1/ Novela živnostenského zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/ Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám nejprve touto cestou popřál hodně zdraví, sil a pracovních úspěchů v novém roce 2008 a poděkoval Vám za podporu a spolupráci, bez které by naše společná cesta za obhajobou zájmů a práv obcí a měst neměla smysl, ba ani požadovaný účinek. Loňský rok byl pro náš Svaz úspěšný. Po zdařilém X. Sněmu Svazu a oslavách stého výročí založení Svazu se nám společnými silami podařilo uspět v prosazení našich požadavků do novely zákona o sociálních službách, ale hlavně do novely zákona o rozpočtovém určení daní. Celkový nárůst finančních prostředků o 4,6 mld. Kč do našich rozpočtů je jistě velmi pozitivní. Dalším velkým úspěchem byla změna v novele zákona o dani z nemovitostí, kde jejich výše je stanovována zastupitelstvem obce a může být oproti stávajícímu stavu navýšena až pětkrát. Svazu se také podařilo zabránit zrušení daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků, a tím uspořit zejména malým obcím 1,3 mld. Kč. Jsem velmi rád, že komunikace s vládou a Parlamentem je nyní na velmi dobré úrovni a to je příslibem k dalším jednáním, Novela živnostenského zákona zvláště pak při přípravě úplně nového zákona o rozpočtovém určení daní, která začala již koncem listopadu loňského roku. Chtěl bych se ale na tomto místě zmínit i o několika událostech, které ovlivní život našich občanů v budoucím období a které proběhly koncem minulého roku. Je to jednak schválení Evropské charty lidských práv EP ve Štrasburku 12. prosince 2007 a následné podepsání Evropské smlouvy v Lisabonu (13. prosince 2007), kde charta je přílohou této smlouvy. Nechci hluboce rozebírat tento text, ale z pozice samospráv musím konstatovat, že dochází k dalšímu rozšíření kompetencí pro samosprávy a k potvrzení toho, že samosprávy jsou rovnocenným partnerem vládám, parlamentům a samozřejmě i Evropské komisi a Evropskému parlamentu. Obrovskou změnou, na kterou jsme po vstupu do Evropské unie ještě tři roky čekali, je vstup do schengenského prostoru. Volný průchod hranic otevřený 21. prosince 2007 byl odstraněním další překážky v ne zcela rovnoprávném postavení nových členů Evropské unie v rámci Evropy. Chodníková novela Obce nebudou dotovat ochranu zvířat Podíváme-li se na roky příští, uvědomme si, že v roce 2008 nás čeká ratifikace Evropské smlouvy, diskuse o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie a řešení problémů energetické soběstačnosti, globálního oteplování, mezinárodního terorismu, migrace apod. Jsou to sice problémy, které nás v České republice ve srovnání s některými státy v Evropské unii tolik netíží, ale musíme na ně reagovat. Naším cílem musí být nejen kvalitní práce, ale také velmi dobrá spolupráce uvnitř Svazu, s krajskými samosprávami, vládou, Parlamentem, neziskovými a dalšími organizacemi. Jenom společná poctivá práce založená na diskusi a dobré komunikaci nám umožní dosáhnout požadovaných výsledků. Dovolte mi, abych na závěr Vám všem ještě jednou poděkoval za spolupráci a vyjádřil připravenost a vůli k pokračování velmi dobře započaté spolupráce. Oldřich Vlasák předseda Svazu

2 Aktuality ve zkratce Spolupráce Svazu a Evropské sociální sítě změní svou podobu listopad 2007, Brusel V uplynulých dvou letech spolupracoval Svaz v oblasti přenosu zkušeností ze sociální oblasti s mezinárodní organizací European Social Network. Tematických konferencí týkajících se např. přístupu k sociálním službám, dětské chudoby či dlouhodobé péče se zúčastňovali jako hosté i jako řečníci (neboť Česká republika může v sociální oblasti nabídnout i mnohé podnětné zkušenosti a příklady dobré praxe) zástupci obcí, Sociální komise a Kanceláře Svazu. Nyní však Evropská sociální síť mění po dohodě s Evropskou komisí (která financuje z velké části její činnost) systém své práce a nadále bude pracovat v menších pracovních skupinách tematicky zaměřených na: dlouhodobou péči, dětskou chudobu a aktivizaci lidí. Zástupce Kanceláře Svazu pomáhal definovat témata, kterým by se měla věnovat skupina pro dlouhodobou péči o seniory (a prosazoval tak zájmy především nových členských států, kde je situace přeci jen odlišná oproti západní Evropě). Pracovní skupina by se měla věnovat změně v přístupu v poskytování služeb seniorům - především transformaci pobytových zařízení a rozvoji terénních služeb, problému chybějících zaměstnanců (kteří odcházejí za lepšími výdělky do jiných států Evropské unie, případně opouštějí sektor poskytování sociální péče), lepšímu definování standardů péče a propagaci zdravého stárnutí. Na závěrečné shrnující konferenci v Bruselu pořádané za účasti zástupců Evropského parlamentu následně vystoupila zástupkyně Svazu Mgr. Milena Jabůrková s prezentací na téma dlouhodobé péče a našeho nového zákona o sociálních službách. Pokud by měl někdo z Vás zájem pracovat v rozsahu cca 15 dnů ročně v některé z pracovních skupin, je možnost se do nich zapojit přes Kancelář Svazu. Vítězem Evropského týdne mobility tentokráte Hranice 29. listopad 2007, Kroměříž V malebném moravském městě Kroměříž se letos konalo vyhodnocení populární soutěže Evropský týden mobility a akce Evropský den bez aut. Soutěže se účastnilo 75 měst a obcí, kdy 9 z nich, konkrétně Břeclav, České Budějovice, Hranice, Hradec Králové, Jihlava, Kralupy nad Vltavou, Kroměříž, Plzeň a Uherské Hradiště, předložilo hodnotící komisi i svá prezentační videa, kde představily své aktivity a pokrok učiněný na poli zklidňování dopravy ve městech, zvyšování mobility obyvatel prostřednictvím integrovaných systémů hromadné dopravy a rozvoje cyklodopravy a dále v oblasti zvyšování bezpečnosti řidičů, cyklistů i chodců (přechody, oddělené pruhy, cyklostezky, zpomalovací pásy, osvětlení a značení). Co se týče trvalých opatření, pro občany asi nejvýznamnějších, až 55 % českých a moravských měst se zaměřilo na přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a veřejné dopravy. Rozhodování bylo opravdu obtížné, nabízela se i otázka podjatosti, pokud jsme měli možnost na vlastní oči se přesvědčit o úspěších a pokroku města Kroměříž, kde vyhodnocení probíhalo. Na základě anonymního hlasování se však nakonec vítězem stalo město Hranice, pak následovalo Uherské Hradiště, o třetí místo se dělí Jihlava a Hradec Králové. V rámci zajímavého doprovodného programu vystoupili se svými prezentacemi mj. odborníci z Centra dopravního výzkumu, kteří nám představili jak příklady dobré praxe, tak poněkud rebelsky i příklady praxe špatné až odstrašující, a dále situaci v oblasti dopravních nehod a možností jejího řešení. Více informací o zmíněných akcích včetně fotogalerie a prezentací soutěžících lze nalézt na stránkách ministerstva životního prostředí URBES 2007 Urbes 2007 revitalizace brownfieldů, historických center a sídlišť listopad 2007, Praha Druhý ročník URBESu se konal pod názvem Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje. Úvodem zazněly projevy řady osobností zvučných jmen z řad odborné veřejnosti, akademické sféry, samospráv, politiků a představitelů kulturního života, mezi nimi i projev předsedy Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka. Následovaly prezentace jednotlivých odborníků, nejprve na obecné téma, jak města rozvíjet v kontextu udržitelného rozvoje, opírající se o udržitelnost ve smyslu ekonomickém, sociálním, enviromentálním i kulturním. Další bloky se už specializovaly na revitalizaci historických center, kde se střetávají zájmy vlastníků, památkářů i obecné estetické požadavky na revitalizaci i novou výstavbu v historických centrech. Poté byl věnován prostor revitalizaci sídlišť, kdy byla zmíněna jednak jejich předimenzovanost, špatný stav mnoha staveb i riziko vylidňování a ghettoizace. Zazněly však i hlasy zpochybňující hrozbu proměny sídlišť ve slumy pro nejchudší vrstvy v sídlištích žije 30 % obyvatel ČR, hrozba sociálního vyloučení se však týká max. 10 % z nich, tzn. ani statisticky není proměna sídlišť v ghetta zcela možná. Široký prostor byl věnován též regeneraci tzv. brownfields, a zejména pak otázce financování rozvoje a revitalizace měst z domácích i evropských zdrojů. Diskutována však byla i kontroverzní témata výstavby Národní knihovny dle projektu architekta Kaplického nebo případné konání olympiády, vyžadující přirozeně obrovské náklady na výstavbu a urbanistické řešení sportovišť a jejich začlenění do stávající zástavby. Konference byla v každém případě cennou příležitostí k získání informací, rozšíření rozhledu i k navázání kontaktů s odborníky a také se samosprávami, řešícími podobné problémy, Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 3000 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 1/2008 strana 2

3 např. se slovenskými kolegy, s nimiž sdílíme společnou historii i podobná břemena minulosti. Oldřich Vlasák potvrzen ve funkci výkonného prezidenta CEMR 5. prosinec 2007, Stuttgart Volby do nejvyšších orgánů CEMR proběhly na zasedání Politického výboru 4. a 5. prosince 2007 ve Stuttgartu. Do čela organizace se opět postavil Michael Häupl, primátor Vídně. Dalšími nejvyššími představiteli v roli výkonných předsedů, kteří mají právo vyjadřovat se k politickým a strategickým rozhodnutím, jsou: Bärbel Dieckmann, primátorka Bonnu a předsedkyně Německé sekce CEMR, Nikitas Kaklamanis, primátor Athén a předseda Řeckého svazu měst a obcí (KEDKE), a Walter Veltroni, primátor Říma. Pro samosprávy České republiky je bezesporu úspěchem, že dalším výkonným předsedou se znovu stal Oldřich Vlasák, předseda Svazu. Primátor Stuttgartu Wolfgang Schuster byl zvolen evropským místopředsedou světové asociace Spojených měst a místních samospráv (UCLG). Politický výbor dále projednal a schválil rozbor hospodaření roku 2006 i návrh rozpočtu na rok Jednohlasně odsouhlasil navýšení příspěvků o 3,3 %. Odsouhlasil také pracovní program CEMR na rok Nejdůležitější oblastí i nadále zůstává ovlivňování připravovaných směrnic, nařízení i opatření tak, aby se nezvyšovalo administrativní a finanční zatížení samospráv. Obnoven byl také mandát generálního sekretáře CEMR Jeremy Smithe, a to do roku Politický výbor se zabýval i vyvážeností zastoupení pohlaví ve výboru. 80 hlasy proti 18 byl schválen návrh, který ustanovuje, že minimální zastoupení jednotlivých pohlaví je minimálně 1 zástupce každého pohlaví pro země, které mají 3 a 4 křesla v Politickém výboru, 2 zástupci pro země s 5 až 6 křesly a 3 zástupci pro země se 7 a 8 křesly. Přestože tyto požadavky začnou platit až při příštích volbách do Politického výboru v roce 2010, česká delegace již nyní dané podmínky splňuje, protože z 5 zástupců jsou 2 ženy. Nakonec byla přijata deklarace k Lisabonské smlouvě. V té se praví, že CEMR tuto smlouvu vítá, především pak její části, které posilují roli místních a regionálních samospráv v rámci Evropské unie. Zejména pozitivně je vnímán nový protokol smlouvy o službách v obecném zájmu, zvláště články, kde se uvádí, že sdílené hodnoty Unie týkající se služeb v obecném zájmu... zahrnují obzvláště zásadní roli a volné pole působnosti národních, regionálních a místních samospráv při poskytování, zadávání a organizování služeb v obecném ekonomické zájmu tak, aby byly co nejblíže potřebám těch, kteří je užívají. Jednání Politického výboru se zúčastnili: Oldřich Vlasák, předseda Svazu, Jana Fischerová, starostka Havlíčkova Brodu, Ivana Stráská, místostarosta Milevska, a Miroslav Vacek, náměstek primátora Kladna. Za Kancelář Svazu byli přítomni Milena Jabůrková a Jaromír Jech. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÁ UNIE NENÍ V OTÁZCE VYUŽITÍ JÁDRA JEDNOTNÁ Evropská unie potřebuje zachovat diversifikovaný a flexibilní energetický mix, aby mohla čelit výzvám jako je bezpečnost dodávek energie, redukce emisí CO 2 a dodávka elektřiny za konkurenceschopnou cenu. Právě jaderná energie je schopná čelit těmto výzvám. Energie by měla být vyráběna z nízkouhlíkových zdrojů či technologií, které snižují emise skleníkových plynů, a žádný zdroj energie by neměl být vyloučen nebo upřednostňován z ideologických či politických důvodů. Proto také vzniklo prohlášení o budoucí energetické politice bez emisních zdrojů, které vyjadřuje podporu efektivnímu využití existujících jaderných kapacit a budování nových jaderných elektráren s cílem vyhovět budoucí poptávce po energii. Toto prohlášení jsme předložili společně s europoslanci Miroslavem Ouzkým, Herbertem Raulem a Edit Herczog ostatním poslancům v Evropském parlamentu ke schválení. Po té by mělo být postoupeno Radě, Evropské komisi a členským státům. Evropská unie je v oblasti energetiky silně provázána a každé rozhodnutí přesahuje hranice jednotlivých členských států. Evropa navíc společně čelí nedostatku primárních zdrojů, problému energetické bezpečnosti a obavám z klimatických změn. Evropská unie ani její členské státy se proto nemohou otázce společné energetické politiky vyhýbat. Jedním z prvních viditelných kroků evropské politiky je snaha o rozdělení přenosové soustavy a výroby energie. Stejně tak evropské státy hledají společnou odpověď na otázku jaderné energie. Důležité je si uvědomit, že Evropská komise jadernou energii označila za jeden z motorů třetí průmyslové revoluce, která by Evropu měla posunout k nízkoemisnímu věku. Podle komisaře Piebalgse by mohlo být v Evropské unii vyráběno z jádra až 30 procent spotřebovávané energie. I nedávné setkání v rámci jaderného fóra v Bratislavě jasně naznačilo, že se Evropa jaderné energii nevyhne. Nemá smysl si však nalhávat, že je Evropská unie v otázce využití jádra jednotná. Zatímco některé země, jako například Francie, Slovensko či Finsko, vyjadřují jaderné energetice otevřenou podporu, jiné země, jako je Švédsko či Rakousko nepovažují jadernou energii za bezpečný zdroj. V současné době státy Evropské unie importují 82 % ropy a 57 % zemního plynu, čímž se dostávají na první místo mezi dovozci paliv. Odhaduje se, že během následujících 20 let dojde k 60 % nárůstu poptávky a bude muset být v oblasti energetiky vynaložen více než 1 bilion eur. Jednou z cest snižování energetické závislosti je tedy větší využití jádra. Mělo by se také věnovat více pozornosti úsporám energie, hlavně v soběstačnosti energetické náročnosti průmyslu a obnovitelných zdrojů. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu města a obcí ČR informační servis č. 1/2008 strana 3

4 Telefonica O 2 poplatky zatím nezruší 6. prosinec 2007, Praha Počátkem listopadu se rozhořel mezi Svazem a Telefonicou O 2 spor, zda by měla společnost vybírat poplatky za vyjádření správce sítě o uložení elektronické komunikační sítě pro potřeby územního nebo stavebního řízení. Následné jednání objasnilo situaci okolo této sporné záležitosti zejména z pohledu právního a zároveň posloužilo jako vstup pro bližší spolupráci mezi společností a Svazem. Cena za vyjádření (v písemné podobě 600 Kč, v elektronické podobě 300 Kč) byla společností stanovena jako cena nákladová v závislosti na tom, jaké má náklady s obstaráním podkladů pro vyjádření a jeho následné odborné zpracování. Žádný právní předpis neupravuje postup ani povinnost vlastníka telekomunikační sítě (obecně jakéhokoliv vlastníka veřejné technické infrastruktury) poskytovat vyjádření pro potřeby řízení dle stavebního zákona bezplatně, ačkoliv bez jeho předložení by stavební úřad žádost stavebníka odložil do doby, než by ji doplnil. Telefonica O 2 se tímto způsobem nepřímo snaží poukázat na skutečnost, že v České republice neexistuje v elektronické formě volně přístupná podkladová mapa se zakreslením všech sítí veřejné technické infrastruktury na území měst a obcí. Za tímto účelem rozběhla několik projektů na zpracování informací o svých uložených sítích ve spolupráci s městy (městské informační systémy) a některými kraji (např. Jihomoravský kraj). Zatím je veškerá evidence sítí v kompetenci jejich vlastníků a provozovatelů, což sběr a digitalizaci informací nesmírně komplikuje a prodražuje. V této záležitosti hledá Telefonica O 2 partnery, s nimiž by na případné digitalizaci sítí a jejich co nejméně nákladnému zpřístupnění občanům, městům a úřadům spolupracoval. Informace z jednotné databáze včetně jejich zakreslení jsou využitelné mnoha institucemi a občany pro potřeby např. stavebního, územního řízení, řešení havárií, plánování v území. Jednání o republikovém projektu s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním ztroskotala z důvodu nemožnosti stanovení konečného termínu digitalizace katastru nemovitostí, na který by byl projekt navázán. Případná budoucí spolupráce Svazu s Telefonicou O 2 se stane předmětem jednání komisí Předsednictva v lednu roku Energetická komise na svém zasedání 19. prosince 2007 doporučila obcím, aby se při jednáních s Telefonicou O 2, např. o pronájmu obecních zařízení (vysílač), chovaly tržně (požadovat tržní nájemné). Vznikne odborná výkladová komise k zákonu o střetu zájmů? 6. prosinec 2007, Praha Každý starosta, všichni radní a všichni uvolnění zastupitelé budou muset do konce června roku 2008 vyplnit a odevzdat čestné prohlášení v podobě, jakou ukládá zákon o střetu zájmů a jeho prováděcí vyhláška č. 578/2006 Sb. Spolu s nimi musí čestné prohlášení podat i každý vedoucí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu. Zákon o střetu zájmů je však výjimečně nekvalitní a obtížný na pochopení. Z tohoto důvodu zorganizovalo Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly, seminář, na kterém se spolu s ministerstvem spravedlnosti snažilo problematiku prezentovat a odpovědět konkrétní dotazy. Ačkoliv se seminář prodloužil o téměř hodinu, nebyly všechny dotazy zodpovězeny a u některých docházelo k rozdílným výkladům i mezi přítomnými právníky. Bylo tak slíbeno, že bude vytvořena mezirezortní komise k tomuto zákonu, kde by měl být i zástupce Svazu, a také že budou písemně odpovězeny všechny dotazy, jež zazněly na semináři (jen Svaz vznesl 14 dotazů vyplývajících z praktických zkušeností starostů). Písemné odpovědi, stejně jako ustavení komise lze však očekávat až v lednu Semináře se za Svaz zúčastnil Mgr. Jakub Pôbiš a Jiří Červenka, starosta obce Blížejov a člen Předsednictva Komory obcí. Jakmile budeme mít k dispozici odpovědi z ministerstva, zveřejníme je na našich webových stránkách. Některé dotazy můžete najít již nyní v Poradně v sekci Různé a pravděpodobně se tomuto tématu budeme věnovat i na krajských setkáních v roce Údržba silniční vegetace svítá na lepší časy! 10. prosinec 2007, Praha Údržba zeleně rostoucí podél silnic a dálnic v zastavěném nebo zastavitelném území obcí a měst (nebo také v průjezdním úseku dle 8 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích) je velkým problémem, který místní samosprávy velmi zatěžuje. Náklady na údržbu totiž z převážné většiny pocházejí z obecních pokladen, ačkoliv tyto pozemky obcím nepatří a nemají k nim žádného práva hospodaření. V této věci panuje mnoho právních výkladů a ty se právě staly předmětem jednání mezi Svazem, Ministerstvem dopravy (MD) a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Vrchní ředitel Ing. Bártl (MD) i náměstek Fuchs (ŘSD) připustili, že údržba zeleně na pozemcích ŘSD v obcích je velmi problematická, proto jí není věnována přílišná pozornost, krom toho několik soudních rozsudků určilo jako povinným udržovatelem obec, jelikož jde o veřejnou zeleň. Nejasnost vlastnictví k nevymezeným pozemkům (nejsou geometricky zaměřeny) a zachování souvislosti údržby veřejné zeleně jsou hlavními důvody, proč by se o tyto pozemky měly starat zejména obce. Samozřejmě svou roli zde hraje i otázka financování, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je v souladu se zákonem restriktivní při přidělování peněz pro potřeby ŘSD. Z jednání vzešlo několik velmi nadějných závěrů pro obce a města: 1. Stanovisko MD a ŘSD k problematice údržby vegetace podél silnic bude sjednoceno. 2. MD a ŘSD bude jednat se SFDI o uvolnění peněz pro údržbu vegetace na pozemcích ŘSD uvnitř obcí, roste-li silniční vegetace z pozemků (tj. na rovných úsecích). 3. Při zpracování novely zákona o pozemních komunikacích by měla být vyjasněna otázka vlastnictví, resp. údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích silnic rostoucí ze stavby (tj. vegetace rostoucí z náspu), protože o ty se ze zákona ŘSD starat nemá, a tudíž na ně nemá peníze od SFDI ( 14 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, nejsou součástí nebo příslušenstvím průjezdního úseku silnice, tedy stavby). V zájmu vlastníka stavby by údržbu této vegetace měl provádět on sám. V těchto záležitostech by mělo být jednáno i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). 4. ŘSD se nebrání bezúplatným převodem pozemků podél průjezdních úseků silnic do majetku obcí včetně geometrického zaměření na náklady ŘSD. 5. Krajské správy údržby silnic budou seznámeny o změně přístupu k údržbě silniční vegetace v obcích a městech. Jednání pracovní skupiny k rozpočtovému určení daní 13. prosinec 2007, Praha Na ministerstvu financí jsou pravidelně již více než dva roky svolávány pracovní schůzky k problematice přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní. V prosinci se uskutečnila další z nich a už podruhé byla zaměřena na přípravu podkladů pro další novelu zákona. Za Svaz se informační servis č. 1/2008 strana 4

5 jednání pravidelně účastní zástupci všech komor Svazu a zaměstnanci Kanceláře. Na prosincové schůzce bylo dohodnuto, že ministerstvo financí zadá některé z vysokých škol vypracování analýzy, která zhodnotí příjmy a výdaje jednotlivých velikostních skupin obcí. Výsledky této analýzy budou podkladem pro další jednání o návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Vzhledem k značnému objemu prací bylo dohodnuto, že návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, který bude respektovat výsledky analýzy, bude předložen k projednávání tak, aby nabyl účinnosti od Zástupci Svazu však na jednání požadovali, aby došlo k technické novele zákona o rozpočtovém určení daní již s účinností od Pokud by požadavek Svazu nebyl respektován, snížily by se příjmy obcí v roce 2009 o 5,5 mld. Kč. Ministerstvo financí na základě konfrontace se zástupci ministerstva vnitra se rozhodlo, že do budoucna bude při propočtech nového rozpočtového určení daní vycházet z evidence obyvatel, kterou vede ministerstvo vnitra. Po několikaletém úsilí Svazu, kdy jsme iniciovali společné schůzky představitelů ministerstva financí a ministerstva vnitra, konečně ministerstvo financí ustoupilo. Pokud se vše podaří dotáhnout do úspěšného konce, nejpozději od roku 2010 by se počty obyvatel neměly stanovovat podle údajů Českého statistického úřadu, ale podle údajů ministerstva vnitra. Zástupci Svazu na jednání dále požadovali, aby došlo k novelizaci zákona o dani z nemovitostí. Jde zejména o to, aby obcím byla dána možnost rozhodovat o jednotlivých osvobozeních, které jsou v současné době paušálně stanoveny zákonem. Zvýšený důraz byl kladen na zrušení osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb. Na závěr jednání byly prezentovány odpovědi Svazu na otázky, které na předchozím jednání v souvislosti s připravovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní zazněly. 1. Preferovat jednoduchý systém, jednotný propočet, minimum kriterií nebo naopak připustit složitý systém? Požadujeme jednoduchý systém, jehož součástí nebude více než 6 přerozdělovacích kriterií. Podle zákona účinného od jsou součástí systému 4 přerozdělovací kriteria. 2. Směřovat ke shodnému výnosu na 1 obyvatele nebo diverzifikovat příjmy přizpůsobit model více místním podmínkám obcí? Požadujeme diverzifikované příjmy, které na základě provedené analýzy budou respektovat potřeby jednotlivých obcí. 3. Zvýšit vazbu na soukromý sektor nebo naopak posílit vyšší stabilitu daňových příjmů v čase? Požadujeme posílení vazby na soukromý sektor. 4. Trvat na společném dýchání veřejných rozpočtů? Požadujeme, aby součástí systému sdílených daní byly také spotřební a ekologické daně. 5. Přijmout existenci velkého množství malých obcí jako fakt, podpořit jejich fungování? Svaz požaduje zachování současné struktury obcí v České republice. Bude bránit jakýmkoli snahám směřujícím k násilnému slučování obcí. Všechny obce potřebují vytvořit co nejlepší finanční podmínky pro své fungování. Jasné ne státním Národním úřadům 14. prosinec 2007, Praha Jasné ne řekli zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR na schůzce pracovní skupiny k problematice vzniku Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální věci, která se uskutečnila v prosinci v budově Ministerstva práce a sociálních věcí. Náměstek ministra Marian Hošek zdůraznil, že věcný záměr zákona, který předpokládá vznik výše zmíněných úřadů, je materiálem k diskusi a ministerstvo nechystá jeho realizaci ve formě násilného převzetí. Nicméně je třeba zabezpečit provázanost výkonu státní správy v sociální oblasti na jednotlivých úrovních a zefektivnit výkon zejména sociálně právní ochrany dětí. Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a předseda Komise pro sociální záležitosti Asociace krajů Miroslav Plass prezentoval přítomným stanovisko krajů. Rada Asociace krajů zřízení Národních úřadů odmítla, protože centralizaci výkonu agend nepovažuje za krok správným směrem. Kraje jsou spolu s obcemi přesvědčeny, že je třeba zlepšit práci v sociálních agendách a zvýšit vzdělanost a odbornost pracovníků, ale státní centralizace není tím správným prostředkem. Lepší je tak činit v souladu se spojeným modelem veřejné správy a principem subsidiarity. Potvrzení stanoviska krajů zaznělo i z úst zástupců obcí. Helena Langšádlová, místostarostka Černošic a předsedkyně Pracovní skupiny obcí III, zdůraznila, že starost o sociální věci je neoddělitelnou součástí místní samosprávy a ministerstvo se zatím nepokusilo řešit problémy zlepšením svého fungování, preciznější a připravenější metodickou podporou a posílením spolupráce s místní a regionální úrovní. Zřízení nového státního úřadu současné problémy nevyřeší. Obce stejně již nyní komunitně plánují a musí zajistit sociální služby pro lidi v ohrožení zdraví či života a národní úřad by znamenal toliko zánik sociální práce na obcích, dodala místostarosta Langšádlová. Závěr tedy je, že obce a kraje jsou ochotny spolupracovat na zlepšení výkonu sociálních agend, zásadně však odmítají zřízení Národních úřadů pro zaměstnanost a sociální věci. Tento výstup bude prezentován ministru práce jeho náměstkem. Svaz ve Výboru pro prevenci domácího násilí aneb zmizí konečně naschvály a domácí násilí z přestupkových řízení? 14. prosinec 2007, Praha Z iniciativy ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové a na základě usnesení vlády byl zřízen Výbor pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Domácí násilí představuje závažné společensky nebezpečné jednání, které zasahuje nejen ženy, ale i muže, děti a seniory. Policie ČR, státní zastupitelství a soudy však tyto delikty nedokáží vždy kvalifikovaně posoudit a stíhat, a proto dlouhá řada i velmi závažných trestných činů končí na obecních úřadech jako přestupek, ač jsou možnosti obcí (personální, finanční i právní) oproti policii výrazně omezené. Podobná situace panuje u tzv. nebezpečného pronásledování (slídění, špehování, dle kriminalistické terminologie stalking ), jakožto pokračování domácího násilí po rozhodnutí oběti násilný vztah opustit, kdy je někdy i život oběti ohrožující protispolečenské jednání rozděleno policií do 10 a více přestupků, ač může pronásledování, špehování, napadání a permanentní šikana vyústit i ve vraždu. Pokud případy pronásledování neskončí takto tragicky, setkáváme se s případy obtěžování a pronásledování majícími podobu výhrůžných nebo oplzlých sms-ek, ů a dopisů, dále v podobě okounění před bydlištěm či pracovištěm oběti, ve formě výhrůžných telefonátů, v ničení věcí (ulomené stěrače, propíchané pneumatiky), vyhrožování příbuzným, ostouzení bývalé partnerky v zaměstnání, manipulace a šikanování dětí atd. Obec se tak může setkat i s případem, kdy sice víme, že pachatel bývalé přítelkyni v obvodu A zapálil auto, v obci B zbil úředníka informační servis č. 1/2008 strana 5

6 obecního úřadu a ve městě C si najal bezdomovce, který osmdesátiletému otci oběti opakovaně hází dlažební kostky do okna, a sám pachatel na ulici číhá na syna oběti, kterému vyhrožuje a už jej i fyzicky napadl, stejně jako úřednici zdejšího oddělení péče o děti, obci je však daný případ opět předán policií jako přestupek (resp. řada dílčích přestupkových jednání), ač by se pachatel měl nacházet spíše ve vazbě. Výbor se hodlá věnovat zejména problému nebezpečného pronásledování, dále situaci dětí (jako asi největších obětí domácího násilí) a konečně zdokonalení nového zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Předsedkyní Výboru byla zvolena PhDr. Branislava Vargová-Marvánová ze sdružení Rosa, o. s., první místopředsedkyní Mgr. Klára Laurenčíková z MPSV ČR a druhé místopředsednické místo připadlo Svazu měst a obcí ČR. S ministrem kultury o vracení církevních majetků 20. prosinec 2007, Praha Symbolicky v čase předvánočním se uskutečnilo jednání sedmi starostů z obcí postižených blokací církevních majetků s ministrem kultury Václavem Jehličkou, jeho náměstkem Jaromírem Talířem, senátorem Josefem Zoserem a kardinálem Miloslavem Vlkem na téma věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Jde již o několikátý pokus vyřešit tíživou situaci v obcích, kde se nacházejí pozemky vlastněné dříve církvemi a zkonfiskované komunistickým režimem. Tyto pozemky od roku 1989 nebyly církvi navráceny a nakládání s nimi je blokováno především přes 29 zákona o půdě. Obce se tak nemohou s nikým dohodnout na jejich využití (nelze přes ně např. vést ani žádné sítě bez předchozích komplikovaných jednání). Tento věcný záměr se však jeví jako zatím nejnadějnější. Ministr kultury i kardinál na úvod svých řečí poděkovali Svazu za to, že neustále na problém upozorňoval a byl tak jakousi iniciační jiskrou. Oba zdůraznili, že výsledná podoba věcného záměru zákona je kompromisem a má podporu jak státu, tak církví. Vládou by věcný záměr měl projít bez problémů, neboť byl předjednán s koaličními partnery. Následně ministerstvo bude pracovat na paragrafovém znění, které chce mít hotové na jaře roku V Poslanecké sněmovně může být problém podobný zákon schválit a Svaz byl proto požádán, aby pomohl přesvědčit jednotlivé poslance o potřebnosti vyřešit vztah státu a církve. Senát má k věci tradičně jiný přístup. Skupina senátorů pod vedením Josefa Zosera dokonce podala po předchozím veřejném slyšení ústavní stížnost zdůrazňující především problémy, které neřešený stav způsobuje obcím. Návrhu po předchozím projednání s ministrem kultury vyslovil podporu i prezident Václav Klaus. Církvím, náboženským řádům a kongregacím bude vrácena část majetku (především náboženským řádům) a za zbytek vyplacena finanční náhrada. Nebudou vraceny pozemky, které vlastní obce (mají je na listu vlastnictví). Povinnou osobou bude pouze stát, státní fondy, Pozemkový fond České republiky a další státní organizace zřízené na základě zvláštního právního předpisu nebo zvláštním předpisem, státní podniky a právnické osoby příslušné hospodařit s majetkem státu nebo příslušné vykonávat správu k majetku státu. Majetky, které vráceny nebudou (a za které bude vyplacena náhrada), budou moci obce získat standardními způsoby především od Pozemkového fondu České republiky. Dobrá zpráva pro obce je i to, že plánovaná účinnost zákona je k , takže na zvelebení těchto nyní blokovaných pozemků bude možno ještě využít dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. V neposlední řadě vyřešení tohoto problému po 20 letech zvedne kredit České republiky v zahraničí, protože jsme poslední postkomunistická země, která nemá vyřešený vztah státu a církví. Věci se snad daly konečně do pohybu správným směrem! informační servis č. 1/2008 strana 6

7 Informujeme InfoServis210x146.indd :55:28 Ústavní soud zamítl žádost na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní Ústavní soud vyhlásil dne 12. prosince 2007 rozhodnutí ve věci návrhu skupiny 28 senátorů Senátu Parlamentu na zrušení části ustanovení 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Podle napadeného ustanovení zákona se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle 4 odst. 1 písm. b) až f) stanoveným procentem. Uvedené procento zveřejní Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu běžného roku a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu těchto násobků všech obcí v České republice. Koeficienty velikostních kategorií obcí jsou pak uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o rozpočtovém určení daní. Ústavnímu soudu byl dne 29. června 2006 doručen návrh skupiny 28 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části ustanovení 4 odst. 2 zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve slovech a to ve výši odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu běžného roku a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu těchto násobků všech obcí v České republice. Koeficienty velikostních kategorií obcí jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Skupina senátorů požadovala i zrušení Přílohy č. 2 k zákonu o rozpočtovém určení daní. V úvodní části návrhu skupina senátorů zrekapitulovala obsah a význam zákona o rozpočtovém určení daní, zejména ve vztahu k ustanovení, jehož zrušení je navrženo. Uvedli, že tento zákon byl součástí souboru zákonů přijatých v souvislosti s reformou veřejné správy. Zákon alokuje významnou část veřejných financí, konkrétně stanovuje podíl veřejných rozpočtů a některých státních fondů na výnosech daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční. Cílem zákona je, podle jeho důvodové zprávy, zajistit fiskální dostatečnost jednotlivých úrovní rozpočtů územních samosprávných celků a zajistit, spolu s ostatními příjmy, pokrytí minimálních potřeb obcí a krajů. Skupina senátorů uvedla, že akceptuje legitimitu zákona jako takového, zpochybňuje jen ústavnost napadených částí. Rozpor napadených ustanovení s ústavním pořádkem viděla skupina senátorů v jejich informační servis č. 1/2008 strana 7

8 kolizi s čl. 1, čl. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Ústavy České republiky. Napadená ustanovení jsou podle něj v rozporu s ústavně garantovaným principem rovnosti v právech. Návrh skupiny senátorů vycházel z ideje, že jsou-li si podle ústavního pořádku rovni v právech jednotliví lidé, platí tento princip nepochybně i na jejich společenství, tedy i na územní společenství občanů, kterými jsou obce. Zákon nicméně princip, podle něhož větší obce mají větší příjmy již jen s ohledem na větší počet svých obyvatel, podle názoru navrhovatele deformuje uměle vytvořenými koeficienty, které větším obcím příjmy násobí a menším redukují. V rámci projednávání stížnosti Ústavní soud požádal o vyjádření také Svaz měst a obcí ČR. Svaz ve svém posudku shrnul historický vývoj ve financování obcí a měst a zhodnotil ústavněprávní pozice financování obcí. Ústavní soud nakonec rozhodl, že uvedené ustanovení v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod není. Ve svém odůvodnění konstatoval, že jde o politický a nikoliv ústavně právní problém. Dále bylo v odůvodnění konstatováno, že by Ústavní soud zasáhl, pokud by financování obcí znemožňovalo výkon samostatné působnosti obcí. Již od počátku bylo zřejmé, že Ústavní soud v dané věci nemůže rozhodnout jinak. V současné době čekáme na písemné odůvodnění nálezu Ústavního soudu, které ještě nebylo zveřejněno. Nález Ústavního soudu je zveřejněn na našich internetových stránkách. Mgr. Lukáš Váňa legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Mají mít městyse možnost účastnit se klání v soutěži Vesnice roku? Jak dál při organizaci soutěže Vesnice roku? Povolit účast v soutěži i městysům a menším městům? Změnit název soutěže na Obec roku? Nad těmito ale i nad řadou dalších otázek se zamýšleli vyhlašovatelé stále populárnější soutěže na ministerstvu pro místní rozvoj. Na ministerstvu pro místní rozvoj u ředitele odboru rozvoje a strategie regionální politiky RNDr. Josefa Postráneckého se 13. prosince sešli zástupci všech vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku i spolupořádajících úřadů a organizací za účelem projednání podmínek soutěže pro rok Cílem této první informativní schůzky bylo zjistit názory všech zúčastněných, jelikož do soutěže se chce zapojit stále více institucí. Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková by např. ráda oceňovala stuhou obec přátelská rodině ty obce, které se dobře starají o etnické skupiny obyvatel. Ministerstvo kultury spolu s památkáři zamýšlejí udělovat stuhu za příkladnou péči o kulturní dědictví a zachování vesnické tradice. Počítá se i s hlubší spoluprací s ministerstvem životního prostředí. Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala spolu s předsedou Komory obcí Josefem Bezdíčkem vítají zájem, který soutěž Vesnice roku vzbudila, nicméně varovali: Ze soutěže se nesmí stát moloch, do kterého se, Již tradičně přijal na Pražském hradě vítěze všech krajských kol soutěže Vesnice roku 2007 prezident republiky Václav Klaus. Na 4. prosinec 2007 tak budou s úsměvem na tváři jistě vzpomínat všechny úspěšné starostky a starostové i se svými partnerskými protějšky. informační servis č. 1/2008 strana 8

9 InfoServis210x146.indd :55:15 vzhledem k dnešní popularitě soutěže, budou chtít zapojovat další a další instituce, jejichž snahou nakonec bude zviditelnit především sebe. Kritizováno bylo proto i počínání ministerstva zemědělství, které se v roce 2007 mezi spoluvyhlašovatele soutěže zapsalo poprvé a hned si z udělované oranžové stuhy za dobrou spolupráci obce se zemědělským subjektem udělalo jakousi samostatnou minisoutěž. Nositele všech oranžových stuh pozvalo na svůj úřad a rozdělilo mezi ně nemalý finanční obnos. Zástupci původních vyhlašovatelů se shodli jednoznačně: Není možné, aby vítěz nějaké stuhy byl honorován vyšší či srovnatelnou částkou jako vítěz celé soutěže. Stejně tak není možné, aby po skončení práce celostátní hodnotitelské komise navštěvovaly úspěšné obce v kraji další komise, ať už ministerské nebo jakékoli jiné. Soutěž má svá pravidla a ta je třeba respektovat. Udělování případných dalších bonusů je pochopitelně možné a příjemné, ale mělo by být zakomponováno do společného vyhlášení vítězů a také projednáno s hlavními organizátory soutěže. Josef Bezdíček všem připomněl: Nezapomínejme, že smyslem soutěže je v prvé řadě umožnit zúčastněným obcím zviditelnit se, upozornit na své úspěchy, přírodní i kulturní památky, společenské a sportovní aktivity, tradice atd. Obce by se do soutěže neměly přihlašovat především kvůli možnému finančnímu zisku. Určitá peněžní motivace je samozřejmě na místě, neměla by se ale stát primární. Velká diskuse se u RNDr. Postráneckého vedla také o případné změně názvu soutěže, a to v návaznosti na otázku, zda umožnit účast v soutěži městysům a malým městům. Ukázalo se, že půjde opravdu o citlivý problém. Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala vyjádřil pocity asi za všechny. Srdcem jsem jednoznačně pro. Jde ale o soutěž pořádanou v rámci Programu obnovy venkova. Podle jakých kritérií budeme hodnotit venkovský charakter městysů nebo měst? Vyspecifikovat tento pojem bude velmi složité. Paradoxně samy obce, které chtěly znovu získat titul městys, většinou uváděly, že jsou právě obcemi s městským, nikoli vesnickým charakterem. Účastníci schůzky uvažovali i o stanovení hranice počtu obyvatel, i když ani tento parametr jistě není zcela spravedlivý. Existuje mnoho obcí, a to zejména na Moravě, které mají okolo tří tisíc obyvatel a přitom čistě venkovský ráz. Na druhé straně, třeba v západních či severních Čechách, jsou obce s necelými tisíci obyvateli, prosté výraznějších tradic nebo folklóru, zato s průmyslovým zázemím. Se vstupem městysů do soutěže by bylo také nutné změnit již léta zavedený název soutěže. Nebylo by logické, aby městyse či dokonce města soutěžily o titul Vesnice roku. Předsedající schůzky RNDr. Josef Postránecký vyzval k široké diskusi nad podmínkami soutěže pro rok 2008 a požádal o zasílání návrhů či doporučení k dosavadním pravidlům do konce ledna roku Stěžejní otázky se nabízejí tři: 1. Souhlasíte s účastí městysů a měst venkovského charakteru do soutěže Vesnice roku 2008? 2. Jestliže ano navrhujete nějakou hranici počtu obyvatel? 3. Jak byste specifikovali a prokázali venkovský charakter malých měst a městysů? Není-li vám osud soutěže lhostejný, své vyjádření nám zašlete obratem na ovou adresu Za váš zájem předem děkují všichni organizátoři soutěže. Lenka Zgrajová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu informační servis č. 1/2008 strana 9

10 Zrušíme místní příslušnost a zavedeme jedinou chaotickou živnost volnou? Poslanci v prvním čtení schválili zásadní novelu živnostenského zákona, která má vedle řady užitečných vylepšení zavést i změny, které jsou pro obce nepřijatelné a které přes avizovaný úmysl usnadnit vstup do podnikání a zjednodušit byrokratický proces zavádějí některé nekoncepční a především drahé inovace, které budou pro obce, a v důsledku i pro podnikatele, poškozující. Kromě jiného má být zrušena dosavadní místní příslušnost živnostenských úřadů a jednotlivé živnosti ohlašovací volné, které by měly být sloučeny v jedinou ohlašovací živnost volnou s 80 nezpoplatněnými obory činnosti. Dne 14. května 2007 Svaz obdržel k připomínkování návrh novely živnostenského zákona. Tento materiál byl rozeslán k vyjádření členům Předsednictva Svazu, Komory měst, Komory statutárních měst, Pracovní skupiny obcí III a členům Komise pro informační systémy (od šestnácti subjektů jsme obdrželi desítky připomínek v celkovém rozsahu 53 stran). Dne 8. června 2007 jsme k návrhu novely živnostenského zákona na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) odeslali 80 připomínek v celkovém rozsahu 27 stran a dne 20. června 2007 proběhlo vypořádání připomínek, kde u několika zásadních připomínek došlo k rozporu (doporučující připomínky ministerstvo vůbec nevypořádávalo). K vypořádání rozporů nebyl Svaz přizván (!), ani jsme neobdrželi protokol o tom, jak ministerstvo s tou kterou připomínkou naložilo. Dne 6. září 2007 odešel návrh novely na Legislativní radu vlády. Připomínky a výhrady k novele jsme i poté průběžně konzultovali se zástupci živnostenských úřadů. Návrh novely šel na Legislativní radu vlády, aniž s námi byly projednány rozpory u zásadních připomínek, jak bylo zmíněno, kdy jsme nemohli obhájit své postoje v rámci vypořádání rozporů na úrovni náměstků. Novela je bohužel přijímána bez kvalifikované a podrobné diskuze a narychlo (v únoru přišlo zadání ministra, v květnu jsme návrh plný věcných i legislativně-technických chyb obdrželi a koncem června už šel návrh na vládu). Ministerstvo průmyslu a obchodu nebývale spěchalo, a to i za cenu obcházení povinných připomínkových míst, čímž (pokolikáté už?) porušilo Legislativní pravidla vlády. Návrh v rozporu s pravidly neobsahoval ani řádné vyčíslení finančních dopadů novely na dotčené subjekty, především města a obce. Jak říkají zkušení legislativci: zákon je buď rychlý, nebo špatný třetí možnost není. Obce III mohou přijít až o 80 % příjmů z poplatků U správních poplatků hrozí až 80 % propad příjmů (propočet ve věci aktivních statutárních měst Jihlavy a Havířova) a zároveň tento propad není nijak řešen nebo je bagatelizován, případně je řešen na úrovni slibů či nesystémových opatření (jednorázová částka na rozjezd systému). Zavádí se jediná volná živnost Zavádí se jediná volná živnost zahrnující obory činnosti korespondující s doposud existujícími jednotlivými živnostmi volnými. Vedle poklesu poplatkové povinnosti (možnost nahlásit za jeden poplatek všech 80 oborů činnosti) vymizí zejména informační hodnota veřejně dostupného Registru živnostenského podnikání pro občany, spotřebitele i obce. Zavedení předmětu podnikání živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a zejména vypuštění požadavku na ohlašování každého skutečně vykonávaného oboru činnosti zároveň může výrazně zkomplikovat výběrová řízení vypisovaná obcemi (např. na stavbu hřiště, koupaliště, sportovního stadionu nebo budovu nových jeslí). Nebude jasné, zda podnikatel ucházející se o zakázku vykonává v praxi příslušnou požadovanou činnost, nebo zda provozuje např. stánkový prodej květin, projektuje drtiče odpadu nebo je instalatérem, protože formálně může ze zákona pod hlavičkou jediné volné živnosti provozovat cokoliv. Pod jedinou volnou živností mohou být dále i zastavárny a bazary nebo sběrny druhotných surovin. Doposud bylo možné snadno dohledat provozovatele bazarů a zastaváren a sběren šrotu, zatímco teď by zastavárny nebo sběrny mohl provozovat kdokoliv, kdo má nahlášenu jedinou všezastřešující živnost volnou. Dohledávání konkrétních subjektů, které bazary, zastavárny a kovošroty reálně provozují nebo nově provozovat budou, aniž by o nich Živnostenské úřady (ŽÚ) věděly, zásadně zkomplikuje jejich kontrolu ze strany ŽÚ, Finančních úřadů, Policie ČR a obecní policie. Bude-li novela v navrženém znění přijata, do dvou let prakticky vymizí informační hodnota živnostenského rejstříku. Novela ruší dosavadní místní příslušnost Rušením místní příslušnosti obce ztratí přehled o podnikateli, hrozí riziko mnohočetných podání a zmatek v dohledávání dokumentů uložených u různých úřadů (nebude-li existovat jednotný spis podnikatele u mateřského úřadu). Dále např. dopravce, který podá žádost v Praze, bude stejně odeslán zpět na místní dopravní úřad do Ostravy, odkud pochází. Místní příslušnost ostatních úřadů, kam je nutno zasílat a dodávat další podklady a údaje ze strany ŽÚ, se zároveň nemění dosavadní zavedená spolupráce i osobní vazby ŽÚ s dalšími státními orgány a dohody o spolupráci uzavřené mezi ŽÚ a ostatními orgány na úrovni krajů tak přijdou vniveč, neboť úřad bude nově dohledávat korespondující subjekty v cca 200 různých variantách u každého z nich. Neseriózní podnikatelé zároveň mohou obcházet všechny úřady, dokud jim některý nevyhoví (nesplňuje-li podnikatel např. některé podmínky podnikání a na prvním, druhém nebo třetím úřadě ho odmítnou). Z důvodu fluktuace podnikatelů mezi různými ŽÚ dále nebude možno odhadnout náklady na personální obsazení ŽÚ a nebude možno odhadnout předpokládané příjmy ze správních poplatků (lze očekávat nárůst podání v krajských městech a pokles např. ve Středočeském kraji). Naše návrhy a co nás čeká Svaz podporuje vytváření přátelského prostředí pro podnikání, ale za podmínek, že novelizace živnostenského zákona nenaruší fungující systém registrací a kontroly živností, nepřinese komplikace podnikatelům a neprohloubí podfinancování výkonu přenesené působnosti. Obce vykonávají živnostenskou agendu v přenesené působnosti, náklady na jednoho úředníka jsou tisíc Kč ročně a výkon působnosti je hrazen nejen ze státního příspěvku, ale právě i ze správních poplatků (které tak jako tak neodrážejí reálnou náročnost úkonů správních orgánů a jsou v drtivé většině případů spíše symbolické). Propad v příjmech by měl proto dorovnat sám stát v rámci příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo by neměla být přijata varianta pouze jedné informační servis č. 1/2008 strana 10

11 živnosti volné s 80 obory činností živnosti, samostatně nezpoplatněnými. Zde bude právě největší propad v příjmech podle organizace e-stát bude propad obecních rozpočtů dosahovat cca Kč, velká města budou zároveň čelit nárůstu agendy a budou muset přijímat nové úředníky a úřednice, což představuje další stovky tisíc až miliony korun na mzdových nákladech a zaškolování a povinném vzdělávání zaměstnanců propočet statutárního města Plzeň definuje propad městského rozpočtu na cca Kč, a to jen na správních poplatcích, nepočítaje v to náklady na platy a na zařízení kanceláří nových úřednic a úředníků.) Pro ministerstvo je ulehčení podnikatelům od 125 milionů na poplatcích pouze symbolickým gestem, propady v příjmech obcí, kde se počítá každá koruna, však rozhodně symbolické nebudou. Připomeňme též, že nominální výše poplatků se od data přijetí zákona nezměnila, naopak se poplatková povinnost neustále omezuje a reálná hodnota tisícikoruny v roce 1991 a v roce 2007 je podstatně rozdílná, aniž by byl obcím tento pokles jakkoliv kompenzován. Tisícikoruna za registraci rovněž netvoří žádnou překážku podnikání, zmíněnou částku každý půjčí i na dobré slovo. Podnikatele omezují spíše daňové a jiné povinnosti, než několik stokorun na živnostenském úřadě. Trváme proto na zachování principů stávající úpravy živností volných, stejně jako na základě zásadních připomínek dotčených obcí podporujeme zachování stávající úpravy místní příslušnosti, resp. alespoň záchranu jednotného spisu podnikatele u mateřského úřadu. Zákon byl poprvé projednáván 6. prosince 2007 na zasedání Hospodářského výboru PSP ČR, kde už určité výhrady k jediné živnosti volné zazněly. Do 30. prosince 2007 mají poslanci adresovat výboru své pozměňovací návrhy a výbor také provede srovnávací analýzu naší a zahraniční úpravy. Komparativní analýzu naléhavě doporučujeme na Slovensku kvůli zmatkům v živnostenském registru a neefektivitě systému jedinou živnost volnou s velkou slávou zrušili a náš stávající živnostenský zákon dávali za vzor hodný následování. Stejně tak z řady dobrých důvodů zachovali úpravu místní příslušnosti obdobné té naší. Doufejme, že i u nás bude platit, že hloupý si natluče sám, zatímco moudrý se učí z chyb druhých. Dne se má naštěstí konat v Poslanecké sněmovně nad návrhem novely odborný seminář, kde budeme požadavky Svazu, resp. dotčených měst a obcí, s nejvyšší rozhodností prosazovat. Co bychom mohli prosadit Zástupci Svazu už nad návrhem živnostenského zákona jednali se zpravodajem zákona, členem Hospodářského výboru PSP ČR a bývalým dlouholetým primátorem statutárního města Plzeň p. Zdeňkem Proskem. S panem poslancem jsme se zamýšleli mj. nad možností upravit místní příslušnost tak, že občan si sám zvolí svůj mateřský úřad, pokud má např. trvalý pobyt v Karviné, ale podniká v Praze ŽÚ Karviná by pak na základě žádosti občana zaslal celou složku podnikatele (bez zbytečných průtahů, nejpozději pak do 30 dnů) zvolenému ŽÚ v Praze (např. na Úřad MČ Praha 2). Spis tak půjde za občanem a místní příslušnost bude v dispozici jeho samého, nikoliv na základě nařízení shora. Pokud se podnikatel třeba po půl roce rozhodne, že teď chce podnikat v Brně, spis opět půjde za ním, na základě jeho svobodné volby. Souběžně s tím lze zachovat i záměr ministerstva, aby podnikatel mohl učinit podání kdekoliv, na kterémkoliv ŽÚ toto by bylo Návrh nových ekonomických nástrojů v odpadovém hospodářství zaručeno např. tím, že nepůjde-li o ŽÚ dle místa pobytu nebo volby podnikatele, takovýto nepříslušný úřad podání bez zbytečných průtahů, nejpozději pak do 3 pracovních dnů, odešle úřadu místně příslušnému. Co se týče jediné ohlašovací živnosti volné, lze zachovat návrh ministerstva s tím, že podnikatel bude mít pod hrozbou sankce (za správní delikt) povinnost ohlásit každý skutečně provozovaný obor činnosti živnosti volné. Dále je třeba výslovně zachovat a uhájit takové obory činnosti, jako je např. nakládání s odpady, provozování cestovní agentury nebo zastavárenská činnost. Vypadává v podstatě postih za neoprávněné podnikání, protože podnikatel se vždy najde v některém z oborů činnosti (eventuálně v bianko oboru, který by pokrýval činnosti zákonem výslovně neupravené) s tím, že informační funkce registru živnostenského podnikání zůstane zachována, jakkoliv bude mírně oslabena. Podnikání mimo nahlášený obor činnosti by nebylo nepovoleným podnikáním, ale pouze správním deliktem (vyjma případů velkého rozsahu, na něž se už vztahuje trestní zákon TZ). Se zásadním nesouhlasem se setkal náš požadavek, aby byla zachována poplatková povinnost (důležitý zdroj příjmů pro obce s ŽÚ) to pan zpravodaj i MPO ČR důsledně odmítají platit má stát, nikoliv občan to my potřebujeme úspěšné a bohaté podnikatele, nikoliv oni nás. Na druhé straně pan poslanec stejně odhodlaně zastává názor, že co si stát objedná, musí obcím zaplatit proto MPO ČR musí řešit otázku kompenzace propadů v městských rozpočtech s ministerstvem financí. Mgr. Jan Potměšil legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh nových ekonomických nástrojů v odpadovém hospodářství. Tento návrh hodnotila i Komise životního prostředí, k převážné většině obsahu však zaujala negativní postoj. Především pak k záměru na zpoplatnění energetického využívání odpadů (ve spalovnách komunálního odpadu). Záměru MŽP snížit množství produkovaného odpadu a přednostně je využívat (zejména materiálově) místo jejich odstraňování má napomoci radikální zvýšení poplatků za ukládání odpadu nakládky a zavedení nových poplatků i za všechny ostatní způsoby odstraňování odpadů (např. energetické využívání, uložení do podzemí doly). Ekonomické nástroje byly vyhodnoceny ministerstvem jako jediné skutečně motivující nástroje vedoucí ke zvýšení materiálového využití odpadů za současného snížení množství odstraňovaného odpadu. Podle propočtů MŽP by na základě zvýšení poplatků za odstraňování komunálních odpadů mělo ročně dojít k cca 15 % odklonu od skládkování (tj. cca 460 tis. tun ročně) a navýšení využití komunálního odpadu materiálově při třídění na složky papír, plasty, sklo, kovy, objemný odpad a biologicky rozložitelný odpad. Stanovení poplatků za všechny způsoby odstraňování odpadů koresponduje s principem znečišťovatel platí a tezí ministerstva, že jde o ekologicky nepříznivé způsoby nakládání s odpady (resp. odpady jsou ukládány informační servis č. 1/2008 strana 11

12 v různých formách do životního prostředí, např. jako odpad, popílek, suť, drť. Zpoplatňována bude každá tuna uloženého nebo energeticky využitého odpadu (podle přílohy č. 4 a 5 zákona o odpadech). Ministerstvo navrhuje zpoplatnit všechny odpady ukládané na skládky, tzn. včetně odpadů, které jsou doposud používány jako technologický materiál na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky (výjimka v 45 odst. 3 zákona o odpadech). Důvod dochází k zneužívání u provozovatelů skládek (předkvalifikace odpadu s cílem vyhnout se placení poplatku) a poměrně velká část nezpoplatněných ukládaných odpadů na skládky (cca 20 % z celkové hmotnosti odpadů). Tento bezvýjimkový přístup nezohledňuje tzv. komoditní princip. Existují totiž komodity, se kterými nelze naložit v rámci hierarchie nakládání s odpady (dle návrhu revize evropské směrnice o odpadech 1. předcházení a omezení vzniku odpadů, 2. opětovné použití odpadu, 3. recyklace odpadu, 4. další způsoby využití odpadů (i energetické využití), 5. bezpečné a ekologicky vhodné odstraňování odpadu) jinak než jejich uložením, popř. pouhým spálením, např. azbest, některé odpady z demoliční činnosti. Takové druhy odpadů by neměly být podrobovány zpoplatnění, jelikož hrozí, že se jich občané budou zbavovat nelegálními způsoby (černé skládky, překategorizovávání). Výnos z poplatků za ukládání na skládky má být dle návrhu MŽP z 80 % příjmem rozpočtu kraje a z 20 % příjmem obce. Výnos z poplatků za ukládání nebezpečného odpadu, ostatní odstraňování odpadu a za energetické využití komunálního odpadu bude příjmem SFŽP. Cílem zavedení poplatků je motivovat původce odpadů k ekologicky žádoucím způsobům nakládání s odpady a ke snižování zátěže životního prostředí plynoucí z odstraňování odpadů. Dalším hlavním cílem je i navýšit nedostatečné příjmy SFŽP. Navíc již šest let nebyla provedena žádná valorizace. Rozdělení výnosu z poplatku za ukládání na skládky mezi kraje a obce se projeví poklesem v příjmech obcí se skládkou na dobu cca 4 let, teprve až v letech budou jejich příjmy z poplatku na stejné úrovni jako v roce Dle Komise životního prostředí jde o naprosto nepřijatelný návrh. Požadavek je jednoznačný má-li být poplatek za ukládání na skládku dělen mezi obce se skládkou na jejich území a kraj, pak jedině za předpokladu, že současné příjmy z výnosu poplatku obcím neklesnou, tj. mezi obec a kraj by měla být dělena pouze částka, o níž bude poplatek od roku 2009 navyšován. Samozřejmě je možné navrhnout i jiný princip, bude-li zajištěno, že obce se skládkou nebudou poškozeny poklesem příjmu z výnosu poplatku. Důvod je prozaický, obce se skládkou doplácejí na hlučnost, prašnost, zatěžování komunikací atd. Komise životního prostředí vyjádřila nesouhlas se zavedením poplatku za energetické využívání odpadů, jelikož jej považuje za zcela legitimní způsob nakládání s odpady, jehož negativní vliv na životního prostředí je minimální. Jedině tento způsob může významně napomoci k omezování využívání primárních přírodních zdrojů. Jde i o jeden ze základních strategických cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Navíc do konce roku 2012 bude uzavřena cca polovina stávajících skládek, ať již z důvodu nesplnění podmínek evropské a národní legislativy, tak z důvodu vyčerpání kapacity. Jedním z pozitiv materiálu pro obce je záměr na navýšení místního poplatku za provozování systému nakládání s komunálním odpadem, a to ze stávajících 500 Kč na 900 Kč. Navyšována bude pouze sazba pod písm. b) odst. 2 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tj. dle částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu, maximálně však do výše 650 Kč. Toto ovšem neřeší problém dlouhodobě užívaných rekreačních objektů více lidmi bez trvalého pobytu v dané obci, jelikož placen je pouze jeden poplatek, i když produkce odpadu je rovna více osobám. Nad řešením nastíněných problémů se bude Komise životního prostředí ještě zamýšlet. Konkrétní návrhy ve formě novel příslušných zákonů lze očekávat během 1. čtvrtletí následujícího roku. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu âeská poji Èovna nabízí nov produkt nejen pro 6319 správních celkû Mûstská samospráva najde, co hledá Vût ina obcí, mûst a krajû vãetnû jimi zfiízen ch pfiíspûvkov ch a dal ích neziskov ch organizací v souãasné dobû pfii sjednávání své pojistné ochrany vyhledává ãasto pouze standardnû nabízené produkty komerãních pojistitelû na na em trhu.tím ale tyto sobjekty zdaleka nevyuïívají v ech moïností, které pojistitelé nabízejí. Tyto skuteãnosti jsme si ovûfiili v praxi a následnû potvrdili také vlastními anal zami a externím prûzkumem. Proto jsme poãátkem roku zaãali pracovat na komplexní nabídce pro tento segment klientû a od kvûtna budeme nabízet obcím a mûstûm nové poji tûní, které vypl vá z jejich potfieb a nabízí ucelené fie ení pro nejrûznûj í oblasti jejich ãinnosti, fiíká na úvod rozhovoru Ing. Milan Bene, vrchní fieditel úseku podnikatelského poji tûní âeské poji Èovny. Co nového klienti v nabídce âeské poji Èovny najdou? Kromû komplexního majetkového a roz ífieného odpovûdnostního poji tûní nabídneme poji - tûní, které zahrnuje zcela nové pojistné potfieby, vycházející z kaïdodenní ãinnosti mûstské samosprávy. DoplÀkovou sluïbou pak je pomoc pfii zpracování zámûrû pro zaji tûní dotací ze strukturálních fondû Evropské unie nebo poradenství pro bezpeãné investování do konzervativních fondû. V poslední dobû se ukázalo, Ïe zejména poji tûní odpovûdnosti mûst a obcí je velmi nedostateãné a nûkterá rizika nejsou poji tûním kryta vûbec. MÛÏe se tento stav s nov m produktem zmûnit? Nové typy rizik jsme do na eho produktu zafiadili, takïe dokáïeme uspokojit i roz ífiené poïadavky mûstsk ch samospráv. Dosud si mûsta a obce sjednávaly poji tûní odpovûdnosti v základním rozsahu na riziko kody na zdraví a majetku tfietích osob, které bylo moïné roz ífiit o kody finanãní, kody na pfievzat ch a uïívan ch vûcech, regresy zdravotních poji Èoven a jiná rizika. âeská poji - Èovna novû nabízí i poji tûní nesprávného úfiedního postupu, ãi vylouãení uplatnûní pfiechodu práv na starosty, primátory a ãleny zastupitelstva, stejnû jako poji tûní majetkové propojenosti mezi obcí a jí zfiízen mi organizacemi ãi poji tûní kfií- Ïové odpovûdnosti. Jaké konkrétní novinky jsou pfiipraveny v rámci majetkového poji tûní? V rámci komplexního majetkového poji tûní si dané mûsto mûïe na základû rizikové anal zy zvolit rûzné limity pojistného plnûní pro jednotlivá pojistná nebezpeãí, stejnû jako odchylné spoluúãasti pro jednotlivá rizika. Poji tûním pak mohou kr t témûfi v echny své potfieby, tfieba i poji tûní mûstsk ch rozhlasû, rozvodû internetov ch sítí, orientaãních znaãení, vybavení pû ích zón Samozfiejmostí je strukturované poji tûní pfiedmûtû pofiízen ch z prostfiedkû Evropské unie, které vyhovuje v em poïadavkûm kladen ch EU. V Ïivé pamûti máme nedávné fiádûní vichfiice na na em území. Majetkov m poji tûním lze bez problémû kr t budovy i movit majetek, jak je to napfiíklad s parky ãi jinou mûstskou zelení? Na im klientûm v tomto segmentu poskytujeme také poji tûní lesních porostû proti riziku poïáru a vichfiice a nemûïeme opomenout ani poji tûní okrasn ch porostû a dfievin v parcích tfieba právû i na riziko vandalismu. Existují je tû dal í typy poji tûní, které tento specifick segment municipalit zatím nevyuïívá, ale oãekává se, Ïe v brzké dobû je zaãne Ïádat? âasto opomíjen m druhem je poji tûní finanãních rizik, které je zcela jedineãné a dokáïe nahradit municipalitû napfiíklad finanãní ztráty zpûsobené nekonáním akce, ãi zajistit poji tûní smluvní záruky. Pokud je mûsto vlastníkem pivovaru nebo lihovaru, tak je mûïe oslovit poji tûní záruky za spotfiební daà, které mu uvolní prostfiedky vázané na úãtu celního úfiadu. MÛÏete uvést tfii dûvody, proã by si klienti mûli uzavfiít poji tûní právû u âeské poji - Èovny? Za prvé je nejvût í poji Èovnou na trhu, za druhé je provázána se strukturálními fondy EU, coï je nespornou v hodou a v neposlední fiadû nabízí nov produkt, kter vychází z konkrétních potfieb samosprávy. Zástupci mûst a obcí z celé republiky se totiï aktivnû podíleli na pfiípravû a jejich poïadavky byly do nového poji tûní operativnû zafiazeny.

13 Chodníková novela aneb když to v Senátu vypadá jako na zasedání Svazu měst a obcí Co je obsahem novely Pod termínem chodníková novela (nebo také zákon o sněhu ) se rozumí návrh na změnu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který inicioval v srpnu 2007 Ústavněprávní výbor Senátu pod vedením senátora (a primátora Teplic) Jaroslava Kubery. Novela mění v zákoně pouze 3 ustanovení, přesto je pro obce poměrně zásadní. Dotýká se totiž 27 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, jenž vlastníka nemovitosti v zastavěném území obce činí odpovědným za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. To v praxi znamená povinnost vlastníků nemovitostí uklízet znečištění, náledí nebo sníh na chodníku před nemovitostí nebo čelit žalobám obyvatel, kteří např. uklouznou a zraní se. Obec tuto povinnost vlastníků může vymáhat prostřednictvím vydaného nařízení obce, ve kterém může stanovit třeba hodinu, do které má být chodník uklizen. Podobné nařízení vydalo třeba město Louny a úspěšně jej obhájilo v lednu 2007 i před Ústavním soudem. Je však pravdou, že vlastník nemovitosti odpovídá za škody vzniklé osobám na chodníku, který většinou není jeho majetkem. Přesně na tento sporný moment reaguje připravovaná novela. Cílem je, aby za škody na chodnících vždy odpovídal jeho vlastník a bylo tak především jeho zájmem, aby je udržoval uklizené. To samozřejmě bude znamenat náklady pro obecní rozpočty vznikající především v zimě v souvislosti s nutností odklízet sníh. Navrhovatelé bohužel nevyčíslují v důvodové zprávě dopady na obecní a krajské rozpočty, což je dvojnásob smutné, protože někteří z nich jsou i v současnosti komunálními politiky. Spokojují se pouze s obecnou formulací, že bude záviset na rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev o pojištění proti škodám, přičemž většina obcí i krajů je proti škodě způsobené třetím osobám pojištěna. Jaká je procedura projednání O návrhu zákona podávaném skupinou senátorů nejdříve hlasuje Senát jako celek a rozhoduje se, zda jej vůbec odeslat k projednání do Poslanecké sněmovny. Z diskusí vedených v Senátu vybíráme následující části příspěvků: Senátor Jiří Oberfalzer: Myslím si, že není nezbytné tuto věc řešit obecní daní, i když obecní daň je jistě institut, který stojí za důkladné zvážení a případné zavedení. Ale obce přece dnes mají v rukou nástroj jiný. Mohou zvýšit daň z nemovitosti. Třeba zrovna za účelem toho obecního úklidu. Mohou potom zvažovat, že těm občanům, kteří si budou odklízet sníh nadále sami, mohou vyplácet jakousi kompenzaci či odměnu, čímž jim nepřímo, zdůrazňuji nepřímo, část té daně vrátí... Senátor Ivo Bárek: Samozřejmě já rozumím tomu, že by se vlastník měl starat o nemovitost. Ale myslím, že bychom zažitou věc neměli jen tak zjednodušeně zrušit. Já jsem požádal starosty, aby se mi k tomu vyjádřili. Když se podíváte do důvodové zprávy, když si tam přečtete - návrh nemá dopad na státní rozpočet, dopady do rozpočtu obcí a krajů nejsou specifikovatelné. Tak to si myslím, že to je zásadní mýlka. Jenom mně dovolte citovat některé starosty, například starostu pana Šustera z Telnice. Novela zákona by možná vyřešila některé sporné právní spory, rozhodně by ale nepřispěla k pořádku obcí a zvláště k bezpečnosti obyvatel. Argument, že si obce mohou zvednout nájem z nemovitostí a z tohoto výnosu financovat zvýšené náklady, je sice podnětný, ale jen těžko si dovedu představit, jak čtyřikrát do roka, kdy u nás padá sníh, seženu v šest ráno dvacet až třicet zametačů a v poledne je zase pošlu domů. Odůvodnění, že dopad na rozpočty obcí nelze odhadnout a zúžení tohoto problému pouze na náklady na pojištění za škodu je pro mě zarážející, protože někdo ten chodník uklidit musí. Být dobře pojištěn, není řešení. Přibude spíš více apatie občanů a nezájem občanů o věci veřejné a bude podle mě daleko méně soudržnosti na těch obcích, než teď je. Takže já se přikláním k tomu, abychom tento zákon, tuto novelu zamítli. Senátor Jan Hajda: Tady se neříká úplná pravda o vztahu k pojistnému. Konzultoval jsem to v České pojišťovně, a pokud dojde k úrazu, tak se skutečně pojišťovna bude zajímat o to, zda bylo uklizeno, či ne, a pokud nebylo, tak v žádném případě nebude proplácet plnou pojistku a bude s tím dělat velké problémy. A protože každý kraj má svá specifika, u nás je 90 procent starostů zásadně proti tomuto. Senátor Jiří Stříteský: Poslouchám se zájmem diskusi, která se tady rozjela, a mám trošku dojem, že jsme na zasedání Svazu měst a obcí, nikoli Senátu, kde jsou teď dvě party proti sobě. Tady jde doopravdy o narovnání vlastnických vztahů a já bych proto navrhoval, jestli bychom nemohli tuto diskusi ukončit, a vyjádřit svůj názor hlasováním. Hlasování v plénu Senátu o tomto návrhu nebylo jednoznačné, z pouhých 53 přítomných senátorů se pro návrh vyjádřilo 31. Ačkoliv Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení, že by bylo lepší odročit projednání tohoto návrhu do doby předložení návrhu zákona o obecní dani, většina senátorů se přiklonila ke stanovisku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který návrh doporučil podpořit. Svaz musí zformulovat své stanovisko Návrh novely tedy byl předán Poslanecké sněmovně. Vzhledem k délce legislativního procesu lze s jistotou říct, že pravidla úklidu sněhu pro letošní zimu se zatím nemění. Účinnost novely je navrhována okamžikem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Takže pokud bude přijata, režim úklidu chodníků by mohl být změněn v průběhu roku Svaz měst a obcí České republiky prozatím nemá k tomuto problému přijaté stanovisko, nicméně záležitost bude projednána v Dopravní a Majetkové komisi a následně v Předsednictvu. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat. Mgr. Jakub Pôbiš legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 1/2008 strana 13

14 Obce nebudou dotovat ochranu zvířat Na stránkách našeho zpravodaje jsme se opakovaně věnovali novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Stát se opět pokusil financovat své ambiciózní nápady z obecních peněz. Úder tentokrát přišel z nečekané strany od ministerstva zemědělství. Za podpory obcí i samotných poslanců se nám však podařilo nákladným a nepromyšleným inovacím včas zabránit. Návrh zbavený nepřijatelných novot už poslanci výraznou většinou ve třetím čtení schválili a nyní putuje do Senátu. V předchozích číslech Informačního zpravodaje jsme vás informovali o snaze ministerstva zemědělství zakotvit do zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, povinnost obcí financovat na vlastní náklad náhradní péči o zvířata odebraná nesvědomitým chovatelům, kdy obce by se zvířat nezbavily ani po uložení nově zaváděného trestu propadnutí zvířete, neboť zvířata neměla propadat státu, jako je tomu ve všech ostatních zákonech, ale obcím. Ty nejkritičtější pasáže se do novely dostaly až po připomínkovém řízení v průběhu projednávání návrhu v Legislativní radě vlády, tzn. se změnami jsme měli možnost se seznámit, až když novela doputovala do Parlamentu. Náhradní péči měly zajišťovat obce (resp. obce s rozšířenou působností) na vlastní náklady, stejně jako jim po ukončení řízení řešícího týrání mělo zvíře propadnout do vlastnictví. Po celou dobu řízení i po jeho skončení by tedy obec musela financovat péči o zvíře ze svých prostředků, aniž by měla reálnou naději, že vynaložené prostředky někdy získá zpět (s ohledem na přeplněné útulky nelze počítat ani s prodejem nebo darováním zvířete). V případě nárazových událostí typu týrání stáda koní, krav či drůbežího velkochovu by obec musela nejspíše přijímat rozpočtové opatření a omezit jiná vydání. Proti novotám kladoucím další nároky na rozpočty obcí jsme se rázně postavili a představili vlastní alternativní návrh, který řešil alespoň financování nových povinností ze státních prostředků, a důrazně jsme též žádali, aby zvíře propadalo státu, jako je tomu i dle zákona o přestupcích, dle trestního zákona, dle zákona o obchodování s ohroženými druhy nebo dle zákona o ochraně přírody a krajiny (které je navíc možno aplikovat souběžně se zákonem na ochranu zvířat proti týrání). Na nedostatky a nekoncepční hurázměny reagovali i poslanci, kdy Vladimír Dlouhý z Plzeňského kraje předložil vlastní pozměňovací návrh, který nejen že řešil otázku financování a problém propadání zvířete, ale opravil i některé účelové případy dvoukolejnosti státní správy (veterinární správou a obecními úřady), např. u úpravy zvláštních opatření účelem této dvoukolejnosti je totiž přenést břemeno vedení správních řízení, jejich financování, rozhodování a vymáhání rozhodnutí na obecní úřady, za obecní peníze, a to i za cenu komplikací a protahování procesu rozhodování a přes oslabení ochrany zvířat. Náš důsledný a vytrvalý tlak přinesl ovoce, když se nám pomocí praktických postřehů, zkušeností a návrhů shromážděných mezi obcemi podařilo poslance i ministerstvo přesvědčit, že návrh novely je ve stávajícím znění nepřijatelný. Svazu se po měsících vytrvalého úsilí podařilo ministerstvo přimět k ústupkům, kdy ministerstvo nakonec prostřednictvím poslance Karla Kratochvíleho podalo pozměňovací návrh, kterým byly všechny nepřijatelné změny z návrhu novely vypuštěny. Novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v opraveném znění schválila Poslanecká sněmovna dne 7. prosince Ministr zemědělství Petr Gandalovič konečný výsledek vyjednávání diplomaticky komentoval slovy: Bohužel se nám nepodařilo se Svazem měst a obcí, se starosty a primátory, tuto věc dostatečně vykomunikovat. Města a obce nejsou v této chvíli připraveny na novelu, kterou jsme předkládali. A proto jsme se rozhodli společně s poslanci zemědělského výboru souhlasit s vypuštěním celé té části, která se týká měst a obcí. Ministerstvo tak nakonec uznalo, že pokud nemáme dost prostředků na určité zákonné změny, je třeba počkat a hledat jiná řešení, nikoliv látat díry ve státním rozpočtu tak, že povinnost financovat ambiciózní státní projekty uložíme obcím. Je nepřijatelné, aby stát obcím do jedné kapsy trochu peněz přidal, a z druhé kapsy v podobě dílčích novel peníze zase pokradmu vytahoval. Výsledek vyjednávání je i poučením nejen pro ministerstvo zemědělství, potažmo pro vládu, neboť se ukázalo, že pokud budou města a obce obcházeny v připomínkovém řízení, bude zákon záplatován až na půdě Parlamentu nebo bude dokonce ohroženo samotné jeho přijetí. Všem městům a obcím proto děkujeme za intenzivní podporu a za připomínky a návrhy, které nám zaslaly, stejně jako děkujeme výše jmenovaným poslancům, zemědělskému výboru i ministerstvu zemědělství, které přes exces s novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání se Svazem vždy příkladně až nadstandardně spolupracovalo. Mgr. Jan Potměšil legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 1/2008 strana 14

15 Rada Svazu zasedala 7. prosince 2007 v Praze Josef Bezdíček, Ladislav Kryštof, Oldřich Vlasák, Jaromír Jech, Zbyněk Stanjura na fakt, že stejně tak jako to starostové chtějí po předkladatelích nových zákonů, i každý vnitřní návrh je třeba analyzovat a nejprve zjistit, jaké bude mít dopady na rozpočet Svazu, a teprve potom o návrhu hlasovat. S tímto doporučením souhlasila naprostá většina přítomných. Případné úlevy z výše účastnických poplatků tedy budou předně jednat příslušné odborné komise a Předsednictvo Svazu. Starosta Velké Hleďsebe poté navrhl navýšit položku odměna vítězům soutěže Vesnice roku o Kč, a to konkrétně pro celostátního vítěze zelené stuhy, který by měl reprezentovat Českou republiku v mezinárodní soutěži Entente Florale (Kvetoucí sídla). Uhradit si ale cestu, ubytování a další výlohy bývá většinou pro starostu vítězné obce velmi nesnadné a ne každý naši republiku nakonec v zahraničí reprezentuje. Členové Rady s tímto návrhem souhlasili s podmínkou, že vítězná obec musí být členem Svazu. Peníze pak budou čerpány z přebytku hospodaření. Diskuse byla poté ukončena a Rada Svazu předložený rozpočet na rok 2008 schválila. Druhým stěžejním tématem byla připravovaná novela zákona o obcích. Pozn.: Svaz obdržel návrh novely k připomínkování koncem října, čtenáři INSu byli s hlavními změnami seznámeni již v čísle 10/2007. Stručně si připomeňme, že novela si klade za cíl jednak novelizovat některé body z důvodu výkladových problémů a jednak má zavádět některá protikorupční opatření. Řada těchto opatření by měla upřesnit zejména proces nakládání s majetkem obce. Mnozí starostové jsou přesvědčeni, že právě navržené postupy budou naopak korupci nahrávat. Konkrétní připomínky Svazu byly na ministerstvo vnitra zaslány v druhé polovině listopadu (připomínky najdete na našem webu). Rada Svazu projednala možné varianty řešení, závěrem se však přiklonila k tomu, aby projednávání novely zákona o obcích bylo zastaveno. Přijala následující prohlášení: Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k návrhu novely zákona o obcích Pavel Vondrys, František Lukl, Pavel Smolka K svému poslednímu zasedání v roce 2007 se členové Rady Svazu sešli v prosinci na Obvodním úřadě Prahy 4. K hlavním projednávaným materiálům patřil návrh rozpočtu Svazu na rok Předsednictvo Svazu se návrhem rozpočtu zabývalo na svém zasedání již 9. listopadu (podrobněji viz INS č. 12/2007) a po projednání a drobných úpravách jej doporučilo Radě ke schválení. Výkonný místopředseda Jaromír Jech stejně jako členy Předsednictva, tak i členy Rady upozornil na některé výraznější položky, které se odlišují od roku Znovu také konstatoval, že svazový rozpočet nelze přirovnávat k rozpočtu obecnímu, jelikož Svaz ve své podstatě nemá žádné jisté příjmy. Rozpočet Svazu na rok 2008 je sestaven jako vyrovnaný, příjmy i výdaje jsou rozpočtovány na Kč. Ujistil, že pro zajištění příjmů Svazu bylo již zahájeno jednání s několika sponzory. Josef Bezdíček tlumočil na zasedání Rady návrh Komory obcí snížit výši účastnického poplatku na Svazem pořádané akce (např. Finanční konference) pro obce do tisíce obyvatel. Jelikož chápe, že se jedná o rozpočtované neziskové akce, doporučuje rozdíl krýt z přebytku hospodaření Svazu. Tento požadavek vyvolal pochopitelně diskusi. Ohradili se někteří starostové středních obcí a menších měst, kteří upozornili na fakt, že ty nejmenší obce oproti nim jsou nyní dostatečně saturovány rozpočtovým určením daní. Starosta Holic např. dokladoval, že dostane zhruba o 2000 Kč méně na občana než obec se sto obyvateli. Primátor Opavy k tomu poznamenal, že má-li nižší účastnický poplatek vést k hojnější účasti, může se snížit všem členům. Předseda Finanční komise upozornil Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje potřebu zavádění protikorupčních opatření a schvaluje ji. Současný zákon o obcích však již dostatečně upravuje nakládání s majetkem obce tak, aby bylo transparentní. Navrhovaná úprava namísto pozitivních změn přinese obcím přebujelou administrativu, zvýšené finanční nároky a ztížení ekonomického rozvoje obce. Nově navržené postupy, které by měly podle názoru předkladatele bránit případné korupci, budou mít opačný efekt, a proto Svaz požaduje zastavení projednávání návrhu novely zákona o obcích do doby, kdy bude připravena novelizace nová, která bude odpovídat potřebám obcí, měst a široké veřejnosti. Rada Svazu se v této souvislosti zabývala také návrhem Komory statutárních měst, která v rámci reformy veřejné správy navrhuje zrušit městské části a obvody v územně členěných statutárních městech (kromě hlavního města Prahy) s cílem uspořit finanční prostředky a zefektivnit veřejnou správu viz INS č. 12/2007. Proti tomuto návrhu se pochopitelně postavil Výbor městských částí a obvodů s tím, že jde o likvidaci 18 let trvající decentralizace informační servis č. 1/2008 strana 15

16 velkých měst viz str. 17. Na co budeme mít statutární města, když zrušíme městské části a obvody, ptali se zástupci Výboru. Původně byla statutárními městy ta města, která se dále územně členila. Podle Rady Svazu je tento problém třeba řešit především společnou debatou primátorů a starostů, kterých se celá věc týká. Rada Svazu na svém prosincovém jednání dále schválila rozbor hospodaření Svazu zpracovaný k 30. září 2007 a stav členské základny (ke konci listopadu Svaz sdružuje 2626 měst a obcí, k je v souvislosti se vznikem Sdružení místních samospráv avizováno 13 výstupů obcí, k lednu vstup jednoho města). Schválen byl rovněž upravený Jednací řád Rady (zavedena možnost korespondenčního hlasování), přičemž přítomní požádali, aby podkladové materiály byly pokud možno zasílány 10 dnů před zasedáním. V různém se hovořilo o herním zákonu (problematiku rozebírá INS č. 12/2007), o problematice zákona o pozemních komunikacích konkrétně o úklidu chodníků a o poplatcích za odpady. Těmto dvěma tématům se proto věnujeme v rubrice Informujeme. Lenka Zgrajová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Rada Svazu - v popředí zástupci VMČO Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů Komise životního prostředí, 29. listopadu 2007, Praha V první části zasedání prezentovalo ministerstvo životního prostředí Návrh nových ekonomických nástrojů pro oblast nakládání s odpady. Cílem ministerstva je připravit takové ekonomické podmínky, které umožní širší materiálové využití odpadů (recyklace), čímž by mělo dojít ke snížení ukládání odpadů na skládky. Jako nejvhodnější nástroj k dosažení tohoto cíle se jeví zpoplatnění odstraňování odpadů, tedy zavedení poplatků. Členové komise byli s uvažovaným systémem zpoplatnění podrobně seznámeni. Shodli se, že návrh si vynutí mnoho administrativních změn a nových povinností pro obce a města. Nakonec, po zvážení všech pro a proti, předložený návrh odmítli. Pan Sýkora poté předložil členům komise vlastní plán odpadového hospodářství obcí a měst, který by se, po podrobném prostudování a připomínkování příslušnými orgány Svazu, měl stát oficiálním svazovým návrhem. Zpracovatelem materiálu bude Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, která bude koordinovat činnost jednotlivých členů řešitelského týmu. Jeho členy za komisi životního prostředí budou Ivan Truksa a Pavla Finfrlová. V další části zasedání se prezentovala společnost Elektrowin, a. s., která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení (během své zhruba dvouleté činnosti odebrala již elektrospotřebičů, což představuje tun, do sítě zpětného odběru je zapojeno 457 sběrných dvorů v 375 městech, 2611 obcí s mobilním svozem a 1383 prodejců), společnost EKO-KOM, a. s., která se zabývá komunálním odpadem, a Sdružení provozovatelů technologií pro ekonomické využívání odpadů (STEO), jež sdružuje subjekty, které se zabývají především energetickým využíváním odpadů. Bezpečnostní komise, 30. listopadu 2007, Praha Členové komise se věnovali návrhu zákona o Policii ČR, který dle jejich soudu výrazně omezuje pravomoci městské policie. Shodli se na tom, že zákon by měl v prvé řadě respektovat nové územně správní členění ( 6), 15, který řeší spolupráci policie s obcemi, doporučili ponechat v navrženém znění (je na vůli obou dvou stran) a dále doporučili vypustit 19 O vymezení policie ve vztahu k integrovanému státnímu systému. Mgr. Němcová poté prezentovala připravovaný projekt Mgr. Cikánkové z Nadace BESIP. Projekt se zabývá bezpečností provozu na silnicích a přechodech. informační servis č. 1/2008 strana 16

17 Výbor městských částí a obvodů, 5. a 6. prosince 2007, Ostrava Členové Výboru se v Ostravě-Vítkovicích sešli zejména proto, aby reagovali na usnesení Komory statutárních měst (KSM) ze dne 16. listopadu 2007 (viz INS č. 12/2007, str. 22), ve kterém mimo jiné navrhuje zrušení městských obvodů a městských částí ve všech statutárních městech vyjma Prahy, a to cestou změny zákona o obcích. O podaném návrhu se vedla na jednání VMČO široká diskuse. Starostové městských částí a obvodů s názorem primátorů pochopitelně nesouhlasili. Dle jejich názoru existuje už dnes řada nástrojů pro zrušení městských částí, nikoli ale možnost zrušit je ze zákona. Při rozhodování o zrušení je třeba respektovat vyjádření zastupitelstva, případně vyhlásit referendum. Na jednání KSM navíc chybělo několik primátorů, ne všichni z nich by likvidaci městských částí a obvodů podpořili. Ostatně statutární města původně vznikala právě proto, že se dělila na menší celky. Tento jejich význam by tak byl ve své podstatě popřen. VMČO souhlasí s tím, že je třeba optimalizovat a racionalizovat veřejnou správu, nicméně řešení navržené KSM považují za věc spíše vztahovou mezi městem a jeho částmi, která se týká pouze některých. Zrušením městských částí a obvodů by navíc ani nedošlo k výraznému snížení počtu úředníků, ekonomicky toto řešení nelze považovat za výhodné. Podle VMČO se jedná spíše o politické rozhodnutí. Závěrem bylo členy Výboru přijato následující usnesení: Usnesení Komory statutárních měst SMO ČR (dále jen KSM) ze dne z jednání v Ústí nad Labem navrhující zrušení městských částí a městských obvodů je usnesení s velmi mimořádným dopadem. a) Výbor zásadně nesouhlasí s usnesením KSM ze dne v části usnesení týkající se zrušení městských částí a městských obvodů. b) Výbor prohlašuje, že se jedná o likvidaci 18 let trvající decentralizace velkých městských celků a o vzdálení veřejné správy obyvatelům těchto měst. c) Usnesení KSM na zrušení městských částí a obvodů směřuje proti reformě veřejné správy a vede k centralizaci, která se následně může dotknout i ostatních obcí v ČR. d) Výbor žádá Radu SMO ČR o vyjádření nesouhlasu s částí usnesení KSM týkající se zrušení městských částí a městských obvodů. Komise pro zahraniční spolupráci, 6. prosince 2007, Praha Členové komise byli seznámeni se záměrem projektu samosprávné demokracie v Bělorusku v roce 2008, na jehož realizaci bude Svaz žádat dotaci z Programu transformační spolupráce MZV ČR. Partnery projektu budou na běloruské straně Shromáždění běloruských zastupitelů (ADLC), Běloruská asociace regionálních rozvojových agentur BELARDA a tři běloruská města, na české straně pak rovněž tři česká města a dceřiná společnost Svazu MEPCO. Cílem projektu bude předat zkušenosti z fungování české místní samosprávy běloruským zastupitelům. Členové komise vyjádřili projektu podporu, nicméně upozornili, že bude třeba bedlivě uvážit, s kterými subjekty v běloruských městech bude spolupráce navázána vzhledem k složité politické situaci v jejich zemi. Komise byla poté informována o průběhu realizace projektu Podpora demokratického rozvoje měst a regionů v Bělorusku, jehož cílem bylo posílení vědomostí a zkušeností pro-demokraticky orientovaných místních aktivistů v oblasti demokratického rozvoje měst a regionů a předání informací o průběhu transformace v České republice a jejím dopadu na regionální a místní rozvoj (s konkrétními aktivitami s tímto projektem spojenými jsme vás seznámili v INS č.12/2007, str. 26,27). Komise pro zahraniční spolupráci dále schválila plán svých aktivit na rok 2008 a s potěšením vzala na vědomí informaci o znovuzvolení Oldřicha Vlasáka výkonným předsedou Rady evropských obcí a regionů (CEMR) viz aktuality. Komora obcí, 6. prosince 2007, Praha V úvodu jednání Komory obcí bývá vždy nejprve projednán zápis z posledního jednání předsednictva Komory. Většinou se jedná o formální záležitost, tentokrát se však přítomní pozdrželi u bodu jednání s Ing. Marií Kostruhovou, ředitelkou odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra, ve věci postavení obcí do budoucna v návaznosti na novelu zákona o obcích. Ing. Kostruhová zda mimo jiné informovala o modelu tzv. statutární obce. Uvedla přitom, že při sloučení obce v tomto případě správu vykonává pouze jedna obec. Přítomní členové širší Komory se ohradili proti používání slovního spojení slučování obcí. Dle jejich soudu by bylo vhodnější při jednání s ministerstvy užívat výraz partnerství nebo prostě spolupráce. V tomto duchu by tedy měl být upraven i zápis z jednání předsednictva ze dne 22. listopadu Mgr. Drahovzal všechny ujistil, že Svaz se účastnil jednání o sdružování obcí vždy pod podmínkou, že jde o sdružování na dobrovolném principu s případnou finanční motivací. Za tímto účelem měl Svaz své zástupce v meziresortní skupině pro meziobecní spolupráci při ministerstvu vnitra, jejíž činnost byla v květnu 2006 pozastavena, jelikož otázka finančního zvýhodnění dobrovolných společenství obcí nebyla v danou chvíli řešitelná (změna vlády apod.). Nucené slučování obcí Svaz vždy odmítal. O obnovení činnosti skupiny pro meziobecní spolupráci se znovu uvažuje. Dále se Komora obcí věnovala projednávání podkladových materiálů připravených na jednání Rady Svazu. Na základě jejich prodiskutování byl předseda Komory Josef Bezdíček pověřen tlumočením dvou následujících požadavků Komory: Komora obcí žádá Radu Svazu o snížení účastnického poplatku na akce pořádané Svazem o 50 % pro obce do obyvatel (např. finanční konference, Sněm). Komora obcí doporučuje vyčlenit dalších Kč na soutěž Vesnice roku, a to ve prospěch vítěze zelené stuhy. Tato částka by vítězné obci umožnila účast v mezinárodní informační servis č. 1/2008 strana 17

18 soutěži Entente Florale Europe, která je pro většinu vítězů z finančních důvodů nemožná. Závěrem členové Komory vyslechli informace z jednání pracovní skupiny na ministerstvu financí (viz aktuality) a informace o průběhu přijímání projektů ve druhé výzvě operačního programu ministerstva zemědělství na období Projednali také možnou účast městysů a měst v soutěži Vesnice roku, jejich zapojení do soutěže ale nedoporučili. Komise pro informační systémy měst a obcí, 11. prosince 2007, Praha Komise ISMO zasedala tentokrát na ministerstvu vnitra společně se subkomisí informatiků při grémiu ředitelů KÚ. Hostem byl vrchní ředitel sekce informatiky MV ČR Ing. Jinřich Kolář, který podal členům komise základní informace o vývoji v oblasti egovernmentu. Připravuje se mimo jiné Portál veřejné správy, přípravy by měly skončit zhruby v polovině ledna. Portál již nebude centrálním shromaždištěm obrovského balíku informací, na potřebná data bude pouze odkazovat. Členové komise hovořili také o registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, upozorňovali na problémy, které vedení registru v elektronické podobě způsobuje na malých obcích. Dle soudu komise by mělo vést centrální registr pro všechny obce ministerstvo vnitra. Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany, 12. prosince 2007, Praha V úvodu byla představena společnost Accor Servis CZ, s. r. o., která provozuje jako jednu ze svých služeb poukázkový systém pro pomoc v hmotné nouzi. Cílem systému je řízení veřejných výdajů v oblasti poskytování příspěvků na živobytí. Projekt funguje po dobu osmi měsíců ve čtyřiceti pěti městech a podle prvních poznatků generuje úspory ve vyplacených dávkách. Systém totiž snižuje zájem o čerpání sociální podpory u těch žadatelů, kteří jsou předem rozhodnuti finanční prostředky zneužít. Síť partnerských provozoven, které tyto poukázky akceptují, je v prvním kroku definována potřebami jednotlivých obcí a v následujícím kroku dochází k jejímu rozšíření. Osobní zapojení starosty nebo vedoucího sociálního oddělení může pomoci síť vhodně nastavit. Projekt je podporován ministerstvem práce a sociálních věcí a do 15. února 2008 bude vyhodnocen. Členové komise dále projednávali problematiku národních úřadů pro zaměstnanost a sociální správu. Hodnotili listopadové jednání s ministrem Nečasem (viz INS č. 12/2007, str. 13) a připravovali se na pracovní schůzku, která se konala 14. prosince (viz str. 5). Vy se ptáte, my odpovídáme K účinnosti právních předpisů obce Dotaz: V paragrafu 12 zákona o obcích je stanoveno, že obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen právní předpis obce ) musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení obecně závazné vyhlášky se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce. OZV nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Zaslechli jsme však zprávy, že do dnů vyvěšení se nepočítají soboty a neděle. V zákoně o obcích není nic takového uvedeno. Odpověď: Doba 15 dnů započne běžet po dni, kdy byl právní předpis na úřední desce vyvěšen, a to bez ohledu na to, zda jde o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek. Pokud patnáctý den připadne na den pracovního klidu, 15denní doba, po kterou má být právní předpis obce vyvěšen, uplyne rovněž tímto dnem. Ustanovení 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 15denní dobu ode dne vyvěšení na kamenné úřední desce obecního úřadu nutnou pro nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce (právní předpis obce). Doba 15 dnů započne běžet po dni, kdy byl právní předpis na úřední desce vyvěšen, a to bez ohledu na to, zda jde o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek. S touto dobou není totiž spojena nebo předpokládána jakákoliv činnost adresátů (provedení úkonu v právním slova smyslu). Vyvěšení je formálním aktem publikace, oznámení, právního předpisu obce jeho adresátům a doba 15 dnů představuje dostatečný časový interval, během kterého se mohou s právním předpisu obce seznámit. Pokud patnáctý den připadne na den pracovního klidu, 15denní doba, po kterou má být právní předpis obce vyvěšen, uplyne rovněž tímto dnem, a tento den je zároveň dnem účinnosti právního předpisu obce ( 12 odst. 2 zákona o obcích, viz příklad dále). V zájmu dobré veřejné správy je třeba právní předpis obce bezodkladně vyvěsit i na elektronické úřední desce obce (způsobem umožňující dálkový přístup 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.), i když zákon o obcích ani správní řád nespojuje s nezveřejněním právního předpisu obce na elektronické úřední desce sankci neplatnosti (rovněž 12 odst. 1 věta poslední zákona o obcích). V elektronické podobě by měl být právní předpis obce vyvěšen po celou dobu jeho účinnosti na webových stránkách obce ( 5 odst. 1 písm. e) a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi- informační servis č. 1/2008 strana 18

19 sů), na elektronické úřední desce zpravidla po dobu 15 dnů (viz zákon o obcích a správní řád). V souladu s 12 odst. 2 zákona o obcích je možné, aby za určitých okolností byla stanovena účinnost právního předpisu i dříve než po uplynutí 15 dnů, výjimečně i dnem vyhlášení. Samozřejmě jako je tomu u zákonů, je možné stanovit účinnost právního předpisu obce i od určitého data, popř. po uplynutí doby delší než 15 dnů. Vždy je ale třeba na právním předpisu obce uvést datum vyvěšení a datum sejmutí z úřední desky obce. Odpověď byla zpracována podle právních předpisů účinných ke dni 28. listopadu Příklad: Bez konkrétního určení nabytí účinnosti byla vydána obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 zákona o obcích. Vyvěšena byla na úřední desce dne 15. listopadu 2007, 15denní doba započne běžet dne 16. listopadu a nabytí účinnosti právního předpisu obce je 30. listopadu 2007, přičemž do konce tohoto dne musí obecně závazná vyhláška na úřední desce viset. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu 2 x k odměnám neuvolněných zastupitelů Dotaz: Je pravdou, že od roku 2008 se bude z odměn neuvolněných zastupitelů odvádět zdravotní a sociální pojištění? Odpověď: Zdravotní pojištění se odvádět bude, sociální ne. Od se bude v rámci reformy veřejných financí měnit systém pojištění. Co se týká zdravotního pojištění, pak zde dochází zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, k markantní změně ve vymezení pojmu pojištěnec v návaznosti na zdravotní pojištění, protože dosavadní vazba na nemocenské pojištění se mění na zásadní vazbu na daň z příjmů. Zákon sice stanovuje několik výjimek, ale ty nejsou pro Váš dotaz podstatné. Takže od Nového roku bude platit, že i neuvolněný zastupitel, jehož odměna podléhá 6 zákona o dani z příjmů, bude pro účely zdravotního pojištění pojištěncem. U sociálního pojištění je situace odlišná, zde zůstává zachováno předchozí kriterium uvolněné funkce. Takže zjednodušeně řečeno, zdravotní se platit bude, sociální ne. Tento rozdíl vyplývá z funkce pojistného. U zdravotního pojištění jde o celoplošné pokrytí potřeb každého obyvatele republiky, na rozdíl od pojištění nemocenského (sociálního), které má funkci náhradovou a vztahuje se k osobám výdělečně činným. Dotaz byl zpracován podle právních předpisů účinných ke dni Dotaz: Jak můžeme stanovit maximální výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je zároveň předsedou finančního výboru v obci s 365 obyvateli dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 614/2006 Sb.? Příplatek podle počtu obyvatel podle sloupce 14 poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13 je jednorázový, nebo se počítá dle skutečného počtu obyvatel v obci (4 x 150,- Kč tj. na každých 100 obyvatel jako u odměny neuvolněného starosty a místostarosty)? Může se sčítat předseda komise + člen zastupitelstva? Odpověď: Maximální odměna za kumulovanou funkci člena zastupitelstva a předsedy komise rady činí 1360 Kč, protože ke každé odměně dle sloupců 11 a 13 tabulky nařízení vlády lze připočíst příplatek podle počtu obyvatel samostatně. Příplatek uvedený ve sloupci 14 tabulky č. 1 k nařízení vl. č. 37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven částkou maximálně až do 160 Kč, což vyplývá i z textu v tomto sloupci. Oproti sloupci 9 zde není uvedeno, že by se částka násobila počtem obyvatel. Maximální měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce může činit 400 Kč (240 Kč /sl. 13/ Kč /sl. 14/). Pokud se jedná o kumulaci funkcí a stanovení odměn, pak závisí vyloženě na rozhodnutí zastupitelstva. Narozdíl od uvolněných členů zastupitelstva, kde je měsíční odměna rigidně stanovena, je přece jen u neuvolněných členů zastupitelstva určitá volnost. Ta spočívá v tom, že pokud zastupitelstvo rozhodne o kumulaci odměn, lze poskytovat ke každé odměně podle sloupce 10 až 13 opakovaně ještě i příplatek podle počtu obyvatel (sloupec 14). Ve vašem případě by se jednalo při souběhu funkce člena zastupitelstva a předsedy komise až o částku 1360 Kč / ( ) + ( ) počítáno v maximální výši /. Pozornost je ovšem třeba věnovat faktu, že stanovení výše odměny je nenárokové a pokud se zastupitelstvo usnese, může být stanoven příplatek jen Tento dotaz je zpracován dle právních předpisů účinných ke dni jednorázově ke všem kumulovaným odměnám, případně může být výsledná kumulovaná odměna snížena. Částky uvedené v příloze nařízení vlády jsou stanovené jako maximální a zákon o obcích v 84 odst. 2 písm. n) říká, že zastupitelstvu je vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Z dikce tohoto ustanovení lze jazykovým výkladem odvodit, že je proto možné odměny stanovit jednotlivým členům zastupitelstva i individuálně, v závislosti na objemu činností vykonávaných v souvislosti s funkcí nebo kumulovanými funkcemi. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 1/2008 strana 19

20 Co nového ve Sbírce zákonů prosinec 2007 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím Novela přináší změny v celé řadě zákonů, dotýká se institutu insolventního správce, insolvenčního řízení v OSŘ, rozhodčího řízení, účinků insolventního řízení, zasahuje mj. do občanského a trestního zákoníku, do živnostenského zákona, obchodního zákoníku, do úpravy pojišťoven a zajišťoven, zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, daňového řízení, odvodu daní, sociálního zabezpečení a dlouhé řady dalších zákonů. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Zákon č. 298/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Stručná novela zapracovávající unijní legislativu, zejména otázky veřejné finanční podpory a výkonu auditů. Datum účinnosti od: 29. listopadu 2007 Vyhláška ministerstva financí č. 306/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Změna vyhlášky, jíž se do seznamu položek v příloze vyhlášky v části B přidávají položky Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, Daň z pevných paliv a Daň z elektřiny. Datum účinnosti od: 7. prosince 2007 Vyhláška ministerstva dopravy č. 323/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška upravuje mj. způsob nalepení kupónu na přední část vozidla, formální, obsahové a grafické náležitosti kupónu, specifikuje pojem dvojnáprava nebo trojnáprava a v příloze specifikuje pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 330/2007 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti Ministerstvo pro účely zákona o zaměstnanosti sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 činí Kč. Datum účinnosti od: 14. prosince 2007 Nařízení vlády č. 337/2007 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008 Nařízení v příloze upravuje stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2008 a zrušuje přílohu platnou pro rok Datum účinnosti od: 1. ledna 2008, Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. Novela zvyšuje hranici maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence, podstatně podrobněji upravuje služby následné péče, řeší též otázku kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Zákon č. 343/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Krátká novela by měla zajistit kompatibilitu unijního a českého školství a vzdělání. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Novela souběžně se změnou obchodního zákoníku (obchodní rejstřík, listiny, harmonizace s EU) mj. upřesňuje skutkovou podstatu jednoho z přestupků na úseku podnikání ( 24 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích). Datum účinnosti od: 1. března 2008 Zákon č. 347/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Novela se zabývá mj. dohledem na exekutory a dále zpřesňuje stávající zákon. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Vyhlášky ministerstva financí č. 349/2007 Sb., č. 350/2007 Sb., č. 351/2007 Sb., č. 352/2007 Sb. a č. 353/2007 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Harmonizační vyhlášky slaďující úpravu s předpisy EU. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot Vyhláška upravuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Novela zapracovává příslušné předpisy EU a zároveň vyjasňuje a odstraňuje nedostatky dosavadní úpravy, změnová část zároveň zasahuje do řady dalších předpisů (školství, sociální zabezpečení). Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 informační servis č. 1/2008 strana 20

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Úvodem je třeba konstatovat, že návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více