Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne: Projednáno ve školské radě dne:

2 Obsah: Základní údaje o škole... str. 3 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... str. 5 Rámcový popis personálního zabezpečení školy... str. 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... str. 7 Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání žáků... str. 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... str. 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... str. 14 Další údaje o činnosti školy podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb... str. 15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí... str. 24 Základní údaje o hospodaření školy... str. 25 Příloha č. 1 - Zpráva PhDr. Arabadžieva... str. 27 2

3 1. Základní údaje o škole Kontaktní údaje Název školy: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Sídlo školy: Kadaň, Na Podlesí 1480, PSČ IČO: REDIZO: Zřizovatel: Město Kadaň, Mírové nám. 1 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Hosman Zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Mourek Telefon: ; ředitel ; webové stránky: Charakteristika školy Základní škola Na Podlesí je typickou sídlištní školou ze sedmdesátých let minulého století s pavilónovou dispozicí a jak již název napovídá, leží pod Svatým kopcem, který je bohatě zalesněn. Škola byla slavnostně otevřena dne v září 2014 tedy slaví 40. výročí od slavnostního zahájení provozu. Areál školy tvoří 6 pavilónů propojených chodbami, sportovní hřiště, cvičný pozemek a dvůr. Výměra celého areálu je přes 28 tisíc metrů čtverečních. V roce 2009 provedl majitel Město Kadaň - kompletní zateplení obvodového pláště a střech školy včetně výměny všech výplní za plastové. Na tuto investiční akci získal dotaci od Státního fondu životního prostředí a Evropské unie. Vliv zateplení je zřejmý na tepelné pohodě školy během nejstudenějších dní v roce a podstatnou měrou se podepsal na úsporách výdajů za vytápění objektu školy, které dosahují oproti předešlým letům zhruba 20 %. Žáky školy jsou především děti z nejbližších sídlišť (Na Podlesí, Golovinova, Budovatelů), ovšem poslední dobou se okruh žáků rozšiřuje, takže k nám docházejí, popř. dojíždějí prakticky z celého města. Součástmi školy jsou: 1. Základní škola s kapacitou 510 žáků IZO Školní jídelna s kapacitou 450 strávníků IZO Školní družina s kapacitou 120 žáků IZO Školní klub s kapacitou 150 žáků IZO

4 Další součásti areálu školy: školní hřiště s travnatým hřištěm, doskočištěm pro skok daleký, sektory pro vrh koulí a hody a hřištěm na odbíjenou, zatravněné plochy s koutkem pro školní družinu, využívané také při výuce přírodopisu, výtvarné výchovy, prvouky a pěstitelských prací, cvičný pozemek, ovocný sad, skleník, dvůr a vnitřní komunikace, jednoduchá venkovní učebna Školská rada Školská rada byla ustavena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školským zákonem ke dni a má 6 členů. Od ledna 2012 pracuje školská rada ve složení: p. Lucie Chlupová, zástupce rodičů, p. Jana Umlaufová, zástupce rodičů, PhDr. Sáva Arabadžiev, zástupce zřizovatele, p. Vladimír Bílek, zástupce zřizovatele, Mgr. Tomáš Mourek, zástupce pedagogů školy, předseda ŠR Mgr. Jiří Nebeský, zástupce pedagogů školy, Školská rada se sešla během školního roku třikrát, projednávala výroční zprávu školy za předešlý školní rok, schvalovala úpravy pravidel pro hodnocení žáků a v neposlední řadě byla informována o plánovaných akcích školy ke 40. výročí zahájení provozu. Na červnové schůzce také informoval ředitel školy členy školské rady o plánovaných o průběhu přípravy Plánu mobility, který škola tvoří k zapojení do projektu Bezpečná škola Provozní doba zařízení Škola 7,00 15,30 hodin Výuka zpravidla probíhá v době od 8,00 do 15,20 hod. Vzhledem k nárůstu časových dotací na jednotlivé předměty a zvyšování počtu volitelných předmětů, které nabízí školní vzdělávací program v jednotlivých ročnících, se každý den kromě pátku učilo i po polední pauze a jednotlivé třídy druhého stupně mají běžně 2x až 3x do týdne odpolední vyučování. V dalším čase mohou žáci využívat učebnu ICT, knihovnu, popř. studovat v prostorách školy. Školní družina a školní klub po čt 5,30 7,45 a 11,45-16,45 hodin pá 5,30 7,45 a 11,45-16,00 hodin Školní jídelna 6,00 14,30, výdej obědů od 11,30 do 14,00 hodin 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje roč. Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání, Na učení jdeme od lesa, od Školní vzdělávací program Škola vyučovala podle vlastního vzdělávacího programu Na učení jdeme od lesa. Průběžně dochází k úpravám školního vzdělávacího programu tak, aby vyhovoval podmínkám a potřebám školy a odpovídal aktuálním požadavkům legislativy. Náš školní vzdělávací program je zaměřen na rozšířenou výuku environmentální výchovy a nabídku angličtiny od 1. třídy. Součástí našeho ŠVP je také předmět sportovních her s časovou dotací jedné hodiny týdně navíc v každém ročníku vyššího stupně. Předmět je zaměřen na míčové hry a smyslem jeho zavedení je hlavně částečná kompenzace pasivního životního stylu našich dětí. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Počty zaměstnanců: normativní počet celkem: 42,13 skutečný počet/přepočt.: 40/36,015 počet učitelů celkem/přepočt. : 23/22,14 z toho nekvalifikovaných: 3 z toho: počet učitelů I. stupně: 9 z toho nekvalifikovaných: 0 počet učitelů II. stupně: 14 z toho nekvalifikovaných: 3 počet vychovatelek/přepočt. 4/2,8 z toho nekvalifikovaných: 0 počet ostatních/přepočt. 6/5,625 stravování/přepočt. 5/4,2 pedagogický asistent fyzicky/skutečnost 2/1, Personální situace Personální situace naší školy je dlouhodobě poměrně stabilní. Před zahájením školního roku 2013/14 nám oznámila paní učitelka vyučující anglický jazyk, že z důvodů soukromých podnikatelských aktivit bude u nás vyučovat pouze 3 hodiny týdně, proto jsme přijali novou vyučující, která dokončuje studium. Pedagogický sbor jsme také rozšířili o nového učitele tělesné výchovy, který bude rovněž studovat. Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá škola, není rozložení aprobací úplně optimální, ale z tolik problematických přírodovědných předmětů nemáme aprobačně ideální pouze chemii, ovšem tu u nás učí kvalifikovaná a velmi kvalitní paní učitelka, která tento předmět vyučuje již více než deset let. 5

6 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do první třídy konanému v termínu , přišlo na naši školu celkem 69 dětí a další tři se dostavily v náhradním termínu, osmi dětem byl na základě doporučení praktického lékaře a školského poradenského zařízení povolen odklad povinné školní docházky, tři děti se po zápisu odstěhovaly, jedno přešlo do základní školy s upraveným vzdělávacím programem a dalších sedm žáků do naší školy přešlo do první třídy z jiných škol. Ve školním roce 2014/2015 nastoupí do tří prvních tříd 67 žáků. V současnosti nastupují do škol populačně silné ročníky, počet dětí bydlících v našem obvodu se ovšem nezvyšuje. Proto jsme závislí částečně na dětech, které přijdou do naší školy z jiného obvodu - letos jich bylo opět skoro čtyřicet. Graf č. 1 - Vývoj počtu dětí u zápisu v letech Vývoj počtu dětí u zápisu Řady Graf ukazuje, že počet dětí, které se na naší škole přihlásí k zápisu, v posledních letech začíná stoupat. Vyšší počet dětí by měl vydržet ještě zhruba tři roky, pak dojde opět k poklesu počtu dětí v Kadani a lze očekávat, že počty dětí u zápisu budou klesat. Vzhledem k tomu, že obvod naší školy - sídliště Na Podlesí - v posledních letech spíše stárne, očekáváme, že i počty dětí u zápisu budou postupně klesat. 5. Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků Škola měla k celkem 355 žáků, což znamená opět nárůst počtu žáků poprvé oproti předešlému školnímu roku. Vývoj počtu žáků nebyl do roku 2011 pro školu z dlouhodobého hlediska příznivý (viz graf č. 2). Pro srovnání s předešlými lety je možno říci, že ve školním roce 2010/11 jsme měli 305 žáků, po třech letech jich máme o padesát víc. Očekáváme, že ještě další tři roky by se mohl udržet stoupající trend v počtu žáků a vzhledem 6

7 k demografickému vývoji ve městě můžeme očekávat, že potom začne počet žáků ve škole opět klesat. Graf č. 2 Vývoj počtu žáků od školního roku 2005/06 do školního roku 2012/ / / / / / / / /14 Řady Přehled prospěchu za 1. pololetí školního roku Počet žáků hodnocených za I. pol. 354 (z toho 5 žáků v zahraničí) Počet vyznamenaných 238 Prospělo 109 Neprospělo 2 Počet žáků s dostatečnou Přehled prospěchu za II. pololetí školního roku Počet žáků hodnocených za II. pol. 355 (z toho 5 žáků v zahraničí) Počet vyznamenaných 207 Prospělo 142 Neprospělo po OZ* 1 7

8 Opakování na žádost rodičů 0 Počet žáků s dostatečnou 56 (* opravné zkoušky) Graf č. 3 - Rozložení neúspěšných žáků po třídách na vyšším stupni 9 Počet neúspěšných žáků - 2. pololetí šk. rok 2013/ dostateční žáci nedostateční žáci A 6.B 7.A 7.B 8. tř. 9.A 9.B Pozn: Graf vyjadřuje počty nedostatečných žáků před OZ 5.4. Hodnocení chování a docházka do školy Počet žáků celkem Počet žáků s 2. st. z chování Počet žáků s 3. st. z chování Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1.pol pol

9 Graf č. 4 Kázeňská opatření ve II. pol. po třídách 4 Kázeňská opatření - 2. pololetí šk. rok 2013/14 3,5 3 2,5 2 1,5 1 DTU DŘŠ ,5 0 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.tř. 9.A 9.B. Vysvětlivky: DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 2. uspokojivé chování 3. neuspokojivé chování Za pozitivní trendy v hodnocení chování lze považovat dlouhodobě klesající počet udílených kázeňských opatření a nižší počet žáků s neuspokojivým chováním. Nárůst omluvené absence v 2. pololetí šk. roku oproti prvnímu pololetí je způsobeno především tím, že v tomto pololetí zpravidla rodiče častěji omlouvají žáky z výuky z důvodu ozdravných pobytů v zahraničí. 9

10 5.5. Stav žáků ve šk. roce 2013/2014 k třída třídní učitel počet žáků chlapců dívek I. A PhDr. Novotná Jitka I. B Mgr. Střísková Marcela I. ročník II. A Mgr. Krpelánová Iveta II. B Mgr. Tomanová Věra II. ročník III. A Mgr. Patočková Helena 26(1) 16 10(1) III. B Mgr. Beránková Pavlína III. ročník 45(1) 26 19(1) IV. A Mgr. Pardubská Stanislava 19(1) 9 10(1) IV. B Mgr. Štefanová Jitka IV. ročník 36(1) 21 15(1) V. A Mgr. Nebeský Jiří V. B Mgr. Kučerová Renata 22(1) 11(1) 11 V. ročník 43(1) 23(1) 20 I. stupeň 225(3) 124(1) 101(2) VI. A Ing. Kaššák Petr VI. B Mgr. Straková Pavla VI. ročník VII. A Mgr. Ondová Hana VII. B Bc. Halász Radim (1) VII. ročník 41(1) 15 26(1) VIII. A Mgr. Kopencová Lenka VIII. ročník IX. A Mgr. Vyšinková Lidmila IX. B Mgr. Vopatová Krista 14(1) 6 8(1) IX. ročník 35(1) 16 19(1) II. stupeň 134(2) 61 73(2) Celkem škola 359(5) 185(1) 174(4) 10

11 5.6. Údaje o výsledcích přijímacích řízení na střední školy Školu v tomto školním roce opustilo 32 žáků, všichni z deváté třídy. Nikdo z žáků 5. ročníku neodešel na víceleté gymnázium, žádný žák neopustil školu v nižším ročníku. Všichni naši žáci byli v prvním kole přijímacích řízení přijati na školy, o které měli zájem, pouze dva byli přijati po odvolání. Celkové výsledky přináší následující přehled: Gymnázium Kadaň 2 všeobecné 2 SPŠS a OA Kadaň 3 ekonomika a podnikání 1 obchodní akademie 2 G a SOŠ Klášterec 1 sociální činnost 1 SŠTGA Chomutov 6 kadeřnice 3 prodavač 1 mechanik seřizovač (CNC stroje) 1 strojní mechanik 1 VOŠESZ, OA, SPgŠ, SZŠ Most 3 pedagogické lyceum 2 předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SOŠES, OA, SZŠ Chomutov 11 požární ochrana 1 bezpečnostně právní činnost 1 sociální činnost 1 mechanik elektronik 4 elektrikář silnoproud 2 instalatér 1 zdravotnický asistent 1 SOŠ InterDACT Most 1 informační technologie 1 SOU a SOŠ SČMSD Žatec 1 kuchař - číšník 1 VOŠZd a SŠZd Ústí n/l 1 asistent zubního technika 1 SŠT Most 2 bezpečnostně právní činnost 2 OA a SOŠZ a ekologická Žatec 1 ekonomické lyceum 1 11

12 Gymnázium celkem 2 SOŠ celkem 21 SOU celkem 9 Vycházející žáci celkem 32 Za jediné drobné negativum v umisťování našich absolventů považuji skutečnost, že jen velmi málo z nich si vybralo kadaňskou střední školu a budou za dalším studiem dojíždět. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro školní rok 2013/2014 byl vypracován Plán prevence sociálně patologických jevů, který se zaměřil na tyto hlavní oblasti: - šikanování, vandalismus a jiné formy násilí žáci byli v průběhu školního roku neustále seznamování s nulovou tolerancí, ale také s důležitostí upozorňovat na případné problémy a nebýt v této věci pasivní. Cílená, soustavná šikana nebyla ve školním roce 2013/2014 zjištěna, drobné neshody žáků byly okamžitě řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní, etopedem školy a třídními učiteli pohovory se zúčastněnými, domluvou a informováním rodičů. Svou pozitivní roli sehrál i žákovský miniparlament soc. pat jevů, který na nešvary upozorňoval. - xenofobie, rasizmus ve školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným projevům intolerance. Osvědčily se besedy s žáky o této problematice především v hodinách Výchovy k občanství a na třídnických hodinách. - drogová závislost i v tomto školním roce přetrvával problém kouření (hlavně u 8. a 9. ročníku), u některých i možnost užívání marihuany. Pozitivně hodnotím využívání interaktivního výukového programu Drogy trochu jinak, jehož licenční certifikát škola vlastní. - záškoláctví ve školním roce 2013/2014 se pečlivě sledovala absence žáků ze strany třídních učitelů, postupovalo se dle školního řádu. Problémy s absencí jednotlivých žáků byly řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a rodiči. Pozitivně hodnotím širokou nabídku mimoškolních aktivit kroužků školního klubu při naší škole. - zneužívání virtuálních drog nadále velmi riziková oblast, kde se i přes velkou snahu ne úplně daří problematiku vysvětlit a mít ji pod kontrolou. - prevence úrazů další velmi problémová oblast. Oproti minulému školnímu roku došlo k mírnému nárůstu počtu úrazů. Jedná se spíše o drobné úrazy, které nejsou způsobeny zanedbáním ze strany vyučujících, ale spíše jde o nepozornost či nešikovnost žáků při sportování. Stále platí opakování pravidel chování a bezpečnosti v rizikových předmětech (tělesná a sportovní výchova, práce s technickými materiály, fyzika, chemie) a správném chování také při sportovních a mimosportovních akcích (exkurze, výlety). - poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) ve školním roce 2013/2014 nebyly zjištěny žádné příznaky u žáků. Velký přínos má předmět Zdraví a člověk, kde je žákům vysvětlován význam správné životosprávy. Aktivity ve školním roce 2013/2014: 1) Žádosti o dotace Krajský úřad vyhlásil dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků na prevenci sociálně patologických jevů. Byl zpracován projekt s názvem Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na ZŠ Na Podlesí Kadaň, který byl na Krajský úřad zaslán. Bohužel, dotace naší škole přidělena nebyla. - na MŠMT byl ve spolupráci se společností Společně k bezpečí podán projekt Právní vědomí pro děti a mládež, který byl schválen a jeho realizace začne v 1. čtvrtletí školního roku 2014/ ) Peer program 12

13 - ve školním roce 2013/2014 navštívili peeři opakovaně celkem 19 tříd 1. stupně. Tým byl doplněn o žákyně 7. ročníku a zaslouží velkou pochvalu za svou činnost. V příštím školním roce 2014/2015 je třeba tým opět doplnit o nové zájemce z 6. a 7. tříd. 3) Programy - dne 24. září se uskutečnila beseda pro 8. a 9. ročník se zástupci německé policie, která byla zaměřena na drogovou problematiku příhraničních oblastí; - dne 30. května se uskutečnila soutěž Na prevenci jdeme od lesa, která seznámila žáky 2. stupně s preventivním programem ZŠ Na Podlesí Kadaň. Finanční prostředky pro nejlepší družstva věnoval zřizovatel; - probíhala spolupráce s občanským sdružením Světlo, která se zaměřila na problematické vztahy spolužáků v 6. ročníku a na klima tříd; tento program byl hrazen z poskytnuté dotace MŠMT; - od března do června probíhal ve třídách 3. B, 6. B a 9. B projekt Co nás rozděluje, co nás spojuje?, jehož cílem bylo vést žáky ke vzájemnému porozumění zlepšení klima ve třídách. Projekt se konal za podpory Nadace Open Society Fund; - ve 4. čtvrtletí byl dokončen Školní plán mobility ZŠ Na Podlesí, který bude oficiálně představen v říjnu ) Besedy - dne 7. listopadu se konala beseda pro 7. ročník týkající se tématu integrace cizinců a multikulturní problematiky., kterou zajišťovalo o. s. Oberig; - ve spolupráci s PPP Kadaň proběhly ve školním roce 2013/2014 besedy pro 1. i 2. stupeň na téma Kyberšikana, Dobré vztahy ve třídě a Problematika šikany; - po celý školní rok probíhaly besedy MP Kadaň se 4. a 5. třídami o bezpečnosti silničního provozu, které vyvrcholily na jaře praktickým nácvikem na dopravním hřišti; - dne 18. června se konala pro ročník beseda Řekni drogám NE řekni ANO životu, která proběhla v rámci 12. ročníku Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog ) Školení - ve školním roce 2013/14 se metodik prevence 2x zúčastnil schůzky metodiků prevence, které organizovala PPP Kadaň. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem dalšího vzdělávání na školní rok a s nabídkou vzdělávacích institucí. Ačkoli se stále snižuje objem finančních prostředků, které můžeme do další vzdělávání investovat, snažíme se, aby náš pedagogický sbor byl po odborné stránce na vysoké profesionální úrovni. Učitelé absolvovali tyto semináře: seminář Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Chomutov - ředitel seminář Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni Praha 2 vyučující seminář Školské právo v praxi ZŠ a MŠ Most ředitel seminář Deutsch kreativ und lustig Ústí nad Labem 2 vyučující seminář ke Standardům pro ZV OVO Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis Ústí nad Labem - ředitel seminář Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Ústí nad Labem 1 vyučující seminář Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování Praha 1 vyučující Vzdělávací politika pro příští generace v Ústeckém kraji Ústí nad Labem ředitel 13

14 seminář ICT profesionál, závěrečný panel konference Třešť u Jihlavy koordinátor ICT seminář Začínáme s Hejného metodou Neratovice 2 vyučující seminář Učím se rád(a) v 1. třídě Karlovy Vary - 2 vyučující Am Ball bleiben (konverzace s rodilými mluvčími z různých německy mluvících zemí) Praha 1 vyučující seminář Mgr. Dany Moree k projektu Co náš spojuje, co nás rozděluje? Kadaň, ZŠ Na Podlesí všichni pedagogové seminář Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení Karlovy Vary 1 vyučující seminář Dovednosti pedagoga s IT SMART Board- Kadaň, ZŠ Na Podlesí - 10 vyučujících seminář Vzdělávání pro budoucnost firmy Microsoft Ústí nad Labem zástupce ředitele školení ČŠI k systému NIQUES Ústí nad Labem ředitel seminář k projektu Heuréka Ústí nad Labem 1 vyučující seminář Etická výchova a učebnice Ústí nad Labem 1 vyučující seminář Řízení konfliktů s rodiči ZŠ Na Podlesí Kadaň- všichni pedagogové seminář Individuální výchovný program smlouvy se školou Ústí nad Labem - ředitel a výchovná poradkyně seminář Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky Ústí nad Labem 1 vyučující konference k projektu Výběr dotykových zařízení Praha - ředitel konference SMART klub Teplice ředitel a zástupce ředitele asociace ředitelů ředitel seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem Ústí nad Labem 2 vyučující čtyřdenní kurz Hejného metody v matematice 1 vyučující Problémový žák ve třídě (Mgr. Veselá) všichni pedagogové září 2013 červen 2014 vzdělávací program Brána jazyků otevřená/60 hodin anglický jazyk B2 Karlovy Vary - Wirknerová 8. Další údaje o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Výchovné poradenství a integrovaní žáci Ve školním roce 2013/2014 jsme měli na naší škole 34 žáků, kteří pracovali podle individuálního plánu. V 1. třídě byli 2 žáci s vážnou poruchou řeči, ve 3. třídě 1 žák s tělesným postižením a 1 žák s kombinovaným tělesným a zrakovým postižením, ve 4. třídě ještě 1 žák s dyslálií. V 6. třídě se vzdělával také 1 žák tělesně postižený. V ostatních třídách se vzdělávali žáci s poruchami učení a chování; na I. stupni 3 žáci a na II. stupni 25 žáků, z toho 11 žáků ve speciální třídě. Všichni tito žáci pracovali podle individuálních plánů, na jejich tvorbě se podíleli třídní učitelé, výchovný poradce, pracovníci PPP, SPC a vyučující jednotlivých předmětů, ke kterým se vztahuje integrace. V ostatních předmětech bylo přihlíženo k individuálním potřebám žáků. Podle možností se vyučující podíleli na individuální nápravě poruch učení, případně žáky doučovali. K nápravě vývojových poruch učení používali žáci speciální pomůcky, učebnice českého jazyka, pracovní sešity, pracovní listy, čítanky, slovníky a další pomocné materiály. Všechny tyto pomůcky měli žáci k dispozici u svých třídních učitelek na 14

15 I. stupni a u učitelů odborných předmětů na II. stupni. Pracovali s nimi v hodinách, byly jim z nich zadávány úkoly na procvičování a úkoly navíc. Na doplnění využívali počítačové programy. V březnu proběhla kontrola IVP žáků za přítomnosti pracovníka PPP, VP, třídního učitele, žáka a jeho rodičů. Kontrola tělesně postižených žáků proběhla v únoru a žáků s poruchou řeči v květnu. Na žáky, kteří potřebují kontrolní a nové vyšetření, třídní učitelé za pomoci vyučujících odborných předmětů vypracovali hodnocení. Žákům s tělesným a kombinovaným postižením pomáhali po celý školní rok 2 asistentky pedagoga. Mimo PPP Kadaň, jsme v tomto školním roce spolupracovali s PPP Most, SPC Měcholupy a Ústí nad Labem. Pokračovala také spolupráce se SVP Dyáda Chomutov. V její evidenci byli 3 naši žáci. Logopedickou nápravu na naší škole zajišťovali 2 učitelky z mateřské školy. Náprava pro žáky s vadou řeči na I. stupni probíhala vždy ve středu odpoledne. Výchovná komise zasedala v tomto školním roce pouze jednou, projednávali jsme závažné prohřešky dvou žáků proti školnímu řádu. Častěji byly vedeny pohovory s žáky a rodiči. Těchto pohovorů se zúčastnil ředitel školy, třídní učitel, výchovný poradce a školní etoped. Menší prohřešky řešili třídní učitelé se žáky, případně se školním etopedem. Nejčastěji se projednávalo nevhodné chování žáků ke spolužákům a zaměstnancům školy. Závažné prohřešky žáků byly předány k řešení OSPOD při MÚ Kadaň. Na OSPOD jsme v letošním školním roce předali zvýšenou omluvenou a neomluvenou absenci žáků a v jednom případě závažné nevhodné chování (porušování školního řádu) žáka. K 31. květnu skončil projekt MŠMT a EU Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS VIP III. Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských zařízeních školními psychology, speciálními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky. Školní etoped pracoval s jednotlivci i skupinami žáků již od 1. třídy. Zabýval se chováním žáků, plněním školních povinností. V některých třídách se zaměřil na zlepšení chování žáků ve třídách, navázání kamarádských vztahů a zapojení žáků do kolektivu třídy. Pokračovala také péče školního etopeda o žáky v 8. třídě, která je stále nejvíce problematická. Stále se setkáváme s nevhodným chováním v hodinách, o přestávkách a neplněním školních povinností. Ostatní žáci ke školnímu etopedovi docházeli individuálně. Spolupracoval s třídními učiteli, vedením školy, účastnil se výchovných komisí, pohovorů se žáky a jejich rodiči. O jeho pomoc měli rodiče stále velký zájem. Využívali jeho rad při řešení výchovných problémů svých dětí i v domácím prostředí. V minulém školním roce opustilo naši školu 32 žáků, z toho 2 žáci odešli na gymnázium, 21 žáků na SOŠ a 9 žáků do SOU. K lepšímu rozhodování žáků IX. A třídy přispělo i vypracování testů inteligence a profesní orientace ve spolupráci s PPP v Kadani. V rámci volby povolání se žáci 9. tříd zúčastnili akce Stavebnictví perspektiva pro mladé, navštívili SPŠS a OA Kadaň a SŠES, OA a SZŠ v Chomutově, kde si prohlédli školu a třídy odborné praxe. Také se zúčastnili na SPŠ v Ostrově nad Ohří akce Kam po ZŠ, kde se mohli seznámit se středními školami a obory studia Karlovarského kraje. Společně se žáky 8. třídy byli na akci Vzdělávání 2014 v Chomutově. Akce zajišťovala Hospodářská komora v Chomutově. Zde se podle svých zájmů mohli informovat na možnosti svého budoucího vzdělávání na školách Chomutovska, Lounska a Mostecka. Žáci VII. A třídy a VIII. třídy se účastnili projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje - PTVÚK. Třídy se zapojily do Projektového dne na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově. Tento projekt je financován z fondů EU. Žáci 7. tříd ještě navštívili výstavu Technodays v Chomutově, která byla zaměřena na prezentaci firem s technickými obory a řemesly naší oblasti. 15

16 b) Využití výpočetní techniky ve výuce Ve školním roce 2013/14 byla k výuce hojně využívána výpočetní technika. K usnadnění využívání komunikačních a informačních technologií byly zakoupeny nové PC stanice. Ty nahradily již nevyhovující stanice, na kterých byla práce zdlouhavá a náročná. Tím jsme přispěli k častějšímu a lepšímu zapojení komunikačních a informačních technologií do výuky. Škola disponuje interaktivními tabulemi s projektory ve všech třídách prvního stupně (celkem 10 interaktivních tabulí na prvním stupni 1-5. ročník) Na druhém stupni jsou třídy rovněž vybaveny interaktivními tabulemi, pouze v 1 odborné a jedné kmenové učebně interaktivní tabule prozatím nejsou. Škola zorganizovala školení zaměřené na tvorbu výukových materiálů v programu SMART Notebook. Učitelé se tak i nadále zdokonalovali nejen v ovládání, ale i v tvorbě vlastních výukových jednotek na interaktivní tabuli. Interaktivní tabule je využívána prakticky ve všech hodinách. Škola rovněž disponuje množstvím výukových programů, které podobně jako interaktivní tabule výuku zatraktivňují a zefektivňují. Protože se interaktivní tabule i program SMART Notebook stali běžnou součástí většiny vyučovacích hodin a žáci si na práci s nimi zvykli, tvoří již i samotní žáci výukové prezentace právě v programu SMART Notebook, popřípadě Power Pointu, či Prezi. V průběhu roku byl zapůjčen USB senzor teploty od společnosti Vernier a za použití specializovaného softwaru umožňoval digitalizaci výstupů měření. Práce s ním se osvědčila a do budoucna škola zakoupí další senzory pro jednotlivé fyzikální veličiny, buď od společnost Vernier, nebo Pasco. K výuce také slouží učebna ICT se sedmnácti pracovními stanicemi a všechny učebny na škole disponují pracovní stanicí s napojením na internet a vnitřní úložiště dat - NAS. Rozšířili jsme nákup interaktivních učebnic do dalších předmětů. Průběžně docházík obnově hardware ve škole podle plánu sestaveného koordinátorem ICT Ing. Kaššákem. ICT koordinátor se zúčastnil dvoudenního školení ICT koordinátorů konaného v Třešti u Jihlavy. V tomto školním roce pokračoval na naší škole projekt EU peníze školám z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V rámci programu realizujeme převážně šablony s názvem Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V tomto školním roce tedy vznikaly nové Digitální Učební Materiály (tzv. DUMy) - celkem jsme jich do monitorovacích zpráv začlenili dalších 380. Další údaje: Webové stránky školy * byla spuštěna nová podoba stránek školy * probíhá pravidelná aktualizace webových stránek školy obsahovou správkyní webu Mgr. Strakovou (soutěže, úspěchy žáků, školní akce, jídelníček apod.) * všechny třídy mají svoji pravidelně aktualizovanou stránku - většina na webnode * škola vytvořila svůj FB profil, který pravidelně aktualizuje ICT koordinátor Ing. Kaššák Hardware - správa, servis, údržba a kontrola PC ve škole, případné opravy jsou řešeny s externím IT správcem Ing. Zettelmannem. Díky modernizaci hardwaru ve třídách a v učebně výpočetní techniky výrazně poklesl počet problémů takto řešených a došlo k úspoře finančních prostředků na údržbu. Software * využíván program Alf k používání již hotových testů a ke snadné tvorbě nových. * dokoupen software pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů především na I. stupni. Bakaláři - v programu Bakaláři probíhá pravidelná aktualizace dat, průběžné zadávání výchovných opatření, zápis známek. Protože se osvědčila elektronická žákovská knížka, bylo rozhodnuto, 16

17 že od příštího školního roku již nebudou žáci mít žákovskou knížku, ale pouze žákovský sešit, který bude sloužit pouze pro komunikaci mezi rodiči a školou a pro zápis omluvenek z vyučování. Ve školním roce 2014/15 bude nově spuštěna vedle elektronické žákovské knížky i elektronická třídní kniha. c) Školní družina Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních a navštěvovalo ji 93 žáků 1. stupně a jeden žák ze II. stupně. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní družina plná pohody, ve kterém najdeme pohybové a sportovní aktivity mimo budovu školy na školním a dětském hřišti dále pak na hry a soutěže, výtvarné činnosti, apod. Školní družina přispívala značnou měrou také k výzdobě školy. Roční plán činnosti ŠD vycházel z vlastního vzdělávacího programu a zahrnoval již tradiční akce. Pedagogickou činnost zajišťovaly vychovatelky p. Zdeňka Urbanová, Alena Černá, Marie Pospíšilová a Kristýna Hovorková. Všechny vychovatelky jsou kvalifikované. d) Školní klub Školní klub funguje na naší škole již několik let a zájem o jeho činnost je poměrně stabilní. Našim žákům jsme nabídli celkem 16 zájmových útvarů. K bylo v ŠK registrováno 100 žáků - nezapočítávají se žáci, kteří současně navštěvují i školní družinu a zároveň je nutno podotknout, že jsou žáci, kteří navštěvují několik kroužků najednou. Členové školního klubu s úspěchem prezentují svoji činnost při některých sportovních a vědomostních soutěžích a také při některých akcích školy. Přehled zájmových útvarů školního klubu: Kroužek třída vedoucí den čas 1. Mluvení je hra II Mgr. Pardubská čtvrtek Pěvecký kroužek Mgr. Střísková, Mgr. Tomanová čtvrtek Učení je hra 3. Mgr. Patočková středa Hudební kroužek Mgr. Ondová úterý Dramatický kroužek Mgr. Nebeský úterý etwinning Tomanová Veronika sobota 1x v měsíci Čeština I Mgr. Straková po, čt Čeština II Mgr. Vyšinková po, čt Počtářské chvilky 6.. Ing. Kaššák úterý Počtářské chvilky 8. Mgr. Vopatová čtvrtek čtvrtek 11. Počtářské chvilky 9. Mgr. Vopatová úterý úterý Anglický jazyk Mgr. Wirknerová úterý Počtářské chvilky 7.. Ing. Kaššák úterý

18 14. Dopisovatelský Mgr. Mourek středa Kroužek míčových her Bc. Halász úterý Kroužek výpočetní techniky Ing. Kaššák úterý e) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi. Z organizací zaměstnavatelů je ve spolupráci se základními školami aktivní především Okresní hospodářská komora, která opět zorganizovala v listopadu 2013 výstavu VZDĚLÁVÁNÍ 2014 a této výstavy se zúčastnili žáci devátých a osmé třídy. Okresní hospodářská komora byla také pořadatelem akce Technodays - veletrh technických oborů a řemesel, které se za naši školu zúčastnily 7. a 8. třídy. Významným partnerem školy při plnění úkolů ve vzdělávání je město Kadaň. V září 2013 se naši žáci zúčastnili oslav Evropského dne bez aut, konaném na dopravním hřišti v bývalých kasárnách a ve spolupráci s ním se naši žáci z 3. a 4. tříd zúčastnili v říjnu 2013 vlastivědných vycházek po Kadani, v květnu 2013 pak družstva složená z našich žáků bojovala v dopravní soutěži na dopravním hřišti v Kadani, a naše družstvo mladších skončilo v rámci Kadaně na druhém místě. Město je dále prostřednictvím odboru školství kultury a sportu garantem dalších výchovných a vzdělávacích akcí, kde se zúčastnili naši žáci. Město také přispívá škole na mimoškolní aktivity, vzdělávací a sportovní soutěže např. atletický přebor města, šplh o tyči, soutěž Zlatý datel a Na Prevenci jdeme od lesa. Velmi dobrá je spolupráce s Městskou policií Kadaň, která zajišťuje preventivní programy pro školu a strážníci pomáhají s ostrahou objektu i okolí školy v exponovaných časech. Preventisté MP připravují pro školu výchovné pořady týkající se ochrany osobnosti dítěte i prevence sociálně patologických jevů. Městská policie se také zapojila do dopravní výchovy a připravuje hodiny teorie přímo ve škole a praxe na dopravním hřišti pro žáky 1. stupně. Partnerem školy při přípravě vzdělávacích akcí je Kulturní zařízení města - KZK. V hodnoceném školním roce připravilo pro školy několik hlavně divadelních a hudebních představení. Dále spolupracujeme s kadaňskou knihovnou, kde se žáci šestého ročníku zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou a naši žáci byli na několika návštěvách a besedách o knihách. Za tradičního partnera lze považovat kadaňské kino jako součást Kabelové televize Kadaň, kde proběhly některé kulturně vzdělávací pořady. Na organizaci školních sportovních soutěží se podílí školní sportovní klub, ten zároveň připravuje organizaci soutěží regionálního či místního charakteru (atletické přebor škol Kadaňska). Za vzornou spolupráci s ŠSK je nutno poděkovat paní učitelce Mgr. Heleně Patočkové. Dobrá je také spolupráce s DDM Šuplík. g) Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti Ozdravné a vzdělávací pobyty Škola v přírodě 1. až 9. třída žáků areál RS Netopýr Jiřetín pod Jedlovou V rámci posílení vazeb v třídním kolektivu, vztahů s třídními učitelkami a utužování zdraví vyjelo devadesát žáků z tříd do školy v přírodě do rekreačního střediska Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. Jednalo se o týdenní pobyt na krásném místě v Lužických horách. Náplní pobytu bylo kromě běžné výuky i poznávání přírody, exkurze do nedaleké sklárny a 18

19 další, především sportovní a pohybové aktivity. Všichni účastníci si pobyt pochvalovali a kromě jednoho drobného konfliktu s rodiči proběhl bez problémů. Olympiády a soutěže Zapojení žáků školy do nabízených soutěží znázorňuje následující tabulka. Druh soutěže Účastníků ve Účastníků v okr. Účastníků ve Úspěšnost v okr. a školním kole kole/v reg. kole vyšším kole vyšším kole, v reg. Olympiáda Čj místo Olympiáda Nj Olympiáda Aj , 7. a 14.místo Konverzace Aj Olympiáda D Olympiáda M místo Olympiáda F Olympiáda Ch Olympiáda Z ,8.,13.místo/11.místo Olympiáda Př Olympiáda Biol Pythágoriáda Litvínovský choroš místo Zlatý datel Přírodověd. klokan MiniGLOBE a 15.místo Games Královská Kadaň Soutěž v recitaci čestná uznání Test čtenářské gramotnosti Liter. soutěž o ce x 1.místo, 1x 2.místo, nu J. Šedivého Liter. soutěž Povídky a pohádky z Ústeckého kraje 1x 3.místo Vánoční cukroví Soutěž ve zpěvu Vánoční rolnička Chomut. skřivánek Výtvarné soutěže Výtv. soutěž o cenu místo J. Šedivého Internet. soutěže Cvrček M Klokánek M Benjamín M Kadet M Sálová kopaná Malá kopaná Mc Donald s 30 20/10-2. a 3.místo/ 5.místo O pohár Max. Fíka místo, 2x 3.místo Florbal starší žáci

20 FlorbalBambiriáda Florbal st. žákyně místo Florbal ml. žáci a 3.místo Florbal ml. žákyně Orion florbal cup Basketbal Soutěž ve šplhu x 1.místo, 4x 2.místo, 3x 3.místo Skok vysoký x 1.místo, 4x 2.místo, 3x 3.místo Běh do vrchu x 1.místo, 3x 3.místo Přebor v atletice x 1.místo, 10x 2.místo, 10x 3.místo Vybíjená 4.-5.tř místo Atletický trojboj místo Přehazovaná ml.ž Přehazovaná st.ž místo Přehazovaná smíšené místo družstvo Jarní běhání x 1.místo, 1x 2.místo, 1x 3.místo Obručák Švihadlák Plavecká štafeta místo Úspěšnost žáků školy v soutěžích vzdělávacího charakteru byla poměrně dobrá. Za zmínku stojí určitě 2. místo Jiřího Hejdy z IX. A v okresním kole olympiády v zeměpisu a 11. místo v krajském kol. Opět slušné umístění (4. místo v OK) dosáhl Desmond Ebohond v olympiádě z anglického jazyka. Ve sportovních soutěžích si naše škola vedla velmi dobře, máme řadu šikovných žáků a výsledky v soutěžích ve šplhu, atletice, jarním běhání nebo běhu do vrchu nás určitě těší. Jiné úspěšné akce Adopce na dálku školní parlament v roce 2007 rozhodl adoptovat svého školáka Blaviona Odhambo Aruma z Keni, jemuž žáci z vlastních příspěvků, peněz ze sběrových akcí a dalších příležitostných příjmů, hradí školní docházku v Keni. Během tohoto školního roku jsme dostali Blavionovu fotografii, dopisy od jeho otce, výsledky ze školy a my jsme na oplátku Blavionovi kromě poplatku na studium zaplatili zdravotní pojištění a poslali jako dárek kopací míč. Všichni mu moc držíme palce a doufáme, že z něj bude výborný student. Zdobení vánočního stromečku na náměstí v Kadani - v rámci adventu prvňáčci vyzdobili školní strom na náměstí Míru vlastnoručně vyrobenými ozdobami pod vedením paní učitelek Střískové a Novotné. Stromek potom spolu s dalšími zdobil náměstí po celý adventní čas a chodili se na něj koukat i rodiče našich žáků. Vánoční jarmark - prodejní výstava výrobků a výtvarných prací žáků je už zaběhnutou akcí, kterou pořádáme v době adventu. Konala se již posedmé a opět byla spojena se soutěžní výstavou o nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví. I letos byla na jarmarku hojná návštěva a zúčastnili se jí všichni členové školské rady. 20

21 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky proběhl v rámci vánočního jarmarku, aby potenciální zájemci o vzdělávání v naší škole viděli učitele, žáky i rodiče tzv. v akci. Mohli tedy nejen navštívit vánoční trhy, ale byla pro ně připravena i kouzelná cesta po škole s několika zajímavými zastávkami. Celkem nás v ten den mimořádně navštívilo asi 150 dětí a rodičů. Jarní vínek je tradiční akce, která v sobě spojuje školní akademii s přátelským setkáním s rodiči žáků. Tentokrát byla tato akce pojata poněkud slavnostněji z důvodu blížících se oslav 40. výročí otevření školy. Proto akademie probíhala v KZ Střelnice na velkém podiu s podporou profesionální techniky. Diváky, kterých se sešlo více než tři sta, čekalo celkem osmnáct vystoupení, na kterých se podílelo více než 150 žáků ze všech tříd školy. Dětský den proběhl v úterý 3. června a byl plánován na školní zahradu a hřiště. Byl organizován především pro žáky 1. až 6. tříd a pro děti ze dvou sousedních mateřských škol. Žáci osmých a devátých tříd připravili asi 30 stanovišť, na kterých mladší děti prokazovaly svou zručnost a důvtip. Součástí oslav dětského dne na naší škole bylo vystoupení divadla Hnedle vedle Tomáše Bartáka. Na dětský den přijelo také plně vybavené hasičské auto kadaňského dobrovolného sboru a stalo se doslova hitem oslav. Počasí nám přálo, takže mohl celý dětský den proběhnout nerušeně na školním pozemku. Na Prevenci jdeme od lesa byla zábavná soutěžní hra zaměřená na znalost preventivního programu školy a vytváření odmítavých postojů k projevům sociálně patologického chování. Soutěžili mezi sebou týmy zastupující jednotlivé ročníky vyššího stupně na škole, při čemž ostatní spolužáci v publiku fandili. Hra se setkala s velmi pozitivním ohlasem a byla nadšeně přijata všemi ročníky. Vítězství si nakonec odnesl tým nejzkušenějších, tedy deváťáků. Sběrové akce Papír kg Víčka 328 kg Výtěžek věnován na Adopci na dálku. Výběr nejzajímavějších školních projektů: Normální je nekouřit - program určený žákům 1. a 2. tříd je zaměřen na prevenci rizikového chování a výuku zdravého životního stylu hravou formou. Začínat s prevencí kouření na druhém stupni školy je pozdě, nejvhodnější věk je právě rok dítěte. Zdravé zuby - projekt zaměřený na péči o chrup, prevenci tvorby kazů a dalších projevů, které poškozují chrup. Projekt probíhá u žáků 1. stupně. My proti násilí - projekt je realizován jako jednodenní projektové vyučování, kterému předchází přípravná část formou integrace do předmětů. Projekt My proti násilí pomáhá žákům k orientaci v dnešním světě na základě porovnávání minulosti a současnosti. Rozvíjí empatii 21

22 žáka a pomáhá mu utvořit si objektivní pohled na realitu současného světa, angažovat se v boji proti násilí a bezpráví. Mezinárodní den dětí - cílem projektu je rozšířit znalosti žáků o minoritách žijících v ČR a naučit je vnímat jejich členy jako plnohodnotné občany naší republiky. Projekt pomůže rozpoznat odlišnost lidí z hlediska jejich vnějšího vzhledu a způsobu chování, ale nechápat je jako důvod k nepřátelství. Je zaměřen na to, aby žáci poznali zeměpisné, sociální a kulturní souvislosti života našich národnostních menšin. Váha slova - projekt je zaměřen na komplexní analýzu tématu, které je v dané době hodně medializováno (v médiích se objevují různá témata -např. reforma veřejných financí, globální oteplování, apod.) Žáci jsou rozděleni ve třídách tak, aby polovina nahlížela na vybrané téma z pozitivního hlediska a polovina z negativního hlediska. Ze svého pohledu analyzují dané téma pomocí různých médií (televize, internet, tisk). Po dokončení analýzy dochází k prezentaci obou skupin před nezávislým obecenstvem (žáci jiné třídy), kde obhajují svůj postoj k danému tématu podložený zpracovanou analýzou. Den Země - projekt zaměřený na ochranu a tvorbu životního prostředí spojený s poznáváním nejbližšího okolí naší školy a s pokaždé i spojený s nějakou ekologickou aktivitou. Jednou je to adopce školního stromu, podruhé třeba zasazení školního stromu, apod. h) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/14 se naše škola zapojila do rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách č. j. 9621/ Z tohoto rozvojového programu čerpáme od června 2014 finanční prostředky na půl úvazku školního etopeda PhDr. Sávy Arabadžieva (viz zpráva z činnosti níže), bez jehož působení na škole si už svoji práci neumíme dnes představit. Vstup do rozvojového programu nám umožnil financovat působení školního etopeda ze získaných prostředků, což je první významný přínos našeho zapojení - každý rok účasti v programu je to 70 tisíc Kč. Mnohem významnějším přínosem je však skutečnost, že působení poradenského pracovníka podporuje budování zdravého školního klimatu a zásadně pomáhá nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žákům neúspěšným a žákům s kázeňskými potížemi při jejich cestě počátečním vzděláváním. i) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. j) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů Škola se zapojila do programu EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a získala pro realizaci svých šablon ,- Kč. Projekt probíhal od 1. června 2011 do 31. března 2014 a škola se vybavila výpočetní technikou a interaktivními tabulemi. V rámci projektu vytvořili učitelé naší školy 660 digitálních učebních materiálů a zúčastnili se celkem padesáti školení. Zdroji financování tohoto programu je Evropský sociální fond a rozpočet České republiky. Pokračovalo zapojení školy do projektu Vzdělávání, informace, poradenství -VIP III - rozvoj a metodická podpora poradenských služeb, jehož koordinátorem je Národní ústav odborného vzdělávání a je financován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účast v projektu umožnila naší škole rozšíření služeb žákům, rodičům a pedagogům školy a zároveň vedla k metodické podpoře školnímu poradenskému 22

23 týmu při řešení vzdělávacích i výchovných problémů žáků školy. Tento projekt byl definitivně ukončen k 31. květnu 2014 a škola dostala možnost, zapojit se do rozvojového programu, který na něj navazoval (viz výše). Škola byla také úspěšná se svou žádostí o grant v programu nadace Open society fund k Inkluzivnímu vzdělávání. Se svým projektem Co nás rozděluje, co nás spojuje jsme uspěli v rámci malých projektových výzev a od OSF jsme získali 35 tisíc korun. V rámci projektu jsme pak ve vybraných třídách III. B, VI. B a IX. B realizovali od března do června řadu zážitkových aktivit, které u žáků nenásilnou formou rozvíjeli toleranci k jinakosti, myšlenku silného společenství lidí bez ohledu na původ, přesvědčení, ale také třeba vzhled, zájmy a schopnosti. Závěrečné diskuzní dílny nad tím, co nás opravdu rozděluje a spojuje, se účastnila i členka OSF paní Karin Marques. Součástí projektu byl také úvodní workshop pro pedagogy školy s Danou Moree z Fakulty humanitních studií UK o inkluzivní výuce. 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/14 nebyla na naší škole prováděna žádná plánovaná ani nenadálá činnost ze strany ČŠI. 23

24 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty Název položky Účet Položka číslo Hlavní činnost Spotřeba materiálu (501) ,66 Spotřeba energie (502) ,68 Spotřeba jiných neskladovatelných. (503) 3 Hospodářská činnost dodávek Prodané zboží (504) 4 Opravy a udržování (511) ,31 Cestovné (512) ,69 Náklady na reprezentaci (513) ,00 Ostatní služby (518) ,24 Mzdové náklady (521) , ,00 Zákonné sociální pojištění (524) ,00 Jiné sociální pojištění (525) ,00 Zákonné sociální náklady (527) ,00 Jiné sociální náklady (528) 13 Daň silniční (531) 14 Daň z nemovitostí (532) 15 Jiné daně a poplatky (538) 16 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 Jiné pokuty a penále (542) 18 Dary (543) 19 Prodaný materiál (544) ,00 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (547) 23 Ostatní náklady z činnosti (549) ,14 Odpisy dlouhodobého majetku (551) ,00 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 26 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 27 Prodané pozemky (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 30 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) ,12 Ostatní finanční náklady (569) ,00 Náklady celkem součet položek 1 až , ,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 34 Výnosy z prodeje služeb (602) ,00 Výnosy z pronájmu (603) ,00 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 38 Jiné pokuty a penále (642) 39 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 40 Výnosy z prodeje materiálu (644) ,00 Výnosy z prodeje DNHM (645) 42 24

25 Čerpání fondů (648) ,67 Ostatní výnosy z činnosti (649) ,00 Úroky (662) ,17 Výnosy územ. rozpočtů z transférů (672) ,00 Výnosy celkem součet položek 34 až 45 Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek Daň z příjmů (591) , , , ,00 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 50 Výsledek hospodaření po zdanění položka (+/-) , ,00 25

26 příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Na základě metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy primární prevence (prevence sociálně patologických jevů) u dětí a mládeže Čj.: 14514/ , a VYHLÁŠKY, ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, pokračovala spolupráce se speciálním pedagogem. Škola byla v uplynulém období zapojena do projektu ESF RAMPS VIP III. Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních jsou školní psychologové a speciální pedagogové a zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Školám, které nemají školního psychologa a speciálního pedagoga, bude zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče. Dochází k vytvoření sítě metodické podpory, propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a školských pracovníků. Mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech prevence: závislostního chování na omamných a psychotropních látkách, alkoholismu a kouření kriminality a delikvence virtuálních drog (počítače, televize a video) patologického hráčství (gambling) záškoláctví šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, homofobní šikany a kyberšikany xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu Činnost speciálního pedagoga na škole je zaměřena na posílení poskytovaných poradenských služeb školy (školního metodika prevence a výchovného poradce) žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele. ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Je organizována pravidelně vždy ve stanoveném čase a to ve škole, ambulanci poradenského pracoviště, nebo přímo v rodině dítěte a to na základě potřeb dětí a rodičů. Je poskytována mimo konzultační a terapeutické hodiny dle potřeb dětí (individuální pohovory dětí, konzultace rodičů), dle potřeb školy (výchovné komise, naléhavé případy vyžadující okamžité řešení apod.) NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 26

27 a) Poradenství 1. Poradenství v oblasti řešení náročných životních situací dětí, rodičů 2. Poradenství v oblasti speciálně pedagogických disciplín, zejména etopedie 3. Poradenství v oblasti syndromu CAN 4. Poradenství v oblasti domácího násilí 5. Intervence formou internetového poradenství 6. Intervence a poradenství přímo v rodině dítěte 7. Intervence v době po ukončení školního vyučování, včetně víkendů b) Služby primárně zaměřené na poruchy chování, šikanu apod. 1. Speciálně pedagogická diagnostika 2. Sociometrická šetření 3. Depistáž, prevence sociálně patologických jevů 4. Přímé a komplexní řešení šikany na škole 5. Přednášková činnost pro pedagogy, děti, skupiny apod. 6. Podpora autority učitele 7. Mediace, facilitace 8. Terapie individuální, skupinová VYHODNOCENÍ ČINNOSTI Počátkem školního roku dochází pravidelně ke komplexnímu seznámení speciálního pedagoga s prostředím školy, pedagogickým personálem, metodami výchovy a vzdělávání a způsoby řešení situací, které patří do sféry sociální patologie. Dále se všemi změnami ve struktuře vzdělávání a výchovy. Pozornost se věnovala také potřebám jednotlivých učitelů a zaměstnanců školy. Přítomnost speciálního pedagoga se za období realizace dostala do podvědomí dětí a rodičů, odborných pracovišť v okolí. Během celého školního roku docházelo k využívání speciálně pedagogického poradenství: Kladná zjištění dětmi - v individuálních a skupinových terapiích, pohovorech rodiči a zákonnými zástupci - k řešení neposlušnosti dítěte a problémů v rodině pedagogickým sborem konzultace zaměřené zejména na problematiku P.CH. konzultace s pediatry, psychology, psychiatry, sociálními pracovníky, OSPOD pedagogický sbor pracuje systematicky na snižování sociálně patologických jevů nestandardní situace se řeší za účasti výchovného poradce a vedení školy ředitel ZŠ je pravidelně informována o výsledcích řešení negativních jevů řešení, závěry a doporučení se organizují na úrovni všech zúčastněných stran postupy jsou voleny tak, aby hájily zájem dítěte a jeho komplexní rozvoj osobnosti závažné případy jsou řešeny neodkladně zvýšení důvěry rodičů v poradenské služby a vzájemná spolupráce na úrovni samostatnost pedagogů při řešení náročných situací se žáky akceptace rodičů školy jako partnera pro jednání eliminace násilného chování mezi dětmi zvýšená spolupráce s rodiči 27

28 Záporná zjištění Demotivace dětí ke vzdělávání (příjem dětí na SŠ bez přijímacího řízení) VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Činnost zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů Plní se Neplní se ANO - Poskytovat pravidelnou konzultační činnost pedagogickému personálu Plní se Neplní se ANO - Systémově vykonávat činnost spec. ped. s problémovými dětmi, či skupinami Plní se Neplní se ANO - PLÁN ČINNOSTI NA NÁSLEDNÉ OBDOBÍ Pokračovat v činnosti zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů Rozšiřovat pravidelnou konzultační činnost pedagogickému personálu Systémově vykonávat činnost spec. pedagoga s dětmi, které podporu potřebují Intenzivně pracovat na zvyšování důvěry rodičů ke škole Zavádět další nové metody prevence a spolupráce se spolupracujícímu subjekty Navázat spolupráci se střediskem výchovné péče a využívat preventivní programy Intenzivněji rozvíjet institut práce s dítětem přímo v rodině Zachovávat legislativu a činnost dle: VYHLÁŠKY 116, ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška č. 256/2012 Sb.) Kadaň, dne: PhDr. Arabadžiev Sáva speciální pedagog PŘÍLOHOVÁ ČÁST: A. NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PRO KTERÉ JSOU DĚTI, DO TERAPIÍ ZAPOJENI B. POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO INDIVIDUÁLNÍ, ČI SYSTÉMOVÉ TERAPIE C. HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI (DOBRÁ, ČÁSTEČNÁ, ŽÁDNÁ) D. ODHADOVANÁ PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST E. VYUŽÍVÁNÍ TYPU NADSTANDARDNÍ SLUŽBY 28

29 NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PRO KTERÉ JSOU DĚTI, DO TERAPIÍ ZAPOJENI A 1.Agresivita, šikana vůči spolužákům 4% 2.Agresivita vůči pedagogům 2% 3.Školní nekázeň 58% 4.Omané a psychotropní látky 0% 5.Krádeže 1% 6.Na žádost rodičů a dětí 16% 7.Zdravotní důvody, hyndycap, ADHD apod. 2% 8.Náročné životní situace 17% POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO INDIVIDUÁLNÍ, ČI SYSTÉMOVÉ TERAPIE B Děti celkem Z toho dívky Z toho chlapci chlapci dívky HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI (DOBRÁ, ČÁSTEČNÁ, ŽÁDNÁ) C Spolupráce velmi dobrá Spolupráce částečná Spolupráce obtížná velmi dobrá částečná obtížná ODHADOVANÁ PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST PŮSOBENÍ D Procentuální odhad úspěšnosti řešení úkolů 89 % 29

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani 30. 8. 2013 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více