HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESTEGOVINY. Česká kvalita na světové úrovni. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Co chtějí hestegáci"

Transkript

1 HESTEGOVINY 1 březen Česká kvalita na světové úrovni Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Milí kolegové, v září loňského roku jsme začali poci ovat významný nárůst práce. Do té doby jsme se po dobu téměř dvou let potýkali s jejím nedostatkem. Období, kdy jsme nevěděli, zda budeme mít co dělat v příštím měsíci, je snad za námi. Překonat krizi se podařilo díky mnohým z Vás a Vašemu úsilí. Jen pro ilustraci uvedu údaje o podílu nových výrobků na tržbách naší společnosti v jednotlivých letech. Zatímco v roce 2008 byl podíl nových výrobků na tržbách jen cca 6 %, v roce 2009 to bylo 31 % a vloni už 42 %. Pro všechny úseky bylo náročné vyrovnat se s tak masivními změnami ve výrobě. U V N I T Ř Č T Ě T E MOTIVACE 1. část Řemeslo má zlaté dno Slovíčko KAIZEN, co se za nim skrývá??? Nyní jsme v jiné situaci. Požadavky našich zákazníků na dodávky rostou. Víme přibližně, co budeme dělat kvartál dopředu. Na rozdíl od předchozího období se potýkáme s prudkým nárůstem práce a bohužel jej někdy nezvládáme. Jednak nás zasáhla silná vlna nemocností, jednak na většině úseků není produktivita práce na úrovni, s níž jsme pracovali v roce Na středisku kapotáží se učíme dělat nové, náročné krytí strojů. Protože se jedná o pohledové části obráběcích strojů, zákazníci jsou velmi, opravdu velmi nároční. Své o tom ví kolegové, kteří doslova piplají integrální kryty a rozvaděče pro fi rmu Walter. Tento vývoj nás stojí spoustu peněz, ale i zákazník do přenesení části výroby k nám vkládá nemalé prostředky. Pro nás je to obrovská příležitost. Naučit se něco, co nedokáže každý, skýtá obrovskou konkurenční výhodu. Nyní jsme v situaci, kdy jsme pro nedostatek výrobních prostor, ale také pro nedostatek konstrukčních kapacit, nuceni odmítat nové zákazníky. Věřím, že náběh nových výrob zvládneme dostatečně rychle, abychom mohli dalšími projekty naplnit nově budovanou halu. V tom podzimním nárůstu práce nám začal skomírat Kaizen. Nepodařilo se nám splnit cíle, které jsme si stanovili pro loňský rok. Nicméně, některé malé kroužky kvality (MKK) byly velmi aktivní. Těm všem patří obrovské poděkování a Ti nejaktivnější pracovníci budou oceněni. Od dubna se budeme na zlepšování touto formou znovu více soustředit. Nezbytné bude zapojit i všechny naše nové kolegy. V této souvislosti jen připomenu, že nechceme nikoho zdržovat od práce. Schůzky se budou konat jedenkrát za dva týdny a jejich trvání by nemělo přesáhnout 15 minut. V řízení Kaizenu jsme se dopustili několika chyb, kterých se budeme snažit nyní vyvarovat. Cílem je pomáhat ulehčit práci tím, že si všichni začnou všímat toho, co je brzdí. To je o posunu v myšlení nás všech, je to i o budování fi remní kultury. Vím, že následující období nebude jednoduché a bez Vaší ochoty zvládnout úkoly, které nám život přináší, nebudeme úspěšní a ani ne docela š astní. V poslední době si stále víc uvědomuji, jaký význam pro naše štěstí v životě má schopnost překonávat překážky. Optimisté přes mnoho překážek přejdou, aniž by si jich všimli. Jsou to zpravidla Ti, kteří toho v minulosti hodně zvládli, několikrát byli poraženi a začali znovu. Ti jsou si vědomi svých schopností a nepotřebují štěkáním kolem dokazovat svou existenci. Před úplně stejnými překážkami se zastavují pesimisté. Tedy Ti, kteří s ničím a nikdy nejsou spokojeni a nedokážou se zviditelnit jinak, než že před každou překážkou vrčí, aby zdůraznili její velikost a tím i svou vlastní velikost, když ji konečně překonají. Mám radost, že většina z Vás patří k těm prvním. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Hestego nebylo úspěšné. Přeji Vám všem š astné prožití nádherného jara. Miroslav Ostrý Co chtějí hestegáci V lednu letošního roku jsme požádali naše zaměstnance o vyplnění Motivačního dotazníku. Chtěli jsme zjistit, co je pro zaměstnance firmy HESTEGO důležité, které z poskytovaných benefitů pro ně mají největší význam, kam zaměřit v roce 2011 pozornost v péči o lidské zdroje. Respondenti měli mimo jiné seřadit dvacet různých tvrzení podle důležitosti, kterou jim přikládají. Jednoznačně nejvyšší důležitost získalo tvrzení : Chci mít stálou práci, chci mít zajištěnou budoucnost. Na dalších čtyřech místech se umístila tato tvrzení: Chci mít příležitost získat za svou práci vysokou finanční odměnu. Je pro mne důležitá osobnost mého nadřízeného (spravedlivý, vlivný, dobrý odborník, silný vůdce apod.) Potřebuji pracovat v dobrém kolektivu, s přátelskými kolegy, kteří si vzájemně pomáhají. Chci, aby má práce byla zajímavá, bavila mne a měla svůj smysl. Za nejdůležitější benefit označili zaměstnanci Hestega poskytování stravenek. Na otázku Které benefity ve společnosti Hestego postrádáte? se často objevovala odpově z oblasti péče o zdraví (masáže zad, příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, příspěvky na rehabilitace apod.) Výsledky ankety budou sloužit zejména manažerům, vedoucím jednotlivých úseků a mistrům při jejich každodenní práci s podřízenými. Personální úsek pak vezme výsledky dotazníkového šetření jako základ při přípravě nových benefitů pro zaměstnance. Eva Vavrouchová

2 Pojištění ve společnosti HESTEGO Milí kolegové, v každé firmě občas dojde k tomu, že je vlivem náhodné souhry okolností poškozený nebo zničený její majetek, zásoby nebo materiál. Tyto škody můžeme dodržováním našich povinností výrazně omezit, úplně se jim však vyhnout nelze. Pokud se nám něco takového stane, vzniknou Hestegu dodatečné náklady. Jsou ovšem situace, kdy jsme proti těmto škodám pojištěni a je možné škodu (nebo alespoň její část) chtít po pojiš ovně. Proto jsem se rozhodl využít Hestegovin a udělat zde základní přehled toho, co vše lze považovat za pojistnou událost a jak se v takovou chvíli zachovat. Byla by opravdu škoda, pokud už se něco takového stane, přijít o pojistné plnění. Pojištění budovy, věcí movitých a zásob máme pojištěnou budovu proti požáru, úderu blesku, zřícení letadla, vichřici, krupobití, povodni, sesednutí půdy, nárazu vozidla, rázové vlně způsobené letadlem, pádu stromů a stožárů, předpětí následkem blesku. Pojištěno je i zemětřesení, lavina a výbuch sopky, s tím se ale, doufám, v Hestegu nesetkáme. Také jsme pojištěni proti krádeži, loupeži a vandalismu. Pojištěné nejsou jen přímé škody, ale také náklady na vyklízení, náklady na stavební úpravy, náklady na obnovení dokumentace a náklady na výměnu zámků. Dále máme sjednáno speciální strojní pojištění. U vybraných drahých strojů (lasery, lisy, lakovna) jsme kromě již výše popsaných rizik pojištění i pro případ poruchy takového stroje. Proto upozorňuji, že u větších poruch (spoluúčast je dle typu stroje až Kč), je dobré prověřit, zda není škoda krytá tímto pojištěním. Pojištění odpovědnosti pokud Hestego někomu způsobí škodu, musí ji uhradit. Pojiš ovna nám však tyto náklady může kompenzovat. Pojištěné jsou škody, které jiné fyzické či právnické osobě způsobíme na majetku, životě, zdraví a věci. Za určitých okolností lze za pojistnou událost považovat i škodu, způsobenou vadou výrobku nebo škodu, kterou způsobíme na převzaté věci (např. na cizím výrobku, který převezmeme do opravy) Povinné ručení a havarijní pojištění našeho vozového parku. Tento druh pojištění asi všichni znáte, nebudu jej zde proto podrobně popisovat. Jen bych uvedl všechna naše motorová vozidla jsou havarijně pojištěna včetně skel. Často se také vyskytuje dotaz, kdy k havárii volat polici. Tak tedy policie se volat musí: 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby. 2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující Kč. 3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.) 4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.). 5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla). 6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu. 7. Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění. To je tedy základní přehled. Ne každá škoda je pojistnou událostí (známe pojiš ovny a jejich výluky z pojištění ). Pokud se však považujeme za řádné hospodáře s majetkem Hestega, tak bychom se měli vždy pokusit uplatnit škodu na pojiš ovně. Dojde-li tedy k události, která by mohla být pojistnou, vždy informujte finančního nebo generálního ředitele. Dále je potřeba událost nafotit (u aut i s registrační značkou) případně zajistit kontakt na svědky. Pokud by nečinností nevznikaly další škody, je dobré před odstraňováním následků vyčkat na instrukce pojiš ovny, zda nebude požadovat obhlídku jejím likvidátorem. Libor Zůbek minut od rekordu Většina z nás v listopadu 2010 ještě netušila, že o 4 měsíce později budeme posouvat hranice možností, avšak konstruktéři v tu dobu již hledali cesty, jak k plné spokojenosti váženého zákazníka, kterým je ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., vyvinout, zkonstruovat, logisticky zajistit a vyrobit v HESTEGO s.r.o. nejdelší, nejtěžší a nakonec pravděpodobně i nejdiskutovanější sadu teleskopických krytů. S ohledem na všechny limitující okolnosti na jedné straně a potenciál na straně druhé byla výroba největších krytů po zralé úvaze nabídnuta a zákazníkem objednána. Když jsme zahajovali výrobu největšího z celé sady krytů, zbývalo minut do rekordu. Vrásky se pomalu objevovaly na čele nejen konstruktérům. Čas neúprosně plynul. Pokud se během procesu přípravy a výroby objevovaly jakékoliv pochybnosti či nejistota, pak můžeme říct, že tyto bezpečně po několika týdnech rozprášil tým zkušených pracovníků v čele s konstruktérem Petrem Růžičkou. V těchto dnech se sada teleskopických krytů nachází ve ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. a čeká na svou příležitost. Pevně věříme, že úsilí věnované jeho konstrukci a výrobě se projeví dle očekávání a náš produkt si získá nejen obdiv, ale i uznání. Konečným zákazníkem stroje je OMZ Special Steels, který je největším ruským výrobcem polotovarů hutních výrobků pro celou řadu průmyslových odvětví včetně strojírenství, petrochemie, stavbu lodí, těžké strojírenství a hutnictví. Společnost byla založena 1. srpna 2002 a je součástí OMZ-corporation. OMZ Special Steels získá od svého dodavatele ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. stroj, na němž minimálně jeden z komponentů vzbudil zdravou zvědavost, zájem a zvýšenou pozornost na všech odděleních jediné firmy. Věříme, že i naše komponenty přispějí k celkové spokojenosti konečného zákazníka a že tento bude své nákupy u společnosti, která nám dala příležitost rozšířit hranice, opakovat. Je duben 2011 a většina z nás zatím netuší, co bude za pár měsíců. Co když se ale už te v hlavách našich konstruktérů, resp. obchodníků, opět rodí něco,,velkého? Filip Kreif Horní řada zleva: Růžička, Otevřel,Óváry Dolní řada zleva: Rusňák, Vincourek, Loucký, Kolmačka, Kolísek, Odehnal, Charvát.

3 Výrobní příkaz aneb zase nějakej papír Asi víte, že do úseku logistiky patří sklad, nákup a expedice, ale možná netušíte, že sem spadá i administrativní část výroby. Logistika zpracovává výrobní příkazy (dále jen VP). Ty nejsou jen příkazem a návodem pro výrobu, ale obsahují řadu dalších důležitých informací a to zejména pro logistiku. Nákup z nich čerpá údaje o zabezpečení materiálu a také poskytují informace o výrobě v kooperaci. Skladu zase říkají, co má na zakázku vychystat. Po ukončení výroby se VP u nás na logistice shromaž ují a probíhá jejich finální zpracování - ukončení. Po ukončení (naskladnění) sice VP fyzicky svou pou končí, ale pokračuje proces toku návazných dokladů. Jsou vystaveny dodací listy, faktury nebo další výdeje určené pro přímou spotřebu do jiného nadřízeného výrobního příkazu. VP mají velmi významnou roli při vyhodnocování zakázek a při měsíčních uzávěrkách. Ačkoliv jsou VP klíčovým dokumentem, jejich kvalitní zpracování je bohužel velmi podceňované! Jaké jsou hlavní údaje uvedené na VP? Název a registrační číslo finálního produktu, číslo obchodní zakázky a identifi kace zákazníka, druh materiálu a jeho spotřeba (množství), výrobní operace s normovanými časy - tzv. technologický postup. Výrobní operace jsou opatřeny čárovými kódy, jejichž prostřednictvím výroba eviduje množství odvedené práce. Každá operace by měla být systémově (přes terminál) ukončena. V praxi to však nefunguje a to způsobuje konečnému zpracovateli logistice značné problémy. Při odvádění výrobků na sklad jsou často údaje o odvedených operacích velmi nepřesné a tudíž ani není rozpoznatelné, zda daný výrobek výrobou řádně prošel. To, že je na takovémto VP odvedena operace výstupní kontroly a kontrolní razítko, ještě neznamená, že odevzdaný VP může být skutečně ukončen. Může se tak stát, že se VP na logistiku dostane omylem a je ukončen, aniž by měl být. Pak se složitým pátráním na tuto chybu přijde, ale to může být už pozdě. VP mají další návaznosti a pracovat zpětně s již ukončeným výrobním příkazem, vede jen k dalším zbytečným systémovým chybám. Někdy už nejde s takto ukončeným VP dělat nic. Kdyby stoprocentně fungovala informovanost z výroby o vyráběných dílcích, tak bychom se mohli těchto omylů zcela vyvarovat. Administrativa skladu je nucena sledovat stav výrobních operací a je schopna rozpoznat, zda daný VP je řádně odveden nebo se musí z jakéhokoliv důvodu vrátit zpět do výroby. Některé výrobní operace, zejména pálení na laseru, lakování, závěrečná kontrola a převoz na montáž, mají na sobě navázané automatické výdeje ze skladu. Co to znamená? Pokud je daná operace terminálem řádně ukončena, tak se samočinně vygeneruje výdejka se správným množstvím spotřebovaného materiálu. Takto vytvořená výdejka je až do naskladnění uložena v IS Helios, teprve tzv. realizace umožní daný VP ukončit a vyráběný dílec naskladnit. Pokud některá operace v systému chybí, pak chybí i výdejka ve skladu! Chyby však nevznikají pouze ve výrobě. Někdy se může stát, že výdejka, by správně přes terminál vytvořená, nemusí být ještě s ukončením dané operace zrealizována čili ze skladu vydána. Dochází k tomu z důvodu zdánlivého nedostatečného množství materiálu na skladu. Materiál ve skutečnosti fyzicky nechybí, ale v IS Helios není ve stavu skladu uveden. Tímto problémem se již logistika zabývá nějakou dobu a vypadá to, že mise bude úspěšná. Jeden z háčků je v tom, že náš program neumožňuje zaevidování položek do systému bez vstupní ceny. U řady věcí se přesnou cenu od dodavatele dozvíme teprve po dodání faktury, kterou někdy obdržíme až řadu dní po přijetí materiálu. Pokud bychom zrealizovali příjemku se špatnou cenou, tak by si pak účetní lámali hlavu nad tím, jak to opravit. Je to začarovaný kruh Řada problémů v toku výrobního příkazu je tedy způsobena tím, že zatím nedokážeme zpracovávat data on-line. VP bychom na logistice měli zpracovávat průběžně. Výroba nám je bohužel takto nedodává. Často se nám stává, že VP sháníme až při odvozu výrobku k zákazníkovi, ne-li až za několik dní po té, kdy už je zboží dávno vyexpedováno. Nepochopitelné pro nás je, když se k nám VP fyzicky vůbec nedostane, ačkoliv se systémově tváří, že je již ukončen. Bez originálu bychom neměli doklad naslepo uzavřít. Máme však pevný termín fi nanční uzávěrky, a tak nám nic jiného nezbývá, než si vytisknout kopii a tu založit do doby, než vylezou kostlivci ze skříní a šuplíků! A v tomto duchu bychom mohli pokračovat dál a dál. Téma výrobních příkazů je tak obsáhlé, že by to vydalo na celé číslo našich novin. Naším společným cílem jsou data on-line a plynulý tok dokumentů ve firmě, a proto nebu me lhostejní k výrobním příkazům. Jsou to sice jen papíry, ale velmi důležité a nepostradatelné. Výrobní příkaz je jedinečný zdroj informací, a když už te víte, jak je důležitý, budete k nim určitě zodpovědnější. Pavlína Temerová a Karel Jaroměřský logistika

4 Naši zlatí hoši Vážení a milí kolegové, v celé naší firmě se intenzivně pracuje na všech frontách a podle zkušeností z uplynulých několika let se pracovní zátěž jen stupňuje. Stejně narůstá i napětí a míra stresu mezi pracovníky. Přesto všechno se v Hestegu neustále dějí i různé mimofiremní aktivity a celý tento úvod směřuje právě k jedné z nich k lednímu hokeji. Již čtvrtou sezónu se parta kolem skalních účastníků (Zdeněk Walter, David Čápek, Přemek Kuhn a Jirka Valla) schází na Vyškovském stadionu k dokonalému fyzickému vybití Vždy jednou týdně se na hodinu zaplní led hráči v dresech Hestega a ti spolu s několika bývalými pracovníky nebo příbuznými soupeří mezi sebou. Za ty čtyři roky se sestava neustále mírně obměňuje a doplňuje, hra se vyvíjí a touha vyhrát je stále silnější. I to byl důvod, proč tuto sezónu zasáhli do hry také brankáři. Několikrát jsme se utkali s jinými mužstvy, letos to v závěru sezóny odnesla firma SIKA Brno. Dne jsme nastoupili v úderné sestavě dvou pětek : v brance já, v poli hestegáci Zdeněk Walter, David Čápek, Pepa Kopřiva, Petr Růžička, Roman Šerý, Jirka Valla, Petr Kabele a posily Vojta Kabele, Bohumír Trávníček, Michal a Ríša Jičínský. Také brněnští přijeli v dobré sestavě, my jsme jim zajistili pouze gólmana (samozřejmě toho lepšího a zkušenějšího). Někteří z Vás utkání viděli, nevím do jaké míry je můj pohled nezaujatý, ale myslím si, že bylo velmi kvalitní a vyrovnané. Výsledek není zase až tak důležitý (Hestego Sika 13:9) jako to, že hra probíhala ve velmi soupeřivém duchu naprosto korektně a sportovně. I naši soupeři byli spokojeni, takže se do konce této sezóny možná ještě utkáme v odvetě Sportu zdar a Hestegu zvláš, Roman Kolaja MOTIVACE 1. část Drazí spolupracovníci, situace ve výrobě mě nutí k zamyšlení, jak Vás správně motivovat. Za dobu, kdy jsem stavěl různé týmy a skupiny lidí, které odváděly výborný výkon a to bez nervů a zbytečných řečí, potvrdily se některé návody jak motivovat a hodně se jich vůbec nepotvrdilo. Jediná skutečnost, která je všude stejná je, že každý tým je jiný a vstupní faktory jsou jiné. Naopak lidé jsou všude stejní a zákazník platí pouze za dodané zboží. Potvrdilo se, že naprostá většina lidí nerada dělá to,čím se živí, protože: 1) nevěří, že to, co dělají, má pro ně nějaký smysl 2) je to nebaví 3) nevěří, že jsou spravedlivě odměňováni Jak motivovat takové pracovníky?.nadefinujeme si motivaci podřízených: Vnitřní motivy: Vnější motivy: Dosažený výsledek Finanční odměny Zajímavá a zábavná činnost Zaměstnanecké výhody Osobní růst Pochvala a uznání Společenský význam práce Povýšení Společenské postavení Zahraniční cesty Zavedeme motivační program, uděláme školení o motivaci zakončené testem,pravidelně se budeme scházet na motivačních schůzkách a budeme očekávat, že dojde k namotivování pracovníků a ti půjdou nadšeně pracovat. Tyto teorie neplatily ani za socialismu a stejně tak neplatí ani nyní. Výsledek je znám dlouhodobě se nic nestane, to znamená, že tento druh motivace je ztráta času a energie. Vnitřní motivy: Vnější motivy: Dosažený výsledek Finanční odměny Zajímavá a zábavná činnost Zaměstnanecké výhody Osobní růst Pochvala a uznání Společenský význam práce Povýšení Společenské postavení Zahraniční cesty zavedeme motivační program,uděláme školení o motivaci zakončené testem,pravidelně se budeme scházet na motivačních schůzkách To, co rozhoduje je motivace vnitřní, kladná nebo záporná. Je to tím, že člověk směřuje od nerovnováhy k rovnováze. Je to pro to, že nerovnováha vyvolává napětí a to vyvolává snahu o jeho snížení. A to se opakuje stále znovu a znovu. To, co rozhoduje, je velikost nerovnováhy, je to stav mezi: te je má být nejsou odměny mají být odměny Vnitřní motivace je nespokojenost se současným stavem spojená s aktivním odstraňováním příčin nespokojenosti Pokud nemají lidé vnitřní motivaci, zařadí se téměř automaticky mezi 95 % lidí, kteří nemají v životě úspěch. O úspěchu nerozhoduje ani genialita a vrozené předpoklady tak jako dřina. Existuje pravidlo 10 let (4 hodiny denně x 250 pracovních dní x 10 let = deset tisíc hodin). Rozdíl mezi profesionálem a amatérem je odedřená doba. To je rozdíl mezi špičkovými odborníky, sportovci, umělci, lékaři, vědci, konstruktéry a amatéry. Například: T. A. Edison měl patentů; A. Einstein publikoval kromě teorie relativity dalších 248 vědeckých prací; W. A. Mozart napsal přes 600 skladeb, z toho 40 symfonií; Rembrant vytvořil 650 obrazů a 2000 kreseb; W. Shakespeare napsal 154 sonetů a 37 divadelních her; Leonardo da Vinci počet jeho návrhů dodnes nikdo nespočítal Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je v množství práce. Spousta lidí se spoléhá na podporu zvenčí, od státu, od zaměstnavatele, od rodiny, od pánaboha, sami se nesnaží. Jiní se snaží o to více, aby se vyrovnali ostatním, a pokud se jim to povede, jedou dál nezmění se. Úspěšní lidé jsou jiní, celá čtvrtina lidí, kteří něco dokázali, měla zdravotní handicap. Mnoho sportovců je astmatiků (nemohou normálně dýchat), měli na výběr: stráví zbytek svého krátkého života na lécích s tím, že nebudou normálně žít, a nebo budou dřít, aby přežili. Ze druhé skupiny jsou mistři světa, profesionálové, vítězové neudělali jedinou věc nečekali, až jim bude pomoženo. Fenomén dnešní doby dluhy, spousta lidí dře jenom proto, že se potřebují dostat do normálu nemít na krku exekutory, vymahače, upomínky, penále, úroky, Někteří lidé přejdou do obrany, zahájí očekávání pomoci a skončí pod mostem nebo na větvi. Ti druzí dřou a dřou a nakonec se z toho vyhrabou. A protože zjistí, že jim to jde pokračují v tempu a mají to, nač nemohli ani pomyslet.

5 MOTIVACE 1. část Své původní nedostatky využijí ve svůj prospěch. W. Churchill napsal: Slavní muži jsou obvykle produktem neš astného dětství. Slabosti a posměšky u nich vyvolají pevnou cílevědomost. To, co se mi nepotvrdilo je, že se lidé mění lidé se pouze projevují; stejně jako, že: peníze kazí lidi ne, pouze ukazují, jací lidé skutečně jsou. Ti, kdo nechtějí, tak nebudou dělat, budou hledat výmluvy, okliky a úniky, jak to udělat, aby dostali něco, na co nemají nárok. Ti, co chtějí, dřou i za nepříznivých podmínek. A výsledek??? Ten se dostaví stejně jako ve všech jiných případech, řečníci budou mít řeči a ti, co makají, mají odpovídající peníze za dobrou práci. Protože je Vaše vnitřní motivace malá, vyžadujete, abychom Vás motivovali zvenčí. Prostředků, jak zvýšit motivaci, když vynecháme žvásty o vnější motivaci, nezabírá mnoho, jediné, co Vás vyvádí z rovnováhy, jak jsem zjistil, je výše Vašich odměn. Když jsem představoval změnu prémií od 90% na prémie od 110% ( % nejsou významné), tak nikdo nevyjádřil nesouhlas nad tím, že bychom měli odměňovat ty, kteří makají a ne ty, co nedělají. Vizualizace v podání výplatní pásky a výpisu z účtu vyvolala úžas a rozčarování nad tím, že nejsou výkonnostní odměny. Za co by měla firma vyplácet výkonnostní odměny když nebyl výkon??? Třeba odměny za opravování neshod,nebo odměny za debatování v pracovní době,nebo odměnu za nejvyšší spotřebu náhradních dílů,nebo odměnu za čekání ve frontě na kávu??? Také bychom mohli vyplácet odměnu za výjezd na zaviněnou reklamaci, nebo za svícení na dílně nonstop. Nic z toho nám zákazníci nezaplatí!!! Platí nám pouze bezvadné výrobky dodané včas. Je to velmi jednoduché, je možné rozdělit pouze prostředky,které firmy utrží za prodané výrobky. Tvrdím, že nám nikdo ze zákazníků nezaplatí za 100 kusů, když jich dodáme 99. Ani nám nezaplatí s tím, že jim výrobky dodáme příští měsíc. Kdo nevěří, doporučuji vyzkoušet v běžném obchodě. Postup: Vyberete si 9 rohlíků, obchodníkovi zaplatíte 10 a 10 deka salámu, který přivezou následující den. Jestliže se Vám to zdá normální tak, Vám není pomoci. Pokud je to dle Vašeho názoru hloupost a neuděláte to, tak použijte stejný princip i u sebe v práci. Pokud budou všichni pracovníci odvádět svou práci dobře a včas, bude firma vydělávat = bude mít na mzdy a na odměny pracovníků. Pokud budeme vyrábět zmetky, nedodržovat termíny a jinak špatně hospodařit, tak nebude ani na základní platy. Protože nejcennějším majetkem jsou lidé s nimiž musíme pracovat, to, co si nesou v hlavě a to, jak jsou schopni spolupracovat (R.Reich) budu vždy podporovat aktivní spolupracovníky, kteří mají zájem, snahu a cíl změnit současný stav a vydělat si peníze i za současných ekonomických podmínek. Ten, kdo si dokáže za těchto podmínek vydělat peníze, má výhodu a budu ho podporovat v dosažení ještě vyšší odměny za vykonanou práci. Vzhledem k tomu, že mzdový systém je živý, tak připravím návrh odměn za splnění termínů a plánu. Seznámím Vás s ním na dalším měsíčním meetingu tak, aby platnost byla co nejdříve. Doufám, že máte tolik hrdosti dokázat, že se někteří spolupracovníci mýlí, když tvrdí při pohledu přes sklo, že ve výrobě je bordel a nemaká se. Přeji všem úspěšný rok a mzdu odpovídající vaší práci. Stanislav Eliška Téma na příště bude motivace a výkon. Použity materiály: Ivo Tomana, J. Welsche, M. Vytlačila Řemeslo má zlaté dno Dne jsme se s kolegyní Sva kou Trnavskou zúčastnily konference Odborné vzdělávání a trh práce, kterou uspořádala Okresní hospodářská komora Vyškov ve spolupráci s Úřadem práce ve Vyškově a městem Vyškovem. Každý den se potýkáme s problémem nedostatku kvalitních řemeslníků. O odborné profese, které už dlouho inzerujeme na našich webových stránkách se u nás běžně ucházejí lidé se základním vzděláním, absolventi středních škol ekonomického zaměření, gymnazisté, někdy dokonce i vysokoškoláci. Na člověka vyučeného ve strojírenském oboru nebo dokonce s maturitou z průmyslové školy narazíme jen výjimečně. Proč? Na tuto otázku nám konference Odborné vzdělávání a trh práce dala částečnou odpově. Zatímco ve školním roce 2000/2001 nastoupilo v Jihomoravském kraji ke studiu do oborů s výučním listem studentů, ve školním roce 2010/2011 už je to pouhých studentů. Jedná se o pokles na 69,36 %. Určitě se na tom částečně podílí celkové snížení počtu patnáctiletých dětí. Ale počet studentů čtyřletých gymnázií se například za posledních deset let nijak výrazně nezměnil. (šk.rok 2000/2001nastoupilo 1669 studentů, letošní šk.rok studentů). Mezi už tak nízkým počtem učňů se strojaři úplně ztrácejí. V oborech, které se Jihomoravský kraj rozhodl podpořit, převažují profese spadající do stavebnictví. Strojařina je zde zastoupena pouze oborem nástrojař a do toho nastoupilo v roce 2010 pouhých 27 studentů. Konference se zúčastnil také ředitel učňovské školy v Zistersdorfu v Rakousku Ing. Rudolf Wickenhauser. Rakousko řešilo problémy s poklesem zájmu o řemesla v nedávné minulosti. Vydali se zde cestou propojení podniků a odborných škol. Malé i střední podniky jsou státem podporovány v tom, aby se přímo podílely na výchově a vzdělávání svých budoucích zaměstnanců v odborných řemeslných profesích. Náš stát v tomto směru podnikatelské subjekty nijak nepodporuje. Spíše naopak. Ale zručné řemeslníky potřebujeme. Nezbývá nám než si je sami vychovat. Nezbývá nám než se obrátit na naše zkušené zaměstnance a požádat je: předávejte své znalosti a dovednosti novým kolegům, ukazujte jim, jak na to, učte je. Mohutných zástupů mladých strojařů se v dohledné době určitě nedočkáme. Eva Vavrouchová

6 Humanitární sbírka na pomoc Japonsku Ve dnech uspořádali zaměstnanci HESTEGA mezi sebou fi nanční sbírku na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku. Celkem se vybralo Kč, které byly poslány na účet společnosti ADRA /0300. Děkuji všem, které nenechalo utrpení obyvatel japonských ostrovů chladnými a kteří přispěli mnohdy i velmi vysokou částkou. Eva Vavrouchová Vyhodnocení hnutí Kaizen ve společnosti Hestego v roce 2010 Nejaktivnější členové MKK (malých kroužků kvality): Babirád (8 návrhů); Rezek (8 návrhů); Óváry (7 návrhů); Odehnal T. (6 návrhů); Haška P. (6 návrhů); Veselý (6 návrhů) Navrhovatelé, jejichž návrhy přinesli nejvyšší finanční přínos: Rusňák ( Kč); Crha ( Kč) Nejlepší moderátor MKK: Óváry (největší míra samostatnosti) Nejlepší kouč MKK: Honemannová (udržení aktivity MKK po celý rok s velmi vyrovnanými výsledky) Slovíčko KAIZEN, co se za nim skrývá??? Většina z Vás to zná, protože v roce 2009 proběhlo v naší firmě školení na kaizen, všichni jste pochopili, co to je, k čemu slouží a jak se s ním pracuje. Pod vedením koučů a moderátorů malých kroužků kvality (MKK) probíhali kratičké schůzky, na kterých ze začátku bylo nutné vysvětlovat jak pracovat, aby výsledek byl efektivní. Členové MKK podávali návrhy, často je zrealizovali a výsledky z toho byly hned minimálně dva: 1. úspora pracnosti, nebo zlepšení na pracovišti 2. za každý přijatý nápad a za jeho realizaci dostal autor odměnu Celkem bylo podáno 123 návrhů. Přijatých bylo 86,70 %. Na zopakování a pro nové zaměstnance na vysvětlení uvedu základní informace: V japonštině znamená kaizen neustálé zdokonalování. Filozofie kaizen předpokládá, že náš způsob života a už se jedná o život pracovní, společenský nebo rodinný by se měl zaměřovat na neustálé zdokonalování. Proces zdokonalování v rámci této filozofie probíhá postupně a po malých krocích, celkový přínos kaizen však přináší dramatické pozitivní výsledky. Stručně řečeno: není třeba dělat radikální změny; mnohem účinnější je měnit něco po malinkatých krocích, ale pravidelně. Když chci zhubnout, není nutné vybrakovat BIO obchod se seschlou mrkví a koupit si permanentku do fitcentra. Lepší je dát si denně o hranolek (ano, čtete správně, o jeden hranolek denně) méně k jídlu. Když se chci konečně naučit pořádně cizí jazyk, stačí jedno slovíčko denně. Podmínkou je, že potřebujeme získat návyk. V uplynulém roce ne všechny MKK plnily nastavené cíle z mnoha důvodů a kaizen jakoby šel do ztracena. Tohle ale dopustit nelze, protože všichni chceme mít lepší podmínky práce, její efektivitu a prostředí, ve kterém chceme dennodenně dosahovat lepších výsledků, za účelem zlepšení podmínek pro sebe i pro naše rodiny. Když něco zlepšíme, můžeme víc výrobků za ten stejný čas vyrobit. Ještě jednou podotýkám: za ten samý čas, ale práce bude ulehčená, díky zlepšením tak, aby bylo možné více vyrobit a teda i více vydělat. Efektivita a konkurenceschopnost firmy záleží na přidané hodnotě procesu. Přidaná hodnota je to, co je zákazník ochoten zaplatit Přidaná hodnota je negována plýtváním ve všech oblastech a ztrátami. Udělejme všichni všechno proto, abychom získali návyk systematicky, každý den popřemýšlet, jak by se dalo co zlepšit. Klesnou nám náklady na reklamace a interní zmetky, některé operace se zjednoduší, jiné se ulehčí, na pracovištích bude pořádek, všem se bude lépe pracovat. Řeknete utopie. Ne, když dokázaly jiné firmy po malých krocích dojít k vysoce pozitivním výsledkům, dojdeme k nim i my. Přeji všem mnoho úspěchu a zrealizovaných námětů. Zaměstnanci, kteří se nejlépe zapojili do hnutí kaizen v roce 2010 byli ocenění. Také na ty, kteří budou nejlepší v tomto roce, čeká odměna. Marta Verešová HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti HESTEGO s. r. o. Číslo 1/2011. Připravuje: Dagmar Hořavová a Eva Vavrouchová. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO s. r. o., Na Nouzce 7, Vyškov tel.: , fax: , Pro vnitřní potřeby, zdarma.

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ

Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ Výsledky průzkumu Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ V období srpen - říjen 2014 proběhl pod záštitou Asociace manažerů a podnikatelů průzkum na téma Nový občanský zákoník (NOZ).

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO169

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

v Čechách a na Slovensku

v Čechách a na Slovensku Bestseller v Čechách a na Slovensku v Čechách a na Slovensku JAK ZAČÍT multi level marketing strašák nebo příležitost? IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TAXUS International

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 6. MZDA Klíčová slova Hrubá a čistá mzda Dohoda o provedení práce Pracovní smlouva Pracovní poměr Budete umět

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více