Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email"

Transkript

1 Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon , VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 OBSAH Obsah Slovo ředitelky 1 Činnosti poskytované v rámci sociální služby 2 Kapacita sociálních služeb 4 Lidské zdroje 5 Hospodaření společnosti 6 Poděkování 8 Kontaktní informace 9

3 Slovo ředitelky Z HISTORIE V roce 1992 byla založena Agentura domácí péče Sanco, která poskytovala odbornou zdravotní péči ordinovanou ošetřujícím lékařem a hrazenou zdravotnímu pojišťovnami. Absence některých sociálních služeb v té době postupně vedla k vytvoření uceleného programu ANDa, zaměřujícího se na znevýhodněnou skupinu osob s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence. V roce 1997 vzniká Občanské sdružení, které podporuje rodinné pečující a rozvíjí péči o cílovou skupinu. Služby byly poskytovány ve dvou Domovech se zvláštním režimem rodinného typu, Denním stacionáři a Osobní asistenci pro lidi s kognitivními poruchami. Rok 2013 byl pro nás ve znamení změn. Podstatnou změnou byla transformace Sdružení domácí péče do Sanco- PB s.r.o., která proběhla v dubnu Vzniklá organizace zastřešuje všechny poskytované služby s cílem nejvyšší možné kvality péče o naše klienty. Byla tedy potřebná příprava a realizace veškerých zákonných podkladů. Zároveň jsme systematicky pracovali na zvyšování teoretických i praktických znalostí našich zaměstnanců. Se změnami formy společnosti souvisí i nastavení vnitřních pravidel, metodik a systémů, které jsou potřebné pro hladký chod organizace. V roce 2013 jsme poskytovali tyto služby: Home care (domácí péče) Denní stacionář Osobní asistence Domov se zvláštním režimem oddělení Vážka Poliklinika - oddělení Vážka Domeček CÍLE SPOLEČNOSTI Cílem naší činnosti je spokojený klient, kterému se dostalo potřebných a požadovaných služeb včas a ve správné kvalitě. Poskytujeme proto komplexní služby, které vedou k podpoře a udržení soběstačnosti klientů. Dále podporujeme a umožňujeme našim zaměstnancům zvyšování dovedností a znalostí, které následně vedou i k zajištění nejvyšší možné péče v souladu s našimi cíli, předpisy i zásadami organizace. Marie Blatoňová Jednatelka a ředitelka společnosti Stránka 1 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

4 Činnosti poskytované v rámci sociální služby Péče kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách 24 hodin denně Ubytování a stravování Rehabilitační cvičení Sociálně terapeutické činnosti Duchovní služby Fakultativní služby Domov se zvláštním režimem se skládá ze dvou samostatných oddělení Vážka Poliklinika (poliklinika Ravak) a Vážka Domeček (Rožmitálská ulice, Příbram VI) s celkovou kapacitou 30 klientů. Všem klientům je zajištěna odborná sociální a zdravotní péče. Pracovníci v sociálních službách pečují 24 hodin o svěřené klienty. Tito pracovníci mají odpovídající vzdělání a neustále rozšiřují své vědomosti kontinuálním celoživotním vzděláváním. Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím garantů zdravotní péče, pro oddělení Poliklinika jde o MUDr. Kvasničkovou (ordinace v budově Polikliniky Ravak), pro Domeček MUDr. Pracná, které za klienty dochází dle potřeby. Každodenní zdravotní péče o klienty je obstarávána zdravotními sestrami ze služeb Home care (Domácí péče). Akutní hospitalizace obyvatel Domova je zajišťována Oblastní nemocnicí Příbram. Hygienický standard je stanoven v souladu s platnými hygienickými předpisy, za oblast dodržování hygienických pravidel a nařízení odpovídají koordinátorky (vedoucí) jednotlivých oddělení. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Domov se zvláštním režimem disponuje celkem 30 lůžky na dvou odděleních. Pokoje jsou dvou- až čtyřlůžkové. K dispozici jsou sociální zařízení, v rámci služby je zahrnut úklid, praní a drobné opravy. Oddělení Poliklinika je zcela bezbariérové, přístup osobním i nákladním výtahem, samotné oddělení je rovněž bezbariérové. Výhodou umístění je dostupnost lékařů specialistů v budově. V areálu je parčík s lavičkami, restaurace a kantýna. Oddělení Domeček sídli v domě v Rožmitálské ulici 168 na Březových Horách, zrekonstruovaný dům s malou zahrádkou je uzpůsoben potřebám klientů Stravování je zajišťováno v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Obědy jsou dováženy z kuchyně Oblastní nemocnice Příbram, ostatní zajišťují hospodyně na jednotlivých oddělení. Strava je podávána individuálně, dle potřeb klienta (krmení, mixování). REHABILITAČNÍ CVIČENÍ Naši vyškolení pracovníci poskytují klientů Domova se zvláštním režimem individuální rehabilitaci i možnost skupinového cvičení, která napomáhají v uchování fyzických aktivit. U mnoha klientů se v roce 2013 podařilo Stránka 2 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

5 zlepšit jejich zdravotní stav. Mnozí z nich se znovu naučili chodit a lépe se pohybovat. Jiným se vrátila ztracená chuť do života. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI Aktivity našich klientů jsou členěny na skupinové a individuální. Pro naše klienty se snažíme vytvořit program aktivit, který pomáhá udržet nebo znovu nabýt schopnost sebeobsluhy program je zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání, výkonnost psychických funkcí a na psychické, emocionální a sociální schopnosti. V programech uplatňujeme následující aktivity: Muzikoterapie poslech hudby, zpívání, rytmika Arte-terapie vytváření dekorací, sezónní vytváření, malba, kresba, vystřihování Sportovní hry míčové hry, kuželky Společenské hry celá škála společenských her slouží k procvičování pozornosti, komunikace, paměti klientů Canisterapie, pet-terapie kontakt se psy či mláďaty, hlazení, kontakt se zvířetem, působí na náladu a rozpoložení klientů Ergoterapie pečení vánočního cukroví, zákusků, které si pak klienti snědí Pobyty v solné jeskyni zlepšení imunity klientů Pořádáme denní pravidelné aktivity, trénujeme paměť našich klientů pomocí kvízů podporujících logické myšlení, kognitivní rehabilitace, kognitivního tréninku. Pro klienty pořádáme dvakrát ročně tzv. Zahradní slavnost, při které je jim k dispozici i živá hudba, společně oslavujeme narozeniny. Oddělení navštěvují děti z nedaleké Mateřské školy, které klienty vždy potěší zpěvem a říkankami. Zúčastnili jsme se akcí pořádaných městem Příbram, navštívili jsme cirkus, šermířskou slavnost, koncerty pod širým nebem a další aktivity. DUCHOVNÍ SLUŽBY Klienti našeho Domova se zvláštním režimem mají možnost se setkávat s Otcem Kryštofem, který navštěvuje naše oddělení. Zároveň několikrát ročně navštěvujeme areál Svaté Hory. Na každé setkání, kde při nabídnutém občerstvení hovoří s Otcem Kryštofem, se velice těší. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY V rámci fakultativních služeb nabízíme klientům další zpestření pobytu v DsZR v podobě péče o tělo pedikúra, kadeřnice, regenerační péče, relaxační koupele; výlety mimo zařízení dle přání, možnost fotografování, kopírování, poskytnutí občerstvení nad rámec běžné denní stravy, možnost nákupů, osobní asistence nad rámec běžné doby, apod. Stránka 3 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

6 Kapacita sociálních služeb Kapacita Domova se zvláštní režimem je celkem 30 klientů. Pro oddělení Vážka Poliklinika je to 15 klientů, stejně jako pro oddělení Vážka Domeček. Denní stacionář má kapacitu 8 klientů. Osobní asistence pracuje s kapacitou 10 klientů Obsazenost lůžek: Stránka 4 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

7 Lidské zdroje Zaměstnanci Sanco-PB s.r.o. Celkové počty pracovníků v roce 2013 na jednotlivých pozicích: Pracovník v sociálních službách 20 Provozní zaměstnanec 5 Sociální pracovník 2 THP 3 Všeobecná sestra v sociálních službách 5 Zdravotní sestra s registrací (Home care) 7 Vzdělávání zaměstnanců Stránka 5 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

8 Hospodaření společnosti Společnost Sanco-PB je financována především úhradami klientů za poskytnuté služby (pobyt, strava, fakultativní služby), příspěvkem na péči poskytovaným podle zákona č.1085/2006 Sb. o sociálních službách, dotacemi ministerstva práce a sociálních věcí a příspěvky (dary) fyzických i právnických osob. Struktura příjmů v roce 2013 v celých tis. Kč POPIS PŘÍJMY Domov se zvláštním režimem z toho příjmy od klientů z úhrad dotace od státu 404 Přijaté dary 20 Denní stacionář 20 Osobní asistence 23 Home care Stránka 6 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

9 Přílohy výroční zprávy Př íloha k ú č etní úza ve řče ve zjednodúš ene m řozšahú šeštavena k Vý kaz ziškú a ztřa t ve zjednodúš ene m řozšahú ke dni Rozvaha ve zjednodúš ene m řozšahú ke dni Stránka 7 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

10 Poděkování Rádi bychom poděkovali všem našim zaměstnancům. Díky jejich namáhavé, zodpovědné práci prožívají naši klienti důstojný život. Jejich rodiny mají jistotu, že je o jejich blízké dobře postaráno, o čemž svědčí zpětná vazba od našich rodinných příslušníků. Zároveň děkujeme těm, kteří svými dary přispěli ke zkvalitnění pobytu našich klientů v zařízení. Z darů jsme zakoupili lavičky, které jsou umístěny v zahradě oddělení Domeček naši klienti na nich tráví pěkné chvíle. Sestaveno dne: Podpis statutárního zástupce společnosti:. Marie Blatoňová jednatelka a ředitelka společnosti Stránka 8 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

11 Kontaktní informace Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon , Fax Oddělení Vážka POLIKLINIKA Čechovská Příbram 8 tel Oddělení vážka DOMEČEK Rožmitálská Příbram VI tel Stránka 9 Sanco-PB s.r.o. - Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov důchodců Bystřany

Domov důchodců Bystřany Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky Předkládáme Výroční zprávu klientům domova, zaměstnancům, veřejnosti, přátelům, příznivcům a podporovatelům. Uplynulý rok 2013 byl úspěšný.

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2014

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo ředitelky Předkládáme klientům domova, zaměstnancům, veřejnosti, přátelům, příznivcům a podporovatelům Výroční zprávu za rok 2014. Uplynulý rok

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více