Betonové srdce. Národní technické knihovny STRANA 8. Quarry Life Award: startuje nová soutěž. Fotoseriál: základy ze STEELCRETE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonové srdce. Národní technické knihovny STRANA 8. Quarry Life Award: startuje nová soutěž. Fotoseriál: základy ze STEELCRETE"

Transkript

1 Podpořte biodiverzitu svým nápadem Příroda zvítězí Quarry Life Award: startuje nová soutěž Fotoseriál: základy ze STEELCRETE Betonové srdce Národní technické knihovny STRANA 8 Téma: Velký městský okruh Brno STRANY 6 7 Vzácné minerály v Hulíně STRANA 11 Interní časopis skupiny HeidelbergCement v České republice č. 31

2 Jan Hrozek EDITORIAL EDITORIAL Vážení spolupracovníci, ve chvíli, kdy vychází toto číslo našeho e, zbývají už jen tři týdny do konce roku Jen o tři týdny dříve, než čtete tento úvodník, jsem se zamyslel nad svým již tradičním ohlednutím za uplynulým rokem. Zejména nad jeho první částí se souhrnem faktorů, jež bezprostředně ovlivňují naše podnikání, naši práci. Zda má tuto část vůbec smysl opět psát, či si raději neušetřit práci, vrátit se k ohlédnutím za roky 2009 a 2010 a stisknout klávesy CTRL+C ke zkopírování prvních odstavců. Stejně jako v letech předchozích by zde i letos byla slova jako krize, dluhy, pokles, obtížný rok, Proč tedy znovu psát, když se vlastně nic nezměnilo. Globální krizi jen nahradila krize finanční, dluhy zůstaly dluhy, jen opět narostly, pokles českého stavebnictví pokračuje, jen ještě více, než se čekalo, opět je za námi těžký rok, jen už třetí v řadě. Na první pohled vše zůstalo při starém, a zdá se, že vše, co nás tíží již třetím rokem, nás bude tížit i nadále. Ty dvě klávesy, CTRL+C, jsem nakonec nestiskl. Nejen že by to bylo proti mému přesvědčení, především ale proto, že se mnohé změnilo. Drasticky a nebezpečně. V roce 2008 bankrotovaly jen finanční instituce, v roce 2011 jsou před bankrotem celé státy. Obavy z věcí budoucích se vrátily nejen na finanční trhy, ale i do života nás všech. Obavy z budoucnosti jsou obavami z neznámého, nikdo dnes neví, jaké změny tato situace přinese, jakým způsobem ovlivní naše podnikání, náš život. Jak ovlivní nejen společnost v České republice, ale v celé Evropě. V minulém roce jsem zde vyslovil přání, aby se naše vláda zachovala stejně jako úspěšné firmy, které dokázaly reagovat na změnu ekonomického prostředí a nejen ji zvládnout, ale dokonce si vytvořit podmínky k dalšímu růstu. V současné době si toto lze přát několikanásobně nejen u nás, ale v celé Evropě. Téměř denně nám média zprostředkovávají informace o nových potížích eurozóny, o ustavičném odkládání rozhodného a neodkladného řešení stále se zhoršující dluhové a měnové situace. Ta již začala negativně ovlivňovat ekonomiku a společnost v České republice. Nedělejme si iluze, že další úsporná opatření se výrazně nedotknou našeho stavebnictví, již nyní tak citelně postiženého omezením veřejných výdajů především na infrastrukturu. Ke sníženým veřejným investicím se přidá markantní pokles zahraničních investic právě v důsledku situace v Evropě. Budeme se tedy muset opět vyrovnat se zmenšujícími se trhy na straně jedné a s citelným zdražením energií a mnoha surovin na straně druhé. I přes neustále se zhoršující podmínky chci být i příští rok optimistický v tom, že v rámci našich možností se s těmito podmínkami vyrovnáme. Tento rok opět ukázal, že mnohé výrobní společnosti se s nepříznivou situací dovedou vypořádat poměrně efektivně, přijmou-li včas potřebná opatření. Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhla skupina HeidelbergCement celosvětově oproti roku 2010 stabilních provozních výsledků, růstu produkce především na rozvojových trzích a navýšení zisku na 406 miliónů EUR. Na pozitivních výsledcích se významnou měrou podílejí zejména úsporné programy FOX. Stejně tak i my v ČR jsme letos opět dokázali, že společným úsilím umíme zvládnout nepříznivé vnější podmínky na našich trzích. Předpokládáme splnění svých cílů téměř ve všech zásadních ukazatelích. To je významný posun oproti roku 2010, kdy se přes všechnu snahu toto nepodařilo. Částečně nám k výsledkům napomohly příznivé klimatické podmínky, částečně dříve i letos realizované zásadní investice. Pro letošní rok jsme měli dvě priority: poprat se o každou tunu, o každý kubík na trhu a zároveň hledat všechny možné úspory. A to jsme naplnili téměř beze zbytku! Díky tomu bylo naše úsilí úspěšné. Byla to především dobrá práce všech našich zaměstnanců, jež nám pomohla obstát na trhu. Pevně věřím, že takto dokážeme pracovat i nadále. Právě proto jsem optimistou, že společně projdeme nesnadným rokem 2012 úspěšně a se ctí. Že se opět popereme o každou tunu, o každý kubík. I o každou sebemenší úsporu. Velkou prioritou pro nás opět byla bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců. O to smutnější je, že přes všechnu snahu v této oblasti nedošlo k zásadnímu zlepšení. S daným stavem se rozhodně smířit nehodláme! Žádná opatření, žádné kampaně k bezpečné práci nepomohou, jestliže budeme navzájem lhostejní k rizikovému a neodpovědnému chování našich spolupracovníků. To nejmenší, co může každý z nás udělat, je kolegu na jeho chování upozornit, varovat ho. Rád bych požádal všechny zaměstnance prosím, nebuďme lhostejní nejen k chování svých kolegů, ale nebuďme lhostejní především k sobě, k svým blízkým, ke svému zdraví. Vážení spolupracovníci, děkuji vám všem za vaši dobrou práci a úsilí v letošním roce. Díky vaší snaze a obětavosti jsme opět prošli rokem, který nebyl snadný. O to více vám všem a vašim blízkým přeji příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Jan Hrozek generální ředitel Tiráž ZPRAVODAJ Interní časopis skupiny HeidelbergCement v České republice pro společnosti: Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost Českomoravský štěrk, a. s. Českomoravský beton, a. s. Ročník 11 Číslo 31 prosinec 2011 Šéfredaktor: Martina Rychtarová Redakční rada: Ing. Petr Bobek Ing. Jiří Kubíče Mgr. Petra Konvalinková, Ph.D. Ing. Ondřej Matějka Miroslav Příkopa Ing. Petr Schořík RNDr. Yvona Šimková Ing. Lukáš Volša Vydává: Arkadia, s. r. o. Estetico AREA Holasice 75 tel.: Grafická úprava, sazba, tisk: Arkadia, s. r. o. je interní časopis skupiny HeidelbergCement Česká republika. Veškerý jeho obsah je považován za duševní vlastnictví společnosti Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost a podléhá autorským právům. Obsah časopisu ani jeho části nemohou být dále šířeny, zpracovávány, upravovány či jinak použity bez souhlasu společnosti Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost. 2 ZPRAVODAJ

3 ODSTARTOVALA SOUTĚŽ AKTUALITY podporující biodiverzitu Sotva jsme v minulém čísle pomyslně uzavřeli první ročník architektonické soutěže Města bez smogu, startuje ve skupině HeidelbergCement nové, ekologicky zaměřené klání Quarry Life Award. Mezinárodní vědeckou a vzdělávací soutěž určenou studentům a výzkumným pracovníkům vyhlásila společnost Heidelberg- Cement letos v září. Úkolem účastníků je zpracovat a přihlásit projekt, který přispěje k ochraně a podpoře biodiverzity lomů a pískoven nebo povede k posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. Z přihlášek, které se sejdou do 17. února 2012, vybere odborná porota 5 nejzajímavějších projektů. Jejich autorům pak budou v období od března do září 2012 zpřístupněny vybrané těžební prostory pro realizaci výzkumů. Tyto projekty se utkají v listopadu 2012 o přízeň nejen národní, ale i mezinárodní poroty ta bude vybírat vítěze ze 17 zemí zapojených do soutěže! Ceny budou slavnostně předány v listopadu a prosinci Lomy a pískovny představují v okolní zemědělské nebo lesní krajině ostrůvky s úplně jinými podmínkami. Díky těžbě mohou vznikat stanoviště poskytující Podpořte biodiverzitu svým nápadem Příroda zvítězí útočiště řadě vzácných živočichů a rostlin. Cenná stanoviště vznikají po těžbě i během ní. Tuto skutečnost zohledňují i okruhy soutěžních projektů. V České republice budou o zájem a nápady účastníků bojovat naše lomy Špička u Radotína a Mokrá u Brna a pískovny Suchdol na Třeboňsku, Božice na Znojem sku a Tovačov na Přerovsku. Soutěž poskytuje možnost představit lomy a pískovny společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk z jiného úhlu pohledu než jsou obvykle vnímány zákazníky, obyvateli okolních obcí a někdy i samotnými studenty či odborníky. Zajímavé projekty se pak mohou stát inspirací a podnětem pro opatření na ochranu a podporu biodiverzity vybraných těžebních prostor. Suchdolská pískovna Bližší informace najdete na internetových stránkách Globální zpráva o udržitelném rozvoji ZA ROKY 2009 A 2010 JE NA SVĚTĚ Nepostradatelnou součástí firemní kultury a strategie Heidelberg Cement Group je i publikování Zprávy o udržitelném rozvoji. Zpráva se zaměřuje na transparentní prezentaci nejvýznamnějších témat vztahujících se k udržitelnému rozvoji v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy výkaznictví. Letos poprvé prošly všechny ukazatele i nezávislým externím auditem. Během posledních dvou let se skupině HC podařilo celosvětově dosahovat neustálého zlepšování ve strategických oblastech udržitelného rozvoje, jako jsou podpora biodiverzity v lomech, snížení emisí CO 2 či využití alternativních paliv. K dalším klíčovým ukazatelům v odvětví patří ochrana zdraví a bezpečnost při práci, kde HC dosáhl značného pokroku ve snižování nehodovosti. Bezpečnost práce bude i nadále ústředním tématem strategie udržitelného rozvoje skupiny v příštích letech. Globální zprávu a další informace najdete na webových stránkách Historicky poprvé budeme letos v prosinci vydávat Zprávu o udržitelném rozvoji i samostatně pro Českou republiku. Více informací se dozvíte v dalším čísle e. ZPRAVODAJ 3

4 KRÁTKÉ ZPRÁVY Skanzen má nový přírůstek radotínský dempr Když se blížíte k Solvayovým lomům, máte pocit, že jste najednou v úplně jiném světě. Nedýchá na vás jen kouzlo okolní malebné přírody. Jako by vás pohltila atmosféra dávno zapomenutých časů, kus historie, jako byste se vraceli někam do minulosti. Stojíte a říkáte si, že jste konečně pochopili, co přesně znamená genius loci. Nový exponát čeká na generálku V roce 1993 založila parta nadšenců společnost Barbora. Impulsem k založení vlastního občanského sdružení byla myšlenka vytvořit spojenými silami muzeum v přírodě skanzen, který by dokumentoval historický vývoj těžby a dopravy vápence v Českém krasu. A tak z opuštěného a zdevastovaného vápencového lomu Paraple, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn, vybudovali ve volném čase vlastními silami muzeum s množstvím zajímavých exponátů i trvalou expozicí, mapující historii těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Zřejmě největší zajímavostí je zrekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha, která je názornou ukázkou dopravy suroviny ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou. Se společností Barbora, která dělá svým způsobem osvětu oboru těžby u nás, již několik let spolupracuje závod Česko moravského cementu v Radotíně. Posledním počinem v rámci této spolupráce je darování starého dempru. Hned na jaře projde stroj generálkou tak, aby byl v květnu připraven na zahájení sezóny. A vy si ho můžete přijít do Solvayových lomů v období od května do října prohlédnout. Až tam budete, tak se nezapomeňte svézt lomovou dráhou. A potom se na chvíli zastavte a jen tak si vychutnejte neopakovatelnou náladu tohoto místa. Skanzen v Solvayových lomech je vzhledem ke svému zaměření a množství jedinečných exponátů natolik zajímavý, že se o něm dočtete více ještě v některém z dalších čísel. -MR- V Přerově bude nádraží EVROPSKÉ ÚROVNĚ Oprava železničního uzlu v Přerově je jedním z mála projektů železniční infrastruktury, který byl zahájen i po výrazných omezeních vládních rozpočtů. V letošním roce dodala společnost Českomoravský štěrk na stavbu přerovského nádraží přes tun kameniva. Dodávky jsou realizovány z kamenolomu v Opatovicích, který je dlouhodobým dodavatelem kameniva pro drážní účely ve špičkové kvalitě. 4 ZPRAVODAJ Cílem rekonstrukce dvoukolejného průtahu uzlem je zvýšení traťové rychlosti v úseku před nádražím až na 160 km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany na 80 km/h a zabezpečení stavební a technické připravenosti pro zdvoukolejnění železniční trati Brno Přerov. Větší komfort čeká i cestující bezbariérový mimoúrovňový přístup k nástupištím bude zajištěn novým podchodem s výtahy a opraveným stávajícím podchodem. Rekonstrukce se dotkne i silnoproudých rozvodů, osvětlení a zabezpečovací a řídicí techniky. Z důvodu ochrany obytné zástavby před hlukem způsobeným železniční dopravou budou realizována i protihluková opatření. Jan Matula Celková hodnota investice: Kč Zahájení stavby: 2009 Předpokládané dokončení: 2013 Realizace stavby: Sdružení Přerov (OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s., AŽD Praha, s.r.o.)

5 STEELCRETE drátkobeton pro lepší stavění FOTOSERIÁL Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky pro rodinný dům. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem STEELCRETE na stavbě ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž. Samotná realizace stavby základové desky (od příjezdu čtyř autodomíchávačů s čerpáním betonu až po zpracování do požadované roviny) v ploše 190 m 2 trvala dvěma stavebníkům přibližně dvě hodiny. Stavba, 8:00 Betonárna, 8:30 Betonárna, 8:40 Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu. Stavba, 9:30 Začíná se míchat drátkobeton podle zvolené receptury. Stavba, 9:45 Zkouška rozlivu, stanovení konzistence. Stavba, 10:00 Příjezd čerpací techniky. Stavba, 10:45 Začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky). Pokračuje betonáž současně se zpracováním do roviny. Stavba, 12:00 Zpracování nivelační tyčí do požadované roviny. Stavba, 11:15 Detail zpracovaného betonu. Hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE. ZPRAVODAJ 5

6 TÉMA VELKÝ MĚSTSKÝ OKRUH šance pro lepší život v Brně Jako druhé největší město České republiky je Brno metropolí s mimořádným významem jak z hlediska ekonomiky, tak z pohledu společenského a kulturního dění. Jeho poloha v průsečíku os západ východ (Praha Slovensko) i sever jih (Polsko jih Evropy) stejně jako změna životního stylu obyvatel a koncentrace pracovních příležitostí ve městě a okolí kladou stále vyšší nároky na zvládnutí často neúnosné dopravní situace. Řešením by mělo být dobudování Velkého městského okruhu, který slibuje komfortnější a rychlejší cestování Brnem a odlehčení vnitřní části města od nadměrné dopravy. 6 ZPRAVODAJ Zdroj: ŘSD ČR Rychlost, plynulost a úleva středu Brna Dopravní systém města Brna stojí na třech pilířích, kterými jsou Malý městský okruh (MMO), Velký městský okruh (VMO) a síť přiléhajících dálnic a rychlostních silnic. MMO obkružuje historické jádro a rozvádí dopravu v centru, zatím nedokončený VMO bude ochraňovat střed města před tranzitní dopravou a propojovat okrajové části. Síť dálnic a rychlostních silnic v okolí Brna (D1, D2, R55 a R43) je připojena na VMO pomocí výpadovek ve směru na Prahu, Bratislavu, Vídeň, Ostravu a Svitavy. Dvacetikilometrový VMO bude procházet městskými částmi mimo centrum. Víceproudá komunikace rychlostního typu s mimoúrovňovými křižovatkami a se sníženým počtem semaforů umožní rychlý a plynulý přesun aut z jedné strany města na druhou a vyřeší neúnosnou dopravní zátěž řady hlavních ulic. Komplex staveb VMO je částečně dokončen a na několika místech rozestavěn. Celá trasa okruhu je dělena na jednotlivé mezikřižovatkové úseky, které jsou postupně zprovozňovány. Na mapě vidíte VMO Brno tak, jak by měl vypadat po zprovoznění všech úseků. V místech mimoúrovňových křižovatek je VMO napojen na hlavní městské ulice a zároveň na radiály připojující VMO k dálnicím a rychlostním silnicím.

7 Zprovoznění stěžejní části VMO Jedním ze strategických úseků VMO je Královopolský tunel. Pokud často projíždíte severní částí Brna ve směru od Svitav do Králova Pole, Žabovřesk či na Lesnou, zřejmě se, stejně jako většina ostatních řidičů, v duchu modlíte, ať už tahle dopravní mizérie co nejdříve skončí. Máme pro vás dobrou zprávu otevření Královopolského tunelu je na dohled! Tato stavba se dotýká rozsáhlého území v městských částech Žabovřesky a Královo Pole a její stěžejní část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely označované jako Královopolský tunel I a II v délce 1250 metrů. Zkušební provoz tunelu by měl být zahájen do 31. srpna Zdroj: ŘSD ČR V podstatě veškerý beton na stavbu královopolských tunelů dodala společnost TBG BETONMIX, a.s., součást skupiny Heidelberg Cement v ČR. Dosud bylo pro oba tunely dodáno více než 180 tisíc kubíků betonu. TÉMA Problematika brněnského dopravního systému je velmi rozsáhlá. Proto další informace o úsecích VMO Brno a dopravní infrastruktuře města můžete očekávat v dalších číslech e. -MR- Vizualizace křižovatky Hradecká Zdroj: ŘSD ČR Beton University vytváříme nové trendy Cyklus seminářů Beton University pro rok 2011, pořádaný skupinou Českomoravský beton je úspěšně u konce. Potvrdilo se, že spolupráce s odbornými partnery na komplexní náplni seminářů má smysl. Pozitivní ohlasy odborné veřejnosti jsou tím nejlepším hodnocením výběru témat a kvality přednášek. Návštěvnost seminářů v druhém ročníku byla velmi vysoká a počtem posluchačů překonala o více než třetinu minulý rok. Od podobných konferencí a školení se semináře Beton University liší přesně specifikovaným tématem, ke kterému získá posluchač komplexní informace. Vždy jsme se snažili být našim zákazníkům blíž a reagovat pružně na jejich požadavky. To se týká nejen naší obchodní strategie, ale i projektu odborného vzdělávání. Semináře Beton University se konají ve městech po celé České republice, abychom vyhověli našim zákazníkům nejen ve vztahu k jejich profesním zájmům, ale i z hlediska dostupnosti, říká Jan Veselý, produktový manažer společnosti Českomoravský beton. Třetí ročník přinese opět dvě zajímavá témata. První tematický seminář Vodotěsné betony z cyklu Moderní trendy v betonu je zaměřený na problematiku vodotěsného betonu a navrhování vodotěsných konstrukcí z něj, včetně příkladů realizací. Druhým tématem bude volné pokračování semináře Architektonický beton, při kterém se posluchači mimo jiné seznámí s použitím betonu jako architektonického prvku pro realizace pohledových a barevných betonů, včetně příkladů realizací u nás i v zahraničí. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem posluchačům za jejich aktivní účast a odborným i mediálním partnerům za spolupráci v roce Těšíme se na setkání s vámi na některém z následujících seminářů Beton University. Více informací najdete na stránkách ZPRAVODAJ 7

8 Seriál POHLEDOVÉ BETONY NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA má srdce z betonu Národní technická knihovna v Praze-Dejvicích je navržena a postavena tak, aby odpovídala požadavkům a potřebám uživatelů třetího tisíciletí. Tato stavba, která získala od svého uvedení do provozu v září 2009 řadu významných ocenění, je výjimečná i hojným použitím betonu jako přiznaného stavebního materiálu. Budova Národní technické knihovny (NTK) o půdorysu zaobleného čtverce (70 70 metrů), který symbolizuje technickou učebnici, je devítipodlažní, z toho tři patra jsou podzemní. Interiéru dominuje rozlehlé atrium jdoucí přes všechna nadzemní podlaží. Na jeho obvodu leží mezi patry schodiště, které je spolu s betonovými stěnami směrem do atria ozdobené naivními avantgardními kresbami s vědeckou tématikou od rumunského výtvarníka Dana Perjovschiho. Od konstrukce a pláště po povrchy, koncové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jednoduchými, odhalenými tvary. Příkladem originálních řešení jsou tzv. tažené betonové sloupy, které drží stropní desku nad částí přízemí shora a její hmotnost přenášejí o patro výše pomocí táhel ukrytých v těchto sloupech. Díky tomu nemusí být přízemí budovy viditelně rozděleno, a je tak volně průchodné. Celková užitková plocha zahrnuje téměř m². V projektu NTK byl kladen důraz na co nejúspornější provoz celého objektu. Stavba má dvojitý plášť a aktivní betonové jádro srdce, což snižuje náklady, které jsou jinak spojeny s vybudováním a provozem klimatizace. Budova je vybavena automaticky řízeným přirozeným provětráváním a předchlazením. Ve srovnání s jinými obdobnými stavbami si díky tomu může dovolit nižší počet chladicích jednotek. Vytápění a chlazení v plné míře využívá systém aktivace betonového jádra. Betony na výstavbu knihovny byly dodávány společností TBG Metrostav. V interiérech jsou patrné kvalitní pohledové stěny a hřibové betonové konstrukce, kterých se podařilo docílit použitím lehce zpracovatelných betonů, dnes označovaných Easycrete SF. NTK se dnes stala s více než jedním milionem svazků nejobsáhlejším pramenem technické literatury v České republice. Očekává se, že ročně knihovnu navštíví až lidí, kteří zde naleznou prostor pro studium, vzájemná setkávání a využívání moderních informačních zdrojů a technologií. Jan Veselý Splněný sen Také jste v dětství toužili zůstat v technickém muzeu o něco déle než ostatní? Schovat se na zadní sedadlo některého z vystavených automobilů nebo zalézt hluboko do kokpitu letadla, počkat, až všichni návštěvníci odejdou, a pak mít celé to úžasné království techniky jen pro sebe? Zdá se, že mezi našimi zákazníky a obchodními partnery je stále dost romantických duší, neboť nabídku ředitele prodeje Českomoravského cementu strávit společně večer právě mezi historickými exponáty v Národním technickém muzeu využila k naší radosti více než stovka hostů. Příjemné prostředí nově otevřených expozic jim bylo k neformálnímu setkání s obchodními partnery nebo kolegy 8 ZPRAVODAJ z oboru v poslední zářijový den k dispozici až do nočních hodin. Příležitost k hledání poznání a inspirace v sálech věnovaných např. architektuře, astronomii, knihtisku, vojenským i civilním dopravním prostředkům si nenechal ujít asi nikdo. Děkujeme všem zákazníkům i ostatním partnerům za přízeň, kterou nám projevují. A těm, kteří přijali pozvání na netradiční setkání, také za milou společnost. Ondřej Matějka

9 Závod pro opravdové muže Uplavat 250 metrů, ujet 15 kilometrů na kole a uběhnout 2,5 kilometru, to vše zvládnul v čase 1 hodina 4 minuty a 38 vteřin vítěz prvního ročníku triatlonu HARD ROCK MAN Přijdete s ním příští rok změřit síly? DĚNÍ VE SKUPINĚ HC ČR V pátek 9. září uspořádal Českomoravský štěrk pro zaměstnance skupiny, zákazníky a obchodní partnery jedinečné sportovní klání, na jehož startu se sešlo 50 sportovců ve věkovém rozmezí od 24 do 63 let. Počasí nám přálo. Závod se obešel bez zranění, všech 50 startujících triatlon úspěšně dokončilo. Příjemné prostředí, dobré jídlo, pití, muzika a vtipný komentátor navodili pohodovou atmosféru, tak shrnuje letošní ročník Marek Novotný, ředitel pořádající společnosti. Přípravy soutěže však nebyly tak idylické. Jelikož část trasy vedla po veřejné komunikaci, musel její užívání povolit brněnský magistrát. K tomu bylo potřeba zajistit dalších 14 kladných vyjádření různých úřadů. Navíc museli organizátoři získat od Městské policie strážníky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici. Po prvním úspěšném pokusu chceme ze závodu udělat tradici a přilákat ještě více závodníků. Příští ročník se uskuteční zřejmě na Vysočině a bude probíhat obdobně jako letos. Kompletní zázemí poskytne přímo v místě závodu hotel, ve kterém bude následovat společenský večer s živou kapelou, říká Marek Novotný. Na druhý ročník triatlonu se můžete těšit 14. září Přijdete fandit, nebo se aktivně zúčastníte? -MR- Absolutním vítězem závodu se stal Robert Stříž (45) z TBG Betonmix. Co Vás vedlo k tomu, abyste se přihlásil do triatlonu? Chtěl jsem vyzkoušet krátkou, tím pádem i rychlou trať. Věděl jsem, že z Brna nikdo jiný závodit nepůjde, tak jsem se rozhodl betonáře na domácí půdě reprezentovat. Díky čemu myslíte, že jste převálcoval své soupeře? Už delší dobu jezdím závody na kole. Kolo zabírá nejdelší část závodu, tak jsem toho využil a snažil se strávit v depu co nejkratší čas. Jak jste se připravoval, měl jste nějaký tréninkový plán? Nijak speciálně jsem se nepřipravoval, jenom jsem využil zkušenosti z jiných závodů. Týden bezpečné práce prověřil naši připravenost Všichni zaměstnanci pravidelně procházejí školením o zásadách požární ochrany, k praktickému prověření znalostí a reakcí na nečekané situace ale dochází naštěstí jen velmi výjimečně. Přesto, nebo právě proto, se oddělení technických revizí rozhodlo tyto znalosti otestovat v praxi. Od 17. do 21. října 2011 proběhl první Týden bezpečné práce. V závodech ČMC Nácvik manipulace s hasicím přístrojem a ČMŠ byl zaměřený hlavně na praktickou stránku požární ochrany. Cvičný požární poplach proběhl v řadě lomů, provozovny Tovačov a Hulín nacvičovaly také činnosti při povodňovém poplachu. Preventivní požární hlídky v závodě Mokrá absolvovaly školení spojené s možností vyzkoušet si práci s různými druhy přenosných hasicích přístrojů, což se setkalo s velkým zájmem účastníků. Součinnost závodu Mokrá s Hasičským záchranným sborem a Sborem dobrovolných hasičů obcí Mokrá a Sivice prověřilo pravidelné cvičení, tentokrát na téma Požár dopravních cest TAP. Vrcholem týdne byla do poslední chvíle utajovaná evakuace hlavní administrativní budovy závodu Mokrá spolu s vyhlášením požárního poplachu. Samotná evakuace proběhla rychle a úspěšně, ovšem byly zjištěny nedostatky v postupech oznámení požáru a vyhlášení požárního poplachu. Týden bezpečné práce se u většiny zúčastněných zaměstnanců setkal se zájmem. Akce podporující povědomí o důležitosti BOZP se stanou pravidelnou součástí dění ve všech závodech a provozovnách skupiny HC. V roce 2012 se třetí říjnový týden opět stane Týdnem bezpečné práce. Lubor Laichman ZPRAVODAJ 9

10 AKCE V RADOTÍNĚ PŘIVÍTALI přes 1300 návštěvníků Ať už to bylo lákavým programem či krásným počasím, Den otevřených dveří v radotínském závodě přilákal v sobotu 24. září rekordní počet návštěvníků. V porovnání s předchozí akcí je to téměř dvojnásobek. Tato již tradiční událost se koná jednou za pět let. Letos se navíc spojila s významným výročím 50 lety cementárny v Radotíně a 140 lety výroby cementu v Praze. Den otevřených dveří probíhal za plného provozu, u vybraných stanovišť ve výrobním areálu byly umístěny informační stánky a panely, kde zaměstnanci cementárny seznamovali návštěvníky s jednotlivými fázemi výroby cementu. Velkému zájmu se jako vždy těšila lomová technika. Hosté se mohli pohybovat po celé cementárně, a to pěšky nebo turistickým vláčkem. Na své si přišli všichni, dospělí i děti. Pro nejmenší připravili organizátoři dětský ráj se spoustou atrakcí. Zpestřením pro dospělé bylo stanoviště Městské policie s ukázkou výcviku služebních koní, stejně tak jako výstava nerostů či fotografií a dokumentů o historii výroby cementu v Praze. Pokud jste byli při prohlídce cementárny pozorní, mohli jste vyhrát atraktivní ceny součástí informačního letáčku, který obdržel každý při vstupu do areálu, byl totiž i malý znalostní test. Nicméně s prázdnou neodcházeli ani ostatní, drobné dárky si odnesli všichni hosté. Cílem Dne otevřených dveří bylo nejen seznámit veřejnost obecně s procesem výroby cementu, ale také představit Radotínskou cementárnu jako závod disponující moderní výrobní technologií, která je ohleduplná k okolnímu životnímu prostředí. -MR- Carp maraton Tovačov 2011 extrémní závod v lovu kaprů Pro více než sto rybářů z Česka i zahraničí začal výstřelem do vzduchu v neděli 18. září šestidenní nonstop lov kaprů a amurů na Annínském jezeře v Tovačově na Přerovsku. Carp maraton získal za dobu své existence respekt domácích i mezinárodních rybářů a statut soutěže evropské úrovně. Největší celebrita závodu váží 19,62 kg 10 ZPRAVODAJ Letos přijelo do Tovačova soutěžit čtyřicet dvou až tříčlenných carp týmů, kterým se podařilo nalovit více než 2200 kilogramů ryb. Nejtěžší ulovený kapr vážil skoro 20 kilogramů a nejdelší amur měl míry 104 centimetry a 17,4 kilogramů. Pro srovnání, v prvním ročníku měla nejtěžší ryba něco přes 12 kilogramů, což ukazuje, že Tovačov se stal ideální lovnou lokalitou je zde spousta přirozené potravy i rybářských návnad a ryby zde tudíž přibývají až extrémně. Cílem závodu bylo ulovit co největší množství kaprů a amurů a zároveň vytáhnout co nejtěžší kousky. Rybářské týmy měly svá stanoviště vzdálená 80 až 300 metrů od sebe. Za ulovené ryby se rozdávaly body, ale samozřejmě ne za všechny bodoval se až kapr, který měl více než 65 centimetrů; za každých 10 gramů takové ryby získal tým jeden bod. Úlovky samozřejmě nepřišly k úhoně a putovaly zpět do vody. Vítězný tým CT Starbaits ve složení Tomáš Vaněk a Petr Hofierka nalovil 265 kilogramů ryb. Jedním z partnerů Carp maratonu je společnost Českomoravský štěrk, která se tak snaží napomáhat ochraně přírody a využití vytěžených prostor. Současný potenciál Tovačovských jezer vznikl propojením důsledků těžební činnosti se schopností a vůlí chovat se vůči našemu okolí citlivě a promyšleně. -MR-

11 Hulínský písek VÝZKUM SKRÝVÁ VZÁCNÉ MINERÁLY Získávání nerostných surovin a využívání nerostných zdrojů je od pradávna spojeno s inovativním myšlením a vynakládáním značného úsilí, investic a umu. Proto bylo vždy důležité postupovat promyšleně, efektivně a využít beze zbytku vše tak pracně vydobyté. S tímto vědomím vede spolupráce těžařů a akademiků k objasňování potenciálu dočasně deponovaných materiálů, které zatím nenašly uplatnění. Dobrým příkladem jsou nejjemnější frakce štěrkopísků v Hulíně, obsahující řadu potenciálně ekonomicky zajímavých minerálů. moderních keramických materiálů (CER- MET), má využití v ocelářství nebo jako abrazivum. Zirkonium a hafnium jsou vhodnými prvky pro výrobu teplotně rezistentních ocelí pro jadernou energetiku. Zirkonium se používá k výrobě pigmentů i piezoelektrické keramiky, jež je potřebná pro sonarová zařízení nebo ultrazvukové čističe. Řadu využití mají i granáty z hlediska svojí tvrdosti a chemické odolnosti. Najdeme je ve filtrech na vodu, v materiálech na broušení a leštění skla, keramiky, gumy, plastů a kovů. Pohled přes úložiště nejjemnějších frakcí na těžební jezero Štěrkopísky jsou v podstatě nezpevněné sedimentární horniny. Minerální zrna a úlomky hornin, nazývané též klasty, transportuje proud řeky z míst jejich rozpadu a zvětrávání. Klasty se následně usazují v říčních korytech (tzv. říční sedimenty). V korytech se setkávají horniny a minerály z celého povodí dané řeky. Výsledků studia těchto sedimentů se využívá i k vyhledávání a průzkumu primárních ložisek vzácných průmyslových minerálů, např. scheelitu (ruda wolframu), ryzího zlata, cinabaritu (ruda rtuti) či diamantů. Přímo v říčních sedimentech může dojít k významnému nahromadění důležitých minerálů, které jsou potom průmyslově těženy. Zorné pole v optickém mikroskopu se zrny minerálů Ukryté minerály Provozovna v Hulíně patří mezi několik významných ložisek štěrkopísků podél řeky Moravy. Vyrábí se zde různé zrnitostní frakce pro stavebnictví. Jemnější frakce jsou zastoupeny ve velkých objemech a jejich část v podobě výpěrků je zatím ukládána zvlášť. Tyto jemné pískové frakce zůstávaly až dosud bez povšimnutí, byť obsahují řadu potenciálně ekonomicky zajímavých komponent, ať už jednotlivě, nebo jako skupina minerálů. S použitím optické a elektronové mikroskopie i dalších analýz provedených v Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity byly v hulínském písku objeveny zajímavé minerály, ať už z hlediska chemického složení, nebo tvarových a fyzikálních vlastností. Ve větším množství se zde vyskytují staurolity, granáty, zirkony, ilmenit nebo epidot. Bohužel jen velmi zřídka byly zjištěny takové minerály jako monazit, které jsou nositeli vzácných zemin. Naopak v zirkonech byly potvrzeny i obsahy poměrně vzácného těžkého kovu hafnia (Hf). Využití v praxi Zirkon je samozřejmě důležitý jako minerál, ze kterého se získává zirkonium (Zr), ale i sám o sobě je podstatnou složkou Zrna zirkonů Staurolit je inertní a chemicky stabilní minerál důležitý i pro výrobu portlandského cementu. V neposlední řadě se též používá jako abrazivum nebo sensibilizující materiál pro výbušniny. Zrna staurolitu Využití všech zmíněných minerálů a prvků jsou příklady moderních, sofistikovaných průmyslových procesů a výroby. Zejména oblast keramických materiálů má velkou budoucnost. Tím získávají perspektivu i naše minerály v písku. Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ZPRAVODAJ 11

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna Národní technická knihovna občasník o výstavbě Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6-Dejvicích http://www.stk.cz/ntk 1Co je Národní technická knihovna? moderní technická knihovna v areálu technických

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu?

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Výchozí situace Zlín = město automobilů Dlouhodobý trend zhoršující se dopravní situace ve městě Růst obtěžujících vlivů automobilové dopravy

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV

VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV VZLETY A PÁDY ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Odpad - další alternativa

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny Speciální nabídka k účasti na veletrhu SALIMA 2016 pro MINIPIVOVARY Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů představil nabídku společnosti Veletrhy

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Mgr. Jaroslav Mach, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více