INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou uvedeny zeleně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 05.02.2015 jsou uvedeny zeleně"

Transkript

1 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV , Bartošova 9 tel.: , fax: ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou uvedeny zeleně ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, programy NOVA15 a NOVAJ15 Vážení zákazníci, nové licence programů na vedení účetnictví, daňové evidence a mezd si kdykoliv stáhnete na Internetu. Po instalaci je program ihned dočasně funkční k ostrému provozu. Doklad k úhradě za licenci software 2015 bude všem zaslán v období únor/březen Po provedení úhrady pak bude každému uživateli em sdělen licenční kód k trvalému zprovoznění programu. Pro každý rok je kód nový! Kód lze v programu kdykoliv zadat úmyslně, nebo budete po nějakém čase k jeho zadání vyzváni programem. Bez kódu bude programu po jisté době nefunkční. Kód si lze trvale uložit do programu do poznámkového bloku Alt+N. Pokud není možné provést instalaci programů přes internet, může být za příplatek na požádání vystaveno instalační CD a zasláno na dobírku, nebo vyzvednuto osobně v sídle firmy. Program je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách na adrese v sekci Software odkaz Licenční software, přímý odkaz zde: Odtud si postupně stáhnete všechny programy, které užíváte. Pro každý rok je vydán vždy nový program, v jehož názvu se uvádí rok, pro který je vydán. Licence, soubor s programem a příponou exe, je komplexní program určený k první instalaci obsahující licenční a konfigurační údaje. Licenční soubory programu Nova15.exe, nebo Novaj15.exe uložíte na svůj disk C: k vybalení a instalaci programu. Instalace z Internetu -- dosavadní pracovní postup instalace nebyl změněn - stáhnout licenční soubor programu - soubor s příponou exe na adrese vybrat požadovaný program, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a potvrdit v menu Uložit cíl jako. Soubor uložit, nejlépe přímo na disk C:. Nikdy neukládejte na plochu!! Pokud je u systému Windows 7, nebo 8 ukládání na C: zakázané, vytvořit předem k uložení novou samostatnou složku, např. s názvem C:\EMZET. Do ní stahovaný soubor uložit. - spustit (2x poklepat) a rozbalit na stažený Nova15.exe, nebo C:\NOVAJ15 Novaj15.exe, tzn. vybalit soubory programu k instalaci do PC. Vybalovat/instalovat lze vždy jen jeden program, ne všechny současně - spustit instalaci programu NOVA15, nebo NOVAJ15 do PC poklepáním na vybalený Instal.exe. Po vybalení se tento nachází na disku C:, nebo ve zvolené složce C:\EMZET - na displeji se objeví malé menu, zvolit požadovaný program (PU, JU, MZ) - Instalace odkud - ve velké tabulce potvrdit klávesou Enter nabídku Aktuál - Instalace kam - potvrdit souhlasně klávesou Enter uvedenou cestu, pro DE C:\Novaj15, pro ÚČ C:\Nova15, DOPORUČUJEME program vždy provozovat na systémovém disku C:! V případě zájmu lze pak data uvnitř programu nasměrovat třeba na disk D:, který se v dnešní době běžně používá pro ukládání dat, nebo i jiný disk (po síti apod.) - Instalace potvrdit klávesou Enter - ke konci instalace budete vyzvání k zadání IČ vlastníka licence, u osob které nejsou OSVČ se uvede rodné číslo, pro demoverze platí IČ: o ukončení instalace programu jste informováni krátkou zprávou na obrazovce - pokud bude třeba instalaci opakovat, nebo instalovat další programy, může být při rozbalování staženého licenčního souboru vyžadována odpověď povolující přepis již dříve vybalených instalačních souborů programu, tu vždy souhlasně 1x potvrdit klávesou A All - Vše, viz malý ilustrační obr. vpravo RAR SFX archive. Instalace z CD - podrobné návody na CD ve složce Dokumenty, nebo na Internetu na adrese Spuštění programu-- dosavadní pracovní postup spouštění programů nebyl změněn Ke spouštění programů ve W95 až po XP se použijí ikony modré, nebo červené logo EMZET s malou šipkou v levém spodním rohu - označené Nova15.pif, nebo Novaj15.pif. U Windows 95/98 se při instalaci programu ikony na plochu nainstalují automaticky. U Windows 2000/XP se nové spouštěcí ikony po instalaci programu na plochu přetahují ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U Windows 8, Windows 7 a Vista jen verze Profesional 32bit. NE verze 64bit! Ne verze Home! Pro tyto nové systémy mohou být použity spouštěcí ikony označené w7, nebo (w8). Na plochu se zavádí ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)15 ikona NOVA(J)15w7.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U nových Windows je program vždy provozován jen v okně (NE celá obrazovka) za podpory písma Lucida Console a velikosti písma x 201x

2 (28), které se nastaví ve Vlastnostech spouštěcí ikony programu u právě přidaného zástupce v záložce Písmo. U Windows 7 a 8 64bit - je omezeně provoz možný jen za jistých okolností. Více k popisu najdete v dokumentaci Technické požadavky na PC pro provoz software na našem webu: Veškeré verze Home, dále pak Windows XP 64bit, Vista 64bit, a Windows ME nelze pro provoz programů použít vůbec!!! Program nejde spustit - spuštění programu na PC s integrovanou grafickou kartou U některých PC s tzv. integrovanou grafickou kartou na základní desce nejde program spustit (i notebook), lze potíže snadno vyřešit drobnou úpravou ve Vlastnostech spouštěcí ikony. V záložce Obrazovka se původní Celá obrazovka přepne na Okno. Program se pak vždy spouští v malém okně a následnou kombinací kláves Alt+Enter se zvětší do celé obrazovky k pohodlné práci. Co udělat po instalaci programu při jeho prvním spuštění V tabulce Nastavení Parametrů (Hlavní menu/konfigurace/parametry) - podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok ) Upravit cestu v řádku Data v případě, pokud již byla data pro rok 2015 založena ještě před aktualizací programu. Nápověda jak cestu nastavit se nachází v doposud používaném původním programu v parametrech v okýnku Data 2) Vypnout nebo zapnout českou klávesnici, podle toho, která varianta na vašem PC zajistí správné psaní češtiny v Konfigurace, Parametry, Nastavení parametrů. Zvedení, nebo zrušení znaku X u okýnka Čs. klávesnice. (Znaky pro částečné úhrady jsou: pro < ALT+60, pro > ALT+62, nebo u ů ALT+64. Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 6 a 0 nebo 2 a pak pustíte Alt). 3) Upravit cestu Archív podle tabulky (nápověda viz doposud původní používaný program). Archív slouží pro určení (nasměrování), kam se má nahrávat případná záloha dat. Okýnko nemůže zůstat prázdné. Pro rychlou volbu vyplnění můžete dočasně uvést C:\. Opačné lomítko se vyrobí pomocí kláves ALT+92 (Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 9 a 2 a pak pustíte Alt). Nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc (spadne dolů na lištu) a na této v liště použít pravým tlačítkem funkci Zavřít a následně spustit znovu. Dále při této příležitosti ZDŮRAZŇUJEME nepodceňujte zálohování dat! Nezapomeňte zálohovat po každé práci! Např. každý sudý a lichý den zvlášť (zvlášť se myslí na jiné médium, nebo do jiného místa), a zvlášť/jinam i každý měsíc např. po uzávěrce DPH. Pro účetnictví to představuje 14 ks disket/rok. Diskety se dnes nepoužívají, proto tyto používat nedoporučujeme! Jako náhradu použijte Flash USB, postačí 2 ks USB na mnoho let a pro všechny vedené firmy. Jeden USB, na kterém se založí dvě složky. S pro sudé dny a druhou složku L pro liché dny. Cesta k zálohování pak může vypadat např. takto: E:\S\ - pro sudé dny, E:\L\ - pro liché dny. Písmena se pak navzájem zaměňují podle toho, jaký je právě den. Druhý USB se použije k měsíčnímu zálohování po přiznání DPH a k poslední záloze po ročním daňovém přiznání. Zde bude uvedena cesta k záloze takto: E:\. Písmeno E: je jen příklad! U různých PC může být USB zobrazováno pod různými písmeny. Doporučujeme písmeno zjistit předem v ikoně Tento počítač. USB lze použít jen u OS W2000,XP,Vista, W7! Omezeně u WIN 98. U WIN95, nebo DOS USB použít nelze. POZOR také na tzv. korektní odpojování USB z počítače!! Další způsob zálohování může probíhat na externí pevný disk HDD, nebo na jiný disk někde po síti. Nikdy trvale NEzálohujte na disk C:! Na HDD se založí složka L pro lichý den, a druhá složka S pro sudý den. V každé z nich se založí ještě dalších 12 složek s čísly. 1 pro leden, 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k zálohování pak může vypadat např. takto: E:\L\12\ - pro zálohu lichého dne za prosinec. Zálohovat lze také na CD. Vzhledem k nepraktičnosti a velkému počtu disků, tento způsob nedoporučujeme! V případě pomoci s uvedenou problematikou se s důvěrou obraťte na naše oddělení software k odborné asistenci! 4) Nastavit tiskárny LPT1 a LPT2 podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok Pokud LPT2 nevyužíváte, není nutné tento parametr upravovat 5) Barevně rozlišit starý a nový program na počátku roku se dočasně pracuje se dvěma odlišnými programy dvě ikony. Nastavení barev se provede v Hlavním menu/konfigurace/parametry/barva. (Starý program Nova13, Novaj13 označte jinak než Color 1.) Vyhnete se tak případným potížím, navíc budete mít dokonalý přehled s jakým programem a s jakými daty právě pracujete!!! 6) Nastavit Výchozí zařízení pro tiskový výstup: (volba konkrétního znaku viz nápověda F1). Tímto bude upřednostňovaný uvedený tiskový výstup třeba 1 na tiskárnu LPT1, nebo M tisk přes tiskového manažera do USB, nebo NET tiskáren (nápověda viz doposud původní používaný program) 7) Nastavit Tiskového manažera PCfprint (pokud jej používáte) tak, aby sledoval nové umístění tisků pro rok Tiskový manažer/vlastnosti/přidat/adresář (Složku) nacestovat na C:\NOVA15\TISK-MAN\*.TXT, nebo C:\NOVAJ15\TISK-MAN\*.TXT. Podrobný popis s obrázky jak na to najdete v dokumentaci na našem webu. Pro standardní instalace lze využít i předchystané automatické nastavení, které se spustí v Hlavní menu/servis/obslužné programy/tiskman. 8) Nastavit koeficient DPH v procentech, i když koeficient DPH nepoužíváte v Hlavní menu/konfigurace/adresa a data firmy v okýnku Koef. pro uzávěrku DPH: na hodnotu (100%). Ti co koeficient používají, vědí jak s tímto parametrem naložit. Účetní uzávěrka za rok Pro provedení klasické účetní uzávěrky 2015 se použije program NOVA15. Roční uzávěrka a převod dat DPH z 13. období z roku 2014 do období leden roku 2015 postup od roku 2013 Spustit starý program NOVA(J)14 a stará data roku Spustit Roční uzávěrku, pro převod DPH z období 12 roku 2014 zaznačit volbu na posledním řádku Předřazení saldokontních faktur - DPH. Z následných nabídek lze vždy zvolit jen tu operaci, která je právě požadována. Tyto agendy lze přenést jen jednou! Opakováním se budou opakovat/násobit i přenášené záznamy. 13. období bude přiřazeno do DPH za leden. C:\NOVA14\FIRMA14 C:\NOVA15\FIRMA15 MZDY2015\ Zavedení licenčního kódu-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Kód se zadává později po několika dnech/týdnech po instalaci, po zaplacení software, kdy je kód uživateli zaslán em, zavádí se ve spuštěném programu: Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Licence Kod

3 Souhrnné hlášení DPH, nebo Přenesení daňové povinnosti 92 - dosavadní pracovní postup nebyl změněn Souhrnné hlášení VIES DPH v XML formátu lze hned použít několik metod: - Přes Datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/, např. pro zákazníky, kteří mají DS a nechtějí elektronický podpis. Do té lze vložit SH DPH připravené ve formátu XML připraveného našim programem. Soubor SH-M-1.XML (M-1 / měsíční-leden), je uložen v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA15\Firma14\TEXTY \SH-M-1.XML. Pro kvartální SH DPH bude formát SH-Q-1.XML (Q-1 / kvartál-první). - Přes program FormStudio, nutný el. podpis, údaje se do formuláře doplňují ručně - Přes Daňový portál: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces web ministerstva financí, nutný elektronický podpis, SH DPH lze vyplnit přímo na webových stránkách, nebo jen načíst soubor připravený našim programem SH-M-1.XML. Doporučujeme, výborně provedené, jednoduché, použitelné a praktické! Více informací k této problematice, včetně ilustračních obrázků jak na to, najdete v samostatné dokumentaci na našem webu Souhrnné hlášení DPH elektronicky: Výpis z evidence pro daňové účely podle 92 DPH v XML formátu - elektronický přenos se provádí shodně jako u DPH SH. Sobory XML 92 jsou označeny E-ZQ-1.XML Pfa-přijaté faktury-závazky=odběratel, nebo E-PM-1.XML Vfa-vydané faktury- Pohledávky=Dodavatel a jsou uloženy v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA15\Firma14\TEXTY\E- ZQ-1.XML (Evidence přenesené povinnosti DPH Odběratel-Kvartální-1.kvartál) K této problematice je vydána samostatná dokumentace 92 zákona DPH Výpis evidence pro daňové účely elektronické zpracování včetně ilustračních obrázků na našich webových stránkách 92 DPH - Výpis evidence elektronicky: DPH elektronicky - od roku xml soubory DPH z programu stačí jen vložit do Datové schránky a odeslat. Soubor DPH-M- 1.XML (M-1 / měsíční-leden), je uložen v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA15\Firma14\TEXTY \DPH-M-1.XML. Pro kvartální DPH bude formát DPH-Q-1.XML (Q-1 / kvartál-první). Při sestavování v programu Nova(J)14 se: - V doplňkových údajích zavede oddělení jména pomocí lomítek viz. ilustrační obrázky. - Nezapomeňte určit Hlavní činnost a u zástupce zvolit správný Kód vždy pomocí nápovědy klávesou F1. - Dodatečné přiznání výjimečně doporučujeme nejprve načíst např. do EPO a doplnit o důvody. Následně nechat EPEM sestavit nový doplněný xml pro odeslání na FU. - Odeslání přes Datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/, např. pro zákazníky, kteří mají DS a nechtějí elektronický podpis. Vkládá se DPH ve formátu XML připraveného našim programem. - Odeslání přes program FormStudio, nutný el. podpis, údaje se do formuláře doplňují ručně. - Zpracování přes Daňový portál - nejvýhodnější: web ministerstva financí, Doplňkové údaje pro formuláře DPH - PO Právnická osoba + PO zástupce - lomítka u vztahu k.. Eva/Maková Doplňkové údaje pro formuláře DPH -FO Fyzická os. + FO i zást. - pozor na lomítka u jména nutný elektronický podpis, DPH lze jen načíst soubor připravený našim programem DPH-M-1.XML, nebo vyplnit přímo do formuláře na webových stránkách. Doporučujeme, výborně provedené, jednoduché, použitelné a praktické! Výhodou je kontrola před odesláním. Adresa: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Uvedené postupy pro DPH jsou podobné s již dříve používaným Souhrnným hlášením a 92. Jak zrušit nepotřebné instalační soubory programu z disku C:-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Po nainstalování programu, jeho spuštění a ověření, že je vše v pořádku, se instalační soubory z disku C: zruší ve spuštěném programu přes funkci Obslužné programy. Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Instal Delete.

4 ZMĚNY 2015 U PROGRAMŮ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - účetní uzávěrky pro rok 2015 u programu Účetnictví - tisk přílohy k účetní uzávěrce pro FU do souboru - k tisku přes Tiskového manažera (Do souboru) a tvorba formátu pdf pro el. odesílání - řádek 41 u DPH do xml - opravena možnost i záporné hodnoty - třetí sazba DPH 10% v modulu Závazky a pohledávky - řešen zápis těchto dokladů do evidencí včetně dalších návazností - sazba 10% DPH v Kontace/číselník kódů DPH - možno použít automatickou transformaci řádků pomocí funkce Transformace DPH v Obslužných programech. POPZOR ale na individuální nastavení účtů. Pokud je nutná ruční úprava tohoto číselníku, nové řádky se sníženou sazbou 10% se doplní pomocí klávesy F4 a v prvním sloupci Kód je číslo doplněno písmenem a. POPZOR popis ve sloupci Popis úč.případu k sazbě DPH 10% musí vždy vypadat takto: snížená 10% (10% bez mezer!!!) V této souvislosti bude vhodné upravit i účetní osnovu. Příklad kontace lze nalézt ve vzorové účetní osnově Členění těchto účtů je samozřejmě opět individuální. - vystavování dokladů s třetí sazbou 10% DPH v modulu Odbyt není řešeno. - aktualizace programu budou probíhat standardně, stejně jako doposud, tzn. pomocí aktualizačního souboru pu15.arj a ju15.arj. Kontace DPH, doplnění pro r. 2015

5 MZDY 2015 Měsíční Konečná uzávěrka mezd za prosinec 2014 se provede novým programem Mzdy2015 Pokud již měsíční - konečná uzávěrka proběhla jinak, starým programem 2014, pro tentokrát nevadí, pokračujte standardně dále dle instruktáže Vážení zákazníci, od roku 2010 jsou nové licence programů na vedení účetnictví, daňové evidence a mezd kdykoliv ke stažení na Internetu. Do PC si je kdykoliv stáhne a nainstaluje každý uživatel sám. Po instalaci je program ihned dočasně funkční k ostrému provozu. Doklad k úhradě za licenci software 2015 bude všem zaslán v období únor Po provedení úhrady pak bude každému uživateli em sdělen licenční kód k trvalému zprovoznění programu. Pro každý rok je kód nový! Kód lze v programu kdykoliv zadat úmyslně, nebo budete po nějakém čase k jeho zadání vyzváni programem. Bez kódu bude programu po jisté době nefunkční. Kód si lze trvale uložit do programu do poznámkového bloku Alt+N. Pokud není možné provést instalaci programů přes internet, může být za příplatek na požádání vystaveno instalační CD a zasláno na dobírku, nebo vyzvednuto osobně v sídle firmy. Program je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách na adrese v sekci Software odkaz Licenční software, přímý odkaz zde: Odtud si postupně stáhnete všechny programy, které užíváte. Pro každý rok je vydán vždy nový program, v jehož názvu se uvádí rok, pro který je vydán. Licence, soubor s programem a příponou exe, je komplexní program určený k první instalaci obsahující licenční a konfigurační údaje. Licenční soubory programu Mzdy2015.exe uložíte na svůj disk C: k vybalení a instalaci programu. Instalace programu Mzdy z Internetu-- dosavadní pracovní postup instalace nebyl změněn - stáhnout licenční soubor programu - soubor s příponou exe na adrese vybrat požadovaný program, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a potvrdit v menu Uložit cíl jako. Soubor uložit, nejlépe přímo na disk C:. Nikdy neukládejte na plochu!! Pokud je u systému Windows 7 ukládání na C: zakázané, vytvořit předem k uložení novou samostatnou složku, např. s názvem C:\EMZET. Do ní stahovaný soubor uložit. - spustit (2x poklepat) a rozbalit na stažený mzdy2015.exe, tzn. vybalit soubory programu k instalaci do PC. Vybalovat/instalovat lze vždy jen jeden program, ne všechny současně Podvojné Jednoduché > Mzdy < C:\MZDY spustit instalaci programu MZDY2015 do PC poklepáním na vybalený Instal.exe. Po vybalení se tento nachází na disku C:, nebo ve zvolené složce C:\EMZET - na displeji se objeví malé menu a zvolit požadovaný program (MZ) - Instalace odkud - ve velké tabulce potvrdit klávesou Enter nabídku Aktuál - Instalace kam - potvrdit souhlasně klávesou Enter uvedenou cestu C:\Mzdy2015, DOPORUČUJEME program vždy provozovat na systémovém disku C:! V případě zájmu lze pak data uvnitř programu nasměrovat třeba na disk D:, který se v dnešní době běžně používá pro ukládání dat, nebo i jiný disk (po síti apod.) - Instalace potvrdit klávesou Enter - ke konci instalace budete vyzvání k zadání IČ vlastníka licence, u osob které nejsou OSVČ se uvede rodné číslo, u demoverze platí IČ: o ukončení instalace programu jste informováni krátkou závěrečnou zprávou na obrazovce - pokud bude třeba instalaci opakovat, nebo instalovat další programy, může být při rozbalování staženého licenčního souboru mzdy2015.exe vyžadována odpověď povolující přepis již dříve vybalených instalačních souborů programu, tu vždy souhlasně 1x potvrdit klávesou A All - Vše, viz malý ilustrační obr. vpravo RAR SFX archive. Instalace programu Mzdy z CD - podrobné návody na CD ve složce Dokumenty, nebo na Internetu na adrese Při servisním poradenství software se u některých zákazníků setkáváme s nainstalováním našich programů Novaxx, Novajxx a Mzdyxxxx na disku D:, popř. i jiném disku. Tento způsob není v rámci bezpečnosti a uchování dat před případnou ztrátou, např. havárii nutný a NEDOPORUČUJEME jej! Program vždy instalujte na disk C:! Zajistí se tak okamžité zprovoznění programu po instalaci na tzv. první drc i po telefonu bez jakýchkoliv znalostí obsluhy PC, zajistí se tak snadnější komunikace v případě potřeby se servisním technikem, popř. se tak zajistí bezproblémové provádění aktualizací programů apod. Naopak, data můžeme DOPORUČUIT v případě potřeby nasměrovat - provozovat právě třeba na disku D:, kde se tímto zajistí jejich vyšší ochrana a méně komplikací při případné reinstalaci OS. Tj. v případě přeinstalace Windows, nebo havárii Windows, kdy dochází k formátování disku C: a jeho nové instalaci. Zpravidla se tak ztrácí veškerá data v PC z disku C:, dlouhodobá dokumentace, osobní fotografie, účetnictví, y apod. Účetnictví/Mzdy tak zůstanou zachovány. Programy Účetnictví MZ s.r.o. jsou od roku 2010 na Internetu kdykoliv a kdekoliv kterémukoliv zákazníkovi neustále k dispozici. Nasměrování dat na D: se provede v programu: Hlavní menu / Konfigurace / Parametry - řádek Data. Stačí u programu MZDY2015 u řádku Data: na místo C:\MZDY2015\ uvést D:\MZDY2015\ Řádky Program: a TMP: zůstanou beze změn! Tj. vždy C:\MZDY2015\ Změnu lze provést jen při zakládání nové firmy, nebo při Roční uzávěrce! Pokud jsou již data zpracovávána a je požadována změna disku, obraťte se prosím na naše oddělení software k odborné asistenci! 5

6 Spuštění programu-- dosavadní pracovní postup spouštění programu nebyl změněn Ke spouštění programu ve W95 až po XP se použije nová ikona - standardně žluté logo EMZET s malou šipkou v levém spodním rohu - označené Mzdy2015. U Windows 95/98 se při instalaci programu ikony na plochu nainstalují automaticky. U Windows 2000/XP se nová spouštěcí ikona po instalaci programu na plochu přetahuje ručně z nově nainstalované programové složky takto: Tento počítač, disk C:, složka MZDY15.pif. Na ikoně, žluté logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U Windows 8, Windows 7 a Vista jen verze Profesional 32bit. NE verze 64bit! Ne verze Home! Pro tyto nové systémy mohou být použity spouštěcí ikony označené w7, nebo (w8). Na plochu se zavádí ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14w7.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U nových Windows je program vždy provozován jen v okně (NE celá obrazovka) za podpory písma Lucida Console a velikosti písma 24 (28), které se nastaví ve Vlastnostech spouštěcí ikony programu u právě přidaného zástupce v záložce Písmo. U Windows 7 a 8 64bit - je provoz možný jen za jistých okolností. Více k popisu najdete v dokumentaci Technické požadavky na PC pro provoz software na našem webu: Veškeré verze Home, dále pak Windows XP 64bit, Vista 64bit, a Windows ME nelze pro provoz programů použít vůbec!!! 201x Program nejde spustit - spuštění programu na PC s integrovanou grafickou kartou, neplatí pro Vista a W7 U některých PC s Windows XP a s tzv. integrovanou grafickou kartou na základní desce nejde program spustit (i notebook), lze potíže snadno vyřešit drobnou úpravou ve Vlastnostech spouštěcí ikony. V záložce Obrazovka se původní Celá obrazovka přepne na Okno. Program se pak vždy spouští v malém okně a následnou kombinací kláves Alt+Enter se zvětší do celé obrazovky k pohodlné práci. Co udělat po instalaci programu Mzdy2015 při jeho prvním spuštění 1) Provést kroky dle níže popsaného odstavce Uzávěrka mezd za 12/2014 a Jak provést Roční uzávěrku - převod dat z roku 2014 do roku ) Nastavit tiskárny LPT1 a LPT2 podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok Pokud LPT2 nevyužíváte, není nutné tento parametr upravovat 3) Vypnout nebo zapnout českou klávesnici, podle toho, která varianta na vašem PC zajistí správné psaní češtiny v Konfigurace, Parametry, Nastavení parametrů. Zvedení, nebo zrušení znaku X u okýnka Čs. klávesnice. Pro u u použít ALT+64. 4) Upravit cestu Archív podle tabulky (nápověda viz doposud původní používaný program). Archív slouží pro určení (nasměrování), kam se má nahrávat případná záloha dat. Okýnko nemůže zůstat prázdné. Pro rychlou volbu vyplnění můžete dočasně uvést C:\. Opačné lomítko se vyrobí pomocí kláves ALT+92 (Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 9 a 2 a pak pustíte Alt). Nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc Zavřít a následně spustit znovu. Dále při této příležitosti ZDŮRAZŇUJEME nepodceňujte zálohování dat! Nezapomeňte zálohovat po každé práci! Každý měsíc zálohujte samostatně Průběžné uzávěrky a samostatně, jinam na jiné médium Uzávěrky konečné. Samostatně se myslí na jiné médium, nebo do jiného místa. U disket to představuje 24 ks disket/rok. 12x Průběžka, a 12x Konečná. Diskety se dnes nepoužívají, proto tyto používat nedoporučujeme! Jako náhradu použijte Flash USB, postačí 2 ks USB na mnoho let a pro všechny vedené firmy, všech účetnictví EMZET. Jeden USB pro měsíční Průběžné uzávěrky. Druhý USB pro měsíční Konečné uzávěrky. Na každém z USB pak doporučujeme ještě vytvořit 12 složek. Č. 1 pro leden, č. 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k záloze bude vypadat např. takto: E:\1\ - pro leden. Písmeno E: je jen příklad! U různých PC může být USB zobrazováno pod různými písmeny. Doporučujeme písmeno zjistit předem v ikoně Tento počítač. USB lze použít jen u OS W2000,XP,Vista, W7! Omezeně u WIN 98. U WIN95, nebo DOS USB použít nelze. POZOR také na tzv. korektní odpojování USB z počítače!! Další způsob zálohování může probíhat na externí pevný disk HDD, nebo na jiný disk někde po síti. Nikdy trvale NEzálohujte na disk C:! Na HDD se založí složka P pro Průběžné uzávěrky, a druhá složka K pro Konečné uzávěrky. V každé z nich se založí ještě dalších 12 složek s čísly. 1 pro leden, 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k zálohování Průběžky pak může vypadat např. takto: E:\P\12\ - pro zálohu za prosinec. Cesta k zálohování Konečné uzávěrky pak může vypadat např. takto: E:\K\12\ - pro zálohu za prosinec. Zálohovat lze také na CD. Vzhledem k nepraktičnosti a velkému počtu disků, tento způsob nedoporučujeme! V případě pomoci s uvedenou problematikou se s důvěrou obraťte na naše oddělení software k odborné asistenci! 5) Pracovní Kalendář na rok překontrolovat, popř. upravit, také vždy po založení nové firmy (Konfigurace/Pracovní Kalendář) 6) Interní parametry na rok překontrolovat (Hlavní menu/konfigurace/interní parametry) 7) Adresa a data firmy - upravit adresu a oddělit a rozlišit číslo popisné/orientační (nutno ručně změnit ve star i nov. roce 2015) 8) Rodinní příslušníci - nastavit koeficienty na 1., 2. a 3. dítě, popř. koef. č. 4 na dítě postižené. 9) Barevně si rozlišit starý a nový program - nastavení barev se provede v Hlavním menu/konfigurace/parametry/barva. (Starý program 9200 MZDY2015 označte jinak než Color 1.) Vyhnete se tak případným potížím, navíc budete mít dokonalý přehled s jakým programem a s jakými daty právě pracujete! 10) Nastavit Tiskového manažera PCfprint (pokud jej používáte) tak, aby sledoval nové umístění tisků pro rok Tiskový manažer/vlastnosti/přidat/adresář 4600 (Složku) nacestovat na C:\MZDY2015\TISK- MAN\*.TXT. Podrobný popis z obrázky jak na to najdete v dokumentaci Technické požadavky.. na Konfigurace / Interní parametry našem webu. Pro standardní instalace lze využít i předchystané automatické nastavení, které se spustí v Hlavní menu/servis/obslužné programy/tiskman. 11) Nastavit cestu do účetnictví 2015 v parametrech Adresa a data firmy v případě, že provádíte přímé zaúčtování mezd. Před tímto úkonem musí být nová datová struktura 2015 v účetním programu už založena! 6

7 Uzávěrka mezd za 12/2014 a Jak provést Roční uzávěrku - převod dat z roku 2014 do roku pracovní postup nebyl změněn 1) Uzavřít poslední měsíc 12 ve starém roce novým programem Mzdy2015. K Roční uzávěrce se starý program 2014 NEPOUŽÍVÁ! 2) Roční uzávěrka - Spustit nový nainstalovaný program Mzdy2015 a navést jej v tabulce Nastavení Parametrů na stará data roku 2014: U MULTI licenčních software v okýnku Firma ponechat uvedený název firmy EMZET a klávesou Enter se přesunout k řádku Data U JEDNO licenčních verzí software, v okýnku Firma, vepsat pro JEDNORÁZOVÝ PŘESUN do řádku Data na místo přednastaveného EMZET FIRMA14 14 licenční název své firmy BEZ ČÍSLA!, pro kterou MZDY2014\ je program určen. Např. na FIRMA. V okýnku MZDY2015\ Data změnit nastavenou cestu k datům z C:\Mzdy2015 na starý rok 2014 na MZDY2015\tmp\ C:\Mzdy2015, viz ilustrační obrázek vrátit se nahoru do okna Firma a nastavit původní zpracovávanou firmu za rok 2014 pomocí Konfigurace / Parametry klávesy F1. Nastavit měsíc 12 v okýnku Měsíc. Pozor na opačná lomítka, přepsat vždy jen poslední číslo z 14 na 13, tj. z 2015 na 2014!!! V případě nouze se nové opačné lomítko vytvoří kombinací kláves Alt+92, nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc Zavřít a následně spustit znovu. 3) Spustit Roční uzávěrka, viz ilustrační obrázek 4) Po provedení se vrátit na nová data pro rok 2015 v tabulce Nastavení Parametrů na Mzdy2015 v okýnku Data vrátit cestu ze starých dat C:\Mzdy2015 na nový rok 2015 C:\Mzdy2015 nastavit novou zpracovávanou firmu na rok 2015 v okýnku Firma klávesu F1 nastavit měsíc 01 v okýnku Měsíc a rok 14 v okýnku Rok 5) Provést všeobecnou kontrolu převedených dat ) Začít standardně zpracovávat nové mzdy v novém programu 2015 MZDY20 C:\MZDY2014\FIRMA14.MZD\ C:\MZDY2015\FIRMA15.MZD\ Uzávěrky / Roční uzávěrka v. v v FIRMA14.MZD 14 Zákl. sleva na popl. Daňové zvýhodnění Manželka, manžel Invalidita 3.stupně Invalidita 1.a 2.st. Průkaz ZTP-P Studenti Ostatní,dary Zákl. sleva na popl. Daňové zvýhodnění Manželka, manžel Invalidita 3.stupně Invalidita 1.a 2.st. Průkaz ZTP-P Studenti Ostatní,dary Uzávěrky / Roční uzávěrka Roční zúčtování daně Zavedení licenčního kódu-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Kód se zadává později, po několika dnech/týdnech po instalaci, po zaplacení software, kdy je kód uživateli zaslán em, zavádí se ve spuštěném programu: Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Licence Kod Roční zúčtování daně za rok 2014 jak na to-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn 1) Přepnout nový program Mzdy2015 na stará data 2014, tj. spustit nově nainstalovaný program Mzdy2015 v tabulce Nastavení Parametrů: - v okýnku Data změnit nastavenou cestu k datům z C:\Mzdy2015 na starý rok 2014 C:\Mzdy nastavit původní zpracovávanou firmu za rok 2014 v okýnku Firma klávesu F1 - nastavit 12. měsíc zpracování v okýnku Měsíc 2) Spustit Tiskové sestavy - Roční zúčtování daně a zpracovat jednotlivé daňové údaje 3) Znovu spustit Roční uzávěrku, její II. fázi Jen roční zúčtování! v novém programu Mzdy2015 a převést data z roku 2014 do ) Po provedení přepnout nový program Mzdy2015 na nová data 2015 v tabulce Nastavení Parametrů: - v okýnku Data vrátit cestu ze starých dat C:\Mzdy2015 na nový rok 2015 C:\Mzdy nastavit novou zpracovávanou firmu pro rok 2015 v okýnku Firma klávesu F1 - nastavit měsíc 1 v okýnku Měsíc a rok 14 v okýnku Rok 5) V tabulce Proměnlivé údaje u okna Opravy daně použít klávesu F1 a doplnit tak daňové údaje za rok 2014 u jednotlivých pracovníků. Daň bude programem automaticky dosazena se záporným znaménkem! V okýnku Druh bude automaticky uvedeno písmeno R 6) Možná je i varianta, kdy se roční zúčtování daně provede mimo program, ručně. V takovém případě se nemusí provádět body 1-4. Postupovat se bude jen dle bodu 5 a vypustí se použití klávesy F1. POZOR na takovýto ruční zápis daně! Výše daně musí být uvedena v záporné hodnotě a v okýnku Druh musí být uvedeno písmeno R! Tento ruční způsob zúčtování daní pro možný vznik chyb ve výpočtu spíše NEDOPORUČUJEME! V případě nouze se nové opačné lomítko vytvoří kombinací kláves Alt+92, nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc (spadne dolů na lištu) a na této v liště použít pravým tlačítkem funkci Zavřít a následně spustit znovu. 7

8 II. pilíř důchodového spoření nové od roku 2014 V programu, v Osobních údajích zaměstnance, který vstoupil do II. pilíře, se uvede v tabulce vpravo v kolonce II. pilíř jen zkráceně rok vstupu, tzn. druhou číslovkou 14 (pro rok 2015). Následně proběhnou standardní výpočty mezd. Program zpracuje příkazy k odvodům, zajistí informace o II. pilíři u měsíčních výkazů na OSSZ. Výkazy pro FU se zasílají jen přes web pomocí Elektronické podání (EPO) - Daňový portál zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces ELDP za rok 2014 (formát ELDP12) ve tvaru XML pro elektronické podání - VREP-- dosavadní pracovní postup ani formulář nebyl změněn 1) Provádí se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení ELDP-XML soubor, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Provést přesné zpracování údajů za jednotlivé zaměstnance, za každého zvlášť, výsledné listy doporučujeme vždy vytisknout 4) Přes funkci Sloučit všechny zpracované zaměstnance do jednoho XML souboru. (společně za celou firmu) Znovu se spustí tiskové sestavy. ELDP-XML soubor a ve spodním menu vybrat nabídku Sloučení XML. Přesné umístění souboru je možné volit. Doporučujeme ponechat umístění do Data firmy, tzn. umístění v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2014\FIRMA14.MZD\VYSTUPY\ Firma14.xml. Sloučený XML soubor se všemi zaměstnanci nese stejný název jako zpracovávaná firma v programu, příklad uvádí Firma14.xml. 5) Načíst soubor Firma15.xml do programu PartnerLink a odeslat na CSSZ pomocí kanálu VREP Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) jak sestavit v XML formátu pro elektronické podání - VREP v roce dosavadní pracovní postup, ani formát nebyl změněn 1) Zpracovává se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Přihlášky, odhlášky, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Provést přesné zpracování údajů za jednotlivé zaměstnance (P-přihláška, O-odhláška apod. dle nápovědy v mzdovém programu), za každého zaměstnance zvlášť, výsledné listy doporučujeme vždy vytisknout 4) Přes funkci Sloučit všechny zpracované zaměstnance do jednoho XML souboru (případně společně více zaměstnanců za celou firmu). Znovu se spustí tiskové sestavy Přihlášky, odhlášky a ve spodním menu vybrat nabídku Sloučení XML. Přesné umístění souboru je možné volit. Doporučujeme ponechat umístění do Data firmy, tzn. umístění v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2015\FIRMA15.MZD\VYSTUPY\_irma15.xml. Sloučený XML soubor se všemi zaměstnanci nese stejný název jako zpracovávaná firma v programu, ale první znak v názvu souboru je nahrazen spodním podtržítkem. V uvedeném příkladu např. _irma15.xml. Tímto spodním podtržítkem se v datech odlišují podklady pro Přihlášky/Odhlášky od ELDP 5) Načíst soubor _irma15.xml do programu PartnerLink a odeslat na CSSZ pomocí kanálu VREP Přehled o výši pojistného o vyplacených dávkách pro OSSZ ve tvaru XML pro tisk do originálního formuláře pro FormStudio jak přehled sestavit, soubory PREHL x.xml-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn, k dispozici je nepatrně nový formulář 1) Provádí se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Př. o výši pojistného, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem PREHF-1.XML je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2015\FIRMA15.MZD\VYSTUPY\ PREHF-1.XML, číslo za pomlčkou představuje měsíc, v příkladu leden 5) Načíst PREHF-1.XML do datové schránky a odeslat elektronicky. 6) PREHF-1.XML sloužil pro načítání do programu FormStudio Přehled o výši pojistného o vyplacených dávkách pro OSSZ ve tvaru XML pro přímé elektronické podání přes VREP za rok 2015 jak přehled sestavit, soubory PREHL x.xml, jedná se o jiný formát než pro FormStudio-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn, jen nepatrně formulář (PVPOJ2015) 1) Provádí se v novém programu MZDY2015, nová data roku ) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Př. o výši pojistného, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem PREHL-1.XML k odeslání je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2015\FIRMA15.MZD\VYSTUPY\PREHL-1.XML. číslo za pomlčkou představuje měsíc, v příkladu leden 5) Načíst PREHL-1.XML do programu PartnerLink a odeslat na CSSZ pomocí kanálu VREP Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění elektronicky - formát xml Tato sestava není elektronicky požadována. Vyúčtování daně srážkou.. elektronicky - formát xml Novinka od roku ) Provádí se v novém programu MZDY2015, stará data roku ) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Vyúčtování daně, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem DAN_SRA 2.XML k odeslání je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např.Mzdy2014\FIRMA14.MZD\VYSTUPY\ DAN_SRA 2.XML 5) Načíst DAN_SRA2.XML do datové schránky (bez el. podpisu), nebo výkaz pro FU zaslat přes web pomocí Elektronické podání (EPO) - Daňový portál zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces. Vytvořen je standardní formulář bez přílohy. Pokud vznikne potřeba vytvořit rozšířený formulář, doporučujeme jej natáhnout přes EPO a doplnit. Nově pak uložit nový xml soubor pro odeslání. Vyúčtování daně z příjmů.. elektronicky - formát xml Novinka od roku ) Provádí se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Roční zúčt. daně, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem DAN_ZAL 1.XML k odeslání je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. 8

9 Mzdy2014\FIRMA14.MZD\VYSTUPY\ DAN_ZAL 1.XML. 5) Načíst DAN_ZAL1.XML do datové schránky (bez el. podpisu), nebo výkaz pro FU zaslat přes web pomocí Elektronické podání (EPO) - Daňový portál zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces. Vytvořen je standardní formulář s jednou přílohou č.1 Počet zaměstnanců. Pokud vznikne potřeba vytvořit rozšířený formulář, doporučujeme jej natáhnout přes EPO a doplnit. Nově pak uložit nový xml soubor pro odeslání. Jak zrušit nepotřebné instalační soubory programu z disku C:-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Po nainstalování programu, jeho spuštění a ověření, že je vše v pořádku, se instalační soubory z disku C: zruší ve spuštěném programu přes funkci Obslužné programy. Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Instal Delete. ZMĚNY V PROGRAMU MZDY provozní kalendář a uzávěrky pro rok aktualizováno/doplněno - změna Interních parametrů - minimální mzdy upraven na Kč - změna uspořádání údajů o firmě v Adresa a data firmy č. popisné/orientační (nutno ručně změnit program 2015 v datech 2014 i 2015) - změna ve výši daňového zvýhodnění na děti - v Rodinní příslušníci - nutná ruční úprava číselníku ve sloupci Kfc. 1. dítě Kč/měs., 2. dítě Kč/měs., 3. dítě Kč/měs. Č. 4. označuje dítě postižené se zvýšeným odpočtem - zvýšení max. vyměřovacího základu - pro odvod pojistného na sociální zabezpečení - pro rok Kč - zvýšení limitu pro odvod solidární daně - pro rok Kč/měsíc - aktualizace redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kal.dnů pracovní neschopnosti - nová výše 155,40 Kč, 232,93 Kč, 465,85 Kč - z omluveného neplaceného volna a z neomluvené absence se neodvádí zdravotní pojištění, řeší se jen minimální mzda - u DPČ - možnost volby odvodu sociálního pojištění nebo zdravotního pojištění nebo sociálního i zdravotního pojištění - zrušena možnost volby zvýšeného odvodu sociálního pojištění za firmu - aktualizace ročního zúčtování za rok školkovné, dary do 15% - Tiskopisy "Potvrzení...vybírané srážkou"- lze navolit, zda tisknout zálohovou nebo srážkovou daň "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků..." - nahrazuje původní potvrzení - Aktualizace tiskopisů "Potvrzení o zdatnitelných příjmech" "Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech" "Přehled o výši pojistného" na OSSZ - elektronizace výkazů na zálohovou a srážkovou daň - tvorba formátu xml pro elektronické podání přes datovou schránku, nebo EPO - číselník ZUJ zaveden pro lepší práci s vyhledáváním kódů obcí u Vyúčtování daně z příjmu - všechna potvrzení za rok 2014 se provádí novým programem 2015! - aktualizace programu budou probíhat standardně jako doposud, tzn. pomocí aktualizačního souboru mz15.arj DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE Případné dodatky nebo úpravy programů budou jako vždy zveřejňovány v rámci aktualizací ke stažení na Internetu na našem webu v sekci Aktualizace Software. Aktualizace obsahuje je několik málo součástí programu, souborů úpravy, nebo oprav vydané programátorem! Z Aktualizace nelze nikdy instalovat program! Soubory s aktualizací se ukládají do již nainstalovaného a zprovozněného programu, Tj. do složek NOVA15, nebo NOVAJ15, popř. MZDY2015. Instalace/aktivace aktualizace se provádí ve spuštěném programu přes Obslužné programy. Nikdy neukládejte na plochu!! O případných důležitých změnách vás budeme vždy informovat em. Námi takto poskytnuté informace o programových změnách mohou být zásadního charakteru a jejich opomenutí Vám může přinést případné fatální komplikace!!!! Další důležité informace, novinky, praktické rady a daňové informace jsou zveřejňovány v Informačních občasnících. Tento bulletin je vydáván firmou Účetnictví MZ s.r.o. od roku 1997 a je nepostradatelným pomocníkem každé účetní v každodenní praxi. Občasník si lze kdykoliv jako službu objednat nebo také zrušit. POZOR při jakékoliv manipulaci s operačním systémem, jeho změně, nebo obnově PC! Vždy vámi vybraná zařízení musí společně podporovat DOS! Vybrat taková zařízení z dnešní bohaté nabídky na trhu není problém v žádné cenové kategorii. Doporučená zařízení, nebo systémy v žádném případě nedegradují současnou moderní techniku ani její maximální využití, tak jak někdy bývá některými prodejci/poradci prezentováno! Podrobný popis všech variant a jak na to najdete na našem webu v dokumentaci Technické požadavky Pro OS lze konstatovat následující: Windows 8.1 POZOR NE verze Home! Verze 64bit nelze použít vůbec! Ano všechny verze 32bit (Profesional, apod.) Windows 7 POZOR NE verze Home. Verze 64bit jen s podporou virtuálního XP režimu Ano všechny verze 32bit (Profesional, Enterprise, Ultimate) Windows Vista Ne verze 64bit! Ano jen verze 32bit Windows XP NE verze 64bit! Ano veškeré verze 32bit 9

10 Tiskárny USB nebo LAN Pozor na jednotlivé modely tiskáren. Tiskárna musí podporovat tisk z DOSu!! Zpravidla postačí přítomnost jazyka PCL5/PCL6, a v manuálu uvedená podpora pro OS DOS. V tom případě nezáleží na připojení, jde li o USB, NET, nebo Paralel. Samostatnou kapitolu tvoří tzv. Tiskové manažery z DOSu na tiskárny USB. Popis najdete na našem webu v sekci Software - Technické požadavky. Doporučujeme využívat Prosím překontrolujte Vaše ové schránky, popř. nahlaste změnu! Vzhledem k častým změnám zákonů a praktickým každodenním zkušenostem při používání software mohou být námi zaslané informace do vaší ové schránky zásadního charakteru!! Nahlášení e-adresy proveďte prosím em na adresu popř. pomocí SMS na tel.: Export tiskových sestav, nebo požadovaných dat do elektronických souborů Většinu tiskových sestav z účetních a mzdových programů je možné od roku 2008 posílat klasickým příkazem pro tisk ALT+T na místo do tiskárny přes tzv. tiskového manažera PCfprint a pomocí tzv. softwarové tiskárny (program k tvorbě PDf dokumentů) PDF Creator do formátu pdf pro elektronické odesílání em. V současné době jde o velmi žádaný způsob k elektronickému zpracování dokladů. Např. zasílání faktur odběratelům elektronicky apod. Zpoplatněný tiskový manažer PCfprint je ke stažení zde: Popis jak vše funguje, včetně nastavení najdete na našich webových stránkách v dokumentaci Technické požadavky. Funkce se po instalaci potřebných programů a jejich nastavení zapíná v programech Nova1x, Novaj1x a Mzdy201x v Hlavním menu / Konfigurace / Parametry v tabulce Nastavení parametrů Výchozí zařízení pro tiskový výstup: M Veškeré výstupy ze všech programů lze také získat přímo v el. podobě pro další zpracování v Excelu, Wordu, nebo jen obecný formát txt! Program pro elektronické odesílání dokladů z mezd pro ČSSZ přes tzv. VREP - ELDP, OZN, PVPOJ1x K elektronickému odesílání dokladů ve formátu xml přes VREP pro ČSSZ slouží od roku 2014 např. program PartnerLink. Popis jak na to najdete zde: Na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele v novém E-portálu lze najít originální formuláře k přímému vyplnění, nebo načtení připravených xml souborů. Tyto formuláře lze odeslat přímo ze stránek s el. podpisem, nebo vložit a ihned odeslat do Datové schránky. Program pro elektronické odesílání dokladů na FU - mzdy i účetnictví II. pilíř, DPH, SHDPH, Výpis 92 a další K elektronickému odesílání dokladů ve formátu xml na Internetu dobře slouží pro FU Daňový portál, tzv. EPO: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Tyto formuláře lze odeslat přímo ze stránek s el. podpisem, nebo si vytvořit xml podklady pro Datovou schránku. Doporučujeme zřídit automatické hlídání změn aktualizací našich programů Internetem Bezplatné hlídání aktuálních změn na našich webových stránkách zajistí ve spojení s vaší ovou schránkou bezplatná služba na Internetu Přesná adresa příslušné sledované stránky pro Aktualizace je: Přesná adresa příslušné sledované stránky pro Licenční software je: Přesná adresa příslušné sledované stránky pro dokumentaci je: Získané cenné informace a zkušenosti jsou vždy neodkladně do webových stránek zapracovány a poskytnuty široké veřejnosti k bezplatnému stažení! Pokud si nevíte se zavedením této služby rady, náš IT technik software vám službu zajistí v rámci placeného servisu. POZOR na starý prohlížeč Internetu IE8 a jeho verze nižší. Stává se, že některé nové webové stránky i nové formuláře nelze prohlížet! V takovém případě doporučujeme nainstalovat prohlížeč např. Google. I v roce 2015 děkujeme za Vaši důvěru při používání našich produktů v každodenní praxi a přejeme pohodovou práci! Účetnictví MZ s.r.o., software, Bartošova 9, Přerov, tel.: , mob.:

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011 Účetnictví, Daňová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU MOTTO: Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš! P O D V O J N É Ú Č E T N I C T V Í UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OBSLUZE PROGRAMU 01. 01. 2006 Oprava ke knižnímu vydání uživatelské příručky. Název programu

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 DOKUMENTACE A PODPORA PROGRAMU ÚČTO...1 1.2 JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU...1 1.3 1.4 POTŘEBUJETE RADU NEBO POMOC?...2

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více