Betonové srdce. Národní technické knihovny STRANA 8. Quarry Life Award: startuje nová soutěž. Fotoseriál: základy ze STEELCRETE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonové srdce. Národní technické knihovny STRANA 8. Quarry Life Award: startuje nová soutěž. Fotoseriál: základy ze STEELCRETE"

Transkript

1 Podpořte biodiverzitu svým nápadem Příroda zvítězí Quarry Life Award: startuje nová soutěž Fotoseriál: základy ze STEELCRETE Betonové srdce Národní technické knihovny STRANA 8 Téma: Velký městský okruh Brno STRANY 6 7 Vzácné minerály v Hulíně STRANA 11 Interní časopis skupiny HeidelbergCement v České republice č. 31

2 Jan Hrozek EDITORIAL EDITORIAL Vážení spolupracovníci, ve chvíli, kdy vychází toto číslo našeho e, zbývají už jen tři týdny do konce roku Jen o tři týdny dříve, než čtete tento úvodník, jsem se zamyslel nad svým již tradičním ohlednutím za uplynulým rokem. Zejména nad jeho první částí se souhrnem faktorů, jež bezprostředně ovlivňují naše podnikání, naši práci. Zda má tuto část vůbec smysl opět psát, či si raději neušetřit práci, vrátit se k ohlédnutím za roky 2009 a 2010 a stisknout klávesy CTRL+C ke zkopírování prvních odstavců. Stejně jako v letech předchozích by zde i letos byla slova jako krize, dluhy, pokles, obtížný rok, Proč tedy znovu psát, když se vlastně nic nezměnilo. Globální krizi jen nahradila krize finanční, dluhy zůstaly dluhy, jen opět narostly, pokles českého stavebnictví pokračuje, jen ještě více, než se čekalo, opět je za námi těžký rok, jen už třetí v řadě. Na první pohled vše zůstalo při starém, a zdá se, že vše, co nás tíží již třetím rokem, nás bude tížit i nadále. Ty dvě klávesy, CTRL+C, jsem nakonec nestiskl. Nejen že by to bylo proti mému přesvědčení, především ale proto, že se mnohé změnilo. Drasticky a nebezpečně. V roce 2008 bankrotovaly jen finanční instituce, v roce 2011 jsou před bankrotem celé státy. Obavy z věcí budoucích se vrátily nejen na finanční trhy, ale i do života nás všech. Obavy z budoucnosti jsou obavami z neznámého, nikdo dnes neví, jaké změny tato situace přinese, jakým způsobem ovlivní naše podnikání, náš život. Jak ovlivní nejen společnost v České republice, ale v celé Evropě. V minulém roce jsem zde vyslovil přání, aby se naše vláda zachovala stejně jako úspěšné firmy, které dokázaly reagovat na změnu ekonomického prostředí a nejen ji zvládnout, ale dokonce si vytvořit podmínky k dalšímu růstu. V současné době si toto lze přát několikanásobně nejen u nás, ale v celé Evropě. Téměř denně nám média zprostředkovávají informace o nových potížích eurozóny, o ustavičném odkládání rozhodného a neodkladného řešení stále se zhoršující dluhové a měnové situace. Ta již začala negativně ovlivňovat ekonomiku a společnost v České republice. Nedělejme si iluze, že další úsporná opatření se výrazně nedotknou našeho stavebnictví, již nyní tak citelně postiženého omezením veřejných výdajů především na infrastrukturu. Ke sníženým veřejným investicím se přidá markantní pokles zahraničních investic právě v důsledku situace v Evropě. Budeme se tedy muset opět vyrovnat se zmenšujícími se trhy na straně jedné a s citelným zdražením energií a mnoha surovin na straně druhé. I přes neustále se zhoršující podmínky chci být i příští rok optimistický v tom, že v rámci našich možností se s těmito podmínkami vyrovnáme. Tento rok opět ukázal, že mnohé výrobní společnosti se s nepříznivou situací dovedou vypořádat poměrně efektivně, přijmou-li včas potřebná opatření. Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhla skupina HeidelbergCement celosvětově oproti roku 2010 stabilních provozních výsledků, růstu produkce především na rozvojových trzích a navýšení zisku na 406 miliónů EUR. Na pozitivních výsledcích se významnou měrou podílejí zejména úsporné programy FOX. Stejně tak i my v ČR jsme letos opět dokázali, že společným úsilím umíme zvládnout nepříznivé vnější podmínky na našich trzích. Předpokládáme splnění svých cílů téměř ve všech zásadních ukazatelích. To je významný posun oproti roku 2010, kdy se přes všechnu snahu toto nepodařilo. Částečně nám k výsledkům napomohly příznivé klimatické podmínky, částečně dříve i letos realizované zásadní investice. Pro letošní rok jsme měli dvě priority: poprat se o každou tunu, o každý kubík na trhu a zároveň hledat všechny možné úspory. A to jsme naplnili téměř beze zbytku! Díky tomu bylo naše úsilí úspěšné. Byla to především dobrá práce všech našich zaměstnanců, jež nám pomohla obstát na trhu. Pevně věřím, že takto dokážeme pracovat i nadále. Právě proto jsem optimistou, že společně projdeme nesnadným rokem 2012 úspěšně a se ctí. Že se opět popereme o každou tunu, o každý kubík. I o každou sebemenší úsporu. Velkou prioritou pro nás opět byla bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců. O to smutnější je, že přes všechnu snahu v této oblasti nedošlo k zásadnímu zlepšení. S daným stavem se rozhodně smířit nehodláme! Žádná opatření, žádné kampaně k bezpečné práci nepomohou, jestliže budeme navzájem lhostejní k rizikovému a neodpovědnému chování našich spolupracovníků. To nejmenší, co může každý z nás udělat, je kolegu na jeho chování upozornit, varovat ho. Rád bych požádal všechny zaměstnance prosím, nebuďme lhostejní nejen k chování svých kolegů, ale nebuďme lhostejní především k sobě, k svým blízkým, ke svému zdraví. Vážení spolupracovníci, děkuji vám všem za vaši dobrou práci a úsilí v letošním roce. Díky vaší snaze a obětavosti jsme opět prošli rokem, který nebyl snadný. O to více vám všem a vašim blízkým přeji příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Jan Hrozek generální ředitel Tiráž ZPRAVODAJ Interní časopis skupiny HeidelbergCement v České republice pro společnosti: Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost Českomoravský štěrk, a. s. Českomoravský beton, a. s. Ročník 11 Číslo 31 prosinec 2011 Šéfredaktor: Martina Rychtarová Redakční rada: Ing. Petr Bobek Ing. Jiří Kubíče Mgr. Petra Konvalinková, Ph.D. Ing. Ondřej Matějka Miroslav Příkopa Ing. Petr Schořík RNDr. Yvona Šimková Ing. Lukáš Volša Vydává: Arkadia, s. r. o. Estetico AREA Holasice 75 tel.: Grafická úprava, sazba, tisk: Arkadia, s. r. o. je interní časopis skupiny HeidelbergCement Česká republika. Veškerý jeho obsah je považován za duševní vlastnictví společnosti Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost a podléhá autorským právům. Obsah časopisu ani jeho části nemohou být dále šířeny, zpracovávány, upravovány či jinak použity bez souhlasu společnosti Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost. 2 ZPRAVODAJ

3 ODSTARTOVALA SOUTĚŽ AKTUALITY podporující biodiverzitu Sotva jsme v minulém čísle pomyslně uzavřeli první ročník architektonické soutěže Města bez smogu, startuje ve skupině HeidelbergCement nové, ekologicky zaměřené klání Quarry Life Award. Mezinárodní vědeckou a vzdělávací soutěž určenou studentům a výzkumným pracovníkům vyhlásila společnost Heidelberg- Cement letos v září. Úkolem účastníků je zpracovat a přihlásit projekt, který přispěje k ochraně a podpoře biodiverzity lomů a pískoven nebo povede k posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. Z přihlášek, které se sejdou do 17. února 2012, vybere odborná porota 5 nejzajímavějších projektů. Jejich autorům pak budou v období od března do září 2012 zpřístupněny vybrané těžební prostory pro realizaci výzkumů. Tyto projekty se utkají v listopadu 2012 o přízeň nejen národní, ale i mezinárodní poroty ta bude vybírat vítěze ze 17 zemí zapojených do soutěže! Ceny budou slavnostně předány v listopadu a prosinci Lomy a pískovny představují v okolní zemědělské nebo lesní krajině ostrůvky s úplně jinými podmínkami. Díky těžbě mohou vznikat stanoviště poskytující Podpořte biodiverzitu svým nápadem Příroda zvítězí útočiště řadě vzácných živočichů a rostlin. Cenná stanoviště vznikají po těžbě i během ní. Tuto skutečnost zohledňují i okruhy soutěžních projektů. V České republice budou o zájem a nápady účastníků bojovat naše lomy Špička u Radotína a Mokrá u Brna a pískovny Suchdol na Třeboňsku, Božice na Znojem sku a Tovačov na Přerovsku. Soutěž poskytuje možnost představit lomy a pískovny společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk z jiného úhlu pohledu než jsou obvykle vnímány zákazníky, obyvateli okolních obcí a někdy i samotnými studenty či odborníky. Zajímavé projekty se pak mohou stát inspirací a podnětem pro opatření na ochranu a podporu biodiverzity vybraných těžebních prostor. Suchdolská pískovna Bližší informace najdete na internetových stránkách Globální zpráva o udržitelném rozvoji ZA ROKY 2009 A 2010 JE NA SVĚTĚ Nepostradatelnou součástí firemní kultury a strategie Heidelberg Cement Group je i publikování Zprávy o udržitelném rozvoji. Zpráva se zaměřuje na transparentní prezentaci nejvýznamnějších témat vztahujících se k udržitelnému rozvoji v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy výkaznictví. Letos poprvé prošly všechny ukazatele i nezávislým externím auditem. Během posledních dvou let se skupině HC podařilo celosvětově dosahovat neustálého zlepšování ve strategických oblastech udržitelného rozvoje, jako jsou podpora biodiverzity v lomech, snížení emisí CO 2 či využití alternativních paliv. K dalším klíčovým ukazatelům v odvětví patří ochrana zdraví a bezpečnost při práci, kde HC dosáhl značného pokroku ve snižování nehodovosti. Bezpečnost práce bude i nadále ústředním tématem strategie udržitelného rozvoje skupiny v příštích letech. Globální zprávu a další informace najdete na webových stránkách Historicky poprvé budeme letos v prosinci vydávat Zprávu o udržitelném rozvoji i samostatně pro Českou republiku. Více informací se dozvíte v dalším čísle e. ZPRAVODAJ 3

4 KRÁTKÉ ZPRÁVY Skanzen má nový přírůstek radotínský dempr Když se blížíte k Solvayovým lomům, máte pocit, že jste najednou v úplně jiném světě. Nedýchá na vás jen kouzlo okolní malebné přírody. Jako by vás pohltila atmosféra dávno zapomenutých časů, kus historie, jako byste se vraceli někam do minulosti. Stojíte a říkáte si, že jste konečně pochopili, co přesně znamená genius loci. Nový exponát čeká na generálku V roce 1993 založila parta nadšenců společnost Barbora. Impulsem k založení vlastního občanského sdružení byla myšlenka vytvořit spojenými silami muzeum v přírodě skanzen, který by dokumentoval historický vývoj těžby a dopravy vápence v Českém krasu. A tak z opuštěného a zdevastovaného vápencového lomu Paraple, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn, vybudovali ve volném čase vlastními silami muzeum s množstvím zajímavých exponátů i trvalou expozicí, mapující historii těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Zřejmě největší zajímavostí je zrekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha, která je názornou ukázkou dopravy suroviny ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou. Se společností Barbora, která dělá svým způsobem osvětu oboru těžby u nás, již několik let spolupracuje závod Česko moravského cementu v Radotíně. Posledním počinem v rámci této spolupráce je darování starého dempru. Hned na jaře projde stroj generálkou tak, aby byl v květnu připraven na zahájení sezóny. A vy si ho můžete přijít do Solvayových lomů v období od května do října prohlédnout. Až tam budete, tak se nezapomeňte svézt lomovou dráhou. A potom se na chvíli zastavte a jen tak si vychutnejte neopakovatelnou náladu tohoto místa. Skanzen v Solvayových lomech je vzhledem ke svému zaměření a množství jedinečných exponátů natolik zajímavý, že se o něm dočtete více ještě v některém z dalších čísel. -MR- V Přerově bude nádraží EVROPSKÉ ÚROVNĚ Oprava železničního uzlu v Přerově je jedním z mála projektů železniční infrastruktury, který byl zahájen i po výrazných omezeních vládních rozpočtů. V letošním roce dodala společnost Českomoravský štěrk na stavbu přerovského nádraží přes tun kameniva. Dodávky jsou realizovány z kamenolomu v Opatovicích, který je dlouhodobým dodavatelem kameniva pro drážní účely ve špičkové kvalitě. 4 ZPRAVODAJ Cílem rekonstrukce dvoukolejného průtahu uzlem je zvýšení traťové rychlosti v úseku před nádražím až na 160 km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany na 80 km/h a zabezpečení stavební a technické připravenosti pro zdvoukolejnění železniční trati Brno Přerov. Větší komfort čeká i cestující bezbariérový mimoúrovňový přístup k nástupištím bude zajištěn novým podchodem s výtahy a opraveným stávajícím podchodem. Rekonstrukce se dotkne i silnoproudých rozvodů, osvětlení a zabezpečovací a řídicí techniky. Z důvodu ochrany obytné zástavby před hlukem způsobeným železniční dopravou budou realizována i protihluková opatření. Jan Matula Celková hodnota investice: Kč Zahájení stavby: 2009 Předpokládané dokončení: 2013 Realizace stavby: Sdružení Přerov (OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s., AŽD Praha, s.r.o.)

5 STEELCRETE drátkobeton pro lepší stavění FOTOSERIÁL Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky pro rodinný dům. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem STEELCRETE na stavbě ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž. Samotná realizace stavby základové desky (od příjezdu čtyř autodomíchávačů s čerpáním betonu až po zpracování do požadované roviny) v ploše 190 m 2 trvala dvěma stavebníkům přibližně dvě hodiny. Stavba, 8:00 Betonárna, 8:30 Betonárna, 8:40 Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu. Stavba, 9:30 Začíná se míchat drátkobeton podle zvolené receptury. Stavba, 9:45 Zkouška rozlivu, stanovení konzistence. Stavba, 10:00 Příjezd čerpací techniky. Stavba, 10:45 Začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky). Pokračuje betonáž současně se zpracováním do roviny. Stavba, 12:00 Zpracování nivelační tyčí do požadované roviny. Stavba, 11:15 Detail zpracovaného betonu. Hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE. ZPRAVODAJ 5

6 TÉMA VELKÝ MĚSTSKÝ OKRUH šance pro lepší život v Brně Jako druhé největší město České republiky je Brno metropolí s mimořádným významem jak z hlediska ekonomiky, tak z pohledu společenského a kulturního dění. Jeho poloha v průsečíku os západ východ (Praha Slovensko) i sever jih (Polsko jih Evropy) stejně jako změna životního stylu obyvatel a koncentrace pracovních příležitostí ve městě a okolí kladou stále vyšší nároky na zvládnutí často neúnosné dopravní situace. Řešením by mělo být dobudování Velkého městského okruhu, který slibuje komfortnější a rychlejší cestování Brnem a odlehčení vnitřní části města od nadměrné dopravy. 6 ZPRAVODAJ Zdroj: ŘSD ČR Rychlost, plynulost a úleva středu Brna Dopravní systém města Brna stojí na třech pilířích, kterými jsou Malý městský okruh (MMO), Velký městský okruh (VMO) a síť přiléhajících dálnic a rychlostních silnic. MMO obkružuje historické jádro a rozvádí dopravu v centru, zatím nedokončený VMO bude ochraňovat střed města před tranzitní dopravou a propojovat okrajové části. Síť dálnic a rychlostních silnic v okolí Brna (D1, D2, R55 a R43) je připojena na VMO pomocí výpadovek ve směru na Prahu, Bratislavu, Vídeň, Ostravu a Svitavy. Dvacetikilometrový VMO bude procházet městskými částmi mimo centrum. Víceproudá komunikace rychlostního typu s mimoúrovňovými křižovatkami a se sníženým počtem semaforů umožní rychlý a plynulý přesun aut z jedné strany města na druhou a vyřeší neúnosnou dopravní zátěž řady hlavních ulic. Komplex staveb VMO je částečně dokončen a na několika místech rozestavěn. Celá trasa okruhu je dělena na jednotlivé mezikřižovatkové úseky, které jsou postupně zprovozňovány. Na mapě vidíte VMO Brno tak, jak by měl vypadat po zprovoznění všech úseků. V místech mimoúrovňových křižovatek je VMO napojen na hlavní městské ulice a zároveň na radiály připojující VMO k dálnicím a rychlostním silnicím.

7 Zprovoznění stěžejní části VMO Jedním ze strategických úseků VMO je Královopolský tunel. Pokud často projíždíte severní částí Brna ve směru od Svitav do Králova Pole, Žabovřesk či na Lesnou, zřejmě se, stejně jako většina ostatních řidičů, v duchu modlíte, ať už tahle dopravní mizérie co nejdříve skončí. Máme pro vás dobrou zprávu otevření Královopolského tunelu je na dohled! Tato stavba se dotýká rozsáhlého území v městských částech Žabovřesky a Královo Pole a její stěžejní část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely označované jako Královopolský tunel I a II v délce 1250 metrů. Zkušební provoz tunelu by měl být zahájen do 31. srpna Zdroj: ŘSD ČR V podstatě veškerý beton na stavbu královopolských tunelů dodala společnost TBG BETONMIX, a.s., součást skupiny Heidelberg Cement v ČR. Dosud bylo pro oba tunely dodáno více než 180 tisíc kubíků betonu. TÉMA Problematika brněnského dopravního systému je velmi rozsáhlá. Proto další informace o úsecích VMO Brno a dopravní infrastruktuře města můžete očekávat v dalších číslech e. -MR- Vizualizace křižovatky Hradecká Zdroj: ŘSD ČR Beton University vytváříme nové trendy Cyklus seminářů Beton University pro rok 2011, pořádaný skupinou Českomoravský beton je úspěšně u konce. Potvrdilo se, že spolupráce s odbornými partnery na komplexní náplni seminářů má smysl. Pozitivní ohlasy odborné veřejnosti jsou tím nejlepším hodnocením výběru témat a kvality přednášek. Návštěvnost seminářů v druhém ročníku byla velmi vysoká a počtem posluchačů překonala o více než třetinu minulý rok. Od podobných konferencí a školení se semináře Beton University liší přesně specifikovaným tématem, ke kterému získá posluchač komplexní informace. Vždy jsme se snažili být našim zákazníkům blíž a reagovat pružně na jejich požadavky. To se týká nejen naší obchodní strategie, ale i projektu odborného vzdělávání. Semináře Beton University se konají ve městech po celé České republice, abychom vyhověli našim zákazníkům nejen ve vztahu k jejich profesním zájmům, ale i z hlediska dostupnosti, říká Jan Veselý, produktový manažer společnosti Českomoravský beton. Třetí ročník přinese opět dvě zajímavá témata. První tematický seminář Vodotěsné betony z cyklu Moderní trendy v betonu je zaměřený na problematiku vodotěsného betonu a navrhování vodotěsných konstrukcí z něj, včetně příkladů realizací. Druhým tématem bude volné pokračování semináře Architektonický beton, při kterém se posluchači mimo jiné seznámí s použitím betonu jako architektonického prvku pro realizace pohledových a barevných betonů, včetně příkladů realizací u nás i v zahraničí. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem posluchačům za jejich aktivní účast a odborným i mediálním partnerům za spolupráci v roce Těšíme se na setkání s vámi na některém z následujících seminářů Beton University. Více informací najdete na stránkách ZPRAVODAJ 7

8 Seriál POHLEDOVÉ BETONY NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA má srdce z betonu Národní technická knihovna v Praze-Dejvicích je navržena a postavena tak, aby odpovídala požadavkům a potřebám uživatelů třetího tisíciletí. Tato stavba, která získala od svého uvedení do provozu v září 2009 řadu významných ocenění, je výjimečná i hojným použitím betonu jako přiznaného stavebního materiálu. Budova Národní technické knihovny (NTK) o půdorysu zaobleného čtverce (70 70 metrů), který symbolizuje technickou učebnici, je devítipodlažní, z toho tři patra jsou podzemní. Interiéru dominuje rozlehlé atrium jdoucí přes všechna nadzemní podlaží. Na jeho obvodu leží mezi patry schodiště, které je spolu s betonovými stěnami směrem do atria ozdobené naivními avantgardními kresbami s vědeckou tématikou od rumunského výtvarníka Dana Perjovschiho. Od konstrukce a pláště po povrchy, koncové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jednoduchými, odhalenými tvary. Příkladem originálních řešení jsou tzv. tažené betonové sloupy, které drží stropní desku nad částí přízemí shora a její hmotnost přenášejí o patro výše pomocí táhel ukrytých v těchto sloupech. Díky tomu nemusí být přízemí budovy viditelně rozděleno, a je tak volně průchodné. Celková užitková plocha zahrnuje téměř m². V projektu NTK byl kladen důraz na co nejúspornější provoz celého objektu. Stavba má dvojitý plášť a aktivní betonové jádro srdce, což snižuje náklady, které jsou jinak spojeny s vybudováním a provozem klimatizace. Budova je vybavena automaticky řízeným přirozeným provětráváním a předchlazením. Ve srovnání s jinými obdobnými stavbami si díky tomu může dovolit nižší počet chladicích jednotek. Vytápění a chlazení v plné míře využívá systém aktivace betonového jádra. Betony na výstavbu knihovny byly dodávány společností TBG Metrostav. V interiérech jsou patrné kvalitní pohledové stěny a hřibové betonové konstrukce, kterých se podařilo docílit použitím lehce zpracovatelných betonů, dnes označovaných Easycrete SF. NTK se dnes stala s více než jedním milionem svazků nejobsáhlejším pramenem technické literatury v České republice. Očekává se, že ročně knihovnu navštíví až lidí, kteří zde naleznou prostor pro studium, vzájemná setkávání a využívání moderních informačních zdrojů a technologií. Jan Veselý Splněný sen Také jste v dětství toužili zůstat v technickém muzeu o něco déle než ostatní? Schovat se na zadní sedadlo některého z vystavených automobilů nebo zalézt hluboko do kokpitu letadla, počkat, až všichni návštěvníci odejdou, a pak mít celé to úžasné království techniky jen pro sebe? Zdá se, že mezi našimi zákazníky a obchodními partnery je stále dost romantických duší, neboť nabídku ředitele prodeje Českomoravského cementu strávit společně večer právě mezi historickými exponáty v Národním technickém muzeu využila k naší radosti více než stovka hostů. Příjemné prostředí nově otevřených expozic jim bylo k neformálnímu setkání s obchodními partnery nebo kolegy 8 ZPRAVODAJ z oboru v poslední zářijový den k dispozici až do nočních hodin. Příležitost k hledání poznání a inspirace v sálech věnovaných např. architektuře, astronomii, knihtisku, vojenským i civilním dopravním prostředkům si nenechal ujít asi nikdo. Děkujeme všem zákazníkům i ostatním partnerům za přízeň, kterou nám projevují. A těm, kteří přijali pozvání na netradiční setkání, také za milou společnost. Ondřej Matějka

9 Závod pro opravdové muže Uplavat 250 metrů, ujet 15 kilometrů na kole a uběhnout 2,5 kilometru, to vše zvládnul v čase 1 hodina 4 minuty a 38 vteřin vítěz prvního ročníku triatlonu HARD ROCK MAN Přijdete s ním příští rok změřit síly? DĚNÍ VE SKUPINĚ HC ČR V pátek 9. září uspořádal Českomoravský štěrk pro zaměstnance skupiny, zákazníky a obchodní partnery jedinečné sportovní klání, na jehož startu se sešlo 50 sportovců ve věkovém rozmezí od 24 do 63 let. Počasí nám přálo. Závod se obešel bez zranění, všech 50 startujících triatlon úspěšně dokončilo. Příjemné prostředí, dobré jídlo, pití, muzika a vtipný komentátor navodili pohodovou atmosféru, tak shrnuje letošní ročník Marek Novotný, ředitel pořádající společnosti. Přípravy soutěže však nebyly tak idylické. Jelikož část trasy vedla po veřejné komunikaci, musel její užívání povolit brněnský magistrát. K tomu bylo potřeba zajistit dalších 14 kladných vyjádření různých úřadů. Navíc museli organizátoři získat od Městské policie strážníky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici. Po prvním úspěšném pokusu chceme ze závodu udělat tradici a přilákat ještě více závodníků. Příští ročník se uskuteční zřejmě na Vysočině a bude probíhat obdobně jako letos. Kompletní zázemí poskytne přímo v místě závodu hotel, ve kterém bude následovat společenský večer s živou kapelou, říká Marek Novotný. Na druhý ročník triatlonu se můžete těšit 14. září Přijdete fandit, nebo se aktivně zúčastníte? -MR- Absolutním vítězem závodu se stal Robert Stříž (45) z TBG Betonmix. Co Vás vedlo k tomu, abyste se přihlásil do triatlonu? Chtěl jsem vyzkoušet krátkou, tím pádem i rychlou trať. Věděl jsem, že z Brna nikdo jiný závodit nepůjde, tak jsem se rozhodl betonáře na domácí půdě reprezentovat. Díky čemu myslíte, že jste převálcoval své soupeře? Už delší dobu jezdím závody na kole. Kolo zabírá nejdelší část závodu, tak jsem toho využil a snažil se strávit v depu co nejkratší čas. Jak jste se připravoval, měl jste nějaký tréninkový plán? Nijak speciálně jsem se nepřipravoval, jenom jsem využil zkušenosti z jiných závodů. Týden bezpečné práce prověřil naši připravenost Všichni zaměstnanci pravidelně procházejí školením o zásadách požární ochrany, k praktickému prověření znalostí a reakcí na nečekané situace ale dochází naštěstí jen velmi výjimečně. Přesto, nebo právě proto, se oddělení technických revizí rozhodlo tyto znalosti otestovat v praxi. Od 17. do 21. října 2011 proběhl první Týden bezpečné práce. V závodech ČMC Nácvik manipulace s hasicím přístrojem a ČMŠ byl zaměřený hlavně na praktickou stránku požární ochrany. Cvičný požární poplach proběhl v řadě lomů, provozovny Tovačov a Hulín nacvičovaly také činnosti při povodňovém poplachu. Preventivní požární hlídky v závodě Mokrá absolvovaly školení spojené s možností vyzkoušet si práci s různými druhy přenosných hasicích přístrojů, což se setkalo s velkým zájmem účastníků. Součinnost závodu Mokrá s Hasičským záchranným sborem a Sborem dobrovolných hasičů obcí Mokrá a Sivice prověřilo pravidelné cvičení, tentokrát na téma Požár dopravních cest TAP. Vrcholem týdne byla do poslední chvíle utajovaná evakuace hlavní administrativní budovy závodu Mokrá spolu s vyhlášením požárního poplachu. Samotná evakuace proběhla rychle a úspěšně, ovšem byly zjištěny nedostatky v postupech oznámení požáru a vyhlášení požárního poplachu. Týden bezpečné práce se u většiny zúčastněných zaměstnanců setkal se zájmem. Akce podporující povědomí o důležitosti BOZP se stanou pravidelnou součástí dění ve všech závodech a provozovnách skupiny HC. V roce 2012 se třetí říjnový týden opět stane Týdnem bezpečné práce. Lubor Laichman ZPRAVODAJ 9

10 AKCE V RADOTÍNĚ PŘIVÍTALI přes 1300 návštěvníků Ať už to bylo lákavým programem či krásným počasím, Den otevřených dveří v radotínském závodě přilákal v sobotu 24. září rekordní počet návštěvníků. V porovnání s předchozí akcí je to téměř dvojnásobek. Tato již tradiční událost se koná jednou za pět let. Letos se navíc spojila s významným výročím 50 lety cementárny v Radotíně a 140 lety výroby cementu v Praze. Den otevřených dveří probíhal za plného provozu, u vybraných stanovišť ve výrobním areálu byly umístěny informační stánky a panely, kde zaměstnanci cementárny seznamovali návštěvníky s jednotlivými fázemi výroby cementu. Velkému zájmu se jako vždy těšila lomová technika. Hosté se mohli pohybovat po celé cementárně, a to pěšky nebo turistickým vláčkem. Na své si přišli všichni, dospělí i děti. Pro nejmenší připravili organizátoři dětský ráj se spoustou atrakcí. Zpestřením pro dospělé bylo stanoviště Městské policie s ukázkou výcviku služebních koní, stejně tak jako výstava nerostů či fotografií a dokumentů o historii výroby cementu v Praze. Pokud jste byli při prohlídce cementárny pozorní, mohli jste vyhrát atraktivní ceny součástí informačního letáčku, který obdržel každý při vstupu do areálu, byl totiž i malý znalostní test. Nicméně s prázdnou neodcházeli ani ostatní, drobné dárky si odnesli všichni hosté. Cílem Dne otevřených dveří bylo nejen seznámit veřejnost obecně s procesem výroby cementu, ale také představit Radotínskou cementárnu jako závod disponující moderní výrobní technologií, která je ohleduplná k okolnímu životnímu prostředí. -MR- Carp maraton Tovačov 2011 extrémní závod v lovu kaprů Pro více než sto rybářů z Česka i zahraničí začal výstřelem do vzduchu v neděli 18. září šestidenní nonstop lov kaprů a amurů na Annínském jezeře v Tovačově na Přerovsku. Carp maraton získal za dobu své existence respekt domácích i mezinárodních rybářů a statut soutěže evropské úrovně. Největší celebrita závodu váží 19,62 kg 10 ZPRAVODAJ Letos přijelo do Tovačova soutěžit čtyřicet dvou až tříčlenných carp týmů, kterým se podařilo nalovit více než 2200 kilogramů ryb. Nejtěžší ulovený kapr vážil skoro 20 kilogramů a nejdelší amur měl míry 104 centimetry a 17,4 kilogramů. Pro srovnání, v prvním ročníku měla nejtěžší ryba něco přes 12 kilogramů, což ukazuje, že Tovačov se stal ideální lovnou lokalitou je zde spousta přirozené potravy i rybářských návnad a ryby zde tudíž přibývají až extrémně. Cílem závodu bylo ulovit co největší množství kaprů a amurů a zároveň vytáhnout co nejtěžší kousky. Rybářské týmy měly svá stanoviště vzdálená 80 až 300 metrů od sebe. Za ulovené ryby se rozdávaly body, ale samozřejmě ne za všechny bodoval se až kapr, který měl více než 65 centimetrů; za každých 10 gramů takové ryby získal tým jeden bod. Úlovky samozřejmě nepřišly k úhoně a putovaly zpět do vody. Vítězný tým CT Starbaits ve složení Tomáš Vaněk a Petr Hofierka nalovil 265 kilogramů ryb. Jedním z partnerů Carp maratonu je společnost Českomoravský štěrk, která se tak snaží napomáhat ochraně přírody a využití vytěžených prostor. Současný potenciál Tovačovských jezer vznikl propojením důsledků těžební činnosti se schopností a vůlí chovat se vůči našemu okolí citlivě a promyšleně. -MR-

11 Hulínský písek VÝZKUM SKRÝVÁ VZÁCNÉ MINERÁLY Získávání nerostných surovin a využívání nerostných zdrojů je od pradávna spojeno s inovativním myšlením a vynakládáním značného úsilí, investic a umu. Proto bylo vždy důležité postupovat promyšleně, efektivně a využít beze zbytku vše tak pracně vydobyté. S tímto vědomím vede spolupráce těžařů a akademiků k objasňování potenciálu dočasně deponovaných materiálů, které zatím nenašly uplatnění. Dobrým příkladem jsou nejjemnější frakce štěrkopísků v Hulíně, obsahující řadu potenciálně ekonomicky zajímavých minerálů. moderních keramických materiálů (CER- MET), má využití v ocelářství nebo jako abrazivum. Zirkonium a hafnium jsou vhodnými prvky pro výrobu teplotně rezistentních ocelí pro jadernou energetiku. Zirkonium se používá k výrobě pigmentů i piezoelektrické keramiky, jež je potřebná pro sonarová zařízení nebo ultrazvukové čističe. Řadu využití mají i granáty z hlediska svojí tvrdosti a chemické odolnosti. Najdeme je ve filtrech na vodu, v materiálech na broušení a leštění skla, keramiky, gumy, plastů a kovů. Pohled přes úložiště nejjemnějších frakcí na těžební jezero Štěrkopísky jsou v podstatě nezpevněné sedimentární horniny. Minerální zrna a úlomky hornin, nazývané též klasty, transportuje proud řeky z míst jejich rozpadu a zvětrávání. Klasty se následně usazují v říčních korytech (tzv. říční sedimenty). V korytech se setkávají horniny a minerály z celého povodí dané řeky. Výsledků studia těchto sedimentů se využívá i k vyhledávání a průzkumu primárních ložisek vzácných průmyslových minerálů, např. scheelitu (ruda wolframu), ryzího zlata, cinabaritu (ruda rtuti) či diamantů. Přímo v říčních sedimentech může dojít k významnému nahromadění důležitých minerálů, které jsou potom průmyslově těženy. Zorné pole v optickém mikroskopu se zrny minerálů Ukryté minerály Provozovna v Hulíně patří mezi několik významných ložisek štěrkopísků podél řeky Moravy. Vyrábí se zde různé zrnitostní frakce pro stavebnictví. Jemnější frakce jsou zastoupeny ve velkých objemech a jejich část v podobě výpěrků je zatím ukládána zvlášť. Tyto jemné pískové frakce zůstávaly až dosud bez povšimnutí, byť obsahují řadu potenciálně ekonomicky zajímavých komponent, ať už jednotlivě, nebo jako skupina minerálů. S použitím optické a elektronové mikroskopie i dalších analýz provedených v Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity byly v hulínském písku objeveny zajímavé minerály, ať už z hlediska chemického složení, nebo tvarových a fyzikálních vlastností. Ve větším množství se zde vyskytují staurolity, granáty, zirkony, ilmenit nebo epidot. Bohužel jen velmi zřídka byly zjištěny takové minerály jako monazit, které jsou nositeli vzácných zemin. Naopak v zirkonech byly potvrzeny i obsahy poměrně vzácného těžkého kovu hafnia (Hf). Využití v praxi Zirkon je samozřejmě důležitý jako minerál, ze kterého se získává zirkonium (Zr), ale i sám o sobě je podstatnou složkou Zrna zirkonů Staurolit je inertní a chemicky stabilní minerál důležitý i pro výrobu portlandského cementu. V neposlední řadě se též používá jako abrazivum nebo sensibilizující materiál pro výbušniny. Zrna staurolitu Využití všech zmíněných minerálů a prvků jsou příklady moderních, sofistikovaných průmyslových procesů a výroby. Zejména oblast keramických materiálů má velkou budoucnost. Tím získávají perspektivu i naše minerály v písku. Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ZPRAVODAJ 11

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Dvě nové velké zakázky

Dvě nové velké zakázky xxxx Nový vodní park nabízí zábavu i krásný výhled více ve fotoreportáži na str. více ve fotoreportáži na str. 6. srpna 0 / 5 / XXV Ptáme se: Ing. Veroniky Onderkové, přípravářky z divize str. Krátce /

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Rekonstrukce Domu umění

Rekonstrukce Domu umění Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7 8/2010 ČÍSLO 7 Rekonstrukce Domu umění První výstava bude příští září Dům pro matky s dětmi v provozu Azylový dům opět pomáhá Škola Montessori Vzniká škola s

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu www.listyjm.cz červen 2011 6 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: archiv TV Prima Foto: JMK Host do pořadu Bůh do pořadu Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře Zdolání následků úniku a požáru fosforu

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě číslo 5/ květen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Zenklova už přístupná pro všechny typy tramvají /strana 10 a 11/ Počet nízkopodlažních autobusů se blíží

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více