ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,"

Transkript

1 ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní už 17. mezinárodní seminář pro KIP proběhne ve zcela nové lokalitě. Rozhodli jsme se pro změnu tradičního místa konání a ze Žďáru nad Sázavou se přesouváme na jižní Moravu, do Rakvic. Zde chceme využít komornějšího, ale kapacitou dostačujícího penzionu Dominant, který nám doufejme poskytne příjemné prostředí pro semináře, bydlení, společnou zábavu, dobré jídlo a pití. Věříme, že se Vám na novém místě bude líbit. Budeme mnohem blíže Slovensku, těšíme se na hojnou účast kolegů ze Slovenské společnosti pro KIP. Se změnou lokality souvisí také změna tradičního formátu konference, rozhodli jsme se dát větší prostor společnému setkávání se na plenárních přednáškách, kterých bude více na úkor tradičních T seminářů. Jsme rádi, že můžeme opět přivítat zahraniční lektory, kteří nás seznámí s aktuálními tématy týkajícími se KIP v plenárních přednáškách a ve speciálních seminářích. Přivítáme Michaela Stiglera, kterého mnozí dobře známe z tradičních seminářů Kutiny, nyní osloví širší publikum s plenární přednáškou a speciálním seminářem k tématu práce s hraničními pacienty. Zahraničním docentem v tom nejlepším slova smyslu, ale přitom česky mluvícím je Dan Pokorný, který ve spolupráci s Michaelem Stiglerem přednese přednášku na téma výsledků psychoterapeutického výzkumu v KIP. Renate Sannwald shrne v přednášce nejnovější vývoj v KIP u dětí a mladistvých, povede speciální seminář o neobvyklých rodinných uspořádáních. Beate Steiner bude rozvíjet téma terapie traumatu v plenární přednášce a následně i ve speciálním semináři. Ulrike Linke Stillger povede seminář na téma vztahové vazby a mentalizace, Harald Ullmann přispěje seminářem na téma KIP jako systém a proces, Eberhard Wilke povede seminář o Leunerovské symbolické konfrontaci v kontextu práce s psychosomatickými a traumatizovanými pacienty. Předpokládáme konání 2 základních A seminářů (v závislosti na počtu přihlášených), které povedou Peter Teichmann a Lucie Vlček Pelková. Z absolventů základního A semináře vznikne výcviková skupina, která bude fungovat v Praze, pod záštitou Lucie Vlček Pelkové. Rozhodli jsme se podobně jako při organizaci posledního mezinárodního semináře ve Žďáru nad Sázavou, že zahrneme do ceny konference také stravování, obědy a večeře v průběhu semináře budou v ceně. Je to z toho důvodu, abychom co nejlépe využili časový rámec, který máme k dispozici a aby účastníci konference zbytečně neztráceli čas hledáním stravovacích zařízení. Očekáváme, že kvalita stravování bude výborná a vyváží omezený výběr jídel. Vřele doporučujeme ubytování ve vinařském domě Dominant, tedy v místě konání semináře. Penzion má dostatečnou kapacitu pro ubytování všech účastníků, ubytování je cenově dostupné, včetně snídaně. Ubytování v místě umožňuje plně si užít také společné večery, při kterých doufejme uslyšíme také moravské písně v podání našich kolegů a zároveň vynikajících hudebníků a zpěváků Luďka Běťáka a Robina Kulíska. Atraktivní prostředí vinařské oblasti přímo vybízí k výletům po okolí, doporučujeme přicestovat o den dříve či prodloužit pobyt a prohlédnout si například Mikulov či lednickovaltický areál, pokořit Pálavu. Ve čtvrtek dopoledne nabízíme pro zájemce společný výlet do Lednice, kde zajistíme prohlídku zámku a skleníku.pokud se budete chtít výletu zúčastnit, napište to do poznámky v přihlášce. Počítáme s dopravou vlastními auty. Zveme Vás k účasti na semináři, těšíme se na setkání s Vámi! Za ČSKIP Jan Dufek

2 K PRŮBĚHU SEMINÁŘE Zájemci o mezinárodní seminář v Rakvicích se mohou zúčastnit plenárních přednášek úvodního semináře A nebo vybraného speciálního semináře kandidátského pohovoru nebo terapeutického kolokvia V ceně semináře jsou zahrnuty také káva a drobné občerstvení o přestávkách společenský večer s hudbou a rautem obědy v průběhu semináře Upozornění a doporučení Výcvik v KIP je založen na stupňovitém systému vzdělávání. Respektujte proto prosím uváděné předpoklady pro účast v seminářích. Doporučujeme opakované absolvování seminářů různých úrovní. Přihlašování probíhá elektronicky, odkaz na přihlášku naleznete na stránkách společnosti Registrační formulář automaticky nabízí semináře, na které se můžete přihlásit na základě již absolvovaných seminářů. Kapacita je omezená, a proto se předem omlouváme těm, které budeme muset z tohoto důvodu odmítnout. Intenzivní seminář A je úvodem do imaginativní terapie, a je určen zájemcům o vzdělávání a výcvik v této metodě. Doporučujeme, aby se účastníci, kteří jsou v blízkém přátelském nebo partnerském vztahu, nehlásili do stejného semináře, resp. aby v rámci semináře nepracovali v téže malé skupině. Otevřenost, která je předpokladem práce skupin, je možná jen tehdy, pokud si každý účastník může být jist, že vše, co při výcviku probíhá, je důvěrné. Přísné dodržování mlčenlivosti je proto samozřejmou povinností. Doporučujeme všem účastníkům, aby si do seminářů přinesli pomůcky na kreslení a případně i diktafon. Organizátoři si vyhrazují právo provést změnu v programu podle počtu přihlášených účastníků, např. otevřít další semináře anebo v případě neúčasti některého z docentů zajistit náhradního lektora. Aktualizované informace najdete na Seminář budeme akreditovat u AKP ČR do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a bude garantován i ČLK a zařazen do kontinuálního vzdělávání lékařů. Účastníci obdrží certifikát o účasti. 2

3 ČASOVÝ ROZVRH ČTVRTEK 16. DUBNA :00 Zahájení 15:30-19:00 Plenární přednášky 20:00-21:00 Valné shromáždění ČSKIP 21:00-22:00 Kandidátské pohovory a terapeutická kolokvia PÁTEK 17. DUBNA :00-12:30 Plenární přednášky 14:30-17:30 Intenzivní a speciální semináře 19:30 Ochutnávka vín SOBOTA 18. DUBNA :00-13:00 Intenzivní a speciální semináře 15:00-19:00 Intenzivní a speciální semináře 20:30 Společenský večer NEDĚLE 19. DUBNA :00-13:00 Intenzivní a speciální semináře 3

4 ČLENSKÁ SCHŮZE ČSKIP A SSKIP Čtvrtek 16. dubna 2015, 20:00-21:00 hod. Předsednictvo ČSKIP svolává na čtvrtek ve členskou schůzi České společnosti pro KIP, srdečně zveme všechny členy ČSKIP i hosty ze SSKIP k účasti. Na programu schůze bude především schvalování nových stanov společnosti v podobě, která vyhovuje novému občanskému zákoníku, zpráva o hospodaření. Další návrhy pro členskou schůzi můžete posílat na adresu předsednictva Schůze nebude volební, mandát předsednictva trvá ještě dva roky. KANDIDÁTSKÉ POHOVORY A TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA Čtvrtek 16. dubna 2015, 21:00-22:00 hod. KANDIDÁTSKÉ POHOVORY Dvojice docentů budou sestaveny podle počtu zájemců o pohovory. Docenty si zájemci sami nevolí. Místo konání kandidátských pohovorů bude oznámeno přihlášeným zájemcům při registraci. Počítejte také s možnou změnou termínu pohovorů vzhledem k počtu přihlášených. TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA Zájemci o složení kolokvia mohou zaslat své práce dvojici KIP docentů dle vlastní volby a domluvy s nimi. Kolokviální práce zašlete nejpozději do 15. března 2015, abyste mohli být včas upozorněni na případná doplnění. Kopie potvrzení o celkovém psychoterapeutickém vzdělání, jak to stanoví vzdělávací řád, přiložte ke kolokviální práci. Kolokvium je veřejné pro omezený počet zájemců. Chcete-li se ho jako posluchači zúčastnit, přihlaste se prosím při registraci. 4

5 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Čtvrtek 16. dubna 2015, 15:30-19:00 Plenární přednáška 1 Renate Sannwald Novější vývojové směry v KIP u dětí a mladistvých. Překlad: Lygie Bátovská V této přednášce představíme šest novějších trendů v KIP u dětí a mladistvých: 1. Imaginace jako psychodiagnostický nástroj při práci s dětmi a mladistvými. 2. Práce se symbolem a imaginací. 3. KIP u duševně postižených dětí a mladistvých. 4. Terapeutické přístupy v KIP u specifických poruch dětí a mladistvých. 5. KIP v práci s rodiči a rodinou. 6. KIP v lůžkové péči a ve stacionáři. Přednáška se obrací na všechny profesní skupiny pracující s dětmi, mladistvými a jejich rodiči, i na zájemce z řad psychoterapeutů pro dospělé. Plenární přednáška 2 Beate Steiner Co se stane, když rodiče nejsou dost dobří? Překlad: Petr Patočka Přednáška je věnována roli rodičů a vychovatelů při vzniku narcistně neurotických a hraničních součástí psychických onemocnění. Tyto součásti jsou chápány jako pokus o zpracování traumatizujícího selhání a omezení, doprovázených masivními konflikty studu a viny. V tomto kontextu teoreticky vymezíme dalekosáhlý vliv vnitřního kritika soudce pokořovatele, nutícího dítě stále více se odcizovat sobě samému. A také prakticky, na klinických kazuistikách ukážeme, jak mohou být v rámci psychoterapie pomocí specifických imaginací nadjáské introjekty zpřístupněny a verbalizovány. Doporučená literatura: Steiner B (2013) Symbolisierung des»inneren Richters«in der therapeutischen Imagination. In: Steiner B, Bahrke U (Hrsg.): Der»innere Richter«im Einzelnen und in der Kultur. Psychosozial-Verlag, Gießen. pp Steiner B (2008) Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten. Imagination 30 (4) pp

6 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Pátek 17. dubna 2015, 9:00-12:30 hod. Plenární přednáška 3 Dan Pokorný, Michael Stigler Proč a jak je KIP účinná generický model dynamiky imaginace. A také o tom, jak psychoterapeutický výzkum ztratil svou vědeckou nevinnost. V této přednášce shrneme výsledky empirických studií o účinných ingrediencích terapeuticky doprovázené imaginace, ke kterým náleží primární proces, emoce, vztahová schémata, vztahové reprezentace a mechanismus přesunutí. Navrhneme generický model dynamiky imaginace, v němž jsou tyto ingredience integrovány. Podáme zprávu o třech aktuálních studiích: o případové studii ke vztahovým vzorcům s reálnými a imaginovanými objekty (Stigler et al.), o randomizované klinické studii o účinnosti KIP v dimenzi jisté vazby (Masla et al.) a o probíhající studii k proceduře strom a snový strom L. Běťáka. Závěrem se chceme zamyslet nad konflikty mezi teoretickými, terapeutickými a politickými zájmy v psychoterapeutickém výzkumu. Stigler M, Pokorny D (2012) Eine Dekade der KIP Forschung im Überblick. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 4, pp (viz níže) Wilke E (2012) Behandlungsergebnisse der KIP. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 17, pp (viz níže) Plenární přednáška 4 Michael Stigler Jak DSM ztratila svou komerční nevinnost. A také o tom, jak neoliberální management vede ke korozi osobnosti. Překlad: Dan Pokorný Diagnosticko-statistický manuál DSM-III (1980) přinesl novinky v oblasti psychiatrické diagnostiky, které v následujících letech změnily postavení psychiatrie a psychiatrů ve společnosti. Tak jako nikdy předtím definice v DMS získaly na váze, což především farmaceutický průmysl dokázal přesně rozpoznat a využít. A naopak, Nový Management globálních koncernů a jejich napodobitelů na klinikách, školách a univerzitách dnes hrozí zatěžovat podstatným způsobem psychiku v instituci zaměstnaných jedinců. 6

7 INTENZIVNÍ SEMINÁŘE Pátek 17. dubna až neděle 19. dubna 2015 Maximální počet účastníků v intenzivních seminářích je 15 osob, neurčí-li vedoucí jinak. A Úvodní seminář (skupina 1) Úvod do katatymně imaginativní psychoterapie. Vede: Peter Teichmann Překlad a spoluvedení: Lea Brodová Do tohoto úvodního semináře zveme všechny, kdo se chtějí s katatymně imaginativní psychoterapií na vlastní duši setkat. Seminář je otevřen zájemcům, pracovníkům i studentům všech oborů. Vítáni jsou jak ti, kteří chtějí po tomto úvodním semináři pokračovat v systematickém dlouhodobém výcviku v KIP (viz tak ti, kdo si zde chtějí rozšířit svůj přehled o spektru psychoterapeutických metod. V případě dostatečného počtu zájemců uspořádáme druhý A seminář: A Úvodní seminář (skupina 2) Vede: Lucie Vlček Pelková Semináře typu B a C na konferenci nebudou. Doporučená literatura k seminářům základní řady: H. Leuner, E. Wilke: Katatymně imaginativní psychoterapie, Portál, Praha H. Leuner: Lehrbuch der Katathym-Imaginativen Psychotherapie. 3. Aufl., Huber, Bern H. Ullmann, E. Wilke (eds.): Handbuch Katathym-Imaginative Psychotherapie, Huber, Bern E. D. Uhrová: Imaginácia ako zrkadlo. Psychoprof, Nové Zámky M. Bürgi-Kraus, L. Kottje-Birnbacherová, I. Reichmannová, E. Wilke (eds): Vývoj v imaginaci imaginativní vývoj, Vydavatelství a nakladatelství MAJ, Ostrava

8 SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE Pátek 17. dubna až neděle 19. dubna Předpokladem účasti ve speciálních seminářích je absolvování seminářů A až C2 (není-li uvedeno jinak). S1 Hraniční, psychotická a neurotická struktura v imaginaci. Sebezkušenost vlastních vnitřních podílů této povahy a specifické terapeutické techniky. Vede: Michael Stigler Překlad: Dan Pokorný Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 12 V tomto semináři chceme cestou sebezkušenosti prozkoumávat naše vlastní hraniční, psychotické a neurotické podíly. K tomuto prozkoumávání jsme motivováni skutečností, že způsob snění v KIP u pacientů s rozdílnými úrovněmi struktury není totožný. To nám pomáhá při strukturní diagnóze, ale je to však pro nás i výzvou k diferencovaným terapeutickým postojům a intervencím. Cílem semináře je rozšířit pole našeho sebepoznání o běžně jen těžko přístupné oblasti a zvýšit naši citlivost pro zvláštnosti terapeutického přístupu k pacientům s různými strukturami osobnosti. S2 Rodinný model v imaginativní psychoterapii. Neobvyklá rodinné uspořádání. Vede: Renate Sannwald Překlad: Světlana Žuchová Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 16 Rodinný model v imaginativní psychoterapii (E. Klessmann 1990) otevírá ve výcviku možnost, v uspořádání podobném rodině znovuprožívat sebezkušenost obdobnou jako v dětství, a následně ji zkoumat z perspektivy systemické a analytické dimenze. Ve skupinkách po čtyřech účastnících budou vždy dva v dětské roli imaginovat k daným vhodným motivům, a druzí dva v terapeutické roli zároveň převezmou roli rodičů. Rodiče si svou úlohu pokud možno rozdělí tak, aby se navzájem co nejlépe doplňovali. Z průběhu cvičení pak vyplyne rodinná dynamika systému. Cvičení v tomto semináři budou založena na neobvyklých rodinných uspořádáních, jako je rodina typu dítě s jedním rodičem a jedním prarodičem (rodina svaté Anny samotřetí, která podle apokryfů byla matkou Marie a babičkou Ježíše), doplněné rodiny (typu patchwork) nebo rodiny s dvěma homosexuálními rodiči. Cílem cvičení je zlepšit možnost vcítění se do takových rodinných situací. Zároveň to nabízí možnost, procvičovat zacházení s párovými a rodinnými imaginacemi ve vlastní běžné terapeutické praxi. 8

9 Doporučená literatura: Leuner H, Horn G, Klessmann E (1997/2006) Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München. Horn G, Sannwald R, Wienand F (2006) Katathym-Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München. Leuner H, Horn G, Klessmann E (1983/2012) Guided Affective Imagery with Children and Adolescents. Springer, New-York. ISBN S3 "Nemilosrdný soudce". Podlomení vitality ze strany nadjá a konstelací jáského ideálu. Vede: Beate Steiner Překlad: Petr Patočka Požadavky: Semináře A až C2 Max. počet účastníků: 15 Vynucené zvnitřnění nabídek rigidního rodičovského nadjá a silného jáského ideálu vede v průběhu dětského vývoje k nejrůznějším formám úhybných strategií až k postupujícímu podlomení vitality, zneživotnění. V denním snu se znehodnocující, obviňující a zostuzující introjektové součásti prezentují ve formě nejrůznějších symbolických objektů. V semináři půjde o to, hledat psychoterapeutické možnosti, jak ničivou moc těchto introjektů oslabit. Na základě klinických zkušeností i nových teoretických a klinických výzkumů budou mít účastnice a účastníci semináře možnost poznat, proč technika zneškodnění může být psychoterapeuticky smysluplným postupem k oživení a znovuzískávání vitality. Prosím, přineste si věci na kreslení. Doporučená literatura: Steiner B (2013) Symbolisierung des»inneren Richters«in der therapeutischen Imagination. In: Steiner B, Bahrke U (Hrsg.): Der»innere Richter«im Einzelnen und in der Kultur. Psychosozial-Verlag, Gießen. pp Steiner B (2008) Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten. Imagination 30 (4) pp S4 Vývoj vazby a mentalizace. Teoretické základy a použití v KIP. Vede: Ulrike Linke-Stillger Překlad: Ludvík Běťák Požadavky: seminář A Max. počet účastníků: 16 Během posledních let získal koncept mentalizace velký význam pro psychoterapii. Mentalizujeme, když si uvědomujeme psychický stav, náš vlastní nebo druhých. Schopnost mentalizace není vrozená, ale během vývoje se postupně získává. Ne vždy se to ale zdaří. KIP je metoda pro rozvoj mentalizace obzvláště vhodná. V semináři po propracování teoretických základů budeme procvičovat postupy s KIP podporující imaginaci. 9

10 Těžiště semináře je v teorii a terapeutických technikách. Podíl zkušenosti je spíše omezen kreslící potřeby si přesto přivezte! Bude možné i diskutovat vybrané případy vašich klientů, u kterých pozorujete omezení ve vnímání cizích nebo vlastních intencí a pocitů. V případě zájmu kontaktujte prosím s předstihem překladatele. S5 KIP jako systém a proces. Jak se ze stavebních kamenů skládá flexibilní metoda. Vede: Harald Ullmann Překlad: Kristina Černá Požadavky: seminář A Max. počet účastníků: 16 Mezi formami terapie užívající vizualizované představy zaujímá KIP zvláštní postavení. Katatymní imaginace se vyznačuje koordinovanou souhrou afektivních, smyslových, symbolických a interaktivních prvků. V průběhu terapie je začleňuje do sekvencí specifických komponent, probíhajících od úvodního pohovoru, přes volbu vhodného motivu až k následnému zpracování. V semináři se stane zřejmým, čím se jednotlivé komponenty liší, a jak jsou do průběhu konkrétní terapie začleňovány. Na strategické úvahy budeme navazovat praktickými cvičeními. Případové materiály z vaší terapeutické praxe jsou vítány. Přivezte si prosím kreslící potřeby. Doporučená literatura: Ullmann H (2012) Zur Gestaltung des therapeutischen Prozesses in der KIP. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 5, pp (viz níže) S6 Leunerovská symbolická konfrontace. Možnosti a hranice při terapii psychosomatických a traumatizovaných pacientů. Vede: Eberhard Wilke Překlad: Lygia Bátovská Požadavky: A-B2 Max. počet účastníků: 12 Hanscarl Leuner zavedl do své metody pojem symbolické konfrontace již v roce Rozpoznal totiž jak sílu na konflikt fokusujicí symbolizace, tak i její ochrannou funkci. Teprve později se stal bezprostřední protektivní potenciál této techniky explicitně zřejmý, zejména při práci s psychosomatickými pacienty a při terapii traumatu. V semináři představíme tuto techniku a předvedeme její postupy na klinických příkladech, abychom poté ozřejmili i její hranice. Symbolická konfrontace platila doposud jako technika u traumatizovaných pacientů kontraindikovaná. Uvidíme však, že právě u této skupiny pacientů to může být technika velice účinná. Doporučená literatura: Wilke E (2012) Die KIP in der psychosomatischen Medizin. In: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie, Kap. 7, pp (viz níže) 10

11 SPOLEČENSKÝ PROGRAM VÝLET LEDNICE Čtvrtek 16. dubna 2015, dopoledne Nabízíme možnost společného výletu do Lednice, plánujeme zajistit prohlídku Lednického zámku, skleníku a zámeckého parku. Výlet proběhne v dopoledních hodinách (cca 9:00-13:00) ve čtvrtek , doprava z Rakvic do Lednice vlastními auty, je to cca 10km. Zájemci o výlet do lednice prosím hlaste se na do předmětu zprávy napište LEDNICE. OCHUTNÁVKA VÍN Pátek 17. dubna 2015, 19:30 hod. K opravdovému zažití atmosféry vinařského kraje určitě patří i smyslové zážitky, pro zájemce nabízíme možnost degustace vín z vinařství Víno Rakvice. Degustace vín zahrnuje ochutnávku cca 8-12 vzorků s výkladem, prohlídku starých vinných sudů, archivu či ležáckého sklepa. Cena je 150 Kč na osobu. SPOLEČENSKÝ VEČER Sobota 18. dubna 2015, 20:30 hod. Společenský večer s cimbálovou muzikou k poslechu i k tanci, v rámci večera raut. Účast na společenském večeru je zahrnuta v konferenčním poplatku. Vřele zveme všechny účastníky. 11

12 ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY Místo konání Všechny semináře se budou konat ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích. O přesných místech konání jednotlivých kurzů budete informováni při registraci. Registrace Čtvrtek 16. dubna :00 15:00 hod. ve vstupní hale penzionu. Vstupní poplatky Jednotný vstupní poplatek zahrnuje účast na plenárních přednáškách, intenzivním semináři A nebo na jednom vybraném speciálním semináři, účast na společenském večeru s rautem, obědy v penzionu Dominant. Vstupní poplatky jsou odstupňovány dle data přihlášení: Členové ČSKIP/SSKIP Nečlenové ČSKIP/SSKIP Do , Kč/ , Kč/ , Kč/ , Kč/ až do zahájení akce 4.500, Kč/ , Kč/181 *Kurz EUR dle ČNB k : 1EURO = 27,695 Kč Ubytování Doporučujeme ubytování přímo v místě konání konference ve Vinařském domě Dominant Rakvice. Zda máte zájem o ubytování volte při registraci. K dispozici jsou třílůžkové pokoje a třílůžkové pokoje s jednou až dvěma přistýlkami. Ubytovací kapacita je dostatečná pro všechny účastníky při plné obsazenosti pokojů, prosíme dohodněte se předem s kolegy s kým chcete být ubytováni a uveďte jména svých spolubydlících v přihlášce. Cena ubytování na pevném lůžku je 550 Kč/noc, cena ubytování na přistýlce je 450 Kč/noc. Ceny zahrnují snídani. Vinařský dům Dominant, Kopce 912, Rakvice 69103, Pokud preferujete ubytování mimo místo konání semináře, v okolí najdete dostatek vhodných ubytovacích zařízení. Jak se na seminář dostanete GPS: N ', E ' Autem: Po dálnici D2, ve směru od Brna využijte sjezd 25 Hustopeče, dále pokračujte po státní směr Břeclav cca 12 km přes obec Starovičky, až k ke kruhovému objezdu, odbočte na Rakvice. Ze směru od Bratislavy zvolte sjezd 41 u Podivína, pokračujte po státní dále směr Hustopeče, minete odbočku na Rakvice, dojedete asi o kilometr dál na kruhový objezd a až tam odbočíte na Rakvice. Celkem od sjezdu z dálnice je to asi 5km. Dále podjedete železniční trať, v Rakvicích první odbočkou doprava, dále budeme značit šipkami. Vinařský dům se nachází skutečně uprostřed vinohradu, cesta je panelová, případně štěrková. 12

13 Budova Vinařského domu Dominant tvoří dominantu celému okolí, je z daleka vidět. Vlakem: Železniční zastávka Rakvice je v blízkosti penzionu, zastavuje zde většina osobních vlaků na trati Brno Břeclav. Vaše dotazy rádi zodpovíme na: Aktualizované informace o semináři: mobil:

14 DOCENTI Běťák Ludvík, PhDr. psycholog, psychoterapeut docent ČSKIP, Dykova 397/26, CZ Brno, Linke-Stillger Ulrike, Dipl.-Psych. psycholožka, psychoterapeutka docentka AGKB a SITP, Schloßbergstraße 96, D Blieskastel, Sannwald Renate, Dr. med. pedopsychiatryně v soukromé praxi docentka AGKB, Pertisauer Weg 41, D Berlin, Steiner Beate, Dipl.-Psych. psycholožka, psychoanalytička v soukromé praxi docentka AGKB, Liebigstrasse 13a, D Darmstadt, Stigler Michael, Doc. Dr.med. psychiatr, psychoterapeut v soukromé praxi docent SAGKB, ČSKIP, Rue Mauborget 12, CH-1003 Lausanne Teichmann Peter, Dipl.-Psych. psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi docent AGKB, ÖGATAP a SSKIP, Am Bäkaquell 13, D Berlin, Ullmann Harald, Dr. med. internista, neurolog, specialista pro psychoterapeutickou medicínu psychoanalýzu v soukromé praxi docent AGKB, ČSKIP, Nowackanlage 15, D Karlsruhe, Vlček Pelková Lucie, PhDr. Ph.D. psycholožka, psychoterapeutka docentka ČSKIP, Psychiatrická klinika VFN, Ke Karlovu 11, CZ Praha Wilke Eberhard, Dr. med. přednosta Curtius-Klinik, internista, specialista pro psychosomatickou medicínu a psychoterapii prezident IGKB, docent AGKB, Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Neue Kampstraße 2, D Bad Malente-Gremsmühlen 14

15 SPOLUVEDENÍ, DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ Brodová Lea, MUDr. Pedopsychiatrině, výcviková terapeutka Centrum rodinné terapie, pavilon 15, FN Motol, V úvalu, Praha 5 Pokorný Dan, Doc., RNDr. docent experimentální psychoterapie Klinika psychosomatické medicíny a psychoterapie, Univerzita Ulm, Einstein-Allee 23, D Ulm PŘEKLADATELÉ Lygia Bátovská, Luděk Běťák, Lea Brodová, Kristina Černá, Petr Patočka, Dan Pokorný, Světlana Žuchová PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE Marta Beníčková, Luděk Běťák, Lea Brodová, Jan Dufek, Martin Holub, Lenka Chválová, Robert Kulísek, Lucie Vlček Pelková, Dan Pokorný, Vladimír Straka 15

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2015. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2015. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2015 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážení a milí členové ČSKIP, zdravíme Vás v roce 2015, přejeme

Více

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2014. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2014. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2014 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážení a milí členové ČSKIP, zdravíme Vás v roce 2014, přejeme

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, Brno

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, Brno ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno www.cskip.cz 1 Organizace vzdělávání Vzdělávací řád Vzdělávání v katatymně imaginativní

Více

ÚVODEM. Těšíme se na setkání s vámi! Za přípravný výbor semináře. PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD. předsedkyně ČSKIP

ÚVODEM. Těšíme se na setkání s vámi! Za přípravný výbor semináře. PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD. předsedkyně ČSKIP ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé v Čechách, na Moravě a Slovensku! Je mi milou příležitostí pozvat vás opět na společné tvořivé setkání s imaginacemi, které se uskuteční 25. 28.4.

Více

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2011. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2011. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2011 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážení přátelé KIP, zdravím vás všechny jménem výboru ČSKIP

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Vzdělávací řád. Platný pro výcvik zahájený do

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII  Vzdělávací řád. Platný pro výcvik zahájený do Vzdělávací řád Platný pro výcvik zahájený do 1.1.2016 1 Organizace vzdělávání Vzdělávání v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP) řídí Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP)

Více

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2009. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2009. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2009 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, předně přejeme

Více

Zpravodaj Èeská spoleènost pro katatymnì imaginativní psychoterapii I - 2008 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, JIHLAVSKÁ 20 625 00 BRNO, ÈESKÁ REPUBLIKA Vážené a milé kolegynì, vážení a milí kolegové, vstupujeme

Více

ÚVODEM. Za ČSKIP Ludvík Běťák

ÚVODEM. Za ČSKIP Ludvík Běťák ÚVODEM Vážení přátelé, je to neuvěřitelné, ale už je tomu dvacet let, kdy k nám leunerovské imaginativní postupy začaly v soustavné podobě pronikat. A je takřka symbolické, že začátky KIP u nás spadají

Více

ÚVODEM. Vážení přátelé,

ÚVODEM. Vážení přátelé, ÚVODEM Vážení přátelé, Vymknuta z kloubů, doba šílí a jevy a dění kolem nás někdy již pro rozum zůstávají neuchopitelné. A tak je potřeba jít na to odjinud vrátit se k jednoduchosti, názornosti, důvěře,

Více

ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODEM. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové, Letošní již 19. mezinárodní seminář pro KIP se uskuteční v nové lokalitě, v krásném prostředí Hospitalu Kuks, který patří k nejvýznamnějším barokním památkám střední

Více

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2012. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2012. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2012 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Milí přátelé! Zdravím vás všechny, též jménem členů výboru

Více

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2010. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2010. Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip. Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii I - 2010 Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno Česká republika www.cskip.cz Vážení přátelé KIP, srdečně Vás zdravím z Prahy jménem celého

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 10. 11. 11. 2015 v hotelu Vinice Hnanice Vážení, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na tradiční podzimní Seminář ČSVE, který se letos

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz zve své kandidáty

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene GBR horizontální a vertikální augmentace Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 6. 7.11. 2015 V Praze dne, 2. července 2015 GBR horizontální a vertikální augmentace Vážená

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech v hotelu Galant v Mikulově

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech v hotelu Galant v Mikulově Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 22. 23. 11. 2016 v hotelu Galant v Mikulově Vážení, před osmi lety jsme poprvé zkusili zorganizovat si vlastní konferenci, či jak my říkáme seminář, abychom si zařadili témata,

Více

normalita ve vztazích a v sexu

normalita ve vztazích a v sexu [ 7. 9. června 2017 ] [ www.sex.systemic.cz ] [ Normalita ve vztazích a v sexu ] O SEXUALITĚ a l i d s k ý c h v z t a z í c h Poradenská skupina Extima CZ Sexuologická společnost ČLS JEP Česká systemická

Více

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 28. 10 30. 10. 2016 MORAVSKÝ KRAS HOTEL SKALNÍ MLÝN HLAVNÍ TÉMATA: Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, lezecké úrazy a nehody

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 24. 5. 26. 5. 2017 NOVÁ PAKA PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA ÚNOR 2017 Silver Partner Organizace Spojených Národů pro výchovu, vědu a kulturu Český ráj Globální geopark UNESCO Pravidelná

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 19. - 20. května 2017 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2017

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel/fax 469311851, mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE Cíl kurzu : Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

48. DIABETOLOGICKÉ DNY

48. DIABETOLOGICKÉ DNY 48. DIABETOLOGICKÉ DNY 19. 21. dubna 2012 Luhačovice INFORMACE www.gsymposion.cz/diadny ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 48. DIABETOLOGICKÉ

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a. Minerály pilíře metabolismu a regulace objemu. Lázně Aurora Třeboň

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a. Minerály pilíře metabolismu a regulace objemu. Lázně Aurora Třeboň Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve dnech 29.

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech v hotelu Galant v Mikulově

Seminář ČSVE. pořádaný ve dnech v hotelu Galant v Mikulově Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 22. 23. 11. 2016 v hotelu Galant v Mikulově Vážení, před osmi lety jsme poprvé zkusili zorganizovat si vlastní konferenci, či jak my říkáme seminář, abychom si zařadili témata,

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2016 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2016 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Znojmo 10.-12. října 2016 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2016 konající se ve dnech ve Znojmě. Pořádaná konference

Více

Kvalitativní metody ve výzkumu II.

Kvalitativní metody ve výzkumu II. Program a praktické informace Kvalitativní metody ve výzkumu II. 1. prosince 2016 (budova F, učebna F2, kampus Jihočeské univerzity v ČB) Zaměření Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář, který se

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

13. KARDIOLOGICKÝ DEN

13. KARDIOLOGICKÝ DEN 13. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 20. října 2016 Ústí nad Labem Pořádá: KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci I. ODBORNOU KONFERENCI S MEZINÁRODN RODNÍ ÚČASTÍ PŘÍNOS LOGISTIKY PŘI P I PODNIKÁNÍ V MALÝCH A STŘEDN EDNÍCH PODNICÍCH CH 10.-11.

Více

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz zve své kandidáty

Více