Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / Zpravodaj města Třeboně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů s Tomášem Paulem

2 Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Choď tak, abys v otisku své stopy zanechával pouze mír, píše ve své knize Tich Chat Hanh. Mlhavá rána, chladem dýchající krajina, vůně padajícího listí a uvadajících hub, klid a ticho, které vnáší večerní stmívání to vše mě naplňuje melancholií a nostalgií. Ráda se brouzdám sama po polních cestách, stromy, trávu i nebe nechávám jen tak plynout kolem sebe. Nořím se do sebe, přebírám pocity a nasbírané vjemy, přemýšlím, jestli jsem je nezařadila do špatného šuplíku. Některé z těch šuplíků jen tak pootevřu, načechrám obsah a pozoruji. Vůbec se mi nechce přehrabovat, zkoumat. A tak je pootevřu ještě víc a nechávám obsah svému osudu, ať zůstane, nebo ať si odletí s pavučinkami babího léta povětřím. Domů se vracívám s klidem a mírem v duši. Za vše dobré se sluší poděkovat. Já to dělávám. Poděkuji a někdy položím ke křížku kamínek. Líbí se nám upravená plocha Palackého náměstí na předměstí Třeboně parkoviště oživují stromy a pestrobarevné záhony. Komunální volby Komunální volby se letos budou konat spolu s prvním kolem senátních voleb v pátek 15. října ( ) a v sobotu 16. října ( ). Pozvánka Město Třeboň si Vás dovoluje pozvat na Vydáme-li se z náměstí směrem do centra procházkou přes park, míjíme nevzhledné zákoutí soukromého pozemku se zarůstající skládkou. PřiPomenutí Dne vzniku ČSR spojené s kladením věnců u památníku Obětem zla od hod. v Sokolské ul. Po projevu starosty města proběhne krátký kulturní program. Choďme tak, aby mír zůstával i v otisku, který necháváme v duších a srdcích lidí na naší pouti životem. Klidnou a rozjímavou procházku podzimní krajinou Vám přeje Jana Jandová Foto na titulní stránce M. Košinová Vážení čtenáři a dopisovatelé Třeboňského světa, již v období jarních měsíců jsem na tomto místě listu anoncoval, že nebudeme tisknout politické ani volební příspěvky, že i nadále chceme zůstat měsíčníkem informujícím o společenském a kulturním dění v našem městě. Omlouváme se proto všem, jejichž příspěvky nebyly z tohoto důvodu otištěny. Za redakční radu TS Mgr. Jaroslav Císař, ředitel IKS Upozornění občanům platby za místní poplatky splatnost místního poplatku ze psů skončila Pokud jste dosud nezaplatili, urychleně poplatek zaplaťte, sazby poplatků a další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 1/2009 (telefon ). Dále oznamujeme občanům, že i splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu skončila Sazba poplatku pro rok 2010 činí 500 Kč na osobu. Poplatek urychleně zaplaťte v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Třeboni, případně po telefonické domluvě (tel ) pošlete co nejrychleji na účet města. Vyhlášku č. 1/2009 a č. 2/2009 (poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2010) můžete najít na webových stránkách města nezaplacené místní poplatky z minulých let město třeboň vymáhá prostřednictvím právního oddělení a exekutorů, a proto Vás žádáme o jejich včasné uhrazení. Plošná deratizace V měsíci říjnu provede pro Město Třeboň firma Pařez plošnou deratizaci v městských objektech a na veřejných prostranstvích. Pokud mají občané či firmy problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte laskavě Ing. Fliegela, odbor rozvoje a investic na tel Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Bližší organizační a finanční podmínky sdělí firma Pařez, kontaktní osoba p. Mach, tel Ing. Jaroslav Fliegel, Město Třeboň, odbor rozvoje a investic 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

3 město Pozvánka Přestavba Zpráva Linka 156 Připomenutí Dne vzniku ČSR spojené s kladením věnců str. 2 Bývalá radnice na náměstí se přestavuje na hotel str. 4 Zpráva o správě města v uplynulých čtyřech letech str. 7 O práci Městské policie v Třeboni str. 9 Zprávy z radnice Z jednání rady města Finanční příspěvek výstava obrazy václava kutiše Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na výstavu Obrazy Václava Kutiše, která se uskutečnila ve dnech ve Výstavním sále Pod Věží. Tvorba Václava Kutiše s tématikou Třeboně a okolí je uceleným svědectvím o krajině pro příští generace, říká starosta Jan Váňa. Darování pozemků v k.ú. majdalena Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit darování pozemků od Ředitelství silnic a dálnic v k.ú. Majdalena Městu Třeboň. Jedná se o pozemky, které jsou bývalou silnicí, a Město vlastní navazující pozemky, dodává starosta Jan Váňa. Prodloužení platnosti Smlouvy o výpůjčce Fotbalový klub Stará Hlína Rada města schválila zveřejnění záměru výpůjčky pozemku v k.ú. Stará Hlína Fotbalovému klubu Stará Hlína. Jedná se o pozemky v lokalitě fotbalového hřiště ve Staré Hlíně. Žadatel chce požádat o dotaci na dostavbu fotbalového areálu a jednou z podmínek pro přijetí žádosti je uzavření Smlouvy o výpůjčce na dobu nejméně 15 let, říká starosta Jan Váňa. vedoucí odboru školství a sociálních věcí Rada města Třeboně vzala na vědomí ukončení pracovního poměru Ing. Josefa Jirků k v souvislosti s odchodem do starobního důchodu a od jmenovala novou vedoucí odboru školství a sociálních věcí Bc. Evu Dytrichovou. Smlouva o spolupráci Cyklotoulky Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Třeboň a firmou EXPRESNET.CZ, Zahradní ulice 2, Plzeň Předmětem smlouvy je reklamní prezentace města Třeboň na internetovém portálu Na stránce bude umístěna také videosekvence Cyklotoulky natočená v Třeboni v délce cca. 13 minut. vstupní prostory v obřadní síni Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce vstupních prostor k bývalé obřadní síni mezi Městem Třeboň a Agenturou Třeboňsko o.p.s. (Lesní 158, Třeboň). O výpůjčku Agentura Třeboňsko žádala za účelem uspořádání houbařské výstavy při Houbařských slavnostech Finanční příspěvek zš třeboň, na Sadech 375 Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na jednorázovou kulturní akci Oslavy 50. výročí založení školy, která se konala pro současné žáky a se bude konat pro absolventy, důchodce, bývalé i současné zaměstnance školy. Prodej bytové jednotky v ul. táboritská třeboň Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky o velikosti 2+1 v ulici Táboritská v Třeboni včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku za nejvyšší nabídkovou cenu Kč. Bytový pořadník Rada města Třeboně schválila předložený bytový pořadník aktualizovaný k Bytový pořadník je schvalován radou města dvakrát ročně a poté je vyvěšen na úřední desce, říká starosta Jan Váňa. nebytové prostory čp. 106/ii, třeboň Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jedná se o volné prostory v areálu Městského úřadu. Schválení řídící skupiny komunitní plánování sociálních služeb v třeboni Rada města schválila ustanovení řídící skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň. Komunitní plánování, které bylo zahájeno letos v červnu, nejdříve popíše prostřednictvím analýz a dotazníkového šetření stav sociálních služeb v území. Druhá fáze bude zaměřena na hledání priorit a návrhů opatření k efektivnímu rozvoji sociálních služeb na Třeboňsku. Obyvatelé měst a obcí současně získají nový aktuální katalog poskytovatelů sociálních služeb na svém území. Nový komunitní plán sociálních služeb by měl na jaře příštího roku pomoci městům a obcím na Třeboňsku s plánováním rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb na svém území, uvedla místostarostka Anna Kahounová. Z jednání zastupitelstva města Přijetí daru (hřbitov u sv. Alžběty) Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku p.č (hřbitov u sv. Alžběty) v obci a k.ú. Třeboň včetně stavby márnice, hlavního kříže a oplocení na Město Třeboň od Římskokatolické farnosti Třeboň (Husova 142, Třeboň) za podmínky zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu ke kostelu sv. Alžběty a za podmínky bezúplatného užívání hrobových míst Kněžská hrobka, která budou nebo byla použita pro pohřbení kněze. Důvodem nabídky je skutečnost, že se Město Třeboň o provoz hřbitova stará a udržuje na něm pořádek. Protože oplocení hřbitova je ve špatném stavu a bude zapotřebí větších investic, je nutné, aby hřbitov patřil Městu, které by mělo investovat pouze do svého majetku, říká starosta Jan Váňa. Zastupitelstvo města zároveň schválilo poskytnutí daru ve výši Kč pro Římskokatolickou farnost Třeboň na opravu schodů na kazatelnu v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni. Prodej pozemku Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na základě doporučení l 3

4 Komise pro otevírání a hodnocení nabídek prodej pozemku o výměře 604 m 2 včetně venkovních úprav v k.ú. Branná. V době zveřejnění záměru prodeje pozemku obálkovou metodou se přihlásil jeden zájemce, který nabídl Kč, uvedl starosta Jan Váňa. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Přeseka Zastupitelstvo města Třeboně schválilo bezúplatný převod pozemků pod komunikací v k.ú. Přeseka od Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1152, České Budějovice). Jedná se o chodníky v k.ú. Přeseka, jejichž rekonstrukci, příp. novou výstavbu provedlo Město Třeboň se souhlasem Jihočeského kraje v letech a nyní bude Město vlastnit i pozemky pod těmito stavbami, řekl starosta Jan Váňa. Lenka Čapková Předání chybějící části kroniky města Třeboně Dne 8. září 2010 předal pan Jan Vališ do rukou starosty města Třeboně Jana Váňi chybějící část kroniky města Třeboně. Pečlivě vedené záznamy v této kronice začínají rokem 1957 a končí v červnu přelomového roku Kronika města nebyla celá léta k nalezení. Proto jsme velice rádi, že se ji podařilo získat zpět. Dnes je jisté, že tuto kroniku dlouho opatrovala rodina Vališových. Otec pana Jana Vališe byl posledním kronikářem, který tyto záznamy vedl. Vedení města panu Vališovi upřímně poděkovalo a kroniku uložilo v kanceláři starosty. Lenka Čapková Přestavba bývalé radnice na hotel Opuštěná budova bývalé radnice na Masarykově náměstí v Třeboni je častým tématem diskuzí Třeboňáků. Diví se totiž, že tam dosud nezaznamenali žádný pracovní ruch. Fámy o tom, že bývalou radnici nová majitelka, která ji vloni od města koupila, prodala, se nezakládají na pravdě. Žádný stavební ruch tam zatím nemůže být ani vidět, protože teprve letos v srpnu jsme získali kladné stanovisko k architektonické studii od památkářů a 21. září ve dvorech domů začal archeologický a hydrogeologický průzkum, který může začátek stavby ještě oddálit. V budovách číslo 19 a 20 má vzniknout pětihvězdičkový Grand hotel Třeboň. V každé budově je naplánováno osm dvoulůžkových pokojů vyšší kategorie s koupelnami, nebude chybět ani restaurace v přízemí, a to francouzského typu s mezinárodní kuchyní. Objekt číslo 19 je podle statického posudku v dezolátním stavu, a proto je navržen k demolici. Na jeho místě se opět postaví původní kopie domu s dvěma obchody a na střeše přibudou jen čtyři pultové vikýře pro půdní pokoje. Další změnou na vnějším vzhledu by pak měl být široký balkon s kovovým zábradlím nad vchodovým schodištěm v čísle 20. Naprostou nutností bylo vyřešení bezbariérového přístupu s výtahem pro vozíčkáře ve dvoře, které tam dosud chyběly. V současné době jsou už od města pronajata i potřebná parkovací místa před objektem, na kterých nám stále lidé parkují neoprávněně, i když je zde rezervační značka. V minulosti jsme se v bývalém občanském sdružení Třeboňské podzámčí zasadili o to, aby dům číslo 19 nebyl zbouraný, ale jen proto, že bývalé vedení radnice chtělo na jeho místě postavit moderní novostavbu, která se do historického centra nehodila. Hotel by měl mít vybavenost na současné evropské úrovni, a to včetně wellness centra se saunou a minibazénem v prostorách nově vzniklého dvora, pokud to bude však proveditelné, neboť se v současné době právě jedná se sousedy o přikoupení potřebných pozemků a prostor, aby tyto provozy mohly být co největší a nejkvalitnější. Nabízí se tak i možné propojení pro pěší až ke Zlaté stoce uličkou v budově Lidové školy umění. Uvidíme tedy, co nám přinese čas Ing. P. Cuřín, projektový manažer a spoluautor arch. studie ČOV Třeboň září 2010 v měsíci září byla dokončena hrubá stavba stavebního objektu dmychárny. u provozního objektu bylo provedeno zdění obvodových stěn a příček, montáž armatur stropu a jeho betonáž. Byly zahájeny práce na spojovacím potrubí propojení monobloku a Parshallových žlabů a na odtokovém potrubí provedena shybka pod zlatou stokou. Byly namontovány ocelové lávky na monobloku čistírny a bylo započato s montáží technologie v dosazovacích nádržích. Ing. Jaroslav Fliegel, odbor rozvoje a investic 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

5 aktuálně Nové fasády se v září dočkal také Ruthardův dům součást třeboňského zámeckého komplexu. Rekonstrukční práce probíhaly v září také v Krčínově ulici. Vyměňovala se střecha na domě patřícím Židovské obci. Kouzlo divadelního představení hrabalovských Postřižin zůstává zachováno na dvoře pivovaru i v lehce mlhavých ránech. Trápí nás, že se často plocha nové fasády stává malířským plátnem vandalů sprejerů. V září pokračovaly úpravy dětského hřiště na sidlišti Hliník. Nové vybavení houpačkami, prolézačkami a skluzavkou bylo doplněno bezpečnostní zemní krytinou s pěnovou podložkou. ps Pěvecký sbor Acant vystoupil ve Schwarzenberské hrobce 4. září. M. Král Ve dnech 20. srpna až 30. září proběhla v Zámecké galerii výstava Historie čalounění, aneb co se skrývá pod povrchem hedvábí a sametu. M. Král Novou podobu získávají na sídlišti Hliník chodníky. V září čekala na děti v mateřské škole Sluníčko nově zateplená budova s novou fasádou se sluníčkem, aby i ti malí, co ještě neznají písmenka, poznali svoji školku. ps Na sídlišti Hliník se dočkal již poslední panelový dům, zvaný Věžák, zateplení. Vlastníci bytových jednotek na sídlišti v posledních pěti letech věnovali z vlastních prostředků finance nejen na zateplení svých paneláků, ale také do vlastních plynových kotelen a obnovy výtahů. ps Během regenerace sídliště dochází také k terénním úpravám kolem panelových domů. l 5

6 V polovině září zavítali do Třeboně restaurátoři, aby vyčistili a odborně povrchově ošetřili Morový sloup na náměstí a sochy sv. Jana Nepomuckého za Hradeckou a Budějovickou bránou. V průběhu září pokračovaly úpravy komunikace a chodníku v Přemyslově ulici podél zahrady školky Sluníčko. ps V září začala škola, ale ne všichni třeboňští žáčci to mají s dopravou do lavic jednoduché. Některé děti vyskočí z postele v půl osmé, přeběhnou ulici a jsou ve škole. Dojíždějící děti postávají od časného mlhavého rána na zastávkách a vyhlížejí nedočkavě autobus. Určitě by si rekonstrukci zasloužily i sloupy podpírající budovu obchodu Bílý beránek. Jejich vzhled kazí celkový dojem z krásně upraveného historického centra Třeboně. O upravenost a čistotu města se každodenně vzorně starají zaměstnanci Technických služeb, s.r.o. V Třeboni jsme zastihli na procházce Honzu Čerta Lukavského, autora nádherných fotek a příspěvků v rubrice Cesta z města v našem měsíčníku. Naopak čisté fasády historických domů s bohatou květinovou výzdobou byly okulibým potěšením všech obdivovatelů našeho města. V pondělí je areál sběrového dvora Technických služeb pro veřejnost uzavřen, přesto tam vládne čilý ruch. Třídí se a rozebírají pračky, ledničky, televizory, nábytek, separují jednotlivé materiály, odváží se sem odpady z údržby zeleně. Prázdniny i babí léto odvál čas, ale turistický ruch zatím nezazimoval. Těší nás zájem všech tuzemských i zahraničních hostů, kteří k nám přijíždějí. Mlhavá rána, orosené pavučiny a ruděžhnoucí plody šípků to je vizitka pana Podzimu, který bude po několik týdnů naším společníkem. Při houbařských slavnostech (4. a 5. září) vystavovali své výpěstky také zahrádkáři. Součástí výstavy byla poradna s ochutnávkou léčivých čajů, kterou vedla M. Meškanová, a ovocnářům radil Ing. Zahradník. V. Davidová a Š. Husák tisková oprava V minulém čísle se vloudila tisková chyba a došlo k záměně jmen pod fotografií pana Miroslava Zikmunda. Jemu i čtenářům se tímto velmi omlouváme. cs 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

7 otázky pro starostu Pane starosto, v srpnu třeboňští zastupitelé odsouhlasili připravovaný mnohamilionový projekt na rozšíření ubytovacích kapacit a wellness provozů v lázních. Můžete, prosím, čtenářům krátce projekt přiblížit? O této významné investici rozhodovalo zastupitelstvo 9. srpna a jsem rád, že všichni přítomní zastupitelé záměr investic do lázní podpořili. Celý projekt se asi úplně krátce popsat nedá, v přípravě je více než rok, ale o něco se pokusím. Realizace by měla probíhat ve dvou etapách Bertiny lázně a Lázně Aurora. Celková investice by se měla pohybovat okolo 155 mil. Kč včetně DPH. Financování by mělo být zajištěné z rozpočtu města a dílem z dotace ROP, která by mohla být až 42 mil. Kč. Obě etapy jsou samostatné a v případě nezískání dotace je můžeme realizovat postupně. V rozpočtu města na rok 2011, který bude schvalovat již nové zastupitelstvo, budeme pro lázně navrhovat částku cca 75 mil. Kč. V Bertiných lázní bychom chtěli zastavět volný prostor tzv. podkovy, kde by mělo dojít v přízemí k rozšíření balneo a wellness služeb a kuchyně, v prvním patře k výstavbě nové jídelny a nahoře rozšíření ubytovacích kapacit s terasou. V Lázních Aurora půjde výhradně o rozšíření wellness služeb a to takových, které budou zaměřeny více na samopláteckou klientelu. Půjde o žádané služby typu floating, vibrosauna, hydrojet, dryjet, aromaterapie, whirpool apod. Samozřejmě, že se na tyto služby a řadu dalších mohou těšit nejen klienti a hosté lázní, ale i Třeboňáci. Do třeboňských ulic zavítá v říjnu EKOFILM. Dne 4. října proběhne v našem městě slavnostní zahájení Mezinárodního festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Uvažujete o tom, že by se Třeboň mohla stát v budoucnu, stejně jako města Český Krumlov a České Budějovice, tradiční součástí tohoto festivalu? Festival Ekofilm je v Třeboni již potřetí a z toho podvakrát z Třeboně startuje. Jsem rád, že tomu Vážení spoluobčané, jsme na konci volebního období a podle mého názoru se sluší podat Vám, občanům Třeboně, alespoň stručnou zprávu o tom, jak současné vedení a koalice spravovala naše město a věci veřejné. Hospodaření města jsme přebrali v závěru roku 2006 se stavem účtů cca 8 mil. a účetní hodnotou dlouhodobého hmotného majetku města 1.9 mld. Kč a celkovým zadlužením 97 mil. Nyní po čtyřech letech budeme radnici odevzdávat v podstatně lepší kondici. Předpokládaný stav na účtu ke konci roku se bude blížit 65 mil., hodnotu majetku jsme navýšili za uplynulé 4 roky o bezmála 500 milionů, město je tedy o tuto hodnotu bohatší a z dluhů jsme ukrojili 60 mil. V uplynulém volebním období jsme nepřijali žádný úvěr a pro rozvoj města se podařilo z různých zdrojů získat cca 250 mil. Kč dotací a grantů. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila revitalizace bývalých kasáren s novým využitím pro administrativní centrum, rekonstrukce a doslova záchrana dalšího historického majetku a kulturní památky Besedy a zahájení výstavby nové čistírny odpadních vod za zhruba 150 mil. Kč včetně DPH. Desítky milionů Kč jsme proinvestovali v obou lázních a zde také šetříme zdroje na zamýšlené investice v příštích letech. Nemalou pozornost jsme věnovali rekonstrukcím ulic a s tím spojené rekonstrukce vodovodních řadů, kanalizace, chodníků, zeleně a osvětlení. Zahájili a ve čtyřech etapách jsme zrealizovali regeneraci panelového sídliště Hliník, opravili jsme stovky metrů chodníků v Třeboni i místních částech, vybudovali jsme cyklistické stezky z Břilic až k Bertiným lázním. Nemalé finanční prostředky jsme věnovali do výstavby nových sportovišť. Včetně dotací 26 mil. Kč to bylo asi 65 mil. Kč. Stranou nezůstaly památky jako Mariánský sloup, kašny na náměstí a v klášteře, kapličky, brány, úpravy veřejných prostranství jako nový park s altánem před Bertinými lázněmi, kulturní zařízení kromě Besedy, rekonstrukce kina s 3D projekcí, dětská hřiště a stezka zdraví. Naší celkovou snahou bylo zjednodušit a vylepšit život obyvatel Třeboně. Proto jsme zavedli na MěÚ každý den úřední, u parkování s automaty první půlhodinu zdarma pro vyřízení nejdůležitějších věcí či nákupů, v centru mimosezónní parkování na náměstí na parkovací kotouč, nová parkovací místa v centru, ale i na sídlišti a v nově rekonstruovaných ulicích a u nového úřadu. Obnovili jsme lékařskou pohotovost, umožnili vznik třeboňského muzea. V oblasti školství jsme vylepšili technický stav budov zateplování, výměny oken tak je, a doufám, že budeme dobrými hostiteli. Věřím, že také díky novému kinu budeme splňovat představy pořadatelů a v Třeboni se Ekofilm usadí natrvalo. Zpráva o správě města v uplynulých čtyřech letech a v neposlední řadě výtah v ZŠ Sokolská, který se řadí do kategorie budování bezbariérové Třeboně, rozšířili jsme o dvě třídy kapacitu mateřských škol. Třeboň se za uplynulé období velmi změnila k lepšímu a nebylo to jenom zásluhou radnice. K nepoznání se změnily panelové domy, výměnou oken se zateplením a novými fasádami výrazně vylepšily celkové prostředí ve městě. Podobně se měnily ostatní nemovitosti a já jsem rád, že městský majetek nezůstal pozadu. Daří se také prodlužovat turistickou sezónu, která nyní začíná v polovině dubna a poslední významnější akcí se stal svatováclavský jarmark s kulturním programem. Také díky soukromým aktivitám se rozšířila nabídka kulturních akcí. Spolková činnost přes všechny možné potíže díky aktivitě jednotlivců a podpoře města pokračuje a dále se rozvíjí. Vážení spoluobčané, Třeboň je úspěšné a atraktivní město s velkým potenciálem do budoucnosti. Přesvědčuje nás o tom zájem cizích investorů, ale také investiční činnost místních podnikatelů a v neposlední řadě aktivity občanů, které obohacují náš život. To vše je zárukou rozvoje našeho města a já věřím, že před sebou máme úspěšnou budoucnost. PaedDr. Jan Váňa, starosta města Komunitní plánování sociálních služeb zapojí na podzim veřejnost TŘEBOŇ Připravovaná anketa osloví na přelomu října a listopadu všechny obyvatele území ORP Třeboň, kteří tak budou mít možnost zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku. Po vyhodnocení ankety budou zahájena veřejná jednání pracovních skupin, která budou otevřena nejen zástupcům obcí a poskytovatelů sociálních služeb, ale i všem občanům, kteří projeví zájem o aktivní účast na tvorbě nového komunitního plánu. Plánování sociálních služeb na Třeboňsku je realizováno v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/ ), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., odborným a metodickým partnerem je společnost Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Partnerem projektu je i Město Třeboň. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ak l 7

8 SPolečenSKá KroniKA SŇATKY Josef Sova, Vendula Vildová oba Pavlovsko Jiří Dlabik, Lucie Kadochová České Velenice, Říčany Milan Černák, Natalja Schindlerová Libín, Třeboň Michal Bušta, Marta Švejdová oba Františkov Bohuslav Bezecný, Petra Jůnová oba Roudné Martin Zabilka, Šárka Vochozková oba Lišov Jan Padrta, Naděžda Zichová oba Břilice Milan Král, Jana Mrázová Hamr, Chlum u Třeboně Petr Hejl, Iveta Kupková České Budějovice, Dvory nad Lužnicí Miroslav Nováček, Kateřina Pechová Dobrá, Třeboň Jiří Suchý, Zdeňka Dittrichová oba Šumperk Tomáš Holický, Lenka Heřmanová Třeboň, Dolní Třebonín Michal Hubáček, Petra Kojanová Třeboň, Domanín Jakub Jonáš, Josefína Šimková Třebíč, Třeboň Jan Frantík, Lucie Bauerová České Budějovice, Kuřim Štefan Murko, Božena Přílepková oba Lomnice nad Lužnicí Vítání občánků Vítání dětí proběhlo v obřadní síní městského úřadu v pátek 17. září. Zleva v přední řadě Vojtěch Kahoun, Eliška Vacková a Hana Skočná Zleva v zadní řadě Veronika Hlaváčková, Ondřej Kocourek a Tereza Jasanská ÚmrTí Bohuslav Borovka, Třeboň Jaroslav Panský, Třeboň Rudolf Chlupáč, Třeboň 87 let 63 let 57 let Poděkování Zleva v přední řadě Ella Kubíčková a David Kreuzer Zleva v zadní řadě Barbora Valentová, Barbora Silmbrodová a Kristýna Trsková Honzík Sokolík s celou rodinou děkuje panu Františku Šedivému, majiteli firmy Agrico s.r.o., za nákup speciálního kola pro zrakově a tělesně postižené. Honzíkovi je 9 let, má Dmo a pan Šedivý uhradil kolo v plné výši cca kč. Pěvecký sbor Acant, který vystoupil dne ve Schwarzenberské hrobce, by tímto chtěl poděkovat panu miroslavu královi za mimořádnou ochotu a pomoc při organizaci koncertu. Děkujeme manželům tlačilovým Cukrářství u tlačilů Břilice za tradiční sladké zahájení nového školního roku. Pracoviště ZŠ Břilice Sdružená obec baráčníků Vitoraz děkuje všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly při Baráčnickém věnečku. Poděkování patří zejména těmto firmám: CK Bolero Třeboň, p. J. Lebeda, Technické služby Třeboň, s.r.o, Rodinný pivovar BOHEMIA RE- GENT, Ing. F. Stasek, Bertiny lázně, s.r.o., Ergo střešní příslušenství, p. Pešek, Hotel Zlatá hvězda Třeboň, Hotel Galerie Třeboň, Hotel Myslivna Třeboň, p. Vondrák, Lesostavby Třeboň, Oční optika, p. V. Bartuška, pí Helena Hájková. Za SOB Vitoraz Josef Hajný 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

9 Linka 156 Květiny z okrasného květináče na Žižkově náměstí vytrhla v sobotu 21. srpna tři hodiny po půlnoci 19letá dívka z Třeboně. Její vandalský čin zaznamenala operátorka Městské policie na kamerovém systému, a tak strážníci mohli přestupek proti majetku vyřešit hned na místě blokovou pokutou. O necelou hodinu později zjistila operátorka pohyb opilých mladíků na jízdních kolech v Husově ulici. Strážníci na místě zjistili 17letého chlapce z Dražic a jeho 15letého kamaráda z Ratiborských Hor. Dechová zkouška u obou potvrdila větší množství alkoholu. Strážníci šetřením zjistili, že alkohol jim při návštěvách místních restaurací kupovala 22letá sestra staršího z nich. Mladí opilci byli předáni rodičům, neodpovědná sestra dostala od strážníků pokutu za podání alkoholu osobám mladších 18 let. Do auta zaparkovaného u rybníka Rožmberk se v sobotu 21. srpna odpoledne vloupal neznámý pachatel a ke škodě majitelky z Mydlovar odcizil z auta ponechané věci včetně všech dokladů. Po pachateli probíhá pátrání. Motoristy znovu varujeme před odkládáním cenných věcí v odstavených vozidlech. Na linku 156 se v úterý 24. srpna večer obrátila 41letá žena z Vrchlického ulice s oznámením, že její 20letý syn se opil a vyhrožuje skokem z okna bytu v 5. patře. Před příjezdem strážníků byl mladík již mimo dům, po několika minutách ho objevili schovaného v nedalekém křoví. Mladík se ještě pokusil o útěk. Po dostižení kladl odpor, proto mu strážníci museli nasadit pouta. Dechová zkouška ukázala 2,83 promile, přivolaný lékař vyjádřil podezření i na přítomnost dalších omamných látek. Mladíka strážníci převezli na záchytku do Českých Budějovic, kde byl předán lékaři. Pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku si vysloužili i dva 18letí mladíci z Třeboně a Českých Budějovic, kteří ve středu 25. srpna dvě hodiny po půlnoci při odchodu z restaurace v centru města přeházeli reklamní poutače a kontejner na odpad. I je zachytily bezpečnostní kamery Městské policie a strážníci je dopadli bezprostředně po činu. Obsluhu čerpací stanice v Třeboni ve středu 25. srpna odpoledne značně vyděsil muž, který vstoupil do prodejny, zabodl velký nůž do pultu a objednal si cigarety. Místo placení nasedl do svého vozidla a ujel. Přivolaní strážníci získali SPZ vozidla a zjistili, že patří muži ze Stráže nad Nežárkou, po kterém kolegové z PČR právě vyhlásili pátrání, neboť odešel ze svého domova ozbrojen střelnými a bodnými zbraněmi. Událost uvedla v pohotovost všechny strážníky i policisty, agresivního muže nakonec v Halámkách přemohla zásahová jednotka PČR. Močit na květináče na Masarykově náměstí se nevyplatilo ve čtvrtek 26. srpna v noci dvěma mužům z Boršova a Římova ve věku 24 a 25 let. Za přestupek proti veřejnému pořádku jim totiž strážníci uložili blokovou pokutu. Špatný cíl pro vybití své agrese si vybral v sobotu 28. srpna ve čtyři hodiny ráno 19letý mladík z Přeseky a v Březanově ulici ukopl odpadkový koš. I jeho zachytila operátorka kamerového systému a strážníci jej zadrželi na Masarykově náměstí. Koš musel vrátit na původní místo, za přestupek zaplatit pokutu. Do oken svého pokoje v penzionu na Žižkově náměstí se v neděli 5. září v noci snažil vyšplhat opilý 67letý host z Ostravy. Bohužel si ve své opilosti popletl nejen okna, ale i dům a ulici a ve skutečnosti se dobýval do bytu 69leté majitelky v Husově ulici. Přivolaní strážníci konstatovali jeho silnou opilost, dechová zkouška ukázala hodnotu vyšší než 4 promile. Opilce strážníci odvezli na záchytku do Českých Budějovic a druhý den po jeho návratu událost vyřešili pokutou za přestupek proti veřejnému pořádku. Dopravní značku a sušáky na prádlo porazil ve čtvrtek 9. září večer v Táboritské ulici ve vysoké rychlosti se svým osobním vozidlem Peugeot 18letý řidič z Jihlavy a z místa nehody ujel. Strážníci přivolaní svědkem přes linku 156 zadrželi vozidlo i s řidičem za volantem nedaleko místa nehody ve snaze skrýt se mezi parkující vozidla. Dechová zkouška prokázala 2 promile alkoholu, mladý řidič byl s podezřením ze spáchání trestného činu předán kolegům z PČR k dalšímu šetření. Ve čtvrtek 9. září večer si 16letý mladík z Jirovic zapálil cigaretu ve školském areálu v Táboritské ulici. Tím porušil platné zákony, a tak od strážníků obdržel blokovou pokutu. Tento mladík dostal pokutu i o týden později, kdy jej strážníci přistihli při kouření v čekárně autobusové zastávky v Táboritské ulici. Způsobem jízdy na křižovatce Na Kopečku zaujal ve středu 15. září dopoledne strážníky řidič osobního vozidla Renault. Strážníci vozidlo odstavili a zjistili, že 26letý řidič z Novosedel nad Nežárkou nemá řidičský průkaz, pojištění vozidla a technické osvědčení je propadlé. Událost byla předána příslušnému správnímu orgánu. Na zloděje si počíhali strážníci ve čtvrtek 16. září necelé dvě hodiny po půlnoci u benzinové stanice na Kopečku po oznámení na linku 156, že se u odstaveného nákladního vozidla pohybuje podezřelá žena. Strážníci provedli kontrolu a zjistili 26letou ženu z Polska, která uvedla, že zde chce jen přespat ve svém osobním vozidle. Strážníkům se její chování nezdálo, a tak po kontrole provedli skryté sledování ženy. Ta skutečně po půlhodině vytáhla potřebné vybavení a odcizila z nákladního vozidla naftu. Strážníci zlodějku na místě zadrželi a předali kolegům z PČR a Cizinecké policie. Na neosvětleném jízdním kole se projížděl nočním centrem v sobotu 18. září hodinu po půlnoci 23letý muž z Třeboně. Na výzvu strážníků k zastavení však nereagoval a pokusil se ujet. Dostižen byl hned v Březanově ulici a při kontrole bylo zjištěno, že je navíc pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala 0,8 promile alkoholu, strážníci událost předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu. K násilnému otevření bytu v Chelčického ulici se rozhodli strážníci v sobotu 18. září ráno poté, co vzniklo podezření, že jeho 90letá nájemnice má zdravotní problémy. Byt otevřeli hasiči, na místě byl již připraven lékař. Majitelka byla nalezena za dveřmi ležící na zemi se zdravotními problémy. Ženu odvezl lékař do nemocnice, strážníci zajistili byt. Vladimír Školka, MěPo Třeboň klub mája třeboň pořádá ve Školní jídelně CentRum v Třeboni ve dnech 15. až Během letošní sezóny strážníci prováděli kontroly rybníka Svět i z motorového člunu. Kontroly byly zaměřené na dodržování předpisů, například neoprávněné stanování, pytláctví, vjíždění motorových vozidel do zakázaných oblastí, rozdělávání ohně apod. BuRzu DětSkéHo oblečení, kočárků A SPoRtovníCH PotřeB hodin příjem věcí hodin, hodin prodej hodin vrácení neprodaných věcí Manipulační poplatek činí 2 Kč za 1 ks zboží v hodnotě do 499 Kč a 10 Kč za 1 ks zboří v hodnotě od 500 Kč. l 9

10 Program kina Světozor na měsíc říjen Den v týdnu Datum čas Titul Délka Přístupnost cena (Kč) sammyho dobrodružství 3D 3D pohádka Dabing /130 pá román pro muže 2D komedie CZ Wall nespí street: peníze nikdy 2D drama Titulky alfa a omega 3D 3D pohádka Dabing /150 so mamas-papas 2D drama CZ Expendables: postradatelní akční Titulky Kajínek 2D akční CZ shrek: zvonec a konec 3D pohádka Dabing /135 ne agora 35mm historický Titulky román pro muže 2D komedie CZ po Ekofilm Ekofilm út Ekofilm Ekofilm st Ekofilm Ekofilm čt resident Evil: afterlife 3D 3D Sci-fi Titulky Habermannův mlýn 2D drama CZ alfa a omega 3D 3D pohádka Dabing /150 pá Habermannův mlýn 2D drama CZ piraňa 3D 3D horor Dabing skřítek rolli 2D pohádka Dabing /95 so Velké podmořské dobrodružsví 3D 3D dokument Dabing / román pro muže 2D komedie CZ Habermannův mlýn 2D drama CZ skřítek rolli 2D pohádka Dabing /95 ne román pro muže 2D komedie CZ Kajínek 2D akční CZ po shrek: zvonec a konec Ženy v pokušení 3D 35mm pohádka komedie Dabing CZ / út Ženy v pokušení piraňa 3D 35mm 3D komedie horor CZ Dabing st alfa a omega 3D román pro muže 3D 2D pohádka komedie Dabing CZ / čt scott pilgrim proti zbytku světa 2D komedie Titulky Jíst, meditovat, milovat 2D romantický Titulky legenda o sovích strážcích 3D rodinný Dabing /150 pá Kajínek 2D akční CZ Jíst, meditovat,milovat 2D romantický Titulky legenda o sovích strážcích 3D rodinný Dabing /150 so let s Dance 3D 3D taneční Titulky / Kajínek 2D akční CZ román pro muže 2D komedie CZ alfa a omega 3D 3D pohádka Dabing /150 ne román pro muže 2D komedie CZ počátek Sci-fi Titulky po resident Evil: afterlife 3D Kajínek 3D 2D Sci-fi akční Titulky CZ út sammyho dobrodružství 3D scott pilgrim proti zbytku světa 3D 2D pohádka komedie Dabing Titulky / st čarodějův učeň Habermannův mlýn 2D 2D dobrodružný drama Titulky CZ / čt Já, padouch 3D animovaný Dabing / občanský průkaz 2D komedie CZ občanský průkaz 2D komedie CZ pá Habermannův mlýn 2D drama CZ román pro muže 2D komedie CZ Já, padouch 3D komedie Dabing /150 so Iluzionista 35mm animovaný Titulky občanský průkaz 2D komedie CZ Kajínek 2D akční CZ legenda o sovích strážcích 3D rodinný /150 ne Já, padouch 3D komedie Dabing / občanský průkaz 2D komedie CZ po shrek: zvonec a konec ležáky 42 3D 2D pohádka válečný Dabing CZ / út Goemon Habermannův mlýn 35mm 2D historický drama Titulky CZ st runaways, the román pro muže 35mm 2D hudební komedie Titulky CZ čt let s Dance 3D 3D taneční Titulky / paranormal aktivity 2 2D horor Titulky alfa a omega 3D 3D pohádka Dabing /150 pá legenda o sovích strážcích 3D rodinný Dabing / Habermannův mlýn 2D drama CZ Já, padouch 3D komedie Dabing /150 so Ženy v pokušení 35mm komedie CZ Unaveni sluncem 2 2D válečný Titulky Kajínek 2D akční CZ D sammyho dobrodružství 3D pohádka Dabing /130 ne Kluci jsou zpět 35mm drama Titulky Ženy v pokušení 35mm komedie CZ Možnost sledování filmů ve 3D. Nejnovější a nejmodernější z produktů pro stereoskopické vnímání 3D obrazu v digitálních kinech. Brýle se vyznačují špičkovými vlastnostmi, doposud nejkvalitnější a nejmodernější technologií 3D projekce. 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010 l 10Rezervace vstupenek na

11 akce kultura Divadlo Pro děti Koncert Pozvánka Druhé představení v předplatném hra Peklo Jak statečný Honzík zoubky své zachránil Christiane Engel ve Výstavním sále Pod Věží Dny otevřených ateliérů v Třeboni str. 11 str. 11 str. 13 str. 13 Divadlo Divadlo J. K. Tyla v hodin, Kč Asketické divadlo maléhry Brno PeKlo Scéna hry Kto sa bojí Beatles představuje mentální prostor hlavního hrdiny, vojenského historika Emila. V prostrou se zjeví právě ta osoba, na kterou Emil právě myslí: manželka Milka, anestezioložka, která po svém prožívá ztrátu vlastní dcery; podv předplatném komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky poznamenal život jeden muž. Jsme zastánci teorie, že lidé, kteří spolu tvoří, by se měli navzájem podporovat a rozumět si i v soukromém životě. To u nás platí vrchovatě, neboť mimo divadlo máme třeba rádi všichni špagety a pizzu, neradi vstáváme před polednem, baví nás prosedět hodiny v čajovně a číst filozofické knihy o smyslu našeho bytí, nekouříme, nepijeme (což je v naší branži jev tak málo obvyklý, že jsme si vysloužili název asketické divadlo) a vidíme svět dost růžově. (To je prý nehorázná hloupost). Cena vstupenky je 30 Kč/osoba, pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny je vstup zdarma, pokud se prokáží průkazkou pojištěnce při koupi vstupenky. Divadlo J. K. Tyla v hodin, Kč Divadelní amatérský spolek riyo Praha KTo SA BoJí BeATleS Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské, Barbora Seidlová, Michal Bumbálek nebo Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora nebo Cyril Drozda nebo Barin Tichý. Divadlo J. K. Tyla v hodin JAK STATečný HonZíK ZouBKY SVÉ ZACHránil Jak přesvědčit děti o důležitosti pravidelné zubní hygieny? O tom je naše divadelní představení, které dětem vysvětlí, jaký nepřítel se skrývá v ústní dutině a jaké zbraně a techniku musí proti němu nasadit, aby jim jejich zoubky vydržely. Zkrátka je to napínavý a zábavný příběh, který děti od 3 let i jejich rodiče hravou formou poučí a také je zbaví strachu z návštěvy zubní ordinace. l 11

12 nájemnice Zuzka, krásná a důvěřivá mladá slečna, která se vídá s podezřelým přítelem z Kypru; Emilův přítel Chvila, ortopéd, kterému se všechno zdá o něco menší; ctižádostivá redaktorka Diana nebo Beo posvátný v kleci v nadživotní velikost Divadelní hru Kto sa bojí Beatles napsal Viliam Klimáček na objednávku dramaturgie činohry Slovenského národního divadla, kde měla v roce 2007 svou světovou premiéru. O dva roky dříve získala cenu Alfréda Radoka za nejlepší nezrealizovaný scénář. Divadlo Riyo se o pár měsíců později než Slovenské národní divadlo postaralo o premiéru českou. Hrají: Emil David Surmaj, Milka Tereza Picková, Peter Chvila Ondřej Dobisík, Dagmar Petra Pátková, Zuzka Lucie Kotrbová, Diana Daniela Mlchová, Marios Jan Hnat, Beo Patrik Wencl, kameramani Petr Mlch, Karel Ježdík Divadelní spolek Kajetán uvádí v premiéře komedii Pavla Němce AmANt: maminky to s námi vždycky myslí dobře. Někdy se to ale nedá vydržet. V tomto případě se maminka (H. Cepáková) snaží seznámit svou dceru (J. Fantová) se starším pánem (J. Guth), o kterém si myslí, že by jí mohl pomoci k vydání sólového CD. Kateřina však má ráda studenta Radka (M. Šimek) a ten vymyslí riskantní plán. Příběh ještě zkomplikují přespříliš aktivní policistka (P. Žilková / H. Herrmannová) a nahluchlá teta Emilka (E.Suchanová). Jak to všechno nakonec dopadne? Přijďte se podívat v sobotu 16. října v Vstupenky v prodeji před představením v divadle za cenu 70 Kč. Koncerty ŘADA ZimníCH ABonenTníCH KonCerTů Abonentní karty v prodeji! Až do termínu prvního koncertu si můžete v IKS na Masarykově náměstí nebo on-line na zakoupit zvýhodněné abonentní karty za 720 Kč. Běžný předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá 14 dní před konáním koncertu tamtéž. Průvodním slovem Vás koncerty provede Prof. Jiří Hlaváč. koncert Č. 1 čtvrtek 14. října 2010 od 19.00, Divadlo J. K. Tyla J. Lahodná, klarinet, M. Keiko, zpěv, I. Černá, klavír Program: R. Schumann, B. Crusell, C. Debussy, B. Martinů, W. A. Mozart, F. Schubert koncert Č. 2 čtvrtek 11. listopadu 2010 od 19.00, Divadlo J. K. Tyla J. Vonášková Nováková, housle, P. Novák, klavír Program: W. A. Mozart, F. Schubert, B. Smetana koncert Č. 3 čtvrtek 16. prosince 2010 od 19.00, Divadlo J. K. Tyla P. Nouzovský, violoncello, D. Wiesner, klavír H. Maciuchová, umělecký přednes Program: L. van Beethoven, C. Franck, M. Bruch, J. J. Ryba, P. J. Vejvanovský koncert Č. 4 čtvrtek 20. ledna 2011 od 19.00, Divadlo J. K. Tyla Tónobraní, prof. Z.a Růžičková, P. Hora Hořejš, M. Levický, klavír. V hudební části zazní skladby J. S. Bacha, F. Chopina a J. Ježka. koncert Č. 5 čtvrtek 24. únor 2011 od 19.00, Divadlo J. K. Tyla L. Silkenová, zpěv, E. Lintner, zpěv, J. Šaroun, klavír Program: F. Schubert, J. Brahms, A. Dvořák, B. Smetana koncert Č. 6 čtvrtek 24. březen 2011 od 19.00, Divadlo J. K. Tyla České noneto. Program: A. Rejcha, J. Brahms Na všechny koncerty Vás srdečně zve Agentura Končický a Třeboňská nocturna, o.s. Divadlo J. K. Tyla od hodin, 160 Kč ABonenTní KonCerT Jana Lahodná, klarinet Michiyo Keiko, zpěv Irena Černá, klavír Jiří Hlaváč, průvodní slovo Program: R. Schumann: Fantazijní kusy pro klarinet a klavír B. Crusell: Andante z Koncertu f moll pro klarinet C. Debussy: První rapsodie pro klarinet a klavír B. Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír W. A. Mozart : Adagio z Koncertu A Dur pro klarinet F. Schubert: Pastýř na skále; koncertní árie pro soprán, klarinet a klavír Předprodej vstupenek probíhá 14 dní před konáním koncertu v městském informačním a kulturním středisku třeboň, masarykovo nám. 103, tel.: , Beseda Beseda není pro Třeboňáky jenom hospoda. Beseda je víc. Je to symbol. Srdeční záležitost pro celé generace. Symbol prožitého mládí, symbol šťastných chvil strávených v příjemné společnosti s přáteli místními i návštěvníky města. Někdo může namítnout, že hospoda nemůže takovéto vzpomínky tak dlouho udržet. Desítky let Ne. Obyčejná hospoda ne, ale Beseda není obyčejná. Plesy v ní strávené, taneční čaje, posezení ve vinárně po kině, později i opravdové hodiny tanečních, kdy se někdy chodilo i za taneční. Proto nejen mně, ale spoustě mých známých vadilo a hlavně bylo líto, že budova, která byla pro naši generaci symbolem krásně prožitých okamžiků, chátrá, pustne a že začíná být ostudou města. A proto jsem byl rád, když jsem se dozvěděl, že se započne s její opravou. Po měsících prací jsem se mohl následně při slavnostním otevření objektu přesvědčit, že nejen sál, ale celý objekt i se všemi dostavbami a opravami může zase nové generaci návštěvníků sloužit opravdu důstojně k trávení chvil volného času. Ono dnešní mládeži už to asi tolik neřekne, mají své maturiťáky a pozdější diskotéky spojené s Roháčem, ve městě vznikla díky pracovitosti spousty lidí celá řada nových restaurací a kaváren, moderních i stylových (už prý přes 60), mají si kde posedět, měli i svůj Rokáč, ale moje generace i generace celé řady mých přátel mají radost, že dlouhou dobu nefunkční a uzavřený areál bývalé měšťanské besedy zase slouží svému účelu a jeho návštěva dělá zase mnoha lidem radost. Nikdy bych si nemyslel, že sednu a budu psát do novin, i když by to bylo u nás v Třeboni, ale znovuzrození Besedy koncem srpna bylo pro mě opravdu tak silným zážitkem, že jsem se o něj chtěl podělit i poděkovat Jan Nezbeda, Třeboň 12 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

13 Výstavní sál Pod Věží 23. října v hodin, 50 Kč KonCerT Christiane Engel klavír (vnučka nositele Nobelovy ceny míru dr. Alberta Schweitzera) STERN QUARTETT Praha (Michal Škampa, Jana Kopřivová housle, Jan Sedláček viola, Vladimír Růžička violoncello) W. A. Mozart: Klavírní kvartet g-moll J. J. Ryba: Smyčcový kvartet d-moll W. A. Mozart: Klavírní koncert B-dur K.V.238 Výstavy Výstavní sál Pod Věží v Třeboni 4. září až 2. října Výstava obrazů Zdenky marie novákové Otevřeno: mimo pondělí hodin muzeum a galerie Třeboň 1. června až 31. října Třeboňské seníky žalují přežijí rok 2022? 31. srpna až 31. října Výstava akvarelů a grafiky Jana novotného Otevřeno: každý den hodin Zámecká galerie 20. srpna až 3. října Historické čalounění Otevřeno: mimo pondělí a hodin Dny otevřených ateliérů Třeboň známý renomovaný výtvarník tomáš Paul přesunul svůj ateliér z hektické Prahy do třeboně a v rámci akce Dny otevřených ateliérů vás srdečně zve k představení svých nejnovějších prací a přátelskému posezení. Vzdělání SUPŠ /střední uměleckoprůmyslová škola/ v Praze obor scénografie Divadelní akademie múzických umění v Praze, katedra scénografie prof. Tröstera Kontakt: Husova 91, Třeboň, tel paul2, Městská knihovna Třeboň zve: týden knihoven 14. ročník Týdne knihoven s mottem Knihovna pro všechny proběhne v týdnu od 4. do 10. října. Výpůjční doba Městské knihovny bude v tomto týdnu každý den prodloužena do 20 hodin. Věříme, že tak alespoň malou měrou přispějeme k podpoře knih a čtenářství. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ale atraktivní využití volného času nabízíme i všem novým čtenářům. módní přehlídka V rámci Týdne knihoven srdečně zveme na módní přehlídku SOU a SOŠ Třeboň, která se bude konat v areálu městské knihovny ve čtvrtek v hodin. Celé Česko čte dětem Městská knihovna Třeboň se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. Odklon od psaného slova je nebezpečný obzvláště v demokracii. Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje doma, na trhu, u soudu, u volebních uren, píše Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem a dodává: Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu to je velmi nebezpečná stránka demokracie. Všichni chceme, aby naše děti obstály proti vulgárnímu naparování v dospívajících kolektivech, proti nástrahám nabízených drog, proti primitivismu hracích automatů. Nemůžeme očekávat, že dítě přijde na svět s kompletním hodnotovým systémem. Právě my mu musíme ukázat, čím je úcta, moudrost, solidarita. Je totiž úkolem rodičů, aby vštěpili svým dětem morální hodnoty, které by měly v budoucnu vyznávat. Dovolme dětem být dětmi a dejme jim co nejvíce prostřednictvím čtení, rozhovorů a společných chvil. Maminky, babičky, tatínkové, dědečkové a všichni, kdo byste chtěli zkusit předčítat dětem v knihovně, přihlaste se. Městská knihovna Třeboň, tel.: , l 13

14 Městská knihovna Třeboň vás zve na přednášku Mirka Vojáčka Nemoc a vztah k emocím aneb jak si sami škodíme a o práci s rekonektivními frekvencemi. Přednáška se koná 14. října 2010 od hodin ve studovně Městké knihovny Třeboň. Vstup zdarma. UPOZORNĚNÍ V úterý 19. října bude knihovna z technických důvodů pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení Počítačové kurzy v knihovně Od 1. listopadu budou v Městské knihovně Třeboň opět zahájeny bezplatné počítačové kurzy, tentokráte pro rodiče s dětmi do 15 let, kteří jsou na rodičovské dovolené nebo jsou nezaměstnaní. Jedná se o kurzy Základy práce s PC akreditované MŠMT a na ně naváží kurzy pokročilé práce s PC. Kurzy pořádá ve spolupráci s knihovnou Attavena, o.p.s. v rámci projektu Umanutý zavináč, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V základním kurzu účastníci získají počítačové dovednosti v programech MS Word, MS Excel, naučí se efektivně pracovat s internetem a elektronickou poštou. Každé lekce se bude účastnit i asistent výuky, který vyřeší individuální problémy studentů. Úspěšní absolventi programu získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. kurzy poběží každé pondělí do v čase 9 12 nebo h a během výuky bude bezplatně zajištěno hlídání dětí. více informací na zájemci se mohou přihlásit u Jitky Šimkové na tel , OKOLO TŘEBONĚ v Třeboni již po 19. Letní festivalová sezóna je nenávratně v minulosti, a tak přichází čas na zhodnocení a přípravy již 20. ročníku Okolo Třeboně a dalších kulturních událostí. Věřím, že festival opět potěšil mnoho stálých i nových příznivců. Mnohé vyšlo velice dobře. V letošním roce přálo na všechny akce opravdu letní počasí, ale doba ekonomické krize není vždy vstřícná pro kulturní projekty. Přesto se všechny plánované programy konaly v plném rozsahu. Na letošním Okolo Třeboně se uskutečnilo 38 programů.toto vysoké číslo zahrnuje jednotlivé koncerty kapel, divadelní představení, sportovní akce, literární čtení ad. Vše proběhlo na šesti scénách. V Třeboni letos proběhly velké koncerty nejznámějších osobností v oblasti folk music Děkujeme firmě Swietelsky, stavební s.r.o. za sponzorování kulturních akcí v třeboni Jarka Nohavici, bratrů Ebenů a bratrů Nedvědů, které byly také jedinými prázdninovými koncerty na jihu Čech. Loni započatý projekt Jihočeská klasika, který propojuje klasickou hudbu s dalšími žánry, je připraven do předvánočního období. Pro letošní rok se podařilo do třeboně přilákat osobnost pro tuto dramaturgii zcela jedinečnou, a to pana Jiřího Stivína s komorním orchestrem. takže už nyní se můžeme těšit na spojení jazzu a klasiky v třeboni. Festival také pomáhal jako v letech minulých ve spolupráci s Třeboňskou rozvojovou společností věnoval vstupenky pro zaměstnance Lékařské služby první pomoci Třeboň, pokračoval v Běhu Járy Cimrmana, který podporuje nadační fond Slunce pro všechny, a připomněl Ladislava Smoljaka, který stál u zrodu tohoto projektu v Třeboni. Nad letními festivaly převzali záštity hejtman kraje Mgr. Jiří Zimola a podpořilo ho Město Třeboň. Chtěl bych jménem svým i jménem všech, jak věřím, spokojených diváků poděkovat všem, kteří nám letos pomohli festival uskutečnit. Stejně jako v uplynulých letech bylo naším důležitým a stabilním partnerem Město Třeboň, a tak naše poděkování patří zastupitelstvu i vedení města. Obrovský dík za dlouholetou spolupráci patří samozřejmě Správě státního zámku Třeboň a jmenovitě panu kastelánovi Ing. Pavlu Hofmanovi. Našimi sponzory a partnery letos byly tyto společnosti: Budvar, Jaderná elektrárna Temelín, RWE Jihočeský kraj, Roche, Město Třeboň, ČEPS, Some JH, JVS, Třeboňská rozvojová společnost, Restaurace Šupina, Lázně Aurora, KP projekt, Resi, Agrico, Java, Fotoateliér Felix, Tiskárna Java, Pašek, IKS, Skynet, Hotel Zlatá Hvězda, Květinářství Zvonek. Mediálními partnery byla letos tato média: MF Dnes, Radiožurnál, RTA, ČRo Praha, ČRo České Budějovice, Radio Country, Radio Beat, Radio Prohlas, Radio Blaník, Radio Samson, Radio Kiss, Radio Faktor, Radio Blaník, Radio Folk, Český internet, TV Gimi, Třeboňsko.cz, Press, TS Třeboň, WIP Reklama, NVT, Mercury, Repro, Mc Production. Všem uvedeným děkujeme za podporu a pomoc. Nechci a ani nesmím zapomenout také na všechny pořadatele, kteří nejen během festivalu samého, ale v průběhu celého roku věnují svůj čas a energii udržení tradice velkých multižánrových přehlídek v Třeboni. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Ještě jednou díky Vám všem. Věřte mi, bez Vás by to nešlo. Další, již 20. ročník Okolo Třeboně se uskuteční od 24. do 27. června Aktuální info najdete na Pavel Barnáš Bratři Ebenové Zpátky do Třeboně sobotu zněly třeboňskou zámeckou zahradou notoricky i méně známé písně bratří Ebenů. Ti zde vystoupili již V potřetí. A určitě ne naposledy. Do redakce TS jsme dostali krátký rozhovor, který s Markem Ebenem vedla Jana Holoubková. Jak se vám hrálo na tak krásném místě v zámeckém parku a pod širým nebem? Dobře. Nehrajeme tu poprvé, už jsme v rámci Okolo Třeboně vystoupili, tuším, třikrát. Hraje se nám tu moc pěkně. Budeme rádi, když do těchto krásných míst budeme zase někdy pozvaní. už léta poslouchám vaše písničky, mám ráda nejen muziku, ale i vaše texty. Jak nejčastěji vznikají? máte nějaký rituál? Děkuji... Žádný rituál nemám. Často skládám při jízdě v autě a hodně záleží na situaci. Například písnička Houston vznikla při klasické situaci jel jsem někam hrát a cestou mi volala moje manželka. Tak mě napadlo, proč by podobná situace nemohla nastat cestou v raketě. Festival okolo třeboně slaví příští rok 20. výročí. Co byste mu popřál? Hodně věrných diváků. To, si myslím, je hodně důležité. A také nadále skvělý tým lidí, kteří na festivalu dělají. Především jeho hlavní organizátor Pavel Barnáš. A budeme moc rádi, když nás zase někdy do Třeboně pozve. Jana Holoubková 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

15 Kultura u sousedů BoRovAnY DnY otevřených AteliéRů výstava obrazů Evy Dudové výstavní síň za infocentrem na zámku, vernisáž výstavy v 18 hodin, výstava potrvá do , po pá 9 16 h trojzvuk zahajovací koncert žáků a učitelů zuš nový salonek ZUŠ DiSCo DJ Basslicker kulturní sál morčata na Útěku + afterparty kult. sál HRátkY PRo DůCHoDCe kulturní sál PoSezení S HeliGonkAmi klubovna DiSCo host verona kulturní sál kdo Si HRAJe, nezlobí odpoledne stolních her klubovna Podzámčí DětSký karneval pohost. Hluboká u Bor st ŽiJí tu S námi Den vietnamské kultury klubovna Podzámčí turist. a cyklotur. akce kčt PoDzimní krajinou info na mas Sdružení Růže vás zve na kurz a exkurzi na téma obnova sakrální architektury MAS Sdružení Růže pořádá v říjnu kurz podmalby na skle a exkurzi do novohradských hor. Obě akce jsou financovány z Programu rozvoje venkova a pro účastníky jsou zdarma. Přihlášky: nebo písemně na adresu MAS Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107, Borovany, případně telefonicky: kurz podmalby na sklo proběhne na kovárně v Nových Hradech od 10 do 17 hod. Uchazeči se seznámí s historií, tradicí i technikou podmaleb na skle, sami si zhotoví obrázek, potřebný materiál bude k dispozici. Kurz povede Jiří Honiss. exkurze na téma obnova sakrální architektury se uskuteční ( hod.) a povede ji Milan Koželuh. Plánovaná trasa: POHOŘÍ Šance Pohoří (cca 2,5 3,5 hodiny chůze + 1 hod. zastávky). Jedná se o málo známé okolí Pohoří na Šumavě. Odjezdy autobusu budou z autobusových nádraží: Borovany 9.00 hod., Trhové Sviny 9.20 hod., Nové Hrady hod., Horní Stropnice hod., Benešov nad Černou hod. Plánovaný návrat do Borovan v hod. Řemesla a Bramborování na kovárně v Nových Hradech Společnost Rožmberk o.p.s. a kovář Daniel Černý Vás zvou ve dnech do Novohradské kovárny, která se zapojí do Jihočeského projektu Den otevřených ateliérů. Po oba dny bude kovárna otevřena od 10 do 17 hodin a najdete zde nejen kovářství, ale i jiná řemesla. Na sobotu jsme ještě připravili ochutnávku tradičních bramborových jídel, tvůrčí dílny pro děti a od 15 hodin pohádku Perníková chaloupka v podání loutkového divadla z Třeboně. Bližší informace O. Černá, , letecké příběhy Třeboňáka V nakladatelství Svět křídel (Cheb 2010) vyšla zajímavá publikace plk. letectva v.v. Ing. Ladislava Vejvody: Letecké příběhy, jak je psal život. Autor v ní uvádí pět desítek dramatických i veselých příběhů z leteckého prostředí, některé i z Třeboňska, např. o výrobě letadel v Třeboni (v místech dnešního Otavanu). Čtivé příběhy ze života letců a z leteckého prostředí dodávají čtenáři pocit hrdosti nad tradicí našeho letectví, které má dodnes světové jméno. Kniha má 174 str. s 32 fotografiemi a je k dostání v Č. Budějovicích (a bude rovněž k dostání v knihovně v Třeboni) za 220 Kč šh taneční večery Živá HuDBA hod pá Second Service band 30 Kč pá krystal 30 Kč pá Pohoda česká 30 Kč pá Face 30 Kč V LISTOPADU od hod. PARKÁN legendární rocková strakonická kapela. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek: Bertiny lázně, IKS, Infocentrum Aurora. oldies večery hod so DJ Smile pá DJ Pekárna so DJ Fanny so DJ Jakub Poles so DJ Pekárna Kulturní akce v Besedě (taneční večery, oldies, speciální akce) se budou konat ve společenském sále. SPeCiální AkCe ne odpoledne s dechovkou, hraje REGENT zdarma ne Halloween Party pro děti s DJ Zvánovcem zdarma RoCk music BAR Každý pátek a sobota od hod. rockové večery s DJs. (DJ Wyryl, DJ Fox, DJ Ferko, DJ Sicky, DJ Syndrome, DJ Craffo, DJ Clipper, DJ Thinngy...a spousta dalších) oznámení V listopadu začne maturitními plesy plesová sezóna v Třeboni. Všechny plesy se uskuteční v nově otevřené Besedě. městská hala roháč na Sadech 349/ii, Třeboň Provozní doba: po čt zavřeno, pá so , ne zavřeno info a rezervace: tel.: , HoRní BAR Pá Dance Party-Dj melly zdarma Pá Diskotéka-Dj Sokl zdarma So taneční večer 30 Kč Pá Havana Párty Dj kahoun zdarma Pá laser Show-Dj Roman máj zdarma Pá Dance Party-Dj Petervanolej zdarma velký Sál So : Akvatrhy ryb, rostlin a příslušenství l 15

16 Bertiny lázně s. r. o. Provozní doba kulturního oddělení: Po, St, čt: 7: h, Út, Pá: 7: h Telefon: , e mail: Petra Kubátová, DiS po Krčín a jiné rybníkářské kuriozity Ing. M. Hule DB ne Diskotéka pro dospělé: DJ Zvánovec, 25 Kč A po Taneční večer: Sono, 30 Kč A st Symboly v tarot. kartách užité v umění Faltusová DB pá Madam Mici a Pedro: posezení s kytarou, volné DB ne Taneční večer: Zenit, 30 Kč A po Taneční večer: Obzor 30 Kč A st Taneční večer: Krystal, 30 Kč A čt Přednáška: Lásky Petra Voka PhDr. J. Psíková DB pá Krčín a jiné rybníkářské kuriozity Ing. M. Hule DB ne Georgi One men Schow večírek, 30 Kč A po Taneční večer: Face, 30 Kč A út Přednáška: Třeboňsko,,Ptačí ráj M. Šimek z Nadačního fondu pro vydru DB st Přednáška: Léčivá síla rašeliny a slatiny, doc. MUDr. Petr Petr, PhD. DB st Taneční večer: Rosa, 30 Kč A čt Přednáška: Kneippova metoda, Liftec Bc. Drahomíra Vaculová, Dis DB pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou DB ne Taneční večer: Evergreenmusic Z. Hrabala, 30 Kč A po Diskotéka pro dospělé, DJ Zvánovec, 25 Kč A po Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity, Ing. M. Hule DB út One men trombone men pozounový sólista Mgr. J. Bešťák, zlatá éra taneční a jazzové hudby let až po novější evergreeny a hity let 60. až 80., 30 Kč A st Taneční večer: Sono, 30 Kč A ne Taneční večer: Zenit, 30 Kč A A restaurace Adéla v areálu Bertiných lázní, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 hod., tel.: ) lázně Aurora s. r. o. infocentrum lázní Aurora otevřeno pondělí, středa, pátek hod. úterý, čtvrtek hod. Tel , so Taneční večer: ROSA, vstupné zdarma H po Přednáška: HOUBY TŘEBOŇSKA RNDr. Kotilová PM po Koncert: PĚSLAV OZVĚNA, vstupné dobrovolné S út Taneční večer: KRYSTAL, vstupné zdarma H so Taneční večer: FACE, vstupné zdarma H po Koncert vážné hudby Slavné árie, vstupné 70 Kč S po Přednáška: CO JEŠTĚ NEVÍTE O LÁZEŇSKÝCH PROCEDURÁCH PhDr. Marek Zeman PM út Taneční večer: ROSA, vstupné zdarma H st Přednáška: CESTA KE ZDRAVÍ PODLE PROF. MUDr. JOSEFA JONÁŠE Jan Mašek PM st Koncert: Swingový orchestr České rozhlasu České Budějovice, vstupné 100 Kč S čt Taneční večer: KRYSTAL, vstupné 30 Kč S čt Přednáška: KTERAK SE RYBNÍKY NA TŘEBOŇ- SKU LOVÍ Ing. Miroslav Hule PM pá Koncert: CHORVATSKÝ SBOR, vstupné dobrovolné S so Taneční večer: SONO vstupné zdarma H po Koncert: ZUŠ, vstupné dobrovolné S út Přednáška: Historie Rožmberků PhDr. J. Psíková PM út Taneční večer: FACE, vstupné zdarma H út Koncert: TŘEBOŇSKÝ LÁZEŇSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, vstupné 70 Kč S st Přednáška: LÉČIVÁ SÍLA RAŠELINY A SLATINY doc. MUDr. Petr Petr PM st Koncert: TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI, vstupné 70 Kč S čt Taneční večer: POHODA ČESKÁ vstupné 30 Kč S pá Módní přehlídka společnost IVI S so Taneční večer: TŘEBOŇSKÝ SWINGOVÝ VÝBĚR, vstupné zdarma H po Koncert: klavírní duo Skladby inspirované českými lidovkami, vstupné 50 Kč S út Přednáška: KTERAK SE RYBNÍKY NA TŘEBOŇ- SKU LOVÍ Ing. Miroslav Hule PM út Taneční večer: SONO, vstupné zdarma H st Přednáška: CESTA KE ZDRAVÍ PODLE PROF. MUDr. JOSEFA JONÁŠE Jan Mašek PM st Koncert: LEONA MACHÁLKOVÁ, vstupné 150 Kč S čt Taneční večer: ROSA, vstupné 30 Kč S so Taneční večer: DJ ZVÁNOVEC, vstupné zdarma H S společenský sál, PM přednášková místnost, H restaurace Harmonie Společné prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK každé úterý, odjezd od Lázní Aurora hod. SCHWARZENBERSKÁ HROBKA každý čtvrtek odjezd od Lázní Aurora i od Bertiných lázní hod. Expozice TŘEBOŇSKO KRAJINA A LIDÉ prohlídka každá středa, odjezd od Lázní Aurora ve hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR každý pátek hod. exkurze s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva Individuální prohlídky TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze s ochutnávkou piva objednávky denně KOSTEL SV. JILJÍ denně od hod. AKVÁRIUM KRČÍNŮV DŮM denně mimo pondělí hod. MUZEUM denně hod. Kulturní přehled říjen Peklo / divadlo v předplatném Divadlo J. K. Tyla Abonentní koncert J. Lahodná, M. Keiko, I. Černá Jak statečný Honzík své zoubky zachránil představení pro děti Amant / Divadelní spolek Kajetán premiéra divadelního představení Regent Cup závody dračích lodí pláž Ostende Christiane Engel a STERN QUARTETT Praha koncert Výstavní sál Pod Věží Dny zdraví v Třeboni Kto sa bojí Beatles Amatérský divadelní spolek Riyo Praha 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

17 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel/fax: , mše SvAté pondělí: setkání dětí (malování, třeboň děkanský kostel : zpívání) v hod. pondělí pátek hod., na děkanství, večerní chvály sobota 8.45 hod. a (nešpory) hod., v zimním období večerní úterý: příprava dětí na svátos- mše od hod. ti (první sv. přijímání, křest) majdalena: středa: eucharistická adorace neděle hod. hodinu před mší svatou kaple Branná: čtvrtek: první čtvrtek v měsíci sobota hod. eucharistický průvod po kaple lužnice: mši svaté a modlitby za kněze sobota hod. pátek: 8.00 hod. modlitba kaple Domanín: matek v kapli na děkanství čtvrtek hod. sobota: odpolední mše svatá kaple Břilice: s nedělní platností v kaplích sobota hod. dle rozpisu kaple Přeseka: neděle: farní klub po ranní sobota hod. mši svaté ve společenské Schwarzenberská hrobka: místnosti. sobota hod. Vyučování náboženství na PRAviDelná Setkání školách dle rozvrhu Zprávy z farnosti Setkání učitelů Pod záštitou Města Třeboň se konalo 26. srpna ve farním sále setkání učitelů z obvodu škol Třeboně a okolí. Mezi více než 40 svých bývalých kolegů zavítal i dřívější středoškolský profesor, starosta PaedDr. Jan Váňa. Dalším vzácným návštěvníkem byl univerzitní profesor a bývalý ministr školství PhDr. Petr Piťha, CSc. Pedagogům byla zpřístupněna i Křížová chodba kostela a malá výstavka s nabídkou literatury. Začátek školního roku Letošní pouť Panny Marie Královny v sobotu 21. srpna proběhla za velké účasti poutníků a farníků. Začátek nového školního roku se pak pro školní děti přihlášené na náboženství duchovně otevřel bohoslužbou slova. Žádáme rodiče, aby přihlásili své děti na výuku náboženství. Bližší informace na farním úřadu ( ). Na děkanském úřadě začala také pravidelná setkání mládeže každou druhou neděli. Věkové skupiny od 10 do 14 let mají setkání od dvou do čtyř v neděli odpoledne a mládež věkových skupin od 15 do 20 let od čtyř hodin odpoledne. Program připravuje Mgr. Kalná. Hostýn na Moravě Jako každoročně se v září konala v Hostýně pouť politických vězňů. Hlavním kazatelem v naplněné poutní bazilice byl pražský arcibiskup Monsignor ThLic. Dominik Duka OP. Neu Nagelberg v Rakousku Malá rakouská obec v blízkosti našich hranic vzorně pečuje o památník obětem komunismu, který vedle kostela postavili emigranti, zejména ze Švýcarska, k uctění památky pronásledovaných a vězněných československých občanů. Bývalí političtí vězňové se každoročně scházejí u tohoto pomníku ku vděčné vzpomínce. Nápis na památníku hlásá zasvěcení obětem komunismu v řeči české, německé a anglické. V pátek 17. září se konal do obce Neu Nagelberg zájezd Konfederace politických vězňů z Prahy a přistoupila skupina z Třeboně, aby se společně zúčastnili vzpomínkové návštěvy a mše svaté celebrované česky, latinsky a německy. Pouť za rodiny Na sobotu 27. listopadu je do Třeboně pozván jako hlavní celebrant poutě za rodiny a duchovní povolání Jeho Eminence emeritní arcibiskup kardinál PhDr. Miloslav Vlk, čestný občan města Třeboně. Na jeho návštěvu se těší velký počet jeho přátel a vřele tímto zveme všechny občany na slavnostní mši svatou s panem kardinálem. evangelická církev metodistická HuSoVA KAPle, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , č. ú / 0800 neděle abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Bohoslužba s památkou večeře Páně /br. J. Kantor z Plzně/ ÚteRý a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Pozvání k biblické hodině kazatel Církve bratrské P. Jareš neděle a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Bohoslužba s kázáním /Svidenský V./ ÚteRý Kniha života / Výklad Bible neděle Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Bohoslužba s poselstvím /kazatel Novák R./ ÚteRý Poznáváme knihu knih Písmo svaté, Biblická hodina neděle Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Bohoslužba s poselstvím /Vančura T./ ÚteRý Čtení z Bible kralické, Biblická hodina neděle Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené. Bohoslužba s poselstvím /Šroubek J./ výuka základů křesťanství individuálně i skupiny. korespondenční Biblický kurz je možno objednat na farním úřadě. Naše knihkupectví nabízí Bibli a jinou duchovní literaturu. Diakonie poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, závislým a maminkám v nouzi. Možnost domluvit schůzku v naší klubovně nebo přímo u vás doma. Křesťanské poradenství: Svatby, křty, církevní pohřby Kde je tvůj domov? Tvým životem by měl být Kristus. Ježíš neměl kde složit hlavu. Ty smíš mít dům, ale pouze jako nezbytnost, nikoli jako známku své touhy něco vlastnit. Ptáci ve voliérách zoologické zahrady v San Diegu, pocházející z Aljašky, hledí stále k severu. Podobně i my hledíme k nebi, našemu pravému domovu. Richard Wurmbrand Dne 11. září zavítaly do Třeboně Ozvěny Třebíčského židovského festivalu s bohatým programem. V Divadle J. K. Tyla vystoupil taneční soubor Yocheved, pěvecký soubor Cantus Slunko a s recitálem židovských písní Renata Drössler s hudebním doprovodem. Akce se konala ve spolupráci měst České inspirace a UNESCO., foto cs l 17

18 rozhovor libuše Klozarová jaké to bývalo v Třeboni Paní Libuše Klozarová, roz. Mikyšková ( ) pamatuje Třeboň ještě z dob, kdy tu chodila do školy. Pamatuje také České Budějovice, kde absolvovala učitelský ústav (1941) a stala se učitelkou. Zamilovala si však také Prahu, kde se již jako studentka účastnila pohřbu Karla Čapka, obdivovala umění operní pěvkyně Marie Podvalové, a odkud se dnes vrací do svého domečku v Třeboni. Dejme však slovo této vzácné dámě. Jaké rodinné kořeny máte v Třeboni či v jižních Čechách? Lásku k jižním Čechám mi předal můj tatínek, jeho rod pocházel z obce Žíteč. Můj dědeček, František Mikyška, se jako mladý vydal ze Žítče do Prahy. Na Malé Straně si pořídil obchod, oženil se tam, ale po pár letech se vrátil do jižních Čech, do Lomnice nad Lužnicí. Zkupoval borůvky, brusinky, vejce, pronajal si rybníky a o vánocích posílal kapry do Prahy. Zařídil si také výrobu slaměných obalů na láhve. Tehdy se i lahvové pivo posílalo v takových obalech. Dařilo se mu velmi dobře. Můj tatínek, Emanuel Mikyška, vystudoval učitelský ústav v Soběslavi, ale učitelské místo dostal v Zásmukách na Kolínsku. Oženil se tam a já jsem se již narodila v Plaňanech. Tatínek stále toužil zpět do jižních Čech, a hlavně do Třeboně. Dosáhl toho v r Byl ředitelem měšťanské školy, výborným učitelem, měl aprobaci z přírodopisu, fyziky a matematiky. Miloval přírodu a výborně ji znal. Po válce se vrátil ředitel Kopačka, a tatínek se stal ředitelem v Odolené Vodě u Prahy. Tam ale nedržel komunisty vyhlášenou stávku a byl suspendován na učitele. Považoval to za velkou nespravedlnost a odešel předčasně do důchodu s malou penzí a vrátil se zpět do Třeboně. V r se mi narodil bratříček Milan. Nebylo to dlouho, co vznikla samostatná republika, a Třeboň tuto skutečnost vždy intenzivně prožívala. V den 28. října byly všude prapory a u pomníku padlých před školou jsme v sokolských krojích drželi stráž. Také v r. 1926, kdy navštívil Třeboň president Masaryk, byla velká sláva, plné náměstí lidí a vítání před radnicí. Které jiné postavy z Třeboně Vám utkvěly v paměti? Ve školce nás učila výborná učitelka sl. Tajmerová, později Cábová. Hrála s námi divadlo a to i později, kdy jsme chodili do školy. V první třídě mě učil pan ředitel Preininger, později byl ředitelem p. Záruba, pak pamatuji pana učitele Chada, který byl moc hodný a obětavě nám maloval krásné ptáčky do památníků. Na měšťance to byli učitelé Paťha, Havel, Nohavová, Peterková, Kuželková, Vinduška aj. Také si vzpomínám na mnoho spolužaček a tyto vzpomínky se obnovily při našem setkání po 50ti letech v r Setkání zorganizovala naše spolužačka, Marie Doležalová, což bylo opravdu moc pěkné. Bohužel mnohé a právě mně blízké osoby již nebyly. Jaký byl společenský život v Třeboni? Kulturní život v Třeboni byl, myslím, neobyčejně bohatý a moji rodiče se jej plně zúčastňovali. Byli členy Sokola, společně s komisařem Lehkým vybudovali a hráli loutkové divadlo, které pak převzal prof. Endris. Tatínek pracoval pro Masarykovu ligu proti TBC, maminka hrála ochotnické divadlo. Divadlu Třeboň vždy přála, stavovali se tu často kočující společnosti. Několikrát např. Červinkova společnost, kde hráli manželé Hrušínských, a byl tu i jejich tehdy asi 3letý syn, později nezapomenutelný Rudolf Hrušínský. I my děti jsme hrávaly divadlo již ve školce, která byla v rohu Palackého náměstí, chodila jsem do ní až do svých 6ti let. Velice byl pro nás zajímavý a záhadný otec děvčat Dittrichových, byla to dvojčata. Jejich otec vždy přijel po dlouhé době, byl neobyčejně vysoký, měl vousy a vážně, pomalu chodil. Byl prý hvězdář a pracoval v Tatrách na hvězdárně. Nám malým holkám se to zdálo záhadné a docela ráda bych věděla, zda to byla pravda. Z mého nynějšího pohledu byl život v Třeboni velice příjemný. Byl zde velký počet úředníků od státních lesů a statků. Pamatuji pana Ing. Vodu, jeho vysokou ženu, kterou si jako legionář přivezl z Ruska. Pamatuji si také rodinu Ing. Pražáka, početnou rodinu Dvořákovu a rodinu Ing. Rubína, který pracoval na regulaci řeky Lužnice. Na Ostende prodával lahůdky pan Bulíček, krám měl u Jindřichohradecké brány. V té době byli v Třeboni dva lékaři, MUDr. Fiala, starý mládenec s bílými vousy, během světové války byl vojenským lékařem. Druhý lékař byl MUDr. Arnošt v ulici za kostelem, v domě, kde byla záložna. Byl to velice šarmantní pán, měl hezkou ženu a dvě dcery. Starší Zdenka se provdala za prof. Endrise. Lékárníkem byl Mgr. Přidal. Asi v r byl postaven tzv. Okresní dům (Třeboň byla původně okres), nyní Ústav zdraví. Dole byl sirotčinec, na svou dobu skvělý. V poschodí byly krásné byty, do jednoho se hned nastěhovali rodiče. Naproti ve vile bydleli Ježkovi, vedle rotmistr Zahradník. Naproti přes ulici moje spolužačka Anča Hadačová. Měla hodně starší sestru Boženu, ta se provdala za p. Vonku a já jsem se nedávno potkala s jejím synem, společně jsme zavzpomínali. Víc znal moji sestru. Nejradši jsem měla Anču Jaklů, její tatínek byl správcem velké cihelny proti hřbitovu a mohli jsme si tam všude hrát. Na Kopeček k sv. Petru a Pavlovi jsme často chodily po sklizni brambor k Marii Hanzalové (Doležalové) péct brambory, a to se nám moc líbilo. Byla jste ochotnicí v třeboňském divadle. Vzpomenete si na některé další ochotníky, hry a postavy, které jste hráli? O divadlo se staraly dvě starší sestry Kuthanovy, bydlely tam, kde je dnes penzion p. Míška. Jednou jsem hrála zlou Marušku, které sloužili trpaslíčkové. Ještě mám fotografie, kde stojíme všichni účinkující na schodech u divadla. Dokonce jsem hrávala ještě v době, kdy jsem jezdila z Budějovic na prázdniny. Naposled Modestu v Nezvalově Manon v režii prof. Endrise. Prof. Endris byl, myslím, po celou dobu, co v Třeboni působil, hybnou silou kulturního života. Kromě divadla zde byl 41členný amatérský orchestr. Muzicírovalo se i v domácnostech, vím, že k nám chodíval prof. Sedlecký a prof. Pech a s tatínkem hrávali. Pozoruhodný byl prof. Pech, velice vzdělaný člověk, odešel do Prahy, kde byl vydán jeho Slovník cizích slov, myslím tehdy první u nás. Také k nám chodil prof. Böhm, ten se zase angažoval v pěveckém spolku Pěslav, myslím že učil kreslení a byl trochu bohém. Jak se odvíjel Váš další život? Život v Třeboni plynul zdánlivě idylicky, ale naši rodinu čekal zlý čas. Dědeček na odpočinku v Lomnici, stále ještě plný síly, přemluvil maminku, která měla peníze, že spolu postaví podnik na slaměné obaly. Skutečně to udělali v Třeboni u nádraží. Sotva se výroba rozběhla, rázem se obaly přestaly používat (nahradily je přepravky) a podnik zkrachoval. Co ale byla opravdu tragédie, byla smrt mého bratra. Dostal záškrt, Dr. Fiala snad trochu váhal a do nemocnice přijel pozdě. Maminka se úplně zhroutila, odjela do Zásmuk, v Třeboni nechtěla být. Čas ovšem i tady vše zmírnil, i když to trvalo dlouho. Dědeček se sebral a odjel do Jugoslávie, a tak podnik zůstal na starosti tatínkovi, který si jej nikdy nepřál a chtěl být vždycky kantor. V r se narodila moje sestra Eva, vystudovala v Třeboni gymnázium. Později emigrovala a žije s rodinou ve Vancouveru. V Praze má garsonku. V r mě rodiče poslali na rok do školy do dívčího penzionátu do Zwettlu. Tatínek si přál, abych byla učitelkou, a na druhý pokus jsem se dostala na učitelský ústav v Českých Budějovicích, kde jsem v r maturovala. V Praze se scházeli (nebo ještě scházejí) Třeboňáci tam žijící. Účastnila jste se někdy jejich sešlostí? Spolek Třeboňáků jsem v Praze nenavštívila. Myslím, že i ti staří jsou daleko mladší než já. Děkuji Vám za rozhovor a k 90. narozeninám přeji hlavně dobré zdraví. Ptal se Štěpán Husák. 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

19 Přišel čas výlovů Přinášíme rozhovor s osobou zde nejpovolanější, ředitelem Rybářství Třeboň, Hld. Ing. Janem Hůdou, PhD. Pane inženýre, podzimní čas mlh a kouzelně barevné přírody je rovněž i časem ků Rožmberka. Určitě navštívit výlov krále českých rybní- výlovů nejkrásnějších rybníků na třeboňsku. na který byste nás jako ředitel hočeské univerzity, proslýchá se i o brz- vím, že pracujete i v managementu Ji- holdingu pozval a proč? kém ocenění této vaší činnosti. Prozradíte našim čtenářům něco bližšího? Určitě bych rád pozval čtenáře na výlov rybníka Rožmberk, který se bude lovit ve Dne 17. září proběhne u příležitosti 50. dnech října. Již v srpnu jsme inzerovali, že je to vlastně pokračování Ryčeské univerzity v Českých Budějovicích výročí založení Zemědělské fakulty Jihobářských slavností v Třeboni. Rožmberk slavnostní veřejné zasedání vědecké rady. je jedinečný v celém Česku a je to nejen Na tomto zasedání mi bude předána pamětní medaile, kterou mi udělí děkan uni- rybářský pojem. Jeho výlov je pokaždé i pro mne silným zážitkem a zároveň zamyšlením, když si uvědomím, že toto dílo dlouholetý přínos k rozvoji oboru. verzity prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. za v historických dobách stavěli rybníkáři Hráze rybníků jsou nezastupitelně důležité svou funkcí v době přívalových li- pouhých šest let. Co vás na těchto podzimních výlovech jáků, které i letos ohrozily naše území. zajímá i po letech v profesi osobně nejvíce? opatřeních s nimi se pojících? Je nějaká novinka v protipovodňových Vždy totéž jaký je hospodářský výsledek. Zdá se, že se trochu něco děje. V otázkách To znamená kvalita lovených ryb, jejich Václava Moravce jsem všem politikům přírůstek od nasazení po výlov, velikost (napříč politickým spektrem) dal otázku, vegetačních ztrát a množství spotřebovaného krmiva. Při výlovech plůdků a násad bezpečnější. Náměstek ministra zeměděl- co udělají proto, aby hráze rybníků byly pak jejich zdravotní a kondiční stav. ství si vyžádal podklady od Státního podniku Povodí Vltavy pro využití retenčních výlov kterého rybníka byste doporučil návštěvníkům našeho města právě letos? schopností rybníka Rožmberk pro transformaci povodňových průtoků v Lužnici. Tyto podklady byly zpracovány v měsíci září tohoto roku a uvádějí, kolik může rybník vody zadržet, dále pak kolik budou činit finanční náklady včetně ochranných hrází ve Staré a Nové Hlíně. Přejme si všichni, aby se tento záměr realizoval. Pro lepší informovanost čtenářů uvádím, že Nové řeky jsou již opraveny nákladem 240 mil. Kč. a splavy, které návštěvníci znají pod názvem Rozvodí, jsou předělané v nákladu 93 mil. Kč. Teď už zbývá dodělat jen vlastní rybník Rožmberk, aby mohl bezpečně čelit velkým vodám a i nadále svými retenčními schopnostmi ochránil bydliště obyvatel mnoha obcí a měst, která se rozprostírají na toku řeky Lužnici pod jeho hrází... Pane inženýre, přeji vám, aby se práce ve vašem oboru i nadále dařila a děkuji za rozhovor. Mgr. Jaroslav Císař Dne 17. září 2010 byla p. ing. Janu Hůdovi, PhD. děkanem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích udělena u příležitosti 50. výročí založení Zemědělské fakulty Pamětní medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání a dlouhodobou spolupráci se Zemědělskou fakultou. Klubem absolventů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity mu byl dále udělen Pamětní list za mimořádné zásluhy a rozvoj a propagaci Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Blahopřejeme! Redakce TS PřehleD výlovu vybraných rybníků ponědražský: rožmberk: Jezero: Velký tisý: záblatský: Špačkov: spolský velký: společnost rybářství třeboň a.s. zvlášť zve na slavnostní výlov rybníka rožmberk ve dnech bohatý doprovodný program včetně Kuchařského čarování petra stupky s třeboňským kaprem ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÝ KRUMLOV, TŘEBOŇ Ve dnech se uskuteční 36. ročník EKOFIL- MU, Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Bude probíhat v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a v Třeboni (Kino Světozor, Masarykovo náměstí, Beseda, Dům přírody Třeboňska). zahájení festivalu proběhne v třeboni cyklojízdou a vystoupením skupiny the tap tap. Na 36. EKOFILMU uvidíte a uslyšíte soutěžní promítání, filmové přehlídky, promítání a programy pro školy, odborný program semináře, workshopy, diskuse, povídání s filmovými tvůrci, divadelní, hudební a další doprovodné programy. Celým festivalem a závěrečným večerem bude provázet Jaroslav Dušek. Na festival je přihlášeno 226 filmů ze 40 zemí, z toho je 61 soutěžících. 36. ročník festivalu EKOFILM je věnován Mezinárodnímu roku biodiverzity. l 19

20 neziskovky Pravý moravský košt vín poprvé v Třeboni V sobotu mohli návštěvníci Třeboně a milovníci dobrého vína navštívit pravý moravský košt vína, který se konal ve sladovně pivovaru Regent v Třeboni. Akce byla součástí projektu spolupráce mezi Místní akční skupinou Třeboňsko a Místní akční skupinou Mikulovsko. Do Třeboně přijeli zástupci osmi vinařských závodů z Mikulovska, aby představili svou produkci. Ačkoliv většina návštěvníků akce nejsou odborníci na víno a s podobně organizovaným koštem se setkali poprvé, předčil zájem o tuto akci očekávání organizátorů. Zmiňovaná akce je součástí projektu Třeboňsko a Mikulovsko společně pro zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu. Cílem tohoto projektu je maximální využití hlavních fenoménů obou regionů pro cestovní ruch. A to je víno pro oblast Mikulovska a ryby a zvěřina pro oblast Třeboňska. o.p.s. Ing. Jaromír Vávra, CSc. Třeboň na Pálavském vinobraní v Mikulově Ve dnech 10. až 12. září se konalo v Mikulově již tradiční Pálavské vinobraní. Letošní ročník se mimořádně vydařil a díky bohatému programu a krásnému počasí měl i rekordní návštěvnost. A ještě v něčem bylo Pálavské vinobraní výjimečné, a sice v tom, že letos na něm bylo jako partner poprvé zastoupeno Třeboňsko. Známý kulinářský rybí specialista Miloš Štěpnička měl velký úspěch u návštěvníků vinobraní, když jim v několika výstupech ukázal praktické zacházení s rybami v kuchyni, jehož výsledky mohli návštěvníci na místě ochutnat. Součástí prezentace Třeboňska byla i nabídka rybích specialit a uzených ryb. Obrovský zájem hostů o rybí speciality potvrzovaly dlouhé fronty před stánky. Velký úspěch sklidila i známá jihočeská dudácká kapela Dudlajda, která se představila nejprve na hlavní tribuně mikulovského náměstí. První účast Třeboňska na Pálavském vinobraní byla všemi hodnocena jako velice úspěšná a všichni se vyslovili pro opakování v příštím roce tak, aby vznikla tradice vzájemné spolupráce mezi Třeboňskem a Mikulovskem. Ing. Jaromír Vávra, CSc. ředitel MAS Třeboňsko o.p.s. Jaké bylo iii. Houbování v Třeboni Přestože první zářijový víkend vládlo chladné počasí, návštěvníci již třetího ročníku Houbařských slavností přišli opět v hojném počtu. Houbobraní již tradičně zahájila paní místostarostka A. Kahounová. Kancléř Jihočeského pohádkového království M. Goetz jí předal putovní dřevěnou lžíci, aby mohla ochutnávat kulinářské speciality v zapojených restauracích. A stejně jako v loňském roce pak zájemcům udělovala speciální turistická razítka s houbařským kapříkem. Výstavou hub proudily davy nadšených houbařů. Mykoložka p. Kotilová určovala donesené houby. Pokud byly jedlé, odnesli si majitelé i chutný recept na jejich přípravu. Děti s rodiči pilně vyráběly houbové kloboučky, ve kterých pak soutěžily o titul Nejhoubovatější lidské houby. Zahrádkářská výstava představila svým návštěvníkům unikátní dary z třeboňských podzimních zahrádek. Pohádky loutkového divadla potěšily mnoho malých diváků. Díky Červenému kříži už návštěvníci vědí, jak zachránit člověka při otravě houbami či jak ošetřit poranění houbařským nožem. Rybáři jako vždy bodovali s vynikajícími uzenými rybkami. Třeboňský včelař, p. Sedláček přijel s velkými zásobami vynikajícího medu a včelím úlem. Zapojené restaurace se i letos trumfovaly v houbařských dobrotách. Dobrodužné povahy si zasoutěžily v historických houbohrách, například v sekání zemského jablka nebo při oblékání rytířské zbroje na čas. Černá paní Domanínská se ujala všech, jejichž život stojí za houby, a vyvěštila jim lepší a houbovatější budoucnost. Nejvzácnější houbu při trhání hub z vlaku našla fenka Nelinka od zapřisáhlého houbaře a pravidelného návštěvníka Třeboně, p. Krále. V muzeu děti kreslily ve staré houbařské škole. Večerní přednáška o houbách s promítáním byla velmi poučná a příznivci nočního života si zaskotačili na Houbařské diskotéce. Zlatým hřebem celého programu byla noční mysteria, poslední v letošním roce. Na tuto velkolepou podívanou, kdy v historickém srdci Třeboně ožijí dávné pověsti, bylo zcela vyprodáno. Agentura Třeboňsko děkuje Městu Třeboň a všem zapojeným subjektům za jejich společné úsilí, které bylo i letos korunováno úspěchem na Houbařských slavnostech. J. Formánková, Agentura Třeboňsko ZO ČZS Třeboň pořádá 16. až 17. října 2010 Tradiční podzimní zahrádkářskou výstavu Výstava je otevřena v Domě zahrádkářů v Husově ulici (naproti kostelu) vždy od 9.00 do hodin. Můžete si prohlédnout zahrádkářské výpěstky, květinová aranžmá, výstavku hub. Srdečně zve výbor ČZS. 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2010

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno červen Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více