STAV ÚPLNÉ POHODY... Zdeněk Šimanovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAV ÚPLNÉ POHODY... Zdeněk Šimanovský"

Transkript

1 STAV ÚPLNÉ POHODY... Zdeněk Šimanovský Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady." (Světová zdravotnická organizace WHO) Slovo terapie se odvozuje od řeckého terapé - doprovázeti. Ve speciálních školách a v ústavech je uplatnění různých terapií běžné. Některé děti na normálních" školách potřebují také kromě věcných informací specifický přístup a někdy doprovázení". Terapií je mnoho a jsou mezi nimi rozdíly. Vedle základních směrů, psychoterapie rogersovské, behaviorální, gestaltu, komunikační a dalších, existuje i arteterapie, muzikoterapie a taneční terapie, eurytmie, poetoterapie, psychogymnastika, asertivita. Zde můžeme najít mnoho dobrých podnětů, podobně jako v technikách setkání - encounter, či ve voice terapii - terapii zpěvem. Hry z oblasti aktivní muzikoterapie mnohde obohacují hudební výchovu a hry z arteterapie zase výchovu výtvarnou. S citem volené metody z těchto oblastí se objevují v artefiletice - reflektivní m, tvořivém a zážitkovém pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Tyto činnosti a hry mohou významně přispět ke zlepšení vztahů, komunikace a k rozvoji sociálních kompetencí dětí. Je to žádoucí právě dnes, kdy už řada základních škol zkonstatovala riziko narůstání sociálně patologických jevů, jako šikana, videošikana, alkoholismus atd. Čím více učitelek a učitelů se seznámí s možnosti skupinové psychoterapie, čím více jich absolvuje některý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, který přispívá k duševní stabilitě účastníků, tím lépe. Mnoho škody a duševních poranění přinášejí dětem právě pedagogové, kteří ignorují existenci psychologie, psychoterapie a nosí si do školy den co den svoje těžké, po léta neřešené vnitřní konflikty. Projevují se v praxi nadměrným peskováním, trestáním a ponižováním dětí. Žáci, kterým je sedm, osm let se ještě neumějí bránit a jsou zraňováni. Také to, kromě záporných vlivů konzumní společnosti, některých rodin atp. má ovšem za následek pozdější agresivitu dospívajících. Nikomu neberu právo na jiný názor. Praxe mne však přivedla k tomu, že není třeba brát učitele jako nesvéprávného jedince, který by měl každý svůj krok odůvodnit do dotazníku a jemuž nepatří do rukou sirky, nůž, nebo kniha o psychoterapii, jak se občas děje. Naopak vím, že řada učitelek a učitelů jsou lidé sečtělí, kritičtí a osobnostně silní a že vhodným používáním vybraných

2 metod z expresivních terapií přinášejí détem radost a pocity sounáležitosti, síly a naději na nalezení zdrojů tělesné, duševní a sociální pohody", zmiňované definicí zdraví WHO. Učitel nesmí dělat ve škole hypnoterapii nebo psychoanalýzu. Neměl by mu však nikdo nezodpovědný bránit v tom, aby se vzdělával a seznámil se s tím, co může při své práci vhodné užít. Odpovědnost za své jednání nese před dětmi, rodiči a před společností on sám. Vhodné postupy z muzikoterapie nebo z arteterapie se už osvědčily v řadě škol. V důsledku jejich používání tam mají méně problémů s kázní, s agresivitou, šikanou a s dalšími formami tzv. sociální patologie. Učitel, který psychologií a terapiemi pohrdá, nezajímá ho zázemí dětí, rodina ani míra rozvodovosti, může uškodit (a často škodí) dětem víc než ten, kdo se s možnostmi jak vhodně působit na děti dobře seznámí. Hry Pohádkový ostrov (hra z oblasti aktivní muzikoterapie) Každý si napíše na papír obdélníkového formátu své nejvétší přání. Předvedeme dětem, jak si z něj složit papírovou lodku. Vymezíme pak uprostřed třídy provázkem kruh o průměru dva nebo tři metry a v jeho středu další o průměru půl metru. Ten lze vyzdobit šátkem, polodrahokamy, hořící svíčkou atp. Je to totiž ostrov splněných přání. Po obvodu velkého kruhu hráči umístí svoje lodky přídí ke středu. Společně s dětmi začneme pobrukovat, ve společném rytmu chřestit a hrát na elementární nástroje a volně se pohybovat v prostoru. Občas někdo přijde k libovolné loďce a o kousek ji posune ke středu. Jak hra pokračuje, lodičky se postupně blíží k ostrovu přání a hráči začínají vnímat metaforu hry: Já pomáhám druhým a oni zase mně." Hra končí ve chvíli, kdy i poslední lodka dorazí až na ostrov splněných přání. Sedneme si pak v kruhu a chvíli mlčíme. Následuje sdílení dojmů. 1. Relaxace Relaxaci s hudbou a s vybavováním představ znali již ve starověku. V antickém Řecku, v Číně, v Egyptě nebo v Tibetu byli obeznámeni s relaxací a využívali její blahodárný vliv, tedy uvolnění kosterního svalstva na uvolnění duševní. Je to vedle meditace jeden z nejlepších způsobů, jak se dostat do kontaktu sám se sebou a se svými skutečnými pocity. Schopnost důkladně se uvolnit osvojená při relaxacích pomáhá dětem i nám zbavovat se přemíry napětí v běžném životě, zvládat problémy s usínáním, strach, agresivitu. Pořád se však ještě v kurzech pro učitele setkáváme s tím, že relaxaci užívá jen asi pětina přítomných. Je však lépe, když ji dětem nabízí ten, kdo ji sám využívá a zná její možnosti. Metody z oblasti receptivní muzikoterapie spojené s relaxovaným poslechem hudby vedou ke kontaktu s vlastními prožitky, imaginací a k sebevyjádření. Spojení hudby a relaxace vytváří zcela přirozeně důvěrný a kladný vztah dětí k hudbě, který jim může vydržet

3 po celý život. Je dobré mít zásobu vhodných nahrávek. Některé z nich: R. Schuman - Snění; C. de Saint Saens - Labuť; J. S. Bach - Air; C. Debussy - Svit luny, Bergamská suita; F. Chopin - Kapka deště; F. M. Bartholdy - Sen noci svatojánské (nocturno); Maurice Ravel - Údolí zvonů; L. Janáček - Po zarostlém chodníčku, V mlhách; Edward Hagerup Grieg - Jitro (z lyrických kusů pro klavír). Z modernější hudby pak např.: Steven Halpern (cokoli), zabývá se jen tvorbou kvalitní relaxační hudby; Kitáró Kojoki; Vangelis; Enya; Déva Prémal; minimalistické skladby Steve Reicha, Philla Glasse nebo Johna Cage či skladby Briana Eno Hudební panely pro letiště". Je možné využít i pomalých jazzových skladeb: Chicka Corey, Keitha Jarreta či zajímavé kompozice norského saxofonisty Jana Garbareka. Živé hraná hudba nebo improvizace je však pokládána při práci s dětmi za nejlepší. Začátek relaxace Zajistíme, abychom nebyli ničím rušeni (telefon, okna, dveře) a ztlumíme světla. Děti si lehnou na koberec, a když je chladná podlaha, relaxují vsedě. Upravíme vzdálenost mezi nimi, aby se nerušily, a tiše pustíme hudbu. Relaxační text říkáme klidné, uvolněným hlasem, třikrát pomaleji, nežli mluvíme běžně. Průběh (jedna z možností) Uvědomíme si postupně celé tělo od prstů u nohou až po hlavu. Pak děti požádáme, aby si v duchu představily, že jsou na místě, kde se cítí dobře a bezpečně. Vyzveme je, aby si při hudbě na plátno svých představ pustily film" o tom, co mají rády a co jim dává sílu a jistotu. Během následujících pěti až osmi minut uvolněného poslechu vhodné hudby a po jejím doznění zůstaneme chvíli v tichu. Sharing Následně rozdáme dětem papíry a barvy a každý může nakreslit nejvýznamnější situaci z těch, které se mu vybavily. Pak mluvíme po kruhu s každým o jeho představách a pocitech, příjemných nebo i méně příjemných, aniž bychom je však hodnotili. Každý má právo vyprávění o svém zážitku odmítnout. Vhodné polohy Nejlépe je relaxovat vleže na zádech, s rukama podél těla, nohy nejsou zkřížené. Je to však možné i v jiné pohodlné poloze, v klubku, na boku, vsedě, někdy dokonce za pohybu. Co může při relaxaci nastat: Nedostatečné uvolnění - některé děti se nedokáží uvolnit, pociťují neklid, snaží se kontaktovat sousedy, pošťuchovat se a mluvit, dusí se smíchy atd. Často jde o projevy rozpaků a nejistoty, které ustoupí. Zvýšená citlivost - během relaxace jsou děti citlivější k podnětům zvenčí. Je třeba ohleduplnějšího zacházení než za plného bdělého vědomí. Mluvíme vždy

4 zvolna a polohlasem, pohybujeme se pomalu, bez hluku. Spánek - když dítě usne, může to být někdy i úspěch - jeho autosanační mechanismy zabraly. Chceme-li, aby se trochu probralo (např. když chrápe), stačí se ho zlehka dotknout. Nepříjemné představy - někomu se při vizualizaci vybaví něco nepříjemného a pláče. Respektujeme jeho pocity, popřípadě si sedneme blíž k němu. Nabídneme mu možnost vypovídat se (slovy odventilovat napětí), ale nehodnotíme ani neřešíme problémy. Zanedlouho se většinou uklidní. Reagovat na pláč úzkostně by znamenalo stupňovat jeho zmatek. Nehledě na to, že plakat může z různých důvodů, například i z radosti, dojetím atd. Jak předejít traumatizaci dětí (obecně) Nikdy nelze dost zdůraznit význam bezpečné atmosféry, bezpečného prostoru, prostředí bez rizika ironizování a zesměšňování. Jde jen" o prostou vzájemnou slušnost a snášenlivost. Na této atmosféře spolupracujeme s dětmi trvale. Kultura vzájemných vztahů ve skupině (ve třídě) je i zhodnocením společné práce. Všímáme si neverbálních signálů, kterými děti projevují svoje pocity, a vhodně reagujeme. Nikdy nikoho nenutíme do činnosti proti jeho vůli! Menší nebo citlivější děti vezmeme někdy za ruku, a je-li třeba, k sobě. - Při sdílení s dětmi se držíme v rovině kladných témat a úsměvného pohledu na svět. Pokud je někdy skupina konfrontována s tématem vážným, někdo popíše své nepříjemné nebo těžké zážitky, obavy apod., nezabředáme do psychologizování, do bezmezného soucitu ani do rozebírání osobních témat jedince ve snaze je řešit. Obecně vzato se většina problémů nedá vyřešit". Kladné změny přicházejí samy, podobně jako se na stromě, o který se staráme, objeví zralé ovoce. Hodně záleží na zkušenosti, trpělivosti a na umění naslouchat, kterému se od vedoucího hry mohou děti učit. Práce s traumatizovanými jedinci (první pomoc) Relaxace, hry a taky modelové situace prezentujeme v lehké a hravé rovině. Někdy se však přesto hráč zasažený náhlým poznáním, vzpomínkou nebo obavou začne projevovat jinak - méně uvolněné, má strnulou nebo živější mimiku, zarudlé a lesklé oči. Signály silného vnitřního prožitku vždy znamenají, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve slovech a činech. Méně je vice. Nic příliš nezdůrazňujeme a vždy respektujme hranice, které dotyčný vymezí. Jeho lítost je stejné oprávněná jako jiné pocity. To, že si hráč dovolí svou lítost prožít, je mnohdy i známkou zdravé atmosféry ve skupině, ke které má důvěru. Je vhodné zbytečně neobracet na dotyčného pozornost, jednat klidně a vlídně. (Někdy zvolna přejít na jinou činnost, např. na tu,

5 která zdůrazní dobré a přátelské vztahy ve skupině.) Můžeme dotyčnému nabídnout prostor k pojmenování nepříjemného pocitu, k sebevyjádření, aniž bychom jeho sdělení rozebírali. Často nechce říkat nic a chce být chvíli sám. Menší dítě neodchází, jenom se třeba schoulí v koutku a po chvíli se vrátí k ostatním. Ventilace (příležitost k pojmenování vlastních pocitů) a podpora jsou způsoby, jak lze v takových případech pomoci. Rozbory, interpretace, objasňování nebo hledání něčí viny nejsou vhodné, mohou i škodit. Nevhodná je (až na výjimky, jako např. šikana) také snaha přebírat odpovědnost a řešit za dítě jeho problémy. Velmi pěkně o tom hovoří báseň Naslouchej, která kdysi visela na zdech Linky bezpečí: Naslouchej! Když tě požádám, abys mi naslouchal, a ty mi začneš dávat rady, neděláš, oč jsem tě žádal. Když tě požádám, abys mi naslouchal, a ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit takhle, šlapeš po mých citech. Když tě požádám, abys mi naslouchal, a ty máš pocit, že musíš něco dělat, abys řešil můj problém, ubližuješ mi, i když se to třeba zdá divné. Naslouchej! Všechno, oč jsem požádal, bylo právě to. Ne hovořit nebo jednat - jen mne slyšet. Rada je levná: dostaneš ji od Sally v Mladáku za pár korun. A já můžu jednat sám pro sebe, nejsem bezmocný. Možná jsem ztratil odvahu a víru, ale nejsem bezmocný. Když uděláš pro mne něco, co můžu a potřebuju udělat pro sebe, přispíváš k mému strachu a slabosti. Ale když přijmeš jako naprostou skutečnost, že cítím to, co cítím, aťje to jakékoli, můžu se zbavit nutnosti tě přesvědčit a začít s prací na pochopení, co je za těmi iracionálními pocity. A když se to objasní, odpověd je zřejmá a já nepotřebuju radu. Iracionální pocity mají smysl, když pochopíme, co je za nimi. Možná, že takhle někdy působí modlitby pro některé lidi, protože Bůh je moudrý a nedává rady a nesnaží se vylepšovat věci, jen naslouchá a nechá vás, abyste si věci zpracovali pro sebe. Takže prosím naslouchej a jen mne slyš, a chceš-li hovořit, počkej chvilku, až budeš na řadě a já budu poslouchat tebe. Úskalí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Některé děti s vadami a poruchami chování častěji překračují hranice vztahů a obecné přijaté normy chování. Setkáme se u nich jak s nadměrnou aktivitou, tak s nejistými, silně utlumenými projevy. Je vždy otázkou, do jaké míry může dítě takové chování a své reakce vědomé kontrolovat a ovládat. Často jde právě o příznak určité poruchy a některé děti se pro své reakce samy dost trápí a obviňují se. Jejich společenská nejistota pak přesto znova vyústí do zbrklosti nebo do krajní

6 zdrženlivosti. Relaxace a hry s nabídkou prostoru pro autentické jednání je zpočátku mohou zneklidnit. Když si na né zvyknou, znamenají pro né vzrušující a vzácnou příležitost být v souladu se sebou samým a korigovat v přátelské atmosféře nežádoucí prvky ve svém chování. U mentálné postižených dětí uplatníme více aktivity preferující mimoslovní projevy, tedy také hry s rytmem a hudbou. Délka relaxace Podle doby trvání dělíme relaxace na: krátké - oddechové, pro osvěžení, trvají několik sekund až 10 minut. Soustředíme se v nich na uvolnění dechu a těla. Projdeme si vědomě jeho části, vleže nebo vsedě, v lavicích s hlavami položenými na předloktí nebo na svetrech. delší - většinou čtyřfázové, trvají minut (fáze: uvedení do relaxace; vizualizace; uvedení zpět do reality; sdílení zážitků). Krátká relaxace (segmentová) - vhodná hudba: J. S. Bach: Air Tuto prastarou čínskou relaxaci lze použít ve škole pro osvěžení s hudbou a příležitostně bez hudby kdekoli. Svoje tělo si v představách rozdělíme na části, na tři segmenty. První z nich zahrnuje hlavu a krk k ramenům. Druhá - od ramen dolů, hrudník a břicho až ke kyčlím a také ruce od ramen k prstům. Třetí část - celou dolní polovinu těla od pasu až po prsty u nohou. Uvolňujeme se tak postupně na tři fáze, opakované a volné dýcháme. Relaxující medvídek - vhodná hudba: C. Debussy, Dětský koutek - Sníh tančí Dětem v mateřské škole je vhodné relaxační text prezentovat jako pohádku. Příklad Byl jednou jeden medvídek a ten se vrátil navečer domů do své jeskyně. Spokojený, ale pořádně unavený za celý den... Lehl si na záda a zatřepal jednou tlapičkou... Byla těžká a medvídek ji nechal spadnout na deku (ukazujeme na maňáskovi). Podívejte se, asi takhle: Bum! A potom zatřepal i druhou tlapičkou. Byla těžká... a medvídek ji taky nechal spadnout na deku... Bum!... atd. Hovoříme klidně, volným hlasem, velmi pomalu a loutka (plyšák, maňásek), která si s dětmi povídá", jim ukazuje na svých tlapičkách uvolňování. Relaxace pak někdy přejde ve spánek. 2. Meditace (hudba klidná a příjemná, např. J. S. Bach - Pastoralepro varhany; zpěv tibetských mnichů apod.) Meditace vede k uvolnění a k soustředění se. Může být umocněna hudbou, pokud působí nevtíravé jako tichá kulisa. Meditovat, v klidu přemítat či rozjímat je činnost, která může zaujmout děti různého věku a být jim prospěšná. Sedíme zpříma, volně, páteř kolmo k zemi a soustředíme se na nějaké kladné téma: světlo, radost, láska, přátelství a kamarádství. Volné dýcháme a zabýváme se jím z různých úhlů pohledu, rozumem,

7 citem, intuitivně. Sledujeme i své myšlení. Stačí pár minut a později, když je zájem, meditaci trochu prodloužíme. Hry Můžeš tu chvíli se mnou zůstat...! Děti se vsedě uklidní, zkoncentrují a my jim pomalu řekneme: Všimněte si teď toho, co se ve vás děje... A ať je to cokoli, radost, zmatek, obavy nebo naopak pocit klidu a pohody, řekněte tomu, co se ve vás děje, jenom v duchu: Ano, můžeš tu chvíli se mnou zůstat...! Pak pokračuje jenom hudba a tiché soustředění. Po uplynutí čtyř až osmi minut dáme cinknutím signál a meditace končí. Můžeme si pak ještě chvíli sdělovat svoje myšlenky nebo představy. Kreslení na záda Zapálíme vonnou tyčinku či suchou šalvějovou nať. Vonný kouř uklidňuje a navozuje příjemnou náladu. Děti si lehnou, uvolní se a dospělý nebo partner ze dvojice jim kreslí prstem na záda domek, strom, lodku, sluníčko. Ležící hádá, o jaký obrázek jde. Z toho lze přejít k masáži zad, šíje a paží. Jejich účinek umocňuje broukání, zpívání, vlídný hovor. Rodičům doporučíme na toto téma knížku J. Hašplové (Masáže dětí a kojenců. Praha: Portál, 2005). I prostá masáž je možnost, jak dětem projevit důvěru, péči a lásku. Děti vytvoří čtveřice a nejmenší v nich se stávají pašou. Ti si lehnou anebo pohodlně sednou a sdělí zbývajícím třem, co kdo z nich bude příjemného dělat. Jednoho třeba paša požádá, aby mu masíroval šíji, druhý mu má jemně proklepat hlavu a třetí mu má namasírovat záda a paže. Vedoucí pustí relaxační hudbu a sloužící se začnou věnovat svému pánu. Paša si to užívá a po třech až pěti minutách se ozve zazvonění, signál k výměně. Paša poděkuje sloužícím a stává se jedním z nich. Druhý podle velikosti je nyní pašou. Tak pokračují, dokud se v úloze paši nevystřídají všichni. Houpání (vhodná hudba - živý zpěv ukolébavky nebo F. Chopin - Berceuze) Tři dvojice hráčů stojí proti sobě. Jeden dobrovolník řekne, kterou pomalou píseň má rád, a vleze si na jejich paže. Skupina ho na zvedne a zhruba v úrovni pasu s ním jen lehounce houpá. Potichu mu brouká ukolébavku nebo sloku z písničky, o kterou si řekl. Ležící se uvolní, pokud má brýle, dá je někomu do opatrování a zhluboka dýchá. Může si zavřít oči a užívá si. Když ho po chvíli ostatní opatrné (nohama napřed) postaví na zem, všem poděkuje. A jde další. Tato jemná hra působí dobře také na dítě, které je právě v nepohodě, je smutné, rozlítostnělé atd. Hrou dostává od ostatních podporu. Na pašu (vhodná hudba J. Suk: Pohádka; Déva Prémal: Dakshina; Enya; indické mantry) Procházka tělem (vhodná hudba: E. H. Griegh - Jitro) Vleže se uvolníme a vydáme se svým vědomím na imaginární procházku nitrem těla. Představujeme si při ní svoje

8 vnitřní orgány, postupně jeden po druhém a vlídně k nim mluvíme, pohlazením" je posilujeme. Hodně přitom záleží na síle představ. Cvičení jednotlivé části těla uvolňuje a prokrví. Pokračujeme pak sdílením v kruhu. Hry s hudbou zaměřené na uvolnění vytvářejí ve skupině atmosféru důvěry. Vyladují v ní vztahy a děti si dovolí přepnout pozornost dovnitř, do sebe, na to, co se v nich právě děje. 3. Intelekt a emoce, emoční inteligence Vnímat své pocity a zacházet s nimi učí vedle hudby i emoční inteligence (El). Obavy, strach, agrese a cynismus brání dětem v efektivním využití vlastních schopností a demotivují je. Emoční inteligence umožňuje lepší vnímání skutečnosti, porozumění, přináší vnitřní stabilitu a klid. Vede i k otevřené komunikaci. Hlavním nástrojem El je sebeuvědomění - schopnost uvědomovat si své emoce a nakládat s nimi inteligentněji (více Goleman, D. Emoční inteligence. Praha : Columbus, 1997). Hry Nejraději mám hlazení Každý v kruhu postupně nahlas doplní po svém jednu a tutéž větu: Vadí mi, že... Bojím se, že... Zlobí (štve) mne, že... Těší mne, že... Stydím se, když... Baví mne, že... Je mi líto, (mrzí mne) že... Nejraději mám, když... Výpovědi nehodnotíme. Když je třeba, jen krátce promluvíme o sdělení pro skupinu nějak významném. Hra učí vnímat a vyjadřovat pocity, nést odpovědnost a poznávat prožívání druhých. Když vidím moře Každý, na koho v kruhu dojde řada, doplní větu týkající se téhož citově obsazeného tématu: Když vidím MOŘE, tak je mi..., tak mám chuť... Když slyším slovo ŠKOLA, tak je mi..., tak mám chuť... Když cítím KOUŘ OHÝNKU, tak je mi..., tak mám chuť... atd. I zde se vyvarujeme hodnocení a moralizování, emoce a postoj se mění. Sousoší, hněv a radost Různé pocity: strach, hněv, radost, smutek, stud, údiv či lásku vyjadřují: jednotlivci po kruhu individuálně sochou dvojice nebo skupiny spontánně sousoším celá třída jedním sousoším hrou na Orffovy nástroje (sólově - ve dvou - ve skupině) Kdykoli je třeba, nabídneme dětem sdílení a chvíli si vyměňujeme dojmy z proběhlé hry.

9 4. Systemický pohled Je další v řadě metod, kde hrají důležitou roli rodinné vztahy. Systemické konstelace samy do školy nepatří. (Mohou jen mnoha učitelům pomoci, aby se zbavili problémů a vnitřně se stabilizovali.) Základní systemický pohled však může být užitečný dětem ve škole. Přesvědčivý příklad podává Marianne Franke Gricksch v knize Patříš k nám!" (Praha : nakl. Shambala, 2005). Popisuje zde práci s dětmi z prvního stupně základní školy. K důležitých principům systemického pohledu patří úcta a respekt, Rodiče, učitelé i děti, když se cítí respektováni, přistoupí ochotněji na hlubší rovinu komunikace a porozumění. Hry Trojí rodiče Nejprve mluvíme s dětmi obecně o tématu rodiče, pak navrhneme, aby si každý představil, jak by to vypadalo a co by se dělo, co by dělal, kdyby: měl ty úplně nejlepší rodiče, jaké si kdy přál? měl ty úplně nejhorší rodiče, jaké si umí představit? kdyby měl přesně tytéž rodiče, které má? Každé z dětí si najde v prostoru tři imaginární místa. Jedno pro nejlepší rodiče, jedno pro nejhorší a jedno pro ty pravé. Postaví se nejdřív na první místo a chvíli, dvě tři minuty tam stojí. Vnímá pocity, které se týkají jeho nejlepších rodičů". Poté přejde a stoupne si na druhé místo, vnímá, co se v něm odehrává, pak jde na třetí. V následné debatě si sdělíme svoje dojmy. Děti často přijdou na to, že žádný velký rozdíl v tom nebyl a že jednat za sebe může každý, když chce!" (Helinger, B. Jak žít v lásce. Praha : Pragma, 2005). Obraz rodiny Hráči vytvoří pětičlenné skupinky. Zvolí si v každé jednoho, který jako autor sochař užije ostatních čtyř jako materiálu. Postaví si z nich svoje sousoší s názvem Rodina. Jeho obraz může být harmonický, nebo ne. Každé sousoší krátce zreflektujeme a pak požádáme hráče v ném, aby si představili další pohyb, který se komu z nich chce udělat. Vedoucí hry dá zvukový signál (např. trianglem) a hráči v sousoší udělají spontánně svůj pohyb a znehybní. Signály se pak opakují v delších intervalech a vždy po zaznění trianglu hráči navazují další fází pohybu do zastavení. Každé gesto vychází z momentálního pocitu. Sledujeme proces (nebo ho natočíme kamerou) a pak reflektujeme. Co se dělo a kudy případně vedla cesta od dishamonie k řádu? Podpora v zádech Prosté podpory dlaněmi v zádech lze použít pro situace z praxe. Zmatkaři", tedy dítěti, které je chytré, látku umí, ale zkoušeno před ostatními propadá panice, postavíme za záda jednoho nebo dva klidné kamarády. (Mohou mu zlehka přiložit dlaň na záda, i nemusí.) Zmatkař se uklidní a náhle si lépe vzpomíná na to, co se naučil a klidněji mluví. Popis

10 vypadá zvláštně, ale funguje to, a když někdo potřebuje ještě víc klidu a síly", aby se mohl soustředit, můžeme mu za záda postavit dva, tři nebo i malý zástup kamarádů. Když jsou uvolnění a klidní, pak ten první je schopen jednat (recitovat, zpívat či mluvit) mnohem sebejistěji. Po čase mu postačí pouhá představa této podpory v zádech. Tanec s předky Všechny přírodní národy ctí své předky. Paměť předků a tradice jsou udržovány v mýtech, ve zvycích,v příbězích, v písních a tancích, v místech, v symbolech. Zvolíme vhodnou hudbu z lidové kultury našich předků, jejíž rytmy, kadence a intervaly jsou příjemné, a po chvíli uvolněného soustředění na ni začneme všichni spontánně improvizovat pohybem.celé tělo je zapojeno do tance. Vnímejte (hudbu) tělem, pohlcujte její rezonanci, harmonii a rytmy. Dovolte hudbě, aby spíš ona než mozek diktovala vašemu tělu pohyby a kroky, které má dělat. A až budete mít pocit, že jste s hudbou splynuli v jedno, natáhněte ruce a představte si ruce svých předků ve svých dlaních... Při společném tanci si pak uvědomujte nepřetržitost života. Radujte se spolu ze života v té veselé oslavě. Vše pak zakončete prosbou o stálou pomoc svých předků a pokloňte se jim." (Matthewsová, C. Zpívej své duši na cestě domů. Praha : Alternativa, 2001). Společným jmenovatelem uvedených her a metod, které lze používat při práci s dětmi, je příležitost k lepšímu sebepoznání, rozvoj vcítění a porozumění, pocitu sounáležitosti se společenstvím, které čerpá společně ze zdrojů síly a radosti... Literatura: GOLEM AN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, GRICKSCH, M.F. Patříš k nám! Praha : Shambala, HAŠPLOVA, J. Masáže dětí a kojenců. Praha: Portál, HELLINGER, B. Jak žít v lásce. Praha : Pragma, MATTHEWSOVA, C. Zpívej své duši na cestě domů. Praha : Alternativa, Program zdraví pro všechny do roku World Health Organization - WHO, Světová zdravotnická organizace, ŠIM ANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha : Portál, ŠIM ANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, m

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Uvolni se, je to jen cesta do pekel, hlásá jeden slogan k americkému filmu. V různých situacích, v nichž se objevuje neklid, stažení a podobné pocity, se

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Vytváření aktivizačních

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants ZIPPY S FRIENDS V ČESKÉ REPUBLICE E-Clinic a Centrum sociálních služeb Praha (odd. Pražské centrum primární prevence) 9.6. 2015, AT konference, Seč-Ústupky Zippy ś Friends evaluovaná

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více