Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává."

Transkript

1 Software programové vybavení pro počítač. Členění software Software 1. Systémový software operační systém a pomocné programy, zajišťující běh počítače a) operační systém b) systémový software zálohovací software, diagnostický a servisní software, apod. Hranice mezi systémovým softwarem a operačním systémem je neostrá, přesněji: není vždy jasné, jestli máme daný software klasifikovat jako součást operačního systému nebo jako samostatný software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává. Operační systém Definice operačního systému je různorodá, záleží, ke kterému zdroji informací se přikloníme. Operační systém: Spravuje zdroje (prostředky) počítače a přiděluje je aplikacím. Systémovými zdroji myslíme třeba strojový čas procesoru, operační paměť, místo na disku, apod. Přiděluje uživateli uživatelský prostor, odděluje uživatele od sebe, vytváří z pohledu uživatele virtuální počítač (i v případě víceuživatelského systému má uživatel po přihlášení systém celý pro sebe ). Tato problematika se řeší pomocí uživatelských oprávnění k prostředkům počítače. Umožňuje uživateli ovládání počítače spouštění programů, přidělování vstupů a výstupů programům Abstrahuje hardware operační systém komunikuje s hardwarem a BIOSem a vytváří jednotné prostředí pro běh aplikací. Zjednodušeně řečeno: Hardware je různorodý, ale aplikace vyžadují jednotné prostředí pro svou činnost, což jim zprostředkuje právě operační systém. Př.: Existuje nepřeberné množství modelů tiskáren, ale např. textový editor jeho tvůrce nepřizpůsobuje žádné konkrétní tiskárně. Dáme-li v editoru povel tisk, editor standardním způsobem zavolá operační systém s požadavkem na tisk a operační systém se s tiskárnou domluví a požadavek vyřídí. Abstrakce hardwaru čili způsob, jak se systém domluví s hardwarem se řeší pomocí softwarových ovladačů. Ovladače jsou buď součástí operačního systému nebo musí být dodány výrobcem příslušného hardwaru a doinstalovány do systému dodatečně. 1/8

2 Ovládání operačního systému Rozhraní mezi operačním systémem a uživatelem je tzv. Interpret příkazů. Interpret: řádkový příkazy od uživatele jsou textové, s přesně danou syntaxí (způsobem zápisu). Napsaný příkaz se odešle ke zpracování klávesou Enter. Např. Unix, Linux, BSD grafický uživatel se pohybuje v grafickém rozhraní, kde příkazy zadává pomocí myši a grafických objektů (okna, ikony, tlačítka, rozbalovací nabídky, přepínače, zatržítka). Např. Microsoft Windows, v případě Unixu nebo Linuxu různá grafická prostředí KDE, Gnome, LXDE, U některých operačních systémů se grafický interpret považuje za nedílnou součást systému systém nelze nainstalovat bez grafického interpretu a nemůžeme si zvolit jiné grafické prostředí. Typickým příkladem jsou Windows. To ovšem neznamená, že Windows neobsahují i řádkový interpret nazývá se Příkazový řádek a spouští se příkazem CMD. V případě Unixu nebo Linuxu se grafický interpret považuje za nadstavbu systému, samotný systém se ovládá pomocí řádkového interpretu (tzv. shell). Toto řešení znamená, že při instalaci systému si můžeme zvolit z více možností, podle toho, které grafické prostředí preferujeme. Žádný problém není ani instalace více grafických interpretů, z nichž si při přihlašování do systému můžeme vybírat. Stavba operačního systému Operační systém se skládá ze dvou částí: 1. Jádro systému, zvané též kernel 2. Pomocné systémové nástroje Kernel při startu systému je zaveden do paměti a běží po celou dobu běhu systému. Kernel je většinou zaváděn z pevného disku, při instalaci systému se kernel zavádí z CD/DVD nebo USB flashdisku. Možné je i zavedení kernelu ze sítě skrze síťovou kartu. Pro zavádění systému se používá výraz boot. Kernel se dle provedení může být: Monolitický kernel představuje jeden funkční celek. Př.: Unix, Linux Mikrokernel velmi malý, všechny ostatní funkce jsou zajišťovány samostatně běžícími procesy. Př.: Windows 2/8

3 Pojmy z oblasti operačních systémů Víceúlohový systém systém schopný multitaskingu. Dnes prakticky všechny operační systémy. Víceuživatelský systém jeden systém může využívat více uživatelů, i současně. Systém se musí postarat, aby se uživatelé nemohli vzájemně ovlivňovat. Uživatelé mají oddělené prostory pro ukládání dat, v rámci svého oprávnění mají i oddělené nastavení systému a pracovního prostředí. Superuživatel uživatel s plným oprávněním vykonat v systému jakoukoliv činnost. Provádí konfiguraci systému, instalaci programů, apod. Superuživatel by měl svůj účet používat jen na uvedené činnosti. Na běžnou práci by měl být používán běžný účet s omezeným oprávněním. Jednak nemůžeme nechtěným zásahem napáchat v systému větší škody a také systém není tolik náchylný ke kompromitaci ze sítě, tzn. vložení a spuštění škodlivého kódu viry, trojské koně, apod. V Unixu a Linuxu je superuživatel označován jako root, ve Windows jako Administrator. Běžný uživatel (user) má omezené oprávnění k zásahům do systému, většinou ohraničené svým uživatelským profilem, kde může ukládat svoje data a provádět nastavení, týkající se jenom jeho a ne jiných uživatelů. Oprávnění (přístupová práva) uživatelský účet s sebou mimo jiné nese pro uživatele definovaná oprávnění k určitým činnostem nebo k přístupu ke zdrojům nejčastěji k souborům na disku. Uživatelský účet uživateli je přidělena možnost se přihlásit pod určitým jménem a heslem, je mu přidělen prostor pro jeho data a přidělen souhrn oprávnění. Vytvoření nového uživatelského účtu může provést jen superuživatel. Uživatelský profil souhrnný název pro všechno, co se týká daného uživatele, jinak řečeno prostor pro uživatele. Profil je uložen v jedné složce, která je pojmenována podle jména uživatele. Např pro uživatele Franta bude situace následující: Linux: /home/franta Windows: C:\Users\Franta Tímto způsobem je zajištěno oddělení jednotlivých uživatelů. Síťový operační systém má za úkol zajišťovat v počítačové síti poskytování síťových služeb (sdílení souborů a tiskáren, sdílení internetu, směrování dat v síti,...) ostatním počítačům. Je specializovaný na toto použití, není určen na spouštění běžných aplikací a běžné používání uživatelem. Běží na počítači, který je určen jen pro tuto činnost tzv. server. Podle poskytovaných služeb dělíme servery na souborové servery, webové servery, poštovní servery, směrovače (routery), aj. Př.: Unix, Linux, Novell Netware, Windows 2008 Server,... Desktopový (uživatelský) operační systém určený pro běžnou práci spouštění běžných aplikací uživatelem. Př.: Windows XP, Windows 7, Linux s vhodným grafickým interpretem, Mac OS, Android 3/8

4 Více k tématu operační systém: Řádkový interpret (shell) v operačním systému Linux Na obrázku je příklad řádkového interpretu v operačním systému Linux konkrétně výpis obsahu adresáře (složky). Je vidět i příkaz, který tento výpis vyvolal. Tento příkaz je ls -l (úplně nahoře). Část ls je samotný příkaz, část -l je tzv. parametr příkazu, který ovlivňuje, jak má příkaz pracovat. Zde konkrétně parametr -l způsobil, že se nevypsaly pouze názvy souborů a adresářů, ale i podrobnosti ke každé položce. Zde na tomto příkladu si ukážeme, jak se pracuje s uživatelskými právy. Každá položka má svého vlastníka, který patří do určité skupiny uživatelů. Zde je u většiny položek vlastník uživatel s uživatelským jménem mironov, patřící do skupiny users. První položka směsice písmen drwx a pomlček vyznačuje práva k souboru či adresáři. První znak v řadě je písmeno d. Vyznačuje, že se jedná o adresář (složku). Pokud chybí, jedná se o soubor. Následujících 9 znaků vyjadřuje práva uživatelů. První trojice vyjadřuje práva vlastníka, druhá trojice práva skupiny, poslední trojice práva kohokoliv jiného. Znak r značí právo číst (read), znak w znamená právo změnit položku (write), znak x značí možnost spouštění souboru (execute). V případě, že se jedná o adresář, právo x znamená, že adresář je možno otevřít. Př.: složka Práce má práva drwxr-xr-x, vlastníka mironov, patřícího do skupiny users. Znamená to: drwxr-xr-x jedná se o složku práva vlastníka může cokoliv jakýkoliv jiný uživatel právo čtení a vstupu ostatní uživatelé ze skupiny users - mají jen právo čtení a vstupu, ale nemůžou provádět změny 4/8

5 Práva lze změnit, stejně tak vlastníka, způsob zde řešit nebudeme, jen je třeba si uvědomit, že práva může změnit jen vlastník souboru či složky a vlastníka nemůže změnit jiný vlastník to by de facto byla krádež. Výjimkou je superuživatel v unixových systémech root, ve windows administrator. Ten může vše: měnit vlastnictví kterýchkoliv položek, může všude vstoupit, má všude právo zápisu, v nastavení systému může provádět jakékoliv změny a zásahy. Z toho plyne, že superuživatelský účet bychom měli užívat jen pro instalaci programů, změny v nastavení systému apod. Pokud chceme na počítači provádět běžnou činnost, měli bychom se přihlásit pod účtem s běžným (omezeným) oprávněním. Podléháme sice omezenému oprávnění, ale pokud v tomto okamžiku chytneme na internetu nějakou havěť, pak tento škůdce má taky omezené pole působnosti. Pokud ale v daném momentu budeme přihlášeni jako superuživatel, budeme mít neomezená práva. Tato práva bude mít ale bohužel i havěť, která se pokouší infikovat náš systém a napáchá mnohem větší škody. Dlužno dodat, že tato pravidla se ve světě unixových operačních systémů běžně dodržují, v případě windows je bohužel u domácích (a mnohdy nejen u nich) počítačů běžné, že jsou vždy přihlášeni uživatelé s plným oprávněním. I sebekvalitněji zabezpečený systém je potom takovým používáním z hlediska odolnosti vůči škodlivému kódu silně znevýhodněn. I když se technické detaily zabezpečení a oprávnění v různých systémech liší, základní princip je stejný. Přehled běžných operačních systémů pro platformu PC Desktopové systémy MS-DOS operační systém prvních IBM PC výrobce: Microsoft pouze textový interpret jednouživatelský, jednoúlohový Windows postavené na DOSu jako grafická nadstavba DOSu Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME přítomnost DOSu byla více nebo méně maskována jednouživatelský (nemá systém uživatelských profilů a oprávnění) víceúlohový kooperativní multitasking problémy se stabilitou Windows NT (NT = new technology) od roku 1993 nová architektura, nevychází z DOSu preemptivní multitasking víceuživatelský systém, uživatelská práva a profily architektura NT se používá ve všech pozdějších verzích Windows, jen se už zkratka NT neuvádí vysoká stabilita a spolehlivost Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 5/8

6 Linux vznik v roce 1991, autor Linus Torvalds tehdy student, dnes systém vyvíjený komunitně (společné dílo mnoha programátorů z celého světa) Linus naprogramoval pouze jádro (kernel) Linux vychází z Unixu, přebírá jeho filozofii maximální jednoduchost a stručnost Linux je složenina Linus a Unix postupem doby se pojem Linux rozšířil z označení jádra na označení celého systému Linuxový systém = jádro (samotný Linux) + podpůrné systémové nástroje velmi modulární a přizpůsobivý výběrem komponent lze sestavit systém vhodný jak na server, tak jako běžnou pracovní stanici. velký důraz je kladen na stabilitu a bezpečnost Linuxová distribuce systém složený ze samotného systému, podpůrných programů a množství uživatelských aplikací. Stahuje se buď z Internetu nebo lze zakoupit CD nebo DVD i s papírovým manuálem za symbolickou cenu. Po nainstalování máme nejen operační systém, ale spoustu aplikací pro práci (internetové aplikace, kancelářský balík, multimediální aplikace,...) známé distribuce (bezplatné): OpenSUSE, Ubuntu, Debian, Slackware, Fedora, Arch Linux Linux jako systém je zdarma legálně k dispozici komukoliv. U placených verzí Linuxu neplatíme za systém jako takový, ale dané firmě za uživatelskou podporu spočívající v poradenství a vydávání aktualizací a opravných balíčků. Tyto placené verze jsou určeny především pro firemní použití. Serverové systémy Unix a odvozené systémy Unix vznik roku 1969, na jeho bázi vzniklo velké množství variant Linux vznikl ne jako odnož Unixu, ale jako samostatný systém, splňující Unixové standardy a vycházející z Unixu obecně se tato rodina systémů označuje jako Unix-like systémy Většina serverů, na nichž stojí Internet, běží na nějakém Unixu Windows serverové verze Windows jsou speciální serverová vydání (nejsou totožné s běžnými Windows) Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Všechny serverové systémy Microsoftu jsou založeny na technologii NT 6/8

7 Aplikace Jsou to konkrétní programy, spouštěné uživatelem pro vykonání požadované činnosti. Každý aplikační program má tři složky: 1. samotný program na nějakém médiu (CD, DVD, dostupný on-line na webu) 2. dokumentace papírová nebo v elektronické podobě 3. licence určuje, za jakých podmínek můžeme program používat, šířit dále, popř. i upravovat Členění podle účelu: nástroje pro programátory (editory, kompilátory) databázové systémy textové editory tabulkové procesory prezentační programy pomocné a obslužné programy např souborové manažery (Total Commander) antivirové programy úzce zaměřené uživatelské programy např. účetnictví, inventarizace,... hry Softwarová licence Licence dokument, vymezující práva a povinnosti uživatele ohledně užívání a dalšího nakládání se softwarem. Tato problematika se týká jak operačního systému, tak aplikací. Jak se tvoří software? Programátor tvoří program zápisem algoritmu pomocí zdrojového kódu. Zdrojový kód se píše v programovacím jazyce. Programovacích jazyků je celá řada např. Pascal, jazyk C, Java,... Zdrojovému kódu rozumí člověk programátor, ale nerozumí mu procesor počítače. Proto se zdrojový kód musí přeložit (zkompilovat) do strojového kódu, kterému rozumí procesor. Překlad se dělá pomocí speciálního softwaru překladače (kompilátoru). Po překladu dostaneme program, jak ho všichni uživatelé znají se spustitelným souborem. Licence když si pořídíme nějaký program (záměrně nepíšu koupíme), nezískáváme program samotný, ale právo s ním nakládat způsobem, který popisuje licenční smlouva. Pojem smlouva zde funguje trochu jinak, než v běžné praxi. Smlouva je v softwaru obsažena (alespoň elektronicky) a spuštěním nebo nainstalováním programu dáváme automaticky souhlas s jejím zněním (neznalost neomlouvá). Kritérium pro většinu uživatelů v praxi je, zda je program placený nebo zdarma. Situace je ale v praxi trochu méně černobílá. 7/8

8 Typy licencí Registrovaná licence placená licence. Většinou se dělí na: Domácí licence určena na počítače v domácnosti Komerční licence určena pro firmy a organizace, pokud má více počítačů, bývá výhodnější multilicence Freeware autor se nevzdává autorského práva, ale za používání programu nepožaduje platbu. Program lze i dále šířit. Nelze ale program měnit nebo šířit za úplatu. Některé Freeware jsou zdarma jen pro domácí použití. GPL (General Public Licence) software pod touto licencí je možno volně používat, bezplatně šířit i modifikovat. Za tímto účelem jsou povinně se softwarem šířeny i zdrojové kódy. Pokud vznikne odvozenina úpravou původního program, vztahují se na ni stejná pravidla, jako na původní program. Běžný uživatel sice zdrojových kódů nevyužije, ale i tak má z této skutečnosti prospěch. Lidé, kteří umí programovat mohou program vylepšovat nebo najít a opravit chyby, což je i v zájmu běžných uživatelů. Tímto způsobem se může na vývoji programu podílet značné množství lidí z celého světa, díky Internetu mohou svoje úsilí spojit označujeme toto jako komunitní vývoj software. Existuje více licencí podobných GPL, ale všechny mají stejný cíl: vyvíjet software pro volné použití, s dostupným zdrojovým kódem. Tento druh software se označuje jako Svobodný (Free) Softvare. Skutečnost, že je neodlučně šířen i zdrojový kód softwaru se označuje pojmem Open Source Software. Příklady Open source software: operační systém GNU/Linux kancelářský balík Open Office/Libre Office grafický editor GIMP nebo Inkscape prohlížeč Mozilla Firefox komprimační program 7-zip...a mnoho dalších. Předchozí 4 příklady byly vybrány jednak pro svoji známost a jednak proto, že jsou multiplatformní existují ve verzích pro různé operační systémy, takže se s nimi může setkat jak uživatel Windows, tak třeba Linuxu a jiných OS. Shareware, Trialware tyto dva pojmy označují prakticky totéž: Program má placenou licenci, ale je možno jej bezplatně vyzkoušet po určitou dobu (většinou 30 dní). Poté se program odmítne spustit nebo se zablokují jen některé jeho funkce, popř. se objeví nějaká funkce, která má další používání programu bez zaplacení znepříjemnit (např. náhodně vyskakující hláška) Demoverze placený program, od počátku je jeho funkce omezena (např. nejde tisknout, jde uložit jen jedna strana,...). Po zaplacení licenčního poplatku bude program plně funkční. 8/8

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření.

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření. 1 Programové vybavení software Programové vybavení musí být v každém počítači, abychom mohli pracovat s texty, tabulkami, obrázky a podobně. Programové vybavení nazýváme též software a dle platných zákonů

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Rozdělení operačních systémů OS1 Přednáška číslo 2 Podle počtu ovládaných procesorů Jednoprocesorové (monoprocesorové) Víceprocesorové (multiprocesorové) Asymetrický processing (ASMP) na jednom procesoru

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 05. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE 2005 OBSAH SOFTWARE...3 PROGRAMY Z HLEDISKA LICENCÍ...3 OPERAÈNÍ SYSTÉM...5 U IVATELSKÉ ROZHRANÍ - INTERFACE...6 TEXTOVÝ RE IM PRÁCE OPERAÈNÍHO SYSTÉMU...6

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Vytvoření bootovatelného média

Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média VY_32_INOVACE_05_01_01 Vytvořeno Červen 2013 Učební materiál slouží vyučujícímu k vysvětlení základních pojmů z oblasti OS GNU/Linux a seznamuje

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Verze 0.1.334.0 IVAO-CZ Notifikátor je komponenta aplikace vesup. Obsah Licenční ujednání... 2 Instalace... 2 Systémové požadavky... 2 Základní myšlenka... 3 Funkce...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více