UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY BAKALÁŘSKÝ PROJEKT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY BAKALÁŘSKÝ PROJEKT."

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY BAKALÁŘSKÝ PROJEKT 2011 Barbora Lysá

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY PROJEKT ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V DOMOVĚ MLÁDEŽE PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Barbora Lysá, sociální pedagogika Vedoucí práce: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D

3 Poděkování Děkuji Mgr. Heleně Pospíšilové, Ph.D. za rady, ochotu a čas strávený vedením mého bakalářského projektu. Děkuji také všem, kteří mě na katedře křesťanské výchovy vyučovali a zkoušeli. Poděkování patří i zaměstnancům Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8, kteří mi poskytli materiály a informace pro vznik projektu, a to paním vychovatelkám, panu ing. Pavlovi Matysovi a paní sekretářce Janě Stokláskové. Děkuji i své rodině za podporu. 2

4 Prohlášení Prohlašuji, že projekt je mým dílem a vypracovala jsem ho samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Vše je řádně odcitováno. V Olomouci dne 3

5 OBSAH ÚVOD Historie domova mládeže v Přerově Meopta Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova Historie volnočasových aktivit na DM Současnost Základní údaje o zařízení Podmínky ubytování Vnitřní řád Práva ubytovaných žáků, studentů Povinnosti ubytovaných žáků, studentů Zákazy ubytovaných žáků, studentů Výchovná opatření Chod Domova mládeže při střední škole technické Režim dne na domově mládeže Hygienické zásady Jídelna a stravování Pitný režim Volnočasové aktivity Kulturní akce Pravidelné volnočasové aktivity pořádané DM v současnosti Jednorázové aktivity Projekt rozšíření nabídky volnočasových aktivit Projekt ZPP Představení projektu ZPP Zdůvodnění projektu ZPP Cíle projektu Personální a materiální zabezpečení Hlavní náplň Harmonogram a motivace Úvodní lekce

6 3.1.6 Cviky Správné dýchání, celkový stav Trup, Záda, Krk, Páteř Horní a dolní končetiny Břicho Jednorázové aktivity Vítejte ve světě Pop-artu Slackline ZÁVĚR SEZNAM BIBLIOGRAFIE SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Domov mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8 má dlouholetou tradici včetně nabídky volnočasových aktivit. V tomto projektu si popíšeme organizaci a její chod a zaměříme se na rozvoj volnočasových aktivit tohoto zařízení. Projekt se skládá ze tří hlavních kapitol: Historie zařízení, současný stav a nakonec inovativní projekt v rámci rozšíření nabídky volnočasových aktivit. V první kapitole je nastíněna historie domova mládeže. Domov mládeže vznikl v rámci podniku Meopta Přerov a Střední školy technické. Detaily vzniku a rozvoje domova mládeže nebylo možné dohledat z důvodu nedostupnosti zdrojů. Závěr kapitoly patří historii volnočasových aktivit, které na DM proběhly. Současný stav zařízení je popsán ve druhé kapitole. Kapitola obsahuje základní údaje o zařízení a o ubytování. Zahrnuje i vnitřní řád domova mládeže pro ubytované. Současný chod a probíhající volnočasové aktivity zde představíme také. Samotný projekt je ve třetí kapitole rozdělen na jednu pravidelnou volnočasovou aktivitu a dvě aktivity jednorázové. Projekt si postupně představíme a zdůvodníme. Budou stanoveny cíle a popsáno materiální a personální zabezpečení a hlavní náplň aktivit. U pravidelné aktivity je hlavní naplní zahřátí, posílení a protažení těla. U jednorázových aktivit se jedná o výtvarný projekt a sportovní aktivitu zvanou slackline. 6

8 1 Historie domova mládeže v Přerově V této části projektu si představíme podnik Meopta Přerov a jeho historii. Poté si představíme Střední školu technickou, při které vznikl hlavní domov mládeže (dále jen DM 1 ). Poslední kapitola je věnována historii volnočasových aktivit na DM. 1.1 Meopta Největší československý závod na výrobu jemné mechaniky a optiky původně Optikotechna byl v Přerově založen dne Na jeho základech vznikl po znárodnění v roce 1946 podnik Meopta s hlavním sídlem v Přerově a dalšími pobočnými závody. Dnes patří Meopta k nadnárodní společnosti a působí v oblasti výzkumu a vývoje optických a mechanických přístrojů. 2 Své budoucí zaměstnance si dříve podniky vychovávaly ve vlastních zařízeních. Vznik podniku Meopta dal popud ke vzniku tehdejšího učiliště a tedy i nynějšího domova mládeže. Vyučování v učňovské škole bylo zahájeno v roce Učiliště bylo k Meoptě přičleněno v roce Toto učiliště vychovávalo dělnické profese pro optický a jemně mechanický průmysl v celé naší republice. Takto zařízení fungovalo až do roku Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Stavba a vznik samostatného odborného učiliště se datuje k roku Provoz započalo o dva roky později a výuka byla zahájena v ulici Karla Kouřílka. Internát a školní jídelna byly uvedeny do provozu rovněž v tomto roce. Střední odborné učiliště se dne odloučilo od podniku Meopta a dne byl název změněn na Integrovanou střední školu technickou. Od došlo ke sloučení Integrované střední školy technické a Středního odborného učiliště, Kojetínská ul., Přerov pod 1 Domov mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. 2 Srov. O nás [online] [cit ]. Dostupné z: < html>. 3 Srov. Historie [online] [cit ]. Dostupné z: < 7

9 společný název Integrovaná střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8. Střediska praktického vyučování, Přerov, ul. 9. května 194 a Integrovaná střední škola technická se sloučila o rok později pod společným názvem Integrovaná střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8. Název školy byl změněn na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Přerov, Kouřílkova 8 s účinností od Ke sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického, Kouřílkova 8 se Středním odborným učilištěm stavebním Přerov, Bří. Hovůrkových 17 došlo k 1. lednu Od tohoto data nese škola nynější název Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8. Pod tuto školu spadá jak DM tak i jídelna. 4, Historie volnočasových aktivit na DM Domov mládeže pořádá dlouhou řadu akcí a kroužků spojených s jeho činností. V této kapitole si pár z nich popíšeme. Tyto aktivity již v domově proběhly. Z tohoto důvodu je zařazuji do historie. Sbírka hraček na DM neboli akce s názvem Hračka pro děti z nemocnice. Pro velký úspěch byla tato charitativní akce uspořádána již podruhé. Cílem tohoto počinu bylo sesbírat použité i nové hračky, které udělají radost dětem hospitalizovaným na dětském oddělení přerovské nemocnice. Studenti vyrobili poutavé plakáty, vyzývající všechny ubytované i zaměstnance školy, aby podpořili sbírku, doma vytřídili již nepoužívané hračky a donesli je na DM. Hraček se nashromáždilo opravdu hodně. Převládaly hračky plyšové, kterých bylo několik desítek. Dárci také přinesli spoustu dětských knížek, chrastítek, autíček atd. Celá tato sbírka byla dne předána dětskému oddělení nemocnice. Oslava Velikonoc patří také k aktivitám na DM. Zatím každoročně probíhala velikonoční výzdoba. Na výzdobě se podílely ubytované studentky ve spolupráci s vychovatelkami. Součástí byla i tvorba vystavených výrobků. Dále Hudební večer Na pěknú notečku. Na DM SŠT bloku C na 4. patře zazněly v měsíci listopadu v rámci hudebního večera Na pěknú notečku přednesy a skladby hudebních mistrů na klavír a kytaru. Všichni se také zaposlouchali do sólového zpěvu a na závěr si kolektivně zazpívali oblíbené písně. Nový rok 2010 pojali žáci na DM SŠT zvesela. Vytvořili motivy masek, zajistili si mezi sebou DJ. A samozřejmě i výzdobu 4 Srov. Historie [online] [cit ]. Dostupné z: < 5 Srov. Rozhovor s panem ing. Pavlem Matysem, zástupcem ředitele DM. 8

10 společenské místnosti. A lednová maškarní diskotéka mohla začít. Zábavné hry na sněhu proběhly dne na zasněženém hřišti v areálu domova mládeže. Děvčata se společně bavila na sněhu připravenými zábavnými soutěžemi a hrami. Bylo to příjemné odreagování se po náročném školním vyučování. Mikulášský večer na DM se konal jako již tradiční zábavný večer, kde studenti předvedli své taneční, pěvecké a dramatické umění. Celý večer zorganizovala výchovná skupina pod vedením paní vychovatelky J. Heviánkové. Studentky a žákyně DM se zúčastnily i vánočního jarmarku organizovaného základní školou Trávník. Pomáhaly žáčkům s výrobou vánočních přáníček a ozdob na stromeček. Začátek školního roku v novém prostředí a v cizím městě, nebývá pro všechny snadný. Společně s novými žákyněmi výchovné skupiny B II se tedy paní vychovatelky vypravily do ulic města Přerova, aby se seznámily s některými důležitými místy, a také s trochou historie. V měsíci listopadu 2010 se všichni mohli na DM SŠT na bloku B zaposlouchat do hudebních přednesů na klavír, kytaru i flétnu ubytovaných žákyň. Sólový zpěv písně Lásko, voníš deštěm od M. Rottrové, v podání Veroniky Kunovské, přímo pohladil na duši. Nejvíce úspěchu si získala čtyřruční hra na klavír Kateřiny Pavelkové a Magdy Zábranské, které všechny přítomné okouzlily melodií z filmu Titanic. Na závěr hudebního večera si všichni společně zazpívali písně s kytarovým doprovodem Petry Roikové a Radky Sittové. Dne se ve sportovní hale SŠT Přerov konal Miniturnaj žáků DM v košíkové. Skupina začátečníků v míčových hrách si uspořádala miniturnaj, ve kterém si prověřila získané dovednosti v tomto sportovním odvětví. Podařilo se! Děvčata udělala úžasné pokroky. Každé družstvo bylo odměněno malými dárečky, které věnoval místní sponzor. V rámci akce sportem proti drogám se dne konala tradiční i netradiční soutěž v rámci akce nazvané Hejbni kostrou. Tato akce probíhá na DM již několik let. Tentokrát byla v sázce fyzická kondice zúčastněných a obratnost. Disciplíny byly vybírány tak, aby se prověřila nejen tělesná zdatnost mladých, ale hlavně aby si fyzickou aktivitou odpočinuli a odreagovali se od každodenních starostí. Třeskutá zima, třpyt sněhobílých vloček, vůně jehličí, a také vánočního cukroví, to vše v prosinci naznačovalo, že se blíží opět vánoce. Příjemná vůně se na DM SŠT linula i při pečení a zdobení medových perníčků. 6, 7 6 Srov. Ze života na dm [online] [cit ]. Dostupné z: < 7 Srov. Rozhovory s vychovatelkami na DM. 9

11 2 Současnost Kapitola bude obsahovat základní údaje o Domově mládeže při střední škole technické. Představíme se také vnitřní řád a samotný chod na DM. Volný čas a jeho správné naplnění je důležitou otázkou každého člověka a také žáků a studentů ubytovaných na DM. Volnočasové aktivy tohoto domova tedy budou poslední součástí této kapitoly. 2.1 Základní údaje o zařízení Název školy dle zřizovací listiny je Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8. Domov mládeže je součástí této školy. Kapacita DM je 370 lůžek. Celý komplex i s DM sídlí převážně na adrese Kouřílkova 8, , Přerov. Další místa poskytovaných služeb jsou na ulici Bří Hovůrkových 17, Přerov a ulice Křenovská 676, Kojetín. IČO: DIČ: CZ RED_IZO: právní forma: kraj: IČO: Telefon ředitel: Fax: www stránky: Právní forma zařízení je příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem. Ředitelem školy je pan Mgr. František Šober. Zástupcem ředitele pro výchovu mimo vyučování je pan Ing., Bc. Pavel Matys. Školská rada je zřízena pro 3 leté funkční období s účinností od Srov. ŠOBER, František a kol. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/ Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8,

12 2.1.1 Podmínky ubytování Ubytovaný musí být žákem některé střední školy v Přerově nebo může studovat i jinde. Dále musí podat řádně vyplněnou přihlášku k ubytování. Jeho povinností je dodržovat vnitřní řád domova mládeže a pravidelně platit stanovený poplatek. Poplatek činí nyní 900,- Kč za celý měsíc. Platba se snižuje za dny, ve kterých z důvodu organizace výuky v dané škole neprobíhá vyučování. To zahrnuje prázdniny, svátky, praxe v místě bydliště a podobně. Platba se uskutečňuje v hotovosti u vychovatele. Pokoje pro žáky jsou třílůžkové. Každé poschodí je vybaveno koupelnou se sprchami, studovnou a společenskou místností s televizí. V přízemí je k dispozici studentský klub s televizí a DVD/VIDEO rekordérem. Žáci mají možnost internetového WIFI připojení, které mohou přijímat na svých pokojích. K celému komplexu patří také sportovní hala vybavená nářadím i s posilovnou, venkovní hřiště s umělým povrchem a tenisový kurt Vnitřní řád Vnitřní řád upravuje způsob organizace života žáků a studentů ubytovaných na domově mládeže a jejich kolektivního soužití. Jeho dodržování vyžadují jednotně všichni pedagogičtí i ostatní pracovníci úseku výchovy mimo vyučování. Výchovná činnost na domově mládeže se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti žáka/studenta a navazuje na výchovně-vzdělávací působení školy a rodiny. Žáci/studenti jsou na domově mládeže ubytováni ve 3 lůžkových pokojích. Provoz domova mládeže je od neděle 18:00 hodin do pátku 15:30 hodin Práva ubytovaných žáků, studentů Ubytovaný má právo používat přidělený pokoj, sociální zařízení, učebnu, televizní místnost a další společenské prostory domova mládeže. Žáci se mohou zúčastňovat 9 Srov. Ubytování pro žáky [online] [cit ]. Dostupné z: < 10 Srov. Vnitřní směrnice č.16 : Vnitřní řád Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8. 11

13 zájmové činnosti a výchovných akcí, které pořádá úsek výchovy mimo vyučování. Ubytovaní také mohou podávat návrhy, podněty a připomínky k problematice života na domově mládeže prostřednictvím žákovské samosprávy, vychovatelů, zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování. Další právo žáků je, že se souhlasem vychovatele a spolubydlících mohou používat vlastní drobné elektrospotřebiče (rádio, kulma, fén, lampička, apod.). Tyto však mají na domově na vlastní nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození nenese škola za tyto věci zodpovědnost a každý spotřebič musí mít platnou elektro revizi. Žáci si rovněž mohou průběžně vylepšovat prostředí pokojů vlastními obrázky, květinami, ubrusy, apod. a také používat vlastní ložní prádlo. Je jim umožněno domluvit si se souhlasem vychovatele prodloužení vycházek mimo stanovenou dobu. A také se souhlasem vychovatele studovat v určených prostorech po večerce max. do 23:00 hod. Do řádu DM spadá i právo na ochranu osobních údajů a možnost přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorech. Všichni ubytovaní jsou oprávněni na vzájemné dodržování pravidel slušného jednání Povinnosti ubytovaných žáků, studentů Ubytovaný student má povinnost dodržovat ustanovení Domovního řádu a řídit se pokyny pracovníků úseku výchovy mimo vyučování. Dále je žák povinen osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce nahlásit předem nebo v nejkratším možném termínu důvod nepřítomnosti na domově mládeže a také oznámit vychovateli osobní údaje a případné změny v nich, pro vedení nezbytné evidence o ubytovaném. Také musí dodržovat pravidla slušného chování a jednání a svědomitě se připravovat na vyučování a usilovat o pozitivní rozvoj své osobnosti. Zachovávat klid ve studijní době režimu dne. Rovněž šetřit zařízení a inventář domova mládeže a neplýtvat vodou a energiemi, 12 to je elektřinou a teplem. Pokud způsobí škodu na zařízení a inventáři domova mládeže je povinen ji uhradit. Udržovat pořádek a čistotu ve svých osobních věcech na pokoji a ve společných prostorech. Žák by měl na požádání vychovatele provádět práce a činnosti spojené s udržením pořádku a čistoty. Při pobytu na domově mládeže má povinnost používat domácí nebo sportovní obuv to znamená přezouvat se a při 11 Srov. Vnitřní směrnice č.16 : Vnitřní řád Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova Srov. Tamtéž. 12

14 používání sprchových boxů nosit vhodnou koupelnovou obuv. Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň pravidel požární ochrany a základních hygienických pravidel také patří k těmto povinnostem. Žák by měl před odchodem na vyučování ukládat lůžkoviny na určené místo. Tím je úložný prostor pod válendou nebo speciální skříňky na peřiny. Nesedat ani nelehat na lůžko v pracovním nebo znečištěném oděvu a neodkládat na něj nevhodné předměty a věci a rovněž dbát na úpravu svého vnějšího vzhledu. Také je žák povinen uložit do úschovy u vychovatele finanční hotovost nad 200,-Kč a cenné předměty dle vlastního uvážení. V případě ztráty nebo poškození nenese škola za tyto věci zodpovědnost. Veškeré závady a havárie na domově mládeže je zapotřebí neprodleně nahlásit kterémukoliv vychovateli. A při každém příchodu na domov mládeže prokázat se na vrátnici průkazem ubytovaného. Příchod a odchod z DM hlásit příslušnému vychovateli. Při odchodu z domova mládeže je nařízeno uzavřít okna na pokoji zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, zamknout pokoj a klíč odevzdat na vrátnici DM. Při příjezdu to je zpravidla v neděli se žáci musí dostavit na domov mládeže v časovém rozmezí 18:00-21:00hod. Žáci mají večerku ve 21:30 hod. V případě využívání vnitřní sítě internetu je nutno platit stanovený poplatek Zákazy ubytovaných žáků, studentů Ubytovaným je zakázáno kouřit, požívat, přechovávat a distribuovat návykové a zdraví škodlivé látky ve všech objektech a prostorech domova mládeže a SŠ, jakož i na všech akcích úseku VMV, pořádaných jinde. Nesmí se zamykat se na pokojích domova mládeže bez souhlasu vychovatele přechovávat na domově mládeže jakákoliv zvířata nebo živočichy. 14 Používat vlastní vařiče, topidla, žehličky, varné konvice, toustovače, grily, opékače, apod. Zákaz platí i na zasahování do rozvodů elektřiny, vody, odpadů, topení a používat v prostorech domova mládeže otevřený oheň. Přechovávání střelných zbraní, nábojů, chemikálií, výbušnin a zábavné pyrotechniky je na domově mládeže rovněž zakázáno. Také svévolně přemisťovat inventář domova mládeže a rušit ostatní ubytované hlasitým poslechem rádia, televize, magnetofonu, apod., případně jiným 13 Srov. Vnitřní směrnice č.16 : Vnitřní řád Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova Srov. Tamtéž. 13

15 způsobem. Zneužívat spolubydlící k osobním posluhám; vydírat je nebo zastrašovat. Opustit domov mládeže bez souhlasu nebo vědomí vychovatele v době, kdy nejsou povoleny vycházky. Zdržovat se na balkónech, přelézat zábradlí, pokřikovat na kolemjdoucí, vyhazovat cokoliv z oken nebo balkónů, ponechávat inventář domova na balkóně a hrát hry a uzavírat sázky o peníze a věci. Bez souhlasu vychovatele vylepovat obrázky, plakáty a fotografie na stěny, nábytek, dveře a okna domova. Bez souhlasu vychovatele navštěvovat ubytované na jiných poschodích. Při povolení návštěvy se musí zdržovat v prostorech, které vychovatel určí. Při příjezdu do DM, zpravidla v neděli je zákaz opouštění domova mládeže po příchodu od dopravního spoje. To je vlaku, autobusu apod. Přestěhování se na jiný pokoj musí být odsouhlaseno vychovatelem Výchovná opatření Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákům/studentům udělena pochvala nebo jiné ocenění. Stupeň pochvaly nebo ocenění stanoví individuálně zástupce ředitele nebo ředitel SŠT. Při porušování ustanovení Domovního řádu a neplnění pokynů vychovatele mohou být ubytovaným žákům a studentům uložena s ohledem na závažnost přestupku výchovná opatření. A to písemné napomenutí vychovatelem. Písemné napomenutí vedoucím vychovatelem. Důtka uložená ředitelem školy. Podmínečné ukončení ubytování na domově se zkušební lhůtou. Ukončení ubytování na domově mládeže Chod Domova mládeže při střední škole technické V této kapitole bude zmíněn režim dne ubytovaných žáků a studentů. Velmi důležitou událostí každého zařízení je hygiena. Hygienické zásady si tedy představíme následně. Jídlo a stravování patří k základním potřebám lidského života. Proto se tedy zaměříme i na jídelnu a její chod. Voda a pitný režim na DM má zde svou podkapitolu také a můžeme se přesvědčit o možnostech doplňování tekutin na DM. 15 Srov. Vnitřní směrnice č.16 : Vnitřní řád Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova Srov. Tamtéž. 14

16 2.3.1 Režim dne na domově mládeže Provoz na DM začíná budíčkem do Osobní hygiena a úklid pokojů probíhá mezi 6:15 a 7:30 hod. ráno. Snídaně je od 6:30 maximálně do 8:30 hod. Odchod na vyučování probíhá mezi 6:45 7:30 hod. Oběd pro studenty je zajištěn od 12:15 14:30 (pátek pouze do 13:30 hod). Osobní volno probíhá od 14:30-21:00 hod. Prodloužení osobního volna musí být konzultováno s vychovatelkami. Oficiální studijní doba probíhá mezi 16:15 17:15 hod. Příprava do školy je ovšem individuální a může trvat do 21:00 hod., ale se souhlasem vychovatele i do 23:00 hod. (pouze na učebně). Zájmové aktivity jsou zařazeny v časovém rozmezí 14:30 21:00 hod. Večeře se podává od 17:15 do 18:30 hod. Osobní hygiena probíhá nejpozději 30 minut před večerkou a to od 21:00 22:00. Sprchování je tedy povoleno maximálně do 21:30 hod. Večerka je pro první až třetí ročníky stanovena na 21:30 hod. Pro čtvrté ročníky je prodloužena do 22:30 hod. Příjezd na domov je v neděli mezi 18:00 21:00 hod. Odjezd probíhá v pátek a to do 14:30 hod Hygienické zásady Hygienické zásady jsou stanoveny vyhláškou MZ č. 410/2005 Sb., v platném znění. 18 V jednom pokoji je možno ubytovat max. 3 osoby. Nemocné osoby musí být odeslány do zdravotnického zařízení, případně do místa trvalého bydliště. Podlahy se vytírají denně a koberce se vysávají také denně. Prach se utírá a odpadky vynáší také denně. Okna a svítidla se umývají dvakrát ročně. Výměna lůžkovin probíhá jedenkrát za 14 dní a ložní prádlo pere smluvní prádelna. Použité ložní prádlo se ukládá do obalů a netřídí se v ubytovací části. Čisté ložní prádlo se skladuje odděleně. Malování pokojů probíhá jednou za 3 roky a případně častěji Srov. Vnitřní směrnice č.16 : Režim dne Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova Vyhláška o č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 19 Srov. Vnitřní směrnice č.16 : Vnitřní řád Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, rok. 15

17 2.3.3 Jídelna a stravování Je nutno také zmínit jídelnu, která se nachází v areálu domova mládeže. Žáci a studenti ubytování na domově se zde mohou celý den stravovat. Snídat, obědvat, večeřet a dokonce si mohou za zvýhodněné ceny zakoupit i svačinu a pozdní večeři. Jídelna je moderně zrekonstruovaná a nabízí velmi pestrý jídelníček. Ten je sestavován dle zásad zdravé výživy. Oběd se vybírá ze dvou druhů jídel. Jídelna slouží i pro cizí strávníky. Kapacita jídelny je 1050 vydaných jídel. K má 991 stravovaných Pitný režim V objektu DM je k dispozici pitná voda. Dále mají studenti možnost uvaření si teplého nápoje a uchovávání studených nápojů v ledničkách. Každé poschodí je vybaveno ledničkou. K dispozici jsou 3 automaty na teplé a studené nápoje Volnočasové aktivity Žákům a studentům je v době osobního volna denně umožněno navštěvovat zájmové aktivity mimo domov mládeže. Ubytovaní mohou navštěvovat kulturní akce pořádané DM a také pravidelné a jednorázové volnočasové aktivity. 22 Režim těchto kulturních akcí a aktivity na DM si představíme v této kapitole Kulturní akce Návštěvy kulturních akcí v rámci DM se řídí daným režimem. Společné návštěvy kina Hvězda v Přerově se konají jednou měsíčně a stejně tak i návštěva muzea nebo galerie. Návštěva koncertu nebo divadla bývá zpravidla jednou za dva měsíce. Taneční diskotéka ve studentském klubu se pořádá jednou za pololetí, ale promítání filmů probíhá v rámci videokavárny ve studentském klubu každý týden. Studentský klub 20 Srov. ŠOBER, František a kol. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010. Přerov : Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, Rozhovor s vychovatelkami na DM. 22 Tamtéž. 16

18 slouží i k jiným akcím v rámci volnočasových aktivit. Užívání tohoto klubu je podmíněno řádem stanoveným DM Pravidelné volnočasové aktivity pořádané DM v současnosti Na DM pracuje pod vedením paní vychovatelky L. Kraplové kroužek ekohrátky. Ubytované studentky i studenti, kteří mají chuť a čas, mohou tvořit hezké věci, často z netradičních materiálů, které potom slouží jako dekorace v prostorách domova mládeže nebo na pokojích ubytovaných studentek, případně mohou potěšit někoho blízkého. Schází se pravidelně i příležitostně v průběhu týdne na bloku B. Moderní gymnastika vychází ze zájmu žákyň zvládnout průpravná cvičení, obtížnostní prvky a vazby i techniku jednotlivých náčiní určených pro 1. až 4. ročníky střední pedagogické školy. 24 Největší snahu a úsilí projevují žákyně vždy v jarních měsících při nácviku volných sestav se zvoleným náčiním a hudbou k závěrečným maturitním zkouškám. 25 Kombinace tanečních latinskoamerických prvků s prvky z aerobiku s názvem zumba je možno na DM tancovat také. Zájmový kroužek Esteticko - výtvarné činnosti pod vedením p. vychovatelky Bc. Aleny Vojkůvkové probíhá již několik let. V rámci kroužku navštěvují výstavy a galerie, tvoří z papíru a přírodnin, zdobí tradičně i netradičně kraslice, umí ubrouskovou techniku, drátování, studenou kuchyni a jednoduché pohoštění. Ubytované studentky a žákyně také zvládají módní líčení a originální účesy. Aranžují květiny do váz, vytváří návrhy a drobné předměty pomocí různých výtvarných technik, a také vijí věnce a věnečky Rozhovor s vychovatelkami na DM. 24 Srov. Ze života na dm. [online] [cit ]. Dostupné z: < 25 Rozhovor s vychovatelky na DM. 26 Srov. Ze života na dm. [online] [cit ]. Dostupné z: < 17

19 2.4.3 Jednorázové aktivity Způsoby jak se chránit před AIDS probíhá na DM prostřednictvím přednášek kvalifikovaných specialistů. Téma přednášek se pravidelně obměňuje. Sbírka pro domov důchodců Tovačov se koná v rámci akce pořádané současnými ubytovanými žáky a studenty. Jde o sbírání pletacích potřeb, nití, krajek, bavlnek, knoflíků, látek. Tyto věci budou poté předány domovu důchodců. Věci se předávají na vrátnici. Enkaustika je výtvarnou technikou, při které se maluje horkým voskem, kde vosk je nanášen žehličkou. Dále je na plánu beseda s gynekoložkou a dívčí turnaj ve stolním fotbálku. Všechny tyto aktivity mohou ubytování nalézt na hlavní nástěnce DM Projekt rozšíření nabídky volnočasových aktivit V této třetí a nejdůležitější částí projektu se budeme zabývat samotným programem inovace. Domov mládeže má spoustu volnočasových aktivit. Studentky jsou s nabídkou téměř spokojeny. Hlavním úkolem tedy bylo zjistit, co tato ubytovaná děvčata chtějí. A o co by měla případně zájem. Na tomto základě jsem sestavila příslušný dotazník 28. Dotazníků bylo rozdáno 50 a vyplněných se vrátilo zpět 41. Z těchto 41 dotazovaných by 21 dotazovaných navštěvovalo mé hodiny cvičení. Pouze 5 dotazovaných zná a setkala se s pojmem kalanetika a 24 dotazovaných by chtělo pravidelně vylepšovat svou postavu pomocí těchto posilovacích a protahovacích cviků. Celkem 39 dotazovaných se nikdy nesetkalo s pojmem slackline. Z toho 34 dotazovaných by chtělo tento moderní sport, zábavu a odreagování vyzkoušet. Jako nejideálnějším dnem pro konání zmíněného kursu byla vyhodnocena středa. V této kapitole si tedy představíme návrh na jednu pravidelnou a dvě jednorázové volnočasové aktivity. 27 Informační nástěnka na hlavní chodbě v areálu DM. 28 Dotazník k nahlédnutí v příloze č

20 3.1 Projekt ZPP V celé kapitole projekt postupně představím a stanovím cíle. Dále popíšu personální a materiální zabezpečení. Nakonec pak ukážu samotný program sestávající se ze cviků na zahřátí, posílení a protažení těla. Cviky jsou rozděleny dle hlavních tělesných partií Představení projektu ZPP Projekt ZZP svou zkratkou značí zahřátí, posílení a protažení těla. Zahřátí je v tomto projektu prováděno pomocí tance. K protažení celého těla využiji strečink. Děvčata si nejvíce přála cvičení pro zpevňování těla. K posílení těla budeme vycházet především z kalanetiky. Ta slouží hlavně k modelování boků a stehen, paží a dolních končetin, ale také ke zpevnění hýždí a břišních svalů 29. Představíme si i harmonogram, úvodní hodinu a motivaci Zdůvodnění projektu ZPP V domově mládeže v současnosti probíhají cvičení gymnastiky. Ta je pod vedením paní vychovatelky. Děvčata ubytovaná na domově mládeže studují hlavně střední pedagogické škole. Gymnastika a cvičení se stuhou jsou součástí jejich závěrečných zkoušek. Proto mají možnost ji trénovat. To je ale pro ně velmi neatraktivní a dalo by se říci až nemoderní 30. Z toho důvodu je o tato gymnastická cvičení malý zájem. Dále studentky mohou pravidelně navštěvovat oblíbenou zumbu. Z průzkumu vyplynulo, že studentky by chtěly své tělo zpevňovat a posilovat. Proto jsem se zaměřila na tuto oblast Cíle projektu Každý den se probouzíme do světa, který nás obklopuje množstvím reklamy, ať už se jedná o časopisy, billboardy, nebo jiné marketingové prostředky, ve kterých dnešní mladá generace vidí dokonalé postavy modelek, celebrit a jiných úspěšných lidí. Je to taková dalo by se říci definice dnešních mladých lidí kde -krásná postava a vzhled 29 Srov. PINCKNEYOVÁ, Callan. Kalanetika. 2. vyd. Praha : Knižní klub, 1993, s Rozhovor s paní vychovatelkou na DM. 19

21 znamená úspěch a spokojenost. To si sebou nese i velké množství dívek a chlapců trpících poruchou příjmu potravy. Důsledkem toho potom je anorexie a bulimie. Proto jako první cíl projektu uvádím heslo mít rád sám sebe. Dále považuji za důležité uvědomění si vlastního těla. Tento bod souvisí s prvním cílem. Každý jedinec by si měl uvědomovat své tělo. To, ve kterém se narodil. Není-li se svým tělem spokojen, může je vytvarovat pomocí sportu a zdravé výživy. Sport je také vynikající prevencí proti stresu a užívání návykových látek. S disciplínou se setkáváme pořád a neustále a je důležitou součástí našich životů. Učíme se ji od dětství prostřednictvím výchovy. Výchova ve volném čase nás k ní vede také. Naučit se disciplíně je bodem číslo tři. Neméně důležité je také zdokonalení rovnováhy, koordinace a rychlosti. K tomuto bodu se používají určité cviky. Pomocí dále uvedených cviků je možné dosáhnout výrazného zlepšení. Stejně tak je na tom přirozený pohyb a zdravější držení těla. Tělesné uvolnění a strečink je také velmi důležitým cílem. Proto je velmi užitečné naučit se správně relaxovat a zároveň uvolnit a protáhnout svalstvo Personální a materiální zabezpečení Personální zabezpečení je zajištěno Barborou Lysou a Lenkou Ráčkovou. Obě máme zkušenosti s profesionálním tancem a naše tréninky zahrnovaly i rozcvičky s protahováním a posilováním. Z těchto rozcviček čerpáme inspiraci. Materiální zabezpečení zahrnuje tělocvična, která je součástí celého komplexu domova mládeže. Posilovna s menším zrcadlovým sálem se rovněž nachází v areálu. Paní vychovatelky mají k dispozici klíče od výše zmíněných místností, které nám vždy před lekcí zapůjčí. Poskytnou nám i magnetofon. V tělocvičně jsou k dispozici švihadla a žíněnky. Hudební doprovod bude náš vlastní. CD disky, MP3 přehrávač, osobní kartičky, diplomy a cenu do motivačního programu zajistí Barbora Lysá. Kurs bude provozován dobrovolně, s cílem získat praxi a zdokonalit se. Každá účastnice bude povinna podepsat prohlášení. Prohlášení se bude týkat dobrovolnosti a dodržování bezpečnostních pokynů při cvičení, jako prevence proti možným úrazům Hlavní náplň Cvičení nejen prospívá našemu zdraví, ale dá se jím i příjemně vyplňovat volný čas. Posiluje srdce a zároveň tlumí stres a úzkost. Zvyšuje nám hladinu energie a má 20

22 pozitivní dopad na krevní oběh. Cvičením také snižujeme krevní tlak a zlepšujeme rovnováhu a stabilitu. V této kapitole si ukážeme, jak bude vypadat harmonogram našeho kurzu. Samotný průběh první úvodní hodiny zde bude rovněž popsán stejně jako motivace Harmonogram a motivace Kurz bude zahájen druhý týden v září a skončí na začátku prosince. Lekcí je připraveno celkem 12. Budou probíhat každou středu od do Harmonogram bude umístěn na hlavní nástěnce domova mládeže. Zájemkyně se budou moci zapisovat max. do úterý do večera z důvodu potvrzení účasti. V případě nahlášení menšího počtu (méně než 5) bude lekce v daném termínu zrušena a přesunuta na další týden. Časová náročnost každé lekce cca 90 min. Velmi důležitou součástí je motivace. Program motivace tohoto projektu je následující. Děvčata se mohou první hodinu zvážit a nechat od nás změřit. Výsledky měření budou zapsány do osobní kartičky. Kartička bude obsahovat i jejich reálné cíle (váha a zlepšení tělesných partií) na kterých chtějí dosáhnout zlepšení a budou pracovat. Na konci celého kurzu se výsledky porovnají. Největší pokrok bude odměněn poukazem na sportovní oblečení od předem domluveného sponzora a dortem od majitele místní vyhlášené cukrárny. Dort bude rozdělen rovnoměrně mezi všechny. Každá účastnice obdrží diplom o absolvování kurzu. Nikdo do tohoto motivační programu nebude nucen. Vše bude dobrovolné Úvodní lekce Je to první úvodní lekce. Na začátku hodiny se tedy posadíme do kruhu. Krátce se představíme. Děvčata se většinou znají. Spolu s druhou lektorkou vysvětlíme náplň lekcí a probereme jeden cíl za druhým i s motivací. Děvčata dostanou i prostor k vyjádření vlastních myšlenek a názorů. Příklad: Co si myslíte o tomto obrázku a slyšely jste o této kampani 31? Obrázek poslouží k otevření tématu debaty o anorexii a bulimii a tím i k neformálnímu získání informací o děvčatech a zároveň prevenci proti těmto nemocem. Příklad další otázky: Provozujete nějaký sport? 31 Obrázek na kampaň proti anorexii k nahlédnutí v příloze č

23 Informovanost a seznámení se vším bude tímto splněno a cvičení může začít. Zahřátí a rozcvička pomocí tance a tanečních kreací na taneční, rychlou, dynamickou hudbu. Dále posilování a protahovaní na klidnou, pomalou a relaxační hudbu. Posilování a protahování budeme provádět s pomocí cviků v následující kapitole. Cviky použijeme podle potřeb děvčat a z důvodu variability je budeme řadit tak, aby nebyly jednotvárné Cviky V této kapitole popíšeme jednotlivé cviky na posílení a hlavně protažení určitých partií. Všechny cviky jsou rozděleny do čtyř kapitol podle určitých tělesných částí. Správné dýchání je velmi důležité u každého druhu sportu. V první kapitole si popíšeme jak správně dýchat a cviky na celkový stav těla. Tyto cviky slouží ke zlepšení rovnováhy, posílení a aktivování celého těla. V kapitole trup, záda, krk a páteř máme připraveno dvacet cviků na posílení, ale hlavně protažení zádových svalů. Cviky slouží rovněž k uvolnění zad a zlepšení pohyblivosti páteře (proti špatnému držení těla a skolióze). V kapitole končetin nalezneme deset cviků na posílení a protažení svalstva paží a ramen a vylepšení pohyblivosti loketních kloubů a uvolnění ramen. Dolní končetiny uvedenými deseti cviky protáhneme, což povede ke zlepšení pohyblivosti kyčelních kloubů a stability nohou a rovněž k lepší pohyblivosti a prokrvení kolenních kloubů. V kapitole břicho jde o cviky na posílení břišních svalů. Celkem tedy máme připraveno a vypsáno 60 cviků Správné dýchání, celkový stav Správné dýchání. Dýcháme volně a klidně. Dech při protahování nezadržujeme. Na dech se soustředíme stejně tak, jako na cvičení, které právě vykonáváme. Prudké vydechnutí na konci námahy se snažíme odstranit. Fáze nádechu se kombinuje s fází odpočinku. Fáze výdechu se spojuje při aktivaci zapojení svalu. 32 Vydechujeme, když ohýbáme páteř, přitahujeme paže, krčíme nohy. Nadechujeme, když natahujeme páteř, rozpažujeme a natahujeme dolní končetiny Srov. BINI, Vanessa. Strečink. 1. vyd. Čína : Levné knihy, a.s., 2009, s Srov. BINI, Vanessa. Strečink. 1. vyd. Čína : Levné knihy, a.s., 2009, s

24 Vzpory na boku. Lehneme si na bok a opřeme se o loket spodní ruky a druhou ruku si dáme v bok. Nohy jsou natažené. Boky, stehna a chodidla máme v jedné linii. Zvedneme boky tak, že váha bude spočívat na loktech a chodidlech. Trup je od hlavy, přes boky až k patám v jedné linii. Zpevníme trup a snažíme se v této poloze setrvat. Dýcháme. 34 Vzpory. Lehneme si na břicho. Opřeme se o nadloktí a špičky chodidel. Hlava, záda, hýždě a nohy jsou v jedné linii. Hýždě nezvedáme moc nahoru. Boky nenecháme klesnout dolů. V této poloze se snažíme setrvat. Dýcháme. 35 Kliky na předloktí. Jsme v kleče na čtyřech. Dlaně jsou v linii s rameny, špičky opřené o zem. Prsty na rukou do široka roztáhneme. Pevně se zapřeme o zem a zvedneme boky nahoru, aby trup tvořil písmeno,,v. Paty tlačíme k zemi. Kolena můžeme mírně pokrčit. Nadechneme se a pomalu položíme předloktí na zem. Lokty jsou nyní v linii s rameny. Vydechneme a paže zase natáhneme a vrátíme se do výchozí polohy. 36 Hyperextenze. Lehneme si na břicho a vzpažené ruce natáhneme před sebe. Hrudník s nádechem zvedneme. Současně tlačíme lokty k tělu a zvedneme chodidla. Hýžďové svaly zatneme. Díváme se na zem a brada směřuje dolů. V horní fázi chvíli setrváme. Pak se pomalu a kontrolovaně vracíme do výchozí polohy. 37 Sluneční dřepy. Postavíme se rovně. Chodidla jsou od sebe vzdáleny o něco víc než na šířku ramen. Špičky vytočíme do stran. S nádechem spojíme dlaně před hrudníkem a vytlačíme je nad hlavu. S podřepem vydechujeme a ruce jdou do rozpažení a následně se kříží před tělem tak, aby dlaně směřovaly vzhůru. Vydechneme a s dalším nádechem navážeme nové opakování. Dřep je hluboký. Když křížíme ruce před tělem, střídáme, která bude k tělu blíž. 38 Dřepy na jedné noze. Stojíme s jednou nohou lehce vysunutou dopředu. Dlaně spojíme za zády a vypneme hrudník. Přeneseme váhu na přední nohu a zadní nohu zanožíme. Hlava, záda a zvednutá noha by měly být v jedné linii rovnoběžně se zemí. V 34 Srov. MCGLASHAN, Lara tréninků břicha. Fitness, 2010, roč. 12, č. 6, s Srov. Tamtéž. 36 Srov. HALL, Peggy. Žádná posilovna? Žádný problém!. Fitness, 2009, roč. 12, č. 1, s Srov. HALL, Peggy. Žádná posilovna? Žádný problém!. Fitness, 2009, roč. 12, č. 1, s Srov. HALL, Peggy. Žádná posilovna? Žádný problém!. Fitness, 2009, roč. 12, č. 1, s

25 této poloze setrváme a provedeme podřep na stojící noze. Pak se zvedneme zpět a pokračujeme dál. Takto vystřídáme obě nohy. V případě obtížnosti se přidržujeme zdi. 39 Statické kliky. Zaujmeme výchozí polohu pro provedení klasických kliků. Nohy jsou natažené a dlaně v linii s rameny. Pomalu pokládáme trup k zemi a zafixujeme ho v poloze jen pár centimetrů od podlahy. Lokty tlačíme k tělu. Hýždě nesmí vyčnívat nahoru. Tělo by mělo být v horizontální linii. V dolní fázi se snažíme setrvat. Pro menší obtížnost můžeme cvičit vkleče. 40 Skoky proti sobě s pomocí švihadla. Utvoříme dvojice. Postavíme se čelem k sobě. Švihadlo drží nejprve jeden a skáčeme oba společně. Pak se vyměníme. Skoky za sebou s pomocí švihadla. Dvojice zůstávají. Postavíme se za sebe. Stojíme za sebou s menší vzdáleností. Ten vzadu drží švihadlo a skáčeme naráz Trup, Záda, Krk, Páteř Postavíme se do úzkého podřepu rozkročného. Ruce položíme na kolena a mírně se předkloníme. S nádechem se lehce prohneme v zádech. S výdechem ohneme páteř. To znamená, že vyhrbíme záda. Hlavu mírně předkloníme. 41 Uděláme rozkročený dřep a na celých chodidlech se s výdechem kulatě předkloníme. Předloktí položíme na zem a uvolníme hlavu. 42 V lehu na zádech přednožíme. Obě ruce si položíme na hýždě a zvedneme pánev i spodní část trupu. Zvedáme kolmo vzhůru. Rukama si podpíráme bedra. S výdechem položíme pomalu nohy za hlavu na zem, kolena jsou napnutá. Volně dýcháme a chvíli vydržíme. Tímto cvikem rovněž protahujeme svaly krku. 43 V kleku sedmo na patách se s nádechem vytáhneme z pánve a vyrovnáme páteř. S výdechem se pomalu kulatě předkloníme. Rolujeme páteř obratel po obratli. Hlavu položíme čelem na zem a paže necháme volně podél těla Srov. HALL, Peggy. Žádná posilovna? Žádný problém!. Fitness, 2009, roč. 12, č. 1, s Srov. HALL, Peggy. Žádná posilovna? Žádný problém!. Fitness, 2009, roč. 12, č. 1, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., s

26 vzad. 50 S nádechem vytáhneme hlavu vzhůru a tlačíme ramena vzad a dolů. S výdechem V úzkém stoji rozkročném se s nádechem vytáhneme z pánve a vyrovnáme páteř. S výdechem se pomalu kulatě předkloníme a kolena mírně pokrčíme. Paže necháme volně podél těla a ruce se položíme na zem. 45 Posadíme se do sedu skrčmo a kolena položíme na zem. Chodidla dáme k sobě. Rukama uchopíme chodidla a pomalu se zhoupneme do lehu na zádech. S výdechem napínáme kolena. Přitáhneme chodidla za hlavu a zvedneme pánev od země. 46 Přesuneme se k žebřinám. V předklonu se opíráme o tyč. Stojíme tak daleko, abychom na tyč dosáhli rukama ve vzpažení. Nohy i paže máme uvolněné. Opíráme se tak vysoko, aby záda byla rovnoběžně s podlahou. Nohy máme u sebe nebo mírně rozkročené. Jak je to pro nás pohodlnější. Protahujeme tělo směrem od tyče a pomalu počítáme do Položíme se na břicho a čelo si opřeme o hřbety dlaní. Zpevníme hýždě a zvedneme nad podložku současně trup i s rukama a nohy. Chvíli vydržíme a pomalu se vracíme do výchozí polohy. Cvičíme alespoň dvě série po deseti opakováních. 48 Lehneme si na záda a rukama si přitáhneme kolena k hrudníku. Zatlačíme koleny do dlaní, hýždě se přitom mírně nadzvednou. Po chvíli zase napětí uvolníme. Pozor, nezvedáme hlavu ze země, ale za to hýždě ano. Jinak cvik neúčinkuje. Opakujeme desetkrát. Poté přitahujeme k hrudníku jedno a druhé koleno. 49 S nádechem zakloníme hlavu. S výdechem se uvolníme. Ramena tlačíme dolů a ukloníme hlavu vpravo a přitáhneme si ji pomocí ruky. Totéž cvičení opakujeme i na druhou stranu. 51 S nádechem vytáhneme hlavu vzhůru a tlačíme ramena dolů a vzad. Mírně zapažíme a chytneme pravou rukou zápěstí. S výdechem ukloníme hlavu vpravo. 45 Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. PINCKNEYOVÁ, Callan. Kalanetika. 2. vyd. Praha : Knižní klub, 1993, s Srov. KLOCOVÁ, Lucie. S bolestí v zádech. Puls, 2008, roč. 12, č. 2, s Srov. KLOCOVÁ, Lucie. S bolestí v zádech. Puls, 2008, roč. 12, č. 2, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s

27 Současně táhneme pravou rukou levou paži směrem vpravo dolů. Totéž cvičení opakujeme i na druhou stranu. 52 S nádechem vytáhneme hlavu vzhůru a tlačíme ramena vzad a dolů. S výdechem otočíme hlavu vpravo. Pohled do očí směřuje vzad. Totéž cvičení opakujeme i na druhou stranu. 53 S nádechem vytáhneme hlavu vzhůru a tlačíme ramena vzad a dolů. Skrčíme předpažmo a dáme ruce v týl. S výdechem předkloníme hlavu a tlačíme rukama hlavu dolů. Bradu na hrudník. 54 V lehu na zádech skrčíme kolena a přitáhneme paty k hýždím. Skrčíme předpažmo dlaně a položíme je na zem, tak aby se prsty dotýkaly ramen. Zvedneme pánev a trup od země. Hlavu opřeme o zem. S výdechem pomalu zakláníme hlavu. 55 V lehu na zádech pokrčíme kolena. Skrčíme předpažmo a dáme ruce v týl. S výdechem zvedneme a předkloníme hlavu. Rukama tlačíme bradu na hrudník. 56 V podporu klečmo na předloktí spojíme ruce a propleteme prsty. Hlavu položíme temenem na zem před ruce. S výdechem přeneseme váhu těla a nakloníme trup vpřed. Současně přitiskneme bradu na hrudník. 57 V lehu na zádech upažíme dlaně vzhůru. Pokrčíme levé koleno a položíme chodidlo levé nohy na pravé koleno. S výdechem otočíme nohy vpravo a hlavu vlevo. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 58 Postavíme se do stoje únožného pravou. S nádechem vzpažíme a spojíme ruce. S výdechem se ukloníme vpravo. Váhu těla přeneseme na levou nohu a pánev vysuneme vlevo. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 59 Postavíme se do širokého stoje rozkročného. S nádechem vzpažíme zevnitř. Dlaně máme dovnitř. S výdechem se ukloníme vlevo a vytáhneme se z pánve. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. Tamtéž. 54 Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s

28 Horní a dolní končetiny Ruce zapažíme dovnitř a spojíme je za zády. Dlaně máme vzhůru. S výdechem tlačíme paže vzad a vzhůru. Lokty jsou mírně pokrčené. 61 Vzpažíme dovnitř a zkřížíme zápěstí. Jedna ruka přes druhou se spojenými dlaněmi k sobě. S nádechem táhneme paže vzhůru a tlačíme vzad. S výdechem tlačíme ramena vzad a dolů. Paže vyměníme a totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 62 Pravý loket pokrčíme a dáme paži před tělo na hrudník. Ruku položíme na levé rameno. Levou rukou uchopíme pravý loket. S nádechem se vytáhneme z pánve a vyrovnáme páteř. S výdechem tlačíme pravý loket k levému rameni. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 63 Zapažíme dovnitř a pravou rukou uchopíme levé zápěstí. S výdechem táhneme pravou rukou levou paži vpravo. Levé ramene tlačíme vzad a dolů. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 64 Pokrčíme oba lokty a dáme paže zkřižmo před tělo na hrudník. Ruce položíme na vnější stranu ramen. Jako bychom se chtěli obejmout pažemi. S nádechem se vytáhneme z pánve a tlačíme lokty vzhůru před obličej. S výdechem se uvolníme. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. Vyměníme paže. 65 Pokrčíme upažmo dolů. Předloktí dáme dovnitř a ruku po zápěstí dáme za záda. Dlaní vzad. S výdechem otočíme hlavu a trup vpravo a současně loket tlačíme vpřed. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 66 Pokrčíme upažmo dolů a předloktí dáme dovnitř. Spojíme ruce za zády. S nádechem se vytáhneme z pánve a vyrovnáme páteř. S výdechem tlačíme lokty vpřed a ramena vzad a dolů. Prsty máme vzhůru Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. Tamtéž. 67 Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s

29 Pravou ruku skrčíme vzpažmo. Pokrčíme vzpažmo vpřed levou a ruku položíme na pravý loket. S výdechem tlačíme pravou paži dolů směrem k zemi. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 68 Pravou ruku pokrčíme předpažmo dovnitř a předloktí dáme před hrudník. Ruku dame k levému rameni. Pokrčíme levou a ruku položíme na pravý loket. S výdechem tlačíme pravý loket k levému rameni. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 69 Skrčíme vzpažmo pravou a zapažmo poníž levou. Obě předloktí dáme za záda. Ruce přitáhneme k sobě a spojíme prsty. Dýcháme volně a chvíli vydržíme. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 70 V lehu na zádech skrčíme přednožmo. Upažíme dlaně k zemi. S výdechem položíme nohy vpravo a hlavu otočíme vlevo. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. Ramena zůstávají na zemi. 71 V lehu na zádech přednožíme. Upažíme a dlaně dáme k zemi. S výdechem položíme nohy vlevo a hlavu otočíme vpravo. Ramena zůstávají na zemi. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 72 V lehu na zádech skrčíme přednožmo pravou. Upažíme pravou a dlaň dáme k zemi. Levou rukou uchopíme pravé koleno. S výdechem přitáhneme koleno k zemi vlevo a hlavu otočíme vpravo. Ramena zůstávají na zemi. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 73 V lehu na zádech přednožíme pravou. Upažíme a dlaně jsou k zemi. S výdechem pomalu položíme pravou nohu vlevo a hlavu otočíme vpravo. Ramena zůstávají na zemi. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu. 74 Ve vzporu klečmo zanožíme levou nohu a napneme koleno. S výdechem si lehneme na pravý bérec. Pravá noha je skrčená pod tělem. Vzpažíme. Hlava je uvolněná. Totéž cvičení opakujeme na druhou stranu Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s Srov. Tamtéž. 75 Srov. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, s

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2 Cviky pro břicho Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2 1a Aktivace powerhouse Zahřátí 2 Posadíme se uvolněně na speciální podložku nebo na zem. V sedu volně zkřížíme nohy. Napřímíme páteř. Dlaně

Více

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 1. Údaje o zařízení Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát Zřizovatel: Středočeský kraj REDIZO: 600007979 IZO DM: 110016092 IČ:

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby...

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/269/2013 A.1 A5

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

STREČINK. Sestava základních cviků pro kanoistiku. Zpracoval : Pavel Navrátil

STREČINK. Sestava základních cviků pro kanoistiku. Zpracoval : Pavel Navrátil STREČINK Sestava základních cviků pro kanoistiku Zpracoval : Pavel Navrátil 1 Co je strečink? STREČINK je účinná metoda, která umí přirozeně a šetrně připravit svaly na zvýšenou zátěž (sport) anebo také

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. PROVOZNÍ ŘÁD S/294/2015 Pedagogická rada projednala dne 26.8.2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15. Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno. Identifikátor zařízení: 600 030 130

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15. Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno. Identifikátor zařízení: 600 030 130 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15 Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno Identifikátor zařízení: 600 030 130 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 1/2014 Provozní řád základní školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Provozní řád Mateřská škola Jinočany

Provozní řád Mateřská škola Jinočany Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 211, 252 25 Jinočany Směrnice č. 15/2014 Provozní řád Mateřská škola Jinočany Vydala dne: 29. 8. 2014, ředitelka MŠ Účinnost směrnice: od 1. 9.

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Školní řád Letecké školky Delfínek

Školní řád Letecké školky Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 2 SCHVALOVACÍ LIST Verze: 1 Účinnost od: 2.3.2015 Závaznost: Tato organizační

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH 1. Domov mládeţe / dále jen DM / je součástí SŠSPaS. Je řízen ředitelem školy a jeho zástupcem v DM. - vedoucí vychovatelkou 2. Činnost a provoz DM se řídí školským

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012

PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012 PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012 Tento provozní řád je zpracován podle vyhlášky 410/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví. I. Údaje o zařízení Název: Mateřská škola Brno,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY (DS)

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY (DS) 1. Údaje o zařízení PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY (DS) Adresa: Provozovatel: Telefon : Dětská skupina U motýlků Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 ŽÍT SPOLU, o.p.s., Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 776 157 212 mobilní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UBYTOVACÍ ŘÁD 1) Školící středisko PřF UP Karlov slouží k ubytování zaměstnanců PřF a jejich rodinných příslušníků,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO: 75113961, tel.:281011521, e-mail: huttova@mspolesna.

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO: 75113961, tel.:281011521, e-mail: huttova@mspolesna. I. Informace o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Směrnice pro škol.r. 2014/2015 Název školy Mateřská škola SLUNÍČKO Adresa školy Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy Telefon 281011521 E-mail huttova@mspolesna.cz

Více

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II.

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II. stehno - 1. - vsedě I. Posadíme se zády ke stěně, hýžděmi se opíráme o stěnu. Roznožíme a pokrčíme kolena tal, aby se chodidla navzájem dotýkala. Chodidla nebo kotníky uchopíme rukama a přitáhneme si je

Více

fitness...tradiční značka sportovního vybavení průvodce cvičením

fitness...tradiční značka sportovního vybavení průvodce cvičením fitness...tradiční značka sportovního vybavení průvodce cvičením průvodce cvičením Závěsný systém ARTIS fitness X-trainer představuje kompletní cvičební pomůcku pro trénink celého těla za méně než 30 minut.

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracoval: Bc. David Šteger, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Schválila: Ing.

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Příloha č. 19 VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU 1 Vnitřní směrnice č. 19 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní řád internátu Č.j.: OUKR/1142/2014 Spis. sk.: 18.1. S5 V Křenovicích dne 1. září 2014 Působnost Pedagogičtí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel.

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. ŠKOLNÍ ŘÁD - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. 773 689 102 Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský

Více

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník březen 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Partnerská akrobacie Autoři: Dana Milatová, Otakar Mojžíš, Lenka Rosenbaumová, Jitka Rosenbaumová, Miroslav

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen Kroužky mohou navštěvovat děti ze ZŠ a MŠ Janová, ale i děti docházející do ZŠ mimo obec Janová Rozvrh kroužků se upřesní dle zájmu dětí Poplatek za jeden kroužek je od 600,- ( ročně ) při minimálním počtu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Otázky a odpovědi Co je to parterní gymnastika? Může se cvičit při osteoporóze?

Otázky a odpovědi Co je to parterní gymnastika? Může se cvičit při osteoporóze? Otázky a odpovědi Co je to parterní gymnastika? Je to soubor cvičení, která se provádějí na rovné podložce v horizontální poloze. Hlavní výhoda a přednost před ostatními cvičeními pohybového ústrojí je

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 0 0 (elektronická (tištěná

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

Pilates cvičení pro každého jaro je za dveřmi!

Pilates cvičení pro každého jaro je za dveřmi! » Nebolestivá bederní páteř a pohybovně volná pánev jsou důležité pro správnou chůzi. undrey/fotky & Foto Pilates cvičení pro každého jaro je za dveřmi! Také se těšíte na jaro až odložíte čepice, šály

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Sadová 3/232 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-s Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA 343/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Pravidla pobytu. Tato pravidla platí pro všechny hosty penzionu Kilián

Pravidla pobytu. Tato pravidla platí pro všechny hosty penzionu Kilián 1 Pravidla pobytu Tato pravidla platí pro všechny hosty penzionu Kilián Ve všech prostorách penzionu Kilián je zakázáno kouřit! A. Rezervace : 1. Závazná rezervace se provádí výlučně elektronickou poštou,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Základní škola a mateřská škola Pustějov, p.o., Pustějov 171, 742 43

Základní škola a mateřská škola Pustějov, p.o., Pustějov 171, 742 43 Základní škola a mateřská škola Pustějov, p.o., Pustějov 171, 742 43 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.J. MŠ 1/2014 Vypracovala: Schválil: Mgr. Dagmar Horáková, ved. učitelka MŠ RNDr. Zdeněk Bartošek, ředitel

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace Vlastní praxe Jak již bylo řečeno, jedná se o sestavu velmi dynamických cviků, které musí být vykonávány v přesném pořadí tak, jak budou uvedeny nyní. Popis jednotlivých cviků jsem doplnila dokumentujícími

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více