Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015"

Transkript

1 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

2 OBSAH: 1. Úvod 2. Rozbor stávajícího stavu 3. Vlastní koncepce 3.1. Oblast výchovně vzdělávací 3.2. Oblast materiálně technická 3.3. Oblast ekonomická 3.4. Oblast personální 3.5. Oblast spolupráce a public relations 4. Závěr 2

3 1. Úvod Při tvorbě této koncepce jsem vycházela ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., která stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Koncepce je nejvýznamnější konstrukční dokument školy. Je to záměr, který zásadně ovlivňuje perspektivu školy. Mým cílem je vytvořit školu, která by svým zaměřením, personálním obsazením, kvalitou výuky i nabídkou mimoškolních aktivit byla konkurenceschopnou nebo dokonce předstihla okolní školy, zejména v nedalekém okresním městě. Chci, aby k nám žáci chodili rádi a rodiče byli s náplní školy spokojeni. Při tvorbě koncepce Základní školy Dolní Beřkovice jsem se opírala o informace: - dosavadní stav školy a obce - informace o vnitřním a vnějším prostředí školy v regionu - poznatky z oblasti vývoje a trendů. 3

4 2. Rozbor stávajícího stavu školy Vycházela jsem z vnitřní a vnější analýzy současného stavu, pro kterou jsem použila metodu SWOT (silné stránky organizace, slabé stránky organizace, příležitosti ve vnějším prostředí, hrozby z vnějšího prostředí) a metodu PEST (rozbor oblastí politické, ekonomické, sociální, technologické). Tyto rozbory mám zpracované v rámci studia pro ředitele škol a školských zařízení. Po vyhodnocení analýzy současného stavu navrhuji tyto koncepční záměry v jednotlivých oblastech. 3. Vlastní koncepce 3.1. Oblast výchovně vzdělávací ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM úprava a inovace dle potřeb školy, důraz kladu na auto evaluaci, která vede ke zkvalitnění ŠVP, proškolení koordinátora ŠVP ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST zkvalitnit dovednosti žáků číst s porozuměním, pracovat s textem, zkvalitnit dovednost text interpretovat a zpracovat NADANÍ A INTEGROVANÍ ŽÁCI zintenzivnit individuální práci s nadanými žáky a prezentovat výsledky jejich práce na veřejnosti, začlenění co nejvyšší počet žáků s poruchami učení i s tělesným handicapem do výuky, zkvalitnit výuku dle individuálních plánů JAZYKOVÁ PROFILACE podporovat výuku anglického jazyka od 1. ročníku ZŠ formou kroužku AJ, popř. zařadit AJ jako disponibilní předmět do ŠVP VOLNOČASOVÉ AKTIVITY hledat nové mimoškolní aktivity pro žáky všech ročníků ZŠ VYUŽÍVÁNÍ ICT zintenzivnit využívání ICT, interaktivních tabulí a výukových programů ve výuce, zlepšit odbornou připravenost všech pg. pracovníků v oblasti ICT 3.2. Oblast materiálně technická ZATEPLIT BUDOVU 2. STUPNĚ ZŠ v rámci úsporných opatření a zlepšení estetického vzhledu budovy ROZŠÍŘIT ŠKOLNÍ DRUŽINU upravit tělocvičnu 1. stupně ZŠ pro potřeby školní družiny z důvodu nedostatečných prostor pro provoz ŠD. V případě většího zájmu rodičů o ŠD rozšířit o jedno 4

5 OPRAVIT POVRCH HŘIŠTĚ U 1. ST. ZŠ DALŠÍ INVESTICE dle finančních možností školy postupně obnovit školní nábytek a vybavit třídy (koberci), zajistit nákup učebních a didaktických pomůcek, doplnění žákovské a učitelské knihovny, neustále doplňovat programové vybavení ICT 3.3. Oblast ekonomická GRANTY, DOTACE, SPONZORING zpracovat koncepční projekty pro poskytnutí nových grantů, dotací, fondů EU aj., hledání nových sponzorů. DOPLŇKOVÁ ČINNOST zahájit doplňkové činnosti školy ke zlepšení hospodářského výsledku (např. kurzy cizího jazyka, ICT, keramiky pro veřejnost) ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V PROVOZU ŠKOLY hledat nové možnosti k úsporám 3.4. Oblast personální KVALIFIKOVANOST požadovat a podporovat předepsanou kvalifikaci pro výkon zaměstnání u nekvalifikovaných učitelů DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGCKÝCH PRACOVNÍKŮ pravidelně budu informovat učitele o aktuálních nabídkách DVPP, hlavně v oblasti ICT, cizích jazyků a čtenářské gramotnosti, podporovat DVPP všech pracovníků školy MIMOŠKOLNÍ AKTIVITA PEDAGOGŮ podněcovat zájem a aktivitu učitelů v mimoškolní sféře školy, podporovat nové návrhy a inspirace pro mimoškolní činnost PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH KVALIFIKOVANÝCH PEDAGOGŮ zejména pro výuku matematiky a cizích jazyků, výhledově náhrada za odchody do starobního důchodu VYMEZENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ŠKOLY jasně vymezit pravomoci a oblasti působnosti všech zaměstnanců školy 3.5. Oblast spolupráce a public relations ROZVOJ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A INSTITUCEMI SDH, Oáza, TJ Sokol, Český svaz chovatelů, kronikář obce ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI připravovat pro rodiče společné akce s dětmi (tvoření s dětmi, zábavná odpoledne) PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI zvýšit četnost kulturních programů pro veřejnost (školní akademie, vernisáže, besídky), podporovat dny otevřených dveří, rozšiřovat spolupráci s MŠ a okolními školami (společné akce, sportovní soutěže) 5

6 KURZY PRO VEŘEJNOST v rámci doplňkové činnosti školy nabídneme široké veřejnosti v obci kurzy cizího jazyka, ICT, keramiky ZLEPŠENÍ PR ŠKOLY zkvalitňovat webové stránky školy (pravidelně aktualizovat obsahovou a formální ucelenost stránek, zvyšovat grafickou a jazykovou úroveň stránek ŠKOLNÍ ČASOPIS nově koncipovat školní časopis v tištěné i elektronické podobě, vyhlášení soutěže o logo školy INFORMOVANOST O DĚNÍ ŠKOLY pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím příspěvků v místním tisku 6

7 7. Závěr Předložený návrh koncepce školy na období vychází z předchozích koncepcí školy a rozvíjí se. Podle mého názoru je nutné navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Každá škola má svá specifika a určité limity materiální, prostorové, personální i finanční. Je třeba zaměřit se na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Zde hrají velkou roli schopnosti a kreativita nejen ředitele, ale i celého týmu, podpora zřizovatele a školské rady. Škola má potom téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích, žácích, ale i rodičích a veřejnosti. Záleží pouze na chuti pedagogů měnit sebe, a tím i své okolí, své metody a formy práce, a tím i školu. Z výše uvedených důvodů kladu důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků jak individuální, tak týmové, na větší zapojení školy do kulturního dění obce, do rozvojových projektů a dalších veřejných aktivit. 7

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD, REVOLUČNÍ 170, 25163 STRANČICE KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 Zpracovala: Mgr. Kateřina Schejbalová Strančice, duben 2013 Koncepce je základní

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018 Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 tel./fax : + 420566663124, e-mail : zsheralec@iol.cz, www.zsheralec.cz KONCEPČNÍ ZÁMĚRY

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola Prostějov Dr.Horáka 24, příspěvková organizace Email: zshor@pvskola, tel.: 582 342 242 Vlastní hodnocení školy Zpracoval: Mgr. Ivan Pospíšil 1. Základní údaje o škole název: Základní škola

Více

Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017

Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ČEJKOVICKÁ 10, příspěvková organizace Čejkovická 10, 628 00 Brno Tel. 544233629, Fax 544230862, E-mail info@zscejkovicka.cz Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017 V rámci

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepce rozvoje školy na období

Koncepce rozvoje školy na období Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem Žďárec u Sk. 8 Koncepce rozvoje školy na období Č.j.: 2013-2016 Platnost: Od 1.1. 2013-31.12.2016 Vypracoval:

Více

Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz

Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace Volduchy 121, 338 22 IČ: 70998361 Tel: 371 72 83 51, 371 729784 E-mail: skola@zsvol.cz Projektový záměr Základní škola a Mateřská škola

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Koncepce rozvoje školy Leden 2012 prosinec 2014 Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které bude děti dlouhodobě

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-144/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-144/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-144/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 61 385 158 Identifikátor 600 053 377 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více