OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

2 Vážení občané, v loňském roce touto dobou jsme Vás informovali o přípravě na rekonstrukci a přístavbu naší mateřské školy. Vše se podařilo a od prosince minulého roku byla školka opět uvedena do provozu. Financování uvedené rekonstrukce a přístavby jsme měli připraveno z potvrzené dotace z kraje ve výši cca 60%, zbývající část jsme financovali z vlastních zdrojů. I přes to, že je vše dokončeno a parametry akce splněny, Středočeský kraj nám potvrzenou dotaci nedoplatil. Díky této skutečnosti jsme nuceni investiční aktivity obce v čase posouvat. Abychom neztráceli uvedenou skutečností čas, pracujeme na tom, co není finančně náročné, a to je projekční příprava dalších akcí. Cílem je získat potřebná stavební povolení. Jedná se například o přístavbu současné budovy základní školy a rozšíření o nové křídlo budovy se třemi třídami tak, aby každý ročník měl svoji třídu. Příprava na výstavbu nové hasičárny v Hodkovicích; obnova zeleně a parkové úpravy včetně chodníků na návsi v Hodkovicích a ve Zlatníkách; zajištění vodního zdroje pro dostatečnou zálivku trávníku hřiště, na kterém naše mládež dosáhla skvělých úspěchů a A tým jede také parádně v tabulce na přední místa. Je ukončen proces první etapy pozemkových úprav k.ú. Hodkovice a část k.ú. Zlatníky, a tak bude možné po dvouletém zdržení tahanicemi o průběh hranice pozemků mezi Prahou a naší obcí, řešit cyklostezku okolo Kamínku do Dolních Břežan. Součástí přístavby základní školy je prostor využívaný nyní jako obecní úřad, proto ještě v letošním roce přestěhujeme provoz obecního úřadu do patra hasičárny ve Zlatníkách a původní objekt bude připraven na demolici. Vážení občané, přejme si, abychom v podzimních volbách měli šťastnou ruku a do zastupitelstva kraje jsme volili zastupitele, kteří hrají fér, neplácají demagogie a plané sliby a podvody a zlodějny na Středočeském kraji nebyly denním chlebem všech zpravodajství. Přejme si, aby nové vedení Středočeského kraje vedlo kraj k jeho rozkvětu. Do nadcházejícího prázdninového času Vám, Vážení občané, přeji hodně zdraví a pohody, odpočinek na těle i na duši, krásné zážitky z dovolené a hodně sil do dalšího času. Ing. Jiří Rezek Starosta obce 2

3 Aktuální dění v obci od hodin zveme všechny občany na již tradiční Posezení U Lípy na Návsi sv. Petra a Pavla. Na programu bude přehlídka historických traktorů. Na trase mezi Zlatníky a Hodkovicemi bude jezdit historická tramvaj, k poslechu zahrají skupiny LARGO a HELICID. 3

4 Blahopřejeme jubilantům 60 let Veselá Alena Holzhauserová Milena Jirásková Jiřina Obidová Eva Bašta Evžen Kyselica Miroslav Kozel Karel 65 let Tihlaříková Marie Novák Karel 70 let Hrubantová Marie Boučková Božena Láska Jiří 85 let Havlíčková Miroslava 90 let Růžičková Vlasta 4

5 Důležité informace Do konce roku 2012 probíhá Veřejná sbírka, pořádaná naším obecním úřadem, za účelem získání finančních prostředků na opravu kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách a obnovu příslušenství (věžní hodiny, zvony atd.) Pomoci můžete zasláním finančního příspěvku na bankovní účet veřejné sbírky číslo /0600, případně hotovostí uloženou na obecní úřad Zlatníky-Hodkovice, na základě sběracích listin ověřených Krajským úřadem Středočeského kraje. K bylo zatím vybráno ,-Kč. Upozorňujeme na změnu svozového dne bioodpadu od Svozový den se mění ze středy na čtvrtek lichý týden zůstává. Svoz od 5.30 hodin. 5

6 Základní škola Červnové školní okénko V tomto období na všech školách je čas bilancování a závěrečného hodnocení uplynulého školního roku a zejména pak hodnocení výsledků práce žáků, jehož vyvrcholením je předání vysvědčení. Toto období je pro pedagogy i časem plánování nového školního roku. I v druhém pololetí probíhaly akce tak, jak byly naplánované. Pátým setkáním byl ukončen kurz Školy nanečisto. V druhé polovině května na týden uvítal naše žáky Poslův mlýn u Doks, kde se konala škola v přírodě. Po dopoledním vyučování se každý den pořádal výlet do okolí. Děti navštívily Děčín a jeho zámek, kde prohlídku hledání strážce zámku, z kterého se v závěru vyklubal plyšový medvěd. V liberecké zoo všechny zaujalo nejen krmení lachtanů a kůzlátek ve výběhu, ale i možnost vidět spoustu zajímavých zvířat včetně bílého tygra. Z vyhlídky Velké věže Bezdězu se kochaly pohledem na členité blízké a vzdálenější okolí. Poslední večer se školní děti měly možnost vyřádit na velké diskotéce, kde se setkaly i s dětmi z jiných škol a mohly ukázat své taneční dovednosti. A šlo jim to náramně! Posuďte sami! zajišťovaly půvabné komtesy. Děti měly možnost zapojit se do 6

7 Před druhou květnovou nedělí jsme pro rodiče připravili pásmo krátkých vystoupení žáků školy vč. vlastnoručně vyrobených dárků. Nejstarší žákyně pro maminky upletly ošatky. Velmi vydařenou novou akcí byla dražba rukodělných prací žáků. K velmi příjemné atmosféře přispěl nejen licitátor (pan Slavík), ale i přístup rodičů, kteří ochotně přistoupili na tuto hru. Z této akce škola získala Kč. Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili dražby. Z této částky jsme přispěli desetinou na opravu místního kostela. 7

8 Velký ohlas mezi žáky měla exkurze na farmu VÚŽV v Uhříněvsi, kde realizují Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat. Žáci zde měli možnost získat nejen zajímavé informace, ale i se mohli s některými zvířaty osobně seznámit a v neposlední řadě i ochutnat eko výrobky z jejich nabídky. 8

9 V rámci multikulturní výchovy se žáci snažili vcítit do života cizinců u nás. Na toto téma žáci vymýšleli příběh vč. kresby. Viz ukázka z práce žákyně Markéty S., 10 let. Rodina Lingova Rodina Lingova se právě přistěhovala. Pan Ling a paní Ling mají dvě děti : dceru Linu Ling a syna Cha-lina Ling. V městečku Všeratice si pan Ling nechal Postavit třípatrový dům. Jeho děti milují zvířata. Brzy budou mít narozeniny, jsou totiž dvojčata. Lina si přeje kočičku, Cha-lin andulku. Lina dá kočičce jméno Jaag Ma, Cha-lin nachystal jméno Jing 9

10 Na konci tohoto školního roku končí dvouletý projekt realizovaný pod vedením PAU, o.s. a financovaný EU. Úplně na počátku byla potřeba ředitelů škol v širším okolí společně řešit často se vyskytující problémy na školách (ať se jedná o problémy právní, ekonomické, personální, vzdělávací), výměna zkušeností z oblasti metod a forem výuky. Na základě tohoto vznikl projekt KOKOS, do kterého se v prvopočátku zapojilo 11 partnerských škol Středočeského kraje. V prvním roce se většinou projekt týkal školení zástupců partnerských škol a učitelů jednotlivých předmětů. Pro jednotlivé koordinátory byly uspořádány dvoudenní semináře ve Mšených Lázních, kde kromě seminářů s fundovanými školiteli, byl čas i na výměnu zkušeností z jednotlivých škol. Ve druhém roce se projekt zaměřil na intenzivní, dlouhodobá a časově náročná školení - Začít spolu a Kritické myšlení. Tato školení probíhala napříč sborovnami a byla tak určena širokému okruhu pedagogů. Velice přínosnými byly letní školy, které si organizovaly školy samy. My jsme se zúčastnili letních škol společně s ostatními málotřídkami, tj. Jílové u Prahy (malá) a Kostelec u Křížků, neboť malotřídky jsou svým způsobem specifické. Obzvlášť vydařenými byly uskutečněné dva celodenní workshopy, které proběhly v době pololetních prázdnin. Bylo nabídnuto několik témat, ze kterých si vyučující mohli vybrat podle libosti. Závěrem je nutno zmínit fakt, že projekt přispěl k aplikaci nových forem a metod práce a k získání nové techniky pro školu v době, kdy školy musí všude šetřit. Vážení rodiče a příznivci naší školy, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za spolupráci v letošním školním roce, za pomoc a finanční příspěvky (jarmarky, aukce). Přejeme Vám příjemné letní dny a vydařenou dovolenou! Kolektiv ZŠ 10

11 Mateřská škola Ani jsme se nenadáli a máme tu konec školního roku. Poslední čtvrtletí jsme ovšem nezaháleli. Jak jsme již uvedli v minulém Obecňáčku, dodrželi jsme tradici velikonočního koledování a udělali radost nejen dětem, ale snad i našim občanům. Květen se nesl ve znamení Svátku matek, na který jsme se pečlivě připravovali a 10. května jsme uspořádali maminkám besídku. 11

12 V květnu nás také navštívili manželé Kirchnerovi s programem o dechových nástrojích, které děti i nás nadchnul. 14. května jsme společně se školou odjeli na školu v přírodě. Počasí nám sice moc nepřálo, ale náladu nám to nezkazilo. Užili jsme si výlety a spoustu legrace. Našim školkovým dětem patří opět velká pochvala. Červen jsme otevřeli Nocí kostelů, na které náš malý, ale pilný sboreček zazpíval pár krásných písní. Škoda jen, že návštěvnost byla velice nízká. V rámci Dne dětí jsme si udělali Barevný týden ve školce. Každý den byl ve znamení jiné barvy a naše pochvala patří všem rodičům, kteří se aktivně zapojili. 12

13 V polovině června nás navštívil kouzelník, který svým vystoupením děti velice pobavil. Závěr měsíce patřil, jako již každý rok, přípravám na Zahradní slavnost, kterou pořádáme společně se školáky. Děti ze školky nejen zazpívaly, ale předvedly také jogínský Pozdrav slunci. Slavnostně jsme se rozloučili s našimi předškoláky a děti ze Zlatníčku udělaly radost hezkými písničkami. Všechny děti si společně užily soutěže, které pro ně připravily děti a paní učitelky ze školy. Na závěr jsme si opekli skvělé davelské buřtíky. Přejeme Vám krásné, slunné prázdniny, vydařenou dovolenou a v září opět nashledanou. Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice Kolektiv MŠ V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v Hodkovicích. Děkujeme všem, kteří nám železným odpadem přispěli. Dne 21. dubna jsme se zúčastnili okrskové požární soutěže v Dolních Břežanech za účasti jednoho družstva žen a jednoho družstva mužů. Družstvo žen obsadilo 2. místo a družstvo mužů v silné konkurenci 4. místo v pořadí. 13

14 Začátkem května jsme provedli plánovanou zkoušku opraveného čerpadla v hasičském autě. Oprava se zdařila stoprocentně, proto můžeme být se svou prací spokojeni. Zároveň proběhlo zaškolení nových řidičů a strojníků, kteří byli podrobně seznámeni s obsluhou strojů, a to jak teoreticky, tak i prakticky. 14

15 V květnu jsme také na hasičském autě provedli celkovou údržbu i s výměnou oleje v motoru a opravu majáku. Dne 26. května jsme se zúčastnili oslavy pořádané k 100. výročí založení sboru SDH Vestec a dne 16. června oslav v Dolních Břežanech k 120. výročí založení sboru SDH Dolní Břežany. Starosta SDH Hodkovice Jaroslav Kocourek Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Začátkem měsíce dubna jsme začali s přípravou a tréninkem na okrskové kolo požárního sportu. Dále jsme provedli drobné úpravy na našem hasičském vozidle a proběhl i úklid hasičské zbrojnice. Dne proběhlo v Dolních Břežanech na fotbalovém hřišti okrskové kolo požárního sportu. Družstvo A se umístilo na 2. místě a družstvo B se umístilo na 3. místě. Následující sobotu členové Roman Douda, Jakub Harvánek, Marek Douda a David Marienka absolvovali školení velitelů jednotek a strojníků. V měsíci květnu se náš sbor zúčastnil oslav 100. výročí založení SDH Vestec. K vidění byla jak historická, tak moderní technika. Součástí byla i soutěž v požárním útoku, konaná na místním fotbalovém hřišti, kde se náš sbor umístil na 4. místě. Poté se oslavy přesunuly na louku za rybník. 2. června se náš sbor zúčastnil okresní soutěže v požárním útoku v Letech u Dobřichovic, našemu družstvu se nezadařilo a umístilo na 5. místě. 15

16 V sobotu 16. června jsme se zúčastnili 120. výročí založení sboru SDH Dolní Břežany, kde bylo k vidění mnoho hasičské techniky, bylo také předvedeno několik ukázek, např. vyproštění zraněných osob z havarovaného vozidla, hašení hořícího auta a další. V sobotu několik našich členů, spolu se spolkem rybářů ze Zlatníků, uspořádali dětský den. Tentýž den několik našich dalších členů vyrazilo do Dolních Břežan, aby zajistili technickou výpomoc na akci zvané Jízda slunovratu. Jednalo se o sraz a jízdu veteránů břežanským údolím. Naši členové pomohli s řízením, usnadněním provozu a zajištěním akce. Navštivte naše nové webové stránky Za SDH Zlatníky Jakub Harvánek Sokol Zlatníky oddíl kopané V sobotu 2. června jsme uspořádali oslavu 60. výročí od založení fotbalového oddílu ve Zlatníkách, které jsme spojili s dětským dnem. Děti se mohly zúčastnit sportovních soutěží a získat sladkosti a věcné ceny, které sponzoroval internetový portál Seznam.cz. Zpestřením dne bylo vystoupení roztleskávaček. V odpoledních hodinách proběhl fotbalový zápas dospělí versus děti s názvem Sparta-Zlatníky, kterého se účastnily všechny věkové kategorie. Chvíle oddechu nám zpříjemnilo vystoupení historického šermu skupiny Burdýři. Ve večerních hodinách k tanci a poslechu zahrála místní kapela Helicid, která dokázala většinu návštěvníků zvednout ze židlí. Po celý den si fanoušci měli možnost zakoupit odznáčky, které jsme k této velké události nechali vyrobit, autorem motivu je hráč našeho oddílu Jan Planý. SOKOL ZLATNÍKY DARUJE KREV V pondělí 4. června 2012 se uskutečnilo další kolo akce Sokol Zlatníky daruje krev. Jsme velice rádi, že má tato akce úspěch. Počty dárců se pomalu zvyšují a to nám dělá obrovskou radost. 16

17 I nadále platí, že účastnit se můžete i Vy a pomoci tak těm, kteří to potřebují. Další kolo akce se bude konat v měsíci září, termín bude včas upřesněn na internetových stránkách klubu, Facebooku a na fotbalovém hřišti. Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají. Za Sokol Zlatníky Eva Rodová, člen fotbalového výboru Výsledková tabulka IV.třídy TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Štěchovice B : ( 23) 2. Pikovice : ( 15) 3. Zlatníky : ( 12) 4. D. Jirčany : ( 4) 5. Okrouhlo : ( 3) 6. K. Přívoz : ( 3) 7. Libeř B : ( -1) 8. Vestec B : ( -2) 9. Libeň : ( -6) 10. Průhonice B : (-12) 11. Vrané B : (-15) 12. Psáry B : (-15) 13. D. Břežany B :114 8 (-28) 17

18 Výsledková tabulka mladších žáků TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Povltavská FA : ( 25) 2. Zlatníky : ( 14) 3. Jesenice : ( 8) 4. Průhonice : ( 6) 5. Psáry : ( 4) 6. Č. Újezd : ( -3) 7. Dobříč : ( -5) 8. Roztoky : (-16) 9. D. Břežany :129 9 (-18) 10. Čisovice :103 7 (-20) 18

19 Fotbalová sezona skončila. Můžeme hodnotit a nemáme se rozhodně za co stydět. Naše mladé fotbalové naděje skončily v silné konkurenci mužstev Okresního přeboru mladších žáků na výborném 2. místě za bezkonkurenční Povltavskou fotbalovou akademií. Kluci bojovali ve všech zápasech jako lvi, a to se v konečném účtování projevilo. Všem patří dík za jejich přístup k tréninkům i samotným zápasům. Rozloučili jsme se tradiční dokopnou, bohužel s hráči ročníku 99 zřejmě na delší čas. Starší mládežnické soutěže Sokol Zlatníky pro nedostatek hráčů neobsazuje, tak se naši mladí fotbalisté budou muset zapojit v týmech našich sousedů (Jesenice, Dolní Břežany), které již projevily zájem. Doufáme však, že se do Sokola vrátí a posílí jednou náš A tým. V příští sezoně obsadíme soutěž mladších přípravek. V této věkové kategorii máme z čeho vybírat a věříme, že kluci úspěšně navážou na úspěchy svých starších kamarádů. Nakonec poděkování celému realizačnímu týmu, rodičům, fanouškům a sponzorům za velikou podporu, bez které bychom se neobešli. Všem přejeme krásně prožité prázdniny a v září se těšíme na další společné zážitky v sezoně Vlastimil Horák trenér žáků 19

20 Něco z historie Z vyprávění a ze vzpomínek zlatnického rodáka (8) Musím napravit omyl, kterého jsem se dopustil ve svém druhém článku, když jsem o Kamínku napsal: Dnes je na jeho místě navezený velký kopec hlíny, jako, že už neexistuje a je tam jenom kopec hlíny. Není to pravda. Kamínek existuje nadále a kopec hlíny je vedle něj. V omyl mne uvedl pohled ze silnice od hřbitova. Kopec hlíny se mi zdál navršen právě na jeho místě. Kamínek byl původně lom, ve kterém se ještě ve dvacátých letech těžil kámen. Ale v době před těmi sedmdesáti lety, o které píši, se už lomu nepodobal. Byl to na pohled jakýsi velký lavor, porostlý trávou, okolo s akáty a křovím, na jehož dně se leskly čtyři vodní tůně, zčásti zarostlé rákosím a žabincem. Žilo v nich hodně vodní havěti bělice, žáby, čolci, pijavice. Účelem už to byla spíše taková zlatnická koupadla akvapark, hojně navštěvovaná též dětmi i dospělými z Hodkovic a z Břežan. Od hřbitova tam vedla polní úvozová cesta, od Hodkovic a z Břežan pěšiny. První, poměrně malá tůň u cesty, sloužila jako skládka. Byla z části naplněna vším nepotřebným plechovými sudy, kýbly a hrnci, takže i voda tu byla rezavá. Zato druhá, o kousek dál, daleko větší oválná tůň zcela vyhovovala ke koupání. Měla průzračnou vodu a na své západní straně zvýšený břeh i travnatou pláž. Z té se dalo skákat do vody, přeplavat a vylézt na protějším nízkém břehu. Hloubka uprostřed byla asi třímetrová. Ta se jednou stala osudnou dívce z Dolních Břežan. Utonula, když se zde byla s kamarádkou koupat. Třetí tůň uprostřed, s čistě kamennými okraji, byla nejhlubší a měla studenou vodu. Dalo se do ní ale skákat z vyvýšené plošiny nad ní. Toho využívali někteří odvážlivci z řad starších výrostků. Obdivovaným skokanem byl v tu dobu pekařský tovaryš od Hlavsů, který zvládal i salta. My, tehdy kluci, jsme jen zírali. Plošina byla též oblíbeným místem, kde se často pilně mazal mariáš. Aktéry byli ponejvíce kluci Zeithamlovi, Boučkovi a Hatlákovi, též známí to hráči z hospody U Chmelíků. V hospodě hrávali kromě mariáše často i kulečník takže hráči to byli zkušení, universální. Čtvrtá tůň na východní straně k Hodkovicům, už podobná menšímu rybníčku, byla téměř celá zarostlá žabincem a rákosím. Koupat se dalo jen na pokraji, nebylo tu hluboko. Bylo to ideální místo pro neplavce. Také jsme se tu někdy pokoušeli chytat bělice. Stačil nějaký prut, niť, háček ze špendlíku a kousek chleba. Také splávek se dal udělat z husího brku a špuntu. Stejně jsme nikdy nic nechytili. Buď se kulička z chleba ve vodě rozpustila, nebo ji rybka sežrala. Plochy mezi tůněmi byly zarostlé trávou a někteří hospodáři ze vsi ji tu sekali a sušili. Dříve se totiž využívalo kdejaké travnaté místo. Na krmení pro králíky se vysekávaly meze, na seno i strouhy kolem silnic. Ty cestář za úplatu rozděloval více zájemcům. Louku měl málokdo, ponejvíce sedláci. Když šla 20

21 maminka na trávu pro králíky a kozu, vzala si srp a pytlandu. To byl rozpáraný pytel na obilí. Na rozprostřenou pytlandu dala nasekanou trávu a zavázáním čtyř cípů vznikl ranec. To dnes už na vsi ženu s rancem trávy na zádech neuvidíme. Dávno zašla sláva Kamínku. Když jsem ho před několika lety viděl, byl to jen jeden velký rybník, kolem zarostlý křovím a sloužil leda tak myslivcům na odstřel divokých kachen. Zajímavé bylo, jak se změnila hladina vody. Dříve byla mnohem níže, takže tu byly ty jednotlivé tůně; buď bylo tenkrát větší sucho nebo ještě fungovaly polní trativody, které ji odváděly strouhou do břežanského Pazderáku. Kamínek v době své slávy nesloužil jen pro rekreační koupání, ale využíval se často i jako taková domácí koupelna. Například ve žních nebo když se mlátilo obilí, při kterém bylo plno prachu, odběhlo se večer vykoupat se do Kamínku. Ve vesnickém stavení pro takový účel koupelna nebyla. Mnohde neměli ani porcelánové umyvadlo s tekoucí vodou. Stačil plechový smaltovaný lavor na štokrleti a voda donesená ze studny. Na koupání se používaly dřevěné necky nebo později plechová vana. Někde to probíhalo tak, že se postupně v jedné vodě vykoupali děti i dospělí, a teprve pak se voda z necek vylila. U nás doma se na týdenní sobotní koupání používaly necky. Někdy v létě, aby se nenacákalo ve světnici, kde byla dřevěná podlaha, se daly do chléva a koupání probíhalo tam. Vzpomínám, že po takovém vykoupání jsem dostával triko, podobné kombinéze se zapínáním vzadu, a to pokaždé škrtilo. Tatínek zase kalikové podvlékačky, které nosíval i v létě, trenýrky neuznával. V pondělí, rovněž v neckách, tentokrát postavených na dvou židlích, v létě na dvorku, maminka prádlo na valše vyprala, aby bylo připravené na další sobotní koupání. Tak jako nebyly koupelny, nebyly ani prádelny. Ty se začaly v hospodářských staveních nejvíce zřizovat z prázdných chlévů až koncem padesátých let, po proběhlé kolektivizaci zemědělství. Mnohde je předcházely společné obecní prádelny. Boj žen s muži o takovou prádelnu jsme mohli vidět ve filmu poplatném své době Vzbouření na vsi, v nezapomenutelných rolích Marie Vášové a Františka Filipovského. Zatímco muži v něm upřednostňovali traktor, ženy chtěly prádelnu. Obecní samoobslužná prádelna s jednou pračkou byla v tu dobu i ve Zlatníkách v pastoušce u rybníka. Později se začaly jednoduché pračky vyrábět také podomácku. Zruční řemeslníci v továrnách, jako fušku, odlévali hliníkové kotouče základ vířivé pračky. Sehnal se motorek a spínač, vyrobila se plechová vana, to vše se zabudovalo do dřevěného podstavce a byla pračka. Ještě později se podobně jako pračky začaly podomácku vyrábět z vyřazených kočárků i sekačky na trávu. Na podvozek kočárku se upevnil elektromotorek a k němu ocelový kotouč s dvěma noži. Našinec, ten si dovede se vším poradit! To už jsem ale daleko od našeho Kamínku. pokračování příště V. P. 21

22 Římskokatolická farnost Zbraslav kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách Noc kostelů Prvního c ervna probe hla Noc kostelu i tady u na s ve Zlatníka ch. Uskutec nila se nejen díky obe tavosti mnoha u c inkujících, ale i díky obci, ktera na m poskytla moz nost pr ístr es í pro obc erstvení. Velky dík p. Ru z ic kovi, ktery na m nejen dovezl stan a stoly, ale i na m poma hal stave t. Myslím, z e cely vec er byl nejen Nocí kostelu, ale i pr í be hem o odvaze. Zaprve odvaze na vs te vníku. Vz dyť pr ijít v takove m poc así do nevytopene ho kostela, to je o nastydnutí. Velkou odvahu me li ti rodic e s de tmi, kter í zu stali az do konce de tske ho programu. A musím s uspokojením dodat, z e byli ra di, z e vydrz eli. Odvahu me li i u c inkující. To není jen tak, neve de t, jestli ne kdo pr ijde a jestli pr íchozí doka z e zaujmout. A pr edstavte si, z e se v kostele be hem cele ho vec era vystr ídalo asi 70 lidí. Ne kter í ani nebyli místní. Program zac al v pe t hodin. Byl rozde leny na dve c a sti pro de ti a pro dospe le. De tska c a st zac ala vystoupením sborec ku Zlatníc ek paní uc itelky Draz anove ; na kla vesy je doprova zela paní Bínova. I kdyz to není sbor nijak velky, jsou v ne m dobr í zpe va ci, kter í doka zali zaplnit svy mi hla sky cely prostor kostela. Sborec ek byl odme ne n velky m potleskem. 22

23 De ti me ly moz nost prohle dnout si kostel a vs echna jeho za koutí. Dozve de ly se, co je to kropenka a kde je ku r, zvonily, hledaly sv. Va clava. Sve c erstve nabyte zkus enosti hned vyzkous ely v kvízu, za ktery dostaly sladkou odme nu. V s est hodin zahra l de tem a rodic u m Vas ek Dolez al na trubku, jejíz zvuk se v kostele kra sne rozle hal. Ve ts ina de tí uha dla, z e se jedna o melodii z Kr emílka a Vochomu rky. Hned pote pr is lo na r adu povída ní o sv. Petrovi a Pavlovi. De ti me ly z vypra ve ní uha dnout, ktere atributy te mto sve tcu m patr í. Byly moc s ikovne a snadno pr ir adily sv. Petrovi kohouta, klíc e a rybu; sv. Petrovi knihu, kos a mec. I po splne ní tohoto u kolu c ekala na de ti mala odme na, tentokra t se samolepkami. De tsky program zavrs ila MUDr. Havlicova, ktera pr edstavila zlatnicke varhany. Zahra la ne kolik skladeb; od te ch str edove ky ch az po ty souc asne. Program pro dospe le zaha jil pan starosta a pa ter Z a k. Pan starosta se vyja dr il k blíz ící se rekonstrukci kostela. Od osmi hodin zne ly v kostele ope t hudba a zpe v. Na na vs te vu do kostela sv. Petra a Pavla pr ijel sv. Jir í, pr esne ji r ec eno sbor sv. Jir í z Vrane ho. I toto vystoupení bylo ocene no velky m potleskem. Sbor se s diva ky rozlouc il origina lní m pr ídavkem, takz e ani o legraci nebyla nouze. Na za ve r vyslechli posluchac i zajímave a inspirativní zamys lení na te ma sv. Petr a Pavel v biblicky ch textech. Program ukonc ila modlitba ru z ence. Kostel potemne l v pu l jedena cte. Cely vec er bylo moz ne prohle dnout si vy stavu vy robku de tí ze ZS Zlatníky - 23

24 Hodkovice. Vy stava sklidila velky obdiv a uka zala, z e i de ti na prvním stupni doka z ou vytvor it opravdu kra sne ve ci. Pro hladove a prochladle byl pr ipraveny c aj, ka va a spousta dobrot. Cílem Noci kostelu bylo neforma lní setka ní - zjednodus ene r ec eno - ve r ících a neve r ících. Setka ní v míste, ktere vypra ví o lidech, kter í tady z ili, kter í kostel stave li a zdobili. Ktere vypra ví o lidske m z ivote a vír e; kdo by spoc ítal modlitby pronesene mezi te mito zdmi, kr ty, svatby, pohr by? V pa tec ní podvec er jsme me li moz nost vychutnat si pra ve to, co be hem hodinove ho koncertu anebo pu lnoc ní v kostele nestihneme. Ducha místa genia loci. A to vs echno se podar ilo. Díky vs em, kter í jste se na Noci kostelu podíleli a díky i va m, kter í jste si do zlatnicke ho kostela nas li cestu. Doufejme, z e se pr ís tí rok ope t sejdeme. Chva la Pa nu Bohu. E.M. 24

25 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Obecňáček, číslo 2/2012, vychází v červenci 2012, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Co přinesl čas - srpen 2011

Co přinesl čas - srpen 2011 Co přinesl čas - srpen 2011 Další zprávy k větší informovanosti našich občanů o činnosti úřadu, práce zastupitelstva, zaměstnanců či jiné podněty a události, které se nás budou bezprostředně dotýkat. Léto

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Společná fota na straně

Společná fota na straně Ty největší hlody již na straně 2. Společná fota na straně 4. Více na straně 8. Jak jistě každý z Vás ví, v letošním roce se v Praze, ve dnech 5. a 6.7, konal XV. Všesokolský slet, který byl vyvrcholením

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE INFORMACE PRO OBČANY 1) Svoz bioodpadu byl ukončen 18.11.2013. O zahájení vývozu v jarních měsících budou občané včas informováni. 2) Dne 14. 12. 2013 ve 14 hod se koná zájezd na Drážďanské vánoční trhy.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Vážení občané, následující řádky píši se smíšenými pocity. Má snaha, vždy Vás něčím potěšit, je silně atakována současnými probíhajícími procesy ve

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více