VÝROČNÍ ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ CHOPOS o činnosti za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ CHOPOS o činnosti za rok 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ CHOPOS o činnosti za rok 2005 Zprávu zpracovala: Bohuslava Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Petr Lunga V Chotýšanech dne 30. května 2006

2 ORGÁNY SVAZKU OBCÍ Předseda: Mgr. Petr Lunga statutární zástupce svazku obcí, který zastupuje svazek mobil: navenek a jedná jeho jménem Místopředseda: Miloslav Půta zastupuje předsedu svazku obcí v době jeho nepřítomnosti mobil: Finanční výbor: provádí kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s finančními prostředky svazku obcí Kontrolní výbor: má všeobecnou kontrolní působnost na činnosti výkonných orgánů Výbor svazku obcí: rozhoduje o všech záležitostech svazku obcí předseda - Jiří Černý členové - Josef Litoš, Josef Škvor předseda - Ladislav Kazda členové - František Sysel, Ing. Jiří Škvor každý člen jmenuje do výboru dva zástupce ZAMĚSTNANCI SVAZKU OBCÍ Manažer: Bohuslava Zemanová se stará o chod svazku obcí, zpracovává žádosti o granty a mobil: dotace, připravuje propagační materiály a společenské aktivity, hlídá termíny a uzávěrky jednotlivých projektů Účetní: Marie Matoušková se stará o finanční chod svazku obcí a napomáhá svými znalosti mobil: a zkušenostmi dalším účetním ve svazku obcí Kontakt: CHOPOS Chotýšany Chotýšany Webové stránky: Tel.: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Příbram, č.ú /0800

3 I. Svazek obcí CHOPOS Svazek obcí CHOPOS byl založen roku Svazek obcí CHOPOS je dobrovolné sdružení 19 obcí, které usilují o společné řešení problémů, propojení a provázání společných zájmů s cílem dosažení žádoucích změn ve sdružených obcích. Svazek obcí působí na území obcí: Bílkovice, Český Šternberk, Divišov, Drahňovice, Chotýšany, Kozmice, Ostředek, Petroupim, Popovice, Postupice, Psáře, Soběhrdy, Struhařov, Teplýšovice, Třebešice, Vodslivy, Vranov, Všechlapy, Xaverov. Svazek obcí se rozkládá na okrese Benešov ve Středočeském kraji s centrem vzdáleným asi 50 km od hlavního města České republiky Prahy. Jeho rozloha je ,16 ha, počet obyvatel je Svazek obcí CHOPOS je tradičním turistickým regionem. Jeho typicky venkovský charakter spolu s přírodními a kulturními zajímavostmi ho předurčuje k využití v oblasti cestovního ruchu. S tímto oborem jde ruku v ruce nutnost zlepšování komunikace, nutnost brát zřetel na potřeby místních obyvatel, ale také vyhovět potřebám návštěvníků a zkvalitňování služeb. Svazek obcí CHOPOS je také jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Posázaví, jejímž úkolem je koordinace kroků vedoucích k rozvoji cestovního ruchu v oblasti kolem řeky Sázavy.

4 II. Hodnocení plnění předmětu činnosti svazku obcí CHOPOS Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce na řešení společných úkolů, týkajících se zlepšování života obyvatel a celkové obnovy mikroregionu. Webové stránky svazku obcí Od roku 1999 fungují společné stránky svaku obcí na publikačním systému Apollo. Každá obec zde má svoji stránku, kde je naplňován zákon o povinně zveřejňovaných informacích. Elektronická úřední deska - je pro obce zajišťována v rámci webových stránek Elektronická podatelna - zajišťována svazkem obcí pro obce Bílkovice, Drahňovice, Chotýšany, Kozmice, Petroupim, Postupice, Popovice, Psáře, Struhařov, Teplýšovice, Vodslivy, Vranov, Všechlapy, Xaverov Stanovy Stanovy svazku obcí byly doplněny o obec Kozmice, která přistoupila v roce Dále bylo navrženo používání názvu CHOPOS bez loga. Původní logo bylo propůjčeno k užívání společnosti Posázaví o.p.s. Podepsané stanovy byly schváleny Krajským úřadem Středočeského kraje a přeregistrovány. Odstoupení předsedy svazku obcí Stávající předseda svazku obcí Jiří Granát oznámil, že po Auditu ukončí práci ve své funkci předsedy svazku obcí. Oznámil své osobní důvody. Přítomní vzali tuto věc na vědomí a byl navržen nový předseda svazku obcí. Navržen byl Mgr. Petr Lunga z obce Divišov. Volba nového předsedy svazku obcí Po odstoupení Jiřího Granáta z funkce předsedy svazku obcí byl navržen do této funkce Mgr. Petr Lunga. Všichni přítomni se shodli na novém předsedovi svazku obcí a dnem 20. dubna 2005 se stal novým předsedou svazku obcí: Mgr. Petr Lunga, Na Sadech 260, Divišov Závěrečný účet svazku obcí 2004 Při přezkoumání hospodaření svazku obcí CHOPOS finančním a kontrolním výborem nebyly zjištěny, a také dle kontroly auditora, nedostatky závažného charakteru a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením svazku obcí ve smyslu 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb. v platném znění, za rok 2004 souhlasit bez výhrad. Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS byl schválen v jednotlivých obcích svazku obcí a výborem svazku obcí. Předaudit hospodaření 2005 Ing. Milošem Pavlíkem byl proveden předaudit svazku obcí CHOPOS. Auditor neshledal žádné závažné porušení rozpočtové kázně, neshledal žádné nedostatky ve vedení účetnictví. Upozornil ale na Kontrolní a Finanční výbor, který v roce 2005 zatím neprovedl žádný dohled nad hospodařením svazku obcí CHOPOS. Mezinárodní spolupráce Družba Cinigiano CHOPOS, možnost rozšíření na celý svazek obcí. Starostové jednotlivých obcí seznámili své zastupitele s touto možností a výbor svazku obcí se rozhodne o možné spolupráci a přípravě projektu na rok Strategie rozvoje regionu Posázaví Schválení Strategie rozvoje regionu Posázaví. Svazek obcí projednal postup aktualizace Strategie rozvoje regionu Posázaví a znění Záměru pro realizaci Strategie v rámci programu LEADER ČR v roce Výbor svazku obcí schválil znění Záměru Místní akční skupiny Posázaví pro podání žádosti v rámci programu LEADER ČR na rok 2006.

5 III. Hospodaření svazku obcí Rozpočet roku 2005 Příjmy Schválený rozpočet Skutečný rozpočet Výdaje Schválený rozpočet Skutečný rozpočet ,- Kč ,47Kč ,- Kč ,81Kč ROZPOČET na rok 2006 Výbor svazku obcí schválil rozpočet svazku obcí na rok 2006 na svém zasedání 30. prosince Výdajová část rozpočtu: Příjmová část rozpočtu: ,00 Kč ,47 Kč Audit za rok 2005 Přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí CHOPOS, okres Benešov, se sídlem v Chotýšanech za období od do provedl auditor Ing. Miloš Pavlík, dne 14. dubna Výsledek auditu příloha Výroční zprávy č. 1 Výrok auditora o ověření účetní závěrky územního samosprávného celku CHOPOS Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace DSO CHOPOS k a výsledku hospodaření za rok 2005 a je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Získané dotace na společné projekty svazku obcí v roce 2005 POV - Poradenství POV - Informační tabule Středočeský kraj - Divadelní léto na zámku Jemniště Město Týnec nad Sázavou Posázavský střevíc Fond hejtmana Ing. Petra Bendla Posázavský střevíc Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

6 IV. Akce svazku obcí Prezentace na veletrzích cestovního ruchu (leden únor) Regiontour Brno a Holiday World Praha - veletrhy byly úspěšné. Zájem o stánek potvrdil atraktivnost regionu a co především, došlo zde k navázání mnoha důležitých kontaktů, které jsou příslibem úspěšného rozvoje Posázaví. Želivská perla a Posázavský střevíc soutěže ve sportovních tancích (květen a listopad) Dne 22. května 2005 v Dolních Kralovicích a 5. listopadu 2005 v Týnci nad Sázavou se od 8 do 15 hodin konaly soutěže v tanečním sportu Posázavský střevíc 2005 a Želivská perla zařazena 2005 zařazené do seriálu Cena Posázaví Tyto sportovní akce mají celorepublikový význam, soutěže se zúčastnilo celkem 160 párů z různých tanečních škol z celé republiky. 1. výstava v synagoze (červen) 17. června 2005 vernisáž výstavy Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě. Divadelní léto na zámku Jemniště (červenec srpen) Čtvrtý ročník Divadelního léta na zámku Jemniště opět provázel prázdniny v regionu Posázaví. Každý pátek od 19:30 hodin čekaly na děti a jejich rodiče divadelní soubory se svými představeními. 1. července Šípková Růženka - Víťa Marčík 8. července Bajaja - Komedianti na Káře 15. července Sindibádova dobrodružství -Divadlo Studna 22. července Komedianti - Komedianti na Káře 29. července Sternberská noc 5. srpna Staré pověsti České - Bílkovo Kratochvílné Divadlo 12. srpna I slavní se prali - Komedianti na Káře 19. srpna Bajaja - Bílkovo kratochvílné divadlo 26. srpna Pyšná princezna - divadlo Studna

7 1. fotbalový zápas v rámci oslav obce Postupice (červenec) Fotbalový zápas dne 31. července 2005, sestavení družstva z členů svazku obcí CHOPOS. 2. fotbalový zápas CHOPOS (září) Fotbalový turnaj CHOPOS : Želivka, Chotýšany Green Valley Park Itálie - Cinigiano (září) Cinigiano Ostředek Český Šternberk Chotýšany Poznávání kultury, série gastronomických, folklórních a hudebních akcí, kontakty se zástupci jednotlivých institucí, občanských sdružení, podnikatelů (vinařství, turistika, řemesla). Pro všechny účastníky byla tato cesta bohatá na nové zkušenosti, na poznání jiného způsobu života a jiného temperamentu. Důležité bylo poznání, že i my máme co ukázat a že nejsme za Evropou až tak daleko, přestože máme jiné zkušenosti. Poznání, že bez intenzivní práce a spolupráce to nejde nikde, je velmi důležité pro rozvoj i u nás.

8 2. výstava v synagoze (říjen) Ve dnech 3. října až 31. října 2005 bylo možno shlédnout v Muzeu života židovské obce Divišov výstavu pod názvem Blaník. Tématem této výstavy byla především příroda, historie i blanická pověst a její odraz v české kultuře. Advent na zámku Jemniště (prosinec) Divadelní představení pro partnery, starosty a jejich rodiny.

9 V. Realizované projekty jednotlivých obcí Dotace do rozpočtu obcí v roce 2005 prostřednictvím svazku obcí. BÍLKOVICE Zastřešení venkovního parketu ČESKÝ ŠTERNBERK Oprava márnice a úprava hřbitova ,- Kč 1. hrníčkový jarmark Středočeský kraj Fond kultury ,- Kč DIVIŠOV Naučná stezka rytíře Jana Kryštofa Šice Ministerstvo pro místní rozvoj - POV ,- Kč Projektová dokumentace na úpravu školy Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč DRAHŇOVICE Areál drobného sportovního vybavení Středočeský kraj - Program na podporu sportu a volného času ,- Kč Hasičské muzeum ,- Kč CHOTÝŠANY Oprava obecní budovy v Městečku Projektová dokumentace Bezpečně do školy Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč KOZMICE Projektová dokumentace na rekonstrukci Obecního úřadu Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč

10 OSTŘEDEK Oprava komunikace Úroky z úvěru ,- Kč Projektová dokumentace na komplexní řešení centrální části Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč PETRUPIM Oprava kulturního centra ,- Kč Projektová dokumentace na místní obslužnou komunikaci v obci Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč Vybudování veřejně přístupného dětského hřiště Středočeský kraj - Program na podporu sportu a volného času ,- Kč POPOVICE Oprava restaurace POSTUPICE Oprava bývalé školy Oslavy 800 let obce Postupic Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč PSÁŘE Oprava bývalé školy

11 SOBĚHRDY Nová čekárna, rekonstrukce komunikace, oprava požární nádrže Úroky z úvěru ,- Kč STRUHAŘOV Oprava vodní nádrže Projektová dokumentace vodní nádrž Posázaví o.p.s. program LEADER ,- Kč Vybavení dvou dětských hřišť Středočeský kraj - Program na podporu sportu a volného času ,- Kč TEPLÝŠOVICE Oprava mateřské školky, oprava komunikace Dětské hřiště v Čeňovicích Středočeský kraj - Program na podporu sportu a volného času ,- Kč VODSLIVY Urbanistická studie ,- Kč VRANOV Rozšíření komunikace, oprava požární nádrže VŠECHLAPY Rekonstrukce bývalé školy Středočeský kraj POV

12 Zápisy z jednání výboru svazku obcí v roce 2005

13 Propagace v mediích

14 Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření svazku obcí CHOPOS Výsledek AUDITU

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červenec 2013 1 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení orgánů Činnost Mikroregionu Džbány

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI MIKROREGIONU DŽBÁNY

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI MIKROREGIONU DŽBÁNY Projekt občanského sdružení STUDENTI PRO VENKOV IV. Naše děti vyrostou na venkově! STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI MIKROREGIONU DŽBÁNY 19. listopadu 2004 SEZNAM ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ ZÁSTUPCI MIKROREGIONU DŽBÁNY

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝROČNÍ ZPRÁVA Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Drobné církevní stavby (terénní výzkum v regionu Posázaví) Vypracovala: Gabriela Antošová Vedoucí

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více