 1. tř.) Angličtina (6. 9. tř.) Angličtina pro SŠ Atletika (od 1. tř.) výběr Digitální fotografie I. (od 6. tř.) Digitální fotografie II. (pokročilí) Dračí doupě (od 5. tř.) Elektronik v Elfře (od 3. tř.) Florbal I. (4. 6. tř.) Florbal II. (7. tř. SŠ) Fotbálek (od 1.tř.) Historický šerm (od 2. tř.) Keramika I. (začátečníci od 1. tř.) Keramika II. Korálkování a drátkování (od 1. tř.) Papírový modelář (od 2. tř.) PC práce I. (od 5. tř.) PC práce II. (pokročilí) Plastikový modelář (od 2. tř.) Plavání pro radost (od 1. tř.) Plavecký klub pro plavce (od 1. tř.) výběr Povídálek I. (1. 2. tř.) Povídálek II. (od 3. tř.) Praktická dívka (od 1. tř.) Přírodovědci (od 1. tř.) Rybáři (od 8 let) Sportovní plavání s ploutvemi (plavci od 8 let) Street dance I. (1. 2. tř.) Street dance II. (3. 5. tř.) Street dance III. (6. tř. SŠ) Street dance IV. (výběr) Šachy I. (začátečníci) Šachy II. (pokročilí) Vařeníčko (od 7 let) Veselé pískání (od 1. tř.) Volejbal (od 5. tř.) Výtvarníci (od 1. tř.) Zumba I. (1. 5. tř.) Zumba II. (6. tř. SŠ) Nabízíme novinky Cvrčci (1. 2. tř.) Kytara (od 2. tř.) Letecký a lodní modelář (od 2. tř.) Módní trable (od 6. tř.) Základy bojových umění (od 1. tř.) Zápis do kroužků na školní rok 2013/2014 bude probíhat od do v DDM Chrudim. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim 8

11 Program Vejšlapů KČT Chrudim nebyl dodán v termínu, aby mohl být zařazen do tisku. Podrobnosti získáte u vedoucích, na nástěnkách KČT, v Infocentru a na estranky.cz. redakce Filmové hity i ty pro pamětníky jsou pro Vás připraveny v LEŤÁKU. Promítáme od 3. července do 21. září čtyřikrát týdně (st. čt. pá. so.). Bližší informace najdete na v příloze Chrudim Dnes a na plakátech. Těšíme se na Vás! Richard Herbst, o. s. MaChr za Chrudim malebnou Folk na Lichnici zazní druhou červencovou sobotu Hrad Lichnice u Třemošnice otevře svou bránu všem příznivcům folkové muziky již po jedenácté na tradičním festivalu Folk na Lichnici. Termín konání v polovině července přidělil letos akci datum a začátek ve 12 hodin. Seznam účinkujících je nejen pestrý, ale také obsáhlý, takže určitě bude z čeho vybírat. Petr Bende, ne právě typický představitel folkového žánru, přijal pozvání a na Lichnici vystoupí s akustickým doprovodem. Jihočeskou klasiku představují Nezmaři, hrající již 35. sezónu. Mezi nestory této muziky můžeme zařadit kapelu HopTrop, která mimo jiné vystupovala i na prvním ročníku festivalu. Dívčí trio, povoláním učitelek, s tajemným názvem Přelet MS posluchače určitě uchvátí svými vokály. Návštěvníci, kteří loni dorazili včas a stihli začátek festivalu, určitě vzpomínají na vystoupení EpyDeMye, kapely, která je doma nejen na folkových pódiích. Letos máte možnost slyšet je znovu. Takřka domácí a spolupořádající skupina Pouta nemůže samozřejmě chybět. Mezi dalšími zmiňme například Žalozpěv nebo Wyrton. Pamětníci možná vzpomenou na kapelu, která dala v roce 1998 festivalu vzniknout. Třemošničtí Fíci, již neexistující seskupení, se rozhodli vzkřísit zašlou slávu a na letošním ročníku se premiérově představí. Vedle hudby nabídnou pořadatelé dostatečné občerstvení, soutěže, originální hořické trubičky, možnost stanování, pohodlné parkování, vlastní hraní a zpěv až do rána a možná nějaké překvapení. Určitě se tedy máte na co těšit. Kompletní program a další informace naleznete na stránkách festivalu nebo na Facebooku. Vstupenky lze právě teď zakoupit v předprodeji sítě Ticketportal za zvýhodněnou cenu 110 Kč. Akce se koná pod záštitou Města Třemošnice a Mikroregionu Železné hory. Kamil Hadlíř Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. Letní koupaliště Chrudim Provozní doba: po. ne hod. Rozdělení bazénů 1. plavecký bazén venkovní 25 m (5 drah) krytý 25 m (6 drah) pro kondiční plavce 2. pro neplavce 3. rekreační 4. dětské brouzdaliště Celková vodní plocha m 2 Vodní atrakce 1. tobogán 82,7 m dlouhý (celosezónní) 2. skluzavky 2 14 m dlouhé, 3 malé 3. vodní a vzduchové masáže 4. vodní hřiby 5. divoký kanál 6. vodní chrliče 7. vodní ostrůvky 8. vodní clona atd. Všechny atrakce kromě tobogánu jsou v ceně vstupného. K dispozici jsou dva kurty na plážový volejbal, hřiště na malou kopanou, stolní tenis, dětské hřiště Vstupné Dospělí 55 Kč (od hod. 45 Kč) Děti do 115 cm vstup zdarma Děti vyšší než 115 cm 40 Kč (od hod. 30 Kč) Skupiny 30 Kč/osoba V případě hromadného vstupného (dětské tábory apod.) je třeba předložit jmenný seznam skupiny vstupné 25 Kč/osoba. Vedoucí skupiny (více než 10 dětí) vstup zdarma! Tobogán 5 vstupů 20 Kč 10 vstupů 40 Kč Voda v bazénech je ohřívána na 25 C! V červenci jsou krytý bazén a sauna otevřeny v úterý a čtvrtek od do hod. Více informací na Pro milovníky písku a zpocených polonahých těl Sportovní areály připravují turnaj smíšených amatérských dvojic v plážovém volejbale. Termín: 24. srpna 2013 Místem konání jsou volejbalová hřiště na letním koupališti Sportovních areálů Chrudim. Více informací naleznete na webu v sekci Novinky. Luděk Marousek Po uzávěrce: Ať jste královna či král, princ nebo princezna, přijeďte na odpoledne, celý den nebo několik dní, nudit se nebudete! Královská věnná města jsou krásná pro všechny generace a jejich nevelká vzájemná vzdálenost a nádherné okolí přímo vybízejí k výletům i vícedenním pobytům. Inspirací nechť Vám jsou stránky a řada nových produktových brožur, které dostanete v turistických informačních centrech. Netradiční pojmenování jednotlivých materiálů vás v nadsázce odkazuje k historii měst spojených s českými královnami, s jejich pomocí ale snadno objevíte i jejich zajímavou současnost. Brány královských věnných měst lákají královské rodiny na prožití skvělé rodinné dovolené nebo bezvadného výletu, rytíře na kolečkách provedou cyklostezkami ve svém okolí, nebojácné chasníky a děvy donutí překonat vlastní psychické i fyzické hranice, princům a princeznám otevírají nabídku více než sedmdesáti výletů s důrazem na vzdělávání a poznávání. Královské prarodiče nadchnou relaxačními aktivitami, kulturními akcemi a vzdělávacími aktivitami a duši i tělo královen a dvorních dam nechají hýčkat ve wellness a gastronomických zařízeních. V orientaci pomůže všem královským cestovatelům mapa s užitečnými informacemi a ty nej zajímavosti všech měst shrnuje šikovný prospekt do kapsy nazvaný Královská věnná města známá, ale nepoznaná. Poznejte královská věnná města Dvůr Králové nad Labem, s jednou z nejkrásnějších evropských zoologických zahrad a nedalekým hospitalem Kuks. Hradec Králové, město v zeleni, pod Bílou věží, na soutoku Labe a Orlice, s výjimečnými stavbami a ojedinělým architektonickým konceptem. Chrudim, s Muzeem loutkářských kultur a divadelním festivalem Loutkářská Chrudim s více než šedesátiletou tradicí. Jaroměř, město zahrad a parků s legendární císařskou pevností Josefov a unikátním podzemním obranným systémem. Mělník, město na soutoku Labe a Vltavy s tisíciletou vinařskou tradicí, s tajemným podzemím. Nový Bydžov, se třetím nejstarším židovským hřbitovem v Čechách a dosud respektovanou tradicí studentských oslav merend. Poličku, rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů i s nedalekým tajuplným hradem Svojanovem. Trutnov, město v malebném podhůří nejvyšších českých hor Krkonoš a pověst o drakovi, která se váže k jeho založení. Vysoké Mýto, město s největším čtvercovým náměstím v zemi a jedinou sochou Přemysla Otakara II. v Evropě. Projekt CZ /3.2.00/ Královská věnná města známá, ale nepoznaná je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je prezentovat atraktivity jednotlivých měst potenciálním návštěvníkům všech generací a oživit cestovní ruch ve městech sdružených ve svazku. 9

12 SLEVA Kč 0% akontace. Nepotřebujete hotovost! Tablet jako bonus! v hodnotě Využijte speciální nabídky a Platí získejte při koupi vozu 40 nad Kč. Akce platí do po předložení Platí při koupi tohoto vozu inzerátu. na úvěr. hotově a na ruku. PARDUBICE, Jiřího Potůčka 290 PO NE 9:00 21:00 Při koupi auta nad Kč, ať za hotové, či na splátky Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami dní v týdnu 7:00 22:00 20 poboček v ČR KOUPELNY TERASY BALKONY BAZÉNY FASÁDY OBKLADAČSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE Marek HEJZLAR tel.: Letíme do školy gastronomickým světem 75. výročí letectví v Chrudimi a Chrudimský rok gastronomie Aeroklub ČR Chrudim, město Chrudim a Chrudimská beseda zvou příznivce nejen letectví a gastronomie v sobotu 31. srpna 2013 na druhý ročník zábavného dne Letíme do školy s připomínkou 75. výročí letectví v Chrudimi a v rámci Roku gastronomie na ochutnávku několika světových kuchyní Letem gastronomickým světem. Celodenní program na chrudimském letišti hod. otevření letiště Chrudim pro veřejnost hod. Letem gastronomickým světem degustace, oběd, barmanská show, lety pro veřejnost, modelářská show hod. letové ukázky historické letouny, vystoupení letounů AČR, výsadky, výcvik pilotů, akrobacie hod. lety pro veřejnost, start horkovzdušných balónů od hod. večerní program: Martin Langr kytara, zpěv Anna K. Hangár párty Po celý den Letem gastronomickým světem, Soutěže pro děti, Bohatá tombola, Statické ukázky letecké techniky, Pozemní ukázky techniky IZS, AČR a klubů vojenské historie, dynamické pozemní ukázky AČR, Městské policie a klubů vojenské historie Speciální hosté 2 Jas-39 Gripen AČR, Vrtulníky Mi-17 a Mi-2 AČR, Martin Šonka s Extra 300 SR, Boeing Stearman, 4 Bücker 131 Jungmann, C-104, 3 An-2, skupina Follow Me a mnoho dalších velmi zajímavých letadel. Vstup zdarma. Jiří Kadeřávek, Ladislav Pouč Po uzávěrce: Vydejte se s námi na Tuning zraz Svidník O víkendu srpna 2013 proběhne v partnerském východoslovenském městě Svidník na místním letišti sraz tuningových aut. Pětihvězdičkový sraz přináší prostor pro tuningovou fantazii a řadu sportovních disciplín. Kromě toho je velmi pěknou podívanou i volba Miss. V minulosti pořadatelé například překvapili soutěžemi pro motorkáře či kamiony. Luxusní jsou i dlouhé spanilé jízdy po městě čítající stovky aut. Stejně jako v loňském roce se chceme na tuto akci opět vydat. Navíc máte možnost se podívat na zajímavá místa v našem partnerském městě. Více informací o srazu na stránkách a pokud máte chuť se připojit, ozvěte se na adresu Roman Málek, team BMW race, Chrudim č. 7 8/2013 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 5. června

LivCom Awards 2009. Plzeň

LivCom Awards 2009. Plzeň LivCom Awards 2009 Plzeň 1 Město, kde stojí za to žít LivCom (The International Awards for Liveable Communities) je mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více