ODMĚNY: tomu dáme, tomu ne, ten ZaPlatí, ten Zas ne!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODMĚNY: tomu dáme, tomu ne, ten ZaPlatí, ten Zas ne!"

Transkript

1 ŘÍČANSKÝ ODS ŘÍČANY OBČASNÍK OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY ŘÍČANY A OKOLÍ 2 / 2015 ODMĚNY: tomu dáme, tomu ne, ten ZaPlatí, ten Zas ne! Těsně po volbách byla velmi emotivní reakce okolo našeho článku o odměnách zastupitelů, lépe řečeno o odměnách pro předsedy a členy výborů. Na vysvětlenou jen dodávám, že předsedou výboru musí být zastupitel, člen výboru v zastupitelstvu být nemusí. V novém volebním období byly nově schváleny odměny i pro členy výborů, pokud jsou zastupiteli. Dříve byly odměny propláceny pouze předsedům výborů. Při diskusi na jednání zastupitelstva o odměnách, jsme došli k mylnému (ale Z OBSAHU VYBÍRÁME: STRANA 2 Inovace s.r.o. Neustále se ptát, co by si lidé přáli, je určitě forma projevení zájmu. Starost o druhé je pěkná a vždy potěší. Článek Jiřího Kozáka o projektu D21. STRANA 3 Kdo řídí říčany Proč jsem volil a proč tam politici jsou, když tu nejtěžší práci, rozhodování, mám dělat za ně? Ptá se ve svém článku Marián Svetlík. STRANA 4 5 InvestIční akce v říčanech Souhrn nejzajímavějších investičních projektů v Říčanech od Míly Šmolíka. logickému) názoru, že se jedná o odměny pro všechny členy výborů. Proto vznikl již několikrát zmíněný článek v našem občasníku Buldoga za který jsme se již omluvili. Stále si ale myslím, že za stejnou práci by měli brát všichni stejnou odměnu. Proč má být za stejnou práci člen-zastupitel zaplacen a člen-nezastupitel ne?! Buď všichni, nebo nikdo. Teď se vrátím trochu do historie. Po volbách v roce 2010, kdy na radnici vznikla koalice KM a ODS, jsme se na úvodním zastupitelstvu, vzdali odměn zastupitelů (cca 650 Kč čistého/měsíc). Pro tento návrh zvedla ruku celá koalice, to znamená 10 členů KM a 2 členové ODS. O vzdání se odměn předsedů výboru se nemluvilo a tak všichni předsedové (2 x KM a 1 x ODS) odměny pobírali. Tak a teď k tomuto volebnímu období. Na ustavujícím zastupitelstvu se na podnět zástupců KM opět hlasovalo o vzdání se odměn zastupitelů, rozšířené o vzdání se odměny předsedů a členů výborů. Tentokrát jsem nehlasovala pro, a byla jsem několikrát jmenovaná panem starostou, že já jediná budu pobírat odměnu. Cituji z Diskusního fóra ze dne : Jediným, kdo bude pobírat odměnu za členství ve výboru ve výši přes Kč za rok je Karla Egidová. Tři zastupitelé z Klidného města se odměn vzdali na ustavující schůzi a odměny pro další členy - nezastupitele nebyly předmětem hlasování. Budu požadovat od ODS omluvu za šíření nepravdivých informací a hlouposti :-). V.Kořen. Stačí se ale podívat na příchozí platby a zjistíte, že to není pravda. Nechci a ani mě nezajímá, kdo platí nebo neplatí, ale určitě nejsem jediná, kdo peníze za předsednictví nebo členství ve výboru pobírá (tento údaj je platný k ). Prosím neberte tento článek jako útok na někoho, ale spíš jako obranu proti výše uvedenému citátu z Diskusního fóra. A ještě na závěr jedno zamyšlení. V roce 2010 jsem hlasovala pro vzdání se odměn zastupitelů, a proto jsem považovala za normální, že i když jsem jako uvolněná místostarostka žádnou odměnu zastupitele nedostávala, tak jsem na rozdíl od pana starosty peníze v odpovídající částce na účet města posílala. Hlasovat pro to, aby se ostatní vzdali svých peněz a já nic neplatila, není zrovna to, za co bych se nestyděla. Karla Egidová zastupitelka města za ODS STRANA 6 Kraj nehospodaří řádně se svým MajetKeM Zbytný majetek StČ kraje komentuje krajský zastupitel za ODS ing. Jan Skopeček. Plus pozvánka na setkání s podnikateli a živnostníky na téma daní, elektronické evidence tržeb. Foto: Rudolf Flachs 1

2 Inovace s.r.o. Kdo řídí Říčany Neustále se ptát, co by si lidé přáli, je určitě forma projevení zájmu. Starost o druhé je pěkná a vždy potěší. A je-li starost doplněná následnými činy, není pochyb o upřímné touze konat dobro. Radnice teď přichází s novým projektem Řídím Říčany, kterým se bude ptát občanů, co by si přáli. Z oficiálních zdrojů (tedy vlastně z Kurýra, protože propagovaný web v době psaní tohoto článku /4. května/ ještě nefungoval) se dozvídáme jen samé úžasné věci o tomto systému. Pojďme se tedy podívat na pár argumentů proti. Volební reforma Projekt miliardáře Karla Janečka se poprvé objevil v souvislosti s reformou volebního systému v ČR, kterou chtěl Janeček napravit českou politiku pomocí pozitivních a negativních hlasů. Jeho představou bylo, že politiku zbaví, jak on sám říká, zlojedů a volby vyhrají jen čestné a spolehlivé osoby. Systém byl jako takový dost nepřipravený, protiústavní a v ČR téměř neaplikovatelný. A hlavně v udělování negativních a pozitivních hlasů v sobě skrývá několik problémů: - Vyhrají lidé s lepší reklamou, kteří dokáží umlčet své kritiky peníze a moc nad médii bude tedy důležitější, než osobní kredit jednotlivců, - Tam, kde se střetnou podobně silné osobnosti, vyhraje šeď, protože každá osobnost vyvolává kromě kladných i negativní emoce silní se tak vybijí a zbude nekonfliktní střed bez názoru a vize, - Byť chce volební systém postavit něco pozitivního, jeho největší inovací je negativní hlasování svět je stavěn do černo- -bílého vidění od samého prvopočátku, - Udělování negativních hlasů samo sebou nese negaci kromě pozitivní kampaně se povede i tvrdá, často nečestná, negativní kampaň. Demokracie 21 na komunální úrovni Nemohu se tedy zbavit dojmu, že po totálním neúspěchu snahy o volební reformu na parlamentní úrovni (a to i navzdory přítomnosti nových a neokoukaných protikorupčních stran), je současné přenesení systému na obecní úroveň jen zástupným experimentem. A zde jsou argumenty, nad kterými bychom se měli zamyslet, než budeme sdílet nadšení vedení města: - Systém D21 prý využívá New York a Říčany Budu rád, když Říčany nabydou takového významu. Faktem ale je, že Říčany jsou sice prvním městem, ale zatím jediným. A New York? O tom nejsou žádné informace, dokonce ani oficiální web města New York výraz Democracy 2.1 nezná. Celá propagace je založená na smíšení projektů participatory budgeting participativní rozpočtování fungujících po světě dlouhá léta a nového experimentu D21, - Cílem je prý zrychlení a zefektivnění rozhodovacích procesů to není pravda, proces se naopak prodlužuje, protože zvolení politici se opakovaně ptají občanů a pak stejně musí sami rozhodnout podle zákona o obcích, - Systém více hlasů včetně negativních neochrání minoritní, ale stejně potřebné, projekty, - Podle informací v Kurýru mohou hlasovat i lidé, kteří nemají trvalé bydliště v Říčanech. Proč město vynakládá prostředky na kampaň Nejlepší je to natrvalo, když pak nechá rozhodovat i přespolní? - Jak je ošetřena ochrana osobních údajů občanů? Systém provozuje společnost s ručením omezeným Demokracie 2.1 vzniklá , která na svém webu má jako jediný kontakt uvedený jeden . Tato organizace bude mít přístup k osobním datům občanů Říčan, která jsou nutná pro registraci k hlasování? Co všechno se s citlivými daty bude dít? - Jak bude město dlouhodobě strategicky plánovat, když bude své rozhodování chtít podřídit aktuálním výsledkům anket? Jak bude postaven rozpočet města, když politici nebudou předem znát výsledky budoucí ankety? - Kolik budou stát kampaně, které nutně musí ke každému rozhodování být? Mám-li rozhodnout, jestli novou cyklostezku nebo opravit chodník či postavit dětské hřiště, musím se rozhodnout na základě dostatku informací. Povede město kampaň za všechny varianty, nebo se občané budou muset rozdělit na cyklisty, chodce a rodiče dětí? - A kolik bude vůbec celý systém stát? Včetně času úředníků na jeho propagaci, zavedení a vyhodnocování? Politik musí hlavně konat Nechápejte mě špatně, politik musí být v úzkém kontaktu s občany, musí znát jejich názory. Koneckonců komunální politik je soused občanům svého města. Politik musí ale zároveň umět rozhodnout se vší odpovědností, a to na základě mandátu, který dostal ve volbách. Není to poprvé, co se Říčany ptají svých občanů, jaké vidí problémy a co jsou jejich priority v rozvoji města. V minulých letech město opakovaně pořádalo anketu Deset problémů města Říčany. Občané se mohli vyjádřit, co by chtěli ve městě změnit. Výsledek? První dvě největší priority občanů dle ankety oživení Masarykova náměstí a dobudování parkování u nádraží, a to včetně jeho severní strany pod Ruskou ulicí jsou zatím prakticky nedotčené. Vracím se tedy na začátek. Neustále se ptát je projevením zájmu. Ale kromě toho ptaní je třeba také myslet na realizaci přání. Jiří Kozák Ředitel CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie Již v březnu tohoto roku oznámilo vedení města prostřednictvím tiskové zprávy úmysl zapojit se do projektu Demokracie 2.1, za kterým stojí Karel Janeček. Protože na základě informací uveřejněných v aktuálním Kurýru lze dovodit, že aplikace tohoto systému se v Říčanech posunula do realizační fáze, podívejme se na záměr nazvaný Řídím Říčany i z pohledu, který v Kurýru určitě nenajdeme. Předem upozorňuji, že ponechávám zcela stranou diskuzi nad samotným principem systému Demokracie 2.1 (D21), jakožto i nad aktuálně platným volebním systémem v ČR. Odborný komentář k tomuto konceptu rád přenechám povolanějším. Zapojení občanů do rozhodování má své ale Projekt Řídím Říčany je ve zkratce testování konceptu D21 zapojením občanů do rozhodování města. Prakticky to znamená, že vedení města vypíše hlasování (podle radního Vladimíra Polánského to bude přibližně 10krát za rok), občané si zvolí a rada města, příp. zastupitelstvo, pak mohou toto hlasování vzít v potaz rozhodnutí rady či zastupitelstva je nutné, protože aktuálně platné zákony neumožňují tento akt přenést na občany. Až potud nic zásadního, řeknete si. Ale Zásadní vykřičník lehce doplněný obřím otazníkem vás uhodí do čela, pokud se podíváte, k čemu se budou občané v rámci projektu vyjadřovat. Jako první je v Kurýru uvedeno hlasování o filmovém festivalu a koncertu. V pořádku. Evidentně je již rozhodnuto, že podobná akce se uskuteční a je zcela legitimní se občanů zeptat, jaké filmy chtějí vidět, jaké kapely slyšet atd. Když už to budou poslouchat. A v této oblasti by také využití projektu D21 mělo končit hlasování o největších problémech města, zda osadit záhon na náměstí petúniemi či tulipány, nebo zda zvítězí architektonický návrh na vzorový autobusový přístřešek od architekta A nebo B. Prostě všude tam, kde je již o realizaci rozhodnuto a řeší se detaily spíše pocitového charakteru. V čem spatřuji naprosto zásadní problém, je jakékoliv spolurozhodování o investicích města, které je nám slibováno jako další krok po filmovém festivalu. Proč? Představte si situaci, že město vyčlení třeba 4 miliony na opravy chodníků. Protože však určená částka ani náhodou nestačí na uvedení všech chodníků do přijatelného stavu, je třeba stanovit priority. To lze udělat v zásadě dvěma způsoby. Buď se spolehnout na nějaké čistě technické zhodnocení stavu a využívanosti chodníků, což ale nemusí odpovídat záměru vedení či jeho voličů. Proto nastupuje možnost druhá, tj. využít technických podkladů a rozhodnout politicky na základě důvěry vložené voličem se všemi potencionálními důsledky, zejména odpovědností za toto rozhodnutí. Přenášením rozhodování o rozpočtu města se (ne)politik zbavuje odpovědnosti Co když ale politikem být nechcete? Hurá, je tu D21. Rozhodování o prioritách přesuneme na občany. Má to hned několik výhod. Zaprvé je to nesmírně úžasný (a přitom zcela falešný) pocit, že občan něco řídí. Stejně bude jen vybírat mezi variantami, které mu budou předloženy. Zadruhé je to maximalizace voličské podpory zvítězí projekt s nejvíce hlasy a vy jeho realizací získáte maximální voličskou podporu. To je plus zejména v okamžiku, kdy je vám jedno, kdo vás volí. A za třetí je to totální zbavení se jakékoliv odpovědnosti za rozhodování. Že jste někomu neopravili chodník, který už dva roky slibujete? To přece nebude vaše chyba občané si to rozhodli. A jak by to vypadalo v praxi třeba právě s těmi chodníky? Do hlasování se zcela transparentně zapíší všechny chodníky, o jejichž opravu v posledním roce až dvou někdo usiloval a doplní se několik z vlastních preferencí. Je jasné, že, nehledě na použitý volební systém, vyhraje ten chodník, jehož oprava osloví nejvíce lidí. Prakticky to bude znamenat opravy v okolí centra, škol, obchodních tříd a maximalizaci popularity u největšího možného počtu voličů. Okrajové části města nebo řídce osídlené lokality? Zapomeňte, investice skončily, nemáte perspektivní voličskou základnu. A že taky patříte pod město? Bohužel, to rozhodli svobodně a demokraticky sami občané Zásadní problém aplikace přímé demokracie je její absolutní populismus. Máte-li spravovat veřejné statky, nelze vždy dělat jen ta nejpopulárnější rozhodnutí. Občas je nutné opravit chodník či silnici na kraji obce, přispět na činnost méně početné sportovní organizace nebo zvýšit daně. Proto si volíme své zástupce, kteří nám vždy před volbami předkládají svoji vizi směřování města. Na základě této vize jim pak svěřujeme správu města s tím, že k její realizaci udělají vše potřebné, třeba včetně dílčích kroků, které se nám tak úplně líbit nemusí. No a na konci volebního období zhodnotíme, jak se jim svěřený úkol vydařil a adekvátně je za to odměníme svou případnou další přízní. Kam s ním? Pokud budou pověření správci města své rozhodování a svou odpovědnost přenášet zpět na občany, je nutné si položit otázku, proč jsem je vlastně volil a proč tam jsou, když tu nejtěžší práci, rozhodování, mám dělat za ně? Já tak činím teď. K vaší úvaze nechávám, zda se budete ptát taky. Marián Svetlík člen MS ODS Říčany 2 3

3 Investiční akce v Říčanech Vysoké tempo oprav a investic do infrastruktury nepolevilo ani po podzimních komunálních volbách. Množství projektů, které byly připraveny v předešlém období, probíhají i v dnešních dnech a další se připravují. Velmi tomu napomáhá čerpání prostředků z ROP Střední Čechy, který však bohužel v tomto roce končí a nových projektů se z tohoto programu již nedočkáme. Odbahnění Marvánku a Mlýnského rybníka Nově z něj Město získalo v tomto roce prostředky na rekonstrukci Olivovy ulici a volnočasový areál v Pacově. Projekt sportoviště u ZŠ U lesa bohužel nebyl zpracován tak, aby získal potřebných 130 bodů, a tak se ho přidělení dotace netýká. Dále telegraficky uvádíme nejzajímavější projekty. Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel Přestože se odbahňuje jaksi odprostředka a zejména Marvánek má plnit více funkcí na poměrně malé ploše je dobře, že se tak děje. Nyní zde probíhají práce na břehovém opevnění. Je s podivem, že o bahno z rybníků údajně není velký zájem, byť se jedná o materiál, který až na cca 20 % objemu z Mlýnského rybníku by polím spíše pomohlo. Odvoz bahna z Mlýnského rybníku by měl být zahájen koncem května, nyní probíhá odvodňování v rybníce. Předpoklad dokončení v tomto roce. MŠ Zahrádka Tuto investiční akci se podařilo podpořit nejen vyhlášením dotace na ROP Střední Čechy, ale i doporučením již jinde zrealizovaného projektu. Tím se urychlila příprava a byla šance uspět se žádostí. Je třeba poznamenat, že výběr dodavatele s nejnizší cenou u firmy bez dlouhé historie, nízkého základního jmění a bez řádného ověření jeho referencí byl rizikem, které bohužel vyústilo k ukončení smlouvy během výstavby. Školka je nyní dokončována jiným dodavatelem a věříme, že si své problémy již vybrala. Alespoň se oproti původnímu projektu podařilo dojednat drobné změny ve vztahu k původnímu projektu např. barevností fasády, atd. STACIONÁŘ OLGA vo o t ho Gratulujeme k dokončení stacionáře Olga i zde bohužel vybrána firma bez minulosti (která dělala i MŠ Zahrádka) a asi i bez budoucnosti. Slavnostní ukončení Olivova ul. 2. etapa Přestože smluvní termín realizace díla byl velmi volný a práce probíhaly s různými pauzami byl termín prodloužen o měsíc. Kdyby dodavatel neukázal svoji sílu a možnost rychlosti provádění prací v druhé půlce května,ani tento posun by nestačil. Ještě jedna poznámka velkým nedostatkem je absence zpomalovacích prvků přičemž zamýšlené radary se město chystá osadit až od ledna Doufejme, že se do té doby nikomu na nové silnici nic nestane. Stoka A Sportovní areál Pacov Akce je plně hrazena z prostředků města a rozložena do delšího období realizace. Odlehčovací komory byly zrekonstruovány již dříve, nyní probíhá výstavba kapacitnější stoky. V současné době byl dokončen podchod pod Říčanskou, je nutné dobudovat řad a především dešťové nádrže,které slouží k zachycení prvotních dešťových průtoků v jednotné kanalizaci. Mezi akce, pro které se na poslední chvíli díky opatřením na ROP Střední Čechy podařilo získat prostředky patří volnočasový areál v Pacově za bezmála 17 mil. Kč, dotace činí cca 13 mil. Kč. Stejně jako ostatní akce financované z ROPu musí být realizace ukončena letos na podzim. Propojka u galerie Kotelna Revitalizace Říčanky Lokalita Na Vysoké Další z řady projektů na Říčance, který je souborem opatření ze studie zpracované v roce Investorem je Povodí Vltavy. o ov t ho 4 se á l dě e n Venkovní sportoviště v zš u lesa Bohužel se nedostalo na venkovní sportoviště v ZŠ U lesa, nutno urychleně řešit a to třeba i etapovitě! Stejně jako další projekty v čele s novou školou. Obecně by bylo vhodné sportoviště koncipovat jako celoroční, s možností rozšíření na období mimo sezónu,ale je vůle? V Radě se nám to v uplynulém období nepodařilo prosadit osvětlení, ukotvení pro přetlakovou halu apod. Či alespoň postupnou výstavbu sportoviště, aby plocha kolem školy nebyla jen na sekání trávy. 5

4 Kraj nehospodaří řádně se svým MajetKeM Středočeský kraj disponuje velkým objemem zbytného majetku, se kterým si není dlouhodobě schopen poradit. Tato situace trvá přesto, že vedle radního z KSČM přímo odpovědného za majetek kraje platí středočeští daňoví poplatníci i uvolněného (placeného) předsedu majetkové komise. Majetkové komisi předsedá dokonce v pořadí již druhý ex-hejtman z ČSSD. Bylo by proto logické očekávat, že se v této oblasti bude kraj posunovat o to více a rychleji kupředu. Žádný pozitivní posun ale vidět není. Neschopnost současné krajské koalice ČSSD a KSČM vypořádat se s majetkem, který kraj nevyužívá a nepotřebuje ho pro plnění svých funkcí, dopadá a zatěžuje provozními výdaji rozpočet Středočeského kraje. Vedle toho dochází i ke ztrátě hodnoty majetku, který není využíván a je v něm realizována jen základní údržba. Nejpalčivější je problém u minimálně čtyřicítky! nemovitostí, o kterých je už dnes jasno, že je kraj v budoucnu nijak nevyužije. Jde např. o bývalé, dnes nevyužívané, rekreační areály, byty, apod. Občas se takový majetek nachází dokonce mimo území Středočeského kraje. Neřešení problému nepotřebného majetku vyplývá z nejednotnosti názoru vedení kraje na to, jak rychle a s jakým majetkem se rozloučit. Komunisté dokonce koketovali s myšlenkou využít rekreační areály na pobyty pro chudé rodiny. To je na první pohled sociálně velmi citlivé, ale vzhledem ke stavu objektů, finanční náročnosti na jejich znovuuvedení do provozu a organizaci takových pobytů, jde o naprosto nerealistické a utopické úvahy. Kraj tak v otázce zbytného majetku dlouhodobě přešlapuje na místě, což je ten nejhorší možný stav. Středočeské daňové poplatníky to stojí nemalé peníze. Nejde PoZvánKa na setkání s PodnIKatelI a ŽIvnostníKy TÉMATA DISKUSE: elektronická evidence tržeb daňový systém ani tak o potencionální příjem z prodeje zbytného majetku. To krajský rozpočet těžce zkoušený roky neodpovědného hospodaření sociálních demokratů a komunistů určitě nezachrání. Jde ale o to, že kraj vynakládá zbytečné peníze na údržbu majetku, který pravděpodobně nikdy nevyužije a jehož hodnota navíc v čase klesá. Problém je o to závažnější, že se finančních prostředků nedostává ani na majetek, který kraj potřebuje a potřebovat bude, jako jsou například podfinancované střední školy. Při schvalování rozpočtu na tento rok jsme Radu kraje kritizovali za pokles prostředků na správu majetku Středočeského kraje. Abych byl objektivní, musím dodat, že alespoň nevyčerpané prostředky kraje z minulého roku se částečně do škol investují. Přesto je těžko odůvodnitelné a zcela iracionální, že ČSSD a KSČM nemají dostatečné finanční prostředky na potřebný majetek a vedle toho váhají s majetkem, který nikdy Středočeský kraj nevyužije. Není možné se přitom vymlouvat na nezájem potenciálních kupců, protože kraj nedělá nic proto, aby veřejnost o existenci majetku určeného k prodeji informoval. V řadě deníků můžeme vidět nákladnou inzerci Středočeského kraje, kde jsou ale většinou jen fotky hejtmana a radních, jak stříhají pásky u nových investic. Je to možná dobrá PR za peníze daňových poplatníků, ale alespoň část inzertní plochy by šla lépe využít na informování potencionálních kupců, že Středočeský kraj s nějakým majetkem vůbec disponuje a snaží se ho prodat. Ing. Jan Skopeček ekonom, zastupitel Stč. kraje (ODS) PavIlon v 18 hodin využití Zbytného MajetKu středočeského Kraje BULDOG občasník ODS Říčany a okolí 2/2015, ročník VII., vychází květen 2015, Náklad: 5600 kusů, Povolení: MK ČR E Vydavatel: Místní sdružení ODS, Foersterova 1137, Říčany u Prahy, , IČO: ZDARMA. Internet: Facebook: Krátce Z dopravy Rooseveltova zahajuje! I přes problémy s přípravou výběrového řízení můžeme říct začínáme. Ano, říkám začínáme - Hlavní příjezdová komunikace do centra města se konečně dočká nového povrchu. V květnu byl vybrán zhotovitel na dodávku rekonstrukce Rooseveltovy ulice. Předpoklad zahájení prací je v červnu. Celková rekonstrukce proběhne během léta a podzimu letošního roku. Příprava výstavby obchvatu Prahy Příprava stavby 511 mezi D1 a Běchovicemi pokračuje za všeobecné podpory ŘSD, Kraje i Prahy. Probíhají pravidelné informační schůzky všech stran i jednání s jednotlivými dotčenými obcemi, především pak Běchovicemi, kde v dubnu proběhlo i setkání s občany. V současné době probíhá vypořádání připomínek v rámci územního řízení. Regionální varianta obchvatu Prahy nemá ničí podporu, jak jdou fámy po Říčansku! Jedinou přípustnou variantou je dlouhodobě stabilizovaná trasa na které panuje shoda! Pokud chcete zažít pocit z jízdy po této části obchvatu jak je naprojektován, podívejte se na digitální zpracování na https://www.youtube.com/watch?v=n- HXCxsjfDGM Na stránky se dostanete též přes odkaz na facebooku https:// Příprava D3 pokračuje Koncem dubna proběhlo veřejné projednání ZUR pro stabilizaci trasy dálnice D3 ve středočeském kraji a koncem června by měly být na zastupitelstvu Kraje schváleny. Pak by se tedy mělo začít projektovat a nastavit výstavbu do reálných termínů. Jen zdůrazňuji, že napojení je Wellness Vaší pleti předpokládáno u Jesenice,nikoliv u Říčan jak bylo variantním řešením. Oprava mostku na Kutnohorské letos zahájí Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic, Závodu Praha bude letos zahájena oprava mostku mezi Říčany a křižovatkou Vojkov přípravnými pracemi. Samotná oprava proběhne v roce Stejně tak by měly proběhnout lokální opravy propadlé vozovky na Černokostelecké. Tichý asfalt byl položen na stávající podkladní vrstvy bez revize či kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev. Vodorovné dopravní značení by mělo být provedeno po těchto opravách. Snížení dopravy v obcích vyřeší obchvaty Na odboru dopravy Středočeského kraje bylo projednáno zadání revize studie na řešení dopravy na Říčansku, která má posoudit vyvedení dopravy mimo obce. Jedná se především o silnici 107 z Mnichovic k Praze v trase tzv. Solné stezky s důrazem na jižní obchvat Říčan, který odvede dopravu z jeho centra. Druhou trasou je propojení silnice č.2 Kutnohorské s D1 kolem Tehova, Světic a Všechrom. příprava investičních záměrů na odbahnění rybníků nad Marvánkem (Srnčí a Rozpakov) příprava investičního záměru na opravu mostu 5. května, který je na hranici havarijního stavu započetí rekonstrukce Rooseveltovy ulice odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku dokončení stacionáře Olga revitalizace Říčanského potoka v lokalitě Na Vysoké rekonstrukce sportovní haly tomáš Kořán novým Předsedou ov Kuří Dne proběhla veřejná volební schůze Osadního výboru Kuří, na které došlo k volbě nových členů výboru na další 4-leté období. Nejprve byl velmi těsnou většinou hlasů (22 proti 21) zvolen počet 7 členů budoucího výboru na rozdíl od minulého období, kdy byl OV devítimístný a poté již probíhala samotná volba členů. Maximálním možným počtem 44 hlasů byl na prvním místě zvolen místopředseda říčanského sdružení ODS Ing. Tomáš Kořán, který byl také novými členy výboru navržen do funkce předsedy OV. Tuto volbu pak také potvrdilo zastupitelstvo Města na svém březnovém jednání. Novému předsedovi OV Kuří přejeme mnoho štěstí, pevné nervy a nezbytný nadhled při správě věcí veřejných i prosazování zájmů obce Kuří. laxní přístup k problematice odkoupení výpravní budovy tempo přípravy a realizace přechodu U Disku Řídím Říčany způsob odměňování práce ve výborech a komisích města otevření 2. etapy Olivovy ulice bez zpomalovacích prvků neschopnost se jednoznačně postavit k problematice výstavby Magic Hill a nést za své rozhodnutí odpovědnost neřešeni sportovište v areálu ZŠ U lesa Přijďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat v novém kosmetickém salonu v Říčanech. Dopřejte si luxusní ošetření unikátní, moderní a profesionální českou kosmetikou Nobilis Tilia. To vše v bio kvalitě, s mezinárodní certifikací a s prokázaným zdravotním a kosmetickým efetkem na pleť. Nabízíme Wellness balíček - interaktivní diagnostika pleti Anti age balíček - intenzivní regenarce Teen age balíček - pro dospívající Balanční balíček - chemický peeling To vše vylepšeno tzv. Biofází - enzymatickou regenerací. Bližší informace a objednání na telefonním čísle Využijte uvítací slevu 20 % při zakoupení Anti age balíčku při předložení tohoto čísla Buldoga. Sleva platí do inzerce

5 Zveme Vás na zábavné odpoledne pro děti, rodiče a milovníky psů spojené se soutěží ŘÍČANSKÝ HAFAN neděle 14. června 2015 (Říčany Marvánek) Program: Prezentace účastníků Vyhodnocení výtvarné soutěže Představení členů poroty Ukázky výcviku psů, soutěž psů Vyhodnocení, soutěže psů předání cen Ukončení akce Soutěže se mohou zúčastnit všichni psi v doprovodu osoby starší 15 let, jejichž majitelé vezmou s sebou potvrzení o očkování svého čtyřnohého miláčka, vodítko a náhubek pro psa. Akce se koná pod záštitou záštitou krajského zastupitele Miloslava Šmolíka

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ!

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! DUBEN 2015 ZASTUPITEL Martin Brož: benjamínek a rebel Projekt podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Láďa Beran ml.:

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více