Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Sber I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,55 112,11 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,67 138,14 99, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,47 115,40 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,45 140,09 100, Daň z přidané hodnoty , , ,98 115,80 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 93,08 93, Poplatek ze psů 3.900, , ,00 81,15 81, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 9.400, ,36 ******* 99, Správní poplatky 1.000, ,00 500,00 50,00 50, Daň z nemovitých věcí , , ,06 101,10 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,54 114,60 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000, ,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1.000, ,00 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 700,00 700,00 ******* 100,00 * 2141 Vnitřní obchod 700,00 700,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 44,37 44,37 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 39,93 39, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,35 101,29 99,90 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,35 101,29 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 100, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 8.000, , ,00 45,26 45,26 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8.000, , ,00 296,08 84, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 131,59 99,99

2

3 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 2 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 131,59 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750,00 750,00 ******* 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 750,00 750,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 50,00 0,50 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 * 6171 Činnost místní správy , ,00 50,00 0,50 0, Příjmy z úroků (část) , , ,84 69,95 69, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 8,66 ******* 86,60 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,50 69,98 69,96 ** , , ,39 113,44 96,58

4 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Studená voda 1.000, ,00 747,00 74,70 74, Elektrická energie 2.900, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 63,29 63,29 * 2141 Vnitřní obchod , , ,00 56,66 53, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, ,00 * 2143 Cestovní ruch 5.000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 94,50 94, Opravy a udržování , , ,00 146,52 94,19 * 2212 Silnice , , ,00 141,32 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,00 50, Opravy a udržování , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.742, ,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 2,35 2, Studená voda 2.000, ,00 610,00 30,50 30,50 * 2310 Pitná voda 2.000, ,00 610,00 30,50 30, Nákup ostatních služeb , , ,00 ******* 98, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby ,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 119,97 98, Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1.000, ,00 ******* 100,00 * 3111 Předškolní zařízení , , ,00 6,67 100, Neinvestiční transfery obcím ,00 * 3113 Základní školy , Neinvestiční transfery obcím ,00 * 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá , Ostatní osobní výdaje , , ,00 135,71 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 3.000, , ,00 83,33 83,33 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 127,85 98, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 190,70 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 165,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 75,00 75, Pohoštění 5.000, , ,00 31,16 31,16

5

6 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: Věcné dary , , ,00 57,88 57,88 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 84,05 72, Budovy, haly a stavby , ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , Ostatní osobní výdaje 1.800, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 247,50 99, Nájemné 4.000, , ,00 25,00 25, Nákup ostatních služeb 1.800, Pohoštění 194,00 194,00 ******* 100, Věcné dary 4.000, , ,00 35,08 35,08 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 93,47 55, Opravy a udržování , ,00 * 3613 Nebytové hospodářství , , Ostatní osobní výdaje 3.020, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,90 57, Elektrická energie , , ,00 192,76 99, Opravy a udržování , , ,00 78,99 78,99 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 153,83 93, Ostatní osobní výdaje 3.000, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 3632 Pohřebnictví 5.000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.000, , ,00 93,95 93, Pozemky , ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , ,00 109,28 97,14 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 104,91 93, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 81,33 81, Ostatní osobní výdaje , , ,00 154,52 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 126,80 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5.000, , ,00 91,28 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 97,15 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 90,27 90, Služby peněžních ústavů 2.390, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 144,03 98,55

7

8 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: Opravy a udržování , , ,00 10,85 10, Pohoštění * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 75,81 64, Dary obyvatelstvu , ,00 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř , , Nespecifikované rezervy ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Ostatní osobní výdaje 1.300, ,00 ******* 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 102,27 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 12,91 12, Elektrická energie 4.000, ,00 ******* 52, Pohonné hmoty a maziva 5.000, ,00 541,00 10,82 10, Nájemné , ,20 ******* 98, Služby školení a vzdělávání 1.000, , Nákup ostatních služeb 7.200, ,00 ******* 99, Opravy a udržování 6.000, , Pohoštění , ,00 ******* 94, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 50,00 50,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,20 99,35 59, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 96,50 96, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 94,37 94,37 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 96,32 96, Ostatní osobní výdaje 9.036, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 394,00 394,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.144, ,00 ******* 100, Pohoštění 547,00 547,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje 8.164, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 902,00 902,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.434, ,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 141,03 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 360,00 360,00 ******* 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000, , ,00 207,80 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 78,35 78, Studená voda 2.000, , ,00 99,15 99, Plyn , , ,25 84,83 84, Elektrická energie 9.400, ,00 ******* 100, Poštovní služby 5.000, , ,00 23,38 23, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,58 44,21 44, Služby peněžních ústavů 8.000, ,00 488,00 6,10 6, Nájemné 6.000, , ,00 66,67 66, Služby školení a vzdělávání 3.000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 1.720, ,15 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 99,41 99,41

9

10 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: Opravy a udržování , , ,00 64,91 64, Programové vybavení 7.000, , ,45 97,58 97, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6.000, ,00 302,00 5,03 5, Pohoštění 2.000, , ,00 196,70 98, Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 3.400, ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , ,00 160,00 100, Neinvestiční transfery obcím 2.000, , ,00 155,00 100, Nákup kolků 1.000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.000, ,00 475,00 23,75 23, Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,23 171,99 66, Služby peněžních ústavů , , ,40 60,87 60,87 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,40 60,87 60, Služby peněžních ústavů 4.970, ,00 ******* 99,90 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4.970, ,00 ******* 99, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , ,00 ******* 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 100,00 ** , , ,83 62,80 55,93

11 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,56-68,33-/ 68,33- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) ,00 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,56-57,78-/ 57,78-

12 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,54 113,73 / 99,73 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,85 94,94 / 59,95 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 163,42 /100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,39 113,44 / 96,58 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů 4140 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,39 113,44 / 96,58 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,83 88,67 / 62,69 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 22,47 / 33,61 VÝDAJE CELKEM , , ,83 62,80 / 55,93 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / Neinvestiční transfery obcím , , ,00 3,20 /100,00

13

14 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,83 62,80 / 55,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,56 57,78-/ 57,78- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,56-57,78-/ 57,78- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56-57,78-/ 57,78-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

15 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,19- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,19- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé , , ,37- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

16

17 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

18 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 Volby xxxx , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více