Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6 mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com"

Transkript

1 Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 Kunratice Datum konání : , od 11:00 hodin Přítomno : 11 členů (prezenční listina v příloze) Omluveno : 10 členů Schůzi vedla : Mariana Svobodová Zapsala : Jana Nováková, v Praze Program: 1. Zahájení a schválení programu členské schůze 2. Zpráva předsedkyně 3. Zpráva poradkyně chovu 4. Zpráva výcvikářů 5. Zpráva hospodářky 6. Informace o soutěžním řádu 7. Výstavy a akce v roce 2015 a Zpravodaj Rozpočet 2014 a Zápisní řád 11. Hlasování 12. Diskuse 13. Usnesení 14. Závěr členské schůze 1. Zahájení a schválení programu členské schůze Schůze zahájena předsedkyní klubu. Program schůze doplněn o jeden bod - Projednání žádosti paní Ivany Herianové o možnost individuální bonitace psa Dulcise Cervaria, jehož je majitelkou. Program schválen ( pro 11, proti 0, zdržel se 0)

2 2. Zpráva předsedkyně Informace o proběhlých akcích pořádaných klubem: - Propagace klubu na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem prezentace plemene na stánku i během doprovodných programů na pódiu (70 tisíc návštěvníků). - Setkání na Kosově Hoře spojené s výcvikovým dnem. - Speciální výstava a klubová výstava v Juniorcampu Nová Živohošť. Poděkování všem členům klubu, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, kteří se pořádání těchto akcí aktivně zúčastnili (Barbora Dančová, Radka Dudlová, Nikola a Michal Füleky, Radana Janků, Richard Kašpar, Jiří a Ivana Němcovi, Jana a Petr Novákovi, Hana Šperlingová). Poděkování za Zpravodaj 2014 (Lýdie Jašová - redakce, Petr Karsch - tisk, Barbora Dančová titulní strana, vazba, Jana Nováková - vazba). - Kladné hodnocení komunikace mezi členy pomocí webových stránek a u. - Informace o připravě nových stanov dle NOZ. - Informace o přípravě nových dokumentů (stanovy, jednací řád, volební řád, bonitační řád a bonitační karta), které budou předloženy na příští schůzi ke schválení. - Informace o stížnosti podané panem Fryčkou vyřešeno omluvou na stránkách klubu. - Informace o chovatelském pochybení paní Blanky Luběnové projednáno výborem, předáno revizní komisi s návrhem na řešení. 3. Zpráva poradkyně chovu (v plném znění v příloze) Informace ke stížnosti podané panem Fryčkou. Návrh na řešení problematiky výskytu nestandardně zbarvených jedinců u bernských honičů - možnost testování genetické dispozice chovných jedinců pro hnědé zbarvení. Doporučeno dobrovolné testování na klubové a speciální výstavě. Diskutována varianta zakotvení povinného testování do bonitačního řádu na základě odsouhlasení návrhu nadcházející schůzí. Možnost spolupráce s laboratoří Genomia, diskutována možnost finanční spoluúčasti klubu na testování pořádaném klubem. Podrobné informace k dané problematice a návrhy případného testování budou zveřejněny na webových stránkách klubu a budou předmětem příští schůze. Diskuse : Podmínky a rozsah veterinární prohlídky na klubové a speciální výstavě. Návrh : Prohlídku provede veterinární lékař za účasti osoby pověřené klubem, výsledek prohlídky bude zdokumentován a předán osobě pověřené klubem. O výsledku veterinární prohlídky bude majitel zvířete neprodleně informován.

3 - Rozsah prohlídky: - identifikace zvířete pomocí čtečky pokud má čip, kontrola tetování - kontrola očkovacího průkazu - kontrola zdravotního stavu zvířete zaměřená zejména na zuby, uši, oči, u psů varlata, u fen případné hárání Přítomnost háravých fen na výstavě je vyloučena, v případě bonitace je možné háravé feny (dle bonitačního řádu) posoudit odděleně v závěru akce tak, aby nedošlo k ovlivnění chování ostatních psů, v průběhu výstavy musí být háravé feny mimo výstavní areál, aby nedošlo k ovlivnění chování ostatních vystavovaných jedinců. Vše bude doplněno do propozic. Hlasování o návrhu : ( pro 11, proti 0, zdržel se 0) 4. Zpráva výcvikářů (v plném znění v příloze) Zprávu přečetla paní Jana Nováková. Informace o ogranizaci plánovaných výcvikových akcí a zveřejňování na webových stránkách. Informace o cenách pro vítěze klubových a speciálních výstav a zkoušek. Diskutované návrhy: - nákup pohárů ve výprodejích informace pan Levý - výroba plastiky hlava honiče, která by nahradila klasické poháry - doplnění cen o medaile za Res. CAC Vzhledem k názorové variabilitě bude začátkem roku připravena na webových stránkách klubu anketa, kde budou mít všichni členové možnost vyjádřit své preference. 5. Zpráva hospodářky - Přehled příjmů a výdajů za rok 2014 a stav bankovního účtu předložen k nahlédnutí. - Rozpočet výdaje tis. Kč - byl dodržen, výdaje za 2014: ,- Kč. - Aktuální počet členů klubu: 69 členů. 6. Soutěžní řád informace Informace o nabídce ČMKJ na vypracování nového soutěžního řádu na ověřování vloh. Návrh výboru klubu nový řád tohoto typu není aktuálně potřebný. Hlasování o návrhu : ( pro 11, proti 0, zdržel se 0)

4 7. Výstavy a akce v roce 2015 a 2016 Rok 2015: - duben Kosova hora - setkání + výcvikový den Natura Viva Speciální výstava KCHŠH + bonitace Kunratice (rozhodčí pan Beradze) Klubová výstava KCHŠH + bonitace - Stará Fara Chržín (rozhodčí paní Staviarská) - výcvikový den před klubovými BZH bude upřesněno na základě zájmu /tisková chyba, oprava / Klubové BZH při OMS Chomutov. - listopad 2015 schůze výboru + členská schůze (termín schůze bude navržen s předstihem, aby nekolidoval s aktuálně probíhajícími akcemi výstavní sezóny) Rok 2016: - Kosova Hora - setkání + výcvikový den - Natura Viva - Speciální výstava KCHŠH - místo: Náměšť na Hané (vybráno ze tří variant) - termín: dle pořadatele - rozhodčí: paní Dvořáková, pan Vondrouš, pan Jančík - Klubová výstava KCHŠH - místo: Nová Živohošť, Juniorcamp - termín: /tisková chyba, oprava / rozhodčí: pan Piskay, pan Vondrouš, pan Jančík - listopad schůze výboru a členská schůze Návrh plánovaných akcí schválen ( pro 11, proti 0, zdržel se 0) 8. Zpravodaj 2015 Termín pro zaslání příspěvků: do Příspěvky se budou zasílat na redakce: Redakce: Lýdie Jašová. Vazba a distribuce: Marianna Svobodová, Jana Nováková Tisk: v ideálním případě u pana Karsche, další varianty budou řešeny operativně, s ohledem na maximální úsporu klubových finančních prostředků. 9. Rozpočet 2014 a 2015 Rozpočet pro rok 2014 : Navržený rozpočet byl dodržen (viz zpráva hospodářky). Dar od paní Wais (1 039,- Kč), poděkování, bude použit na financování cen

5 pro výstavy Návrh výdajů pro rok 2015: stejné jako pro rok 2014, tj tis. Kč. Kosova hora nájem chaty Natura Viva odměna za účast na stánku Speciální výstava KCHŠH v Kunraticích (ceny, rozhodčí, veterinář) Klubová výstava KCHŠH - Stará Fara Chržín (ceny, rozhodčí, veterinář) Klubové BZH při OMS Chomutov (ceny) Bankovní poplatky Platby ČMKU, ČMKJ Režie KCHŠH Klubové poplatky pro rok 2015 zůstanou stejné. Hlasování o návrhu výdajů pro rok 2015 ( pro 11, proti 0, zdržel se 0) 10. Zápisní řád Projednání návrhu změn: I. Všeobecná ustanovení, bod 4. - bude přidáno na konec věty: pořádané Klubem chovatelů švýcarských honičů. V. Krytí, bod 18., druhá věta: V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům chovatelského klubu bude odstraněno (již upraveno v odstavci II. Podmínky chovnosti, bod 4.). V průběhu projednávání tohoto bodu odchází pan Levý (omluven). Hlasování o navržených změnách ( pro 10, proti 0, zdržel se 0) 11. Projednání žádosti pí. Herianové (v plném znění v příloze) Žádost paní Herianové o povolení individuální bonitace jejího psa Dulcius Cervarius byla přečtena a předložena členům k nahlédnutí. Členská schůze se jednohlasně shodla v názoru, že udělování jakýchkoliv individuálních vyjímek oproti platným pravidlům by se mohlo stát nežádoucím precedentem do budoucna. Pokud bude ze strany členů zájem o jakékoliv změny v bonitačního řádu, musí být o návrhu v předstihu informována členská základna. Hlasování o kladném vyřízení žádosti paní Herianové : ( pro 0, proti 10, zdržel se 0)

6 12. Hlasování Hlasování o jednotlivých bodech programu probíhalo v návaznosti na projednávané body. 13. Diskuse Příspěvek paní Jašové (v plném znění v příloze). Příspěvek byl v nepřítomnosti paní Jašové (omluvena) přečten, členská schůze se v diskusi vyjádřila k jednotlivým bodům následovně: - Propagace plemene není spojena s funkcí poradce chovu, a proto není třeba tuto funkci dublovat, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o klub chovatelů málopočetného plemene s nízkou členskou základnou. - Požadavek na přehlednější zobrazení chovných jedinců na webových stránkách s ohledem na rozdělení podle variet bude adresován na firmu, spravující klubové stránky. - Otázka věcných cen pro účastníky / vítěze klubových výstav a zkoušek bude předmětem ankety, která bude zveřejněna na webových stránkách klubu v únoru 2015 Připomínka paní Krtkové v podmínkách pro udílení klubových šampionů je třeba doplnit bodovací tabulku o ocenění BOS. 14. Usnesení - Členská schůze se usnesla na tom, že není třeba vytvářet Soutěžní řád, dle nabídky ČMKJ. - Členská schůze se usnesla na výstavách a akcích pro rok 2015 a Členská schůze se usnesla na náležitostech Zpravodaje pro rok Členská schůze se usnesla na výši výdajů pro rok Členská schůze se usnesla na změnách Zápisního řádu. - Členská schůze se usnesla na zamítnutí žádosti paní Herianové. - Členská schůze se usnesla na tom, že pro klub zcela dostačuje jeden poradce chovu. - Členská schůze se usnesla na úpravě webových stránek klubu v sekci chov. - Členská schůze se usnesla na vytvoření ankety pro výběr variant věcných cen pro vítěze na výstavách klubu. - Členská schůze se usnesla na doplnění bodovací tabulky v podmínkách pro udílení klubových šampionů. - Členská schůze doporučuje provádět test Lokus B na vlohy pro hnědou barvu, provádí Genomia. - Členská schůze ukládá výboru zpracovat do příští schůze: stanovy, jednací řád, volební řád, bonitační řád, bonitační kartu.

7 15. Závěr členské schůze Přílohy : Pozvánka na členskou schůzi. Návrh změn k hlasování Zápisní řád. Zpráva poradkyně chovu. Zpráva výcvikáře. Žádost paní Herianové. Příspěvek do diskuse paní Jašové. Prezenční listina. Marianna Svobodová, předsedkyně klubu.

8 PŘÍLOHY: V Praze dne POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Termín: , od 11:00 hodin Místo: Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 Kunratice, Příloha: Návrh změn k hlasování Zápisní řád Program: 1. Zahájení a schválení programu členské schůze 2. Zpráva předsedkyně 3. Zpráva poradkyně chovu 4. Zpráva výcvikářů 5. Zpráva hospodářky 6. Soutěžní řád informace 7. Výstavy a akce v roce 2015 a Zpravodaj Rozpočet 2014 a Zápisní řád 11. Hlasování 12. Diskuse 13. Usnesení 14. Závěr členské schůze Marianna Svobodová, MBA předsedkyně klubu

9 Příloha k pozvánce na členskou schůzi Klubu chovatelů švýcarských honičů ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího psa ponechává na chovateli. Poradce chovu chovateli doporučuje vhodné psy na krytí. Své doporučení odůvodní, aby měl chovatel informace potřebné pro svůj výběr. 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu chovu vůči ČMKU. 3. Chov vede a kontroluje poradce chovu KCHŠH Klubu chovatelů švýcarských honičů. 4. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a taktéž podpora tohoto konání. Za kvalitu chovu je odpovědný chovatel. 5. Chovatelem se rozumí držitel chovné feny v době krytí a vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 6. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený, nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených chovatelským klubem. 7. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, kteří prokazují vady vylučující z chovu dle standardu FCI č.59 (pes příliš agresivní nebo bázlivý, pes netypický, celá nosní houba nepigmentovaná, předkus, podkus, řezáky křivě postavené, ektropium nebo entropium i když je operováno, ocas zatočený jako lovecká trubka, zalomený, zřetelně srostlé obratle, výška přesahující nebo nedosahující hranic stanovených standardem, psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku). 8. Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy. 9. Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě písemné smlouvy poskytnut chovatelský servis. II. Podmínky chovnosti 1. Základními podmínkami pro uznání jedince (pes, fena) do chovu jsou: a) dosažení minimální věkové hranice a to ode dne ukončení 18 měsíců věku, až do dne ukončení 8 roku věku u fen a ode dne ukončení 18 měsíců věku, až neomezeně u psů, b) 2 výstavy od dvou různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna výstava pořádaná klubem (speciální, nebo klubová), minimálně jedna ve věku od 15 měsíců, nejhůře se známkou velmi dobrá, zkoušky BZH v I. III. ceně, bonitace, nebo 4 výstavy se známkou výborná od minimálně třech různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna pořádaná klubem (speciální, nebo klubová), z toho 3 výstavy minimálně ve věku od 15 měsíců, bonitace, c) skus nůžkový či klešťový, chybění jednoho nebo dvou premolárů je možné. M3 nejsou brány v potaz, d) pro absolvování bonitace je minimální věk 15 měsíců. 2. Splnění podmínek pro zařazení do chovu zapíše poradce chovu do průkazu původu.

10 3. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou, eventuálně kopii bonitační karty plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta. 4. U chovných jedinců importovaných do České Republiky postačuje k zařazení do chovu splnění podmínky uchovnění v cizím státě a absolvování bonitace. 5. Pokud psi již uchovnění na jedno krytí splní dodatečně podmínky platné od a doloží posudkové listy, budou přeřazeni mezi chovné psy bez omezení počtu krytí. 6. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku tohoto ustanovení může povolit výbor klubu na základě písemné žádosti chovatele pouze pro jedno zabřeznutí takovéto feny za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem. 7. U chovného psa není krytí omezeno věkem. 8. Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, u nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické či exteriérové vady. 9. Z chovu lze vyloučit či omezit působení v chovu i uchovněného jedince, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže, nebo se u nich vyskytnou hrubé vady proti standardu. O vyloučení jedince, či o omezení jeho působení v chovu, rozhoduje na základě návrhu podaného poradcem chovu členská schůze. III. Chovatel, majitel chovného psa jedince 1. Majitelem chovného psa či feny jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k danému chovnému psu (feně) jedinci a je uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa (feny) nebo feny. 2. Držitelem chovného psa nebo feny jedince je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu. osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou. 3. Chovatel je držitelem chovné feny v době krytí a vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15dnů oznámena chovatelskému klubu (poradci chovu) nebo a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize oznámit úhyn chovného jedince. 5. Změna držení musí být ohlášena: -u chovného psa neprodleně, -u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat české podmínky pro zařazení do chovu. Všichni zúčastnění spolumajitelé musí být uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.

11 IV. Krycí list 1. Krycí list je zásadně vystavován klubem (poradcem chovu), kde je chov realizován. 2. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí list, o který chovatel požádá písemně na formuláři klubu, alespoň měsíc před plánovaným krytím. K žádosti o zahraniční krytí doloží chovatel kopii průkazu původu psa, dokladu o chovnosti a jeho fotografii v postoji. 3. Krycí list vyhotoví poradce ve třech výtiscích. Dva výtisky, bílý a jeden barevný, zašle chovateli. Třetí zůstává u poradce chovu. Po uskutečnění krytí chovatel z barevného výtisku odstřihne potvrzení o krytí feny a to si ponechá. Zbylou část pošle nejpozději do 8 dnů poradci chovu. Bílý výtisk poté chovatel spolu s přihláškou vrhu do 28 dnů od narození štěňat odešle na Plemennou knihu Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ). 4. Platnost krycího listu je neomezená. 5. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: -plemeno -jméno psa (psů-max. tří) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů), -jméno feny a číslo jejího zápisu, -jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa, -jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny, -podpis majitele psa, podpisy obou majitelů (držitelů), -místo a datum krytí, -podpis a klubové razítko poradce chovu 6. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu. 7. Účinnost krycího listu zaniká: -uplynutím 80 dní od uskutečněného krytí, pokud nedošlo zabřeznutí a bílý výtisk krycího listu vrací chovatel zpět poradci chovu, -dosažení 8 let věku feny, -na základě písemné žádosti chovatele o ukončení jeho účinnosti, spolu s žádostí o ukončení krycího listu vrátí chovatel i oba výtisky krycího listu. V. Krytí 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu. 2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. 3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí. 4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny. 5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě. 6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes, uvedený na krycím listu. 7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší výbor klubu individuálně. 8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

12 9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody. 10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy. 11. Do 8 dnů od krytí zašle majitel (držitel) feny část barevného výtisku poradci chovu a nahlásí tak termín krytí a psa, který fenu kryl. 12. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení. 13. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským krycím řádem FCI povolit ČMKU. 14. V případě podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo, nařídit kontrolu paternity. Pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v případě opačném nese náklady chovatelský klub. 15. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. 16. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. 17. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. 18. Při krytí v zahraničí smí být použit pes chovný v zemi svého původu. V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům chovatelského klubu. 19. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. VI. Vrh 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu Klubu chovatelů švýcarských honičů. 2. Maximální počet vrhů u chovné feny je 1 vrh ročně, celkem však maximálně 6 vrhů za život feny. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh. 3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví feny nebo mláděte. V případě nutnosti je povinnost zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. 4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu do 8 dnů od narození štěňat poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje: -základní identifikační údaje, -datum krytí a vrhu, -počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat, -pohlaví, -informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných). 5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 80dnů po krytí. 6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipováním nejméně jedním z uvedených způsobů: a) mikročipem b) tetováním. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Tetování je

13 povoleno provádět nejdříve ve stáří šesti týdnů a to celý vrh najednou. Chovatel je povinen informovat nové majitele o existenci a činnosti klubu a předat jim přihlášku do klubu. VII. Lhůty Pro vyřizování agendy v rámci Klubu chovatelů švýcarských honičů platí správní lhůta 30 pracovních dnů. Částečnou změnu Zápisního řádu Klubu chovatelů švýcarských honičů II. Podmínky chovnosti, schválila členská schůze 28. října Zápisní řád v původním znění ze dne 1. dubna 2011 tímto pozbývá platnosti. Zápisní řád ve znění schváleném členskou schůzí dne 28. října 2012 v místě Pod Kunětickou Horou nabývá platnosti dne 1. ledna 2013 zveřejněním na webových stránkách klubu a ve Zpravodaji VIII. Závěrečná ustanovení Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu a Zápisního řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení. IX. Ustanovení zrušovací Ke dni nabytí účinnosti tohoto Zápisního řádu se zrušuje Zápisní řád klubu přijatý dne 28. října X. Platnost a účinnost Tento Zápisní řád nabývá platnosti jeho schválením členskou schůzí dne ( ) a účinnosti dne ( ) zveřejněním na webových stránkách klubu. Za správnost textu: Radoslav Levý

14 Zpráva poradkyně chovu Ještě není konec roku a již proběhlo rekordních 16 krytí, další se ještě chystají a narodilo se 12 vrhů, což je zatím nejvíce v historii našeho klubu. S množstvím vrhů, které jsou samozřejmě u málopočetného plemene vítané, se vyskytly i nějaké problémy s prodejem štěňat. Některá zůstala u chovatelů trochu déle, ale zatím všichni švýcarští honiči dříve či později své pravé majitele nalezli. Nezabřezly pouze dvě fenky a jedna švycká fenka byla bohužel nakrytá dvěma psy. Majitelka švycké fenky Dorothy měla vystavený krycí list na Robina a s ním také proběhlo bezproblémové krytí. Vše bylo řádně zaznamenáno v seznamu krytí i na klubových stránkách. Štěňata se však narodila o sedm dní dříve, bylo jich deset a měla velkou porodní váhu. Rozhodně se tedy nejednalo o předčasný vrh, spíše naopak. Pět štěňat bylo zbarveno jako bernský honič a pět jako švycký. Bylo jasné, že nemohou být švyckého krycího psa Robina, fenka tudíž musela být nechtěně nakrytá minimálně o týden dříve bernským honičem, který je též ve vlastnictví majitelky švycké fenky, (což se později i potvrdilo testem paternity). Majitelka mě o překvapivém vrhu okamžitě informovala a výboru klubu zaslala tento vysvětlující dopis: Vážení členové výboru KCHŠH, dovolte mi,abych Vás informovala o svém chovatelském pochybení. Dne 29.září 2014 se narodila mé feně Dorothy Lady Bardotte štěňata, 9 živých, poslední desáté se narodilo za pomoci veterinárního lékaře mrtvé. Štěňata jsou nestandardně zbarvena, 4 jsou černobílá s pálením, 5 je zbarveno oranžovohnědobíle. Celkovým vzhledem imponují jako švýcarský honič. Štěňata se narodila předčasně, očekávaný termín porodu byl dne 6. října Porodní hmotnost štěňat se pohybuje od 380g do 500g. Je tedy zjevné, že otcem nemůže být pes uvedený v krycím listu (Robin Bencilla). Sama jsem o nechtěném krytí nevěděla, v době kdy k nechtěnému krytí pravděpodobně došlo, byli moji psi v péči mé maminky, já jsem byla v té době na dovolené v zahraničí (vrátila jsem se 30. srpna 2014). Moje maminka nechtěné krytí nezaregistrovala a o ničem podobném mě neinformovala. Po návratu z dovolené jsem se spontánně rozhodla odchovat štěňata, krycí list již byl vystaven. Za chovným psem Robinem Bencillou jsem jela dne 4. října, krytí proběhlo bez komplikací. Narození štěňátek bylo pro mě překvapením, je mi to líto, ale ze Zákona na ochranu zvířat proti týrání nemám jinou možnost než štěňata odchovat. Důvodem k usmrcení může být pouze: slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. Jsem si vědoma, že chování nečistokrevných psů je v rozporu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU ( Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy Mezinárodní kynologické federace Federation Cynologique Internationale (dále jen FCI ), nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud ne uznaných ). Slibuji, že za štěňata bez PP nebudu požadovat žádnou finanční odměnu. Závěrem bych se chtěla omluvit, že jsem nedokázala zajistit, aby mou fenu nenakryl jiný než chovný pes. Jsem připravena nést důsledky svého pochybení. Blanka Luběnová Vše jsem ihned konzultovala na ČMKJ a případ pochybení chovatelky, která fenku před krytím neuhlídala, probíhá podle doporučeného postupu ČMKJ, která ho následně postoupí ČMKU. Kárné řízení bylo projednáno výborem a dnes se k němu vyjádří revizní komise. Je rozhodně dobré dělat před krytím fence odběry krve určující hladinu progesteronu, aby se určily ty správné plodné dny. Jak je vidět, fenka může být s krytím svolná i více jak týden a pro chovatele může být opravdu těžké odhadnout ten správný den, vhodný na krytí. Krytí by měl chovatel fenky plánovat půl roku dopředu a včas podat žádost o vystavení krycího listu. Bohužel se toto často děje na poslední chvíli, kdy fenka začíná hárat. Snažím se každému vyjít vstříc, ale stalo se mi také, že mi přišla em žádost o krycí list, když už měla fena krycí dny, což je více jak neobvyklé. Poslala jsem ihned vyplněný krycí list na žádost velmi zkušené chovatelky rovnou k majitelce psa a krytí proběhlo hned druhý den, ! Příště bych již

15 něco podobného dělala nerada a proto žádám všechny, kteří plánují štěňata, aby podali žádost 30 dní předem, jak se uvádí i v návodu "Jak na to" na stránkách našeho klubu. Někteří ze psů i fen mají pravděpodobně splněnou chovnost, ale majitelé mi ještě neposlali průkaz původu a kopie posudků nutných k uchovnění a registraci. Je to škoda hlavně u psů, protože jedině tak se mohou objevit na stránkách klubu a majitelé fen si je mohou pak vybírat na krytí. Zatím se v roce 2014 uchovnilo 12 švýcarských honičů. Letos proběhly opět dvě výstavy pořádané KCHŠH, a to speciální výstava, konaná v Náměšti na Hané, kde posuzoval pan rozhodčí Petr Řehánek, přihlášeno bylo 24 švýcarských honičů a bonitace se zúčastnilo 9 honičů. Klubová výstava se letos poprvé se konala v Nové Živohošti, posuzovala paní rozhodčí Stanislava Janická a přihlášeno bylo 41 švýcarských honičů, bonitace se zúčastnilo 14 honičů, což je zatím nevětší množství. Na klubové výstavě probíhala pečlivá veterinární prohlídka, protože se domnívám, že zdraví psů, kteří se zapojí do chovu by mělo být na prvním místě. Dříve se do chovu bohužel zapojovali i jedinci nesoucí genetické vady a chov honičů nám to dnes do značné míry zkomplikovalo. Chovalo se přímo na jedincích se zálomky na ocasech a jejich potomci přenášejí tyto genetické vady páteře dál, i když se přímo ve vrhu objeví třeba až ve třetí generaci. Letos se ve vrzích žádné zálomky neobjevily, ale je potřeba si možnost výskytu vad uvědomovat a nepouštět se do rizikových spojení. Opakovaně se chovalo na jedincích nesoucích hnědou barvu, tajilo se to a dnes, když vše nyní vychází napovrch, je téměř nemožné najít bernského jedince, který by neměl v rodokmenu nosiče hnědé barvy či zálomku. Pokud však nechci spojovat jedince nesoucí například hnědou barvu, nemohu se již vyhnout příbuzenské plemenitbě. Čas od času se objeví pes, kterému nesestoupilo varle do šourku včas, nebo nesestoupilo vůbec, ale takoví jedinci se většinou na výstavách nepředvádí a neuchovňují. K sestupu varlat u štěňat psů dochází ještě u chovatele kolem pátého týdne, nejpozději do osmého týdne. Někteří veterináři uvádějí maximální akceptovatelnou toleranci do 12 týdnů. Pokud však varle sestoupí později, je tu riziko, že to pes bude přenášet na své potomstvo, a to i v tom případě, že má pes obě varlata v šourku (veterina BONAVET). Vada u potomstva se ukáže jen tehdy, když ji přenáší pes i fena (i když u ní se samozřejmě projevit nikdy nemůže). Prevence kryptorchismu tkví v důsledném odhalování přenašečů (a nositelů) této vady a jejich vyřazováním z chovu. Pokud nebudou stanovena jasná a závazná pravidla chovu psů, budeme se s tímto problémem setkávat stále častěji. Genetické testy na zálomky zatím nejsou k dispozici. Stejně tak kauzální mutace způsobující kryptorchismus u psů zatím nebyly nalezeny, ale probíhá několik studií. V případě zavedení vyšetření nás bude zkušební laboratoř Genomia informovat. Co se ale testovat dá, je barva srsti, a dá se zjistit, kteří bernští honiči nesou alelu jen pro černou barvu B/B a kteří i pro hnědou B/b. Pokud chceme zamezit výskytu čokoládově zbarvených jedinců, není nic jednoduššího, než bernské honiče hromadně otestovat např. na klubové výstavě by mohl vzorky stěrů sliznice dutiny ústní odebírat veterinář. Pokud bychom chtěli získat u Genomie 10-ti procentní slevu, můžeme zaregistrovat klub. Někteří chovatelé si již nechali své psy otestovat a já jim velmi děkuji za zaslané výsledky, které archivuji v evidenci poradce chovu. Jejich výsledky se však nebudou zveřejňovat. Slouží jen k tomu, aby nosiči hnědé barvy nebyli spojováni spolu a zabránilo se tak nyní stále četnějšímu výskytu hnědě zbarvených štěňat ve vrzích bernských honičů. Přísná selekce v našem kontrolovaném chovu s malou chovatelskou základnou možná není. Nutné je však vady evidovat a spojovat nosiče jen s jedinci, kteří vady nenesou. To platí i o evidenci vyšetření DKK. Se zdravím našich švýcarských honičů to však oproti jiným plemenům rozhodně nijak zlé není, jen by se problémy již neměly skrývat, ale měli bychom promyslet jejich řešení. Barbora Dančová

16 Zpráva výcvikáře ZKOUŠKY V letošním roce 2014 se konala řada zkoušek, jejichž termíny a místa konání byly uveřejněny v posledním Zpravodaji KCHŠH. K dnešnímu dni eviduji pouze 2 soudcovské tabulky o absolvování letošních zkoušek BZH. 1. bernský honič Eared Elf Bohemia Hill - III.cena (OMS Příbram) 2. bernský honič Almond Aurita Kitta - I.cena (OMS Kroměříž) Dále jsem obdržela tabulku od člena klubu ze Slovenska - pana Lošonského, jehož bernský honič Farco Haniččina zahrádka absolvoval BZH ve II.ceně již v roce 2012 a nevím, zda byly tyto zkoušky evidovány (vše dopsáno i na webových stránkách klubu). Dalším bernským honičem je Gaston Haniččina zahrádka - BZH v roce III.cena (OMS Liberec). VÝCVIKOVÝ DEN - KOSOVA HORA 2014 Setkání honičů spojené s výcvikovým dnem se zúčastnilo celkem 29 psů. Letošní ročník se konal pod záštitou Klubu chovatelů švýcarských honičů. Termín výcvikového dne na rok 2015 zatím nebyl stanoven, ale jeho uspořádání se předpokládá týden před Mezinárodními BZH konaných na Orlíku (pořádá KCHH). PLÁN ZKOUŠEK 2015 Po delší době jsou opět plánované klubové zkoušky BZH, které se budou konat při OMS Chomutov v Krušných horách. Bude očekávaná hojná účast. Nutné zajistit nejen poháry, ale také věcné ceny. Další termíny zkoušek BZH, které pořádá Klub chovatelů honičů jsou a v Lavičkách (OMS Příbram). Bohužel i když všechny zkoušky jsou již na rok 2015 naplánovány - více informací nemám. Ostatní termíny budu uveřejněny ve Zpravodaji 2015.

17 Vážená paní předsedkyně a paní poradkyně chovu, vážení členové výboru a členové klubu! ŽÁDOST Žádám vás laskavě o projednání mého požadavku možnosti individuální bonitace pro mého psa Dulcis Cervarius. A to z důvodů: Psa jsem si pořídila zejména pro jeho rodokmen, z velké části nepříbuzný pro náš chov. Vzhledem k tomu, že bonitace se konají jen 2x v roce a to v jednom čtvrtletí a třičtvrtě roku je mezi nimi dlouhá doba. Vím, že tuto možnost individuální bonitace nemáme v bonitačním řádu, chci požádat o výjimku. Pes má již splněny podmínky všech potřebných výstav(výborné + tituly), v lednu bude mít i věk (18 měsíců)a další bonitace je naplánovaná až v červnu! Záleží mi na chovu bernských honičů a vždy jsem se snažila o co nejmenší příbuznost spojení, proto jsem také importovala několik jedinců ze zahraničí, kteří se zapojili do chovu a zejména pes Acki a jeho potomci jsou využívaní v chovu (v poslední době snad až příliš). Protože fena, kterou plánuji ke spojení s Dulcisem, bude hárat nejspíše dříve než v červnu a štěňata z tohoto spojení by mohla být opět přínosem pro chov! Můj návrh na individuální bonitaci (v jiných klubech je to běžné, stejným způsobem jsem bonitovala fenu thajského ridgebacka). Zajistím si rozhodčího, který posuzuje naše plemeno,(nejspíše pana Řehánka, který bydlí nedaleko),nebo mi Klub určí rozhodčího a místo), zaplatím bonitační poplatek KCHŠH, náklady, které si řekne rozhodčí a náklady na dopravu paní poradkyně chovu nebo pověřeného člena výboru, kterého by paní poradkyně pověřila. Bonitace by mohla proběhnout u nás nebo na místě určeném, např.dle určení pana rozhodčího. Termín únor- březen Ještě jednou tímto apelují na členy výboru a resp. na všechny členy KCHŠH o rozumném zvážení mého požadavku. Toto plemeno chovám poctivě již 15 let, nikdy jsem o žádné výjimky nežádala, vždy hledala ke spojení kvalitní, co nejméně příbuzné jedince, ale vzhledem k současné době, počtem, kvalitou, nepříbuznosti současných chovných psů..bych ráda na jaře zapojila do chovu kvalitního psa Dulcise Cervarius. Navrhuji: - Projednání na členské schůzi tuto možnost bonitace a začlenění do Bonitačního řádu, příště tuto možnost bude třeba potřebovat jiný pes, který bude přínosem pro chov! Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a vaší odpověď S pozdravenm CHOVU ZDAR V Ostravě dne Ivana Herianová

18 Příspěvky do diskuze Předem všechny zdravím a velice se omlouvám z důvodu účasti na jiné akci. Hodně mě mrzí že nemůžu být přítomna, protože toho mám více na srdci s čím bych se chtěla s vámi podělit. 1. Chtěla bych otevřít téma, které se týká především švyckých honičů. Letošní rok byl co se týká vrhů nejpočetnější a nejen já jako chovatel ale i ostatní majitelé švycáků byli smířeni s tím, že prodej štěňátek nebude až tak jednoduchý. Počet švyckých jedinců je o mnoho nižší než berňáků - jsou i o to méně známější. To se v poslední době ale změnilo a jejich počet prudce narůstá. Vzhledem k tomu, že jsem se s nabízením a prodejem hodně natrápila nejen já, často mě napadala otázka jak této variantě hodně napomoci. Vzhledem k tomu, že u tohoto plemene byla zrušena pracovní zkouška pro uchovnění a zájem o absolvování zkoušky je víceméně jen ze strany lidí co se myslivosti věnují, tak mi příjde zbytečné aby v klubu setrvávali dva výcvikáři. Myslím si, že více pro švyckou variantu by mohl udělat druhý poradce chovu pouze pro švycáky. Bylo by super kdyby to dělal někdo, kdo je chová a rozumí jim - jsou povahově určitě jiní než berňáci a bude je hodně propagovat. Z tohoto důvodu bych byla ochotna vzdát se funkce výcvikáře. Jirkovi Němcovi bych ale i nadále dělala "sekretářku" :- ). Byla bych ráda kdybyste o tomto návrhu do budoucna pouvažovali. Vím, že podobný návrh měla dříve i paní Hůlková. Není to nic proti nikomu, jen chci aby zájem o švycáky byl aspoň stejně tak velký jako o berňáky. 2. Moje druhá připomínka souvisí trochu s tou první. Byla bych ráda, kdyby na webových stránkách klubu byli v odkaze chovní psi a feny rozděleni ještě podle varianty - bernští a švyčtí zvlášť. Nelíbí se mi když chci nalistovat švycáky a musím přebrat všechny bernské než se dostanu na konec stránky. I pro cizí návštěvníky stránek to není moc přehledné. Myslím si, že by to technicky neměl být problém. 3. Klubová i speciální výstava švýcarských honičů je výstavou pořádanou klubu. Podle mě by to mělo být něco více než je výstava národní nebo mezinárodní. Mrzelo mě, že ceny klubu (nemyslím sponzory) kterými byly "pouze" poháry nebyly opatřeny logem klubu. Je to škoda, když všude propagujeme jak krásné a ušlechtilé plemeno máme a když majitel se svým pejskem na takové výstavě uspěje - dostane jen tuctový pohár. Pěknou cenou jsou podle mě například u KCHH jejich vlastní kokardy právě s logem klubu. Nebylo by super mít také něco svého? Proč neinvestovat do věcných cen pro vítěze? Máme v klubu výtvarnici B. Dančovou - krásně maluje - klub by mohl od ní zakoupit některé výrobky s motivem honiče. Krásnou cenou by jistě byl i pomalovaný talíř s honičem nebo honič vybroušený na nějakém skle (např. váze...) možností je nespočetně! Roční členský příspěvek není až tak malý (500Kč) a za tyto peníze je pouze Zpravodaj hodně drahý časopis. (Zaslala paní Jašová)

19

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : restaurace U Krále Václava IV, V Praze - Kunraticích. Datum konání : 19.

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Zápis schůze výboru klubu

Zápis schůze výboru klubu Zápis schůze výboru klubu Dne 31.1.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková, Zemková Omluveni: Kracíková Přizvaní: Ajmová, Reslerová, Gogolínová, Konečná Výbor

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 45

Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 45 Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 45 Jednání proběhlo v květnu a červnu 2015 formou e-mailové korespondence a diskuze ve facebookové skupině výboru. Předsedající: Stanislava Balogová Zapisovatel: Radek Šíp

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík Omluveni: jednatelka

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Žádost chovatelky plemene středoasijský pastevecký pes (SAO),

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií. 17.3.2012 Dolní Počernice

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií. 17.3.2012 Dolní Počernice Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií 17.3.2012 Dolní Počernice Program: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti Klubu v roce 2011 3. Zpráva matrikářky Klubu

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015

Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015 Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015 Za výbor přítomny: Bc. Helena Janková, p. Lenka Štanclová, p. Jana Hrbková, p. Jitka Králíčková, Ing. Ivana Krčková Za kontrolní a revizní komisi přítomny: Mgr.

Více

Zápis ze schůze Výboru

Zápis ze schůze Výboru Zápis ze schůze Výboru Benešov, 11.5.2014 Přítomni: Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Šárka Dresslerová, Lucie Kučerová Omluveni: Tereza Matoušková, Veronika Kučeriková,

Více

Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 44

Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 44 Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 44 Jednání proběhlo v březnu a dubnu 2015 formou e-mailové korespondence a diskuze ve facebookové skupině výboru. Předsedající: Stanislava Balogová Zapisovatel: Radek Šíp

Více

Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna

Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008 Zápis ze schůze výboru v Kroměříži Kotojedech 28.3.8 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.8 Zahájeno: 19:15 Přítomní všichni členové výboru Hosté: Irena Bartoňová, Anna Brázdová, Libuše Foltýnová

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7

Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7 Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová,

Více

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Přítomni: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

Smlouva o prodeji kotěte

Smlouva o prodeji kotěte Smlouva o prodeji kotěte č.: 1. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen chovatel, a 2. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen kupující, narozené dne:

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska.

Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska. Vážení chovatele! Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska. Víme, z e administrativa spojena s chovatelstvím není zrovna

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

KATALOG IRSKÝ VLKODAV

KATALOG IRSKÝ VLKODAV KATALOG IRSKÝ VLKODAV Český coursing club, pod ČMKU a FCI Nominační coursingový závod na ME ve Finsku, závod s udělením titulu CACT IRSKÝ VLKODAV Místo: Lysá nad Labem, areál SUPERPES Začátek akce: Přejímka:

Více

Barva oka a geny, které jej ovlivňují

Barva oka a geny, které jej ovlivňují Barva oka a geny, které jej ovlivňují Vlk, považujme jej za předka psa, má relativně světlé oči. A to i tmavé varianty. Mezi plemeny, člověkem vyšlechtěnými, se vyskytuje celá škála odstínů, od skoro opticky

Více

BeaCon Open Health Registry - Veřejný registr zdraví Zpráva za rok 2007

BeaCon Open Health Registry - Veřejný registr zdraví Zpráva za rok 2007 BeaCon Open Health Registry - Veřejný registr zdraví Zpráva za rok 2007 Projekt veřejného registru vznikl v USA roce 1999 a jiţ sedmým rokem zahrnuje sběr a analýzu dat o zdravotním stavu Bearded collií

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2014 PES ROKU 2014 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014) Zkratka a čís. záp. psa:.. Adresa:... 2014 výstava res. CAC CAC Nár. vítěz res. EV BOD BIS 22.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠD A CVČ Č.j.: 40 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitelka školy

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Vážení chovatelé a přátelé teddy králíků, dovolte nám, abychom Vás tento rok poprvé pozvali na speciální výstavu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více