Zpravodaj. Vydání č. 3 /2012 Strana 1. Uvnitř tohoto vydání: říjen Redakce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Vydání č. 3 /2012 Strana 1. Uvnitř tohoto vydání: říjen 2012. Redakce: www.aticcr.cz"

Transkript

1 Vydání č. 3 /2012 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Memorandum o společné certifikaci Podpis memoranda o spolupráci na jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR 1 Zvolena rada A.T.I.C. ČR 2 Členské fórum v Poděbradech Zprávy z A.T.I.C. ČR Vzdělávací semináře Přeznačení novým logem ad. 4 Soutěž Informační centrum Odborný zájezd ve středních Čechách říjen 2012 V rámci slavnostního večera členského fóra A.T.I.C. ČR v Poděbradech bylo dne 11. října 2012 slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci na jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR mezi A.T.I.C. ČR a agenturou CzechTourism. Obě organizace se shodly na společné certifikaci informačních center od Základem bude certifikace A.T.I.C. ČR doplněná o požadavky agentury CzechTourism. Pravidla fungování společné certifikace budou dopracována v posledním čtvrtletí roku Memorandum podepsal generální ředitel agentury CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška a prezident A.T.I.C. ČR Miroslav Foltýn. Zvolena nová rada A.T.I.C. ČR Redakce: Mgr. Jan Matouš Sekretariát A.T.I.C. ČR Tyršova Polička Tel.: Členské fórum A.T.I.C. ČR v Poděbradech si zvolilo radu asociace v následujícím složení: Jihočeský kraj: Lenka Horejsková, Liberecký kraj: Renata Vondráčková, Královéhradecký kraj: neobsazeno, Ústecký kraj: Miroslav Foltýn, Moravskoslezský kraj: Monika Konvičná, Olomoucký kraj: Jitka Lučanová, Plzeňský kraj: Simona Sýkorová, Středočeský kraj: Pavel Hlaváč, Praha: Petr Slepička, Jihomoravský kraj: Lukáš Plachý, Kraj Vysočina: Ludmila Marková, Zlínský kraj: Pavla Julinová, Karlovarský kraj: Eva Smejkalová, Pardubický kraj: Miloš Krejčí Prezidentem asociace byl zvolen Miroslav Foltýn z Klášterce nad Ohří a viceprezidentem asociace Pavel Hlaváč ze Zlatého pruhu Polabí (Milovice). Všem zvoleným blahopřeji, kontakty na svého člena rady naleznete na webových stránkách asociace v kapitole Rada A.T.I.C. ČR

2 Vydání č. 3 /2012 Strana 2 Členské fórum A.T.I.C. ČR se uskutečnilo v Poděbradech Dne 11. října 2012 se v Kongresovém a kulturním centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech uskutečnilo členské fórum A.T.I.C. ČR. Členského fóra se zúčastnilo 105 pracovníků turistických informačních center ze 72 měst. Jednání členského fóra zahájil Miroslav Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR a po úvodním slově následovalo přivítání starosty města PhDr. Ladislava Langra. Po schválení programu jednání přednesl Miroslav Foltýn zprávu o činnosti A.T.I.C. ČR za uplynulý půlrok. V současné době má organizace A.T.I.C. ČR 206 členů, 10 certifikovaných poboček členů a 3 čekatele. Rada A.T.I.C. ČR se ve sledovaném období zabývala se zejména přípravou jednotné certifikace turistických informačních center pro celou ČR s vizí startu jednotného systému od a připomínkováním připravovaného Českého systému kvality služeb. A.T.I.C. ČR se podílela svými připomínkami také na Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období Dále se rada asociace zabývala přípravou pilotního projektu mystery shopingu (utajených návštěv) v informačních centrech ve spolupráci se zadavatelem projektu agenturou CzechTourism. Během uplynulého období byla realizována soutěž popularity Informační centrum 2012 v krajích ČR, připravovány další vzdělávací aktivity pro pracovníky TIC v jednotlivých krajích, vydány samolepky s novým logem asociace k přeznačení provozoven TIC a další aktivity, vč. prezentací asociace, přípravy nové podoby webových stránek či návrhu rozpočtu na rok Prioritou pro další období zůstává vzdělávání pracovníků TIC, členů A.T.I.C. ČR. Mezi cíle do dalšího období si A.T.I.C. ČR si vytkla 1) Zavedení jednotných standardů turistických informačních center v ČR ve spolupráci s CzT a zapojení ATIC ČR do implementace standardu Českého systému kvality služeb. 2) Zkvalitňování a rozšiřování metodické a vzdělávací pomoci jednotlivým členům ATIC ČR v rámci provozu TIC a jejich regionální spolupráce. Pořádání vlastních vzdělávacích akcí v rámci jednotlivých krajů. 3) Naplňování komunikační a prezentační strategie ATIC ČR pro roky 2012/ ) Trvalé zlepšování komunikace s členskou základnou na úrovni členů ATIC a členů Rady ATIC ČR. Rozvoj spolupráce ATIC ČR s jednotlivými kraji, destinačními managementy a organizacemi CR v České republice. V dalším sledu jednání přišly na program finanční otázky schválení úpravy rozpočtu na rok 2012 a schválení návrhu rozpočtu na rok 2013 a informace o podzimním vzdělávání pracovníků TIC. Členské fórum schválilo následně změnu sídla a zvolilo nové členy rady na další funkční období let Sídlo A.T.I.C. ČR se přesunuje z Palackého nám. 160 do ulice Tyršova 32 a zůstává i nadále v Poličce. V diskusním bloku byli členové asociace seznámeni s výsledky pilotního projektu mystery shopingu. K tomuto tématu se rozpoutala velká diskuse, v níž zazněly různé připomínky a náměty na jedné straně a vysvětlení všech aspektů utajených kontrol ze strany zadavatele. Po diskusi následovaly krátké prezentace několika subjektů. Mgr. Marcel Goetz z Pohádkového království informoval o 1. ročníku měsíce věží a rozhleden, Miloš Tomek z firmy AMADEA s.r.o. prezentoval nabídku originálních dřevěných suvenýrů a Emil Fedoš představil novinky vydavatelství MCU. Jednání členského fóra opět ukončil prezident A.T.I.C. ČR Miroslav Foltýn. Po jednání členského fóra následoval společenský večer s vyhlášením výsledků soutěže Informační centrum 2012 a slavnostním podpisem memoranda o spolupráci na jednotné certifikaci turistických informačních center.

3 Vydání č. 3 /2012 Strana 3 A.T.I.C. ČR a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců dne 11. září 2012 podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Síť informačních center sdružených v A.T.I.C. ČR bude svým turistům a návštěvníkům poskytovat informaci o tuzemských ekologických sedlácích, kteří prodávají své biopotraviny (např. biosýry, biomléko, biodžemy atd..). přímo ze dvora. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců předal pro členy A.T.I.C. ČR databázi ekofarem, jež mají prodej ze dvora, včetně kontaktů a rozčlenění dle krajů. Svaz PRO-BIO bude databázi pravidelně aktualizovat a předávat k využití informačním centrům prostřednictvím sekretariátu A.T.I.C. ČR. Zprávy z A.T.I.C. ČR A.T.I.C. ČR podepsala spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Informační centra A.T.I.C. ČR budou označena novým logem V září byly vytištěny a dodány na sekretariát asociace samolepky s novým logem A.T.I.C. ČR. V poslední čtvrtině roku proběhne v provozovnách informačních center - členů asociace - výměna starého loga (tedy označení příslušnosti k asociaci) za nové. Distribuce samolepek s logem byla zahájena na členském fóru v Poděbradech a dokončena do konce roku Měsíc věží a rozhleden České republiky V období proběhl 1. ročník soutěže s pohledy, na nichž jsou vyobrazeny 4 snímky věží a rozhleden (4pohledy). Soutěž se týká sběratelské akce těchto pohledů. V daném měsíci obdržíte na zakoupený 4pohled, na věžích a rozhlednách na něm zobrazených, razítko s logovtipem. Pokud takto orazítkovaný 4pohled pošlete do na adresu Turistického a mapového centra v Českých Budějovicích, zařadíte se do slosování o věcné ceny. A.T.I.C. ČR je partnerem tohoto projektu. Vzdělávání pracovníků turistických informačních center Zveme Vás na vzdělávací semináře pro pracovníky TIC v listopadu Olomoucký kraj: úterý Olomouc, téma: Standardy kvality v sektorech cestovního ruchu Pardubický kraj: čtvrtek Litomyšl, téma: Komunikace s rizikovými klienty, asertivní zvládání problémových situací, psychohygiena, time&stress management, zážitkové průvodcovství Kromě uvedených seminářů se do konce roku uskuteční vzdělávací akce v krajích: Středočeský, Jihočeský a Praha. Aktuální informace a podrobnosti na: Vzdělávání v krajích se uskuteční již počtvrté. Pracovníci TIC se mohou účastnit i seminářů ve všech krajích a seminář mají zdarma. Nečlenové hradí poplatek 300,- Kč. Představujeme nové čekatele na členství v A.T.I.C. ČR TIC Rapotín, čekatel od , Prague Trips and Tickets, čekatel od , Infocentrum Velehrad, čekatel od ,

4 Soutěž Informační centrum 2012 Zpravodaj Vydání č. 3 /2012 Strana 4 Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku (portál a agenturou CzechTourism realizovali již 4. ročník soutěže turistických informačních center příznačně nazvané "Informační centrum 2012". Jedná se o soutěž popularity, při níž hlasují lidé na internetu pro zvolené informační centrum. V celé České republice bylo do soutěže zařazeno více než 600 infocenter. Novinkou letošního ročníku bylo zavedení utajené kontroly hodnotící kvalitu obsluhy informačního centra a poskytované služby. To se podařilo realizovat díky spolupráci s agenturou CzechTourism, která tyto kontroly zajistila podle předem stanovených parametrů. Prvních 5 informačních center s nejvyšším počtem hlasů získaných v hlasování na stránkách bylo takto prověřeno formou mystery shopingu. Mystery shoping hodnotil poskytované služby, ochotu a profesionalitu obsluhujícího personálu, dostatek propagačních materiálů i přívětivost prostředí kanceláře. Cílem soutěže bylo také přiblížit návštěvníkům a turistům práci informačních center a atraktivní turisticky lákavá místa. Na webových stránkách byly průběžně v období soutěže ( ) zveřejňovány informace o možnostech a nabídkách cestování v letošní turistické sezoně, o novinkách informačních center a dalších zajímavostech z regionů ČR. Soutěž Informační centrum 2012" byla slavnostně vyhlášena dne 11. října 2012 při společenském večeru členského fóra A.T.I.C. ČR v kongresovém a kulturním centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech. Zde jsou vítězové hlasování v jednotlivých krajích. Vítězům srdečně blahopřejeme. Praha: Pražská informační služba - TIC Rytířská, Středočeský kraj: Turistické informační centrum Poděbrady, Liberecký kraj: Turistické informační centrum Nový Bor, Ústecký kraj: Informační centrum statutárního města Teplice, Karlovarský kraj: Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., Plzeňský kraj: Informační centrum města Plzně, Jihočeský kraj: Infocentrum Lipno nad Vltavou, Královéhradecký kraj: Městské informační centrum Jičín, Pardubický kraj: Informační centrum Litomyšl, Kraj Vysočina: Turistické informační centrum Počátky, Moravskoslezský kraj: Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, Olomoucký kraj: Informační centrum Olomouc, Zlínský kraj: Informační centrum Valašské Meziříčí, Jihomoravský kraj: Turistické informační centrum Mikulov

5 Zpravodaj ASOCI ACE TURISTICKÝC H INFORM AČNÍCH CENTER ČESKÉ REPUBLIKY Vydání č. 3 /2012 Strana 5 Odborný zájezd po středních Čechách Na 10. října 2012, den před jednáním členského fóra připravila asociace odborný zájezd. Cukrovar Dobrovice Zámek Kačina Cukrovar Dobrovice - muzeum Zámek Kačina s Duchem Rudlou Cukr v cukrovaru Dobrovice Kutná Hora u Jezuitské koleje Cukrovar Dobrovice - muzeum Půlnoční překvapení, projížďka lodi V rámci zájezdu se "účastníci zájezdu" seznámili s realizací projektu "Otevřte 13. komnatu" s podtitulem "Odhalte tajemství českých hradů a zámků" a mohli tak na vlastní oči i uši zažít speciální prohlídky hradu Kost s katem Heřmanem a zámku Kačina s duchem Rudlou. Dalším cílem zájezdu byla prohlídka muzea a cukrovaru v obci Dobrovice, který je jedním z posledních 7 cukrovarů v České republice. Program byl zakončen noční prohlídkou Kutné Hory s návštěvou bývalé jezuitské koleje, která se stavebně dokončuje pro chystané expozice Galerie Středočeského kraje. Na závěr zájezdu se konalo půlnoční překvapení v Poděbradech v podobě jízdy na lodi po Labi. Hrad Kost - mučírna

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr.

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. BIOPRODEJNY PRO-BIO Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. Iva Buriánková Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami ROČNÍK 3 ZÁŘÍ 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami Více o projektu společné evropské klasifikace (str. 10) Vysoká škola

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ČERVEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Perfektní pokrm... s jistotou a bezpečně! Kauza autorské odměny (str. 6) Wellness nejen módní trend (str. 19) Liblice se otevírají světu

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2006 SRPEN 2006 ZDARMA Vážení čtenáři, právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořádně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz.

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz. Číslo: 10 10/2007 V pátek 19. října se v pražském Mánesu uskuteční podzimní oborové setkání ekologických nevládních organizací. Hlavním tématem setkání bude tentokrát Aarhuská úmluva. Zelený kruh koordinuje

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady

Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Zasedání orgánů SLM Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady Program: 1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 2. Zpráva o činnosti za rok 2011 + dotační projekt za rok 2011, 2012

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Výroční zpráva 2014. Obsah:

Výroční zpráva 2014. Obsah: Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 2 8 Zpráva o činnosti DSO Česká inspirace v roce 2014 str. 9 34 Zápisy z jednání valné hromady a výkonného výboru o VH Kutná Hora (11. dubna 2014) o VH Litomyšl (12. prosince

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz 2 www.karlovyvary.cz 3 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Řídící orgány... 6 Poslání... 7 Činnost v roce 2013... 9 Činnost poboček... 9 Webové portály... 10 Marketingové aktivity...

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více