1. května. Úvaha na dnešní den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. května. Úvaha na dnešní den"

Transkript

1 května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání; ale naše společenství jako takové se neopírá o žádné konkrétní náboženství. Jednoduše přijímáme myšlenku, že existuje Síla, která je větší než každá jednotlivá lidská osobnost. Věříme, že se nemůžeme dobře rozvíjet bez toho, abychom důvěřovali Vyšší Síle. Musíme se podřídit etickým normám chování, které jsou základem každé duchovní filozofie. Pokoj v duši a opravdovou seberealizaci můžeme dosáhnout jen odevzdáním se něčemu, co nás zcela přesahuje. Pochopením mého vztahu s Bohem zjistím, že pokora je základním prvkem víry. Skutečná pokora mi připomíná: Žij a nech žít. Víra ve Vyšší Sílu mi také pomůže překonávat chyby. Bylo by bláhové, věřím-li v Sílu větší než ta moje, kdybych vystupovala jako vševědoucí. Modlím se o to, aby mě má Vyšší Síla řídila ve všem, co dělám. Vím, že mnoho mých rozhodnutí mohlo být moudřejších, kdybych byla více otevřena Božímu vedení.

2 2. května 123 Většina členů Al-Anon si uvědomuje, jak je důležitá modlitba. Můžeme se mnohokrát denně modlit v myšlenkách ( Děkuji Ti, Bože, že mi pomáháš vykonat tuhle domácí práci, Pomoz mi, prosím, vidět krásu v každodenních obyčejných věcech - ve stromu, v dítěti, ve východu slunce, Pomoz mi, abych se neoddávala myšlenkám o křivdě, ale ukaž mi, kde dělám chyby atd.). Můžeme se modlit večer i ráno, prosit o vedení při provádění změn ve svém životě, nebo o světlo v obtížné situaci. Modlitba je jednoduchá cesta k získání kontaktu se Silou vyšší než je naše. Je to přiznání naší bezmocnosti, kterou tak často zakoušíme při hledání duševního klidu a bezpečí. Modlitba je můj vnitřní kontakt s Bohem. Je to účinný a silný lék, který pomáhá mé duši. Modlitba o Boží vedení je pravděpodobně nejmocnější ze všech, za předpokladu, že jsem připravena toto vedení přijmout a jednat podle Jeho vnuknutí. Každá opravdová modlitba nějak vyjadřuje naši úplnou závislost na Bohu. Právě proto je to hluboký a živý kontakt s Ním Právě když se modlíme, skutečně jsme. (Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov )

3 května Toto je příběh člověka, který zasvětil svůj život pomoci rodinám alkoholiků. Jednou byl požádán o proslov na důležitém setkání Al-Anon v místě vzdáleném od jeho bydliště přes tisíc kilometrů. Bylo to krátce po smrti jeho milované ženy. Ti, kdo ho pozvali, si mysleli, že se určitě omluví, ale mýlili se. Jedné člence, která mu vyjádřila upřímnou soustrast, řekl: Dovolte, abych Vám vyprávěl příběh jedné Angličanky z doby, kdy byla Anglie napadena ve 2. světové válce. Její manžel tragicky zahynul, a její pastor jí přišel tuto zprávu sdělit. Když se s ním pozdravila, zeptala se ho: Přinášíte mi špatné zprávy, když přicházíte v tak nezvyklou dobu? Bohužel, odpověděl pastor. Týká se to snad mého muže? Je mrtev? Ano, je mi velmi líto, že vám přináším tak smutné zprávy, řekl. Přerušila ho slovy: Pojďte dál, uvařím vám šálek čaje. Když spatřila jeho udivený pohled, vysvětlila mu to: Když jsem byla ještě malá holčička, maminka mi říkala Když se stane něco hrozného, musíš myslet na to, co bys dělala, kdyby se nic nestalo, a právě toto udělej. Pak měl strhující proslov ke členům Al-Anon. Všichni obdivovali jeho schopnost povznést se nad své osobní utrpení, ale jen málokdo pochopil, že on svůj osobní smutek přetavil v inspiraci pro nás ostatní.

4 4. května 125 Všechno, s čím se setkávám, je v určitém smyslu Božím darem. Mohu být plná hořkosti z různých nedorozumění, bouřím se proti řadě zklamání, na které někdy pohlížím jako na nezasloužený trest. Možná ale časem pochopím, že tato zklamání byla pro mě cennými dary osvícení. Mnohé tyto nezdary a zklamání jsem si zapříčinila sama. Nějakým způsobem, pro mě obtížně pochopitelným, mohlo mé utrpení být důsledkem mých postojů, činů nebo naopak toho, že jsem něco zanedbala. Tento duchovní přístup k problému může povznést mé uvažování na vyšší úroveň, na níž mohu získat nové perspektivy a nalézt nová řešení, o kterých se mi nikdy ani nesnilo. Každá z nás má sklony vzpírat se proti neštěstí. Zkoušíme mu přijít na kloub, a protestujeme, když je nemůžeme pochopit. Odpor ale znamená jen vršit jedno zklamání na druhé, dokud se je nakonec nenaučíme řešit. Musíme se naučit citově se odpoutat od této situace a dovolit Bohu, aby vzal naše problémy do svých rukou. Je-li člověk dobré vůle trápen nebo sužován pokušením, anebo zaplaven zlými myšlenkami, snadněji pak může pochopit, jak veliká je jeho potřeba víry v Boha. (Tomáš Kempenský)

5 května Mám mnohem více důvodů k vděčnosti, než si uvědomuji. Až příliš často zapomínám na všechny ty věci v mém životě, ze kterých se mohu radovat a užívat si jich. Možná že na toto důležité rozjímání nemám čas, protože se zabývám jen svým utrpením. Dovoluji, aby má mysl byla naplněna mrzutostí a nesnázemi, které jsou tím větší, čím více na ně myslím. Místo abych se odevzdala Bohu a jeho dobrotě, dovoluji, aby mě ovládalo negativní myšlení, do kterého mám sklony upadat, pokud je pevně nenasměruji ke světlejším stezkám. Pro duchovní rozvoj je nezbytné věnovat několik chvil každodenní meditaci. Těchto několik chvilek myšlení je plně pod mou kontrolou. Zamyslím-li se nad tím, co je v mém životě dobré, bude se toto dobro zvětšovat ze dne na den a začne vytlačovat sebelítost a hořkost nad tím, co mi chybí a co mě zraňuje. Odhalím, že mohu využívat Boží pomoc, abych uspořádala svůj život a získala vnitřní klid. Bůh nám dává schopnosti, díky nimž jsme s to unést vše, co nám přináší osud, aniž by nás to rozdrtilo nebo uvrhlo do deprese. Proč tedy nečinně sedíme, kvílíme a naříkáme, slepí vůči Dárci, a nesnažíme se Ho poznat a přijmout, ale oddáváme se stížnostem? (Epictetus)

6 6. května 127 I když nepřicházíme do Al-Anon, abychom přivedli alkoholika k abstinenci, je pravda, že častokrát členství v Al-Anon mělo velký vliv na to, že se alkoholik uzdravil. Naším prvořadým zájmem je ale naše osobní zlepšení. Proto nediskutujeme o chování a chybách manželů, ale hovoříme o tom, jak si poradit s vlastním napětím a nepokojem. Protože jsme součástí rodiny alkoholika, cítíme strach a rozhořčení. Máme pocit porážky, beznaděje a zlosti - s podtónem určité viny. Jakmile si uvědomíme, že alkoholismus je nemoc, za kterou nezodpovídáme, můžeme ovládnout pocity viny i nepřátelský postoj. Tím se často situace v rodině zlepší. Ve skupinách nemluvíme rozvláčně o špatném chování alkoholika, protože to nijak nepomáhá našemu vývoji. V Al-Anon se snažíme zbavit vlastního pocitu viny a nepřátelství. S problémy si lépe poradíme, nejsou-li srdce a mysl zatíženy negativními emocemi. tehdy zaniknou všechny marné představy, všechny nepokoje, které nás trápí, a zbytečná sužování.

7 května Hlavním cílem Al-Anon je pomoci těm, kdo žijí s alkoholiky. Proto se zde dělíme o zkušenosti, sílu a naději. Co naopak neděláme je to, že nesdílíme a ani bychom neměly sdílet finanční a emoční problémy jiných lidí. Občas někdo nadmíru horlivý a vedený přátelskou touhou pomoci bere na sebe zodpovědnost za někoho jiného, poskytuje mu základní prostředky, půjčuje peníze, dává rady k závažným rozhodnutím a neodvolatelným činům. To není pomoc. Nejlepší pomocí je povzbudit lidi, aby sami promýšleli a řešili vlastní problémy. V opačném případě je zbavujeme možnosti získat zkušenosti a sílu při osobním řešení problémů. Potřebuji inspiraci a emocionální podporu od ostatních členů své skupiny, a toužím po nich; ale nebudu se o nikoho kvůli pomoci opírat. Chci se sama postavit čelem ke svým problémům a nevyhýbat se jim. Zrovna tak se nebudu vměšovat do života kohokoli druhého, i kdybych byla motivována pouze touhou pomoci. Přebírat cizí závazky na sebe v sobě skrývá nebezpečí nebezpečí, že budeme zanedbávat své vlastní závazky, a že bychom tím mohli druhé ochuzovat o to, co by se mohli naučit, kdyby hledali svá vlastní řešení.

8 8. května 129 Jedním z mnoha darů, které nabízí Al-Anon, je svoboda. Jako nově příchozí do Al-Anon jsme vězni svého zmatku a zoufalství. Práce na programu nám přináší úlevu s tím, jak se učíme chápat podstatu naší situace. Za dary v Al-Anonu platíme pevnou cenu. Například svobodu získáme za cenu toho, čemu se říká přijetí skutečnosti. Pokud jsme schopny přijmout První krok, jsme osvobozeny od potřeby alkoholika ovládat. Necháme-li se vést Bohem, bude nás to stát naši neústupnost a umíněnost, které byly tak drahé nám, které jsme si vždycky myslely, že můžeme všechno řídit. Na nás záleží rozhodnout, stojí-li nám osvobození se od zoufalství za tuto cenu. Většina z nás je přesvědčena, že ano. Abychom program Al-Anon úspěšně využily, je nezbytné, abychom hluboce a upřímně zkoumaly své vlastní postoje a hodnotily vlastní slova i činy. Až se tyto postoje změní z nepřátelských na odpouštějící, z násilných na klidně přijímající, naše slova a skutky je budou samy následovat. Svoboda má mnoho tváří. Nejčastěji nás ale osvobozuje od toho, co nás nejvíc trápilo a sužovalo. Modleme se za toto vysvobození.

9 května Když na setkání Al-Anon posloucháme, jak si manželka stěžuje a vysvětluje, že ona udělala to, protože on udělal tamto, je možné, že my vidíme motiv jejího chování jasněji než ona. Vidíme, že hořkost, sebelítost a obelhávání se zbudovaly zeď mezi ní a skutečností. Utrpení je skutečné, ale je možno se ptát, nakolik ho způsobuje sama sobě. Může být způsobené úpornou a úzkostlivou snahou o kontrolování pijáka, anebo také zveličováním toho, co alkoholik říká nebo dělá. Budu bystře a čestně zkoumat své vlastní motivy, protože potřebuji především poctivě přemýšlet nad vlastními postoji a jednáním. Jsem-li podrážděna, rozhořčena, zavalena starostmi a stresem, snažím se situaci racionalizovat a obvinit neprávem někoho jiného? Nebo jsem schopna upřímně přiznat, že to může být i má vina? Můj vnitřní klid závisí na překonání negativního postoje. Musím se den po dni snažit být poctivá sama k sobě. Obviňujeme jiné za drobnosti a nevidíme velké nedostatky v nás samých. Snadno vnímáme a posuzujeme utrpení, které nám působí druzí, a zapomínáme, jaké utrpení způsobujeme jiným my sami. (Tomáš Kempenský)

10 10. května 131 Uslyšíme-li člena Al-Anonu říkat oprosti se od tohoto problému, reagujeme různě. Můžeme si vzpurně myslet: Jak mohou ode mne očekávat, že se oprostím od vlastního muže nebo ženy? Naše životy jsou svázány, a mě se to týká, ať chci nebo nechci. To je jistě pravda, ale existuje mnoho způsobů zaujetí tím druhým, které mohou problémy jen zhoršovat. Vytváříme problémy sami sobě, když zasahujeme do alkoholikova jednání a snažíme se vysledovat, kde je, co dělá a za co utratil peníze. Podezírání a slídění bude jen podporovat naše znepokojení a naše situace se bude zhoršovat, místo aby se zlepšila. To, co bychom měli vědět, nám dojde bez našeho zvláštního úsilí. To je základní pravda vyjádřena heslem Nechej být a předej Bohu. Přijde-li skutečná potřeba konat, např. v krizi, budeme pak lépe připraveny správně postupovat. Ten, kdo má v sobě skutečný pokoj, nepodezírá nikoho. Ten, kdo je neklidný a nespokojený, je zmítán různými podezřeními; nepozná pokoj sám a nedovolí ho poznat ani jiným. (Tomáš Kempenský)

11 května Co je největší překážkou k dosažení poklidu ducha? Rozhodné odhodlání nekompromisní rozhodnutí, že v každé situaci mohu něco udělat. Tento pocit napětí, toto připravování se k boji, může zhatit dosažení cíle. Stále znovu a znovu, stovkami různých způsobů, se v Al-Anon učím, jak se od věcí oprostit. Budu-li se mstít za křivdy způsobené alkoholikem, nedosáhnu tím ničeho konstruktivního. Bůh mi nedal žádné právo vyrovnávat si účty a nutit jiné, aby zaplatili za to, co mi udělali. Budu se učit zmírňovat své úporné zaujetí podrobnostmi mého utrpení a dovolím, aby se řešení pozvolna objevila sama. Jsem jen nepatrným kolečkem v soukolí celého světa. Mé pokusy řídit věci po svém jsou předem odsouzeny k nezdaru. Zářivý a poklidný úspěch je mi na dosah, jakmile se naučím se od věcí odpoutat. Pak budu mít čas na to, abych sčítala svá požehnání, pracovala na vlastních chybách a těšila se z každé minuty dne. Může být utrpením pro tebe to, čeho si nevšímáš, co nepovažuješ za významné? Může tě to zabolet více, než vytrhnutí jediného vlasu z tvé hlavy? (Tomáš Kempenský)

12 12. května 133 Snad první věcí, kterou se doufáme naučit v Al- Anon, je, jak přimět alkoholika, aby přestal pít. Je těžké oprostit se od tohoto pojetí. Ale úspěch práce v Al-Anon záleží zcela na tom, abychom pochopili, že střízlivost alkoholika není naší věcí, i když tento problém má velký vliv na náš život a ničí naše štěstí. Klíčovou osobou pro mou práci v Al-Anon jsem já, já sama. Právě tady musí začít má proměna, abych změnila svůj pohled na věci z černého na růžový. V Al-Anon pracujeme samy na sobě. Výsledkem je často to, že alkoholik zatouží po střízlivosti. Je to však jen krásná odměna navíc za naši práci v Al- Anon. Přestanu uvažovat, co mám udělat s alkoholikem, a zamyslím se nad sebou. Co mohu udělat pro zlepšení svého života, abych se stala zase plnohodnotným občanem světa? Jaké jsou moje nedostatky, které mě brzdí, a jak se jich mohu zbavit? Toto je podstata programu Al-Anon, a opravdu to funguje. Bože, pomoz mi smířit se s mou bezmocností nad alkoholem a následky pití. Chci obrátit své úsilí ke zlepšení toho jediného života, na který mám vliv mého vlastního.

13 května Co vede manželky alkoholiků k hledání pomoci v Al-Anon? Jedním z hlavních důvodů je potřeba ujištění, že nezodpovídáme za alkoholikovo pití. Obvykle jsme deptány pocity viny a alkoholikovým obviňováním. To nám bere poslední zbytky pocitu vlastní hodnoty. Přicházíme do Al-Anon jako nikdo - a nesmírně toužíme stát se někým. Neznamená to, že hledáme pochvalu a ocenění druhých, ale toužíme po vnitřním ujištění, že máme svou hodnotu a že si zasloužíme úctu. Potřebujeme se naučit, že jako jedinec máme svá práva bez ohledu na to, jak ponurá je naše situace doma. Jedním z nejdůležitějších úkolů Al-Anon je znovuzískání sebeúcty. Neznamená to podporu egoistického chápání sebe samé, ale pomoc uvidět sebe samu takovou, jaká skutečně jsem. Učíme se rozpoznávat své dobré vlastnosti a na tomto základu budovat silnější a lepší osobnost. Jsem vděčná za to, co pro mne Al-Anon dělá. Cítím velkou úlevu, když vím, že mohu sebe sama vidět v lepším světle než když jsem přišla, a že musím sama sebe respektovat a milovat jako osobu, dříve než začnu růst.

14 14. května 135 Dlouholetý přítel AA Dr. Harry M. Tiebout jasně ukázal na rozdíl mezi podřízením se a odevzdáním se, který je ukryt v Prvním ze Dvanácti kroků. Při podřízení se, říká, člověk s danou skutečností vědomě souhlasí, v podvědomí však nikoli. Přijímá jako praktický fakt, že s touto skutečností nemůže v dané chvíli bojovat, ale v podvědomí ukrývá pocit, že přijde jednou den, kdy. Toto není opravdové přijetí. Boj nadále pokračuje, i když momentálně je klid zbraní. Napětí trvá. Naopak když na podvědomé úrovni schopnost přijmout působí jako odevzdání se, nezůstávají žádné stopy po boji, a zavládne uvolnění od napětí a konfliktů. Al-Anon mi říká, že úplné přijetí mé bezmocnosti nad alkoholikem může pro mě znamenat nový život. Když ponechám věci plynout bez zasahování a přestanu si hrát na Boha, začnu pozorovat, že se děje něco nového. Protože právě v této chvíli má moje Vyšší moc možnost zapůsobit a napravit to, co se mi zdálo tak beznadějné. Přijetí se zdá být stavem mysli, ve kterém člověk dává přednost přijetí situace před jejím odmítáním nebo před vzdorem; je schopen věci vnímat, sledovat, co se děje, přizpůsobit se tomu a spolupracovat. (Dr. Harry M. Tiebout)

15 května To nejtěžší pro mě, řekla jedna žena na setkání Al-Anon, je přestat si namlouvat, že mohu pochopit, proč se můj manžel chová tak, jak se chová. Skoro automaticky si utvářím závěry o jeho motivech a důvodech jeho počínání. V hloubi srdce však vím, že nemohu číst jeho myšlenky a že dost možná všechno, co mu přičítám, je ve skutečnosti úplně jinak. I jeho nejhorší stavy - v situacích, kdy jsem podrážděná až k zuřivosti - pro něho mohou být nejbolestnější. Jak to mohu vědět? Proč ho odsuzuji? Nikdo nemůže vědět, co se děje v nitru jiného člověka; jen Bůh. Nesnažme se hrát roli Boha - nebo dokonce psychiatra! - ve vztahu ke svým problémovým manželům. Nezkoumejme je, jako kdyby to byly preparáty pod mikroskopem. Chci si vždy pamatovat, že každou lidskou bytost je třeba respektovat pro její individualitu, bez ohledu na to, jak poničená se může někdy jevit. Dnes a každý další den chci zkoumat svou vlastní roli ve všech mých zmatcích a zoufalství. Dělám-li to poctivě, zjistím, že nejsem bez viny, a že je spousta toho, co je potřeba ve mně změnit. Jak on může myslet stejně jako já? Jak může dělat to, co já? Každý den budu pamatovat, můj milovaný, že já nejsem ty.

16 16. května 137 V Al-Anon jsme povzbuzovány k udržování kontaktů i mimo setkání. Když jsem deprimovaná a plná obav, pomůže mi, když mohu zavolat své patronce nebo jiné přítelkyni ze skupiny a svěřit se s věcmi, které mě trápí. Musím si ale ujasnit, o co usiluji. Chci opravdu získat útěchu a uspořádání myšlenek? Nebo očekávám radu ve vážné osobní krizi? Nemohu na nikoho jiného nakládat zodpovědnost, aby mi řekl, co mám dělat. Nikdo nemůže za mne rozhodnout, protože já zodpovídám za sebe. Když se mi to zdá těžké a neúnosné, poprosím svou Vyšší moc, aby mě vedla. Budu meditovat a modlit se, a zůstanu otevřená, abych mohla uslyšet odpověď. Když cítím, že budu muset udělat nějaký těžký a nevratný krok, musím se ubezpečit, že nejednám pod pohnutkou zášti, nenávisti nebo zlosti. Budu pamatovat, že když podniknu radikální krok, není cesty zpátky. Neměla bych se s Boží pomocí a s pomocí Al- Anon pokusit znovu rozvinout své schopnosti, abych si dokázala poradit se svým problémem? Ať mě právě trápí cokoliv, vím, že Bůh mi dal moc a sílu, abych si svůj svět uspořádala.

17 května Když je nemocné moje tělo, užiji lék, který mi předepsal lékař. Mám-li nemocnou duši a srdce, potřebuji lék také, možná ještě více. Když žiji s alkoholikem a s vlastní neurotickou odpovědí na tuto situaci, potřebuji duchovní a emocionální léčbu, kterou mi může dát Al-Anon. Zpočátku si ani neuvědomuji, jak moc to potřebuji. Když ale vidím jiné, kteří se vyléčili ze svého zoufalství, ráda tento program přijímám. Lidé ubližují sami sobě, když slepě odmítají pomoc Al-Anon. I když alkoholik přestal pít, lidé z jeho okolí stále potřebují duševní podporu. Hodně by získali, kdyby užívali lék tak dlouho, až by poznali jeho blahodárný účinek. Pokud jsem kdy v Al-Anon nalezla úlevu od svého sebetrýznění, pokud jsem kdy zažila zázračné zjištění, o kolik lépe se cítím po přijetí této duchovní cesty k uzdravení, jistě tak snadno Al-Anon neopustím. Dříve nebo později zjistíme všichni, že program Al- Anon můžeme použít ve všech situacích života, nyní i v budoucnu. Utěšuje mě vědomí, že nikdy nemusím svým problémům čelit bez pomoci Al-Anon.

18 18. května 139 Jednou přišla do Al-Anon žena, která chtěla zjistit, co má dělat, aby její manžel přestal pít. O alkoholismu věděla skoro vše. Přečetla o tom hodně knih. Teď se rozhodla, že dá šanci i Al-Anon. Po šesti měsících navštěvování schůzek a studia veškeré dostupné literatury uměla v Al-Anon báječně mluvit, kromě jednoho: Nebyla vůbec bezmocná při řešení problémů. Program používala svým vlastním způsobem. Navštívila otevřená setkání AA a našla si tam přátele. Seznámila je se svým mužem (když už byl schopen dovrávorat s ní na setkání). Během času pro něho sehnala celou skupinu sponzorů. Denně někomu volala, aby mu připomněla, že má jejímu manželovi zavolat nebo za ním přijít a pohovořit s ním, nebo ho vzít na uzavřené setkání. Manžel byl vláčen na sedm setkání týdně. S každým souhlasil, že je AA skvělé. Byl mechanickou loutkou, kterou hýbala Pevná Vůle jeho energické ženy. Když se však zjistilo, že žena zorganizovala Velkou Sponzorskou Operaci, všichni sponzoři se s úklonou vytratili. Ona nebyla bezmocná, kdepak! Ale její manžel nikdy nepřestal pít. Pro tohoto ubohého člověka byl alkohol jediným způsobem, jak uniknout před Strašlivou Paní Domu.

19 května Nově příchozí hledají v Al-Anon řešení svých problémů. Otázky často začínají slovy: CO KDYŽ Co když přijdeme o domov, co když bude mít autohavárii, co když nebude doma celou noc, vyhodí ho z práce, popere se, zavřou ho? Co když Toto v Al-Anon nazýváme předpovídáním předjímáním budoucnosti a vytvářením představ, co se může stát. I blízká budoucnost - tak blízká, jako zítřek - je jako uzavřená kniha. Nemůžeme vědět, co je v ní. Čím více vyhlížíme neštěstí, tím více je přitahujeme. I když minulost byla nešťastná, neznamená to vůbec, že budoucnost bude stejná. To ví jen Bůh, a my uděláme dobře, když budeme důvěřovat Jeho lásce a dobrotě a přestaneme se zabývat myšlenkami typu nic se nemůže zlepšit. Pro mysl i tělo je zdravější, když hledíme do budoucnosti s důvěrou. Pozdvihnout srdce je nejlepší přípravou na zklamání, pokud vůbec přijdou. Negativní očekávání jenom zhoršuje dopad nešťastné události na náš život. Změňme náš pohled! Přišlo na mne to, čeho jsem se nejvíce obával. říká Bible. Nebudu se v myšlenkách utápět v útrapách, které možná ani nepřijdou.

20 20. května 141 V AA se říká, že alkoholik, který se soustředí na studium a používání Dvanácti kroků, dělá nevyhnutelně velké pokroky v programu. V Al-Anon je to pro nás stejně samozřejmá pravda. I my potřebujeme denně věnovat určitý čas zkoumání zázračného světla, které vrhají jednotlivé Kroky na naše problémy. Ani alkoholik ani nepijící se neomezují jen na dosažení střízlivosti; to je jen začátek. Kroky jsou průvodcem ke skutečně dobrému životu. Kdybychom nepochopily, co mohou pro nás znamenat, okrádaly bychom samy sebe o cenný dar. Když čtu nějaký Krok, hluboce se nad ním zamýšlím a zjišťuji, že mi otevírá dveře k novým názorům a pohledům. Když ho čtu opakovaně, znova mi odhaluje nové duchovní ideje. Postupně pronikají hluboko do našeho vědomí a odkrývají nám úžasný potenciál pro dobro ve všech odvětvích našeho života. Kdybych měla během dne jen půl hodiny klidu a samoty, obětovala bych ji studiu Dvanácti kroků, aby se nakonec staly součástí mého myšlení.

21 května Někdy se stává, že nadšená nově příchozí prosí najednou několik osob o radu při řešení problémů, volá spoustě lidí a ptá se jich, jaký mají názor na její problémy. Pro takovou je jen jedna rada: Vyber si jednoho sponzora a přestaň si motat hlavu tolikerými názory. Snaží se získat všechny odpovědi ihned, protože spěchá, aby mohla magii Al-Anon co nejdříve uvést do života. Představuje si samozřejmě, že je dostatečně moudrá, aby si vybrala z takového množství názorů ten správný pro sebe. Vzhledem k jejímu celkovému přístupu je ale pravděpodobné, že nebude schopna správně si vybrat. Cesta ke správnému rozhodnutí je pomalá, jednoduchá a uvolněná. I když nějaký člen Al-anon má nejasný nebo negativní přístup k programu, může to být pro mne ponaučením. Každý krok, heslo, modlitba o poklid ducha, stále používané, mohou pročistit mé myšlení a pomoci vyřešit mé problémy způsobem, který je vhodný právě pro mě. Nedovol, aby mé myšlení bylo zmatené posloucháním příliš mnoha názorů. Kéž dokážu zamyslet se nad každým zvlášť a zvážit, zda je správný právě pro mě.

22 22. května 143 Abychom pevně a dobře vstřebali myšlenku Al- Anon, řekl jednou večer jeden mluvčí, je potřeba se držet jednoduchosti. Protože tato naše idea je jednoduchá a naše hesla to dokazují. Hlavním cílem Al-Anon je pomoci nám vyrovnat se s životními komplikacemi. Toto je možné jen prožíváním každého dne zvlášť, den po dni. Chápete, co se vám snažím říci? pokračoval mluvčí. Citoval jsem dvě naše hesla, část naší Al- Anon terapie: Drž se jednoduchosti a Den po dni. Podívejme se na ostatní a zjistíme, že všichni si dali za cíl klidný přístup uvolnění. Pryč s ponurou náladou, spěchem a podrážděním, říká Al-Anon svým zmateným a bojem unaveným členům. Toto jsou ta velká hesla přinášející úlevu: Nechej být a předej Bohu - S klidem to jde - Žij a nech žít - První to důležité. Každý den a v každé chvíli napětí si budu pamatovat: Oprosti se od toho a uvolni se. Pochopím, že i když v daném okamžiku neřeším své problémy, aktivně tím uvádím program Al-Anon a jeho myšlenky do života. Pomalý krok tě dovede k cíli rychleji. (přisuzováno autorovi textů písní Hoagy Carmichaelovi)

23 května Dvanáct jednoduchých slov Prvního kroku obsahuje celou životní filozofii. Na téma osobního odevzdání se podle prvních sedmi slov, Přiznali jsme si svoji bezmocnost nad alkoholikem, by bylo možno napsat celou knihu. Následujících pět znamená přiznání se k tomu, že jsme se dosud nenaučily moudře řídit svůj život: Naše životy se staly neovladatelnými. První krok nás připravuje na nový život, kterého můžeme dosáhnout jedině tehdy, přestaneme-li kontrolovat nekontrolovatelné, a když den po dni začneme zavádět pořádek do našeho života skrze změnu našeho myšlení. Budu používat moudrost Prvního kroku nejen ve svém vztahu s alkoholikem, ale i ve vztahu vůči všem ostatním lidem a ve všech událostech svého života. Nebudu zkoušet řídit a kontrolovat to, co bezesporu přesahuje okruh mých možností. Budu se zaobírat jen a výlučně svým vlastním životem. Je jen jeden koutek světa, který můžeš vylepšit. Jsi to ty sama.

24 24. května 145 První krok mi říká, že jsem bezmocná vůči alkoholu, který je jistě silnější než já, protože jsem nebyla schopná udržet alkoholika daleko od láhve. Naznačuje také, že chaos, který tato bezmocnost způsobila, měl pro můj život takřka nesnesitelné následky. Ve Druhém kroku zjišťuji, že Dvanáct kroků je úzce provázaný řetěz, který mi přinese jasné porozumění mé situaci. Říká: Uvěřili jsme, že nás může uzdravit Síla větší než ta naše. Znamená to, že i když nemůžeme pomoci samy sobě, přesto je pomoc na dosah. Požaduje po mně také, abych si přiznala, že mé vlastní chování bylo nerozumné a nezdravé. Je to i pobídka k pokoře, bez které neexistuje osobní vývoj. Odevzdání se Vyšší Síle a pokora, s níž se na ni úplně spolehneme, jsou prvními kroky ke zlepšení nesnesitelných podmínek. Dělám-li to, co mám (svůj díl), mohu spoléhat na svou Vyšší Sílu, že mi otevře oči, ukáže řešení a navrátí klid a řád. Útěcha a pokoj v duši jsou odměnou pro ty, kdo spoléhají na Jeho pomoc.

25 května Proč dělám to, co dělám? Proč jsem řekla to, co jsem řekla? Proč jsem odložila neodkladný úkol? Takovéto otázky je nejlépe si položit v klidu a při meditaci a hledat přitom upřímné odpovědi. Možná, že budu muset pro ně hluboko sáhnout. Musím se vyvarovat všeho pokušení ospravedlnit se, všech rozumných důvodů, o kterých tuším, že nejsou pravdivé. Sebeklamem si mohu jen uškodit. Klamáním sebe vytvářím mlhavý a neskutečný obraz člověka, kterým skutečně jsem. Když sama sobě odpovím na různé otázky, udělám první krok k odstranění vad a překážek, které mi brání dosáhnout poklidu ducha. Budu připravena činit rozhodnutí až tehdy, kdy budu vědět, jaká doopravdy jsem; až dospěji k sebepoznání. Vím, že musím rozpoznat své špatné stránky, ale musím rozpoznat i to dobré, protože právě to je základem pro můj rozvoj a růst. Abych se správně rozhodl, musím v sobě rozvíjet zralé a uvážlivé ohodnocení sebe sama. Pak teprve poznám své opravdové motivy a cíle. (Parafráze T. Mertona: Žádný člověk není ostrov )

26 26. května 147 Stává se, že alkoholici po určité době abstinování mají sklon k náhlému sklouznutí zpět k pití. Je to bolestné, stane-li se to v naší rodině. Mnohé z nás si musí přiznat, že v takové chvíli s výčitkami zlostně odsuzujeme alkoholika, který takto selhal. Pomyslímeli na to, že je to návrat projevu nemoci, pomůže mi to připomenout si, že alkoholismus je nemoc, která není vyléčena, ani když následuje období střízlivosti. Nemohu z toho obviňovat alkoholika, stejně jako bych ho nemohla obviňovat, kdyby se mu vrátila jakákoliv jiná nemoc. I já se někdy odkloním od zásad Al-Anon, které jsem se snažila s takovým nasazením dodržovat. Když se vracím ke svým starým, špatným návykům sebelítosti a obviňování, je moje sklouznutí zrovna tak hodno odpuštění jako to alkoholikovo. Zlé momenty pominou, neudělám-li z nich tragédii. Stará a populární píseň říká: Vstaň, otřes se z prachu a začni všechno od začátku. Způsob myšlení v Al- Anon mi pomůže přijmout otřesy v klidu a nasměruje mě na cestu k lepšímu zítřku. Uvažuji o tom, jestli si my nealkoholici uvědomujeme, že návrat alkoholikovy nemoci je pro něj bolestnější než pro nás. Nezhoršujme situaci!

27 května Někdy se nám zdá, že na nás dopadlo mnohem více problémů než obvykle. Jsme do nich tak ponořené, že nevidíme východisko. Usilovné pokusy dostat se z této situace jsou stejně účinné, jako kdybychom chtěly samy sebe vytáhnout do vzduchu za tkaničky od bot. Toto můžeme změnit, naučíme-li se využívat Boží pomoci. Ta je vždy s námi, připravena pomoci, kdykoli ji budeme potřebovat. Dá nám to možnost uvidět pravou podstatu skutečnosti. V Al-Anonu tomu říkáme získat perspektivu nad našimi problémy, místo abychom se na ně usilovně soustřeďovaly. Cokoliv se dnes stane, budu to považovat za výzvu, na kterou jsem dobře připravena. Jestli to bude dobré, přijmu to s vděčností jako zvláštní dar. Když to dobré nebude, poradím si s tím, jak nejlépe dokážu, s vědomím, že i toto pomine, jen když se nenechám zlomit. Nedovolím, aby to dobré u mě vyvolalo zbytečné sebeuspokojení, ani aby mě to zlé uvrhlo do zoufalství. Věci se nemohou vždy točit jen tak, jak chceš ty. Přijmi zklamání v klidu. Zdokonaluj dar mlčení tam, kde řeč může problém jen zhoršit.

28 28. května 149 Velké nebezpečí toho, že svá srdce a své mysli otevřeme zahořklosti a zatrpklosti, spočívá v tom, že to v nás často vyvolá chuť po odplatě. Cítíme, že máme právo na vyrovnání účtů, že máme právo vrátit druhým to, co oni udělali nám. Ale uvažuji-li logicky, jak mohu někoho trestat za něco, co mi udělal, když nejsem schopna pochopit jeho záměry a motivy? Možná, že zranění nebylo úmyslné. Možná, že jsme byly přecitlivělé. Nebo, jako většinou v případě jednání s alkoholikem, většina z nás trpěla jeho nelaskavým chováním. V Al-Anon nám často opakovali, že chování alkoholika vůči rodině je ve skutečnosti produktem jeho či jejího pocitu viny a nenávisti k sobě samé/mu. Nikdo mi nedal právo, abych trestal jiné. Naše Vyšší Síla si ponechala toto právo pro sebe. Pomsta patří mně, říká Pán. Budu-li zkoušet oplatit utržená zranění, obrátí se to nakonec vždy proti mně. V přírodě není odměna ani trest, jsou jen následky. (Robert G. Ingersoll)

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Přínosy ITIL a potíže s implementací. Ing. Štěpán Macura

Přínosy ITIL a potíže s implementací. Ing. Štěpán Macura Přínosy ITIL a potíže s implementací Ing. Štěpán Macura Program Přínosy a motivace k ITIL Potíže s implementací Přínosy ITIL Ing. Štěpán Macura macura@cruxit.com Motivace k ITIL Externí (nařízeno vedením)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Autentické vedení Vedení v 21. století

Autentické vedení Vedení v 21. století Autentické vedení Vedení v 21. století V dnešní době,, kdy čelíme mnohočetným místním, národnostnn rodnostním m a globáln lním výzvám, které vzbuzují naději i strach, potřebujeme více v než kdy jindy dojít

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více