Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 288 duben 2014 Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru V sobotu můžete se včelaři strávit báječný den při Včelařských slavnostech, které se konají u příležitosti 100. výročí založení místního včelařského spolku, dnes Českého svazu včelařů. Začátek je v 10 hodin v Ateliéru Prčice. Přijďte si s dětmi odlít voskovou figurku, upéct perník, zahrát si hry, podívat se na staré a nové včelařské pomůcky. Budete mít také jedinečnou možnost zjistit, jak to vlastně funguje ve včelím společenství. K tomu účelu bude k prohlédnutí pozorovací úl se včelami bezpečně uzavřenými za sklem (viz foto). Rádi vám zodpovíme všechny zvídavé otázky z oboru, který je velmi obsáhlý a velmi tajemný zároveň. Vždyť je toho mnoho, na co se ptát. Víte třeba, že včelám začíná rok, když nám lidem pomalu končí? Kdo v úle rozhoduje, kdo poslouchá, Prosklený úl bude jistě lákadlem pro všechny jak je rozdělená práce, kdo je nejpilnější a kdo se jen veze? A opravdu je v úle jen jedna včelí královna? Jak včela pozná, kam se má vrátit? A jak si pamatuje, kde je spousta nektaru, aby z něj mohla udělat sladký med? A co na to Vilík? V průběhu dne rovněž můžete zhlédnout perfektně zpracovaná videa se včelařskou tematikou nejen o tom, jak se včelkám daří v zimě, co dělají na jaře a v létě a jak se na podzim připravují zase na zimu. Připraveno je i jedno překvapení, tak trochu pohádková babička, která nejen vypráví pohádky, ale umí i příst na kolovratu. Během celé akce budete mít možnost zakoupit si med, medovinu a včelařské pomůcky. Občerstvení je pochopitelně zajištěno, a proto neváhejte a využijte možnosti, jak strávit sobotní den. O historii včelařství a našeho spolku se dozvíte také z výstavy, která bude od do probíhat na Infocentru v Prčici. Václav Bursík místopředseda ZO ČSV Sedlec-Prčice V dubnu se bude stěhovat knihovna Rekonstrukce mateřské školy dospěla ke svému závěru. V pátek 4. dubna proběhla závěrečná kolaudace a po ní se i poslední část školky přestěhuje do nových prostor. Učitelům, dětem i rodičům tak končí rok budování, stěhování a provizorií, za svou trpělivost jsou ale odměněni krásným, novým prostředím. Stěhovat se bude také městská knihovna a i ona půjde do nového. Ke stěhování dojde v měsíci dubnu, aby se v květnu mohla znovu otevřít svým čtenářům. Z těchto důvodů upozorňujeme, že ve dnech 14. dubna až 4. května bude městská knihovna zcela uzavřena. Novou knihovnu najdete v prostředním zeleném pavilonu přímo proti vstupu do areálu školky. Čtenáři to tak ke svým knihám budou mít zase o něco blíž. Alice Valsová Knihovna bude umístěna v prostředním - zeleném - pavilonu Pokakané město je věc čistě veřejná Ach, to jaro, jaká to krása! Člověk by se kochal, jenže Jenže musí dávat bedlivý pozor, aby při tom nešlápl do hovínka. Přiznejme si to otevřeně, vážení spoluobčané, naše město je pokakané až hrůza a nemůžeme vinu svalovat ani na Služby, Záhony v Prčici se změnily na psí záchody že málo uklízejí, ani na NĚKOHO. Mohou za to konkrétní občané našeho města majitelé psů. Problém řešila rada i zastupitelstvo města, byla vydaná veřejná vyhláška, několikrát jsme na stránkách Našeho domova vyzývali pejskaře, aby dohlédli na své psy, v centru města byly dokonce instalovány sáčky na psí exkrementy, všechno darmo. Sáčky zmizely, než bys řekl švec (někdo si do nich zřejmě balí svačiny, že jich potřeboval takové množství), pejskaři své čtyřnohé miláčky dál venčí, kde se jim zlíbí a centrum města a veřejná prostranství jsou pokálená dál. Úplně největším zlem jsou volně pobíhající psi. Samozřejmě, pes je jen zvíře, nedokáže pochopit, že chodník nebo parčík na náměstí, u kostela... není to nejlepší místo pro konání potřeby, ale za každého psa odpovídá jeho majitel. Příkladem je nové prčické náměstí. Co peněz stálo osázení trvalkami a keři a kolik úsilí to dá, aby se tu zeleni dařilo. Běžte se tam ale podívat. Ochranná fólie je potrhaná a mulčovací kůra vyházená na všechny strany. Kamenné truhlíky podél domů, v nichž měla původně kvést a vonět levandule, červenat se vřes a zelenat trvalky, jsou vypálené psí močí, rostliny vyhrabané a místo nich se šklebí psí exkrementy. O kráse a vůni nemůže být ani řeč. Záhony slouží jako psí záchody. A mohou za to jen a jen lidé, majitelé psů, kteří si uvykli vypustit svého pokračování na str. 4 V tomto čísle najdete: V kině uslyšíte zvuk ze všech stran...5 Voda začíná chybět, bude se muset šetřit... 6 Na Benešovsku vyrostla nová rozhledna... 7 Koleda, koleda o svátcích...8 Toulava vystavuje fotografie v Prčici...11 Háta předvede vztahy na úrovni...12 Cyklisté opět změří síly v Českém Meránu...15

2 INFORMACE Z RADNICE Výzva k předkládání návrhů na nový územní plán města Sedlec-Prčice V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje město Sedlec-Prčice nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 06/2013 dne údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele důvody na provedení změny v území Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Městský úřad Sedlec-Prčice na adresu: Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice. Správní území města Sedlec-Prčice zahrnuje tato katastrální území: Bolechovice, Divišovice, Dvorce u Sedlce, Jetřichovice, Kvasejovice, Měšetice, Nové Dvory u Kvasejovic, Prčice, Přestavlky u Sedlce, Sedlec u Votic, Sušetice, Šanovice, Uhřice u Sedlce, Veletín, Vrchotice. V souvislosti s pořízením nového územního plánu města Sedlec-Prčice mohou občané města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města v termínu do uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Návrhy musejí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy) Bližší informace je možné získat na MěÚ Sedlec-Prčice (u M. Jeřábkové a M. Dvořákové na tel ), Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu. Požadavky na změny územního plánu, podané před zveřejněním této výzvy, jsou již na MěÚ Sedlec-Prčice evidovány a není nutné tyto žádosti aktualizovat. MěÚ O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice za rok 2013 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice za rok 2013 v celkové výši (z hlavní a hospodářské činnosti) ,30 Kč účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlec-Prčice za rok 2013 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města, kap. Kultura, ve výši Kč osadnímu výboru Lidkovice schválila napojení hasičské klubovny v Prčici v čp. 69 na plynový kotel pro Infocentrum, náklady na vytápění budou rozpočteny dle m 2 smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti umístění a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemní vedení NN, betonový sloup NN, na pozemku ppč. 740/1, v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic za jednorázovou úhradu Kč + příslušná sazba DPH připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci parc.č. 1301/1, k. ú. Kvasejovice, za dodržení podmínek Dopravního inspektorátu Policie ČR a upozorňuje stavebníka, že komunikace na pozemku parc č. PK 1301 v k. ú. Kvasejovice a její součásti (příkop, travnatý pás) nebudou využívány k parkování či odstavování vozidel, likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku žadatele a musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu na sousední pozemek zvýšení příspěvku na provoz předškolního vzdělávání v Mateřské škole Sedlec-Prčice s účinností od , na 250 Kč/žák/měsíc s tím, že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců zpracování nabídky od společnosti Služby Sedlec-Prčice na provedení nutných terénních úprav a vybudování hřiště na fotbal, nohejbal, volejbal s osazením demontovatelných sloupů na síť bez přístřešku a herních prvků v osadě Bolechovice poskytnutí propagačních předmětů za účelem prezentace města pro účastníky krajské přehlídky uměleckých škol v Sedlčanech v hodnotě Kč zpracování návrhu dopravního značení a zajištění stanovisek dotčených orgánů ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v ul. Komenského v Sedlci bezplatný zábor veřejného prostranství pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, za účelem uložení stavebního materiálu nebo zařízení staveniště v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čl. 8, odst. č. 2) Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti k nemovitostem v k. ú. Divišovice, osada Chotětice smlouvu o dílo na instalaci ozvučení pro kinosál + ozvučení pro divadelní představení a využití pro konferenční účely za nabídkovou cenu celkem , 89 Kč, vč. DPH, s termínem realizace až a způsob financování: zálohová faktura po podpisu smlouvy ve výši 50 % z celkových nákladů a doplatek ve výši 50 % po převzetí díla bez vad a nedodělků Vydala: kladné stanovisko k přestavbě podkroví domu čp. 25 v Kvasejovicích za podmínek a popisu daných projektovou dokumentací pro stavební povolení z roku 2014 zpracovanou projektovou společností 4A ARCHITEKTI, s.r.o., Praha kladné stanovisko k provozu stavby bufetu v severovýchodní části pozemku hřiště TJ Sokol, parc. č. 176/2, k. ú. Prčice kladné stanovisko ke stavbě garáže s otevřenou částí na pozemku parc. č. 65/1, k. ú. Přestavlky u Sedlce s tím, že likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku stavebníka Doporučila: žádost Občanského sdružení MAS Krajina srdce o půjčku postoupit zastupitelstvu města jednání se zástupcem zemědělské společnosti Přestavlky v rámci žádosti vlastníků pozemku parc. č. 211/1, o vyčištění obecní cesty parc. č. 415, vše k. ú. Uhřice u Sedlce od náletových dřevin a terénní úpravu této cesty Vzala na vědomí: závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sedlec-Prčice za rok 2013 se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a informaci starostky o udělení odměn v této souvislosti zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlec- -Prčice za rok 2013 s nulovým hospodářským výsledkem informace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ o předání účetní závěrky za rok 2012 do CÚIS přehled pohledávek evidovaných k v účetnictví města Zamítla: žádost o pokácení třešně nacházející se v jihovýchodním rohu obecního pozemku parc. č. 42/5, k. ú. Prčice Odložila: podnět na zákaz podomního prodeje na území města formou obecní vyhlášky Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: identifikaci bytů zvláštního určení byty v čp. 325 v Sedlci vybudované se státní spoluúčastí - v souvislosti s ustanovením 3075 nového Občanského zákoníku a postoupení podkladů na ORP Sedlčany rekonstrukci podlahy objektu za pergolou u hasičské zbrojnice v Prčici a finanční příspěvek SDH Prčice na materiálové náklady ve výši Kč z kap. Údržba majetku města s tím, že práce provedou členové sboru svépomocí nejpozději do července 2014 a do třiceti dnů bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku nabídku společnosti EC Consulting, a. s., na přípravu výběrového řízení a zajištění dotačního VZP v Sedlci Prčici VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice v tyto dny: 5. 5., vždy od 13,00 do 16,00 hodin. Zájemci zde získají veškerý informační servis i některé služby zdravotní pojišťovny. 2 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 managementu projektu Zateplení zdravotního střediska v Sedlci-Prčici za nabídkovou cenu Kč vč. DPH finanční příspěvek ve výši Kč místní organizaci Českého rybářského svazu z rozpočtu města na rok 2014 z kap. Klubové zařízení sklizeň trávy na pozemku pč. 42/5 v k. ú. Prčice dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů s dálkovým odečtem pomocí radio-signálu u nemovitostí ve vlastnictví města DPS čp. 300 a zdravotní středisko čp. 303 za nabídkovou cenu společnosti ENERGIE REALITY, s.r.o., Smečno, ve výši do Kč a následné služby na provádění odečtů a rozúčtování spotřeby tepla na jednotlivé uživatele za rok opravu kamenného kříže na hřbitově v Prčici a osazení kamenných květináčů u hlavních křížů na hřbitovech v Sedlci a v Prčici za nabídkovou cenu společnosti Služby Sedlec-Prčice Kč bez DPH zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na projekt Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice, které je zadáváno jako zjednodušené podlimitní řízení stavební úpravy v přízemí městského úřadu dle zpracované projektové dokumentace a zadání prací za nabídkovou cenu Kč záměr výstavby autobusových zastávek u Kvašťova a ve Dvorcích dle předložených projektových dokumentací vyhlášení dvou zakázek malého rozsahu na stavební práce týkající se: I.) Zateplení fasády a opravy střechy kulturního sálu při ZŠ Sedlec-Prčice celková hodnota zakázky bez DPH ,- Kč II.) Zateplení fasády bytového domu u ZŠ v Sedlci-Prčici - celková hodnota zakázky ,- Kč bez DPH Vydala: kladné stanovisko k dočasnému dopravnímu značení při konání cyklistického závodu Extraligy MASTERS dne a Jihočeské amatérské ligy dne kladné stanovisko ke změně užívání přízemí zámku v Prčici k veřejným aktivitám jako podklad pro stavební řízení Doporučila: doporučila zastupitelům schválit pojištění odpovědnosti s doložkou V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem u České pojišťovny, a.s. zjistit podrobnější informace týkající se zřízení věcného břemene pro ČEZ na pozemku parc. č. 85/2, k. ú. Sedlec u Votic, pod trafostanicí v Sedlci u zdravotního střediska v souvislosti se zamítnutým odprodejem dotčené části pozemku oslovit společnost Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., k předložení cenové nabídky na výstavbu autobusových zastávek Kvašťov, Dvorce a starostce zahájit kroky pro realizaci uvedených staveb Stanovila: termín pro podání nabídek na projekt: Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec- -Prčice na do 15,30 hod. s tím, že otvírání obálek proběhne od 16,00 hod. na MěÚ Sedlec-Prčice. Rada zároveň stanovila komisi pro otevírání obálek a podmínky výběrového řízení včetně hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH podmínky pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Zateplení fasády a oprava střechy kulturního sálu při ZŠ Sedlec-Prčice celková hodnota zakázky bez DPH Kč, hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, oslovení pěti uchazečů, termín pro podání nabídek do do 16,00 hod., čas otvírání obálek v 16,30 hod., zveřejnění zadávací dokumentace na webu města podmínky pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Zateplení fasády bytového domu u ZŠ v Sedlci-Prčici celková hodnota zakázky Kč bez DPH, hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, oslovení pěti uchazečů, termín pro podání nabídek do do 16,30 hod., čas otvírání obálek v 17,00 hod., zveřejnění zadávací dokumentace na webu města Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice. MěÚ Svoz domovního odpadu o květnových svátcích Firma Compag Votice informuje naše občany, že svoz domovního odpadu bude z důvodů květnových státních svátků upraven takto: Svoz ze čtvrtka (Sedlec a Prčice město) bude přesunut na středu Svoz ze čtvrtka (Sedlec a Prčice město) bude přesunut na středu Vypršela lhůta pro platbu místních poplatků, na neplatiče čekají pokuty Městský úřad Sedlec-Prčice upozorňuje, že 31. března vypršela lhůta pro platbu místních poplatků. Ačkoli byl termín dopředu znám a povinnost platby se zveřejňovala všemi dostupnými způsoby, přesto se našli hříšníci, kteří stále zaplaceno nemají. Musejí se proto připravit na to, že jim bude základní sazba poplatku navýšena o pokutu, a to podle následujícího klíče: při úhradě od do o 25 % při úhradě od do o 50 % při úhradě po daného roku o 100 % nebudou-li poplatky zaplaceny nejpozději do jednoho roku po dni splatnosti poplatku, bude poplatek navýšen na trojnásobek. Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, , Praha 2, vyzývá podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, kterých se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v sekci Nabídka majetku, v části nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, dále pak na internetových stránkách Města Sedlec-Prčice a k nahlédnutí je také k dispozici na Městském úřadě v Sedlci-Prčici a na Informačním centru v Prčici. Sedmého května proběhne pietní akce Zveme všechny občany města na tradiční pietní akci k uctění památky obětí 2. světové války. Letošní vzpomínka se koná v roce 100. výročí vypuknutí 1. světové války a 75. výročí vypuknutí druhé světové války, tedy dvou nejkrvavějších válečných konfliktů v dějinách lidstva. Avšak ani současná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do , má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. mezinárodní situace není míru a stabilitě nakloněna. Ruská anexe Krymu, krvavé nepokoje v arabských zemích i narůstající extremismus, to všechno jsou průvodní znaky nezdravého světa. Přijďte proto spolu s námi vzpomenout na ty, co v boji proti bezpráví a útlaku položili to nejcennější své životy. Přijďte spolu s námi říci své ano míru a demokracii. Zároveň žádáme představitele společenských organizací a zájmových spolků, aby na vzpomínkovou akci vyslali své zástupce. Tryzna se koná ve středu 7. května od 17 hodin, sraz před budovou městského úřadu, odtud přesun k pomníku obětí v Komenského ulici. Red. číslo 288, duben 2014 Náš domov 3 strana

4 Z REGIONU Na hřbitovech už zase řádí zloději Vandalismus, zlodějna, klukovina? Nevíme zatím, kdo a co stojí za opakovanými ztrátami nádob, váz, lampiček a v poslední době dokonce zasazených květin na našich hřbitovech, ale stížnosti poškozených se množí a pachatel stále uniká. Proto žádáme každého, kdo by zaznamenal pohyb podezřelých osob na hřbitově nebo dokonce zahlédl nějaké nepřístojné chování (odnášení nádob, lampiček, částí pomníků ), aby se obrátil na pracovnice městského úřadu, starostku města nebo přímo na Policii ČR. Vzhledem k množícím se problémům zvažuje vedení města instalaci fotopastí nebo jiných podobných zařízení, která lze v souladu se zákonem použít a která by pomohla identifikovat toho, kdo neváhá krást na místě posledního odpočinku našich blízkých. red. Farmářské trhy voněly jarem V sobotu 29. března proběhly na prčickém Vítkově náměstí letošní první Prčické farmářské trhy. Nesly podtitul Jaro a Velikonoce a svému názvu nezůstaly nic dlužné. Skutečně to na trzích hýřilo barvami, vůněmi, rozmanitostí sortimentu a chutí. Krásné počasí i termín trhů přilákaly množství prodejců i nakupujících a nikdo neodcházel s prázdnou. Další Prčické farmářské trhy se budou konat již tento měsíc, 26. dubna od 9 do 14 hodin a ponesou podtitul Zahrada, dům, dílna. Bližší informace pro prodejce podá paní Jaroslava Trpková, tel.: , red. Pokakané město je věc čistě veřejná pokračování ze str. 1 psa na náměstí a dělej, kde chceš. Hlavně to nenos domů. Zvyk? Arogance? Lhostejnost? Schválnost? Sedlecké náměstí ale nevyhlíží o nic půvabněji. Nakakáno bylo přímo pod vývěskou u kostela svatého Jeronýma, u spořitelny, u samoobsluhy nebo pod poštovní schránkou u pošty. A jak se člověk pouští hlouběji do města, co chvíli narazí na rozkládající se psí exkrement, tu celý, tu nějakým nešťastníkem rozšlápnutý. Válí se v trávě před zdravotním střediskem, kolem školy, u kostela, na chodníku na mostě, jsou prostě všude. Úplným vrcholem drzosti a lidské bezohlednosti je pak případ jedné naší občanky, jejíž synek byl na veřejném hřišti Na Starce peskován za to, že nezavřel vrátka. Paní, která tam venčila svého psa, se obávala, že by její miláček mohl z dětského hřiště frnknout! Arogantní chování majitelky psa zaskočilo nejen hochovu matku, ale také pracovníky Služeb a vedení města. Na základě tohoto incidentu i na základě podobných zkušeností se město rozhodlo umístit ke vchodům na hřiště cedulky upozorňující na zákaz venčení psů na hřišti. Zkuste si tipnout, jak dlouho cedulky na místě vydržely zmizely během tří dnů!!! Stržením cedulek se Tak pečují o záhony na náměstí v Prčici místní psi Nakáleno bylo také pod poštovní schránkou v Sedlci Ušetřen nebyl ani trávník u sedleckého kostela A hovínka se válela i na trávníku před střediskem ale odpovědnosti za svého psa nikdo nezbaví. To je velký omyl. VENČENÍ PSŮ JE NA VEŘEJNÉM HŘIŠTI ZAKÁZÁNO! Pominu-li fakt, že problém řeší obecně závazná vyhláška města č. 1 z roku 2003, která ve svém článku 2, druhém odstavci mimo jiné říká: Na veřejných prostranstvích je zejména zakázáno: nechat volně pobíhat psy, drůbež a ostatní domácí zvířata nechat psy znečišťovat chodníky, parčíky a pod. Majitelé psů jsou povinni uklidit po svých psech výkaly, a porušení vyhlášky je chápáno jako přestupek, je tu ještě lidské hledisko. Vážení majitelé psů, to vám opravdu nevadí, jak naše město vypadá? Je vám jedno, jak na něj nahlížejí naši návštěvníci? To vám nevadí, že rozkládající se exkrementy jsou semeništěm nejrůznějších bakterií, a tedy i chorob? A je vám skutečně lhostejné, že kazíte prostředí sobě i druhým? Do toho lejna, co váš pes nechal na chodníku, v trávě, u domu, můžete přece docela dobře zítra šlápnout i vy nebo vaši blízcí. Dokud nezačnou padat pokuty za porušování vyhlášky, nikdo ji zřejmě nezačne brát vážně. Cožpak ale nad sebou potřebujeme mít neustále drába, abychom měli čistější prostředí? To si pořádek neumíme ohlídat sami? Neberu ani argument, že sáčky na psí exkrementy v zásobnících chybí. Ano, chybí, protože si je berou ti, co je nepotřebují. Ale zda po svém psu uklidím, či nikoli, přece nezáleží na tom, jestli jsou v zásobnících sáčky. To by snad mělo být úplnou samozřejmostí, základním společenským pravidlem, že když jdu vyvenčit pejska, vezmu si s sebou, pro jistotu, sáček či kus papíru z domova. Asi ještě dlouho potrvá, než dospějeme k takové občanské zodpovědnosti, jako ve vyspělých zemích světa. Na internetových stránkách se zrovna nedávno objevily fotografie, na kterých obdivovaní a slavní uklízejí hovínka po svých psech. Herci Sylvester Stalone, Hugh Jackman, Alec Baldwin, Orlando Bloom, hvězda kasovního trháku Mamma Mia! Amanda Seyfried, nebo vždy usměvavá Cameroon Diaz, ti všichni se nežinýrovali sebrat po svém psu hromádku přímo uprostřed Hollywoodu. Naopak, hrdě předváděli, že ani tak obyčejná a samozřejmá věc jim není cizí. Když mohou oni, proč byste to nedokázali vy? Děkuji proto všem majitelům psů, kteří nejsou lhostejní, kteří vědí, co je jejich občanská povinnost, co se chovají jako čistotní lidé. A ty ostatní prosím, žádám, nabádám, zkuste to také a veďte k čistotě i vaše okolí. Nedá to moc práce, ale výsledek bude úžasný. Budeme mít čisté město. Text a foto Alice Valsová 4 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

5 Z REGIONU V kině uslyšíte zvuk ze všech stran Městské kino dostalo nově prostorové zvučení V loňském roce prošlo naše kino takzvanou malou digitalizací, laicky řečeno, bylo vybaveno zařízením, které film na plátno nepromítá z klasických filmových kotoučů, ale z digitálních HD nosičů. Investice to byla nemalá, kvalita promítání je ale neporovnatelná. Aby byl výsledný efekt ještě dokonalejší, přistoupilo se k druhé fázi digitalizace, k modernizaci ozvučení kina. Ta proběhla v březnu letošního roku a veškeré práce s tím související Prostorové reproduktory jsou zcela nenápadné, do interiéru sálu dobře zapadnou provedl inženýr Roman Bouček. Ten mi také vysvětlil, v čem modernizace spočívá. Bylo doinstalováno prostorové ozvučení, aby byl výsledný zvuk obdobný tomu, na který jsme zvyklí z velkých cinema komplexů. To znamená, že divák je vtažen přímo do děje, slyší zvuky všude kolem sebe. Když například na plátně letí vrtulník směrem k vám, tak vy přesně slyšíte, jak se k vám přibližuje, jak vás míjí a nakonec se zvuk ztrácí někde za vámi, vysvětluje princip prostorového zvuku Roman Bouček a pokračuje: V okamžiku, kdy je promítán film, který je tvůrci filmu na takovouto technologii připraven, získává divák dojem prostoru. V současné době se již většina filmové produkce zpracovává digitálně s vícekanálovým zvukem, filmů, které jsou zpracovány ještě starou technologií, rapidně ubývá. Majitelé domácích kin i návštěvníci cinema komplexů již zřejmě tuší, co mohou diváci ve zdejším kině nově očekávat. K dosažení prostorového efektu je zapotřebí celé soustavy kvalitních reproduktorů, byly nainstalovány také v našem kulturním sále, ale díky jejich velikosti, designu a citlivému umístění si jich snad ani nevšimnete. Zcela jistě však rozdíl uslyšíte. Celkem bylo nainstalováno osm prostorových reproduktorů po levé a pravé straně, Den otevřených dveří digitalizovaného kina Sedlec-Prčice navštivte zdarma naše digitální kino Od dubna přechází kino Sedlec-Prčice na prostorové zvučení. Prezentace tohoto systému proběhne v pátek 18. dubna ve 13,30 a 16,30 hodin. Značkománie postihla také Prčici Pro veřejnost budeme zdarma promítat novou českou komedii Křídla Vánoc. Jste srdečně zváni. Baví vás poznávat zajímavá místa v České republice? Víte, kde najdete Felbabku, Šišmu nebo Mrlínek? Pak navštivte Kromě jiného tu zjistíte, že můžete cestovat do Mnichova, Vídně či Benátek, aniž byste museli překročit státní hranice. Ukáže se, že v Úklidu netřeba zametat a v Králíkách zase chovají i jiná zvířata. Řadu dalších netradičních názvů obcí a měst, i těch všednějších, najdete v databázi obcí. Motto Značkománie je: Od Řiťky po Onen svět. Nový turistický webový portál s výstižným názvem Značkománie bude spuštěn na jaře letošního roku na českém internetu. Za projektem, který je určen pro všechny nadšené cestovatele, stojí Tomáš Ptáčník. Tento dvacetiletý mladík není ve vodách zábavy žádnou novinkou. Za sebou má už dva ročníky brněnské obdoby The Amazing Race. A jak se z názvu nového projektu dá usoudit, půjde tentokrát o značky. Jedná se o web pro lidi, kteří rádi cestují, fotí se, soutěží a vyhrávají. Na věku nezáleží. Ti, kdo se na stránkách zaregistrují, se budou fotit u dopravních značek označujících vjezd do obce či města. Fotku následně nahrají na web a budou si ji moci nechat ohodnotit, diskutovat o ní a především se zúčastnit soutěže, představuje projekt jeho duchovní otec Tomáš Ptáčník. Cílem je postupně získat fotky u co nejvíce značek, čím více, tím lépe, nejlépe však všechny. V celé republice je dohromady obcí. Ceny však bude možné získat i za méně fotografií. Bude také možné vyhrávat v týdenních hrách. Ve vybraných infocentrech si lidé navíc koupí do alba samolepku vyobrazující značku s vjezdem do obce. Odměny budou virtuální i reálné. Každopádně se lidé dostanou do míst se zajímavým názvem. Příkladem je Šišma, Mrlínek, Felbabka či Řitka a Onen svět. Na našem internetu je taková hra úplnou novinkou. Tomáš Ptáčník popisuje, co stálo u zrodu této myšlenky: Značkománii jsem nosil v hlavě asi pět let. Každý se už někdy fotil u zajímavých, mnohdy i veselých názvů měst a obcí. A tak mě napadlo, dát značkomaniaky, jak nám říkám, dohromady. Protože i naše město, respektive jeho jedna městská část, se honosí zajímavým a pro mnohé atraktivním jménem Prčice do Značkománie jsme se také zapojili. Jednu fotografii se značkou tak můžete mít tak říkajíc zadarmo. Alice Valsová Vše je ovládáno novým zařízením z kabiny zvukaře centrální reproduktor přímo za plátnem, dva čelní reproduktory, dva levé a dva pravé zadní prostorové reproduktory, pocit mohutnosti zvuku dodává subwoofer reprodukující basové tóny. K tomu je samozřejmě i příslušná technika umístěná v kabině promítačů. Přenos zvuku z digitálního HD přehrávače zajišťuje osm zvukových cest, které jsou pak dál rozložené do prostoru, popisuje použitou technologii Roman Bouček. Při předávání zařízení byl efekt prostorového ozvučení předveden na bondovce s Danielem Craigem v hlavní roli. Když na plátně probíhala divoká akční scéna, ve které se auta předháněla v krkolomných zatáčkách, brzdy skřípaly, vrčel vrtulník, do toho zněla střelba a vše bylo podbarveno působivou hudbou, sedět v sedačce byl strhující zážitek. Jistě to ocení i návštěvníci kina. Nové ozvučení však není omezeno pouze na filmové projekce, může být využito i při divadelních představeních, školních vystoupeních nebo akcích města. Jako malou ochutnávku nové technologie město opět připravuje Den otevřených dveří. Zcela zdarma si tak diváci budou moci vychutnat nabídnutý film Křídla Vánoc. Foto a text Alice Valsová Svatý Marek žehná polím V sobotu 26. dubna proběhne od 15 hodin u tříboké kapličky sv. Cyrila a Metoděje za Přestavlky směrem na Mitrovice Žehnání polí tradiční jarní obřad spojený se svátkem svatého Marka, který symbolicky otevírá zemědělskou sezónu. Páter Martin Vlček požehná půdě, lesům, zahradám a polím, aby byla v tomto roce dobrá úroda a abychom byli ušetřeni veškerých živelných přírodních katastrof. Zveme proto všechny věřící i přátele přírody na toto malé, ale milé setkání. red., foto A. Valsová Loni polím požehnal ještě P. František Masařík číslo 288, duben 2014 Náš domov 5 strana

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

STAROSTI STAROSTŮ. Starosta Nadějkova Ing. Zdeňek Černý. Foto: A. Valsová

STAROSTI STAROSTŮ. Starosta Nadějkova Ing. Zdeňek Černý. Foto: A. Valsová Víte, jaké starosti trápí vašeho starostu? A proč řešil určitý problém právě tak, jak řešil? Jaký váš starosta vlastně je a jakým by určitě být nechtěl? Máte stejné nebo podobné otázky? Netvrdím, že dokážeme

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Cenu Salvator obdržel Holešovan Martin Horňák. Str. 5 Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Karel Jakóbek v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 8/2009 23. dubna 2009 roãník XV. Hole

Více

Na 1. Základní škole přivítali pětačtyřicet prvňáčků Na první školní den určitě nezapomenou

Na 1. Základní škole přivítali pětačtyřicet prvňáčků Na první školní den určitě nezapomenou Inzerce v Kraji již od 10 Kč/cm 2 (bez DPH) Číslo 33/Ročník 24 4/9/2013 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 13 Kč Tel.: 774 822 213 E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz Na 1. Základní škole přivítali pětačtyřicet

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme,

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více