MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Hrnčiříková Vypracoval: Ondřej Svoboda Učitelství pro ZŠ a SŠ Brno, 2007

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 10. dubna 2007 podpis..

3 Poděkování Rád bych poděkoval všem, kteří mi při vypracování diplomové práce pomáhali. Hlavně bych chtěl poděkovat Ing. Ivě Hrnčiříkové a Doc. MUDr. Janu Šimůnkovi, CSc. za jejich rady, informace, zodpovězené otázky a za vedení při vypracovávání diplomové práce.

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST - POSILOVÁNÍ A VÝŽIVA HISTORIE KULTURISTIKY ÚVOD DO MODERNÍHO POSILOVÁNÍ Proč posilovat Začátky v posilovně VŠEOBECNĚ O VÝŽIVĚ Poměry živin Výživová pyramida Obecné zásady správného stravování Výživa a posilování DĚLENÍ STRAVY ANABOLISMUS A KATABOLISMUS TŘI HLAVNÍ SLOŽKY VÝŽIVY V POSILOVÁNÍ Bílkoviny (proteiny, peptidy) Sacharidy (uhlovodany, karbohydráty, cukry, glycidy) Tuky (lipidy) VITAMINY A MINERÁLY - NEPOSTRADATELNÍ SPOLEČNÍCI Vitaminy Minerály a stopové prvky PITNÝ REŽIM DŮLEŽITÝ SPOJENEC Pitný režim v posilovně Základní funkce vody Dehydratace a hyperhydratace Kontrola příjmu tekutin Alkohol versus posilování DOPLŇKY STRAVY - SUPLEMENTACE SCHVALOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ DOPLŇKŮ STRAVY NA TRH Definice dle zákona... 48

5 3.1.2 Schvalování v ČR Hraniční přípravky Označování a propagace NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SUPLEMENTY A JEJICH HODNOCENÍ PŘEHLED VĚTŠINY DOPLŇKŮ VÝŽIVY PRO FITNESS A KULTURISTIKU EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE PŘÍPRAVA EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ Cíl práce Hypotézy Charakteristika souboru Metody zjišťování dat Metody vyhodnocování dotazníků PREZENTACE ZÍSKANÝCH DAT SHRNUTÍ EMPIRICKÉ PRÁCE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH RESUMÉ

6 Úvod Tématem naší diplomové práce je Výživa a doplňková strava při posilování začátečníci. Posilování se v posledních letech stává stále častěji vyhledávaným sportem. Zajímají se o něj hlavně lidé, kteří si chtějí zvýšit svůj svalový potenciál a zlepšit svou fyzickou výkonnost. Pro většinu začátečníků jsou tréninkové metody a postupy posilování snadno dostupné a srozumitelné. Většina z nich ale zapomíná na tolik důležitý stravovací režim, který má na svalový růst nemalý vliv. Posilování slouží jako sport pro udržení se v dobré fyzické kondici a pomáhá nám sportovat bez větších zdravotních komplikací. Chtěli jsme se dozvědět nové poznatky o výživě, které by nám, jako začátečníkům v tomto oboru, mohly pomoci. Většina začátečníků má o výživě při posilování velmi omezené vědomosti. Tato diplomová práce by měla usnadnit základní orientaci při výběru stravy a možných doplňků pro začínající a aktivně posilující jedince. V této práci se budeme zabývat složením stravy a podrobným popisem jejích základních složek. Dále zde rozebereme doplňky potravy a jejich možný vliv na svalový růst. Nejprve popíšeme historii toho sportu spolu se základy posilování. Dále se budeme věnovat výživě z obecného hlediska a z pohledu kulturistiky. V následující kapitole podrobněji rozebereme základní složky stravy, její rozdělení, funkce a ostatní důležité informace. Dále zde uvedeme nejčastěji používané doplňky ve stravě a přehled nejdostupnějších suplementů, jejich funkce, dávkování a účinnost. 6

7 1. Teoretická část - Posilování a výživa 1.1 Historie kulturistiky Slovo kulturistika vzniklo z francouzského slova culturistique, což by se dalo přeložit jako kultura těla. Slovo kultura (la culture) je latinského původu a znamená vzdělávání, pěstování, zušlechťování [11]. Prapůvodem tohoto sportu bylo zdvihání břemen. Cvičení k rozvoji svalové síly za pomoci břemen používali již staří Číňané, Egypťané a samozřejmě i Řekové, kteří byli známí svým zájmem o tělesnou kulturu. Hlavní ikonou tehdejších dob byl zápasník Milón Krotónský (6-ti násobný vítěz olympiády), zvaný druhý Herakles. Jako první zvyšoval v tréninku zátěže. V mládí rozvíjel svou sílu tím, že nosil býčka na zádech a tím jak býček rostl tak on sílil. Jeho trenérem byl slavný matematik Pythagoras. Což znamenalo, že již v tehdejší době měl vědecky sestavený trénink [18]. Velkou popularitu získalo zdvihání břemen koncem minulého století. K siláckým vystoupením a produkcím se používalo primitivních kulových činek, ale i balvanů a těžkých sudů. Předmětem obdivu byla mohutná postava a hrubá síla vzpěračů a zápasníků, nikoli harmonie postavy, na kterou ani nebylo možno tak primitivními prostředky působit. Legendárními postavami té doby jsou E. de Bonne, L. Cyr, Krajevskij, Hackenschmidt a jiní [11]. Ve dvacátém století došlo k postupnému oddělení vzpěračů od zápasníků a po zavedení nakládacích činek k diferenciaci mezi nimi. Jedni trénovali s cílem dosáhnout nejlepších výkonů v olympijských disciplínách, druzí stavěli na první místo rozvoj svalstva a harmonickou stavbu postavy [10]. Za zakladatele moderní kulturistiky můžeme považovat Eugena Sandowa ( ), vlastním jménem Friedrich Wilhelm Müller. Své jméno si vybudoval jako profesionální silák, když se úspěšně utkával se svými soupeři ve veřejných kláních a porážel je v jejich vlastních disciplínách. Slávu si získal i díky svým přehlídkám na veřejnosti, kde předváděl své vypracované svalnaté tělo, mnohdy zakryté jen fíkovým listem. 7

8 Na svou dobu vypracoval Sandow velice pokrokovou soustavu tělesných cvičení se zátěží, v níž věnoval velkou pozornost rozvoji jednotlivých svalových skupin a zlepšení funkcí celého organismu [11]. V roce 1901 zorganizoval Sandow první kulturistickou soutěž v Londýně. Jako cenu pro vítěze nechal vyrobit bronzovou sošku sebe samého v celé své svalnaté kráse. I dnes je tato trofej cenou na nejprestižnější kulturistické soutěži Mr. Olympia. Velkého ohlasu dosáhla jeho kniha Body-building vydaná roku 1903 v Londýně. Zdůrazňoval význam stavby těla a odůvodnil zásady, které se později staly základem moderního posilování. Kniha se stala základním materiálem o kulturistice nejen v Evropě, ale ve třicátých letech i v Americe. Název knihy dal jméno celému kulturistickému hnutí a ve většině zemí se dosud oficiálně užívá. První oficiální soutěž o titul nejlépe harmonicky rozvinutého sportovce byla uspořádána v roce 1939 v USA. Zde se také od roku 1940 pořádá soutěž o titul Mr. America. Díky prvním dvěma ročníkům, které vyhrál J. Grimek, bylo zařazeno pravidlo, že se vítěz těchto závodů nesmí již znovu zúčastnit. John C. Grimek v roce 1948 vyhrál titul Mr. Universe a významnou měrou ovlivnil rozvoj kulturistiky v poválečných letech v USA. Na tomto rozvoji se podílel nejen jako závodník, ale především jako uznávaný teoretik, zejména v oblasti pózování. Jeho nástupcem na trůně Mr. Universe se stal Steve Reeves. Díky své postavě s úzkým pasem a mohutným klenutým hrudníkem se stal Reeves populárním filmovým hercem (u nás například film Romulus a Remus). Vzhledem k nárůstu kvality tréninkového procesu, který je v dnešní době založen na vědeckých základech, jsou rozměry nastupující generace kulturistů stále mohutnější (Ronnie Colemann). Objem svalů není jediným měřítkem při výkonnosti kulturisty. Velkou roli zde také hraje vyrovnanost svalstva a jeho hustota, což je při dnešní vyrovnanosti mezi sportovci často rozhodující. Již v minulosti kolísal světový trend mezi maximálním svalovým rozvojem i za předpokladu menší souměrnosti (Mike Mentzer, Ron Teufel, ) a mezi snahou o symetrii a eleganci (Frank Zane). 8

9 Rozmach kondiční kulturistiky v minulosti, ale hlavně v posledních letech, dokazuje, že cvičení není jen módním hitem, ani sportem jedinců. Je to nejen prostředek ke zlepšení postavy, zdraví, ale hlavně celého životního stylu člověka. V současné moderní době je již běžnou praxí, že se posilování stává součástí přípravy sportovců na sezónu a jiné vrcholné akce. Trenéři ve všech sportovních odvětvích zařazují posilování do tréninku svých svěřenců. Vůbec přitom nezáleží na tom, zda se jedná o posilovací cviky s činkami v leže, nebo ve stoje, na posilovacích strojích, se zátěží umístěnou přímo na těle sportovce, nebo jde jen o silová cvičení pouze s vahou samotného cvičence. Vývoj posilování jde neustále kupředu. Jsou navrhovány nové stroje pro lepší a efektivnější cvičení, vytvářejí se nové cviky a metodiky jejich provedení tak, aby bylo možné daný sval lépe zapojit a procvičit. 1.2 Úvod do moderního posilování Proč posilovat Posilování může provozovat v podstatě kdokoliv, v kterémkoliv věku. I člověk s časově náročným zaměstnáním může při pravidelném cvičení v posilovně zlepšit svůj zdravotní stav, kondici a celkový vzhled postavy. Posilování dokáže zpomalit proces stárnutí, zkrátit dobu rekonvalescence po zranění a pozitivně ovlivňuje psychiku člověka. Je perfektním spojencem v boji proti obezitě. Ženy se při posilování obávají velkého nárůstu svalové hmoty, a proto se raději posilovnám vyhýbají. Pokud ovšem nezačnou brát vysoké dávky mužských hormonů, jsou takové obavy naprosto zbytečné, protože je to z fyziologického hlediska zcela nemožné. Správně zvolenou kombinací posilovacího tréninku s aerobním sportem lze dosáhnout skvělých výsledků. Trénink žen se od mužského mírně odlišuje již v samotném začátku, protože je zde kladen větší důraz na problémové partie. U mužů začínajících posilovat se ve většině případů jedná o opačný problém. Přichází do posilovny s vidinou velkého svalového nárůstu za zlomek času. Za tímto účelem ztrácí v posilovně velké množství energie, času a mnohdy 9

10 si ničí i své zdraví. V jejich případě je na místě odborný dohled, který jejich bezhlavému snažení udá směr. Zde je důležité upozornit, že posilovací trénink je vhodný i pro mládež. Vhodně zvoleným tréninkem lze rozvíjet sílu a výbušnost, kterou lze uplatnit v jiných sportovních odvětvích. Jak již bylo řečeno, posilovat se dá v každém věku, a to i v pokročilém věku. Starším lidem umožňuj zlepšit si svůj zdravotní stav, kondici a v neposlední řadě i postavu [22] Začátky v posilovně Trénink začátečníků má svá specifika a zcela se odlišuje od klasických tréninkových metod pokročilých nebo vyspělých kulturistů. Tréninky pro začátečníky jsou si totiž velmi podobné. Jediné rozdíly jsou v pohlaví, věku a stupni dosavadní trénovanosti. Trénink sestavíme tak, abychom tělo procvičovali postupně buď od shora dolů anebo naopak, přičemž výjimku tvoří svaly břicha a extenzorů trupu, které zařadíme na samotný začátek tréninku, kdy ještě máme dostatek síly. Zpevnění oblasti trupu je v prvotní fázi ze všeho nejdůležitější. U spousty cviků je páteř značně zatěžovaná a její zpevnění je tedy nutné pro snížení rizika poranění a předcházení bolestivým stavům, ale také zlepšení vzpřímeného postoje. Slabé břicho nebo vzpřimovače mohou výrazně zpomalit náš pokrok v tréninku jiných svalových partií. S tím souvisí i další důležitá skutečnost. V začátcích posilování je dobré se vyvarovat cvikům vsedě a zejména ve stoje, které zatěžují páteř tlakem, také cviků se zátěží s přímou účastí páteře (př. mrtvé tahy, předklony s činkou za hlavou), ale i cviků v předklonu (sklony ke kulacení páteře). Vhodné jsou cviky s vlastní vahou těla (klasické kliky) a cviky, které páteř natahují (cviky ve visu). Upřednostňujeme cviky na velké svalové skupiny před cviky na svaly malé. Kombinace, ve které začínáme nejprve malou svalovou partií je nevhodná (př. paže, prsní svaly). Paže se při procvičování prsních svalů zapojují jako 10

11 pomocné svalové skupiny a jejich částečné vyčerpání má za následek nedostatečné procvičení svalstva hrudníku. První 2-3 týdny cvičíme pouze 2x týdně. První trénink sestavíme tak, abychom procvičili celé tělo. Každý sval zatížíme jedním cvikem v počtu 2 4 sérií s 12 opakováními.ženy mohou do tréninku zařadit cviky na hýždě a vnitřní stranu stehen s počtem opakování nad 15. Podle pocitu po prvním tréninku můžeme pomalu zvyšovat intenzitu cvičení a přidávat série až do 4 na jednu svalovou skupinu. V žádném období tréninku však nesmíme cítit postupující únavu. Je-li tomu tak, je lepší si na pár dní odpočinout.tréninky svalových skupin, které měly proběhnout v době odpočinku nevynecháváme, pouze je posuneme o pár dní dál. Důležité je dávat pozor na přetrénování, které se projevuje trvajícím poklesem výkonnosti a tělesné hmotnosti, ztrátou pocitu plnosti, napumpování a pálení ve svalu v průběhu tréninku, permanentní únavou a nechutí trénovat. Ignorování takového stavu a další trénování s sebou přináší určitá rizika. Svaly i jejich úpony jsou již tak vyčerpané, že se snadno poraní. Pokrok, ať již silový nebo ve smyslu přírůstku svalových objemů, je individuální záležitostí a je ovlivněn především genetikou. Je tedy možné, že u ostatních budou přírůstky svalové hmoty viditelnější. V prvních týdnech vede trénink k poklesu hmotnosti a pak jistou dobu k její stagnaci, po kterou se tukové zásoby nahrazují svalovinou. Pokud jsou naše výsledky i po delší době (asi několik měsíců) mizivé nebo dokonce žádné, je potřeba se zaměřit především na stravu [23]. 11

12 1.3 Všeobecně o výživě Výživa je nezbytná pro zásobení organizmu živinami. Je hlavním zdrojem energie a všech nutných látek, které člověk potřebuje k růstu a celkové obnově tkání. Základním úkolem správné výživy je dodat lidskému organizmu optimální přísun energie a živin, který je zajištěn ve formě bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů, minerálních látek a vody. To vše musí být s ohledem na věk, zdravotní stav a životním styl člověka. Strava je ve své podstatě vkladem do celkového zdraví, který se později vrátí i s úroky. Nevhodné složení stravy a nadbytek živin se uplatňuje při vzniku některých onemocnění. Vyvážená výživa má naopak ochranné účinky. Současný životní styl většiny populace žijící ve vyspělých zemích se vyznačuje nedostatkem tělesného pohybu, práce, častými psychickými stresy, kouřením a je doprovázen nadbytkem velmi snadno dostupných a energeticky bohatých potravin. Celoživotní přejídání a nedostatek pohybové aktivity se navíc odráží v procesu stárnutí, který sebou přináší mnohem více zdravotních komplikací. Všechny tyto faktory negativně ovlivňují zdravotní stav jednotlivce i celé populace a to jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Výživa, která je dávána do souvislostí s tzv. civilizačním onemocněním, je charakterizována nadměrným příjmem energie, vysokým příjmem tuků obecně s převahou nasycených (živočišných) tuků a nedostatkem polynenasycených mastných kyselin, komplexních sacharidů (polysacharidů), vlákniny, některých vitamínů a minerálů [15] Poměry živin Sportovní výživa je považována za jeden ze směrů racionální výživy, jejímiž zásadami se řídí. V podstatě lze říci, že v dlouhodobém průměru se doporučují poměry živin v racionální výživě bílkoviny : tuky : sacharidy = 1 : 1 : 4, ve sportovní výživě = 1,2 : 0,8 : 4. Speciálními dietami se však v každém jídle jednotlivé poměry živin zásadně mění s ohledem na předtréninkovou přípravu organismu nebo povýkonnostní regeneraci. Pro řízení výživy je tedy znalost zastoupení jednotlivých živin ve stravě mnohem významnější než znalost energetické hodnoty stravy [5]. 12

13 1.3.2 Výživová pyramida Jedná se o odborníky pravidelně připravované doporučení pro výživu, které je pro veřejnost prezentováno formou tzv. výživové pyramidy. Jde o grafické znázornění vhodného složení stravy. První pyramida byla vydána až v roce Vydalo jí americké ministerstvo výživy a zemědělství USDA. V roce 2000 byla oficiálně vydána novější verze, která platila další tři roky. Potraviny jsou pro dané účely členěny do několika základních pater. Jsou k nim přiřazována výživová doporučení, jak velké množství se má denně konzumovat. Základnu tvoří potraviny, které je vhodné jíst v největším objemu, a naopak na vrcholu pyramidy se nachází ty potraviny, které by se měly konzumovat ve velmi omezené míře. Jedná se především o tuky a všechny sladkosti. Stará pyramida (viz. obr. 1 Stará pyramida) doporučovala vyvarovat se tuků a jíst hodně potravin bohatých na sacharidy, jako chleba, cereálie, rýže a těstoviny. Cílem bylo snížit konzumaci saturovaného obr. 1 Stará pyramida zdravé výživy tuku, který zvyšuje hladiny cholesterolu. Bohužel v rámci zjednodušení se vypustilo upozornění, že i sacharidy se rozlišují na zdravé a nezdravé, což vyústilo k nadměrné konzumaci rafinovaných (nezdravých) sacharidů a celosvětové vzrůstající obezitě [14]. Jako zdroje těchto sacharidů jsou používány průmyslově upravené produkty s vysokým glykemickým indexem. Ty mají za následek, že krátce po požití způsobují značný 13

14 vzestup hladiny krevního cukru a vyplavený inzulín je kromě jiného příčinou nadměrného ukládání tukových zásob. V prosinci 2002 byl skupinou harvardských vědců předložen návrh přepracované pyramidy (viz. obr. 2 Nová pyramida). Tato pyramida především podporuje spotřebu zdravých tuků a celozrnné stravy. Zároveň doporučuje vyhýbat se některým potravinám (rafinovaným sacharidům, máslu a červenému masu). V roce 2005 obr. 2 Nová pyramida byla americkým ministerstvem výživy a zemědělství USDA představena nová pyramida (viz. obr. 3 Člověk na schodech). Protože výživová doporučení nemůžou platit stejně pro každého jedince, je pyramida vytvořena tak, aby splnila specifické požadavky každého člověka. Pro tyto účely zřídilo USDA pyramidě vlastní internetové stránky (www.mypyramid.gov), které jsou k dispozici v anglickém a španělském jazyce. Další revize USDA pyramidy je naplánována na rok

15 obr. 3 Člověk na schodech 15

16 1.3.3 Obecné zásady správného stravování Obecné zásady výživy, která snižuje riziko vzniku onemocnění spojených s nevyváženou stravou, jsou následující: Jíst pestrou stravu, jen tak se dá zajistit dostatečný a vyvážený příjem všech živin. Udržovat si vhodnou tělesnou hmotnost jak pohybem, tak přiměřeným příjmem potravy. Vybírat stravu obsahující nízké množství tuku, zvláště živočišného, a cholesterolu. Omezit maštění, snížit spotřebu tučného masa, uzenin, máslových a šlehačkových moučníků. Konzumovat dostatečné množství ovoce, zeleniny a potravin připravených z celozrnných obilovin. Snažit se jíst dostatek ovoce a zeleniny (alespoň půl kilogramu denně). Zkusit jíst zeleninu při každém jídle, nahradit moučníky ovocem a ořechy a vybírat si celozrnné pečivo místo bílého. Omezit spotřebu cukru. Cukr je pouze zdrojem energie. Naučit se pít čaj a kávu bez cukru, omezit spotřebu sladkostí a slazených nápojů. Omezit příjem kuchyňské soli. Chuť na slané je návyk. Vyhýbat se silně soleným pokrmům a pochutinám, jinak nám ostatní strava bude připadat fádní. Slanou chuť lze nahradit různým kořením. Přijímat dostatek tekutin, minimálně 2-2,5 litru denně, rovnoměrně během dne. Pít různé přírodní vody, čaje i ovocné či ředěné přírodní džusy. Tekutiny s cukrem nejsou vhodné. V případě alkoholických nápojů se snažit být velice umírnění. Děti by alkohol neměly pít vůbec a dospělí ne více než 1 pivo nebo 2 dl vína nebo 5 cl lihovin denně [15] Výživa a posilování Kulturisté se neustále zajímají o diety. Zajímá je, co a v jakém množství mají jíst, aby získali co nejvíce svalové hmoty nebo shodili tuk. Je však chyba zajímat se o dietu, aniž by předtím neporozuměli základním principům výživy. Tyto principy umožňují dietou pozměnit tělesnou stavbu a přitom zachovají maximální množství síly, svěžesti a energie. Získá se tak maximum svalové 16

17 hmoty. Proto jsou základní výživové principy pro kulturistu stejně důležité jako základní tréninkové principy. Během let se posilovací trénink pozměňoval, ale nikdy neprodělal revoluci. Proto se v dnešní době objevuje větší počet soutěžních i amatérských kulturistů. Je to zapříčiněno jak díky zlepšenému tréninku, tak díky propracované výživě. V minulosti přistupovali kulturisté k dietám náhodně, instinktivně. Proto se jim ze začátku dařilo získat objem, ale neměli potřebné vyrýsování a vytvarování. A když přišel někdo vyrýsovaný, zdál se naopak příliš malý. Základy výživy jsou relativně snadné. Avšak naučit se je aplikovat na vlastní tréninkový proces, pochopit individuální potřeby svého těla a jeho odpovědi na jednotlivé stravovací diety, to už je mnohem složitější. Jako při všech ostatních aspektech tréninku je nakonec nutné opět se vrátit k instinktivnímu principu. Je nutné naučit se základy a ujasnit si jednotlivé proměnné, které hrají podstatnou roli v produkci energie, budování a udržování svalové tkáně. Pochopení výživy nespočívá jen v rozpoznání, o které živiny jde a jak je tělo užívá. Hlavní je naučit se využívat tyto informace ve svůj prospěch a pro své vlastní tělo. Kulturisté jsou výjimeční svými požadavky, které kladou na svá těla. Požadují totiž maximum svalové hmoty při minimu tělesného tuku, což je extrémně těžce dosažitelný stav. Ostatní sportovci, kteří potřebují dosáhnout štíhlé postavy, prostě zvolí takový tréninkový program, který spálí co nejvíce kalorií, takže nakonec vůbec nepotřebují diety k redukci tělesného tuku. Jde jim hlavně o objem a sílu svalů, zatímco jim moc nezáleží na extrémní redukci tuku. Na rozdíl od kulturistů se nemusí snažit zredukovat procento tělesného tuku (u mužů na 3 5%, u žen na 7 9%). Kulturisté mají velmi nesnadný úkol. Musí jíst dostatek potravy na to, aby rostli, a přitom zredukovat tukovou tkáň a udržet co nejvíce svalů. Mohou sice k pálení kalorií používat aerobní cvičení, ale přitom tím nijak nesmí narušit své tréninkové programy. Musí kontrolovat přísun kalorií, ale přitom přijímat dostatek proteinů, aby mohli budovat a udržovat si svalovou tkáň. 17

18 Výživa je komplexní a rozvíjející se věda a její odborníci každý den přinášejí nové poznatky. Avšak určité základní výživové principy už byly položeny a ty jsou pro každého kulturistu, který chce využít veškerý svůj genetický potenciál k růstu a tělesnému rozvoji, opravdovým základem [8]. 18

19 2. Dělení stravy 2.1 Anabolismus a katabolismus Dříve než se dostaneme k samotnému rozdělení základních složek výživy, považujeme za důležité vysvětlit několik důležitých pojmů, okolo kterých se ve všech silových sportech a v posilování především všechno odehrává. Anabolismus si většina běžné veřejnosti dává špatně do souvislosti s anabolickými steroidy. Jeho význam je ovšem mnohem širší. V našem pojetí znamená hlavně budující. Jedná se o složité biochemické reakce, probíhající v těle, které vedou k tvorbě a následnému hromadění určitých látek (př. tvorba svalové bílkoviny z aminokyselin). Všeobecně lze říci, že jde o reakce, při kterých z menších jednotek vznikají jednotky větší. Je logické, že existuje-li takovýto proces, musí být i proces opačný. Jedná se o katabolismus. Jedná se o chemickou reakci, při níž se větší jednotky rozkládají na jednotky menší. Typickým příkladem je uvolňování a tvorba energie. Energetické zdroje se (tuky, cukry a v nejhorším případě i proteiny) rozkládají přes jednoduché až na ty nejjednodušší anorganické látky. Během tohoto procesu rozkládání se uvolňuje energie potřebná na všechny procesy probíhající v těle. Anabolismus a katabolismus probíhají v našem organismu současně. Pro oba tyto názvy existuje souhrnné pojmenování metabolismus. Metabolismus je souhrn všech biochemických reakcí probíhajících v lidském těle. Tělo se snaží oba procesy udržet v rovnováze tak, aby ani jeden z nich nepřevyšoval. Pokud k tomu dojde, jedná se o stav, kdy tělo ani nepřibírá a ani neztrácí na váze. Proto se kulturisté snaží v organismu tento rovnovážný stav převážit na anabolickou stranu. Chtějí začít budovat svalovou hmotu, vytvořit si dostatek energetických zdrojů a minimalizovat katabolismus hlavně ztrátu svaloviny. Je jasné, že silový trénink, sám o sobě, znamená ztrátu energie (katabolický proces). Trénink v sobě ovšem ukrývá následnou anabolickou reakci, 19

20 která se ukrývá převážně ve fázi zotavení. Tento přechod k potréninkovému anabolismu je vysloveně záležitostí výživy. Proto i skvěle sestavený trénink nemusí přinést očekávané výsledky, pokud nebude podpořen správným složením stravy. 2.2 Tři hlavní složky výživy v posilování Pro lidský organismus je výživa hlavním zdrojem energie a všech nezbytně nutných látek, které člověk potřebuje. Nacházejí se v ní základní živiny, které jsou potřebné k obnově tkání, energetické produkci a v neposlední řadě pro dosažení maximálního růstu svalové hmoty. Tři hlavní složky jsou: 1. Bílkoviny (proteiny, peptidy) 2. Sacharidy (uhlovodany, karbohydráty, cukry) 3. Tuky Je důležité vědět, jaká jídla jíst a v jakém množství, aby bylo možné dodávat tělu dostatek potřebných látek. Kromě toho nás musí zajímat i rovnováha jednotlivých živin v potravě kolik potřebujeme jedné živiny v poměru k jiné. Ať už máme jakýkoli tělesný typ a metabolismus, biochemie těla vyžaduje k maximalizaci svalového růstu, odbourání tuku a k tvorbě energie určité živiny v určitých kombinacích Bílkoviny (proteiny, peptidy) Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem svalové hmoty, a proto je k nim upřena největší pozornost všech kulturistů a sportovců, jejichž výkon je závislý na síle a svalové hmotě. Tělo je používá ke stavbě, opravám a udržování svalové tkáně, tvoří základní strukturu kostí, kůže, enzymů a hormonů. Nemohou se v těle vytvářet z jiných živin. Potřebné množství bílkovin musíme přijmout v potravě. V běžné potravě nejsou prakticky dostupné v čisté formě a přijímáme je tedy spolu s ostatními živinami (v mase především za přítomnosti tuků, v mléčných výrobcích s tuky a sacharidy, v luštěninách a obilovinách se sacharidy) [10]. 20

21 Aminokyseliny Stavebním kamenem bílkovin jsou aminokyseliny složky, které obsahují čtyři základní prvky nutné pro život: uhlík, vodík, kyslík a dusík. Některé aminokyseliny obsahují také síru. Všechny bílkoviny jsou tvořeny různou kombinací pouhých několika desítek aminokyselin, které v přírodě vytvářejí množství nejrozmanitějších sloučenin. Existují dva základní typy aminokyselin. První typ tzv. neesenciální, si dokáže organismus vytvořit přeměnou z jiných aminokyselin nebo glukózy (tab.1, Nees. aminokys.). Typ druhý tzv. esenciální aminokyseliny. Jedná se o 8 9 aminokyselin, které si tělo nedokáže vytvořit, a proto musí být pravidelně dodávány ve stravě (tab. 2, Esenc. aminokys.). 21

22 Tabulka 1: Neesenciální aminokyseliny (tělo si je samo tvoří z jiných aminok.) [7] Název Arginin Cystein Tyroxin Alanin Kys. aspartová Kys. glutamov á Glycin Glutamin Ornitin Prolin Serin Taurin Funkce - zvyšuje hladinu oxidu dusíku, podporujícího růst svalových vláken - zvyšuje uvolňování insulinu, glukagonu a růstových hormonů - významná složka svalového metabolismu, řídí uvolňování, transport a ukládání dusíku v těle - zpomaluje odbourávání svalů - prospívá při rehabilitaci zranění, tvorbě kolagenu - zvyšuje obranyschopnost - prekursor kreatinu - zvyšuje tvorbu spermatu, k léčení některých forem impotence - chrání organismus před jedy, účinky alkoholu, tabáku - významný pro růst vlasů - zvyšuje hladinu glutathionu - zvyšuje imunitu vůči AIDS - prekursor nervového přenašeče dopaminu, norepinefrinu a epinefrinu, hormonu štítné žlázy, růstových hormonů a melaninu (vlasového a kožního pigmentu) - hlavní součást pojivových tkání - klíčová látka metabolismu glukózy - umožňuje dodávat svalům energii z aminokyselin - součást svalového metabolismu - některé studie uvádějí, že zvyšuje vytrvalost a energii - součást sladidla Nutrasweet - hlavní prekursor glutaminu, glutathionu a GABA - součást mozkových procesů a metabolismu jiných aminokyselin - slouží k syntéze jiných aminokyselin, součástí hemoglobinu a cytochromů (enzymů důležitých ke tvorbě energie) - uklidňující efekt - vzniká z něj glukagon, který stimuluje tvorbu glykogenu, jedna ze složek při tvorbě kreatinu - nejhojněji se vyskytující aminokyselina - hraje klíčovou roli v imunitním systému - důležitý zdroj energie pro ledviny, střeva a játra při dietách - zvyšuje tvorbu oxidu dusíku, podporujícího růst svalových vláken - součástí metabolismu močoviny - úloha při tvorbě pojivové tkáně a stavbě srdečního svalu - hlavní součást kolagenu - důležitý při tvorbě energie, posiluje paměť a nervové funkce - důležitý při tvorbě imunoglobulinu a protilátek - důležitý při tvorbě žluči, trávení a vstřebávání tuků - působí jako nervový přenašeč v určitých oblastech mozku a oční sítnice 22

23 Tabulka 2:Esenciální aminokyseliny (musejí být do těla dodávány s potravou) [7] Název Histidin Isoleucin Leucin Lysin Methionin Fenylalanin Thereonin Tryptofan Valin Funkce - nepostradatelný pro děti - nedoporučuje se jako suplement, protože může poškozovat imunitní systém v kombinaci se slunečním zářením - prekursor nervového přenašeče histaminu, dipeptidů carnosinu a homocarnosinu - větvená aminokyselina, které mohou svaly využít k pokrytí zvýšené energetické potřeby - suplementace chrání svaly před odbouráváním - větvená aminokyselina, které mohou svaly využít k pokrytí zvýšené energetické potřeby - suplementace chrání svaly před odbouráváním - prekursor enkefalinu (omezuje bolesti podobně jako endorfiny), konkuruje tyrosinu, fenylalaninu a tryptofanu jako výchozí látka k syntéze nervových přenašečů - urychluje hojení pokožky a zlomenin kostí - nízké hladiny brzdí syntézu bílkovin ve svalech a pojivových tkáních - působí proti virům - potřebný k tvorbě karnitinu - stimuluje tvorbu kolagenu, chrupavek a pojiv - prekursor cysteinu, kreatinu a karnitinu - zvyšuje hladinu glutathionu - zvyšuje celkový cholesterol a LDL-cholesterol - hlavní prekursor tyrosinu - zlepšuje náladu, zvyšuje bdělost, pomáhá při léčení deprese - zvyšuje hladinu enkefalinu, používá se při terapii bolesti - hlavní surovina k tvorbě kolagenu - potlačuje chuť k jídlu - obsažený ve sladidle Nutrasweet - nedostatek způsobuje ukládání tuku v játrech - důležitá složka kolagenu - snížená hladina u vegetariánů - posiluje imunitní systém - prekursor nervového přenašeče serotoninu (uklidňuje) - používá se k léčení nespavosti, stresu, úzkosti a deprese - lze ho přijímat pouze z přirozených zdrojů nebo z prekursoru 5- hydroxytryptaminu (5-HTP) - větvená aminokyselina, rychle přecházející do svalů - ovlivňuje absorbci některých nervových přenašečů v mozku podobně jako tryptofan, fenylalanin a tyrosin 23

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu výkonnost Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu Víte, kdy skutečně roste vaše výkonnost? A v jaké fázi se nejvíce rozhoduje o únavě znatelné na následujícím tréninku? Odpověď lze najít

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

NUTRACEUTIKA PROTEINY

NUTRACEUTIKA PROTEINY NUTRAEUTIKA PROTEINY VYUŽITÍ Proteiny, aminokyseliny, koncentráty většinou pro sportovní výživu Funkční potraviny hydrolyzáty Bílkovinné izoláty i v medicíně Fitness a wellness přípravky PROTEINY Sušená

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová 1. Bílkoviny - Co jsou bílkoviny - Funkce bílkovin - Zdroje bílkovin - Denní potřeba bílkovin 2. Tuky -Co jsou tuky

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

VÝŽIVA. pro FITNESS a KULTURISTIKU. Ivan Mach, Jiří Borkovec

VÝŽIVA. pro FITNESS a KULTURISTIKU. Ivan Mach, Jiří Borkovec VÝŽIVA pro FITNESS a KULTURISTIKU Ivan Mach, Jiří Borkovec Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ivan Mach, Jiří Borkovec VÝŽIVA PRO FITNESS A KULTURISTIKU Grada Publishing Upozornění

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Co obsahuje tento díl: Účelem tohoto článku je specifikovat důvody, proč sportovci mohou mít prospěch z pravidelného příjmu omega3 esenciálních mastných kyselin.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Výživa a zdraví, výživové poradenství MUDr. Jolana Rambousková, CSc. Základní pojmy ve výživě Hlavní živiny: trojpoměr hlavních živin /% z celkové energie na den/ B : T : S 10-15% : 30% : 55-60% Bílkoviny

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

6. chyba vytrvalců: nedostatečný příjem bílkovin

6. chyba vytrvalců: nedostatečný příjem bílkovin 6. chyba vytrvalců: nedostatečný příjem bílkovin Existují lidé, kteří se bílkovinám vyhýbají nebo jich přijímají znepokojivě málo. A z toho pak pramení mnohé zdravotní komplikace nebo únava. K těmto lidem

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

Životospráva při vrcholném tréninku

Životospráva při vrcholném tréninku 1 Seminární práce Školení trenéru III. třídy Životospráva při vrcholném tréninku Vojtěch Binhak Liberec 2014 2 Obsah Životospráva... 3 Výživa... 3 Bílkoviny... 4 Tuky... 6 Vitamíny... 7 Minerály... 7 Pitný

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více