Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Želeč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,43 125,86 99, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,70 93,28 93, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,72 161,81 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,61 128,97 99, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ******* 98, Daň z přidané hodnoty , , ,00 115,14 99, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 94,52 94, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 2.000, ,00 ******* 71, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 99,58 99, Poplatek ze psů 9.000, , ,00 103,33 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000, , ,00 203,20 92, Poplatek z ubytovací kapacity 1.000, , ,00 129,20 99, Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku , Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,76 119,83 99, Správní poplatky , , ,00 99,00 99, Daň z nemovitých věcí , , ,39 102,25 99, Splátky půjčených prostředků od obyvatelst , , ,84 187,09 99, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,45 107,72 96,84

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,86 123,84 96,21 * 1031 Pěstební činnost , , ,86 123,84 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,91 98,45 * 2142 Ubytování a stravování , , ,00 100,91 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000, ,00 ******* 93, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 108,90 99,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 140,22 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000, , ,00 148,00 74,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000, , ,00 148,00 74, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 152,80 ******* 76,40 * 3341 Rozhlas a televize 200,00 152,80 ******* 76, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000, , ,00 35,00 70, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,60 94,00 94,00

3 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 2 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,60 86,13 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.500,00 700,00 ******* 46, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , ,40 ******* 94, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , ,40 ******* 88, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 5.000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,34 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 104,56 99,99 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 103,39 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,98 106,25 96, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5.000, ,00 605,00 12,10 60, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 314,79 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,54 109,91 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5.000, ,00 ******* 80, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ******* 99,44 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,52 331,25 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000, , ,60 102,82 88, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p , , ,40 90,50 90, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 7.000, , ,00 119,21 92,72 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 102,40 91, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,40 93,97 93,97 * 3727 Prevence vzniku odpadů , , ,40 93,97 93, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9.000, ,00 995,72 11,06 99, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 1.000,00 400,00 188,00 18,80 47, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6171 Činnost místní správy , , ,72 11,84 84, Příjmy z úroků (část) , , ,35 126,91 97,63 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,35 126,91 97,63

4 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** , , ,10 110,75 97,01

5 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 94,38 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v , ,00 ******* 94, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 83,30 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 141,69 94, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 84,32 84, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 68,99 75, Ochranné pomůcky 3.000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,02 169,16 98, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,19 394,44 98, Nákup ostatních služeb , , ,88 200,79 98, Opravy a udržování , , ,00 99,55 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 467,00 ******* 93, Náhrady mezd v době nemoci 2.800, ,00 ******* 93,14 * 1031 Pěstební činnost , , ,09 132,87 97, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , , ,00 12,08 60, Pohonné hmoty a maziva , ,00 499,00 4,99 49, Nákup ostatních služeb , , ,00 34,41 93, Opravy a udržování , , ,55 17,36 99,88 * 2212 Silnice , , ,55 15,61 98, Ostatní osobní výdaje 4.000, ,00 ******* 87, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 92, Pohonné hmoty a maziva 4.000, ,00 ******* 53, Budovy, haly a stavby , , ,00 66,67 99,14 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 70,19 97, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 98,57 96,50 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 98,57 96,50

6 Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 98,98 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 107,72 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,44 79, Budovy, haly a stavby , ,72 ******* 89,61 * 2310 Pitná voda , , ,72 59,57 90, Elektrická energie , , ,00 25,20 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,85 93, Opravy a udržování , , ,38 23,28 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 5,38 97,75 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,38 6,22 97, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 96,80 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 ******* 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 ******* 98, Opravy a udržování , , ,00 137,97 99,93

7 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad , , ,00 102,97 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 94,43 100, Budovy, haly a stavby , , ,75 128,08 99,82 * 3113 Základní školy , , ,25 107,46 99, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100,00 * 3114 Speciální základní školy , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 7.000, , ,00 100,00 100,00 * 3312 Hudební činnost 7.000, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,99 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 58,06 69, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 65,05 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 87,56 87, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 65, Elektrická energie , , ,00 461,65 98, Nákup ostatních služeb , ,00 750,00 7,50 41, Opravy a udržování ,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his , , ,00 153,11 93, Odměny za užití duševního vlastnictví 3.000, , ,00 106,83 97, Nákup ostatních služeb 2.000, ,00 540,00 27,00 31,76 * 3341 Rozhlas a televize 5.000, , ,00 74,90 74, Nákup materiálu j.n , , ,00 59,31 98, Studená voda 5.000, ,00 535,00 10,70 53, Elektrická energie , , ,00 73,65 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,59 36, Opravy a udržování , , ,00 49,60 90,18 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 53,52 77, Ostatní osobní výdaje 7.000, , ,00 117,86 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,60 ******* 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,40 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 16,39 97, Pohoštění 3.000, , ,00 ******* 99, Věcné dary , , ,20 366,46 99,99

8 Dary obyvatelstvu , , ,00 146,67 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,20 160,36 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 88, Elektrická energie , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních paliv a energie , , ,00-34,42-172, Opravy a udržování , , ,60 22,74 68,21 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,60 14,02 31, Nákup materiálu j.n , , ,80 88,84 98, Elektrická energie 5.000, , ,00 258,38 99, Nákup ostatních služeb , , ,11 131,03 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 80,00 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,91 105,95 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100,00

9 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 5 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby , Ostatní osobní výdaje , , ,00 138,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,78 88, Úroky vlastní , , ,80 75,47 75, Studená voda , , ,00 99,56 99, Elektrická energie , , ,00 90,14 90, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,84 99, Nákup ostatních služeb 5.000, Opravy a udržování , , ,96 317,63 99,43 * 3612 Bytové hospodářství , , ,76 105,15 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 34,74 86, Elektrická energie , , ,10 110,64 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,56 71, Opravy a udržování , , ,20 53,98 97,17 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,30 100,26 98, Budovy, haly a stavby , , ,57 98,98 98,98 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,57 98,98 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 115,47 99, Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 117,61 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 145,46 87, Ochranné pomůcky 5.000, , ,00 209,84 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,70 26,48 95, Nákup materiálu j.n , , ,50 92,56 98, Studená voda , , ,00 113,04 98, Elektrická energie , , ,00 83,55 92, Pevná paliva , , ,00 94,99 94, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 134,11 91, Služby peněžních ústavů 3.000, , ,00 556,20 79, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 72,80 97, Služby školení a vzdělávání 150,00 150,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 53,20 94, Opravy a udržování , , ,40 85,67 85, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 306,00 ******* 76,50

10 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 27,83 88, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99, Dopravní prostředky , , ,00 94,46 99, Pozemky , , ,00 ******* 99,84 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,60 106,62 97, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000, , ,00 100,00 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 89,80 89, Služby školení a vzdělávání 1.500, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,37 92,95 93,13 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,37 93,54 93, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 98,15 98,15 * 3727 Prevence vzniku odpadů , , ,00 98,15 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,37 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 79,19 79,19

11 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 78,39 78, Ochranné pomůcky 1.000,00 645,00 ******* 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 382,85 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 221,16 86, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 108,16 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 42,63 85, Opravy a udržování , , ,00 93,69 99, Náhrady mezd v době nemoci 5.000, ,00 ******* 60, Budovy, haly a stavby , ,40 ******* 99,73 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 149,61 95, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 5.000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol , , ,00 145,45 76, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 49,87 93, Neinv.transfery církvím a naboženským spol 4.000, , ,00 80,50 80, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , ,00 ******* 100,00 * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv , , ,00 71,62 89, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz , , ,00 100,00 100,00 * 4350 Domovy pro seniory , , ,00 100,00 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 126,20 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 37,17 84, Nákup ostatních služeb , , ,02 16,36 96, Opravy a udržování , , ,00 117,09 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,80 ******* 100, Dopravní prostředky , , ,00 115,03 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,82 125,57 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 100,42 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 100,75 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,99 97,99 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 100,29 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100,00

12 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.455, ,00 ******* 100, Pohoštění 1.742, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.727, ,00 ******* 100, Pohoštění 1.608, ,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 111,38 99, Ostatní osobní výdaje 3.000, , ,00 253,10 94, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 119,09 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 128,65 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 8.000, , ,00 89,13 89, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 86,57 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000, , ,00 817,30 99, Nákup materiálu j.n , , ,19 172,49 99, Studená voda 1.000, , ,00 100,00 100, Elektrická energie , , ,00 100,00 100, Pevná paliva , , ,00 100,00 100,00

13 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: Poštovní služby 6.000, , ,00 86,33 86, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,02 99,52 99, Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání 7.000, , ,00 37,57 87, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , , ,26 86,09 99, Nákup ostatních služeb , , ,70 254,41 98, Opravy a udržování 5.000, , ,00 79,72 79, Programové vybavení , ,50 ******* 93, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 98,51 98, Pohoštění , , ,00 118,76 98, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.500, ,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 37,00 37,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv , , ,00 146,77 97,84 * 6171 Činnost místní správy , , ,67 123,02 99, Služby peněžních ústavů , , ,20 51,99 77,99 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,20 51,99 77, Služby peněžních ústavů , , ,00 85,80 85,80 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 85,80 85, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00- ******* 79,50- * 6399 Ostatní finanční operace , ,00- ******* 79, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem , , ,00 102,42 99,50 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 102,42 99, Služby peněžních ústavů Ostatní neinvestiční výdaje j.n. * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** , , ,99 79,66 97,74

14 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,71-238,86-/107,40 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00-99,99 / 99,99 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,21- / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) ,81 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,11- / 95,19

15 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,61 103,39 / 96,64 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,49 119,73 / 98,27 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 / 99,44 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 /101,59 PŘÍJMY CELKEM , , ,10 110,75 / 97,01 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů ,00 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 /

16 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,10 110,69 / 96,96 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,75 94,88 / 96,53 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,24 68,11 / 99,05 VÝDAJE CELKEM , , ,99 79,66 / 97,74 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 / Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 98,15 / 98,15 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 /

17 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m28s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Výdaje z finančního vypořádání minulých , , ,00 102,42 / 99,50 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,99 79,60 / 97,68 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,11 / 95,19 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,11- / 95,19 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,11- / 95,19

18 !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

19 Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: Čas zpracování: 9h29m28s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,80- Běžné účty fondů ÚSC , , ,91- Běžné účty celkem , , ,71- Termínované vklady dlouhodobé , , ,21- Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 /

20 Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Lebovičová Datum zpracování: 18.03.2015 Čas zpracování: 9h26m49s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Licence: DGLX ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: Plankova Datum zpracování: 28.01.2015 Čas zpracování: 12h15m20s Strana: 1 IČO: 75011476 Ministerstvo financí FIN

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 11.02.2015 Čas zpracování: 11h23m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 25.05.2015 Čas zpracování: 8h10m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jirankova Nada Datum zpracování: 18.05.2015 Čas zpracování: 15h30m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Lebovičová Datum zpracování: 15.04.2014 Čas zpracování: 13h29m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Raskova Datum zpracování: 27.03.2015 Čas zpracování: 10h51m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1. Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3

UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1. Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3 supe rvi zor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014 UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNÍ ROZPOČTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.02.2014 22:28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279307 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Ministerstvo financí Schválený rozpočet 2015 FIN 2-12 M rok měsíc IČO 2015 279277 Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Němčice, 561 18 Němčice 107 I. Rozpočtové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více