Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Libenice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,18 121,89 106, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 7.000, , ,73 272,11 101, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,41 158,33 104, Daň z příjmů právnických osob , , ,08 151,63 119, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 107,88 100, Daň z přidané hodnoty , , ,02 134,38 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 81,45 81, Poplatek ze psů 7.300, , ,00 96,85 96, Odvod výtěžku z provozování loterií 8.000, , ,88 117,14 101, Správní poplatky 1.000, ,00 750,00 75,00 75, Daň z nemovitých věcí , , ,87 193,88 103, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 74,21 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 120,83 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 100, Převody z rozpočtových účtů * 0000 Bez ODPA , , ,17 154,34 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98,52 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000, ,00 ******* 200, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m * 2310 Pitná voda , , ,00 106,52 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7.860, ,19 ******* 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 7.860, ,19 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 710,00 710,00 142,00 100,00 * 3632 Pohřebnictví 500,00 710,00 710,00 142,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4.000, ,00 ******* 100,00

2

3 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 2 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 100, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 500,00 500,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 500, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 219,29 137,01 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 219,29 137, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 118,73 83, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 59,58 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,52 ******* 100, Příjmy z prodeje pozemků 1.060, ,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,52 111,82 88, Příjmy z úroků (část) 8.000, , ,78 212,72 106, Příjmy z podílů na zisku a dividend 7.000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 4,51 45,10 45,10 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,29 113,41 73,98 ** , , ,17 143,40 99,65

4 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,40 82,28 94, Budovy, haly a stavby , , ,00 298,77 100,00 * 2212 Silnice , , ,40 215,84 97, Výdaje na dopravní územní obslužnost , ,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , Nákup materiálu j.n , , ,00 35,18 35, Studená voda , , ,00 104,45 99, Elektrická energie 6.000, , ,00 82,22 82, Nákup ostatních služeb , , ,25 97,48 93, Opravy a udržování , , ,00 61,62 61, Programové vybavení 5.000, Budovy, haly a stavby , ,00 * 2310 Pitná voda , , ,25 63,56 61, Nákup materiálu j.n ,00 681,00 ******* 6, Nákup ostatních služeb , ,22 ******* 95, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , ,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,22 60,01 60, Nákup ostatních služeb , , ,50 99,82 99,82 * 2333 Úpravy drobných vodních toků , , ,50 99,82 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , ,00 * 3113 Základní školy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 95,87 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.700, , ,00 95,74 95, Knihy, učební pomůcky a tisk 3.500, , ,00 41,20 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 44, Nákup materiálu j.n , , ,41 147,72 38, Plyn , , ,00 78,25 78, Elektrická energie 8.000, , ,00 76,13 76, Nákup ostatních služeb 1.500, , ,56 ******* 94, Opravy a udržování , , ,00 127,89 94, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby ,00 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,97 120,97 85, Ostatní osobní výdaje 2.000, , Nákup materiálu j.n , ,00 250,00 10,00 10,00

5

6 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 9.500, ,00 250,00 2,63 2, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 99,70 99,70 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 83,08 83, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb ,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 6.000, ,00 ******* 50, Opravy a udržování Pohoštění 2.000, , ,00 80,65 40, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary 2.500, , ,00 51,24 51, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 67, Neinv.transfery církvím a naboženským spol 3.000, ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu ,00 600, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 2.500, ,00 ******* 40,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 58,62 58, Ostatní osobní výdaje 5.550, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 28,37 39,66 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 27,19 37, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 5.000, ,00 ******* 60,00 * 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nem 5.000, ,00 ******* 60, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 5.000,00 * 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5.000, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby , , Elektrická energie , , ,00 82,53 82, Opravy a udržování , , ,00 52,17 52,17 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 73,60 73, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.953, ,00 ******* 85, Ostatní osobní výdaje 8.000, , ,00 22,50 22, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 490,00 420,00 ******* 85, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 175,00 150,00 ******* 85, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5.000, Nákup materiálu j.n , , ,00 39,90 13, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,00 46,00 46, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 2.000, ,00 ******* 82,50

7

8 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: Nákup ostatních služeb 5.000, , ,10 65,58 65, Opravy a udržování , Programové vybavení 2.000,00 * 3632 Pohřebnictví , , ,10 33,64 31, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.161, ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,02 88,02 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 88,02 88, Nákup ostatních služeb , , ,78 103,67 99,83 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,78 103,67 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 57,44 57,44 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,00 57,44 57, Nákup materiálu j.n , ,00 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 232,66 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 37,45 37, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 232,15 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 232,19 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000, ,00 969,00 96,90 96, Ochranné pomůcky 4.000, , ,00 108,18 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 8,09 8, Nákup materiálu j.n , , ,00 147,01 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 75,68 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 27,66 27, Opravy a udržování , , ,00 97,81 97, Dary obyvatelstvu 1.000, ,00 ******* 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 149,36 84, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 1.000, , Ostatní platy 7.400, ,00 ******* 77, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 88,79 83, Ostatní platby za provedenou práci jinde n Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 88,48 85, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 90,13 83, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 194,00 194,00 ******* 100, Pohoštění 1.072, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100,00

9

10 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Ostatní platby za provedenou práci jinde n Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 129,00 129,00 ******* 100, Pohoštění 536,00 536,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 93,16 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,29 77, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 100,06 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,77 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.500, , ,00 100,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69,19 69, Nákup materiálu j.n , , ,00 298,67 74, Plyn , , ,00 71,88 71, Elektrická energie , , ,00 98,19 98, Poštovní služby 2.000, ,00 827,00 41,35 41, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,11 153,97 92, Služby peněžních ústavů , , ,00 104,19 86, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 24,00 12, Služby školení a vzdělávání 8.000, , ,00 87,19 63, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,90 ******* 83, Nákup ostatních služeb , , ,40 43,09 57, Opravy a udržování , , ,00 26,18 39, Programové vybavení 3.000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000, ,00 398,00 39,80 39, Pohoštění 1.000, ,00 568,00 56,80 56, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,80 101,45 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000, ,00 460,00 46,00 46,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,21 80,98 74, Služby peněžních ústavů 7.500, , ,40 96,30 96,30 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 7.500, , ,40 96,30 96, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace , ,00 ******* 100,00 ** , , ,83 121,32 82,93

11 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,66 88,10 / 58,76 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,66 88,10 / 58,76

12 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,17 139,13 /104,06 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 90,96 / 76,43 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 635,31 /100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,17 143,40 / 99,65 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů 4140 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17 143,40 / 99,65 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,83 90,34 / 76,66 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 224,45 / 93,12 VÝDAJE CELKEM , , ,83 121,32 / 82,93 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 /

13

14 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 / Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,83 121,32 / 82,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,66-88,10 / 58,76 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,66 88,10 / 58,76 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,66 88,10 / 58,76

15

16 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

17 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,47 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,47 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé , , ,19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /

18

19 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

20 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13234 xxxx , volby ZO+Senát 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 volby ZO+Senát xxxx , volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 volby do EP xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , ,00 * Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt ,00 **0000 xxxx Bez ODPA ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , ,00 * Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 * Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , ,00 * Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00

21

22 Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 14 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více