ODMĚNY: tomu dáme, tomu ne, ten ZaPlatí, ten Zas ne!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODMĚNY: tomu dáme, tomu ne, ten ZaPlatí, ten Zas ne!"

Transkript

1 ŘÍČANSKÝ ODS ŘÍČANY OBČASNÍK OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY ŘÍČANY A OKOLÍ 2 / 2015 ODMĚNY: tomu dáme, tomu ne, ten ZaPlatí, ten Zas ne! Těsně po volbách byla velmi emotivní reakce okolo našeho článku o odměnách zastupitelů, lépe řečeno o odměnách pro předsedy a členy výborů. Na vysvětlenou jen dodávám, že předsedou výboru musí být zastupitel, člen výboru v zastupitelstvu být nemusí. V novém volebním období byly nově schváleny odměny i pro členy výborů, pokud jsou zastupiteli. Dříve byly odměny propláceny pouze předsedům výborů. Při diskusi na jednání zastupitelstva o odměnách, jsme došli k mylnému (ale Z OBSAHU VYBÍRÁME: STRANA 2 Inovace s.r.o. Neustále se ptát, co by si lidé přáli, je určitě forma projevení zájmu. Starost o druhé je pěkná a vždy potěší. Článek Jiřího Kozáka o projektu D21. STRANA 3 Kdo řídí říčany Proč jsem volil a proč tam politici jsou, když tu nejtěžší práci, rozhodování, mám dělat za ně? Ptá se ve svém článku Marián Svetlík. STRANA 4 5 InvestIční akce v říčanech Souhrn nejzajímavějších investičních projektů v Říčanech od Míly Šmolíka. logickému) názoru, že se jedná o odměny pro všechny členy výborů. Proto vznikl již několikrát zmíněný článek v našem občasníku Buldoga za který jsme se již omluvili. Stále si ale myslím, že za stejnou práci by měli brát všichni stejnou odměnu. Proč má být za stejnou práci člen-zastupitel zaplacen a člen-nezastupitel ne?! Buď všichni, nebo nikdo. Teď se vrátím trochu do historie. Po volbách v roce 2010, kdy na radnici vznikla koalice KM a ODS, jsme se na úvodním zastupitelstvu, vzdali odměn zastupitelů (cca 650 Kč čistého/měsíc). Pro tento návrh zvedla ruku celá koalice, to znamená 10 členů KM a 2 členové ODS. O vzdání se odměn předsedů výboru se nemluvilo a tak všichni předsedové (2 x KM a 1 x ODS) odměny pobírali. Tak a teď k tomuto volebnímu období. Na ustavujícím zastupitelstvu se na podnět zástupců KM opět hlasovalo o vzdání se odměn zastupitelů, rozšířené o vzdání se odměny předsedů a členů výborů. Tentokrát jsem nehlasovala pro, a byla jsem několikrát jmenovaná panem starostou, že já jediná budu pobírat odměnu. Cituji z Diskusního fóra ze dne : Jediným, kdo bude pobírat odměnu za členství ve výboru ve výši přes Kč za rok je Karla Egidová. Tři zastupitelé z Klidného města se odměn vzdali na ustavující schůzi a odměny pro další členy - nezastupitele nebyly předmětem hlasování. Budu požadovat od ODS omluvu za šíření nepravdivých informací a hlouposti :-). V.Kořen. Stačí se ale podívat na příchozí platby a zjistíte, že to není pravda. Nechci a ani mě nezajímá, kdo platí nebo neplatí, ale určitě nejsem jediná, kdo peníze za předsednictví nebo členství ve výboru pobírá (tento údaj je platný k ). Prosím neberte tento článek jako útok na někoho, ale spíš jako obranu proti výše uvedenému citátu z Diskusního fóra. A ještě na závěr jedno zamyšlení. V roce 2010 jsem hlasovala pro vzdání se odměn zastupitelů, a proto jsem považovala za normální, že i když jsem jako uvolněná místostarostka žádnou odměnu zastupitele nedostávala, tak jsem na rozdíl od pana starosty peníze v odpovídající částce na účet města posílala. Hlasovat pro to, aby se ostatní vzdali svých peněz a já nic neplatila, není zrovna to, za co bych se nestyděla. Karla Egidová zastupitelka města za ODS STRANA 6 Kraj nehospodaří řádně se svým MajetKeM Zbytný majetek StČ kraje komentuje krajský zastupitel za ODS ing. Jan Skopeček. Plus pozvánka na setkání s podnikateli a živnostníky na téma daní, elektronické evidence tržeb. Foto: Rudolf Flachs 1

2 Inovace s.r.o. Kdo řídí Říčany Neustále se ptát, co by si lidé přáli, je určitě forma projevení zájmu. Starost o druhé je pěkná a vždy potěší. A je-li starost doplněná následnými činy, není pochyb o upřímné touze konat dobro. Radnice teď přichází s novým projektem Řídím Říčany, kterým se bude ptát občanů, co by si přáli. Z oficiálních zdrojů (tedy vlastně z Kurýra, protože propagovaný web v době psaní tohoto článku /4. května/ ještě nefungoval) se dozvídáme jen samé úžasné věci o tomto systému. Pojďme se tedy podívat na pár argumentů proti. Volební reforma Projekt miliardáře Karla Janečka se poprvé objevil v souvislosti s reformou volebního systému v ČR, kterou chtěl Janeček napravit českou politiku pomocí pozitivních a negativních hlasů. Jeho představou bylo, že politiku zbaví, jak on sám říká, zlojedů a volby vyhrají jen čestné a spolehlivé osoby. Systém byl jako takový dost nepřipravený, protiústavní a v ČR téměř neaplikovatelný. A hlavně v udělování negativních a pozitivních hlasů v sobě skrývá několik problémů: - Vyhrají lidé s lepší reklamou, kteří dokáží umlčet své kritiky peníze a moc nad médii bude tedy důležitější, než osobní kredit jednotlivců, - Tam, kde se střetnou podobně silné osobnosti, vyhraje šeď, protože každá osobnost vyvolává kromě kladných i negativní emoce silní se tak vybijí a zbude nekonfliktní střed bez názoru a vize, - Byť chce volební systém postavit něco pozitivního, jeho největší inovací je negativní hlasování svět je stavěn do černo- -bílého vidění od samého prvopočátku, - Udělování negativních hlasů samo sebou nese negaci kromě pozitivní kampaně se povede i tvrdá, často nečestná, negativní kampaň. Demokracie 21 na komunální úrovni Nemohu se tedy zbavit dojmu, že po totálním neúspěchu snahy o volební reformu na parlamentní úrovni (a to i navzdory přítomnosti nových a neokoukaných protikorupčních stran), je současné přenesení systému na obecní úroveň jen zástupným experimentem. A zde jsou argumenty, nad kterými bychom se měli zamyslet, než budeme sdílet nadšení vedení města: - Systém D21 prý využívá New York a Říčany Budu rád, když Říčany nabydou takového významu. Faktem ale je, že Říčany jsou sice prvním městem, ale zatím jediným. A New York? O tom nejsou žádné informace, dokonce ani oficiální web města New York výraz Democracy 2.1 nezná. Celá propagace je založená na smíšení projektů participatory budgeting participativní rozpočtování fungujících po světě dlouhá léta a nového experimentu D21, - Cílem je prý zrychlení a zefektivnění rozhodovacích procesů to není pravda, proces se naopak prodlužuje, protože zvolení politici se opakovaně ptají občanů a pak stejně musí sami rozhodnout podle zákona o obcích, - Systém více hlasů včetně negativních neochrání minoritní, ale stejně potřebné, projekty, - Podle informací v Kurýru mohou hlasovat i lidé, kteří nemají trvalé bydliště v Říčanech. Proč město vynakládá prostředky na kampaň Nejlepší je to natrvalo, když pak nechá rozhodovat i přespolní? - Jak je ošetřena ochrana osobních údajů občanů? Systém provozuje společnost s ručením omezeným Demokracie 2.1 vzniklá , která na svém webu má jako jediný kontakt uvedený jeden . Tato organizace bude mít přístup k osobním datům občanů Říčan, která jsou nutná pro registraci k hlasování? Co všechno se s citlivými daty bude dít? - Jak bude město dlouhodobě strategicky plánovat, když bude své rozhodování chtít podřídit aktuálním výsledkům anket? Jak bude postaven rozpočet města, když politici nebudou předem znát výsledky budoucí ankety? - Kolik budou stát kampaně, které nutně musí ke každému rozhodování být? Mám-li rozhodnout, jestli novou cyklostezku nebo opravit chodník či postavit dětské hřiště, musím se rozhodnout na základě dostatku informací. Povede město kampaň za všechny varianty, nebo se občané budou muset rozdělit na cyklisty, chodce a rodiče dětí? - A kolik bude vůbec celý systém stát? Včetně času úředníků na jeho propagaci, zavedení a vyhodnocování? Politik musí hlavně konat Nechápejte mě špatně, politik musí být v úzkém kontaktu s občany, musí znát jejich názory. Koneckonců komunální politik je soused občanům svého města. Politik musí ale zároveň umět rozhodnout se vší odpovědností, a to na základě mandátu, který dostal ve volbách. Není to poprvé, co se Říčany ptají svých občanů, jaké vidí problémy a co jsou jejich priority v rozvoji města. V minulých letech město opakovaně pořádalo anketu Deset problémů města Říčany. Občané se mohli vyjádřit, co by chtěli ve městě změnit. Výsledek? První dvě největší priority občanů dle ankety oživení Masarykova náměstí a dobudování parkování u nádraží, a to včetně jeho severní strany pod Ruskou ulicí jsou zatím prakticky nedotčené. Vracím se tedy na začátek. Neustále se ptát je projevením zájmu. Ale kromě toho ptaní je třeba také myslet na realizaci přání. Jiří Kozák Ředitel CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie Již v březnu tohoto roku oznámilo vedení města prostřednictvím tiskové zprávy úmysl zapojit se do projektu Demokracie 2.1, za kterým stojí Karel Janeček. Protože na základě informací uveřejněných v aktuálním Kurýru lze dovodit, že aplikace tohoto systému se v Říčanech posunula do realizační fáze, podívejme se na záměr nazvaný Řídím Říčany i z pohledu, který v Kurýru určitě nenajdeme. Předem upozorňuji, že ponechávám zcela stranou diskuzi nad samotným principem systému Demokracie 2.1 (D21), jakožto i nad aktuálně platným volebním systémem v ČR. Odborný komentář k tomuto konceptu rád přenechám povolanějším. Zapojení občanů do rozhodování má své ale Projekt Řídím Říčany je ve zkratce testování konceptu D21 zapojením občanů do rozhodování města. Prakticky to znamená, že vedení města vypíše hlasování (podle radního Vladimíra Polánského to bude přibližně 10krát za rok), občané si zvolí a rada města, příp. zastupitelstvo, pak mohou toto hlasování vzít v potaz rozhodnutí rady či zastupitelstva je nutné, protože aktuálně platné zákony neumožňují tento akt přenést na občany. Až potud nic zásadního, řeknete si. Ale Zásadní vykřičník lehce doplněný obřím otazníkem vás uhodí do čela, pokud se podíváte, k čemu se budou občané v rámci projektu vyjadřovat. Jako první je v Kurýru uvedeno hlasování o filmovém festivalu a koncertu. V pořádku. Evidentně je již rozhodnuto, že podobná akce se uskuteční a je zcela legitimní se občanů zeptat, jaké filmy chtějí vidět, jaké kapely slyšet atd. Když už to budou poslouchat. A v této oblasti by také využití projektu D21 mělo končit hlasování o největších problémech města, zda osadit záhon na náměstí petúniemi či tulipány, nebo zda zvítězí architektonický návrh na vzorový autobusový přístřešek od architekta A nebo B. Prostě všude tam, kde je již o realizaci rozhodnuto a řeší se detaily spíše pocitového charakteru. V čem spatřuji naprosto zásadní problém, je jakékoliv spolurozhodování o investicích města, které je nám slibováno jako další krok po filmovém festivalu. Proč? Představte si situaci, že město vyčlení třeba 4 miliony na opravy chodníků. Protože však určená částka ani náhodou nestačí na uvedení všech chodníků do přijatelného stavu, je třeba stanovit priority. To lze udělat v zásadě dvěma způsoby. Buď se spolehnout na nějaké čistě technické zhodnocení stavu a využívanosti chodníků, což ale nemusí odpovídat záměru vedení či jeho voličů. Proto nastupuje možnost druhá, tj. využít technických podkladů a rozhodnout politicky na základě důvěry vložené voličem se všemi potencionálními důsledky, zejména odpovědností za toto rozhodnutí. Přenášením rozhodování o rozpočtu města se (ne)politik zbavuje odpovědnosti Co když ale politikem být nechcete? Hurá, je tu D21. Rozhodování o prioritách přesuneme na občany. Má to hned několik výhod. Zaprvé je to nesmírně úžasný (a přitom zcela falešný) pocit, že občan něco řídí. Stejně bude jen vybírat mezi variantami, které mu budou předloženy. Zadruhé je to maximalizace voličské podpory zvítězí projekt s nejvíce hlasy a vy jeho realizací získáte maximální voličskou podporu. To je plus zejména v okamžiku, kdy je vám jedno, kdo vás volí. A za třetí je to totální zbavení se jakékoliv odpovědnosti za rozhodování. Že jste někomu neopravili chodník, který už dva roky slibujete? To přece nebude vaše chyba občané si to rozhodli. A jak by to vypadalo v praxi třeba právě s těmi chodníky? Do hlasování se zcela transparentně zapíší všechny chodníky, o jejichž opravu v posledním roce až dvou někdo usiloval a doplní se několik z vlastních preferencí. Je jasné, že, nehledě na použitý volební systém, vyhraje ten chodník, jehož oprava osloví nejvíce lidí. Prakticky to bude znamenat opravy v okolí centra, škol, obchodních tříd a maximalizaci popularity u největšího možného počtu voličů. Okrajové části města nebo řídce osídlené lokality? Zapomeňte, investice skončily, nemáte perspektivní voličskou základnu. A že taky patříte pod město? Bohužel, to rozhodli svobodně a demokraticky sami občané Zásadní problém aplikace přímé demokracie je její absolutní populismus. Máte-li spravovat veřejné statky, nelze vždy dělat jen ta nejpopulárnější rozhodnutí. Občas je nutné opravit chodník či silnici na kraji obce, přispět na činnost méně početné sportovní organizace nebo zvýšit daně. Proto si volíme své zástupce, kteří nám vždy před volbami předkládají svoji vizi směřování města. Na základě této vize jim pak svěřujeme správu města s tím, že k její realizaci udělají vše potřebné, třeba včetně dílčích kroků, které se nám tak úplně líbit nemusí. No a na konci volebního období zhodnotíme, jak se jim svěřený úkol vydařil a adekvátně je za to odměníme svou případnou další přízní. Kam s ním? Pokud budou pověření správci města své rozhodování a svou odpovědnost přenášet zpět na občany, je nutné si položit otázku, proč jsem je vlastně volil a proč tam jsou, když tu nejtěžší práci, rozhodování, mám dělat za ně? Já tak činím teď. K vaší úvaze nechávám, zda se budete ptát taky. Marián Svetlík člen MS ODS Říčany 2 3

3 Investiční akce v Říčanech Vysoké tempo oprav a investic do infrastruktury nepolevilo ani po podzimních komunálních volbách. Množství projektů, které byly připraveny v předešlém období, probíhají i v dnešních dnech a další se připravují. Velmi tomu napomáhá čerpání prostředků z ROP Střední Čechy, který však bohužel v tomto roce končí a nových projektů se z tohoto programu již nedočkáme. Odbahnění Marvánku a Mlýnského rybníka Nově z něj Město získalo v tomto roce prostředky na rekonstrukci Olivovy ulici a volnočasový areál v Pacově. Projekt sportoviště u ZŠ U lesa bohužel nebyl zpracován tak, aby získal potřebných 130 bodů, a tak se ho přidělení dotace netýká. Dále telegraficky uvádíme nejzajímavější projekty. Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel Přestože se odbahňuje jaksi odprostředka a zejména Marvánek má plnit více funkcí na poměrně malé ploše je dobře, že se tak děje. Nyní zde probíhají práce na břehovém opevnění. Je s podivem, že o bahno z rybníků údajně není velký zájem, byť se jedná o materiál, který až na cca 20 % objemu z Mlýnského rybníku by polím spíše pomohlo. Odvoz bahna z Mlýnského rybníku by měl být zahájen koncem května, nyní probíhá odvodňování v rybníce. Předpoklad dokončení v tomto roce. MŠ Zahrádka Tuto investiční akci se podařilo podpořit nejen vyhlášením dotace na ROP Střední Čechy, ale i doporučením již jinde zrealizovaného projektu. Tím se urychlila příprava a byla šance uspět se žádostí. Je třeba poznamenat, že výběr dodavatele s nejnizší cenou u firmy bez dlouhé historie, nízkého základního jmění a bez řádného ověření jeho referencí byl rizikem, které bohužel vyústilo k ukončení smlouvy během výstavby. Školka je nyní dokončována jiným dodavatelem a věříme, že si své problémy již vybrala. Alespoň se oproti původnímu projektu podařilo dojednat drobné změny ve vztahu k původnímu projektu např. barevností fasády, atd. STACIONÁŘ OLGA vo o t ho Gratulujeme k dokončení stacionáře Olga i zde bohužel vybrána firma bez minulosti (která dělala i MŠ Zahrádka) a asi i bez budoucnosti. Slavnostní ukončení Olivova ul. 2. etapa Přestože smluvní termín realizace díla byl velmi volný a práce probíhaly s různými pauzami byl termín prodloužen o měsíc. Kdyby dodavatel neukázal svoji sílu a možnost rychlosti provádění prací v druhé půlce května,ani tento posun by nestačil. Ještě jedna poznámka velkým nedostatkem je absence zpomalovacích prvků přičemž zamýšlené radary se město chystá osadit až od ledna Doufejme, že se do té doby nikomu na nové silnici nic nestane. Stoka A Sportovní areál Pacov Akce je plně hrazena z prostředků města a rozložena do delšího období realizace. Odlehčovací komory byly zrekonstruovány již dříve, nyní probíhá výstavba kapacitnější stoky. V současné době byl dokončen podchod pod Říčanskou, je nutné dobudovat řad a především dešťové nádrže,které slouží k zachycení prvotních dešťových průtoků v jednotné kanalizaci. Mezi akce, pro které se na poslední chvíli díky opatřením na ROP Střední Čechy podařilo získat prostředky patří volnočasový areál v Pacově za bezmála 17 mil. Kč, dotace činí cca 13 mil. Kč. Stejně jako ostatní akce financované z ROPu musí být realizace ukončena letos na podzim. Propojka u galerie Kotelna Revitalizace Říčanky Lokalita Na Vysoké Další z řady projektů na Říčance, který je souborem opatření ze studie zpracované v roce Investorem je Povodí Vltavy. o ov t ho 4 se á l dě e n Venkovní sportoviště v zš u lesa Bohužel se nedostalo na venkovní sportoviště v ZŠ U lesa, nutno urychleně řešit a to třeba i etapovitě! Stejně jako další projekty v čele s novou školou. Obecně by bylo vhodné sportoviště koncipovat jako celoroční, s možností rozšíření na období mimo sezónu,ale je vůle? V Radě se nám to v uplynulém období nepodařilo prosadit osvětlení, ukotvení pro přetlakovou halu apod. Či alespoň postupnou výstavbu sportoviště, aby plocha kolem školy nebyla jen na sekání trávy. 5

4 Kraj nehospodaří řádně se svým MajetKeM Středočeský kraj disponuje velkým objemem zbytného majetku, se kterým si není dlouhodobě schopen poradit. Tato situace trvá přesto, že vedle radního z KSČM přímo odpovědného za majetek kraje platí středočeští daňoví poplatníci i uvolněného (placeného) předsedu majetkové komise. Majetkové komisi předsedá dokonce v pořadí již druhý ex-hejtman z ČSSD. Bylo by proto logické očekávat, že se v této oblasti bude kraj posunovat o to více a rychleji kupředu. Žádný pozitivní posun ale vidět není. Neschopnost současné krajské koalice ČSSD a KSČM vypořádat se s majetkem, který kraj nevyužívá a nepotřebuje ho pro plnění svých funkcí, dopadá a zatěžuje provozními výdaji rozpočet Středočeského kraje. Vedle toho dochází i ke ztrátě hodnoty majetku, který není využíván a je v něm realizována jen základní údržba. Nejpalčivější je problém u minimálně čtyřicítky! nemovitostí, o kterých je už dnes jasno, že je kraj v budoucnu nijak nevyužije. Jde např. o bývalé, dnes nevyužívané, rekreační areály, byty, apod. Občas se takový majetek nachází dokonce mimo území Středočeského kraje. Neřešení problému nepotřebného majetku vyplývá z nejednotnosti názoru vedení kraje na to, jak rychle a s jakým majetkem se rozloučit. Komunisté dokonce koketovali s myšlenkou využít rekreační areály na pobyty pro chudé rodiny. To je na první pohled sociálně velmi citlivé, ale vzhledem ke stavu objektů, finanční náročnosti na jejich znovuuvedení do provozu a organizaci takových pobytů, jde o naprosto nerealistické a utopické úvahy. Kraj tak v otázce zbytného majetku dlouhodobě přešlapuje na místě, což je ten nejhorší možný stav. Středočeské daňové poplatníky to stojí nemalé peníze. Nejde PoZvánKa na setkání s PodnIKatelI a ŽIvnostníKy TÉMATA DISKUSE: elektronická evidence tržeb daňový systém ani tak o potencionální příjem z prodeje zbytného majetku. To krajský rozpočet těžce zkoušený roky neodpovědného hospodaření sociálních demokratů a komunistů určitě nezachrání. Jde ale o to, že kraj vynakládá zbytečné peníze na údržbu majetku, který pravděpodobně nikdy nevyužije a jehož hodnota navíc v čase klesá. Problém je o to závažnější, že se finančních prostředků nedostává ani na majetek, který kraj potřebuje a potřebovat bude, jako jsou například podfinancované střední školy. Při schvalování rozpočtu na tento rok jsme Radu kraje kritizovali za pokles prostředků na správu majetku Středočeského kraje. Abych byl objektivní, musím dodat, že alespoň nevyčerpané prostředky kraje z minulého roku se částečně do škol investují. Přesto je těžko odůvodnitelné a zcela iracionální, že ČSSD a KSČM nemají dostatečné finanční prostředky na potřebný majetek a vedle toho váhají s majetkem, který nikdy Středočeský kraj nevyužije. Není možné se přitom vymlouvat na nezájem potenciálních kupců, protože kraj nedělá nic proto, aby veřejnost o existenci majetku určeného k prodeji informoval. V řadě deníků můžeme vidět nákladnou inzerci Středočeského kraje, kde jsou ale většinou jen fotky hejtmana a radních, jak stříhají pásky u nových investic. Je to možná dobrá PR za peníze daňových poplatníků, ale alespoň část inzertní plochy by šla lépe využít na informování potencionálních kupců, že Středočeský kraj s nějakým majetkem vůbec disponuje a snaží se ho prodat. Ing. Jan Skopeček ekonom, zastupitel Stč. kraje (ODS) PavIlon v 18 hodin využití Zbytného MajetKu středočeského Kraje BULDOG občasník ODS Říčany a okolí 2/2015, ročník VII., vychází květen 2015, Náklad: 5600 kusů, Povolení: MK ČR E Vydavatel: Místní sdružení ODS, Foersterova 1137, Říčany u Prahy, , IČO: ZDARMA. Internet: Facebook: Krátce Z dopravy Rooseveltova zahajuje! I přes problémy s přípravou výběrového řízení můžeme říct začínáme. Ano, říkám začínáme - Hlavní příjezdová komunikace do centra města se konečně dočká nového povrchu. V květnu byl vybrán zhotovitel na dodávku rekonstrukce Rooseveltovy ulice. Předpoklad zahájení prací je v červnu. Celková rekonstrukce proběhne během léta a podzimu letošního roku. Příprava výstavby obchvatu Prahy Příprava stavby 511 mezi D1 a Běchovicemi pokračuje za všeobecné podpory ŘSD, Kraje i Prahy. Probíhají pravidelné informační schůzky všech stran i jednání s jednotlivými dotčenými obcemi, především pak Běchovicemi, kde v dubnu proběhlo i setkání s občany. V současné době probíhá vypořádání připomínek v rámci územního řízení. Regionální varianta obchvatu Prahy nemá ničí podporu, jak jdou fámy po Říčansku! Jedinou přípustnou variantou je dlouhodobě stabilizovaná trasa na které panuje shoda! Pokud chcete zažít pocit z jízdy po této části obchvatu jak je naprojektován, podívejte se na digitální zpracování na https://www.youtube.com/watch?v=n- HXCxsjfDGM Na stránky se dostanete též přes odkaz na facebooku https:// Příprava D3 pokračuje Koncem dubna proběhlo veřejné projednání ZUR pro stabilizaci trasy dálnice D3 ve středočeském kraji a koncem června by měly být na zastupitelstvu Kraje schváleny. Pak by se tedy mělo začít projektovat a nastavit výstavbu do reálných termínů. Jen zdůrazňuji, že napojení je Wellness Vaší pleti předpokládáno u Jesenice,nikoliv u Říčan jak bylo variantním řešením. Oprava mostku na Kutnohorské letos zahájí Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic, Závodu Praha bude letos zahájena oprava mostku mezi Říčany a křižovatkou Vojkov přípravnými pracemi. Samotná oprava proběhne v roce Stejně tak by měly proběhnout lokální opravy propadlé vozovky na Černokostelecké. Tichý asfalt byl položen na stávající podkladní vrstvy bez revize či kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev. Vodorovné dopravní značení by mělo být provedeno po těchto opravách. Snížení dopravy v obcích vyřeší obchvaty Na odboru dopravy Středočeského kraje bylo projednáno zadání revize studie na řešení dopravy na Říčansku, která má posoudit vyvedení dopravy mimo obce. Jedná se především o silnici 107 z Mnichovic k Praze v trase tzv. Solné stezky s důrazem na jižní obchvat Říčan, který odvede dopravu z jeho centra. Druhou trasou je propojení silnice č.2 Kutnohorské s D1 kolem Tehova, Světic a Všechrom. příprava investičních záměrů na odbahnění rybníků nad Marvánkem (Srnčí a Rozpakov) příprava investičního záměru na opravu mostu 5. května, který je na hranici havarijního stavu započetí rekonstrukce Rooseveltovy ulice odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku dokončení stacionáře Olga revitalizace Říčanského potoka v lokalitě Na Vysoké rekonstrukce sportovní haly tomáš Kořán novým Předsedou ov Kuří Dne proběhla veřejná volební schůze Osadního výboru Kuří, na které došlo k volbě nových členů výboru na další 4-leté období. Nejprve byl velmi těsnou většinou hlasů (22 proti 21) zvolen počet 7 členů budoucího výboru na rozdíl od minulého období, kdy byl OV devítimístný a poté již probíhala samotná volba členů. Maximálním možným počtem 44 hlasů byl na prvním místě zvolen místopředseda říčanského sdružení ODS Ing. Tomáš Kořán, který byl také novými členy výboru navržen do funkce předsedy OV. Tuto volbu pak také potvrdilo zastupitelstvo Města na svém březnovém jednání. Novému předsedovi OV Kuří přejeme mnoho štěstí, pevné nervy a nezbytný nadhled při správě věcí veřejných i prosazování zájmů obce Kuří. laxní přístup k problematice odkoupení výpravní budovy tempo přípravy a realizace přechodu U Disku Řídím Říčany způsob odměňování práce ve výborech a komisích města otevření 2. etapy Olivovy ulice bez zpomalovacích prvků neschopnost se jednoznačně postavit k problematice výstavby Magic Hill a nést za své rozhodnutí odpovědnost neřešeni sportovište v areálu ZŠ U lesa Přijďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat v novém kosmetickém salonu v Říčanech. Dopřejte si luxusní ošetření unikátní, moderní a profesionální českou kosmetikou Nobilis Tilia. To vše v bio kvalitě, s mezinárodní certifikací a s prokázaným zdravotním a kosmetickým efetkem na pleť. Nabízíme Wellness balíček - interaktivní diagnostika pleti Anti age balíček - intenzivní regenarce Teen age balíček - pro dospívající Balanční balíček - chemický peeling To vše vylepšeno tzv. Biofází - enzymatickou regenerací. Bližší informace a objednání na telefonním čísle Využijte uvítací slevu 20 % při zakoupení Anti age balíčku při předložení tohoto čísla Buldoga. Sleva platí do inzerce

5 Zveme Vás na zábavné odpoledne pro děti, rodiče a milovníky psů spojené se soutěží ŘÍČANSKÝ HAFAN neděle 14. června 2015 (Říčany Marvánek) Program: Prezentace účastníků Vyhodnocení výtvarné soutěže Představení členů poroty Ukázky výcviku psů, soutěž psů Vyhodnocení, soutěže psů předání cen Ukončení akce Soutěže se mohou zúčastnit všichni psi v doprovodu osoby starší 15 let, jejichž majitelé vezmou s sebou potvrzení o očkování svého čtyřnohého miláčka, vodítko a náhubek pro psa. Akce se koná pod záštitou záštitou krajského zastupitele Miloslava Šmolíka

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 2 Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Město Petřvald Sídlo zadavatele: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald IČ zadavatele: 00297593 DIČ zadavatele: CZ00297593 Pověřená osoba: Název: Coworking Centrum

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vítáme Vás. Budoucnost sportu v Litoměřicích Diskuzní setkání 3.12. 2013 Dům kultury Litoměřice

Vítáme Vás. Budoucnost sportu v Litoměřicích Diskuzní setkání 3.12. 2013 Dům kultury Litoměřice Vítáme Vás Budoucnost sportu v Litoměřicích Diskuzní setkání 3.12. 2013 Dům kultury Litoměřice Program ÚVOD 17:00-17:35 Zahájení Výchozí stav - možnosti podpory sportu (a volnočasových aktivit) ve městech

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Vypracována PD, probíhá stavební řízení. vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická), požádat o SP

Vypracována PD, probíhá stavební řízení. vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická), požádat o SP číslo akce Odvětví, jejichž realizace byla zahájena Rozpočet na rok 2015 1 ČOV ební úpravy v Čistírně odp.vod 38 600 000 V roce 2015 realizovány rozvody a dmychadla. Bude zařazeno na program jednání a

Více

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 Vážení spoluobčané, Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž zvolíte nové

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 17. Valná hromada Sdružení pro

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S.

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Garant komise: Bc. Bárta, 2. místostarosta města Žďáru n. S. Předseda komise: Ing. Sláma Omluveni: Mgr. Šikula, Mgr.

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr.

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr. Obsah: 1) Úvod 2) Předané materiály 3) Vyhodnocení a) obecné poznatky b) rozdělení příjmů a výdajů c) rozdíl příjmů a výdajů 4) Závěr 1) Úvod Stanovy MFK Havířov v písmeně D bodu 19 ukládají revizní komisi

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 8. 1. 2013 ve Voděrádkách v elektronické podobě dle PU 06/11 a PU 07/11

z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 8. 1. 2013 ve Voděrádkách v elektronické podobě dle PU 06/11 a PU 07/11 1 Zápis č. 1/2013 z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 8. 1. 2013 ve Voděrádkách v elektronické podobě dle PU 06/11 a PU 07/11 Přítomno: Omluveni: 5 členů osadního výboru

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC Školství NÁZEV AKCE ČÁSTKA v tis. Kč PRIORITA POPIS AKCE období. Budova je ve špatném rekonstrukce budovy MŠ Montessori /Štefcova II/

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zápis č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Zápis č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015 konaného dne 22. 10. 2015 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny:

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: Problémy, které má změna řešit Postavení oddílů s právní subjektivitou Nové typy členství Poslání zaměření a hodnoty Propojenost poslání a vize s cíli a

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Frýdku-Místku: Stop výstavbě nákupního

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Nové názvy ulic - 03/2014. Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Lubor Franců, odbor hlavního

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Petra Birnbaumová Název bodu:

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Správný postup při zateplování (pomůcka pro drobné investory)

Správný postup při zateplování (pomůcka pro drobné investory) Sdružení EPS ČR Správný postup při zateplování (pomůcka pro drobné investory) Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda sdružení Správný postup Energetický audit Projektová dokumentace ETICS Výběr dodavatele vnějšího

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 20. března 2015 v Kongresovém

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č.12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín ze dne 25.11.2014 konaného v budově OU od 19,00 hod

Zápis č.12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín ze dne 25.11.2014 konaného v budově OU od 19,00 hod Zápis č.12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín ze dne 25.11.2014 konaného v budově OU od 19,00 hod Přítomni: Starosta Obce : Místostarosta : Zastupitelé : Nepřítomni: Jaroslav Křivanec Dis Adriana

Více