MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické služby zahájí provoz pohřební služby strana 7 O Vandalismus z vnějšku strana 9 O Blíží se odečty vodoměrů strana 10 O S úsporou tepla lze začít i doma strana 17 O Topná sezóna odstartovala bez problémů strana 19

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Kdo řídí Technické služby města Mostu a.s. Miniseriál o managementu Technických služeb města Mostu, a.s. pokračuje zpovědí Ing. Zdenky Rehákové, vedoucí správy majetku. Zdenka Reháková žije od narození v Mostě. Po absolvování Gymnázia v Mostě vystudovala Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor průmyslová energetika. Po ukončení studií prošla několika průmyslovými podniky na Mostecku, několik let pracovala na Městském úřadě v Mostě. V Technických službách města Mostu pracuje již deset let. Původně nastoupila jako technický náměstek, nyní pracuje jako vedoucí oddělení správy majetku. Co obnáší funkce vedoucí správy majetku? Moje oddělení vede přehledy svěřeného majetku města Mostu, zajišťuje vyjádření k sítím ve správě a ve vlastnictví TSM, zpracovává geografický informační systém, zabývá se propagací TSM, správou počítačové sítě TSM, telekomunikacemi, nájmy majetku TSM, investiční činností, atd. Od 1. ledna 2005 převezme naše oddělení do správy nově rekonstruované domy ve čtvrti 2B, tj. blok 36 a 37, a až budou opraveny bloky 24 a 25, převezme do péče i tyto. Organizačně spadáme pod ústředí. Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Běžný den se u mne popsat nedá, protože je každý jiný. Jsou dny, kdy v sedm hodin zasednu k počítači a ve tři hodiny mě kolegové upozorňují, že je čas jít domů. Jindy jdu z jednání do jednání, objíždím stavby, úřady a další instituce a jsem ráda, když si sednu. Jak hodnotíte práci svých podřízených? Své podřízené hodnotím celkem dobře, jiní by totiž ani se mnou nevydrželi. Jsem perfekcionistka a někdy jsem tím protivná i sama sobě. Lenochy nesnáším, ti se u mě na oddělení nikdy dlouho neohřejí. Jak vidíte TSmM, a.s. z pozice zaměstnance a vedoucího pracovníka a jak z pohledu obyvatele města? Technické služby tvoří důležitý prvek života města Mostu. Rozsah jejich činností je velmi široký a pro život obyvatel města důležitý. Oddělení správy majetku je oddělení celkem nové a jeho význam stále stoupá v souvislosti s potřebou mít přehled o stále se rozšiřujícím majetku města Mostu i technických služeb a v souvislosti s modernizací těchto evidencí apod. Bez výpočetní techniky a jejího dalšího zdokonalování bych si svou práci vůbec nedovedla představit. Jako občan bych určitě našla věci, které by se daly ve městě změnit, ale jako zaměstnanec technických služeb a bývalá členka zastupitelstva vím, že vše závisí na penězích. Jste členem nějaké politické strany a proč? V minulém volebním období jsem pracovala v městském zastupitelstvu. Členkou politické strany jsem stále. Práce v politice mě neuspokojovala, protože mám ráda, když za sebou vidím výsledky své práce. Občas jsem si připadala, že bojuji s větrnými mlýny. V současné době jsem se zaměřila na mládež a pracuji v oddíle národní házené. Dělám vedoucí oddílu dříve žaček, dnes už dorostenek. Jako velký úspěch oceňuji vybudování sportovního areálu v okrsku 2B. Tento areál využívají děti z širokého okolí. Jaká je Zdenka Reháková, když opustí brány technických služeb? Najdete si čas jen sama pro sebe, nebo jste celý den v jednom kole? Jak pečujete o svůj exteriér a čím si udržujete duševní hygienu? Ing. Zdenka Reháková Času mám asi tolik, jako každá zaměstnaná žena. Ve volném čase hodně čtu, ráda chodím na koncerty a do divadla. Většinu víkendů mi v sezóně zabere házená. Sledujete sport? Fandíte mosteckým hokejistům? Sport moc nesleduji, jsem spíše kulturní fanda. Na mostecký hokej občas chodím, ale protože se mi časově kříží s házenou, nejsou mé návštěvy pravidelné. Co Vás zajímá Chystáte si do nového roku předsevzetí? Předsevzetí do nového roku si nedávám. Každopádně sebevětší pracovní úspěch nenahradí radosti a občasné starosti s mými dětmi, ty budou u mě vždy na prvním místě. Za rozhovor děkuji Ing. Zdence Rehákové, vedoucí správy majetku. V příštím čísle se Vám představí zástupce ředitele Divize zeleň Marek Poláček. Je i letos možné objednat si u TSmM, a.s. jako v minulých sezónách čištění a sypání soukromých příjezdových cest? Jaký je ceník a kam se mám se svou objednávkou obrátit? Kde seženu posypový materiál? Čištění soukromých příjezdových cest a jejich ošetření v rámci zimní údržby komunikaci je samozřejmě možno objednat. Kontaktní osobou je dispečer TSmM, a.s., tel./fax Na základě objednávky bude upřesněn postup, rozsah a způsob ošetření a dle ceníku bude vykalkulována pro jednotlivé případy cena. Posypový materiál je možné koupit v hlavním skladu společnosti za ceny platné pro příslušný rok. Kontaktní osobou je skladnice, tel Na otázku odpovídala Ing. Leona Krajičková, finanční ředitel TSmM, a.s. Těšíme se na Vaše další dotazy, týkající se činnosti Technických služeb města Mostu, a.s. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Místo vydání - Most, č. 11/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Minigolfové hřiště ukončilo provoz Posledním letošním dnem, kdy si občané města Mostu měli možnost zahrát minigolf v areálu Aquadromu,byl 31. říjen. V zimních měsících budou minigolfové dráhy odpočívat a otevřeny budou až 1. dubna období provozní doba v roce 2005 Po - Pá So, Ne duben, kvì květen hod hod. červen, èerven, èervenec, červenec, srpen hod hod. září, záøí, øíjen říjen hod hod. Jaká byla první sezóna? Z hlediska návštěvnosti byly samozřejmě nejzajímavější měsíce červen, červenec, srpen, během kterých navštívilo minigolf čtyři tisíce čtyři sta padesát hráčů. Celkem, v průběhu sto dvaceti osmi provozních dní, prošlo brankou minigolfového areálu pět tisíc dvě stě šestnáct návštěvníků, průměrně čtyřicet každý den. Celková tržba za vstupné činila sto osmnáct tisíc korun. Před prvotním otevřením areálu jsme poměrně dlouho řešili otázku, zda vybírat peněžní zálohu za zapůjčení holí a míčků, či nikoliv. Nakonec jsme se vzhledem k poměrně vysoké pořizovací ceně holí, kterou by případná stokorunová záloha pokryla pouze z jedné pětiny, rozhodli zapůjčovat vybavení bez zmíněné finanční zálohy. Výsledek nás mile překvapil a musím na tomto místě návštěvníky minigolfu pochválit, neboť k žádným závažným poškozením, ztrátám a neshodám nedošlo. Ztratil se nám pouze jediný míček a tři ohnuté hole jsme opravili, což je bilance skoro neuvěřitelná. Pokud se nám zdaří náš záměr vybudovat doplňkovou devatenáctou dráhu (15,25m dlouhé Okénko s příčkami v provedení Greengolf ), s největší pravděpodobností dojde k mírné úpravě hodinového vstupného z dvaceti na dvacet pět korun. Do začátku nové sezóny by měl být areál dovybaven lavičkami a drobnými úpravami by měla projít označení jednotlivých drah. V současné době provádíme rekonstrukci původního asfaltového hřiště, sousedícího s minigolfovým areálem. Výsledkem bude travnatý kurt na badminton a pétanque. Návštěvníci minigolfu a venkovního koupaliště by si tak v příštím roce měli mít možnost zahrát i některou z těchto oblíbených her. Miroslav Svoboda - vedoucí provozu Aquadrom Zprovoznění parkoviště u křižovatky Višňová - Palacha Usnesením RmM ze dne byl schválen pronájem části ppč. 6207/1 v k.ú. Most II o výměře max m 2 Technickým službám města Mostu, a.s. za účelem provozování hlídaného parkoviště. Povinností nájemce je vybudování vlastního oplocení a zázemí obsluhy na vlastní náklady a dodržení podmínek popsaných v zadání. Zřízení parkoviště předpokládá úpravy vzrostlé zeleně kolem i uvnitř budoucí plochy parkoviště, zřízení dvou nových komunikačních propojek pro přejezd do všech sektorů parkoviště, instalaci svislého a vodorovného dopravního značení, vybudování pevného oplocení kolem celé pronajaté plochy včetně osazení jedněch vjezdových vrat. Na dobudovaném parkovišti vznikne sto šedesát osm parkovacích míst. Parkoviště bude obsluhováno pracovníky ostrahy v nepřetržitém dvanáctihodinovém pracovním cyklu. Předpokládané zahájení provozu je odvozeno od ukončení výše uvedených investic, což by mělo být k 1. květnu 2005 a nepřetržitý provoz poskytování hlídaného parkoviště od 1. května Výše cen za parkovné bude shodná s dalšími dvěma parkovišti, která Technické služby města Mostu, a. s. provozují. To znamená: 50,- Kč včetně DPH za 12 hodin 80,- Kč včetně DPH za 24 hodin 714,- Kč včetně DPH za měsíc Komunální Informační Servis strana 3

4 Aquadrom, z Knihy přání a stížností Po návštěvě Aquadromu a Vámi provozovaného Mokrého občerstvení jsem mile překvapen obsluhou. Jelikož jsem od fochu a každoročně hodnotím kvalitu veškerých občerstvení, restaurací a hospod z pozice hygieny, musím prohlásit, že dnešní směna by prošla bez jakéhokoliv škraloupu, a to i s kuchyní, což nebývá zvykem u podobných zařízení. Tento rok jsme udělili čestné 1. místo zařízení Tip sport, v příštím roce může padnout jiná zajímavá cena i zde... (návštěvník) Díky za pěkný a přívětivý přístup k návštěvníkům. Děvčata již při vstupu do Aquadromu navodí dobrou pohodu a atmosféru pro relaxaci. (návštěvník sauny) Mokré občerstvení nedodržuje vlastní jídelníček. Objednal jsem si langoše se sýrem a česnekem a dostal jsem nekvalitní polotovar bez česneku. Nebylo to odpovídající ceně ani předpisům. (anonymní návštěvník) Do sauny chodím často a rád, a jako vždy je to tu super. Děvčatům (paní Řehákové a Fajnerové) vřelé díky. S pozdravem Váš pravidelný návštěvník. Technickými službami města Mostu, a. s. bylo zakoupeno v minulých dnech pro zimní údržbu komunikací nové vozidlo GASOLONE 28 s pohonem 4x4. Tento stroj se vyznačuje zejména svými menšími rozměry: délka 5,5 m, šířka 2 m. Právě pro tyto malé rozměry bude tento stroj nasazen ve starší zástavbě města a využíván bude na svažitých chodnících a na nově vybudovaných plochách ze zámkové dlažby ve středu města. František Aulický, vedoucí střediska čištění Vyhodnocení anket Aquadromu S potěšením musím přiznat, že zatím žádná akce, při které jsme se ptali na názor návštěvníků koupaliště, neměla takový ohlas, jako ankety na Teplejší vodu ve whirpoolu a Koupání bez plavek. Spousta mailů, zápisů, telefonátů... Po týdnu od vyhlášení anket byl stav následující: Pro teplejší vodu ve whirpoolu hlasovalo osmdesát osm návštěvníků, proti žádný. Stoprocentní výsledek pro ANO na Teplejší vodu ve whirpoolu jsme v podstatě očekávali, ale opravdu nás zaskočil tak velký zájem o plavání bez plavek. Ve stejném období byl totiž stav pro nudisty 68:7. Ozvali se skalní příznivci naturismu, jednotlivci, rodiny s dětmi i server Naturista propagující nahotu jako rodinný, společenský a životní styl. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že ankety se mohli zúčastnit pouze návštěvníci koupaliště, www stránek Aquadromu a čtenáři Mosteckého zpravodaje, je reakce opravdu překvapující. Děkujeme všem za jejich nebývalý zájem, a protože nás opravdu těší, chceme stejně rychle reagovat. Proto budou mít naši návštěvníci pravidelně, počínaje dnem , možnost více se prohřát ve Whirpoolu. Pátkem 3. prosince zároveň zahájíme večerní provoz, kdy bude koupaliště od do každý pátek VYHRAZENO POUZE PRO KOUPÁNÍ BEZ PLAVEK. V rámci technických a finančních možností se budeme samozřejmě snažit seznámit s touto změnou co nejširší veřejnost. Osobně mi nezbývá, než si přát, aby se zájem naturistů opravdu potvrdil (odpůrcům se omlouvám) a aby si to u nás užili. Myslím, že každý chápe, že provozovat takový komplex, jako je Aquadrom, pro deset nebo dvacet zájemců je v dnešní době neúnosné. A to v každém oboru. Takže milí naturisté JE TO NA VÁS... Informujte své známé a přijďte se vykoupat! Přeji Vám i nám hodně zdaru. Doufám, že Vás nerozladí, pokud bude personál oblečený. Miroslav Svoboda - vedoucí provozu Aquadrom Komunální Informační Servis strana 4

5 Průběžné hodnocení základní části mužstva A mužů v hokejové sezóně 2004/2005 Mužstvo A mužů po první polovině základní části opustilo štěstí a po několika dalších zápasech spadlo až na 7. místo, což neodpovídá kvalitě a daným možnostem tohoto mužstva. Namísto očekávané vzrůstající tendence výkonnosti mužstva došlo k opačné situaci. Příčinou jsou jednak dlouhodobá zranění několika hráčů (Plachý, Slavík), dále pak ztráta formy hráčů, kteří byli oporou mužstva. V důsledku toho začala v mužstvu narůstat nervozita. Základním sportovním cílem společnosti je postup do PLAY OFF a následně do baráže o 1. ligu ČR, který ovšem za dané situace byl ohrožen. Z toho důvodu muselo vedení společnosti přistoupit k razantním opatřením. Z postu hlavního trenéra byl odvolán Jan Peroutka, jehož dočasně nahradil jednatel společnosti Pavel Měska a po jednáních převzal tuto funkci Ladislav Kubát, který dlouhodobě trénoval mužstvo A mužů v Klášterci nad Ohří a v letošní sezóně převzal juniorský celek téhož oddílu. Ke dnešnímu dni odehrálo mužstvo pod novým vedením dva zápasy, oba vítězně. Nicméně na případné dotazy Ladislavu Kubátovi je ještě příliš brzy, takže rozhovor odložíme do příštího čísla. Položili jsme tedy několik otázek jednateli společnosti Pavlu Měskovi: Jste známý svým velice kladným vztahem ke sportu a k hokeji vůbec. Jaká byla Vaše sportovní kariéra? V mládí jsem se věnoval všem možným kolektivním sportům. Dlouho jsem se rozhodoval, u čeho zakotvit. Nakonec paradoxně zvítězil hokej, který v té době byl pro mě až na posledním místě. K hokeji mě přivedl učitel na základní škole, který nás přihlásil do hokejového turnaje škol Mostecka. Tam si mě a několik dalších žáků vybral trenér BANÍKU MOST p. Zápotocký a já ve dvanácti letech začal hrát hokej za žáky BANÍKU MOST. Postupně jsem prošel všemi hokejovými kategoriemi až po A mužstvo. Hokej jsem přestal hrát v pětadvaceti letech. Přispělo k tomu zranění kolena, které bylo dosti komplikované a léčení zdlouhavé. Vrátit se zpátky jako hráč už nebylo možné. Protože jsem se nechtěl rozloučit s hokejem a naším starým zimním stadionem, začal jsem se věnovat trénování. Na radu nestora mosteckého hokeje p. Šafaříka jsem začal u základny, kde jsem učil mladé adepty základům bruslení. Postupně jsem si doplnil hokejové vzdělání a stal se držitelem licence B, což mi umožňovalo trénovat žákovská a dorostenecká mužstva, která hrála vrcholové celorepublikové hokejové soutěže. V roce 1991 jsem nastoupil jako hlavní trenér A mužstva BANÍKU MOST. V této funkci jsem pracoval nepřetržitě osm let. Byly to neocenitelné zkušenosti pro další práci v mém hokejovém životě. Jaký je Váš názor na kvalitu zázemí zimního stadionu z hlediska dosažení maximálních výkonů hráčů? Pracovat v podmínkách starého zimního stadionu bylo velice těžké a vyžadovalo to od všech hráčů i trenérů obrovskou obětavost. Přechodem na nový zimní stadion, který byl postupně dostavěn, se nám podmínky podstatně zlepšily jak po stránce zázemí, tak po stránce zajištění vlastní činnosti hokejového klubu. Hráči mají k dispozici odpovídající šatny včetně sociálního zařízení, kvalitní ledovou plochu a divák má zajištěno pohodlí v hale, kde jsou k dispozici odpovídající prostory pro sledování hokejových zápasů. Pro zlepšení vybavenosti zimního stadionu bude ve volných prostorách vybudováno fitnesscentrum, které bude sloužit veřejnosti, ale samozřejmě i sportovcům hokejového klubu pro zlepšení sportovní výkonnosti. Dalším cílem by bylo vybudování regenerační linky. Takto ucelený komplex bude poskytovat našim hokejistům kvalitní zázemí ke sportovnímu tréninku a následně k dosahování dobrých výkonů. Jak vidíte budoucnost mosteckého hokeje vůbec? V současné době lze tuto otázku rozdělit na dvě části, a to na sportovní a finanční. Po stránce sportovní má HC BANÍK MOST dobře fungující žákovská a mládežnická mužstva. Žáci jsou rozděleni do sportovních tříd od první do deváté na 1. základní škole, která je zařazena do programu ministerstva školství s rozšířenou sportovní výukou. Sportovní trénink je řízen odbornými trenéry. Nadstavbou jsou dorostenecká mužstva, kam postupně přecházejí žáci devátých tříd. Vyvrcholením celého procesu je mužstvo A mužů, kde by měli najít uplatnění hráči juniorských kategorií. Finanční krytí rozpočtu klubu je v současné době realizováno prostřednictvím generálního sponzora, kterým jsou Technické služby města Mostu, a. s. za podpory Statutárního města Mostu a dalších reklamních partnerů. Pokud tyto činnosti a spolupráce budou pokračovat i nadále, pak je budoucnost mosteckého hokeje zajištěna. Čeho si z pozice jednatele společnosti na činnosti SK HC BANÍK MOST ceníte a co by se dalo změnit k lepšímu? Především si cením, že město Most dostavělo nový zimní stadion a vytvořilo tak důstojný sportovní stánek. Dále se podařilo vytvořit fungující společnost HC MOST, s. r. o., která zajišťuje činnosti spojené s provozováním zimního stadionu. (Dokončení na straně 7) Rekonstrukce porostů v parku Na Konečné V rámci podzimních prací realizovala společnost také obnovu okrasných porostů v parku Na Konečné. K této akci bylo Magistrátem města zajištěno zpracování sadovnické studie a na realizaci se finančně podílí také Mostecká uhelná společnost. Cílem prací je posílení odpočinkové funkce parku, hlavní důraz byl kladen na obnovu a doplnění současných porostů stromů, keřů a růží. Většina stromů v parku byla v dobrém stavu a byly pouze ošetřeny zdravotním nebo tvarovacím řezem, především pak skupina smutečních vrb ve středu parku. Abychom nepoškodili velké koruny těchto vrb pracovní plošinou, byla prořezávka korun provedena tzv. stromolezeckou technikou. Odstraněno bylo pouze několik malých stromů, které jsou do budoucnosti neperspektivní nebo si navzájem konkurovaly v dalším růstu. Větší likvidace se dotkla pouze skupiny jalovců, které již pro své stáří a špatný zdravotní stav přestaly plnit svou okrasnou funkci. Na jejich místě byla potom založena plocha pro novou výsadbu. Na tyto přípravné práce poté navázala výsadba nových stromů a keřů. Byl založen pás nízkých stromů a keřů, který v budoucnosti částečně odcloní přilehlou hlavní silnici. Na volné travnaté plochy bylo vysazeno několik jednotlivých stromů, které oživí vzhled parku svojí zajímavou barvou listů nebo květů (katalpa, myrobalám, červený jírovec). Doplněny byly také výsadby barevně zajímavých keřů náhradou za zlikvidované jalovce i do nově založených záhonů. Jedinou kvetoucí dominantou parku byly v minulosti záhony růží. Původní výsadby již dávnou neplnily svůj účel, a proto i tyto prošly celkovou rekonstrukcí. Některé záhony zastíněné vzrostlými stromy byly zlikvidovány, zbývající záhony byly doplněny novou zeminou a osázeny novými růžemi, aby i nadále zkrášlovaly park svými květy. Práce na obnově parku byly ukončeny počátkem listopadu a v dalších letech budeme zajišťovat pěstební péči o tyto nové porosty. Doufáme, že kromě nepřízně počasí dokáží stromy a keře odolat také vandalům a nenechavcům a nově upravené odpočinkové území bude sloužit nám i další generaci. Ing. Karel Mutínský, ředitel divize Zeleň Komunální Informační Servis strana 5

6 Technické služby města Mostu, a. s. nabízejí bydlení v nadstandardních bytech v bloku č. 24, v ulici M. Alše. Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Komunální Informační Servis strana 6

7 Strukturální změny ve společnosti V posledních letech společnost zrealizovala několik významných aktivit, mezi které patří například vyčlenění svozu TKO do dceřiné společnosti Mostecké odpady, s. r. o., nákup souboru veřejného osvětlení v Mostě s cílem jeho následné celoplošné rekonstrukce, rekonstrukce dvou obytných domů ve čtvrti 2B, atd. Vzhledem k těmto aktivitám a dalším faktorům z nich vyplývajících (rozšíření činností zaměřených na údržbu narůstajícího objemu vlastních nemovitostí), management společnosti zaměřil v roce 2004 pozornost na optimalizaci vnitřních procesů s důsledkem restrukturalizace divizionálního uspořádání společnosti. K tomu logicky přispěl průběh přípravné fáze k získání certifikátu jakosti ISO 9001, kdy byla odhalena některá hluchá místa ve struktuře společnosti. Výsledkem rozsáhlé analýzy všech procesů v návaznosti na jejich řízení jsou změny v organizační struktuře. Byly přeskupeny některé činnosti tak, aby na sebe logičtěji navazovaly jak po stránce provozní, tak i po stránce ekonomické. Tímto procesem dojde ke snížení počtu divizí. Od tedy budou fungovat dvě divize, a to divize Zeleň a divize Účelových zařízení, které obsáhnou dvě základní činnosti, které Technické služby města Mostu, a. s. vykonávají pro město Most. Jedná se o kompletní údržbu veřejné zeleně města Mostu na jedné straně a na straně druhé komunální údržbu a provoz sportovních areálů, které provozujeme. Na divizi Zeleň přibude kompletní čištění města, což v důsledku přináší zvýšení efektivity práce. Konkrétním případem je proces sekání travnatých ploch, kdy ihned po ukončení činnosti budou pracovníci provádějící sekání vystřídáni pracovníky střediska čištění, kteří provedou úklid. Divize účelových zařízení bude nově zahrnovat středisko hospodářské správy a komunikací. Hospodářská správa se zabývá opravami a údržbou městského mobiliáře, středisko komunikace pak opravami komunikací v majetku města Mostu. Tato dvě střediska budou spojena do tzv. komunální údržby, což rovněž přinese zvýšení výsledného ekonomického i provozního efektu. Jak již bylo zmíněno, vzrostla potřeba činností spojených s opravami a údržbou vlastních nemovitostí. Tyto činnosti byly tak trochu zanedbávány vzhledem k narůstajícímu objemu jiných aktivit. Z těchto důvodů tedy bude na Ústředí, které disponuje veškerým vlastním majetkem ve smyslu nemovitostí, zřízeno oddělení vnitřní správy, které mimo jiné bude mít na starosti kompletní údržbu těchto nemovitostí. Celým procesem restrukturalizace dojde pouze k přesunům jednotlivých středisek a zaměstnanců, nikoliv k propouštění. Závěrem lze konstatovat, že uvedené změny ve finančním vyjádření nepřináší okamžitý zisk, ale v dlouhodobém horizontu lze v důsledku zvýšení produktivity práce očekávat ekonomický přínos a zkvalitnění služeb pro město Most, potažmo pro jeho obyvatelstvo. Ing. Leona Krajíčková - finanční ředitel Průběžné hodnocení... (Dokončení ze strany 5) Zlepšit by se měla spolupráce s HC CHEMOPETROL Litvínov, rozšířit naše vztahy tak, aby se oddíly vzájemně respektovaly, spolupracovaly na výchově hokejistů, předávaly si zkušenosti a našly společnou cestu ke svým cílům. Prozradíte nám něco ze svého soukromí? Jaké jsou Vaše další zájmy a koníčky? Mým hlavním a jediným koníčkem je sport v jakékoliv podobě, což by ovšem bez tiché podpory rodiny a dobrých lidí v mém okolí nebylo možné. Ing. Leona Krajíčková Nová služba Technických služeb města Mostu, a. s. Technické služby města Mostu, a. s. budou na základě schválení Zastupitelstvem města Mostu od února 2005 vykonávat "staronovou" činnost, kterou je pohřební služba. Zpracovat podnikatelský záměr provozování pohřební služby byl úkol zadaný vlastníkem společnosti, kterým je město Most. Hlavním cílem bylo vytvoření uzavřeného kruhu činností, vztahujících se ke kompletním službám v oblasti pohřebnictví. Technické služby města Mostu, a. s., jako dceřiná společnost města Mostu, mají na starosti provozování a údržbu Městského hřbitova, Kostelního hřbitova, hřbitova ve Vtelně, dále pak kremační pec a obřadní síň na Kostelním hřbitově. Poskytování služeb v takto propojeném komplexu přinese především nikoliv nevýznamně nižší cenové relace všech druhů pietních aktů, což je naším hlavním cílem. Dále bylo zřejmě záměrem zástupců města vytvoření konkurenčního prostředí v oblasti těchto služeb za účelem snížení cen, a tím zrušení monopolního postavení stávající firmy provozující jako jediná v Mostě pohřební službu. Na rozhodnutí zástupců města Mostu se zajisté podílel i fakt, že Technické služby města Mostu, a. s. nejsou nováčkem v daném oboru, protože před několika lety již pohřební službu provozovaly, takže dílčí zkušenosti z této činnosti mají a mohou je využít při znovuzprovoznění těchto služeb. Pavel Měska - ředitel Divize účelových zařízení Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Pojištění majetku jednou z priorit společnosti Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. má celý svůj majetek pojištěn již od svého založení v roce Pojistná smlouva na pojištění majetku je uzavřena s pojišťovnou Kooperativa, která agendu převzala od Pojišťovny České spořitelny. Ta byla vybrána na základě výběrového řízení. Smlouva byla převzata v původním, nezměněném rozsahu. Pojištění na všechna rizika Společnost má sjednáno živelní pojištění na všechna rizika, to znamená na nebezpečí poškození a zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a pádem letadla, záplavy, sesuv půdy, vodovodní škody, tíhu sněhu nebo námrazu, pády stromů a stožárů, zemětřesení dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice a v neposlední řadě vichřice, která se stala i tématem v jednom z minulých čísel tohoto zpravodaje, kdy síla větru musí být větší než 70 km/h. Obecně si podobné informace zjišťují samotné pojišťovny v hydrometeorologických ústavech. Dalším neméně důležitým pojištěním je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění se vztahuje na případy, kdy vlastník skutečně ze zákona zodpovídá za vzniklé škody. Týká se to především přilehlých chodníků hlavně v zimním období, dále střech, kdy může dojít například k zatečení do bytu anebo závad na ústředním topení, stupačkách a podobně. Lépe je se připojistit Je nutno podotknout, že ne každá škodní událost musí být nutně pojistnou událostí, neboť každou takovou škodu musí posoudit likvidátor pojišťovny. V případech, kdy vznikne škoda způsobená závadou na ústředním topení, stoupacích rozvodech vody nebo zateče střechou, požádejte prostřednictvím správce o náhradu škody. Žádost o náhradu škody musí být vždy písemná. Příslušní správci (MINETA s.r.o., EDEL s.r.o. a SEGAD s.r.o.) nám pojistnou událost neprodleně oznámí a zároveň potvrdí, že U P O Z O R N Ě N Í Na základě četných stížností nájemníků bloku (včetně spojek) na špatnou dodávku teplé užitkové vody, přistoupila a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ k výměně některých rozvodů vody a k instalaci speciální regulační techniky. Tyto práce proběhnou ve velké míře ve společných prostorách bytových domů a pouze v ojedinělých případech budou realizovány ze zpřístupněných bytů. Žádáme tímto nájemníky bloků 98, 99, 100, a o shovívavost v příštích dnech při dodávce teplé užitkové vody. Ivana Jandová, tisková mluvčí a.s. k předmětné události došlo. Následně Vás kontaktuje likvidátor pojišťovny a vyčíslí pojistné plnění, které Vám bude vyplaceno. Při likvidaci škodných událostí spolupracuje naše společnost s firmou Stach & I.P., a.s., která vychází vstříc nám i postiženým nájemníkům. Firma Stach & I.P., a.s. je členem asociace pojišťovacích makléřů a nabízí makléřské služby renomovaným firmám v našem regionu, jako například MUS, a.s., právní nástupce, včetně dceřiných společností, B.A. Dora a.s., Statutární město Most včetně jeho příspěvkových organizací a řadě dalších. Likvidace pojistných událostí z našeho pojištění odpovědnosti probíhá ve 100% případů bez problémů. Ne vždy je pojistná událost likvidní z pojištění odpovědnosti vlastníka. Velice snadno se může stát, že vám přeteče vana, praskne přívodní hadice k pračce nebo k vodovodní baterii. Nebýt pojištěn se nemusí vždy vyplatit, proto všem nájemcům doporučujeme sjednat si vlastní pojištění domácnosti s připojištěním odpovědnosti za škodu občana v běžném občanském životě. Pojistka proti zlodějům Dále má naše společnost uzavřené pojištění krádeže nebo loupeže. Toto pojištění se týká náhrad za poškození stavebních součástí a příslušenství budov. Bohužel je na vzestupu nový druh sportu, a tím je vandalismus. Pojištění vandalismu má společnost rozšířeno o připojištění skel oken, výloh a dveří. Tedy majetku, který je vandaly nejvíce úmyslně poškozován. Od začátku roku došlo k nejvíce pojistným událostem v důsledku krádeží a vandalismu. Jedná se zejména o odcizení výtahových cívek, hydrantového zařízení, krádež protipožárních dveří, rozbití skleněných výplní vchodových dveří, poškození bytových a sklepních dveří. Ke každé pojistné události se váže také naše finanční spoluúčast. Škoda způsobená krádeží či vandalismem zbytečně zvyšuje náklady na údržbu. Nemalé finanční prostředky vynaložené na zahlazení vandalské činnosti by přitom mohly být využity k vylepšení bydlení. Ing. Martin Nagy, provozní úsek! zajištění a rozbor cenových nabídek od renomovaných pojišťoven na veškeré druhy pojištění! následné sjednání pojistné smlouvy, správu a pomoc při vyřizování pojistné události bez navýšení ceny pojištění Komunální Informační Servis strana 8

9 Vandalismus z vnějšku Vandalismus a bytové domy, to je téma, kterým bychom se mohli zabývat téměř neustále. Tentokrát Vám však přiblížíme bytové domy z vnějšku. Opláštění bytových domů je tou nejvíce viditelnou vizitkou. Část našich bytových domů je již zateplena. Některé domy mají zatepleno celé opláštění domu, některé jen štíty. Zateplené domy jsou opatřeny barevnými omítkami, vyčleňují se tedy ze šedě sídlišť. Jaký je stav opláštění v současné době, a to na domech jak zateplených, tak i na domech ostatních, Vám přiblížíme několika fotografiemi, které byly pořízeny při běžných kontrolách. bl. 612 domě 611 a 612 využívá však mládež ke svým hrám ostatní plochy. Omítky panelových domů jsou prostě využívány jako velké veřejné tabule, kam se dá napsat a nakreslit prostě cokoli. Aby to nevypadalo, že zničené opláštění domů je pouze u panelových domů a na sídlišti, přiblížíme Vám i domy ve středu města. Například blok 220 v ul. V. Nezvala skýtá odkaz ochráncům zvířat, bohužel opět je napsán na špatném místě. Vizitkou mládeže je i bytový dům čp v ul. Obránců míru. bl. 611 No a v závěru Vám přikládám i fotku pořízenou na bl.730 v ulici Fr. Malíka, který v roce 2003 prošel sanací opláštění domu a celkovým zateplením. Myslím, že k tomuto stavu není co dodat. Omítky domu jsou již bl. 602 bl. 525 bl. 601 bl. 220 bl. 603 U bytových domů bl.525, 601 a 603, které vidíte nafocené na přiložených obrázcích, byly na přelomu roku zatepleny štítové stěny. V současné době je vidět, že zateplení je zničené, vydloubané a počmárané. Bohužel, nájezdu vandalů neodolalo ani novější zateplení bl.602 z konce roku Zateplení štítů bl.612 zatím kresbám a dloubání odolává, zatím jsou zde pouze skvrny od naházeného bahna. Jediným zatím neporušeným domem, kde byly v témže roce zatepleny štíty, je bl.611. Na V letošním roce je prováděna sanace bytového domu bl.563. Tento dům je celý zateplen a v současné době se teprve dokončuje. Na úplně nové probarvené omítce se již objevil první nápis IVANKA. čp bl. 730 počmárané a špinavé. Prostě kam se dá dosáhnout, tam se ničí. Nikdo nekouká na to, jestli je dům po opravě a omítky nové. Jak bytové domy vypadají, je vizitka všech, nejen majitele domu a bydlících nájemníků. Odráží se zde lhostejnost každého, který vandalismu a ničení majetku druhých pouze přihlíží. Jana Wachtelová, odd. provozu Komunální Informační Servis strana 9

10 dojde k odečtu vodoměrů! Všichni nájemníci si jistě již zvykli, že koncem kalendářního roku dochází k odečtům bytových vodoměrů. Nebude tomu jinak ani v letošním prosinci a proto v termínu mohou nájemníci očekávat návštěvu příslušných pracovníků. Přesný datum a čas, ve kterém dojde k odečtům v jednotlivých bytech, stanoví domovní správa, která uvedená data zveřejní v informační skříňce. V té se následně objeví údaje spotřeby studené i teplé vody v jednotlivých bytech a počet osob žijících v bytech. Každý z pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. se setkává často s otázkou z řad veřejnosti, jak lze získat nájemní byt od naší společnosti a jak vůbec funguje systém uzavírání nájemních smluv. Přestože jsme tuto problematiku v minulosti na stránkách zpravodaje již probírali, v dnešním čísle se k ní vracíme. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. uzavírá nájemní smlouvy pouze na uvolněné byty. Tyto jsou zveřejněny na úřední desce společnosti a na jejích webových stránkách. Zde jsou rovněž zveřejněna pravidla, podle kterých je možné se o některý ze zveřejněných bytů ucházet. Vstupní informací pro pracovníky MOSTECKÉ BYTOVÉ, Pro úplnost uvádíme, že v platbě nájemného nejsou zahrnuty ceny služeb spojených s užíváním bytu. Například cena za teplo, teplou a studenou vodu, včetně odvádění odpadních vod, cena za užívání výtahu a podobně. Nájemce platí měsíční zálohy za jednotlivé služby, které jsou zpravidla zúčtovány za kalendářní rok. Taktéž jsme několikrát upozorňovali, že vodoměry instalované v bytech jsou poměrovými měřidly (u teplé vody se rozděluje na základě jejich náměrů tak zvaná spotřební složka nákladů). Pro stanovení ceny za teplou i studenou vodu je neméně rozhodující Uzavírání nájemních smluv a.s. je odevzdání vyplněného registračního listu. Je to tiskopis, na kterém společnost vyžaduje sdělení základních dat o zájemci, jako je rodinný stav, stávající adresa a počet osob, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a telefonní spojení. Dále je nutné předložit potvrzení o bezdlužnosti žádajícího občana u města Most, Technických služeb města Mostu, a.s. a firmy GABIT, s.r.o, která eviduje pohledávky vzniklé z dlužného nájemného z bytů jak u naší společnosti, tak i u města Most. Registrační listy mají platnost jednoho měsíce od data vystavení bezdlužnosti a jsou uloženy u společnosti. Při vyplňování registračních listů občané značně chybují, i když se každému z nich pracovnice společnosti individuelně věnují. 1/ Jedním z údajů, které společnost požaduje, je rodinný stav. Tento údaj je nutné dokladovat, a to z důvodu toho, že mnozí žadatelé nemají vypořádané původní nájemní vztahy například po rozvodu manželství. 2/ Mnohdy jsou údaje o zaměstnavateli uvedeny nepravdivě. V těchto případech je uchazeč po kontrole vyřazen. V případě, že žadatel není zaměstnán, je nutné uvést do příslušné rubriky například úřad práce, mateřská dovolená a podobně. Jedním z kriterií, které je mezi jinými hodnoceno, je navržená výše nájemného za m 2 plochy bytu. Minimální základní nájemné je stanoveno ve výši 25,- Kč, to znamená, že o výši budoucího nájemného si každý ze zájemců o byt rozhoduje sám, podle svých finančních možností. měřidlo fakturační, zpravidla umístěné na patě domu. Aby vyúčtování bylo co nejpřesnější, musí být časová prodleva mezi odečtem na fakturačním měřidle a odečty na poměrových měřidlech (v bytě) co nejkratší. V případě, že nájemce nemůže z vážných důvodů umožnit odečet stavu poměrových měřidel umístěných v bytě ve stanoveném termínu, měl by se se správcem neprodleně spojit a dohodnout náhradní termín, zcela určitě však v období Současně musíme všechny nájemce upozornit na uplatnění sankce v případě, že neumožní odečet stavu měřidel v bytě. Sankce spočívá v tom, že u výpočtu teplé vody spotřební složka nákladů činí trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky (tj. blok nebo jeho část, se společným měřením). Vyzýváme tímto nájemníky, aby ve vlastním zájmu spolupracovali se správci domů, a vědomi si svých povinností vyplývajících zejména z ustanovení 692 odst. 3 občanského zákoníku, umožnili ve stanoveném termínu odečet hodnot naměřených na bytových vodoměrech. Ilona Ortová 3/ Při maximální snaze získat byt od společnosti, si žadatel stanoví nájemné za 1m 2 neúměrně vysoké ke svým příjmům. Například byla stanovena i částka 90,- Kč/m 2, což znamená, že na byt o ploše 50 m 2 vyjde jen za základní nájemné částka 4 500,- Kč. K tomu je nutné ovšem připočítat částku za služby spojené s nájmem bytu cca ve výši 2 500,-Kč. Jedná se zejména o dodávku studené, teplé vody a tepla. Volné byty jsou zveřejňovány každý týden. Jedná se často o byty, které je nutno svépomocí opravit, popřípadě byty zatížené dlužným nájemným vystěhovaného nájemce. Zájemci se mohou zaregistrovat do středy následujícího týdne na konkrétní byt, a to vyplněním požadovaných údajů na platný registrační list. O konečném výběru budoucího nájemníka rozhoduje představenstvo společnosti na svém pravidelném každotýdenním zasedání. Eliška Povová, bytový úsek Aktuální nabídku bytů a nebytových prostorů nabízených k pronájmu najdete na stránkách: Z dalších informací jsou zde ke stažení formuláře potřebné pro uzavření nájemní smlouvy k bytu a k nahlédnutí Pravidla pro pronajímání bytů a nebytových prostor. Komunální Informační Servis strana 10

11 Zpracování energetických auditů i v roce 2005 Na jaře letošního roku jsme Vás informovali o zahájení prací na bloku 563, které měly přinést nejen zateplení celého objektu, ale i sanaci jednotlivých konstrukcí a zazdění chodbových balkónů. Výběrovým řízením prošla nejlépe stavební firma MESTA MOST spol. s r.o., která v dubnu zahájila práce podle projektu zpracovaného firmou Báňské projekty Teplice a.s. Po celou dobu vlastní stavby se v pravidelných intervalech scházeli všichni zainteresovaní pracovníci, a to jak zástupci dodavatele, investora, tak projektanta, na kontrolních dnech. Průběžně i operativně byly řešeny všechny problémy, které nebylo možné předem předvídat. To, co se zdálo pro mnohé nájemníky neskutečné - ukončení stavby ke konci listopadu 2004, se stává již na první pohled zřejmé. Objekt se zahalil do nového V lednu 2001 nabyl účinnosti Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií. Jako majitel bytových domů, kde dosáhne a překročí roční energetická spotřeba ve všech odběrných místech hranici GJ/rok, jsme povinni zajistit zpracování energetických auditů. Tato povinnost se týká bytových domů s roční energetickou spotřebou rovnou nebo vyšší jak 700 GJ/rok. V současné době má MOSTECKÁ BYTOVÁ zpracovány energetické audity na dvacet devět bytových domů. Jsou zpracovány energetickým auditorem podle prováděcí vyhlášky č.213/2001 Sb. Cílem EA je získání, zpracování a předložení informací o energetickém hospodářství v obytném domě. Výsledná zpráva EA obsahuje: 1) popis hodnocení současného stavu energetického hospodářství 2) návrhy variant k dosažení energetických úspor včetně jejich ekonomického zdůvodnění 3) závěrečné doporučení auditora, garanci správnosti technických a ekonomických údajů k realizaci navrženého energeticky úsporného projektu 4) evidenční list energetického auditu V roce 2005 bude vypracováno dalších deset energetických auditů na bytové domy. Příprava k zadání těchto auditů již probíhá. Jana Wachtelová, provozní úsek Kolaudace bloku 563 kabátu a pod ním se skrývají ošetřené konstrukce. Realizováno bylo též zateplení objektu včetně prací s tím souvisejících, jako jsou izolace, oplechování atd. Ukončení stavby bylo plánováno na konec měsíce listopadu, avšak stav prací dovolil, že vlastní kolaudační řízení proběhlo již v první dekádě listopadu. Z pozice investora si můžeme spolupráci s vybraným dodavatelem jen pochvalovat, práce jsou provedeny kvalitně, v předtermínu, a to včetně dalších prací, které vlastní realizace vyvolala. Nemalou měrou k zdárnému konci celé akce přispěli i samotní nájemníci, bez jejichž pochopení by bylo velmi obtížné stavbu realizovat a kteří, jak doufáme, brzy ocení nejen estetické, ale hlavně funkční zkvalitnění objektu. Ilona Ortová, provozní úsek CENÍK ZPOPLATNĚNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ umístěných na domech v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. A) REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ O VELIKOSTI DO 50 m 2 PLOCHY - cena dle m 2 plochy a příslušné zóny Základní sazba v Kč za 1m 2 a rok: I. zóna 1.600,- Kč II. zóna 1.300,- Kč III.zóna 1.000,- Kč nejméně však 500,- Kč za rok Rozdělení domů do zón: I. zóna tř. Budovatelů blok 382 čp až 3079 ul. J. Průchy čp. 921 až 926 po vkladu ul. J. Skupy blok 218 čp až 2522 ul. Lipová blok 53 čp. 671 II. zóna ul. V. Nezvala blok 220 čp až 2499 blok 205 čp až 2480 tř. Budovatelů blok 92/93 čp až 2385 blok 93/94 čp až 2401 III. zóna ostatní domy v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. B) REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ O VELIKOSTI NAD 50 m 2 PLOCHY - cena dle zóny Základní sazba za celou plochu v Kč za zónu a rok: I. zóna ,- Kč II. zóna ,- Kč III. zóna ,- Kč Účinnost ceníku od Schváleno usnesením představenstva MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., č.416/21/04 ze dne Komunální Informační Servis strana 11

12 Komunální Informační Servis strana 12

13 Velkoplošná reklamní zařízení za nové ceny Od června letošního roku je v platnosti nový ceník pro zpoplatňování reklamních zařízení umístěných na domech společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ. Změna ceníku se týká zejména cen velkoplošných reklamních zařízení o ploše nad 50 m 2, podle původního ceníku byla cena pro případné zájemce velmi vysoká a neúnosná. Nový ceník je tedy rozdělen na reklamní plochy do 50 m 2 (ceny zůstaly stejné) a reklamní plochy nad 50 m 2. U těchto reklamních ploch již nezáleží na m 2 plochy. Cena je dána základní sazbou za danou zónu. Máte zájem umístit velkoplošnou reklamu na našich domech? Obraťte se na naši společnost, kde Vám budou pracovníci provozu k dispozici. Jana Wachtelová Nebytové prostory v bl. 218 INFORMACE Z MAGISTRÁTU Od listopadu tohoto roku byla sepsána nájemní smlouva s novým nájemcem nebytového prostoru v bloku 218, ul. J. Skupy v Mostě. Tento prostor byl zveřejněn na webových stránkách MOSTECKÉ BYTOVÉ a před sídlem společnosti na informační tabuli. Zájem projevilo několik podnikatelů z Mostu, ale nakonec žádost podala pouze polovina z nich. Představenstvo tentokrát vybralo jeden z předložených podnikatelských záměrů bez výběrového řízení tak, aby prodejna odpovídala svým účelem pronájmu v první zóně. Jen pro zajímavost uvádíme prodejny v bl. 218, které provozují prodej převážně značkového zboží - telekomunikační technika, sportovní obuv, oděvy, spodní prádlo, hodinářství, cestovní kancelář a nově otevřená prodejna jízdních kol. Martina Šimková, úsek NP Stromy v parku Na Konečné pokvetou Na jejich nákup přispěje Mostecká uhelná společnost Zeleň v parku v ulici Budovatelů na konečné tramvaje (naproti dopravnímu podniku) dozná změn. Podél rušné ulice budou vysazeny stromy, které umožní odclonit klidovou oblast a posílit tak rekreační funkci parku. V současné době tvoří zeleň v parku především stromy solitérní či sesazené ve skupinách a jehličnaté keře. Nezanedbatelnou součástí jsou záhony červených růží. Obnova zeleně v parku spočívá především v doplnění květnatých druhů stromů, keřů a růží. Odstraněny budou jalovce zasahující do chodníku a poškozené dřeviny. Růže v zastíněných částech parku budou odstraněny a nahradí je trávník, jiné záhony růží budou doplněny. Vykáceny budou pouze neperspektivní a konkurenční stromy. Úpravy parku, který tvoří předstupeň či tranzit do větších ploch zeleně lesoparku Hrabák a zahrádkářské kolonie, budou hotovy do března příštího roku. Některé ze zásahů je totiž nutno provádět v době vegetačního klidu. Obnova zeleně si vyžádá náklady ve výši téměř 300 tisíc korun. Sto tisíc korun poskytne Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, finanční příspěvek sponzora bude použit na nákup materiálu - stromů, keřů, růží. Práce, které budou zahájeny v nejbližší době, provedou Technické služby města Mostu, a.s. Komunální Informační Servis strana 13

14 Názorný příklad z praxe, jak se z dluhu Kč stane dluh ,40 Kč. Komunální Informační Servis strana 14

15 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Pro PRVNÍ MOSTECKOU a.s. je tepelný audit závazným dokumentem Snahou společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která se stará o provoz, správu a údržbu tepelných zařízení na území města Mostu, vždy byly a budou bezproblémové dodávky tepla a teplé užitkové vody odběratelům. K jejich zabezpečení jsou přitom nutné nemalé investice, které se každoročně pohybují kolem třiceti milionů korun. Při realizaci investičních akcí pak PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. postupuje podle závěrů "Nové studie k energetickému auditu CTZ a VS města Mostu", zpracované v roce 2001 firmou Ortep, s.r.o. Cílem této studie je optimalizace dodávek tepla a teplé užitkové vody pro všechny odběratele napojené na systém centralizovaného zásobování teplem. Nová studie k energetickému auditu CTZ a VS města Mostu vychází ze dvou zásadních dokumentů, a to Energetického auditu výměníkových stanic a sekundárních tepelných sítí města Mostu (zpracován byl v říjnu 1999) a Technicko-ekonomického vyhodnocení možných variant řešení dodávek tepla z CZT pro jednotlivé VS z listopadu Na základě energetického auditu, který však neřešil technicko-ekonomické posouzení předem stanovených variant, byly stanoveny návrhy na technická opatření pro jednotlivé výměníkové stanice, jež dále podrobně rozpracoval druhý jmenovaný dokument. Firma Ortep, s.r.o., pak ve své studii provedla porovnání zásobování příslušných objektů teplem ve dvou alternativách. Takzvaná alternativa stagnační předpokládá postupné opravy a údržbu stávajícího systému s investicemi pouze do zlepšování technické a provozní úrovně, naopak alternativa akční sleduje cíl dosažení maximální hospodárnosti celého systému zásobování teplem s konečnými minimálními platbami u konečných odběratelů. Řešené alternativy se od sebe odlišují způsobem rekonstrukce VS a jejich sekundárních tepelných rozvodů. Stagnační zachovává čtyřtrubkový systém zásobování teplem z VS a rekonstrukce jsou zaměřeny na zkvalitnění tohoto systému jak na straně VS, tak i rozvodů tepla. V alternativě akční se pak přechází na dvoutrubkový systém zásobování teplem z VS s instalací tlakově závislých směšovacích stanic s přípravou TUV v jednotlivých objektech. Připomeňme si nyní několik základních informací o dodávkách tepla. Teplofikační systém města Mostu je součástí rozsáhlé soustavy centralizovaného zásobování teplem z komořanské teplárny společnosti United Energy, a.s., která mimo Mostu zahrnuje ještě Litvínov a průmyslovou oblast Komořany. Na primární horkovodní systém (160/70 C v zimě a 95/70 C v létě) navazuje sekundární systém teplovodního vytápění (90/70 C, rozvody TUV 55/50 C) zahrnující předávací výměníkové stanice (VS), rozvody tepla pro vytápění (ÚT) a rozvody teplé užitkové vody (TUV). Výrazným znakem sekundárních systémů jsou přitom rozsáhlé sídlištní soustavy, které zahrnují objekty různých charakteristik a režimů vytápění s centralizovanou přípravou TUV převážně pro všechny objekty soustavy zásobované zvs. Dokument "Technicko-ekonomické vyhodnocení možných variant řešení dodávek tepla z CZT pro jednotlivé výměníkové stanice" řeší dodávky tepla odběratelům na území města Mostu ve třech variantách. Varianta A předpokládá zachování centrální výměníkové stanice včetně sekundárních rozvodů tepla s postupnou obnovou. Varianta B naopak počítá s instalací tlakově nezávislých předávacích stanic v každém odběrném místě napojených na primární tepelnou síť. A konečně varianta C navrhuje realizaci přípravy TUV v objektech se zachováním centrální výměníkové stanice včetně sekundárních rozvodů pro dodávku tepla na vytápění. Z výsledků studie vyplynulo, že z celkem osmdesáti VS, které PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. provozuje, je podle varianty B vhodné řešit 8 stanic, podle varianty C jedenáct stanic a podle varianty A zbylých 61 stanic. Podle závěrů jmenované studie postupuje PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. při svých investicích již od roku Například v loňském roce byly realizovány dle varianty B okruhy výměníkových stanic VS 706 (ul. Javorová) a VS 38 (ul. Chmelná). V letošním roce pak byla dokončena realizace čtyř okruhů výměníkových stanic s přechodem na variantu C, a to u VS 15 a VS 16 v ulici Obránců míru a VS V1 a VS V2 ve Velebudicích. Objekty napojené na tyto VS jsou stále připojeny na centrální stanici, která upravuje horkovodní parametry na sekundární (snížení teploty a tlaku média dodávaného z teplárny) a z níž je teplo dvoutrubkově vedeno do tlakově závislých odběrných stanic, kde následně dochází k výrobě teplé užitkové vody. Mimo tyto zásadní investiční akce pokračuje PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. v běžné údržbě a opravách výměníkových stanic, stejně jako sekundárních rozvodů centrálního zásobování teplem. Cílem všech investic je zaručit bezporuchový provoz a dodávky tepla a teplé užitkové vody odběratelům. Zároveň probíhá i připojování nových odběratelů - letos to byl například okruh VS 29 v městské části 2B, která se postupně rekonstruuje. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 15

16 Zájemci o parkovací místa mají šanci Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se vedle své hlavní činnosti, kterou je provoz, správa a údržba tepelných zařízení na území města Mostu, věnuje také správě nemovitostí, a to především nebytových prostor. Z těch nejvýznamnějších jmenujme například budovu DHO na třídě Budovatelů, či Pasáž U Lva, která vznikla v těsné blízkosti objektu Magistrátu města Mostu. Opomenout v tomto směru ovšem nelze ani správu chráněných parkovišť a garážových stání pro osobní automobily. V současné době naše společnost spravuje pět parkovacích ploch a garáže v sedmi výměníkových stanicích. Parkování v Mostě, převážně v sídlištích, je letitý problém. Urbanisté, kteří navrhovali lokality šestistovek a sedmistovek, zřejmě nepočítali s masovým nárůstem počtu automobilů. Parkoviště u obytných domů jsou přeplněna k prasknutí a občan, který domů přijede až večer, nemá většinou šanci odstavit vůz v blízkosti svého bydliště. Město Most se snaží tento problém postupně řešit a nápomocna je mu v tomto směru i společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Při modernizaci výměníkových stanic totiž myslí také na další využití těchto objektů. Moderní technologie, která slouží k přípravě tepla pro vytápění a teplou užitkovou vodu, již není tak objemná, jako tomu bylo u starých typů výměníků, a je tudíž možné uvolněný prostor využít k dalším činnostem - například pro dílny, ale zejména jako garážová stání. Takto upraveno bylo doposud sedm výměníkových stanic, s přestavbou dalších se počítá v nadcházejících letech. Mimo garážových stání spravuje PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. i pět velkých parkovišť (z toho dvě v majetku města), která nabízejí od 15 do 60 parkovacích míst. Zájem o tato místa většinou převyšuje nabídku, přesto se čas od času objeví volné stání pro automobil. V současné době je tak volných šest míst na parkovišti VS 806 v ulici Česká (u Korbelu), další dvě se zde uvolní od 1. ledna 2005, kdy končí smlouva dvěma dosavadním nájemcům. Nájemné zde činí 714 Kč za jeden kalendářní měsíc, na počátku se ještě skládá kauce 1000 Kč na čip, která je však nájemci po ukončení smlouvy vrácena. Jedno volné místo nabízíme též u VS 808 v ulici Albrechtická (další se zde uvolní od 1. prosince letošního roku). Také v tomto případě činí měsíční nájemné 714 Kč a skládá se kauce ve výši 100 Kč na klíč. Zájemci o volná parkovací místa mohou kontaktovat Lucii Ježkovou na telefonním čísle , kde také získají bližší informace. Lucie Ježková, manager jakosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. přijme ASISTENTKU ŘEDITELE Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání s maturitou let praxe schopnost samostatné organizační práce práce s počítačem (Word, Excel) ŘP sk. B, praxe v řízení vozidla min. 3 roky znalost archivace a skartačního řádu zkušenost s řízením malého kolektivu vítána Nástup od Nabídky s profesním životopisem zašlete do na adresu: PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., Stavbařů 32, PO BOX 216, Most!!!Zajímavá a výhodná nabídka!!! PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. nabízí kancelářské prostory Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která získala do vlastnictví tzv. Ústřední administrativní budovu (ÚAB) v Mostě-Velebudicích, nabízí všem zájemcům k pronájmu v tomto objektu kancelářské prostory. Budova je situována na okraji Velebudic v ulici Stavbařů 32 v těsné blízkosti hlavní komunikace, přímo před ní se nachází parkoviště a nedaleko je i tramvajová zastávka MHD (linky č. 1 a 2). Kanceláře o rozloze 15 až 27 metrů čtverečních jsou k dispozici v 1. až 8. patře (tři výtahy), lze přitom pronajmout i celé podlaží. Na každém patře je též sociální zařízení a kuchyňka. Součástí objektu je vrátnice se čtyřiadvacetihodinovým provozem, možnost stravování nabízí kantýna, nacházející se ve vestibulu objektu. Cena za pronájem kancelářských prostor v budově ÚAB činí 270 korun za metr čtvereční a rok, k čemuž je nutno připočíst náklady na teplo, teplou užitkovou vodu, studenou vodu, elektřinu a úklid, popřípadě za služby podatelny. Zájemci o pronájem se mohou hlásit na telefonním čísle , kde také získají bližší informace. Jiří Ježek, technik realit PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. První mostecká nabízí kancelářské prostory. Komunální Informační Servis strana 16

17 S úsporou nákladů za teplo lze začít i doma Spotřeba energií celosvětově roste a je třeba hledat jejich úspory. Ostatně náklady na energie, teplo nevyjímaje, představují nemalou část rodinného rozpočtu. Snad každý po konečném ročním vyúčtování záloh a spotřeby čeká, zda bude mít nedoplatek, či přeplatek. Pokusíme se vám proto nyní poradit, jak náklady na teplo alespoň částečně snížit. Průměrný byt v činžovním domě spotřebuje ročně podle statistických odhadů v průměru 60 až 90 GJ energie. Na vytápění pak z této spotřeby spadá zhruba šedesát procent a je tedy zřejmé, že teplo tvoří více než polovinu všech nákladů domácnosti na spotřebované energie. S úsporami lze přitom začít již přímo v bytech. Jak jistě víte, vyhláškou daný systém vyúčtování stanovuje, že náklady na vytápění připadající na celý dům se rozdělí na dvě části - jedna část se na byty rozpočítá v poměru vytápěných ploch a druhá v poměru hodnot naměřených na indikátorech, které máte instalovány na topných tělesech (ať už odpařovací, nebo elektronické). A právě tuto složku můžete ovlivnit svým přístupem. Prvním krokem v tomto směru je regulace vytápění. V mosteckých bytech se téměř vždy provádí termostatickými regulačními ventily (TRV), které automaticky udržují teplotu vzduchu v místnosti na zvolené hodnotě, jež je nastavena na jejich hlavici. Termoregulační ventil ovšem nereaguje pouze na změny venkovní teploty, ale dokáže vyhodnotit i podněty z vytápěné místnosti, například sluneční záření či teplo produkované dalšími spotřebiči (mnozí si jistě pamatují časy, kdy si přitápěli plynovou troubou). Zmíněnou regulací lze podle odborníků ušetřit až třicet procent nákladů za teplo, v Mostě se tyto úspory pohybují kolem sedmnácti procent. S regulací vytápění v bytech úzce souvisí větrání místností. Jak již bylo řečeno, termostatické regulační ventily reagují na všechny venkovní i vnitřní změny teploty, proto je třeba tomu přizpůsobit i režim provětrávání místností. Většina obyvatel v zimním období větrá tak, že má okno otevřené na sklápěčku tak dlouho, dokud není v bytě zima - a pak okno zase zavře. Tímto způsobem však vzduch v místnosti cirkuluje velmi pomalu, zároveň se ochlazují stěny a předměty v místnosti, nehledě na to, že teplo z radiátoru uniká ven. Trvá pak delší dobu, než se místnost opět zahřeje. Šetrnějším postupem je intenzivní větrání, které ostatně doporučují i hygienici, zvláště v době podzimních mlh. Nejprve radiátor v místnosti zcela uzavřeme a poté otevřeme na deset až patnáct minut okno dokořán. Zajistíme tím nejen rychlou výměnu vzduchu - předměty v místnosti nestačí vychladnout a po opětovném nastavení radiátorové hlavice docílíme rychlejšího zahřátí na požadovanou teplotu. Z fyzikálního hlediska vyhřívají radiátory místnost sáláním. Je proto potřeba zajistit, aby vyzařovat teplo mohlo celé těleso radiátoru. Řadě občanů se však vzhled radiátorů nelíbí, a tak je zakrývají různými záclonami, závěsy, popřípadě dřevěnými ohrádkami. To však není cesta k úsporám, ale naopak k vyšším nákladům za teplo, neboť takto "schované" radiátory nemohou plně využít svůj výkon. Naše rada tedy zní: radiátory nezakrývat. Pokud už vám vzhled žebrových radiátorů skutečně vadí, můžete si je vyměnit za deskové, což ovšem předpokládá investici v řádu několika tisícikorun. Mnohdy však stačí jen nevzhledné radiátory a přívodní trubky přetřít nově na bílo. Teplo z bytů (zvláště v nekvalitně postavených panelákových domech) často uniká netěsnícími okny. Kvalitní těsnění je proto další z možností, jak snížit náklady na vytápění místností. Okna se na tepelných ztrátách podílení dvaceti až čtyřiceti procenty, jejich řádným utěsněním pak lze ušetřit až osm procent. Co můžeme v tomto směru udělat sami doma? Spáry mezi rámem okna a zdí je možno zacelit jednosložkovou pěnou, která je běžně dostupná v obchodech s kutilskými potřebami. Netěsnosti mezi rámem a křídly okna pak odstraníme použitím různých těsnících pásek, ať už z pěnových plastů, z mechových pryží, na bázi silikonového kaučuku nebo tzv. kovotěsem. Také v tomto případě máte u specializovaných prodejců na výběr široký sortiment v různých cenových hladinách. Pokud vám ani tento postup nebude stačit, můžete například polepit okenní výplně tepelně izolační fólií, což už je však práce spíše pro odborníky. Mnoho občanů ale dnes volí ještě jinou cestu, a to kompletní výměnu nevyhovujících dřevěných oken za okna plastová, která teplo daleko lépe izolují jak zvenčí, tak zevnitř místnosti. I když výměna oken představuje nemalé finanční náklady, úspory, které tímto opatřením dosáhnete, vám zaručí návratnost vložených prostředků. Mluvíme-li o panelových domech, které za éry reálného socialismu rostly jako houby po dešti a o jejich kvalitě lze s úspěchem pochybovat, je třeba se zastavit také u celkového zateplení objektu. K tomuto kroku přistupuje i v Mostě stále více majitelů domů a bytových družstev, byť jde vždy o rozsáhlou a finančně náročnou investici (někteří majitelé, aby snížili nutné náklady, zateplují domy jen na exponované severní či návětrné straně, což je také jedna z možných úsporných cest). Ale není divu - odborný tisk uvádí, že zateplením objektu lze dosáhnout až dvacetiprocentní úspory na nákladech za teplo. Nejběžnějším způsobem zateplení panelákového objektu je tzv. vnější (venkovní) zateplení, k němuž se nejčastěji používají desky z pěnového polystyrenu, popřípadě z minerálních vláken. Tyto desky se upevňují na obvodové zdivo, poté se překryjí armovací vrstvou s výztužnou tkaninou a nakonec přijde povrchová úprava z disperzních či minerálních omítek. Zateplení často vyřeší i problém s tzv. tepelnými mosty, což jsou místa, kde je tepelný odpor konstrukce podstatně nižní než na okolních plochách (například výklenky pro radiátory, překlady nad okny) a kde může kondenzovat vodní pára. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 17

18 Proč a jak regulujeme dodávku a spotřebu tepla Přestože výroba tepla a teplé vody patří nákladově k nejdražším, nejsou správná regulace a měření spotřeby všude v České republice příliš rozšířeny. Toto konstatování se naštěstí příliš netýká Mostu, kde jsou regulační ventily na patách domů i bytových radiátorech, stejně jako odběrové měřiče tepla, běžnou záležitostí. Ne všechna města ale mají systém regulace tak propracovaný. Přitom správná regulace spotřeby přispívá k vyváženosti celého systému centrálního zásobování teplem a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. proto do ní v předchozích letech investovala nemalé prostředky. Poznat by to měl každý odběratel, který ovšem teplem neplýtvá, jak je tomu často zvykem. Odborný tisk uvádí, že v panelových domech bez měření a regulace dodávaného tepla jsou průměrné teploty asi o 4 C vyšší než průměrné teploty v rodinných domech se samostatným vytápěním. Každý stupeň navíc přitom znamená šestiprocentní nárůst spotřeby tepla - výsledný rozdíl tedy činí až 24 procent. Navíc má velká část bytového fondu v ČR, zvláště v panelových domech, závažné konstrukční vady, které k únikům tepla přispívají. V zájmu každého odběratele by mělo být přesné a spravedlivé vyúčtování plateb na základě měření tepla, které bylo skutečně odebráno. Aby toto mohlo být realizováno, je nutná instalace spolehlivých a přesných měřičů tepla a teplé vody, a to nejen na zdrojích, na výměníkových stanicích ve vytápěných objektech, ale i v jednotlivých bytech. V konečném důsledku pak regulace topných soustav spolu s měřením tepla přináší uživatelům výrazné úspory energie a s tím související rychlou návratnost finančních prostředků, vynaložených do těchto úsporných opatření. Podmínkou hospodárného provozu topného systému je kvalifikované vyhodnocení konkrétního stavu a následně důsledná realizace regulačních opatření od zdroje, rozvodů, stoupaček a jednotlivých větví topné soustavy až po radiátorová tělesa. V praxi se přitom používá několik typů regulace. Tzv. ekvitermní regulace je realizována v případech, kdy zdrojem tepla je domovní kotelna, nebo se v domě nachází objektová předávací stanice. Regulace tepla se pak zajišťuje v závislosti na venkovní teplotě (průměrné teploty ve vybraných lokalitách uvádíme v tabulce) - nejčastějším způsobem je automatické mísení ohřáté vody vystupující z kotle (například o teplotě 90 C) s potřebným množstvím ochlazené vratné vody pomocí mísící armatury. V případě, kdy je objekt postaven tak, že jeho různé části jsou vystaveny výrazně odlišným klimatickým jevům, praktikuje se zónová regulace, kdy je samostatně regulována topná voda pro jednotlivé stoupačky. Z domácnosti snad každý zná termostatické ventily nainstalované přímo na radiátorech. Tyto ventily udržují teplotu vzduchu v místnosti na zvolené hodnotě, která je nastavena na jejich hlavici. Ventily fungují na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu či pevné látky, která se roztahuje vlivem zvyšující se teploty prostředí a tento pohyb se převádí na kuželku ventilu, čímž je zajištěna regulace vytápění. Termostatický ventil ovšem reaguje nejen na změnu venkovních podmínek, ale také na případné tepelné zisky přímo v místnosti a podle potřeby otevírá či zavírá přívod tepla do radiátoru. Ventily zároveň většinou zabraňují přirozenému úniku vody z otopných těles přes přívodní přípojku do stoupačky. Vedle termostatických ventilů existují i programovatelné termostaty, které slouží k automatické regulaci otopných nebo chladicích systémů. Výrobci nabízejí nespočet různých typů, které se od sebe liší možnostmi nastavení, rozsahem a krokem regulování teploty a různým množstvím nastavitelných programů. Automatické termostaty se ovšem nesmí umisťovat v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, ale i osvětlovací tělesa a podobně), nesmí být ani vystaveny přímému slunečnímu větru a průvanu v blízkosti dveří a oken. Velkým stimulem, který vede k pozitivním změnám v chování odběratelů, a tedy i k úsporám, je měření spotřeby tepla. V praxi se používají dva druhy měřičů. Elektronický rozdělovač topných nákladů měří přes tepelný můstek z hliníkové slitiny teplotu radiátoru a zároveň sleduje i teplotu v místnosti. Tyto údaje pak zpracovává mikroprocesor, v němž jsou zakódovány parametry topného tělesa. Všechny sledované hodnoty jsou zobrazovány na polyfunkčním displeji. Tento systém měření je velmi přesný a lze jej použít i u nízkoteplotních vytápěcích soustav. Druhý typ, tzv. kapalinový měřič, pracuje na principu odpařování speciálně obarvené, zdravotně nezávadné kapaliny. Tyto přístroje je vhodné používat tam, kde vstupní teplota vytápěcího média neklesá pod 65 C. Rychlost odpařování je přitom závislá na teplotě radiátoru - čím více tepla ke kapalině přes tepelný můstek přivedeme, tím více se jí odpaří. Přiložená stupnice pak umožňuje odečet množství odpařené kapaliny. Nevýhodou těchto měřičů je, že trubička s kapalinou se musí po každém provedení odečtu vyměnit. Shrneme-li všechny tyto informace, vychází nám, že měření a regulace je motivujícím stimulem pro všechny odběratele tepla a teplé užitkové vody. Funkční regulace uspoří zhruba 15 až 25 procent tepla, zároveň umožňuje využití dalších tepelných zisků, a tím i snížení spotřeby. Možné úspory, jichž lze dosáhnout spravedlivým rozúčtováním topných nákladů na základě přesného poměrového měření a důsledné regulace, pak dosahují 20 až 30 procent. -r- Zdroj: Energetický informační server Komunální Informační Servis strana 18

19 TEPLO MOST, a.s. Budovatelů 1988, Most tel.: Šíma: Topná sezóna odstartovala bez problémů Mluvit o tepelném hospodářství v Mostě je do jisté míry záležitost, při které se neustále opakují stejné periody. V zimě se topí, v létě probíhá údržba rozvodů a zdroje a pak zase znovu, pořád dokola. Konečného spotřebitele vlastně ani víc nemusí zajímat. Pokud se podíváme na problematiku složitého systému a tepelných technologií zblízka, ve skutečnosti to až tak jednoduchá věc zdaleka není. Je možná na místě zopakovat zde, že soubor tepelného hospodářství na území města Mostu byl z majetku města převeden na akciovou společnost Teplo Most. Smluvním správcem a provozovatelem sekundárního systému je PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Ředitel Tepla Most a.s. ing. Zdeněk Šíma patří k lidem, kteří o celém systému ví opravdu hodně. Proto je zajímavé slyšet některé jeho komentáře k podrobnostem, které k systému neodmyslitelně patří a bez nichž by se koncový uživatel, občan doma v bytě, svého tepla a teplé užitkové vody třeba ani nedočkal. Topná sezóna 2004/2005 běží. Jak byste okomentoval průběh jejího zahájení? Byly nějaké komplikace? Průběh najetí celého systému se obešel bez jakýchkoli problémů na straně naší části systému. Během října došlo k jednomu malému výpadku na primární části, ale musím zopakovat, že to je záležitost zdroje, tedy komořanské United Energy a.s., jinak napuštění a natlakování celého systému proběhlo korektně. Celkově hodnoceno se tak zúročil souhrn všech prací na opravách a údržbě, které proběhly během letních měsíců jak u nás, tak na zdroji. Je někde v systému tepelného hospodářství v Mostě nějaký dlouhodobý problém, jehož řešení bude znamenat podstatnější investice nad rámec běžné údržby a oprav? Už jsme se několikrát bavili o vytápění Chanova. To je tak trochu noční můra nás všech, kteří se tady teplem zabýváme. Dlouho se mluví o nutnosti generální rekonstrukce zdejší uhelné kotelny. Už při náběhu se letos navíc ukázalo, že ve velice špatném stavu jsou tady rozvody. Potrubí v topných kanálech masivně koroduje nikoli zevnitř, ale zvenčí. Přesněji řečeno, nejde o to, že by v systému byla neupravená voda, která by narušovala potrubí zevnitř. Ony nám rezivějí a praskají na povrchu. Když to řeknu velice něžně, vlivem netěsností odpadů se dostává vlhko do topných kanálů a tady velice neblaze působí na všechno, s čím přijde do styku. Vyhodnotili jsme tedy jako naprostou nezbytnost vyčlenit pro příští rok další prostředky na rekonstrukce topných kanálů a vůbec celých rozvodů tepla. Máme představu nového, bezkanálového vedení topných potrubí pod zemí. Tím by se tento problém eliminoval. Ono asi celé vytápění sídliště Rudolice nejspíš patří do kategorie těch hodně složitých problémů. Tohle není potřeba komentovat. Lze snad jen zopakovat, že je to politické rozhodnutí vedení města. Za energie tam vlastně nikdo neplatí. Proto tam taky nevede centrální dodávka tepla a teplé užitkové vody ze zdroje. Proto je tu uhelná kotelna, z níž jde jen teplo do topného systému a teplá užitková voda se tu nepřipravuje vůbec. O tom, že tu z rozvodu tepla mizí hektolitry teplé vody, v níž se zdejší obyvatelé myjí, už se taky psalo. O tom, že tomu nezabrání ani barvení topného média, protože odběratelé prostě obarvenou teplou vodu vypustí do odpadu a myjí se až v té, kde je už koncentrace barviva nižší, o tom se taky všeobecně ví. Důsledkem je nutnost neustále do systému dopouštět novou a novou studenou vodu, která něco stojí a samozřejmě tak roste i spotřeba paliva. Jenomže to řešení je podle mého vedeno především snahou zamezit tomu, aby se obyvatelé Chanova nezačali nelegálně a hromadně přesouvat do Mostu. Není to diskriminace, je to jakási společenská objednávka a kompromis. A že nejde jen o specifikum Mostu, je jasné, stejné problémy jsou nejen v českých a moravských městech, ale vzpomeňme si třeba na poslední velice medializovaný příklad podobné situace v Košicích. Zmínil jste se o chanovském zdroji, uhelné kotelně, která se musí rekonstruovat, protože už dávno nesplňuje zákonné emisní limity. Do příští topné sezóny musíme mít vypracovanou projektovou dokumentaci, zajištěné stavební povolení a chceme zahájit celou přestavbu kotelny. Záměr zůstat zde u uhlí je veden několika důvody, ale o tom už veřejnost byla také informovaná. Především jde o palivo, které je levné a v naší oblasti lehce dostupné v dostatečném množství. Nemluvě o podpoře zaměstnanosti na šachtách. Moderní uhelné kotelny už jsou konstruovány tak, že jejich dopad na životní prostředí je minimální, spalování je dokonalé a nehrozí překračování emisních limitů. Dnes už je rozhodnuto o tom, že v Chanově budou dva fluidní kotle. Jde o vysoce účinnou a také hospodárnou technologii. Zadali jsme přepracování energetického auditu a od Ministerstva životního prostředí ČR budeme žádat dotaci, která může představovat až padesát procent celkových nákladů na rekonstrukci. Řádově to může znamenat až patnáct miliónů korun. Pojďme se podívat zpět do města Mostu. Tady přeci také postupně probíhá celý souhrn postupných kroků, které vedou k optimalizaci spotřeby tepla a k úsporám. K dispozici jsou už první čísla, která mluví o tom, že všude tam, kde se přistoupilo k optimalizaci metodou EPC, jsou výsledky opravdu velice slušné a úspory tu představují desítky procent. V současnosti se optimalizuje okruh okolo výměníkové stanice u bloku 524, která zásobuje Divadlo rozmanitostí a další přilehlé objekty. Princip, kdy se investice do změn v systému hradí až ze vzniklých úspor, je skutečně dobrý a účinný. Lidé se na začátku topné sezóny také často ptají, jak to tentokrát bude s cenou tepla a teplé užitkové vody. Pohnou se ceny? My samozřejmě nevíme, jak se zachová dodavatel, tedy komořanský zdroj. Musím podotknout, že v případě zvýšení ceny v minulém topném období představoval podstatné procento právě podíl zvýšení ceny na zdroji. Podíl, o který si smí cenu navýšit distributor, je minimální a je přísně střežen ze strany Energetického regulačního úřadu. Stejně se bude postupovat i v budoucnosti. Otevřeně říkám, že není zájmem Tepla Most, magistrátu, ani PRVNÍ MOSTECKÉ nějak zásadně a bezdůvodně zdražovat. Právě s tím souvisí i všechny kroky, které vedou k optimalizaci spotřeby tepla. Centrální řídící systém, zateplování objektů, termoregulační ventily, měřiče na patách domů, to všechno má jediný cíl. Udržet cenu na co nejsnesitelnější úrovni pro občany. Ale ve chvíli, kdy množství tepla odebraného ze zdroje postupně klesá, až se dostane pod určitou hranici, která je pro zdroj ještě na hranici rentability, může přeci hrozit, že v Komořanech začnou víc zdražovat. I při nižším odběru se jejich fixní náklady přeci už nesníží. Nedostáváme se pomalu už do tohoto stadia? Myslím si, že ještě ne. Faktem je, že tak, jak se v Mostě šetří a masivně se regulují objekty, celkový objem tepla odebraného ze zdroje klesá. Podobná situace nastala před několika lety u vody. Tam ve chvíli, kdy po úsporných opatřeních celková spotřeba klesla, musel distributor přistoupit ke zdražení, protože jinak nedokázal pokrýt své základní náklady. V nejbližším období ale v případě tepla nic podobného neočekávám. Komunální Informační Servis strana 19

20 INZERCE Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme Vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma. Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci, inzertní oddělení, a dohodněte si tuto službu za patřičnou úplatu dle našeho ceníku, případně volejte Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, seznamka,...) nadále zůstává zdarma. Různé " Prodám malou sbírku fotoaparátů asi 40 ks od Pionýra po Exaktu. Cena dohodou. Tel.: " Koupím sbírku pivních etiket. Cenu respektuji. Děkuji za nabídky. Tel.: " Koupím přenosné rádio Tesla Minor Duo a stolní bateriové rádio Tesla 508-B. Tel.: " Prodám krejčovský šlapací šicí stroj Naumann. Cena 300 Kč. Tel.: " Prodám mrazák Samsung - Calex, 3 šuplíky, úplně nový, cena Kč, dále prodám el. dvouplotýnkový vařič Eta, málo používaný. Cena 600 Kč. Tel.: " SHIH TZU štěňátka po rod. s PP, k odběru v prosinci. Tel.: " Koupím dětskou dřevěnou postýlku, zachovalou a za rozumnou cenu. Tel.: " Koupím funkční šicí stroj, možno i šlapací za rozumnou cenu. Tel.: " Prodám křeslo Ušák, cena dohodou. Tel.: " Prodám rozkládací dětský kočárek pro malé slečny. Spěchá!!!! Cena 900 Kč. Tel.: " Prodám obývací stěnu světlou, leštěnou, variabilní 4 m za Kč, dohoda, jsem z Mostu. Tel.: " Prodám nové erotické časopisy SRN á 7 Kč + poštovné. Tel.: " Prodám originál videokazety, mám 10 ks. Tel.: " Prodám soupravičku na miminko v neutrální barvě za 170 Kč. Tel.: " Prodám nové hudební časopisy SRN. Tel.: " Prodám několik p. časopisů á 50 Kč + poštovné. Tel.: " Prodám nové katalogy módy SRN, á 40 Kč + poštovné zimní 04/05. Tel.: " Prodám antištěkač SRN 35 Euro za 700 Kč + poštovné. Tel.: " Prodám robota s příslušenstvím ETA 0010 za Kč, 3 různé umyvadla od 150 do 250 Kč. Dohoda. Tel.: Byty - domy Denně čerstvý pstruh na Váš stůl PSTRUHAŘSTVÍ TESARZ Horní Jiřetín - Černická 360 Prodej živých pstruhů a kaprů Možnost rybolovu a rozvozu do restaurací Otevírací doba: pondělí - pátek hod. Tel.: " Vyměním st. byt 1+4 za st. byt 2+0. Tel.: " Prodám byt v os. vl. 1+2 v centru města, klidná lokalita, pl. podlaha, dlažba, upravená kuch. linka, žaluzie. Cena Kč. Dohoda možná! Tel.: , " Prodám dr. byt 1+3 v Mostě na Liščím vrchu v ceně Kč. Byt je s balkónem + nová koupelna, kuchyň 6 m do L, plovoucí podlaha, zděné jádro koupelny, dlažba obklady, stropnice, obložení palubek, žaluzie. Dále je k bytu komora a sklep. Vše je nové. Nutno vidět. Tel.: (pouze volat). " Vyměním družstevní byt 1+3 s balkónem za st. byt 1+2 s balkónem, vše střed města. Tel.: " Prodám družstevní byt 0+1, přestavěn na 0+2, místo sprchového koutu vana. Ul. Česká 626, 7. patro, nízký nájem Kč. Cena Kč. Tel.: , " Vyměním st. byt 1+1 s balkonem, bl. 513 v Mostě za byt 2+1 s balkonem. V okolí se nachází PNS, MHD, potraviny, škola. Tel.: " Vyměním státní byt 1+1 v Mostě po celkové rekonstrukci za byt 1+2 nebo 0+2, kdekoli. Tel.: " Vyměním byt 2+1 bl. 100, 2.p. po rekonstrukci za byt 0+2 v okolí Kahanu a za Kahanem. Tel.: Auto - Moto " Prodám Škoda Favorit LX, r.v. 93, TK, EM 06, tmavě modrá barva, plasty na blatnících, černá palubka. Cena Kč. Tel.: , " Prodám přední blatníky na Alfa Romeo 33, nové, lebně. Tel.: " Prodám motocykl zn. Simson ve velmi dobrém tech. Stavu. TP do roku Cena Kč. Tel.: " Prodám Citroen BX 14, stříbrná metelíza, výborný technický stav, bez koroze, lůžková úprava. Cena Kč. Tel.: " Prodám starší i nové ND na Š 105/120, střešní zahrádku, vozík na demontáž motoru. Tel.: " Prodám Opel Kadet 1,4 Life, modrá metalíza, šíbr, nové prahy + lemy, r.v. 91, cena Kč. Tel.: " Prodám 28 kusů nových objímek na autožárovky, 1 kus za 5 Kč. prodej pouze vcelku za 140 Kč. Tel.: " Prodám Punto D 17. Cena Kč. Tel.: , celý den. " Prodám Ford Escord cabrio 16 i xr 3 stříbrné barvy, r.v. 85, najeto 120 tisíc, super stav, cena Kč. Tel.: ZN. plus dodám 4 litinová kola a náhradní střechu. Zaměstnání " 43 letá žena hledá jakoukoliv práci, jsem vyučená přadlena, i noční (úklid kanceláří atd.) Spolehlivost a pracovitost. Tel.: " Žena 32 let se ZPS, vyučená jako prodavačka, hledá práci (úklid kanceláří apod.) Tel.: " 53 letá žena hledá práci (úklid škol, kanceláří, restaurací). Spolehlivá, jsem vedená na ÚP. Tel.: " 53 letá žena hledá práci (úklid kanceláří nebo škol). Spolehlivá. Tel.: Komunální Informační Servis strana 20

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 20. 03. 2017 do 02. 05. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v bytových domech určených

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

P /2016. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady

P /2016. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 22. 12. 2016 do 31. 01. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor P10-132130/2016 Název, sídlo, telefon, fax,

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu.

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu. GELLO WEST, s.r.o. IČ: 242 85 960, DIČ: CZ24285960 Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, C/193204 Se sídlem: Řehořova 1003/34, Žižkov, 130 00 Praha 3 e-mail: info@gellowest.cz, www.gellowest.cz

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více