Čas jehličí, skořice a vanilky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas jehličí, skořice a vanilky"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 7 prosinec 2009 číslo 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Přejeme krásné a pohodové Vánoce v kruhu vašich milých. Betlém v životní velikosti mají na karvinském náměstí. Čas jehličí, skořice a vanilky Jako většina z nás i já mám velmi ráda tento adventní čas, kdy všude kolem nás zní vánoční koledy, voní jehličí, z našich kuchyní se line vůně skořice a vanilky, no a naše zimní procházky nám zpříjemňuje na každém rohu prodávaný pravý nefalšovaný punč. Jen si vždy a v posledních letech snad ještě intenzivněji pomyslím, že jsem se ani nenadála jak ten celý rok uběhl. Říkám si jak ten čas letí, vždyť zdá se to jako včera, kdy jsme vítali vstup do nového tisíciletí a už je tomu deset let. Deset let v životě lidstva je pouze malou epizodou, zatímco deset let v životě každého z nás je dost dlouhý časový úsek na to, abychom zažili spoustu štěstí i radosti, ale někdy i smutku a bolesti. A protože, jak jsem již uvedla, stroj času se pohybuje neuvěřitelně rychle, je dobře, že v tom hektickém životě, který provází jistě každého z nás, přichází každoročně zas ten čas Vánoc a vítání Nového roku, kdy je nám dopřáno chvíli se zastavit, přemýšlet, zhodnotit uplynulý rok a hlavně trávit čas se svými blízkými. Vždyť kdo z nás ví zda Zatímco rekapitulaci Vašeho soukromého života nechám na Vás, chtěla bych provést rekapitulaci toho, co přinesl uplynulý rok družstvu. Chtěla bych Vám sdělit, že rok, který právě končí jsme využili nejen k dalším opravám našich domů, které již dosahují devadesáti procent, ale v konečném důsledku i našeho správního střediska. Mnoha kroky jsme modernizovali a snažili se též zlepšit naše služby s tím, že jsme současně zavedli progresivní elektronický způsob komunikace mezi našimi klienty, samosprávami a orgány v domech. Tento způsob se nám osvědčil zejména při reklamacích, ale i běžné komunikaci s klienty. Zavedli jsme nový informační systém, od kterého očekáváme další zlepšení a urychlení našich služeb. Tento rok jsme taktéž v důsledku končících oprav na domech započali s postupným snižováním pracovních sil a nákladů, které ovlivňují ekonomiku družstva, s čímž hodláme pokračovat i roce příštím. Je toho zkrátka mnoho, čím jsme Vám chtěli zefektivnit služby, i když jsme samozřejmě nemohli vyhovět všem požadavkům a připomínkám a někdy i neprávem jsme naráželi vzájemně na nepochopení, které je mnohdy zakořeněno uvnitř nás samotných. V nadcházejícím roce tedy hodláme pokračovat v současně nastaveném trendu s tím, že (nechtěla bych, aby to bylo vnímáno jako fráze) naším krédem nadále zůstává Vaše bezstarostné bydlení. Na závěr Vám chci jménem svým, ale i jménem všech nás, kteří zabezpečujeme chod družstva, popřát krásné a ničím nerušené Vánoce v kruhu svých blízkých. Přeji Vám, aby tento čas, byl pro Vás časem nejen oslav a obdarovávání, ale aby dárky nepřehlušily lásku a souznění. Také Vám přeji, abyste si dosyta odpočinuli, neboť jak naše hektická epocha ukazuje, i ti nejaktivnější z nás potřebují se zastavit a nadechnout. Do Nového roku Vám všem přeji pevné zdraví a aby Vás po celý rok provázela alespoň část té nálady nadcházejících svátečních dnů, abyste nezapomněli být k sobě stejně milí a vstřícní, měli pro sebe pochopení a dostatek lásky, jako právě teď. Dagmar Džupinová ředitelka družstva Havířov s titulem MĚSTO STROMŮ Z rukou krnovské starostky převzali zástupci Havířova v Senátu v Praze skleněné žezlo soutěže Město stromů. Titul máme na léta Spolu s představiteli města přijeli autobusem do Krnova i děti ze ZŠ na ul. Gorkého. Škola se totiž pyšní titulem Ekoškola EU. Titul Město stromů byl také zajímavým tématem nedávné konference v KD Radost, která nesla název Zelená města města budoucnosti. Na rok 2010 je naplánováno mnoho akcí, které souvisí se získaným titulem. Budou hlavně směřovat k tomu, aby Havířov ještě více zkrásněl a ještě více se zelenal a pečoval o zeleň. Navíc se zúčastníme mezinárodní soutěže s titulem ENTETE FLORALE EUROPE. Je to soutěž lidí, nejen radnic, a směřuje k tomu, aby města ještě více dbala o životní prostředí. Máme se tedy v příštím roce na co těšit. CO NÁS ZAJÍMÁ VÍTE, ŽE se v letech realizovalo panelovou technologií na sídlištích i mimo ně bytů? Z tohoto počtu asi panelových bytů bylo ve vlastnictví bytových družstev. V ROCE 2001 BYLO EVIDOVÁ- NO celkem trvale obydlených družstevních panelových domů, což představovalo bytů. V KARVINÉ ŽIJE v panelových domech 92 % obyvatel, v Chomutově 87 %, v Hradci Králové 52 %. V SOUČASNÉ DOBĚ SDRUŽU- JE Český svaz bytových družstev asi 700 bytových družstev a společenství vlastníků. VÍTE, ŽE V EU PŮSOBÍ asi družstev, která jsou sdružena ve 142 celostátních, nebo regionálních svazech? Členská družstva dávají práci 4,4 milionu osob (i se sníženou pracovní schopností) a zajišťují služby pro svých 107 milionů členů i ostatní občany. JIŽ NA KONCI LETOŠNÍHO ROKU budeme moci vidět nové náměstí u Severky, kde bude celkem 50 nových stromů, kašna, náměstí bude předlážděné, zbudováno bylo i nové dětské hřiště. V ROCE 2010 BUDE POKRA- ČOVAT rekonstrukce Hlavní třídy úpravou chodníků i výsadbou dalších 33 habrů. STÁLE JEŠTĚ NEVÍTE, co věnovat svým milým na vánoce? Máme pro vás typ na zajímavý dárek. Můžete uvažovat třeba o dárkovém poukazu v hodnotě od 500 do Kč do speciálního studia Silueta v Bílém domě na ul. E. F. Buriana. AKADEMIE III. VĚKU běží v Havířově již od roku 1999, kdy byl vyhlášen Rok seniorů. Od tohoto roku se ve studiu vystřídalo přes 350 studentů a město Havířov na Akademii přispělo 2,2 mil. Kč. Cena vody se zvyšuje od 1. ledna 2010 na 57,36 Kč/m 3, což je cca o 5 procent. KAM VOLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE? SBD Havířov, ústředna Voda, topení plyn Elektro Výtahy

2 2 Pohodlněji, rychleji a úsporněji aneb Se samosprávami a společenstvími vlastníků jednotek komunikujeme elektronicky Máte zřízeno na poště SIPO a chcete navíc ušetřit čas a peníze? Provádějte tedy i úhradu nájemného prostřednictvím této služby! Máme za to, že výhodnost užívání SIPO prostřednictvím České pošty, s.p., je vám již notoricky známá z plateb jiným poskytovatelům služeb. Přesto si myslíme, že mnoho z vás zatím tuto možnost nevyužívá pro úhradu nájemného, příspěvku na správu společných částí domu a záloh na plnění spojená s užíváním jednotky. Proto vám všem našim klientům, uživatelům jednotek, kteří hradíte Stavebnímu bytovému družstvu Havířov své pravidelné platby zejména prostřednictvím naší pokladny, nabízíme zřízení této služby. Veškeré úkony spojené s platbou SIPO družstvo provádí v rámci výkonu správy, to znamená, že za ně neúčtuje žádné další poplatky. Máme za to, že tak ušetříte čas, který je v současné době pro mnohé z nás velmi drahocenný, vyhnete se stání ve frontě před pokladnou, budete mít přehled o všech platbách na jednom dokladu a v neposlední řadě ušetříte peníze za poplatky. Co musíte pro aktivaci této služby udělat? Pro její aktivování stačí, když přijdete v úředních hodinách na evidenci nájemného (přízemí správní budovy) Stavebního bytového družstva Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá, předložíte pouze občanský průkaz a oznámíte spojovací číslo SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Toto číslo naleznete na platebním dokladu SIPO, který vám zasílá každý měsíc Česká pošta, s.p. Elektronický svět je všude kolem nás. Technika kráčí svižným tempem, kterému, zdá se, někdy ani nestačíme. Přesto jí nelze upřít, že mimo její mnohdy snadné zneužitelnosti, je s ní spojena řada výhod, mezi které se řadí pohodlnost komunikace, v neposlední řadě rychlost a zejména úspora nemalých nákladů na poštovné. Z důvodu této kvalitnější, rychlejší a úspornější spolupráce jsme se tedy obrátili na všechny orgány působící v domech ve správě SBD Havířov, se žádostí o zaslání elektronického kontaktu ( u) na předsedy samospráv nebo společných výborů, popř. někoho z výboru na domě, k zasílání a přebírání elektronické korespondence mezi správou družstva a zástupci domů. Za došlé kontakty tímto děkujeme. Ti, kteří ještě tak neučinili, mohou stále zasílat své kontakty právnímu úseku na ovou adresu: alena. Předem vás ubezpečujeme, že doručené kontakty jsou zapracovávány do hromadného seznamu, který slouží pouze pro potřeby pracovníků družstva. Prostřednictvím elektronické pošty tak můžete již nyní zasílat své běžné požadavky, žádosti, případně naskenované dokumenty. Zápisy ze schůzí mohou být rovněž zaslány elektronicky, avšak u těchto je vždy nutné, aby tyto byly ještě, dle platných stanov, doručeny družstvu v originále s podpisem zodpovědné osoby společně s originálem prezenční listiny. Ostatní přílohy již mohou být zasílány pouze elektronicky, např. pozvánka na schůzi apod. Jak jste si jistě mohli od počátku letošního roku všimnout, přijali jsme opatření, dle kterého je zástupcům domu k veškerým připomínkám z každé jednotlivé schůze zasíláno pouze jedno písemné stanovisko se všemi odpověďmi, místo původních několika. V praxi to na družstvu vypadá tak, že veškeré vznesené požadavky a odsouhlasené změny či návrhy projednávané na jednotlivých schůzích jsou předávány již v elektronické podobě k vyřízení kompetentním pracovníkům s tím, že zpětně je z jejich odpovědí vyhotoveno výše uvedené písemné stanovisko, které orgán domu obdrží. Tento progresivní přístup bychom chtěli dále od vylepšit tak, že v rámci snižování nákladů, ale i v rámci rychlejšího vyřizování budou tyto odpovědi zasílány na výše uvedený vámi sdělený kontakt rovněž elektronickou poštou. Originál písemného sdělení bude založen na právním útvaru družstva s tím, že na požádání předsedy dané samosprávy může být tento zaslán i v originále. Věříme, že tento nový způsob komunikace povede nejen k úsporám, ale rovněž k prohloubení dobrých vztahů mezi družstevníky, vlastníky a správou družstva. V neposlední řadě očekáváme, že pro nás pro všechny dojde i k rychlejšímu a pohodlnějšímu vyřizování vzájemných požadavků. Alena Milková vedoucí právního útvaru družstva Většina z našich domů v současné době již prošla komplexní opravou, tzn., že jsou mimo jiné hlavně vyměněna okna a zatepleny obvodové zdi. Často se však setkáváme s pochybnostmi některých z vás, že se domníváte, že oprava domu není provedena správně, zejména ne v souladu s energetickým auditem. Proto bychom vám chtěli touto cestou sdělit, že pro účely zjištění správné funkce provedených úprav je možné zajistit termovizní měření a objasnit otázky s ním spojené. Co je termovizní měření? Termovizní měření neboli snímkování je činnost prováděná prostřednictvím termokamery, která odhalí místa, kudy VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Kolik stojí čas? Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podrážděná. U dveří na ni čekal její šestiletý syn. SYN: Mami, můžu se tě na něco zeptat? MÁMA: Jistě, na copak? SYN: Mami, kolik vyděláš za hodinu? MÁMA: Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš? odpověděla žena nazlobeně. SYN: Jen to chci vědět. Řekni mi, prosím, kolik si vyděláš za hodinu? MÁMA: Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu. SYN: Ach jo, povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. Mami, můžeš mi půjčit 50 korun? Matka byla bez sebe. Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost. Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla. Chlapcovy otázky ji rozzlobily. Jak se jí může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch 50 korun potřeboval. A moc často si o peníze neříkal. Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. Už spíš, synku? zeptala se. z budovy uniká teplo, tedy místa s nedostatečnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizí zjistíme skutečný tepelně technický stav budovy a může posloužit také jako kontrola provedených stavebních prací. Součástí termovizního měření je vypracování protokolu, který obsahuje snímky z termokamery s tím, že vyhodnocení obsahuje stupeň závažnosti, případné poruchy a návrhy řešení. Termovizní měření je možné provádět pouze v zimním období, nejvhodnějším obdobím je období, kdy teplota klesne k 5 C. Termovizní měření vč. protokolu může Ne, mami, jsem vzhůru, odpověděl chlapec. Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela, řekla žena. Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl. Malý chlapec se posadil a usmál se. Ach, mami, moc děkuju, zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Když žena viděla peníze, pocítila, jak se jí znovu zmocňuje hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku. Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš? zabručela matka. Protože jsem neměl dost, ale teď už mám, odpověděl chlapec. Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra dřív. Mohli bychom spolu večeřet. Žena chvíli nebyla schopna slova. Pak objala svého malého synka a prosila ho o odpuštění Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě hodně tvrdě pracují. Nenechme si čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých nám opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejme sdílet náš čas v hodnotě 100 korun s někým, koho opravdu milujeme. Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života. Správnost provedení komplexní opravy domu lze zjistit termovizní kamerou být podkladem pro reklamaci v záruční lhůtě, kterou je možno uplatnit u zhotovitele díla. Cena termovizního měření? Cena tohoto měření vč. vypracování příslušného protokolu činí cca 5 10 tis. Kč v závislosti od velikosti domu a počtu termovizních snímků. Kde objednat termovizní měření? Před nadcházejícím zimním obdobím by bylo vhodné, aby jednotlivé členské samosprávy případně SVJ projednaly tuto možnost a objednali si termovizní měření na technickém úseku našeho Stavebního bytového družstva Havířov. Hildegarda Petříková technická náměstkyně družstva

3 3 CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodné pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm (Výhodný pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána osobně s klientem. HD vyjde v březnu Pracovní doba u Stavebního bytového družstva Havířov v období vánočních svátků 2009 Správní budova Pokladna pondělí úřední den úterý středa Štědrý den čtvrtek z a v ř e n o pátek z a v ř e n o 1. svátek vánoční pondělí z a v ř e n o úterý z a v ř e n o středa z a v ř e n o čtvrtek z a v ř e n o pátek z a v ř e n o Nový rok pondělí úřední den Nová ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. DAGMAR KUSÁKOVÉ přijímá nové pacienty ORDINAČNÍ HODINY Po 7 11 Čt Út 7 11 Pá ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, ul. kpt. Jasioka, tel Společnost LUMÍR SOKOL Group: Přinášíme čistotu do Vašich domovů. S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2010 připojujeme poděkování Vám, našim zák azníkům, za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupr áci. Lumír Sokol, jednatel společnosti 17/09 18/09 14/09

4 4 Program VÝHODA Vážení naši klienti, ani v době hospodářské krize byste neměli zapomínat na nutnost chránit své zdraví a majetek kvalitním pojištěním. Smyslem skutečně kvalitního pojištění je, abyste byli chráněni v dostatečném rozsahu za přijatelnou cenu, což Vám ve výsledku může ušetřit nemalé finanční prostředky. Kvalitně uzavřené pojištění sice nezabrání vzniku pojistné události, ale pomůže zmírnit finanční následky škod. I přesto stále existuje celá řada těch, kteří nemají svůj majetek pojištěn vůbec nebo jsou pojištěni nedostatečně či nevýhodně. Z toho důvodu jsme se rozhodli zprostředkovat Vám nabídku cenově velmi výhodného a zároveň mimořádně kvalitního pojištění, které je určeno pouze Vám, obyvatelům našich bytových domů. Díky spolupráci pojišťovny Kooperativa a společnosti RENOMIA, Vám můžeme představit výjimečnou nabídku pojištění, která se nazývá Program VÝHODA. Pouze pro Vás je připraveno speciálně navržené pojištění domácnosti VÝHODA: Přednosti Pojištění domácnosti VÝHODA: mimořádně výhodná cena vysoké limity pojistného plnění v případě pojistné události Lhůta pro převody bytů se prodlužuje do r. 2020! Začátkem září Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala novelu zákona o vlastnictví bytů (zák. č. 72/1994 Sb.), na základě které obyvatelé družstevních bytů, kteří v minulosti požádali o převod bytů do osobního vlastnictví, budou moci své právo uplatnit až do roku Právo na uzavření smlouvy se vztahuje i na právního nástupce žadatele o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví, například dědice členského podílu nebo na nového nájemníka po převodu členských práv. Zákon je účinný od 1. ledna Změna pokladních hodin Upozorňujeme tímto všechny naše klienty, kteří využívají služeb naší pokladny, že s platností od 1. ledna 2010 nastává změna pokladních hodin, a to, že otevření pokladny se posouvá z původních 7.00 hodin na 7.30 hodin (pouze ve dnech pondělí až čtvrtek). Ostatní hodiny zůstávají v platnosti. Pokladní hodiny: Pondělí hodin hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin hodin Pátek z a v ř e n o Exkluzivní pojištění pouze pro vás kompletní pojistná ochrana vztahující se na všechna běžná rizika jednoduchá a přehledná pojistná smlouva pojistná částka dle Vašich potřeb bez ohledu na plochu bytu riziko povodně a záplavy je automaticky součástí pojištění a nemá vliv na cenu. Komplexní ochrana pro případy: živelního nebezpečí (požár, kouř, blesk, povodeň, vodovodní škody a další ) loupeže, krádeže (i v nebytových prostorách) vandalismu poškození či zničení skel vč. sklokeramické varné desky dočasného přepětí v elektrorozvodné a komunikační síti a další Exkluzivně zdarma pojištění pro případ: zalomení nebo ztráty klíčů havárie potrubí a rozvodů výdajů na bydlení v případě neobyvatelnosti bytu Mimořádná příležitost: unikátní pojištění výdajů na bydlení v případě ztráty zaměstnání Pojištění je možné sjednat: prostřednictvím poradce programu VÝHODA telefonicky na čísle on-line na Připravujeme: povinné ručení havarijní pojištění cestovní pojištění pojištění rekreačních objektů úrazové pojištění a další Pojištění domácnosti VÝHODA je možné sjednat od listopadu 2009, o čemž budete současně informováni samostatným dopisem zaslaným Vám prostřednictvím družstva. V tomto budou uvedeny také bližší informace o pojištění a kontaktní údaje. Věříme, že využijete této výjimečné příležitosti, kterou Vám naše společnost přináší. Čeká nás určitě sněhová nadílka na chodníku Chodníková novela Dne 16. dubna 2009 vyšel ve Sbírce zákonů v částce 31 zák. č. 97/2009, kterým se mění zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení. Podle citované novely nově vlastník chodníku odpovídá: za škody, jejichž příčinou byla závada na schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit; vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně-technického stavu chodníku. Obce mohou i nadále nařízením: vymezit úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. (Převzato z Měsíčníku pro spokojené bydlení BYT magazín z října 2009) Vyhodnocení ankety zájmu veřejnosti o velikosti bytů a formu bydlení v lokalitě Havířov-Město, ulice U Stromovky s pracovním názvem U Boršičanky V předchozích číslech Havířovského družstevníku jsme vás informovali o zveřejnění ankety, jejímž obsahem bylo zjistit zájem veřejnosti o byty, jejich velikosti a formu bydlení, popř. zájem o sociální bydlení, např. domov pro seniory v lokalitě Havířov-Město, ulice U Stromovky s pracovním názvem U Boršičanky. Zveřejnění ankety proběhlo ve třech vydáních Havířovského družstevníku a na internetových stránkách. Anketa byla ukončena dne 31. října Nyní vás, tak jak jsme přislíbili, informujeme o výsledku této ankety: ankety se zúčastnilo 61 respondentů většina odpovídajících (55) byla pro výstavbu bytů největší zájem je o byty v kategorii kuchyň+2 (32) kuchyň+3 (18) kuchyň+1 (11) kuchyň+4 (6) většina odpovídajících má zájem o bydlení v družstevních bytech (35) Ptáme se družstevníků Je to dobrý nápad, stavět tzv. Boršičanku s novými byty? Karel LICHTBLAU, dům 1206/3: Ano, myslím, že to je výborný nápad, četl jsem o tom v Družstevníku. Je třeba pro důchodce, co mají velké byty, přizpůsobit ty menší, ale pěkné. Zaslouží si to. Nikdo z nich nemůže počítat, že se budou starat mladí Jen jaké budou ceny? ooo Roman DURNÝ, dům 606 U Tesly: Nové byty ano, ale podle mne hlavně bude záležet na ceně. Aby to nebylo finančně příliš náročné. ooo Dalibor PUČA, dům 386 na ul. Pujmanové: Podle mne ano, určitě, ale jaké budou cenové relace? Ne aby to stálo miliony, to mohou zůstat lidé staří i mladí, kde jsou. A potom nájemné takových 500 Kč rozdíl, tedy myslím méně, nic neřeší. Vždyť víme, jak to vypadá se super moderním domovem důchodců na sedmičce. ooo Jana ZAMRAZILOVÁ, dům 385 ul. Mládí: Nevím, jestli to lidé budou chtít. Musí být přijatelná cena. ooo Miroslav PYŠ, středisko výtahů: Je to skvělý nápad. Důchodci i mladé rodinky potřebují něco, kam by se mohli nastěhovat. A jistě to bude pěkné. Myslím, že se to bude stavět jako úsporné domy. Ptala se Hana Kuchařová bydlení v nájemních bytech (19) byty do vlastnictví (13) sociální byty, například pro seniory (10) Dalším pokračováním výstavby, jejím harmonogramem a ekonomikou se bude zabývat představenstvo družstva na svém zasedání v I. čtvrtletí r Předpokládáme, že další informace vám přineseme prostřednictvím našeho tisku v březnu, nejpozději však červnu 2010.

5 5 Jak se bydlí ve Španělsku Čelní představitelé SČMBD, spolu se 40 zástupci bytových družstev severočeské oblasti, Prahy a Moravy se před rokem vydali do Španělska. Stalo se tak ve spolupráci se Svazem bytových družstev Španělska. Navštíveny byly dvě lokality výstavby bytových domů na sídlištích na severu Madridu a v andaluské pobočce bytového družstva VITRA v Seville. Hlavním cílem bylo předávání zkušeností s výstavbou sociálních bytových domů. Chráněné bydlení Výstavba bytů ve Španělsku je asi z 12 % orientována na tzv. chráněné bydlení, ve kterém si zájemce o bydlení pořídí byt bez nutnosti počáteční investice a po 7 10 letech si jej může převést do osobního vlastnictví. Bytová družstva ve Španělsku postavila z celkového počtu bytů asi 40 % bytů v chráněném režimu. Ostatní byty se staví za tržních podmínek. Celkově to činí domů. V současnosti je bytů rozestavěno a dalších bytů je ve stádiu přípravy. Chráněné bydlení určené pro obyvatele s nižšími příjmy podléhá zčásti legislativnímu prostředí státu a dané provincie a z části podmínkám, které si stanovuje konkrétní bytové družstvo. Podmínky chráněného bydlení omezují celkovou plochu bytu na m 2, umožňují členovi družstva před nastěhováním splatit jen 20 % ceny bytu, zbytek splácí hypotékou po dobu až 10 let. V tomto období si nemůže převést byt do osobního vlastnictví a při prodeji bytu je jeho cena regulována. Úrok z hypotečního úvěru činil donedávna 3 %, v současné době ekonomické krize vzrostl na 5 %. Chráněné bydlení vzniká s ekonomickou pomocí státu. Jeden metr čtvereční vychází na eur, na trhu by ovšem měl cenu až eur. Podmínky pro výběr členů do takových bytů nastavuje radnice a družstvo se jimi při výběru řídí. Zastavení první v Madridu Madrid se intenzivně rozrůstá od roku 1988, vyrůstají nové zóny na jihu i na severu. Navštívili jsme dvě severní zóny španělské metropole Las Tabla a Sanchinarro dokonalý komplex města, bydlení a vybavenosti, tj. komunikace, železnice, metro, školy, nemocnice, obchody atd. Jde o téměř dokončené bydlení celkem v pěti zónách: bytů, z toho chráněné bydlení cca bytů. Z iniciativy madridské radnice započaly přípravné práce na zónách v roce Administrativa a schvalovací proces trval deset let a další tři roky výstavba infrastruktury. Z několika různých dotazů vyplynulo, že přípojky k sítím hradí družstvo. Chráněné a nechráněné byty jsou v zásadě stejného typu a vybavení, ale nechráněný může mít větší plochu, zhruba 110 m 2. Současný trend však směřuje ke snížení této plochy. Domy mají solární panely na TUV, každý byt své plynové topení, začíná se uvažovat o společných kotelnách. Staví se z cihel, tloušťka stěny je 25 cm, v celém komplexu jsme viděli pouze jeden dům z panelů (betonu). Okna mají dvojskla, trojskla, z hliníku a plastu. V obydleném domě vzniká rada členů (obdoba našeho výboru samosprávy). Ať už byl byt pořízen v tržním nebo chráněném režimu, později skončí v osobním vlastnictví. Vlastníci ukončují členství v družstvu a jejich domy dále spravují najaté agentury. Část bytů si také družstvo ponechává a používá je pro nájemní bydlení. Družstva se zabývají vedle vlastní výstavby bytů také získáváním podpory státu rodinám s nízkými příjmy a vyhledáváním výhodných finančních produktů pro zajištění financování bytů. Zastavení druhé v Seville Bytové družstvo VITRA bylo založeno před pětadvaceti lety španělským odborovým svazem pro výstavbu bytů pro dělníky. Zajišťuje chráněné bydlení, které spolufinancovala andaluská vláda a Vitra převzala dále zóny k výstavbě u Sevilly. Záměr této výstavby vznikl v roce 1988, od roku 2000 probíhá předávání bytů. Vitra formuje nové čtvrti, zajišťuje nový typ levného bydlení, je nejvýznamnějším stavitelem levných bytů ve Španělsku. Vláda dává dotace členům družstva a Vitra je garance zkušenosti a perspektivy. My jsme navštívili bytový komplex Jacaranda I v Seville, který toto družstvo postavilo v roce 2002 a který byl financován v režimu chráněného bydlení. V roce 2002 stálo pořízení chráněného bytu v průměru 60 tisíc eur, nyní cena stoupla asi na 80 tisíc eur. Na volném trhu by však takový byt stál 150 tisíc eur. Cena pozemku se pohybuje maximálně do 15 % z ceny bytu a dotuje ji stát. Družstvo Vitra garantuje bydlení pro sociálně slabé občany (posuzuje se příjem rodiny, počet dětí atd.) a má konečnou pravomoc o přidělení bytu rozhodnout. Pokud je jeho rozhodnutí kladné, zájemce získá byt do tří let. Do té doby splácí v přijatelných splátkách dvacet procent ceny, poté získá výhodnou hypotéku na zbývajících osmdesát procent. V současné době má Vitra v Seville asi členů, ale rozestavěno pouze cca 100 bytů. Komu bude byt přidělen, rozhoduje los. Člen družstva pak splácí deset let výhodnou hypotéku v době těchto splátek nemůže byt prodat, pouze by jej musel vrátit zpět Vitře. Po deseti letech však má splaceny závazky a už jej prodat může, jde jen o formality při vyřízení předchozích smluv, nový vlastník má též možnost si vzít výhodné půjčky. Po předání bytů vzniká v domě ze zákona rada (společenství), která o všem rozhoduje. Vitra včas vytipuje vhodné členy, kteří dům řídí, a více se o správu dále nezajímá, dům si může najmout agenturu. Případného neplatiče ale postaví před soud, vyloučí z členství v družstvu, stanoví penále, vrátí mu již zaplacené peníze a uvolněný byt obdrží další člen. Navštívený bytový komplex v Seville měl 121 bytů o velikosti m 2 ve třech čtyřpodlažních domech. Vstupy do domů mají elektronické zámky, výtahy jsou plně v souladu s platnou normou EU. Každému bytu je v suterénu domu přiděleno jedno garážové stání. Podívali jsme se do bytu 4+1 o ploše 90 m 2 v posledním patře, jehož součástí byla terasa o rozloze 25 m 2. V bytech není s ohledem na klimatické podmínky žádné topení. A na závěr Opět se potvrzuje, že pojem sociální nebo chráněné bydlení je prázdným pojmem pouze v České republice, kde jeho funkci do značné míry suplují právě bytová družstva. Sociální bydlení ve Španělsku je na solidní úrovni a umožňuje vcelku jednoduchými a průhlednými mechanizmy zejména mladým lidem snadno získat byt. Jinak zazněl z úst představitelů španělského svazu podobný stesk jako u nás, že z fondů EU nelze na bydlení získat žádné prostřou. Poněkud negativně lze naopak hodnotit přístup Španělů k údržbě bytového fondu, který za tím naším hodně zaostává. Převzato z TM Družstevní bydlení DOBRÉ R ADY Jako čerstvé Starší ořechy stačí na pět dní namočit do slabě osolené vody. Dobře se pak loupají, ztratí nepříjemnou hořkost a budou jemné. Alkohol nakypří Když pečeme koláč a nemáme po ruce kypřicí prášek, můžeme jej nahradit 4 lžícemi alkoholu (koňak, rum). Zvedne těsto jako prášek do pečiva. Maso v sáčku Maso před naklepáváním vložíme do mikrotenového sáčku. Vyhneme se tak znečištění celé kuchyňské linky. Sýr do mrazáku Když potřebujeme nastrouhat měkký sýr, vložíme ho na chvíli do mrazničky. Struhadlo potřeme olivovým olejem. Sýr se pak nelepí a neucpává dírky na struhadle. Ovoce neklesá Ovoce nebo kandované ovoce, které chceme přidat do moučníku, před vložením do těsta nejprve obalíme v polohrubé mouce. Staré brambory Staré brambory získají lepší chuť, uvaříme-li je s kostkou zeleninového bujonu a lžičkou sušené petrželky. Můžeme také přidat stroužek oloupaného česneku. Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Otázka: Musím plnit všechny povinnosti z nájemní smlouvy, když byt užívá podnájemce? Odpověď: Práva a povinnosti, která platí mezi nájemcem bytu a pronajimatelem (družstvem), jsou předně obsažena v zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, dále pak Stanovami družstva pronajimatele a nájemní smlouvou. Nájemce svému smluvnímu pronajimateli v celém rozsahu odpovídá za plnění všech povinností, stanovených mu výše uvedenými předpisy a smlouvou. Občanský zákoník (OZ) obsahuje rovněž ustanovení 719, podle něhož je možné, aby nájemce přenechal jinému k užívání byt, nebo jeho část. Takové užívání bytu, nebo jeho části jiným, než nájemcem, se nazývá podnájem. K tomu, aby nájemce mohl přenechat byt, nebo jeho část do podnájmu, musí mít předchozí písemný souhlas pronajimatele, bez kterého by byla listina, na základě které se podnájem sjednává, neplatná od samého počátku. Pokud byl podnájem sjednán bez písemného souhlasu pronajimatele, byl by tento nedostatek hodnocen jako hrubé porušení povinnosti nájemce podle ustan. 711, odst. 2, písm. b) OZ, za které je možné dát nájemci výpověď nájmu bytu. Podnájemní smlouva musí mít písemnou formu a lze ji sjednat na dobu určitou a též neurčitou. Považuji za důležité uvést, že práva podnájemce jsou pouze odvozená od práv nájemce a může jich mít pouze tolik sjednáno v podnájemní smlouvě, nejvíce však tolik, kolik práv má nájemce. Podnájemce, při užívání bytu, nebo jeho části, přebírá nájemcovy povinnosti, avšak pouze v rozsahu, jak je sjednal s nájemcem a za plnění svých povinností odpovídá pouze nájemci. Podnájemce není smluvním partnerem pronajimatele družstva, tím v celém rozsahu zůstává nájemce. Pro tuto závažnou právní skutečnost družstvo doporučuje nájemcům, aby přistupovali k uzavírání podnájemní smlouvy vždy až po písemném souhlasu pronajimatele, obezřetně, s vědomím své plné odpovědnosti vůči pronajimateli i za jednání a chování podnájemce. JUDr. Jiří Jurčík

6 6 Dopisy čtenářů Kouření povoleno? Přišla k nám do redakce poněkud naštvaná paní Dagmar Smolárová. Pohledná dáma, kterou již dlouho rozčiluje, že v okolí jejího družstevního bytu na Dlouhé třídě (tedy spíše řečeno na balkoně v sousedství jejího bytu) stále někdo kouří. Ona jako nekuřačka to nese velmi těžce, protože o kouři je známo, že se rozprostře do daleka-široka, takže obtěžuje. Jistě tuto stížnost chápeme, protože kuřáků a nekuřáků bydlí vedle sebe v družstevních domech hodně. Paní Smolárová si už stěžovala na správě SBD Havířov i na Magistrátu města Havířova. Magistrát odbor vnitřních věcí sice uvedl 687 a zákon č. 40/1964 Sb., kde se hovoří o tom, že pronajímatel bytu může zjednat nápravu, aby nájemník nebyl obtěžován nadměrnými emisemi, v domě má být vytvořeno prostředí zajišťující bydlícím výkon jejich práv Mnoho paragrafů, kterými se dopis hemží, vyúsťuje ve větu, že lidé by si neměli ztěžovat bydlení Dopis Ježíškovi Družstevní dům č. 319 byl postaven v klidné, pohodové části Havířova. Je doslova obklopen zelení lesa, zahrad soukromých domů, stromů a keřů podél silnice. Na výsadbě zeleně se nešetřilo. A je to dobře. Dům je velký se 6 vchody (č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12). V domě se nachází 86 bytů. Kdyby každý z těchto bytů představoval domeček, domek, prostě bydlení, jak se stavělo na venkově, byla by z tohoto domu celá vesnice. Adresa tohoto družstevního domu zní: ulice J. Gagarina Havířov- Podlesí. V loňském roce skončila komplexní oprava celého bloku. Dům je zateplený, nová okna dobře těsní, zasklené balkony udržují v bytech víc tepla, nové přístřešky nad vchody a nové dopisní schránky všem vyhovují, přístupová schodiště ke vchodům nedělají obyvatelům ostudu. Sláva! Náš dům již není šedá myška nebo ukoptěná Popelka. Oblékl si parádní šaty béžové barvy s různými odstíny. Popelka může jít na ples Nemůže, nemůže!!! Zapomnělo se na plesové střevíčky, na příjezdovou silnici k tomuto domu To již není příjezdová cesta asi 120 m dlouhá. Je to překážková dráha pro všechny, kdo tu bydlí. Výmoly, hrboly, ostré hrany, při dešti louže plné vody, v zimě kluziště. Nejhorší je část ke vchodu č. 10 a 12. Při pohybování se po této komunikaci nelze hovořit o chůzi. To je klopýtání, šmajdání, směsné poskakování. Maminky s kočárky tu projíždějí s obavou, aby je neponičily. Koupě nového kočárku není levná záležitost. A lidé dříve narození? Velké problémy mají hlavně v zimních měsících. Nyní hovořím sama za sebe. Když tuto část cesty zvládnu bez pohromy, pochválím se. Holka, zasloužíš si»metál«za sportovní výkon a odvahu! hlukem, prachem, kouřem, popílkem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním a vibracemi. Věta poslední říká, že o postupu dle výše citovaných ustanovení není Magistrát orgánem příslušným k rozhodování. Paní Smolárová se má obrátit na pronajímatele bytu, případně na občansko právní soud. Bohužel kouření není zakázáno zcela, zákaz kouření platí pouze v některých vymezených lokalitách a restauracích. SBD Havířov poukázalo na protikuřácký zákon, který nedává právo zakázat nebo omezit kouření v bytě, nebo na balkonech bytového domu. Jiná norma neexistuje. A v kompetenci družstva není možnost zakázat kuřákům tento jejich zlozvyk, i když obtěžuje ostatní, zejména nekuřáky. Asi tolik stručně z dopisu SBD Havířov. Nezbývá tedy než se pokusit o dohodu mezi sousedy, jak se ve svých požitcích omezit na minimální míru, aby to neobtěžovalo okolí. Letos jsme byli plni naděje, že se dočkáme opravy příjezdové cesty. Jezdí po ní osobní auta, občas dodávková auta a sanitky. Všechny silnice i chodníky kolem dostaly nový kabát. Veškerá technika pracovala kousíček od našeho velkého domu. Čekali jsme, kdy začnou opravovat i tento úsek veřejné komunikace. Adresa 86 bytů je: ulice J. Gagarina Havířov-Podlesí!!! Šok Odjeli a nechali nás na pospas. Komu?! Proč?! Jsme také obyvatelé Havířova a veškeré povinnosti k našemu městu plníme. Náš dům nestojí na pustém ostrově, který nepatří nikomu Již v roce 2006 ve 2. čísle Havířovského družstevníku jsem psala o potížích na této příjezdové cestě. Nikdo nám pomocnou ruku nepodal. Narodila se nová miminka, dříve narození ještě více zestárli Říká se, že staří lidé dětinští. To je prííííma myšlenka! Snad nám pomůže! Vánoce klepou na dveře. Stanu se na čas dítětem a pošlu Ježíškovi dopis s přáním, jaký dáreček bychom chtěli pod stromeček. Milý Ježíšku! Posíláme psaní a v něm velké přání. O cestu tě prosíme schůdnou, rovnou, bez výmolů Úrazů se bojíme! Nechceme již klopýtati, o zdraví se obávati. Prosíme tě ve dne, v noci, nenechej nás bez pomoci! Obyvatelé družstevního domu ul. J. Gagarina 1514/10, 12 Havířov-Podlesí (Alena Urbánková) Takhle těžce se Terezka i její starší spolubydlící dostává domů I takovou zimu pamatujeme před několika lety v Havířově. PRODEJ KADEŘNICKÝCH POTŘEB Široký sortiment zboží (výrobky firem WELLA, LOREAL, VITALITIS) SLEVY NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ. ROZVOZ KAŽDÝ DEN: Havířov, F-M, Č. Těšín a okolí Informace, objednávky na tel /09 NABÍZÍM: vedení daňové evidence, účetnictví, mezd, DPH nebo zpracování daňových přiznání. Tel./fax: , mobil: Úklid činžovních a panelových domů NABÍZÍME: 59 Kč za měsíc/1 byt. jednotka včetně nářadí a čistících prostředků 1x týdně: zametání a vytírání podlaží a mezipodlaží zametání suterénních prostor čištění vchodových roštů mytí vchodových dveří, vytírání výtahu zametání přístupových chodníků 2x ročně: mytí oken a osvětlení KONTAKT: mobil , Emília TOMPOŠOVÁ, K přehradě 27, Havířov-Životice VŠEM SOUČASNÝM I BUDOUCÍM KLIENTŮM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE. inz. 16/09 14/09 17/09 Prodám: kvalitní obývací pokoj, leštěný ořech, 2 křesla na kolečkách, konferenční stůl, 3dílný sekretář s barem a šatníkem, rozkládací gauč s úložným prostorem. Kvalita! Spěchá! Cena dohodou. Tel.: inz. 20/09 13/09

7 7 K cukrovinkám se jedním dechem připojuje posezení u kávy. Nejznámější kávy v našich luzích a hájích jsou Turecká káva, Vídeňská káva a Espreso. Známe ovšem ten pravý recept na jejich přípravu? Turecká káva Káva musí být umletá na prach, aby prošla tím nejjemnějším sítkem. Do stříbrné konvice se dá voda i káva v poměru deset ku jedné a pak se nechá na velmi mírném ohni tak dlouho, kolik je třeba k odříkání tří otčenášů. Labužník přidá ke kávě trochu cukru, cedrové kůry nebo fialkového kořene, aby byla sladká a aromatická. Takto upravená káva vyčistí mysl a prospěje žaludku. (Z pamětí hraběte Marsigliho, který byl v letech v tureckém zajetí.) Turecká káva se obvykle vaří v malé konvičce s dlouhým držadlem, vyrobené z mědi nebo mosazi, ale můžeme používat také malou hlubší pánvičku. Pro každou osobu použijeme 50 ml Uvařte si kafíčko vody, 1 lžičku práškové kávy a půl lžičky cukru. Vše dáme do konvičky a při střední teplotě uvedeme do varu. Když se káva zpění, stoupne po okraj, konvičku odstavíme a prudce s ní klepneme, aby částečky kávy klesly ke dnu. Postup dvakrát zopakujeme. Hotový nápoj nalijeme do šálku tak, aby se na jeho hladině vytvořila pěna. Vídeňská káva Potřebujeme: 150 ml smetany ke šlehání, 1 lžíci pískového cukru, 600 ml silné kávy a 1 lžíci kakaového prášku. Za postupného přidávání cukru ušleháme dotuha smetanu a uložíme ji do chladu. Potom uvaříme kávu, nalijeme ji do šálků, ozdobíme čepičkou šlehačky a posypeme kakaem. Espreso Ve strojku na espreso se náhlým silným teplem uvolní složky kávy daleko rychleji než při zalévané kávě. Přidámeli do espresa trochu mléka, získáme zpěněné cappuccino. Cože? Do Evropský unie bez tuzemského rumu a moravský slivovice? Nikdy! Vánoční štrůdl trochu jinak Nemáme-li zrovna po ruce listové těsto, koupíme si lučinu a upečeme si vánoční štrůdl. Budeme potřebovat: na těsto: 300 g lučiny, 1 heru, 300 g hladké mouky, 2 vejce, špetku soli na náplň: 6 jablek, 1 vanilinový cukr, mletou skořici, vlašské ořechy na ozdobu Náš recept Všechny suroviny smícháme, prohněteme a vyválíme z nich tři placky. Každou posypeme nastrouhanými jablky, osladíme, poprášíme skořicí a zavineme. Povrch potřeme rozšlehaným vajíčkem a ozdobíme posekanými ořechy. Pečeme při 150 C asi 20 minut. Dobrou chuť! Pozor po silvestru! Víte, kdy můžete bezpečně vyjet? (Přibližné údaje platí pro zdravého muže středního věku o hmotnosti cca 80 kg.) Po vypití jednoho piva (0,5 l) za 2,5 hodiny. Po sklence bílého vína (0,2 l) nebo panáku lihoviny (0,04 l) za 2,5 hodiny. Po sklence červeného vína (0,2 l) za 3 hodiny. Po 5 pivech (2,5 l) zhruba za 12 hodin. Po 5 pivech a 5 panácích zhruba za 24 hodin. Po 1 litru bílého vína zhruba za 24 hodin. Po 1 litru červeného vína zhruba za 30 hodin. Kultura ve městě V MUZEU TĚŠÍNSKA na Dělnické ul. jsou stále k vidění krásné výstavy. Nyní až do můžete shlédnout výstavu, která opravdu stojí za to. Nese název KRÁSA ŽENY. Jde nejen o módu v jednotlivých obdobích od gotiky až po 40. léta dvacátého století, ale i řadu dalších zajímavostí. Třeba na co se používalo benátské mýdlo, kde vznikly parfémy, vějíře, hřebeny, zrcadla, od kdy se začaly šít boty na pravou a levou nohu, co nařizoval zákon o oblékání ve 14. století a mnoho dalších zajímavostí. Pěkné zpestření pro vánoční volné dny. Znáte ženský pěvecký sbor CANTI- CORUM? Že ne? Vznikl koncem roku 2007 při Městském kulturním středisku Havířov. Jeho sbormistrem i zakladatelem je Vítězslav Soukup, který se sborovému zpěvu a duchovní hudbě v Havířově věnuje již několik let. Canticorum má nastudován pestrý repertoár a kromě vystoupení na vernisážích či akcích pořádaných městem se představil našemu kulturnímu publiku i na samostatných koncertech, ať již to byl jarní koncert v KD Radost, či listopadový podzimní koncert duchovní hudby v kostele v Havířově-Šumbarku. Zkoušky sboru jsou každé ÚTERÝ od hod. v KDPB v Havířově. Zpíváte rády? Nejste právě i vy dobrou zpěvačkou? Zkuste se přijít na zkoušku podívat. Třeba už zůstanete CO BY TO BYLO za vánoční atmosféru bez betlémů? V KD Radost se koná již tradiční výstava s názvem Betlémy kolem nás. Hlavním pořadatelem je Městské kulturní středisko. Výstava bude zahájena 2. prosince 2009 a potrvá do 3. ledna NĚCO PRO POBAVENÍ NA ZÁVĚR ROKU Začneme citátem režisérky Věry Chytilové: No jo. Mužský. Ti nestárnou. Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy. Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium. Ale pak najednou zdechnou Blondýnka v sázkové kanceláři: O co jde v této hře? Musíte trefit pět čísel. A z jaké dálky?? Pane, kupte si los, můžete vyhrát milion. A kdy je tah? V pátek. To je ale smůla, já ten milion potřebuju už ve středu Ze sportů provozuji jen košíkovou. Když mi nevyjde sportka, házím tikety do koše. Baví se dva Skoti. Zjistil jsem, že už nekoktáš. Jak jsi se vyléčil? Telefonoval jsem tetě do Ameriky na vlastní účet Seznámí se mladý muž s půvabnou blondýnkou. Při loučení se ptá. Mohu ti zítra zavolat do práce? Můžeš, ale kdyby to brala šéfová, tak to polož. Jak ji poznám? Je zrzavá a má brejle Blondýnka u zkoušek v autoškole. Co byste dělala, kdyby vám za jízdy upadlo kolo? Přidala bych a dohonila ho.

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Čisté a schůdné chodníky

Čisté a schůdné chodníky Čisté a schůdné chodníky JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací Co je to chodník? Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vlastnictví komunikací

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5.

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5. Vyhodnocení Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 4.4.2 do 3..2 ) Jste spokojen(a) s prací výboru samosprávy (předseda,

Více

Čisté a schůdné chodníky

Čisté a schůdné chodníky Čisté a schůdné chodníky Odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací 3. června 2010 Co je to chodník? Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vlastnictví komunikací ( 9, odst. 1) Vlastníkem

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

PF 2010. DRUŽBA, stavební bytové družstvo Brno v tomto roce oslavilo 50. výročí. ÚVODNÍ SLOVO

PF 2010. DRUŽBA, stavební bytové družstvo Brno v tomto roce oslavilo 50. výročí. ÚVODNÍ SLOVO DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 24 Prosinec 2009 ÚVODNÍ SLOVO podruhé v tomto roce Vám předkládáme několik informací, důležitých pro činnost družstva. Blíží se doba bilancování. Již

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček Tisková konference Praha, 9.4. 2009 RNDr. Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice Témata 1. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali!

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu S pojišťovnou Merkur jste kompletně pojištěni: Vy i Váš sen o bydlení Nejkrásnějším

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Kancelář úřadu V Písku dne: 25.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 265-71795-14 NÁVRH USNESENÍ Rada města dodatek č. 2

Více

Projednávaná témata:

Projednávaná témata: Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 se sídlem Zakšínská 608/10, Střížkov, 190 00 Praha 9 IČ: 027 99 928 Účastníci: Nepřítomni: Hosté:,, Štepán Šatoplet (náhradník člena

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a představitelé sportovního

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů 19 20 21 22 GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů Obyvatelé Vysočiny a jihočeských obcí mohou od června využívat ojedinělou službu mobilní pobočku GE Money Bank. Jendou týdně

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p.

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p. Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ 027 69 174 se sídlem Korunní č.p. 1053,00 Praha 2 konané dne 27. 8. 2014 od 17,00 hod. v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více