ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,"

Transkript

1 ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní už 17. mezinárodní seminář pro KIP proběhne ve zcela nové lokalitě. Rozhodli jsme se pro změnu tradičního místa konání a ze Žďáru nad Sázavou se přesouváme na jižní Moravu, do Rakvic. Zde chceme využít komornějšího, ale kapacitou dostačujícího penzionu Dominant, který nám doufejme poskytne příjemné prostředí pro semináře, bydlení, společnou zábavu, dobré jídlo a pití. Věříme, že se Vám na novém místě bude líbit. Budeme mnohem blíže Slovensku, těšíme se na hojnou účast kolegů ze Slovenské společnosti pro KIP. Se změnou lokality souvisí také změna tradičního formátu konference, rozhodli jsme se dát větší prostor společnému setkávání se na plenárních přednáškách, kterých bude více na úkor tradičních T seminářů. Jsme rádi, že můžeme opět přivítat zahraniční lektory, kteří nás seznámí s aktuálními tématy týkajícími se KIP v plenárních přednáškách a ve speciálních seminářích. Přivítáme Michaela Stiglera, kterého mnozí dobře známe z tradičních seminářů Kutiny, nyní osloví širší publikum s plenární přednáškou a speciálním seminářem k tématu práce s hraničními pacienty. Zahraničním docentem v tom nejlepším slova smyslu, ale přitom česky mluvícím je Dan Pokorný, který ve spolupráci s Michaelem Stiglerem přednese přednášku na téma výsledků psychoterapeutického výzkumu v KIP. Renate Sannwald shrne v přednášce nejnovější vývoj v KIP u dětí a mladistvých, povede speciální seminář o neobvyklých rodinných uspořádáních. Beate Steiner bude rozvíjet téma terapie traumatu v plenární přednášce a následně i ve speciálním semináři. Ulrike Linke Stillger povede seminář na téma vztahové vazby a mentalizace, Harald Ullmann přispěje seminářem na téma KIP jako systém a proces, Eberhard Wilke povede seminář o Leunerovské symbolické konfrontaci v kontextu práce s psychosomatickými a traumatizovanými pacienty. Předpokládáme konání 2 základních A seminářů (v závislosti na počtu přihlášených), které povedou Peter Teichmann a Lucie Vlček Pelková. Z absolventů základního A semináře vznikne výcviková skupina, která bude fungovat v Praze, pod záštitou Lucie Vlček Pelkové. Rozhodli jsme se podobně jako při organizaci posledního mezinárodního semináře ve Žďáru nad Sázavou, že zahrneme do ceny konference také stravování, obědy a večeře v průběhu semináře budou v ceně. Je to z toho důvodu, abychom co nejlépe využili časový rámec, který máme k dispozici a aby účastníci konference zbytečně neztráceli čas hledáním stravovacích zařízení. Očekáváme, že kvalita stravování bude výborná a vyváží omezený výběr jídel. Vřele doporučujeme ubytování ve vinařském domě Dominant, tedy v místě konání semináře. Penzion má dostatečnou kapacitu pro ubytování všech účastníků, ubytování je cenově dostupné, včetně snídaně. Ubytování v místě umožňuje plně si užít také společné večery, při kterých doufejme uslyšíme také moravské písně v podání našich kolegů a zároveň vynikajících hudebníků a zpěváků Luďka Běťáka a Robina Kulíska. Atraktivní prostředí vinařské oblasti přímo vybízí k výletům po okolí, doporučujeme přicestovat o den dříve či prodloužit pobyt a prohlédnout si například Mikulov či lednickovaltický areál, pokořit Pálavu. Ve čtvrtek dopoledne nabízíme pro zájemce společný výlet do Lednice, kde zajistíme prohlídku zámku a skleníku.pokud se budete chtít výletu zúčastnit, napište to do poznámky v přihlášce. Počítáme s dopravou vlastními auty. Zveme Vás k účasti na semináři, těšíme se na setkání s Vámi! Za ČSKIP Jan Dufek

2 K PRŮBĚHU SEMINÁŘE Zájemci o mezinárodní seminář v Rakvicích se mohou zúčastnit plenárních přednášek úvodního semináře A nebo vybraného speciálního semináře kandidátského pohovoru nebo terapeutického kolokvia V ceně semináře jsou zahrnuty také káva a drobné občerstvení o přestávkách společenský večer s hudbou a rautem obědy v průběhu semináře Upozornění a doporučení Výcvik v KIP je založen na stupňovitém systému vzdělávání. Respektujte proto prosím uváděné předpoklady pro účast v seminářích. Doporučujeme opakované absolvování seminářů různých úrovní. Přihlašování probíhá elektronicky, odkaz na přihlášku naleznete na stránkách společnosti Registrační formulář automaticky nabízí semináře, na které se můžete přihlásit na základě již absolvovaných seminářů. Kapacita je omezená, a proto se předem omlouváme těm, které budeme muset z tohoto důvodu odmítnout. Intenzivní seminář A je úvodem do imaginativní terapie, a je určen zájemcům o vzdělávání a výcvik v této metodě. Doporučujeme, aby se účastníci, kteří jsou v blízkém přátelském nebo partnerském vztahu, nehlásili do stejného semináře, resp. aby v rámci semináře nepracovali v téže malé skupině. Otevřenost, která je předpokladem práce skupin, je možná jen tehdy, pokud si každý účastník může být jist, že vše, co při výcviku probíhá, je důvěrné. Přísné dodržování mlčenlivosti je proto samozřejmou povinností. Doporučujeme všem účastníkům, aby si do seminářů přinesli pomůcky na kreslení a případně i diktafon. Organizátoři si vyhrazují právo provést změnu v programu podle počtu přihlášených účastníků, např. otevřít další semináře anebo v případě neúčasti některého z docentů zajistit náhradního lektora. Aktualizované informace najdete na Seminář budeme akreditovat u AKP ČR do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a bude garantován i ČLK a zařazen do kontinuálního vzdělávání lékařů. Účastníci obdrží certifikát o účasti. 2

3 ČASOVÝ ROZVRH ČTVRTEK 16. DUBNA :00 Zahájení 15:30-19:00 Plenární přednášky 20:00-21:00 Valné shromáždění ČSKIP 21:00-22:00 Kandidátské pohovory a terapeutická kolokvia PÁTEK 17. DUBNA :00-12:30 Plenární přednášky 14:30-17:30 Intenzivní a speciální semináře 19:30 Ochutnávka vín SOBOTA 18. DUBNA :00-13:00 Intenzivní a speciální semináře 15:00-19:00 Intenzivní a speciální semináře 20:30 Společenský večer NEDĚLE 19. DUBNA :00-13:00 Intenzivní a speciální semináře 3

4 ČLENSKÁ SCHŮZE ČSKIP A SSKIP Čtvrtek 16. dubna 2015, 20:00-21:00 hod. Předsednictvo ČSKIP svolává na čtvrtek ve členskou schůzi České společnosti pro KIP, srdečně zveme všechny členy ČSKIP i hosty ze SSKIP k účasti. Na programu schůze bude především schvalování nových stanov společnosti v podobě, která vyhovuje novému občanskému zákoníku, zpráva o hospodaření. Další návrhy pro členskou schůzi můžete posílat na adresu předsednictva Schůze nebude volební, mandát předsednictva trvá ještě dva roky. KANDIDÁTSKÉ POHOVORY A TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA Čtvrtek 16. dubna 2015, 21:00-22:00 hod. KANDIDÁTSKÉ POHOVORY Dvojice docentů budou sestaveny podle počtu zájemců o pohovory. Docenty si zájemci sami nevolí. Místo konání kandidátských pohovorů bude oznámeno přihlášeným zájemcům při registraci. Počítejte také s možnou změnou termínu pohovorů vzhledem k počtu přihlášených. TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA Zájemci o složení kolokvia mohou zaslat své práce dvojici KIP docentů dle vlastní volby a domluvy s nimi. Kolokviální práce zašlete nejpozději do 15. března 2015, abyste mohli být včas upozorněni na případná doplnění. Kopie potvrzení o celkovém psychoterapeutickém vzdělání, jak to stanoví vzdělávací řád, přiložte ke kolokviální práci. Kolokvium je veřejné pro omezený počet zájemců. Chcete-li se ho jako posluchači zúčastnit, přihlaste se prosím při registraci. 4

5 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Čtvrtek 16. dubna 2015, 15:30-19:00 Plenární přednáška 1 Renate Sannwald Novější vývojové směry v KIP u dětí a mladistvých. Překlad: Lygie Bátovská V této přednášce představíme šest novějších trendů v KIP u dětí a mladistvých: 1. Imaginace jako psychodiagnostický nástroj při práci s dětmi a mladistvými. 2. Práce se symbolem a imaginací. 3. KIP u duševně postižených dětí a mladistvých. 4. Terapeutické přístupy v KIP u specifických poruch dětí a mladistvých. 5. KIP v práci s rodiči a rodinou. 6. KIP v lůžkové péči a ve stacionáři. Přednáška se obrací na všechny profesní skupiny pracující s dětmi, mladistvými a jejich rodiči, i na zájemce z řad psychoterapeutů pro dospělé. Plenární přednáška 2 Beate Steiner Co se stane, když rodiče nejsou dost dobří? Překlad: Petr Patočka Přednáška je věnována roli rodičů a vychovatelů při vzniku narcistně neurotických a hraničních součástí psychických onemocnění. Tyto součásti jsou chápány jako pokus o zpracování traumatizujícího selhání a omezení, doprovázených masivními konflikty studu a viny. V tomto kontextu teoreticky vymezíme dalekosáhlý vliv vnitřního kritika soudce pokořovatele, nutícího dítě stále více se odcizovat sobě samému. A také prakticky, na klinických kazuistikách ukážeme, jak mohou být v rámci psychoterapie pomocí specifických imaginací nadjáské introjekty zpřístupněny a verbalizovány. Doporučená literatura: Steiner B (2013) Symbolisierung des»inneren Richters«in der therapeutischen Imagination. In: Steiner B, Bahrke U (Hrsg.): Der»innere Richter«im Einzelnen und in der Kultur. Psychosozial-Verlag, Gießen. pp Steiner B (2008) Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten. Imagination 30 (4) pp

6 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Pátek 17. dubna 2015, 9:00-12:30 hod. Plenární přednáška 3 Dan Pokorný, Michael Stigler Proč a jak je KIP účinná generický model dynamiky imaginace. A také o tom, jak psychoterapeutický výzkum ztratil svou vědeckou nevinnost. V této přednášce shrneme výsledky empirických studií o účinných ingrediencích terapeuticky doprovázené imaginace, ke kterým náleží primární proces, emoce, vztahová schémata, vztahové reprezentace a mechanismus přesunutí. Navrhneme generický model dynamiky imaginace, v němž jsou tyto ingredience integrovány. Podáme zprávu o třech aktuálních studiích: o případové studii ke vztahovým vzorcům s reálnými a imaginovanými objekty (Stigler et al.), o randomizované klinické studii o účinnosti KIP v dimenzi jisté vazby (Masla et al.) a o probíhající studii k proceduře strom a snový strom L. Běťáka. Závěrem se chceme zamyslet nad konflikty mezi teoretickými, terapeutickými a politickými zájmy v psychoterapeutickém výzkumu. Stigler M, Pokorny D (2012) Eine Dekade der KIP Forschung im Überblick. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 4, pp (viz níže) Wilke E (2012) Behandlungsergebnisse der KIP. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 17, pp (viz níže) Plenární přednáška 4 Michael Stigler Jak DSM ztratila svou komerční nevinnost. A také o tom, jak neoliberální management vede ke korozi osobnosti. Překlad: Dan Pokorný Diagnosticko-statistický manuál DSM-III (1980) přinesl novinky v oblasti psychiatrické diagnostiky, které v následujících letech změnily postavení psychiatrie a psychiatrů ve společnosti. Tak jako nikdy předtím definice v DMS získaly na váze, což především farmaceutický průmysl dokázal přesně rozpoznat a využít. A naopak, Nový Management globálních koncernů a jejich napodobitelů na klinikách, školách a univerzitách dnes hrozí zatěžovat podstatným způsobem psychiku v instituci zaměstnaných jedinců. 6

7 INTENZIVNÍ SEMINÁŘE Pátek 17. dubna až neděle 19. dubna 2015 Maximální počet účastníků v intenzivních seminářích je 15 osob, neurčí-li vedoucí jinak. A Úvodní seminář (skupina 1) Úvod do katatymně imaginativní psychoterapie. Vede: Peter Teichmann Překlad a spoluvedení: Lea Brodová Do tohoto úvodního semináře zveme všechny, kdo se chtějí s katatymně imaginativní psychoterapií na vlastní duši setkat. Seminář je otevřen zájemcům, pracovníkům i studentům všech oborů. Vítáni jsou jak ti, kteří chtějí po tomto úvodním semináři pokračovat v systematickém dlouhodobém výcviku v KIP (viz tak ti, kdo si zde chtějí rozšířit svůj přehled o spektru psychoterapeutických metod. V případě dostatečného počtu zájemců uspořádáme druhý A seminář: A Úvodní seminář (skupina 2) Vede: Lucie Vlček Pelková Semináře typu B a C na konferenci nebudou. Doporučená literatura k seminářům základní řady: H. Leuner, E. Wilke: Katatymně imaginativní psychoterapie, Portál, Praha H. Leuner: Lehrbuch der Katathym-Imaginativen Psychotherapie. 3. Aufl., Huber, Bern H. Ullmann, E. Wilke (eds.): Handbuch Katathym-Imaginative Psychotherapie, Huber, Bern E. D. Uhrová: Imaginácia ako zrkadlo. Psychoprof, Nové Zámky M. Bürgi-Kraus, L. Kottje-Birnbacherová, I. Reichmannová, E. Wilke (eds): Vývoj v imaginaci imaginativní vývoj, Vydavatelství a nakladatelství MAJ, Ostrava

8 SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE Pátek 17. dubna až neděle 19. dubna Předpokladem účasti ve speciálních seminářích je absolvování seminářů A až C2 (není-li uvedeno jinak). S1 Hraniční, psychotická a neurotická struktura v imaginaci. Sebezkušenost vlastních vnitřních podílů této povahy a specifické terapeutické techniky. Vede: Michael Stigler Překlad: Dan Pokorný Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 12 V tomto semináři chceme cestou sebezkušenosti prozkoumávat naše vlastní hraniční, psychotické a neurotické podíly. K tomuto prozkoumávání jsme motivováni skutečností, že způsob snění v KIP u pacientů s rozdílnými úrovněmi struktury není totožný. To nám pomáhá při strukturní diagnóze, ale je to však pro nás i výzvou k diferencovaným terapeutickým postojům a intervencím. Cílem semináře je rozšířit pole našeho sebepoznání o běžně jen těžko přístupné oblasti a zvýšit naši citlivost pro zvláštnosti terapeutického přístupu k pacientům s různými strukturami osobnosti. S2 Rodinný model v imaginativní psychoterapii. Neobvyklá rodinné uspořádání. Vede: Renate Sannwald Překlad: Světlana Žuchová Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 16 Rodinný model v imaginativní psychoterapii (E. Klessmann 1990) otevírá ve výcviku možnost, v uspořádání podobném rodině znovuprožívat sebezkušenost obdobnou jako v dětství, a následně ji zkoumat z perspektivy systemické a analytické dimenze. Ve skupinkách po čtyřech účastnících budou vždy dva v dětské roli imaginovat k daným vhodným motivům, a druzí dva v terapeutické roli zároveň převezmou roli rodičů. Rodiče si svou úlohu pokud možno rozdělí tak, aby se navzájem co nejlépe doplňovali. Z průběhu cvičení pak vyplyne rodinná dynamika systému. Cvičení v tomto semináři budou založena na neobvyklých rodinných uspořádáních, jako je rodina typu dítě s jedním rodičem a jedním prarodičem (rodina svaté Anny samotřetí, která podle apokryfů byla matkou Marie a babičkou Ježíše), doplněné rodiny (typu patchwork) nebo rodiny s dvěma homosexuálními rodiči. Cílem cvičení je zlepšit možnost vcítění se do takových rodinných situací. Zároveň to nabízí možnost, procvičovat zacházení s párovými a rodinnými imaginacemi ve vlastní běžné terapeutické praxi. 8

9 Doporučená literatura: Leuner H, Horn G, Klessmann E (1997/2006) Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München. Horn G, Sannwald R, Wienand F (2006) Katathym-Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München. Leuner H, Horn G, Klessmann E (1983/2012) Guided Affective Imagery with Children and Adolescents. Springer, New-York. ISBN S3 "Nemilosrdný soudce". Podlomení vitality ze strany nadjá a konstelací jáského ideálu. Vede: Beate Steiner Překlad: Petr Patočka Požadavky: Semináře A až C2 Max. počet účastníků: 15 Vynucené zvnitřnění nabídek rigidního rodičovského nadjá a silného jáského ideálu vede v průběhu dětského vývoje k nejrůznějším formám úhybných strategií až k postupujícímu podlomení vitality, zneživotnění. V denním snu se znehodnocující, obviňující a zostuzující introjektové součásti prezentují ve formě nejrůznějších symbolických objektů. V semináři půjde o to, hledat psychoterapeutické možnosti, jak ničivou moc těchto introjektů oslabit. Na základě klinických zkušeností i nových teoretických a klinických výzkumů budou mít účastnice a účastníci semináře možnost poznat, proč technika zneškodnění může být psychoterapeuticky smysluplným postupem k oživení a znovuzískávání vitality. Prosím, přineste si věci na kreslení. Doporučená literatura: Steiner B (2013) Symbolisierung des»inneren Richters«in der therapeutischen Imagination. In: Steiner B, Bahrke U (Hrsg.): Der»innere Richter«im Einzelnen und in der Kultur. Psychosozial-Verlag, Gießen. pp Steiner B (2008) Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten. Imagination 30 (4) pp S4 Vývoj vazby a mentalizace. Teoretické základy a použití v KIP. Vede: Ulrike Linke-Stillger Překlad: Ludvík Běťák Požadavky: seminář A Max. počet účastníků: 16 Během posledních let získal koncept mentalizace velký význam pro psychoterapii. Mentalizujeme, když si uvědomujeme psychický stav, náš vlastní nebo druhých. Schopnost mentalizace není vrozená, ale během vývoje se postupně získává. Ne vždy se to ale zdaří. KIP je metoda pro rozvoj mentalizace obzvláště vhodná. V semináři po propracování teoretických základů budeme procvičovat postupy s KIP podporující imaginaci. 9

10 Těžiště semináře je v teorii a terapeutických technikách. Podíl zkušenosti je spíše omezen kreslící potřeby si přesto přivezte! Bude možné i diskutovat vybrané případy vašich klientů, u kterých pozorujete omezení ve vnímání cizích nebo vlastních intencí a pocitů. V případě zájmu kontaktujte prosím s předstihem překladatele. S5 KIP jako systém a proces. Jak se ze stavebních kamenů skládá flexibilní metoda. Vede: Harald Ullmann Překlad: Kristina Černá Požadavky: seminář A Max. počet účastníků: 16 Mezi formami terapie užívající vizualizované představy zaujímá KIP zvláštní postavení. Katatymní imaginace se vyznačuje koordinovanou souhrou afektivních, smyslových, symbolických a interaktivních prvků. V průběhu terapie je začleňuje do sekvencí specifických komponent, probíhajících od úvodního pohovoru, přes volbu vhodného motivu až k následnému zpracování. V semináři se stane zřejmým, čím se jednotlivé komponenty liší, a jak jsou do průběhu konkrétní terapie začleňovány. Na strategické úvahy budeme navazovat praktickými cvičeními. Případové materiály z vaší terapeutické praxe jsou vítány. Přivezte si prosím kreslící potřeby. Doporučená literatura: Ullmann H (2012) Zur Gestaltung des therapeutischen Prozesses in der KIP. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 5, pp (viz níže) S6 Leunerovská symbolická konfrontace. Možnosti a hranice při terapii psychosomatických a traumatizovaných pacientů. Vede: Eberhard Wilke Překlad: Lygia Bátovská Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 12 Hanscarl Leuner zavedl do své metody pojem symbolické konfrontace již v roce Rozpoznal totiž jak sílu na konflikt fokusujicí symbolizace, tak i její ochrannou funkci. Teprve později se stal bezprostřední protektivní potenciál této techniky explicitně zřejmý, zejména při práci s psychosomatickými pacienty a při terapii traumatu. V semináři představíme tuto techniku a předvedeme její postupy na klinických příkladech, abychom poté ozřejmili i její hranice. Symbolická konfrontace platila doposud jako technika u traumatizovaných pacientů kontraindikovaná. Uvidíme však, že právě u této skupiny pacientů to může být technika velice účinná. Doporučená literatura: Wilke E (2012) Die KIP in der psychosomatischen Medizin. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 7, pp (viz níže) 10

11 SPOLEČENSKÝ PROGRAM VÝLET LEDNICE Čtvrtek 16. dubna 2015, dopoledne Nabízíme možnost společného výletu do Lednice, plánujeme zajistit prohlídku Lednického zámku, skleníku a zámeckého parku. Výlet proběhne v dopoledních hodinách (cca 9:00-13:00) ve čtvrtek , doprava z Rakvic do Lednice vlastními auty, je to cca 10km. Zájemci o výlet do lednice prosím hlaste se na do předmětu zprávy napište LEDNICE. OCHUTNÁVKA VÍN Pátek 17. dubna 2015, 19:30 hod. K opravdovému zažití atmosféry vinařského kraje určitě patří i smyslové zážitky, pro zájemce nabízíme možnost degustace vín z vinařství Víno Rakvice. Degustace vín zahrnuje ochutnávku cca 8-12 vzorků s výkladem, prohlídku starých vinných sudů, archivu či ležáckého sklepa. Cena je 150 Kč na osobu. SPOLEČENSKÝ VEČER Sobota 18. dubna 2015, 20:30 hod. Společenský večer s cimbálovou muzikou k poslechu i k tanci, v rámci večera raut. Účast na společenském večeru je zahrnuta v konferenčním poplatku. Vřele zveme všechny účastníky. 11

12 ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY Místo konání Všechny semináře se budou konat ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích. O přesných místech konání jednotlivých kurzů budete informováni při registraci. Registrace Čtvrtek 16. dubna :00 15:00 hod. ve vstupní hale penzionu. Vstupní poplatky Jednotný vstupní poplatek zahrnuje účast na plenárních přednáškách, intenzivním semináři A nebo na jednom vybraném speciálním semináři, účast na společenském večeru s rautem, obědy v penzionu Dominant. Vstupní poplatky jsou odstupňovány dle data přihlášení: Členové ČSKIP/SSKIP Nečlenové ČSKIP/SSKIP Do , Kč/ , Kč/ , Kč/ , Kč/ až do zahájení akce 4.500, Kč/ , Kč/181 *Kurz EUR dle ČNB k : 1EURO = 27,695 Kč Ubytování Doporučujeme ubytování přímo v místě konání konference ve Vinařském domě Dominant Rakvice. Zda máte zájem o ubytování volte při registraci. K dispozici jsou třílůžkové pokoje a třílůžkové pokoje s jednou až dvěma přistýlkami. Ubytovací kapacita je dostatečná pro všechny účastníky při plné obsazenosti pokojů, prosíme dohodněte se předem s kolegy s kým chcete být ubytováni a uveďte jména svých spolubydlících v přihlášce. Cena ubytování na pevném lůžku je 550 Kč/noc, cena ubytování na přistýlce je 450 Kč/noc. Ceny zahrnují snídani. Vinařský dům Dominant, Kopce 912, Rakvice 69103, Pokud preferujete ubytování mimo místo konání semináře, v okolí najdete dostatek vhodných ubytovacích zařízení. Jak se na seminář dostanete GPS: N ', E ' Autem: Po dálnici D2, ve směru od Brna využijte sjezd 25 Hustopeče, dále pokračujte po státní směr Břeclav cca 12 km přes obec Starovičky, až k ke kruhovému objezdu, odbočte na Rakvice. Ze směru od Bratislavy zvolte sjezd 41 u Podivína, pokračujte po státní dále směr Hustopeče, minete odbočku na Rakvice, dojedete asi o kilometr dál na kruhový objezd a až tam odbočíte na Rakvice. Celkem od sjezdu z dálnice je to asi 5km. Dále podjedete železniční trať, v Rakvicích první odbočkou doprava, dále budeme značit šipkami. Vinařský dům se nachází skutečně uprostřed vinohradu, cesta je panelová, případně štěrková. 12

13 Budova Vinařského domu Dominant tvoří dominantu celému okolí, je z daleka vidět. Vlakem: Železniční zastávka Rakvice je v blízkosti penzionu, zastavuje zde většina osobních vlaků na trati Brno Břeclav. Vaše dotazy rádi zodpovíme na: Aktualizované informace o semináři: mobil:

14 DOCENTI Běťák Ludvík, PhDr. psycholog, psychoterapeut docent ČSKIP, Dykova 397/26, CZ Brno, Linke-Stillger Ulrike, Dipl.-Psych. psycholožka, psychoterapeutka docentka AGKB a SITP, Schloßbergstraße 96, D Blieskastel, Sannwald Renate, Dr. med. pedopsychiatryně v soukromé praxi docentka AGKB, Pertisauer Weg 41, D Berlin, Steiner Beate, Dipl.-Psych. psycholožka, psychoanalytička v soukromé praxi docentka AGKB, Liebigstrasse 13a, D Darmstadt, Stigler Michael, Doc. Dr.med. psychiatr, psychoterapeut v soukromé praxi docent SAGKB, ČSKIP, Rue Mauborget 12, CH-1003 Lausanne Teichmann Peter, Dipl.-Psych. psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi docent AGKB, ÖGATAP a SSKIP, Am Bäkaquell 13, D Berlin, Ullmann Harald, Dr. med. internista, neurolog, specialista pro psychoterapeutickou medicínu psychoanalýzu v soukromé praxi docent AGKB, ČSKIP, Nowackanlage 15, D Karlsruhe, Vlček Pelková Lucie, PhDr. Ph.D. psycholožka, psychoterapeutka docentka ČSKIP, Psychiatrická klinika VFN, Ke Karlovu 11, CZ Praha Wilke Eberhard, Dr. med. přednosta Curtius-Klinik, internista, specialista pro psychosomatickou medicínu a psychoterapii prezident IGKB, docent AGKB, Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Neue Kampstraße 2, D Bad Malente-Gremsmühlen 14

15 SPOLUVEDENÍ, DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ Brodová Lea, MUDr. Pedopsychiatrině, výcviková terapeutka Centrum rodinné terapie, pavilon 15, FN Motol, V úvalu, Praha 5 Pokorný Dan, Doc., RNDr. docent experimentální psychoterapie Klinika psychosomatické medicíny a psychoterapie, Univerzita Ulm, Einstein-Allee 23, D Ulm PŘEKLADATELÉ Lygia Bátovská, Luděk Běťák, Lea Brodová, Kristina Černá, Petr Patočka, Dan Pokorný, Světlana Žuchová PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE Marta Beníčková, Luděk Běťák, Lea Brodová, Jan Dufek, Martin Holub, Lenka Chválová, Robert Kulísek, Lucie Vlček Pelková, Dan Pokorný, Vladimír Straka 15

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I.

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu:

Více

Video jako nástroj pomoci. Sborník II. národní konference o VTI. Praha, 9. 10. října 2003

Video jako nástroj pomoci. Sborník II. národní konference o VTI. Praha, 9. 10. října 2003 Video jako nástroj pomoci Sborník II. národní konference o VTI 9. 10. října 2003, Masarykova kolej, Praha 6 první vydání, stran 80 vydal SPIN sdružení pro videotrénink interakcí v ČR Ke Kamýku 686/2 142

Více

IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY 15.CELOSTÁTNÍ PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V Liberci 223 15.CELOSTÁTNÍ PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V LIBERCI IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA S.R.O. (PRAHA) A STŘEDISKO KOMPLEXNÍ

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie

Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie Střední zdravotnická škola Praha 10 Ruská 91 Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie Projekt Mobility VETPRO Název projektu: Získávání pedagogických zkušeností a dovedností v odborném

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska

Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska Igor Nosál, Irena Čechová (eds.) Sub projekt PF 134 Inovace služeb a metod práce s ohroženými

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí:

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: fólii průsvitnou na balení knih knižní vzpěry za výhodnou cenu skladové číslo 640-0 Platí od 1. března 2010 do vyprodání zásob. Svařovatelná fólie síly 0,08

Více