Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola"

Transkript

1 Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Specializace: TRIATLON Téma: Regenerace ve sportu Zpracoval: Vladimír KUPEC Ve Stráži pod Ralske dne:

2 Prohlášení o původnosti práce: Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně na základě vlastních zjištění a za použití literárních pramenů uvedených v seznamu literatury. Ve Stráži pod Ralskem 12. září 2005 Vladimír Kupec

3 OBSAH 1 Úvod Teoretická část Dosavadní poznatky v oblasti regenerace ve sportu obecně Regenerační procesy pitný režim, výživa, mineralizace a vitaminizace pitný režim: výživa: Vitamíny Fyzikální prostředky regenerace Sauna a vodní procedury Masáž Strečink a relaxace Kompenzační posilování Hlavní část Cíl a úkoly Metoda Zadání dotazníků sportovcům Dotazník Vyhodnocení dotazníků Závěr...19

4 1 Úvod V této práci bych se chtěl zaměřit na oblast, která je nedílnou součástí sportu a tou je REGENERACE se zaměřením na lékařsko biologické prostředky. Mezi lékařsko biologické prostředky regenerace jsou zahrnuty: pitný režim a výživa, mineralizace, vitaminizace, fyzikální prostředky. Mezi fyzikální prostředky patří: masáž, sauna a vodní procedury, fyzioterapeutické prostředky, kam lze zahrnout strečink a relaxaci. V teoretické části se zaměřujeme na problematiku regenerace v rovině obecné a v praktické části pomocí dotazníku jsem chtěl zjistit, jak v různých sportovních odvětvích využívají regeneraci mladí sportovci. Starší a výkonnostní sportovci by měli mít regeneraci zažitou, ale u dětí a mládeže je situace v oblasti regenerace dosti opomíjená. Z tohoto důvodu jsem tuto práci na stanovené téma vypracoval, abych zjistil, jak sportující mládež v blízkém okolí pracuje v oblasti regenerace a jaké má o regeneraci informace. 2 Teoretická část 2.1 Dosavadní poznatky v oblasti regenerace ve sportu obecně Regenerace sportovce je biologický proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů, nebo celého organismu sportovce.( DOVALIL, J. A KOL.: Výkon a trénink ve sportu) Tréninkové postupy a sportovní výkony se mnohdy pohybují na hranicích funkčních schopností lidského organismu. Snadno může dojít k překročení této hranice a k poškození zdraví sportovce. Regenerace sil v tréninku, ale i v závodě představuje účinnou prevenci funkčních i orgánových poruch. Každá sportovní činnost vyvolá únavu, kterou lze chápat jako důsledek psychofyzické zátěže, kdy dochází k postupnému ubývání sil a výkonnosti sportovce. Únava je závislá na zdravotním stavu sportovce, na druhu a kvalitě činnosti a na prostředí, kde se provádí sportovní činnost. Základní známkou únavy je postupné snižování výkonnosti, postupné poruchy koordinace, poruchy psychomotorické, změny psychických reakcí a jiné poruchy.

5 Únavu dělíme na centrální a periferní: Centrální únava vzniká nezávisle na svalu vyčerpáním nebo snížením funkce buněk centrálního nervového systému. Periferní únava vzniká přímo z únavy svalu a je způsobena např. vyčerpáním energetických zásob, glykogenu, ztrátou vody nebo nahromaděním laktátu. Tato periferní únava souvisí i s druhem sportovní činnosti. Dalším faktorem, který se podílí na vzniku únavy je psychika. Motivace má úzkou návaznost na duševní a tělesné děje. Psychická únava může mít dlouhodobý nebo krátkodobý charakter. Projevuje se nepřiměřenými afekty, zkratkovým jednáním, zpomalenou reaktibilitou, poruchami nervosvalové koordinace a může vyústit i do oblasti sociálních vztahů. Při podcenění regenerace a nepřiměřeného přetížení sportovce může dojít k přetrénování. Jedná se o překročení biologických hranic a schopností sportovce. Nedílnou součástí regenerace jsou výživa a životospráva. Výživa by měla být jak po stránce kvality tak i kvantity přijímána v určitých rytmech. 2.2 Regenerační procesy pitný režim, výživa, mineralizace a vitaminizace pitný režim: (Metodické listy ČSTT č. 1/1998; internetové stránky) Průměrný člověk přijme a vydá denně 2-2,5 litru vody, z toho v potu kolem 600 ml. Ztráty vody pocením jsou však u sportujících výrazně vyšší a zejména pak v horkém počasí. Odborná sportovní literatura udává, že ztráty tekutin jsou např. při běhu na 10 km kolem 1,5 l, při basketbalu a volejbalu 2 l, při několikahodinovém tenisu i 3 l, a při maratónském běhu a triatlonu až 4 litry. Značné množství vody také odchází potem při horečnatých onemocněních a zejména při dlouhotrvajících průjmech. Spolu s vodou odchází v potu i nezanedbatelné množství minerálů, zejména sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a chloridových iontů (celkem kolem 2,4 g na litr potu) a navíc roste i spotřeba vitamínů a energie. Při ztrátách vody, které jsou větší než-li 6% nastává zřetelný útlum výkonnosti. Při nedostatku vody dochází také i k rozpadu svalové hmoty! Voda je nutná pro funkci centrální nervové soustavy. Nedostatečné pití zatěžuje při výkonu organismus a

6 tento nedostatek tekutin může vést k poklesu krevního tlaku, k bolestem hlavy, k slabosti a svalovým křečím. Jsou známé případy akutních poruch jako nevolnost, průjmy, krvácení z nosu i úst, nekontrolovaná hyperventilace, snížená koordinace, hysterické projevy, a nebo naopak úplná apatie. Tyto stavy může zapříčinit i nedostatek sodíku a ten pomáhá udržet tekutiny v těle. Nevhodné je pití nápojů sycených kysličníkem uhličitým, zejména před sportovním výkonem. Tyto nápoje zvyšují tlak žaludečních stěn na bránici, znesnadňuje se dýchání a snižuje se tak výkonnost. Doplňování tekutin do organismu je třeba cca 1/2 1 hodinu před samotným výkonem. Organismus je schopen za hodinu vstřebat max ml tekutin. Je vhodné dodat každou 1/4 hodinu minimálně 0,1 l, maximálně 0,25 l tekutiny. Pokud bychom vypili více tekutin, dochází k nepříjemnému pocitu plnosti v důsledku nahromadění tekutiny v dutinách střeva. Je zcela nevhodné čekat s pitím až se dostaví pocit žízně, poněvadž tento pocit vzniká až při deficitu vody v organismu! K pití bychom se měli donutit. S doplněním tekutin, ale i energie je nutné počítat i po skončení výkonu. Při intenzívní práci je nutno doplnit cca 2 l tekutin. Z hlediska doplnění energie je prvních cca 15 minut po výkonu nejdůležitějších. Čím déle po výkonu, tím méně je organismus vnímavý na rychlost doplňování energetických zásob, tím více se prodlužuje regenerace a možnost dalšího intenzivního sportovního výkonu. Možné následky nadměrného pocení dehydratace - zvýšení viskozity krve a nedostatečné prokrvení svalové tkáně, stoupá krevní tlak - poruchy látkové výměny a rovnováhy elektrolytů, hromadí se zplodiny látkové výměny - poruchy transportu kyslíku a oxidu uhličitého - oslabená funkce ledvin a zažívacího traktu - svalové křeče a únava - pokles výkonnosti, snížené vědomí, poruchy koordinace Důsledkem dehydratace je snížení výkonu, přičemž srdeční tepová frekvence zůstává na vysokých hodnotách. Příčinou je zahuštění krve, čímž musí srdce více pracovat. Zpomaluje se činnost ledvin a stoupá tělesná teplota. Krev se stěhuje do podkoží, aby tělo

7 mohlo být ochlazováno. Krev se nedostává do svalů, které nejsou dostatečně prokrvovány a trpí nedostatkem kyslíku a zplodiny metabolizmu nejsou dostatečně odváděny. Při velké zátěži pracující svaly vyprodukují 15-20x více tepla než-li v klidu. Pak může být odpařování potu nedostačující k tomu, aby se tělo ochladilo a dochází k jeho přehřátí. Pokud je vysoká relativní vlhkost, musí být nižší teplota, aby docházelo k dostatečnému ochlazování. Není-li kůže dostatečně ochlazována a nedochází k odpařování potu, například v prostředí se zvýšenou vlhkostí, vede to k velké zátěži organismu, který se brání tím, že se dostane až ke stavu bezvědomí. Celý systém v těle se zpomaluje proto, aby mohl být kritický orgán a tím je mozek přednostně zásoben glykogenem. Jak tomuto zabránit? Dostatečně pít, a pít včas! Po napití trvá minut, než-li se tekutina dostane na pokožku, aby se teplo odvádělo odpařováním. Správné hospodaření s vodou, vitamíny, minerály a s energií je základním předpokladem zdraví a výkonnosti každého sportovce. To platí i pro nesportujícího člověka. Znamená to použití vhodného nápoje ve správném množství, složení a ve správnou dobu před, v průběhu a po skončení sportovního výkonu. Vhodnou volbou příslušného nápoje je možné poskytnout organismu při fyzické, nebo psychické zátěži potřebné množství tekutin, energie, vitaminů, případně i iontů a stopových prvků a tím v co nejkratší době odstranit možnou únavu, překonat stres a obnovit optimální kondici. Nechat zavodnění organismu čili pití až na poslední chvíli před výkonem a při výkonu, zejména pak dlouhodobém a v teplém počasí, se nemusí vždy vyplatit. Proto je v teplém počasí vhodné, především poslední cca 2-3 dny organismus plynule a neustále zásobovat nejen vodou. A proč nestačí jenom voda? Samotná voda se zdržuje v žaludku déle než mírně hypotonický nápoj (např. 3% roztok glukózy). Z tohoto důvodu se používají speciální nápoje, které jsou připravovány pro určitý typ výkonu. Jak postupovat. Před výkonem je vhodné podání nápoje s malou koncentrací sacharidů. Při minutovém výkonu jsou ztráty minerálních látek zanedbatelné a proto stačí doplnit vodu nebo nápoje, které obsahují mírné množství sacharidů, případně vitamínu C. Při výkonech 30 minut až 2 hodiny je vhodné podání hypotonického nápoje (malá koncentrace sacharidů) i v průběhu výkonu. Podle teploty je nutno počítat i s doplněním minerálů. Při výkonech nad 2 hodiny nutně dodáváme nápoje, které obsahují zejména energii. Velice

8 záleží na tom, v jaké intenzitě a v jakém prostředí je sportovní výkon prováděn. Podle toho by měl nápoj obsahovat i dostatečné množství minerálů, případně i vitamínů. Ihned po výkonu je bezpodmínečně nutné obnovit ztracené zdroje energie (svalový a jaterní glykogen). K tomu slouží nápoje obohacené o vitamíny a minerály potřebné pro regeneraci organismu. Jsou to sacharido-proteinové nápoje. Jestliže se řekne Á je nutno říci i B. Příliš minerálů škodí, neboť jejich přebytek musí organismus vyloučit. V případě nedostatku tekutin může dojít až k poškození ledvin. Ledviny jsou rozhodujícím orgánem pro udržení rovnováhy vnitřního prostředí. Mohou zde vznikat krystalky, které porušují ledvinovou membránu a nebo si můžeme vypěstovat suvenýry v podobě ledvinových kamenů. Ty opouštějí naše tělo dvěma cestami, ale ani jedna z nich, ať již přirozenou nebo odbornou za pomoci lékařů, neznamená procházku růžovým sadem. Sportovní nápoj. Sportovní nápoj musí zaručit náhradu za tekutiny vydané během výkonu a dodat svalům dostatek sacharidů. Tyto nápoje obsahují i minerály a případně další ingredience. Mohou být používány podle složení před, během i po výkonu. Obsahují minerály - také nazývané ionty. Ionty jsou minerály, které mají elektrický náboj, pokud jsou rozpuštěné v tekutině. Ionty jako sodík a draslík pomáhají udržet tekutinovou rovnováhu, krevní oběh, správnou činnost nervové soustavy a svalů. Bez nich se zpomaluje využití tekutin a naopak se zvyšuje nebezpečí křečí. Sodík pomáhá udržovat pocit žízně, takže nutí k napití. Magnesium zabraňuje křečím a pomáhá dodávat svalům živiny. Optimální teplota sportovního nápoje je v teplém prostředí asi C, v zimě C. Ne však každý nápoj, který je označen jako iontový splňuje požadavky kladené na sportovní nápoj. Tyto nápoje je nejvhodnější nakupovat ve speciálních prodejnách od renomovaných firem. Typy sportovních nápojů. 1) Dle hustoty minerálů a) Hypotonický má nižší hustotu minerálů než krev b) Isotonický má stejnou hustotu minerálů jako krev c) Hypertonický má vyšší hustotu minerálů než krev 2) Dle obsahu energie

9 a) Vysoko energetické mají zvýšený podíl energie a některých dalších energetizujících látek (nad 10 gramů sacharidů ve 100ml roztoku) b) Středně energetické mají střední podíl energie (6-10 gramů sacharidů ve 100 ml roztoku c) Nízko energetické mají snížený energetický podíl (0-5 gramů sacharidů ve 100 ml roztoku). Nápoje před výkonem Většinou můžeme použít nápoj pro výkon ve větším ředění - obvykle v koncentraci sacharidů 3-4% - hypotonický. Proč? Abychom se vyhnuli glykemickému efektu, který způsobí místo očekávaného výkonu útlum, neboť vlivem zvýšení hladiny glukózy v krvi nad tolerovanou hodnotu, dochází k vyplavení inzulínu a tím naopak ke snížení hladiny krevní glukózy. Pokud v této době organismus zatížíme, dochází k rychlému vyčerpání. Tento efekt způsobuje zejména glukóza. Proto se do nápojů přidává i fruktóza (sama má projímavý účinek) zejména pro krátkodobější výkony. Laktóza, sacharóza, případně dextróza a maltodextríny (polymery s krátkými a středně dlouhými řetězci molekuly glukózy) pro dlouhodobější výkony. Před krátkodobým výkonem je možné použít i nápoj hypertonický, který zabraňuje svalovým otokům. Nápoje při výkonu Tyto nápoje jsou podle druhu zatížení, doby trvání výkonu a podle intenzity a teploty obvykle v koncentraci sacharidů 4-11%. Zde je nutno vědět něco více o složení nápoje a minerálovém zastoupení. Čím delší výkon a nižší teplota, tím vyšší je možnost koncentrace - nápoj izotonický by měl obsahovat více maltodextrínu. V těchto nápojích bývá i zastoupení rychle vstřebatelných tuků. Čím vyšší teplota a intenzita výkonu, tím menší koncentrace sacharidů a tím větší obsah minerálů - nápoj hypotonický. V poslední době je na trhu i několik nápojů s obsahem kofeinu, který podporuje tukový metabolizmus, který se uplatňuje u vytrvalostních výkonů. Nápoje po výkonu Dostatek tekutin normalizuje vnitřní prostředí. Tyto nápoje musí obsahovat jednak sacharidy pro doplnění energetických zásob svalového a jaterního glykogenu, tak i prvotní dávku bílkovin i aminokyselin a především minerály a vitamíny podporující anabolizaci. Velmi dobrým nápojem po výkonu může být např. džus. Uvedené nápoje je nutné vzít

10 co nejdříve po výkonu, neboť vnímavost organismu pro rychlé doplnění zásob s odstupem klesá. Mohou být vysoce koncentrované - hypertonické. V krátké době je možné doplnit až 250g cukrů. Takový nápoj může být i mírně kyselý výživa (Metodické listy č. 2/1996; SOULEK, I; MARTÍNEK K.: Cyklistika) : Dalším předpokladem a nedílnou součástí regenerace je výživa a životospráva. Výživa by měla být jak po stránce kvality i kvantity přijímána v určitých rytmech. Při sportovním výkonu může přijatá strava pozitivně, nebo negativně tento výkon ovlivnit. Jedná se především o dobu podání potravy před vlastním výkonem, při výkonu (např. u dlouhého triatlonu), tak po výkonu. Energetický výdej při tréninku či soutěžích klade vysoké požadavky na udržení rovnováhy mezi potřebným energetickým příjmem a výdejem. Sportovec potřebuje pro svou činnost energii a ta vzniká spalováním živin. Hlavním zdrojem energie jsou sacharidy (55 60%), tuky (25 30%) a bílkoviny (12 15%). Mimo živin dodávajících tělu energii musí strava obsahovat vitamíny a minerály. Vitamíny jsou organické sloučeniny různého chemického původu, které musíme přijímat potravou, poněvadž lidský organismus si je nedovede ve většině případů vytvořit sám. Minerály mají v organismu řadu důležitých úkolů. Účastní se na výstavbě a údržbě tělesných tkání a tělesných tekutin. Po sportovním výkonu je třeba opět vydanou energii doplnit pokud možno v potravinách vysoce kalorických a snadno stravitelných. Těžce stravitelná a objemná jídla způsobují, že se okolo trávicí soustavy koncentruje většina krve té je třeba v následujících minutách či hodinách k tomu, aby docházelo k odplavení metabolických zplodin. Úkolem regenerace je také obnova zásob svalového a jaterního glykogenu. Po zátěži bychom se měli vyvarovat požívání velkých porcí jídla, které mají za následek výrazné zažívací potíže v podobě křečí. Porce by měly být menší a s vysokým obsahem sacharidů. Jako u pitného režimu se využívá různých doplňků a přísad do tekutin i v tomto případě se využívá doplňková sportovní výživa. Někteří sportovci název doplňková vypustili a nahradili ho za hlavní. Při používání doplňkové stravy je důležitá konzultace s odborníkem. Některé přípravky mohou být i na hranici, či jsou už za hranicemi antidopingového zákona.

11 2.2.3 Vitamíny Vitamíny rozpustné v tucích: Vitamín A (retinol,axeroftol) Chrání povrchové tkáně, má protirakovinný účinek, zvyšuje odolnost proti infekcím, udržuje v dobrém stavu sliznici. Vyskytuje se zejména v rybím tuku, játrech, mléku, máslu, vaječném žloutku. Provitamínem tohoto vitamínu (nebo též prekursom) jsou látky zvané karoteny, ze kterých se v těle tento vitamín vytváří. Nachází se zejména v mrkvi, meruňkách, rajčatech, broskvích a listové zelenině. Vitamín D (kalciferol) Je nezbytný pro vstřebávání vápníku ze střeva do krve. Odpovídá za uskladnění vápníku v kostech, uplatňuje se v prevenci řídnutí kostí (osteoporóza). Vyskytuje se v játrech, rybím tuku, máslu, vaječném žloutku. Vzniká též působením ultrafialových paprsků (slunění) na kůži. Vitamín E (tokoferoly) Chrání tkáně před nežádoucími účinky kyslíku. Patří tím mezi skupinu látek, které nazýváme antioxidany. Tím, že likviduje volné kyslíkové radikály, uplatňuje se v prevenci nádorových onemocnění. Zdrojem jsou rostlinné oleje, obilné klíčky, vejce, mléko, máslo. Vitamín K (fylochonin) Je nezbytný pro tvorbu látek uplatňujících se při srážení krve. Podporuje krevní srážlivost. Obsažen je v čerstvé zelenině, játrech a je tvořen střevními bakteriemi. Vitamíny rozpustné ve vodě: Vitamín B1 (thiamin,anurin) Zajišťuje metabolismus cukrů, chrání nervovou tkáň a srdeční sval. Vyskytuje se v obalových vrstvách zrna, tmavé mouce, droždí, obilných klíčcích, zelenině a ovoci. Vitamín B2 (riboflavin) Je součástí dýchacích enzymů, uplatňuje se v metabolismu bílkovin, tuků, cukrů, chrání tkáně a zrak. Nachází se v mléku, vejcích a droždí.

12 Vitamín B6 (pyridoxin) Slouží k syntéze aminokyselin, působí v prevenci depresivních stavů a kožních nemocnění. Obsažen je v zrnech, droždí, masu, játrech, vejcích a mléce. Vitamín B12 (czano-cobalamin) Je nezbytný pro tvorbu červených krvinek, podporuje činnost centrálního nervového systému a periferních nervů, podporuje chuť k jídlu. Obsažen je v játrech, masu, vejcích a též je produkován střevními bakteriemi. Vitamín B5 (kyselina pantotenová) Tento vitamín je opět nutný pro celkový metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. Zvyšuje odolnost vůči infekčním onemocněním, únavě, stresu a urychluje hojení ran. Zdrojem jsou játra, vaječný žloutek a zelenina. Vitamín H (boitin) Je potřebný pro přeměnu (metabolismus) tuků a bílkovin, je určený proti depresi, udržuje pokožku ve svěžím stavu. Zdrojem jsou játra, kvasnice, mléko, maso a tvořen je i střevními bakteriemi. Vitamín C (kyselina askorbová) Je nejznámějším vitamínem a také o něm lze tvrdit, že jedním z nedůležitějších. Patří bohužel do skupiny těch vitamínů, které si lidský organismus nedokáže vytvořit a musí být přijatý v potravě. Vzhledem k tomu, že je rozpustný ve vodě, snadno se vstřebává, ale také rychle ubývá při tepelném zpracování, krájení, drcení, skladování atd. Zajišťuje tvorbu vaziva, má úlohu při tvorbě opěrných tkání (kost, chrupavka, vazivo), účastní se při přeměně cholesterolu na žlučové kyseliny. Podporuje hojení ran, zesiluje imunitní odolnost, odstraňuje volné radikály, odstraňuje též pocit únavy. Brání vzniku nitrosamitů látek vyvolávajících rakovinu. Nitrosaminy převážně vznikají při nadměrné konzumaci uzenin. Při nedostatku dochází k porušení pojivových tkání, ke krvácivosti dásní, náchylnosti k infekcím, únavnosti a chudokrevnosti. Zdrojem jsou zelenina, ovoce, citrusové plody, šípky, černý rybíz, paprika, křen.

13 2.3 Fyzikální prostředky regenerace Sauna a vodní procedury (JAVŮREK, J.: Léčebná rehabilitace sportovců) Mezi nejoblíbenější regenerační procedury patří bezesporu sauna. Sauna působí na lidský organismus mnohostranně. Vlivem vysoké teploty v potní místnosti dochází ke značnému prokrvení celého těla, nejvíce kůže a podkoží. Vnitřní teplota těla stoupá o 1-2 C, což usnadňuje tvorbu protilátek a podstatně se zvyšuje celková odolnost organismu. Nejdůležitější je však účinek regenerační. Dochází k uklidnění v psychické oblasti, k prohloubení spánku, zlepšení chuti k jídlu a zkvalitnění celkové kondice. Účinek sauny v oblasti duševní hygieny se projevuje přirozenou a dokonalou psychorelaxací. Sauna je zdrojem uvolnění a osvěžení. Svěžest je vyvolána důkladným vypocením, odplavením tzv. únavových látek z organismu. Účinek sauny můžeme zvýšit automasáží přímo v potní místnosti například šleháním březovými větvičkami, třením kartáčem, nebo alespoň hrubou žínkou. Saunu zařazujeme především k urychlenému odstranění únavy po namáhavém tréninku či závodu. Přináší úlevu zejména po námahových bolestech ve svalech a kloubech. Nehodí se však bezprostředně po závodě ani v den vysoké intenzity tréninku. V současné době se také využívá množství různých vodních procedur. Prakticky ve všech vodních procedurách využíváme teplotu vody, případně rychlé teplotní změny, proudění vody, hydrostatický tlak a vztlak vody, chemické složení, případně přísady do koupelí. Ze zařízení a přístrojů pro vodní procedury se využívají sprchy, vodní střiky, šlapací koupele na dolní končetiny, vířivé a vanové koupele nebo koupele v bazénu. Velmi účinná je podvodní masáž silným proudem vody, což lze provádět i v domácím prostředí ve vaně. Regenerační účinek vodních procedur lze podstatně zvýšit použitím různých přísad do koupelí. Z uvedených informací je patrné, že v rámci autoregenerace má prakticky každý možnost využívat mnohé procedury sám, často s minimálním vybavením Masáž (HOŠKOVÁ,.: Masáž ve sportu.) Z hmatů a postupů klasické masáže vychází sportovní masáž a přináší takové podněty pro unavený organismus sportovce, že je nezbytnou součástí regenerace jeho sil. V rámci

14 sportovní masáže je masáž, která spolupůsobí při odstraňování únavy, velmi důležitým druhem, ať již je celková a nebo částečná a ať ji provádí masér nebo sportovec sám (automasáž). Masáž vyvolává v organismu mechanickou, fyziologickou a psychickou odezvu: Mechanická odezva se projevuje jako výsledné působení tlaku a pohybu rukou na tělo. Tato činnost povzbuzuje žilní a mízní drenáž a dodá pružnost povrchovým tkáním. Fyziologická odezva se projevuje zrychleným krevním oběhem a odstraňováním metabolitů, například kyseliny mléčné. Psychologickou odezvou lze vyladit psychiku a navodit uvolnění či nabuzení, poněvadž se využívá nejcitlivější lidský smysl a tím je hmat. Masáž nezařazujeme ihned po sportovním výkonu. Čím větší je únava sportovce, tím pozdější je její použití. Největší výsledek má při zařazení do programu regenerace sil v kombinaci se všemi ostatními prostředky. Provádíme ji např. mezi výkony regenerace vodou po prohřátí a výhodné je provést masáž před regenerační pohybovou činností, aby byla splněna podmínka, že sval připravený masáží bude pracovat. Postup a technika masáže odstraňující únavu, se neliší od sportovní masáže. Obvykle se vynechají hrubější, do hloubky působící nárazové úkony. V naší praxi aplikujeme v rámci regenerace sil masáže po předehřátí vodou (sprcha 38 C 5 minut apod.). Následující další regenerační výkony (vodní, pohybové), např. cvičení v bazénu, plavání a na závěr pasivní odpočinek a suchý ovin. Postup při masáži odstraňující únavu je klidný, pomalejší, s jemným a důkladným propracováním zejména přetížených svalů. V regeneračním programu lze využít i dalších druhů masáží - ve vodě, vodou (podvodní masáž), kartáčové masáže, přístrojové (např. užívání elektromagnetů). Přístrojová masáž však nikdy nenahradí ruku sportovního trenéra. Příliš unavený sportovec ji pociťuje často tvrdou a nepříjemnou Strečink a relaxace Spojení dvojice těchto činností skrývá podstatu nových metod cvičení. Zlepšuje stav a funkce pohybového systému, zkvalitňuje svalovou souhru, pomáhá udržovat kondici, předchází poškozením a úrazům svalů a kloubů, ale také funkčním bolestem, např. zad. Vyžaduje a zároveň rozvíjí schopnost vědomé relaxace a správného dýchání.

15 Strečink je účinná metoda, jak protahovat svaly, i když tuto oblast přesahuje. Je to i součást psychického uvolnění. Právě ve spojení se správným dýcháním. Je však zapotřebí nezvyšovat pohyblivost kloubů a páteře na úkor pevnosti, aby jste vyváženost pohybového systému nenarušovali, ale obnovovali a udržovali. Relaxace příznivě působí na tělesný i duševní stav, je prevencí stresů, a civilizačních chorob. Umění relaxace je dnes přístupné každému, ale je třeba se je naučit a především využívat. Disbalance - důsledky sportovní činnosti Dnešní život přináší dva extrémy. Normální populace se pohybuje daleko méně, než-li dříve a naopak někteří sportovci posilují značně. Obecně však platí, že pohybový systém oba protipóly zatěžují značně a nerovnoměrně. Pro normální populaci i pro zvyšování si výkonnosti je posilování potřebné. Pokud však není posilování cílevědomě vedené pro posílení nejen svalových skupin potřebných pro vlastní činnost, ale i svalových skupin méně potřebných, dochází k narušení rovnováhy disbalanci. K disbalanci dochází mezi svalstvem, které je zatěžováno více a mezi svalstvem zatěžovaným méně. Časem může vyvolat morfologické změny s degenerativními účinky na pohybovém aparátu. Hůře se potom vytvářejí pohybové stereotypy, nervosvalová koordinace vázne a pohyby přestávají být ekonomické. Zmenšením pohybové pestrosti se snižuje i schopnost pohybového systému adaptovat se na různé pohybové zátěže, které se mohou nenadále vyskytnout. Pak se mohou objevit takové potíže, jako např. ústřel při kýchnutí. Správné držení těla - aktuální problém Obecně lze říci, že když už lidé posilují, posilují svalstvo fázické. Naprosto všichni zapomínají na posilování svalstva posturálního - důležitého pro správné držení těla. Rozvoj pohybových schopností a správné držení těla spolu souvisí. Jedno ovlivňuje druhé. Správné držení těla je dynamický pojem, který v sobě nezahrnuje jen vzájemné vztahy jednotlivých částí těla ve stoji, ale též správné využívání svalstva v klidu, pohybu i za měnících se okolností. Správné držení těla, např. při jízdě na kole, vytváří optimální podmínky pro práci vnitřních orgánů a umožňuje antagonistickým svalovým skupinám setrvávat v tonické rovnováze. Rovnováha mezi svalstvem posturálním - statickým a svalstvem fázickým - dynamickým podmiňuje správné držení těla i správnou souhru při pohybu. Typickým a častým případem disbalance u sportovců je horní (chybné držení hrudníku, ramen a hlavy) a dolní (chybné postavení pánve) zkřížený syndrom. Oslabení fázických svalů a na druhé

16 straně posílených a hlavně zkrácených svalů posturálních vede k narušení vzájemného vztahu mezi nimi a to mívá neblahé důsledky pro držení těla i veškerou pohybovou činnost. Většinou k tomu dochází v druhé polovině, neboť v zimě se obecně více posiluje i protahuje a v sezóně se na tuto činnost mnohdy pozapomíná. Proto je potřeba protahovat zkrácené svalstvo, a po odstranění zkrácení začít posilovat svalstvo oslabené. To platí ať jde o správné držení těla nebo zlepšení schopnosti ekonomického pohybu. Minimálně 10% tréninku tedy věnujeme kompenzačnímu cvičení - protahování i posilování. Je nutno si stanovit tři postupné cíle. 1. Dosáhnout tonické rovnováhy (napětí) mezi jednotlivými svalovými skupinami. 2. Docílit optimálního postavení kloubů a tím i zlepšení jejich funkce. 3. Zafixovat a tím zlepšit řízení pohybu, které ve svém důsledku vede i ke zlepšení výkonu (jako příklad i využití běžecké abecedy pro zlepšení rychlosti běhu) Kompenzační posilování Pro výběr cviků existuje bohatá literatura. Nejvhodnější je cviky provádět před zrcadlem, pro kontrolu postavení. Vhodné je střídání zatížení cca 8-10 sekund a uvolnění. Opakování postupně minimálně 5x až 10x, potom v sériích, jednou až vícekrát denně. Pro posilování tzv. bez železa, je důležité mít na mysli kontrolu správného držení horní části těla. Při provádění cviku si představit zátěž. Tím je možné zapojit i svaly, které na posilovacích strojích nezapojíte. Další výhodou je případné střídavé zatížení při pohybu. Takto je možné provádět i izometrické posilování (bez pohybu). Výhoda takovéhoto posilování je i v tom, že jej můžeme provádět např. při sledování televize. Strečink by měl být pro sportovce samozřejmostí. Samozřejmostí však už není jeho správné provádění. A zde se vkrádá otázka: Je lepší špatné, než-li vůbec žádné? Neméně důležitou složkou je dýchání. Nejdůležitější je naučit se spojitě dýchání bráničně břišní, dolní žeberní i zádové, a horní žeberní podklíčkové pro zvýšení kapacity plic. Mnoho závodníků toto neumí, a proto má vysokou dechovou frekvenci. To má za následek zhoršenou výměnu plynů, protože existuje určité množství vzduchu, které se nevydechne. Je nutné umět i správně vydechnout. Výdech je vodící. Mnozí určitě znají píchání v boku, které je zejména známkou přepálení tempa. Tomu může rovněž pomoci právě správné

17 dýchání. K relaxaci můžeme využít správné dýchání třeba před spánkem. Toto vše je možné skloubit při rozcvičení před tréninkem, ale zejména před závodem. Nikdy by se nemělo před sportovní aktivitou zapomenout na uvolnění páteře, zejména v křížové oblasti. Jednou z možností je pouhé kroucení v bocích. 3 Hlavní část 3.1 Cíl a úkoly Cílem závěrečné trenérské práce je formou dotazníkového šetření zjistit úroveň využívání regenerace ve sportovní přípravě mladých sportovců v okrese Česká Lípa Liberecký kraj 3.2 Metoda Zadání dotazníků sportovcům Dotazníky (viz. dále) byly rozdány do sportovních klubů a oddílů v okrese Česká Lípa - Liberecký kraj a to v počtu 90-ti kusů. Trenérům a funkcionářům klubů bylo vysvětleno, k jakému účelu budou tyto dotazníky využity. Byli upozorněni, že vyplnění dotazníků je nepovinné a anonymní. Dotazníky vyplňovali mladí sportovci sami a bez přítomnosti trenérů Dotazník 1) Věk: 2) Druh sportu, kterému se aktivně věnuješ : 3) Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ : 4) Vysvětlil ti trenér co je součástí regenerace : a) ANO b) NE

18 5) Popiš svoji představu pod pojmem REGENERACE po sportovním výkonu :.. 6) Jaká je tvá obvyklá činnost po zápase, závodu či tréninku v období 1 až 2 týdnů : a) sbalím si (sbalíme) si své věci a jdu domů b) cvičím (cvičíme) protahovací a zklidňující cviky c) jdeme (chodíme) na masáže d) jdeme (chodíme) do sauny e) jdeme (chodíme) na regenerační koupele f) věnuji se (věnujeme) se jiné pohybové a sportovní činnosti g) provádím (provádíme) kombinaci některých z těchto činností 7) Jestliže jste v otázce č.6 označili variantu g, uveďte, které činnosti z bodů a f provádíte nejčastěji: 8) Cítíš se po regeneraci následující den či dny lépe zotavený: a) ANO b) NE c) NEVÍM 9) Chodíš na pravidelné lékařské prohlídky : a) ANO b) NE 10) Myslíš si, že patří do regenerace pitný režim a výživa : a) ANO b) NE 11) Jaké množství tekutin vypiješ za den :

19 a) kdy máš trénink.. b) kdy nemáš trénink.. 4 Vyhodnocení dotazníků Z počtu 90-ti kusů dotazníků bylo zpětně odevzdáno 51, což činí 56%. Na otázky bylo odpovězeno takto: otázka č.1- Věk: počet dotázaných Graf č. 1 - odpověď na otázku č. 1 - věkové složení dotázaných věk otázka č.2- Druh sportu, kterému se aktivně věnuješ: oddíl plavání oddíl cyklistiky oddíl triatlonu oddíl volejbalu oddíl sportovního tance oddíl horolezectví oddíl atletiky oddíl kopané oddíl frolbalu

20 otázka č.3 - Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ: 1 10 let Jak dlouho se věnuješ sportu počet sportovců počet let otázka č.4 - Vysvětlil ti TRENÉR co je součástí regenerace?: oddíl plavání NE 0 x ANO 3 x oddíl cyklistiky NE 1 x ANO 7 x oddíl triatlonu NE 0 x ANO 4 x oddíl volejbalu NE 0 x ANO 6 x oddíl sportovního tance NE 1 x ANO 1 x oddíl horolezectví NE 0 x ANO 7 x oddíl atletiky NE 0 x ANO 7 x oddíl kopané NE 3 x ANO 9 x oddíl floorballu NE 1 x ANO 1 x otázka č.5 - Popiš svoji představu pod pojmem REGENERACE po sportovním výkonu: Nejčastěji se vyskytovaly odpovědi vyklusání, vyplavání, vyjetí se na kole, cvičení protahovacích a uvolňovacích cviků, sauna a masáže. Otázka č.6 - Jaká je tvá obvyklá činnost po zápase, závodu či tréninku v období 1 až 2 týdnů: -sbalím si (sbalíme) si své věci a jdu domů 11 x -cvičím (cvičíme) protahovací a zklidňující cviky 15 x -jdeme (chodíme) na masáže 1x

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Výživa a regenerace

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Výživa a regenerace Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Výživa a regenerace Vypracovala Veronika Krupková VÝŽIVA Sportovní lezení dnes patří mezi

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Životospráva při vrcholném tréninku

Životospráva při vrcholném tréninku 1 Seminární práce Školení trenéru III. třídy Životospráva při vrcholném tréninku Vojtěch Binhak Liberec 2014 2 Obsah Životospráva... 3 Výživa... 3 Bílkoviny... 4 Tuky... 6 Vitamíny... 7 Minerály... 7 Pitný

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - vitamíny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vitamíny 1 Biokatalyzátory Neenergetická složka stravy Organismus je neumí vytvořit (kromě K, částečně A,D) 22 vitamínů, u člověka se

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu výkonnost Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu Víte, kdy skutečně roste vaše výkonnost? A v jaké fázi se nejvíce rozhoduje o únavě znatelné na následujícím tréninku? Odpověď lze najít

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Úprava hmotnosti, regenerace a výživa. Seminární práce

Úprava hmotnosti, regenerace a výživa. Seminární práce Úprava hmotnosti, regenerace a výživa Seminární práce Miloslav Pršala 31.5.2014 Obsah Úvod...3 1. Výživa. 4 1.1. Důležité živiny...4 1.2. Potravinová pyramida...5 1.3. Výživa judisty... 6 2. Regenerace...9

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

Pracovní text: Co jsou vitaminy?

Pracovní text: Co jsou vitaminy? Pracovní text: Co jsou vitaminy? Vitaminy jsou látky pro člověka nepostradatelné, které spolu s bílkovinami (proteiny), cukry (sacharidy) a tuky (lipidy) patří k základním složkám lidské stravy. Tělo si

Více

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli Pracovní list Název projektového úkolu: Voda Třída: 8. Název společného projektu: Voda, základ života Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT 1 Odjistit pojistku. Láhev neklopit. Netřepat. 2 Postupným tlakem na pístek uvolňovat obsah Æ počkat na vyprázdnění Æ protřepat Æ odšroubovat uzávěr Æ vypít. 3 Naplnit láhev vodou

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Výživa ve sportu Klára Daďová Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Proč je toto téma pro nás důležité? profesionálové z oblasti TVL mají odpovědnost v poradenství a edukaci sportovců

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Biochemie

Více