OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

2 Vážení občané, v loňském roce touto dobou jsme Vás informovali o přípravě na rekonstrukci a přístavbu naší mateřské školy. Vše se podařilo a od prosince minulého roku byla školka opět uvedena do provozu. Financování uvedené rekonstrukce a přístavby jsme měli připraveno z potvrzené dotace z kraje ve výši cca 60%, zbývající část jsme financovali z vlastních zdrojů. I přes to, že je vše dokončeno a parametry akce splněny, Středočeský kraj nám potvrzenou dotaci nedoplatil. Díky této skutečnosti jsme nuceni investiční aktivity obce v čase posouvat. Abychom neztráceli uvedenou skutečností čas, pracujeme na tom, co není finančně náročné, a to je projekční příprava dalších akcí. Cílem je získat potřebná stavební povolení. Jedná se například o přístavbu současné budovy základní školy a rozšíření o nové křídlo budovy se třemi třídami tak, aby každý ročník měl svoji třídu. Příprava na výstavbu nové hasičárny v Hodkovicích; obnova zeleně a parkové úpravy včetně chodníků na návsi v Hodkovicích a ve Zlatníkách; zajištění vodního zdroje pro dostatečnou zálivku trávníku hřiště, na kterém naše mládež dosáhla skvělých úspěchů a A tým jede také parádně v tabulce na přední místa. Je ukončen proces první etapy pozemkových úprav k.ú. Hodkovice a část k.ú. Zlatníky, a tak bude možné po dvouletém zdržení tahanicemi o průběh hranice pozemků mezi Prahou a naší obcí, řešit cyklostezku okolo Kamínku do Dolních Břežan. Součástí přístavby základní školy je prostor využívaný nyní jako obecní úřad, proto ještě v letošním roce přestěhujeme provoz obecního úřadu do patra hasičárny ve Zlatníkách a původní objekt bude připraven na demolici. Vážení občané, přejme si, abychom v podzimních volbách měli šťastnou ruku a do zastupitelstva kraje jsme volili zastupitele, kteří hrají fér, neplácají demagogie a plané sliby a podvody a zlodějny na Středočeském kraji nebyly denním chlebem všech zpravodajství. Přejme si, aby nové vedení Středočeského kraje vedlo kraj k jeho rozkvětu. Do nadcházejícího prázdninového času Vám, Vážení občané, přeji hodně zdraví a pohody, odpočinek na těle i na duši, krásné zážitky z dovolené a hodně sil do dalšího času. Ing. Jiří Rezek Starosta obce 2

3 Aktuální dění v obci od hodin zveme všechny občany na již tradiční Posezení U Lípy na Návsi sv. Petra a Pavla. Na programu bude přehlídka historických traktorů. Na trase mezi Zlatníky a Hodkovicemi bude jezdit historická tramvaj, k poslechu zahrají skupiny LARGO a HELICID. 3

4 Blahopřejeme jubilantům 60 let Veselá Alena Holzhauserová Milena Jirásková Jiřina Obidová Eva Bašta Evžen Kyselica Miroslav Kozel Karel 65 let Tihlaříková Marie Novák Karel 70 let Hrubantová Marie Boučková Božena Láska Jiří 85 let Havlíčková Miroslava 90 let Růžičková Vlasta 4

5 Důležité informace Do konce roku 2012 probíhá Veřejná sbírka, pořádaná naším obecním úřadem, za účelem získání finančních prostředků na opravu kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách a obnovu příslušenství (věžní hodiny, zvony atd.) Pomoci můžete zasláním finančního příspěvku na bankovní účet veřejné sbírky číslo /0600, případně hotovostí uloženou na obecní úřad Zlatníky-Hodkovice, na základě sběracích listin ověřených Krajským úřadem Středočeského kraje. K bylo zatím vybráno ,-Kč. Upozorňujeme na změnu svozového dne bioodpadu od Svozový den se mění ze středy na čtvrtek lichý týden zůstává. Svoz od 5.30 hodin. 5

6 Základní škola Červnové školní okénko V tomto období na všech školách je čas bilancování a závěrečného hodnocení uplynulého školního roku a zejména pak hodnocení výsledků práce žáků, jehož vyvrcholením je předání vysvědčení. Toto období je pro pedagogy i časem plánování nového školního roku. I v druhém pololetí probíhaly akce tak, jak byly naplánované. Pátým setkáním byl ukončen kurz Školy nanečisto. V druhé polovině května na týden uvítal naše žáky Poslův mlýn u Doks, kde se konala škola v přírodě. Po dopoledním vyučování se každý den pořádal výlet do okolí. Děti navštívily Děčín a jeho zámek, kde prohlídku hledání strážce zámku, z kterého se v závěru vyklubal plyšový medvěd. V liberecké zoo všechny zaujalo nejen krmení lachtanů a kůzlátek ve výběhu, ale i možnost vidět spoustu zajímavých zvířat včetně bílého tygra. Z vyhlídky Velké věže Bezdězu se kochaly pohledem na členité blízké a vzdálenější okolí. Poslední večer se školní děti měly možnost vyřádit na velké diskotéce, kde se setkaly i s dětmi z jiných škol a mohly ukázat své taneční dovednosti. A šlo jim to náramně! Posuďte sami! zajišťovaly půvabné komtesy. Děti měly možnost zapojit se do 6

7 Před druhou květnovou nedělí jsme pro rodiče připravili pásmo krátkých vystoupení žáků školy vč. vlastnoručně vyrobených dárků. Nejstarší žákyně pro maminky upletly ošatky. Velmi vydařenou novou akcí byla dražba rukodělných prací žáků. K velmi příjemné atmosféře přispěl nejen licitátor (pan Slavík), ale i přístup rodičů, kteří ochotně přistoupili na tuto hru. Z této akce škola získala Kč. Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili dražby. Z této částky jsme přispěli desetinou na opravu místního kostela. 7

8 Velký ohlas mezi žáky měla exkurze na farmu VÚŽV v Uhříněvsi, kde realizují Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat. Žáci zde měli možnost získat nejen zajímavé informace, ale i se mohli s některými zvířaty osobně seznámit a v neposlední řadě i ochutnat eko výrobky z jejich nabídky. 8

9 V rámci multikulturní výchovy se žáci snažili vcítit do života cizinců u nás. Na toto téma žáci vymýšleli příběh vč. kresby. Viz ukázka z práce žákyně Markéty S., 10 let. Rodina Lingova Rodina Lingova se právě přistěhovala. Pan Ling a paní Ling mají dvě děti : dceru Linu Ling a syna Cha-lina Ling. V městečku Všeratice si pan Ling nechal Postavit třípatrový dům. Jeho děti milují zvířata. Brzy budou mít narozeniny, jsou totiž dvojčata. Lina si přeje kočičku, Cha-lin andulku. Lina dá kočičce jméno Jaag Ma, Cha-lin nachystal jméno Jing 9

10 Na konci tohoto školního roku končí dvouletý projekt realizovaný pod vedením PAU, o.s. a financovaný EU. Úplně na počátku byla potřeba ředitelů škol v širším okolí společně řešit často se vyskytující problémy na školách (ať se jedná o problémy právní, ekonomické, personální, vzdělávací), výměna zkušeností z oblasti metod a forem výuky. Na základě tohoto vznikl projekt KOKOS, do kterého se v prvopočátku zapojilo 11 partnerských škol Středočeského kraje. V prvním roce se většinou projekt týkal školení zástupců partnerských škol a učitelů jednotlivých předmětů. Pro jednotlivé koordinátory byly uspořádány dvoudenní semináře ve Mšených Lázních, kde kromě seminářů s fundovanými školiteli, byl čas i na výměnu zkušeností z jednotlivých škol. Ve druhém roce se projekt zaměřil na intenzivní, dlouhodobá a časově náročná školení - Začít spolu a Kritické myšlení. Tato školení probíhala napříč sborovnami a byla tak určena širokému okruhu pedagogů. Velice přínosnými byly letní školy, které si organizovaly školy samy. My jsme se zúčastnili letních škol společně s ostatními málotřídkami, tj. Jílové u Prahy (malá) a Kostelec u Křížků, neboť malotřídky jsou svým způsobem specifické. Obzvlášť vydařenými byly uskutečněné dva celodenní workshopy, které proběhly v době pololetních prázdnin. Bylo nabídnuto několik témat, ze kterých si vyučující mohli vybrat podle libosti. Závěrem je nutno zmínit fakt, že projekt přispěl k aplikaci nových forem a metod práce a k získání nové techniky pro školu v době, kdy školy musí všude šetřit. Vážení rodiče a příznivci naší školy, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za spolupráci v letošním školním roce, za pomoc a finanční příspěvky (jarmarky, aukce). Přejeme Vám příjemné letní dny a vydařenou dovolenou! Kolektiv ZŠ 10

11 Mateřská škola Ani jsme se nenadáli a máme tu konec školního roku. Poslední čtvrtletí jsme ovšem nezaháleli. Jak jsme již uvedli v minulém Obecňáčku, dodrželi jsme tradici velikonočního koledování a udělali radost nejen dětem, ale snad i našim občanům. Květen se nesl ve znamení Svátku matek, na který jsme se pečlivě připravovali a 10. května jsme uspořádali maminkám besídku. 11

12 V květnu nás také navštívili manželé Kirchnerovi s programem o dechových nástrojích, které děti i nás nadchnul. 14. května jsme společně se školou odjeli na školu v přírodě. Počasí nám sice moc nepřálo, ale náladu nám to nezkazilo. Užili jsme si výlety a spoustu legrace. Našim školkovým dětem patří opět velká pochvala. Červen jsme otevřeli Nocí kostelů, na které náš malý, ale pilný sboreček zazpíval pár krásných písní. Škoda jen, že návštěvnost byla velice nízká. V rámci Dne dětí jsme si udělali Barevný týden ve školce. Každý den byl ve znamení jiné barvy a naše pochvala patří všem rodičům, kteří se aktivně zapojili. 12

13 V polovině června nás navštívil kouzelník, který svým vystoupením děti velice pobavil. Závěr měsíce patřil, jako již každý rok, přípravám na Zahradní slavnost, kterou pořádáme společně se školáky. Děti ze školky nejen zazpívaly, ale předvedly také jogínský Pozdrav slunci. Slavnostně jsme se rozloučili s našimi předškoláky a děti ze Zlatníčku udělaly radost hezkými písničkami. Všechny děti si společně užily soutěže, které pro ně připravily děti a paní učitelky ze školy. Na závěr jsme si opekli skvělé davelské buřtíky. Přejeme Vám krásné, slunné prázdniny, vydařenou dovolenou a v září opět nashledanou. Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice Kolektiv MŠ V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v Hodkovicích. Děkujeme všem, kteří nám železným odpadem přispěli. Dne 21. dubna jsme se zúčastnili okrskové požární soutěže v Dolních Břežanech za účasti jednoho družstva žen a jednoho družstva mužů. Družstvo žen obsadilo 2. místo a družstvo mužů v silné konkurenci 4. místo v pořadí. 13

14 Začátkem května jsme provedli plánovanou zkoušku opraveného čerpadla v hasičském autě. Oprava se zdařila stoprocentně, proto můžeme být se svou prací spokojeni. Zároveň proběhlo zaškolení nových řidičů a strojníků, kteří byli podrobně seznámeni s obsluhou strojů, a to jak teoreticky, tak i prakticky. 14

15 V květnu jsme také na hasičském autě provedli celkovou údržbu i s výměnou oleje v motoru a opravu majáku. Dne 26. května jsme se zúčastnili oslavy pořádané k 100. výročí založení sboru SDH Vestec a dne 16. června oslav v Dolních Břežanech k 120. výročí založení sboru SDH Dolní Břežany. Starosta SDH Hodkovice Jaroslav Kocourek Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Začátkem měsíce dubna jsme začali s přípravou a tréninkem na okrskové kolo požárního sportu. Dále jsme provedli drobné úpravy na našem hasičském vozidle a proběhl i úklid hasičské zbrojnice. Dne proběhlo v Dolních Břežanech na fotbalovém hřišti okrskové kolo požárního sportu. Družstvo A se umístilo na 2. místě a družstvo B se umístilo na 3. místě. Následující sobotu členové Roman Douda, Jakub Harvánek, Marek Douda a David Marienka absolvovali školení velitelů jednotek a strojníků. V měsíci květnu se náš sbor zúčastnil oslav 100. výročí založení SDH Vestec. K vidění byla jak historická, tak moderní technika. Součástí byla i soutěž v požárním útoku, konaná na místním fotbalovém hřišti, kde se náš sbor umístil na 4. místě. Poté se oslavy přesunuly na louku za rybník. 2. června se náš sbor zúčastnil okresní soutěže v požárním útoku v Letech u Dobřichovic, našemu družstvu se nezadařilo a umístilo na 5. místě. 15

16 V sobotu 16. června jsme se zúčastnili 120. výročí založení sboru SDH Dolní Břežany, kde bylo k vidění mnoho hasičské techniky, bylo také předvedeno několik ukázek, např. vyproštění zraněných osob z havarovaného vozidla, hašení hořícího auta a další. V sobotu několik našich členů, spolu se spolkem rybářů ze Zlatníků, uspořádali dětský den. Tentýž den několik našich dalších členů vyrazilo do Dolních Břežan, aby zajistili technickou výpomoc na akci zvané Jízda slunovratu. Jednalo se o sraz a jízdu veteránů břežanským údolím. Naši členové pomohli s řízením, usnadněním provozu a zajištěním akce. Navštivte naše nové webové stránky Za SDH Zlatníky Jakub Harvánek Sokol Zlatníky oddíl kopané V sobotu 2. června jsme uspořádali oslavu 60. výročí od založení fotbalového oddílu ve Zlatníkách, které jsme spojili s dětským dnem. Děti se mohly zúčastnit sportovních soutěží a získat sladkosti a věcné ceny, které sponzoroval internetový portál Seznam.cz. Zpestřením dne bylo vystoupení roztleskávaček. V odpoledních hodinách proběhl fotbalový zápas dospělí versus děti s názvem Sparta-Zlatníky, kterého se účastnily všechny věkové kategorie. Chvíle oddechu nám zpříjemnilo vystoupení historického šermu skupiny Burdýři. Ve večerních hodinách k tanci a poslechu zahrála místní kapela Helicid, která dokázala většinu návštěvníků zvednout ze židlí. Po celý den si fanoušci měli možnost zakoupit odznáčky, které jsme k této velké události nechali vyrobit, autorem motivu je hráč našeho oddílu Jan Planý. SOKOL ZLATNÍKY DARUJE KREV V pondělí 4. června 2012 se uskutečnilo další kolo akce Sokol Zlatníky daruje krev. Jsme velice rádi, že má tato akce úspěch. Počty dárců se pomalu zvyšují a to nám dělá obrovskou radost. 16

17 I nadále platí, že účastnit se můžete i Vy a pomoci tak těm, kteří to potřebují. Další kolo akce se bude konat v měsíci září, termín bude včas upřesněn na internetových stránkách klubu, Facebooku a na fotbalovém hřišti. Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají. Za Sokol Zlatníky Eva Rodová, člen fotbalového výboru Výsledková tabulka IV.třídy TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Štěchovice B : ( 23) 2. Pikovice : ( 15) 3. Zlatníky : ( 12) 4. D. Jirčany : ( 4) 5. Okrouhlo : ( 3) 6. K. Přívoz : ( 3) 7. Libeř B : ( -1) 8. Vestec B : ( -2) 9. Libeň : ( -6) 10. Průhonice B : (-12) 11. Vrané B : (-15) 12. Psáry B : (-15) 13. D. Břežany B :114 8 (-28) 17

18 Výsledková tabulka mladších žáků TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Povltavská FA : ( 25) 2. Zlatníky : ( 14) 3. Jesenice : ( 8) 4. Průhonice : ( 6) 5. Psáry : ( 4) 6. Č. Újezd : ( -3) 7. Dobříč : ( -5) 8. Roztoky : (-16) 9. D. Břežany :129 9 (-18) 10. Čisovice :103 7 (-20) 18

19 Fotbalová sezona skončila. Můžeme hodnotit a nemáme se rozhodně za co stydět. Naše mladé fotbalové naděje skončily v silné konkurenci mužstev Okresního přeboru mladších žáků na výborném 2. místě za bezkonkurenční Povltavskou fotbalovou akademií. Kluci bojovali ve všech zápasech jako lvi, a to se v konečném účtování projevilo. Všem patří dík za jejich přístup k tréninkům i samotným zápasům. Rozloučili jsme se tradiční dokopnou, bohužel s hráči ročníku 99 zřejmě na delší čas. Starší mládežnické soutěže Sokol Zlatníky pro nedostatek hráčů neobsazuje, tak se naši mladí fotbalisté budou muset zapojit v týmech našich sousedů (Jesenice, Dolní Břežany), které již projevily zájem. Doufáme však, že se do Sokola vrátí a posílí jednou náš A tým. V příští sezoně obsadíme soutěž mladších přípravek. V této věkové kategorii máme z čeho vybírat a věříme, že kluci úspěšně navážou na úspěchy svých starších kamarádů. Nakonec poděkování celému realizačnímu týmu, rodičům, fanouškům a sponzorům za velikou podporu, bez které bychom se neobešli. Všem přejeme krásně prožité prázdniny a v září se těšíme na další společné zážitky v sezoně Vlastimil Horák trenér žáků 19

20 Něco z historie Z vyprávění a ze vzpomínek zlatnického rodáka (8) Musím napravit omyl, kterého jsem se dopustil ve svém druhém článku, když jsem o Kamínku napsal: Dnes je na jeho místě navezený velký kopec hlíny, jako, že už neexistuje a je tam jenom kopec hlíny. Není to pravda. Kamínek existuje nadále a kopec hlíny je vedle něj. V omyl mne uvedl pohled ze silnice od hřbitova. Kopec hlíny se mi zdál navršen právě na jeho místě. Kamínek byl původně lom, ve kterém se ještě ve dvacátých letech těžil kámen. Ale v době před těmi sedmdesáti lety, o které píši, se už lomu nepodobal. Byl to na pohled jakýsi velký lavor, porostlý trávou, okolo s akáty a křovím, na jehož dně se leskly čtyři vodní tůně, zčásti zarostlé rákosím a žabincem. Žilo v nich hodně vodní havěti bělice, žáby, čolci, pijavice. Účelem už to byla spíše taková zlatnická koupadla akvapark, hojně navštěvovaná též dětmi i dospělými z Hodkovic a z Břežan. Od hřbitova tam vedla polní úvozová cesta, od Hodkovic a z Břežan pěšiny. První, poměrně malá tůň u cesty, sloužila jako skládka. Byla z části naplněna vším nepotřebným plechovými sudy, kýbly a hrnci, takže i voda tu byla rezavá. Zato druhá, o kousek dál, daleko větší oválná tůň zcela vyhovovala ke koupání. Měla průzračnou vodu a na své západní straně zvýšený břeh i travnatou pláž. Z té se dalo skákat do vody, přeplavat a vylézt na protějším nízkém břehu. Hloubka uprostřed byla asi třímetrová. Ta se jednou stala osudnou dívce z Dolních Břežan. Utonula, když se zde byla s kamarádkou koupat. Třetí tůň uprostřed, s čistě kamennými okraji, byla nejhlubší a měla studenou vodu. Dalo se do ní ale skákat z vyvýšené plošiny nad ní. Toho využívali někteří odvážlivci z řad starších výrostků. Obdivovaným skokanem byl v tu dobu pekařský tovaryš od Hlavsů, který zvládal i salta. My, tehdy kluci, jsme jen zírali. Plošina byla též oblíbeným místem, kde se často pilně mazal mariáš. Aktéry byli ponejvíce kluci Zeithamlovi, Boučkovi a Hatlákovi, též známí to hráči z hospody U Chmelíků. V hospodě hrávali kromě mariáše často i kulečník takže hráči to byli zkušení, universální. Čtvrtá tůň na východní straně k Hodkovicům, už podobná menšímu rybníčku, byla téměř celá zarostlá žabincem a rákosím. Koupat se dalo jen na pokraji, nebylo tu hluboko. Bylo to ideální místo pro neplavce. Také jsme se tu někdy pokoušeli chytat bělice. Stačil nějaký prut, niť, háček ze špendlíku a kousek chleba. Také splávek se dal udělat z husího brku a špuntu. Stejně jsme nikdy nic nechytili. Buď se kulička z chleba ve vodě rozpustila, nebo ji rybka sežrala. Plochy mezi tůněmi byly zarostlé trávou a někteří hospodáři ze vsi ji tu sekali a sušili. Dříve se totiž využívalo kdejaké travnaté místo. Na krmení pro králíky se vysekávaly meze, na seno i strouhy kolem silnic. Ty cestář za úplatu rozděloval více zájemcům. Louku měl málokdo, ponejvíce sedláci. Když šla 20

21 maminka na trávu pro králíky a kozu, vzala si srp a pytlandu. To byl rozpáraný pytel na obilí. Na rozprostřenou pytlandu dala nasekanou trávu a zavázáním čtyř cípů vznikl ranec. To dnes už na vsi ženu s rancem trávy na zádech neuvidíme. Dávno zašla sláva Kamínku. Když jsem ho před několika lety viděl, byl to jen jeden velký rybník, kolem zarostlý křovím a sloužil leda tak myslivcům na odstřel divokých kachen. Zajímavé bylo, jak se změnila hladina vody. Dříve byla mnohem níže, takže tu byly ty jednotlivé tůně; buď bylo tenkrát větší sucho nebo ještě fungovaly polní trativody, které ji odváděly strouhou do břežanského Pazderáku. Kamínek v době své slávy nesloužil jen pro rekreační koupání, ale využíval se často i jako taková domácí koupelna. Například ve žních nebo když se mlátilo obilí, při kterém bylo plno prachu, odběhlo se večer vykoupat se do Kamínku. Ve vesnickém stavení pro takový účel koupelna nebyla. Mnohde neměli ani porcelánové umyvadlo s tekoucí vodou. Stačil plechový smaltovaný lavor na štokrleti a voda donesená ze studny. Na koupání se používaly dřevěné necky nebo později plechová vana. Někde to probíhalo tak, že se postupně v jedné vodě vykoupali děti i dospělí, a teprve pak se voda z necek vylila. U nás doma se na týdenní sobotní koupání používaly necky. Někdy v létě, aby se nenacákalo ve světnici, kde byla dřevěná podlaha, se daly do chléva a koupání probíhalo tam. Vzpomínám, že po takovém vykoupání jsem dostával triko, podobné kombinéze se zapínáním vzadu, a to pokaždé škrtilo. Tatínek zase kalikové podvlékačky, které nosíval i v létě, trenýrky neuznával. V pondělí, rovněž v neckách, tentokrát postavených na dvou židlích, v létě na dvorku, maminka prádlo na valše vyprala, aby bylo připravené na další sobotní koupání. Tak jako nebyly koupelny, nebyly ani prádelny. Ty se začaly v hospodářských staveních nejvíce zřizovat z prázdných chlévů až koncem padesátých let, po proběhlé kolektivizaci zemědělství. Mnohde je předcházely společné obecní prádelny. Boj žen s muži o takovou prádelnu jsme mohli vidět ve filmu poplatném své době Vzbouření na vsi, v nezapomenutelných rolích Marie Vášové a Františka Filipovského. Zatímco muži v něm upřednostňovali traktor, ženy chtěly prádelnu. Obecní samoobslužná prádelna s jednou pračkou byla v tu dobu i ve Zlatníkách v pastoušce u rybníka. Později se začaly jednoduché pračky vyrábět také podomácku. Zruční řemeslníci v továrnách, jako fušku, odlévali hliníkové kotouče základ vířivé pračky. Sehnal se motorek a spínač, vyrobila se plechová vana, to vše se zabudovalo do dřevěného podstavce a byla pračka. Ještě později se podobně jako pračky začaly podomácku vyrábět z vyřazených kočárků i sekačky na trávu. Na podvozek kočárku se upevnil elektromotorek a k němu ocelový kotouč s dvěma noži. Našinec, ten si dovede se vším poradit! To už jsem ale daleko od našeho Kamínku. pokračování příště V. P. 21

22 Římskokatolická farnost Zbraslav kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách Noc kostelů Prvního c ervna probe hla Noc kostelu i tady u na s ve Zlatníka ch. Uskutec nila se nejen díky obe tavosti mnoha u c inkujících, ale i díky obci, ktera na m poskytla moz nost pr ístr es í pro obc erstvení. Velky dík p. Ru z ic kovi, ktery na m nejen dovezl stan a stoly, ale i na m poma hal stave t. Myslím, z e cely vec er byl nejen Nocí kostelu, ale i pr í be hem o odvaze. Zaprve odvaze na vs te vníku. Vz dyť pr ijít v takove m poc así do nevytopene ho kostela, to je o nastydnutí. Velkou odvahu me li ti rodic e s de tmi, kter í zu stali az do konce de tske ho programu. A musím s uspokojením dodat, z e byli ra di, z e vydrz eli. Odvahu me li i u c inkující. To není jen tak, neve de t, jestli ne kdo pr ijde a jestli pr íchozí doka z e zaujmout. A pr edstavte si, z e se v kostele be hem cele ho vec era vystr ídalo asi 70 lidí. Ne kter í ani nebyli místní. Program zac al v pe t hodin. Byl rozde leny na dve c a sti pro de ti a pro dospe le. De tska c a st zac ala vystoupením sborec ku Zlatníc ek paní uc itelky Draz anove ; na kla vesy je doprova zela paní Bínova. I kdyz to není sbor nijak velky, jsou v ne m dobr í zpe va ci, kter í doka zali zaplnit svy mi hla sky cely prostor kostela. Sborec ek byl odme ne n velky m potleskem. 22

23 De ti me ly moz nost prohle dnout si kostel a vs echna jeho za koutí. Dozve de ly se, co je to kropenka a kde je ku r, zvonily, hledaly sv. Va clava. Sve c erstve nabyte zkus enosti hned vyzkous ely v kvízu, za ktery dostaly sladkou odme nu. V s est hodin zahra l de tem a rodic u m Vas ek Dolez al na trubku, jejíz zvuk se v kostele kra sne rozle hal. Ve ts ina de tí uha dla, z e se jedna o melodii z Kr emílka a Vochomu rky. Hned pote pr is lo na r adu povída ní o sv. Petrovi a Pavlovi. De ti me ly z vypra ve ní uha dnout, ktere atributy te mto sve tcu m patr í. Byly moc s ikovne a snadno pr ir adily sv. Petrovi kohouta, klíc e a rybu; sv. Petrovi knihu, kos a mec. I po splne ní tohoto u kolu c ekala na de ti mala odme na, tentokra t se samolepkami. De tsky program zavrs ila MUDr. Havlicova, ktera pr edstavila zlatnicke varhany. Zahra la ne kolik skladeb; od te ch str edove ky ch az po ty souc asne. Program pro dospe le zaha jil pan starosta a pa ter Z a k. Pan starosta se vyja dr il k blíz ící se rekonstrukci kostela. Od osmi hodin zne ly v kostele ope t hudba a zpe v. Na na vs te vu do kostela sv. Petra a Pavla pr ijel sv. Jir í, pr esne ji r ec eno sbor sv. Jir í z Vrane ho. I toto vystoupení bylo ocene no velky m potleskem. Sbor se s diva ky rozlouc il origina lní m pr ídavkem, takz e ani o legraci nebyla nouze. Na za ve r vyslechli posluchac i zajímave a inspirativní zamys lení na te ma sv. Petr a Pavel v biblicky ch textech. Program ukonc ila modlitba ru z ence. Kostel potemne l v pu l jedena cte. Cely vec er bylo moz ne prohle dnout si vy stavu vy robku de tí ze ZS Zlatníky - 23

24 Hodkovice. Vy stava sklidila velky obdiv a uka zala, z e i de ti na prvním stupni doka z ou vytvor it opravdu kra sne ve ci. Pro hladove a prochladle byl pr ipraveny c aj, ka va a spousta dobrot. Cílem Noci kostelu bylo neforma lní setka ní - zjednodus ene r ec eno - ve r ících a neve r ících. Setka ní v míste, ktere vypra ví o lidech, kter í tady z ili, kter í kostel stave li a zdobili. Ktere vypra ví o lidske m z ivote a vír e; kdo by spoc ítal modlitby pronesene mezi te mito zdmi, kr ty, svatby, pohr by? V pa tec ní podvec er jsme me li moz nost vychutnat si pra ve to, co be hem hodinove ho koncertu anebo pu lnoc ní v kostele nestihneme. Ducha místa genia loci. A to vs echno se podar ilo. Díky vs em, kter í jste se na Noci kostelu podíleli a díky i va m, kter í jste si do zlatnicke ho kostela nas li cestu. Doufejme, z e se pr ís tí rok ope t sejdeme. Chva la Pa nu Bohu. E.M. 24

25 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Obecňáček, číslo 2/2012, vychází v červenci 2012, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 4/2014

Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 4/2014 Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 4/2014 Vážení občané, první adventní víkend je jasným signálem vánočního času. Partě skvělých lidí, kolem paní Jany Kobezdové, patří veliké poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více