ROLE OTCŮ V RODINĚ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Zpráva byla vydána výhradně pro objednatele výzkumu. kvalitativní výzkum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROLE OTCŮ V RODINĚ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Zpráva byla vydána 15. 4. 2004 výhradně pro objednatele výzkumu. kvalitativní výzkum"

Transkript

1 a. s., Dům "U zlatého melounu",, Praha 1 tel.: , , fax: , VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ ROLE OTCŮ V RODINĚ kvalitativní výzkum Zpráva byla vydána výhradně pro objednatele výzkumu

2 Obsah I. NÁZORY OTCŮ...4 Příprava na roli otce...5 Druhořadost otců, žárlivost...5 Partnerská opora...6 Změna vlastností...6 Výchovný vliv...6 Překážky...7 Představy versus zkušenosti...7 Vlastnosti...8 Asociace...9 Být otcem...9 Být matkou...10 Mužnost...10 Specifika...10 Pojem Gender...11 Autoritativní otec...11 Emocionální otec...12 Ideální otec...12 Ideální matka...12 Aktivita...13 Vztahy...13 Diskuse...14 Pomoc...14 Výchova...15 Výchovný plán...15 Vize otcovství...15 Proměna rodiny...16 Individualismus...16 II. NÁZORY ODBORNÍKŮ...17 Druhořadost otců, žárlivost...18 Partnerská opora...18 Překážky...19 Mužnost...20 Specifika...20 Pojem Gender...20 Autoritativní otec...21 Emocionální otec...21 Ideální otec, ideální matka...22 Aktivita...22 Diskuse...22 Pomoc...23 Výchovný plán...23 DEMA a. s. / F*05-12 strana 2

3 Vize otcovství...24 Proměna rodin...25 Individualismus...25 III. POZOROVÁNÍ V RODINÁCH RODINA...27 Charakteristika rodiny...27 Popis místa děje...27 Všední dny...28 Sobota odpoledne...28 Neděle dopoledne...28 Konverzace...29 Vlastnosti, vztahy RODINA...31 Charakteristika rodiny...31 Popis místa děje...31 Všední dny...32 Sobota odpoledne...32 Neděle dopoledne...33 Konverzace...33 Vlastnosti, vztahy RODINA...36 Charakteristika rodiny...36 Popis místa děje...36 Všední dny...37 Sobota odpoledne...38 Neděle dopoledne...38 Konverzace...39 Vlastnosti, vztahy...39 POZNÁMKY K PRŮZKUMU...41 PŘÍLOHA...42 DEMA a. s. / F*05-12 strana 3

4 a. s. I. Názory otců I. Názory otců rodinný stav věk první dítě ve věku počet dětí Erik ženatý poprvé Filip ženatý poprvé Adam ženatý poprvé David ženatý poprvé Milan ženatý podruhé Libor ženatý potřetí Jan Kamil nesezdané soužití předtím dvakrát rozvedený nesezdané soužití předtím jednou rozvedený věk dětí vzdělání profese 6 let 5 let 13 let 7 let 9 let 5 let 11 let 10 let 7 let 10 let 27 let 25 let 5 let 17 let 17 let 15 let 16 let 15 let 14 let s maturitou s maturitou vyučen s maturitou vyučen Roman rozvedený poprvé ,5 roku základní Petr rozvedený poprvé let 14 let vyučen učitel policista podnikatel ostraha stavař agronom manažer železničář vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské automechanik dispečer Rekrutace respondentů probíhala podle výběrových kritérií zohledňujících různé typy otců z hlediska jejich rodinného stavu, vzdělání, profese a počtu dětí. Respondentům byla zaručena anonymita. Z tohoto důvodu jsou jejich autentické výroky uváděny pod přezdívkami. DEMA a. s. / F*05-12 strana 4

5 a. s. I. Názory otců Příprava na roli otce Muži, kteří se účastnili průzkumu, se stali poprvé otci, nejdříve ve dvaceti, nejpozději ve dvaceti osmi letech. Pokud se muži na dítě opravdu těšili, připravovali se na jeho příchod na svět a v duchu si představovali, jakými asi budou otci, pak se to týká výhradně takových mužů, kteří jsou poprvé ženatí. Pro muže, kteří mají za sebou rozvod (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nyní znovu ženatí) je typické, že o své otcovské roli obvykle předem příliš nepřemýšleli a říkali si, že se vše ukáže časem, až se dítě narodí. Našel se však i muž, který říkal, že ho zpráva o tom, že bude mít dítě, velmi zaskočila, budování rodiny neměl v plánu, a proto bylo pro něho jen těžko představitelné, že se stane otcem byl to šok (Roman). Již předem je třeba poznamenat, že manželství tohoto muže bylo velmi problémové a po necelém roce se rozpadlo. Jeho názory na otcovství se v mnohém lišily od ostatních. Druhořadost otců, žárlivost Většina mužů netrpěla pocitem, že by byli opomíjeni jako otcové v době, kdy byla jejich žena těhotná, anebo, když jejich dítě bylo ještě maličké. Někteří muži (opět výhradně ti, kteří mají za sebou rozvod) si však stěžovali na to, že se dítě stalo v rodině jednoznačně nejdůležitějším členem. Muži se tak v partnerském vztahu stali druhořadými, cítili, že jim byla věnována mnohem nižší pozornost než dříve: žena se starala převážně o dítě (Libor); když jsem přišel z práce, žena neměla ani uvařeno, ani chvilku času pro mne (Petr); byla náladová, bez zájmu o sex (Roman). Stejné rozložení odpovědí i podmíněnosti jsou spojeny s pocitem žárlivosti. Většinou jí muži netrpěli. Avšak tam, kde zapustila své kořeny, stala se vážným problémem. Celkem čtyři muži z deseti (opět všichni se zkušeností rozvodu) popisovali, že vztah matky a dítěte jim byl tzv. trnem v oku, a to hlavně tehdy, když dítě bylo stále středem pozornosti a já jako kdybych byl vzduch (Libor); přišla tchyně a s manželkou se točily jen a jen okolo dítěte (Milan); nezavděčil jsem se ničím, mnohokrát jsem byl přehlížen (Petr). DEMA a. s. / F*05-12 strana 5

6 a. s. I. Názory otců Partnerská opora Odpovědi na otázky, týkající se vzájemné partnerské opory, vyznívaly sice kladně, avšak přece jenom poněkud rozpačitě. Muži se zamýšleli nad tím, co odpoví, déle než u jiných otázek. Jejich odpovědi nakonec vždy korespondovaly, tzn. ti, kteří jsou přesvědčeni, že vytvářejí své partnerce velmi dobrou nebo alespoň dobrou podporu, aby mohla plnit svoji mateřskou roli, současně prohlašují, že i oni jsou ze strany partnerky podporováni v rámci možností tak, aby mohli plnit roli otce. S tímto však kategoricky nesouhlasí muži, kteří jsou rozvedení a v současnosti nemají trvalý partnerský vztah: mezi námi to tak nefunguje já rozhodně nejsem oporou matce mého dítěte a ona vůbec nic nedělá proto, abych já mohl plnit roli otce (Roman). Změna vlastností Jak bylo již konstatováno, někteří muži se před narozením prvního dítěte zaobírali svojí novou úlohou, připravovali se, že se z nich stanou otcové, jiní se myšlenkou otcovství příliš nezabývali, nechali pracovat čas. Je ale zajímavé, že narození dítěte vyvolalo v obou skupinách mužů řadu podobných vlastností: větší míry zodpovědnosti, trpělivosti, tolerantnosti, starostlivosti o druhé, někdy až úzkostlivosti. Někteří muži podotýkají, že byli překvapeni tím, že existuje něco jako otcovství: teprve po narození dítěte se ve mně probudil otcovský instinkt (David) ; zjistil jsem, co to je povinnost se o někoho postarat (Erik); jiní tím, že se dovedou změnit: zmoudřel jsem (Kamil); nechal jsem své velmi časově náročné koníčky a záliby a začal jsem se věnovat rodině (Filip). Výchovný vliv Pokud jde o oblast života dítěte, muži mají nejvíce rozhodovacích pravomocí tam, kde jde o jakousi nadstavbu jeho výchovy v podobě volno-časových aktivit. S těmi muži spojují zejména pohyb a sport, výjimečně i jinou činnost. Jen jeden muž z deseti se hlásí k dominantní zodpovědnosti za vzdělávání dítěte: jeho vzdělání, vnímání světa (David). Oba otcové, kteří jsou rozvedení (a bez partnerství), shodně konstatují, že nemohou označit ani jednu oblast výchovy dítěte, na které by se viditelně podíleli, protože takřka stoprocentně o osudu dítěte rozhoduje matka. DEMA a. s. / F*05-12 strana 6

7 a. s. I. Názory otců Jestliže byl na jedné straně vznesen dotaz, týkající se oblasti největšího vlivu mužů při výchově dětí, na straně druhé byla položena otázka, do čeho muži naopak zasahují nejméně. Jejich odpovědi lze shrnout do stručné věty: otcové minimálně (z hlediska rozhodovacích pravomocí) zasahují do běžného, každodenního života dětí jako je stravování, výživa, zdraví, hygiena a oblékání. Sem muži řadí i přípravu do školy, psaní úkolů, případně také výběr kamarádů, se kterými jejich děti tráví volný čas. Jinými slovy výše uvedené, často stereotypní a všední záležitosti, považují muži za doménu žen, včetně toho, že jim ponechávají rozhodovací pravomoc. Překážky Neukazuje se, že by muži vnímali nějakou závažnou bariéru, která by jim stála v cestě při plnění jejich otcovských rolí. Pouze připomínají, že určité problémy mohou vznikat v důsledku jejich vysokého pracovního zatížení nebo služebních cest (tj. odluky od rodiny). Výjimku, oproti ostatním, tvoří opět rozvedení (nyní bez partnerství), kteří za největší překážku, bránící tomu, aby mohli být plnohodnotnými otci, označují jak matku dítěte, tak také některé další činitele, např. příliš horlivou a partnerce nakloněnou tchyni nebo nedostatek finančních prostředků. Představy versus zkušenosti Většina mužů říká, že zkušenosti, které získali v průběhu let, kdy jsou otci, se v podstatě shodují s tím, co by si ve vztahu ke svému dítěti přáli. Toto samozřejmě neplatí pro muže, kterým po rozvodu nebyly svěřeny děti, protože soud je přiřkl jejich matce (u které nyní žijí). Pro tyto muže zůstává reálné otcovství v rovině snů. Uvědomují si, že jsou: otcem jen na papíře, při placení alimentů (Roman) a, i když by chtěli mít děti u sebe, tak se musí smířit s realitou, že to nejde (Petr), přičemž jsou si vědomi toho, že v roli otce fungují sporadicky; na dálku; že chybí více společných zážitků, dominantní úlohu převzala matka; vzájemný vztah otec dítě postupně vychládá; dochází k odcizení (Jan). DEMA a. s. / F*05-12 strana 7

8 a. s. I. Názory otců Vlastnosti Jak se muži vidí sami Muži si sami na sobě cení celé řady vlastností. Jako signifikantní znaky si nejčastěji připisují morálně volní vlastnosti nejvyšších kvalit, např. zodpovědnost, spolehlivost, zásadovost, čestnost, tolerantnost nebo nekonfliktnost a také vlastnosti důležité pro komunikaci a tvorbu vzájemných vztahů: např. trpělivost, ochota naslouchat druhým nebo upřímnost. Ve spektru mnoha vlastností a schopností se pouze dvakrát objevila odpověď inklinující k materiálnímu zabezpečení rodiny: tito muži mají za to, že jejich největší předností je, že umí vydělat dostatek peněz a uživit rodinu. Dva muži si na sobě cení hlavě své inteligence a schopnosti stále se vzdělávat. Pouze jeden muž za nejlepší svoji vlastnost označil starostlivost, péči o svou rodinu a děti. Jak si myslí, že je vidí jejich kamarádi Okruh jmenovaných vlastností byl poměrně úzký. Muži jsou toho názoru, že přátelé, sousedé, spolupracovníci, tzn. jiní muži z okolí, na nich nejvíce oceňují některé společenské vlastnosti jako jsou smysl pro humor, kamarádskost, přátelskost, schopnost dodržet slovo a slib nebo loajalitu. Kromě tohoto okruhu se jen jednou objevila jiná vlastnost, a to manuální zručnost. Jak si myslí, že je vidí matka dítěte Zde se okruh uváděných vlastností ještě více zužuje. Prakticky postihuje pouze dvě oblasti. První se opět týká spolehlivosti a zodpovědnosti. Druhá se točí okolo partnerských vztahů mezi mužem a ženou: láska, věrnost a pevný vztah. Jen jedna odpověď mířila přímo k vykonávání role otce, a to: smysl pro rodinu péče o děti. Muži, kteří jsou rozvedení (bez partnerských vztahů a odloučeni od svých dětí) suše konstatovali: matka dítěte si na mně necení ničeho, chce jen peníze (Petr). Jakou vlastnost postrádají Muži se většinově shodují na tom, že jim chybí více průbojnosti a rozhodnosti. Někteří by také chtěli být trpělivější, cílevědomější nebo velkorysejší. Vlastnostmi, které nemají se však příliš netrápí. DEMA a. s. / F*05-12 strana 8

9 a. s. I. Názory otců Asociace Žena Když se vysloví slovo žena, tak se mužům nejčastěji vybaví nějaká bytost, která má půvab, je atraktivního vzhledu, evokuje chuť na sex, lásku a milování: prsatá blondýna (Petr). Někteří muži však spojují slovo žena jednoznačně s konkrétní osobou v podobě jejich manželky. Stejně jako v předchozích pasážích, i zde je třeba upozornit na dva rozvedené muže (nyní bez stálého vztahu), kteří se svými spontánními výroky zcela lišili od ostatních. Podle nich žena představuje: zklamání a zradu (Petr) nebo ďábla v rouše beránčím (Roman). Matka Na slovo matka je muži pohlíženo zhruba trojím způsobem. Za prvé je spojováno s maminkou, matkou muže. Za druhé se jim vybavuje partnerka, manželka, matka dítěte muže. A do třetí skupiny lze zařadit různá citově zabarvená vyjádření inklinující k pozitivním aspektům péče o rodinu: láska, něha, jistota, teplo domova. Manželka I v tomto případě někteří muži dávají rovnítko mezi slova manželka = moje žena. Někteří se posunují směrem obecnějším a slovo manželka spojují s pojmy jako jsou ideální žena, partnerka, věrný průvodce životem, nejlepší přítel, druhé já, osoba tzv. na celý život. Jen jednou asociace nabyla materiálnější podoby: pořádek, hospodyně (Milan) a jednou vyjadřovala negativní podtext: životní zklamání (Petr). Být otcem Muži chápou otcovství v prvé řadě jako určitou povinnost odehrávající se prioritně v rovině materiálního zabezpečení. Považují za velmi důležité, až prestižní, aby muž dokázal vydělat dost peněz a zabezpečit rodinu tak, aby nestrádala. Říkají také, že úkolem mužů je chránit rodinu před nebezpečím. Velmi silným faktorem, podmiňujícím představu o naplnění otcovství, je touha mužů být nositeli rodinné tradice, předávat poselství své rodiny, cítit se zakladateli nebo pokračovateli rodu. S tím se pojí i pocit radosti z úspěchu dětí, snaha jim pomáhat, starat se o ně, těšit se z jejich rozvoje. DEMA a. s. / F*05-12 strana 9

10 a. s. I. Názory otců Být matkou Pro naprostou většinu mužů je mateřství spojeno neodmyslitelně s péčí o domácnost. Podle nich má žena v prvé řadě zabezpečovat chod domácnosti, starat se tzv. o teplo rodinného krbu se vším všudy (stálou přítomností, pořádkem, péčí o děti). Jen dva muži z deseti se ve svých odpovědích nezmiňovali o těchto záležitostech, ale na první místo důležitosti vyzdvihli to, že být matkou znamená především radost (Milan), schopnost plně milovat své děti (Kamil). Mužnost Všichni muži (až na jednoho) prohlašují, že to, že se stali otci posílilo jejich mužnost. Obvykle jsou hrdí na to, že splnili, co se od nich všeobecně očekávalo, potvrdili si, že dokážou zplodit potomka (Petr) a nebyli na tomto světě nadarmo (Roman). Že jsou otcové jim dělá dobře nejen vnitřně, ale i navenek, např. při různých rozhovorech, debatách, ve společnosti mezi lidmi. Mají totiž něco, o čem mohou diskutovat s ostatními, čím se mohou pochlubit: mám krásné děti, jsem pyšný na svoji rodinu (Libor); mám harmonické manželství, ve společnosti rád o svých dětech vyprávím, dělá mi to dobře (Erik). Prožívají naplnění života, jakousi satisfakci za ne vždy růžovou cestu životem: když jsou děti spokojené a zdravé, znamená to pro mne, že plním roli muže v rodině dobře; tehdy jsem šťastný (David). Specifika Při odpovědích na otázku, zda role otce je něčím specifická v porovnání s rolí matky, muži obsahově navazovali na své výpovědi ohledně obecné úlohy být otcem. To znamená, že opět zmiňovali tradiční pojetí rodiny, ve kterém je role otce a matky v mnohém odlišná, i když samozřejmě záleží na socio kulturním prostředí. Základní rozdělení rolí je ale jasné, odlišnosti se příliš nepřipouštějí: muž se stará o finanční stránku, žena o domácnost a děti: otec je hlava rodiny, zajišťuje peníze a je také tím, kdo většinou rozhoduje (Filip). Někteří muži však mají za to, že doba se mění, ústup od tradičního modelu rodiny prochází změnami, a to znamená, že otcovská specifika přece jenom existují. Nespočívají ani tolik v racionálnosti, věcnosti a schopnosti zvládnout při výchově dětí totéž nebo více než ženy, ale napomáhají rozvíjet u dětí fantazii a hravost: učím své děti, to, co jejich matka neumí tzv. klukoviny (Erik). DEMA a. s. / F*05-12 strana 10

11 a. s. I. Názory otců Pojem Gender Naprostá většina mužů, se kterými byly prováděny rozhovory, si nepamatuje, že by se někdy setkala s termínem gender, genderová politika, genderové rozpočtování apod. Po sdělení významu tohoto slova nastávají rozpaky. Dotazovaní mají za to, že rozdíly mezi muži a ženami si sice zaslouží pozornost a v některých směrech je oprávněné narovnat rozdíly (např. rovný plat za stejnou práci), ale že společnost ještě není připravena toto ve všech směrech respektovat, není dost zralá (dost vzdělaná). Možná by ke stejným věcem došla postupně, časem. Muži se domnívají, že diskuse tohoto typu se zatím promítají spíše do úřednických materiálů než do praktického života (obyčejní lidé tomu nerozumí). Diskutují-li téma rovnost, po chvíli stáčejí na to, že rovnost mezi pohlavími nelze vymáhat jen pouze jedním směrem a vyzdvihovat jen otázky okolo žen, protože diskriminováni mohou být v mnohém směru i muži. Přílišný zájem o toto téma nemají. Autoritativní otec Pod slovy autoritativní otec se mužům většinou vybavují vlastnosti, které vyjadřují nekompromisní vůdčí postavení otce v rodině s tím, že jeho chování může vést nejen k napětí v rodině, ale až k terorizování všech nebo některých jejích členů. Sem lze zařadit vlastnosti jako: despotismus; panovačnost; arogance; vyžadování absolutní poslušnosti; netolerantnost; pedantnost; sobeckost; neústupnost; tvrdě vyžadovanou zásadu, že pravda je jen jedna; otec má jediné a rozhodující slovo. Kromě takto jednoznačně a negativně vymezeného výčtu vlastností, existuje ještě jiný pohled na autoritu, obvykle označovanou jako zdravou. Muži říkají, že otec by měl mít určitou míru autority, a to takovou, která je spojována nikoliv s hulvátstvím a strachem, ale se zásadovostí, zodpovědností, cílevědomostí, seriózností, ale i určitým stupněm přísnosti a respektu (nikoliv však s fyzickým trestem nebo sociálním vydíráním). DEMA a. s. / F*05-12 strana 11

12 a. s. I. Názory otců Emocionální otec Za slovy emocionální otec vidí dotazovaní na jedné straně muže, který dává najevo svým dětem a bližním v rodině lásku, mírumilovnost, pochopení, tolerantnost, upřímnost, laskavost, kamarádství. Funguje jako pomocná ruka, je ochotný poradit, dát dostatečnou oporu v nesnázích, pochopit problémy, být nablízku v případě potřeby. Na druhé straně se, i když zdaleka ne tak často jako výše uvedené, objevují názory, že emocionálně naladěný otec je vlastně zženštilý, neprůbojný, moc měkký typ muže. Za svými projevy vlastně skrývá to, že neumí být chlap (Roman). Ideální otec I když někteří muži jsou toho mínění, že ideální otec jako takový vlastně neexistuje: každý má něco (Filip), převažující mínění se váže na komplex vlastností týkajících se dobrých a zodpovědných vztahů ke své rodině: věnuje se své rodině, zodpovědně rozhoduje, je příkladem pro své děti (Filip); táta, ke kterému mohu přijít kdykoliv, a on mne vyslechne, poradí a pomůže (Erik). Dva muži z deseti bez otálení na otázku odpověděli: ideální otec je můj otec. Ideální matka Obdobně jako v případě náhledu na ideálního otce, i zde panuje většinové přesvědčení, že ideální matka je taková, která se věnuje rodině a dětem, poskytuje lásku a teplo domova: když je nejhůř, drží ostatní nad vodou; je silná osobnost (Erik). Dva muži z deseti rovnou reagovali slovy ideální matka je moje matka ; jeden sdělil, že takto lze pojmenovat jeho manželku a jeden má za to, že ideál v tomto směru neexistuje. DEMA a. s. / F*05-12 strana 12

13 a. s. I. Názory otců Aktivita V čem by se měli otcové projevovat aktivněji, pokud jde o všední rodinný život? Dotazovaní muži byli v tomto ohledu značně sdílní a jmenovali celé spektrum možností, kde by otcové mohli být iniciativnější. Za prvé jde o rovinu komunikace se svými dětmi, věnovat jim více času: být s nimi přítomen nejen fyzicky, ale i duševně (Roman), pomáhat jim s úkoly, vést je k zájmové činnosti nebo s nimi aktivně prožívat jejich život (kultura, sport, příroda). Tato součinnost je, podle diskutujících, důležitá k oboustrannému poznání a sdílení společných prožitků, a tím k upevňování vztahů. Neformálně trávené chvíle mohou být způsobem, jak proniknout do duše dítěte (Jan), jak si udělat vlastní názor (např. bez přítomnosti matky), nabídnout kamarádskou pomoc. I když méně často, přesto se v námětech objevovaly návrhy o důležitosti podílu otců na chodu domácnosti, vykonávání běžných domácích prací. Vztahy U pěti mužů z deseti došlo po narození dítěte k tomu, že se jejich vztah s matkou dítěte, oproti dřívějšku, dosti upevnil. Získali pocit, že jsou jedna rodina, že jsou ženě oporou, více si jí váží, mají ji ještě radši, jejich láska dostala jinou, lepší, báječnější dimenzi. Tři muži z deseti tvrdí, že po narození dítěte nedošlo k žádné viditelné změně. Jeden muž přiznává, že musel hodně bojovat, pomáhat, přičinit se, aby měla manželka čas také na něho, a aby tím předešel pocitu zbytečnosti v rodině nebo žárlivosti (Libor). Jeden muž hovoří také o změně, ale pouze negativní: přestal jsem ji mít rád, je vypočítavá, plná záště a zloby; dítě používá jako nějaký nástroj pro vyřizování účtů se mnou (Roman). Naprostá většina mužů tvrdí, že narození dítěte se nijak nepodepsalo na jejich vztahu k jiným ženám. Pouze jeden muž z deseti uvádí, že se na ženy dívá s větším pochopením (Milan). U jednoho muže se chování vůči jiným ženám změnilo na značnou rezervovanost, až obavy: nemám odvahu si s některou něco začít, abych zase nenaletěl (Roman). DEMA a. s. / F*05-12 strana 13

14 a. s. I. Názory otců Diskuse Diskuse na téma, jací jsou muži ve skutečnosti otcové, není příliš vyhledávána. Pokud nejde o rovinu jistého druhu chlubení (viz. výše Mužnost), tak o své roli otce buď radši nediskutují nebo vyhledávají pro takové povídání spíše prostředí mužů než žen. Do debaty na toto téma jsou spíše vtahováni někým jiným než ji sami vyvolávají a rozehrávají. Pomoc Čím by, podle mužů, partnerky mohly vycházet mužům vstříc, aby tito zvládali lépe svoji roli otců? Zcela jednoznačně se muži shodují v tom, že by ženy měly být celkově o něco tolerantnější: muž někdy dělá drobnější chyby, ne schválně, jen je neobratný, a ženy toho využívají, respektive zneužívají (Milan), měly by se snažit již od narození dítěte, aby se otec podílel, třeba málo, ale na spoustě věcí, které se točí okolo potomka: nesmí muže izolovat, aby se neodradil (Erik) a měly by podporovat přirozenou autoritu otce, dělit se s ním o výchovu dítěte: spoluvytvářet jakási nepsaná pravidla, platná pro všechny členy rodiny (Libor). A jak může pomáhat širší rodina, příbuzní? Podle mužů na jedné straně tak, že budou ochotni nabídnout pomoc různého druhu, např. vypomoci finančně nebo fyzicky (např. pohlídat dítě, když je třeba nebo když někdo z rodičů krátkodobě onemocní), umět pomoci při krizových situacích (třeba jen vyslechnutím v období určité partnerské krize, ale i při dlouhodobé a těžké nemoci nebo úmrtí v rodině). Za vítanou je také považována rovina komunikační pobyt dítěte mezi dospělými příslušníky nebo dětmi v jiné rodině, u příbuzenstva, dědečka, babičky ap. Na straně druhé muži upozorňovali, že nic se nemá přehánět (Kamil), aby se nestalo, že dojde k nezdravým zásahům do fungování rodiny, výchovy dětí, narušení partnerského vztahu. DEMA a. s. / F*05-12 strana 14

15 a. s. I. Názory otců Výchova Pokud dojde k tomu, že se děti chovají k otcům jinak než k matkám, tak jen v určitých chvílích nebo situacích, např. při hrách: chtějí, abych si s nimi více hrál, tzv. blbnul, než jejich matka (Erik). K matce inklinují děti, podle názoru mužů, více tehdy, když se jejich potřeba týká jídla, hygieny, ale i touhy po citu (pohlazené, pomazlení) nebo tehdy, když zkouší matku obměkčit (když si děti s něčím chtějí hrát, jít ven, za kamarády, ale třeba i tehdy, když chtějí něco koupit). Výchovný plán Polovina oslovených mužů připouští, že v jejich rodině existuje něco jako výchovný plán, tj. rámcová společná strategie obou rodičů, jak vychovávat dítě. Ostatní muži nic takového nemají. Způsob, kdy se o výchově dohadují rodiče před dětmi považují za správný jen někteří muži. Sedm oslovených z deseti se staví zásadně proti takovéto praxi, když tvrdí, že záležitosti ohledně výchovy si mají rodiče vyříkat spolu a nezatahovat do toho dítě. Pokud jde o výchovu dítěte, muži uvádějí, že se soustřeďují více na podporu takových vlastností jako jsou: důslednost, správný náhled na svět, pravdomluvnost, volný čas, zatímco matky jejich dítěte více u dbají na poslušnost, zafixování určitých návyků, denního režimu, péče o zdraví, hygienu, smysl pro pořádek, školní povinnosti nebo citovou výchovu. Vize otcovství Většina mužů nemá výrazné frustrující pocity v tom smyslu, že by byli jako otcové nepotřební. Výjimku tvoří muži rozvedení (jejichž děti jsou v péči matky), kteří takovýto pocit zažili a nejraději by ho vytěsnili: jako kdybych nebyl (Roman). Pokud jde o jakousi samozřejmou nadvládu žen nad dětmi a jejich ochotu vyjít více vstříc otcům, převažující názor mužů zní, že ženy se ve skutečnosti nechtějí měnit: sice si stěžují, ale tento stav jim dosti vyhovuje (Jan). Ostatně větší část oslovených mužů si myslí, že ve společnosti ani nijaká společenská objednávka po novém modelu otcovství mužů neexistuje, stejně jako převažuje mínění, že vlastně ani není dostatečně společensky vyžadováno být matkou a otcem (tj. mít dítě). DEMA a. s. / F*05-12 strana 15

16 a. s. I. Názory otců Proměna rodiny Do jisté míry stále existuje pocit, že to muži v roli rodičů měli dříve snazší než dnes, a to hlavně proto, že jejich poslání bylo poměrně jasně vymezeno a zafixováno do obecně přijatelných norem chování: muž pracoval, vydělával a o domácnost se až tak nestaral. Žena na svých bedrech nesla starost o celou domácnost, včetně výchovy dětí. Podle mužů moderní doba přinesla mnoho změn (ženy již nejsou doma, ale chodí do práce, vzdělávají se, nastal rozvoj techniky, je jiný životní styl), ale generacemi předávané způsoby chování v mnohém zůstávají. Mladá generace by více chtěla než ve skutečnosti může (podpora mladých rodin je nevýrazná, vládní politika v tomto směru slabá). Prioritním zájmem vlády by, podle mužů otců, měly být programy vytvářející podmínky pro rodiny s dětmi (bydlení, zaměstnanost, dostupné vzdělání) tak, aby se rodiče nemuseli honit za živobytím a mohli věnovat dětem do nejvíce času (Erik). Pokud jde o osvětu, tak muži zdůrazňují, že je třeba nedělat z otců pečujících o dítě, raritu (Jan), ale informovat o rodině a jejím fungování očima různých generací (Milan), vydávat více literatury o rodině pro muže, nebrat otcovství jako boj mezi matkou a otcem, kdo bude lepší, ale jako cíl naučit se vychovávat dítě společně, otcem i matkou, ať už spolu žijí v jedné rodině nebo ne (Roman). Individualismus Zda a jak se sílící individualismus promítne do postavení otců, je respondenty chápáno poněkud rozporuplně. Říkají, že důraz na jedince může vést na jedné straně k menší zodpovědnosti, odsouvání rodičovství za hranici kariéry, nárůstu osobní sobeckosti, neschopnosti trvalejšího spolužití, na straně druhé budou na samozřejmosti nabývat věci nedávno ještě těžko myslitelné (např. muži na mateřské dovolené, nesezdané páry, děti bez otců ap.). DEMA a. s. / F*05-12 strana 16

17 a. s. II. Názory odborníků II. Názory odborníků Boris muži diagnostika občanská poradna poradce Elen ženy genders a genderové rozpočtování sociolog vedoucí oddělení ministerstva Josef novinář, Public Relations manažer podnikatel Hana školství pedagog ředitelka základní školy Karel zdravotní programy sociolog projektový ředitel Marie vzdělávání dětí, motivační programy sociálně právní specialista ředitelka vzdělávací agentury Marek rodinné investice a spoření ekonom vedoucí oddělení banky Tina programy pro volný čas dětí sociálně pedagogický pracovník vedoucí projektu ekologického centra Václav soudní znalec, spolupracovník asociace otců psycholog ředitel personální společnosti Vanda mateřské centrum psycholog ředitelka Rozhovory byly uskutečněny s profesionály, kteří skýtají záruku odborné kvality a mají dostatečnou praxi v komunikaci s rodinami. Kritériem zařazení do souboru byla jejich profesní orientace, která umožnila multioborový pohled na téma otcovství. Rozhovory byly nahrávány. Respondentům byla zaručena anonymita. Z tohoto důvodu jsou jejich autentické výroky uváděny pod přezdívkami. DEMA a. s. / F*05-12 strana 17

18 a. s. II. Názory odborníků Druhořadost otců, žárlivost Jak budou rodiče reagovat na přírůstek do rodiny, závisí prioritně na kvalitě partnerských vztahů. Odborníci se zcela shodují v tom, že v dobře fungujícím vztahu je narození dítěte pozitivní událost, která přispívá k harmonizaci vztahů. Dítě v prvním období života vyžaduje takřka permanentní péči. Novopečenému otci se tak může dostávat méně pozornosti než dříve, ale tam, kde manželství funguje normálně, by se to nemělo stát kardinálním problémem (Josef). Přesto existují případy, a ne ojedinělé, že se žena až nezdravě upne na dítě. To může vést u muže k pocitu, že poté, co splnil svoji povinnost, je odstaven na vedlejší kolej a tím je ze vztahu vylučován. Pokud už jsou mezi partnery nějaké nesrovnalosti, něco nezdravého, co tam dřímá, tak to dítě může jen umocnit (Boris). Může se stát, že pokud mezi partnery existuje jistá tenze nebo jsou sociálně deprivovaní, je partnerský konflikt řešen ze strany partnerky vytěsňováním otce jako určité formy trestu. Muži jsou novou situací v rodině zaskočeni a, pokud nemají z nejbližšího okolí zkušenosti s malými dětmi (např. nikdy nebyli v prostředí kojence), je to pro ně obrovská změna. Potřebují nějakou chvíli pro adaptaci (Vanda). U ženy je tomu jinak. Cítí se být realizovaná a chce tuto situaci využít svým způsoben ve svůj prospěch, např. kompenzovat si to, že musí být doma. Když muž vidí tuto těsnou vazbu mezi dítětem a matkou, ustoupí. Je otázkou, kdy a zda vůbec, se opět zapojí. Ženy to ani tak nedělají schválně, mnohdy si snad ani neuvědomují, že mohou mužům ubližovat (Tina). Partnerská opora Ve fungujícím páru muž vycítí, že žena potřebuje mnohem větší oporu než dříve. V dnešních párech muži mnohem více participují při výchově dítěte už od kojeneckého věku: když by před padesáti lety muž jezdil s kočárkem po náměstí, tak by si lidi říkali, zda se nezbláznil, dnes je to samozřejmé, řada mladých mužů s radostí participuje na výchově svého potomka (Václav). Opět byly vyzdvihovány partnerské vztahy, zde v tom smyslu, že rodina je komplementární organismus a, buďto se partneři vzájemně doplňují, a pak je do tohoto vztahu začleněno i dítě, nebo to nefungovalo již předtím, a dítě to nezachrání. DEMA a. s. / F*05-12 strana 18

19 a. s. II. Názory odborníků Přes důraz na kompletní rodinu se některé poznámky dotýkaly momentu, který není sice paušální ani převažující, ale, podle respondentů, existuje, někdy sycen médii (hlavně bulvárními). Jde o svrchovanou kompetenci českých žen a matek, které zdůrazňují, že výchovu dítěte zvládají docela dobře sami i bez citové opory mužů: je věcí diskuse, zda ji potřebují (Karel). V souvislosti s partnerskou oporou je žádoucí bavit se také o tom, jaké je poslání ženy a muže. Je třeba naučit se chápat svoje odlišnosti, např. vědět něco o schopnosti žen unést fyzickou zátěž a z tohoto úhlu sdělovat, proč je dobré, aby muž doma pomáhal (Hana) Překážky Při pohledu na dítě může dojít k určitému rozčarování, i ke krizi. Je to ale velmi individuální. Jak muži tak ženy mohou své chování zcela změnit. Může se tudíž stát, že muž, který je dotlačen k tomu, že si musí vzít těhotnou ženu, se zprvu na dítě netěší, ale když ho vidí, probudí se v něm otcovství. Na druhé straně se může stát, že muž, který zprvu chtěl rodinu nebo ji vytvořil, protože se to tzv. má, je po narození dítěte nesvůj. V případě, že je velmi angažovaný, zahleděný do své práce, nenalézá po návratu domů obvyklý klid a pohodlí, dítě mu odvádí partnerku a on se tím může cítit ohrožen: každý je jiný a může se stát, že muž svoji roli nezvládne, to, že je otec, se mu sice může líbit, ale když přijdou překážky, tak to nedovede řešit (Marek). Bariéry pro plnění otcovské role však mohou být i jiné, jako např. dominance žen v rodině (babička, tchýně, matka a ještě se narodí holčička); zdravotní stav ženy; zda jde o první či další dítě; zda je otec biologickým otcem; pracovní vytížení mužů i žen; tradiční modely; neschopnost komunikace v rodině: podstatné je, aby partneři uměli a měli vůli spolu o věcech hovořit; když si pro sebe neudělají dost času, nepromluví si, jak tedy mohou vědět, že ten druhý má problémy? (Marie). DEMA a. s. / F*05-12 strana 19

20 a. s. II. Názory odborníků Mužnost Pro zdravou osobnost je rodičovství vysoce pozitivní. Fakt generativity je pro muže velmi důležitý, nezastupitelný. Vědomí, že smrtí moje dílo nekončí, že se mohu dívat dozadu na řadu svých předků i dopředu na řadu svých potomků, to je pro muže prožitek existenciálně jeden z nejslastnějších (Václav). Muž tak veřejně demonstruje, že je ploditelem. Ostatně říká se, že muž má ve svém životě postavit dům, zplodit syna, zasadit strom (Elen). Specifika Důležitost otce je obrovská, i když už to neplatí v takové rovině jako dříve. Rozdíl mezi ženstvím a mužstvím existuje, a je velmi žádoucí, aby dítě zažívalo obojí, vliv otce i vliv matky. V první fázi je naprosto nezbytná přítomnost a vazba mezi matkou a dítětem, ale dalším krokem při vývoji dítěte, je identifikace se silnou postavou otce. Zatímco matka probouzí v dítěti pocit emocionální jistoty a že svět je dobrý, otec pocit řádu, jistoty a určitých povinností. Žena zůstává matkou dítěte ať se stane cokoliv. Muži vkládají do dítěte naděje někdy i svých nenaplněných tužeb. Dítě hodnotí podle toho, jak uskutečňuje jejich nenaplněné tužby: neúspěšné dítě zůstává pro matku stále jejím dítětem, ale pro otce je zklamáním (Josef) Otec by měl vnášet do rodiny nadhled. Muži nemají o dítě takovou přehnanou starost. Nejsou vedeni opičí mateřskou láskou ve snaze ulehčit dítěti život, ale více kopírují život takový, jaký je, jsou realističtější a tím děti posouvají dál. Muži nedbají tolik na to, co jedna paní povídala (Hana). Jsou svým způsobem jednodušší, a to i v zásadních otázkách. Hledají rychlé a jednoduché řešení. Jejich jednání je přímější, nejsou tak rafinovaní jako ženy. Pojem Gender Gender je sociální pojem. Postoj k tomuto se vyvíjí: čím více se ženy emancipují, tím více vidí, že dochází k určité diskrepanci, která není vrozená, biologicky daná, ale vypěstovaná společenskými podmínkami. Tradiční hodnoty říkají, že žena je podřízena muži. Změna tradičního myšlení není jednoduchá, jde o generační proces. DEMA a. s. / F*05-12 strana 20

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Příloha č. 1 Průvodní dopis a dotazník A ) průvodní dopis RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM

Příloha č. 1 Průvodní dopis a dotazník A ) průvodní dopis RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM Přílohy Příloha č. 1 Průvodní dopis a dotazník A ) průvodní dopis RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM Vážená paní ředitelko, pa řediteli, jmenuji se Iva Bartošková, jsem speciálním pedagogem ve Vězeňské

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 2. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Občanské a rodinné právo 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/215 vydáno dne 2. 7. 215 ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ Více než polovina české veřejnosti (58 ) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci)

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002 2016 (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Libor Prudký FHS UK Vznik: Vývoj výzkumu Na základě srovnávací a sekundární

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Názory na manželství a rodičovství

Názory na manželství a rodičovství TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: seidlova@soc.cas.cz Názory na manželství a rodičovství Technické

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

svačinu, ven... kdy zapojujeme daleko více různé básničky s pohybovým doprovodem, více se u nás zpívá a děti mají den naplněn různými aktivitami.

svačinu, ven... kdy zapojujeme daleko více různé básničky s pohybovým doprovodem, více se u nás zpívá a děti mají den naplněn různými aktivitami. Na stáži na Slovensku jsem byla v termínu 22.9. - 26.9.2014. Mateřská škola se nachází v Mišíkově ul. 19, v historické části Bratislavy, ve vilové čtvrti pod Slavínem. Má dlouholetou tradici (založená

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Příloha A otázky v dotazníku

Příloha A otázky v dotazníku Příloha A otázky v dotazníku 1. Je ve společnosti, pro kterou pracujete, někdo, koho byste Vy osobně označil/a za dobrého lídra? Jedná se o otázku ověřující, co jaké míry Češi přemýšlejí nad vedením organizací,

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Bezručova 346, 251 64 Mnichovice Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 1) Cíle školy R: naučit se učit

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více