SBORNÍK ANOTACÍ Internetové poradenství Svět bez hranic?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK ANOTACÍ Internetové poradenství Svět bez hranic?"

Transkript

1 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ 2014 IV. mezinárodní konference 9. října 2014, Brno SBORNÍK ANOTACÍ Internetové poradenství Svět bez hranic? Vážení kolegové, vítáme Vás na IV. ročníku konference věnované problematice internetového poradenství, která tentokráte nese titul Internetové poradenství Svět bez hranic? Konference se koná pod záštitou Mgr. Marka Šlapala, radního Jihomoravského kraje a pod odbornou záštitou doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D., vedoucího Katedry sociální politiky a sociální práce, FSS MU Brno. Sborník abstrakt poskytuje orientaci v programovém schématu a obsahu celého ročníku této konference. Samotný program vč. přesného časového schématu je do Vašich materiálů přiložen samostatně. Přejeme Vám užitek a inspiraci z tohoto profesního setkání! Organizátoři konference

2 PLÉNUM Elektronická komunikace s klienty v individualizované společnosti Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Příspěvek vychází z teze, že internet a elektronická komunikace přispívají ke kulturnímu tříštění společnosti, čímž omezuje užití sebe sama jako nástroje porozumění. Autor si klade otázku: "Jaké jsou meze užití el. komunikace s klienty v sociální práci v soudobé společnosti?" a odpovídá zamyšlením nad dvěma pro soudobou společnost charakteristických typů situací, ve kterých je naplňování cíle sociální práce podmíněno vyjednáním mezikulturního porozumění. Prvním je zprostředkování problémové interakce mezi klientem a poskytovatelem zdrojů. Druhým je vyjednávání přínosu sociálního pracovníka k řešení problému klienta v mezioborové síti. Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. je sociální pracovník vysokoškolský učitel, výzkumník, člen redakční rady časopisu Sociální práce / Sociálna práca, předseda Vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro sociální práci. Účinnost online psychoterapie Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD. Příspěvek zprostředkovává základní povědomí o výzkumech účinnosti online psychoterapie a online poradenství na příkladech ze zahraničních výzkumů. Efektivita online léčby nebo léčby využívající dalších internetových možností je dnes často srovnatelná. Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD. vystudoval češtinu a psychologii na FFUK v Praze a v současnosti vede Katedru psychologie na FSS MU. Zabývá se psychoterapií a šířením kritické psychologie. Hranice profesionality psychologického poradenství prostřednictvím Internetu. Mgr. Kateřina Rychlá, Mgr. Pavel Veselský, Ph. D. Příspěvek představuje psychologické poradenství v iporadně v širším kontextu, a na pozadí obecných limitů internetového poradenství se zaměřuje primárně na identifikaci hranic psychologického poradenství jak pro klienta, tak pro poradce. Ať již se jedná o nemožnost naplnit očekávání klienta (bezodkladnost odpovědi, důvěrnost vztahu, pokračování kontaktu, rychlé řešené problému atp.) nebo potřeby poradce (víc informací o klientovi, diagnostika, terapie atp.). Ačkoli jsou tyto hranice v rámci internetového kontaktu nepřekročitelné, jejich přijetí podle nás přesto umožňuje poskytovat profesionální poradenství. Na nástroje zvyšování profesionality psychologického poradenství se proto v příspěvku také zaměřujeme a uvádíme praktické příklady jejich uplatnění. Mgr. Kateřina Rychlá vystudovala obor psychologie na FF UP v Olomouci a absolvovala mj. dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. V současné době působí jako psycholog služby Odborné sociální poradenství v InternetPoradna.cz, zkušenosti má také ze školské a klinické oblasti. Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. působí na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde se mj. zabývá i problematikou internetového poradenství a krizové intervence po Internetu tuto činnost provazuje s dlouhodobým působením v InternetPoradně.cz, kde má na starosti právě E-linku (krizová intervence po Internetu).

3 Odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou v internetovém poradenství JUDr. Jana Seemanová Přednáška představí novou právní úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou v novém občanském zákoníku a její vliv na internetové poradenství. Příspěvek se bude věnovat souvisejícím právním otázkám včetně odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí svému zaměstnavateli při internetovém poradenství. JUDr. Jana Seemanová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě spolupracuje se společností APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,o.s. kde působí jako koordinátorka a právní poradkyně internetové poradny pro rodiče, lektorka kurzů pro rodiče a zaměstnavatele v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Dobrovoľníctvo v kontexte internetového poradenství Bc. Marek Madro Autor v príspevku predstaví internetovú poradňu pre mladých IPčko.sk, ktorá už viac ako dva roky realizuje chatové poradenstvo prostredníctvom odborne vyškolených dobrovoľníkov. Autor predstaví prácu s dobrovoľníkmi a motiváciu dobrovoľníkov primárneho ale aj kontinuálneho hľadiska. Príspevok prinesie praktický pohľad na výber dobrovoľníkov a ich rozvoj odborných zručností pri práci s klientom ako aj proces etablovania dobrovoľníka v organizácii. Autor príspevku sa bude venovať aj práci s pravidlami a etickým kódexom organizácie, ktorej je zakladateľom. Bc. Marek Madro študuje na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Je zakladateľom a riaditeľom chatovej internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Internetová psychologická poradna v akademickém prostředí - rozvoj, výzvy a dilemata Mgr. Zuzana Šilhanová, DiS., Mgr. Šárka Licehammerová, Mgr. Jakub Černý Příspěvek představí zkušenosti a dilemata, která se objevují při práci v internetové poradně ve specifickém akademickém prostředí při Katedře psychologie na FSS MU. V poradně odpovídají vyškolení studenti/poradci, dotazy publikují mentoři, proces konzultace je zároveň nikdy nekončícím procesem učení se. Rády bychom sdíleli náš pohled a inspirovali se navzájem společnou diskusí Mgr. Šárka Licehammerová, psycholožka,psychoterapeutka. Pracuje na Modré lince a v ambulantním programu Společnosti Podané ruce. Působí jako interní doktorandka na katedře psychologie FSS MU i jako mentor v internetové poradně. Mgr. Zuzana Šilhanová, psycholožka, psychoterapeutka. Pracovala na Modré lince a v drogové poradně Extc.cz, SPR, v roce 2013 spolu s kolegy zakládala internetovou poradnu při katedře psychologie FSS MU, kde působí jako interní doktorandka a vyučuje mimo jiné předmět Internetové poradenství.

4 ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÉ ŘADY Problém kyberšikanovania v internetovom poradenství PhDr. Dana Lovašová, PhDr. Anna Rybáriková Workshop sa bude zaoberať problematikou kyberšikanovania u klientov internetovej poradne. Poskytne priestor na výmenu skúseností a prehĺbenie zručností v oblasti poradenskej intervencie pre klientov internetovej poradne, ktorí sa stali obeťou kyberšikanovania a na diskusiu o hraniciach a pocitoch poradcov pri práci s touto problematikou. PhDr. Danka Lovašová vyštudovala FF UPJŠ v Košiciach, odbor psychológia. Viac ako 30 rokov pracovala ako detská klinická psychologička. V súčasnosti sa venuje dištančnému poradenstvu na Linke detskej dôvery v Košiciach. PhDr. Anna Rybáriková vyštudovala FF UPJŠ v Košiciach, odbor psychológia. Dlhé roky sa venovala problematike partnerských a rodinných problémov, problematike náhradných rodín. V súčasnosti vedie súkromnú psychologickú poradňu. 15 rokov pracuje na Linke detskej dôvery v Košiciach. Využiti systemického prístupu v internetovom poradenství Mgr. Denisa Zlevska Workshop predstaví cestu hľadania a nájdenia efektívneho spôsobu práce s klientom v internetovej poradni IPčko.sk. Rovnako tak ponúkne pohľad na proces zavádzania a využitia systemického prístupu v chat poradenstve. Súčasťou workshopu bude aj predstavenie základných paradigiem systemického dialógu z pohľadu jeho využitia v chat poradenstve. Workshop bude hlavne priestorom pre vzájomnú diskusiu a zdieľanie skúseností v danej téme. Mgr. Denisa Zlevská vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave a absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe v Košiciach. V súčastnosti pracuje ako kouč a supervízor v internetovej poradni pre mladých IPčko.sk a vedie svoju poradenskú a tréningovú prax v Centre pre tréning a rozvoj. Nechci za nikým chodit, chci si psát možnosti a limity dlouhodobého kontaktu s klientem v internetovém poradenství Mgr. Veronika Vystrčilová, Mgr. Klára Gelnarová (Občanské sdružení Anabell) Workshop představí Internetové poradenství v Anabell, které je koncipováno jednorázově, a Korespondenční kurz on-line, který slouží k opakovanému písemnému kontaktu. Zaměří se na možnosti a limity dlouhodobé spolupráce s klientem. Mgr. Veronika Vystrčilová absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v PCA. Pracuje na pozici vedoucí sociálních služeb, v Internetovém poradenství a na Lince Anabell. Dále působí jako psycholožka v Psychologické poradně Anabell. Mgr. Klára Gelnarová vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě (Bc.), dále pak obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr.). V současné době pracuje jako sociální pracovnice v Poradně Anabell, v Internetovém poradenství a na Lince Anabell.

5 Kdo je navázaný klient v ovém poradenství a jak s ním pracovat? PhDr. Andrea Lásková (Modrá linka, o.s. / VOŠ Brno) Workshop je zaměřen na reflexi práce internetového poradce s tzv. navázaným klientem. Diskutovány budou příčiny navazování klientů i možné postupy uzavírání či limitace těchto kontaktů. V rámci workshopu bude pracováno s reálnými kontakty klientů. V pozadí stojí ožehavá otázka, zda je vůbec potřeba řešit kontakty klientů, kteří jsou dlouhodobí, opakovaní či stálí v ovém poradenství. PhDr. Andrea Lásková vystudovala sociální práci a sociologii na FF MU v Brně a KU v Ružomberoku. Dále absolvovala psychoterapeutický výcvik v Dynamické psychoterapii a výcvik v Odborné a rozvojové supervizi. Internetovému poradenství se věnuje od roku Působí jako konzultantka Modré linky a jako pedagožka na Vyšší odborné škole Brno, provozuje rovněž svoji soukromou praxi. Nezbytnost volby přístupu v chatovém poradenství příčiny a důsledky Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Šárka Licehammerová (Modrá linka, o.s.) Workshop si klade za cíl seznámení účastníků s úskalím nutnosti volby přístupu v chatovém poradenství: zaměření na emoce, problém a jeho řešení, příběh - zejména vzhledem k časovému omezení chatového poradenství Jedním z hlavních specifik chatového poradenství je jeho časová náročnost a z tohoto pohledu tedy nižší efektivita. Konzultant je zejména vzhledem k časovému faktoru stavěn před volbu, na co se v chatu zaměří - práce s emocemi, zaměření na okolnosti a konkrétní informace (příběh), zacílení na problém a jeho racionální řešení. Tato volba může být intuitivní i vědomá. Podle čeho se konzultant rozhoduje? Jak zvolený směr ovlivní průběh chatu? Jak vnímá klient zvolené zaměření? Mgr. Bohuslava Horská: Vedoucí a konzultantka Linky důvěry Modrá linka (na lince od roku 2002) Má více než třicetiletou praxi v pomáhajících profesích. Působí jako supervizorka v pomáhajících profesích, lektorka vzdělávacích a výcvikových programů, externí pedagožka Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci internetové poradenství pro pomáhající profese. Mgr. Šárka Licehammerová, psycholožka,psychoterapeutka. Pracuje na Modré lince a v ambulantním programu Společnosti Podané ruce. Působí jako interní doktorandka na katedře psychologie FSS MU i jako mentor v internetové poradně.

6 KULATÝ STŮL Problematika oznamovací povinnosti v internetovém poradenství V praxi internetového poradenství jsme detekovali jako velmi silné téma problematiku postoje a praktického řešení otázek a dilemat souvisejících s tzv. oznamovací povinností. Spektrum odborníků bude diskutovat a hledat možnosti, jak uspokojivě řešit různé problematické situace. Účastníci kulatého stolu: Mjr. Václav Písecký (Policie ČR), vedoucí Oddělení informační kriminality, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Mgr. Bohuslava Horská (Modrá linka, o.s.), Vedoucí a konzultantka Linky důvěry Modrá linka (na lince od roku 2002) Má více než třicetiletou praxi v pomáhajících profesích. Působí jako supervizorka v pomáhajících profesích, lektorka vzdělávacích a výcvikových programů, externí pedagožka Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci internetové poradenství pro pomáhající profese. Mgr. Petra Šuplerová (Kancelář Veřejného ochránce práv), vedoucí Oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Odboru právního Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Vladimír Vedra (Bílý kruh bezpečí), Mgr. Vladimír Vedra vystudoval v roce 2004 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od té doby působí jako příslušník Policie České republiky, z toho posledních 6 let jako vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Od roku 2004 je též dobrovolníkem brněnské regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí na pozici právního poradce. Od roku 2006 tuto pobočku také vede. PhDr. Hana Štěpánková (Úřad pro ochranu osobních údajů), tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů. PhDr. Jana Sladká Ševčíková (inspektorka standardů kvality sociálních služeb), v současnosti působí jako ředitelka brněnského občanského sdružení Anabell, které v roce 2002 založila a vybudovala. Má přímou zkušenost s prací s klientem a s řízením organizace poskytující sociální služby. Je inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů v oblasti sociálních služeb, řízení lidských zdrojů a neziskového sektoru. Je frekventantkou výcviku v Gestalt koučování. PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (Katedra sociální práce a sociální politiky FSS MU Brno), působí jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU a vyučuje také na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Oblastí vědeckého zájmu a praktických aktivit je etika v sociální práci, supervize, vyjednávání a mediace a sociální integrace imigrantů v ČR. Mgr. Ivana Svobodová (InternetPoradna.cz) vystudovala Fakultu humanitních studií na Karlově univerzitě, obor řízení zdravotnických a sociálních organizací a obor charitní a sociální činnost sociální práce na Univerzitě Palackého Olomouc. Od roku 2003 působí v InternetPoradna.cz jako manažerka a ředitelka. V současné době je na rodičovské dovolené a pracuje na zkrácený úvazek. Věnuje se internetovému poradenství a spolupracuje na aktivitách zaměřených na podporu samofinancování organizace. Upozorňujeme na možnost publikovat odborný text ve sborníku z konference otevřenou i těm, kteří na konferenci aktivně nevystoupí. V případě zájmu je možné kontaktovat PhDr. Andreu Láskovou na adrese

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

World Business coach level 2

World Business coach level 2 World Business coach level 2 Jediný ve střední Evropě WORLD BUSINESS COACH LEVEL 2, program od Made in Czechoslovakia s.r.o., je unikátním vzdělávacím programem pro kouče, který jako jediný ve střední

Více

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká.

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. Mezinárodní kulatý stůl 20. října 2014 Evropský dům, Jungmannova 24, Praha, ČR www.aperio.cz www.saminadeti.cz ZÁŠTITA Mezinárodní

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2011 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Poslání organizace 4. Členové sdružení 5. Hodnocení činnosti organizace v roce 2011 za jednotlivá Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

ManaÏerská psychologie a sociologie

ManaÏerská psychologie a sociologie Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. ManaÏerská psychologie a sociologie M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 2 Autoři kapitol: Eva Bedrnová 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2; 10.1, 10.2, 10.3,

Více