Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola"

Transkript

1 Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Specializace: TRIATLON Téma: Regenerace ve sportu Zpracoval: Vladimír KUPEC Ve Stráži pod Ralske dne:

2 Prohlášení o původnosti práce: Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně na základě vlastních zjištění a za použití literárních pramenů uvedených v seznamu literatury. Ve Stráži pod Ralskem 12. září 2005 Vladimír Kupec

3 OBSAH 1 Úvod Teoretická část Dosavadní poznatky v oblasti regenerace ve sportu obecně Regenerační procesy pitný režim, výživa, mineralizace a vitaminizace pitný režim: výživa: Vitamíny Fyzikální prostředky regenerace Sauna a vodní procedury Masáž Strečink a relaxace Kompenzační posilování Hlavní část Cíl a úkoly Metoda Zadání dotazníků sportovcům Dotazník Vyhodnocení dotazníků Závěr...19

4 1 Úvod V této práci bych se chtěl zaměřit na oblast, která je nedílnou součástí sportu a tou je REGENERACE se zaměřením na lékařsko biologické prostředky. Mezi lékařsko biologické prostředky regenerace jsou zahrnuty: pitný režim a výživa, mineralizace, vitaminizace, fyzikální prostředky. Mezi fyzikální prostředky patří: masáž, sauna a vodní procedury, fyzioterapeutické prostředky, kam lze zahrnout strečink a relaxaci. V teoretické části se zaměřujeme na problematiku regenerace v rovině obecné a v praktické části pomocí dotazníku jsem chtěl zjistit, jak v různých sportovních odvětvích využívají regeneraci mladí sportovci. Starší a výkonnostní sportovci by měli mít regeneraci zažitou, ale u dětí a mládeže je situace v oblasti regenerace dosti opomíjená. Z tohoto důvodu jsem tuto práci na stanovené téma vypracoval, abych zjistil, jak sportující mládež v blízkém okolí pracuje v oblasti regenerace a jaké má o regeneraci informace. 2 Teoretická část 2.1 Dosavadní poznatky v oblasti regenerace ve sportu obecně Regenerace sportovce je biologický proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů, nebo celého organismu sportovce.( DOVALIL, J. A KOL.: Výkon a trénink ve sportu) Tréninkové postupy a sportovní výkony se mnohdy pohybují na hranicích funkčních schopností lidského organismu. Snadno může dojít k překročení této hranice a k poškození zdraví sportovce. Regenerace sil v tréninku, ale i v závodě představuje účinnou prevenci funkčních i orgánových poruch. Každá sportovní činnost vyvolá únavu, kterou lze chápat jako důsledek psychofyzické zátěže, kdy dochází k postupnému ubývání sil a výkonnosti sportovce. Únava je závislá na zdravotním stavu sportovce, na druhu a kvalitě činnosti a na prostředí, kde se provádí sportovní činnost. Základní známkou únavy je postupné snižování výkonnosti, postupné poruchy koordinace, poruchy psychomotorické, změny psychických reakcí a jiné poruchy.

5 Únavu dělíme na centrální a periferní: Centrální únava vzniká nezávisle na svalu vyčerpáním nebo snížením funkce buněk centrálního nervového systému. Periferní únava vzniká přímo z únavy svalu a je způsobena např. vyčerpáním energetických zásob, glykogenu, ztrátou vody nebo nahromaděním laktátu. Tato periferní únava souvisí i s druhem sportovní činnosti. Dalším faktorem, který se podílí na vzniku únavy je psychika. Motivace má úzkou návaznost na duševní a tělesné děje. Psychická únava může mít dlouhodobý nebo krátkodobý charakter. Projevuje se nepřiměřenými afekty, zkratkovým jednáním, zpomalenou reaktibilitou, poruchami nervosvalové koordinace a může vyústit i do oblasti sociálních vztahů. Při podcenění regenerace a nepřiměřeného přetížení sportovce může dojít k přetrénování. Jedná se o překročení biologických hranic a schopností sportovce. Nedílnou součástí regenerace jsou výživa a životospráva. Výživa by měla být jak po stránce kvality tak i kvantity přijímána v určitých rytmech. 2.2 Regenerační procesy pitný režim, výživa, mineralizace a vitaminizace pitný režim: (Metodické listy ČSTT č. 1/1998; internetové stránky) Průměrný člověk přijme a vydá denně 2-2,5 litru vody, z toho v potu kolem 600 ml. Ztráty vody pocením jsou však u sportujících výrazně vyšší a zejména pak v horkém počasí. Odborná sportovní literatura udává, že ztráty tekutin jsou např. při běhu na 10 km kolem 1,5 l, při basketbalu a volejbalu 2 l, při několikahodinovém tenisu i 3 l, a při maratónském běhu a triatlonu až 4 litry. Značné množství vody také odchází potem při horečnatých onemocněních a zejména při dlouhotrvajících průjmech. Spolu s vodou odchází v potu i nezanedbatelné množství minerálů, zejména sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a chloridových iontů (celkem kolem 2,4 g na litr potu) a navíc roste i spotřeba vitamínů a energie. Při ztrátách vody, které jsou větší než-li 6% nastává zřetelný útlum výkonnosti. Při nedostatku vody dochází také i k rozpadu svalové hmoty! Voda je nutná pro funkci centrální nervové soustavy. Nedostatečné pití zatěžuje při výkonu organismus a

6 tento nedostatek tekutin může vést k poklesu krevního tlaku, k bolestem hlavy, k slabosti a svalovým křečím. Jsou známé případy akutních poruch jako nevolnost, průjmy, krvácení z nosu i úst, nekontrolovaná hyperventilace, snížená koordinace, hysterické projevy, a nebo naopak úplná apatie. Tyto stavy může zapříčinit i nedostatek sodíku a ten pomáhá udržet tekutiny v těle. Nevhodné je pití nápojů sycených kysličníkem uhličitým, zejména před sportovním výkonem. Tyto nápoje zvyšují tlak žaludečních stěn na bránici, znesnadňuje se dýchání a snižuje se tak výkonnost. Doplňování tekutin do organismu je třeba cca 1/2 1 hodinu před samotným výkonem. Organismus je schopen za hodinu vstřebat max ml tekutin. Je vhodné dodat každou 1/4 hodinu minimálně 0,1 l, maximálně 0,25 l tekutiny. Pokud bychom vypili více tekutin, dochází k nepříjemnému pocitu plnosti v důsledku nahromadění tekutiny v dutinách střeva. Je zcela nevhodné čekat s pitím až se dostaví pocit žízně, poněvadž tento pocit vzniká až při deficitu vody v organismu! K pití bychom se měli donutit. S doplněním tekutin, ale i energie je nutné počítat i po skončení výkonu. Při intenzívní práci je nutno doplnit cca 2 l tekutin. Z hlediska doplnění energie je prvních cca 15 minut po výkonu nejdůležitějších. Čím déle po výkonu, tím méně je organismus vnímavý na rychlost doplňování energetických zásob, tím více se prodlužuje regenerace a možnost dalšího intenzivního sportovního výkonu. Možné následky nadměrného pocení dehydratace - zvýšení viskozity krve a nedostatečné prokrvení svalové tkáně, stoupá krevní tlak - poruchy látkové výměny a rovnováhy elektrolytů, hromadí se zplodiny látkové výměny - poruchy transportu kyslíku a oxidu uhličitého - oslabená funkce ledvin a zažívacího traktu - svalové křeče a únava - pokles výkonnosti, snížené vědomí, poruchy koordinace Důsledkem dehydratace je snížení výkonu, přičemž srdeční tepová frekvence zůstává na vysokých hodnotách. Příčinou je zahuštění krve, čímž musí srdce více pracovat. Zpomaluje se činnost ledvin a stoupá tělesná teplota. Krev se stěhuje do podkoží, aby tělo

7 mohlo být ochlazováno. Krev se nedostává do svalů, které nejsou dostatečně prokrvovány a trpí nedostatkem kyslíku a zplodiny metabolizmu nejsou dostatečně odváděny. Při velké zátěži pracující svaly vyprodukují 15-20x více tepla než-li v klidu. Pak může být odpařování potu nedostačující k tomu, aby se tělo ochladilo a dochází k jeho přehřátí. Pokud je vysoká relativní vlhkost, musí být nižší teplota, aby docházelo k dostatečnému ochlazování. Není-li kůže dostatečně ochlazována a nedochází k odpařování potu, například v prostředí se zvýšenou vlhkostí, vede to k velké zátěži organismu, který se brání tím, že se dostane až ke stavu bezvědomí. Celý systém v těle se zpomaluje proto, aby mohl být kritický orgán a tím je mozek přednostně zásoben glykogenem. Jak tomuto zabránit? Dostatečně pít, a pít včas! Po napití trvá minut, než-li se tekutina dostane na pokožku, aby se teplo odvádělo odpařováním. Správné hospodaření s vodou, vitamíny, minerály a s energií je základním předpokladem zdraví a výkonnosti každého sportovce. To platí i pro nesportujícího člověka. Znamená to použití vhodného nápoje ve správném množství, složení a ve správnou dobu před, v průběhu a po skončení sportovního výkonu. Vhodnou volbou příslušného nápoje je možné poskytnout organismu při fyzické, nebo psychické zátěži potřebné množství tekutin, energie, vitaminů, případně i iontů a stopových prvků a tím v co nejkratší době odstranit možnou únavu, překonat stres a obnovit optimální kondici. Nechat zavodnění organismu čili pití až na poslední chvíli před výkonem a při výkonu, zejména pak dlouhodobém a v teplém počasí, se nemusí vždy vyplatit. Proto je v teplém počasí vhodné, především poslední cca 2-3 dny organismus plynule a neustále zásobovat nejen vodou. A proč nestačí jenom voda? Samotná voda se zdržuje v žaludku déle než mírně hypotonický nápoj (např. 3% roztok glukózy). Z tohoto důvodu se používají speciální nápoje, které jsou připravovány pro určitý typ výkonu. Jak postupovat. Před výkonem je vhodné podání nápoje s malou koncentrací sacharidů. Při minutovém výkonu jsou ztráty minerálních látek zanedbatelné a proto stačí doplnit vodu nebo nápoje, které obsahují mírné množství sacharidů, případně vitamínu C. Při výkonech 30 minut až 2 hodiny je vhodné podání hypotonického nápoje (malá koncentrace sacharidů) i v průběhu výkonu. Podle teploty je nutno počítat i s doplněním minerálů. Při výkonech nad 2 hodiny nutně dodáváme nápoje, které obsahují zejména energii. Velice

8 záleží na tom, v jaké intenzitě a v jakém prostředí je sportovní výkon prováděn. Podle toho by měl nápoj obsahovat i dostatečné množství minerálů, případně i vitamínů. Ihned po výkonu je bezpodmínečně nutné obnovit ztracené zdroje energie (svalový a jaterní glykogen). K tomu slouží nápoje obohacené o vitamíny a minerály potřebné pro regeneraci organismu. Jsou to sacharido-proteinové nápoje. Jestliže se řekne Á je nutno říci i B. Příliš minerálů škodí, neboť jejich přebytek musí organismus vyloučit. V případě nedostatku tekutin může dojít až k poškození ledvin. Ledviny jsou rozhodujícím orgánem pro udržení rovnováhy vnitřního prostředí. Mohou zde vznikat krystalky, které porušují ledvinovou membránu a nebo si můžeme vypěstovat suvenýry v podobě ledvinových kamenů. Ty opouštějí naše tělo dvěma cestami, ale ani jedna z nich, ať již přirozenou nebo odbornou za pomoci lékařů, neznamená procházku růžovým sadem. Sportovní nápoj. Sportovní nápoj musí zaručit náhradu za tekutiny vydané během výkonu a dodat svalům dostatek sacharidů. Tyto nápoje obsahují i minerály a případně další ingredience. Mohou být používány podle složení před, během i po výkonu. Obsahují minerály - také nazývané ionty. Ionty jsou minerály, které mají elektrický náboj, pokud jsou rozpuštěné v tekutině. Ionty jako sodík a draslík pomáhají udržet tekutinovou rovnováhu, krevní oběh, správnou činnost nervové soustavy a svalů. Bez nich se zpomaluje využití tekutin a naopak se zvyšuje nebezpečí křečí. Sodík pomáhá udržovat pocit žízně, takže nutí k napití. Magnesium zabraňuje křečím a pomáhá dodávat svalům živiny. Optimální teplota sportovního nápoje je v teplém prostředí asi C, v zimě C. Ne však každý nápoj, který je označen jako iontový splňuje požadavky kladené na sportovní nápoj. Tyto nápoje je nejvhodnější nakupovat ve speciálních prodejnách od renomovaných firem. Typy sportovních nápojů. 1) Dle hustoty minerálů a) Hypotonický má nižší hustotu minerálů než krev b) Isotonický má stejnou hustotu minerálů jako krev c) Hypertonický má vyšší hustotu minerálů než krev 2) Dle obsahu energie

9 a) Vysoko energetické mají zvýšený podíl energie a některých dalších energetizujících látek (nad 10 gramů sacharidů ve 100ml roztoku) b) Středně energetické mají střední podíl energie (6-10 gramů sacharidů ve 100 ml roztoku c) Nízko energetické mají snížený energetický podíl (0-5 gramů sacharidů ve 100 ml roztoku). Nápoje před výkonem Většinou můžeme použít nápoj pro výkon ve větším ředění - obvykle v koncentraci sacharidů 3-4% - hypotonický. Proč? Abychom se vyhnuli glykemickému efektu, který způsobí místo očekávaného výkonu útlum, neboť vlivem zvýšení hladiny glukózy v krvi nad tolerovanou hodnotu, dochází k vyplavení inzulínu a tím naopak ke snížení hladiny krevní glukózy. Pokud v této době organismus zatížíme, dochází k rychlému vyčerpání. Tento efekt způsobuje zejména glukóza. Proto se do nápojů přidává i fruktóza (sama má projímavý účinek) zejména pro krátkodobější výkony. Laktóza, sacharóza, případně dextróza a maltodextríny (polymery s krátkými a středně dlouhými řetězci molekuly glukózy) pro dlouhodobější výkony. Před krátkodobým výkonem je možné použít i nápoj hypertonický, který zabraňuje svalovým otokům. Nápoje při výkonu Tyto nápoje jsou podle druhu zatížení, doby trvání výkonu a podle intenzity a teploty obvykle v koncentraci sacharidů 4-11%. Zde je nutno vědět něco více o složení nápoje a minerálovém zastoupení. Čím delší výkon a nižší teplota, tím vyšší je možnost koncentrace - nápoj izotonický by měl obsahovat více maltodextrínu. V těchto nápojích bývá i zastoupení rychle vstřebatelných tuků. Čím vyšší teplota a intenzita výkonu, tím menší koncentrace sacharidů a tím větší obsah minerálů - nápoj hypotonický. V poslední době je na trhu i několik nápojů s obsahem kofeinu, který podporuje tukový metabolizmus, který se uplatňuje u vytrvalostních výkonů. Nápoje po výkonu Dostatek tekutin normalizuje vnitřní prostředí. Tyto nápoje musí obsahovat jednak sacharidy pro doplnění energetických zásob svalového a jaterního glykogenu, tak i prvotní dávku bílkovin i aminokyselin a především minerály a vitamíny podporující anabolizaci. Velmi dobrým nápojem po výkonu může být např. džus. Uvedené nápoje je nutné vzít

10 co nejdříve po výkonu, neboť vnímavost organismu pro rychlé doplnění zásob s odstupem klesá. Mohou být vysoce koncentrované - hypertonické. V krátké době je možné doplnit až 250g cukrů. Takový nápoj může být i mírně kyselý výživa (Metodické listy č. 2/1996; SOULEK, I; MARTÍNEK K.: Cyklistika) : Dalším předpokladem a nedílnou součástí regenerace je výživa a životospráva. Výživa by měla být jak po stránce kvality i kvantity přijímána v určitých rytmech. Při sportovním výkonu může přijatá strava pozitivně, nebo negativně tento výkon ovlivnit. Jedná se především o dobu podání potravy před vlastním výkonem, při výkonu (např. u dlouhého triatlonu), tak po výkonu. Energetický výdej při tréninku či soutěžích klade vysoké požadavky na udržení rovnováhy mezi potřebným energetickým příjmem a výdejem. Sportovec potřebuje pro svou činnost energii a ta vzniká spalováním živin. Hlavním zdrojem energie jsou sacharidy (55 60%), tuky (25 30%) a bílkoviny (12 15%). Mimo živin dodávajících tělu energii musí strava obsahovat vitamíny a minerály. Vitamíny jsou organické sloučeniny různého chemického původu, které musíme přijímat potravou, poněvadž lidský organismus si je nedovede ve většině případů vytvořit sám. Minerály mají v organismu řadu důležitých úkolů. Účastní se na výstavbě a údržbě tělesných tkání a tělesných tekutin. Po sportovním výkonu je třeba opět vydanou energii doplnit pokud možno v potravinách vysoce kalorických a snadno stravitelných. Těžce stravitelná a objemná jídla způsobují, že se okolo trávicí soustavy koncentruje většina krve té je třeba v následujících minutách či hodinách k tomu, aby docházelo k odplavení metabolických zplodin. Úkolem regenerace je také obnova zásob svalového a jaterního glykogenu. Po zátěži bychom se měli vyvarovat požívání velkých porcí jídla, které mají za následek výrazné zažívací potíže v podobě křečí. Porce by měly být menší a s vysokým obsahem sacharidů. Jako u pitného režimu se využívá různých doplňků a přísad do tekutin i v tomto případě se využívá doplňková sportovní výživa. Někteří sportovci název doplňková vypustili a nahradili ho za hlavní. Při používání doplňkové stravy je důležitá konzultace s odborníkem. Některé přípravky mohou být i na hranici, či jsou už za hranicemi antidopingového zákona.

11 2.2.3 Vitamíny Vitamíny rozpustné v tucích: Vitamín A (retinol,axeroftol) Chrání povrchové tkáně, má protirakovinný účinek, zvyšuje odolnost proti infekcím, udržuje v dobrém stavu sliznici. Vyskytuje se zejména v rybím tuku, játrech, mléku, máslu, vaječném žloutku. Provitamínem tohoto vitamínu (nebo též prekursom) jsou látky zvané karoteny, ze kterých se v těle tento vitamín vytváří. Nachází se zejména v mrkvi, meruňkách, rajčatech, broskvích a listové zelenině. Vitamín D (kalciferol) Je nezbytný pro vstřebávání vápníku ze střeva do krve. Odpovídá za uskladnění vápníku v kostech, uplatňuje se v prevenci řídnutí kostí (osteoporóza). Vyskytuje se v játrech, rybím tuku, máslu, vaječném žloutku. Vzniká též působením ultrafialových paprsků (slunění) na kůži. Vitamín E (tokoferoly) Chrání tkáně před nežádoucími účinky kyslíku. Patří tím mezi skupinu látek, které nazýváme antioxidany. Tím, že likviduje volné kyslíkové radikály, uplatňuje se v prevenci nádorových onemocnění. Zdrojem jsou rostlinné oleje, obilné klíčky, vejce, mléko, máslo. Vitamín K (fylochonin) Je nezbytný pro tvorbu látek uplatňujících se při srážení krve. Podporuje krevní srážlivost. Obsažen je v čerstvé zelenině, játrech a je tvořen střevními bakteriemi. Vitamíny rozpustné ve vodě: Vitamín B1 (thiamin,anurin) Zajišťuje metabolismus cukrů, chrání nervovou tkáň a srdeční sval. Vyskytuje se v obalových vrstvách zrna, tmavé mouce, droždí, obilných klíčcích, zelenině a ovoci. Vitamín B2 (riboflavin) Je součástí dýchacích enzymů, uplatňuje se v metabolismu bílkovin, tuků, cukrů, chrání tkáně a zrak. Nachází se v mléku, vejcích a droždí.

12 Vitamín B6 (pyridoxin) Slouží k syntéze aminokyselin, působí v prevenci depresivních stavů a kožních nemocnění. Obsažen je v zrnech, droždí, masu, játrech, vejcích a mléce. Vitamín B12 (czano-cobalamin) Je nezbytný pro tvorbu červených krvinek, podporuje činnost centrálního nervového systému a periferních nervů, podporuje chuť k jídlu. Obsažen je v játrech, masu, vejcích a též je produkován střevními bakteriemi. Vitamín B5 (kyselina pantotenová) Tento vitamín je opět nutný pro celkový metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. Zvyšuje odolnost vůči infekčním onemocněním, únavě, stresu a urychluje hojení ran. Zdrojem jsou játra, vaječný žloutek a zelenina. Vitamín H (boitin) Je potřebný pro přeměnu (metabolismus) tuků a bílkovin, je určený proti depresi, udržuje pokožku ve svěžím stavu. Zdrojem jsou játra, kvasnice, mléko, maso a tvořen je i střevními bakteriemi. Vitamín C (kyselina askorbová) Je nejznámějším vitamínem a také o něm lze tvrdit, že jedním z nedůležitějších. Patří bohužel do skupiny těch vitamínů, které si lidský organismus nedokáže vytvořit a musí být přijatý v potravě. Vzhledem k tomu, že je rozpustný ve vodě, snadno se vstřebává, ale také rychle ubývá při tepelném zpracování, krájení, drcení, skladování atd. Zajišťuje tvorbu vaziva, má úlohu při tvorbě opěrných tkání (kost, chrupavka, vazivo), účastní se při přeměně cholesterolu na žlučové kyseliny. Podporuje hojení ran, zesiluje imunitní odolnost, odstraňuje volné radikály, odstraňuje též pocit únavy. Brání vzniku nitrosamitů látek vyvolávajících rakovinu. Nitrosaminy převážně vznikají při nadměrné konzumaci uzenin. Při nedostatku dochází k porušení pojivových tkání, ke krvácivosti dásní, náchylnosti k infekcím, únavnosti a chudokrevnosti. Zdrojem jsou zelenina, ovoce, citrusové plody, šípky, černý rybíz, paprika, křen.

13 2.3 Fyzikální prostředky regenerace Sauna a vodní procedury (JAVŮREK, J.: Léčebná rehabilitace sportovců) Mezi nejoblíbenější regenerační procedury patří bezesporu sauna. Sauna působí na lidský organismus mnohostranně. Vlivem vysoké teploty v potní místnosti dochází ke značnému prokrvení celého těla, nejvíce kůže a podkoží. Vnitřní teplota těla stoupá o 1-2 C, což usnadňuje tvorbu protilátek a podstatně se zvyšuje celková odolnost organismu. Nejdůležitější je však účinek regenerační. Dochází k uklidnění v psychické oblasti, k prohloubení spánku, zlepšení chuti k jídlu a zkvalitnění celkové kondice. Účinek sauny v oblasti duševní hygieny se projevuje přirozenou a dokonalou psychorelaxací. Sauna je zdrojem uvolnění a osvěžení. Svěžest je vyvolána důkladným vypocením, odplavením tzv. únavových látek z organismu. Účinek sauny můžeme zvýšit automasáží přímo v potní místnosti například šleháním březovými větvičkami, třením kartáčem, nebo alespoň hrubou žínkou. Saunu zařazujeme především k urychlenému odstranění únavy po namáhavém tréninku či závodu. Přináší úlevu zejména po námahových bolestech ve svalech a kloubech. Nehodí se však bezprostředně po závodě ani v den vysoké intenzity tréninku. V současné době se také využívá množství různých vodních procedur. Prakticky ve všech vodních procedurách využíváme teplotu vody, případně rychlé teplotní změny, proudění vody, hydrostatický tlak a vztlak vody, chemické složení, případně přísady do koupelí. Ze zařízení a přístrojů pro vodní procedury se využívají sprchy, vodní střiky, šlapací koupele na dolní končetiny, vířivé a vanové koupele nebo koupele v bazénu. Velmi účinná je podvodní masáž silným proudem vody, což lze provádět i v domácím prostředí ve vaně. Regenerační účinek vodních procedur lze podstatně zvýšit použitím různých přísad do koupelí. Z uvedených informací je patrné, že v rámci autoregenerace má prakticky každý možnost využívat mnohé procedury sám, často s minimálním vybavením Masáž (HOŠKOVÁ,.: Masáž ve sportu.) Z hmatů a postupů klasické masáže vychází sportovní masáž a přináší takové podněty pro unavený organismus sportovce, že je nezbytnou součástí regenerace jeho sil. V rámci

14 sportovní masáže je masáž, která spolupůsobí při odstraňování únavy, velmi důležitým druhem, ať již je celková a nebo částečná a ať ji provádí masér nebo sportovec sám (automasáž). Masáž vyvolává v organismu mechanickou, fyziologickou a psychickou odezvu: Mechanická odezva se projevuje jako výsledné působení tlaku a pohybu rukou na tělo. Tato činnost povzbuzuje žilní a mízní drenáž a dodá pružnost povrchovým tkáním. Fyziologická odezva se projevuje zrychleným krevním oběhem a odstraňováním metabolitů, například kyseliny mléčné. Psychologickou odezvou lze vyladit psychiku a navodit uvolnění či nabuzení, poněvadž se využívá nejcitlivější lidský smysl a tím je hmat. Masáž nezařazujeme ihned po sportovním výkonu. Čím větší je únava sportovce, tím pozdější je její použití. Největší výsledek má při zařazení do programu regenerace sil v kombinaci se všemi ostatními prostředky. Provádíme ji např. mezi výkony regenerace vodou po prohřátí a výhodné je provést masáž před regenerační pohybovou činností, aby byla splněna podmínka, že sval připravený masáží bude pracovat. Postup a technika masáže odstraňující únavu, se neliší od sportovní masáže. Obvykle se vynechají hrubější, do hloubky působící nárazové úkony. V naší praxi aplikujeme v rámci regenerace sil masáže po předehřátí vodou (sprcha 38 C 5 minut apod.). Následující další regenerační výkony (vodní, pohybové), např. cvičení v bazénu, plavání a na závěr pasivní odpočinek a suchý ovin. Postup při masáži odstraňující únavu je klidný, pomalejší, s jemným a důkladným propracováním zejména přetížených svalů. V regeneračním programu lze využít i dalších druhů masáží - ve vodě, vodou (podvodní masáž), kartáčové masáže, přístrojové (např. užívání elektromagnetů). Přístrojová masáž však nikdy nenahradí ruku sportovního trenéra. Příliš unavený sportovec ji pociťuje často tvrdou a nepříjemnou Strečink a relaxace Spojení dvojice těchto činností skrývá podstatu nových metod cvičení. Zlepšuje stav a funkce pohybového systému, zkvalitňuje svalovou souhru, pomáhá udržovat kondici, předchází poškozením a úrazům svalů a kloubů, ale také funkčním bolestem, např. zad. Vyžaduje a zároveň rozvíjí schopnost vědomé relaxace a správného dýchání.

15 Strečink je účinná metoda, jak protahovat svaly, i když tuto oblast přesahuje. Je to i součást psychického uvolnění. Právě ve spojení se správným dýcháním. Je však zapotřebí nezvyšovat pohyblivost kloubů a páteře na úkor pevnosti, aby jste vyváženost pohybového systému nenarušovali, ale obnovovali a udržovali. Relaxace příznivě působí na tělesný i duševní stav, je prevencí stresů, a civilizačních chorob. Umění relaxace je dnes přístupné každému, ale je třeba se je naučit a především využívat. Disbalance - důsledky sportovní činnosti Dnešní život přináší dva extrémy. Normální populace se pohybuje daleko méně, než-li dříve a naopak někteří sportovci posilují značně. Obecně však platí, že pohybový systém oba protipóly zatěžují značně a nerovnoměrně. Pro normální populaci i pro zvyšování si výkonnosti je posilování potřebné. Pokud však není posilování cílevědomě vedené pro posílení nejen svalových skupin potřebných pro vlastní činnost, ale i svalových skupin méně potřebných, dochází k narušení rovnováhy disbalanci. K disbalanci dochází mezi svalstvem, které je zatěžováno více a mezi svalstvem zatěžovaným méně. Časem může vyvolat morfologické změny s degenerativními účinky na pohybovém aparátu. Hůře se potom vytvářejí pohybové stereotypy, nervosvalová koordinace vázne a pohyby přestávají být ekonomické. Zmenšením pohybové pestrosti se snižuje i schopnost pohybového systému adaptovat se na různé pohybové zátěže, které se mohou nenadále vyskytnout. Pak se mohou objevit takové potíže, jako např. ústřel při kýchnutí. Správné držení těla - aktuální problém Obecně lze říci, že když už lidé posilují, posilují svalstvo fázické. Naprosto všichni zapomínají na posilování svalstva posturálního - důležitého pro správné držení těla. Rozvoj pohybových schopností a správné držení těla spolu souvisí. Jedno ovlivňuje druhé. Správné držení těla je dynamický pojem, který v sobě nezahrnuje jen vzájemné vztahy jednotlivých částí těla ve stoji, ale též správné využívání svalstva v klidu, pohybu i za měnících se okolností. Správné držení těla, např. při jízdě na kole, vytváří optimální podmínky pro práci vnitřních orgánů a umožňuje antagonistickým svalovým skupinám setrvávat v tonické rovnováze. Rovnováha mezi svalstvem posturálním - statickým a svalstvem fázickým - dynamickým podmiňuje správné držení těla i správnou souhru při pohybu. Typickým a častým případem disbalance u sportovců je horní (chybné držení hrudníku, ramen a hlavy) a dolní (chybné postavení pánve) zkřížený syndrom. Oslabení fázických svalů a na druhé

16 straně posílených a hlavně zkrácených svalů posturálních vede k narušení vzájemného vztahu mezi nimi a to mívá neblahé důsledky pro držení těla i veškerou pohybovou činnost. Většinou k tomu dochází v druhé polovině, neboť v zimě se obecně více posiluje i protahuje a v sezóně se na tuto činnost mnohdy pozapomíná. Proto je potřeba protahovat zkrácené svalstvo, a po odstranění zkrácení začít posilovat svalstvo oslabené. To platí ať jde o správné držení těla nebo zlepšení schopnosti ekonomického pohybu. Minimálně 10% tréninku tedy věnujeme kompenzačnímu cvičení - protahování i posilování. Je nutno si stanovit tři postupné cíle. 1. Dosáhnout tonické rovnováhy (napětí) mezi jednotlivými svalovými skupinami. 2. Docílit optimálního postavení kloubů a tím i zlepšení jejich funkce. 3. Zafixovat a tím zlepšit řízení pohybu, které ve svém důsledku vede i ke zlepšení výkonu (jako příklad i využití běžecké abecedy pro zlepšení rychlosti běhu) Kompenzační posilování Pro výběr cviků existuje bohatá literatura. Nejvhodnější je cviky provádět před zrcadlem, pro kontrolu postavení. Vhodné je střídání zatížení cca 8-10 sekund a uvolnění. Opakování postupně minimálně 5x až 10x, potom v sériích, jednou až vícekrát denně. Pro posilování tzv. bez železa, je důležité mít na mysli kontrolu správného držení horní části těla. Při provádění cviku si představit zátěž. Tím je možné zapojit i svaly, které na posilovacích strojích nezapojíte. Další výhodou je případné střídavé zatížení při pohybu. Takto je možné provádět i izometrické posilování (bez pohybu). Výhoda takovéhoto posilování je i v tom, že jej můžeme provádět např. při sledování televize. Strečink by měl být pro sportovce samozřejmostí. Samozřejmostí však už není jeho správné provádění. A zde se vkrádá otázka: Je lepší špatné, než-li vůbec žádné? Neméně důležitou složkou je dýchání. Nejdůležitější je naučit se spojitě dýchání bráničně břišní, dolní žeberní i zádové, a horní žeberní podklíčkové pro zvýšení kapacity plic. Mnoho závodníků toto neumí, a proto má vysokou dechovou frekvenci. To má za následek zhoršenou výměnu plynů, protože existuje určité množství vzduchu, které se nevydechne. Je nutné umět i správně vydechnout. Výdech je vodící. Mnozí určitě znají píchání v boku, které je zejména známkou přepálení tempa. Tomu může rovněž pomoci právě správné

17 dýchání. K relaxaci můžeme využít správné dýchání třeba před spánkem. Toto vše je možné skloubit při rozcvičení před tréninkem, ale zejména před závodem. Nikdy by se nemělo před sportovní aktivitou zapomenout na uvolnění páteře, zejména v křížové oblasti. Jednou z možností je pouhé kroucení v bocích. 3 Hlavní část 3.1 Cíl a úkoly Cílem závěrečné trenérské práce je formou dotazníkového šetření zjistit úroveň využívání regenerace ve sportovní přípravě mladých sportovců v okrese Česká Lípa Liberecký kraj 3.2 Metoda Zadání dotazníků sportovcům Dotazníky (viz. dále) byly rozdány do sportovních klubů a oddílů v okrese Česká Lípa - Liberecký kraj a to v počtu 90-ti kusů. Trenérům a funkcionářům klubů bylo vysvětleno, k jakému účelu budou tyto dotazníky využity. Byli upozorněni, že vyplnění dotazníků je nepovinné a anonymní. Dotazníky vyplňovali mladí sportovci sami a bez přítomnosti trenérů Dotazník 1) Věk: 2) Druh sportu, kterému se aktivně věnuješ : 3) Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ : 4) Vysvětlil ti trenér co je součástí regenerace : a) ANO b) NE

18 5) Popiš svoji představu pod pojmem REGENERACE po sportovním výkonu :.. 6) Jaká je tvá obvyklá činnost po zápase, závodu či tréninku v období 1 až 2 týdnů : a) sbalím si (sbalíme) si své věci a jdu domů b) cvičím (cvičíme) protahovací a zklidňující cviky c) jdeme (chodíme) na masáže d) jdeme (chodíme) do sauny e) jdeme (chodíme) na regenerační koupele f) věnuji se (věnujeme) se jiné pohybové a sportovní činnosti g) provádím (provádíme) kombinaci některých z těchto činností 7) Jestliže jste v otázce č.6 označili variantu g, uveďte, které činnosti z bodů a f provádíte nejčastěji: 8) Cítíš se po regeneraci následující den či dny lépe zotavený: a) ANO b) NE c) NEVÍM 9) Chodíš na pravidelné lékařské prohlídky : a) ANO b) NE 10) Myslíš si, že patří do regenerace pitný režim a výživa : a) ANO b) NE 11) Jaké množství tekutin vypiješ za den :

19 a) kdy máš trénink.. b) kdy nemáš trénink.. 4 Vyhodnocení dotazníků Z počtu 90-ti kusů dotazníků bylo zpětně odevzdáno 51, což činí 56%. Na otázky bylo odpovězeno takto: otázka č.1- Věk: počet dotázaných Graf č. 1 - odpověď na otázku č. 1 - věkové složení dotázaných věk otázka č.2- Druh sportu, kterému se aktivně věnuješ: oddíl plavání oddíl cyklistiky oddíl triatlonu oddíl volejbalu oddíl sportovního tance oddíl horolezectví oddíl atletiky oddíl kopané oddíl frolbalu

20 otázka č.3 - Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ: 1 10 let Jak dlouho se věnuješ sportu počet sportovců počet let otázka č.4 - Vysvětlil ti TRENÉR co je součástí regenerace?: oddíl plavání NE 0 x ANO 3 x oddíl cyklistiky NE 1 x ANO 7 x oddíl triatlonu NE 0 x ANO 4 x oddíl volejbalu NE 0 x ANO 6 x oddíl sportovního tance NE 1 x ANO 1 x oddíl horolezectví NE 0 x ANO 7 x oddíl atletiky NE 0 x ANO 7 x oddíl kopané NE 3 x ANO 9 x oddíl floorballu NE 1 x ANO 1 x otázka č.5 - Popiš svoji představu pod pojmem REGENERACE po sportovním výkonu: Nejčastěji se vyskytovaly odpovědi vyklusání, vyplavání, vyjetí se na kole, cvičení protahovacích a uvolňovacích cviků, sauna a masáže. Otázka č.6 - Jaká je tvá obvyklá činnost po zápase, závodu či tréninku v období 1 až 2 týdnů: -sbalím si (sbalíme) si své věci a jdu domů 11 x -cvičím (cvičíme) protahovací a zklidňující cviky 15 x -jdeme (chodíme) na masáže 1x

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Co obsahuje tento díl: - co rozumíme pod pojmem regenerace - čím a jak optimálně doplnit svalový glykogen - důvody, proč nepodceňovat regeneraci Může správná

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o složení potravy. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Díl V.: Výživa a suplementace během výkonu

Díl V.: Výživa a suplementace během výkonu Díl V.: Výživa a suplementace během výkonu Co obsahuje tento díl: - zdroje energie pro vytrvalostní výkon - čím nejefektivněji doplňovat energii během sportu - jaké je doporučené dávkování sacharidů během

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Funkce vody v lidské těle (45-75 %):

Funkce vody v lidské těle (45-75 %): Voda němá živina Často se voda mezi živiny neřadí, přestože je opomíjená, je nepostradatelná. Po vzduchu je voda druhou nejdůležitější podmínkou života, bez vzduchu mohou lidé žít pouze několik minut,

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Terapie Wellness centra Konstantin

Terapie Wellness centra Konstantin Terapie Wellness centra Konstantin Masáže Aromatické masáže klasické masáže s přísadou éterických olejů dle výběru hosta. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které vám

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ 90-TI DENNÍ TRANSFORMACE 90-ti denní - TRANSFORMACE 90-ti denní TRANSFROMACE je vaše šance jak zlepšit zdraví a postavu. Ve 12-ti týdenním programu vyčistíme váš organismus od toxinů,

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši)

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) Otázka: Látková přeměna živin Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek anabolické reakce syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) takto vznikaji hormony, enzymy, hemoglobin, stavebni latky

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Přínos pro lidský organismus

Přínos pro lidský organismus Přínos pro lidský organismus Chtěl bych Krondorfské kyselce popřát hodně úspěchů na trhu a možná se s ní v budoucnu setkáme i v odborných vědeckých studiích sledujících příznivé fyziologické účinky křemíku

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více