ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,"

Transkript

1 ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní už 17. mezinárodní seminář pro KIP proběhne ve zcela nové lokalitě. Rozhodli jsme se pro změnu tradičního místa konání a ze Žďáru nad Sázavou se přesouváme na jižní Moravu, do Rakvic. Zde chceme využít komornějšího, ale kapacitou dostačujícího penzionu Dominant, který nám doufejme poskytne příjemné prostředí pro semináře, bydlení, společnou zábavu, dobré jídlo a pití. Věříme, že se Vám na novém místě bude líbit. Budeme mnohem blíže Slovensku, těšíme se na hojnou účast kolegů ze Slovenské společnosti pro KIP. Se změnou lokality souvisí také změna tradičního formátu konference, rozhodli jsme se dát větší prostor společnému setkávání se na plenárních přednáškách, kterých bude více na úkor tradičních T seminářů. Jsme rádi, že můžeme opět přivítat zahraniční lektory, kteří nás seznámí s aktuálními tématy týkajícími se KIP v plenárních přednáškách a ve speciálních seminářích. Přivítáme Michaela Stiglera, kterého mnozí dobře známe z tradičních seminářů Kutiny, nyní osloví širší publikum s plenární přednáškou a speciálním seminářem k tématu práce s hraničními pacienty. Zahraničním docentem v tom nejlepším slova smyslu, ale přitom česky mluvícím je Dan Pokorný, který ve spolupráci s Michaelem Stiglerem přednese přednášku na téma výsledků psychoterapeutického výzkumu v KIP. Renate Sannwald shrne v přednášce nejnovější vývoj v KIP u dětí a mladistvých, povede speciální seminář o neobvyklých rodinných uspořádáních. Beate Steiner bude rozvíjet téma terapie traumatu v plenární přednášce a následně i ve speciálním semináři. Ulrike Linke Stillger povede seminář na téma vztahové vazby a mentalizace, Harald Ullmann přispěje seminářem na téma KIP jako systém a proces, Eberhard Wilke povede seminář o Leunerovské symbolické konfrontaci v kontextu práce s psychosomatickými a traumatizovanými pacienty. Předpokládáme konání 2 základních A seminářů (v závislosti na počtu přihlášených), které povedou Peter Teichmann a Lucie Vlček Pelková. Z absolventů základního A semináře vznikne výcviková skupina, která bude fungovat v Praze, pod záštitou Lucie Vlček Pelkové. Rozhodli jsme se podobně jako při organizaci posledního mezinárodního semináře ve Žďáru nad Sázavou, že zahrneme do ceny konference také stravování, obědy a večeře v průběhu semináře budou v ceně. Je to z toho důvodu, abychom co nejlépe využili časový rámec, který máme k dispozici a aby účastníci konference zbytečně neztráceli čas hledáním stravovacích zařízení. Očekáváme, že kvalita stravování bude výborná a vyváží omezený výběr jídel. Vřele doporučujeme ubytování ve vinařském domě Dominant, tedy v místě konání semináře. Penzion má dostatečnou kapacitu pro ubytování všech účastníků, ubytování je cenově dostupné, včetně snídaně. Ubytování v místě umožňuje plně si užít také společné večery, při kterých doufejme uslyšíme také moravské písně v podání našich kolegů a zároveň vynikajících hudebníků a zpěváků Luďka Běťáka a Robina Kulíska. Atraktivní prostředí vinařské oblasti přímo vybízí k výletům po okolí, doporučujeme přicestovat o den dříve či prodloužit pobyt a prohlédnout si například Mikulov či lednickovaltický areál, pokořit Pálavu. Ve čtvrtek dopoledne nabízíme pro zájemce společný výlet do Lednice, kde zajistíme prohlídku zámku a skleníku.pokud se budete chtít výletu zúčastnit, napište to do poznámky v přihlášce. Počítáme s dopravou vlastními auty. Zveme Vás k účasti na semináři, těšíme se na setkání s Vámi! Za ČSKIP Jan Dufek

2 K PRŮBĚHU SEMINÁŘE Zájemci o mezinárodní seminář v Rakvicích se mohou zúčastnit plenárních přednášek úvodního semináře A nebo vybraného speciálního semináře kandidátského pohovoru nebo terapeutického kolokvia V ceně semináře jsou zahrnuty také káva a drobné občerstvení o přestávkách společenský večer s hudbou a rautem obědy v průběhu semináře Upozornění a doporučení Výcvik v KIP je založen na stupňovitém systému vzdělávání. Respektujte proto prosím uváděné předpoklady pro účast v seminářích. Doporučujeme opakované absolvování seminářů různých úrovní. Přihlašování probíhá elektronicky, odkaz na přihlášku naleznete na stránkách společnosti Registrační formulář automaticky nabízí semináře, na které se můžete přihlásit na základě již absolvovaných seminářů. Kapacita je omezená, a proto se předem omlouváme těm, které budeme muset z tohoto důvodu odmítnout. Intenzivní seminář A je úvodem do imaginativní terapie, a je určen zájemcům o vzdělávání a výcvik v této metodě. Doporučujeme, aby se účastníci, kteří jsou v blízkém přátelském nebo partnerském vztahu, nehlásili do stejného semináře, resp. aby v rámci semináře nepracovali v téže malé skupině. Otevřenost, která je předpokladem práce skupin, je možná jen tehdy, pokud si každý účastník může být jist, že vše, co při výcviku probíhá, je důvěrné. Přísné dodržování mlčenlivosti je proto samozřejmou povinností. Doporučujeme všem účastníkům, aby si do seminářů přinesli pomůcky na kreslení a případně i diktafon. Organizátoři si vyhrazují právo provést změnu v programu podle počtu přihlášených účastníků, např. otevřít další semináře anebo v případě neúčasti některého z docentů zajistit náhradního lektora. Aktualizované informace najdete na Seminář budeme akreditovat u AKP ČR do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a bude garantován i ČLK a zařazen do kontinuálního vzdělávání lékařů. Účastníci obdrží certifikát o účasti. 2

3 ČASOVÝ ROZVRH ČTVRTEK 16. DUBNA :00 Zahájení 15:30-19:00 Plenární přednášky 20:00-21:00 Valné shromáždění ČSKIP 21:00-22:00 Kandidátské pohovory a terapeutická kolokvia PÁTEK 17. DUBNA :00-12:30 Plenární přednášky 14:30-17:30 Intenzivní a speciální semináře 19:30 Ochutnávka vín SOBOTA 18. DUBNA :00-13:00 Intenzivní a speciální semináře 15:00-19:00 Intenzivní a speciální semináře 20:30 Společenský večer NEDĚLE 19. DUBNA :00-13:00 Intenzivní a speciální semináře 3

4 ČLENSKÁ SCHŮZE ČSKIP A SSKIP Čtvrtek 16. dubna 2015, 20:00-21:00 hod. Předsednictvo ČSKIP svolává na čtvrtek ve členskou schůzi České společnosti pro KIP, srdečně zveme všechny členy ČSKIP i hosty ze SSKIP k účasti. Na programu schůze bude především schvalování nových stanov společnosti v podobě, která vyhovuje novému občanskému zákoníku, zpráva o hospodaření. Další návrhy pro členskou schůzi můžete posílat na adresu předsednictva Schůze nebude volební, mandát předsednictva trvá ještě dva roky. KANDIDÁTSKÉ POHOVORY A TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA Čtvrtek 16. dubna 2015, 21:00-22:00 hod. KANDIDÁTSKÉ POHOVORY Dvojice docentů budou sestaveny podle počtu zájemců o pohovory. Docenty si zájemci sami nevolí. Místo konání kandidátských pohovorů bude oznámeno přihlášeným zájemcům při registraci. Počítejte také s možnou změnou termínu pohovorů vzhledem k počtu přihlášených. TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA Zájemci o složení kolokvia mohou zaslat své práce dvojici KIP docentů dle vlastní volby a domluvy s nimi. Kolokviální práce zašlete nejpozději do 15. března 2015, abyste mohli být včas upozorněni na případná doplnění. Kopie potvrzení o celkovém psychoterapeutickém vzdělání, jak to stanoví vzdělávací řád, přiložte ke kolokviální práci. Kolokvium je veřejné pro omezený počet zájemců. Chcete-li se ho jako posluchači zúčastnit, přihlaste se prosím při registraci. 4

5 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Čtvrtek 16. dubna 2015, 15:30-19:00 Plenární přednáška 1 Renate Sannwald Novější vývojové směry v KIP u dětí a mladistvých. Překlad: Lygie Bátovská V této přednášce představíme šest novějších trendů v KIP u dětí a mladistvých: 1. Imaginace jako psychodiagnostický nástroj při práci s dětmi a mladistvými. 2. Práce se symbolem a imaginací. 3. KIP u duševně postižených dětí a mladistvých. 4. Terapeutické přístupy v KIP u specifických poruch dětí a mladistvých. 5. KIP v práci s rodiči a rodinou. 6. KIP v lůžkové péči a ve stacionáři. Přednáška se obrací na všechny profesní skupiny pracující s dětmi, mladistvými a jejich rodiči, i na zájemce z řad psychoterapeutů pro dospělé. Plenární přednáška 2 Beate Steiner Co se stane, když rodiče nejsou dost dobří? Překlad: Petr Patočka Přednáška je věnována roli rodičů a vychovatelů při vzniku narcistně neurotických a hraničních součástí psychických onemocnění. Tyto součásti jsou chápány jako pokus o zpracování traumatizujícího selhání a omezení, doprovázených masivními konflikty studu a viny. V tomto kontextu teoreticky vymezíme dalekosáhlý vliv vnitřního kritika soudce pokořovatele, nutícího dítě stále více se odcizovat sobě samému. A také prakticky, na klinických kazuistikách ukážeme, jak mohou být v rámci psychoterapie pomocí specifických imaginací nadjáské introjekty zpřístupněny a verbalizovány. Doporučená literatura: Steiner B (2013) Symbolisierung des»inneren Richters«in der therapeutischen Imagination. In: Steiner B, Bahrke U (Hrsg.): Der»innere Richter«im Einzelnen und in der Kultur. Psychosozial-Verlag, Gießen. pp Steiner B (2008) Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten. Imagination 30 (4) pp

6 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Pátek 17. dubna 2015, 9:00-12:30 hod. Plenární přednáška 3 Dan Pokorný, Michael Stigler Proč a jak je KIP účinná generický model dynamiky imaginace. A také o tom, jak psychoterapeutický výzkum ztratil svou vědeckou nevinnost. V této přednášce shrneme výsledky empirických studií o účinných ingrediencích terapeuticky doprovázené imaginace, ke kterým náleží primární proces, emoce, vztahová schémata, vztahové reprezentace a mechanismus přesunutí. Navrhneme generický model dynamiky imaginace, v němž jsou tyto ingredience integrovány. Podáme zprávu o třech aktuálních studiích: o případové studii ke vztahovým vzorcům s reálnými a imaginovanými objekty (Stigler et al.), o randomizované klinické studii o účinnosti KIP v dimenzi jisté vazby (Masla et al.) a o probíhající studii k proceduře strom a snový strom L. Běťáka. Závěrem se chceme zamyslet nad konflikty mezi teoretickými, terapeutickými a politickými zájmy v psychoterapeutickém výzkumu. Stigler M, Pokorny D (2012) Eine Dekade der KIP Forschung im Überblick. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 4, pp (viz níže) Wilke E (2012) Behandlungsergebnisse der KIP. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 17, pp (viz níže) Plenární přednáška 4 Michael Stigler Jak DSM ztratila svou komerční nevinnost. A také o tom, jak neoliberální management vede ke korozi osobnosti. Překlad: Dan Pokorný Diagnosticko-statistický manuál DSM-III (1980) přinesl novinky v oblasti psychiatrické diagnostiky, které v následujících letech změnily postavení psychiatrie a psychiatrů ve společnosti. Tak jako nikdy předtím definice v DMS získaly na váze, což především farmaceutický průmysl dokázal přesně rozpoznat a využít. A naopak, Nový Management globálních koncernů a jejich napodobitelů na klinikách, školách a univerzitách dnes hrozí zatěžovat podstatným způsobem psychiku v instituci zaměstnaných jedinců. 6

7 INTENZIVNÍ SEMINÁŘE Pátek 17. dubna až neděle 19. dubna 2015 Maximální počet účastníků v intenzivních seminářích je 15 osob, neurčí-li vedoucí jinak. A Úvodní seminář (skupina 1) Úvod do katatymně imaginativní psychoterapie. Vede: Peter Teichmann Překlad a spoluvedení: Lea Brodová Do tohoto úvodního semináře zveme všechny, kdo se chtějí s katatymně imaginativní psychoterapií na vlastní duši setkat. Seminář je otevřen zájemcům, pracovníkům i studentům všech oborů. Vítáni jsou jak ti, kteří chtějí po tomto úvodním semináři pokračovat v systematickém dlouhodobém výcviku v KIP (viz tak ti, kdo si zde chtějí rozšířit svůj přehled o spektru psychoterapeutických metod. V případě dostatečného počtu zájemců uspořádáme druhý A seminář: A Úvodní seminář (skupina 2) Vede: Lucie Vlček Pelková Semináře typu B a C na konferenci nebudou. Doporučená literatura k seminářům základní řady: H. Leuner, E. Wilke: Katatymně imaginativní psychoterapie, Portál, Praha H. Leuner: Lehrbuch der Katathym-Imaginativen Psychotherapie. 3. Aufl., Huber, Bern H. Ullmann, E. Wilke (eds.): Handbuch Katathym-Imaginative Psychotherapie, Huber, Bern E. D. Uhrová: Imaginácia ako zrkadlo. Psychoprof, Nové Zámky M. Bürgi-Kraus, L. Kottje-Birnbacherová, I. Reichmannová, E. Wilke (eds): Vývoj v imaginaci imaginativní vývoj, Vydavatelství a nakladatelství MAJ, Ostrava

8 SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE Pátek 17. dubna až neděle 19. dubna Předpokladem účasti ve speciálních seminářích je absolvování seminářů A až C2 (není-li uvedeno jinak). S1 Hraniční, psychotická a neurotická struktura v imaginaci. Sebezkušenost vlastních vnitřních podílů této povahy a specifické terapeutické techniky. Vede: Michael Stigler Překlad: Dan Pokorný Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 12 V tomto semináři chceme cestou sebezkušenosti prozkoumávat naše vlastní hraniční, psychotické a neurotické podíly. K tomuto prozkoumávání jsme motivováni skutečností, že způsob snění v KIP u pacientů s rozdílnými úrovněmi struktury není totožný. To nám pomáhá při strukturní diagnóze, ale je to však pro nás i výzvou k diferencovaným terapeutickým postojům a intervencím. Cílem semináře je rozšířit pole našeho sebepoznání o běžně jen těžko přístupné oblasti a zvýšit naši citlivost pro zvláštnosti terapeutického přístupu k pacientům s různými strukturami osobnosti. S2 Rodinný model v imaginativní psychoterapii. Neobvyklá rodinné uspořádání. Vede: Renate Sannwald Překlad: Světlana Žuchová Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 16 Rodinný model v imaginativní psychoterapii (E. Klessmann 1990) otevírá ve výcviku možnost, v uspořádání podobném rodině znovuprožívat sebezkušenost obdobnou jako v dětství, a následně ji zkoumat z perspektivy systemické a analytické dimenze. Ve skupinkách po čtyřech účastnících budou vždy dva v dětské roli imaginovat k daným vhodným motivům, a druzí dva v terapeutické roli zároveň převezmou roli rodičů. Rodiče si svou úlohu pokud možno rozdělí tak, aby se navzájem co nejlépe doplňovali. Z průběhu cvičení pak vyplyne rodinná dynamika systému. Cvičení v tomto semináři budou založena na neobvyklých rodinných uspořádáních, jako je rodina typu dítě s jedním rodičem a jedním prarodičem (rodina svaté Anny samotřetí, která podle apokryfů byla matkou Marie a babičkou Ježíše), doplněné rodiny (typu patchwork) nebo rodiny s dvěma homosexuálními rodiči. Cílem cvičení je zlepšit možnost vcítění se do takových rodinných situací. Zároveň to nabízí možnost, procvičovat zacházení s párovými a rodinnými imaginacemi ve vlastní běžné terapeutické praxi. 8

9 Doporučená literatura: Leuner H, Horn G, Klessmann E (1997/2006) Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München. Horn G, Sannwald R, Wienand F (2006) Katathym-Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München. Leuner H, Horn G, Klessmann E (1983/2012) Guided Affective Imagery with Children and Adolescents. Springer, New-York. ISBN S3 "Nemilosrdný soudce". Podlomení vitality ze strany nadjá a konstelací jáského ideálu. Vede: Beate Steiner Překlad: Petr Patočka Požadavky: Semináře A až C2 Max. počet účastníků: 15 Vynucené zvnitřnění nabídek rigidního rodičovského nadjá a silného jáského ideálu vede v průběhu dětského vývoje k nejrůznějším formám úhybných strategií až k postupujícímu podlomení vitality, zneživotnění. V denním snu se znehodnocující, obviňující a zostuzující introjektové součásti prezentují ve formě nejrůznějších symbolických objektů. V semináři půjde o to, hledat psychoterapeutické možnosti, jak ničivou moc těchto introjektů oslabit. Na základě klinických zkušeností i nových teoretických a klinických výzkumů budou mít účastnice a účastníci semináře možnost poznat, proč technika zneškodnění může být psychoterapeuticky smysluplným postupem k oživení a znovuzískávání vitality. Prosím, přineste si věci na kreslení. Doporučená literatura: Steiner B (2013) Symbolisierung des»inneren Richters«in der therapeutischen Imagination. In: Steiner B, Bahrke U (Hrsg.): Der»innere Richter«im Einzelnen und in der Kultur. Psychosozial-Verlag, Gießen. pp Steiner B (2008) Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten. Imagination 30 (4) pp S4 Vývoj vazby a mentalizace. Teoretické základy a použití v KIP. Vede: Ulrike Linke-Stillger Překlad: Ludvík Běťák Požadavky: seminář A Max. počet účastníků: 16 Během posledních let získal koncept mentalizace velký význam pro psychoterapii. Mentalizujeme, když si uvědomujeme psychický stav, náš vlastní nebo druhých. Schopnost mentalizace není vrozená, ale během vývoje se postupně získává. Ne vždy se to ale zdaří. KIP je metoda pro rozvoj mentalizace obzvláště vhodná. V semináři po propracování teoretických základů budeme procvičovat postupy s KIP podporující imaginaci. 9

10 Těžiště semináře je v teorii a terapeutických technikách. Podíl zkušenosti je spíše omezen kreslící potřeby si přesto přivezte! Bude možné i diskutovat vybrané případy vašich klientů, u kterých pozorujete omezení ve vnímání cizích nebo vlastních intencí a pocitů. V případě zájmu kontaktujte prosím s předstihem překladatele. S5 KIP jako systém a proces. Jak se ze stavebních kamenů skládá flexibilní metoda. Vede: Harald Ullmann Překlad: Kristina Černá Požadavky: seminář A Max. počet účastníků: 16 Mezi formami terapie užívající vizualizované představy zaujímá KIP zvláštní postavení. Katatymní imaginace se vyznačuje koordinovanou souhrou afektivních, smyslových, symbolických a interaktivních prvků. V průběhu terapie je začleňuje do sekvencí specifických komponent, probíhajících od úvodního pohovoru, přes volbu vhodného motivu až k následnému zpracování. V semináři se stane zřejmým, čím se jednotlivé komponenty liší, a jak jsou do průběhu konkrétní terapie začleňovány. Na strategické úvahy budeme navazovat praktickými cvičeními. Případové materiály z vaší terapeutické praxe jsou vítány. Přivezte si prosím kreslící potřeby. Doporučená literatura: Ullmann H (2012) Zur Gestaltung des therapeutischen Prozesses in der KIP. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 5, pp (viz níže) S6 Leunerovská symbolická konfrontace. Možnosti a hranice při terapii psychosomatických a traumatizovaných pacientů. Vede: Eberhard Wilke Překlad: Lygia Bátovská Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 12 Hanscarl Leuner zavedl do své metody pojem symbolické konfrontace již v roce Rozpoznal totiž jak sílu na konflikt fokusujicí symbolizace, tak i její ochrannou funkci. Teprve později se stal bezprostřední protektivní potenciál této techniky explicitně zřejmý, zejména při práci s psychosomatickými pacienty a při terapii traumatu. V semináři představíme tuto techniku a předvedeme její postupy na klinických příkladech, abychom poté ozřejmili i její hranice. Symbolická konfrontace platila doposud jako technika u traumatizovaných pacientů kontraindikovaná. Uvidíme však, že právě u této skupiny pacientů to může být technika velice účinná. Doporučená literatura: Wilke E (2012) Die KIP in der psychosomatischen Medizin. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 7, pp (viz níže) 10

11 SPOLEČENSKÝ PROGRAM VÝLET LEDNICE Čtvrtek 16. dubna 2015, dopoledne Nabízíme možnost společného výletu do Lednice, plánujeme zajistit prohlídku Lednického zámku, skleníku a zámeckého parku. Výlet proběhne v dopoledních hodinách (cca 9:00-13:00) ve čtvrtek , doprava z Rakvic do Lednice vlastními auty, je to cca 10km. Zájemci o výlet do lednice prosím hlaste se na do předmětu zprávy napište LEDNICE. OCHUTNÁVKA VÍN Pátek 17. dubna 2015, 19:30 hod. K opravdovému zažití atmosféry vinařského kraje určitě patří i smyslové zážitky, pro zájemce nabízíme možnost degustace vín z vinařství Víno Rakvice. Degustace vín zahrnuje ochutnávku cca 8-12 vzorků s výkladem, prohlídku starých vinných sudů, archivu či ležáckého sklepa. Cena je 150 Kč na osobu. SPOLEČENSKÝ VEČER Sobota 18. dubna 2015, 20:30 hod. Společenský večer s cimbálovou muzikou k poslechu i k tanci, v rámci večera raut. Účast na společenském večeru je zahrnuta v konferenčním poplatku. Vřele zveme všechny účastníky. 11

12 ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY Místo konání Všechny semináře se budou konat ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích. O přesných místech konání jednotlivých kurzů budete informováni při registraci. Registrace Čtvrtek 16. dubna :00 15:00 hod. ve vstupní hale penzionu. Vstupní poplatky Jednotný vstupní poplatek zahrnuje účast na plenárních přednáškách, intenzivním semináři A nebo na jednom vybraném speciálním semináři, účast na společenském večeru s rautem, obědy v penzionu Dominant. Vstupní poplatky jsou odstupňovány dle data přihlášení: Členové ČSKIP/SSKIP Nečlenové ČSKIP/SSKIP Do , Kč/ , Kč/ , Kč/ , Kč/ až do zahájení akce 4.500, Kč/ , Kč/181 *Kurz EUR dle ČNB k : 1EURO = 27,695 Kč Ubytování Doporučujeme ubytování přímo v místě konání konference ve Vinařském domě Dominant Rakvice. Zda máte zájem o ubytování volte při registraci. K dispozici jsou třílůžkové pokoje a třílůžkové pokoje s jednou až dvěma přistýlkami. Ubytovací kapacita je dostatečná pro všechny účastníky při plné obsazenosti pokojů, prosíme dohodněte se předem s kolegy s kým chcete být ubytováni a uveďte jména svých spolubydlících v přihlášce. Cena ubytování na pevném lůžku je 550 Kč/noc, cena ubytování na přistýlce je 450 Kč/noc. Ceny zahrnují snídani. Vinařský dům Dominant, Kopce 912, Rakvice 69103, Pokud preferujete ubytování mimo místo konání semináře, v okolí najdete dostatek vhodných ubytovacích zařízení. Jak se na seminář dostanete GPS: N ', E ' Autem: Po dálnici D2, ve směru od Brna využijte sjezd 25 Hustopeče, dále pokračujte po státní směr Břeclav cca 12 km přes obec Starovičky, až k ke kruhovému objezdu, odbočte na Rakvice. Ze směru od Bratislavy zvolte sjezd 41 u Podivína, pokračujte po státní dále směr Hustopeče, minete odbočku na Rakvice, dojedete asi o kilometr dál na kruhový objezd a až tam odbočíte na Rakvice. Celkem od sjezdu z dálnice je to asi 5km. Dále podjedete železniční trať, v Rakvicích první odbočkou doprava, dále budeme značit šipkami. Vinařský dům se nachází skutečně uprostřed vinohradu, cesta je panelová, případně štěrková. 12

13 Budova Vinařského domu Dominant tvoří dominantu celému okolí, je z daleka vidět. Vlakem: Železniční zastávka Rakvice je v blízkosti penzionu, zastavuje zde většina osobních vlaků na trati Brno Břeclav. Vaše dotazy rádi zodpovíme na: Aktualizované informace o semináři: mobil:

14 DOCENTI Běťák Ludvík, PhDr. psycholog, psychoterapeut docent ČSKIP, Dykova 397/26, CZ Brno, Linke-Stillger Ulrike, Dipl.-Psych. psycholožka, psychoterapeutka docentka AGKB a SITP, Schloßbergstraße 96, D Blieskastel, Sannwald Renate, Dr. med. pedopsychiatryně v soukromé praxi docentka AGKB, Pertisauer Weg 41, D Berlin, Steiner Beate, Dipl.-Psych. psycholožka, psychoanalytička v soukromé praxi docentka AGKB, Liebigstrasse 13a, D Darmstadt, Stigler Michael, Doc. Dr.med. psychiatr, psychoterapeut v soukromé praxi docent SAGKB, ČSKIP, Rue Mauborget 12, CH-1003 Lausanne Teichmann Peter, Dipl.-Psych. psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi docent AGKB, ÖGATAP a SSKIP, Am Bäkaquell 13, D Berlin, Ullmann Harald, Dr. med. internista, neurolog, specialista pro psychoterapeutickou medicínu psychoanalýzu v soukromé praxi docent AGKB, ČSKIP, Nowackanlage 15, D Karlsruhe, Vlček Pelková Lucie, PhDr. Ph.D. psycholožka, psychoterapeutka docentka ČSKIP, Psychiatrická klinika VFN, Ke Karlovu 11, CZ Praha Wilke Eberhard, Dr. med. přednosta Curtius-Klinik, internista, specialista pro psychosomatickou medicínu a psychoterapii prezident IGKB, docent AGKB, Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Neue Kampstraße 2, D Bad Malente-Gremsmühlen 14

15 SPOLUVEDENÍ, DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ Brodová Lea, MUDr. Pedopsychiatrině, výcviková terapeutka Centrum rodinné terapie, pavilon 15, FN Motol, V úvalu, Praha 5 Pokorný Dan, Doc., RNDr. docent experimentální psychoterapie Klinika psychosomatické medicíny a psychoterapie, Univerzita Ulm, Einstein-Allee 23, D Ulm PŘEKLADATELÉ Lygia Bátovská, Luděk Běťák, Lea Brodová, Kristina Černá, Petr Patočka, Dan Pokorný, Světlana Žuchová PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE Marta Beníčková, Luděk Běťák, Lea Brodová, Jan Dufek, Martin Holub, Lenka Chválová, Robert Kulísek, Lucie Vlček Pelková, Dan Pokorný, Vladimír Straka 15

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2015. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2015. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2015 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážení a milí členové ČSKIP, zdravíme Vás v roce 2015, přejeme

Více

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2009. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2009. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2009 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, předně přejeme

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie"

Smlouva o účasti ve výcviku Umění terapie Systemický přístup profesionálně od roku 1990 Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie" Smluvní strany Organizátor Účastník Název GI system s.r.o. Jméno Sídlo Praha 4, Šátalská 14/901 Bydliště Zástupce

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 24. a 25. 10. 2012 v hotelu Kraví hora v Bořeticích

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 24. a 25. 10. 2012 v hotelu Kraví hora v Bořeticích Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 24. a 25. 10. 2012 v hotelu Kraví hora v Bořeticích Vážení, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na čtvrtý ročník Semináře ČSVE, který

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 (tzv. zkouška druhého stupně) Intenzivní dvoudenní školení zakončené vědomostním testem a senzorickou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XLVII. Dny nukleární medicíny

XLVII. Dny nukleární medicíny XLVII. Dny nukleární medicíny K O N G R E S S M E Z I N Á R O D N Í Ú Č A S T Í Havlíčkův Brod, 8. 10. září 2010 KULTURNÍ DŮM OSTROV Foto: Ing. Vladimír Kunc p o ř á d a n é Výborem České společnosti nukleární

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Technika psychoanalytické psychoterapie

Technika psychoanalytické psychoterapie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Sekce individuální psyhoanalytické psychoterapie Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov nabízí klinicky pracujícím kolegům z oborů psychiatrie, psychologie

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

ERGOTERAPIE 2008. Termín konání: 24.- 25. 10. 2008 Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1

ERGOTERAPIE 2008. Termín konání: 24.- 25. 10. 2008 Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1 Dovolujeme si Vás srdečněpozvat na 20. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci s mezinárodní účastí, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů ERGOTERAPIE 2008 Termín konání: 24.- 25. 10. 2008

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY VE WROCLAWI FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXXI. MEZINÁRODNÍ

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Základy psychoanalytické teorie

Základy psychoanalytické teorie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov zve své kandidáty ve výcviku i kolegy z oborů psychiatrie, psychologie, spřízněných pomáhajících profesí a studenty

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více