Komentář k návrhu rozpočtu na rok Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení"

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen požadavek na zakoupení protipovodňových pytlů, interiérového vysoušeče odvlhčovače a prostředků na zabezpečení spojení včetně záložního pracoviště krizového štábu ORP Frýdlant nad Ostravicí v budově horské služby Beskydy prodlužovačka apod požární ochrana Na hasičské zbrojnici Nová Ves byl při revizích komínu zjištěn nevyhovující stav nadstřešní části - oprava. Opakovaně předložen požadavek na výměnu oken v budově (poprvé uplatněn v roce 2008). Dále oprava sekačky na trávu, výměna 2 ks hadic a pořízení vysílačky. Předběžně je schváleno zakoupení hadic a oprava sekačky na trávu. V HZ Frýdlant nad Ostravicí proniká voda přes střechu do obytných částí oprava střechy. Další požadavky na úpravy budovy a pořízení vybavení: - Výměna luxferů v garážích za okna - Výměna topení a rozvodů v garážích - Dálkové ovládání otevírání vrat - Oprava podlahy v garáži stará část - Zřízení koupelny v přízemí - Zakoupení termokamery - Pneumatiky na R KERAX - Vysavač na vosy - Elektrická vrtačka - baterky s držáky - sušák na obuv - nových ochranných prostředků (přilby, oděvy atd.) z důvodu nevyhovujícího stavu některých kusů Předběžně byly schváleny požadavky na pneumatiky a pod nimi uvedené další zboží (vysavač na vosy..) V HZ Lubno je z důvodu nedostatečného zateplení opakovaně předložen požadavek na výměnu vstupních dveří do HZ (poprvé uplatněn v roce 2008). Další požadavky: - pořízení automobilní cisterny - naviják na Ford Transit - oprava PS 12 1

2 - servis pily, zakoupení nového řetězu - hadice - svítilny - držák svítilen do auta Předběžně byly schváleny požadavky na hadice, svítilny a držák svítilen do auta. Běžné výdaje všech jednotek SDH se měnily minimálně (do plusu i mínusu) jen s přihlédnutím na změnu cen, počty povinných školení apod Místní správa Odbor kancelář tajemnice spravuje finanční prostředky určené na mzdy zaměstnanců města Frýdlantu nad Ostravicí - jedná se o položky 5011 a 5029, sociální pojištění položka 5031, zdravotní pojištění položka 5032, zákonné pojištění zaměstnavatele položka 5038, náhrady mezd v době nemoci položka 5424, školení a vzdělávání zaměstnanců města položka Finanční prostředky u položky 5011 jsou plánovány dle současných hrubých mezd zaměstnanců města a následných změn platových tarifů dle dosažené praxe u jednotlivých zaměstnanců v roce Při plánování rozpočtu jsme vycházeli z čerpání roku 2012, a to z vynaložených prostředků na zabezpečení pracovních pohotovostí u vodoprávního úřadu, dále z hrazených přesčasových hodin zaměstnanců za svatby, kulturní a sportovní akce, havárie řešené odborem ŽPMaI, doprovod policie jako nezúčastěná osoba, mimořádné zásahy na úseku sociálně právní ochrany dětí, zajištění průběhu voleb, zajištění mimořádného úklidu při opravách a údržbě budov. Zároveň návrh rozpočtu pro rok 2013 u položky 5011 nebyl o dotaci na mzdy zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí, jako tomu bylo v loňském roce (zatím není doloženo, zda tato dotace bude poskytnuta a v jaké výši). Současně je navrženo navýšení finančních prostředků o případnou finanční motivaci zaměstnanců města, vyplývající z usnesení rady města č. 37/3.2 na základě výsledků procesně personálního auditu v rámci projektu výzvy č. 53. S tím souvisí i navýšení finančních prostředků u položek 5031 sociální pojištění a 5032 zdravotní pojištění. V porovnání s čerpáním rozpočtu v roce 2012 zůstává návrh rozpočtu ve stejné výši u položek 5424 náhrada mezd v době nemoci a 5167 školení a vzdělávání zaměstnanců města. Zpracovali: O.Herman Z. Matýsková, P. Šustaiová Frýdlant nad Ostravicí

3 Odbor vnitřní správy a obecní živnostenský úřad ( org.j. 02) Organizační jednotka 02 Místní správa Organizační jednotka 02 Vnitřní správa zahrnuje tyto oddíly: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy (provoz MěÚ) 3399 SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) Místní správa 6171 Finanční prostředky místní správy jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu volených orgánů a městského úřadu. Čerpání rozpočtu je závislé na nutnosti oprav strojů a zařízení, oprav budov, na cenách kancelářského materiálu, energií a dalších služeb souvisejících s provozem úřadu (výkony spojů, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů apod.). V navrhovaném rozpočtu na rok 2013 byly navýšeny vzhledem k rozpočtu z roku 2012 tyto položky: 5166 konzultační poradenské služby navýšení na žádost Ing. Ležákové na poradenskou činnost v rámci veřejných zakázek položka navýšena vzhledem k rostoucím cenám služeb, možnost zvýšení DPH 5195 odvody na nepl. povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené podmínky poskytování náhradního plnění se významným způsobem změnily od , stále ještě není jasné jakou část náhradního plnění si budeme moci uplatnit 201 výpočetní technika nákup materiálu položka navýšena z dle požadavku informatiků na Upgrade File serveru opravy navýšení z důvodu rostoucí potřeby oprav a údržby kancelářských strojů a to zejména starších tiskáren a kopírek programové vybavení navýšeno dle požadavků odborů RRaSÚ a KT program na zpracování dat pro územně analytické podklady, program na veřejné zakázky Naopak došlo k významnému snížení na položce: 5161 služby pošt kdy převodem velké části agendy oddělení sociálních věcí na úřady práce od došlo významným způsobem ke snížení poštovného za doporučené zásilky s doručenkou. Zpracovala: Kateřina Huserová Frýdlant nad Ostravicí,

4 Odbor školství, kultury a sociálních věcí (org.j. 03) Dětské dopravní hřiště Z organizace se hradí technické kontroly, případné opravy, pronájem mobilního wc a odvoz trávy a mzda správci hřiště MŠ Janáčkova 307 Základní škola Komenského 308 Základní škola T. G. Masaryka 4307 Hřiště na ulici Komenského V rámci organizace se zde ze služeb hradí technické kontroly a opravy vyplývající z těchto kontrol Knihovna Galerie Vzhledem k přestavbě kulturního domu bude Galerie uměleckého smaltu a litiny v provozu pouze v I. čtvrtletí., proto byly poníženy mzdy galeristy a uklízečky. Počítáme zde také s náklady na rozebrání a uschování stálých expozic a vyúčtování realizace výstav za II. pololetí Propagace Z organizace se hradí partnerská setkání, propagace města a různý propagační materiál, který využívá jak město, tak školy, sportovní, kulturní a ostatní organizace při různých akcích. 335 Osvětová beseda Největší položkou této organizace je úhrada koksu. 348 Kulturní dům Kulturní dům čeká v roce 2013 rekonstrukce, která se dotkne i jeho provozu. Z tohoto důvodu byly poníženy náklady na mzdy. Počítá se však s provozem v I. čtvrtletí, kdy proběhne plesová sezóna. Toto období je pro mzdy a energie nejnáročnější. V průběhu rekonstrukce bude topení mimo provoz. 409 Kronikáři Největší položkou této organizace jsou mzdy kronikářů. 709 Svátky hudby Z organizace je hrazeno ozvučení a osvětlení pro uspořádané koncerty a občerstvení pro jeden ze zahraničních souborů v rámci akce Mezinárodní folklórní festival. Zahraniční 4

5 soubor zde vystoupí jak v dopoledním programu, tak v rámci našich koncertů bez nároku na honorář a na oplátku my jim zajistíme celodenní program a občerstvení Ostatní činnosti v kultuře V roce 2013 počítáme s uspořádáním letního kina, divadla, koncertu a dalších aktivit, vše dle aktuální nabídky různých agentur. Předpokládáme, že některá vystoupení se uskuteční i v sále Základní umělecké školy. V plánu je i realizace Vánočního trhu. Z organizace se dále platí roznos a výlep plakátů. 855 Svatováclavský hudební festival Největší položkou je honorář pro účinkující. 916 Trh lidových řemesel Z této organizace se hradí odměna pořádající agentuře, mzdy a poplatky pro OSA. 918 Oslavy osvobození Největší položkou je honorář pro účinkující a kytky. 919 Beskydské informační centrum Z organizace se hradí část nákladů na mzdy pracovníka Beskydského informačního centra. 930 Beskydské folkování Hradí se zde hlavně náklady na osvětlení, ozvučení, koncertní vystoupení a propagaci. 956 Program přeshraniční spolupráce Z této položky se v rámci udržitelnosti projektu hradí platby za administraci a technickou správu komunikační techniky firmě e-signature s.r.o.. Na konci každého kalendářního roku jsou náklady rozúčtovány obcím zapojeným v projektu. Rovněž musíme počítat s variantou ukončení projektu, v tomto případě by se hradily náklady na závěrečnou konferenci, vypracování závěrečné hodnotící zprávy a přeshraniční strategie, které jsou v rozpočtu projektu plánovány v eurech (přepočítáno v kurzu 27 CZK/EUR) Památky Peníze z této organizace bývají použity na opravu památek. V roce 2013 se plánují drobné opravy kapliček a božích muk na území města, také úprava památníku na Nové Vsi Městský rozhlas Největší položkou z této organizace je vyplacení mzdy správci rozhlasu a úhrada poplatku OSA Noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Z organizace se hradí noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Hřiště na ulici Bezručova Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy. 5

6 780 Hřiště na ulici Harcovská Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy. 868 Hřiště na beach volejbal Z organizace se hradí mzda za úklid před sezónou a písek pro hřiště. 958 Hřiště na ulici Pionýrů Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy Školství, kultura a tělovýchova Z této organizace se hradí dárky, kytky a drobnosti týkající se menších kulturních a sportovních akcí většinou pro školy. 799 Frýdlantské sportovní hry Největší položkou z této organizace je úhrada pohárů pro akce v rámci Frýdlantských sportovních her Výzva č vzdělávání v egovernmentu Projekt bude k ukončen. Během následujících třech měsíců v roce 2013 by měly být všechny výdaje uhrazeny (prosincové mzdy a povinný audit projektu). Do roku 2013 se pozastávkou převedou nevyčerpané prostředky z roku 2012, poté dojde k vyúčtování celé přidělené dotace. 207 Výzva č.06 - Rozvoj služeb v egon Centrech Pro rok 2013 nejsou plánovány žádné nové výdaje. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nebyly hrazeny žádné výdaje projektu, budou finanční prostředky řešeny formou pozastávky. Výdaje na projekt byly schváleny zastupitelstvem města ve výši ,-Kč. V současné době se jen velice těžko odhaduje, jaké budou konečné náklady projektu. Výdaje na rok 2013 budou zahrnovat: Nákup dlouhodobého hmotný majetek hardware v částce ,-Kč, nákup dlouhodobého nehmotného majetku software, náklady na vnitřní integraci ,-Kč. Náklady na služby ,-Kč publicita a další náklady na služby, které v současné době nelze vyčíslit (např. poplatky za zveřejnění veřejných zakázek na webu Informačním systému veřejných zakázek). Dosud nevíme, zda bude nutné veřejné zakázky opakovat. U prvního výběrového řízení byly vysoutěženy tyto částky: dlouhodobý hmotný majetek ,-Kč, dlouhodobý nehmotný majetek ,-Kč. Toto výběrové řízení není ukončeno, je nutno počítat s tím, že pokud bude výběrové řízení znovu vyhlášeno, budou částky zcela odlišné. Dalšími náklady jsou náklady na vnitřní integraci úřadu v hodnotě ,-Kč. Výběrové řízení nebylo zahájeno. 209 Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích Bude se řešit pozastávkou vlastní finančních zdrojů, které nebyly vyčerpány v roce V roce 2013 budou hrazeny mzdy projektového týmu, povinný audit projektu. 6

7 Grantový systém Finanční prostředky určené pro grantový systém (sport, kultura, zájmová činnost a sociální věci) ve výši ,-Kč Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 oddělení sociálních věcí Navrhované částky na jednotlivých položkách jsou na úrovni rozpočtu roku Komunitní plánování rozpočet ,-Kč Pol ,-Kč dohody o provedení práce, pokud budou nutné. Pol ,-Kč nákup materiálu, prášků na praní, ručníků a kartridže. Pol ,-Kč na opravy ve středisku osobní hygieny, pokud budou nutné. Pol ,-Kč - na pohoštění při zasedání pracovních skupin Ostatní činnost, 716 Sociální nadace, zvýšeno z částky ,-Kč na ,-Kč z důvodu možnosti žádostí dalších poskytovatelů sociálních služeb na území našeho města Pohřebnictví, 947 Pohřby, částka zvýšena z 7.800,-Kč na částku ,-Kč. Jedná se o pohřby, které zemřelým vypravuje město, následně jsou tyto finanční prostředky navráceny zpět do rozpočtu města MMR ČR Domovy - celkem Z toho organizace 909 Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, pol neinvestiční příspěvek PO ,-Kč. Organizace 940 Dům pokojného stáří Frýdek-Místek, pol neinvestiční příspěvek ve výši ,-Kč, kdy jsme smluvně vázáni Domem pokojného stáří ve F-M, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou, částka je vázána na počet umístěných. Byla uzavřena v době stop stavu našeho domova pro seniory. Organizace 984 Rekonstrukce Domova Humanizace Domova pro seniory, pol ÚZ-2 mzdy, částka ,-Kč. Kapitálové výdaje 4357 Domovy celkem ,-Kč Organizace 984 Rekonstrukce domova Humanizace domova pro seniory, pol 6121 budovy, stavby, haly částka ,-Kč (investiční prostředky na rok 2013 projekt) Zpracovala: Mgr. Bc. Lenka Eliášová 7

8 Odbor životního prostředí, majetku a investic (org.j. 04) Příjmy Lesní hospodářství Příjem z těžby dříví. V lokalitě Ještěřák je plánována mýtní úmyslná těžba v množství cca 250 m3, současně bude v souladu s lesním zákonem zpracována případná vzniklá nahodilá těžba na lesním majetku města Nebytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb vybrané zálohy, vyúčtované platby a paušální částky na poskytované služby (teplo, SV, TUV, el. energie, plyn...) v souvislosti s nebytovými prostory 100 tis Kč 2132 nájmy NP - platby nájemného za užívání nebytových prostor (čp. 899, čp. 1218, čp. 308, čp. 3, garáž Harcovská, Smuteční obřadní síň, čp. 139 Úřad práce) 705 tis. Kč 2153 nájem za movitý majetek pronájem movitého majetku v rámci pronájmu NP (smuteční obřadní síň, Úřad práce) 16 tis. Kč 3632 Pohřebnictví příjmy z nájmu hrobových míst na pohřebišti ve Frýdlantě nad Ostravicí a Lubně komunální služby a územní rozvoj 2119 příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města - hrubý odhad, nelze stanovit přesnou částku smlouvy s ČEZ, a.s., Telefónicou a RWE jsou uzavírány průběžně na základě přijatých žádostí 100 tis. Kč 2131 příjmy z nájmu pozemků 98 tis. Kč 2133 movitý majetek pronájem movitého majetku mimo pozemky a nebytové prostory (osvětlené informační skříňky) 21 tis. Kč 3722 sběr a svoz komunálních odpadů Příjem od EKO-KOMu za třídění odpadu (svoz kontejnerů na separovaný odpad).. 8

9 Výdaje Zvláštní veterinární péče Z tohoto paragrafu budou hrazeny náklady spojené s odchytem zatoulaných a volně pobíhajících psů na území města (odchyt, veterinární ošetření, náklady za umístění psů v útulku v Sedlištích) a náklady na deratizaci hlodavců Lesní hospodářství Úhrada nákladů za smluvní výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH) pro Město Frýdlant nad Ostravicí, náklady na výkon funkce OLH ze zákona v obvodu ORP Frýdlant n. O. Dále budou hrazeny náklady na pěstební a těžební činnosti na lesním majetku města. V lokalitě Ještěřák je plánována mýtní úmyslná těžba v množství cca 250 m3, současně bude v souladu s lesním zákonem zpracována případná vzniklá nahodilá těžba na lesním majetku města. Budou hrazeny náklady na úklid klestu po těžbě. Bude provedena probírka a prořezávka v porostní skupině 2b2 lokalita Nová Ves u řeky Ostravice na ploše 0,17 ha. Dále budou hrazeny náklady na pěstební činnosti a to na zalesnění ploch po mýtní úmyslné těžbě v lokalitě Ještěřák, doplnění ploch sazenicemi tzv. vylepšování bukem v lokalitě Horská služba, Nová Ves, Ještěřák na ploše cca 1 ha. V lokalitě Ještěřák je plánováno zalesnění smrkem o velikosti holiny cca 0,05 ha. Dále bude zajištěna péče o nově založené kultury, která bude spočívat ve výseku nežádoucích dřevin a keřů, vyžnutí buřeně v porostu 2a9 lokalita Nová Ves o výměře cca 0,55 ha. Vyžínání bude provedeno i v lokalitě Ještěřák (výměra 1,69 ha) a Horská služba ( výměra 0,6 ha). V podzimním období bude zajištěna ochrana lesních kultur proti okusu zvěři u všech mladých porostů. V příštím roce budou hrazeny náklady na zpracování nového LHP pro lesní majetek města Ostatní záležitosti lesního hospodářství Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelské přehlídky trofejí a úhrada újmy vzniklé myslivecké stráži při výkonu její funkce Veřejná silniční doprava Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD vzniklé při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti na území města Úprava drobných vodních toků Čištění česel a hlavního stavidla, čištění stavidla u Moravie, vyčištění rozdělovacího objektu u nádraží VT Bahno, čištění usazovací nádrže na VT Bahno na ul. Okružní,, pomístní čištění koryt vodních toků VT Bahno, VT Hutný potok, VT Uhliský potok a náhonu Tichá voda. Kosení břehů vodních toků tj. úsek podél TGM mezi ul. Janáčkova a Nerudova (VT Hutný), úsek od p. Závady po stavebniny Orion, úsek od ul. Elektrárenská po ul. Komenského a od žel.kolejí (směr Frýdlant n.o. Frenštát p.r. ) po usazovací nádrž ul. Okružní ( náhon Tichá voda), před kosením bude v místě výskytu křídlatky proveden její postřik. V rámci tohoto paragrafu bude dále provedena oprava poškozených břehů náhonu Tichá voda u fotbalového hřiště Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9

10 Bude hrazen provoz sběrného dvoru, odstranění nebezpečných odpadů, svoz baterií v rámci zpětného odběru použitých baterií. Dále náklady na sběr starých léků v lékárnách Nakládání s komunálním odpadem Z tohoto paragrafu bude hrazen svoz kontejnerů na tříděný odpad, dále svoz a uložení odpadu z velkoobjemových kontejnerů, objemný odpad odevzdávaný občany na sběrném dvoře, sběr papírků v rámci pravidelného úklidu veřejného prostranství, svoz popelnic a svoz odpadkových košů na území města. V roce 2013 bude proveden výběr nového dodavatele na kompletní systém nakládání s komunálními odpady na území města Ostatní odpady Odstranění černých skládek odpadů na území města Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Bude hrazeno jarní a podzimní vyhrabávání, jarní a podzimní výsadba květinových záhonů, jejich údržba, údržba květinových stojanů (garsy) a parčíku u MěÚ, kosení zelených ploch, postřik a likvidace křídlatky. Dále oprava a údržba odpadkových košů, výměna poškozených sběrných nádob, oprava laviček. Údržba dřevin budou hrazeny náklady na kácení a ořez dřevin na území města, což spočívá v tvarování živých plotů, odstranění suchých a poškozených dřevin. U všech keřových porostů na pozemcích města bude proveden pravidelný udržovací a zmlazovací řez. Dále bude provedena náhradní výsadba dřevin na pozemcích města a kontrola nových výsadeb, opravy opěrných kůlů a úvazků, odstranění výmladků a v případě sucha bude provedena zálivka. Budou řešeny opodstatněné podněty občanů a organizací ke stavu dřevin na území města. 22- Doprava 2212 Silnice 847 Autobusové zastávky 5171 opravy Finanční prostředky slouží na opravy a udržování 18-ti autobusových zastávek. U zastávek z polykarbonátu se jedná o výměru výplní, u zděných zastávek o izolace, nátěry, opravy střešních konstrukcí u dřevěných zastávek pak o výměny desek, nátěry. Cca 3 x ročně pak probíhá čistění prostor aut.zastávek. Pro r.2013 počítáme s opravou aut.zast. na autobusovém stanovišti ve Frýdlantě n.o. nátěr, výměna horního vlnitého dílu a opravou aut.zastávky v kolii Nová Ves Opravy a údržba místních komunikací 5171 ostatní opravy Oprava mostu ev.č M1 přes VT Lubenec u zahr. kolonie 10

11 po provedení hlavní prohlídky mostu z r je most v havarijním stavu, je realizována PD Finanční náklady na realizaci stavby DPH 700 tis. vč. Oprava ÚK ev.č. 237 k.ú. Lubno požadavek občanů z r.2010, v roce 2011 eko havárie z důvodu nerovného povrchu došlo k proražení olejové nádrže u motor. vozidla a následnému úniku oleje na komunikaci, komunikace se nachází ve svažitém terénu. Stávající povrch komunikace z penetračního kakadami v délce 190m je dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a natékáním povrchových vod značně narušen,stávající propustek pro odvod povrchových vod je nefukční. Finanční náklady na realizaci stavby 600 tis. vč. DPH Oprava chodníku na MK Janáčkova - sídliště chodník se nachází v lokalitě s vysokou koncentrací obyvatel, slouží jako spojnice mezi podchodem a centrem města, opakované žádosti občanů, v deštivém období je chodník neprůchozí s ohledem na souvislé kaluže Finanční náklady na realizaci stavby DPH 600 tis. vč. Oprava chodníku na ul. Ondřejnická stávající povrch chodníku z litého asfaltu je narušen kořenovým systémem vzrostlých stromů (břízová alej)vykazuje četné nerovnosti - oprava je podmíněna odstraněním stávajících přestárlých stromů - při frézování starého povrchu dojde k vytržení kořenů stromů a zeslabení jejich kořenového systému, který může být příčinou jejich vyvrácení Finanční náklady na realizaci stavby 300 tis. vč. DPH Zřízení chodníku u pomníku Partyzán chodník bude zřízen v trase pohybu občanů po městské zeleni Finanční náklady na realizaci stavby 100 tis. vč. DPH Oprava povrchu MK SNP souvislý oboustranný pokles vozovky u krajnice komunikace, narušení prasklinami a výtluky Finanční náklady na realizaci stavby 500 tis. vč. DPH - nutné opravy výtluků v povrchu komunikací po zimním období tryskovou metodou JETPATCH rozsah bude upřesněn dle průběhu zimy 300 tis. vč. DPH - nepředvídané opravy, přívalové deště, kalamity, vandalizmus, dopr. nehody na MK, chodnících, silnič. vpustích, odvodňov.žlabech, mostech 300 tis. vč. DPH 1046 celkem tis Kč. vč.dph 11

12 1048 Čištění místních komunikací 5169 služby - čištění a úklid podchodu (4x měsíčně) - zametání a úklid autobusových zastávek - čištění chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch (parkoviště) - čištění silničních příkopů, silničních vpustí, odvodň. žlabů ACO-D, horských vpustí, propustků - čištění dešťové kanalizace tlakovým vozem - čišťění kritických míst po přívalových deštích(horské vpusti na komunikacích s vysokým spádem v okrajových částech města a k.ú. Lubno - kosení a mulčování silničních příkopů - chemická likvidace zeleně v chodnících a krajnicích MK - likvidace odpadu - ořez vegetace stromů a keřů - obnovení silničních příkopů - úklid a likvidace listí v období říjen, listopad 1049 Zimní údržba místních komunikací 5169 služby Úhrada zimní údržby, což mimo jiné představuje nákup kameniva, písku, ekologické soli včetně dovozu, dovoz a rozmístění sněhových zábran, vyhrnování sněhu, posyp struskou, odstraňování zmrazků, úklid sněhu, ručně a strojně na chodnících a na parkovištích, čištění křižovatek, odstranění kameniva z MK a chodníků. Zimní údržba se zabezpečuje na základě smlouvy o dílo č. 01/98 ze dne 30.ledna 1998 ve znění dodatku č.1 ze září 2005 a dodatku č. 2 z prosince 2008, na základě které se zimní údržba v období od 1.11 do sjednána následovně : Město uhradí zhotoviteli měsíční paušální částku ve výši ,- Kč včetně DPH. Součástí této měsíční paušální platby je úhrada za provádění zimní údržby v celkové částce ,- Kč bez DPH stanovené dle aktuálního ceníku prací, v němž budou všechny ceny sníženy na 68 %. Nad rámec paušální platby hradí objednatel cenu za skutečně odvedené práce zimní údržby, ve výše uvedeném sníženém ocenění. Pokud celková fakturovaná částka včetně paušálních plateb v období příslušného kalendářního roku dosáhne ,- Kč bez DPH, je ujednáno, že úhrada za provádění zimní údržby nad rámec této částky je součástí paušálních plateb a nebude městu zhotovitelem fakturována. V případě schválení výdaje v rozpočtu r v hodnotě nižší než 6 mil. Kč je potřeba počítat s možností potřeby navýšení rozpočtu r na 6 mil. Kč v druhém pololetí v případě nepříznivých klimatických podmínek Údržba podchodu 5171 opravy -prohlídky a údržba 3 ks čerpacích studní a 3ks čerpadel (nepřetržitý provoz), opravy osvětlení podchodu, vytápění podlahy, odstraňování následků vandalizmu - poškození střechy, dřevěných stěn, oken podchodu - nutná oprava stropu podchodu v místě dilatační spáry nad schody u výstupu směr MK Hukvaldská - dochází k zatékání vody do prostoru podchodu, závada se v průběhu posledních 2let rozšířila 2219 Záležitosti na pozemních komunikacích 848 Dopravní značky 12

13 5139 nákup materiálu Finanční prostředky k nákupu dopravního značení a příslušenství ( dopravní značky, patky, sloupky, spojovací materiál ). Každým rokem dochází k obnově vybledlého dopravního značení. Finanční prostředky čerpány na osazování nového dopravního značení a jiných bezpečnostních prvků v dopravě a provádění vodorovného dopravního značení opravy opravy poškozeného dopravního značení 5166 studie Finanční prostředky pro zpracování dopravních studií potřebných k řešení vzniklých požadavků: např. zřízení přechodu pro chodce, posouzení šířkových parametrů komunikací s návrhem řešení, návrh parkovacích stání apod.. Pro r.2013 plánujeme zadat zpracování dopravní studie ul.dvořákova. 890 Městský informační systém Nájem za umístění inf.tabulí s označením MěÚ Frýdlant n.o., budova čp.139, čp.3 a čp opravy Finanční prostředky slouží k údržbě zeleného inf.systému, na údržbu označníku cyklostezek, inf.systému ulic, údržbu plakátovacích ploch, mapových ploch a propagačních skříněk. Cyklostezka 5171 oprava a údržba Finanční prostředky na údržbu cyklostezky, která bude dokončena nejpozději do Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 801 Fontány 5151 voda Finanční prostředky na pokrytí nákladů spotřeby vody fontána na ul.poštovní / v rámci provozu se musí fontána, z důvodu čištění, několikrát za provozní období květen až říjen vypustit a znovu napustit/ el. entergie Finanční prostředky na pokrytí spotřebované el.energie provoz fontány na ul.poštovní opravy Čerpání fin. prostředků je použito na zprovoznění fontány( u pošty) a kašny ( na Náměstí), jejich pravidelnou údržbu, nákup a opravy čerpadel, desinfekci Odvádění a čištění odpadních vod II. etapa kanalizace Frýdlant n. Ostravicí, lokalalita Kamenec Vyhlídka tato položka zahrnuje příspěvek města Svazku obcí Čistá Odra na dokončení II. etapy kanalizace, která má být dle harmonogramu dokončena a kolaudována v březnu Jedná se o pokrytí tzv. neuznatelných nákladů, které dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí jednoznačně hradí investor. Mezi neuznatelné náklady patří např. celková úprava povrchu komunikací, prodloužení hlavních kanalizačních řadů apod. 31- Školy 3111 Mateřské školy 13

14 5169 tato položka na služby je u každé budovy MŠ v min. výši 5 tis. Kč využití na technickou pomoc, malý projekt, posudek, kontrolní zprávu apod. 300 MŠ Janáčkova tis. Kč stěžejní je dokončení výměny oken, v případě zůstatku fin. prostředků výměna podlahy ve třídě sluníčko, oprava venkovní izolace podél budovy, oprava kabřince, přístřešku na popelnice, oprava podlahy ve skladu zeleniny. 301 MŠ Smetanova tis. Kč nátěr fasády. 304 MŠ Nová Ves tis. Kč - v budově MŠ Nová Ves výměna PVC krytiny ve třídě, výměna oddělovacích příček na WC, oprava omítky na zadním schodišti, oprava balkonu, v budově MŠ Lubno - oprava zámkové dlažby na přístupovém chodníku a v případě potřeby výměna akumulačních kamen Základní školy 5169 tato položka na služby je u každé budovy ZŠ ve výši tis. Kč využití na technickou pomoc, malý projekt, posudek, kontrolní zprávu apod. 307 ZŠ Komenského tis. Kč odvodňovací kanálky na nádvoří ZŠ, výměna dalších protipožárních dveří, oprava střechy nad tělocvičnou, stavební úpravy v šatnách u tělocvičny. 308 ZŠ TGM tis. Kč stavební úprava učebny výtvarné výchovy v části budovy pronajaté gymnáziu, v návaznosti na investiční akci zateplení ZŠ TGM pokračování ve výměně vnitřních dveří, drobné akutní opravy. 311 ZŠ Nová Ves tis. Kč oprava chodníku, stavební úpravy výdejního okénka v jídelně, výměna krytů na radiátory, případně nátěr oplocení školního pozemku. Bude ještě posouzeno, zda nebude upřednostněna výměna podlahy v jídelně a kuchyni (před případnou realizací nutno řešit statiku, průzkum atd.) Školní stravování ZŠ TGM (EUREST) tis. Kč - kontroly, revize (elektro, plyn, komíny, hasicí technika, chladící zařízení) včetně následného odstraňování závad tis. Kč opravy instalací, podlah, případně další dle aktuální potřeby. 33- Kultura, církev a sdělovací prostředky 3319 Záležitosti kultury org. 335 Osvětová beseda Lubno tis. Kč kontrola, revize tis. Kč drobné opravy střecha, topení aj. instalace Činnosti registrovaných církví 871 Kongregace milosrdných sester sv. K. Boromejského 14

15 5223- neinvestiční transfery církvím 4. splátka finančního daru Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na opravy nemocnice v Praze dle uzavřené darovací smlouvy ze dne , schválené usnesením č. 21/6.4 zastupitelstva města, konaného dne ( splatnost celkem 7 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč uhrazeny, r a r splátky ve výši á 2 mil. Kč ) 3341 Rozhlas 338 Městský rozhlas 5171 opravy - běžná údržba vzdušného vedení a tlampačů v k.ú. Lubno a Nová Ves, výměna dřevěných sloupů + rezerva pro odstranění případných poruch v rozhlasových ústřednách v k.ú. Lubno a Nová Ves, které jsou technicky nevyhovující. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bydlení 397 Bytové hospodářství pol nákup materiálu nákup materiálu pol. zálohové platby energií v pol. 5151, 5152, 5154, voda pro všechny bytové domy v majetku města rozúčtovatelná položka teplo pro dům čp. 899 ul. Pionýrů a DPS rozúčtovatelná položka elektrická energie pro všechny domy v majetku města s výjimkou DPS čp a 1551 ul. Pionýrů rozúčtovatelná položka teplá užitková voda pro domy čp. 899, 1550, 1551 ul. Pionýrů rozúčtovatelná položka. Částečně rozúčtovatelná položka (čištění komínů, servis výtahů, opravy výtahů, úklid, vývoz žump) a nerozúčtovatelná položka (kontrola a revize hasících přístrojů) opravy V bytovém domě čp. 899 ul. Pionýrů se provádí výměny oken, podlahové krytiny, kuchyňských linek a některých zařizovacích předmětů, před předáním bytů novým nájemníkům. Běžné opravy domů na ul. Noremské. Je nutno počítat s opravami střech, které nejsou v dobrém technickém stavu Noremská 296 a 309 a Pionýrů čp. 1550, 1551 pol nákup materiálu nákup materiálu pol el. energie Elektrická energie pro domy s pečovatelskou službou rozúčtovatelná položka. pol. Částečně rozúčtovatelná položka (napojení objektu na pult centrální ochrany, servis výtahů, úklid) a nerozúčtovatelné položky (požární ochrana, revize SOZ, revize EPS, servis motoragregátu). pol opravy 15

16 Běžná údržba objektu Bytová výstavba ul. Školní pol nákup materiálu nákup materiálu pol úroky pol. zálohové platby energií v pol. 5151, 5152, 5154, 5157, 5151 voda rozúčtovatelná položka teplo pro byty ul. Školní rozúčtovatelná položka 5154 elektrická energie rozúčtovatelná položka teplá užitková voda rozúčtovatelná položka Servis výtahů, úklid. 215 Fond na opravu a údržbu byt. domů ul. Školní pol služby peněžních ústavů pol. revize hasicích přístrojů pol opravy a údržba opravy a údržba 3613 Nebytové hospodářství 49 Nebytové prostory čp , 5153, 5154, 5162, platby za vodné, stočné a srážkovou vodu, faktury se přeúčtovávají nájemníkům nebytových prostor v domě 5153 zálohově je hrazen plyn v NP BIC F-M, který je v rámci ročního vyúčtování přefakturován k úhradě uživatele nebytových prostor 5154 zálohově hrazena el. energie společné prostory schodiště, jednou ročně po vyúčtování je spotřeba přeúčtována k úhradě nájemcům nebytových prostor jedná se o platby za telefony BIC F-M, které jsou každý měsíc přefakturovány a uhrazeny kontrola hasicích přístrojů, revize el.zařízení, hromosvodu, plynu opravy čištění a opravy okapů, běžná drobná údržba 1397 Nebytové prostory (ul. Nádražní 1218, čp. 3, čp. 899, garáže Harcovská 5139 nákup materiálu spotřební materiál, zámky, klíče 5151, 5152, 5154 zálohy na spotřebu vody, el. energie a plynu následně přeúčtovány jednotlivým odběratelům - revize elektro, plyn, hromosvody, kontrola hasicích přístrojů 5171-opravy běžná údržba 1807 veřejné WC + středisko soc. služeb 5011 platy zaměstnanců 5031 zákonné soc. pojištění 16

17 5032 zákonné zdravotní pojištění 5139 nákup materiálu čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, toal.papír odvoz komunálního odpadu, stravenky zaměstnanců, kontrola has. přístrojů 5171-opravy opravy vodoinstalace, elektro, 3631 Veřejné osvětlení 1052 nákup el. energie 5154 elektrická energie Platby za elektrickou energii pro veřejné osvětlení města a podchod probíhají po celý rok formou měsíčních zálohových plateb s ročním vyúčtováním odběru Údržba veřejného osvětlení 5171-opravy - běžná údržba, revizní prohlídky a opravy vedení, stožárů,sloupů, svítidel (výměna výbojek), el. rozvaděčů, postupná výměna nevyhovujících svítidel a nadzemního vedení VO, obnova nátěrů ocel. stožárů VO, vše k.ú. Frýdlant n.o. - rezerva na odstranění nepředpokládaných závad na zařízeních VO (např. dopravní nehody s následkem poškození stožárů a sloupů VO, vandalismus, zhoršené povětrnostní vlivy apod Vánoční výzdoba -dodání a instalace vánočního stromu, nazdobení, zapojení elektro, revizní zpráva, údržba a demontáž vánoční výzdoby z období vánoc 2011, odstranění a likvidace vánoč. stromu 3632 Pohřebnictví 50 Hřbitov 5151 voda Finanční prostředky na pokrytí vody spotřebované na pohřebišti ve Frýdlantě n.o.. Finanční prostředky pokrývají náklady na správu pohřebišť ve Frýdlantě n.o. a Lubně. Správa zahrnuje : posek trávy, zametání chodníků, vyhrabávaní listí, ořezy keřů a stromů, zimní údržbu, administrativní správu apod.. Ve finančních prostředcích na správu jsou zahrnuty i finanční prostředky na vývoz 4 kontejnerů s odpadem, které však dle zákona o pohřebnictví nelze zahrnout do nákladu na správu, tzn. nemůžou být zahrnuty do kalkulace při stanovení ceny za služby spojené s nájmem hrobových míst. Příloha - rozpis příjmu a výdajů od r opravy a údržba Finanční prostředky na nezbytné opravy. V r.2012 se jednalo o opravu vodovodní přípojky ke studni a nezbytné opravy části hřbitovní zdi. V roce 2013 bude nutné provést opět další opravy části kamenné hřbitovní zdi, která se rozpadá nákup materiálu výroba inf. cedulek pro hřbitovy 51 Smuteční obřadní síň 5171 opravy Pro rok 2013 byla požadovaná částka 500 tis. na opravu ploché střechy neboť od r.2008 do r.2011 bylo na opravy této střechy vyčerpáno již ,-Kč. V r.2008 proběhla oprava za ,-Kč, v r.2009 za ,-Kč, v r.2010 za ,-Kč, v r.2011 za ,-Kč. Pro rok 17

18 2012 bude opět zadána oprava, z důvodu zatékání. Zatékání se objevuje pokaždé v jiném místě. Střecha má cca 690m2 a navíc se na ní nachází 10 ks světlíků z plexiskla, které osvětlují vnitřní chodbové prostory. Od r do r byly na opravy smuteční obřadní síně každoročně přidělovány fin. prostředky pouze na nezbytné opravy, a to vždy ve výši ,-Kč / rok. Z této částky byly hrazeny opravy střechy, malby, nátěry oken, dveří, opravy osvětlení. Roční nájemné, které město získává do rozpočtu z pronájmu smuteční síně činí pro r ,-Kč, r ,-kč, r ,-kč. V případě nepřidělení prostředků na opravu střechy je potřeba ponechat pro rok 2013 v rozpočtu min. finanční prostředky nutné pro zabezpečení provozu smuteční obřadní síně ve výšit ,-Kč Komunální služby a územní rozvoj 11 drobné akce tis. Kč - nákup služeb - drobný projekt, posudek, technická pomoc, zaměření na nemovitosti nebo záležitosti, které nemají vlastní organizaci tis. Kč -opravy a udržování drobné, neplánované opravy a stavební úpravy, příp. odstranění havarijních stavů (objekty bez vlastní org.) 22 Převody a prodeje nemovitostí 5166 studie, znalecké posudky stanovení obvyklého nájemného v NP pro podporu de minimis, ZP pro prodej/výkup objektů finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města - zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro prodej a nájem nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví města 23 Pozemky 5164 nájem pozemků pronájem pozemků, kde obec figuruje jako nájemce 5166 studie, znalecké posudky ZP pro stanovení hodnoty věcných břemen, ZP pro prodej/výkup pozemků finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města - zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro prodej a nájem pozemků či jejich částí ve vlastnictví města, vyhotovování GP po realizaci staveb či stavebních úprav související se změnou území včetně odstraňování letitých nesouladů evidence nemovitostí se stavem evidovaným v katastru nemovitostí u k.ú. Frýdlant n.o., Lubno a Nová Ves a souvisejícími činnosti ( odnětí půdy z LPF, změna kultur pozemků, přidělení BPEJ),na vytyčování vlastnických hranic v případě sporů, opravy a udržování -stavební dvůr města za firmou AVE CZ - likvidace porostů křídlatky postřikem Randop, likvidace křovin zasahujících do konstrukce oplocení, kosení travnatých ploch, opravy oplocení, odstranění následků vandalizmu, nepříznivých povětrnostních vlivů 5361 nákup kolků na úhradu správních poplatků při vkladu smluvních vztahů do katastru nemovitostí, na soudní žaloby města 5362 platby daní a poplatků úhrada platby daně z převodu nemovitostí z uzavřených smluvních vztahů, hrazena Finančnímu úřadu 18

19 63- Finanční operace 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 796 Pojištění majetku obce 5163 pojištění majetku úhrada pojištění majetku města v rozsahu smlouvy, jejíž plnění s pojišťovnou zabezpečuje finanční odbor Kapitálové výdaje 22- Doprava 2212 Doprava. Lávka přes potok Hutný tis. Kč projektová dokumentace na obnovu lávky přes potok Hutný ( z ul. Podlesí na ul. Ondřejnickou) 2219 Záležitosti na pozemních komunikacích 941 Kompletace páteřní cyklotrasy Baška Ostravice tis. Kč podíl vlastních zdrojů města na rok 2013 na realizaci stavby tis. Kč podíl vlastních zdrojů obcí Baška, Pržno a Ostravice na rok 2013 na realizaci stavby Rekonstrukce silnice III/48418 do Nové Vsi tis. Kč podíl města pro rok 2013 na předmětné stavbě (chodník a stání pro autobusy na Harcovské, veřejné osvětlení, městský rozhlas v Nové Vsi, opěrné zídky, přeložka oplocení, přeložka nn) Odvádění a čištění odpadních vod 1914 II. etapa kanalizace Frýdlant n. Ostravicí, lokalita Kamenec-Vyhlídka 6121 budovy, stavby haly Tato položka představuje dokončení II. etapy kanalizace, která byla zahájena v r s předpokládaným ukončením březen Plánované finanční prostředky budou použity na úhradu neuznatelných finančních nákladů na opravu komunikací a rozšíření kanalizačních řadů. 31- Školy 2309 Zateplení ZŠ TGM tis. Kč doložený podíl města pro rok 2013 na zajištění vlastních zdrojů (výměna oken + zateplení) za předpokladu, že město získá dotaci v očekávané výzvě na zateplování budov v rámci OPŽP. Tato částka posílí převedené finanční prostředky z roku Kultura, sdělovací prostředky 3319 Záležitosti kultury 1348 Stavební úpravy a nástavba KD ve Frýdlantě n.o tis. Kč podíl vlastních zdrojů města pro rok Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj 23 - Pozemky 6130 výkup pozemků 19

20 finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města řešící narovnání a vypořádání vlastnických vztahů v k.ú. Frýdlant n.o., Lubno a Nová Ves u Frýdlantu n.o. obce Frýdlant nad Ostravicí, uzavíráním kupních smluv, směnných smluv, pro vyřešení jak nově vzniklých skutečností, tak odstranění nesrovnalostí vzniklých v minulosti. Ve Frýdlantě n.o Ing. Miroslav Widlarz Příloha k 5169 nákup služeb-hřbitov Celkový rozpis nákladů za r.2009, r.2010 a r.2011 na správu pohřebišť Frýdlant nad Ostravicí, Lubno, včetně příjmu z nájmu hrobů. r.2009 rozpočet z toho správa z toho kontejnery předpokládaný příjem z nájmu , , ,- skutečné náklady skutečné příjmy z nájmu hrobů , , ,- uzavřeno 250 smluv r.2010 rozpočet z toho správa z toho kontejnery předpokládaný příjem z nájmu , , , ,- skutečné náklady skutečné příjmy z nájmu hrobů , , , ,- uzavřeno 331 smluv r.2011 rozpočet z toho správa z toho kontejnery předpokládaný příjem z nájmu , , , ,- skutečné náklady skutečné příjmy z nájmu hrobů , , , ,- uzavřeno 226 smluv Pozn. správu pohřebišt resp.uzavírání smluvních vztahů na hrobová místa přezval MěÚ Frýdlant n.o. od r.2009, do té doby byly veškeré náklady i příjmy řešeny prostřednictvím správy hřbitova. Z důvodu neúplné evidence hrobových míst jsou náklady i příjmy pro každý rok pouze odhadovány. Zpracovala: Radka Grossmannová, odbor ŽPMaI Dne:

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením čís. 658/21 dne 17.12.2009 schválilo rozpočet pro rok 2010.

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více