Komentář k návrhu rozpočtu na rok Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení"

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen požadavek na zakoupení protipovodňových pytlů, interiérového vysoušeče odvlhčovače a prostředků na zabezpečení spojení včetně záložního pracoviště krizového štábu ORP Frýdlant nad Ostravicí v budově horské služby Beskydy prodlužovačka apod požární ochrana Na hasičské zbrojnici Nová Ves byl při revizích komínu zjištěn nevyhovující stav nadstřešní části - oprava. Opakovaně předložen požadavek na výměnu oken v budově (poprvé uplatněn v roce 2008). Dále oprava sekačky na trávu, výměna 2 ks hadic a pořízení vysílačky. Předběžně je schváleno zakoupení hadic a oprava sekačky na trávu. V HZ Frýdlant nad Ostravicí proniká voda přes střechu do obytných částí oprava střechy. Další požadavky na úpravy budovy a pořízení vybavení: - Výměna luxferů v garážích za okna - Výměna topení a rozvodů v garážích - Dálkové ovládání otevírání vrat - Oprava podlahy v garáži stará část - Zřízení koupelny v přízemí - Zakoupení termokamery - Pneumatiky na R KERAX - Vysavač na vosy - Elektrická vrtačka - baterky s držáky - sušák na obuv - nových ochranných prostředků (přilby, oděvy atd.) z důvodu nevyhovujícího stavu některých kusů Předběžně byly schváleny požadavky na pneumatiky a pod nimi uvedené další zboží (vysavač na vosy..) V HZ Lubno je z důvodu nedostatečného zateplení opakovaně předložen požadavek na výměnu vstupních dveří do HZ (poprvé uplatněn v roce 2008). Další požadavky: - pořízení automobilní cisterny - naviják na Ford Transit - oprava PS 12 1

2 - servis pily, zakoupení nového řetězu - hadice - svítilny - držák svítilen do auta Předběžně byly schváleny požadavky na hadice, svítilny a držák svítilen do auta. Běžné výdaje všech jednotek SDH se měnily minimálně (do plusu i mínusu) jen s přihlédnutím na změnu cen, počty povinných školení apod Místní správa Odbor kancelář tajemnice spravuje finanční prostředky určené na mzdy zaměstnanců města Frýdlantu nad Ostravicí - jedná se o položky 5011 a 5029, sociální pojištění položka 5031, zdravotní pojištění položka 5032, zákonné pojištění zaměstnavatele položka 5038, náhrady mezd v době nemoci položka 5424, školení a vzdělávání zaměstnanců města položka Finanční prostředky u položky 5011 jsou plánovány dle současných hrubých mezd zaměstnanců města a následných změn platových tarifů dle dosažené praxe u jednotlivých zaměstnanců v roce Při plánování rozpočtu jsme vycházeli z čerpání roku 2012, a to z vynaložených prostředků na zabezpečení pracovních pohotovostí u vodoprávního úřadu, dále z hrazených přesčasových hodin zaměstnanců za svatby, kulturní a sportovní akce, havárie řešené odborem ŽPMaI, doprovod policie jako nezúčastěná osoba, mimořádné zásahy na úseku sociálně právní ochrany dětí, zajištění průběhu voleb, zajištění mimořádného úklidu při opravách a údržbě budov. Zároveň návrh rozpočtu pro rok 2013 u položky 5011 nebyl o dotaci na mzdy zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí, jako tomu bylo v loňském roce (zatím není doloženo, zda tato dotace bude poskytnuta a v jaké výši). Současně je navrženo navýšení finančních prostředků o případnou finanční motivaci zaměstnanců města, vyplývající z usnesení rady města č. 37/3.2 na základě výsledků procesně personálního auditu v rámci projektu výzvy č. 53. S tím souvisí i navýšení finančních prostředků u položek 5031 sociální pojištění a 5032 zdravotní pojištění. V porovnání s čerpáním rozpočtu v roce 2012 zůstává návrh rozpočtu ve stejné výši u položek 5424 náhrada mezd v době nemoci a 5167 školení a vzdělávání zaměstnanců města. Zpracovali: O.Herman Z. Matýsková, P. Šustaiová Frýdlant nad Ostravicí

3 Odbor vnitřní správy a obecní živnostenský úřad ( org.j. 02) Organizační jednotka 02 Místní správa Organizační jednotka 02 Vnitřní správa zahrnuje tyto oddíly: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy (provoz MěÚ) 3399 SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) Místní správa 6171 Finanční prostředky místní správy jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu volených orgánů a městského úřadu. Čerpání rozpočtu je závislé na nutnosti oprav strojů a zařízení, oprav budov, na cenách kancelářského materiálu, energií a dalších služeb souvisejících s provozem úřadu (výkony spojů, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů apod.). V navrhovaném rozpočtu na rok 2013 byly navýšeny vzhledem k rozpočtu z roku 2012 tyto položky: 5166 konzultační poradenské služby navýšení na žádost Ing. Ležákové na poradenskou činnost v rámci veřejných zakázek položka navýšena vzhledem k rostoucím cenám služeb, možnost zvýšení DPH 5195 odvody na nepl. povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené podmínky poskytování náhradního plnění se významným způsobem změnily od , stále ještě není jasné jakou část náhradního plnění si budeme moci uplatnit 201 výpočetní technika nákup materiálu položka navýšena z dle požadavku informatiků na Upgrade File serveru opravy navýšení z důvodu rostoucí potřeby oprav a údržby kancelářských strojů a to zejména starších tiskáren a kopírek programové vybavení navýšeno dle požadavků odborů RRaSÚ a KT program na zpracování dat pro územně analytické podklady, program na veřejné zakázky Naopak došlo k významnému snížení na položce: 5161 služby pošt kdy převodem velké části agendy oddělení sociálních věcí na úřady práce od došlo významným způsobem ke snížení poštovného za doporučené zásilky s doručenkou. Zpracovala: Kateřina Huserová Frýdlant nad Ostravicí,

4 Odbor školství, kultury a sociálních věcí (org.j. 03) Dětské dopravní hřiště Z organizace se hradí technické kontroly, případné opravy, pronájem mobilního wc a odvoz trávy a mzda správci hřiště MŠ Janáčkova 307 Základní škola Komenského 308 Základní škola T. G. Masaryka 4307 Hřiště na ulici Komenského V rámci organizace se zde ze služeb hradí technické kontroly a opravy vyplývající z těchto kontrol Knihovna Galerie Vzhledem k přestavbě kulturního domu bude Galerie uměleckého smaltu a litiny v provozu pouze v I. čtvrtletí., proto byly poníženy mzdy galeristy a uklízečky. Počítáme zde také s náklady na rozebrání a uschování stálých expozic a vyúčtování realizace výstav za II. pololetí Propagace Z organizace se hradí partnerská setkání, propagace města a různý propagační materiál, který využívá jak město, tak školy, sportovní, kulturní a ostatní organizace při různých akcích. 335 Osvětová beseda Největší položkou této organizace je úhrada koksu. 348 Kulturní dům Kulturní dům čeká v roce 2013 rekonstrukce, která se dotkne i jeho provozu. Z tohoto důvodu byly poníženy náklady na mzdy. Počítá se však s provozem v I. čtvrtletí, kdy proběhne plesová sezóna. Toto období je pro mzdy a energie nejnáročnější. V průběhu rekonstrukce bude topení mimo provoz. 409 Kronikáři Největší položkou této organizace jsou mzdy kronikářů. 709 Svátky hudby Z organizace je hrazeno ozvučení a osvětlení pro uspořádané koncerty a občerstvení pro jeden ze zahraničních souborů v rámci akce Mezinárodní folklórní festival. Zahraniční 4

5 soubor zde vystoupí jak v dopoledním programu, tak v rámci našich koncertů bez nároku na honorář a na oplátku my jim zajistíme celodenní program a občerstvení Ostatní činnosti v kultuře V roce 2013 počítáme s uspořádáním letního kina, divadla, koncertu a dalších aktivit, vše dle aktuální nabídky různých agentur. Předpokládáme, že některá vystoupení se uskuteční i v sále Základní umělecké školy. V plánu je i realizace Vánočního trhu. Z organizace se dále platí roznos a výlep plakátů. 855 Svatováclavský hudební festival Největší položkou je honorář pro účinkující. 916 Trh lidových řemesel Z této organizace se hradí odměna pořádající agentuře, mzdy a poplatky pro OSA. 918 Oslavy osvobození Největší položkou je honorář pro účinkující a kytky. 919 Beskydské informační centrum Z organizace se hradí část nákladů na mzdy pracovníka Beskydského informačního centra. 930 Beskydské folkování Hradí se zde hlavně náklady na osvětlení, ozvučení, koncertní vystoupení a propagaci. 956 Program přeshraniční spolupráce Z této položky se v rámci udržitelnosti projektu hradí platby za administraci a technickou správu komunikační techniky firmě e-signature s.r.o.. Na konci každého kalendářního roku jsou náklady rozúčtovány obcím zapojeným v projektu. Rovněž musíme počítat s variantou ukončení projektu, v tomto případě by se hradily náklady na závěrečnou konferenci, vypracování závěrečné hodnotící zprávy a přeshraniční strategie, které jsou v rozpočtu projektu plánovány v eurech (přepočítáno v kurzu 27 CZK/EUR) Památky Peníze z této organizace bývají použity na opravu památek. V roce 2013 se plánují drobné opravy kapliček a božích muk na území města, také úprava památníku na Nové Vsi Městský rozhlas Největší položkou z této organizace je vyplacení mzdy správci rozhlasu a úhrada poplatku OSA Noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Z organizace se hradí noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Hřiště na ulici Bezručova Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy. 5

6 780 Hřiště na ulici Harcovská Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy. 868 Hřiště na beach volejbal Z organizace se hradí mzda za úklid před sezónou a písek pro hřiště. 958 Hřiště na ulici Pionýrů Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy Školství, kultura a tělovýchova Z této organizace se hradí dárky, kytky a drobnosti týkající se menších kulturních a sportovních akcí většinou pro školy. 799 Frýdlantské sportovní hry Největší položkou z této organizace je úhrada pohárů pro akce v rámci Frýdlantských sportovních her Výzva č vzdělávání v egovernmentu Projekt bude k ukončen. Během následujících třech měsíců v roce 2013 by měly být všechny výdaje uhrazeny (prosincové mzdy a povinný audit projektu). Do roku 2013 se pozastávkou převedou nevyčerpané prostředky z roku 2012, poté dojde k vyúčtování celé přidělené dotace. 207 Výzva č.06 - Rozvoj služeb v egon Centrech Pro rok 2013 nejsou plánovány žádné nové výdaje. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nebyly hrazeny žádné výdaje projektu, budou finanční prostředky řešeny formou pozastávky. Výdaje na projekt byly schváleny zastupitelstvem města ve výši ,-Kč. V současné době se jen velice těžko odhaduje, jaké budou konečné náklady projektu. Výdaje na rok 2013 budou zahrnovat: Nákup dlouhodobého hmotný majetek hardware v částce ,-Kč, nákup dlouhodobého nehmotného majetku software, náklady na vnitřní integraci ,-Kč. Náklady na služby ,-Kč publicita a další náklady na služby, které v současné době nelze vyčíslit (např. poplatky za zveřejnění veřejných zakázek na webu Informačním systému veřejných zakázek). Dosud nevíme, zda bude nutné veřejné zakázky opakovat. U prvního výběrového řízení byly vysoutěženy tyto částky: dlouhodobý hmotný majetek ,-Kč, dlouhodobý nehmotný majetek ,-Kč. Toto výběrové řízení není ukončeno, je nutno počítat s tím, že pokud bude výběrové řízení znovu vyhlášeno, budou částky zcela odlišné. Dalšími náklady jsou náklady na vnitřní integraci úřadu v hodnotě ,-Kč. Výběrové řízení nebylo zahájeno. 209 Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích Bude se řešit pozastávkou vlastní finančních zdrojů, které nebyly vyčerpány v roce V roce 2013 budou hrazeny mzdy projektového týmu, povinný audit projektu. 6

7 Grantový systém Finanční prostředky určené pro grantový systém (sport, kultura, zájmová činnost a sociální věci) ve výši ,-Kč Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 oddělení sociálních věcí Navrhované částky na jednotlivých položkách jsou na úrovni rozpočtu roku Komunitní plánování rozpočet ,-Kč Pol ,-Kč dohody o provedení práce, pokud budou nutné. Pol ,-Kč nákup materiálu, prášků na praní, ručníků a kartridže. Pol ,-Kč na opravy ve středisku osobní hygieny, pokud budou nutné. Pol ,-Kč - na pohoštění při zasedání pracovních skupin Ostatní činnost, 716 Sociální nadace, zvýšeno z částky ,-Kč na ,-Kč z důvodu možnosti žádostí dalších poskytovatelů sociálních služeb na území našeho města Pohřebnictví, 947 Pohřby, částka zvýšena z 7.800,-Kč na částku ,-Kč. Jedná se o pohřby, které zemřelým vypravuje město, následně jsou tyto finanční prostředky navráceny zpět do rozpočtu města MMR ČR Domovy - celkem Z toho organizace 909 Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, pol neinvestiční příspěvek PO ,-Kč. Organizace 940 Dům pokojného stáří Frýdek-Místek, pol neinvestiční příspěvek ve výši ,-Kč, kdy jsme smluvně vázáni Domem pokojného stáří ve F-M, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou, částka je vázána na počet umístěných. Byla uzavřena v době stop stavu našeho domova pro seniory. Organizace 984 Rekonstrukce Domova Humanizace Domova pro seniory, pol ÚZ-2 mzdy, částka ,-Kč. Kapitálové výdaje 4357 Domovy celkem ,-Kč Organizace 984 Rekonstrukce domova Humanizace domova pro seniory, pol 6121 budovy, stavby, haly částka ,-Kč (investiční prostředky na rok 2013 projekt) Zpracovala: Mgr. Bc. Lenka Eliášová 7

8 Odbor životního prostředí, majetku a investic (org.j. 04) Příjmy Lesní hospodářství Příjem z těžby dříví. V lokalitě Ještěřák je plánována mýtní úmyslná těžba v množství cca 250 m3, současně bude v souladu s lesním zákonem zpracována případná vzniklá nahodilá těžba na lesním majetku města Nebytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb vybrané zálohy, vyúčtované platby a paušální částky na poskytované služby (teplo, SV, TUV, el. energie, plyn...) v souvislosti s nebytovými prostory 100 tis Kč 2132 nájmy NP - platby nájemného za užívání nebytových prostor (čp. 899, čp. 1218, čp. 308, čp. 3, garáž Harcovská, Smuteční obřadní síň, čp. 139 Úřad práce) 705 tis. Kč 2153 nájem za movitý majetek pronájem movitého majetku v rámci pronájmu NP (smuteční obřadní síň, Úřad práce) 16 tis. Kč 3632 Pohřebnictví příjmy z nájmu hrobových míst na pohřebišti ve Frýdlantě nad Ostravicí a Lubně komunální služby a územní rozvoj 2119 příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města - hrubý odhad, nelze stanovit přesnou částku smlouvy s ČEZ, a.s., Telefónicou a RWE jsou uzavírány průběžně na základě přijatých žádostí 100 tis. Kč 2131 příjmy z nájmu pozemků 98 tis. Kč 2133 movitý majetek pronájem movitého majetku mimo pozemky a nebytové prostory (osvětlené informační skříňky) 21 tis. Kč 3722 sběr a svoz komunálních odpadů Příjem od EKO-KOMu za třídění odpadu (svoz kontejnerů na separovaný odpad).. 8

9 Výdaje Zvláštní veterinární péče Z tohoto paragrafu budou hrazeny náklady spojené s odchytem zatoulaných a volně pobíhajících psů na území města (odchyt, veterinární ošetření, náklady za umístění psů v útulku v Sedlištích) a náklady na deratizaci hlodavců Lesní hospodářství Úhrada nákladů za smluvní výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH) pro Město Frýdlant nad Ostravicí, náklady na výkon funkce OLH ze zákona v obvodu ORP Frýdlant n. O. Dále budou hrazeny náklady na pěstební a těžební činnosti na lesním majetku města. V lokalitě Ještěřák je plánována mýtní úmyslná těžba v množství cca 250 m3, současně bude v souladu s lesním zákonem zpracována případná vzniklá nahodilá těžba na lesním majetku města. Budou hrazeny náklady na úklid klestu po těžbě. Bude provedena probírka a prořezávka v porostní skupině 2b2 lokalita Nová Ves u řeky Ostravice na ploše 0,17 ha. Dále budou hrazeny náklady na pěstební činnosti a to na zalesnění ploch po mýtní úmyslné těžbě v lokalitě Ještěřák, doplnění ploch sazenicemi tzv. vylepšování bukem v lokalitě Horská služba, Nová Ves, Ještěřák na ploše cca 1 ha. V lokalitě Ještěřák je plánováno zalesnění smrkem o velikosti holiny cca 0,05 ha. Dále bude zajištěna péče o nově založené kultury, která bude spočívat ve výseku nežádoucích dřevin a keřů, vyžnutí buřeně v porostu 2a9 lokalita Nová Ves o výměře cca 0,55 ha. Vyžínání bude provedeno i v lokalitě Ještěřák (výměra 1,69 ha) a Horská služba ( výměra 0,6 ha). V podzimním období bude zajištěna ochrana lesních kultur proti okusu zvěři u všech mladých porostů. V příštím roce budou hrazeny náklady na zpracování nového LHP pro lesní majetek města Ostatní záležitosti lesního hospodářství Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelské přehlídky trofejí a úhrada újmy vzniklé myslivecké stráži při výkonu její funkce Veřejná silniční doprava Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD vzniklé při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti na území města Úprava drobných vodních toků Čištění česel a hlavního stavidla, čištění stavidla u Moravie, vyčištění rozdělovacího objektu u nádraží VT Bahno, čištění usazovací nádrže na VT Bahno na ul. Okružní,, pomístní čištění koryt vodních toků VT Bahno, VT Hutný potok, VT Uhliský potok a náhonu Tichá voda. Kosení břehů vodních toků tj. úsek podél TGM mezi ul. Janáčkova a Nerudova (VT Hutný), úsek od p. Závady po stavebniny Orion, úsek od ul. Elektrárenská po ul. Komenského a od žel.kolejí (směr Frýdlant n.o. Frenštát p.r. ) po usazovací nádrž ul. Okružní ( náhon Tichá voda), před kosením bude v místě výskytu křídlatky proveden její postřik. V rámci tohoto paragrafu bude dále provedena oprava poškozených břehů náhonu Tichá voda u fotbalového hřiště Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9

10 Bude hrazen provoz sběrného dvoru, odstranění nebezpečných odpadů, svoz baterií v rámci zpětného odběru použitých baterií. Dále náklady na sběr starých léků v lékárnách Nakládání s komunálním odpadem Z tohoto paragrafu bude hrazen svoz kontejnerů na tříděný odpad, dále svoz a uložení odpadu z velkoobjemových kontejnerů, objemný odpad odevzdávaný občany na sběrném dvoře, sběr papírků v rámci pravidelného úklidu veřejného prostranství, svoz popelnic a svoz odpadkových košů na území města. V roce 2013 bude proveden výběr nového dodavatele na kompletní systém nakládání s komunálními odpady na území města Ostatní odpady Odstranění černých skládek odpadů na území města Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Bude hrazeno jarní a podzimní vyhrabávání, jarní a podzimní výsadba květinových záhonů, jejich údržba, údržba květinových stojanů (garsy) a parčíku u MěÚ, kosení zelených ploch, postřik a likvidace křídlatky. Dále oprava a údržba odpadkových košů, výměna poškozených sběrných nádob, oprava laviček. Údržba dřevin budou hrazeny náklady na kácení a ořez dřevin na území města, což spočívá v tvarování živých plotů, odstranění suchých a poškozených dřevin. U všech keřových porostů na pozemcích města bude proveden pravidelný udržovací a zmlazovací řez. Dále bude provedena náhradní výsadba dřevin na pozemcích města a kontrola nových výsadeb, opravy opěrných kůlů a úvazků, odstranění výmladků a v případě sucha bude provedena zálivka. Budou řešeny opodstatněné podněty občanů a organizací ke stavu dřevin na území města. 22- Doprava 2212 Silnice 847 Autobusové zastávky 5171 opravy Finanční prostředky slouží na opravy a udržování 18-ti autobusových zastávek. U zastávek z polykarbonátu se jedná o výměru výplní, u zděných zastávek o izolace, nátěry, opravy střešních konstrukcí u dřevěných zastávek pak o výměny desek, nátěry. Cca 3 x ročně pak probíhá čistění prostor aut.zastávek. Pro r.2013 počítáme s opravou aut.zast. na autobusovém stanovišti ve Frýdlantě n.o. nátěr, výměna horního vlnitého dílu a opravou aut.zastávky v kolii Nová Ves Opravy a údržba místních komunikací 5171 ostatní opravy Oprava mostu ev.č M1 přes VT Lubenec u zahr. kolonie 10

11 po provedení hlavní prohlídky mostu z r je most v havarijním stavu, je realizována PD Finanční náklady na realizaci stavby DPH 700 tis. vč. Oprava ÚK ev.č. 237 k.ú. Lubno požadavek občanů z r.2010, v roce 2011 eko havárie z důvodu nerovného povrchu došlo k proražení olejové nádrže u motor. vozidla a následnému úniku oleje na komunikaci, komunikace se nachází ve svažitém terénu. Stávající povrch komunikace z penetračního kakadami v délce 190m je dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a natékáním povrchových vod značně narušen,stávající propustek pro odvod povrchových vod je nefukční. Finanční náklady na realizaci stavby 600 tis. vč. DPH Oprava chodníku na MK Janáčkova - sídliště chodník se nachází v lokalitě s vysokou koncentrací obyvatel, slouží jako spojnice mezi podchodem a centrem města, opakované žádosti občanů, v deštivém období je chodník neprůchozí s ohledem na souvislé kaluže Finanční náklady na realizaci stavby DPH 600 tis. vč. Oprava chodníku na ul. Ondřejnická stávající povrch chodníku z litého asfaltu je narušen kořenovým systémem vzrostlých stromů (břízová alej)vykazuje četné nerovnosti - oprava je podmíněna odstraněním stávajících přestárlých stromů - při frézování starého povrchu dojde k vytržení kořenů stromů a zeslabení jejich kořenového systému, který může být příčinou jejich vyvrácení Finanční náklady na realizaci stavby 300 tis. vč. DPH Zřízení chodníku u pomníku Partyzán chodník bude zřízen v trase pohybu občanů po městské zeleni Finanční náklady na realizaci stavby 100 tis. vč. DPH Oprava povrchu MK SNP souvislý oboustranný pokles vozovky u krajnice komunikace, narušení prasklinami a výtluky Finanční náklady na realizaci stavby 500 tis. vč. DPH - nutné opravy výtluků v povrchu komunikací po zimním období tryskovou metodou JETPATCH rozsah bude upřesněn dle průběhu zimy 300 tis. vč. DPH - nepředvídané opravy, přívalové deště, kalamity, vandalizmus, dopr. nehody na MK, chodnících, silnič. vpustích, odvodňov.žlabech, mostech 300 tis. vč. DPH 1046 celkem tis Kč. vč.dph 11

12 1048 Čištění místních komunikací 5169 služby - čištění a úklid podchodu (4x měsíčně) - zametání a úklid autobusových zastávek - čištění chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch (parkoviště) - čištění silničních příkopů, silničních vpustí, odvodň. žlabů ACO-D, horských vpustí, propustků - čištění dešťové kanalizace tlakovým vozem - čišťění kritických míst po přívalových deštích(horské vpusti na komunikacích s vysokým spádem v okrajových částech města a k.ú. Lubno - kosení a mulčování silničních příkopů - chemická likvidace zeleně v chodnících a krajnicích MK - likvidace odpadu - ořez vegetace stromů a keřů - obnovení silničních příkopů - úklid a likvidace listí v období říjen, listopad 1049 Zimní údržba místních komunikací 5169 služby Úhrada zimní údržby, což mimo jiné představuje nákup kameniva, písku, ekologické soli včetně dovozu, dovoz a rozmístění sněhových zábran, vyhrnování sněhu, posyp struskou, odstraňování zmrazků, úklid sněhu, ručně a strojně na chodnících a na parkovištích, čištění křižovatek, odstranění kameniva z MK a chodníků. Zimní údržba se zabezpečuje na základě smlouvy o dílo č. 01/98 ze dne 30.ledna 1998 ve znění dodatku č.1 ze září 2005 a dodatku č. 2 z prosince 2008, na základě které se zimní údržba v období od 1.11 do sjednána následovně : Město uhradí zhotoviteli měsíční paušální částku ve výši ,- Kč včetně DPH. Součástí této měsíční paušální platby je úhrada za provádění zimní údržby v celkové částce ,- Kč bez DPH stanovené dle aktuálního ceníku prací, v němž budou všechny ceny sníženy na 68 %. Nad rámec paušální platby hradí objednatel cenu za skutečně odvedené práce zimní údržby, ve výše uvedeném sníženém ocenění. Pokud celková fakturovaná částka včetně paušálních plateb v období příslušného kalendářního roku dosáhne ,- Kč bez DPH, je ujednáno, že úhrada za provádění zimní údržby nad rámec této částky je součástí paušálních plateb a nebude městu zhotovitelem fakturována. V případě schválení výdaje v rozpočtu r v hodnotě nižší než 6 mil. Kč je potřeba počítat s možností potřeby navýšení rozpočtu r na 6 mil. Kč v druhém pololetí v případě nepříznivých klimatických podmínek Údržba podchodu 5171 opravy -prohlídky a údržba 3 ks čerpacích studní a 3ks čerpadel (nepřetržitý provoz), opravy osvětlení podchodu, vytápění podlahy, odstraňování následků vandalizmu - poškození střechy, dřevěných stěn, oken podchodu - nutná oprava stropu podchodu v místě dilatační spáry nad schody u výstupu směr MK Hukvaldská - dochází k zatékání vody do prostoru podchodu, závada se v průběhu posledních 2let rozšířila 2219 Záležitosti na pozemních komunikacích 848 Dopravní značky 12

13 5139 nákup materiálu Finanční prostředky k nákupu dopravního značení a příslušenství ( dopravní značky, patky, sloupky, spojovací materiál ). Každým rokem dochází k obnově vybledlého dopravního značení. Finanční prostředky čerpány na osazování nového dopravního značení a jiných bezpečnostních prvků v dopravě a provádění vodorovného dopravního značení opravy opravy poškozeného dopravního značení 5166 studie Finanční prostředky pro zpracování dopravních studií potřebných k řešení vzniklých požadavků: např. zřízení přechodu pro chodce, posouzení šířkových parametrů komunikací s návrhem řešení, návrh parkovacích stání apod.. Pro r.2013 plánujeme zadat zpracování dopravní studie ul.dvořákova. 890 Městský informační systém Nájem za umístění inf.tabulí s označením MěÚ Frýdlant n.o., budova čp.139, čp.3 a čp opravy Finanční prostředky slouží k údržbě zeleného inf.systému, na údržbu označníku cyklostezek, inf.systému ulic, údržbu plakátovacích ploch, mapových ploch a propagačních skříněk. Cyklostezka 5171 oprava a údržba Finanční prostředky na údržbu cyklostezky, která bude dokončena nejpozději do Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 801 Fontány 5151 voda Finanční prostředky na pokrytí nákladů spotřeby vody fontána na ul.poštovní / v rámci provozu se musí fontána, z důvodu čištění, několikrát za provozní období květen až říjen vypustit a znovu napustit/ el. entergie Finanční prostředky na pokrytí spotřebované el.energie provoz fontány na ul.poštovní opravy Čerpání fin. prostředků je použito na zprovoznění fontány( u pošty) a kašny ( na Náměstí), jejich pravidelnou údržbu, nákup a opravy čerpadel, desinfekci Odvádění a čištění odpadních vod II. etapa kanalizace Frýdlant n. Ostravicí, lokalalita Kamenec Vyhlídka tato položka zahrnuje příspěvek města Svazku obcí Čistá Odra na dokončení II. etapy kanalizace, která má být dle harmonogramu dokončena a kolaudována v březnu Jedná se o pokrytí tzv. neuznatelných nákladů, které dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí jednoznačně hradí investor. Mezi neuznatelné náklady patří např. celková úprava povrchu komunikací, prodloužení hlavních kanalizačních řadů apod. 31- Školy 3111 Mateřské školy 13

14 5169 tato položka na služby je u každé budovy MŠ v min. výši 5 tis. Kč využití na technickou pomoc, malý projekt, posudek, kontrolní zprávu apod. 300 MŠ Janáčkova tis. Kč stěžejní je dokončení výměny oken, v případě zůstatku fin. prostředků výměna podlahy ve třídě sluníčko, oprava venkovní izolace podél budovy, oprava kabřince, přístřešku na popelnice, oprava podlahy ve skladu zeleniny. 301 MŠ Smetanova tis. Kč nátěr fasády. 304 MŠ Nová Ves tis. Kč - v budově MŠ Nová Ves výměna PVC krytiny ve třídě, výměna oddělovacích příček na WC, oprava omítky na zadním schodišti, oprava balkonu, v budově MŠ Lubno - oprava zámkové dlažby na přístupovém chodníku a v případě potřeby výměna akumulačních kamen Základní školy 5169 tato položka na služby je u každé budovy ZŠ ve výši tis. Kč využití na technickou pomoc, malý projekt, posudek, kontrolní zprávu apod. 307 ZŠ Komenského tis. Kč odvodňovací kanálky na nádvoří ZŠ, výměna dalších protipožárních dveří, oprava střechy nad tělocvičnou, stavební úpravy v šatnách u tělocvičny. 308 ZŠ TGM tis. Kč stavební úprava učebny výtvarné výchovy v části budovy pronajaté gymnáziu, v návaznosti na investiční akci zateplení ZŠ TGM pokračování ve výměně vnitřních dveří, drobné akutní opravy. 311 ZŠ Nová Ves tis. Kč oprava chodníku, stavební úpravy výdejního okénka v jídelně, výměna krytů na radiátory, případně nátěr oplocení školního pozemku. Bude ještě posouzeno, zda nebude upřednostněna výměna podlahy v jídelně a kuchyni (před případnou realizací nutno řešit statiku, průzkum atd.) Školní stravování ZŠ TGM (EUREST) tis. Kč - kontroly, revize (elektro, plyn, komíny, hasicí technika, chladící zařízení) včetně následného odstraňování závad tis. Kč opravy instalací, podlah, případně další dle aktuální potřeby. 33- Kultura, církev a sdělovací prostředky 3319 Záležitosti kultury org. 335 Osvětová beseda Lubno tis. Kč kontrola, revize tis. Kč drobné opravy střecha, topení aj. instalace Činnosti registrovaných církví 871 Kongregace milosrdných sester sv. K. Boromejského 14

15 5223- neinvestiční transfery církvím 4. splátka finančního daru Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na opravy nemocnice v Praze dle uzavřené darovací smlouvy ze dne , schválené usnesením č. 21/6.4 zastupitelstva města, konaného dne ( splatnost celkem 7 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč uhrazeny, r a r splátky ve výši á 2 mil. Kč ) 3341 Rozhlas 338 Městský rozhlas 5171 opravy - běžná údržba vzdušného vedení a tlampačů v k.ú. Lubno a Nová Ves, výměna dřevěných sloupů + rezerva pro odstranění případných poruch v rozhlasových ústřednách v k.ú. Lubno a Nová Ves, které jsou technicky nevyhovující. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bydlení 397 Bytové hospodářství pol nákup materiálu nákup materiálu pol. zálohové platby energií v pol. 5151, 5152, 5154, voda pro všechny bytové domy v majetku města rozúčtovatelná položka teplo pro dům čp. 899 ul. Pionýrů a DPS rozúčtovatelná položka elektrická energie pro všechny domy v majetku města s výjimkou DPS čp a 1551 ul. Pionýrů rozúčtovatelná položka teplá užitková voda pro domy čp. 899, 1550, 1551 ul. Pionýrů rozúčtovatelná položka. Částečně rozúčtovatelná položka (čištění komínů, servis výtahů, opravy výtahů, úklid, vývoz žump) a nerozúčtovatelná položka (kontrola a revize hasících přístrojů) opravy V bytovém domě čp. 899 ul. Pionýrů se provádí výměny oken, podlahové krytiny, kuchyňských linek a některých zařizovacích předmětů, před předáním bytů novým nájemníkům. Běžné opravy domů na ul. Noremské. Je nutno počítat s opravami střech, které nejsou v dobrém technickém stavu Noremská 296 a 309 a Pionýrů čp. 1550, 1551 pol nákup materiálu nákup materiálu pol el. energie Elektrická energie pro domy s pečovatelskou službou rozúčtovatelná položka. pol. Částečně rozúčtovatelná položka (napojení objektu na pult centrální ochrany, servis výtahů, úklid) a nerozúčtovatelné položky (požární ochrana, revize SOZ, revize EPS, servis motoragregátu). pol opravy 15

16 Běžná údržba objektu Bytová výstavba ul. Školní pol nákup materiálu nákup materiálu pol úroky pol. zálohové platby energií v pol. 5151, 5152, 5154, 5157, 5151 voda rozúčtovatelná položka teplo pro byty ul. Školní rozúčtovatelná položka 5154 elektrická energie rozúčtovatelná položka teplá užitková voda rozúčtovatelná položka Servis výtahů, úklid. 215 Fond na opravu a údržbu byt. domů ul. Školní pol služby peněžních ústavů pol. revize hasicích přístrojů pol opravy a údržba opravy a údržba 3613 Nebytové hospodářství 49 Nebytové prostory čp , 5153, 5154, 5162, platby za vodné, stočné a srážkovou vodu, faktury se přeúčtovávají nájemníkům nebytových prostor v domě 5153 zálohově je hrazen plyn v NP BIC F-M, který je v rámci ročního vyúčtování přefakturován k úhradě uživatele nebytových prostor 5154 zálohově hrazena el. energie společné prostory schodiště, jednou ročně po vyúčtování je spotřeba přeúčtována k úhradě nájemcům nebytových prostor jedná se o platby za telefony BIC F-M, které jsou každý měsíc přefakturovány a uhrazeny kontrola hasicích přístrojů, revize el.zařízení, hromosvodu, plynu opravy čištění a opravy okapů, běžná drobná údržba 1397 Nebytové prostory (ul. Nádražní 1218, čp. 3, čp. 899, garáže Harcovská 5139 nákup materiálu spotřební materiál, zámky, klíče 5151, 5152, 5154 zálohy na spotřebu vody, el. energie a plynu následně přeúčtovány jednotlivým odběratelům - revize elektro, plyn, hromosvody, kontrola hasicích přístrojů 5171-opravy běžná údržba 1807 veřejné WC + středisko soc. služeb 5011 platy zaměstnanců 5031 zákonné soc. pojištění 16

17 5032 zákonné zdravotní pojištění 5139 nákup materiálu čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, toal.papír odvoz komunálního odpadu, stravenky zaměstnanců, kontrola has. přístrojů 5171-opravy opravy vodoinstalace, elektro, 3631 Veřejné osvětlení 1052 nákup el. energie 5154 elektrická energie Platby za elektrickou energii pro veřejné osvětlení města a podchod probíhají po celý rok formou měsíčních zálohových plateb s ročním vyúčtováním odběru Údržba veřejného osvětlení 5171-opravy - běžná údržba, revizní prohlídky a opravy vedení, stožárů,sloupů, svítidel (výměna výbojek), el. rozvaděčů, postupná výměna nevyhovujících svítidel a nadzemního vedení VO, obnova nátěrů ocel. stožárů VO, vše k.ú. Frýdlant n.o. - rezerva na odstranění nepředpokládaných závad na zařízeních VO (např. dopravní nehody s následkem poškození stožárů a sloupů VO, vandalismus, zhoršené povětrnostní vlivy apod Vánoční výzdoba -dodání a instalace vánočního stromu, nazdobení, zapojení elektro, revizní zpráva, údržba a demontáž vánoční výzdoby z období vánoc 2011, odstranění a likvidace vánoč. stromu 3632 Pohřebnictví 50 Hřbitov 5151 voda Finanční prostředky na pokrytí vody spotřebované na pohřebišti ve Frýdlantě n.o.. Finanční prostředky pokrývají náklady na správu pohřebišť ve Frýdlantě n.o. a Lubně. Správa zahrnuje : posek trávy, zametání chodníků, vyhrabávaní listí, ořezy keřů a stromů, zimní údržbu, administrativní správu apod.. Ve finančních prostředcích na správu jsou zahrnuty i finanční prostředky na vývoz 4 kontejnerů s odpadem, které však dle zákona o pohřebnictví nelze zahrnout do nákladu na správu, tzn. nemůžou být zahrnuty do kalkulace při stanovení ceny za služby spojené s nájmem hrobových míst. Příloha - rozpis příjmu a výdajů od r opravy a údržba Finanční prostředky na nezbytné opravy. V r.2012 se jednalo o opravu vodovodní přípojky ke studni a nezbytné opravy části hřbitovní zdi. V roce 2013 bude nutné provést opět další opravy části kamenné hřbitovní zdi, která se rozpadá nákup materiálu výroba inf. cedulek pro hřbitovy 51 Smuteční obřadní síň 5171 opravy Pro rok 2013 byla požadovaná částka 500 tis. na opravu ploché střechy neboť od r.2008 do r.2011 bylo na opravy této střechy vyčerpáno již ,-Kč. V r.2008 proběhla oprava za ,-Kč, v r.2009 za ,-Kč, v r.2010 za ,-Kč, v r.2011 za ,-Kč. Pro rok 17

18 2012 bude opět zadána oprava, z důvodu zatékání. Zatékání se objevuje pokaždé v jiném místě. Střecha má cca 690m2 a navíc se na ní nachází 10 ks světlíků z plexiskla, které osvětlují vnitřní chodbové prostory. Od r do r byly na opravy smuteční obřadní síně každoročně přidělovány fin. prostředky pouze na nezbytné opravy, a to vždy ve výši ,-Kč / rok. Z této částky byly hrazeny opravy střechy, malby, nátěry oken, dveří, opravy osvětlení. Roční nájemné, které město získává do rozpočtu z pronájmu smuteční síně činí pro r ,-Kč, r ,-kč, r ,-kč. V případě nepřidělení prostředků na opravu střechy je potřeba ponechat pro rok 2013 v rozpočtu min. finanční prostředky nutné pro zabezpečení provozu smuteční obřadní síně ve výšit ,-Kč Komunální služby a územní rozvoj 11 drobné akce tis. Kč - nákup služeb - drobný projekt, posudek, technická pomoc, zaměření na nemovitosti nebo záležitosti, které nemají vlastní organizaci tis. Kč -opravy a udržování drobné, neplánované opravy a stavební úpravy, příp. odstranění havarijních stavů (objekty bez vlastní org.) 22 Převody a prodeje nemovitostí 5166 studie, znalecké posudky stanovení obvyklého nájemného v NP pro podporu de minimis, ZP pro prodej/výkup objektů finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města - zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro prodej a nájem nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví města 23 Pozemky 5164 nájem pozemků pronájem pozemků, kde obec figuruje jako nájemce 5166 studie, znalecké posudky ZP pro stanovení hodnoty věcných břemen, ZP pro prodej/výkup pozemků finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města - zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro prodej a nájem pozemků či jejich částí ve vlastnictví města, vyhotovování GP po realizaci staveb či stavebních úprav související se změnou území včetně odstraňování letitých nesouladů evidence nemovitostí se stavem evidovaným v katastru nemovitostí u k.ú. Frýdlant n.o., Lubno a Nová Ves a souvisejícími činnosti ( odnětí půdy z LPF, změna kultur pozemků, přidělení BPEJ),na vytyčování vlastnických hranic v případě sporů, opravy a udržování -stavební dvůr města za firmou AVE CZ - likvidace porostů křídlatky postřikem Randop, likvidace křovin zasahujících do konstrukce oplocení, kosení travnatých ploch, opravy oplocení, odstranění následků vandalizmu, nepříznivých povětrnostních vlivů 5361 nákup kolků na úhradu správních poplatků při vkladu smluvních vztahů do katastru nemovitostí, na soudní žaloby města 5362 platby daní a poplatků úhrada platby daně z převodu nemovitostí z uzavřených smluvních vztahů, hrazena Finančnímu úřadu 18

19 63- Finanční operace 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 796 Pojištění majetku obce 5163 pojištění majetku úhrada pojištění majetku města v rozsahu smlouvy, jejíž plnění s pojišťovnou zabezpečuje finanční odbor Kapitálové výdaje 22- Doprava 2212 Doprava. Lávka přes potok Hutný tis. Kč projektová dokumentace na obnovu lávky přes potok Hutný ( z ul. Podlesí na ul. Ondřejnickou) 2219 Záležitosti na pozemních komunikacích 941 Kompletace páteřní cyklotrasy Baška Ostravice tis. Kč podíl vlastních zdrojů města na rok 2013 na realizaci stavby tis. Kč podíl vlastních zdrojů obcí Baška, Pržno a Ostravice na rok 2013 na realizaci stavby Rekonstrukce silnice III/48418 do Nové Vsi tis. Kč podíl města pro rok 2013 na předmětné stavbě (chodník a stání pro autobusy na Harcovské, veřejné osvětlení, městský rozhlas v Nové Vsi, opěrné zídky, přeložka oplocení, přeložka nn) Odvádění a čištění odpadních vod 1914 II. etapa kanalizace Frýdlant n. Ostravicí, lokalita Kamenec-Vyhlídka 6121 budovy, stavby haly Tato položka představuje dokončení II. etapy kanalizace, která byla zahájena v r s předpokládaným ukončením březen Plánované finanční prostředky budou použity na úhradu neuznatelných finančních nákladů na opravu komunikací a rozšíření kanalizačních řadů. 31- Školy 2309 Zateplení ZŠ TGM tis. Kč doložený podíl města pro rok 2013 na zajištění vlastních zdrojů (výměna oken + zateplení) za předpokladu, že město získá dotaci v očekávané výzvě na zateplování budov v rámci OPŽP. Tato částka posílí převedené finanční prostředky z roku Kultura, sdělovací prostředky 3319 Záležitosti kultury 1348 Stavební úpravy a nástavba KD ve Frýdlantě n.o tis. Kč podíl vlastních zdrojů města pro rok Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj 23 - Pozemky 6130 výkup pozemků 19

20 finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města řešící narovnání a vypořádání vlastnických vztahů v k.ú. Frýdlant n.o., Lubno a Nová Ves u Frýdlantu n.o. obce Frýdlant nad Ostravicí, uzavíráním kupních smluv, směnných smluv, pro vyřešení jak nově vzniklých skutečností, tak odstranění nesrovnalostí vzniklých v minulosti. Ve Frýdlantě n.o Ing. Miroslav Widlarz Příloha k 5169 nákup služeb-hřbitov Celkový rozpis nákladů za r.2009, r.2010 a r.2011 na správu pohřebišť Frýdlant nad Ostravicí, Lubno, včetně příjmu z nájmu hrobů. r.2009 rozpočet z toho správa z toho kontejnery předpokládaný příjem z nájmu , , ,- skutečné náklady skutečné příjmy z nájmu hrobů , , ,- uzavřeno 250 smluv r.2010 rozpočet z toho správa z toho kontejnery předpokládaný příjem z nájmu , , , ,- skutečné náklady skutečné příjmy z nájmu hrobů , , , ,- uzavřeno 331 smluv r.2011 rozpočet z toho správa z toho kontejnery předpokládaný příjem z nájmu , , , ,- skutečné náklady skutečné příjmy z nájmu hrobů , , , ,- uzavřeno 226 smluv Pozn. správu pohřebišt resp.uzavírání smluvních vztahů na hrobová místa přezval MěÚ Frýdlant n.o. od r.2009, do té doby byly veškeré náklady i příjmy řešeny prostřednictvím správy hřbitova. Z důvodu neúplné evidence hrobových míst jsou náklady i příjmy pro každý rok pouze odhadovány. Zpracovala: Radka Grossmannová, odbor ŽPMaI Dne:

příjmy název položky

příjmy název položky Rozpočet na rok 2011 Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 88 917,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 15 000,0 1112 daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Návrh rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Rozpočet města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112 daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012

Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012 Obec Korolupy Příjmy IČ: 00600423 Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012 Příjmy celkem: 3 704,90 tis. Kč Par. Pol. ÚZ ZP Částka příjem Popis Poznámka 1111 414,60 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a fun. požitků

Více