ROLE OTCŮ V RODINĚ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Zpráva byla vydána výhradně pro objednatele výzkumu. kvalitativní výzkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROLE OTCŮ V RODINĚ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Zpráva byla vydána 15. 4. 2004 výhradně pro objednatele výzkumu. kvalitativní výzkum"

Transkript

1 a. s., Dům "U zlatého melounu",, Praha 1 tel.: , , fax: , VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ ROLE OTCŮ V RODINĚ kvalitativní výzkum Zpráva byla vydána výhradně pro objednatele výzkumu

2 Obsah I. NÁZORY OTCŮ...4 Příprava na roli otce...5 Druhořadost otců, žárlivost...5 Partnerská opora...6 Změna vlastností...6 Výchovný vliv...6 Překážky...7 Představy versus zkušenosti...7 Vlastnosti...8 Asociace...9 Být otcem...9 Být matkou...10 Mužnost...10 Specifika...10 Pojem Gender...11 Autoritativní otec...11 Emocionální otec...12 Ideální otec...12 Ideální matka...12 Aktivita...13 Vztahy...13 Diskuse...14 Pomoc...14 Výchova...15 Výchovný plán...15 Vize otcovství...15 Proměna rodiny...16 Individualismus...16 II. NÁZORY ODBORNÍKŮ...17 Druhořadost otců, žárlivost...18 Partnerská opora...18 Překážky...19 Mužnost...20 Specifika...20 Pojem Gender...20 Autoritativní otec...21 Emocionální otec...21 Ideální otec, ideální matka...22 Aktivita...22 Diskuse...22 Pomoc...23 Výchovný plán...23 DEMA a. s. / F*05-12 strana 2

3 Vize otcovství...24 Proměna rodin...25 Individualismus...25 III. POZOROVÁNÍ V RODINÁCH RODINA...27 Charakteristika rodiny...27 Popis místa děje...27 Všední dny...28 Sobota odpoledne...28 Neděle dopoledne...28 Konverzace...29 Vlastnosti, vztahy RODINA...31 Charakteristika rodiny...31 Popis místa děje...31 Všední dny...32 Sobota odpoledne...32 Neděle dopoledne...33 Konverzace...33 Vlastnosti, vztahy RODINA...36 Charakteristika rodiny...36 Popis místa děje...36 Všední dny...37 Sobota odpoledne...38 Neděle dopoledne...38 Konverzace...39 Vlastnosti, vztahy...39 POZNÁMKY K PRŮZKUMU...41 PŘÍLOHA...42 DEMA a. s. / F*05-12 strana 3

4 a. s. I. Názory otců I. Názory otců rodinný stav věk první dítě ve věku počet dětí Erik ženatý poprvé Filip ženatý poprvé Adam ženatý poprvé David ženatý poprvé Milan ženatý podruhé Libor ženatý potřetí Jan Kamil nesezdané soužití předtím dvakrát rozvedený nesezdané soužití předtím jednou rozvedený věk dětí vzdělání profese 6 let 5 let 13 let 7 let 9 let 5 let 11 let 10 let 7 let 10 let 27 let 25 let 5 let 17 let 17 let 15 let 16 let 15 let 14 let s maturitou s maturitou vyučen s maturitou vyučen Roman rozvedený poprvé ,5 roku základní Petr rozvedený poprvé let 14 let vyučen učitel policista podnikatel ostraha stavař agronom manažer železničář vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské automechanik dispečer Rekrutace respondentů probíhala podle výběrových kritérií zohledňujících různé typy otců z hlediska jejich rodinného stavu, vzdělání, profese a počtu dětí. Respondentům byla zaručena anonymita. Z tohoto důvodu jsou jejich autentické výroky uváděny pod přezdívkami. DEMA a. s. / F*05-12 strana 4

5 a. s. I. Názory otců Příprava na roli otce Muži, kteří se účastnili průzkumu, se stali poprvé otci, nejdříve ve dvaceti, nejpozději ve dvaceti osmi letech. Pokud se muži na dítě opravdu těšili, připravovali se na jeho příchod na svět a v duchu si představovali, jakými asi budou otci, pak se to týká výhradně takových mužů, kteří jsou poprvé ženatí. Pro muže, kteří mají za sebou rozvod (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nyní znovu ženatí) je typické, že o své otcovské roli obvykle předem příliš nepřemýšleli a říkali si, že se vše ukáže časem, až se dítě narodí. Našel se však i muž, který říkal, že ho zpráva o tom, že bude mít dítě, velmi zaskočila, budování rodiny neměl v plánu, a proto bylo pro něho jen těžko představitelné, že se stane otcem byl to šok (Roman). Již předem je třeba poznamenat, že manželství tohoto muže bylo velmi problémové a po necelém roce se rozpadlo. Jeho názory na otcovství se v mnohém lišily od ostatních. Druhořadost otců, žárlivost Většina mužů netrpěla pocitem, že by byli opomíjeni jako otcové v době, kdy byla jejich žena těhotná, anebo, když jejich dítě bylo ještě maličké. Někteří muži (opět výhradně ti, kteří mají za sebou rozvod) si však stěžovali na to, že se dítě stalo v rodině jednoznačně nejdůležitějším členem. Muži se tak v partnerském vztahu stali druhořadými, cítili, že jim byla věnována mnohem nižší pozornost než dříve: žena se starala převážně o dítě (Libor); když jsem přišel z práce, žena neměla ani uvařeno, ani chvilku času pro mne (Petr); byla náladová, bez zájmu o sex (Roman). Stejné rozložení odpovědí i podmíněnosti jsou spojeny s pocitem žárlivosti. Většinou jí muži netrpěli. Avšak tam, kde zapustila své kořeny, stala se vážným problémem. Celkem čtyři muži z deseti (opět všichni se zkušeností rozvodu) popisovali, že vztah matky a dítěte jim byl tzv. trnem v oku, a to hlavně tehdy, když dítě bylo stále středem pozornosti a já jako kdybych byl vzduch (Libor); přišla tchyně a s manželkou se točily jen a jen okolo dítěte (Milan); nezavděčil jsem se ničím, mnohokrát jsem byl přehlížen (Petr). DEMA a. s. / F*05-12 strana 5

6 a. s. I. Názory otců Partnerská opora Odpovědi na otázky, týkající se vzájemné partnerské opory, vyznívaly sice kladně, avšak přece jenom poněkud rozpačitě. Muži se zamýšleli nad tím, co odpoví, déle než u jiných otázek. Jejich odpovědi nakonec vždy korespondovaly, tzn. ti, kteří jsou přesvědčeni, že vytvářejí své partnerce velmi dobrou nebo alespoň dobrou podporu, aby mohla plnit svoji mateřskou roli, současně prohlašují, že i oni jsou ze strany partnerky podporováni v rámci možností tak, aby mohli plnit roli otce. S tímto však kategoricky nesouhlasí muži, kteří jsou rozvedení a v současnosti nemají trvalý partnerský vztah: mezi námi to tak nefunguje já rozhodně nejsem oporou matce mého dítěte a ona vůbec nic nedělá proto, abych já mohl plnit roli otce (Roman). Změna vlastností Jak bylo již konstatováno, někteří muži se před narozením prvního dítěte zaobírali svojí novou úlohou, připravovali se, že se z nich stanou otcové, jiní se myšlenkou otcovství příliš nezabývali, nechali pracovat čas. Je ale zajímavé, že narození dítěte vyvolalo v obou skupinách mužů řadu podobných vlastností: větší míry zodpovědnosti, trpělivosti, tolerantnosti, starostlivosti o druhé, někdy až úzkostlivosti. Někteří muži podotýkají, že byli překvapeni tím, že existuje něco jako otcovství: teprve po narození dítěte se ve mně probudil otcovský instinkt (David) ; zjistil jsem, co to je povinnost se o někoho postarat (Erik); jiní tím, že se dovedou změnit: zmoudřel jsem (Kamil); nechal jsem své velmi časově náročné koníčky a záliby a začal jsem se věnovat rodině (Filip). Výchovný vliv Pokud jde o oblast života dítěte, muži mají nejvíce rozhodovacích pravomocí tam, kde jde o jakousi nadstavbu jeho výchovy v podobě volno-časových aktivit. S těmi muži spojují zejména pohyb a sport, výjimečně i jinou činnost. Jen jeden muž z deseti se hlásí k dominantní zodpovědnosti za vzdělávání dítěte: jeho vzdělání, vnímání světa (David). Oba otcové, kteří jsou rozvedení (a bez partnerství), shodně konstatují, že nemohou označit ani jednu oblast výchovy dítěte, na které by se viditelně podíleli, protože takřka stoprocentně o osudu dítěte rozhoduje matka. DEMA a. s. / F*05-12 strana 6

7 a. s. I. Názory otců Jestliže byl na jedné straně vznesen dotaz, týkající se oblasti největšího vlivu mužů při výchově dětí, na straně druhé byla položena otázka, do čeho muži naopak zasahují nejméně. Jejich odpovědi lze shrnout do stručné věty: otcové minimálně (z hlediska rozhodovacích pravomocí) zasahují do běžného, každodenního života dětí jako je stravování, výživa, zdraví, hygiena a oblékání. Sem muži řadí i přípravu do školy, psaní úkolů, případně také výběr kamarádů, se kterými jejich děti tráví volný čas. Jinými slovy výše uvedené, často stereotypní a všední záležitosti, považují muži za doménu žen, včetně toho, že jim ponechávají rozhodovací pravomoc. Překážky Neukazuje se, že by muži vnímali nějakou závažnou bariéru, která by jim stála v cestě při plnění jejich otcovských rolí. Pouze připomínají, že určité problémy mohou vznikat v důsledku jejich vysokého pracovního zatížení nebo služebních cest (tj. odluky od rodiny). Výjimku, oproti ostatním, tvoří opět rozvedení (nyní bez partnerství), kteří za největší překážku, bránící tomu, aby mohli být plnohodnotnými otci, označují jak matku dítěte, tak také některé další činitele, např. příliš horlivou a partnerce nakloněnou tchyni nebo nedostatek finančních prostředků. Představy versus zkušenosti Většina mužů říká, že zkušenosti, které získali v průběhu let, kdy jsou otci, se v podstatě shodují s tím, co by si ve vztahu ke svému dítěti přáli. Toto samozřejmě neplatí pro muže, kterým po rozvodu nebyly svěřeny děti, protože soud je přiřkl jejich matce (u které nyní žijí). Pro tyto muže zůstává reálné otcovství v rovině snů. Uvědomují si, že jsou: otcem jen na papíře, při placení alimentů (Roman) a, i když by chtěli mít děti u sebe, tak se musí smířit s realitou, že to nejde (Petr), přičemž jsou si vědomi toho, že v roli otce fungují sporadicky; na dálku; že chybí více společných zážitků, dominantní úlohu převzala matka; vzájemný vztah otec dítě postupně vychládá; dochází k odcizení (Jan). DEMA a. s. / F*05-12 strana 7

8 a. s. I. Názory otců Vlastnosti Jak se muži vidí sami Muži si sami na sobě cení celé řady vlastností. Jako signifikantní znaky si nejčastěji připisují morálně volní vlastnosti nejvyšších kvalit, např. zodpovědnost, spolehlivost, zásadovost, čestnost, tolerantnost nebo nekonfliktnost a také vlastnosti důležité pro komunikaci a tvorbu vzájemných vztahů: např. trpělivost, ochota naslouchat druhým nebo upřímnost. Ve spektru mnoha vlastností a schopností se pouze dvakrát objevila odpověď inklinující k materiálnímu zabezpečení rodiny: tito muži mají za to, že jejich největší předností je, že umí vydělat dostatek peněz a uživit rodinu. Dva muži si na sobě cení hlavě své inteligence a schopnosti stále se vzdělávat. Pouze jeden muž za nejlepší svoji vlastnost označil starostlivost, péči o svou rodinu a děti. Jak si myslí, že je vidí jejich kamarádi Okruh jmenovaných vlastností byl poměrně úzký. Muži jsou toho názoru, že přátelé, sousedé, spolupracovníci, tzn. jiní muži z okolí, na nich nejvíce oceňují některé společenské vlastnosti jako jsou smysl pro humor, kamarádskost, přátelskost, schopnost dodržet slovo a slib nebo loajalitu. Kromě tohoto okruhu se jen jednou objevila jiná vlastnost, a to manuální zručnost. Jak si myslí, že je vidí matka dítěte Zde se okruh uváděných vlastností ještě více zužuje. Prakticky postihuje pouze dvě oblasti. První se opět týká spolehlivosti a zodpovědnosti. Druhá se točí okolo partnerských vztahů mezi mužem a ženou: láska, věrnost a pevný vztah. Jen jedna odpověď mířila přímo k vykonávání role otce, a to: smysl pro rodinu péče o děti. Muži, kteří jsou rozvedení (bez partnerských vztahů a odloučeni od svých dětí) suše konstatovali: matka dítěte si na mně necení ničeho, chce jen peníze (Petr). Jakou vlastnost postrádají Muži se většinově shodují na tom, že jim chybí více průbojnosti a rozhodnosti. Někteří by také chtěli být trpělivější, cílevědomější nebo velkorysejší. Vlastnostmi, které nemají se však příliš netrápí. DEMA a. s. / F*05-12 strana 8

9 a. s. I. Názory otců Asociace Žena Když se vysloví slovo žena, tak se mužům nejčastěji vybaví nějaká bytost, která má půvab, je atraktivního vzhledu, evokuje chuť na sex, lásku a milování: prsatá blondýna (Petr). Někteří muži však spojují slovo žena jednoznačně s konkrétní osobou v podobě jejich manželky. Stejně jako v předchozích pasážích, i zde je třeba upozornit na dva rozvedené muže (nyní bez stálého vztahu), kteří se svými spontánními výroky zcela lišili od ostatních. Podle nich žena představuje: zklamání a zradu (Petr) nebo ďábla v rouše beránčím (Roman). Matka Na slovo matka je muži pohlíženo zhruba trojím způsobem. Za prvé je spojováno s maminkou, matkou muže. Za druhé se jim vybavuje partnerka, manželka, matka dítěte muže. A do třetí skupiny lze zařadit různá citově zabarvená vyjádření inklinující k pozitivním aspektům péče o rodinu: láska, něha, jistota, teplo domova. Manželka I v tomto případě někteří muži dávají rovnítko mezi slova manželka = moje žena. Někteří se posunují směrem obecnějším a slovo manželka spojují s pojmy jako jsou ideální žena, partnerka, věrný průvodce životem, nejlepší přítel, druhé já, osoba tzv. na celý život. Jen jednou asociace nabyla materiálnější podoby: pořádek, hospodyně (Milan) a jednou vyjadřovala negativní podtext: životní zklamání (Petr). Být otcem Muži chápou otcovství v prvé řadě jako určitou povinnost odehrávající se prioritně v rovině materiálního zabezpečení. Považují za velmi důležité, až prestižní, aby muž dokázal vydělat dost peněz a zabezpečit rodinu tak, aby nestrádala. Říkají také, že úkolem mužů je chránit rodinu před nebezpečím. Velmi silným faktorem, podmiňujícím představu o naplnění otcovství, je touha mužů být nositeli rodinné tradice, předávat poselství své rodiny, cítit se zakladateli nebo pokračovateli rodu. S tím se pojí i pocit radosti z úspěchu dětí, snaha jim pomáhat, starat se o ně, těšit se z jejich rozvoje. DEMA a. s. / F*05-12 strana 9

10 a. s. I. Názory otců Být matkou Pro naprostou většinu mužů je mateřství spojeno neodmyslitelně s péčí o domácnost. Podle nich má žena v prvé řadě zabezpečovat chod domácnosti, starat se tzv. o teplo rodinného krbu se vším všudy (stálou přítomností, pořádkem, péčí o děti). Jen dva muži z deseti se ve svých odpovědích nezmiňovali o těchto záležitostech, ale na první místo důležitosti vyzdvihli to, že být matkou znamená především radost (Milan), schopnost plně milovat své děti (Kamil). Mužnost Všichni muži (až na jednoho) prohlašují, že to, že se stali otci posílilo jejich mužnost. Obvykle jsou hrdí na to, že splnili, co se od nich všeobecně očekávalo, potvrdili si, že dokážou zplodit potomka (Petr) a nebyli na tomto světě nadarmo (Roman). Že jsou otcové jim dělá dobře nejen vnitřně, ale i navenek, např. při různých rozhovorech, debatách, ve společnosti mezi lidmi. Mají totiž něco, o čem mohou diskutovat s ostatními, čím se mohou pochlubit: mám krásné děti, jsem pyšný na svoji rodinu (Libor); mám harmonické manželství, ve společnosti rád o svých dětech vyprávím, dělá mi to dobře (Erik). Prožívají naplnění života, jakousi satisfakci za ne vždy růžovou cestu životem: když jsou děti spokojené a zdravé, znamená to pro mne, že plním roli muže v rodině dobře; tehdy jsem šťastný (David). Specifika Při odpovědích na otázku, zda role otce je něčím specifická v porovnání s rolí matky, muži obsahově navazovali na své výpovědi ohledně obecné úlohy být otcem. To znamená, že opět zmiňovali tradiční pojetí rodiny, ve kterém je role otce a matky v mnohém odlišná, i když samozřejmě záleží na socio kulturním prostředí. Základní rozdělení rolí je ale jasné, odlišnosti se příliš nepřipouštějí: muž se stará o finanční stránku, žena o domácnost a děti: otec je hlava rodiny, zajišťuje peníze a je také tím, kdo většinou rozhoduje (Filip). Někteří muži však mají za to, že doba se mění, ústup od tradičního modelu rodiny prochází změnami, a to znamená, že otcovská specifika přece jenom existují. Nespočívají ani tolik v racionálnosti, věcnosti a schopnosti zvládnout při výchově dětí totéž nebo více než ženy, ale napomáhají rozvíjet u dětí fantazii a hravost: učím své děti, to, co jejich matka neumí tzv. klukoviny (Erik). DEMA a. s. / F*05-12 strana 10

11 a. s. I. Názory otců Pojem Gender Naprostá většina mužů, se kterými byly prováděny rozhovory, si nepamatuje, že by se někdy setkala s termínem gender, genderová politika, genderové rozpočtování apod. Po sdělení významu tohoto slova nastávají rozpaky. Dotazovaní mají za to, že rozdíly mezi muži a ženami si sice zaslouží pozornost a v některých směrech je oprávněné narovnat rozdíly (např. rovný plat za stejnou práci), ale že společnost ještě není připravena toto ve všech směrech respektovat, není dost zralá (dost vzdělaná). Možná by ke stejným věcem došla postupně, časem. Muži se domnívají, že diskuse tohoto typu se zatím promítají spíše do úřednických materiálů než do praktického života (obyčejní lidé tomu nerozumí). Diskutují-li téma rovnost, po chvíli stáčejí na to, že rovnost mezi pohlavími nelze vymáhat jen pouze jedním směrem a vyzdvihovat jen otázky okolo žen, protože diskriminováni mohou být v mnohém směru i muži. Přílišný zájem o toto téma nemají. Autoritativní otec Pod slovy autoritativní otec se mužům většinou vybavují vlastnosti, které vyjadřují nekompromisní vůdčí postavení otce v rodině s tím, že jeho chování může vést nejen k napětí v rodině, ale až k terorizování všech nebo některých jejích členů. Sem lze zařadit vlastnosti jako: despotismus; panovačnost; arogance; vyžadování absolutní poslušnosti; netolerantnost; pedantnost; sobeckost; neústupnost; tvrdě vyžadovanou zásadu, že pravda je jen jedna; otec má jediné a rozhodující slovo. Kromě takto jednoznačně a negativně vymezeného výčtu vlastností, existuje ještě jiný pohled na autoritu, obvykle označovanou jako zdravou. Muži říkají, že otec by měl mít určitou míru autority, a to takovou, která je spojována nikoliv s hulvátstvím a strachem, ale se zásadovostí, zodpovědností, cílevědomostí, seriózností, ale i určitým stupněm přísnosti a respektu (nikoliv však s fyzickým trestem nebo sociálním vydíráním). DEMA a. s. / F*05-12 strana 11

12 a. s. I. Názory otců Emocionální otec Za slovy emocionální otec vidí dotazovaní na jedné straně muže, který dává najevo svým dětem a bližním v rodině lásku, mírumilovnost, pochopení, tolerantnost, upřímnost, laskavost, kamarádství. Funguje jako pomocná ruka, je ochotný poradit, dát dostatečnou oporu v nesnázích, pochopit problémy, být nablízku v případě potřeby. Na druhé straně se, i když zdaleka ne tak často jako výše uvedené, objevují názory, že emocionálně naladěný otec je vlastně zženštilý, neprůbojný, moc měkký typ muže. Za svými projevy vlastně skrývá to, že neumí být chlap (Roman). Ideální otec I když někteří muži jsou toho mínění, že ideální otec jako takový vlastně neexistuje: každý má něco (Filip), převažující mínění se váže na komplex vlastností týkajících se dobrých a zodpovědných vztahů ke své rodině: věnuje se své rodině, zodpovědně rozhoduje, je příkladem pro své děti (Filip); táta, ke kterému mohu přijít kdykoliv, a on mne vyslechne, poradí a pomůže (Erik). Dva muži z deseti bez otálení na otázku odpověděli: ideální otec je můj otec. Ideální matka Obdobně jako v případě náhledu na ideálního otce, i zde panuje většinové přesvědčení, že ideální matka je taková, která se věnuje rodině a dětem, poskytuje lásku a teplo domova: když je nejhůř, drží ostatní nad vodou; je silná osobnost (Erik). Dva muži z deseti rovnou reagovali slovy ideální matka je moje matka ; jeden sdělil, že takto lze pojmenovat jeho manželku a jeden má za to, že ideál v tomto směru neexistuje. DEMA a. s. / F*05-12 strana 12

13 a. s. I. Názory otců Aktivita V čem by se měli otcové projevovat aktivněji, pokud jde o všední rodinný život? Dotazovaní muži byli v tomto ohledu značně sdílní a jmenovali celé spektrum možností, kde by otcové mohli být iniciativnější. Za prvé jde o rovinu komunikace se svými dětmi, věnovat jim více času: být s nimi přítomen nejen fyzicky, ale i duševně (Roman), pomáhat jim s úkoly, vést je k zájmové činnosti nebo s nimi aktivně prožívat jejich život (kultura, sport, příroda). Tato součinnost je, podle diskutujících, důležitá k oboustrannému poznání a sdílení společných prožitků, a tím k upevňování vztahů. Neformálně trávené chvíle mohou být způsobem, jak proniknout do duše dítěte (Jan), jak si udělat vlastní názor (např. bez přítomnosti matky), nabídnout kamarádskou pomoc. I když méně často, přesto se v námětech objevovaly návrhy o důležitosti podílu otců na chodu domácnosti, vykonávání běžných domácích prací. Vztahy U pěti mužů z deseti došlo po narození dítěte k tomu, že se jejich vztah s matkou dítěte, oproti dřívějšku, dosti upevnil. Získali pocit, že jsou jedna rodina, že jsou ženě oporou, více si jí váží, mají ji ještě radši, jejich láska dostala jinou, lepší, báječnější dimenzi. Tři muži z deseti tvrdí, že po narození dítěte nedošlo k žádné viditelné změně. Jeden muž přiznává, že musel hodně bojovat, pomáhat, přičinit se, aby měla manželka čas také na něho, a aby tím předešel pocitu zbytečnosti v rodině nebo žárlivosti (Libor). Jeden muž hovoří také o změně, ale pouze negativní: přestal jsem ji mít rád, je vypočítavá, plná záště a zloby; dítě používá jako nějaký nástroj pro vyřizování účtů se mnou (Roman). Naprostá většina mužů tvrdí, že narození dítěte se nijak nepodepsalo na jejich vztahu k jiným ženám. Pouze jeden muž z deseti uvádí, že se na ženy dívá s větším pochopením (Milan). U jednoho muže se chování vůči jiným ženám změnilo na značnou rezervovanost, až obavy: nemám odvahu si s některou něco začít, abych zase nenaletěl (Roman). DEMA a. s. / F*05-12 strana 13

14 a. s. I. Názory otců Diskuse Diskuse na téma, jací jsou muži ve skutečnosti otcové, není příliš vyhledávána. Pokud nejde o rovinu jistého druhu chlubení (viz. výše Mužnost), tak o své roli otce buď radši nediskutují nebo vyhledávají pro takové povídání spíše prostředí mužů než žen. Do debaty na toto téma jsou spíše vtahováni někým jiným než ji sami vyvolávají a rozehrávají. Pomoc Čím by, podle mužů, partnerky mohly vycházet mužům vstříc, aby tito zvládali lépe svoji roli otců? Zcela jednoznačně se muži shodují v tom, že by ženy měly být celkově o něco tolerantnější: muž někdy dělá drobnější chyby, ne schválně, jen je neobratný, a ženy toho využívají, respektive zneužívají (Milan), měly by se snažit již od narození dítěte, aby se otec podílel, třeba málo, ale na spoustě věcí, které se točí okolo potomka: nesmí muže izolovat, aby se neodradil (Erik) a měly by podporovat přirozenou autoritu otce, dělit se s ním o výchovu dítěte: spoluvytvářet jakási nepsaná pravidla, platná pro všechny členy rodiny (Libor). A jak může pomáhat širší rodina, příbuzní? Podle mužů na jedné straně tak, že budou ochotni nabídnout pomoc různého druhu, např. vypomoci finančně nebo fyzicky (např. pohlídat dítě, když je třeba nebo když někdo z rodičů krátkodobě onemocní), umět pomoci při krizových situacích (třeba jen vyslechnutím v období určité partnerské krize, ale i při dlouhodobé a těžké nemoci nebo úmrtí v rodině). Za vítanou je také považována rovina komunikační pobyt dítěte mezi dospělými příslušníky nebo dětmi v jiné rodině, u příbuzenstva, dědečka, babičky ap. Na straně druhé muži upozorňovali, že nic se nemá přehánět (Kamil), aby se nestalo, že dojde k nezdravým zásahům do fungování rodiny, výchovy dětí, narušení partnerského vztahu. DEMA a. s. / F*05-12 strana 14

15 a. s. I. Názory otců Výchova Pokud dojde k tomu, že se děti chovají k otcům jinak než k matkám, tak jen v určitých chvílích nebo situacích, např. při hrách: chtějí, abych si s nimi více hrál, tzv. blbnul, než jejich matka (Erik). K matce inklinují děti, podle názoru mužů, více tehdy, když se jejich potřeba týká jídla, hygieny, ale i touhy po citu (pohlazené, pomazlení) nebo tehdy, když zkouší matku obměkčit (když si děti s něčím chtějí hrát, jít ven, za kamarády, ale třeba i tehdy, když chtějí něco koupit). Výchovný plán Polovina oslovených mužů připouští, že v jejich rodině existuje něco jako výchovný plán, tj. rámcová společná strategie obou rodičů, jak vychovávat dítě. Ostatní muži nic takového nemají. Způsob, kdy se o výchově dohadují rodiče před dětmi považují za správný jen někteří muži. Sedm oslovených z deseti se staví zásadně proti takovéto praxi, když tvrdí, že záležitosti ohledně výchovy si mají rodiče vyříkat spolu a nezatahovat do toho dítě. Pokud jde o výchovu dítěte, muži uvádějí, že se soustřeďují více na podporu takových vlastností jako jsou: důslednost, správný náhled na svět, pravdomluvnost, volný čas, zatímco matky jejich dítěte více u dbají na poslušnost, zafixování určitých návyků, denního režimu, péče o zdraví, hygienu, smysl pro pořádek, školní povinnosti nebo citovou výchovu. Vize otcovství Většina mužů nemá výrazné frustrující pocity v tom smyslu, že by byli jako otcové nepotřební. Výjimku tvoří muži rozvedení (jejichž děti jsou v péči matky), kteří takovýto pocit zažili a nejraději by ho vytěsnili: jako kdybych nebyl (Roman). Pokud jde o jakousi samozřejmou nadvládu žen nad dětmi a jejich ochotu vyjít více vstříc otcům, převažující názor mužů zní, že ženy se ve skutečnosti nechtějí měnit: sice si stěžují, ale tento stav jim dosti vyhovuje (Jan). Ostatně větší část oslovených mužů si myslí, že ve společnosti ani nijaká společenská objednávka po novém modelu otcovství mužů neexistuje, stejně jako převažuje mínění, že vlastně ani není dostatečně společensky vyžadováno být matkou a otcem (tj. mít dítě). DEMA a. s. / F*05-12 strana 15

16 a. s. I. Názory otců Proměna rodiny Do jisté míry stále existuje pocit, že to muži v roli rodičů měli dříve snazší než dnes, a to hlavně proto, že jejich poslání bylo poměrně jasně vymezeno a zafixováno do obecně přijatelných norem chování: muž pracoval, vydělával a o domácnost se až tak nestaral. Žena na svých bedrech nesla starost o celou domácnost, včetně výchovy dětí. Podle mužů moderní doba přinesla mnoho změn (ženy již nejsou doma, ale chodí do práce, vzdělávají se, nastal rozvoj techniky, je jiný životní styl), ale generacemi předávané způsoby chování v mnohém zůstávají. Mladá generace by více chtěla než ve skutečnosti může (podpora mladých rodin je nevýrazná, vládní politika v tomto směru slabá). Prioritním zájmem vlády by, podle mužů otců, měly být programy vytvářející podmínky pro rodiny s dětmi (bydlení, zaměstnanost, dostupné vzdělání) tak, aby se rodiče nemuseli honit za živobytím a mohli věnovat dětem do nejvíce času (Erik). Pokud jde o osvětu, tak muži zdůrazňují, že je třeba nedělat z otců pečujících o dítě, raritu (Jan), ale informovat o rodině a jejím fungování očima různých generací (Milan), vydávat více literatury o rodině pro muže, nebrat otcovství jako boj mezi matkou a otcem, kdo bude lepší, ale jako cíl naučit se vychovávat dítě společně, otcem i matkou, ať už spolu žijí v jedné rodině nebo ne (Roman). Individualismus Zda a jak se sílící individualismus promítne do postavení otců, je respondenty chápáno poněkud rozporuplně. Říkají, že důraz na jedince může vést na jedné straně k menší zodpovědnosti, odsouvání rodičovství za hranici kariéry, nárůstu osobní sobeckosti, neschopnosti trvalejšího spolužití, na straně druhé budou na samozřejmosti nabývat věci nedávno ještě těžko myslitelné (např. muži na mateřské dovolené, nesezdané páry, děti bez otců ap.). DEMA a. s. / F*05-12 strana 16

17 a. s. II. Názory odborníků II. Názory odborníků Boris muži diagnostika občanská poradna poradce Elen ženy genders a genderové rozpočtování sociolog vedoucí oddělení ministerstva Josef novinář, Public Relations manažer podnikatel Hana školství pedagog ředitelka základní školy Karel zdravotní programy sociolog projektový ředitel Marie vzdělávání dětí, motivační programy sociálně právní specialista ředitelka vzdělávací agentury Marek rodinné investice a spoření ekonom vedoucí oddělení banky Tina programy pro volný čas dětí sociálně pedagogický pracovník vedoucí projektu ekologického centra Václav soudní znalec, spolupracovník asociace otců psycholog ředitel personální společnosti Vanda mateřské centrum psycholog ředitelka Rozhovory byly uskutečněny s profesionály, kteří skýtají záruku odborné kvality a mají dostatečnou praxi v komunikaci s rodinami. Kritériem zařazení do souboru byla jejich profesní orientace, která umožnila multioborový pohled na téma otcovství. Rozhovory byly nahrávány. Respondentům byla zaručena anonymita. Z tohoto důvodu jsou jejich autentické výroky uváděny pod přezdívkami. DEMA a. s. / F*05-12 strana 17

18 a. s. II. Názory odborníků Druhořadost otců, žárlivost Jak budou rodiče reagovat na přírůstek do rodiny, závisí prioritně na kvalitě partnerských vztahů. Odborníci se zcela shodují v tom, že v dobře fungujícím vztahu je narození dítěte pozitivní událost, která přispívá k harmonizaci vztahů. Dítě v prvním období života vyžaduje takřka permanentní péči. Novopečenému otci se tak může dostávat méně pozornosti než dříve, ale tam, kde manželství funguje normálně, by se to nemělo stát kardinálním problémem (Josef). Přesto existují případy, a ne ojedinělé, že se žena až nezdravě upne na dítě. To může vést u muže k pocitu, že poté, co splnil svoji povinnost, je odstaven na vedlejší kolej a tím je ze vztahu vylučován. Pokud už jsou mezi partnery nějaké nesrovnalosti, něco nezdravého, co tam dřímá, tak to dítě může jen umocnit (Boris). Může se stát, že pokud mezi partnery existuje jistá tenze nebo jsou sociálně deprivovaní, je partnerský konflikt řešen ze strany partnerky vytěsňováním otce jako určité formy trestu. Muži jsou novou situací v rodině zaskočeni a, pokud nemají z nejbližšího okolí zkušenosti s malými dětmi (např. nikdy nebyli v prostředí kojence), je to pro ně obrovská změna. Potřebují nějakou chvíli pro adaptaci (Vanda). U ženy je tomu jinak. Cítí se být realizovaná a chce tuto situaci využít svým způsoben ve svůj prospěch, např. kompenzovat si to, že musí být doma. Když muž vidí tuto těsnou vazbu mezi dítětem a matkou, ustoupí. Je otázkou, kdy a zda vůbec, se opět zapojí. Ženy to ani tak nedělají schválně, mnohdy si snad ani neuvědomují, že mohou mužům ubližovat (Tina). Partnerská opora Ve fungujícím páru muž vycítí, že žena potřebuje mnohem větší oporu než dříve. V dnešních párech muži mnohem více participují při výchově dítěte už od kojeneckého věku: když by před padesáti lety muž jezdil s kočárkem po náměstí, tak by si lidi říkali, zda se nezbláznil, dnes je to samozřejmé, řada mladých mužů s radostí participuje na výchově svého potomka (Václav). Opět byly vyzdvihovány partnerské vztahy, zde v tom smyslu, že rodina je komplementární organismus a, buďto se partneři vzájemně doplňují, a pak je do tohoto vztahu začleněno i dítě, nebo to nefungovalo již předtím, a dítě to nezachrání. DEMA a. s. / F*05-12 strana 18

19 a. s. II. Názory odborníků Přes důraz na kompletní rodinu se některé poznámky dotýkaly momentu, který není sice paušální ani převažující, ale, podle respondentů, existuje, někdy sycen médii (hlavně bulvárními). Jde o svrchovanou kompetenci českých žen a matek, které zdůrazňují, že výchovu dítěte zvládají docela dobře sami i bez citové opory mužů: je věcí diskuse, zda ji potřebují (Karel). V souvislosti s partnerskou oporou je žádoucí bavit se také o tom, jaké je poslání ženy a muže. Je třeba naučit se chápat svoje odlišnosti, např. vědět něco o schopnosti žen unést fyzickou zátěž a z tohoto úhlu sdělovat, proč je dobré, aby muž doma pomáhal (Hana) Překážky Při pohledu na dítě může dojít k určitému rozčarování, i ke krizi. Je to ale velmi individuální. Jak muži tak ženy mohou své chování zcela změnit. Může se tudíž stát, že muž, který je dotlačen k tomu, že si musí vzít těhotnou ženu, se zprvu na dítě netěší, ale když ho vidí, probudí se v něm otcovství. Na druhé straně se může stát, že muž, který zprvu chtěl rodinu nebo ji vytvořil, protože se to tzv. má, je po narození dítěte nesvůj. V případě, že je velmi angažovaný, zahleděný do své práce, nenalézá po návratu domů obvyklý klid a pohodlí, dítě mu odvádí partnerku a on se tím může cítit ohrožen: každý je jiný a může se stát, že muž svoji roli nezvládne, to, že je otec, se mu sice může líbit, ale když přijdou překážky, tak to nedovede řešit (Marek). Bariéry pro plnění otcovské role však mohou být i jiné, jako např. dominance žen v rodině (babička, tchýně, matka a ještě se narodí holčička); zdravotní stav ženy; zda jde o první či další dítě; zda je otec biologickým otcem; pracovní vytížení mužů i žen; tradiční modely; neschopnost komunikace v rodině: podstatné je, aby partneři uměli a měli vůli spolu o věcech hovořit; když si pro sebe neudělají dost času, nepromluví si, jak tedy mohou vědět, že ten druhý má problémy? (Marie). DEMA a. s. / F*05-12 strana 19

20 a. s. II. Názory odborníků Mužnost Pro zdravou osobnost je rodičovství vysoce pozitivní. Fakt generativity je pro muže velmi důležitý, nezastupitelný. Vědomí, že smrtí moje dílo nekončí, že se mohu dívat dozadu na řadu svých předků i dopředu na řadu svých potomků, to je pro muže prožitek existenciálně jeden z nejslastnějších (Václav). Muž tak veřejně demonstruje, že je ploditelem. Ostatně říká se, že muž má ve svém životě postavit dům, zplodit syna, zasadit strom (Elen). Specifika Důležitost otce je obrovská, i když už to neplatí v takové rovině jako dříve. Rozdíl mezi ženstvím a mužstvím existuje, a je velmi žádoucí, aby dítě zažívalo obojí, vliv otce i vliv matky. V první fázi je naprosto nezbytná přítomnost a vazba mezi matkou a dítětem, ale dalším krokem při vývoji dítěte, je identifikace se silnou postavou otce. Zatímco matka probouzí v dítěti pocit emocionální jistoty a že svět je dobrý, otec pocit řádu, jistoty a určitých povinností. Žena zůstává matkou dítěte ať se stane cokoliv. Muži vkládají do dítěte naděje někdy i svých nenaplněných tužeb. Dítě hodnotí podle toho, jak uskutečňuje jejich nenaplněné tužby: neúspěšné dítě zůstává pro matku stále jejím dítětem, ale pro otce je zklamáním (Josef) Otec by měl vnášet do rodiny nadhled. Muži nemají o dítě takovou přehnanou starost. Nejsou vedeni opičí mateřskou láskou ve snaze ulehčit dítěti život, ale více kopírují život takový, jaký je, jsou realističtější a tím děti posouvají dál. Muži nedbají tolik na to, co jedna paní povídala (Hana). Jsou svým způsobem jednodušší, a to i v zásadních otázkách. Hledají rychlé a jednoduché řešení. Jejich jednání je přímější, nejsou tak rafinovaní jako ženy. Pojem Gender Gender je sociální pojem. Postoj k tomuto se vyvíjí: čím více se ženy emancipují, tím více vidí, že dochází k určité diskrepanci, která není vrozená, biologicky daná, ale vypěstovaná společenskými podmínkami. Tradiční hodnoty říkají, že žena je podřízena muži. Změna tradičního myšlení není jednoduchá, jde o generační proces. DEMA a. s. / F*05-12 strana 20

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků projektu MAPA ŠKOLY Mateřská škola Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa Mateřské školy. Realizátorem projektu je společnost

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Táhneme za jeden provaz (Projekt 2012) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Táhneme za jeden provaz (Projekt 2012) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rodinné centrum Blansko Táhneme za jeden provaz (Projekt 2012) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt je podporován dotací ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí - oblast podpory rodiny) Projekt

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více