Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 288 duben 2014 Včelaři oslaví 100 let činnosti, představí se na včelařské slavnosti a výstavě v Infocentru V sobotu můžete se včelaři strávit báječný den při Včelařských slavnostech, které se konají u příležitosti 100. výročí založení místního včelařského spolku, dnes Českého svazu včelařů. Začátek je v 10 hodin v Ateliéru Prčice. Přijďte si s dětmi odlít voskovou figurku, upéct perník, zahrát si hry, podívat se na staré a nové včelařské pomůcky. Budete mít také jedinečnou možnost zjistit, jak to vlastně funguje ve včelím společenství. K tomu účelu bude k prohlédnutí pozorovací úl se včelami bezpečně uzavřenými za sklem (viz foto). Rádi vám zodpovíme všechny zvídavé otázky z oboru, který je velmi obsáhlý a velmi tajemný zároveň. Vždyť je toho mnoho, na co se ptát. Víte třeba, že včelám začíná rok, když nám lidem pomalu končí? Kdo v úle rozhoduje, kdo poslouchá, Prosklený úl bude jistě lákadlem pro všechny jak je rozdělená práce, kdo je nejpilnější a kdo se jen veze? A opravdu je v úle jen jedna včelí královna? Jak včela pozná, kam se má vrátit? A jak si pamatuje, kde je spousta nektaru, aby z něj mohla udělat sladký med? A co na to Vilík? V průběhu dne rovněž můžete zhlédnout perfektně zpracovaná videa se včelařskou tematikou nejen o tom, jak se včelkám daří v zimě, co dělají na jaře a v létě a jak se na podzim připravují zase na zimu. Připraveno je i jedno překvapení, tak trochu pohádková babička, která nejen vypráví pohádky, ale umí i příst na kolovratu. Během celé akce budete mít možnost zakoupit si med, medovinu a včelařské pomůcky. Občerstvení je pochopitelně zajištěno, a proto neváhejte a využijte možnosti, jak strávit sobotní den. O historii včelařství a našeho spolku se dozvíte také z výstavy, která bude od do probíhat na Infocentru v Prčici. Václav Bursík místopředseda ZO ČSV Sedlec-Prčice V dubnu se bude stěhovat knihovna Rekonstrukce mateřské školy dospěla ke svému závěru. V pátek 4. dubna proběhla závěrečná kolaudace a po ní se i poslední část školky přestěhuje do nových prostor. Učitelům, dětem i rodičům tak končí rok budování, stěhování a provizorií, za svou trpělivost jsou ale odměněni krásným, novým prostředím. Stěhovat se bude také městská knihovna a i ona půjde do nového. Ke stěhování dojde v měsíci dubnu, aby se v květnu mohla znovu otevřít svým čtenářům. Z těchto důvodů upozorňujeme, že ve dnech 14. dubna až 4. května bude městská knihovna zcela uzavřena. Novou knihovnu najdete v prostředním zeleném pavilonu přímo proti vstupu do areálu školky. Čtenáři to tak ke svým knihám budou mít zase o něco blíž. Alice Valsová Knihovna bude umístěna v prostředním - zeleném - pavilonu Pokakané město je věc čistě veřejná Ach, to jaro, jaká to krása! Člověk by se kochal, jenže Jenže musí dávat bedlivý pozor, aby při tom nešlápl do hovínka. Přiznejme si to otevřeně, vážení spoluobčané, naše město je pokakané až hrůza a nemůžeme vinu svalovat ani na Služby, Záhony v Prčici se změnily na psí záchody že málo uklízejí, ani na NĚKOHO. Mohou za to konkrétní občané našeho města majitelé psů. Problém řešila rada i zastupitelstvo města, byla vydaná veřejná vyhláška, několikrát jsme na stránkách Našeho domova vyzývali pejskaře, aby dohlédli na své psy, v centru města byly dokonce instalovány sáčky na psí exkrementy, všechno darmo. Sáčky zmizely, než bys řekl švec (někdo si do nich zřejmě balí svačiny, že jich potřeboval takové množství), pejskaři své čtyřnohé miláčky dál venčí, kde se jim zlíbí a centrum města a veřejná prostranství jsou pokálená dál. Úplně největším zlem jsou volně pobíhající psi. Samozřejmě, pes je jen zvíře, nedokáže pochopit, že chodník nebo parčík na náměstí, u kostela... není to nejlepší místo pro konání potřeby, ale za každého psa odpovídá jeho majitel. Příkladem je nové prčické náměstí. Co peněz stálo osázení trvalkami a keři a kolik úsilí to dá, aby se tu zeleni dařilo. Běžte se tam ale podívat. Ochranná fólie je potrhaná a mulčovací kůra vyházená na všechny strany. Kamenné truhlíky podél domů, v nichž měla původně kvést a vonět levandule, červenat se vřes a zelenat trvalky, jsou vypálené psí močí, rostliny vyhrabané a místo nich se šklebí psí exkrementy. O kráse a vůni nemůže být ani řeč. Záhony slouží jako psí záchody. A mohou za to jen a jen lidé, majitelé psů, kteří si uvykli vypustit svého pokračování na str. 4 V tomto čísle najdete: V kině uslyšíte zvuk ze všech stran...5 Voda začíná chybět, bude se muset šetřit... 6 Na Benešovsku vyrostla nová rozhledna... 7 Koleda, koleda o svátcích...8 Toulava vystavuje fotografie v Prčici...11 Háta předvede vztahy na úrovni...12 Cyklisté opět změří síly v Českém Meránu...15

2 INFORMACE Z RADNICE Výzva k předkládání návrhů na nový územní plán města Sedlec-Prčice V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje město Sedlec-Prčice nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 06/2013 dne údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele důvody na provedení změny v území Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Městský úřad Sedlec-Prčice na adresu: Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice. Správní území města Sedlec-Prčice zahrnuje tato katastrální území: Bolechovice, Divišovice, Dvorce u Sedlce, Jetřichovice, Kvasejovice, Měšetice, Nové Dvory u Kvasejovic, Prčice, Přestavlky u Sedlce, Sedlec u Votic, Sušetice, Šanovice, Uhřice u Sedlce, Veletín, Vrchotice. V souvislosti s pořízením nového územního plánu města Sedlec-Prčice mohou občané města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města v termínu do uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Návrhy musejí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy) Bližší informace je možné získat na MěÚ Sedlec-Prčice (u M. Jeřábkové a M. Dvořákové na tel ), Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu. Požadavky na změny územního plánu, podané před zveřejněním této výzvy, jsou již na MěÚ Sedlec-Prčice evidovány a není nutné tyto žádosti aktualizovat. MěÚ O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice za rok 2013 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice za rok 2013 v celkové výši (z hlavní a hospodářské činnosti) ,30 Kč účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlec-Prčice za rok 2013 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města, kap. Kultura, ve výši Kč osadnímu výboru Lidkovice schválila napojení hasičské klubovny v Prčici v čp. 69 na plynový kotel pro Infocentrum, náklady na vytápění budou rozpočteny dle m 2 smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti umístění a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemní vedení NN, betonový sloup NN, na pozemku ppč. 740/1, v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic za jednorázovou úhradu Kč + příslušná sazba DPH připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci parc.č. 1301/1, k. ú. Kvasejovice, za dodržení podmínek Dopravního inspektorátu Policie ČR a upozorňuje stavebníka, že komunikace na pozemku parc č. PK 1301 v k. ú. Kvasejovice a její součásti (příkop, travnatý pás) nebudou využívány k parkování či odstavování vozidel, likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku žadatele a musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu na sousední pozemek zvýšení příspěvku na provoz předškolního vzdělávání v Mateřské škole Sedlec-Prčice s účinností od , na 250 Kč/žák/měsíc s tím, že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců zpracování nabídky od společnosti Služby Sedlec-Prčice na provedení nutných terénních úprav a vybudování hřiště na fotbal, nohejbal, volejbal s osazením demontovatelných sloupů na síť bez přístřešku a herních prvků v osadě Bolechovice poskytnutí propagačních předmětů za účelem prezentace města pro účastníky krajské přehlídky uměleckých škol v Sedlčanech v hodnotě Kč zpracování návrhu dopravního značení a zajištění stanovisek dotčených orgánů ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v ul. Komenského v Sedlci bezplatný zábor veřejného prostranství pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, za účelem uložení stavebního materiálu nebo zařízení staveniště v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čl. 8, odst. č. 2) Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti k nemovitostem v k. ú. Divišovice, osada Chotětice smlouvu o dílo na instalaci ozvučení pro kinosál + ozvučení pro divadelní představení a využití pro konferenční účely za nabídkovou cenu celkem , 89 Kč, vč. DPH, s termínem realizace až a způsob financování: zálohová faktura po podpisu smlouvy ve výši 50 % z celkových nákladů a doplatek ve výši 50 % po převzetí díla bez vad a nedodělků Vydala: kladné stanovisko k přestavbě podkroví domu čp. 25 v Kvasejovicích za podmínek a popisu daných projektovou dokumentací pro stavební povolení z roku 2014 zpracovanou projektovou společností 4A ARCHITEKTI, s.r.o., Praha kladné stanovisko k provozu stavby bufetu v severovýchodní části pozemku hřiště TJ Sokol, parc. č. 176/2, k. ú. Prčice kladné stanovisko ke stavbě garáže s otevřenou částí na pozemku parc. č. 65/1, k. ú. Přestavlky u Sedlce s tím, že likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku stavebníka Doporučila: žádost Občanského sdružení MAS Krajina srdce o půjčku postoupit zastupitelstvu města jednání se zástupcem zemědělské společnosti Přestavlky v rámci žádosti vlastníků pozemku parc. č. 211/1, o vyčištění obecní cesty parc. č. 415, vše k. ú. Uhřice u Sedlce od náletových dřevin a terénní úpravu této cesty Vzala na vědomí: závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sedlec-Prčice za rok 2013 se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a informaci starostky o udělení odměn v této souvislosti zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlec- -Prčice za rok 2013 s nulovým hospodářským výsledkem informace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ o předání účetní závěrky za rok 2012 do CÚIS přehled pohledávek evidovaných k v účetnictví města Zamítla: žádost o pokácení třešně nacházející se v jihovýchodním rohu obecního pozemku parc. č. 42/5, k. ú. Prčice Odložila: podnět na zákaz podomního prodeje na území města formou obecní vyhlášky Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: identifikaci bytů zvláštního určení byty v čp. 325 v Sedlci vybudované se státní spoluúčastí - v souvislosti s ustanovením 3075 nového Občanského zákoníku a postoupení podkladů na ORP Sedlčany rekonstrukci podlahy objektu za pergolou u hasičské zbrojnice v Prčici a finanční příspěvek SDH Prčice na materiálové náklady ve výši Kč z kap. Údržba majetku města s tím, že práce provedou členové sboru svépomocí nejpozději do července 2014 a do třiceti dnů bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku nabídku společnosti EC Consulting, a. s., na přípravu výběrového řízení a zajištění dotačního VZP v Sedlci Prčici VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice v tyto dny: 5. 5., vždy od 13,00 do 16,00 hodin. Zájemci zde získají veškerý informační servis i některé služby zdravotní pojišťovny. 2 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 managementu projektu Zateplení zdravotního střediska v Sedlci-Prčici za nabídkovou cenu Kč vč. DPH finanční příspěvek ve výši Kč místní organizaci Českého rybářského svazu z rozpočtu města na rok 2014 z kap. Klubové zařízení sklizeň trávy na pozemku pč. 42/5 v k. ú. Prčice dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů s dálkovým odečtem pomocí radio-signálu u nemovitostí ve vlastnictví města DPS čp. 300 a zdravotní středisko čp. 303 za nabídkovou cenu společnosti ENERGIE REALITY, s.r.o., Smečno, ve výši do Kč a následné služby na provádění odečtů a rozúčtování spotřeby tepla na jednotlivé uživatele za rok opravu kamenného kříže na hřbitově v Prčici a osazení kamenných květináčů u hlavních křížů na hřbitovech v Sedlci a v Prčici za nabídkovou cenu společnosti Služby Sedlec-Prčice Kč bez DPH zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na projekt Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice, které je zadáváno jako zjednodušené podlimitní řízení stavební úpravy v přízemí městského úřadu dle zpracované projektové dokumentace a zadání prací za nabídkovou cenu Kč záměr výstavby autobusových zastávek u Kvašťova a ve Dvorcích dle předložených projektových dokumentací vyhlášení dvou zakázek malého rozsahu na stavební práce týkající se: I.) Zateplení fasády a opravy střechy kulturního sálu při ZŠ Sedlec-Prčice celková hodnota zakázky bez DPH ,- Kč II.) Zateplení fasády bytového domu u ZŠ v Sedlci-Prčici - celková hodnota zakázky ,- Kč bez DPH Vydala: kladné stanovisko k dočasnému dopravnímu značení při konání cyklistického závodu Extraligy MASTERS dne a Jihočeské amatérské ligy dne kladné stanovisko ke změně užívání přízemí zámku v Prčici k veřejným aktivitám jako podklad pro stavební řízení Doporučila: doporučila zastupitelům schválit pojištění odpovědnosti s doložkou V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem u České pojišťovny, a.s. zjistit podrobnější informace týkající se zřízení věcného břemene pro ČEZ na pozemku parc. č. 85/2, k. ú. Sedlec u Votic, pod trafostanicí v Sedlci u zdravotního střediska v souvislosti se zamítnutým odprodejem dotčené části pozemku oslovit společnost Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., k předložení cenové nabídky na výstavbu autobusových zastávek Kvašťov, Dvorce a starostce zahájit kroky pro realizaci uvedených staveb Stanovila: termín pro podání nabídek na projekt: Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec- -Prčice na do 15,30 hod. s tím, že otvírání obálek proběhne od 16,00 hod. na MěÚ Sedlec-Prčice. Rada zároveň stanovila komisi pro otevírání obálek a podmínky výběrového řízení včetně hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH podmínky pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Zateplení fasády a oprava střechy kulturního sálu při ZŠ Sedlec-Prčice celková hodnota zakázky bez DPH Kč, hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, oslovení pěti uchazečů, termín pro podání nabídek do do 16,00 hod., čas otvírání obálek v 16,30 hod., zveřejnění zadávací dokumentace na webu města podmínky pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Zateplení fasády bytového domu u ZŠ v Sedlci-Prčici celková hodnota zakázky Kč bez DPH, hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, oslovení pěti uchazečů, termín pro podání nabídek do do 16,30 hod., čas otvírání obálek v 17,00 hod., zveřejnění zadávací dokumentace na webu města Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice. MěÚ Svoz domovního odpadu o květnových svátcích Firma Compag Votice informuje naše občany, že svoz domovního odpadu bude z důvodů květnových státních svátků upraven takto: Svoz ze čtvrtka (Sedlec a Prčice město) bude přesunut na středu Svoz ze čtvrtka (Sedlec a Prčice město) bude přesunut na středu Vypršela lhůta pro platbu místních poplatků, na neplatiče čekají pokuty Městský úřad Sedlec-Prčice upozorňuje, že 31. března vypršela lhůta pro platbu místních poplatků. Ačkoli byl termín dopředu znám a povinnost platby se zveřejňovala všemi dostupnými způsoby, přesto se našli hříšníci, kteří stále zaplaceno nemají. Musejí se proto připravit na to, že jim bude základní sazba poplatku navýšena o pokutu, a to podle následujícího klíče: při úhradě od do o 25 % při úhradě od do o 50 % při úhradě po daného roku o 100 % nebudou-li poplatky zaplaceny nejpozději do jednoho roku po dni splatnosti poplatku, bude poplatek navýšen na trojnásobek. Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, , Praha 2, vyzývá podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, kterých se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v sekci Nabídka majetku, v části nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, dále pak na internetových stránkách Města Sedlec-Prčice a k nahlédnutí je také k dispozici na Městském úřadě v Sedlci-Prčici a na Informačním centru v Prčici. Sedmého května proběhne pietní akce Zveme všechny občany města na tradiční pietní akci k uctění památky obětí 2. světové války. Letošní vzpomínka se koná v roce 100. výročí vypuknutí 1. světové války a 75. výročí vypuknutí druhé světové války, tedy dvou nejkrvavějších válečných konfliktů v dějinách lidstva. Avšak ani současná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do , má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. mezinárodní situace není míru a stabilitě nakloněna. Ruská anexe Krymu, krvavé nepokoje v arabských zemích i narůstající extremismus, to všechno jsou průvodní znaky nezdravého světa. Přijďte proto spolu s námi vzpomenout na ty, co v boji proti bezpráví a útlaku položili to nejcennější své životy. Přijďte spolu s námi říci své ano míru a demokracii. Zároveň žádáme představitele společenských organizací a zájmových spolků, aby na vzpomínkovou akci vyslali své zástupce. Tryzna se koná ve středu 7. května od 17 hodin, sraz před budovou městského úřadu, odtud přesun k pomníku obětí v Komenského ulici. Red. číslo 288, duben 2014 Náš domov 3 strana

4 Z REGIONU Na hřbitovech už zase řádí zloději Vandalismus, zlodějna, klukovina? Nevíme zatím, kdo a co stojí za opakovanými ztrátami nádob, váz, lampiček a v poslední době dokonce zasazených květin na našich hřbitovech, ale stížnosti poškozených se množí a pachatel stále uniká. Proto žádáme každého, kdo by zaznamenal pohyb podezřelých osob na hřbitově nebo dokonce zahlédl nějaké nepřístojné chování (odnášení nádob, lampiček, částí pomníků ), aby se obrátil na pracovnice městského úřadu, starostku města nebo přímo na Policii ČR. Vzhledem k množícím se problémům zvažuje vedení města instalaci fotopastí nebo jiných podobných zařízení, která lze v souladu se zákonem použít a která by pomohla identifikovat toho, kdo neváhá krást na místě posledního odpočinku našich blízkých. red. Farmářské trhy voněly jarem V sobotu 29. března proběhly na prčickém Vítkově náměstí letošní první Prčické farmářské trhy. Nesly podtitul Jaro a Velikonoce a svému názvu nezůstaly nic dlužné. Skutečně to na trzích hýřilo barvami, vůněmi, rozmanitostí sortimentu a chutí. Krásné počasí i termín trhů přilákaly množství prodejců i nakupujících a nikdo neodcházel s prázdnou. Další Prčické farmářské trhy se budou konat již tento měsíc, 26. dubna od 9 do 14 hodin a ponesou podtitul Zahrada, dům, dílna. Bližší informace pro prodejce podá paní Jaroslava Trpková, tel.: , red. Pokakané město je věc čistě veřejná pokračování ze str. 1 psa na náměstí a dělej, kde chceš. Hlavně to nenos domů. Zvyk? Arogance? Lhostejnost? Schválnost? Sedlecké náměstí ale nevyhlíží o nic půvabněji. Nakakáno bylo přímo pod vývěskou u kostela svatého Jeronýma, u spořitelny, u samoobsluhy nebo pod poštovní schránkou u pošty. A jak se člověk pouští hlouběji do města, co chvíli narazí na rozkládající se psí exkrement, tu celý, tu nějakým nešťastníkem rozšlápnutý. Válí se v trávě před zdravotním střediskem, kolem školy, u kostela, na chodníku na mostě, jsou prostě všude. Úplným vrcholem drzosti a lidské bezohlednosti je pak případ jedné naší občanky, jejíž synek byl na veřejném hřišti Na Starce peskován za to, že nezavřel vrátka. Paní, která tam venčila svého psa, se obávala, že by její miláček mohl z dětského hřiště frnknout! Arogantní chování majitelky psa zaskočilo nejen hochovu matku, ale také pracovníky Služeb a vedení města. Na základě tohoto incidentu i na základě podobných zkušeností se město rozhodlo umístit ke vchodům na hřiště cedulky upozorňující na zákaz venčení psů na hřišti. Zkuste si tipnout, jak dlouho cedulky na místě vydržely zmizely během tří dnů!!! Stržením cedulek se Tak pečují o záhony na náměstí v Prčici místní psi Nakáleno bylo také pod poštovní schránkou v Sedlci Ušetřen nebyl ani trávník u sedleckého kostela A hovínka se válela i na trávníku před střediskem ale odpovědnosti za svého psa nikdo nezbaví. To je velký omyl. VENČENÍ PSŮ JE NA VEŘEJNÉM HŘIŠTI ZAKÁZÁNO! Pominu-li fakt, že problém řeší obecně závazná vyhláška města č. 1 z roku 2003, která ve svém článku 2, druhém odstavci mimo jiné říká: Na veřejných prostranstvích je zejména zakázáno: nechat volně pobíhat psy, drůbež a ostatní domácí zvířata nechat psy znečišťovat chodníky, parčíky a pod. Majitelé psů jsou povinni uklidit po svých psech výkaly, a porušení vyhlášky je chápáno jako přestupek, je tu ještě lidské hledisko. Vážení majitelé psů, to vám opravdu nevadí, jak naše město vypadá? Je vám jedno, jak na něj nahlížejí naši návštěvníci? To vám nevadí, že rozkládající se exkrementy jsou semeništěm nejrůznějších bakterií, a tedy i chorob? A je vám skutečně lhostejné, že kazíte prostředí sobě i druhým? Do toho lejna, co váš pes nechal na chodníku, v trávě, u domu, můžete přece docela dobře zítra šlápnout i vy nebo vaši blízcí. Dokud nezačnou padat pokuty za porušování vyhlášky, nikdo ji zřejmě nezačne brát vážně. Cožpak ale nad sebou potřebujeme mít neustále drába, abychom měli čistější prostředí? To si pořádek neumíme ohlídat sami? Neberu ani argument, že sáčky na psí exkrementy v zásobnících chybí. Ano, chybí, protože si je berou ti, co je nepotřebují. Ale zda po svém psu uklidím, či nikoli, přece nezáleží na tom, jestli jsou v zásobnících sáčky. To by snad mělo být úplnou samozřejmostí, základním společenským pravidlem, že když jdu vyvenčit pejska, vezmu si s sebou, pro jistotu, sáček či kus papíru z domova. Asi ještě dlouho potrvá, než dospějeme k takové občanské zodpovědnosti, jako ve vyspělých zemích světa. Na internetových stránkách se zrovna nedávno objevily fotografie, na kterých obdivovaní a slavní uklízejí hovínka po svých psech. Herci Sylvester Stalone, Hugh Jackman, Alec Baldwin, Orlando Bloom, hvězda kasovního trháku Mamma Mia! Amanda Seyfried, nebo vždy usměvavá Cameroon Diaz, ti všichni se nežinýrovali sebrat po svém psu hromádku přímo uprostřed Hollywoodu. Naopak, hrdě předváděli, že ani tak obyčejná a samozřejmá věc jim není cizí. Když mohou oni, proč byste to nedokázali vy? Děkuji proto všem majitelům psů, kteří nejsou lhostejní, kteří vědí, co je jejich občanská povinnost, co se chovají jako čistotní lidé. A ty ostatní prosím, žádám, nabádám, zkuste to také a veďte k čistotě i vaše okolí. Nedá to moc práce, ale výsledek bude úžasný. Budeme mít čisté město. Text a foto Alice Valsová 4 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

5 Z REGIONU V kině uslyšíte zvuk ze všech stran Městské kino dostalo nově prostorové zvučení V loňském roce prošlo naše kino takzvanou malou digitalizací, laicky řečeno, bylo vybaveno zařízením, které film na plátno nepromítá z klasických filmových kotoučů, ale z digitálních HD nosičů. Investice to byla nemalá, kvalita promítání je ale neporovnatelná. Aby byl výsledný efekt ještě dokonalejší, přistoupilo se k druhé fázi digitalizace, k modernizaci ozvučení kina. Ta proběhla v březnu letošního roku a veškeré práce s tím související Prostorové reproduktory jsou zcela nenápadné, do interiéru sálu dobře zapadnou provedl inženýr Roman Bouček. Ten mi také vysvětlil, v čem modernizace spočívá. Bylo doinstalováno prostorové ozvučení, aby byl výsledný zvuk obdobný tomu, na který jsme zvyklí z velkých cinema komplexů. To znamená, že divák je vtažen přímo do děje, slyší zvuky všude kolem sebe. Když například na plátně letí vrtulník směrem k vám, tak vy přesně slyšíte, jak se k vám přibližuje, jak vás míjí a nakonec se zvuk ztrácí někde za vámi, vysvětluje princip prostorového zvuku Roman Bouček a pokračuje: V okamžiku, kdy je promítán film, který je tvůrci filmu na takovouto technologii připraven, získává divák dojem prostoru. V současné době se již většina filmové produkce zpracovává digitálně s vícekanálovým zvukem, filmů, které jsou zpracovány ještě starou technologií, rapidně ubývá. Majitelé domácích kin i návštěvníci cinema komplexů již zřejmě tuší, co mohou diváci ve zdejším kině nově očekávat. K dosažení prostorového efektu je zapotřebí celé soustavy kvalitních reproduktorů, byly nainstalovány také v našem kulturním sále, ale díky jejich velikosti, designu a citlivému umístění si jich snad ani nevšimnete. Zcela jistě však rozdíl uslyšíte. Celkem bylo nainstalováno osm prostorových reproduktorů po levé a pravé straně, Den otevřených dveří digitalizovaného kina Sedlec-Prčice navštivte zdarma naše digitální kino Od dubna přechází kino Sedlec-Prčice na prostorové zvučení. Prezentace tohoto systému proběhne v pátek 18. dubna ve 13,30 a 16,30 hodin. Značkománie postihla také Prčici Pro veřejnost budeme zdarma promítat novou českou komedii Křídla Vánoc. Jste srdečně zváni. Baví vás poznávat zajímavá místa v České republice? Víte, kde najdete Felbabku, Šišmu nebo Mrlínek? Pak navštivte Kromě jiného tu zjistíte, že můžete cestovat do Mnichova, Vídně či Benátek, aniž byste museli překročit státní hranice. Ukáže se, že v Úklidu netřeba zametat a v Králíkách zase chovají i jiná zvířata. Řadu dalších netradičních názvů obcí a měst, i těch všednějších, najdete v databázi obcí. Motto Značkománie je: Od Řiťky po Onen svět. Nový turistický webový portál s výstižným názvem Značkománie bude spuštěn na jaře letošního roku na českém internetu. Za projektem, který je určen pro všechny nadšené cestovatele, stojí Tomáš Ptáčník. Tento dvacetiletý mladík není ve vodách zábavy žádnou novinkou. Za sebou má už dva ročníky brněnské obdoby The Amazing Race. A jak se z názvu nového projektu dá usoudit, půjde tentokrát o značky. Jedná se o web pro lidi, kteří rádi cestují, fotí se, soutěží a vyhrávají. Na věku nezáleží. Ti, kdo se na stránkách zaregistrují, se budou fotit u dopravních značek označujících vjezd do obce či města. Fotku následně nahrají na web a budou si ji moci nechat ohodnotit, diskutovat o ní a především se zúčastnit soutěže, představuje projekt jeho duchovní otec Tomáš Ptáčník. Cílem je postupně získat fotky u co nejvíce značek, čím více, tím lépe, nejlépe však všechny. V celé republice je dohromady obcí. Ceny však bude možné získat i za méně fotografií. Bude také možné vyhrávat v týdenních hrách. Ve vybraných infocentrech si lidé navíc koupí do alba samolepku vyobrazující značku s vjezdem do obce. Odměny budou virtuální i reálné. Každopádně se lidé dostanou do míst se zajímavým názvem. Příkladem je Šišma, Mrlínek, Felbabka či Řitka a Onen svět. Na našem internetu je taková hra úplnou novinkou. Tomáš Ptáčník popisuje, co stálo u zrodu této myšlenky: Značkománii jsem nosil v hlavě asi pět let. Každý se už někdy fotil u zajímavých, mnohdy i veselých názvů měst a obcí. A tak mě napadlo, dát značkomaniaky, jak nám říkám, dohromady. Protože i naše město, respektive jeho jedna městská část, se honosí zajímavým a pro mnohé atraktivním jménem Prčice do Značkománie jsme se také zapojili. Jednu fotografii se značkou tak můžete mít tak říkajíc zadarmo. Alice Valsová Vše je ovládáno novým zařízením z kabiny zvukaře centrální reproduktor přímo za plátnem, dva čelní reproduktory, dva levé a dva pravé zadní prostorové reproduktory, pocit mohutnosti zvuku dodává subwoofer reprodukující basové tóny. K tomu je samozřejmě i příslušná technika umístěná v kabině promítačů. Přenos zvuku z digitálního HD přehrávače zajišťuje osm zvukových cest, které jsou pak dál rozložené do prostoru, popisuje použitou technologii Roman Bouček. Při předávání zařízení byl efekt prostorového ozvučení předveden na bondovce s Danielem Craigem v hlavní roli. Když na plátně probíhala divoká akční scéna, ve které se auta předháněla v krkolomných zatáčkách, brzdy skřípaly, vrčel vrtulník, do toho zněla střelba a vše bylo podbarveno působivou hudbou, sedět v sedačce byl strhující zážitek. Jistě to ocení i návštěvníci kina. Nové ozvučení však není omezeno pouze na filmové projekce, může být využito i při divadelních představeních, školních vystoupeních nebo akcích města. Jako malou ochutnávku nové technologie město opět připravuje Den otevřených dveří. Zcela zdarma si tak diváci budou moci vychutnat nabídnutý film Křídla Vánoc. Foto a text Alice Valsová Svatý Marek žehná polím V sobotu 26. dubna proběhne od 15 hodin u tříboké kapličky sv. Cyrila a Metoděje za Přestavlky směrem na Mitrovice Žehnání polí tradiční jarní obřad spojený se svátkem svatého Marka, který symbolicky otevírá zemědělskou sezónu. Páter Martin Vlček požehná půdě, lesům, zahradám a polím, aby byla v tomto roce dobrá úroda a abychom byli ušetřeni veškerých živelných přírodních katastrof. Zveme proto všechny věřící i přátele přírody na toto malé, ale milé setkání. red., foto A. Valsová Loni polím požehnal ještě P. František Masařík číslo 288, duben 2014 Náš domov 5 strana

6 Z REGIONU Voda začíná chybět, bude se muset začít šetřit Teplý podzim, zima bez sněhu a na to suché a nadprůměrně teplé jaro, kdo si myslí, že se nic neděje, velice se mýlí. Varování hydrometeorologů o tenčících se zásobách podzemních vod nejsou jen strašením Pražáků. Voda začíná chybět všude, i u nás. Zima byla na srážky mimořádně skoupá Zatímco loni na jaře stékala voda každičkou strouhou, půda byla díky sněhovým zásobám i pravidelným jarním dešťům nasáklá a rybníky, potoky i řeky byly naplněné až po okraj, letošní jaro je zcela jiné. Na jednu stranu nás sice můžou blažit příjemně vysoké teploty, na stranu druhou bychom se měli začít více zajímat, jak vypadají zásoby podzemních vod. Ono to s nimi totiž není nijak růžové ani v naší oblasti. Vydatnost místních zdrojů vody je v tuto chvíli v průměru o cca 50 % menší než v tom samém období loňského roku, říká Václav Bursík, pracovník Služeb Sedlec-Prčice, který má v popisu práce péči o městský vodovod, o stavu podzemních vod v kraji na sklonku měsíce března. To asi každý vidí sám, když se podívá do své studny, voda začíná ubývat nejen ve velkých zdrojích, ale i v soukromých studnách, pokračuje. Město Sedlec-Prčice a některé okolní osady napojené na městský vodovod jsou zásobovány vodou ze tří hlavních oblastí. Nejvydatnějším zdrojem jsou studny v Záhoří, které napájejí Sedlec, Jetřichovice a Uhřice. Vodu do této větve dodávají také vrty nad Uhřicemi. Prčice jímá vodu z lesa pod Loudilkou a studen ve Vymletém. Na tyto zdroje jsou napojeny i Přestavlky. V minulém roce bylo provedeno vyčištění, dezinfekce a dle potřeby i oprava většiny studní. Tím došlo ke zvýšení vydatnosti vodních zdrojů a ke zlepšení kvality vody. Díky těmto opatřením zatím ještě voda je, není tedy důvod propadat panice, ale k jisté obezřetnosti a šetrnosti by se už přistupovat mělo. Stále ještě nezačali lidé zalévat zahrádky a napouštět si bazény. S příchodem teplejších dnů se ale začne spotřeba vody rapidně zvyšovat. Pak by mohlo dojít i k vyčerpání vodojemu a to už by mohl být problém. Někdy trvá i tři až čtyři dny, než se vodojem opět doplní, ale při současné podstatně nižší vydatnosti vodních zdrojů by se to nemuselo povést vůbec, varuje Václav Bursík. Napouštění bazénů z veřejné vodovodní sítě je vůbec ošemetná záležitost. Když přijde teplý víkend a mnozí začnou napouštět bazény, naše čidla zaznamenají pokles hladiny vody na vodojemech a zvýšený průtok v síti. Pak je ale těžké určit, zda se jedná pouze o zvýšenou spotřebu domácností, nebo zda došlo někde v síti k havárii. Drtivá většina lidí si tento fakt vlastně ani neuvědomuje, prostě když potřebuje, jde, otočí kohoutkem a začne napouštět. Maximálně jen zapřemýšlí, o kolik se jim zvedne faktura za spotřebu. Pracovníci Služeb se na to ale dívají jinak. Zatím nechceme nikoho omezovat a ani situace ještě nedospěla do takového stadia, abychom museli k nějakým opatřením přistupovat, ale bylo by dobré a moc by nám to pomohlo, kdyby nám lidé vždy dopředu nahlásili úmysl napouštět bazén. Stačí předem zavolat na Služby města a ověřit si, zda je to možné. Zkrátka je třeba počítat s tím, že v letošním létě nějaká omezení mohou přijít. A pokud se situace bude nadále vyvíjet takto, může to být i dříve. Zatím je vody zhruba polovina oproti normálu. To se ale může během několika týdnů radikálně změnit. Meteorologové hlásí sušší jaro a pak by mohl nastat problém. Asi by měl proto každý zvážit, zda bazén bude napouštět a případně kolik vody do něj letos dá. Vyhráno ale nemají ani vlastníci soukromých studní. Když začnou slábnout spodní prameny, postihne to všechny, veřejné studny i ty soukromé. Další samostatnou kapitolou je zalévání zahrádek a trávníků pitnou vodou. Také zahrádkáři by se měli připravit na to, že možná bude suchý rok a nebude čím zalévat. Měli by proto posoudit, která místa a čím osázet, na škodu ani nebude ve větší míře využívat pro zalévání měkkou dešťovou vodu. Ta je pro zalévání přímo ideální. Voda ze studní totiž obsahuje minerální látky, které se při jejím dlouhodobějším používání k zálivce hromadí v půdě a způsobují tzv. zasolení půdy. To má za následek snižování půdní úrodnosti. Odborníci radí k šetrnému hospodaření s vodou. Zásoby spodních vod se vytrácejí celosvětově, není to tedy záležitost pouze tohoto roku a pouze našeho Prčický vodojem pod Loudilkou, i tady je vydatnost vodních zdrojů oproti normálu cca o 50 procent nižší koutu planety. Příčin je hned několik masivní výstavba, zpevňování koryt potoků a řek, dešťová kanalizace, nešetrné nakládání se zemědělskou půdou, velká spotřeba výrobních podniků i domácností. Některé aspekty ovlivnit dokážeme, jiné ne. Jak se zařídit, abychom s vodou neplýtvali, jsme již v Našem domově psali. Připomeňme si proto alespoň hlavní zásady: Zjistěte, kde je vaše spotřeba vody vysoká a zvažte možnosti, jak ji celkově snížit nebo jak nahradit pitnou vodu užitkovou. Chraňte vodu, nikdy nenechávejte odpad, zejména chemikálie a léčiva v blízkosti vodního zdroje či toku. Neaplikujte pesticidy v blízkosti jakéhokoliv vodního zdroje či toku. I tzv. ekologický Roundup je toxický pro vodní organismy. Omezte chemickou úpravu vody, je-li to hygienicky přijatelné. Pro koupání v bazénu, splachování WC a mnoho dalších případů zcela postačí voda užitková. Ve větší míře využívejte dešťovou vodu a snažte se o její zadržování v sudech, vanách, jímkách a podobně. Podporujte růst rostlin, zejména stromů, keřů a trávy, kdekoliv je to možné. Na rozdíl od zemědělských plodin či okrasných květin tyto rostliny pomáhají zadržovat vodu v krajině. Omezte budování zpevněných ploch, které neumožňují přirozené vsakování vody (beton, asfalt). Omezte pěstování zejména těch plodin, které podporují erozi půdy a její splachování z polí. Omezte zavlažování. V období sucha více využijte zastiňování a omezte sekání trávy. Koryto Prčického potoka většinou v březnu připomíná dravou řeku, letos je téměř prázdné Voda zdánlivě obyčejná tekutina, bez níž by ale život na této planetě nebyl možný. Pro někoho posvátná a vzácná, pro jiné běžná a nezajímavá. Někdy pomocník, jindy ničitel. Na Zemi je asi milionů km 3 vody, která se zdržuje či přechází mezi několika velkými rezervoáry oceánem, ledovci, pevninou, atmosférou a biosférou. Nehrozí, že by voda na Zemi došla, může se ale stát, že se bude kumulovat do větších celků a jinde jí zase výrazně ubude. Budou se zvětšovat oceány i pouště. V Evropě pochází více než polovina srážek z tzv. malého vodního cyklu. To znamená, že množství, kvalitu i pravidelnost přísunu vody můžeme významnou měrou ovlivnit hospodařením s vodou na vlastním území, respektive s krajinou, kterou obýváme, v naší obci i ve své domácnosti. Myslete na to, až budete zase otáčet kohoutkem. Aby se z Českého Meránu nestala vyprahlá krajina, je i v našich silách. Foto a text Alice Valsová Zdroj: Roman Andres, ČSOP Vlašim 6 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

7 Z REGIONU Na Benešovsku vyrostla nová rozhledna, dostala jméno Špulka V sobotu v 10 hodin bude slavnostně otevřena nová rozhledna Špulka s naučnou stezkou. Rozhledna ve tvaru špulky na nitě, postavená z oceli v kombinaci se dřevem a kamennou mapou podle návrhu Ing. arch. Ivety Torniakové, je společným dílem mikroregionu CHOPOS. Stojí na kopci Březák u osady Lbosín nedaleko Divišova v nadmořské výšce 533 m n. m. K rozhledně dojdete z osady Lbosín po naučné stezce. Po vystoupání 150 schodů se dostanete na vyhlídku ve výšce 30 metrů, kde se vám otevře krásný kruhový výhled do kraje. Uvidíte Benešov, Vlašim, Vysočinu, dálnici D1 až ku Praze Při výborné dohlednosti je vidět i mnohem dále. Rozhledna je volně přístupná, vstupné na ni je dobrovolné. Špulka není ale jediná rozhledna v našem kraji, Voticko, Benešovsko a Sedlčansko jich nabízí hned několik. Právě v dubnu většina rozhleden zahajuje svůj provoz, a protože na jaře bývá i dobrá viditelnost, berte následující přehled zároveň i jako pozvánku na zajímavý výlet. Blaník Šindelem krytá věž ve tvaru husitské hlásky byla postavena v letech Klubem českých turistů. Nachází se na legendárním vrchu Velký Blaník, jednom ze symbolů českého národa, který je opředen pověstmi o blanických rytířích. V květnu roku 1868 odtud byl odebrán jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo v Praze. Dřevěná rozhledna je vysoká 28 metrů, na její vrchol vede 107 schodů. Přístup sem je lesem po červené turistické značce z Louňovic nebo z Kondrace. Za příznivých podmínek z ní můžete dohlédnout až na Šumavu nebo věž chrámu sv. Víta v Praze. Otevírací doba: březen říjen. Neštětická hora Rozhledna je památkou na selské povstání v roce 1627 proti utiskovateli místních sedláků Pavlu Michnovi z Vacínova. Vzpoura vedená Adamem Hodějovským však neměla proti lépe ozbrojenému vojsku šanci a vzbouřenci boj prohráli právě na Neštětické hoře. O postavení památníku se přičinili obyvatelé Neveklova a okolních vsí o 300 let později. Nyní je však památník s rozhlednou neudržován a je ve špatném stavu. Kamenná rozhledna u obce Neštětice (Neveklov) byla otevřena , je vysoká 16 m a vede na ni 48 schodů. Přístup: žlutá TZ ze silnice Neštětice Neveklov. Rozhledna je volně přístupná po celý rok a vidět z ní můžete krajinu severozápadu středních Čech, vidět je odtud i Blaník. Pepř Kovová věž nazvaná Pepř stojí u Jílového u Prahy a otevřena byla v říjnu roku Věž je vysoká 30,7 m, vyhlídka je v 18 metrech a vede na ni 91 schodů. Dostanete se sem po polní cestě z Horní Studené nebo po naučné stezce z Jílového. Rozhledna nabízí kruhový výhled na okolí Jílového u Prahy. Petrovice II (Vlková) Ocelovou telekomunikační věž s točitým schodištěm najdete u Kácova. Otevřena byla roku 2005, výška věže je 45,5 metru, vyhlídka je v 30 metrech. Vede na ni 158 schodů. Věž je přístupná ze silnice Petrovice Vlková a skýtá kruhový výhled na Posázaví. Rozhledna je celoročně přístupná po dohodě, kontakt: Obecní úřad Petrovice II, tel.: , Václavka Věž kostela sv. Václava ve Voti- cích slouží jako rozhledna teprve krátce. Výška věže je 45 metrů, vyhlídka je z 35 metrů. Zdolat proto musíte 135 schodů. Z věže se vám nabídne výhled na město Votice a okolí, za dobré viditelnosti je vidět i vysílač Cukrák. Výstup na věž si můžete zpříjemnit prohlídkou hodinového stroje, zvonů sv. Václava a sv. Vojtěcha. Zvonky bicích hodin jsou táhly propojeny s hodinovým strojem o patro níže. Hodiny, které jsou plně mechanické, pohánějí rafičky v cifernících o tři poschodí výše a odbíjení hodin a jejich čtvrtí. Kontakt: Penzion U Modré kočky, tel: Šelmberk Kamenná válcová věž hradu Šelmberk u Mladé Vožice směr Běleč z počátku 19. stol. je vysoká 26 metrů a vede na ni 123 schodů. Dostanete se k ní po červené nebo modré TZ z Mladé Vožice. Za dobré viditelnosti je odtud možný kruhový výhled na Mladovožicko, Blaník, Kamberk a Mezivrata u Votic. Otevírací doba: duben říjen. Gotický hrad Šelmberk byl postaven kolem roku 1318 pány ze Šelmberka. Za třicetileté války byl opuštěn a od té doby chátral. Do 19. stol. se zachovala pouze věž vysoká 26 metrů. Ta byla v první polovině 19. století upravena na rozhlednu. Věž si vyžádala postavení nového schodiště a cimbuří. Hrad je nyní součástí historicko řemeslně vzdělávacího centra. Veselý vrch u Mokrska Nad obcí Mokrsko se tyčí další ocelová telekomunikační věž, která je zároveň využívána jako rozhledna. Byla otevřena , její výška je 42 metrů, vyhlídka je možná z výšky 25,5 metrů, stoupá se do ní po 137 schodech. Přístup k rozhledně je lesní cestou z Mokrska. Odměnou vám bude kruhový výhled na Slapskou přehradu, Brdy, vysílač Cukrák, za příznivé viditelnosti i na Prahu, Říp, šumavské vrcholy (Kleť), výjimečně dokonce i Alpy a Krkonoše. Zajímavostí je letopočet umístěný na věži. Ten se mění od roku 2000 vždy na silvestra mezi 14 a 16 hodinou. Symbolizuje vítězství obyvatel Mokrska nad podnikateli, kteří chtěli zdevastovat okolí, aby zde mohli vytěžit bohatá ložiska zlata. Zvláště v této době, kdy se opět hovoří o možnosti těžby zlata v této lokalitě, nabývá jejich boj na aktuálnosti. Kontakt: Infocentrum Vysoký Chlumec tel.: Otevírací doba: duben říjen. Onen Svět Langova rozhledna Dřevěná konstrukce Langovy rozhledny na Onom Světě se nad obcí Lašovice u Sedlčan tyčí do výšky 14 metrů od roku Nejmenší, ale zároveň nejvýše položená rozhledna na Sedlčansku stojí v sousedství známé turistické chaty. Nese jméno velkého obdivovatele zdejší krajiny, inženýra Langa. Jeho vnuk velkou měrou přispěl k její stavbě. Na místo se dostanete po žluté TZ z Lašovic nebo po hřebeni Onoho světa po zelené, žluté nebo červené TZ, můžete sem ale pohodlně zajet i po silnici, v podstatě až k chatě. Rozhledna skýtá kruhový výhled na Povltaví a jižní Čechy jadernou elektrárnu Temelín, Šumavu, zámek Orlík, Třemšín, Makovou horu, Brdy, Veselý vrch nebo šachetní věže u Příbrami. Kontakt: tel.: , otevírací doba: květen září. Drahoušek u Osečan Betonovou věž s vnějším schodištěm najdete malý kousek za obcí Osečany u Sedlčan. Otevřena byla , je vysoká 48 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 32 metrů. Vede na ni celkem 167 schodů. K rozhledně se dostanete po silnici Křečovice Osečany, odbočka směr Paseky a dál lesní cestou až k věži. Těšit se můžete na výhled na Brdy, Sedlčany a Prahu. Kontakt: p. Stárek tel.: , Obecní úřad Osečany, tel.: , Otevírací doba: duben září. Kuníček (Kuní, Hodětín) Kovová rozhledna nedaleko Petrovic u Sedlčan byla otevřena Je s přehledem nejvyšší rozhlednou v kraji, tyčí se do výšky 60 metrů, vyhlídka je z 36,6 metrů. Vystoupat proto musíte 187 schodů. Přístup k rozhledně je po silnici z Petrovic na začátek obce Kuníček, dále pak vede cesta k věži přes louku nebo po silničce. Věž vám nabídne krásné výhledy na krajinu středního Povltaví. Kontakt: IC Petrovice tel.: , Obecní úřad Petrovice tel.: Otevírací doba: květen říjen. Přehled rozhleden zpracovalo Kulturní a informační centrum Benešov. Alice Valsová, zdroj: Blanka Kopková, stránky města Benešov V dubnu se budou v hasičské zbrojnici SDH Sušetice konat tyto akce: od hod. - turnaj ve stolním tenise od hod. - beseda o činnosti vlastivědného spolku Český Merán s Antonínem Podzimkem od hod. - stavění máje Tyto akce se konají v rámci projektu Sušetice místo pro všechny generace, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER. číslo 288, duben 2014 Náš domov 7 strana

8 TÉMA MĚSÍCE Koleda, koleda o svátcích, strejček tetu vyplácí Ať už byla zima jakákoliv dlouhá, nebo krátká, mírná, nebo tuhá stejně pokaždé s radostí vítáme jaro. Srdce každého hned pookřeje, vidí-li první jehnědy, zlatý déšť nebo pampelišku. Když se o tvář opřou hřejivé sluneční paprsky, když sundáme zimníky a s definitivní platností odložíme rukavice. Snad právě proto máme tak rádi Velikonoce svátky jara, zrodu nového života. Ty letošní vyvrcholí v pondělí 21. dubna. Na sváteční dny je nutné se řádně připravit. Ženy a dívky dopředu vysmýčí kdejaký kout, napečou a navaří velikonoční dobroty, nazdobí a obarví vajíčka a přichystají výslužku. Plné ruce práce však mají i muži a chlapci. Tradiční pondělní koleda se neobejde bez pořádné pomlázky. Vždyť taková pomlázka je chloubou každého koledníka. Samotné slovo pomlázka má hned tři významy: pomlázka jako zvyk chodit od domu k domu a vyplácet dívky a ženy, pomlázka jako nástroj k vyšlehávání a pomlázka jako zasloužená odměna. Kde se tento zvyk vzal a proč se stále těší takové oblibě? Jak a z čeho se správná metla plete a proč se jí na různých místech země jinak říká? A věděli jste, že pomlázka má i sexuální podtext? Šmerkust, dynovačka, šlahačka, pomohod Velikonoce se pojí s řadou tradic, některé z nich jsou již dávno zapomenuté, jiné se uchovaly dodnes. Pro českou lidovou tradici je klíčovým dnem Velikonoc Velikonoční pondělí, někdy označované jako červené pondělí. Je za námi čtyřicetidenní půst i duchovní, avšak trochu upjatá oslava Velikonoc, která má základ v Kristovu umučení a jeho následném vzkříšení. Konečně je tu Velikonoční pondělí. Víra jde stranou, nastává čas radosti, hodování, ke slovu přichází koleda, či chcete-li pomlázka. V tento den se mužské pokolení vydává časně ráno za děvčaty a ženami, aby jim pomlázkou upletenou z vrbových proutků vyprášilo sukně. Dívky ječí, muži a chlapci, často posílení alkoholem, je švihají. Na tento svérázný slovanský rituál se některé západní země dívají s povytaženým obočím a nepochopením, často ho nedokážou vysvětlit ani samotní koledníci, přesto jako neviditelné pouto, které nás pojí s našimi dávnými předky, se udržuje dál. Pomlázka je součástí velikonočních tradic Chodit na pomlázku je zvyk známý již od pohanských dob. Nejstarší písemná zmínka o pomlázce pochází ze 14. století. Je součástí pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera, který popsal pomlázku na velikonočním kázání: manželé a milenci šlehají se metlami a tepají rukou v pondělí a úterý velikonoční. Ospalé a lenivé časně z rána v pondělí velikonoční házejí do vody nebo alespoň je polévají Z počátku. 17. století je dochována zpráva o slavení Velikonoc ve městě: Každý muž si koupil barevné splétané pruty a mrskal jimi ženy i dívky, buď pro vajíčko, nebo i jen pro jejich čest, v poslední velikonoční svátek (úterý) jsou naopak mrskáni mládenci mladými ženami pro vajíčko. Jiný kraj, jiný mrav, a tak se můžeme v jednotlivých koutech země setkat nejen s odlišnými způsoby koledování, ale i samotného aktu výplaty. A odlišné jsou samozřejmě i jeho názvy. Asi nejčastěji se na území Čech užívá výraz pomlázka. V malé oblasti Velikonoční koledování podle Josefa Lady blízko Jablonce nad Nisou je to také kolada, kolem Jindřichova Hradce se říká malovna, což patrně souvisí s expresivním slovesem malovat ve smyslu někoho bít. V severovýchodním cípu České republiky se nechodí na pomlázku, ale na dynování (dyngus = velikonoční pondělí) nebo na šmerkust (z něm. Schmeckostern). Na dynování se chodí především při hranicích s Polskem, ale i na Chodsku, na šmerkust v oblasti blíže do vnitrozemí. Na Náchodsku se potkáte s binovačkou a pokud se náhodou o Velikonocích octnete na Opavsku, zažijete tu kyčkování, kyčkovanku a kyčku. To ve středních Čechách, zejména pak na Rakovnicku, vedle tradiční pomlázky můžete narazit také na pomohod, pamihod, pomrhod. Výraz pochází ze středověkého popěvku Pomni hody do provody Na Ždársku vás zase zcela určitě potká sekačka a ani tady o původu názvu nemůže být pochyb. Ještě zajímavější pojmenování tradičního velikonočního zvyku nabízí Morava. Na severu Moravy se ještě setkáte s názvy ovlivněnými již zmíněným německým výrazem šmerkust: šmerkústr, šmirgust a šmejrgust. Střední Morava je známá svým tatarcem a v jižní části je velmi rozšířené pojmenování Malí koledníci na Valašsku mrskút související se slovesem mrskat. Na jihovýchodě, tedy na moravsko-slovenském pomezí, se užívá pojmenování šlahačka, švihačka, šibačka jistě chápete proč. Setkat se ale také můžete s označením houdovačka nebo hodovačka, název je odvozen od velkého hodokvasu. Proutek pro zdraví, krásu, plodnost i proti klevetám a zlým duchům Velikonoční koledování v průběhu staletí nabralo krajově rozličných podob. Základ je ale shodný. Koledování probíhá tradičně na Velikonoční pondělí, od rozednění do pravého poledne. Po poledni už se dívky (ženy) šlehání brání a odmítají ho jako neoprávněné. Zato ráno, zejména na venkově, pouštějí i sami rodiče koledníky do pokojů svých dcer. Pro koledníka je pak věcí cti nepřipravenou dívku šleháním a zpěvem probudit, těšit se z jejího pištění a nedat jí pokoj, dokud nedostane svou výslužku. Tou bývají zpravidla malovaná vejce nebo kraslice, často podepřená něčím dobrým na zub, pro starší i douškem alkoholu. A tak, jak den pokračuje, je šlehání koledníků silnější a odvážnější a dívčí stehna modřejší. Koledování bývá mnohde provázeno i poléváním vodou šmigrusem, oblévačkou někde jako součást jarního osvěžování žen, jinde zas jako obrana dívek, při níž ony polévají chlapce. V některých krajích se udržuje tradice takzvaného odplatného outerý, kdy dívky oplácejí pomlázku hochům. Šlehání pomlázkou a polévání jsou tradice těsně spolu související, což dokládají i názvy velikonočních dní: kúpací pondělok a šibací úterok. Šlehání přes ženské hýždě doprovází odnepaměti odříkávání koled a říkanek. Hody, hody, do provody, dejte nám vejce malovaný, nemáte-li červený, dejte bílý, slepička vám snese jiný. Jiný ve svém koutku na zeleném proutku. Proutek se vám votočí, pán korbel piva natočí. Pán mele mouku v bílém klobouku, paní mele krupici v chocholaté čepici. Zabila máma slepici, nenašla v ní pupku, pantáta se rozhněval, dal mamince šňupku. pokračování na str. 9 8 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

9 TÉMA MĚSÍCE pokračování ze str. 8 *** Panímámo krásná, dejte kousek másla; nedáte-li kousek másla, dejte aspoň mazanec. Nedáte-li mazanec, dejte aspoň pět vajec; nedáte-li červený, dejte aspoň bílý, slepička vám zase snese jiný. *** Pomlázka, pomlázka, strejček tetě napráská. K téměř zapomenuté historii velikonočního koledování patřily hlučné noční obchůzky, při nichž maskované postavy za strašidelného rámusu (tlučení holemi, břinkání řetězy, vřeštění z vepřových měchů pro efekt dětského pláče) obcházely vesnici. Tato kolektivní noční obchůzka mládenců začínala zpravidla po taneční zábavě a snem každého hocha bylo vyhnat dívku pomlázkou z postele. Ve velikonoční pomlázce lze nalézt mnoho symbolů pocházejících ještě z pohanských dob. Děvčata se vyšlehání nebrání proto, že jim dvě tři štípnutí mladým proutkem přinášejí po celý rok zdraví, píli a dobrou mysl, míza z proutí jim pak předá i svěžest, mládí, ohebnost a krásu. Vdané ženy se vyšlehávají také kvůli tomu, aby se z nich vyhnal Koleda je mnohde provázena také polévačkou zlý jazyk. Proto prý koledníci nechodí do domů sousedů, s nimiž nejsou zadobře. Také hospodář musel o Velikonočním pondělí vyšlehat čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily ze zimního spánku a daly bohatou úrodu. Proutek a jeho práskání dle slovanské symboliky evokují jarní blesk a hřmění. Práskáním se tak vyháněly zlé mocnosti, neboť jarní hřmění prý zapuzuje zlé duchy. A jak vypadalo Velikonoční pondělí kolem roku 1928 v našem kraji?: Naše mládež mívá sice ještě i nyní pomlázkové pruty, ale nechodí s nimi jako dříve po domech, nýbrž vyplácí se jimi vzájemně na ulicích beze všeho říkání. Děti dostávají pomlázkou malovaná vajíčka. Za dřívějších dob barvívaly si je jarým žitem, cibulí, lišejníky a p. Mužská mládež se baví sekáním vajec : do vajíčka, jež jiný drží proti němu nebo je opřené o zeď, snaží se hoch zaseknouti dvouhaléř. Zasekne-li tak, aby ho nebylo viděti, je vajíčko jeho; zasekne-li jen na půl, musí nechati peníz ve vejci a nezasekne-li vůbec, je peníz toho, komu patří vejce. (Čeněk Habart, Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl 2, str. 132.) Velikonoce a sex? Prý je to tak Více než samo koledování mívalo Velikonočního pondělí podstatný význam pro námluvy mladých. Dnes už to tak nechodí, ale v dobách našich dědů a babiček a ještě dál se vzájemná náklonnost mezi dívkou a chlapcem zpravidla vyjadřovala dlouhodobě, postupně, celými řetězci různých náznaků a způsobů. Od pentle na pomlázku a darování červeného vajíčka přes společné setkávání o muzikách a jarmarcích po skončení postního období až po žádost o ruku. Na Slovácku se například do dnešních dnů uchovala tradice nočního zpívání chlapců svobodným děvčatům pod okny. Někde mládenci chodili večer potají ke svým dívkám pro dárek v šátku, pro takzvanou pomlázku milostnou. Taková pomlázka začala na Hod boží večer darem dívky a hoch svoji pomlázku pak musel uhájit před kamarády. Toto obdarování znamenalo závazek (místy se požádání o pomlázku považovalo rovnou za žádost o ruku) a vyšívaný šátek uvázaný na krku znamenal, že je hoch již zadán. Dívka zase očekávala za pomlázku perníkové srdce, šátek či jiný dárek o nejbližší pouti. Dynovačka se čepejří, že mně má milá nevěří, poženeme se do dveří a ze dveří do síně, budem se milovat upřimně. Také ve městě byla pomlázka spojená s vyznáním lásky, v Praze si například dvojice rády dávaly velikonoční rande cestou k Emauzskému klášteru. Není proto nikterak překvapivé, že celý úkon velikonočního šlehání dívek, dle výkladu psychoanalyticků, má rovněž sexuální podtext, je symbolem oplodňovacího aktu pomlázka symbolizuje mužský pyj, vejce jsou symbolem ženské plodnosti. O symbolice mužsko-ženského svazku svědčí i ta skutečnost, že vyšlehání pomlázkou se dodnes vnímá kladně. Dívky a ženy za pošlehání děkují (slovně i symbolicky vajíčky), byť se jedná o fyzický trest, jehož následky občas nesou na kůži po řadu dnů; a naopak nepošlehané dívky se trápí, neboť o ně není zájem. Koleda, korbáč, pomlázka Pomlázka se v živé tradici uchovala jako jeden ze symbolů Velikonoc. Pomlázka jako taková značí svazek spletených proutků, nejčastěji vrbových. Slovo pomlázka ale nemá nic společného se slovesem pomlátit; účelem velikonočního vyšlehání není spráskání děvčete, nýbrž omlazení, a výraz pomlázka souvisí se slovesem pomladit. Původně se takto označoval pouze zvyk velikonočního vyplácení, až později se výraz přenesl i na nástroj, kterým se onen akt provádí. A právě pojme- nování zvyku a nástroje jsou na celé věci nejzajímavější. V Čechách se asi nej- častěji setkáte s výrazem pomlázka, výjimky jsou ale i zde. V úzkém pásu vymezeném zhruba městy Plzeň, Příbram, Roudnice nad Labem, Teplice, Most a Kadaň žijí také označení žíla nebo pamihod, resp. pamihoda. Další odlišnosti nacházíme blíže k moravsko-slovenskému pomezí, zhruba mezi Jihlavou, Táborem, Ledčí a Jindřichovým Hradcem se užívají důtky, v severovýchodním cípu území zase dynovačka nebo žilka, blíže do vnitrozemí pak metla. Větší část území Moravy pokrývá pojmenování žila, velmi rozšířený je také tatar, u hranic s Polskem se užívá kyčka nebo karabáč a v poměrně úzkém pásu území u hranic se Slovenskem objevíte pojmenování korbáč. Tatar se pomlázce říká přeneseně podle toho, že podobné nástroje mívali Tataři. Podoby korbáč a karabáč jsou přeneseny z nářečního pojmeno- Na pomlázku je zapotřebí čerstvé proutí vání pro spletený nebo řemenný bič. Na některých územích je zažitý i výraz šibák. Pleteme pomlázku Pomlázka je nástroj spletený z několika proutků, většinou šesti až dvanácti, nejčastěji vrbových. Způsobů splétání pomlázky je nepřeberné množství, nejtypičtější způsob je ale stejný jako při ukončování okrajů košíků, tedy z osmi stejně dlouhých prutů. Vzniká tak svazek zhruba čtvercového průřezu. Někdo pomlázku plete od tlustších konců ke slabším, jiní obráceně. Někdo si svázané konce zavěšuje a plete shora dolů, jiní si zas upletenou část zapírají o tělo a volné konce nechávají trčet vzhůru, jako u košíků. Typicky se k pletení používá košíkářské vrbové proutí. Podobně však lze využít i jiné dřeviny, jako například topol, pruty svídy nebo mladé výhony lísky. Někteří pletači také jednotlivé dřeviny kombinují a využívají jejich barevných rozdílů, aby byl výsledný efekt ještě zajímavější. Obecně se k výrobě pomlázky nedoporučuje smuteční vrba, pokud zrovna nepotřebujete pomlázku smotat a schovat například v kapse. Při koledování s takovou pomlázkou totiž moc parády nenaděláte, příliš se ohýbá a visí spíš jako bič, než aby stála vzpřímeně jako úd. V současné době není problém pomlázku koupit na trzích i v obchodě. Setkat se můžete s krásnými pomlázkami, hotovými uměleckými díly, ale i s pomlázkami spletenými z ratanu, bužírky či z drátů. Takové pomlázky pak lze používat opakovaně po desítky let, švihnutí s nimi ale pořádně bolí a samotný účel švihnutí jako pomlazení je také fuč. Rovněž výběr správné pentle je velice důležitý, zejména děvčata by si měla dávat dobrý pozor, jakou pentli kterému koledníkovi na pomlázku uvazují. Každá barva má totiž svůj osobitý význam. Červená stuha znamená lásku, modrá naději, žlutá odmítnutí a zelená říká jsi mi milý, líbíš se mi. Jak na to Rádi byste si letos pomlázku upletli sami, ale nějak jste už zapomněli, jak se to vlastně dělá? Našla jsem pro vás jednoduchý návod, jak na to. Zkuste to také. Možná, že ta vaše vlastnoručně upletená pomlázka nebude tak dokonalá jako ty koupené, ale bude to vaše dílo a to se cení nejméně červeným vajíčkem. K pletení pomlázky je nejvhodnější vrba bílá (Salix alba). Je to keř se světlehnědou kůrou, má olivově zelené výhonky, které jsou pružné a nelámou se. Je však možné použít vrbové pruty z jakékoliv vrby. Kvalitu proutku si ověřte hned na místě přehněte proutek, a pokud nevydrží ohnutí 90 stupňů a láme se, je pro pletení pomlázky nevhodný. Na proutí je závislý vzhled i kvalita po- pokračování na str. 10 číslo 288, duben 2014 Náš domov 9 strana

10 TÉMA MĚSÍCE dokončení ze str. 9 mlázky, každý druh vrby má jiné vlastnosti, proto pečlivě vybírejte. Proutí se neřeže dlouho před zpracováním, vyschlo by a více by se lámalo. Pokud ho ale musíte nařezat předem, pak se doporučuje vložit ho na 20 až 40 minut do studené vody, získá tak větší vláčnost, neláme se a bude se lépe zpracovávat. Můžete ho například položit do vany a zatížit tak, aby zůstalo celé pod hladinou. K vlastnímu pletení si připravte proutky stejně silné a dlouhé. Je několik možností, jak uplést pomlázku, důležitý je počet proutků i způsob překládání. Pomlázku lze ještě přizdobit opletením rukojeti, která může být také z několika dalších proutků, nejméně však třech. Nejznámější je pomlázka upletená z osmi nebo devíti proutků. Postup pomlázky z 8 proutků: Vybereme si 8 stejně silných a dlouhých proutků a jeden proutek na omotání držadla. Proutky si seřadíme od špiček a v silné části na konci proutků rozdělíme na čtyři a čtyři. Vložíme proutek na omotání držadla (můžeme ho i opatrně podélně rozříznout a použít pouze půlku) a omotáváme. Když se nám zdá omotávka dostatečně velká, omotávací proutek vtáhneme mezi ostatní proutky, ze kterých budeme plést pomlázku. Takto připravený svazek 8 proutků uchopíme tak, aby držadlo tvořené omotávkou směřo- Není to nic těžkého, chce to jen trochu trpělivosti a pečlivosti a za chvíli je pomlázka na světě valo od nás a rozdělíme si 4 proutky do levé a 4 proutky do pravé ruky, vždy pěkně nad sebou. Horní proutek z pravé ruky provlékneme středem mezi proutky levé ruky a vrátíme ho zpět do pravé ruky dospod. Nyní horní proutek z levé ruky provlékneme středem mezi proutky v pravé ruce a vrátíme ho zpět do levé ruky dospod. Tento postup opakujeme tak dlouho, dokud nespleteme všechny proutky asi 7-10 cm od konce. Zbylé konečky proutků pomocí provázku, drátku nebo jednoho z proutků zavážeme a ozdobíme mašlí. Pomlázka je hotová. Pomlázka z 9 proutků, takzvaná zalamovaná: Vybereme si 9 stejně silných a dlouhých proutků a jeden proutek na omotání držadla. Proutky si seřadíme od špiček a v silné části na konci proutků rozdělíme. Vložíme proutek na omotání držadla a omotáme ho. Držadlo přimáčkneme mezi kolena a proutky si rozdělíme na 4 do levé ruky, 4 do pravé ruky. Zůstane nám jeden středový prut, ten budeme oplétat. Zadním proutkem z pravé ruky obtočíme středový proutek dopředu. Předním proutkem z levé ruky obtočíme středový proutek dozadu. Stálým opakováním těchto dvou úkonů vytvoříme celou pomlázku. Postup ukončíme, když konce proutků jsou asi 7-10 cm dlouhé. Konce proutků přihneme ke středovému a pomocí provázku, drátku nebo jednoho z proutků zavážeme tak, aby se pomlázka nerozpletla. Na internetu je umístěna řada videí, která vám pomohou při pletení pomlázky. A když si k tomu budete říkat i následující říkanku, pak jistě výsledek předčí veškerá vaše očekávání. Řezám proutky u potoka, hastrmanka na mě kouká, hastrman se rmoutí, že mu řezám proutí. Pomlázkovník ve Včelákově Lhotě, foto J. Fára Vylez, hastrmane, z vody, budeme plést pamihody, utáhnu ti jednu, potopíš se ke dnu. Pletu, pletu pamihody, polez, hastrmane, z vody. Upletu je z osmi proutků, dáš mi vejce ze dvou žloutků, ze dvou žloutků, ze dvou bílků, pak tě šlehnu přes kobylku. Pomlázka zpět do přírody Po celodopoledním šlehání může být pomlázka polámaná, výhonky opadané, ale i tak v proutí stále ještě zbude nějaká síla. Pokud bylo proutí na pomlázku čerstvé, natrhané a pletené dle tradice den předem, možná dokonce i máčené, je pomlázka v ideální kondici pro vrácení do země. Tak vznikají pomlázkovníky nebo také pomlázkové vrby. Setkat se s nimi můžete na mezích, na hrázích rybníků, podél potoků jako základ takzvané hatě (stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu) i vedle původních stromů, kam je koledník vrátil. Oblíbené jsou také na zahradách nebo jako součást živých plotů. Typické, a proto také zajímavé jsou svým zapleteným kmínkem. Pomlázka tak může těšit ještě dlouhou řadu let po tom, co byla upletená a použitá. Připravila Alice Valsová Zdroj Wikipedia OKÉNKO DO PŘÍRODY Na plevele bez postřiků jde to i bez nich Ekorada na duben Pesticidy = chemické přípravky hubící určité organismy se v ČR používají na více než 90 % zemědělské půdy. V obchodech jsou pesticidy dostupné prakticky komukoliv, přitom vzhledem k rizikům by s nimi měl zacházet pouze specialista. Ve spojení s propagandou o neškodných přípravcích se dnes nabízí každému, kdo se chce pohodlně zbavit plevelů např. podél chodníčku, mezi sazenicemi stromů apod. Malopěstitelé pak dávají přednost chemickému postřiku před jinými bezrizikovými postupy likvidace plevelů. Při tak masovém použití, jako je současné, se dostávají zbytky pesticidů do podzemních vod, mohou otrávit povrchovou vodu i půdu a mají i přímé zdravotní dopady. Většina přípravků hubí kromě plevele také další druhy organismů v půdě, čímž přispívají ke ztrátě její úrodnosti. Mnohé pesticidy brzdí činnost bakterií, které jinak přirozeně hnojí půdu dusíkem. Zbytky pesticidů přebývají v potravních řetězcích a hromadí se např. v těle hmyzu, ptáků, šelem i člověka a narušují funkci hormonů. Po použití pesticidů se mnohé škodlivé organismy znovu přemnoží, zatímco jejich přirození nepřátelé bývají vyhubeni. Např. Roundup je v současnosti nejpoužívanějším chemickým přípravkem k hubení plevelů (herbicidem). To co zde stojí, lze obecně vztáhnout i na ostatní postřiky. Je toxický pro pulce, což může Dokonalý trávník vyžaduje velké množství péče. Ilustr. foto být jednou z příčin světového dramatického úbytku obojživelníků. Roundup a geneticky upravené plodiny, které jsou vůči němu odolné, paradoxně přispívají k rozšiřování plevelů, na které Roundup neúčinkuje. Masivní používání přípravku Roundup a jeho metabolity již v poměrně nízkých koncentracích zabíjejí lidské embryonální a pupečníkové a placentární buňky, zvyšuje se též riziko rakoviny. Při testování v 18 evropských zemích obsahovala tuto chemikálii moč 45 % dobrovolníků. To upozorňuje na vážné nedostatky kontroly ze strany veřejných orgánů a ukazuje, že tento herbicid je široce nadužíván. Drahé a nereprodukovatelné osivo GM plodin ve spojení s totálním herbicidem je kombinace přímo ďábelská. Se všemi důsledky. Na tuto politiku ekologického hazardu z komerčních důvodů potom doplácíme všichni v podobě kontaminace vod, vymírání neškodných či užitečných druhů organismů a devastací půdy. Je možná nějaká jiná cesta než s pomocí chemických postřiků? 10 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

11 OKÉNKO DO PŘÍRODY Rady pro eko-logický přístup k plevelům: dokončení ze str. 10 Pečujte o pozemek průběžně, vlastnictví půdy znamená odpovědnost, citlivý a promyšlený přístup. V různorodém prostředí s bohatou druhovou rozmanitostí pěstované rostliny méně strádají než v případě monokultury s jedním či dvěma superplevely. Čím více doprovodných druhů, tím odolnější jsou rostliny, které pěstujeme, a tím méně naší práce vyžadují. Nesnažte se o udržení čisté monokultury plodin je to nepřirozené, náročné a má to mnoho vedlejších škodlivých dopadů. Doprovodné druhy zadržují na pozemku vláhu, hostí mnohé užitečné druhy živočichů, kteří potlačují škůdce a příznivě ovlivňují život v půdě. Nepoužívejte herbicidy k hubení plevelů v případech, které lze řešit jinak. Upřednostněte ruční pletí či mechanizované potlačování nežádoucích (plevelných) rostlin. Dobří hospodáři to tak dělali vždy. Mulčování záhonů nebo zastínění některých ploch (např. cest) je účinná cesta k potlačení plevelů. Střídání plodin a dodržování jejich nároků na vlastnosti prostředí je nezbytné vždy. Pěstování více plodin ve směsi má mimo vyšší odolnosti proti škůdcům i mnoho dalších výhod. Buďte kritičtí k propagaci prodeje pesticidů. Jejich zdravotní riziko či ekologická škodlivost bývá z pochopitelných důvodů umenšována, zatajována, či málo známa. Informujte se nezávisle na prodejci. Neaplikujte pesticidy v blízkosti cizích pěstebních ploch bez vědomí pěstitelů. Nevědomě mohou sklízet a konzumovat vaším postřikem zasažené plodiny. Nikdy neaplikujte pesticidy v blízkosti pramenišť, toků či vodních ploch. Odstup má být nejméně 50 metrů. Porušení je trestné podle zákona. Roman Andres ekoporadce, ČSOP Vlašim Z KULTURY Kolem-nekolem Banátem Také v dubnu se můžete těšit na besedu v rámci cyklu Večery pro zahřátí v Ateliéru Prčice. Mladí cestovatelé Jan Brzák, Michaela Lochová, Lukáš Weidenthaler a Petra Sůsová vás na kole provedou rumunským Banátem. Zavedou vás do míst, kde se zastavil čas, kde lidé stále ještě žijí v souladu s panenskou přírodou a mluví ryzí češtinou, kde na ulicích potkáte krávy a koňské povozy, kde je klid a mír. Mladí cestovatelé se s vámi rádi podělí o své zážitky z putování kolem-nekolem východním Banátem, které sice proběhlo již v létě roku 2009, ale na které mají stále ještě mnoho živých vzpomínek. Beseda se koná v pátek 18. dubna od 19 hod. v Ateliéru Prčice, vstupné je 30 Kč. Impuls k první vlně českého osídlení v rumunském Banátu dal jistý Magyarly, podnikatel se dřevem pocházející z Oravice. Ten do této oblasti svými sliby nalákal několik desítek českých rodin. Roku 1823 tak byla založena první česká vesnice Sv. Alžběta (Elisabethfeld), která později kvůli nedostatku vody zanikla. Další vesnice, Sv. Helena, byla s největší pravděpodobností založena v letech Magyarly však své sliby nesplnil a čeští osadníci v nouzi požádali o přijetí do svazku vojenských pohraničníků. Druhá vlna českých kolonistů přicházející v letech již byla organizována vojenskými úřady, které si tímto způsobem zajišťovaly pohraničníky do neobydleného území. V této době byly založeny, již podle vojenských strategických plánů, další české vesnice. Čeští kolonisté pocházeli z různých oblastí Čech: Pardubicka, Královéhradecka, Chrudimska, Jaroměřska, Domažlicka, Plzeňska, Klatovska, z okolí Prahy, Berounska, Hořovicka, Slánska, Českobrodska, Kouřimska a Příbramska, ale také z Kolínska, Kutnohorska a dalších oblastí Čech. Kromě uvedených vesnic v jižním Banátu se menší české komunity usadily, většinou ve druhé polovině 19. století, i v několika dalších obcích na západě Rumunska a další vznikly sekundární migrací v některých menších městech. Při posledním sčítání lidu (v r. 1992) se k české národnosti v celém Rumunsku přihlásilo 5800 osob. Red., zdroj: internet. stránky Foto Jan Brzák Toulava vystavuje Na sklonku loňského roku vyhlásili manažeři nově vznikající turistické oblasti Toulava, která zahrnuje také náš kraj, fotosoutěž s názvem Vyfoť Toulavu i ty. Soutěž byla přístupná jak pro amatérské fotografy, tak pro ty, kteří se s fotoaparáty po přírodě toulají už nějaký ten pátek. Zadání bylo jednoduché: Vyfoť ta místa v Toulavě, která jsou ti blízká a o jejichž krásu by ses chtěl podělit i s druhými. Fotit ale můžeš i obyčejný život v Toulavě, lidi, které máš rád nebo zajímavé okamžiky. Své fotografie pak zašli Toulavě prostřednictvím webu, odborná porota všechny došlé snímky posoudí, vybere vítěze a možná budeš mít štěstí a vyhraješ nějakou zajímavou cenu. Výzvy vyslyšelo velké množství lidí, zajímavé bylo i spektrum zaslaných snímků. Jak je posoudila odborná porota složená ze známých osobností, na to se již můžete přijít podívat. Putovní výstava Vyfoť Toulavu i ty totiž bude k vidění také v Sedlci-Prčici, v Ateliéru Prčice. A co více, v sobotu 12. dubna od 17 hodin proběhne slavnostní vernisáž, na které budou vítězové soutěže oceněni. Alice Valsová číslo 288, duben 2014 Náš domov 11 strana

12 Z KULTURY Háta Praha předvede vztahy na úrovni Stalo se již krásnou tradicí, že v měsíci květnu v našem divadelním sále přivítáme divadelní společnost Háta Praha, která má ve svém repertoáru nepřeberné množství skvělých komedií. Pro letošní rok si pro nás tento soubor připravil svižnou komedii anglického dramatika Edwarda Taylora Vztahy na úrovni, která nás zavede do světa vysoké politiky a nevynechá ani milostný život pánů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Pokud se domníváte, že tady snad nemůže být ani nic k smíchu, vysoce se mýlíte. Záhy zjistíte, že životy politiků jsou stejně tak zamotané, strastiplné a legrační, jako životy jiných lidí. Že se v nich křičí, lže a leze po kolenou. Hra má pochopitelně důvtiplnou zápletku: Do apartmá, právě ve chvíli, kdy Sir Patridge očekává významného hosta, který má rozhodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit ženy. Jeho milenka, maželka i zcela neznámá dáma. Jenže z takové kombinace nic dobrého nevěstí. Kdo ví, zda za celosvětovým úspěchem Vztahů na úrovni, není především potěšení diváků z toho, že konečně vidí ty uhlazené, sebejisté muže před někým klečet a koktat. Účinkují: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Martin Zounar, Martin Sobotka, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Pavel Nečas a Zbyšek Pantůček. Režie: Antonín Procházka. Komedii Vztahy na úrovni uvedeme v divadelním sále ZŠ v sobotu 24. května od 19 hodin, V hlavní roli se představí Lukáš Vaculík vstupné je 180 korun. Předprodej vstupenek bude zahájen na informačním centru v Prčici v pondělí 28. dubna. red., foto archiv společnosti Háta Kalendárium na duben 1014 i v těch málo písemnostech té doby se od jara objevují nářky nad velkým suchem po tuhé zimě bohaté na sníh byl duben teplotně i srážkově normální dost údajů z tohoto roku nás informuje, že byl duben studenější v tomto roce jsou v Českých zemích v dubnu záznamy o holomrazech za duben byla naměřena v Klementinu průměrná teplota 11,1 C, v roce 1864 bylo průměrně 6,6 C, v roce 1914 bylo zase tepleji, průměrně 10,8 C a v roce 1964 téměř stejná průměrná teplota 10,9 C zemřel na leukémii ve věku 62 let Georges Pompidou, od roku 1969 francouzský prezident (v pořadí devatenáctý) se v Litomyšli narodil Zdeněk Kopal, astrofyzik světového jména, popularizátor astronomie, který mj. spolupracoval na vesmírném projektu Apollo, tj. přistání lidí na Měsíci. Přestože od roku 1938, tj. hned od skončení studií ( díky německé okupaci) působil v Anglii a v USA, nikdy nezapomněl na svoji rodnou zem. Trvalý návrat mu prvně překazil únor 1948 a podruhé srpen Moudro na tento měsíc: Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. To prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Antoine de Saint-Exupéry Jeho jménem je nazvána planetka č Profesor Kopal zemřel v Anglii v létě zemřel ve věku 78 let Oleg Konstantinovič Antonov, sovětský letecký konstruktér, Ukrajinec, rodák z Kyjeva, kde také zemřel. Jeho konstrukční kancelář mj. vyrobila An Mrija, největší a nejsilnější letadlo všech dob, které bylo navrženo pro přepravu raketoplánu Buran byl popraven Georges Jacques Danton, původně právník, jeden z vůdců Francouzské revoluce, která ho také semlela. Bylo mu pouhých 34 let, když jeho hlavu odsekla gilotina zemřel v 76 letech František Formánek, vynikající konstruktér, vynálezce, malíř, sochař. Po absolvování pražské Akademie výtvarných umění se vrátil domů do České Třebové a zůstal tam až do své smrti. Kromě malířství a sochařské a štukatérské práce Formánka fascinovaly létající stroje. Celý život se pokoušel vyvinout letoun kombinující vlastnosti letadla a vrtulníku. Na svém snu o létání pracoval František Formánek nepřetržitě až do své náhlé smrti a za své chytré nápady získal řadu patentů u nás i v zahraničí. Uměleckou pozůstalost odkázal umělec a vynálezce Městskému muzeu v České Třebové, výsledky jeho konstruktérského úsilí najdeme v Technickému muzeu v Praze se podařilo utéct Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Zpráva, kterou po útěku napsali, se stala jedním z nejdůležitějších dokumentů informujících o nacistických koncentračních táborech zemřel v Toledu ve věku 73 let El Greco, vlastním jménem Doménikos Theotokópulos, malíř, sochař a architekt řeckého původu, který druhou půlku svého života působil ve Španělsku. Jako významný inovátor byl objeven uměleckou veřejností až v 19. století a jeho dílo bylo jednou z hlavních inspirací umění 20. století zemřel Jakub Arbes, žurnalista, spisovatel a také překladatel. Bylo mu 73 let. Jakub Arbes patřil k tvrdým kritikům tehdejší společnosti, ale nikdy nepřišel s návrhem na řešení kritizovaných skutečností. V jeho próze jsou patrné žurnalistické prvky a také vliv anglického gotického románu. Arbes miloval tajemné příběhy, byl však i velmi racionální člověk, který se zajímal o nejnovější vědecké objevy. Vytvořil nový literární žánr romaneto, jak jej pojmenoval Jan Neruda románovou novelu menšího rozsahu, ve které se vyskytují vědecké, filozofické a sociální úvahy. Romaneto má napínavý děj s fantazijními nebo detektivními prvky Druhá světová válka: na východní frontě byla zahájena tzv. Krymská operace. Trvala měsíc a jejím výsledkem bylo vytlačení německých a spojeneckých rumunských vojsk z Krymu Rudou armádou. Německá vojska se snažila, podle Hitlerova rozkazu, za každou cenu Krym a jeho strategickou výspu Sevastopol udržet, proto postup Rudé armády nebyl lehký tři měsíce před svými devadesátými narozeninami v Moskvě zemřel Petr Leonidovič Kapica, sovětský experimentální fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1978). Kapica pracoval od roku 1921 ve Velké Británii na pozvání v Cavendishově laboratoři v Cambridge. V roce 1934 byl Kapica na pravidelné letní prázdninové návštěvě v Sovětském svazu u rodiny zadržen a nebylo mu dovoleno opustit zemi. Díky jeho vlivným zahraničním kontaktům (a zejména pomoci lorda Ru- pokračování na str strana Náš domov číslo 288, duben 2014

13 Z KULTURY pokračování ze str. 12 therforda) mu bylo posléze nabídnuto, aby vytvořil Institut fyzikálních problémů při Sovětské akademii věd - s vybavením zakoupeným sovětskou vládou z Mondovy laboratoře v Cambridge. Kapica byl známý svým odvážným občanským postojem. Riskantní intervencí pomohl zachránit několik svých kolegů před smrtí ve stalinských věznicích (L. D. Landau, V. A. Fock) a nebál se polemizovat s nejvyššími vládnoucími místy SSSR včetně Stalina zemřel ve věku 91 let Francouz Auguste Lumiere, který byl se svým o dva roky mladším bratrem Louisem jedním z prvních filmových tvůrců. Své první neveřejné filmové představení, necelou minutu dlouhé, uskutečnili v březnu se francouzský císař Napoleon Bonaparte, na nátlak svých generálů, vzdal trůnu. Vlastnoručně napsal: Ježto spojenecké mocnosti prohlásily císaře Napoleona za překážku nastolení míru v Evropě, císař Napoleon, věren svému slibu, prohlašuje, že je připraven vzdát se bez ohledu na vlastní blaho trůnu a opustit Francii, která je však neodmyslitelně spjata s právy jeho syna a císařovny-regentky jakož i se zachováním zákonů císařství. Poté byl poslán s tisícem(!) gardistů na ostrov Elba zemřel profesor ThDr. Alois Musil (mezi Araby používal také jméno Músa ar Rueili), orientalista, biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel, jeden z největších světových orientalistů a arabistů přelomu 19. a 20. století. Zemřel v ústraní ve svém domově v Otrybech u Českého Šternberka, bylo mu 75 let. Alois Musil byl v českém prostředí naprostým unikátem. Pouhý výčet některých jeho činností a životních osudů ukazuje člověka nadprůměrně vzdělaného a dobrodruha zároveň. S podporou pražských a vídeňských vědeckých ústavů A tuhle znáte? Ze soudních síní: Otisky prstů nebylo možno sejmout, neboť pachatel na co sáhl, to ukradl. Obviněný doznává, že nakupoval dolary. Na svoji obhajobu uvádí, že chtěl skoupit všechny dolary, aby Američani neměli na zbrojení. Za celou dobu, co s ní žiju, jsem jí vrazil třikrát facku, a to proto, že mi byla nevěrná se svým manželem. Zmenšila se mi příčetnost vlivem šera v ten okamžik, kdy jsem viděl vycházet z našeho domku poškozeného, který hladil našeho Azora, načež ten hlasitě a radostně zaštěkal, což činí pouze u pravidelných návštěvníků, takže jsem je spráskal oba. Pane prokurátore, vaše otázky smrdí kriminálem! Zpráva policie: Poškozený ležel na zádech, chroptěl a byl evidentně mrtvý. Čistokrevného psa mi odcizili a upraveného na česneku snědli. Ale když jsem na nich požadoval dva tisíce korun, křičeli, že takovou drahotu nemají ani v Intercontinentalu, a vyhodili mě i s rodokmenem. Jmenovaný byl takový krkoun, že po prodeji domku si přišel i pro fekálie z žumpy. Strčil jsem do něj, až tam spadnul, ale o žádném nažrání jsem nehovořil, neboť jsem hygienik. podnikl v letech 1908 až 1912 několik dlouhých cest do Palestiny, Sýrie a Iráku, kde prováděl topografický výzkum, studoval předislámské a islámské archeologické památky, etnografii a folklór a vytvořil první použitelné podrobné mapy této oblasti. Studoval i místní jazyky, a protože byl i jazykově výjimečně nadaný, ovládal kromě klasických i moderních světových jazyků pětatřicet arabských nářečí. Během první světové války podnikl několik tajných politických misí se špionážním podtextem do arabských provincií Osmanské říše. Zasadil se o amnestii významných českých politiků Kramáře, Rašína, Klofáče a mnohých českých účastníků vzpoury v boce Kotorské. Po vyhlášení samostatného Československa se Alois Musil přestěhoval z Vídně do Prahy. Významně se zasloužil o založení Orientálního ústavu v roce V letech Musil vydal zjednodušené verze svých cestopisů v osmi svazcích česky a z podnětu prezidenta Masaryka začal vydávat řadu Dnešní Orient o současném politickém a hospodářském vývoji na Arabském poloostrově, v Etiopii, Iráku, Egyptě, Indii, Íránu a Afghánistánu, Palestině, Sýrii, Libyi, Turecku a Súdánu. Byl členem většiny evropských vědeckých společností a roku 1928 mu Americká geografická společnost udělila Zlatou medaili Charlese P. Dalyho a zapsala jej do síně slávy vedle Marca Pola a Livingstona. Velmi záslužná byla jeho snaha o popularizaci získaných poznatků zejména pro mládež napsal dvacet dobrodružných knih odehrávajících se v arabském světě, s vysvětlením arabských a islámských tradic zemřel ve věku 73 let Rudolf Hrušínský starší, herec, potomek významného hereckého rodu Červíčků a Budínských. Jeho prvním profesionálním působištěm se stala holešovická Uranie (1935) a Burianovo Déčko. V té době začal vystupovat v prvních filmech. Do svých 25 let se objevil v 17 filmech. Přes válku a po válce působil nejprve v Divadle na Vinohradech, pak v Městských divadlech pražských. Od roku 1960 byl v angažmá Národního divadla v Praze. Jednou z jeho největších předností byla takřka neomezená škála hereckých póz, které byl schopen s lehkostí sobě vlastní ztvárnit. Nejprve to byly role komediální i lehkomyslné nezapomenutelný je například jeho Švejk. Pro svou zdánlivou výrazovou úspornost byl označován také jako český Jean Gabin. Preciznost v hlasovém projevu mimo jiné zužitkoval také v rozhlasovém vysílání nebo občasných dabingových aktivitách. V roce 1968 byl mezi prvními padesáti signatáři článku Ludvíka Vaculíka 2000 slov. Protože ani po silném nátlaku v době normalizace svůj podpis neodvolal, byl několik let bez práce a měl zakázanou činnost. Přišel tím nejen o řadu filmových a televizních rolí, ale i o místo pedagoga na DAMU, o významné zahraniční filmové nabídky a měl také zákaz pracovat v rozhlase a režírovat v divadlech. Za zmínku jistě stojí i to, že se Rudolf Hrušínský starší po dva roky ( ) aktivně podílel na porevolučním vývoji naší země jakožto poslanec tehdejšího Federálního shromáždění Československé republiky za Občanské fórum. Z politiky však odcházel zklamán a roztrpčen. Ještě předtím, v roce 1988, byl jmenován zasloužilým umělcem za herecké mistrovství zemřel Nikolaj Fjodorovič Vatutin, sovětský armádní generál, považovaný za jednoho z nejlepších velících generálů Rudé armády v době druhé světové války. Bylo mu jen 42 let. Zemřel na následky zranění způsobeného střelbou vojáků Ukrajinské povstalecké armády ze zálohy. Byl respektován svými podřízenými stejně jako německou pokračování na str. 14 Soutěžíme s Naším domovem Je zvláštní, jakým kouzlem disponuje jaro. Stačí si vyjít kousek za město a podívat se dolů do údolí. Člověk se nemůže nasytit tou krásou. Pole a louky už jsou pěkně zelené od mladého obilí a svěží jarní travičky nebo dostávají zlatý nádech od začínajících pampelišek a řepky. Čerstvě zoraná a osetá políčka jsou zase jako hnědé kostky na dece. Na mezích se bělají trnky a rozkvetlá stromořadí třešní a jabloní z dálky vypadají jako průvod dívek o Božím těle. Sem tam na vás mrkne temné očko rybníku a vše to kolem dokola rámují černé lesy. Kéž bych tak uměla malovat a mohla štětcem zachytit tu krásu! Vraťme se však k naší soutěži. V minulém čísle jsem vás zavedla na prčický hřbitov, což moc atraktivní místo není. Ale podívali jsme se tam proto, neboť tu v rodinné hrobce spí věčným spánkem poslední majitelé zámku Nové Mitrovice, členové rodiny Blaschků. Tak také zněla správná odpověď na minulou soutěžní hádanku. Z došlých odpovědí jsem opět vylosovala jednoho šťastného výherce, který již tradičně získává hrneček města. Je jím paní Libuše Tůmová. Srdečně výherkyni gratuluji. Chcete-li se podívat na místo dnešní soutěže, budete muset navštívit jednu naši osadu. Zdejší dvůr vlastnila řada majitelů, svého času, a je to už hodně dávno, byl mezi nimi i rod Červů. Původně svobodníci dělali vše možné, aby se ve společenském žebříčku dostali o něco výš. O Petru Červovi bylo v roce 1550 v soupisu svobodníků napsáno, že jest svobodníkem a dělá se zemanem Červům se nakonec jejich sen splnil, král Ferdinand roku 1559 dovolil Petru Červovi, aby si ke jménu přiřadil predikát se jménem místa statku a udělil mu erb. Z kusých historických zpráv se ale o členech rodu dozvídáme, že šidili, koho mohli, dělali dluhy a kraji ani jeho lidem moc neprospívali. Ač rytíři, chovali se spíše jak lapkové. Rod Červů svůj zdejší majetek opustil rokem 1630, ale dvůr žil dál svým vlastním životem. Jeho dalším držitelem byl například Jarohněv Sádlo. Na sklonku 16. století byl dvůr držen Vrchotickými z Loutkova, kteří ho přiřadili k uhřickému panství a roku 1660 byla osada i dvůr připojeny ke statku jetřichovickému. S ním pak sdílely všechny osudy až do minulého století. Pozůstatky dvora můžeme v osadě vidět dodnes, ale není to pohled zrovna hřejivý. Zub času a nezájem majitelů udělaly své. Polorozpadlé budovy už jen tiše vzpomínají na doby své někdejší slávy, kopřivy a bezinky je utěšeně zarůstají a za pár let z kdysi vznešeného dvora nezbude nic, než jméno. Už tušíte, na jaké místo se vás ptám? Vaše správné odpovědi očekávám do konce měsíce na známých adresách nebo telefonních číslech. Přeji příjemné jaro. Alice Valsová číslo 288, duben 2014 Náš domov 13 strana

14 Z KULTURY dokončení ze str. 13 generalitou, která uznale hodnotila jeho originální způsob vedení boje zemřela v pouhých 42 letech na zápal plic Madame de Pompadour, francouzská markýza, milenka krále Ludvíka XV zemřel v 76 letech Jiří Císler, herec a režisér. Začínal jako houslista orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, na jeviště ho přivedl režisér Miroslav Macháček. Prošel řadou divadel a žánrů a od roku 1990 se stal zakladatelem a vedoucím Hravého divadla v Praze. Jiří Císler je autorem her, muzikálů a skladeb scénické hudby. Prosadil se i v dabingu. Děti si jeho hlas asi nejvíce spojí s nedělně-dopoledním zábavním pořadem Studio Kamarád byl položen základní kámen první kladenské vysoké pece. Huť zahájila činnost už v roce 1855 se dvěma pecemi tzv. belgického stylu. U vzniku kladenských hutí stáli stejní lidé, kteří se podíleli na otevření uhelných dolů. Bohatý pražský měšťan Václav Novotný otevřel r první důl, v zájmu dalšího rozvoje se spojil s Vojtěchem Lannou, který měl potřebný kapitál a zkušenosti s velkými a náročnými stavbami; uzavřeli spolek nazvaný Pražské uhelné doly u Kladna zemřel ve věku 88 let Marcel Pagnol, francouzský spisovatel, dramaturg a člen Francouzské akademie zemřel v 36 letech George Gordon Byron, anglický spisovatel, tvůrce romantické poezie, příslušník vyšší šlechty, tedy lord. Byronovo dílo ovlivnilo slovanský romantismus. Nejznámější jsou z něj asi Childe Haroldova pouť a satirický veršovaný román Don Juan, který zůstal nedokončený před 450 lety někdy kolem tohoto data se narodil William Shakespeare (jisté je, že byl ve Stratfordu nad Avonou člověk tohoto jména pokřtěn), Angličan, považovaný za jednoho z největších světových dramatiků. Řada nejasností až záhad v jeho životě a nakonec i v jeho dílech vedly k teoriím, že za jménem Shakespeare se skrývá jiný autor se ve Vídni konala velkolepá svatba rakouského císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské (zvané Sissi). Nevěstě bylo šestnáct let a Františkovi, který byl jejím bratrancem (císařova matka, arcivévodkyně Žofie, byla sestra Alžbětiny matky), bylo necelých 24 let zemřel na tuberkulózu 42letý Anders Celsius, švédský astronom a fyzik. Stal se známým roku 1742, kdy navrhl stodílkovou teplotní stupnici. Jeho stupnice ale byla původně obrácená, bod varu vody měl 0 a bod tuhnutí +100 stupňů. Do nám známého tvaru ji obrátil roku 1745 Carl von Linné, tedy rok poté, co Celsius zemřel nese datum povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Do té doby patřilo pražské biskupství spolu s olomouckým pod arcibiskupství německé mohučské. O odtržení české církevní správy od německé se zasloužil Arnošt z Pardubic svým diplomatickým umem přesvědčil papeže Klementa VI., že to mj. přispěje k oblibě církve a ten s tímto datem vydal příslušnou listinu. Ta fakticky znamenala konec nadřazenosti německých církevních hodnostářů nad českými. Následně pak další listinou papež dal pražskému arcibiskupovi povolení korunovat českého krále. Během dubna 1954 začalo pomalé napouštění vodní nádrže Slapy ještě před úplným dokončením prací na přehradní hrázi. První práce na ní začaly v roce Bylo to po dlouhém váhání a změnách původního projektu z roku Stavba byla ale po mnoha stránkách problematická, vázla, a tak ji v roce 1953 převzal Ing. Alois Kraus, náš nejvýznamnější stavitel přehrad. Lépe řečeno byl na ni dosazen s úkolem zachránit ji a on se opravdu se všemi nedostatky stavby brzo vypořádal. To za dva měsíce prověřila nečekaná událost. Poznámka: Údaje o počasí jsou většinou převzaty z knihy J. Svobody, Z. Vašků a V. Cílka Velká kniha o klimatu zemí Koruny české vydané v nakladatelství Regia v roce Výročí některých událostí u nás: 1934 duben byl v tomto roce hodně studený, jak je psáno v sedlecké kronice, ale zřejmě nemrzlo bylo slavnostně otevřeno středisko družicových spojů za Měšeticemi, místními pak zvané krátce Kruh podle hlavní kruhové stavby. Se stavbou začala Správa radiokomunikací Praha v roce Místo bylo vybráno pro čistotu zdejšího ovzduší a pro morfologii terénu. Okolní kopce chrání zařízení před rušivými signály z pozemních zdrojů. S výstavbou vlastního střediska tady souviselo i několik dalších investičních akcí: bylo postaveno 20 nových bytů pro pracovníky zařízení, nový vodovod s vodojemem pod Loudilkou, za Sedlcem byla postavená víceúčelová vodní nádrž užívaná také jako koupaliště , v pátek, od 8 hodin byly na sedleckém náměstí velikonoční trhy. Ne, nebyl to apríl, trhy se opravdu uskutečnily. -MK- ŠKOLY Březnové dění v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Společnost Veolia Voda České republiky poskytla naší škole jako sponzorský dar unikátní výukovou pomůcku s názvem Kufřík Tajemství vody. Jde o malou přenosnou laboratoř, která umožňuje dětem na ZŠ objevit vlastnosti vody, pochopit a vyzkoušet si v praxi proces úpravy a čištění vody. Cílem učební pomůcky je probudit v dítěti zájem o přírodní bohatství Země, rozvinout vztah k základní složce přírody vodě a uvědomit si její nedostatek v mnoha částech světa. V posledním týdnu měsíce února pomůcku vyzkoušeli čtvrťáci a v několika hodinách s nadšením dle pokynů učitelky prováděli své badatelské výzkumy. Výsledky svých objevů zapisovali do deníku. Koncem února a v prvních březnových dnech žila celá naše škola masopustem. V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy si děti vyráběly škrabošky a masky. V hudební výchově zněly masopustní písně. V rámci prvouky, vlastivědy nebo občanské a rodinné výchovy se pak žáci seznamovali s tím, co vlastně masopust je a jaké tradice jsou s ním spojené. V úterý 4. března pak celý projekt vyvrcholil. Žáci 1. a 2. třídy se učili celý den v maskách, o přestávkách se věnovali tanci a hrám. Před polednem se již před budovou školy seřadil průvod pestrých masek. Našli byste v něm žáky 3. až 9. třídy, děti ze školní družiny a zamaskovaní byli i učitelé. Do čela průvodu se stejně jako loni postavil koník s bryčkou a za zvuků harmoniky a houslí se celý průvod vydal na cestu městem. Na svých zastávkách u mateřské školky, zdravotního střediska a na obou náměstích masky pozlobily přihlížející diváky i náhodné kolemjdoucí a odhodlaly se i k přepadení některých místních provozoven. Poslední zastavení bylo v prčické nemocnici, kde byly masky dokonce vpuštěny do budovy, aby se představily klientům. Děkujeme všem, kdo podarovali masky sladkostmi i finančním obnosem. Ten byl nakonec směněn také za něco dobrého na zub a všech 180 masek obdrželo sladkou odměnu. 5. března na naši školu zavítala společnost Harmonia Universalis s hudebně sociálním programem pro žáky celé školy. Program pro 1. stupeň se jmenoval Vítej na palubě. Představení nenuceným způsobem zpracovalo témata pozdrav, základní slušnost, čas a jeho hodnota, svět techniky, postoj ke kouření. Všechna témata spojily písničky a celým představením se nesla dobrá nálada. Program pro 2. stupeň Objev svůj rytmus využíval rytmických a hudebních her. V kolektivu se projevily zcela nové mechanismy sociálního propojení, spolupráce a vyjádření každého jedince. 7. března se v kulturním sále uskutečnilo přátelské setkání žáků naší školy a žáků základních škol z Jihlavska. Návštěva těchto žáků byla organizována pod záštitou MAS Krajina srdce v Mladé Vožici. Žáci se připravovali na tento den téměř celý měsíc. V duchu celého projektu pod názvem Venkovská tržnice ovoce naší zahrady byly vyzdobeny všechny nástěnky, vyhlášena literární a výtvarná témata, soutěže o nejlepší jablečný recept a práce s odbornou literaturou. Vyvrcholením byl krátký program, ve kterém naši žáci seznámili hosty s historií města Sedlec-Prčice, s okolní přírodou i s procesem záchrany starších odrůd jabloní v sadu v Jetřichovicích. Hosté zhlédli některé vítězné prezentace žáků 2. stupně a poslechli si povídku a básničku žáků 1. stupně. Na závěr byli autoři nejlepších prací v každé kategorii odměněni hodnotnými cenami od MAS Krajina srdce. Největší odměnou bude pro ty nejaktivnější návštěva jihlavské školy spojená s exkurzí po okolí. V pátek se několik žáků I. stupně naší školy zúčastnilo recitační soutěže Sedlčanská růže. V 1. ZŠ v Sedlčanech se sešla silná konkurence recitátorů z okolních škol. Naši žáci podali pěkné výkony a odvezli si domů dvě skvělá umístění spojená s finanční odměnou. S básní Basta fidli trumpeta obsadila první místo Markéta Birhanzlová ze třetí třídy a kroužek Šikovných dětí získal se svým vystoupením Parta třetí místo. Všem zúčastněným patří dík za výbornou reprezentaci naší školy. ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice VZPOMÍNÁME Dne 25. března uplynul rok od smrti pana Václava Kudrny ze Sedlce. Kdo jste ho znali a měli jste ho rádi, vzpomeňte si s námi. Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 14 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

15 ZE SPORTU Čertova podkova přilákala rodiny s dětmi i ostřílené turisty V sobotu 22. března se za nezvykle teplého počasí šel 44. ročník pochodu Čertova podkova. Kdo se v sobotu nechal nalákat jarním sluníčkem, nelitoval. Příroda v plném rozpuku, suché cesty a ideální podmínky pro turistiku, to byly devízy letošního ročníku oblíbeného jarního pochodu. Pořadatelé pro zájemce připravili čtyři trasy, od 12 do 33 kilometrů. Potkat jste proto mohli nejen rodiny s dětmi, psy a dokonce i kočárky, ale i ostřílené turisty. Všechny trasy se v jednom bodě setkávaly, na stanovišti u Čertova břemene. Po tomto přírodním útvaru nese pochod své jméno, a tak by byla škoda ho jen tak minout. Pochodníci, kteří v tomto bodu měli za sebou nejnáročnější výstup dne, si tu mohli na ohýnku opéci buřtík, doplnit tekutiny a děti si tu vyzkoušely i svou zručnost v hodu do chřtánu čerta. Pak už pro ty, co volili nejkratší trasu, zbýval jen sestup zpět do údolí, ostatní si ale mohli zajít ke studánce Dobrá voda nebo si cestu prodloužit přes Libenice a Větrov až do Červeného Újezdu a odtud zpět do cíle v Ateliéru Prčice. Tady na každého účastníka čekal zasloužený diplom i oblíbená perníková podkova, dílo rodiny Nouskových. Celkem se 44. ročníku pochodu zúčastnilo 196 pochodníků a 8 psů, dětí bylo nepočítaně. Nejstarší účastník byl ročník narození 1930, nejvzdálenější přijel až z Liberce. Alice Valsová, foto Marcela Doktorová Start i cíl pochodu byly v Ateliéru Prčice Čertovo břemeno zastávka na opečení buřtů Pochod zavedl turisty na Ounuz Cyklisté opět změří své síly v náročné krajině Českého Meránu tokrát pan Jaroslav Krejčí se svými zaměstnanci ve Skiareálu Moninec. Miloslav Šustr ředitel závodů Také v roce 2014 bude v okolí našeho města slyšet skřípot cyklistických brzd a hlasité oddechování cyklistů jedoucích ze Sedlce na Sušetice a dále k Veletínu nebo stoupajících do cíle u hotelu na Monínci. Cyklistický oddíl Ricoh Impromat Tábor pořádá v okolí našeho města dva cyklistické závody. První, který se uskuteční 8. května, je organizován pro cyklistické veterány, tedy závodníky, kterým je více nežk 30 let. Přivítáme jezdce z celé České republiky, účastníky seriálu závodů Extraligy Masters. Při druhém závodě budou 17. srpna soutěžit amatérští cyklisté členové Jihočeské amatérské ligy. Závodit se bude na velmi náročném 25 kilometrů dlouhém okruhu. Po startu na náměstí v Sedlci pojedou závodníci přes Sušetice, Nosetín, Chválov, Dražka, Mokřany, Ředice, Nové Dvory a Kvasejovice znovu do Sedlce. Nejmladší kategorie absolvují tuto trasu čtyřikrát, čeká je tedy 100 kilometrů. Cíl závodu bude v obou případech u hotelu na Monínci. Oba tyto závody se pro svou náročnost, dobrou organizaci a krásnou přírodu těší mezi závodníky značné oblibě. V minulém roce se závodu, který se konal také 8. května, zúčastnilo 152 závodníků. Velmi kvalitní zázemí pro oba závody vytvoří i ten- Ředitel závodů Ing. Miloslav Šustr je sám aktivním cyklistou Zveme vás na fotbal K jaru patří neodmyslitelně také jarní kolo fotbalových soutěží. Přijďte povzbudit naše zástupce v bojích o pohárová umístění. TJ Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B třída skupina D 17. kolo Sokol Teplýšovice :30 SO venku 18. kolo FK Uhlířské Janovice :00 NE doma 19. kolo Meteor Stříbrná Skalice :00 SO venku 20. kolo TJ Liblice o. s :00 NE doma 21. kolo TJ Kunice :00 NE venku 22. kolo Spartak Průhonice :00 NE doma Mladší žáci OP kolo Sokol Chotýšany :30 NE venku 12. kolo Slavoj Čerčany :15 NE doma 13. kolo Sokol Neveklov :15 NE doma 14. kolo SK Bystřice :00 SO venku 8. kolo SK Benešov C :30 NE doma Starší žáci OP 14. kolo FC Křivsoudov SO venku 15. kolo volný los 16. kolo Sokol Trh. Štěpánov :30 NE venku 17. kolo volný los 18. kolo Slavoj Čerčany NE venku Dorost I. A třída, odd. D 17. kolo FK Králův Dvůr :15 SO doma 18. kolo AFK Loděnice :30 SO venku 19. kolo TJ Podlesí :15 NE doma 20. kolo SK Litavan Bohutín :15 NE venku 21. kolo FC Jílové :15 SO doma Muži B IV. tř., skup. B 15. kolo volný los 16. kolo SK Přestavlky :00 SO venku 17. kolo FK Budenín :00 NE doma 18. kolo Sokol Drachkov :00 SO venku 19. kolo Sokol Úročnice :00 NE doma SK Přestavlky IV. tř., odd. B 15. kolo TJ Úročnice :30 SO venku 16. kolo Sokol Sedlec-Prčice B :00 SO doma 17. kolo Sokol Heřmaničky :00 NE venku 18. kolo Sokol Neustupov :00 SO doma 19. kolo SK Olbramovice B :00 NE venku číslo 288, duben 2014 Náš domov 15 strana

16 PLACENÁ INZERCE Pavel Konopiský Prodej štěrku, písku, kamení Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.: , (P. Sládková) Pekárna cukrárna URAN Pekárna a cukrárna URAN - Příbram prodejna v Sedlci (masna) nabízí denně čerstvé pečivo a zákusky. Na objednávku dorty a minidorty. PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen: Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří slepiček 15 až 20 týdnů, cena 149 až 185 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu! Prodej čtvrtek 17. dubna ve hod. u pošty v Sedlci. Bližší informace Po-Pá hod., tel.: , , Při prodeji slepiček výkup králičích kožek cena 20 až 30 Kč/ks. STUDNY VRTNÉ PRÁCE PRODÁM pěknou dřevěnou chatku s nábytkem, která nebyla používána. Tepelně izolované stěny, strop, podlaha (10 cm vata). Velikost 3,5 x 4 m. El. instalace + chemické WC, el. vytápění. Velký půdní prostor přístupný z venku. Konstrukce je připravená na převoz. Cena dle dohody. Tel.: Řádková inzerce Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. RŮZNÉ: Autoškola J. Slabý zahajuje od března výcvik sk. B za sníženou cenu. Bližší informace na tel.: Firma PVF s.r.o. nabízí: kompletní studnařské práce zemní vrty do prům. 254 mm, vrty v sypkých a nesoudržných horninách, odvodňovací vrty vrty pro tepelná čerpadla zakládání staveb, pilotové stěny, kotvení stěn, injektáže. Potřebný průjezd pro vrtnou soupravu 120 cm! Kontakt: , , , Pete-video: Amatérské video a fotografie z jakékoliv vaší akce. Více na 16 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

17 INFORMAČNÍ SERVIS Zveme vás do kina Program Kina Sedlec-Prčice na květen 2014 Pátek 2. května od 20 hod. 36 Kč, 96 min. Mládeži do 12 let nevhodné Pátek 9. května od 20 hodin 36 Kč, 98 min. Mládeži přístupné Pátek 16. května od 20 hodin 40 Kč, 159 min. Mládeži do 15 let nevhodné Pátek 23. května od 20 hodin 206 min., 40 Kč Mládeži přístupno Pátek 30. května od 20 hod. 36 Kč, 102 min. Mládeži do 12 let nevhodné R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ Akční komedie Nick Walker byl elitním detektivem, jenže pak to schytal během jedné akce a v odchodu na věčnost mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá policejní důstojnice, která mu jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci u URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů. Hrají: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Robert Knepper, Mary-Louise Parker a další. Režie: Robert Schwentke. LÍBÁNKY Česko-slovenský film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Nezvaný host na svatební hostině zamotá všem hlavu a romantika dostane trhliny. Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristýna Nováková-Fuitová, Jiří Černý a další. Režie: Jan Hřebejk. NESPOUTANÝ DJANGO Dobrodružné drama Quentina Tarantina Jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války. Hlavním hrdinou je otrok Django, který má šanci získat díky nájemnému lovci lidí svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Wahington, Samuel L. Jackson a další. HOŘÍCÍ KEŘ Česko-polské životopisné drama Inspirováno skutečnými událostmi i reálnými postavami o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR. Hrají: Táňa Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr Stach, Igor Bareš, Vojtěch Kotek, Adrian Jastraban, Ivan Trojan, David Novotný, Miroslav Krobot, a další. DONŠAJNI Česká komedie Jiřího Menzela Prostopášná komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám. Donšajni odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. To vše s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy. Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Ivana Chýlková, Václav Kopta, Jan Jiráň, Jaromír Hanzlík, Jiřina Jirásková, Arnošt Goldflam a další. Co se kde koná? VÝSTAVY A TRHY Po celý měsíc duben až do neděle můžete v Městském muzeu Sedlčany navštívit výstavu sedlčanského entomologa Antonína Trmala ZE ŽIVOTA HMYZU. Vystaveni jsou preparovaní brouci z Čech, Moravy a Slovenska, které doplňují ukázky exotických druhů brouků a dalších skupin hmyzu. 100 let od atentátu na F. F. d Este a začátku Velké války v roce Také v dubnu budou na zámku Konopiště pokračovat vzpomínkové akce na událost, která změnila chod světových dějin. Otevřena bude expozice o Františku Ferdinandovi d Este a nově připravená expozice Ve službách Konopišťského pána. Zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách. Zároveň bude představena nová brožura autorů Mgr. Jany Sedláčkové a Ing. Marie Krejčové Sarajevský atentát ve sbírkách zámku Konopiště. Návštěva Konopiště bude rozhodně zajímavá. Do si můžete v benešovském Muzeu umění a designu prohlížet výstavu NAFUKOVACÍ HRAČKY Z FATRY NAPAJEDLA. Slavná česká designérka Libuše Niklová navrhla v 70. a 80. letech řadu nafukovacích hraček, které se v rámci retromódy opět vyrábějí. K nim přibyly nové návrhy od současných autorů (Zuzana Lednická, Anna a Jerry Kozovi, Jan Čapek). Do máte možnost si v benešovském Muzeu umění a designu prohlédnout výstavu SALVATOR DALI ILUSTRACE JERUZALEMSKÉ BIBLE. Na výstavě je prezentován soubor 40 zvětšených ilustrací Salvadora Dalího, které vznikly mezi lety 1964 až 1967 pro vydání milánské Biblia Sacra (Svaté Bible). Jde o výjimečnou příležitost, benešovská instalace je první českou veřejnou výstavou a zatím není předpoklad dalších repríz. Ve dnech bude na Masarykově náměstí v Benešově probíhat VELIKONOČNÍ JARMÁ- REK tržiště s velikonočními výrobky a dílničkami pro děti. Velikonoční dekorace, mazance, kraslice... Vezměte s sebou děti, mohou si v dílničkách uplést vlastní pomlázky, namalovat vajíčka či zhotovit drobné velikonoční výrobky od 8 do 12 hodin proběhne na Masarykově náměstí v Benešově letošní první FARMÁŘSKÝ TRH na téma Velikonoce. DIVADLA A KONCERTY V pondělí v 19,30 hodin proběhne v divadelním sále KDJS Sedlčany koncert hudební legendy PETRA SPÁLENÉHO a APOLLO BAND. Repertoár Petra Spáleného je sestaven ze spousty známých hitů, jako například Plakalo bejby, Trápím se trápím, Kdybych já byl kovářem, Obyčejný muž, Dítě štěstěny, Až mě andělé, Josefína, Hráč atd. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné je 290 Kč od 17 hodin je pro děti připravena krásná velikonoční pohádka O ČERVENÉM VAJÍČKU A ROZMARNÉM SRDÍČKU. Hraje Liduščino divadlo. Prodej vstupenek na místě před představením, vstupné 50 Kč. Městské divadlo Na Poště, Benešov. V pátek v 19,30 hod. jste zváni na pohodové páteční posezení při sklence vína či šálku dobré kávy do společenského sálu KDJS Sedlčany, kde proběhne koncert skupiny TRIO JIŘÍHO HO- LOUBKA. Jedná se o sólový projekt kytaristy a zpěváka populárního Spirituál kvintetu. Repertoár Tria tvoří z většiny autorská tvorba s chytlavými melodiemi a zajímavými texty na pomezí folku, popu, jazzu. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč. Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech letos uvede komedii Williama Shakespeara, kterou režijně a scénograficky v roce 2008 připravil, avšak již nestihl zrealizovat režisér Miloslav Liška, VESELÉ WINDSORSKÉ PANIČKY. Režie hry se ujala Lidmila Sunegová a účinkuje v ní většina aktivních členů Spolku divadelních ochotníků. pokračování na str. 22 číslo 288, duben 2014 Náš domov 17 strana

18 INFORMAČNÍ SERVIS dokončení ze str. 21 Termíny představení: v 16 hod. pro důchodce v 19,30 hod. premiéra v 19,30 hod. mimo předplatné v 19,30 hod. mimo předplatné v 19,30 hod. mimo předplatné v 19,30 hod. mimo předplatné v 19,30 hod. předplatné KDJS v 17 hod. derniéra Vstupenky na představení je možné si zakoupit v předprodeji v přízemí radnici na náměstí T. G. Masaryka nebo před začátkem představení na pokladně Kulturního domu Josefa Suka. Vstupné činí 100 Kč, pro důchodce 50 Kč proběhne na parkovišti U Modré kočky ve Voticích Rockovej fesťák ZESILOVAČ. Účast přislíbily Rozjetý veverky, Štěpán Kojan akusticky, RockTom, Lahvátor, Wentyl, Ruce Nohy, Poprask, ATD Benešov a WetaPunga. Začátek ve 12 hodin, vstupné 100 Kč. Důležitá telefonní čísla Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod všeho druhu Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: mobil: PLACENÁ INZERCE V neděli jsou děti a jejich rodiče zváni do KDJS Sedlčany na pěknou SOUSEDSKOU POHÁDKU od 17 hodin jsou děti na pěknou pohádku O PEJSKOVI A KOČIČCE zváni do divadla Na Poště v Benešově. Ve čtvrtek od 19,30 hodin jste zváni do KDJS Sedlčany na koncert nejkrásnějších spirituálů AVE MARIA. DALŠÍ AKCE V pátek od 9 do 17 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod. proběhne v Městské muzeum Sedlčany pátý ročník DNŮ ŘEMESEL V ČASE PŘEDVE- LIKONOČNÍM. Během velikonočního dne řemesel mohou návštěvníci muzea vidět malování kraslic, zdobení vajíček voskovou technikou, výrobu svíček, pletení košíků a pomlázek, ukázku tvorby ze šustí, pletení mašlovaček, domácí pečené dobroty, čaje a koření. Vstupné dobrovolné. Každou neděli si můžete užít JUMPING V CHY- ŠKÁCH. Počínaje každou neděli od 19 hodin můžete v sále Hostince u Čižinských (vchod přeszahrádku) vyzkoušet jumping (cvičení na trampolínách). REZERVACE TRAMPOLÍNEK JE PŘEDEM NUTÁ. Rezervace na tel.: Petra Novotná. Od do proběhnou ve Skanzenu Vysoký Chlumec VELIKONOCE VE SKANZENU aneb Velikonoční svátky na venkově Středního Povltaví. Ukázky lidových zvyků a rukodělných činností. Divadelní spolek Oujezdáček uvádí klukovskou komedii z počátku 20. století podle předlohy Karla Poláčka BYLO NÁS PĚT. Představení se koná v pohodstinství v Červeném Újezdě v pátek a v sobotu vždy od 20 hodin. Vstupné 70 Kč, děti 30 Kč. V pátek od 19 hodin pořádá Městské muzeum Sedlčany další VEČER PŘI SVÍČKÁCH, tentokrát se Zdeňkem Havlíčkem & Pavlem Vopatem, kteří se představí zvuky nástrojů obvyklých i neobvyklých, slovem zpívaným i mluveným. Vstupné 100 Kč. Délka představení: cca 90 minut. Ve čtvrtek proběhne další ročník VÝLETU NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU. Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy pořádá Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé kultury. Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval. Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti. Doprava vlastní využijte naučnou stezku ze Zadních Bud. Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, pláštěnku a dobrou náladu s sebou! proběhne již 21. ročník tradičních městských slavností BENEŠOVSKÝ JARMARK 2014 s bohatým kulturním a doprovodným programem, který Uzávěrka květnového čísla je ve středu 30. dubna 2014 v 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel. je rozmístěn po celém centru města. Na Masarykově náměstí bude od 9 do 19 hodin probíhat nepřetržitý tok hudby a zábavy. Vyvrcholením celého dne bude koncert kapely CHINASKI. Během celodenního programu vystoupí i benešovské soubory, hudební skupiny a tanečníci, jako folklórní soubor Benešáček, dechový orchestr ZUŠ J.Suka, divadelníci z komorního studia Áčko, big band Pacholata nebo malí tanečníci z Dancing Crackers. Příznivce dechovky určitě potěší koncert tradiční jihočeské dechové kapely Babouci nebo Josefa Oplta a Elektrobandu. Pro vyznavače folkové hudby je připraveno vystoupení skupiny Nezmaři z Českých Budějovic a pro rockové fanoušky zahraje již také legendární KEKS a Lahvátor. Tradičně také vystoupí populární Horváth Band. Na Malém náměstí proběhne ve stejném čase staročeský jarmark s dobovým stánkovým prodejem, dětská scéna a bohatý program pro děti, připravený DDM Benešov. V ulicích Vnoučkova, Nová Pražská, Tyršova a Pod Brankou bude stánkový prodej a na parkovišti Pod Brankou lunapark. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa Sobota hod hod. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO: Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů. 18 strana Náš domov číslo 288, duben 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 22.1.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.3. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Provozní řád tržnice Bakaláře NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Provozní řád tržnice

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Jaký byl rok 2016? Lucie Krubnerová, , Votice

Jaký byl rok 2016? Lucie Krubnerová, , Votice Jaký byl rok 2016? Lucie Krubnerová, 21.12. 2016, Votice CO JSME DĚLALI V ROCE 2016 Příprava a administrace akcí podpořených v rámci dotací Dokončení rozpracovaných akcí z loňského roku (OPŽP, další, )

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO 19.9.2016 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci 31.10.2011 31.12.2012 31.12. ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-42/2016 Datum jednání: 15.06.2016 Program jednání (USN-R3-930/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016 Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: 1) Plnění rozpočtu 2) Vyúčtování dotací 3) Zpráva o výsledku hospodaření

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

přípravy na Bezpečnou sobotu čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku úklid naplavenin po deštích kontrola vodojemů - úpravy dispečinku

přípravy na Bezpečnou sobotu čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku úklid naplavenin po deštích kontrola vodojemů - úpravy dispečinku Datum 1.6. 2.6. 3.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. VPS stříhání živých plotů na hřbitově sekání a hrabání trávy hřbitov sekání trávy hřiště Rašínova sekání trávy ZŠ a MŠ postřiky Slovany sekání trávy Na Spojce referentské

Více

Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce. Pozvánka

Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce. Pozvánka Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 18.8.2016 Svolávám 24. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 129123/2014 Sp.zn.: S-JMK 129123/2014 ODOS Brno 26.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více