Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D."

Transkript

1 Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

2 Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší angažovanost všech Vyšší míra odpovědnosti

3 Rizika Nároky na sebeprezentaci klienta Nároky na komunikaci Časové nároky (příprava a realizace)

4 Teoretický rámec určující formu Osoba v prostředí Vývojové úkoly Trauma, deprivace a subdeprivace Aktuální problémy a jejich kontext Přehled potřeb a způsobů jejich uspokojování ve významných sférách života

5 Hlavní potřeby v období dětství a dospívání Fyzické potřeby a potřeba bezpečí P. udržovat vazbu na pův. rodinu (oba rodiče, širší rodina) citová jistota, hranice, monitoring P. budovat individuální Já, vymezovat se vůči rodině a jiným lidem P. obstát mezi vrstevníky P. podmínek pro učení/ zvládání nároků školy

6 Legislativní rámec Zákon o ochraně osobních údajů chrání jednotlivce před státem Jednotlivec disponuje svobodně údaji o sobě Konkurentní souhlas dává každý svou účastí Mlčenlivost musejí zachovávat pracovníci úřadu i jiné zúčastněné fyzické osoby (paragr. 57, Z 359/1999) Je možné ne však nutné dát závazek mlčenlivosti účastníkům podepsat

7 Principy individuálního plánování Normalizace Neexpertní, partnerský postoj ke klientovi a rodině Podpora pozitivního potenciálu klienta/rodiny Osobní účast klienta a jemu blízkých lidí Spolupráce a jasně definované role Pojmenování rizik a příprava na ně Kontinuita a pružnost Sledování efektu Neprofesionální jazyk

8 Životní sféry klienta Rodinné vztahy Osobnost klienta Mimorodinné vztahy Vzdělávací/pracovní dráha Zdraví a péče o sebe Zájmy

9 Pro koho jsou případové konference vhodné v rámci následné péče? Následná péče = přechod z jakéhokoliv typu péče do jiného Děti přecházející z jednoho zařízení do jiného Děti přecházející z ústavní výchovy do rodiny Dospívající opouštějící ústavní výchovu

10 Přípravná fáze Ponechte si dostatek času! zejména u dlouhodobě plánovaných konferencí (např. odchod klienta ze zařízení, přechod na jinou školu apod.) Účastníky oslovte min. 1 měsíc dopředu. Konání konference připomeňte znovu bezprostředně před termínem.

11 Přípravná fáze Konference svolané v případě akutní potřeby (klient chce neplánovaně opustit zařízení, vyskytl se vážný výchovný problém, jiná velká životní změna) Aktuální řešení situace, ale riziko menší účasti.

12 Kdo konferenci svolává? Není jednoznačně určeno. Ideálně sociální pracovník klienta Pobytové zařízení (SVP,DD, ÚSP) Nezisková organizace pracující s klientem

13 Role svolavatele Navrhuje svolání konference, průběh příprav (např. účastníky) diskutuje s klientem. Připravuje klienta na průběh konference! Konferenci organizačně a technicky zajistí Moderuje konferenci Na základě konference připraví individuální plán

14 Seznámí s finálním plánem všechny účastníky. Monitoruje průběžnou realizaci plánu. V případě potřeby svolává následné konference.

15 Koho pozvat na konferenci? Klienta Sociálního pracovníka místně příslušného, ze zařízení Rodinné příslušníky Další zainteresované odborníky Asistent klienta Jiné blízké osoby

16 Role klienta Ústřední postava konference! Podílí se na příprava konference je seznámen s materiály o sobě. Prezentuje svoje plány a představy Komentuje vstupy ostatních účastníků Podílí se na formulaci individuálního plánu Seznámí se s důležitými osobami svého okolí (kdy, na koho a kde se může obrátit) Je spoluzodpovědný za naplnění plánu!

17 Účast klienta Vždy,kdy je to možné Není nutné nebo vhodné když: hrozí, že někdo z účastníků situaci nezvládne hrozí, že se klient dozví něco, co v danou chvíli nemá vědět si to klient nepřeje, i když souhlasí s realizací PK

18 Role rodinných příslušníků Poskytují svůj pohled na řešení situace klienta. Veřejně deklarují své postoje. Mohou působit jako opora pro klienta záleží na vztazích. Získají ucelený pohled všech účastníků na možnosti řešení.

19 Role dalších odborníků Osobně se seznámí s klientem. Přináší svůj pohled na situaci klienta. Účastní se diskuse. Nabízí vlastní možnosti řešení. Podílí se na formulaci individuálního plánu

20 Průběh konference 1 Délka trvání: min. Místo konání: individuální volba, místo by mělo být dobře dostupné všem účastníkům, zejména rodině Nutné respektovat soukromí účastníků a dbát na klidný průběh.

21 Průběh konference 2 Svolavatel zahajuje konferenci, účastníci se představí. Svolavatel prezentuje kazuistiku klienta. Klient se jako první vyjadřuje k situaci. Vyjadřují se ostatní účastníci (rodina, odborníci) probíhá diskuse. Klient průběžně komentuje průběh diskuse.

22 Kazuistika k PK Prezentují se jen fakta důležitá pro řešení situace klienta a pouze s jeho souhlasem Klient je s kazuistikou předem seznámen Pozor na nálepkování, diagnózy; doporučujeme nehodnotící jazyk

23 Průběh konference 3 Svolavatel moderuje průběh diskuse. Svolavatel rekapituluje průběh a shrnuje závěry, formuluje první verzi individuálního plánu. Klient a po něm i ostatní účastníci se vyjadřují k plánu. Je formulována finální verze, jsou rozděleny úkoly a kompetence. Předběžně je stanoven termín návazné konference (např. za 6 měsíců).

24 Po skončení konference Svolavatel písemně vyhotoví individuální plán a doručí ho všem účastníkům. S klientem plán projde s ohledem na srozumitelnost a konzultuje s ním průběh konference. Domluví s klientem plán průběžné kontroly naplňování plánu. Monitoruje naplňování plánu ostatními subjekty.

25 Obsah individuálního plánu Informace o klientovi včetně kontaktů Informace o dalších zainteresovaných vč. kontaktů Přehled potřeb podle živ.sfér klienta a příležitostí k jejich naplnění Priority Plánované postupy Krátkodobé cíle,případně jejich varianty

26 Obsah plánu - pokračování Případně střednědobý plán(y) Přehled toho, kdo je za co odpovědný Přehled rizik a plánovaných reakcí na ně Datum příštího setkání zainteresovaných

27

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Dohoda o službě Asistovaný kontakt

Dohoda o službě Asistovaný kontakt Příloha č. 1 Dohoda o službě Asistovaný kontakt Smluvní strany I. Poskytovatel: Zastoupený (dále jen Poskytovatel ) Uživatelé: Uživatel 1.: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen Uživatel

Více

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I.

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu:

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Standardy kvality Standard č. 5 Jméno a příjmení autora: Iveta Vlčková DiS. Rok: 2008 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REZORTNÍHO PROJEKTU (KÓD: 2037 6B 15 S3 PHÚ NÚV 2014) 2014 PhDr. HELENA PACNEROVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Metodika společné práce týmů

Metodika společné práce týmů NADACE SIRIUS Metodika společné práce týmů Ambulantně-terénního centra a Domu Přemysla Pittra pro děti o. s. Dům tří přání Dům tří přání, o. s. prosinec 2011 Autoři textu: Mgr. Irena Kulhánková Mgr. Martina

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 Doprovázení pěstounskou péčí Doprovázení pěstounskou péčí je dlouhodobý proces, kdy dochází k pravidelnému a opakovanému kontaktu klíčového pracovníka (dále jen KP)

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více