OPEN DAYS 2011 MÍSTNÍ AKCE PROSPEKT ČESKÉ REPUBLIKY. Středočeský kraj Karlovy Vary Praha Jihočeský kraj Vysočina ČESKÁ REPUBLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEN DAYS 2011 MÍSTNÍ AKCE PROSPEKT ČESKÉ REPUBLIKY. Středočeský kraj Karlovy Vary Praha Jihočeský kraj Vysočina ČESKÁ REPUBLIKA"

Transkript

1 OPEN DAYS 2011 MÍSTNÍ AKCE PROSPEKT ČESKÉ REPUBLIKY Středočeský kraj Karlovy Vary Praha Jihočeský kraj Vysočina ČESKÁ REPUBLIKA

2 OBSAH I. Regionální partnerství oficiální partneři OPEN DAYS 2011 Středočeský kraj... 3 Karlovy Vary... 4 Praha... 6 Jihočeský kraj... 7 Vysočina... 9 II. Nezávislí partneři- jiné organizace/sdružení pořádající místní aktivity Zastoupení Evropské komise v ČR

3 I. Regionální partnerství oficiální partneři OPEN DAYS 2011 Středočeský kraj (Konvergenční regiony na cestě k soudržnosti) Specifická situace přechodových regionů v EU Lepší výsledky Praha Workshop Pořadatel: Zastoupení Středočeského kraje při EU Předseda: Marek Semerád, ředitel Zastoupení Středočeského kraje při EU Marek Semerád, ředitel Zastoupení Středočeského kraje při EU Popis Workshop bude zaměřen na specifickou situaci tzv. přechodových regionů, tj. regionů EU, které opouštějí cíl konvergence, a jejich specifické výzvy směrem k budoucnosti. Cílem je podnítit debatu o budoucích potřebách financování potřeb přechodových regionů prostřednictvím pohledu na problematiku z různých úhlů. Během workshopu bude prezentováno, jakým způsobem náš region úspěšně investoval finance z EU fondů tak, že dosáhl 75 % průměru HDP. Úspěšné investování evropských prostředků umožnilo přesun našeho regionu z cíle Konvergence a vzhledem k příštímu finančnímu období je třeba se na vzniklou situaci podrobněji zaměřit a připravit. Budou diskutovány důvody potřeby financování přechodného období zaměřeného na konsolidaci opuštění cíle Konvergence s cílem připravit se na nový scénář. Drastické omezení financování v dalším období v sobě zahrnuje reálnou hrozbu ohrožení ekonomiky a zaměstnanosti v regionu včetně investic realizovaných do současné doby. Tváří v tvář těmto významným strukturálním deficitům se tyto regiony dostávají do komplikované situace v okamžiku, kdy přesahují 75 % HDP. Tyto deficity, které nejsou měřeny pomocí HDP, tvoří překážky v konvergenčním vývoji. Na základě údajů z roku 2007 se to bude týkat těchto 20 regionů: Střední Čechy (Česká republika), Martinik (Francie), Braniborskoseverovýchod, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Chemnitz, Drážďany, Durynsko, Dessau a Magdeburg (Německo), Peloponés, Kréta (Řecko), Malta, Mazovsko (Polsko), Bukurešť (Rumunsko), Bratislavský kraj (Slovensko), Zahodna Slovenija (Slovinsko), Andalusie, Kastilie La-Mancha a Galicie (Španělsko) a Cornwall/ ostrov Scilly (Spojené království). Sdělení o přezkumu rozpočtu EU a pátá zpráva o soudržnosti se zmiňují o přechodné podpoře regionů, které dosud nedosáhly dokončení procesu rozvoje. zástupci regionu, měst a obcí, představitelé samospráv měst a obcí Další informace: 3

4 Karlovy Vary (Aktivní stárnutí ve strategii Evropa 2020) "Aktivní stárnutí ve strategii Evropa 2020" Karlovy Vary Evropa 2020 seminář Pořadatel: odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje ve spolupráci se zastoupením Karlovarského kraje při EU v Bruselu Předseda: dopolední workshop: Tomáš Hybner, zástupce Krajského úřadu Karlovarského kraje odpolední workshop: Vendula Raymová, zástupkyně Karlovarského kraje při EU Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a člen Výboru Regionů v Bruselu Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu A další zástupci Karlovarského kraje v oblasti vzdělávání a sociálních, zdravotních, pracovních podmínek Popis Karlovarský kraj se zaměří prostřednictvím organizace místního semináře na možnost zvýšení zapojení do Evropské unie a jak lze uplatnit dokument Evropské unie Strategie Evropa 2020 v oblasti rozvoje a podpory lidského potenciálu. Akce poukáže na některé příklady regionálních projektů a iniciativ, které jsou zaměřeny na zásadní evropské problémy, za využití osvědčených postupů a zlepšení poskytování místních služeb. Tato jednodenní akce v kraji přinese výsledky diskuze z Open days v Bruselu pro účastníky tohoto místního semináře na diskutovaná témata. Představíme úspěšné projekty a zrealizované příležitosti partnerů z jiných evropských zemí. Budeme tímto zvyšovat informovanost o tom, jak je Karlovarský kraj zastoupen v evropských institucích a poradenských a podpůrných organizacích, s nimiž může být kraj v kontaktu. Akce je zaměřena na volené místní úředníky, politiky a pracovníky místních orgánů a regionálních rozvojových agentur, sociální partnery, univerzity, školy, nevládní organizace a projektové partnery z celé EU. Obsah této akce bude navržen tak, aby se zapojila veřejnost s cílem zvýšit povědomí o dostupných možnostech. Zástupci univerzit, škol, nemocnic, zdravotních center, lázeňských center, dobrovolnických a místních sdružení, místní orgány a správa, obyvatelé, lázeňští návštěvníci a další osoby se zájmem o tuto debatu. 4

5 Další informace: 5

6 Praha (Hlavní města a regionální síť (CCRN)) Pozitivní dopad fondů EU a jejich konkrétní příspěvky k životě v hlavním městě září 2011 Praha Evropa 2020 komunikační kampaň Pořadatel: Předseda: Popis Další informace: 6

7 Jihočeský krajský (Aktivní regiony v přeshraniční spolupráci) Přeshraniční poskytování zdravotní péče listopad 2011 České Budějovice Zeměpisná hlediska seminář Pořadatelé: kancelář Jihočeského kraje v Bruselu + Jihočeský krajský úřad Předseda: Michal Carvas, ředitel, nemocnice Prachatice Andreas Reifschneider Petr Studenovský, JČK, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Popis Jihočeský kraj navázal již v předchozím programovém období spolupráci s Dolním Rakouskem při realizaci projektu Healthregio v rámci přeshraničních programů Evropské unie INTERREG III A. Do projektu, jehož realizace probíhala v letech 07/ /2006, bylo zapojeno mimo jiné i Slovensko a Maďarsko. Na straně Jihočeského kraje byla koordinátorem tohoto projektu nemocnice České Budějovice, a. s. a Jihočeský kraj působil v roli partnera. Projekt Healthregio si kladl za cíl zviditelnit rozdíly, zdroje a potenciály zdravotnických systémů za účelem společné reorganizace tohoto sektoru, např. přeshraničním využíváním příslušných infrastruktur, lepší dostupností zdravotnických služeb nebo výměnou know-how mezi různými státy. Cílem projektu byla optimalizace struktury služeb v oblasti zdravotnictví a tedy dlouhodobý rozvoj kvalitní základny pro poskytování zdravotnických služeb ve střední Evropě. (Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne schválilo usnesením č. 248/2005/ZK realizaci projektu Healthregio včetně jeho spolufinancování a předběžného financování z rozpočtu kraje. Výdaje projektu činily cca 1,5 mil Kč.). Přeshraniční spolupráce i po skončení realizace projektu Healthregio se i nadále prohlubovala a to přípravou navazujícího projektu v oblasti zdravotnictví. Do projektu byly Jihočeské nemocnice, a. s. (společnost založená Jihočeským krajem) přizvány jako rovnocenný partner rakouské strany na základě velmi dobré předchozí spolupráce a zkušenostem s úspěšnou realizací projektu Healthregio. Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne schválilo usnesením č. 381/2007/ZK realizaci projektu Healthacross (Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko Jihočeský kraj) včetně jeho spolufinancování a předběžného financování z rozpočtu kraje. Projekt byl řešen v součinnosti s vedoucím rakouským partnerem, kterým byla Dolnorakouská zemská klinika Holding. Realizace projektu začala 09/2008 s ukončením projektu v prosinci Výdaje projektu činily cca 5,4 mil. Kč. Cílem projektu bylo propojit zdravotnickou péči v sousedních regionech a najít možnosti vzájemné spolupráce českých, rakouských a případně i dalších zdravotnických zařízení a využít je tak, aby byla lékařská péče poskytována co nejpružněji a nejefektivněji. Projekt byl podán vedoucím partnerem do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko, prioritní osy 1 Socio ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblasti podpory Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace a úspěšně schválen na 2. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko ve dnech července

8 Závěrečnou zprávou byla studie proveditelnosti společného zdravotnického zařízení na hranicích, kdy byly vyčísleny náklady i přínosy a bylo konstatováno, že je to nyní v zásadě nerealizovatelné. Byla zjištěna poptávka formou výzkumu veřejného mínění u obyvatel Českovelenicka, o jakou péči a za jakých podmínek by měli zájem v Nemocnici Gműnd. Nicméně se podařilo propojit dispečinky záchranných služeb, realizovat společné cvičení ZZS, Rotes Kreuz, hasičů z obou zemí za asistence policie ČR v Českých Velenicích. Bylo dohodnuto, že je zájem hledat společná řešení a spolupracovat i v budoucnu se zaměřením více na praktickou část. Nemocnice a organizace zapojené ve zdravotní péči Další informace: 8

9 Vysočina (Aktivní regiony v přeshraniční spolupráci) Evropa v kraji Vysočina Průvodce financováním z Evropské unie Jihlava Evropa 2020 seminář Pořadatel: odbor regionálního rozvoje kraje Vysočina Předseda: Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje zástupci odboru regionálního rozvoje kraje Vysočina zástupce CzechInvestu zástupce Hospodářské komory kraje Vysočina zástupce Vysočina Education Popis Seminář v kraji Vysočina bude zaměřen na současný vývoj v Evropské unii, zejména v souvislosti s budoucí diskuzí o politice soudržnosti a strategií Evropa Účastníci budou informováni o probíhajících i chystaných evropských projektech kraje Vysočina, možnostech aktuálního financování z evropských fondů, případně i jak sepsat projektovou žádost a zjistit dostupné možnosti. Tento jednodenní seminář napomůže ke sdílení osvědčených postupů při podávání evropských projektových žádostí a informuje o práci Evropské unie a možnostech financování. Seminář bude zaměřen na volené místní politické představitele, úředníky a místní odborníky. Místní političtí představitelé, úředníci, odborníci kraje Vysočina. Další informace: 9

10 II. Nezávislí partneři jiné organizace/sdružení pořádající místní aktivity Zastoupení Evropské komise v ČR EU na dosah Pardubice Evropa 2020 Veletrh evropských informačních sítí Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v České Republice a Europe Direct Pardubice, pod záštitou města Pardubice a Pardubického kraje Popis: Zastoupení Evropské komise v České republice připravilo na 27/09/2011 v Pardubicích regionální veletrh evropských informačních sítí. Návštěvníkům se v rámci jednodenní akce s mottem Evropa je vám na dosah představí v nové a atraktivní podobě evropské informační sítě a instituce. Připraven je i doprovodný program. Pracovníci jednotlivých informačních center seznámí návštěvníky veletrhu například s možnostmi zaměstnání v zemích EU, se studijními příležitostmi na evropských univerzitách, s podmínkami podnikání v evropských zemích či s právy spotřebitelů napříč EU. Akce se zúčastní Informační kancelář Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, informační síť pro mládež Eurodesk, poradenská síť pro pracovní uplatnění EURES, poradenské centrum pro podnikatele Enterprise Europe Network, koordinační centrum pro uznávání kvalifikací Europass, síť právní ochrany pro oblast vnitřního trhu Solvit, Evropské spotřebitelské centrum a zástupci poradních orgánů EU Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Představen bude také informační portál o životě v EU Vaše Evropa či kampaň za práva cestujících v EU. Na hlavním pódiu budou pro veřejnost připraveny závody na rotopedech s cílem ujet celkem 900 km, tedy vzdálenost z ČR do Bruselu, a názorně tak ukázat, že EU je nám skutečně na dosah. Návštěvníci, kteří se zapojí do jízd na rotopedu, budou moci vyhrát drobné dárky a hlavní cenu, zájezd do Bruselu. Jízdy na rotopedech budou provázeny vystoupeními zástupců a uživatelů jednotlivých sítí a institucí na evropské, národní a regionální úrovni. široká veřejnost, mládež a studenti; podnikatelé a malé a střední podniky 10

11 Další informace: 11

12 Zastoupení Evropské komise v ČR EU na dosah České Budějovice Evropa 2020 Veletrh evropských informačních sítí Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v České Republice a Europe Direct České Budějovice, pod záštitou města České Budějovice a Jihočeského kraje Popis: Zastoupení Evropské komise v České republice připravilo na 30/09/2011 v Českých Budějovicích regionální veletrh evropských informačních sítí. Návštěvníkům se v rámci jednodenní akce s mottem Evropa je vám na dosah představí v nové a atraktivní podobě evropské informační sítě a instituce. Připraven je i doprovodný program. Pracovníci jednotlivých informačních center seznámí návštěvníky veletrhu například s možnostmi zaměstnání v zemích EU, se studijními příležitostmi na evropských univerzitách, s podmínkami podnikání v evropských zemích či s právy spotřebitelů napříč EU. Akce se zúčastní Informační kancelář Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, informační síť pro mládež Eurodesk, poradenská síť pro pracovní uplatnění EURES, poradenské centrum pro podnikatele Enterprise Europe Network, koordinační centrum pro uznávání kvalifikací Europass, síť právní ochrany pro oblast vnitřního trhu Solvit, Evropské spotřebitelské centrum a zástupci poradních orgánů EU Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Představen bude také informační portál o životě v EU Vaše Evropa či kampaň za práva cestujících v EU. Na hlavním pódiu budou pro veřejnost připraveny závody na rotopedech s cílem ujet celkem 900 km, tedy vzdálenost z ČR do Bruselu, a názorně tak ukázat, že EU je nám skutečně na dosah. Návštěvníci, kteří se zapojí do jízd na rotopedu, budou moci vyhrát drobné dárky a hlavní cenu, zájezd do Bruselu. Jízdy na rotopedech budou provázeny vystoupeními zástupců a uživatelů jednotlivých sítí a institucí na evropské, národní a regionální úrovni. široká veřejnost, mládež a studenti; podnikatelé a malé a střední podniky 12

13 Další informace: 13

14 Zastoupení Evropské komise v ČR EU na dosah Brno Evropa 2020 Veletrh evropských informačních sítí Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v České Republice a Europe Direct Brno, pod záštitou města Brno a Jihomoravského kraje Popis: Zastoupení Evropské komise v České republice připravilo na 5/10/2011 v Brně regionální veletrh evropských informačních sítí. Návštěvníkům se v rámci jednodenní akce s mottem Evropa je vám na dosah představí v nové a atraktivní podobě evropské informační sítě a instituce. Připraven je i doprovodný program. Pracovníci jednotlivých informačních center seznámí návštěvníky veletrhu například s možnostmi zaměstnání v zemích EU, se studijními příležitostmi na evropských univerzitách, s podmínkami podnikání v evropských zemích či s právy spotřebitelů napříč EU. Akce se zúčastní Informační kancelář Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, informační síť pro mládež Eurodesk, poradenská síť pro pracovní uplatnění EURES, poradenské centrum pro podnikatele Enterprise Europe Network, koordinační centrum pro uznávání kvalifikací Europass, síť právní ochrany pro oblast vnitřního trhu Solvit, Evropské spotřebitelské centrum a zástupci poradních orgánů EU Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Představen bude také informační portál o životě v EU Vaše Evropa či kampaň za práva cestujících v EU. Na hlavním pódiu budou pro veřejnost připraveny závody na rotopedech s cílem ujet celkem 900 km, tedy vzdálenost z ČR do Bruselu, a názorně tak ukázat, že EU je nám skutečně na dosah. Návštěvníci, kteří se zapojí do jízd na rotopedu, budou moci vyhrát drobné dárky a hlavní cenu, zájezd do Bruselu. Jízdy na rotopedech budou provázeny vystoupeními zástupců a uživatelů jednotlivých sítí a institucí na evropské, národní a regionální úrovni. široká veřejnost, mládež a studenti; podnikatelé a malé a střední podniky 14

15 Další informace: 15

16 Zastoupení Evropské komise v ČR EU na dosah Plzeň Evropa 2020 Veletrh evropských informačních sítí Pořadatel: Zastoupení Evropské komise v České Republice a Europe Direct Plzeň, pod záštitou města Plzeň a Plzeňského kraje Popis: Zastoupení Evropské komise v České republice připravilo na 07/10/2011 v Plzni regionální veletrh evropských informačních sítí. Návštěvníkům se v rámci jednodenních akcí s mottem Evropa je vám na dosah představí v nové a atraktivní podobě evropské informační sítě a instituce. Připraven je i doprovodný program. Pracovníci jednotlivých informačních center seznámí návštěvníky veletrhu například s možnostmi zaměstnání v zemích EU, se studijními příležitostmi na evropských univerzitách, s podmínkami podnikání v evropských zemích či s právy spotřebitelů napříč EU. Akce se zúčastní Informační kancelář Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, informační síť pro mládež Eurodesk, poradenská síť pro pracovní uplatnění EURES, poradenské centrum pro podnikatele Enterprise Europe Network, koordinační centrum pro uznávání kvalifikací Europass, síť právní ochrany pro oblast vnitřního trhu Solvit, Evropské spotřebitelské centrum a zástupci poradních orgánů EU Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Představen bude také informační portál o životě v EU Vaše Evropa či kampaň za práva cestujících v EU. Na hlavním pódiu budou pro veřejnost připraveny závody na rotopedech s cílem ujet celkem 900 km, tedy vzdálenost z ČR do Bruselu, a názorně tak ukázat, že EU je nám skutečně na dosah. Návštěvníci, kteří se zapojí do jízd na rotopedu, budou moci vyhrát drobné dárky a hlavní cenu, zájezd do Bruselu. Jízdy na rotopedech budou provázeny vystoupeními zástupců a uživatelů jednotlivých sítí a institucí na evropské, národní a regionální úrovni. široká veřejnost, mládež a studenti; podnikatelé a malé a střední podniky 16

17 Další informace: 17

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více