Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva"

Transkript

1 Pravidla a podmínky prodejní akce Philips SensoTouch sleva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips SensoTouch sleva (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatel prodejní akce: Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pořadatel ). 2. Termín a místo konání prodejní akce: Prodejní akce probíhá v termínu od 1. září hod do 31. prosince :00 hod (dále jen doba konání prodejní akce ) na území České republiky (dále jen místo konání prodejní akce ) u vybraných prodejců Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz Seznam prodejců). 3. Účastník prodejní akce: Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen účastník prodejní akce ). 4. Produkty zařazené do prodejní akce: Zákazník, který zakoupí některý z těchto produktů Philips SensoTouch může získat následující finanční slevu: RQ1185/ Kč včetně DPH RQ1251/ Kč včetně DPH RQ1250/ Kč včetně DPH RQ1260/ Kč včetně DPH RQ1295/ Kč včetně DPH Výplatu finanční slevy provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnou potřebnou součinnost. Vyplacená finanční sleva podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonu o DPH 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 5. Podmínky účasti v prodejní akci: 1. Zakoupení jednoho z vybraných nových produktů Senso Touch (RQ1185/21, RQ1251/80, RQ1250/16, RQ1260/21 nebo RQ1295/23) u vybraných prodejců společnosti Philips Česká republika s.r.o.. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. 2. Nákup se uskuteční v období od 1. září 2013 do 31. prosince Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od nákupu produktu. 4. Odeslání vytištěného registračního formuláře (nebo potvrzovacího registračního u) fotokopie účtenky a vystřiženého čárového kódu z obalu od produktu poštou na adresu: Fox Hunter, Krčínská 4, Praha 9 s čitelným označením odesílatele na obálce nejpozději do 14 dnů od zakoupení výrobku.

2 Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na a to do 30 dnů od poštou doručené fotokopie účtenky a vystřiženého čárového kódu na adresu agentury: Fox Hunter, Krčínská 4, Praha 9. Výplatu finanční slevy nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod. Uplatnit příslušnou finanční slevu lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou jedním zákazníkem. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím u. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu. Registrace, které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu nemusí být vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je , po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen účtenka ). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na slevu. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů). Veškeré finanční slevy, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději do Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení slevy lze podávat nejpozději do , po tomto datu bude akce definitivně ukončena. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím u 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen údaje) do databáze společnosti Philips Česká republika s.r.o., IČ: jakožto správce (dále v tomto odstavci jen společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv

3 správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akceí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce. 7. Závěrečná ustanovení Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání slevy v prodejní akci.

4 Seznam prodejců Obchod Název prodejny Ulice Město PSČ Region ECS CALTA - K s.r.o. Masarykova 258 Milevsko Jihočeský kraj ECS Elektro Euronics IGY CENTRUM, Pražská 1247/24 České Budějovice Jihočeský kraj ECS Elektro Euronics Chýnovská 3049 Tábor Jihočeský kraj ECS Elektro Euronics Průmyslová 458 Planá nad Lužnicí Jihočeský kraj ECS Helmichová Alena Otakarova 2 České Budějovice Jihočeský kraj ECS Jiří Maryška 5. května 314 Humpolec Jihočeský kraj ECS Libor Bísek K. Weise 502 Vimperk Jihočeský kraj ECS Libor Bísek - VERA nám Svobody 8/1 Vodňany I Jihočeský kraj Expert ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Blatná nám. Míru 204 Blatná Jihočeský kraj Expert ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Strakonice Katovická 1307, u Kauflandu Strakonice Jihočeský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - České Budějovice Průběžná 2672 České Budějovice Jihočeský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Český Krumlov Urbinská 237 Český Krumlov Jihočeský kraj Planeo AVENS CZ, S.R.O. Františka Ondříčka 52 České Budějovice Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Třída 9 května Dačice Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO STRÁSKÝ s.r.o. Žižkovo náměstí 193 Trhové Sviny Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO ŠTĚCH S.R.O. Malé náměstí 78 Veselí nad Lužnicí Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO VILLNER s.r.o. Podskalská 316 Strakonice Jihočeský kraj Planeo KADLEC ELEKTRO Nebahovská 901 Prachatice Jihočeský kraj Planeo PETERKA TÝN S. R. O. Horní Brašov 759 Týn nad Vltavou Jihočeský kraj Planeo BOUZOVÁ LUDMILA Husova 76/1 Třeboň Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO BURIAN Nádražní 810 Pelhřimov Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO NOVÁK CB S.R.O. Třída 5 května Lišov Jihočeský kraj Planeo Elektro Smetana Třída 9 května 2886 Tábor Jihočeský kraj Planeo FALTINOVÁ ALENA Kostelní 77 Kaplice Jihočeský kraj Planeo KRUŽLIAK JOSEF-ELLEX Rudolfovská 34 České Budějovice Jihočeský kraj

5 Planeo NĚMCOVÁ HANA Bezděkovská 30 Strakonice Jihočeský kraj Planeo CB OBCHODY s.r.o. Milady Horákové 72 České Budějovice Jihočeský kraj Planeo Viki spol.s.r.o. Jiráskovo předměstí 3690 Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Planeo AVENS CZ, S.R.O. J. Boreckého 1590 (OD Tesco) České Budějovice Jihočeský kraj Planeo ELEKTRO VILLNER s.r.o. Palackého 103 Volyně Jihočeský kraj Planeo NĚMCOVÁ HANA tř. J. P. Koubka 240 Blatná Jihočeský kraj Planeo CB OBCHODY s.r.o. Chelčického 19 České Budějovice Jihočeský kraj Planeo PW elektro 9 května 1988 Tábor Jihočeský kraj Planeo PW elektro 9 května 657 Tábor Jihočeský kraj Planeo Itom s.r.o. Roudné 166 Roudné Jihočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Tábor Soběslavská 3045 (u Baumaxu) Tábor Jihočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Písek Obchodní ulice 2598 (naproti Albert) Písek Jihočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Český Krumlov Tovární 196, Český Krumlov Jihočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Jindřichův Hradec Jarošovská 119/II Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Strakonice Volyňská 158 Strakonice Jihočeský kraj Datart CR České Budějovice - MERCURY Centrum Mercury Center, Nádražní 1759 České Budějovice Jihočeský kraj Electroworld České Budějovice České Vrbné 3711, nákupní centrum Géčko České Budějovice Jihočeský kraj Okay 1010 Čes. Budějovice Suchomelská 2 Čes. Budějovice Jihočeský kraj Okay 1019 Tábor Volgogradská 2972 Tábor Jihočeský kraj Okay 1023 Příbram Husova 623 Příbram Jihočeský kraj Okay 1078 Strakonice Katovická 1303 Strakonice Jihočeský kraj Okay 1081 Jindřichův Hradec Rezkova 953/III Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Okay 1093 Písek U Nádraží 2614 Písek Jihočeský kraj ECS Hanzel spol. s r. o. - prodejna Vídeňská 46 Znojmo Jihomoravský kraj ECS Hanzel spol. s r. o. Nám. Svobody 18 Miroslav Jihomoravský kraj ECS Domácí potřeby D & K, s.r.o. Masarykovo nám. 103 Uherský Brod Jihomoravský kraj ECS Elektro KVART Bzenec nám. Svobody 312 Bzenec Jihomoravský kraj ECS EMOS Uherský Brod 113 Kaunicova 75 Uherský Brod Jihomoravský kraj ECS EURONICS EMOS Kyjov 134 Masarykovo nám.16 Kyjov Jihomoravský kraj

6 ECS EURONICS EMOS Prostějov 118 Žižkovo nám. 10 Prostějov (část) Jihomoravský kraj ECS EURONICS EMOS Veselí 133 Masarykova 141 Veselí nad Moravou Jihomoravský kraj ECS HOBBY ELEKTRO s. r. o. Lidická 3341/137 (Tesco) Břeclav (část) Jihomoravský kraj ECS Kvart Marian s.r.o Svatoborská ulice (u KAUFLANDU) Kyjov Jihomoravský kraj ECS KVART Marian s.r.o. Jungmannova 499 (Na Skleňáku) Kyjov Jihomoravský kraj ECS KVART,s.r.o. Dolní Bojanovice 187 Dolní Bojanovice Jihomoravský kraj ECS Milada Feithová -TECHNOFARM Palackého náměstí 18 Ivančice Jihomoravský kraj ECS NETI spol. s r. o. Národní tř. 14 Hodonín Jihomoravský kraj Expert ELEKTRO Vision s.r.o - Znojmo Brněnská 19, areál Interspar Znojmo Jihomoravský kraj Expert Elektro Vision s.r.o - Ivančice Palackého 43 Ivančice Jihomoravský kraj Expert Jaromír Látal - Prostějov Svatoplukova 46 Prostějov Jihomoravský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Blansko Ludvíka Daňka 2347/1, areál Kauflandu Blansko Jihomoravský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Hodonín Dvořákova 6/4115, Nákupní centrum Cukrovar Hodonín Jihomoravský kraj Planeo Elektro Spáčil Nádražní 173 Újezd u Brna Jihomoravský kraj Planeo LOS MARKET S.R.O. Dukelské nám. 26 Hustopeče Jihomoravský kraj Planeo TIVIS Jana Schwarze 5A Ivančice Jihomoravský kraj Planeo PLANEO Elektro Znojmo ul. Suchohrdelská (u Baumaxu) Znojmo Jihomoravský kraj Planeo PLANEO Elektro Brno ul. Kamenice (v Kauflandu) Brno Jihomoravský kraj Planeo PLANEO Elektro Vyškov U Jandovky 127/2 (u Alberta) Vyškov Jihomoravský kraj Planeo PLANEO Elektro Brno II Netroufalky (Campus Square) 770 Brno Jihomoravský kraj Planeo PLANEO Elektro Břeclav 17. listopadu 51/22 Břeclav Jihomoravský kraj Okay 1011 Znojmo Dukelských bojovníků 155/3638 Znojmo Jihomoravský kraj Okay 1027 Kyjov Brandlova 1376/14a Kyjov Jihomoravský kraj Okay 1040 Vyškov Brněnská 509/11a Vyškov Jihomoravský kraj Okay 1060 Brno IV Hněvkovského 701/63 Brno Jihomoravský kraj Okay 1099 Hranice Družstevní 2110 Hranice Jihomoravský kraj ECS Elektro Euronics Hlavní 2521/103 Aš Karlovarský kraj ECS Elektro Euronics Kpt. Jaroše 375/31 Karlovy Vary Karlovarský kraj

7 ECS ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Buchenwaldská 7 Karlovy Vary - Rybáře Karlovarský kraj ECS ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o. Lidická 1201 Ostrov Karlovarský kraj ECS EURONICS E+B ELEKTRO Lužická 519/2 Mariánské Lázně Karlovarský kraj ECS OD URAL Stace elektronic partner s. K. H. Borovského 1927 Sokolov (část) Karlovarský kraj ECS Stace elektronic partner s.r.o. K nemocnici 2381 Cheb Karlovarský kraj Expert ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Cheb Školní 644/2 Cheb Karlovarský kraj Expert ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Mariánské Lázně Chebská - areál Tesco Mariánské Lázně Karlovarský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Sokolov Marie Majerové 2242, areál Tesco Sokolov Karlovarský kraj Planeo PLANEO Elektro Sokolov Marie Majerové 2193 Sokolov Karlovarský kraj Electroworld Karlovy Vary Chebská 381/19c, Nákupní zóna Fontána Karlovy Vary - Dvory Karlovarský kraj Okay 1065 Cheb Pivovarská 1677/19 Cheb Karlovarský kraj Okay 1083 Ostrov Obchodní 1452 Ostrov Karlovarský kraj Okay 1090 Sokolov Vítězná Sokolov Karlovarský kraj Okay 1098 Karlovy Vary Kapitána Jaroše 31 Karlovy Vary Karlovarský kraj Planeo PLANEO Elektro Náchod ul. Polská 390 (u Kauflandu) Náchod Královehradecký kraj Planeo PLANEO Elektro Jičín Riegrova ul. (za Lídlem) 1264 Jičín Královehradecký kraj Planeo PLANEO Elektro Trutnov Obchodní 136 (u Tesca, u OBI) Trutnov Královehradecký kraj ECS Elektro Euronics Magner, Horská třída Trutnov Královéhradecký kraj ECS EURONICS - POMA TRADING Za Cihelnou 170 Trutnov-Vnitřní Město Královéhradecký kraj ECS EURONICS - POMA TRADING Svat. Čecha 349 Pražské Předměstí - Jaroměř Královéhradecký kraj ECS Michael s.r.o. Akademika Bedrny 383/10 Hradec Králové Královéhradecký kraj ECS Michael s.r.o. - prodejna Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Královéhradecký kraj ECS Michael s.r.o. - e-shop Ulrichovo nám. 763 Hradec Králové Královéhradecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Jičín Hradecká 1124 Jičín Královéhradecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Trutnov Horská 480 Trutnov Královéhradecký kraj Planeo DONT ROMAN Masarykovo náměstí 1144 Nový Bydžov Královéhradecký kraj Planeo Elektra Janeček Tyršova 880 Kostelec n/o Královéhradecký kraj

8 Planeo Elektro Elstak Dukelská 1713 Hradec Králové Královéhradecký kraj Planeo Elektro Helia Nám.Českého Ráje 3 Turnov Královéhradecký kraj Planeo Elektro Telux Palackého náměstí 50 Kostelec n/o Královéhradecký kraj Planeo ELMONT-CH, spol. s r.o. Horská 884 Trutnov Královéhradecký kraj Planeo SEEL, SPOL. S R.O. Náměstí TGM 40 Dvůr Králové Královéhradecký kraj Planeo SERVIS ČERNÝ S.R.O. - ELEKTRO Mírové náměstí 99 Broumov Královéhradecký kraj Planeo Tauer Milady Horákové 357 Svitavy Královéhradecký kraj Planeo KOSEK ELEKTRO A.S. Husovo náměstí 132 Nové Město n/m Královéhradecký kraj Datart CR Hradec Králové - OC FUTURUM OC Futurum, Brněnská 1825/23a Hradec Králové Královéhradecký kraj Electroworld Hradec Králové Rašínova 1669 Hradec Králové Královéhradecký kraj Okay 1012 Hradec Králové Pilnáčkova 410 Hradec Králové Královéhradecký kraj Okay 1055 Dvůr Králové nad Labem Erbenova 2928 Dvůr Králové nad Labem Královéhradecký kraj Okay 1058 Hradec Králové II Rašínova třída 1669 Hradec Králové Královéhradecký kraj Okay 1067 Trutnov Horská ulice 687 Trutnov Královéhradecký kraj Okay 1068 Náchod U Starých Lázní 389 Náchod Běloves Královéhradecký kraj Okay 1097 Hradec Králové Dukelská tř. 1713/7 Hradec Králové Královéhradecký kraj ECS SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Nádražní 583 Semily Liberecký kraj ECS SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Krkonošská 16 Vrchlabí Liberecký kraj ECS SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský Dolení 35 Jilemnice Liberecký kraj ECS Elos Liberec s.r.o. Oblouková 102 Stráž nad Nisou Liberecký kraj ECS HEITECH ČR s. r. o. OD Andy OD Andy Erbenova 2906 Česká Lípa Liberecký kraj ECS Horák Electronic, s.r.o. Budovatelů 6 Jablonec nad Nisou Liberecký kraj ECS Kamenný obchod s.r.o. Česká Česká Lípa Liberecký kraj ECS Kamenný obchod s.r.o. B. Egermanna 1000 Nový Bor Liberecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Česká Lípa Mimoňská, areál Kaufland Česká Lípa Liberecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Jablonec Janovská 4633/2 Jablonec Liberecký kraj Planeo BOREŠ VLADIMÍR - VIACO Dr. M. Horákové 531 Liberec Liberecký kraj Planeo Elektro AV universal s.r.o. Borská 3290 Česká Lípa Liberecký kraj

9 Planeo Palme Karel, Ing. Míru 682 Frýdlant Liberecký kraj Planeo PRINC FRANTIŠEK Krkonošská 290 Tanvald-Šumburk nad Desnou Liberecký kraj Planeo RAMPAS ALEŠ Mírová 125 Mimoň III Liberecký kraj Planeo PLANEO Elektro Liberec České mládeže 1079 (za OC NISA, vedle Mountfieldu) Liberec VI-Rochlice Liberecký kraj Planeo PLANEO Elektro Jablonec nad Nisou Jateční ul. (u Kauflandu) Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Planeo PLANEO Elektro Nový Bor B. Egermanna 882 (u Kauflandu) Nový Bor Liberecký kraj Datart CR Liberec - OC Nisa OC NISA LIBEREC, České Mládeže 456 Liberec Liberecký kraj Datart CR Liberec - OC Forum Soukenné námestí 2a/669 Liberec Liberecký kraj Electroworld Liberec Sousedská 599, nákupní centrum Géčko Liberec XI Liberecký kraj Okay 1041 Jablonec nad Nisou Želivského 5050 Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Okay 1077 Česká Lípa Děčínská 3271 Česká Lípa Liberecký kraj Okay 1079 Liberec II Sousedská 605 Liberec Liberecký kraj ECS Elektro Euronics Nádražní Frýdek Místek Moravskoslezský kraj ECS EMOS Jablunkov 119 Mariánské nám. 4 Jablunkov Moravskoslezský kraj ECS EMOS Krnov 130 Hlavní náměstí 12 Krnov Moravskoslezský kraj ECS Euronics Český Těšín Roman Sikora Jablunkovská 30 Český Těšín Moravskoslezský kraj ECS EURONICS EMOS Havířov Národní třída 594/20 Havířov - Město Moravskoslezský kraj ECS EURONICS EMOS Hranice 112 nám. T.G.M. 47 Hranice Moravskoslezský kraj ECS EURONICS EMOS Nový Jičín Masarykovo náměstí 13 Nový Jičín Moravskoslezský kraj ECS EURONICS EMOS Rožnov Masarykovo náměstí 186 Rožnov pod Radhoštěm Moravskoslezský kraj ECS Ing. Ivo Tietz Dolní nám. 9 Opava Moravskoslezský kraj ECS Ing. Radim Ertelt - ELEKTRO Media Masarykovo nám. 15 (OD LASO) Ostrava Moravskoslezský kraj ECS Jiří Sikora DUO Masarykova 944 Orlová Lutyně Moravskoslezský kraj ECS Kříž - elektro, s.r.o. Dukelská 136 Jablunkov Moravskoslezský kraj ECS Kučera elektro Oldřichovice 869 Třinec (Staré Město) Moravskoslezský kraj ECS Břetislav Kučera nám. TGM 384 Třinec Moravskoslezský kraj

10 ECS Petr Svoboda Kadlčákova 1503 Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský kraj ECS Unipra Elektro Nádražní 42 Ostrava - Moravská O Moravskoslezský kraj ECS UNIPRA ELEKTRO, s.r.o. Opavská 711/5a Kravaře Moravskoslezský kraj Expert ELEKTRO KRUPA expert s.r.o. - Hlučín Ostravská 6 Hlučín Moravskoslezský kraj Expert expert Elektro GOLA s.r.o - Havířov Před Tratí 1481, areál Kaufland Havířov Moravskoslezský kraj Expert expert Elektro GOLA s.r.o. - Frýdek Místek Pionýrů 2280 (u Penny Marketu) Frýdek Místek Moravskoslezský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Opava Hlučínská 49, areál Kaufland Opava Moravskoslezský kraj Planeo ESAM - Eva Skřižovská Kosmonautů 800 Karviná Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Krnov ul. Čs. Armády 808/43 b Krnov Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Karviná Nádražní 2/6065 Karviná Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Nový Jičín Dukelská 670 (u Tesca) Šenov u Nového Jičína Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Český Těšín Jablunkovská (u Tesca) 2050/36 Český Těšín Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Ostrava Sjízdná 5554/2 (OC Galerie - v pasazi Tesco) Ostrava Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Třinec Frýdecká 84 (vedle Tesca) Třinec Moravskoslezský kraj Planeo PLANEO Elektro Frýdek-Místek Hlavní třída 3274 (u Intersparu) Frýdek - Místek Moravskoslezský kraj Datart CR Ostrava2 - Avion SP Rudná 114/3114 Ostrava Moravskoslezský kraj Datart CR OV Nova Karolina Jantarová 3344/4 Ostrava Moravskoslezský kraj Datart CR Frýdek - Místek Radniční 21 Frýdek - Místek Moravskoslezský kraj Datart CR Ostrava 1 - OC Futurum Ostrava OC Futurum Ostrava, Novinářská 6a Ostrava Moravskoslezský kraj Electroworld Ostrava Rudná 122/3118 Ostrava - Zábřeh Moravskoslezský kraj Electroworld Ostrava II Varenská 50/3309 Ostrava Moravskoslezský kraj Okay 1009 Opava Hlučínská 1612/57 Opava Moravskoslezský kraj Okay 1022 Havířov Před Tratí 1434/5 Havířov Moravskoslezský kraj Okay 1030 Frýdek Místek I Příborská 2273 Frýdek Místek Moravskoslezský kraj Okay 1032 Karviná Nádražní 1936/4 Karviná - Fryštát Moravskoslezský kraj Okay 1051 Ostrava IV Vítkovická 3278/3 Ostrava - Mor. Ostrava Moravskoslezský kraj Okay 1052 Ostrava VII Sjízdná 4 Ostrava - Třebovice Moravskoslezský kraj Okay 1054 Nový Jíčín U Grasmanky 2 Nový Jičín Moravskoslezský kraj Okay 1061 Frýdek Místek Hlavní třída 3274 Frýdek Místek Moravskoslezský kraj

11 Okay 1062 Český Těšín Ostravská 2029/75 Český Těšín Moravskoslezský kraj Okay 1073 Třinec Frýdecká 79 Třinec Moravskoslezský kraj Okay 1075 Břeclav Lidická Břeclav Moravskoslezský kraj Okay 1076 Hodonín Krátká 4 Hodonín Moravskoslezský kraj Okay 1085 Krnov Revoluční 29 Krnov Moravskoslezský kraj Okay 1089 Ostrava V Výškovická 3123 Ostrava - Zábřeh Moravskoslezský kraj Okay 1092 Bruntál Krnovská 1020/16 Bruntál Moravskoslezský kraj ECS Elektro Urbánek s.r.o. nám. Osvobození 249/12 Zábřeh Olomoucký kraj ECS EMOS Bruntál 128 Náměstí Míru 47 Bruntál Olomoucký kraj ECS EMOS Lužickosrbská Šumperk 124 Lužickosrbská 4-6 Šumperk Olomoucký kraj ECS EURONICS EMOS prodejna Šířava 111 Šířava 295/17 Přerov Olomoucký kraj ECS EURONICS EMOS TGM Přerov 110 Nám. T.G.M. 17 Přerov Olomoucký kraj ECS EURONICS EMOS Uničov 116 nám. T.G.M. 18 Uničov Olomoucký kraj ECS Libor Štrbík FADO ELEKTRO Starobranská 5 Šumperk Olomoucký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Olomouc Tovární 40, areál Kaufland Olomouc Olomoucký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Šumperk Vítězná ulice 3188/9, areál Kaufland Šumperk Olomoucký kraj Planeo Elektro Euro plus 28. října 887 Jeseník Olomoucký kraj Planeo ELEKTROCENTRUM ANLAUF s. r. o. Kpt. Jaroše 1076 Kopřivnice Olomoucký kraj Planeo HAKO A ENTER SPOL. S R.O. Gen. Svobody 42 Šumperk Olomoucký kraj Planeo Ivan Rostislav Massarykovo nám. 60 Jeseník Olomoucký kraj Planeo PLANEO Elektro Prostějov Sebastiniho 6 (u Tesca) Prostějov Olomoucký kraj Planeo PLANEO Elektro Přerov Tovární 1021/5 (u Alberta) Přerov Olomoucký kraj Planeo PLANEO Elektro Hranice Družstevní ul (nad Kauflandem; OC STOP SHOP) Hranice na Moravě Olomoucký kraj Okay 1038 Šumperk Vítězná 7 Šumperk Olomoucký kraj Okay 1053 Olomouc Kafkova 45 Olomouc Olomoucký kraj Okay 1082 Prostějov II Plumlovská 481 Prostějov Olomoucký kraj Planeo Elmax Elektro Obch. Dům Eman, nám rep. 860 Havířov Ostravský kraj ECS Elektro Euronics OC Palác, Masarykovo nám Pardubice Pardubický kraj

12 ECS ELKO Valenta Choceň Pernerova 20 Choceň Pardubický kraj ECS ELKO Valenta Králíky Velké náměstí 4 Králíky Pardubický kraj ECS ELKO Valenta Vysoké Mýto nám. Přemysla Otakara II 22 Vysoké Mýto Pardubický kraj ECS Ing. Petr Zedník KASPO Palackého 805 Chrudim I Pardubický kraj ECS Michael s.r.o. Palackého 2547 Pardubice Pardubický kraj Expert ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí Komenského 151 Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Expert ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí (nová) Letohradská 1414 Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Expert Kordex Systém s.r.o. Českých bratří 895 (A Centrum) Vysoké Mýto Pardubický kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Pardubice Bělehradská 677 (u Kauflandu) Pardubice Pardubický kraj Planeo PLANEO Elektro Česká Třebová ul. Dr. E. Beneše 643 (u Tesca) Česká Třebová Pardubický kraj Planeo PLANEO Elektro Svitavy U Tří mostů (u Alberta) 542 Svitavy Pardubický kraj Planeo PLANEO Elektro Chrudim SNP (Family center, u Kauflandu) 1079/II Chrudim Pardubický kraj Planeo PLANEO Elektro Pardubice S.K.Neumanna (u Kauflandu) Pardubice Pardubický kraj Pardubice - Zelené Electroworld Pardubice Palackého třída 2748 předměstí Pardubický kraj Okay 1007 Pardubice Poděbradská 335 Pardubice Pardubický kraj Okay 1056 Poděbrady Bílkova 270 Poděbrady Pardubický kraj Okay 1095 Ústí nad Orlicí Letohradská 1524 Ústí nad Orlicí Pardubický kraj ECS BENEŠ & BENEŠ s.r.o. Křížová 162 Klatovy Plzeňský kraj ECS BENEŠ & BENEŠ s.r.o. 5.května 137 Klatovy Plzeňský kraj ECS BENEŠ & BENEŠ s.r.o. nám. Míru 68 Domažlice Plzeňský kraj ECS BENEŠ & BENEŠ s.r.o. T. G. Masaryka 156 Sušice Plzeňský kraj ECS Elektro Euronics Radčická 2 Plzeň Plzeňský kraj ECS Elektro Euronics U Prazdroje 2750/24 Plzeň Plzeňský kraj ECS Elektra ELZA, s.r.o. U Spilky 99 Rokycany Plzeňský kraj ECS ELEKTROMEDIA s.r.o. Tř. Míru Tachov Plzeňský kraj ECS ELEKTROMEDIA s.r.o. - kamenná prodejna Tř. Míru Tachov Plzeňský kraj Expert Egremni s.r.o. Domažlická 888 Klatovy Plzeňský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Meclov Meclov 187 Meclov Plzeňský kraj

13 Expert K+B Expert s.r.o. - Plzeň Sukova ulice 23 (areál OBI) Plzeň Plzeňský kraj Planeo ELEKTRO EFEKT s.r.o. Sportovní 783 Klatovy Plzeňský kraj Planeo Korec Karel-RADIOTECHNIK SUŠICE Náměstí Svobody 38 Sušice Plzeňský kraj Planeo TV PLUS ELEKTRON, S.R.O. Benešova 639 Domažlice Plzeňský kraj Planeo ELEKTRO NOVÝ - PLANEO, SPOL. S R. O Hornická 1786 Tachov Plzeňský kraj Planeo HK NOVUM-KARBAN nám. Osvobození 868 Kralovice Plzeňský kraj Planeo FEDÁKOVÁ DANUŠE Malé náměstí 121 Rokycany Plzeňský kraj Planeo NĚMCOVÁ HANA Prácheňská 35 Horažďovice Plzeňský kraj Planeo PLANEO Elektro Plzeň Americká 22 Plzeň Plzeňský kraj Planeo PLANEO Elektro Plzeň II Písecká 972/1 (naproti OC OLYMPIA) Plzeň Plzeňský kraj Datart CR Plzeň - NC Borská pole U Letiště 2/1074 (Borská Pole) Plzeň Plzeňský kraj Datart CR Plzeň - Obchodní centrum Plzeň Rokycanská (Tesco) 1424/128 Plzeň Plzeňský kraj Electroworld Plzeň Nákupní 1459/5 Plzeň Plzeňský kraj Electroworld Plzeň II Černice Písecká 972/1, Nákupní centrum Olympia Plzeň Černice Plzeňský kraj Okay 1070 Plzeň II Písecká 1089/8 Plzeň Plzeňský kraj Okay 1074 Plzeň III Nákupní 11 Plzeň Plzeňský kraj ECS Elektro Euronics OC Paladium, nám. Republiky 1 Praha Praha ECS Elektro Euronics DBK, Budějovická 1667/64 Praha Praha ECS Elektro Euronics NC Europark, Nákupní 389/2-3 Praha 10 - Štěrboholy Praha ECS Elektro Euronics Galerie Fénix, Freyova 35 Praha 9 - Vysočanská Praha Expert Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Praha Starostrašnická 48 Praha Praha Expert K+B Expert s.r.o. - Praha 9 Vysočanská 382,Obchodní centrum Billa- Prosek Praha Praha Planeo Michal Roškot Ostrovského 365/7 Praha 5 Smíchov Praha Datart CR Praha - Anděl Plzeňská 8 Praha Praha Datart CR Praha - Zličín Skandinávská 23 Praha Praha Datart CR Praha - Ruzyně Fajtlova 1090 Praha Praha Datart CR Praha - CČM Chlumecká 765/6 Praha Praha Datart CR Praha - Chodov Roztylská 2321 Praha Praha

14 Datart CR Praha - Hostivař Švehlova 1391/ 32 Praha Praha Datart CR Praha - Eden OC Eden, U Slávie 1527 Praha Praha Datart CR Praha - Letňany Veselská 663 Praha Praha Datart CR Praha - Národní Národní 28 Praha Praha Datart CR Praha - Pankrác Na Pankráci 86, Arkády Pankrác Praha Praha Datart CR Praha - Novodvorská Novodvorská 1800/136, OC Plaza Praha Praha Datart CR Praha - OC Galerie Harfa Českomoravská 15 Praha Praha Electroworld Zličín Řevnická 1/121 Praha 5 - Zličín Praha Electroworld Černý Most Chlumecká 1531 Praha 9 - Černý Most Praha Electroworld CČM 2 Chlumecká 765 Praha 9 - Černý Most Praha Electroworld Nové Butovice Radlická 520/117 Praha 5 - Jinonice Praha Okay 1006 Praha - Vysočany Kolbenova 50 Praha Praha Okay 1024 Praha - Pankrác IV Budějovická 356/1a Praha Praha Okay 1034 Praha - Štěrboholy V Ústřední 391 Praha Praha Okay 1044 Praha Prosek VI Prosecká 824/82 Praha Praha ECS ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o. Palackého 119 Nymburk Středočeský kraj ECS ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s.r.o. nám. Bedřicha Hrozného 185 Lysá nad Labem Středočeský kraj ECS Ing. Petr Zedník KASPO Sedláčkova 53 Čelákovice Středočeský kraj ECS Milan Opa Politických vězňů 30 Kolín Středočeský kraj ECS Elektro Euronics Bondy center, tř. Václava Klim 1459 Mladá Boleslav Středočeský kraj ECS Elektro Euronics Family center, Bezručova Mělník Středočeský kraj ECS Michal Pecka Masarykova 585 Neratovice Středočeský kraj ECS Michal Pecka Švabinského 112 Stará Boleslav Středočeský kraj Expert Elektro Kutílek s.r.o. - Nymburk Boleslavská třída 132/2 Nymburk Středočeský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Kolín Benešova 1003 Kolín Středočeský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Příbram Brodská 601 Příbram Středočeský kraj Expert Jiřina Hradilíková - Slaný Ouvalova 824 Slaný Středočeský kraj Expert Jindřich Sinkule - Rakovník Husovo nám. 13 Rakovník Středočeský kraj Expert Selmbacher s.r.o. - Beroun Plzeňská 230 Beroun Středočeský kraj

15 Expert Selmbacher s.r.o. - Hořovice 9. května 171 Hořovice Středočeský kraj Expert Selmbacher s.r.o. - Jince Jince 116 Jince Středočeský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Mladá Boleslav Jičínská 1359, areál Intersparu Mladá Boleslav Středočeský kraj Planeo APS servis s.r.o. Poděbradova 114 Lysá nad Labem Středočeský kraj Planeo DM ELEKTRO s.r.o. Krále Jiřího 20 Český Brod Středočeský kraj Planeo Dospiva Elektro s.r.o. Kremnická 49 Kutná Hora Středočeský kraj Planeo Elektra Procházka Jaselská 874 Kolín Středočeský kraj Planeo Maděra a Šípek, spol s r.o. Kluk 116 Poděbrady Středočeský kraj Planeo VF.ELECTRIC S.R.O. Kolínská 892 Uhlířské Janovice Středočeský kraj Planeo Elektro Kutílek Boleslavská třída 132/2 Nymburk Středočeský kraj Planeo ELEKTROMIX Lidická 301 Vlašim Středočeský kraj Planeo CZECOM, S.R.O. Trojanova 2106 Rakovník Středočeský kraj Planeo R+R Elektroservis Svoboda s.r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II Středočeský kraj Planeo R+R Planeo, spol. s r.o. Krátká 1301 Mladá Boleslav II Středočeský kraj Planeo ZÁSOBOVÁNÍ A.S. Chloumecká 3376 Mělník Středočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Kladno II Americká (OC JIH u Tesca) Kladno Středočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Kutná Hora 17.Listopadu 182 (OC Pasáž) Kutná Hora Středočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Kladno Italská 50 (v Kauflandu) Kladno Středočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Příbram Žežická 600 (u Tesca) Příbram Středočeský kraj Planeo PLANEO Elektro Beroun Plzeňská 474 (u OBI) Králův Dvůr Středočeský kraj Datart CR Kolín - OC Futurum Kolín OC FUTURUM, Rorejcova 906 Kolín Středočeský kraj Datart CR Mladá Boleslav Jičínská 1350/2 (Olympia) Mladá Boleslav Středočeský kraj Electroworld Čestlice U Makra 123 Čestlice Středočeský kraj Electroworld Mladá Boleslav Jičínská NC Olympia Mladá Boleslav Středočeský kraj Okay 1014 Praha Průhonice III Uhřiněveská 587 Praha - Průhonice Středočeský kraj Okay 1035 Kladno Americká 3802 Kladno Středočeský kraj Okay 1084 Kladno II Arménská Kladno Středočeský kraj Okay 1086 Rakovník Luženská 2721/II Rakovník Středočeský kraj Okay 1087 Neratovice Kostelecká 265 Neratovice - Lobkovice Středočeský kraj

16 Okay 1091 Mladá Boleslav Na Radouči 1462 Mladá Boleslav Středočeský kraj Okay 1096 Beroun ul. Konečná 689 Beroun Středočeský kraj ECS ELEKTRA H-CENTRUM s.r.o. Velká Dominikánská 1 Litoměřice-Město Ústecký kraj ECS Elektro Euronics Bílinská 3490/6 Ústí nad Labem Ústecký kraj ECS Elektro Euronics OD Prior, Dr. Farského 4732 Chomutov Ústecký kraj ECS Elektro Euronics OC Jordanka, Tržní 1873 Děčín Ústecký kraj ECS Elektro Euronics OC Interspar, Nákladní 3201 Teplice Ústecký kraj ECS Elektro Euronics OC Interspar, Velebudická 3270 Most Ústecký kraj ECS Elektro Euronics Masarykova 1800 Teplice Ústecký kraj ECS Elektro Euronics Kaufland Okružní 3368/7 Ústí nad Labem Ústecký kraj ECS Jan Šípek - ELEKTRO Tolstého 22/407 Litoměřice Ústecký kraj ECS Jan Šípek - ELEKTRO Mírové náměstí 25 Litoměřice Ústecký kraj ECS Pavel Bukáček Legií 2236 Varnsdorf Ústecký kraj ECS UNIMA PLUS, s.r.o. Špitálské náměstí 1060/2 Ústí nad Labemcentrum Ústecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Chomutov obchodní zóna 268 ( u Kauflandu ) Chomutov Ústecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Louny ul. Václava Majera 2897 (areál Kaufland) Louny Ústecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Most Chomutovská Most Ústecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Teplice Masarykova třída 1951 (areál Penny) Teplice Ústecký kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Ústí nad Labem Tyršova obchodní centrum Ústí nad Labem Ústecký kraj Planeo ERGO ELEKTRA, S.R.O. Jiříkovská 599/102 Rumburk Ústecký kraj Planeo NPB ELECTRONIC, S.R.O. Mírové náměstí 158/31 Litoměřice Ústecký kraj Planeo BAŠUS JAROSLAV Polní 782 Klášterec nad Ohří Ústecký kraj Planeo H+H Elektro, spol. s r.o. - Hauptvogel Masarykovo náměstí 41 Litvínov Ústecký kraj Planeo VEDE, s.r.o. Jaroslava Průchy 1915/24 Most Ústecký kraj Planeo PLANEO Elektro Děčín Ústecká 1975/12 (u Tesca) Děčín Ústecký kraj Planeo PLANEO Elektro Most Rudolická 1209/6 (u Tesca) Most Ústecký kraj Planeo PLANEO Elektro Ústí nad Labem Skorotická 2a/784 Ústí nad Labem Ústecký kraj Planeo PLANEO Elektro Chomutov Palackého 4448 Chomutov Ústecký kraj

17 Planeo PLANEO Elektro Chomutov II Obchodní zóna Otvice (vedle Baumaxu) Chomutov Ústecký kraj Planeo PLANEO Elektro Roudnice nad Labem Alej 17.listopadu (u Kauflandu) Roudnice nad Labem Ústecký kraj Planeo PLANEO Elektro Kadaň Na Podlesí (pod Albertem) Kadaň Ústecký kraj Datart CR Most - OC Central Radniční 3400 Most Ústecký kraj Datart CR Teplice Srbická 464 (Olympia) Teplice Ústecký kraj Ústí n/labem - Electroworld Ústí nad Labem Havířská 354/15 Všebořice Ústecký kraj Okay 1015 Chomutov Obchodní zóna ( Otvice 262 ) Chomutov Ústecký kraj Okay 1016 Děčín Oblouková 1395/4 Děčín Ústecký kraj Okay 1018 Ústí nad Labem Krušnohorská 2/3371 Ústí nad Labem Ústecký kraj Okay 1021 Teplice Bohosudovská 1603 Teplice Ústecký kraj Okay 1026 Most Kabátnická 1702 Most Ústecký kraj Okay 1048 Litoměřice Na Kocandě 35 Litoměřice Ústecký kraj Okay 1066 Ústí n. L. II Podhoří 369 Ústí nad Labem Ústecký kraj Okay 1071 Litvínov Jiráskova 878 Litvínov Ústecký kraj Okay 1088 Most Velebudická 1247 Most Ústecký kraj Okay 1094 Žatec Plzeňská 3145 Žatec Ústecký kraj ECS Petr Matyášek ELEKTRO STUDIO Resslova 1588 Hlinsko Vysočina ECS AMICUS, s.r.o. Novosady 111/54 Velké Meziříčí Vysočina ECS ELMAN s. r. o. Pražská 1677 Moravské Budějovice Vysočina ECS RELAXA spol. s r. o. - CELEK Dolní 258 Havlíčkův Brod Vysočina Expert ELEKTRO Vision s.r.o - Žďár nad Sázavou Havlíčkovo nám. 152 Žďár nad Sázavou Vysočina Expert Kelvin - Polička Masarykova 20 Polička Vysočina Expert ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Pelhřimov Pražská 2276 (u Kauflandu) Pelhřimov Vysočina Expert Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Havlíčkův Brod Havlíčkova 3305, OD Alej Havlíčkův Brod Vysočina Expert Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 71 Ledeč nad Sázavou Vysočina Expert ELEKTRO Vision s.r.o - Třebíč Spojovací 1347 Třebíč Vysočina Expert K+B Expert s.r.o. - Jihlava Romana Havelky, areál Kaufland Jihlava Vysočina Planeo ELVO HLINSKO S.R.O. Komenského 408 Hlinsko Vysočina

18 Planeo ELEKTRO ZAPA Tyršova 162 Polička Vysočina Planeo Global elektro Moravské Budějovice Pražská 113 Moravské Budějovice Vysočina Planeo Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o. Školní 158 Humpolec Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Věžní 6 Jihlava Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 18 Pelhřimov Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Horní 12 Havlíčkův Brod Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Malé náměstí 1331/1 Třešť Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Palackého 44 Jihlava Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Matky Boží 26 Jihlava Vysočina Planeo Viki spol.s.r.o. Masarykovo náměstí 40 Jihlava Vysočina Planeo ELEKTRO - Bubeník s.r.o. Na Podolí 308 Jemnice Vysočina Planeo Elektro Spáčil Komenského náměstí 4 Třebíč Vysočina Planeo Elektro Spáčil Pod Hradbami 2002/1 Velké Meziříčí Vysočina Planeo PLANEO Elektro Žďár nad Sázavou Brněnská ul. 1144/28 Žďár nad Sázavou Vysočina Planeo PLANEO Elektro Jihlava Romana Havelky 4842/1a (v Kauflandu) Jihlava Vysočina Datart CR Jihlava - City Park OC City Park Jihlava, Hradební 1 Jihlava Vysočina Okay 1033 Jihlava Romana Havelky 4957/5b Jihlava Vysočina Okay 1047 Žďár nad Sázavou Brněnská 2349/50 Žďár nad Sázavou Vysočina Okay 1049 Havlíčkův Brod Masarykova 3552 Havlíčkův Brod Vysočina Okay 1080 Třebíč II Spojovací 1346 Třebíč Vysočina ECS Elektro Euronics OC Čepkov, Tyršov.nábřeží 5496 Zlín Zlínský kraj ECS Elektro Euronics OD Elkoma, Rašínova 467 Zlín Zlínský kraj ECS Elektro Euronics OSC Olomouc City, Pražská 41 Olomouc Zlínský kraj ECS Elektro Euronics Skandinávská 128/2 Brno Zlínský kraj ECS Elektro Euronics Jantarová 3344/4 Ostrava 2 - Moravská Ostrava Zlínský kraj ECS Elektro Euronics Nádražní 29 Uherské Hradiště Zlínský kraj ECS Elektro Euronics Jánská 21 Brno Zlínský kraj ECS Elektro Euronics Bidláky 20 Brno Zlínský kraj

19 ECS Elektro Euronics OD Prior, Čechova 26 Přerov Zlínský kraj ECS Elektro Euronics OC Tesco Silesia, Těšínská 44/2914 Opava Zlínský kraj ECS Elektro Euronics OD Prior, 8. května 24/465 Olomouc Zlínský kraj ECS Elektro Euronics OD Prior, nám. TGM 6 Zlín Zlínský kraj ECS Elektro Euronics OC Interspar, Plumlovská 456 Prostějov Zlínský kraj ECS Elektro Euronics Poláškova 32 Valašské Meziříčí Zlínský kraj ECS ELEKTRO-VIDEO ŠVAGERA s.r.o. Husovo nám. 272 Kroměříž Zlínský kraj ECS Elpos s.r.o. - elektro Dolní nám. 314 Vsetín Zlínský kraj ECS EURONICS EMOS Bystřice 123 Dolní 60 Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj ECS EURONICS EMOS Frenštát 136 Horní 1823 Frenštát pod Radhoštěm Zlínský kraj Expert Belvis Expert s.r.o. - Uherský Brod OD Kvanto Uherský Brod Zlínský kraj Expert K+B Expert s.r.o. - Vsetín Na Příkopě 814 Vsetín Zlínský kraj Planeo EUROHITY s.r.o. Cirilometodějská 1003 Valašké Klobouky Zlínský kraj Planeo EXASOFT HOLDING AS Areál Hespo 1147 Zlín-Malenovice Zlínský kraj Planeo NWT a.s. Nám. Míru 1217 Hulín Zlínský kraj Planeo PLANEO Elektro Valašské Meziříčí Masarykova 878 (u Tesca) Valašské Meziříčí Zlínský kraj Planeo PLANEO Elektro Vsetín Jasenická 197 (u Alberta) Vsetín Zlínský kraj Planeo PLANEO Elektro Staré Město Východní ul.2131 (u Intersparu) Staré Město Zlínský kraj Planeo PLANEO Elektro Kroměříž Hulínská 2322 Kroměříž Zlínský kraj Planeo PLANEO Elektro Zlin Sokolská 5300 (u Kauflandu) Zlín Zlínský kraj Planeo PLANEO Elektro Kroměříž II Velehradská 4076/101, NC Rybalka (naproti Tescu) Kroměříž Zlínský kraj Datart CR Brno - Avion Shopping park Skandinávská Skandinávská 2, Avion Brno Zlínský kraj Datart CR Brno - Galerie Brno Vaňkovka Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Brno Zlínský kraj Datart CR Olomouc - Olympia obchodní centrum Olomoucká 90, Velký Týnec Olomouc Zlínský kraj Datart CR Zlín - OC Centro 3.května 1170 Zlín Zlínský kraj Datart CR Opava U Fortny 49/10 Opava Zlínský kraj Electroworld Brno Skandinávská 6 Brno Zlínský kraj

20 Electroworld Brno II Olympie U dálnice 777 Brno Modřice Zlínský kraj Electroworld Zlín třída 3.května 116 Zlín - Malenovice Zlínský kraj Electroworld Olomouc Kafkova 466/5, Nák. Centrum Haná Olomouc Zlínský kraj Okay 1003 Brno V Bystrcká 1137/38 Brno Zlínský kraj Okay 1004 Brno I Rokytova 1 Brno Zlínský kraj Okay 1005 Zlín Tř. Tomáše Bati ( Náves 671 ) Zlín Zlínský kraj Okay 1017 Prostějov III. Konečná 4564/10 Prostějov Zlínský kraj Okay 1020 Prostějov I Okružní 8/4271 Prostějov Zlínský kraj Okay 1025 Přerov Lipnická 2936/4 Přerov Zlínský kraj Okay 1029 Brno II Vídeňská 100 Brno Zlínský kraj Okay 1036 Ostrava III Horní 283/87 Ostrava Zlínský kraj Okay 1037 Ostrava VI Rudná 3186/73 Ostrava Zlínský kraj Okay 1042 Valašské Meziříčí U nákladního nádraží 365 Valašské Meziříčí Zlínský kraj Okay 1045 Kroměříž I Kotojedská 543 Kroměříž Zlínský kraj Okay 1046 Brno III Cimburkova 4 Brno Zlínský kraj Okay 1069 Uherský Brod Vazová 2361 Uherský Brod Zlínský kraj Okay 1072 Staré Město Východní 2133 Staré Město Zlínský kraj Eshopy: Mall.cz Alza.cz Kasa.cz

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

Seznam poboček UCB a ČP

Seznam poboček UCB a ČP Seznam poboček UCB a ČP Společnost Lokalita Adresa Česká pojišťovna Česká pojišťovna Benátky nad Jizerou 5.května 23 Česká pojišťovna Benešov Vnoučkova 2008 Česká pojišťovna Beroun Wágnerovo nám. 1541

Více

Příloha č.5. Seznam Povinných bankomatů

Příloha č.5. Seznam Povinných bankomatů Příloha č.5 Seznam Povinných bankomatů Počet Povinných bankomatů: 1 288. Bankomat ID Název místa, kde je umístěn Povinný bankomat Město Ulice Dostupnost Přístup pro invalidy Bankomat pro nevidomé CS0100

Více

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha Praha 2 950 178 500 Praha 2 Vinohrady, Šafaříkova 557/14 120 00 dávky pro osoby se zdravotním postižením Aneta Helešicová ředitelka pracoviště,

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA Šmíca Šmíca jr. TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz McDonald s Cup vstupuje do 14. ročníku! Vážení přátelé, je to až neuvěřitelné,

Více

Seznam lékáren s nabídkou Oxyfit a Oxyfresh

Seznam lékáren s nabídkou Oxyfit a Oxyfresh Seznam lékáren s nabídkou Oxyfit a Oxyfresh Břevnovská lékárna, Bělohorská 54/1665, Praha 6 Klášterní lékárna, Sušilova 1, Opava Lázeňská lékárna, s r.o., Náměstí Svobody 826, Jeseník Lékárna - Fakultní

Více

Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla )

Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla ) Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla ) 1. Pořadatelem soutěže je: Pivovary Lobkowicz Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz 15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz HRAJÍ NÁS TISÍCE, VÍTĚZÍME VŠICHNI! 1 Nadpis Úvodní kapitoly slovo Vážení sportovní přátelé, Vstupujeme již do 15.

Více

Název prodejny adresa město PSČ

Název prodejny adresa město PSČ Název prodejny adresa město PSČ ALBRECHTICE ČP 1. máje 115 Albrechtice nad Orlicí 51722 TABÁK-NOVINY-KOKOŘ Hlavní /roh Tesařská/ Aš 35201 PEAL-TX Chebská 2931 AŠ 35201 ČS ROBINOIL - 021 Pražská (silnice

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald s Cup 13. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Opravdový svátek Finálový turnaj McDonald s Cupu je už tradičně nazýván jako Svátek fotbalu a vyvrcholení

Více

ne 9 21; Centrum Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4,

ne 9 21; Centrum Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4, adresár Park, 18CRR81 CERRUTI Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, po ne 10 20 À LA MAISON A3 SPORT OC Olympia, ADIDAS, U Dálnice 777, Brno, po pá 10 21, so ne 9 21; OC Olympia, A3 SPORT, U Dálnice 777,

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

město název firmy adresa PSČ Aš LIŠKA-SX Bratrská 1148/39 35201 Aš KOKOŘ-TX Hlavní 50 35201 Aš PEAL-TX Chebská 2931 35201 Bechyně Raušerová Alena Na

město název firmy adresa PSČ Aš LIŠKA-SX Bratrská 1148/39 35201 Aš KOKOŘ-TX Hlavní 50 35201 Aš PEAL-TX Chebská 2931 35201 Bechyně Raušerová Alena Na město název firmy adresa PSČ Aš LIŠKA-SX Bratrská 1148/39 35201 Aš KOKOŘ-TX Hlavní 50 35201 Aš PEAL-TX Chebská 2931 35201 Bechyně Raušerová Alena Na Libuši 642 39165 Bechyně Ondřejová Hana Fučíkova 39165

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více