Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6 mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com"

Transkript

1 Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 Kunratice Datum konání : , od 11:00 hodin Přítomno : 11 členů (prezenční listina v příloze) Omluveno : 10 členů Schůzi vedla : Mariana Svobodová Zapsala : Jana Nováková, v Praze Program: 1. Zahájení a schválení programu členské schůze 2. Zpráva předsedkyně 3. Zpráva poradkyně chovu 4. Zpráva výcvikářů 5. Zpráva hospodářky 6. Informace o soutěžním řádu 7. Výstavy a akce v roce 2015 a Zpravodaj Rozpočet 2014 a Zápisní řád 11. Hlasování 12. Diskuse 13. Usnesení 14. Závěr členské schůze 1. Zahájení a schválení programu členské schůze Schůze zahájena předsedkyní klubu. Program schůze doplněn o jeden bod - Projednání žádosti paní Ivany Herianové o možnost individuální bonitace psa Dulcise Cervaria, jehož je majitelkou. Program schválen ( pro 11, proti 0, zdržel se 0)

2 2. Zpráva předsedkyně Informace o proběhlých akcích pořádaných klubem: - Propagace klubu na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem prezentace plemene na stánku i během doprovodných programů na pódiu (70 tisíc návštěvníků). - Setkání na Kosově Hoře spojené s výcvikovým dnem. - Speciální výstava a klubová výstava v Juniorcampu Nová Živohošť. Poděkování všem členům klubu, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, kteří se pořádání těchto akcí aktivně zúčastnili (Barbora Dančová, Radka Dudlová, Nikola a Michal Füleky, Radana Janků, Richard Kašpar, Jiří a Ivana Němcovi, Jana a Petr Novákovi, Hana Šperlingová). Poděkování za Zpravodaj 2014 (Lýdie Jašová - redakce, Petr Karsch - tisk, Barbora Dančová titulní strana, vazba, Jana Nováková - vazba). - Kladné hodnocení komunikace mezi členy pomocí webových stránek a u. - Informace o připravě nových stanov dle NOZ. - Informace o přípravě nových dokumentů (stanovy, jednací řád, volební řád, bonitační řád a bonitační karta), které budou předloženy na příští schůzi ke schválení. - Informace o stížnosti podané panem Fryčkou vyřešeno omluvou na stránkách klubu. - Informace o chovatelském pochybení paní Blanky Luběnové projednáno výborem, předáno revizní komisi s návrhem na řešení. 3. Zpráva poradkyně chovu (v plném znění v příloze) Informace ke stížnosti podané panem Fryčkou. Návrh na řešení problematiky výskytu nestandardně zbarvených jedinců u bernských honičů - možnost testování genetické dispozice chovných jedinců pro hnědé zbarvení. Doporučeno dobrovolné testování na klubové a speciální výstavě. Diskutována varianta zakotvení povinného testování do bonitačního řádu na základě odsouhlasení návrhu nadcházející schůzí. Možnost spolupráce s laboratoří Genomia, diskutována možnost finanční spoluúčasti klubu na testování pořádaném klubem. Podrobné informace k dané problematice a návrhy případného testování budou zveřejněny na webových stránkách klubu a budou předmětem příští schůze. Diskuse : Podmínky a rozsah veterinární prohlídky na klubové a speciální výstavě. Návrh : Prohlídku provede veterinární lékař za účasti osoby pověřené klubem, výsledek prohlídky bude zdokumentován a předán osobě pověřené klubem. O výsledku veterinární prohlídky bude majitel zvířete neprodleně informován.

3 - Rozsah prohlídky: - identifikace zvířete pomocí čtečky pokud má čip, kontrola tetování - kontrola očkovacího průkazu - kontrola zdravotního stavu zvířete zaměřená zejména na zuby, uši, oči, u psů varlata, u fen případné hárání Přítomnost háravých fen na výstavě je vyloučena, v případě bonitace je možné háravé feny (dle bonitačního řádu) posoudit odděleně v závěru akce tak, aby nedošlo k ovlivnění chování ostatních psů, v průběhu výstavy musí být háravé feny mimo výstavní areál, aby nedošlo k ovlivnění chování ostatních vystavovaných jedinců. Vše bude doplněno do propozic. Hlasování o návrhu : ( pro 11, proti 0, zdržel se 0) 4. Zpráva výcvikářů (v plném znění v příloze) Zprávu přečetla paní Jana Nováková. Informace o ogranizaci plánovaných výcvikových akcí a zveřejňování na webových stránkách. Informace o cenách pro vítěze klubových a speciálních výstav a zkoušek. Diskutované návrhy: - nákup pohárů ve výprodejích informace pan Levý - výroba plastiky hlava honiče, která by nahradila klasické poháry - doplnění cen o medaile za Res. CAC Vzhledem k názorové variabilitě bude začátkem roku připravena na webových stránkách klubu anketa, kde budou mít všichni členové možnost vyjádřit své preference. 5. Zpráva hospodářky - Přehled příjmů a výdajů za rok 2014 a stav bankovního účtu předložen k nahlédnutí. - Rozpočet výdaje tis. Kč - byl dodržen, výdaje za 2014: ,- Kč. - Aktuální počet členů klubu: 69 členů. 6. Soutěžní řád informace Informace o nabídce ČMKJ na vypracování nového soutěžního řádu na ověřování vloh. Návrh výboru klubu nový řád tohoto typu není aktuálně potřebný. Hlasování o návrhu : ( pro 11, proti 0, zdržel se 0)

4 7. Výstavy a akce v roce 2015 a 2016 Rok 2015: - duben Kosova hora - setkání + výcvikový den Natura Viva Speciální výstava KCHŠH + bonitace Kunratice (rozhodčí pan Beradze) Klubová výstava KCHŠH + bonitace - Stará Fara Chržín (rozhodčí paní Staviarská) - výcvikový den před klubovými BZH bude upřesněno na základě zájmu /tisková chyba, oprava / Klubové BZH při OMS Chomutov. - listopad 2015 schůze výboru + členská schůze (termín schůze bude navržen s předstihem, aby nekolidoval s aktuálně probíhajícími akcemi výstavní sezóny) Rok 2016: - Kosova Hora - setkání + výcvikový den - Natura Viva - Speciální výstava KCHŠH - místo: Náměšť na Hané (vybráno ze tří variant) - termín: dle pořadatele - rozhodčí: paní Dvořáková, pan Vondrouš, pan Jančík - Klubová výstava KCHŠH - místo: Nová Živohošť, Juniorcamp - termín: /tisková chyba, oprava / rozhodčí: pan Piskay, pan Vondrouš, pan Jančík - listopad schůze výboru a členská schůze Návrh plánovaných akcí schválen ( pro 11, proti 0, zdržel se 0) 8. Zpravodaj 2015 Termín pro zaslání příspěvků: do Příspěvky se budou zasílat na redakce: Redakce: Lýdie Jašová. Vazba a distribuce: Marianna Svobodová, Jana Nováková Tisk: v ideálním případě u pana Karsche, další varianty budou řešeny operativně, s ohledem na maximální úsporu klubových finančních prostředků. 9. Rozpočet 2014 a 2015 Rozpočet pro rok 2014 : Navržený rozpočet byl dodržen (viz zpráva hospodářky). Dar od paní Wais (1 039,- Kč), poděkování, bude použit na financování cen

5 pro výstavy Návrh výdajů pro rok 2015: stejné jako pro rok 2014, tj tis. Kč. Kosova hora nájem chaty Natura Viva odměna za účast na stánku Speciální výstava KCHŠH v Kunraticích (ceny, rozhodčí, veterinář) Klubová výstava KCHŠH - Stará Fara Chržín (ceny, rozhodčí, veterinář) Klubové BZH při OMS Chomutov (ceny) Bankovní poplatky Platby ČMKU, ČMKJ Režie KCHŠH Klubové poplatky pro rok 2015 zůstanou stejné. Hlasování o návrhu výdajů pro rok 2015 ( pro 11, proti 0, zdržel se 0) 10. Zápisní řád Projednání návrhu změn: I. Všeobecná ustanovení, bod 4. - bude přidáno na konec věty: pořádané Klubem chovatelů švýcarských honičů. V. Krytí, bod 18., druhá věta: V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům chovatelského klubu bude odstraněno (již upraveno v odstavci II. Podmínky chovnosti, bod 4.). V průběhu projednávání tohoto bodu odchází pan Levý (omluven). Hlasování o navržených změnách ( pro 10, proti 0, zdržel se 0) 11. Projednání žádosti pí. Herianové (v plném znění v příloze) Žádost paní Herianové o povolení individuální bonitace jejího psa Dulcius Cervarius byla přečtena a předložena členům k nahlédnutí. Členská schůze se jednohlasně shodla v názoru, že udělování jakýchkoliv individuálních vyjímek oproti platným pravidlům by se mohlo stát nežádoucím precedentem do budoucna. Pokud bude ze strany členů zájem o jakékoliv změny v bonitačního řádu, musí být o návrhu v předstihu informována členská základna. Hlasování o kladném vyřízení žádosti paní Herianové : ( pro 0, proti 10, zdržel se 0)

6 12. Hlasování Hlasování o jednotlivých bodech programu probíhalo v návaznosti na projednávané body. 13. Diskuse Příspěvek paní Jašové (v plném znění v příloze). Příspěvek byl v nepřítomnosti paní Jašové (omluvena) přečten, členská schůze se v diskusi vyjádřila k jednotlivým bodům následovně: - Propagace plemene není spojena s funkcí poradce chovu, a proto není třeba tuto funkci dublovat, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o klub chovatelů málopočetného plemene s nízkou členskou základnou. - Požadavek na přehlednější zobrazení chovných jedinců na webových stránkách s ohledem na rozdělení podle variet bude adresován na firmu, spravující klubové stránky. - Otázka věcných cen pro účastníky / vítěze klubových výstav a zkoušek bude předmětem ankety, která bude zveřejněna na webových stránkách klubu v únoru 2015 Připomínka paní Krtkové v podmínkách pro udílení klubových šampionů je třeba doplnit bodovací tabulku o ocenění BOS. 14. Usnesení - Členská schůze se usnesla na tom, že není třeba vytvářet Soutěžní řád, dle nabídky ČMKJ. - Členská schůze se usnesla na výstavách a akcích pro rok 2015 a Členská schůze se usnesla na náležitostech Zpravodaje pro rok Členská schůze se usnesla na výši výdajů pro rok Členská schůze se usnesla na změnách Zápisního řádu. - Členská schůze se usnesla na zamítnutí žádosti paní Herianové. - Členská schůze se usnesla na tom, že pro klub zcela dostačuje jeden poradce chovu. - Členská schůze se usnesla na úpravě webových stránek klubu v sekci chov. - Členská schůze se usnesla na vytvoření ankety pro výběr variant věcných cen pro vítěze na výstavách klubu. - Členská schůze se usnesla na doplnění bodovací tabulky v podmínkách pro udílení klubových šampionů. - Členská schůze doporučuje provádět test Lokus B na vlohy pro hnědou barvu, provádí Genomia. - Členská schůze ukládá výboru zpracovat do příští schůze: stanovy, jednací řád, volební řád, bonitační řád, bonitační kartu.

7 15. Závěr členské schůze Přílohy : Pozvánka na členskou schůzi. Návrh změn k hlasování Zápisní řád. Zpráva poradkyně chovu. Zpráva výcvikáře. Žádost paní Herianové. Příspěvek do diskuse paní Jašové. Prezenční listina. Marianna Svobodová, předsedkyně klubu.

8 PŘÍLOHY: V Praze dne POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Termín: , od 11:00 hodin Místo: Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 Kunratice, Příloha: Návrh změn k hlasování Zápisní řád Program: 1. Zahájení a schválení programu členské schůze 2. Zpráva předsedkyně 3. Zpráva poradkyně chovu 4. Zpráva výcvikářů 5. Zpráva hospodářky 6. Soutěžní řád informace 7. Výstavy a akce v roce 2015 a Zpravodaj Rozpočet 2014 a Zápisní řád 11. Hlasování 12. Diskuse 13. Usnesení 14. Závěr členské schůze Marianna Svobodová, MBA předsedkyně klubu

9 Příloha k pozvánce na členskou schůzi Klubu chovatelů švýcarských honičů ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího psa ponechává na chovateli. Poradce chovu chovateli doporučuje vhodné psy na krytí. Své doporučení odůvodní, aby měl chovatel informace potřebné pro svůj výběr. 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu chovu vůči ČMKU. 3. Chov vede a kontroluje poradce chovu KCHŠH Klubu chovatelů švýcarských honičů. 4. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a taktéž podpora tohoto konání. Za kvalitu chovu je odpovědný chovatel. 5. Chovatelem se rozumí držitel chovné feny v době krytí a vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 6. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený, nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených chovatelským klubem. 7. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, kteří prokazují vady vylučující z chovu dle standardu FCI č.59 (pes příliš agresivní nebo bázlivý, pes netypický, celá nosní houba nepigmentovaná, předkus, podkus, řezáky křivě postavené, ektropium nebo entropium i když je operováno, ocas zatočený jako lovecká trubka, zalomený, zřetelně srostlé obratle, výška přesahující nebo nedosahující hranic stanovených standardem, psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku). 8. Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy. 9. Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě písemné smlouvy poskytnut chovatelský servis. II. Podmínky chovnosti 1. Základními podmínkami pro uznání jedince (pes, fena) do chovu jsou: a) dosažení minimální věkové hranice a to ode dne ukončení 18 měsíců věku, až do dne ukončení 8 roku věku u fen a ode dne ukončení 18 měsíců věku, až neomezeně u psů, b) 2 výstavy od dvou různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna výstava pořádaná klubem (speciální, nebo klubová), minimálně jedna ve věku od 15 měsíců, nejhůře se známkou velmi dobrá, zkoušky BZH v I. III. ceně, bonitace, nebo 4 výstavy se známkou výborná od minimálně třech různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna pořádaná klubem (speciální, nebo klubová), z toho 3 výstavy minimálně ve věku od 15 měsíců, bonitace, c) skus nůžkový či klešťový, chybění jednoho nebo dvou premolárů je možné. M3 nejsou brány v potaz, d) pro absolvování bonitace je minimální věk 15 měsíců. 2. Splnění podmínek pro zařazení do chovu zapíše poradce chovu do průkazu původu.

10 3. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou, eventuálně kopii bonitační karty plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta. 4. U chovných jedinců importovaných do České Republiky postačuje k zařazení do chovu splnění podmínky uchovnění v cizím státě a absolvování bonitace. 5. Pokud psi již uchovnění na jedno krytí splní dodatečně podmínky platné od a doloží posudkové listy, budou přeřazeni mezi chovné psy bez omezení počtu krytí. 6. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku tohoto ustanovení může povolit výbor klubu na základě písemné žádosti chovatele pouze pro jedno zabřeznutí takovéto feny za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem. 7. U chovného psa není krytí omezeno věkem. 8. Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, u nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické či exteriérové vady. 9. Z chovu lze vyloučit či omezit působení v chovu i uchovněného jedince, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže, nebo se u nich vyskytnou hrubé vady proti standardu. O vyloučení jedince, či o omezení jeho působení v chovu, rozhoduje na základě návrhu podaného poradcem chovu členská schůze. III. Chovatel, majitel chovného psa jedince 1. Majitelem chovného psa či feny jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k danému chovnému psu (feně) jedinci a je uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa (feny) nebo feny. 2. Držitelem chovného psa nebo feny jedince je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu. osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou. 3. Chovatel je držitelem chovné feny v době krytí a vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15dnů oznámena chovatelskému klubu (poradci chovu) nebo a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize oznámit úhyn chovného jedince. 5. Změna držení musí být ohlášena: -u chovného psa neprodleně, -u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat české podmínky pro zařazení do chovu. Všichni zúčastnění spolumajitelé musí být uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.

11 IV. Krycí list 1. Krycí list je zásadně vystavován klubem (poradcem chovu), kde je chov realizován. 2. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí list, o který chovatel požádá písemně na formuláři klubu, alespoň měsíc před plánovaným krytím. K žádosti o zahraniční krytí doloží chovatel kopii průkazu původu psa, dokladu o chovnosti a jeho fotografii v postoji. 3. Krycí list vyhotoví poradce ve třech výtiscích. Dva výtisky, bílý a jeden barevný, zašle chovateli. Třetí zůstává u poradce chovu. Po uskutečnění krytí chovatel z barevného výtisku odstřihne potvrzení o krytí feny a to si ponechá. Zbylou část pošle nejpozději do 8 dnů poradci chovu. Bílý výtisk poté chovatel spolu s přihláškou vrhu do 28 dnů od narození štěňat odešle na Plemennou knihu Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ). 4. Platnost krycího listu je neomezená. 5. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: -plemeno -jméno psa (psů-max. tří) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů), -jméno feny a číslo jejího zápisu, -jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa, -jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny, -podpis majitele psa, podpisy obou majitelů (držitelů), -místo a datum krytí, -podpis a klubové razítko poradce chovu 6. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu. 7. Účinnost krycího listu zaniká: -uplynutím 80 dní od uskutečněného krytí, pokud nedošlo zabřeznutí a bílý výtisk krycího listu vrací chovatel zpět poradci chovu, -dosažení 8 let věku feny, -na základě písemné žádosti chovatele o ukončení jeho účinnosti, spolu s žádostí o ukončení krycího listu vrátí chovatel i oba výtisky krycího listu. V. Krytí 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu. 2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. 3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí. 4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny. 5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě. 6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes, uvedený na krycím listu. 7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší výbor klubu individuálně. 8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

12 9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody. 10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy. 11. Do 8 dnů od krytí zašle majitel (držitel) feny část barevného výtisku poradci chovu a nahlásí tak termín krytí a psa, který fenu kryl. 12. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení. 13. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským krycím řádem FCI povolit ČMKU. 14. V případě podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo, nařídit kontrolu paternity. Pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v případě opačném nese náklady chovatelský klub. 15. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. 16. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. 17. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. 18. Při krytí v zahraničí smí být použit pes chovný v zemi svého původu. V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům chovatelského klubu. 19. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. VI. Vrh 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu Klubu chovatelů švýcarských honičů. 2. Maximální počet vrhů u chovné feny je 1 vrh ročně, celkem však maximálně 6 vrhů za život feny. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh. 3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví feny nebo mláděte. V případě nutnosti je povinnost zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. 4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu do 8 dnů od narození štěňat poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje: -základní identifikační údaje, -datum krytí a vrhu, -počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat, -pohlaví, -informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných). 5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 80dnů po krytí. 6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipováním nejméně jedním z uvedených způsobů: a) mikročipem b) tetováním. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Tetování je

13 povoleno provádět nejdříve ve stáří šesti týdnů a to celý vrh najednou. Chovatel je povinen informovat nové majitele o existenci a činnosti klubu a předat jim přihlášku do klubu. VII. Lhůty Pro vyřizování agendy v rámci Klubu chovatelů švýcarských honičů platí správní lhůta 30 pracovních dnů. Částečnou změnu Zápisního řádu Klubu chovatelů švýcarských honičů II. Podmínky chovnosti, schválila členská schůze 28. října Zápisní řád v původním znění ze dne 1. dubna 2011 tímto pozbývá platnosti. Zápisní řád ve znění schváleném členskou schůzí dne 28. října 2012 v místě Pod Kunětickou Horou nabývá platnosti dne 1. ledna 2013 zveřejněním na webových stránkách klubu a ve Zpravodaji VIII. Závěrečná ustanovení Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu a Zápisního řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení. IX. Ustanovení zrušovací Ke dni nabytí účinnosti tohoto Zápisního řádu se zrušuje Zápisní řád klubu přijatý dne 28. října X. Platnost a účinnost Tento Zápisní řád nabývá platnosti jeho schválením členskou schůzí dne ( ) a účinnosti dne ( ) zveřejněním na webových stránkách klubu. Za správnost textu: Radoslav Levý

14 Zpráva poradkyně chovu Ještě není konec roku a již proběhlo rekordních 16 krytí, další se ještě chystají a narodilo se 12 vrhů, což je zatím nejvíce v historii našeho klubu. S množstvím vrhů, které jsou samozřejmě u málopočetného plemene vítané, se vyskytly i nějaké problémy s prodejem štěňat. Některá zůstala u chovatelů trochu déle, ale zatím všichni švýcarští honiči dříve či později své pravé majitele nalezli. Nezabřezly pouze dvě fenky a jedna švycká fenka byla bohužel nakrytá dvěma psy. Majitelka švycké fenky Dorothy měla vystavený krycí list na Robina a s ním také proběhlo bezproblémové krytí. Vše bylo řádně zaznamenáno v seznamu krytí i na klubových stránkách. Štěňata se však narodila o sedm dní dříve, bylo jich deset a měla velkou porodní váhu. Rozhodně se tedy nejednalo o předčasný vrh, spíše naopak. Pět štěňat bylo zbarveno jako bernský honič a pět jako švycký. Bylo jasné, že nemohou být švyckého krycího psa Robina, fenka tudíž musela být nechtěně nakrytá minimálně o týden dříve bernským honičem, který je též ve vlastnictví majitelky švycké fenky, (což se později i potvrdilo testem paternity). Majitelka mě o překvapivém vrhu okamžitě informovala a výboru klubu zaslala tento vysvětlující dopis: Vážení členové výboru KCHŠH, dovolte mi,abych Vás informovala o svém chovatelském pochybení. Dne 29.září 2014 se narodila mé feně Dorothy Lady Bardotte štěňata, 9 živých, poslední desáté se narodilo za pomoci veterinárního lékaře mrtvé. Štěňata jsou nestandardně zbarvena, 4 jsou černobílá s pálením, 5 je zbarveno oranžovohnědobíle. Celkovým vzhledem imponují jako švýcarský honič. Štěňata se narodila předčasně, očekávaný termín porodu byl dne 6. října Porodní hmotnost štěňat se pohybuje od 380g do 500g. Je tedy zjevné, že otcem nemůže být pes uvedený v krycím listu (Robin Bencilla). Sama jsem o nechtěném krytí nevěděla, v době kdy k nechtěnému krytí pravděpodobně došlo, byli moji psi v péči mé maminky, já jsem byla v té době na dovolené v zahraničí (vrátila jsem se 30. srpna 2014). Moje maminka nechtěné krytí nezaregistrovala a o ničem podobném mě neinformovala. Po návratu z dovolené jsem se spontánně rozhodla odchovat štěňata, krycí list již byl vystaven. Za chovným psem Robinem Bencillou jsem jela dne 4. října, krytí proběhlo bez komplikací. Narození štěňátek bylo pro mě překvapením, je mi to líto, ale ze Zákona na ochranu zvířat proti týrání nemám jinou možnost než štěňata odchovat. Důvodem k usmrcení může být pouze: slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. Jsem si vědoma, že chování nečistokrevných psů je v rozporu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU ( Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy Mezinárodní kynologické federace Federation Cynologique Internationale (dále jen FCI ), nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud ne uznaných ). Slibuji, že za štěňata bez PP nebudu požadovat žádnou finanční odměnu. Závěrem bych se chtěla omluvit, že jsem nedokázala zajistit, aby mou fenu nenakryl jiný než chovný pes. Jsem připravena nést důsledky svého pochybení. Blanka Luběnová Vše jsem ihned konzultovala na ČMKJ a případ pochybení chovatelky, která fenku před krytím neuhlídala, probíhá podle doporučeného postupu ČMKJ, která ho následně postoupí ČMKU. Kárné řízení bylo projednáno výborem a dnes se k němu vyjádří revizní komise. Je rozhodně dobré dělat před krytím fence odběry krve určující hladinu progesteronu, aby se určily ty správné plodné dny. Jak je vidět, fenka může být s krytím svolná i více jak týden a pro chovatele může být opravdu těžké odhadnout ten správný den, vhodný na krytí. Krytí by měl chovatel fenky plánovat půl roku dopředu a včas podat žádost o vystavení krycího listu. Bohužel se toto často děje na poslední chvíli, kdy fenka začíná hárat. Snažím se každému vyjít vstříc, ale stalo se mi také, že mi přišla em žádost o krycí list, když už měla fena krycí dny, což je více jak neobvyklé. Poslala jsem ihned vyplněný krycí list na žádost velmi zkušené chovatelky rovnou k majitelce psa a krytí proběhlo hned druhý den, ! Příště bych již

15 něco podobného dělala nerada a proto žádám všechny, kteří plánují štěňata, aby podali žádost 30 dní předem, jak se uvádí i v návodu "Jak na to" na stránkách našeho klubu. Někteří ze psů i fen mají pravděpodobně splněnou chovnost, ale majitelé mi ještě neposlali průkaz původu a kopie posudků nutných k uchovnění a registraci. Je to škoda hlavně u psů, protože jedině tak se mohou objevit na stránkách klubu a majitelé fen si je mohou pak vybírat na krytí. Zatím se v roce 2014 uchovnilo 12 švýcarských honičů. Letos proběhly opět dvě výstavy pořádané KCHŠH, a to speciální výstava, konaná v Náměšti na Hané, kde posuzoval pan rozhodčí Petr Řehánek, přihlášeno bylo 24 švýcarských honičů a bonitace se zúčastnilo 9 honičů. Klubová výstava se letos poprvé se konala v Nové Živohošti, posuzovala paní rozhodčí Stanislava Janická a přihlášeno bylo 41 švýcarských honičů, bonitace se zúčastnilo 14 honičů, což je zatím nevětší množství. Na klubové výstavě probíhala pečlivá veterinární prohlídka, protože se domnívám, že zdraví psů, kteří se zapojí do chovu by mělo být na prvním místě. Dříve se do chovu bohužel zapojovali i jedinci nesoucí genetické vady a chov honičů nám to dnes do značné míry zkomplikovalo. Chovalo se přímo na jedincích se zálomky na ocasech a jejich potomci přenášejí tyto genetické vady páteře dál, i když se přímo ve vrhu objeví třeba až ve třetí generaci. Letos se ve vrzích žádné zálomky neobjevily, ale je potřeba si možnost výskytu vad uvědomovat a nepouštět se do rizikových spojení. Opakovaně se chovalo na jedincích nesoucích hnědou barvu, tajilo se to a dnes, když vše nyní vychází napovrch, je téměř nemožné najít bernského jedince, který by neměl v rodokmenu nosiče hnědé barvy či zálomku. Pokud však nechci spojovat jedince nesoucí například hnědou barvu, nemohu se již vyhnout příbuzenské plemenitbě. Čas od času se objeví pes, kterému nesestoupilo varle do šourku včas, nebo nesestoupilo vůbec, ale takoví jedinci se většinou na výstavách nepředvádí a neuchovňují. K sestupu varlat u štěňat psů dochází ještě u chovatele kolem pátého týdne, nejpozději do osmého týdne. Někteří veterináři uvádějí maximální akceptovatelnou toleranci do 12 týdnů. Pokud však varle sestoupí později, je tu riziko, že to pes bude přenášet na své potomstvo, a to i v tom případě, že má pes obě varlata v šourku (veterina BONAVET). Vada u potomstva se ukáže jen tehdy, když ji přenáší pes i fena (i když u ní se samozřejmě projevit nikdy nemůže). Prevence kryptorchismu tkví v důsledném odhalování přenašečů (a nositelů) této vady a jejich vyřazováním z chovu. Pokud nebudou stanovena jasná a závazná pravidla chovu psů, budeme se s tímto problémem setkávat stále častěji. Genetické testy na zálomky zatím nejsou k dispozici. Stejně tak kauzální mutace způsobující kryptorchismus u psů zatím nebyly nalezeny, ale probíhá několik studií. V případě zavedení vyšetření nás bude zkušební laboratoř Genomia informovat. Co se ale testovat dá, je barva srsti, a dá se zjistit, kteří bernští honiči nesou alelu jen pro černou barvu B/B a kteří i pro hnědou B/b. Pokud chceme zamezit výskytu čokoládově zbarvených jedinců, není nic jednoduššího, než bernské honiče hromadně otestovat např. na klubové výstavě by mohl vzorky stěrů sliznice dutiny ústní odebírat veterinář. Pokud bychom chtěli získat u Genomie 10-ti procentní slevu, můžeme zaregistrovat klub. Někteří chovatelé si již nechali své psy otestovat a já jim velmi děkuji za zaslané výsledky, které archivuji v evidenci poradce chovu. Jejich výsledky se však nebudou zveřejňovat. Slouží jen k tomu, aby nosiči hnědé barvy nebyli spojováni spolu a zabránilo se tak nyní stále četnějšímu výskytu hnědě zbarvených štěňat ve vrzích bernských honičů. Přísná selekce v našem kontrolovaném chovu s malou chovatelskou základnou možná není. Nutné je však vady evidovat a spojovat nosiče jen s jedinci, kteří vady nenesou. To platí i o evidenci vyšetření DKK. Se zdravím našich švýcarských honičů to však oproti jiným plemenům rozhodně nijak zlé není, jen by se problémy již neměly skrývat, ale měli bychom promyslet jejich řešení. Barbora Dančová

16 Zpráva výcvikáře ZKOUŠKY V letošním roce 2014 se konala řada zkoušek, jejichž termíny a místa konání byly uveřejněny v posledním Zpravodaji KCHŠH. K dnešnímu dni eviduji pouze 2 soudcovské tabulky o absolvování letošních zkoušek BZH. 1. bernský honič Eared Elf Bohemia Hill - III.cena (OMS Příbram) 2. bernský honič Almond Aurita Kitta - I.cena (OMS Kroměříž) Dále jsem obdržela tabulku od člena klubu ze Slovenska - pana Lošonského, jehož bernský honič Farco Haniččina zahrádka absolvoval BZH ve II.ceně již v roce 2012 a nevím, zda byly tyto zkoušky evidovány (vše dopsáno i na webových stránkách klubu). Dalším bernským honičem je Gaston Haniččina zahrádka - BZH v roce III.cena (OMS Liberec). VÝCVIKOVÝ DEN - KOSOVA HORA 2014 Setkání honičů spojené s výcvikovým dnem se zúčastnilo celkem 29 psů. Letošní ročník se konal pod záštitou Klubu chovatelů švýcarských honičů. Termín výcvikového dne na rok 2015 zatím nebyl stanoven, ale jeho uspořádání se předpokládá týden před Mezinárodními BZH konaných na Orlíku (pořádá KCHH). PLÁN ZKOUŠEK 2015 Po delší době jsou opět plánované klubové zkoušky BZH, které se budou konat při OMS Chomutov v Krušných horách. Bude očekávaná hojná účast. Nutné zajistit nejen poháry, ale také věcné ceny. Další termíny zkoušek BZH, které pořádá Klub chovatelů honičů jsou a v Lavičkách (OMS Příbram). Bohužel i když všechny zkoušky jsou již na rok 2015 naplánovány - více informací nemám. Ostatní termíny budu uveřejněny ve Zpravodaji 2015.

17 Vážená paní předsedkyně a paní poradkyně chovu, vážení členové výboru a členové klubu! ŽÁDOST Žádám vás laskavě o projednání mého požadavku možnosti individuální bonitace pro mého psa Dulcis Cervarius. A to z důvodů: Psa jsem si pořídila zejména pro jeho rodokmen, z velké části nepříbuzný pro náš chov. Vzhledem k tomu, že bonitace se konají jen 2x v roce a to v jednom čtvrtletí a třičtvrtě roku je mezi nimi dlouhá doba. Vím, že tuto možnost individuální bonitace nemáme v bonitačním řádu, chci požádat o výjimku. Pes má již splněny podmínky všech potřebných výstav(výborné + tituly), v lednu bude mít i věk (18 měsíců)a další bonitace je naplánovaná až v červnu! Záleží mi na chovu bernských honičů a vždy jsem se snažila o co nejmenší příbuznost spojení, proto jsem také importovala několik jedinců ze zahraničí, kteří se zapojili do chovu a zejména pes Acki a jeho potomci jsou využívaní v chovu (v poslední době snad až příliš). Protože fena, kterou plánuji ke spojení s Dulcisem, bude hárat nejspíše dříve než v červnu a štěňata z tohoto spojení by mohla být opět přínosem pro chov! Můj návrh na individuální bonitaci (v jiných klubech je to běžné, stejným způsobem jsem bonitovala fenu thajského ridgebacka). Zajistím si rozhodčího, který posuzuje naše plemeno,(nejspíše pana Řehánka, který bydlí nedaleko),nebo mi Klub určí rozhodčího a místo), zaplatím bonitační poplatek KCHŠH, náklady, které si řekne rozhodčí a náklady na dopravu paní poradkyně chovu nebo pověřeného člena výboru, kterého by paní poradkyně pověřila. Bonitace by mohla proběhnout u nás nebo na místě určeném, např.dle určení pana rozhodčího. Termín únor- březen Ještě jednou tímto apelují na členy výboru a resp. na všechny členy KCHŠH o rozumném zvážení mého požadavku. Toto plemeno chovám poctivě již 15 let, nikdy jsem o žádné výjimky nežádala, vždy hledala ke spojení kvalitní, co nejméně příbuzné jedince, ale vzhledem k současné době, počtem, kvalitou, nepříbuznosti současných chovných psů..bych ráda na jaře zapojila do chovu kvalitního psa Dulcise Cervarius. Navrhuji: - Projednání na členské schůzi tuto možnost bonitace a začlenění do Bonitačního řádu, příště tuto možnost bude třeba potřebovat jiný pes, který bude přínosem pro chov! Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a vaší odpověď S pozdravenm CHOVU ZDAR V Ostravě dne Ivana Herianová

18 Příspěvky do diskuze Předem všechny zdravím a velice se omlouvám z důvodu účasti na jiné akci. Hodně mě mrzí že nemůžu být přítomna, protože toho mám více na srdci s čím bych se chtěla s vámi podělit. 1. Chtěla bych otevřít téma, které se týká především švyckých honičů. Letošní rok byl co se týká vrhů nejpočetnější a nejen já jako chovatel ale i ostatní majitelé švycáků byli smířeni s tím, že prodej štěňátek nebude až tak jednoduchý. Počet švyckých jedinců je o mnoho nižší než berňáků - jsou i o to méně známější. To se v poslední době ale změnilo a jejich počet prudce narůstá. Vzhledem k tomu, že jsem se s nabízením a prodejem hodně natrápila nejen já, často mě napadala otázka jak této variantě hodně napomoci. Vzhledem k tomu, že u tohoto plemene byla zrušena pracovní zkouška pro uchovnění a zájem o absolvování zkoušky je víceméně jen ze strany lidí co se myslivosti věnují, tak mi příjde zbytečné aby v klubu setrvávali dva výcvikáři. Myslím si, že více pro švyckou variantu by mohl udělat druhý poradce chovu pouze pro švycáky. Bylo by super kdyby to dělal někdo, kdo je chová a rozumí jim - jsou povahově určitě jiní než berňáci a bude je hodně propagovat. Z tohoto důvodu bych byla ochotna vzdát se funkce výcvikáře. Jirkovi Němcovi bych ale i nadále dělala "sekretářku" :- ). Byla bych ráda kdybyste o tomto návrhu do budoucna pouvažovali. Vím, že podobný návrh měla dříve i paní Hůlková. Není to nic proti nikomu, jen chci aby zájem o švycáky byl aspoň stejně tak velký jako o berňáky. 2. Moje druhá připomínka souvisí trochu s tou první. Byla bych ráda, kdyby na webových stránkách klubu byli v odkaze chovní psi a feny rozděleni ještě podle varianty - bernští a švyčtí zvlášť. Nelíbí se mi když chci nalistovat švycáky a musím přebrat všechny bernské než se dostanu na konec stránky. I pro cizí návštěvníky stránek to není moc přehledné. Myslím si, že by to technicky neměl být problém. 3. Klubová i speciální výstava švýcarských honičů je výstavou pořádanou klubu. Podle mě by to mělo být něco více než je výstava národní nebo mezinárodní. Mrzelo mě, že ceny klubu (nemyslím sponzory) kterými byly "pouze" poháry nebyly opatřeny logem klubu. Je to škoda, když všude propagujeme jak krásné a ušlechtilé plemeno máme a když majitel se svým pejskem na takové výstavě uspěje - dostane jen tuctový pohár. Pěknou cenou jsou podle mě například u KCHH jejich vlastní kokardy právě s logem klubu. Nebylo by super mít také něco svého? Proč neinvestovat do věcných cen pro vítěze? Máme v klubu výtvarnici B. Dančovou - krásně maluje - klub by mohl od ní zakoupit některé výrobky s motivem honiče. Krásnou cenou by jistě byl i pomalovaný talíř s honičem nebo honič vybroušený na nějakém skle (např. váze...) možností je nespočetně! Roční členský příspěvek není až tak malý (500Kč) a za tyto peníze je pouze Zpravodaj hodně drahý časopis. (Zaslala paní Jašová)

19

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6

Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6 Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6 mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : Restaurace

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Dne 20.3.2010, 10:30 KC Rychety Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze. P r o g r a m : 1. Zahájení volba mandátové a návrhové komise

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku. Uchovnění Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin a Katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku a dvou výstav, z nichž jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová, speciální)

Více

CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? Co všechno je třeba k tomu, aby vaše fena získala chovnost?

CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? Co všechno je třeba k tomu, aby vaše fena získala chovnost? materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? -Chovatelem je nazýván člověk, který se zabývá plemenitbou a odchovem štěňat. -Chovatelský

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Materiál zaslaný k zápisu z předchozího jednání ad 8) z 06.06.2011

Více

S pozdravem, Marianna Svobodová, MBA, předsedkyně klubu.

S pozdravem, Marianna Svobodová, MBA, předsedkyně klubu. Vážení členové klubu, tyto stanovy jsou upraveny dle nového občanského zákoníku. Jak uložila členská schůze, byly vypracovány do 30. 6. 2014. Tato verze stanov nemusí být konečná, je zveřejněná pro připomínkování.

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

Zápis ze schůze Výboru

Zápis ze schůze Výboru Zápis ze schůze Výboru Benešov 21.11.2015 Přítomni: Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Tereza Matoušková, Šárka Dresslerová, Lucie Kučerová Omluveni: Veronika Kučeriková,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB pořádá v sobotu 10. září 2016 v areálu hotelu Atlantis Brno Rozdrojovice KLUBOVOU VÝSTAVU (se zadávání titulu Klubový vítěz) dále zadáváním titulu nejlepší štěně, nejlepší

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ A PŘÁTEL KELPIÍ

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ A PŘÁTEL KELPIÍ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ A PŘÁTEL KELPIÍ 1. schůze Australian kelpie klubu ČR 23. 10. 2010 0 ve Speřicích (u Humpolce) Přítomni: Všichni členové výboru a příznivci plemene dle prezenční listiny, celkem

Více

Schválený ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ KELPIÍ

Schválený ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ KELPIÍ Schválený ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ KELPIÍ PÁVOV 10. 1. 2009 Na srazu kelpinek jsem nebyla, tak zde alespoň uveřejňuji zápis ze setkání tak, jak mi ho poslala Jana Š. Přítomní: cca 20 majitelů kelpií (prezenční

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy.

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Usnesení: Členská schůze schvaluje: Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková,

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice 2016 1. Úvod Pro komunikaci s Klubem Obedience CZ, z.s. používejte e-mail: klub@obedience.cz Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2100215622/2010. Všechny

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MUDr. F. Nahodil, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1. Materiály zaslané k zápisům z minulých jednání

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Na hraně. Ryze český chov landseera v Česku neexistuje

Na hraně. Ryze český chov landseera v Česku neexistuje Ryze český chov landseera v Česku neexistuje Pokud bychom chtěli skutečně ryze český chov landseera, pak bychom museli mít v PP uvedeny 4 generace landseerů otců a matek pocházejících z českého chovu.

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů konané dne 14. 3. 2010 od 11 00 v restauraci Pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz Členskou schůzi vedla: Ing. Eva Vaňková Zápis provedla: Ing.

Více

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným -

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Klub francouzských buldočků o.s., Praha velmi rád přivítá všechny

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz

tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz Adresář prezídia Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Prezident: Jiří Škubal, Lipová 607, 330 12 Horní Bříza, tel.: 603 112 283, tazmansky.cert@seznam.cz Viceprezident: Ing.Roman Ander, Krátká 1, 794 01 Krnov,

Více

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2.

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2. CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..05). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

Zápis č. 39 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26.10.2010 Zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 39 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26.10.2010 Zasedací místnost ČMKU Zápis č. 39 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26.10.2010 Zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák,

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Zápis č.25 ze zasedání P ČMKU dne 14. 5. 2009 zasedací místnost ČMKU

Zápis č.25 ze zasedání P ČMKU dne 14. 5. 2009 zasedací místnost ČMKU Zápis č.25 ze zasedání P ČMKU dne 14. 5. 2009 zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban Omluveni:

Více

STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES

STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES ZEMĚ PŮVODU : Česká republika Garant plemene : ČMKU DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU : 28.10.1984 POUŽITÍ : Pracovní plemeno KLASIFIKACE F.C.I. : Po jeho mezinárodním

Více

Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková Omluveni: Vondráčková,

Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková Omluveni: Vondráčková, Zápis schůze výboru klubu Dne 14.11.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková Omluveni: Vondráčková, Program: 10:00 Zahájení schůze Výboru 1) Vyhodnocení

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP Pro zabezpečení evidence chovných jedinců v Klubu Králičí HOP (dále jen KKH), kteří jsou chováni výhradně pro sportovní aktivity a jelikož se nejedná

Více

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015 PRAHA 2015 CACIB Praha 2015 Světová výstava dalmatinů WAFDAL Show Prague 2015 2. května 2015 3. května 2015 Dallmatiin kllub ČR vás zve na vyjjíímečný vííkend s DALMATIINY do zllaté stověžaté Prahy v srdcii

Více

HODNOCENÍ EXTERIÉRU. Stop - dobře patrný - příliš výrazný - méně výrazný. Oko tmavé - středně hnědé - světlejší - světlé - vypouklé - zapadlé

HODNOCENÍ EXTERIÉRU. Stop - dobře patrný - příliš výrazný - méně výrazný. Oko tmavé - středně hnědé - světlejší - světlé - vypouklé - zapadlé BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 00. Jméno psa včetně CHS číslo zápisu: Příloha č. 1 HODNOCENÍ EXTERIÉRU BARVA 1a 1x 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2x Černá - srst je černá a lesklá Černá se znaky Černá se znaky - tmavé znaky

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Únor 2015 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz č. ú. 2100215622/2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu

Více

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary VI. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ O POHÁR STAROSTY OBCE KYSELKA Klubové podzimní zkoušky

Více

Čl. 1 Působnost a úkoly Klubu

Čl. 1 Působnost a úkoly Klubu 1 STANOVY Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha se sídlem v Praze Nový lesík 11, 162 00 Praha 6 Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha (dále jen Klub ) je dobrovolná chovatelská

Více

Zápis ze 2. schůze výboru Obedience CZ konané dne 29.5.2014

Zápis ze 2. schůze výboru Obedience CZ konané dne 29.5.2014 Zápis ze 2. schůze výboru Obedience CZ konané dne 29.5.2014 Místo konání: Praha Pozvaní: Radka Kopecká, Kristýna Másilková, Ladislava Richterová, Radka Dacejová, Vilemína Kracíková, Alena Králová, Daniela

Více

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly...

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... Rozdělení výstav Oblastní a krajské Speciální Klubové se zadáváním titulu Klubový vítěz Klubové bez zadávání titulu

Více

Standard chodského psa strana 6. Klubové a speciální výstavy strana 20

Standard chodského psa strana 6. Klubové a speciální výstavy strana 20 O B S A H Organizační řád strana 2 Standard chodského psa strana 6 Zápisní řád strana 11 Bonitační řád strana 18 Klubové a speciální výstavy strana 20 Kárný řád strana 21 Řád ochrany zvířat při chovu psů

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé KCHMPP 29.11.2015 1 1. Volba sčítací komise 2. Volba zapisovatele schůze 3. Schválení jednacího řádu 4. Schválení programu schůze 5. Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP Program:

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6

Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6 Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6 mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHŠH Datum konání : 26. 11. 2016, od 11:30 hodin Místo

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako každý rok uskuteční na Velikonoční

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jarní klubová výstava (viz článek.) nás přiměla k zamyšlení nad tím, jak vlastně dál v chovu leopardů pokračovat a co doporučit

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG Ch. Hassan Bílé království Nejlepší

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. ZÁPISNÍ ŘÁD 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více