Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mikulůvka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,87 119,89 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,40 75,27 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,45 92,65 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,28 120,40 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ******* 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 142,54 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1.000,00 796,00 ******* 79, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 110,75 100, Poplatek ze psů , , ,00 108,00 101, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , ,14 ******* 100, Správní poplatky 7.000, , ,00 91,14 91, Daň z nemovitostí , , ,85 107,39 100, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod , ,00 ******* 101, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , ,00 ******* 100, Převody z rozpočtových účtů , ,24 ******* 100, Investiční přijaté transfery ze státních f , , ,16 65,20 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , , ,08 123,16 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,76 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,23 207,29 100, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , ,00 147,96 99,97 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ , , ,00 147,96 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000, ,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 5.000, ,00 ******* 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 280,00 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 70,00 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 175,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,80 87,03 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č ,00

2

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 2 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,80 69,62 99, Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majet , ,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 * 3635 Územní plánování , Příjmy z pronájmu pozemků 3.000, , ,00 105,97 105,97 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 105,97 105, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98,01 98, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 5.000, , ,00 112,00 112,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 100,81 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 170,19 99,99 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 170,19 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000, ,00 ******* 96,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5.000, ,00 ******* 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 101, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,40 177,98 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12,25 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy , , ,65 306,49 99, Příjmy z úroků (část) 3.000, , ,02 35,00 105,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.000, , ,02 35,00 105, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 97,75 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 97, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 101,18 * 6409 Ostatní činnosti j.n , ,00 ******* 101,18 ** , , ,20 194,75 97,18

4 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Nákup materiálu j.n ,00 * 1031 Pěstební činnost 2.000, Nákup ostatních služeb 1.000, , ,00 ******* 96,80 * 2143 Cestovní ruch 1.000, , ,00 ******* 96, Nákup materiálu j.n , ,00 856,00 10,70 85, Pohonné hmoty a maziva 1.000, Konzultační, poradenské a právní služby 1.000, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,02 297,31 100, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,99 * 2212 Silnice , , ,02 521,92 99, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 99,91 99,91 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 99,91 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 90,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 97, Úroky vlastní , , ,00 107,27 100, Elektrická energie , ,00 ******* 101, Služby pošt 1.000,00 765,00 ******* 76, Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , , ,00 165,53 99, Pohoštění , , ,00 15,08 100, Budovy, haly a stavby , , ,46 163,02 100, Ostatní kapitálové výdaje j.n. * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,46 162,58 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 76, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 104,81 100,00 * 3113 Základní školy , , ,00 105,04 99, Ostatní osobní výdaje 6.000, , ,00 133,33 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000, , ,00 93,30 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 58, Nákup ostatních služeb 100,00 ******* ******* * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 130,04 92, Ostatní osobní výdaje 9.000, , ,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 9.000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ******* 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , ,00 ******* 100, Elektrická energie 2.000, ,00 ******* 84,60

5

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: Nákup ostatních služeb 3.000, ,00 ******* 90,77 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 5.000, ,00 ******* 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 135,72 96, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 113,78 94, Pohoštění , , ,00 122,48 97, Věcné dary , , ,00 181,90 101,06 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 146,70 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 102,27 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 109,60 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 100,96 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7.000, , ,00 98,59 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 51,43 102, Studená voda 2.000, , ,00 290,20 96, Plyn , , ,62 102,71 100, Elektrická energie , , ,00 181,42 100, Pohonné hmoty a maziva 1.000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,55 101,38 97, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ******* 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,17 113,41 99, Ostatní osobní výdaje 1.000, ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1.000, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,00 111, Elektrická energie , , ,00 94,76 100, Nákup ostatních služeb , , ,25 6,41 80, Opravy a udržování , , ,00 163,10 99,45 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,25 102,99 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 357,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,50 100, Elektrická energie , , ,00 100,01 100, Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 ******* 87, Opravy a udržování 5.000,00 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 115,35 99, Nákup materiálu j.n. 108,00 ******* ******* Pohonné hmoty a maziva 2.000, , ,00 94,60 94,60 * 3632 Pohřebnictví 2.000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,42 99,02 * 3635 Územní plánování , , ,00 13,42 99, Nákup ostatních služeb 3.000, , ,00 86,70 86,70 * 3636 Územní rozvoj 3.000, , ,00 86,70 86, Služby zpracování dat 5.000, , ,00 176,66 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 274,32 98, Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000, , ,00 493,73 98, Pozemky , ,00 ******* 100,03

7

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 5 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,62 99,60 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 95,62 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 101,73 99,94 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 94,95 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 104,63 99,65 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,00 260,34 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 93,29 93, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,00 67,52 112, Nákup ostatních služeb , ,00 160,00 1,07 16, Opravy a udržování 2.000, ,00 ******* 121,75 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 51,00 95, Nespecifikované rezervy ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Neinvestiční transfery obcím 5.000, ,00 ******* 90,00 * 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného 5.000, ,00 ******* 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 48,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 160,20 100, Studená voda 1.000, ,00 87,00 8,70 8, Elektrická energie 8.000, , ,00 68,16 109, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 214,27 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 78,12 99, Nájemné 5.000, ,00 ******* 107, Služby školení a vzdělávání 8.000, , ,00 97,50 97, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,70 178,13 98, Opravy a udržování , , ,00 23,37 100, Pohoštění Věcné dary 4.000, ,00 ******* 112, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,20 91,61 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 109,77 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 117,68 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 118,58 100, Služby školení a vzdělávání 5.000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 69,89 99, Pohoštění 4.000, , ,00 97,28 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000, , ,00 150,00 150,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 104,84 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 128,10

9

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: Nájemné 4.000, ,00 ******* 88, Nákup ostatních služeb 3.000, ,00 ******* 105, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 295,00 ******* ******* Pohoštění 1.000,00 804,00 ******* 80,40 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 201,00 ******* ******* Pohoštění 1.000,00 804,00 ******* 80,40 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 84,49 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 700,00 7,00 70, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 93,19 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 81,47 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000, , ,15 97,77 97, Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000, ,00 400,00 40,00 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 62,66 101, Studená voda 2.000, , ,00 61,15 122, Plyn , , ,32 77,39 99, Elektrická energie , , ,00 296,20 100, Pohonné hmoty a maziva 1.000, Služby pošt 3.000, , ,00 75,93 113, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,64 80,40 100, Nájemné 2.000, ,00 ******* 97, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 73,81 105, Služby školení a vzdělávání , , ,00 48,44 103, Služby zpracování dat , , ,55 312,54 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 161,80 99, Opravy a udržování , , ,00 38,72 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000, Pohoštění , , ,00 84,90 106, Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad , ,00 ******* 96, Věcné dary , ,00 ******* 97,63 * 6171 Činnost místní správy , , ,26 99,39 99, Úroky vlastní , , ,99 31,94 106, Služby peněžních ústavů , , ,20 114,50 95,42 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,19 73,22 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 64,83 99,22 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 64,83 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,24 ******* 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn , ,24 ******* 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,65- ******* 100,01 * 6399 Ostatní finanční operace , ,65- ******* 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , ,00 ******* 97,75 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 97,75

11

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000, , ,00 517,80 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 57,19 95, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 5.000, , ,00 519,90 96,28 * 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 288,02 97,63 ** , , ,14 199,82 99,96

13 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , ,98 /237,37 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,45 84,80 / 84,80 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,49-99,92 / 99,92 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,94 286,87 /150,08

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,99 124,01 /100,02 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 173,33 / 99,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,24 259,90 /100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,20 194,75 / 97,18 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , ,24 /100,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů , ,24 /100,00 * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů , ,76 /100, Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,96 126,54 / 95,72 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,68 249,93 / 99,90 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,46 179,56 /100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,14 199,82 / 99,96 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , ,24 /100,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , ,00 / 90, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 99,91 / 99,91

15

16 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 519,90 / 96,28 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,24 /100,00 * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,90 135,36 / 99,94 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,94-286,87 /150,08 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,94 286,87 /150,08 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,94 286,87 /150,08!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

17 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,98 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,98 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 /

18

19 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více