ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy

2 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů a neziskových organizací probíhal od října 2013 do prosince 2013 ve všech 14 krajích České republiky včetně Hlavního města Prahy. Jeho realizátorem byla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Cílem průzkumu bylo zmapovat, zda krajské úřady spolupracují s nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Pokud ke spolupráci dochází, zajímalo AVPO ČR o jakou formu spolupráce se jedná. Část průzkumu byla též věnována názorům krajských úřadů na legislativní úpravu statusu veřejné prospěšnosti a jejich pohledům na zavedení značky spolehlivosti neziskových organizací. Na začátku října 2013 AVPO ČR oslovila jednotlivé hejtmany s žádostí o vyplnění online dotazníku. Po jeho vyhodnocení následoval osobní rozhovor s externí spolupracovnicí AVPO ČR Miladou Šnajdrovou. Cílem osobního rozhovoru vedeného vždy s vybraným zástupcem krajského úřadu, bylo prodiskutovat odpovědi z on-line dotazníku a získat k nim další rozšiřující informace. Výběr osob, s nimiž byly rozhovory vedeny, byl zcela na jednotlivých krajích. Jednalo se o pracovníky z různých odborů: V jednom kraji šlo o vedoucího kanceláře hejtmana, v jednom kraji o vedoucího oddělení metodiky, a taktéž v jednom kraji o vedoucího oddělení strategického rozvoje. V celkem sedmi krajích byl rozhovor veden s koordinátorem pro nestátní neziskové organizace (NNO), včetně radní, která má neziskový sektor ve své gesci. Ve čtyřech krajích se rozhovoru zúčastnili zástupci sociálního odboru. (Rozhodnutí krajů delegovat kompetenci rozhovoru na sociální odbor realizátor průzkumu zcela respektuje, ačkoliv byly tyto rozhovory většinou zúžené, jelikož šlo o pohled pouze jednoho odboru řešícího problematiku NNO v sociálních službách. Dle názoru realizátora průzkumu, nemají odpovědi stoprocentně vypovídací hodnotu za celou šíři neziskového sektoru, za celý kraj jako správní celek, potažmo krajský úřad. Přesto průzkum tyto odpovědi považuje za relevantní, jelikož delegování kompetence vedení rozhovoru bylo plnohodnotným rozhodnutím krajů.) 2. SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NNO 2.1. Podpora NNO Celkem dvanáct krajů (Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Vysočina, Zlínský) nabízí neziskovým organizacím pronájem prostor, většinou zdarma a na konkrétní akce.

3 Osm krajů (Hlavní město Praha, Jihočeský, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Zlínský) nabízí neziskovým organizacím možnost propagace na webu kraje nebo jinými způsoby, například zveřejňováním článků v krajských zpravodajích. Všechny kraje poskytují NNO dotace na jejich aktivity, čtyři kraje poskytují něčím výjimečné (nadstandardní) dotační programy (Hlavní město Praha, Karlovarský, Olomoucký, Vysočina). Pět krajů (Jihomoravský, Královéhradecký, Olomoucký, Plzeňský, Ústecký) organizuje pro NNO semináře na různá témata (legislativa, dotační programy apod). Jen čtyři kraje (Královéhradecký, Olomoucký, Ústecký, Zlínský) nabízejí NNO poradenství nebo zprostředkovávají kontakty na externí poradce. Pouze jeden kraj (Zlínský) provozuje informační webový portál pro NNO Komunikace s NNO Kraje komunikují různými způsoby: Celkem sedm krajů (Hlavní město Praha, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Zlínský) má koordinátora pro NNO, z toho jeden kraj (Olomoucký) má externí poradkyni hejtmana pro NNO. Šest krajů (Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Středočeský, Ústecký) komunikuje prostřednictvím jednotlivých odborů. Dalších šest krajů (Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina) komunikuje také, ale nikoli výhradně, prostřednictvím zastřešující organizace Konkrétní osoba pro komunikaci s NNO Zaměstnanec, který má ve své odpovědnosti komunikaci se všemi NNO, působí v osmi krajích (Hlavní město Praha, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Zlínský). Z toho v pěti krajích (Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Zlínský) jde o odborníka na neziskový sektor. V jednom kraji (Olomoucký) působí navíc i externí poradkyně pro neziskový sektor. Ve čtyřech krajích (Hlavní město Praha, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký) je to referent, který má tuto komunikaci v gesci ke svým dalším povinnostem Smlouva se zastřešující organizací Sedm krajů (Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Vysočina, Zlínský) uvedlo, že má uzavřenou smlouvu s organizací zastřešující NNO v kraji. Z toho čtyři kraje (Jihomoravský, Pardubický, Vysočina, Zlínský) hodnotí spolupráci jako vysoce kvalitní. Dalších sedm krajů (Hlavní město Praha, Jihočeský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský) uvedlo, že nemá uzavřenu žádnou takovou smlouvu.

4 Jeden kraj (Plzeňský) v současné době od smlouvy odstupuje a plánuje tzv. Deklaraci spolupráce, ke které se budou moci připojovat jednotlivé NNO v regionu Finanční podpora zastřešující organizace V roce 2013 podporovalo zastřešující organizaci NNO celkem pět krajů (Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Vysočina), a to v částkách od 300 tisíc do tisíc Kč. Jeden kraj (Olomoucký) podporoval zastřešující organizaci do roku 2012, a to ve výši přibližně tisíc Kč. Zástupci dvou krajů (Olomoucký, Zlínský) uvedly, že namísto dotace jiné organizaci mají v rozpočtu finance na provoz oddělení krajského úřadu, které se NNO věnuje Vliv NNO na rozhodování kraje Šest krajů (Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Pardubický, Hlavní město Praha, Ústecký) uvedlo, že NNO mají významný vliv na rozhodování kraje. Sedm krajů (Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Vysočina, Zlínský) uvedlo, že NNO mají částečný vliv na rozhodování kraje. Pouze jeden kraj (Středočeský) uvedl, že NNO jsou bez vlivu na rozhodování v kraji. Poznámka realizátora: Někteří zástupci krajů posuzovali pouze vliv nestátních sociálních služeb na rozhodování sociálního odboru Pomoc kraje se změnami souvisejícími s NOZ Osm krajů (Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Vysočina, Zlínský) uvedlo, že pomáhá NNO poskytováním poradenství, k čemuž využívají vlastní i externí poradce. Celkem jedenáct krajů (Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Vysočina, Zlínský) uvedlo, že pomáhá organizováním seminářů. Sedm krajů (Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký) uvedlo, že předává NNO kontakty na externí poradce.

5 3. Pořadí krajů podle míry spolupráce Pro účely sestavení žebříčku odrážejícího míru spolupráce krajů a NNO bylo zavedeno neformální ování nejdůležitějších aspektů spolupráce krajů s NNO: kontaktní osoba pro NNO garant pro NNO spolupráce s asociací financování asociace organizování aktivit pro NNO jiná pomoc pro NNO návštěvy akcí NNO pro všechny oblasti 3 radní 3 nadstandardní 3 nad 700 tisíc Kč 3 vše a výjimečná akce 3 prostory, propagace, poradenství 3 hejtman 3 kontaktní osoba 2 běžná tisíc tisíc Kč 2 všechny typy 2 prostory, propagace 2 radní 2 jednotlivé odbory 1 respektují se 1 do 300 tisíc Kč 1 dle potřeby 1 prostory 1 vedoucí odborů 1 Tabulka č.1 Dle výše uvedeného ování byly ohodnoceny všechny zkoumané kraje následovně: pořadí celkem 1 Vysočina Pardubický Zlínský Jihomoravský Olomoucký Plzeňský Liberecký Praha Královéhradecký Jihočeský Moravskoslezský Karlovarský Středočeský Ústecký Tabulka č.2

6 4. Dotace NNO z rozpočtu krajů V době realizace průzkumu byl již známý Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012, jehož zadavatelem byla Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) a který zpracovalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy university. Z rozboru vyplývají údaje o částkách, kterými jednotlivé kraje nestátní neziskové organizace (NNO) podpořily. Tyto údaje, ačkoli jejich zjišťování původně nebylo plánovanou součástí realizovaného průzkumu, také odráží zájem krajů o fungování neziskových organizací. Zároveň je však třeba mít na paměti, že při jejich prostém výčtu nejsou zohledněny některé důležité okolnosti, jako je velikost jednotlivých krajů, počet NNO v jednotlivých krajích nebo velikost krajských rozpočtů. V následující tabulce jsou uvedeny celkové částky podpory NNO v tisících Kč ve všech oblastech činnosti: Tabulka č.3 Graf č.1 5. Přístup krajů ke statusu veřejné prospěšnosti Celkem dvanáct krajů (Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský) uvedlo, že by NNO měly vést podvojné účetnictví. Všech čtrnáct krajů uvedlo, že by NNO měly zveřejňovat výroční zprávu včetně účetní závěrky.

7 Všech čtrnáct krajů rovněž uvedlo, že by NNO měly informovat o své činnosti na svých webových stránkách. Pouze dva kraje (Karlovarský, Liberecký) uvedly, že by NNO měly zveřejňovat příjmy tří nejlépe ohodnocených osob v organizaci. U této podmínky se rozvinula nejširší diskuze. Kraje, které s touto podmínkou nesouhlasí, uváděly například tyto důvody: - NNO by nemusely dostat dotaci, protože částka by se poskytovateli mohla zdát příliš vysoká. - Mohlo by jít o bič na špičkové pracovníky. - U NNO s malým počtem zaměstnanců by zveřejňování mohlo být příliš adresné. - Špatná zkušenost se zveřejňováním platů zaměstnanců veřejné správy. - Důležitý je i odpočet nákladů od těchto odměn. - Odměňování je interní záležitostí organizace, pokud je realizováno v rámci zdravých pravidel. Navíc je ve společnosti velmi negativně vnímáno jakékoli odmítnutí takové údaje zveřejnit. Tři kraje (Moravskoslezský, Ústecký, Zlínský) se po diskuzi a upřesnění důvodů přiklonily k odpovědi spíše ano. Všech čtrnáct krajů souhlasilo, že by NNO měly zveřejňovat strukturu svých zdrojů. Rovněž všech čtrnáct krajů se shodlo, že by NNO měly jasně vymezovat svou hlavní a vedlejší činnost. 6. Přístup krajů ke Značce spolehlivosti neziskových organizací Deset krajů (Hlavní město Praha, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina) by uvítalo značku spolehlivosti. Čtyři kraje (Jihočeský, Karlovarský, Moravskoslezský, Zlínský), které tuto značku nevidí jako potřebnou, uváděly tyto důvody: - Značka by měla zajímat spíše dárce. - Byla by to komplikace pro NNO. - Existuje již příliš institucí, které udělují nejrůznější značky. - Získat značku je příliš zatěžující. Nemít značku neznamená, že NNO není spolehlivá, ale že nemá kapacity na její získání. Objevil se i názor, že by značka spolehlivosti mohla nahradit onen rozporuplný zveřejňování tří nejvyšších odměn (podmínka pro získání statusu veřejné prospěšnosti).

8 Průzkum Spolupráce krajů a neziskových organizací proběhl v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy, který finančně podpořil the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a Olomoucký kraj.

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu.

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Zpráva o stavu poskytování sociálních služeb v České republice v roce 2010 Validační studie. Verze 06

Zpráva o stavu poskytování sociálních služeb v České republice v roce 2010 Validační studie. Verze 06 Zpráva o stavu poskytování sociálních služeb v České republice v roce 2010 Validační studie Verze 06 Datum vypracování: 3. července 2012 Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní aneb od současného postavení a vnímání certifikovaných účetních ke strategickým

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena exkluzivně pro Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH únor 2003 MARKET VISION s.r.o. Sokolská 64,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více