OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

2 Vážení občané, v loňském roce touto dobou jsme Vás informovali o přípravě na rekonstrukci a přístavbu naší mateřské školy. Vše se podařilo a od prosince minulého roku byla školka opět uvedena do provozu. Financování uvedené rekonstrukce a přístavby jsme měli připraveno z potvrzené dotace z kraje ve výši cca 60%, zbývající část jsme financovali z vlastních zdrojů. I přes to, že je vše dokončeno a parametry akce splněny, Středočeský kraj nám potvrzenou dotaci nedoplatil. Díky této skutečnosti jsme nuceni investiční aktivity obce v čase posouvat. Abychom neztráceli uvedenou skutečností čas, pracujeme na tom, co není finančně náročné, a to je projekční příprava dalších akcí. Cílem je získat potřebná stavební povolení. Jedná se například o přístavbu současné budovy základní školy a rozšíření o nové křídlo budovy se třemi třídami tak, aby každý ročník měl svoji třídu. Příprava na výstavbu nové hasičárny v Hodkovicích; obnova zeleně a parkové úpravy včetně chodníků na návsi v Hodkovicích a ve Zlatníkách; zajištění vodního zdroje pro dostatečnou zálivku trávníku hřiště, na kterém naše mládež dosáhla skvělých úspěchů a A tým jede také parádně v tabulce na přední místa. Je ukončen proces první etapy pozemkových úprav k.ú. Hodkovice a část k.ú. Zlatníky, a tak bude možné po dvouletém zdržení tahanicemi o průběh hranice pozemků mezi Prahou a naší obcí, řešit cyklostezku okolo Kamínku do Dolních Břežan. Součástí přístavby základní školy je prostor využívaný nyní jako obecní úřad, proto ještě v letošním roce přestěhujeme provoz obecního úřadu do patra hasičárny ve Zlatníkách a původní objekt bude připraven na demolici. Vážení občané, přejme si, abychom v podzimních volbách měli šťastnou ruku a do zastupitelstva kraje jsme volili zastupitele, kteří hrají fér, neplácají demagogie a plané sliby a podvody a zlodějny na Středočeském kraji nebyly denním chlebem všech zpravodajství. Přejme si, aby nové vedení Středočeského kraje vedlo kraj k jeho rozkvětu. Do nadcházejícího prázdninového času Vám, Vážení občané, přeji hodně zdraví a pohody, odpočinek na těle i na duši, krásné zážitky z dovolené a hodně sil do dalšího času. Ing. Jiří Rezek Starosta obce 2

3 Aktuální dění v obci od hodin zveme všechny občany na již tradiční Posezení U Lípy na Návsi sv. Petra a Pavla. Na programu bude přehlídka historických traktorů. Na trase mezi Zlatníky a Hodkovicemi bude jezdit historická tramvaj, k poslechu zahrají skupiny LARGO a HELICID. 3

4 Blahopřejeme jubilantům 60 let Veselá Alena Holzhauserová Milena Jirásková Jiřina Obidová Eva Bašta Evžen Kyselica Miroslav Kozel Karel 65 let Tihlaříková Marie Novák Karel 70 let Hrubantová Marie Boučková Božena Láska Jiří 85 let Havlíčková Miroslava 90 let Růžičková Vlasta 4

5 Důležité informace Do konce roku 2012 probíhá Veřejná sbírka, pořádaná naším obecním úřadem, za účelem získání finančních prostředků na opravu kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách a obnovu příslušenství (věžní hodiny, zvony atd.) Pomoci můžete zasláním finančního příspěvku na bankovní účet veřejné sbírky číslo /0600, případně hotovostí uloženou na obecní úřad Zlatníky-Hodkovice, na základě sběracích listin ověřených Krajským úřadem Středočeského kraje. K bylo zatím vybráno ,-Kč. Upozorňujeme na změnu svozového dne bioodpadu od Svozový den se mění ze středy na čtvrtek lichý týden zůstává. Svoz od 5.30 hodin. 5

6 Základní škola Červnové školní okénko V tomto období na všech školách je čas bilancování a závěrečného hodnocení uplynulého školního roku a zejména pak hodnocení výsledků práce žáků, jehož vyvrcholením je předání vysvědčení. Toto období je pro pedagogy i časem plánování nového školního roku. I v druhém pololetí probíhaly akce tak, jak byly naplánované. Pátým setkáním byl ukončen kurz Školy nanečisto. V druhé polovině května na týden uvítal naše žáky Poslův mlýn u Doks, kde se konala škola v přírodě. Po dopoledním vyučování se každý den pořádal výlet do okolí. Děti navštívily Děčín a jeho zámek, kde prohlídku hledání strážce zámku, z kterého se v závěru vyklubal plyšový medvěd. V liberecké zoo všechny zaujalo nejen krmení lachtanů a kůzlátek ve výběhu, ale i možnost vidět spoustu zajímavých zvířat včetně bílého tygra. Z vyhlídky Velké věže Bezdězu se kochaly pohledem na členité blízké a vzdálenější okolí. Poslední večer se školní děti měly možnost vyřádit na velké diskotéce, kde se setkaly i s dětmi z jiných škol a mohly ukázat své taneční dovednosti. A šlo jim to náramně! Posuďte sami! zajišťovaly půvabné komtesy. Děti měly možnost zapojit se do 6

7 Před druhou květnovou nedělí jsme pro rodiče připravili pásmo krátkých vystoupení žáků školy vč. vlastnoručně vyrobených dárků. Nejstarší žákyně pro maminky upletly ošatky. Velmi vydařenou novou akcí byla dražba rukodělných prací žáků. K velmi příjemné atmosféře přispěl nejen licitátor (pan Slavík), ale i přístup rodičů, kteří ochotně přistoupili na tuto hru. Z této akce škola získala Kč. Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili dražby. Z této částky jsme přispěli desetinou na opravu místního kostela. 7

8 Velký ohlas mezi žáky měla exkurze na farmu VÚŽV v Uhříněvsi, kde realizují Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat. Žáci zde měli možnost získat nejen zajímavé informace, ale i se mohli s některými zvířaty osobně seznámit a v neposlední řadě i ochutnat eko výrobky z jejich nabídky. 8

9 V rámci multikulturní výchovy se žáci snažili vcítit do života cizinců u nás. Na toto téma žáci vymýšleli příběh vč. kresby. Viz ukázka z práce žákyně Markéty S., 10 let. Rodina Lingova Rodina Lingova se právě přistěhovala. Pan Ling a paní Ling mají dvě děti : dceru Linu Ling a syna Cha-lina Ling. V městečku Všeratice si pan Ling nechal Postavit třípatrový dům. Jeho děti milují zvířata. Brzy budou mít narozeniny, jsou totiž dvojčata. Lina si přeje kočičku, Cha-lin andulku. Lina dá kočičce jméno Jaag Ma, Cha-lin nachystal jméno Jing 9

10 Na konci tohoto školního roku končí dvouletý projekt realizovaný pod vedením PAU, o.s. a financovaný EU. Úplně na počátku byla potřeba ředitelů škol v širším okolí společně řešit často se vyskytující problémy na školách (ať se jedná o problémy právní, ekonomické, personální, vzdělávací), výměna zkušeností z oblasti metod a forem výuky. Na základě tohoto vznikl projekt KOKOS, do kterého se v prvopočátku zapojilo 11 partnerských škol Středočeského kraje. V prvním roce se většinou projekt týkal školení zástupců partnerských škol a učitelů jednotlivých předmětů. Pro jednotlivé koordinátory byly uspořádány dvoudenní semináře ve Mšených Lázních, kde kromě seminářů s fundovanými školiteli, byl čas i na výměnu zkušeností z jednotlivých škol. Ve druhém roce se projekt zaměřil na intenzivní, dlouhodobá a časově náročná školení - Začít spolu a Kritické myšlení. Tato školení probíhala napříč sborovnami a byla tak určena širokému okruhu pedagogů. Velice přínosnými byly letní školy, které si organizovaly školy samy. My jsme se zúčastnili letních škol společně s ostatními málotřídkami, tj. Jílové u Prahy (malá) a Kostelec u Křížků, neboť malotřídky jsou svým způsobem specifické. Obzvlášť vydařenými byly uskutečněné dva celodenní workshopy, které proběhly v době pololetních prázdnin. Bylo nabídnuto několik témat, ze kterých si vyučující mohli vybrat podle libosti. Závěrem je nutno zmínit fakt, že projekt přispěl k aplikaci nových forem a metod práce a k získání nové techniky pro školu v době, kdy školy musí všude šetřit. Vážení rodiče a příznivci naší školy, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za spolupráci v letošním školním roce, za pomoc a finanční příspěvky (jarmarky, aukce). Přejeme Vám příjemné letní dny a vydařenou dovolenou! Kolektiv ZŠ 10

11 Mateřská škola Ani jsme se nenadáli a máme tu konec školního roku. Poslední čtvrtletí jsme ovšem nezaháleli. Jak jsme již uvedli v minulém Obecňáčku, dodrželi jsme tradici velikonočního koledování a udělali radost nejen dětem, ale snad i našim občanům. Květen se nesl ve znamení Svátku matek, na který jsme se pečlivě připravovali a 10. května jsme uspořádali maminkám besídku. 11

12 V květnu nás také navštívili manželé Kirchnerovi s programem o dechových nástrojích, které děti i nás nadchnul. 14. května jsme společně se školou odjeli na školu v přírodě. Počasí nám sice moc nepřálo, ale náladu nám to nezkazilo. Užili jsme si výlety a spoustu legrace. Našim školkovým dětem patří opět velká pochvala. Červen jsme otevřeli Nocí kostelů, na které náš malý, ale pilný sboreček zazpíval pár krásných písní. Škoda jen, že návštěvnost byla velice nízká. V rámci Dne dětí jsme si udělali Barevný týden ve školce. Každý den byl ve znamení jiné barvy a naše pochvala patří všem rodičům, kteří se aktivně zapojili. 12

13 V polovině června nás navštívil kouzelník, který svým vystoupením děti velice pobavil. Závěr měsíce patřil, jako již každý rok, přípravám na Zahradní slavnost, kterou pořádáme společně se školáky. Děti ze školky nejen zazpívaly, ale předvedly také jogínský Pozdrav slunci. Slavnostně jsme se rozloučili s našimi předškoláky a děti ze Zlatníčku udělaly radost hezkými písničkami. Všechny děti si společně užily soutěže, které pro ně připravily děti a paní učitelky ze školy. Na závěr jsme si opekli skvělé davelské buřtíky. Přejeme Vám krásné, slunné prázdniny, vydařenou dovolenou a v září opět nashledanou. Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice Kolektiv MŠ V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v Hodkovicích. Děkujeme všem, kteří nám železným odpadem přispěli. Dne 21. dubna jsme se zúčastnili okrskové požární soutěže v Dolních Břežanech za účasti jednoho družstva žen a jednoho družstva mužů. Družstvo žen obsadilo 2. místo a družstvo mužů v silné konkurenci 4. místo v pořadí. 13

14 Začátkem května jsme provedli plánovanou zkoušku opraveného čerpadla v hasičském autě. Oprava se zdařila stoprocentně, proto můžeme být se svou prací spokojeni. Zároveň proběhlo zaškolení nových řidičů a strojníků, kteří byli podrobně seznámeni s obsluhou strojů, a to jak teoreticky, tak i prakticky. 14

15 V květnu jsme také na hasičském autě provedli celkovou údržbu i s výměnou oleje v motoru a opravu majáku. Dne 26. května jsme se zúčastnili oslavy pořádané k 100. výročí založení sboru SDH Vestec a dne 16. června oslav v Dolních Břežanech k 120. výročí založení sboru SDH Dolní Břežany. Starosta SDH Hodkovice Jaroslav Kocourek Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Začátkem měsíce dubna jsme začali s přípravou a tréninkem na okrskové kolo požárního sportu. Dále jsme provedli drobné úpravy na našem hasičském vozidle a proběhl i úklid hasičské zbrojnice. Dne proběhlo v Dolních Břežanech na fotbalovém hřišti okrskové kolo požárního sportu. Družstvo A se umístilo na 2. místě a družstvo B se umístilo na 3. místě. Následující sobotu členové Roman Douda, Jakub Harvánek, Marek Douda a David Marienka absolvovali školení velitelů jednotek a strojníků. V měsíci květnu se náš sbor zúčastnil oslav 100. výročí založení SDH Vestec. K vidění byla jak historická, tak moderní technika. Součástí byla i soutěž v požárním útoku, konaná na místním fotbalovém hřišti, kde se náš sbor umístil na 4. místě. Poté se oslavy přesunuly na louku za rybník. 2. června se náš sbor zúčastnil okresní soutěže v požárním útoku v Letech u Dobřichovic, našemu družstvu se nezadařilo a umístilo na 5. místě. 15

16 V sobotu 16. června jsme se zúčastnili 120. výročí založení sboru SDH Dolní Břežany, kde bylo k vidění mnoho hasičské techniky, bylo také předvedeno několik ukázek, např. vyproštění zraněných osob z havarovaného vozidla, hašení hořícího auta a další. V sobotu několik našich členů, spolu se spolkem rybářů ze Zlatníků, uspořádali dětský den. Tentýž den několik našich dalších členů vyrazilo do Dolních Břežan, aby zajistili technickou výpomoc na akci zvané Jízda slunovratu. Jednalo se o sraz a jízdu veteránů břežanským údolím. Naši členové pomohli s řízením, usnadněním provozu a zajištěním akce. Navštivte naše nové webové stránky Za SDH Zlatníky Jakub Harvánek Sokol Zlatníky oddíl kopané V sobotu 2. června jsme uspořádali oslavu 60. výročí od založení fotbalového oddílu ve Zlatníkách, které jsme spojili s dětským dnem. Děti se mohly zúčastnit sportovních soutěží a získat sladkosti a věcné ceny, které sponzoroval internetový portál Seznam.cz. Zpestřením dne bylo vystoupení roztleskávaček. V odpoledních hodinách proběhl fotbalový zápas dospělí versus děti s názvem Sparta-Zlatníky, kterého se účastnily všechny věkové kategorie. Chvíle oddechu nám zpříjemnilo vystoupení historického šermu skupiny Burdýři. Ve večerních hodinách k tanci a poslechu zahrála místní kapela Helicid, která dokázala většinu návštěvníků zvednout ze židlí. Po celý den si fanoušci měli možnost zakoupit odznáčky, které jsme k této velké události nechali vyrobit, autorem motivu je hráč našeho oddílu Jan Planý. SOKOL ZLATNÍKY DARUJE KREV V pondělí 4. června 2012 se uskutečnilo další kolo akce Sokol Zlatníky daruje krev. Jsme velice rádi, že má tato akce úspěch. Počty dárců se pomalu zvyšují a to nám dělá obrovskou radost. 16

17 I nadále platí, že účastnit se můžete i Vy a pomoci tak těm, kteří to potřebují. Další kolo akce se bude konat v měsíci září, termín bude včas upřesněn na internetových stránkách klubu, Facebooku a na fotbalovém hřišti. Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají. Za Sokol Zlatníky Eva Rodová, člen fotbalového výboru Výsledková tabulka IV.třídy TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Štěchovice B : ( 23) 2. Pikovice : ( 15) 3. Zlatníky : ( 12) 4. D. Jirčany : ( 4) 5. Okrouhlo : ( 3) 6. K. Přívoz : ( 3) 7. Libeř B : ( -1) 8. Vestec B : ( -2) 9. Libeň : ( -6) 10. Průhonice B : (-12) 11. Vrané B : (-15) 12. Psáry B : (-15) 13. D. Břežany B :114 8 (-28) 17

18 Výsledková tabulka mladších žáků TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Povltavská FA : ( 25) 2. Zlatníky : ( 14) 3. Jesenice : ( 8) 4. Průhonice : ( 6) 5. Psáry : ( 4) 6. Č. Újezd : ( -3) 7. Dobříč : ( -5) 8. Roztoky : (-16) 9. D. Břežany :129 9 (-18) 10. Čisovice :103 7 (-20) 18

19 Fotbalová sezona skončila. Můžeme hodnotit a nemáme se rozhodně za co stydět. Naše mladé fotbalové naděje skončily v silné konkurenci mužstev Okresního přeboru mladších žáků na výborném 2. místě za bezkonkurenční Povltavskou fotbalovou akademií. Kluci bojovali ve všech zápasech jako lvi, a to se v konečném účtování projevilo. Všem patří dík za jejich přístup k tréninkům i samotným zápasům. Rozloučili jsme se tradiční dokopnou, bohužel s hráči ročníku 99 zřejmě na delší čas. Starší mládežnické soutěže Sokol Zlatníky pro nedostatek hráčů neobsazuje, tak se naši mladí fotbalisté budou muset zapojit v týmech našich sousedů (Jesenice, Dolní Břežany), které již projevily zájem. Doufáme však, že se do Sokola vrátí a posílí jednou náš A tým. V příští sezoně obsadíme soutěž mladších přípravek. V této věkové kategorii máme z čeho vybírat a věříme, že kluci úspěšně navážou na úspěchy svých starších kamarádů. Nakonec poděkování celému realizačnímu týmu, rodičům, fanouškům a sponzorům za velikou podporu, bez které bychom se neobešli. Všem přejeme krásně prožité prázdniny a v září se těšíme na další společné zážitky v sezoně Vlastimil Horák trenér žáků 19

20 Něco z historie Z vyprávění a ze vzpomínek zlatnického rodáka (8) Musím napravit omyl, kterého jsem se dopustil ve svém druhém článku, když jsem o Kamínku napsal: Dnes je na jeho místě navezený velký kopec hlíny, jako, že už neexistuje a je tam jenom kopec hlíny. Není to pravda. Kamínek existuje nadále a kopec hlíny je vedle něj. V omyl mne uvedl pohled ze silnice od hřbitova. Kopec hlíny se mi zdál navršen právě na jeho místě. Kamínek byl původně lom, ve kterém se ještě ve dvacátých letech těžil kámen. Ale v době před těmi sedmdesáti lety, o které píši, se už lomu nepodobal. Byl to na pohled jakýsi velký lavor, porostlý trávou, okolo s akáty a křovím, na jehož dně se leskly čtyři vodní tůně, zčásti zarostlé rákosím a žabincem. Žilo v nich hodně vodní havěti bělice, žáby, čolci, pijavice. Účelem už to byla spíše taková zlatnická koupadla akvapark, hojně navštěvovaná též dětmi i dospělými z Hodkovic a z Břežan. Od hřbitova tam vedla polní úvozová cesta, od Hodkovic a z Břežan pěšiny. První, poměrně malá tůň u cesty, sloužila jako skládka. Byla z části naplněna vším nepotřebným plechovými sudy, kýbly a hrnci, takže i voda tu byla rezavá. Zato druhá, o kousek dál, daleko větší oválná tůň zcela vyhovovala ke koupání. Měla průzračnou vodu a na své západní straně zvýšený břeh i travnatou pláž. Z té se dalo skákat do vody, přeplavat a vylézt na protějším nízkém břehu. Hloubka uprostřed byla asi třímetrová. Ta se jednou stala osudnou dívce z Dolních Břežan. Utonula, když se zde byla s kamarádkou koupat. Třetí tůň uprostřed, s čistě kamennými okraji, byla nejhlubší a měla studenou vodu. Dalo se do ní ale skákat z vyvýšené plošiny nad ní. Toho využívali někteří odvážlivci z řad starších výrostků. Obdivovaným skokanem byl v tu dobu pekařský tovaryš od Hlavsů, který zvládal i salta. My, tehdy kluci, jsme jen zírali. Plošina byla též oblíbeným místem, kde se často pilně mazal mariáš. Aktéry byli ponejvíce kluci Zeithamlovi, Boučkovi a Hatlákovi, též známí to hráči z hospody U Chmelíků. V hospodě hrávali kromě mariáše často i kulečník takže hráči to byli zkušení, universální. Čtvrtá tůň na východní straně k Hodkovicům, už podobná menšímu rybníčku, byla téměř celá zarostlá žabincem a rákosím. Koupat se dalo jen na pokraji, nebylo tu hluboko. Bylo to ideální místo pro neplavce. Také jsme se tu někdy pokoušeli chytat bělice. Stačil nějaký prut, niť, háček ze špendlíku a kousek chleba. Také splávek se dal udělat z husího brku a špuntu. Stejně jsme nikdy nic nechytili. Buď se kulička z chleba ve vodě rozpustila, nebo ji rybka sežrala. Plochy mezi tůněmi byly zarostlé trávou a někteří hospodáři ze vsi ji tu sekali a sušili. Dříve se totiž využívalo kdejaké travnaté místo. Na krmení pro králíky se vysekávaly meze, na seno i strouhy kolem silnic. Ty cestář za úplatu rozděloval více zájemcům. Louku měl málokdo, ponejvíce sedláci. Když šla 20

21 maminka na trávu pro králíky a kozu, vzala si srp a pytlandu. To byl rozpáraný pytel na obilí. Na rozprostřenou pytlandu dala nasekanou trávu a zavázáním čtyř cípů vznikl ranec. To dnes už na vsi ženu s rancem trávy na zádech neuvidíme. Dávno zašla sláva Kamínku. Když jsem ho před několika lety viděl, byl to jen jeden velký rybník, kolem zarostlý křovím a sloužil leda tak myslivcům na odstřel divokých kachen. Zajímavé bylo, jak se změnila hladina vody. Dříve byla mnohem níže, takže tu byly ty jednotlivé tůně; buď bylo tenkrát větší sucho nebo ještě fungovaly polní trativody, které ji odváděly strouhou do břežanského Pazderáku. Kamínek v době své slávy nesloužil jen pro rekreační koupání, ale využíval se často i jako taková domácí koupelna. Například ve žních nebo když se mlátilo obilí, při kterém bylo plno prachu, odběhlo se večer vykoupat se do Kamínku. Ve vesnickém stavení pro takový účel koupelna nebyla. Mnohde neměli ani porcelánové umyvadlo s tekoucí vodou. Stačil plechový smaltovaný lavor na štokrleti a voda donesená ze studny. Na koupání se používaly dřevěné necky nebo později plechová vana. Někde to probíhalo tak, že se postupně v jedné vodě vykoupali děti i dospělí, a teprve pak se voda z necek vylila. U nás doma se na týdenní sobotní koupání používaly necky. Někdy v létě, aby se nenacákalo ve světnici, kde byla dřevěná podlaha, se daly do chléva a koupání probíhalo tam. Vzpomínám, že po takovém vykoupání jsem dostával triko, podobné kombinéze se zapínáním vzadu, a to pokaždé škrtilo. Tatínek zase kalikové podvlékačky, které nosíval i v létě, trenýrky neuznával. V pondělí, rovněž v neckách, tentokrát postavených na dvou židlích, v létě na dvorku, maminka prádlo na valše vyprala, aby bylo připravené na další sobotní koupání. Tak jako nebyly koupelny, nebyly ani prádelny. Ty se začaly v hospodářských staveních nejvíce zřizovat z prázdných chlévů až koncem padesátých let, po proběhlé kolektivizaci zemědělství. Mnohde je předcházely společné obecní prádelny. Boj žen s muži o takovou prádelnu jsme mohli vidět ve filmu poplatném své době Vzbouření na vsi, v nezapomenutelných rolích Marie Vášové a Františka Filipovského. Zatímco muži v něm upřednostňovali traktor, ženy chtěly prádelnu. Obecní samoobslužná prádelna s jednou pračkou byla v tu dobu i ve Zlatníkách v pastoušce u rybníka. Později se začaly jednoduché pračky vyrábět také podomácku. Zruční řemeslníci v továrnách, jako fušku, odlévali hliníkové kotouče základ vířivé pračky. Sehnal se motorek a spínač, vyrobila se plechová vana, to vše se zabudovalo do dřevěného podstavce a byla pračka. Ještě později se podobně jako pračky začaly podomácku vyrábět z vyřazených kočárků i sekačky na trávu. Na podvozek kočárku se upevnil elektromotorek a k němu ocelový kotouč s dvěma noži. Našinec, ten si dovede se vším poradit! To už jsem ale daleko od našeho Kamínku. pokračování příště V. P. 21

22 Římskokatolická farnost Zbraslav kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách Noc kostelů Prvního c ervna probe hla Noc kostelu i tady u na s ve Zlatníka ch. Uskutec nila se nejen díky obe tavosti mnoha u c inkujících, ale i díky obci, ktera na m poskytla moz nost pr ístr es í pro obc erstvení. Velky dík p. Ru z ic kovi, ktery na m nejen dovezl stan a stoly, ale i na m poma hal stave t. Myslím, z e cely vec er byl nejen Nocí kostelu, ale i pr í be hem o odvaze. Zaprve odvaze na vs te vníku. Vz dyť pr ijít v takove m poc así do nevytopene ho kostela, to je o nastydnutí. Velkou odvahu me li ti rodic e s de tmi, kter í zu stali az do konce de tske ho programu. A musím s uspokojením dodat, z e byli ra di, z e vydrz eli. Odvahu me li i u c inkující. To není jen tak, neve de t, jestli ne kdo pr ijde a jestli pr íchozí doka z e zaujmout. A pr edstavte si, z e se v kostele be hem cele ho vec era vystr ídalo asi 70 lidí. Ne kter í ani nebyli místní. Program zac al v pe t hodin. Byl rozde leny na dve c a sti pro de ti a pro dospe le. De tska c a st zac ala vystoupením sborec ku Zlatníc ek paní uc itelky Draz anove ; na kla vesy je doprova zela paní Bínova. I kdyz to není sbor nijak velky, jsou v ne m dobr í zpe va ci, kter í doka zali zaplnit svy mi hla sky cely prostor kostela. Sborec ek byl odme ne n velky m potleskem. 22

23 De ti me ly moz nost prohle dnout si kostel a vs echna jeho za koutí. Dozve de ly se, co je to kropenka a kde je ku r, zvonily, hledaly sv. Va clava. Sve c erstve nabyte zkus enosti hned vyzkous ely v kvízu, za ktery dostaly sladkou odme nu. V s est hodin zahra l de tem a rodic u m Vas ek Dolez al na trubku, jejíz zvuk se v kostele kra sne rozle hal. Ve ts ina de tí uha dla, z e se jedna o melodii z Kr emílka a Vochomu rky. Hned pote pr is lo na r adu povída ní o sv. Petrovi a Pavlovi. De ti me ly z vypra ve ní uha dnout, ktere atributy te mto sve tcu m patr í. Byly moc s ikovne a snadno pr ir adily sv. Petrovi kohouta, klíc e a rybu; sv. Petrovi knihu, kos a mec. I po splne ní tohoto u kolu c ekala na de ti mala odme na, tentokra t se samolepkami. De tsky program zavrs ila MUDr. Havlicova, ktera pr edstavila zlatnicke varhany. Zahra la ne kolik skladeb; od te ch str edove ky ch az po ty souc asne. Program pro dospe le zaha jil pan starosta a pa ter Z a k. Pan starosta se vyja dr il k blíz ící se rekonstrukci kostela. Od osmi hodin zne ly v kostele ope t hudba a zpe v. Na na vs te vu do kostela sv. Petra a Pavla pr ijel sv. Jir í, pr esne ji r ec eno sbor sv. Jir í z Vrane ho. I toto vystoupení bylo ocene no velky m potleskem. Sbor se s diva ky rozlouc il origina lní m pr ídavkem, takz e ani o legraci nebyla nouze. Na za ve r vyslechli posluchac i zajímave a inspirativní zamys lení na te ma sv. Petr a Pavel v biblicky ch textech. Program ukonc ila modlitba ru z ence. Kostel potemne l v pu l jedena cte. Cely vec er bylo moz ne prohle dnout si vy stavu vy robku de tí ze ZS Zlatníky - 23

24 Hodkovice. Vy stava sklidila velky obdiv a uka zala, z e i de ti na prvním stupni doka z ou vytvor it opravdu kra sne ve ci. Pro hladove a prochladle byl pr ipraveny c aj, ka va a spousta dobrot. Cílem Noci kostelu bylo neforma lní setka ní - zjednodus ene r ec eno - ve r ících a neve r ících. Setka ní v míste, ktere vypra ví o lidech, kter í tady z ili, kter í kostel stave li a zdobili. Ktere vypra ví o lidske m z ivote a vír e; kdo by spoc ítal modlitby pronesene mezi te mito zdmi, kr ty, svatby, pohr by? V pa tec ní podvec er jsme me li moz nost vychutnat si pra ve to, co be hem hodinove ho koncertu anebo pu lnoc ní v kostele nestihneme. Ducha místa genia loci. A to vs echno se podar ilo. Díky vs em, kter í jste se na Noci kostelu podíleli a díky i va m, kter í jste si do zlatnicke ho kostela nas li cestu. Doufejme, z e se pr ís tí rok ope t sejdeme. Chva la Pa nu Bohu. E.M. 24

25 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Obecňáček, číslo 2/2012, vychází v červenci 2012, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Úvodník. Motýlková školička 1/2013

Úvodník. Motýlková školička 1/2013 Úvodník Vážení občané, jarní dny se nezadržitelně blíží a většina z nás čeká na slunečné jaro. Ale vrátím se ještě k zimnímu období. Na obecní úřad přišel dopis, v němž se poukazuje na nedostatečnou zimní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Občasník č. 2 Červen 2010

Občasník č. 2 Červen 2010 Občasník č. 2 Červen 2010 Život je šance využij ji Život je krása obdivuj ji Život je blaženost užívej ji Život je sen uskutečni ho Život je výzva přijmi ji Život je povinnost naplň ji Život je hra hrej

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více