INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou uvedeny zeleně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 05.02.2015 jsou uvedeny zeleně"

Transkript

1 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV , Bartošova 9 tel.: , fax: ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou uvedeny zeleně ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, programy NOVA15 a NOVAJ15 Vážení zákazníci, nové licence programů na vedení účetnictví, daňové evidence a mezd si kdykoliv stáhnete na Internetu. Po instalaci je program ihned dočasně funkční k ostrému provozu. Doklad k úhradě za licenci software 2015 bude všem zaslán v období únor/březen Po provedení úhrady pak bude každému uživateli em sdělen licenční kód k trvalému zprovoznění programu. Pro každý rok je kód nový! Kód lze v programu kdykoliv zadat úmyslně, nebo budete po nějakém čase k jeho zadání vyzváni programem. Bez kódu bude programu po jisté době nefunkční. Kód si lze trvale uložit do programu do poznámkového bloku Alt+N. Pokud není možné provést instalaci programů přes internet, může být za příplatek na požádání vystaveno instalační CD a zasláno na dobírku, nebo vyzvednuto osobně v sídle firmy. Program je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách na adrese v sekci Software odkaz Licenční software, přímý odkaz zde: Odtud si postupně stáhnete všechny programy, které užíváte. Pro každý rok je vydán vždy nový program, v jehož názvu se uvádí rok, pro který je vydán. Licence, soubor s programem a příponou exe, je komplexní program určený k první instalaci obsahující licenční a konfigurační údaje. Licenční soubory programu Nova15.exe, nebo Novaj15.exe uložíte na svůj disk C: k vybalení a instalaci programu. Instalace z Internetu -- dosavadní pracovní postup instalace nebyl změněn - stáhnout licenční soubor programu - soubor s příponou exe na adrese vybrat požadovaný program, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a potvrdit v menu Uložit cíl jako. Soubor uložit, nejlépe přímo na disk C:. Nikdy neukládejte na plochu!! Pokud je u systému Windows 7, nebo 8 ukládání na C: zakázané, vytvořit předem k uložení novou samostatnou složku, např. s názvem C:\EMZET. Do ní stahovaný soubor uložit. - spustit (2x poklepat) a rozbalit na stažený Nova15.exe, nebo C:\NOVAJ15 Novaj15.exe, tzn. vybalit soubory programu k instalaci do PC. Vybalovat/instalovat lze vždy jen jeden program, ne všechny současně - spustit instalaci programu NOVA15, nebo NOVAJ15 do PC poklepáním na vybalený Instal.exe. Po vybalení se tento nachází na disku C:, nebo ve zvolené složce C:\EMZET - na displeji se objeví malé menu, zvolit požadovaný program (PU, JU, MZ) - Instalace odkud - ve velké tabulce potvrdit klávesou Enter nabídku Aktuál - Instalace kam - potvrdit souhlasně klávesou Enter uvedenou cestu, pro DE C:\Novaj15, pro ÚČ C:\Nova15, DOPORUČUJEME program vždy provozovat na systémovém disku C:! V případě zájmu lze pak data uvnitř programu nasměrovat třeba na disk D:, který se v dnešní době běžně používá pro ukládání dat, nebo i jiný disk (po síti apod.) - Instalace potvrdit klávesou Enter - ke konci instalace budete vyzvání k zadání IČ vlastníka licence, u osob které nejsou OSVČ se uvede rodné číslo, pro demoverze platí IČ: o ukončení instalace programu jste informováni krátkou zprávou na obrazovce - pokud bude třeba instalaci opakovat, nebo instalovat další programy, může být při rozbalování staženého licenčního souboru vyžadována odpověď povolující přepis již dříve vybalených instalačních souborů programu, tu vždy souhlasně 1x potvrdit klávesou A All - Vše, viz malý ilustrační obr. vpravo RAR SFX archive. Instalace z CD - podrobné návody na CD ve složce Dokumenty, nebo na Internetu na adrese Spuštění programu-- dosavadní pracovní postup spouštění programů nebyl změněn Ke spouštění programů ve W95 až po XP se použijí ikony modré, nebo červené logo EMZET s malou šipkou v levém spodním rohu - označené Nova15.pif, nebo Novaj15.pif. U Windows 95/98 se při instalaci programu ikony na plochu nainstalují automaticky. U Windows 2000/XP se nové spouštěcí ikony po instalaci programu na plochu přetahují ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U Windows 8, Windows 7 a Vista jen verze Profesional 32bit. NE verze 64bit! Ne verze Home! Pro tyto nové systémy mohou být použity spouštěcí ikony označené w7, nebo (w8). Na plochu se zavádí ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)15 ikona NOVA(J)15w7.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U nových Windows je program vždy provozován jen v okně (NE celá obrazovka) za podpory písma Lucida Console a velikosti písma x 201x

2 (28), které se nastaví ve Vlastnostech spouštěcí ikony programu u právě přidaného zástupce v záložce Písmo. U Windows 7 a 8 64bit - je omezeně provoz možný jen za jistých okolností. Více k popisu najdete v dokumentaci Technické požadavky na PC pro provoz software na našem webu: Veškeré verze Home, dále pak Windows XP 64bit, Vista 64bit, a Windows ME nelze pro provoz programů použít vůbec!!! Program nejde spustit - spuštění programu na PC s integrovanou grafickou kartou U některých PC s tzv. integrovanou grafickou kartou na základní desce nejde program spustit (i notebook), lze potíže snadno vyřešit drobnou úpravou ve Vlastnostech spouštěcí ikony. V záložce Obrazovka se původní Celá obrazovka přepne na Okno. Program se pak vždy spouští v malém okně a následnou kombinací kláves Alt+Enter se zvětší do celé obrazovky k pohodlné práci. Co udělat po instalaci programu při jeho prvním spuštění V tabulce Nastavení Parametrů (Hlavní menu/konfigurace/parametry) - podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok ) Upravit cestu v řádku Data v případě, pokud již byla data pro rok 2015 založena ještě před aktualizací programu. Nápověda jak cestu nastavit se nachází v doposud používaném původním programu v parametrech v okýnku Data 2) Vypnout nebo zapnout českou klávesnici, podle toho, která varianta na vašem PC zajistí správné psaní češtiny v Konfigurace, Parametry, Nastavení parametrů. Zvedení, nebo zrušení znaku X u okýnka Čs. klávesnice. (Znaky pro částečné úhrady jsou: pro < ALT+60, pro > ALT+62, nebo u ů ALT+64. Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 6 a 0 nebo 2 a pak pustíte Alt). 3) Upravit cestu Archív podle tabulky (nápověda viz doposud původní používaný program). Archív slouží pro určení (nasměrování), kam se má nahrávat případná záloha dat. Okýnko nemůže zůstat prázdné. Pro rychlou volbu vyplnění můžete dočasně uvést C:\. Opačné lomítko se vyrobí pomocí kláves ALT+92 (Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 9 a 2 a pak pustíte Alt). Nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc (spadne dolů na lištu) a na této v liště použít pravým tlačítkem funkci Zavřít a následně spustit znovu. Dále při této příležitosti ZDŮRAZŇUJEME nepodceňujte zálohování dat! Nezapomeňte zálohovat po každé práci! Např. každý sudý a lichý den zvlášť (zvlášť se myslí na jiné médium, nebo do jiného místa), a zvlášť/jinam i každý měsíc např. po uzávěrce DPH. Pro účetnictví to představuje 14 ks disket/rok. Diskety se dnes nepoužívají, proto tyto používat nedoporučujeme! Jako náhradu použijte Flash USB, postačí 2 ks USB na mnoho let a pro všechny vedené firmy. Jeden USB, na kterém se založí dvě složky. S pro sudé dny a druhou složku L pro liché dny. Cesta k zálohování pak může vypadat např. takto: E:\S\ - pro sudé dny, E:\L\ - pro liché dny. Písmena se pak navzájem zaměňují podle toho, jaký je právě den. Druhý USB se použije k měsíčnímu zálohování po přiznání DPH a k poslední záloze po ročním daňovém přiznání. Zde bude uvedena cesta k záloze takto: E:\. Písmeno E: je jen příklad! U různých PC může být USB zobrazováno pod různými písmeny. Doporučujeme písmeno zjistit předem v ikoně Tento počítač. USB lze použít jen u OS W2000,XP,Vista, W7! Omezeně u WIN 98. U WIN95, nebo DOS USB použít nelze. POZOR také na tzv. korektní odpojování USB z počítače!! Další způsob zálohování může probíhat na externí pevný disk HDD, nebo na jiný disk někde po síti. Nikdy trvale NEzálohujte na disk C:! Na HDD se založí složka L pro lichý den, a druhá složka S pro sudý den. V každé z nich se založí ještě dalších 12 složek s čísly. 1 pro leden, 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k zálohování pak může vypadat např. takto: E:\L\12\ - pro zálohu lichého dne za prosinec. Zálohovat lze také na CD. Vzhledem k nepraktičnosti a velkému počtu disků, tento způsob nedoporučujeme! V případě pomoci s uvedenou problematikou se s důvěrou obraťte na naše oddělení software k odborné asistenci! 4) Nastavit tiskárny LPT1 a LPT2 podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok Pokud LPT2 nevyužíváte, není nutné tento parametr upravovat 5) Barevně rozlišit starý a nový program na počátku roku se dočasně pracuje se dvěma odlišnými programy dvě ikony. Nastavení barev se provede v Hlavním menu/konfigurace/parametry/barva. (Starý program Nova13, Novaj13 označte jinak než Color 1.) Vyhnete se tak případným potížím, navíc budete mít dokonalý přehled s jakým programem a s jakými daty právě pracujete!!! 6) Nastavit Výchozí zařízení pro tiskový výstup: (volba konkrétního znaku viz nápověda F1). Tímto bude upřednostňovaný uvedený tiskový výstup třeba 1 na tiskárnu LPT1, nebo M tisk přes tiskového manažera do USB, nebo NET tiskáren (nápověda viz doposud původní používaný program) 7) Nastavit Tiskového manažera PCfprint (pokud jej používáte) tak, aby sledoval nové umístění tisků pro rok Tiskový manažer/vlastnosti/přidat/adresář (Složku) nacestovat na C:\NOVA15\TISK-MAN\*.TXT, nebo C:\NOVAJ15\TISK-MAN\*.TXT. Podrobný popis s obrázky jak na to najdete v dokumentaci na našem webu. Pro standardní instalace lze využít i předchystané automatické nastavení, které se spustí v Hlavní menu/servis/obslužné programy/tiskman. 8) Nastavit koeficient DPH v procentech, i když koeficient DPH nepoužíváte v Hlavní menu/konfigurace/adresa a data firmy v okýnku Koef. pro uzávěrku DPH: na hodnotu (100%). Ti co koeficient používají, vědí jak s tímto parametrem naložit. Účetní uzávěrka za rok Pro provedení klasické účetní uzávěrky 2015 se použije program NOVA15. Roční uzávěrka a převod dat DPH z 13. období z roku 2014 do období leden roku 2015 postup od roku 2013 Spustit starý program NOVA(J)14 a stará data roku Spustit Roční uzávěrku, pro převod DPH z období 12 roku 2014 zaznačit volbu na posledním řádku Předřazení saldokontních faktur - DPH. Z následných nabídek lze vždy zvolit jen tu operaci, která je právě požadována. Tyto agendy lze přenést jen jednou! Opakováním se budou opakovat/násobit i přenášené záznamy. 13. období bude přiřazeno do DPH za leden. C:\NOVA14\FIRMA14 C:\NOVA15\FIRMA15 MZDY2015\ Zavedení licenčního kódu-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Kód se zadává později po několika dnech/týdnech po instalaci, po zaplacení software, kdy je kód uživateli zaslán em, zavádí se ve spuštěném programu: Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Licence Kod

3 Souhrnné hlášení DPH, nebo Přenesení daňové povinnosti 92 - dosavadní pracovní postup nebyl změněn Souhrnné hlášení VIES DPH v XML formátu lze hned použít několik metod: - Přes Datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/, např. pro zákazníky, kteří mají DS a nechtějí elektronický podpis. Do té lze vložit SH DPH připravené ve formátu XML připraveného našim programem. Soubor SH-M-1.XML (M-1 / měsíční-leden), je uložen v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA15\Firma14\TEXTY \SH-M-1.XML. Pro kvartální SH DPH bude formát SH-Q-1.XML (Q-1 / kvartál-první). - Přes program FormStudio, nutný el. podpis, údaje se do formuláře doplňují ručně - Přes Daňový portál: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces web ministerstva financí, nutný elektronický podpis, SH DPH lze vyplnit přímo na webových stránkách, nebo jen načíst soubor připravený našim programem SH-M-1.XML. Doporučujeme, výborně provedené, jednoduché, použitelné a praktické! Více informací k této problematice, včetně ilustračních obrázků jak na to, najdete v samostatné dokumentaci na našem webu Souhrnné hlášení DPH elektronicky: Výpis z evidence pro daňové účely podle 92 DPH v XML formátu - elektronický přenos se provádí shodně jako u DPH SH. Sobory XML 92 jsou označeny E-ZQ-1.XML Pfa-přijaté faktury-závazky=odběratel, nebo E-PM-1.XML Vfa-vydané faktury- Pohledávky=Dodavatel a jsou uloženy v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA15\Firma14\TEXTY\E- ZQ-1.XML (Evidence přenesené povinnosti DPH Odběratel-Kvartální-1.kvartál) K této problematice je vydána samostatná dokumentace 92 zákona DPH Výpis evidence pro daňové účely elektronické zpracování včetně ilustračních obrázků na našich webových stránkách 92 DPH - Výpis evidence elektronicky: DPH elektronicky - od roku xml soubory DPH z programu stačí jen vložit do Datové schránky a odeslat. Soubor DPH-M- 1.XML (M-1 / měsíční-leden), je uložen v datové struktuře zpracovávané firmy ve složce TEXTY. Např. C:\NOVA15\Firma14\TEXTY \DPH-M-1.XML. Pro kvartální DPH bude formát DPH-Q-1.XML (Q-1 / kvartál-první). Při sestavování v programu Nova(J)14 se: - V doplňkových údajích zavede oddělení jména pomocí lomítek viz. ilustrační obrázky. - Nezapomeňte určit Hlavní činnost a u zástupce zvolit správný Kód vždy pomocí nápovědy klávesou F1. - Dodatečné přiznání výjimečně doporučujeme nejprve načíst např. do EPO a doplnit o důvody. Následně nechat EPEM sestavit nový doplněný xml pro odeslání na FU. - Odeslání přes Datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/, např. pro zákazníky, kteří mají DS a nechtějí elektronický podpis. Vkládá se DPH ve formátu XML připraveného našim programem. - Odeslání přes program FormStudio, nutný el. podpis, údaje se do formuláře doplňují ručně. - Zpracování přes Daňový portál - nejvýhodnější: web ministerstva financí, Doplňkové údaje pro formuláře DPH - PO Právnická osoba + PO zástupce - lomítka u vztahu k.. Eva/Maková Doplňkové údaje pro formuláře DPH -FO Fyzická os. + FO i zást. - pozor na lomítka u jména nutný elektronický podpis, DPH lze jen načíst soubor připravený našim programem DPH-M-1.XML, nebo vyplnit přímo do formuláře na webových stránkách. Doporučujeme, výborně provedené, jednoduché, použitelné a praktické! Výhodou je kontrola před odesláním. Adresa: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Uvedené postupy pro DPH jsou podobné s již dříve používaným Souhrnným hlášením a 92. Jak zrušit nepotřebné instalační soubory programu z disku C:-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Po nainstalování programu, jeho spuštění a ověření, že je vše v pořádku, se instalační soubory z disku C: zruší ve spuštěném programu přes funkci Obslužné programy. Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Instal Delete.

4 ZMĚNY 2015 U PROGRAMŮ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - účetní uzávěrky pro rok 2015 u programu Účetnictví - tisk přílohy k účetní uzávěrce pro FU do souboru - k tisku přes Tiskového manažera (Do souboru) a tvorba formátu pdf pro el. odesílání - řádek 41 u DPH do xml - opravena možnost i záporné hodnoty - třetí sazba DPH 10% v modulu Závazky a pohledávky - řešen zápis těchto dokladů do evidencí včetně dalších návazností - sazba 10% DPH v Kontace/číselník kódů DPH - možno použít automatickou transformaci řádků pomocí funkce Transformace DPH v Obslužných programech. POPZOR ale na individuální nastavení účtů. Pokud je nutná ruční úprava tohoto číselníku, nové řádky se sníženou sazbou 10% se doplní pomocí klávesy F4 a v prvním sloupci Kód je číslo doplněno písmenem a. POPZOR popis ve sloupci Popis úč.případu k sazbě DPH 10% musí vždy vypadat takto: snížená 10% (10% bez mezer!!!) V této souvislosti bude vhodné upravit i účetní osnovu. Příklad kontace lze nalézt ve vzorové účetní osnově Členění těchto účtů je samozřejmě opět individuální. - vystavování dokladů s třetí sazbou 10% DPH v modulu Odbyt není řešeno. - aktualizace programu budou probíhat standardně, stejně jako doposud, tzn. pomocí aktualizačního souboru pu15.arj a ju15.arj. Kontace DPH, doplnění pro r. 2015

5 MZDY 2015 Měsíční Konečná uzávěrka mezd za prosinec 2014 se provede novým programem Mzdy2015 Pokud již měsíční - konečná uzávěrka proběhla jinak, starým programem 2014, pro tentokrát nevadí, pokračujte standardně dále dle instruktáže Vážení zákazníci, od roku 2010 jsou nové licence programů na vedení účetnictví, daňové evidence a mezd kdykoliv ke stažení na Internetu. Do PC si je kdykoliv stáhne a nainstaluje každý uživatel sám. Po instalaci je program ihned dočasně funkční k ostrému provozu. Doklad k úhradě za licenci software 2015 bude všem zaslán v období únor Po provedení úhrady pak bude každému uživateli em sdělen licenční kód k trvalému zprovoznění programu. Pro každý rok je kód nový! Kód lze v programu kdykoliv zadat úmyslně, nebo budete po nějakém čase k jeho zadání vyzváni programem. Bez kódu bude programu po jisté době nefunkční. Kód si lze trvale uložit do programu do poznámkového bloku Alt+N. Pokud není možné provést instalaci programů přes internet, může být za příplatek na požádání vystaveno instalační CD a zasláno na dobírku, nebo vyzvednuto osobně v sídle firmy. Program je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách na adrese v sekci Software odkaz Licenční software, přímý odkaz zde: Odtud si postupně stáhnete všechny programy, které užíváte. Pro každý rok je vydán vždy nový program, v jehož názvu se uvádí rok, pro který je vydán. Licence, soubor s programem a příponou exe, je komplexní program určený k první instalaci obsahující licenční a konfigurační údaje. Licenční soubory programu Mzdy2015.exe uložíte na svůj disk C: k vybalení a instalaci programu. Instalace programu Mzdy z Internetu-- dosavadní pracovní postup instalace nebyl změněn - stáhnout licenční soubor programu - soubor s příponou exe na adrese vybrat požadovaný program, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a potvrdit v menu Uložit cíl jako. Soubor uložit, nejlépe přímo na disk C:. Nikdy neukládejte na plochu!! Pokud je u systému Windows 7 ukládání na C: zakázané, vytvořit předem k uložení novou samostatnou složku, např. s názvem C:\EMZET. Do ní stahovaný soubor uložit. - spustit (2x poklepat) a rozbalit na stažený mzdy2015.exe, tzn. vybalit soubory programu k instalaci do PC. Vybalovat/instalovat lze vždy jen jeden program, ne všechny současně Podvojné Jednoduché > Mzdy < C:\MZDY spustit instalaci programu MZDY2015 do PC poklepáním na vybalený Instal.exe. Po vybalení se tento nachází na disku C:, nebo ve zvolené složce C:\EMZET - na displeji se objeví malé menu a zvolit požadovaný program (MZ) - Instalace odkud - ve velké tabulce potvrdit klávesou Enter nabídku Aktuál - Instalace kam - potvrdit souhlasně klávesou Enter uvedenou cestu C:\Mzdy2015, DOPORUČUJEME program vždy provozovat na systémovém disku C:! V případě zájmu lze pak data uvnitř programu nasměrovat třeba na disk D:, který se v dnešní době běžně používá pro ukládání dat, nebo i jiný disk (po síti apod.) - Instalace potvrdit klávesou Enter - ke konci instalace budete vyzvání k zadání IČ vlastníka licence, u osob které nejsou OSVČ se uvede rodné číslo, u demoverze platí IČ: o ukončení instalace programu jste informováni krátkou závěrečnou zprávou na obrazovce - pokud bude třeba instalaci opakovat, nebo instalovat další programy, může být při rozbalování staženého licenčního souboru mzdy2015.exe vyžadována odpověď povolující přepis již dříve vybalených instalačních souborů programu, tu vždy souhlasně 1x potvrdit klávesou A All - Vše, viz malý ilustrační obr. vpravo RAR SFX archive. Instalace programu Mzdy z CD - podrobné návody na CD ve složce Dokumenty, nebo na Internetu na adrese Při servisním poradenství software se u některých zákazníků setkáváme s nainstalováním našich programů Novaxx, Novajxx a Mzdyxxxx na disku D:, popř. i jiném disku. Tento způsob není v rámci bezpečnosti a uchování dat před případnou ztrátou, např. havárii nutný a NEDOPORUČUJEME jej! Program vždy instalujte na disk C:! Zajistí se tak okamžité zprovoznění programu po instalaci na tzv. první drc i po telefonu bez jakýchkoliv znalostí obsluhy PC, zajistí se tak snadnější komunikace v případě potřeby se servisním technikem, popř. se tak zajistí bezproblémové provádění aktualizací programů apod. Naopak, data můžeme DOPORUČUIT v případě potřeby nasměrovat - provozovat právě třeba na disku D:, kde se tímto zajistí jejich vyšší ochrana a méně komplikací při případné reinstalaci OS. Tj. v případě přeinstalace Windows, nebo havárii Windows, kdy dochází k formátování disku C: a jeho nové instalaci. Zpravidla se tak ztrácí veškerá data v PC z disku C:, dlouhodobá dokumentace, osobní fotografie, účetnictví, y apod. Účetnictví/Mzdy tak zůstanou zachovány. Programy Účetnictví MZ s.r.o. jsou od roku 2010 na Internetu kdykoliv a kdekoliv kterémukoliv zákazníkovi neustále k dispozici. Nasměrování dat na D: se provede v programu: Hlavní menu / Konfigurace / Parametry - řádek Data. Stačí u programu MZDY2015 u řádku Data: na místo C:\MZDY2015\ uvést D:\MZDY2015\ Řádky Program: a TMP: zůstanou beze změn! Tj. vždy C:\MZDY2015\ Změnu lze provést jen při zakládání nové firmy, nebo při Roční uzávěrce! Pokud jsou již data zpracovávána a je požadována změna disku, obraťte se prosím na naše oddělení software k odborné asistenci! 5

6 Spuštění programu-- dosavadní pracovní postup spouštění programu nebyl změněn Ke spouštění programu ve W95 až po XP se použije nová ikona - standardně žluté logo EMZET s malou šipkou v levém spodním rohu - označené Mzdy2015. U Windows 95/98 se při instalaci programu ikony na plochu nainstalují automaticky. U Windows 2000/XP se nová spouštěcí ikona po instalaci programu na plochu přetahuje ručně z nově nainstalované programové složky takto: Tento počítač, disk C:, složka MZDY15.pif. Na ikoně, žluté logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U Windows 8, Windows 7 a Vista jen verze Profesional 32bit. NE verze 64bit! Ne verze Home! Pro tyto nové systémy mohou být použity spouštěcí ikony označené w7, nebo (w8). Na plochu se zavádí ručně z nově nainstalovaných programových složek takto: Tento počítač, disk C:, složka NOVA(J)14 ikona NOVA(J)14w7.pif. Na ikoně modré nebo červené logo EMZET s šipkou v levém spodním rohu stisknout pravé tlačítko myši, přes nabídku Odeslat zvolit Plocha (vytvořit zástupce). U nových Windows je program vždy provozován jen v okně (NE celá obrazovka) za podpory písma Lucida Console a velikosti písma 24 (28), které se nastaví ve Vlastnostech spouštěcí ikony programu u právě přidaného zástupce v záložce Písmo. U Windows 7 a 8 64bit - je provoz možný jen za jistých okolností. Více k popisu najdete v dokumentaci Technické požadavky na PC pro provoz software na našem webu: Veškeré verze Home, dále pak Windows XP 64bit, Vista 64bit, a Windows ME nelze pro provoz programů použít vůbec!!! 201x Program nejde spustit - spuštění programu na PC s integrovanou grafickou kartou, neplatí pro Vista a W7 U některých PC s Windows XP a s tzv. integrovanou grafickou kartou na základní desce nejde program spustit (i notebook), lze potíže snadno vyřešit drobnou úpravou ve Vlastnostech spouštěcí ikony. V záložce Obrazovka se původní Celá obrazovka přepne na Okno. Program se pak vždy spouští v malém okně a následnou kombinací kláves Alt+Enter se zvětší do celé obrazovky k pohodlné práci. Co udělat po instalaci programu Mzdy2015 při jeho prvním spuštění 1) Provést kroky dle níže popsaného odstavce Uzávěrka mezd za 12/2014 a Jak provést Roční uzávěrku - převod dat z roku 2014 do roku ) Nastavit tiskárny LPT1 a LPT2 podle stejné tabulky Parametrů ve starém programu pro rok Pokud LPT2 nevyužíváte, není nutné tento parametr upravovat 3) Vypnout nebo zapnout českou klávesnici, podle toho, která varianta na vašem PC zajistí správné psaní češtiny v Konfigurace, Parametry, Nastavení parametrů. Zvedení, nebo zrušení znaku X u okýnka Čs. klávesnice. Pro u u použít ALT+64. 4) Upravit cestu Archív podle tabulky (nápověda viz doposud původní používaný program). Archív slouží pro určení (nasměrování), kam se má nahrávat případná záloha dat. Okýnko nemůže zůstat prázdné. Pro rychlou volbu vyplnění můžete dočasně uvést C:\. Opačné lomítko se vyrobí pomocí kláves ALT+92 (Alt držíte a na numerické klávesnici postupně naťukáte čísla 9 a 2 a pak pustíte Alt). Nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc Zavřít a následně spustit znovu. Dále při této příležitosti ZDŮRAZŇUJEME nepodceňujte zálohování dat! Nezapomeňte zálohovat po každé práci! Každý měsíc zálohujte samostatně Průběžné uzávěrky a samostatně, jinam na jiné médium Uzávěrky konečné. Samostatně se myslí na jiné médium, nebo do jiného místa. U disket to představuje 24 ks disket/rok. 12x Průběžka, a 12x Konečná. Diskety se dnes nepoužívají, proto tyto používat nedoporučujeme! Jako náhradu použijte Flash USB, postačí 2 ks USB na mnoho let a pro všechny vedené firmy, všech účetnictví EMZET. Jeden USB pro měsíční Průběžné uzávěrky. Druhý USB pro měsíční Konečné uzávěrky. Na každém z USB pak doporučujeme ještě vytvořit 12 složek. Č. 1 pro leden, č. 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k záloze bude vypadat např. takto: E:\1\ - pro leden. Písmeno E: je jen příklad! U různých PC může být USB zobrazováno pod různými písmeny. Doporučujeme písmeno zjistit předem v ikoně Tento počítač. USB lze použít jen u OS W2000,XP,Vista, W7! Omezeně u WIN 98. U WIN95, nebo DOS USB použít nelze. POZOR také na tzv. korektní odpojování USB z počítače!! Další způsob zálohování může probíhat na externí pevný disk HDD, nebo na jiný disk někde po síti. Nikdy trvale NEzálohujte na disk C:! Na HDD se založí složka P pro Průběžné uzávěrky, a druhá složka K pro Konečné uzávěrky. V každé z nich se založí ještě dalších 12 složek s čísly. 1 pro leden, 2 pro únor,.. 12 pro prosinec. Cesta k zálohování Průběžky pak může vypadat např. takto: E:\P\12\ - pro zálohu za prosinec. Cesta k zálohování Konečné uzávěrky pak může vypadat např. takto: E:\K\12\ - pro zálohu za prosinec. Zálohovat lze také na CD. Vzhledem k nepraktičnosti a velkému počtu disků, tento způsob nedoporučujeme! V případě pomoci s uvedenou problematikou se s důvěrou obraťte na naše oddělení software k odborné asistenci! 5) Pracovní Kalendář na rok překontrolovat, popř. upravit, také vždy po založení nové firmy (Konfigurace/Pracovní Kalendář) 6) Interní parametry na rok překontrolovat (Hlavní menu/konfigurace/interní parametry) 7) Adresa a data firmy - upravit adresu a oddělit a rozlišit číslo popisné/orientační (nutno ručně změnit ve star i nov. roce 2015) 8) Rodinní příslušníci - nastavit koeficienty na 1., 2. a 3. dítě, popř. koef. č. 4 na dítě postižené. 9) Barevně si rozlišit starý a nový program - nastavení barev se provede v Hlavním menu/konfigurace/parametry/barva. (Starý program 9200 MZDY2015 označte jinak než Color 1.) Vyhnete se tak případným potížím, navíc budete mít dokonalý přehled s jakým programem a s jakými daty právě pracujete! 10) Nastavit Tiskového manažera PCfprint (pokud jej používáte) tak, aby sledoval nové umístění tisků pro rok Tiskový manažer/vlastnosti/přidat/adresář 4600 (Složku) nacestovat na C:\MZDY2015\TISK- MAN\*.TXT. Podrobný popis z obrázky jak na to najdete v dokumentaci Technické požadavky.. na Konfigurace / Interní parametry našem webu. Pro standardní instalace lze využít i předchystané automatické nastavení, které se spustí v Hlavní menu/servis/obslužné programy/tiskman. 11) Nastavit cestu do účetnictví 2015 v parametrech Adresa a data firmy v případě, že provádíte přímé zaúčtování mezd. Před tímto úkonem musí být nová datová struktura 2015 v účetním programu už založena! 6

7 Uzávěrka mezd za 12/2014 a Jak provést Roční uzávěrku - převod dat z roku 2014 do roku pracovní postup nebyl změněn 1) Uzavřít poslední měsíc 12 ve starém roce novým programem Mzdy2015. K Roční uzávěrce se starý program 2014 NEPOUŽÍVÁ! 2) Roční uzávěrka - Spustit nový nainstalovaný program Mzdy2015 a navést jej v tabulce Nastavení Parametrů na stará data roku 2014: U MULTI licenčních software v okýnku Firma ponechat uvedený název firmy EMZET a klávesou Enter se přesunout k řádku Data U JEDNO licenčních verzí software, v okýnku Firma, vepsat pro JEDNORÁZOVÝ PŘESUN do řádku Data na místo přednastaveného EMZET FIRMA14 14 licenční název své firmy BEZ ČÍSLA!, pro kterou MZDY2014\ je program určen. Např. na FIRMA. V okýnku MZDY2015\ Data změnit nastavenou cestu k datům z C:\Mzdy2015 na starý rok 2014 na MZDY2015\tmp\ C:\Mzdy2015, viz ilustrační obrázek vrátit se nahoru do okna Firma a nastavit původní zpracovávanou firmu za rok 2014 pomocí Konfigurace / Parametry klávesy F1. Nastavit měsíc 12 v okýnku Měsíc. Pozor na opačná lomítka, přepsat vždy jen poslední číslo z 14 na 13, tj. z 2015 na 2014!!! V případě nouze se nové opačné lomítko vytvoří kombinací kláves Alt+92, nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc Zavřít a následně spustit znovu. 3) Spustit Roční uzávěrka, viz ilustrační obrázek 4) Po provedení se vrátit na nová data pro rok 2015 v tabulce Nastavení Parametrů na Mzdy2015 v okýnku Data vrátit cestu ze starých dat C:\Mzdy2015 na nový rok 2015 C:\Mzdy2015 nastavit novou zpracovávanou firmu na rok 2015 v okýnku Firma klávesu F1 nastavit měsíc 01 v okýnku Měsíc a rok 14 v okýnku Rok 5) Provést všeobecnou kontrolu převedených dat ) Začít standardně zpracovávat nové mzdy v novém programu 2015 MZDY20 C:\MZDY2014\FIRMA14.MZD\ C:\MZDY2015\FIRMA15.MZD\ Uzávěrky / Roční uzávěrka v. v v FIRMA14.MZD 14 Zákl. sleva na popl. Daňové zvýhodnění Manželka, manžel Invalidita 3.stupně Invalidita 1.a 2.st. Průkaz ZTP-P Studenti Ostatní,dary Zákl. sleva na popl. Daňové zvýhodnění Manželka, manžel Invalidita 3.stupně Invalidita 1.a 2.st. Průkaz ZTP-P Studenti Ostatní,dary Uzávěrky / Roční uzávěrka Roční zúčtování daně Zavedení licenčního kódu-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Kód se zadává později, po několika dnech/týdnech po instalaci, po zaplacení software, kdy je kód uživateli zaslán em, zavádí se ve spuštěném programu: Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Licence Kod Roční zúčtování daně za rok 2014 jak na to-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn 1) Přepnout nový program Mzdy2015 na stará data 2014, tj. spustit nově nainstalovaný program Mzdy2015 v tabulce Nastavení Parametrů: - v okýnku Data změnit nastavenou cestu k datům z C:\Mzdy2015 na starý rok 2014 C:\Mzdy nastavit původní zpracovávanou firmu za rok 2014 v okýnku Firma klávesu F1 - nastavit 12. měsíc zpracování v okýnku Měsíc 2) Spustit Tiskové sestavy - Roční zúčtování daně a zpracovat jednotlivé daňové údaje 3) Znovu spustit Roční uzávěrku, její II. fázi Jen roční zúčtování! v novém programu Mzdy2015 a převést data z roku 2014 do ) Po provedení přepnout nový program Mzdy2015 na nová data 2015 v tabulce Nastavení Parametrů: - v okýnku Data vrátit cestu ze starých dat C:\Mzdy2015 na nový rok 2015 C:\Mzdy nastavit novou zpracovávanou firmu pro rok 2015 v okýnku Firma klávesu F1 - nastavit měsíc 1 v okýnku Měsíc a rok 14 v okýnku Rok 5) V tabulce Proměnlivé údaje u okna Opravy daně použít klávesu F1 a doplnit tak daňové údaje za rok 2014 u jednotlivých pracovníků. Daň bude programem automaticky dosazena se záporným znaménkem! V okýnku Druh bude automaticky uvedeno písmeno R 6) Možná je i varianta, kdy se roční zúčtování daně provede mimo program, ručně. V takovém případě se nemusí provádět body 1-4. Postupovat se bude jen dle bodu 5 a vypustí se použití klávesy F1. POZOR na takovýto ruční zápis daně! Výše daně musí být uvedena v záporné hodnotě a v okýnku Druh musí být uvedeno písmeno R! Tento ruční způsob zúčtování daní pro možný vznik chyb ve výpočtu spíše NEDOPORUČUJEME! V případě nouze se nové opačné lomítko vytvoří kombinací kláves Alt+92, nebo program ukončit klávesou Ctrl+Esc (spadne dolů na lištu) a na této v liště použít pravým tlačítkem funkci Zavřít a následně spustit znovu. 7

8 II. pilíř důchodového spoření nové od roku 2014 V programu, v Osobních údajích zaměstnance, který vstoupil do II. pilíře, se uvede v tabulce vpravo v kolonce II. pilíř jen zkráceně rok vstupu, tzn. druhou číslovkou 14 (pro rok 2015). Následně proběhnou standardní výpočty mezd. Program zpracuje příkazy k odvodům, zajistí informace o II. pilíři u měsíčních výkazů na OSSZ. Výkazy pro FU se zasílají jen přes web pomocí Elektronické podání (EPO) - Daňový portál zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces ELDP za rok 2014 (formát ELDP12) ve tvaru XML pro elektronické podání - VREP-- dosavadní pracovní postup ani formulář nebyl změněn 1) Provádí se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení ELDP-XML soubor, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Provést přesné zpracování údajů za jednotlivé zaměstnance, za každého zvlášť, výsledné listy doporučujeme vždy vytisknout 4) Přes funkci Sloučit všechny zpracované zaměstnance do jednoho XML souboru. (společně za celou firmu) Znovu se spustí tiskové sestavy. ELDP-XML soubor a ve spodním menu vybrat nabídku Sloučení XML. Přesné umístění souboru je možné volit. Doporučujeme ponechat umístění do Data firmy, tzn. umístění v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2014\FIRMA14.MZD\VYSTUPY\ Firma14.xml. Sloučený XML soubor se všemi zaměstnanci nese stejný název jako zpracovávaná firma v programu, příklad uvádí Firma14.xml. 5) Načíst soubor Firma15.xml do programu PartnerLink a odeslat na CSSZ pomocí kanálu VREP Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) jak sestavit v XML formátu pro elektronické podání - VREP v roce dosavadní pracovní postup, ani formát nebyl změněn 1) Zpracovává se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Přihlášky, odhlášky, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Provést přesné zpracování údajů za jednotlivé zaměstnance (P-přihláška, O-odhláška apod. dle nápovědy v mzdovém programu), za každého zaměstnance zvlášť, výsledné listy doporučujeme vždy vytisknout 4) Přes funkci Sloučit všechny zpracované zaměstnance do jednoho XML souboru (případně společně více zaměstnanců za celou firmu). Znovu se spustí tiskové sestavy Přihlášky, odhlášky a ve spodním menu vybrat nabídku Sloučení XML. Přesné umístění souboru je možné volit. Doporučujeme ponechat umístění do Data firmy, tzn. umístění v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2015\FIRMA15.MZD\VYSTUPY\_irma15.xml. Sloučený XML soubor se všemi zaměstnanci nese stejný název jako zpracovávaná firma v programu, ale první znak v názvu souboru je nahrazen spodním podtržítkem. V uvedeném příkladu např. _irma15.xml. Tímto spodním podtržítkem se v datech odlišují podklady pro Přihlášky/Odhlášky od ELDP 5) Načíst soubor _irma15.xml do programu PartnerLink a odeslat na CSSZ pomocí kanálu VREP Přehled o výši pojistného o vyplacených dávkách pro OSSZ ve tvaru XML pro tisk do originálního formuláře pro FormStudio jak přehled sestavit, soubory PREHL x.xml-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn, k dispozici je nepatrně nový formulář 1) Provádí se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Př. o výši pojistného, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem PREHF-1.XML je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2015\FIRMA15.MZD\VYSTUPY\ PREHF-1.XML, číslo za pomlčkou představuje měsíc, v příkladu leden 5) Načíst PREHF-1.XML do datové schránky a odeslat elektronicky. 6) PREHF-1.XML sloužil pro načítání do programu FormStudio Přehled o výši pojistného o vyplacených dávkách pro OSSZ ve tvaru XML pro přímé elektronické podání přes VREP za rok 2015 jak přehled sestavit, soubory PREHL x.xml, jedná se o jiný formát než pro FormStudio-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn, jen nepatrně formulář (PVPOJ2015) 1) Provádí se v novém programu MZDY2015, nová data roku ) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Př. o výši pojistného, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem PREHL-1.XML k odeslání je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. Mzdy2015\FIRMA15.MZD\VYSTUPY\PREHL-1.XML. číslo za pomlčkou představuje měsíc, v příkladu leden 5) Načíst PREHL-1.XML do programu PartnerLink a odeslat na CSSZ pomocí kanálu VREP Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění elektronicky - formát xml Tato sestava není elektronicky požadována. Vyúčtování daně srážkou.. elektronicky - formát xml Novinka od roku ) Provádí se v novém programu MZDY2015, stará data roku ) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Vyúčtování daně, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem DAN_SRA 2.XML k odeslání je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např.Mzdy2014\FIRMA14.MZD\VYSTUPY\ DAN_SRA 2.XML 5) Načíst DAN_SRA2.XML do datové schránky (bez el. podpisu), nebo výkaz pro FU zaslat přes web pomocí Elektronické podání (EPO) - Daňový portál zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces. Vytvořen je standardní formulář bez přílohy. Pokud vznikne potřeba vytvořit rozšířený formulář, doporučujeme jej natáhnout přes EPO a doplnit. Nově pak uložit nový xml soubor pro odeslání. Vyúčtování daně z příjmů.. elektronicky - formát xml Novinka od roku ) Provádí se v novém programu MZDY2015 2) Spustit Tiskové sestavy Speciální tisky, potvrzení Roční zúčt. daně, vždy stačí vše provádět jen na displeji 3) Zpracovat, výsledný formulář doporučujeme vytisknout 4) Soubor XML s názvem DAN_ZAL 1.XML k odeslání je umístěn v datové struktuře firmy ve složce VYSTUPY. Např. 8

9 Mzdy2014\FIRMA14.MZD\VYSTUPY\ DAN_ZAL 1.XML. 5) Načíst DAN_ZAL1.XML do datové schránky (bez el. podpisu), nebo výkaz pro FU zaslat přes web pomocí Elektronické podání (EPO) - Daňový portál zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces. Vytvořen je standardní formulář s jednou přílohou č.1 Počet zaměstnanců. Pokud vznikne potřeba vytvořit rozšířený formulář, doporučujeme jej natáhnout přes EPO a doplnit. Nově pak uložit nový xml soubor pro odeslání. Jak zrušit nepotřebné instalační soubory programu z disku C:-- dosavadní pracovní postup nebyl změněn Po nainstalování programu, jeho spuštění a ověření, že je vše v pořádku, se instalační soubory z disku C: zruší ve spuštěném programu přes funkci Obslužné programy. Hlavní menu / Servis / Obslužné programy / Instal Delete. ZMĚNY V PROGRAMU MZDY provozní kalendář a uzávěrky pro rok aktualizováno/doplněno - změna Interních parametrů - minimální mzdy upraven na Kč - změna uspořádání údajů o firmě v Adresa a data firmy č. popisné/orientační (nutno ručně změnit program 2015 v datech 2014 i 2015) - změna ve výši daňového zvýhodnění na děti - v Rodinní příslušníci - nutná ruční úprava číselníku ve sloupci Kfc. 1. dítě Kč/měs., 2. dítě Kč/měs., 3. dítě Kč/měs. Č. 4. označuje dítě postižené se zvýšeným odpočtem - zvýšení max. vyměřovacího základu - pro odvod pojistného na sociální zabezpečení - pro rok Kč - zvýšení limitu pro odvod solidární daně - pro rok Kč/měsíc - aktualizace redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kal.dnů pracovní neschopnosti - nová výše 155,40 Kč, 232,93 Kč, 465,85 Kč - z omluveného neplaceného volna a z neomluvené absence se neodvádí zdravotní pojištění, řeší se jen minimální mzda - u DPČ - možnost volby odvodu sociálního pojištění nebo zdravotního pojištění nebo sociálního i zdravotního pojištění - zrušena možnost volby zvýšeného odvodu sociálního pojištění za firmu - aktualizace ročního zúčtování za rok školkovné, dary do 15% - Tiskopisy "Potvrzení...vybírané srážkou"- lze navolit, zda tisknout zálohovou nebo srážkovou daň "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků..." - nahrazuje původní potvrzení - Aktualizace tiskopisů "Potvrzení o zdatnitelných příjmech" "Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech" "Přehled o výši pojistného" na OSSZ - elektronizace výkazů na zálohovou a srážkovou daň - tvorba formátu xml pro elektronické podání přes datovou schránku, nebo EPO - číselník ZUJ zaveden pro lepší práci s vyhledáváním kódů obcí u Vyúčtování daně z příjmu - všechna potvrzení za rok 2014 se provádí novým programem 2015! - aktualizace programu budou probíhat standardně jako doposud, tzn. pomocí aktualizačního souboru mz15.arj DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE Případné dodatky nebo úpravy programů budou jako vždy zveřejňovány v rámci aktualizací ke stažení na Internetu na našem webu v sekci Aktualizace Software. Aktualizace obsahuje je několik málo součástí programu, souborů úpravy, nebo oprav vydané programátorem! Z Aktualizace nelze nikdy instalovat program! Soubory s aktualizací se ukládají do již nainstalovaného a zprovozněného programu, Tj. do složek NOVA15, nebo NOVAJ15, popř. MZDY2015. Instalace/aktivace aktualizace se provádí ve spuštěném programu přes Obslužné programy. Nikdy neukládejte na plochu!! O případných důležitých změnách vás budeme vždy informovat em. Námi takto poskytnuté informace o programových změnách mohou být zásadního charakteru a jejich opomenutí Vám může přinést případné fatální komplikace!!!! Další důležité informace, novinky, praktické rady a daňové informace jsou zveřejňovány v Informačních občasnících. Tento bulletin je vydáván firmou Účetnictví MZ s.r.o. od roku 1997 a je nepostradatelným pomocníkem každé účetní v každodenní praxi. Občasník si lze kdykoliv jako službu objednat nebo také zrušit. POZOR při jakékoliv manipulaci s operačním systémem, jeho změně, nebo obnově PC! Vždy vámi vybraná zařízení musí společně podporovat DOS! Vybrat taková zařízení z dnešní bohaté nabídky na trhu není problém v žádné cenové kategorii. Doporučená zařízení, nebo systémy v žádném případě nedegradují současnou moderní techniku ani její maximální využití, tak jak někdy bývá některými prodejci/poradci prezentováno! Podrobný popis všech variant a jak na to najdete na našem webu v dokumentaci Technické požadavky Pro OS lze konstatovat následující: Windows 8.1 POZOR NE verze Home! Verze 64bit nelze použít vůbec! Ano všechny verze 32bit (Profesional, apod.) Windows 7 POZOR NE verze Home. Verze 64bit jen s podporou virtuálního XP režimu Ano všechny verze 32bit (Profesional, Enterprise, Ultimate) Windows Vista Ne verze 64bit! Ano jen verze 32bit Windows XP NE verze 64bit! Ano veškeré verze 32bit 9

10 Tiskárny USB nebo LAN Pozor na jednotlivé modely tiskáren. Tiskárna musí podporovat tisk z DOSu!! Zpravidla postačí přítomnost jazyka PCL5/PCL6, a v manuálu uvedená podpora pro OS DOS. V tom případě nezáleží na připojení, jde li o USB, NET, nebo Paralel. Samostatnou kapitolu tvoří tzv. Tiskové manažery z DOSu na tiskárny USB. Popis najdete na našem webu v sekci Software - Technické požadavky. Doporučujeme využívat Prosím překontrolujte Vaše ové schránky, popř. nahlaste změnu! Vzhledem k častým změnám zákonů a praktickým každodenním zkušenostem při používání software mohou být námi zaslané informace do vaší ové schránky zásadního charakteru!! Nahlášení e-adresy proveďte prosím em na adresu popř. pomocí SMS na tel.: Export tiskových sestav, nebo požadovaných dat do elektronických souborů Většinu tiskových sestav z účetních a mzdových programů je možné od roku 2008 posílat klasickým příkazem pro tisk ALT+T na místo do tiskárny přes tzv. tiskového manažera PCfprint a pomocí tzv. softwarové tiskárny (program k tvorbě PDf dokumentů) PDF Creator do formátu pdf pro elektronické odesílání em. V současné době jde o velmi žádaný způsob k elektronickému zpracování dokladů. Např. zasílání faktur odběratelům elektronicky apod. Zpoplatněný tiskový manažer PCfprint je ke stažení zde: Popis jak vše funguje, včetně nastavení najdete na našich webových stránkách v dokumentaci Technické požadavky. Funkce se po instalaci potřebných programů a jejich nastavení zapíná v programech Nova1x, Novaj1x a Mzdy201x v Hlavním menu / Konfigurace / Parametry v tabulce Nastavení parametrů Výchozí zařízení pro tiskový výstup: M Veškeré výstupy ze všech programů lze také získat přímo v el. podobě pro další zpracování v Excelu, Wordu, nebo jen obecný formát txt! Program pro elektronické odesílání dokladů z mezd pro ČSSZ přes tzv. VREP - ELDP, OZN, PVPOJ1x K elektronickému odesílání dokladů ve formátu xml přes VREP pro ČSSZ slouží od roku 2014 např. program PartnerLink. Popis jak na to najdete zde: Na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele v novém E-portálu lze najít originální formuláře k přímému vyplnění, nebo načtení připravených xml souborů. Tyto formuláře lze odeslat přímo ze stránek s el. podpisem, nebo vložit a ihned odeslat do Datové schránky. Program pro elektronické odesílání dokladů na FU - mzdy i účetnictví II. pilíř, DPH, SHDPH, Výpis 92 a další K elektronickému odesílání dokladů ve formátu xml na Internetu dobře slouží pro FU Daňový portál, tzv. EPO: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces Tyto formuláře lze odeslat přímo ze stránek s el. podpisem, nebo si vytvořit xml podklady pro Datovou schránku. Doporučujeme zřídit automatické hlídání změn aktualizací našich programů Internetem Bezplatné hlídání aktuálních změn na našich webových stránkách zajistí ve spojení s vaší ovou schránkou bezplatná služba na Internetu Přesná adresa příslušné sledované stránky pro Aktualizace je: Přesná adresa příslušné sledované stránky pro Licenční software je: Přesná adresa příslušné sledované stránky pro dokumentaci je: Získané cenné informace a zkušenosti jsou vždy neodkladně do webových stránek zapracovány a poskytnuty široké veřejnosti k bezplatnému stažení! Pokud si nevíte se zavedením této služby rady, náš IT technik software vám službu zajistí v rámci placeného servisu. POZOR na starý prohlížeč Internetu IE8 a jeho verze nižší. Stává se, že některé nové webové stránky i nové formuláře nelze prohlížet! V takovém případě doporučujeme nainstalovat prohlížeč např. Google. I v roce 2015 děkujeme za Vaši důvěru při používání našich produktů v každodenní praxi a přejeme pohodovou práci! Účetnictví MZ s.r.o., software, Bartošova 9, Přerov, tel.: , mob.:

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2016 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 02.02.2016 jsou uvedeny zeleně

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2016 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 02.02.2016 jsou uvedeny zeleně Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 416 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2016 Účetnictví, Daňová

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny ke dni 5. 3. 2010 Týká se i informací k programu Mzdy2010

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny ke dni 5. 3. 2010 Týká se i informací k programu Mzdy2010 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2011 Účetnictví, Daňová

Více

INFORMACE K AKTUALIZACI SOFTAWRE MZDY 2010 Změny ke dni Týká se i informací k programu Mzdy2010

INFORMACE K AKTUALIZACI SOFTAWRE MZDY 2010 Změny ke dni Týká se i informací k programu Mzdy2010 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K AKTUALIZACI SOFTAWRE MZDY 2010 Změny ke dni 4. 2. 2010 Týká se

Více

INSTRUKTÁŽNÍ NÁVOD 2006 k software Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy ke dni 10.2.2006 změny v modré barvě

INSTRUKTÁŽNÍ NÁVOD 2006 k software Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy ke dni 10.2.2006 změny v modré barvě Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415, mobil: 777 705 411 www.em-zet.cz Certifikát jakosti ISO 9001:2000 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE INSTRUKTÁŽNÍ NÁVOD 2006

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2017 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou označeny zeleně

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2017 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k jsou označeny zeleně Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 417 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2017 Účetnictví, Daňová

Více

Účetnictví MZ s.r.o. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, programy NOVA13 a NOVAJ13

Účetnictví MZ s.r.o. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, programy NOVA13 a NOVAJ13 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2013 Účetnictví, Daňová

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování,

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování, Roční zúčtování daně 1) Období Provádíte ve firmě STARÉHO roku. Tedy tehdy, pokud jste mzdy za starý rok zpracovávali ve WinFASu. V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte období MZDY_ZPRACOVANI na prosinec.

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2012

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2012 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2012 K 21. 2. 2012 - Změny

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID Aktuální informace k EET lze získat na webu www.etrzby.cz K vykazování tržeb prostřednictvím EET je nutné mít: - Program TRIFID 2017 (verze 6.50, nebo novější)

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE 1 1. PŘIHLÁŠENÍ Odkaz pro přihlášení do VZP Pointu naleznete na webových stránkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY www.vzp.cz: v horním menu

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více