Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává."

Transkript

1 Software programové vybavení pro počítač. Členění software Software 1. Systémový software operační systém a pomocné programy, zajišťující běh počítače a) operační systém b) systémový software zálohovací software, diagnostický a servisní software, apod. Hranice mezi systémovým softwarem a operačním systémem je neostrá, přesněji: není vždy jasné, jestli máme daný software klasifikovat jako součást operačního systému nebo jako samostatný software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává. Operační systém Definice operačního systému je různorodá, záleží, ke kterému zdroji informací se přikloníme. Operační systém: Spravuje zdroje (prostředky) počítače a přiděluje je aplikacím. Systémovými zdroji myslíme třeba strojový čas procesoru, operační paměť, místo na disku, apod. Přiděluje uživateli uživatelský prostor, odděluje uživatele od sebe, vytváří z pohledu uživatele virtuální počítač (i v případě víceuživatelského systému má uživatel po přihlášení systém celý pro sebe ). Tato problematika se řeší pomocí uživatelských oprávnění k prostředkům počítače. Umožňuje uživateli ovládání počítače spouštění programů, přidělování vstupů a výstupů programům Abstrahuje hardware operační systém komunikuje s hardwarem a BIOSem a vytváří jednotné prostředí pro běh aplikací. Zjednodušeně řečeno: Hardware je různorodý, ale aplikace vyžadují jednotné prostředí pro svou činnost, což jim zprostředkuje právě operační systém. Př.: Existuje nepřeberné množství modelů tiskáren, ale např. textový editor jeho tvůrce nepřizpůsobuje žádné konkrétní tiskárně. Dáme-li v editoru povel tisk, editor standardním způsobem zavolá operační systém s požadavkem na tisk a operační systém se s tiskárnou domluví a požadavek vyřídí. Abstrakce hardwaru čili způsob, jak se systém domluví s hardwarem se řeší pomocí softwarových ovladačů. Ovladače jsou buď součástí operačního systému nebo musí být dodány výrobcem příslušného hardwaru a doinstalovány do systému dodatečně. 1/8

2 Ovládání operačního systému Rozhraní mezi operačním systémem a uživatelem je tzv. Interpret příkazů. Interpret: řádkový příkazy od uživatele jsou textové, s přesně danou syntaxí (způsobem zápisu). Napsaný příkaz se odešle ke zpracování klávesou Enter. Např. Unix, Linux, BSD grafický uživatel se pohybuje v grafickém rozhraní, kde příkazy zadává pomocí myši a grafických objektů (okna, ikony, tlačítka, rozbalovací nabídky, přepínače, zatržítka). Např. Microsoft Windows, v případě Unixu nebo Linuxu různá grafická prostředí KDE, Gnome, LXDE, U některých operačních systémů se grafický interpret považuje za nedílnou součást systému systém nelze nainstalovat bez grafického interpretu a nemůžeme si zvolit jiné grafické prostředí. Typickým příkladem jsou Windows. To ovšem neznamená, že Windows neobsahují i řádkový interpret nazývá se Příkazový řádek a spouští se příkazem CMD. V případě Unixu nebo Linuxu se grafický interpret považuje za nadstavbu systému, samotný systém se ovládá pomocí řádkového interpretu (tzv. shell). Toto řešení znamená, že při instalaci systému si můžeme zvolit z více možností, podle toho, které grafické prostředí preferujeme. Žádný problém není ani instalace více grafických interpretů, z nichž si při přihlašování do systému můžeme vybírat. Stavba operačního systému Operační systém se skládá ze dvou částí: 1. Jádro systému, zvané též kernel 2. Pomocné systémové nástroje Kernel při startu systému je zaveden do paměti a běží po celou dobu běhu systému. Kernel je většinou zaváděn z pevného disku, při instalaci systému se kernel zavádí z CD/DVD nebo USB flashdisku. Možné je i zavedení kernelu ze sítě skrze síťovou kartu. Pro zavádění systému se používá výraz boot. Kernel se dle provedení může být: Monolitický kernel představuje jeden funkční celek. Př.: Unix, Linux Mikrokernel velmi malý, všechny ostatní funkce jsou zajišťovány samostatně běžícími procesy. Př.: Windows 2/8

3 Pojmy z oblasti operačních systémů Víceúlohový systém systém schopný multitaskingu. Dnes prakticky všechny operační systémy. Víceuživatelský systém jeden systém může využívat více uživatelů, i současně. Systém se musí postarat, aby se uživatelé nemohli vzájemně ovlivňovat. Uživatelé mají oddělené prostory pro ukládání dat, v rámci svého oprávnění mají i oddělené nastavení systému a pracovního prostředí. Superuživatel uživatel s plným oprávněním vykonat v systému jakoukoliv činnost. Provádí konfiguraci systému, instalaci programů, apod. Superuživatel by měl svůj účet používat jen na uvedené činnosti. Na běžnou práci by měl být používán běžný účet s omezeným oprávněním. Jednak nemůžeme nechtěným zásahem napáchat v systému větší škody a také systém není tolik náchylný ke kompromitaci ze sítě, tzn. vložení a spuštění škodlivého kódu viry, trojské koně, apod. V Unixu a Linuxu je superuživatel označován jako root, ve Windows jako Administrator. Běžný uživatel (user) má omezené oprávnění k zásahům do systému, většinou ohraničené svým uživatelským profilem, kde může ukládat svoje data a provádět nastavení, týkající se jenom jeho a ne jiných uživatelů. Oprávnění (přístupová práva) uživatelský účet s sebou mimo jiné nese pro uživatele definovaná oprávnění k určitým činnostem nebo k přístupu ke zdrojům nejčastěji k souborům na disku. Uživatelský účet uživateli je přidělena možnost se přihlásit pod určitým jménem a heslem, je mu přidělen prostor pro jeho data a přidělen souhrn oprávnění. Vytvoření nového uživatelského účtu může provést jen superuživatel. Uživatelský profil souhrnný název pro všechno, co se týká daného uživatele, jinak řečeno prostor pro uživatele. Profil je uložen v jedné složce, která je pojmenována podle jména uživatele. Např pro uživatele Franta bude situace následující: Linux: /home/franta Windows: C:\Users\Franta Tímto způsobem je zajištěno oddělení jednotlivých uživatelů. Síťový operační systém má za úkol zajišťovat v počítačové síti poskytování síťových služeb (sdílení souborů a tiskáren, sdílení internetu, směrování dat v síti,...) ostatním počítačům. Je specializovaný na toto použití, není určen na spouštění běžných aplikací a běžné používání uživatelem. Běží na počítači, který je určen jen pro tuto činnost tzv. server. Podle poskytovaných služeb dělíme servery na souborové servery, webové servery, poštovní servery, směrovače (routery), aj. Př.: Unix, Linux, Novell Netware, Windows 2008 Server,... Desktopový (uživatelský) operační systém určený pro běžnou práci spouštění běžných aplikací uživatelem. Př.: Windows XP, Windows 7, Linux s vhodným grafickým interpretem, Mac OS, Android 3/8

4 Více k tématu operační systém: Řádkový interpret (shell) v operačním systému Linux Na obrázku je příklad řádkového interpretu v operačním systému Linux konkrétně výpis obsahu adresáře (složky). Je vidět i příkaz, který tento výpis vyvolal. Tento příkaz je ls -l (úplně nahoře). Část ls je samotný příkaz, část -l je tzv. parametr příkazu, který ovlivňuje, jak má příkaz pracovat. Zde konkrétně parametr -l způsobil, že se nevypsaly pouze názvy souborů a adresářů, ale i podrobnosti ke každé položce. Zde na tomto příkladu si ukážeme, jak se pracuje s uživatelskými právy. Každá položka má svého vlastníka, který patří do určité skupiny uživatelů. Zde je u většiny položek vlastník uživatel s uživatelským jménem mironov, patřící do skupiny users. První položka směsice písmen drwx a pomlček vyznačuje práva k souboru či adresáři. První znak v řadě je písmeno d. Vyznačuje, že se jedná o adresář (složku). Pokud chybí, jedná se o soubor. Následujících 9 znaků vyjadřuje práva uživatelů. První trojice vyjadřuje práva vlastníka, druhá trojice práva skupiny, poslední trojice práva kohokoliv jiného. Znak r značí právo číst (read), znak w znamená právo změnit položku (write), znak x značí možnost spouštění souboru (execute). V případě, že se jedná o adresář, právo x znamená, že adresář je možno otevřít. Př.: složka Práce má práva drwxr-xr-x, vlastníka mironov, patřícího do skupiny users. Znamená to: drwxr-xr-x jedná se o složku práva vlastníka může cokoliv jakýkoliv jiný uživatel právo čtení a vstupu ostatní uživatelé ze skupiny users - mají jen právo čtení a vstupu, ale nemůžou provádět změny 4/8

5 Práva lze změnit, stejně tak vlastníka, způsob zde řešit nebudeme, jen je třeba si uvědomit, že práva může změnit jen vlastník souboru či složky a vlastníka nemůže změnit jiný vlastník to by de facto byla krádež. Výjimkou je superuživatel v unixových systémech root, ve windows administrator. Ten může vše: měnit vlastnictví kterýchkoliv položek, může všude vstoupit, má všude právo zápisu, v nastavení systému může provádět jakékoliv změny a zásahy. Z toho plyne, že superuživatelský účet bychom měli užívat jen pro instalaci programů, změny v nastavení systému apod. Pokud chceme na počítači provádět běžnou činnost, měli bychom se přihlásit pod účtem s běžným (omezeným) oprávněním. Podléháme sice omezenému oprávnění, ale pokud v tomto okamžiku chytneme na internetu nějakou havěť, pak tento škůdce má taky omezené pole působnosti. Pokud ale v daném momentu budeme přihlášeni jako superuživatel, budeme mít neomezená práva. Tato práva bude mít ale bohužel i havěť, která se pokouší infikovat náš systém a napáchá mnohem větší škody. Dlužno dodat, že tato pravidla se ve světě unixových operačních systémů běžně dodržují, v případě windows je bohužel u domácích (a mnohdy nejen u nich) počítačů běžné, že jsou vždy přihlášeni uživatelé s plným oprávněním. I sebekvalitněji zabezpečený systém je potom takovým používáním z hlediska odolnosti vůči škodlivému kódu silně znevýhodněn. I když se technické detaily zabezpečení a oprávnění v různých systémech liší, základní princip je stejný. Přehled běžných operačních systémů pro platformu PC Desktopové systémy MS-DOS operační systém prvních IBM PC výrobce: Microsoft pouze textový interpret jednouživatelský, jednoúlohový Windows postavené na DOSu jako grafická nadstavba DOSu Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME přítomnost DOSu byla více nebo méně maskována jednouživatelský (nemá systém uživatelských profilů a oprávnění) víceúlohový kooperativní multitasking problémy se stabilitou Windows NT (NT = new technology) od roku 1993 nová architektura, nevychází z DOSu preemptivní multitasking víceuživatelský systém, uživatelská práva a profily architektura NT se používá ve všech pozdějších verzích Windows, jen se už zkratka NT neuvádí vysoká stabilita a spolehlivost Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 5/8

6 Linux vznik v roce 1991, autor Linus Torvalds tehdy student, dnes systém vyvíjený komunitně (společné dílo mnoha programátorů z celého světa) Linus naprogramoval pouze jádro (kernel) Linux vychází z Unixu, přebírá jeho filozofii maximální jednoduchost a stručnost Linux je složenina Linus a Unix postupem doby se pojem Linux rozšířil z označení jádra na označení celého systému Linuxový systém = jádro (samotný Linux) + podpůrné systémové nástroje velmi modulární a přizpůsobivý výběrem komponent lze sestavit systém vhodný jak na server, tak jako běžnou pracovní stanici. velký důraz je kladen na stabilitu a bezpečnost Linuxová distribuce systém složený ze samotného systému, podpůrných programů a množství uživatelských aplikací. Stahuje se buď z Internetu nebo lze zakoupit CD nebo DVD i s papírovým manuálem za symbolickou cenu. Po nainstalování máme nejen operační systém, ale spoustu aplikací pro práci (internetové aplikace, kancelářský balík, multimediální aplikace,...) známé distribuce (bezplatné): OpenSUSE, Ubuntu, Debian, Slackware, Fedora, Arch Linux Linux jako systém je zdarma legálně k dispozici komukoliv. U placených verzí Linuxu neplatíme za systém jako takový, ale dané firmě za uživatelskou podporu spočívající v poradenství a vydávání aktualizací a opravných balíčků. Tyto placené verze jsou určeny především pro firemní použití. Serverové systémy Unix a odvozené systémy Unix vznik roku 1969, na jeho bázi vzniklo velké množství variant Linux vznikl ne jako odnož Unixu, ale jako samostatný systém, splňující Unixové standardy a vycházející z Unixu obecně se tato rodina systémů označuje jako Unix-like systémy Většina serverů, na nichž stojí Internet, běží na nějakém Unixu Windows serverové verze Windows jsou speciální serverová vydání (nejsou totožné s běžnými Windows) Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Všechny serverové systémy Microsoftu jsou založeny na technologii NT 6/8

7 Aplikace Jsou to konkrétní programy, spouštěné uživatelem pro vykonání požadované činnosti. Každý aplikační program má tři složky: 1. samotný program na nějakém médiu (CD, DVD, dostupný on-line na webu) 2. dokumentace papírová nebo v elektronické podobě 3. licence určuje, za jakých podmínek můžeme program používat, šířit dále, popř. i upravovat Členění podle účelu: nástroje pro programátory (editory, kompilátory) databázové systémy textové editory tabulkové procesory prezentační programy pomocné a obslužné programy např souborové manažery (Total Commander) antivirové programy úzce zaměřené uživatelské programy např. účetnictví, inventarizace,... hry Softwarová licence Licence dokument, vymezující práva a povinnosti uživatele ohledně užívání a dalšího nakládání se softwarem. Tato problematika se týká jak operačního systému, tak aplikací. Jak se tvoří software? Programátor tvoří program zápisem algoritmu pomocí zdrojového kódu. Zdrojový kód se píše v programovacím jazyce. Programovacích jazyků je celá řada např. Pascal, jazyk C, Java,... Zdrojovému kódu rozumí člověk programátor, ale nerozumí mu procesor počítače. Proto se zdrojový kód musí přeložit (zkompilovat) do strojového kódu, kterému rozumí procesor. Překlad se dělá pomocí speciálního softwaru překladače (kompilátoru). Po překladu dostaneme program, jak ho všichni uživatelé znají se spustitelným souborem. Licence když si pořídíme nějaký program (záměrně nepíšu koupíme), nezískáváme program samotný, ale právo s ním nakládat způsobem, který popisuje licenční smlouva. Pojem smlouva zde funguje trochu jinak, než v běžné praxi. Smlouva je v softwaru obsažena (alespoň elektronicky) a spuštěním nebo nainstalováním programu dáváme automaticky souhlas s jejím zněním (neznalost neomlouvá). Kritérium pro většinu uživatelů v praxi je, zda je program placený nebo zdarma. Situace je ale v praxi trochu méně černobílá. 7/8

8 Typy licencí Registrovaná licence placená licence. Většinou se dělí na: Domácí licence určena na počítače v domácnosti Komerční licence určena pro firmy a organizace, pokud má více počítačů, bývá výhodnější multilicence Freeware autor se nevzdává autorského práva, ale za používání programu nepožaduje platbu. Program lze i dále šířit. Nelze ale program měnit nebo šířit za úplatu. Některé Freeware jsou zdarma jen pro domácí použití. GPL (General Public Licence) software pod touto licencí je možno volně používat, bezplatně šířit i modifikovat. Za tímto účelem jsou povinně se softwarem šířeny i zdrojové kódy. Pokud vznikne odvozenina úpravou původního program, vztahují se na ni stejná pravidla, jako na původní program. Běžný uživatel sice zdrojových kódů nevyužije, ale i tak má z této skutečnosti prospěch. Lidé, kteří umí programovat mohou program vylepšovat nebo najít a opravit chyby, což je i v zájmu běžných uživatelů. Tímto způsobem se může na vývoji programu podílet značné množství lidí z celého světa, díky Internetu mohou svoje úsilí spojit označujeme toto jako komunitní vývoj software. Existuje více licencí podobných GPL, ale všechny mají stejný cíl: vyvíjet software pro volné použití, s dostupným zdrojovým kódem. Tento druh software se označuje jako Svobodný (Free) Softvare. Skutečnost, že je neodlučně šířen i zdrojový kód softwaru se označuje pojmem Open Source Software. Příklady Open source software: operační systém GNU/Linux kancelářský balík Open Office/Libre Office grafický editor GIMP nebo Inkscape prohlížeč Mozilla Firefox komprimační program 7-zip...a mnoho dalších. Předchozí 4 příklady byly vybrány jednak pro svoji známost a jednak proto, že jsou multiplatformní existují ve verzích pro různé operační systémy, takže se s nimi může setkat jak uživatel Windows, tak třeba Linuxu a jiných OS. Shareware, Trialware tyto dva pojmy označují prakticky totéž: Program má placenou licenci, ale je možno jej bezplatně vyzkoušet po určitou dobu (většinou 30 dní). Poté se program odmítne spustit nebo se zablokují jen některé jeho funkce, popř. se objeví nějaká funkce, která má další používání programu bez zaplacení znepříjemnit (např. náhodně vyskakující hláška) Demoverze placený program, od počátku je jeho funkce omezena (např. nejde tisknout, jde uložit jen jedna strana,...). Po zaplacení licenčního poplatku bude program plně funkční. 8/8

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod Principy operačních systémů Lekce 1: Úvod Sylabus Lekce 1: Úvod 2 Literatura Lekce 1: Úvod 3 Operační systém Základní programové vybavení počítače, které se zavádí do počítače při jeho startu a zůstává

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-17

Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Operační systémy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí operační systémy. Druh učebního

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 7. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 7. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 7 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Alternativní operační systémy Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Co lze pokládat za alternativní OS Operační systémy založené na Linuxu Online operační systémy Operační systémy založené na vlastních

Více

František Hudek. únor ročník

František Hudek. únor ročník VY_32_INOVACE_FH01_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek únor 2013 6.

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Na různých druzích počítačů se používají různé operační systémy. V průběhu času

Na různých druzích počítačů se používají různé operační systémy. V průběhu času 9. Další operační systémy 9.1. Operační systémy Na různých druzích počítačů se používají různé operační systémy. V průběhu času samozřejmě vznikají jejich nové verze, takže v současností používané počítače

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

09. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 09. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

SOFTWARE - programové vybavení počítače (nemůžeme si na něj sáhnout) Bez SW nemůže PC fungovat. Schéma počítače:

SOFTWARE - programové vybavení počítače (nemůžeme si na něj sáhnout) Bez SW nemůže PC fungovat. Schéma počítače: SOFTWARE - programové vybavení počítače (nemůžeme si na něj sáhnout) Bez SW nemůže PC fungovat. Schéma počítače: Druhy programů: 1. Systémové programy řídí, umožňují a usnadňují chod a správu PC - Operační

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Základy informatiky. 05 Operační systémy. Zpracoval: Pavel Děrgel Upravil: Daniela Szturcová

Základy informatiky. 05 Operační systémy. Zpracoval: Pavel Děrgel Upravil: Daniela Szturcová Základy informatiky 05 Operační systémy Zpracoval: Pavel Děrgel Upravil: Daniela Szturcová Cíle dnešní přednášky Operační systémy Základní funkce Souborové systémy Windows Historie Vlastnosti Linux Historie

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_02 Popis výukového materiálu

Více

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Operační systém Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 17.5.2016 IS2-2016-09 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií. na Gymnáziu a Střední odborné škole Rokycany. Úvod. Služby Internetu

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií. na Gymnáziu a Střední odborné škole Rokycany. Úvod. Služby Internetu Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií na Gymnáziu a Střední odborné škole Rokycany (ICT plán školy) Úvod Škola je umístěna ve dvou relativně vzdálených budovách. V jedné z budov se nachází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_005_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Téma: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Informatika 2-8 Obsah: Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití IS2-4 1 Programové prostředky IS/IT 15.5.2017 2 Programové prostředky - SW Program: posloupnost

Více

Základy informatiky. 04 Operační systémy. Michal Kačmařík Upraveno dle materiálů od: Daniela Szturcová, Pavel Děrgel

Základy informatiky. 04 Operační systémy. Michal Kačmařík Upraveno dle materiálů od: Daniela Szturcová, Pavel Děrgel Základy informatiky 04 Operační systémy Michal Kačmařík Upraveno dle materiálů od: Daniela Szturcová, Pavel Děrgel Cíle dnešní přednášky Operační systémy Základní funkce Souborové systémy Windows Historie

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Informatika 2-8 Obsah: Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití IS2-4 1 Informatika 2 07 Dnešní info: 2 Dnešní info: Informatika 2 07 3 Dnešní info:

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen)

Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen) HARDWARE SOFTWARE Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen) Programové vybavení počítače. (všechny programy, které používáte při práci na pc) HARDWARE Technické vybavení počítače.

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání

Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání 5 5.1 Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání Popište výhody programů OpenSource, čím se vyznačují OpenSource programy se vyznačují tím, že se dodávají i se zdrojovým kódem. S tímto kódem může

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.2.1 Linux seznámení UBUNTU Obor: Elektromechanik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je

Více

MS Windows 7. Milan Myšák. Příručka ke kurzu. Milan Myšák

MS Windows 7. Milan Myšák. Příručka ke kurzu. Milan Myšák MS Windows 7 Milan Myšák Příručka ke kurzu Milan Myšák Vývoj MS Windows Historické verze (do Win Me a Win NT 4.0) Windows XP (2001) Windows 7 (2009) Windows 2000 Windows Vista (2007) Windows 8 (2012) Milan

Více

PC Fand a Linux Budoucnost PC FANDu

PC Fand a Linux Budoucnost PC FANDu PC Fand a Linux Budoucnost PC FANDu Ing. Miroslav Vopalecký vopalecky@alis.cz 18.05.2010 Fand na Linuxu? Je PC Fand od firmy ALIS, spol. s r.o. použitelný i na jiných operačních systémech? Neskončí v propadlišti

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Open Source alternativy

Open Source alternativy Open Source alternativy Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Svobodné dílo Aby mohlo být dílo označováno za svobodné, musí být dodrženy (respektovány) následující

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Programové vybavení počítačů

Programové vybavení počítačů Programové vybavení počítačů Ing. Pavel Brož - 2005 1. Software 2. Programovací prostředky 3. Obecné aplikační programy Funkce programových prostředků Program je vyjádření postupu řešení úlohy na počítači

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter SOFTWARE Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul...

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul... Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW... 1 1.1 Databázový server... 1 1.2 Webový server... 1 1.3 Stanice pro servisní modul... 1 1.4 Uživatelské stanice... 1 1.5 Monitorované počítače...

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Programové vybavení počítače

Programové vybavení počítače Programové vybavení počítače Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov IKT Tematický okruh Téma Počítač Programové

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

1. Informace a informatika

1. Informace a informatika 1. Informace a informatika Informatika věda zabývající se zpracováním informací (př. vyhledávání, ukládání, přenášení, třídění) Informace (data) zpráva nebo sdělení mající určitý smysl a význam př. textové

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

DISTRIBUCE GNU/LINUXU

DISTRIBUCE GNU/LINUXU DISTRIBUCE GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Distribuce GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek Datum 14.

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

OPERAČNÍ SYSTÉM ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště OPERAČNÍ SYSTÉM Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Operační systém Autor Martin Šimůnek Datum 13. 2. 2013 Stupeň

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 9. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: prosinec

Více