Zdravá výživa při vysokém krevním tlaku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá výživa při vysokém krevním tlaku"

Transkript

1 Zdravá výživa při vysokém krevním tlaku Odborný rádce pojednává o problematice výživy při vysokém krevním tlaku. Obsah 1. Slovo úvodem 2. Co je dobré vědět k tématu vysoký krevní tlak 3. Samoměření krevního tlaku 4. Následky nadváhy a nesprávné výživy při vysokém krevním tlaku 5. Zdravá výživa při vysokém krevním tlaku 6. Tipy a rady pro Vaši výživu 7. Další zdravotní opatření 8. Týdenní kontrolní seznam otázek 1. Slovo úvodem Mnoho starověkých kultur již mělo vědomost o krevním oběhu a zhodnocením periferního pulsu mohlo alespoň nepřímo odhadnout výši krevního tlaku. V novověkých dějinách již v roce 1769 anglický kněz a botanik Stephen Hales poprvé dokázal změřit výši krevního tlaku byť primitivní metodou v karotické arterii koně. Vysoký krevní tlak (hypertenzní nemoc) je vlastně nepřiměřeně zvýšený tlak obíhající krve na stěny tepen našeho organismu. Po jeho zjištění je třeba mu věnovat pozornost po celý zbytek života. I když nemusí být provázen žádnými příznaky, může náhle způsobit srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, selhání srdce či ledvin nebo oslabení zraku. Právě tyto mnohdy smrtící komplikace patří v České republice a v celoevropském měřítku k nejčastějším. Pracoviště preventivní kardiologie IKEM provedlo v r průřezovou studii v 9 okresech ČR a v takto náhodně vybraném populačním vzorku byla zjištěna hypertenze u "neuvěřitelných" 33,8 % osob. Z tohoto počtu sice více než 60 % nemocných vědělo o svém zvýšeném krevním tlaku a většina z nich měla doporučenu léčbu, ale pouze u malé části byla terapie účinná. U většiny nemocných s vysokým krevním tlakem žádná jednoduchá příčina, která by vedla k vzestupu krevního tlaku, obvykle není zjištěna. Hovoříme proto u těchto osob o tzv. primární hypertenzi. Jde přibližně o 95% všech nemocných s vysokým krevním tlakem. Termín sekundární hypertenze je pak používán, když k vzestupu krevního tlaku vede určitá zjistitelná choroba. Hypertenze je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) rozdělena do tří základních kategorií: I. stupeň hovoříme o něm, je-li přítomen zvýšený krevní tlak a není zjištěno orgánové postižení (srdce, ledviny, mozek, zrak). II. stupeň je charakterizován vedle vysokého krevního tlaku přítomností orgánových změn (např. ztluštění stěny levé srdeční komory nebo zesílení stěny tepny). III. stupeň je definován již přítomností poškození funkce některého orgánu.

2 Jedná se příkladně o městnavou srdeční slabost, výskyt mozkové příhody, zhoršení funkce ledvin. O tom, jak jsme úspěšní s normalizací krevního tlaku, se nutno vždy přesvědčit jeho správným změřením. Pacient v ordinaci se často necítí v psychické pohodě, jeho krevní tlak má sklon ke zvýšeným krevním hodnotám. O přítomnosti vysokého tlaku, jeho kolísání a o úspěchu léčby se proto kardiolog může lépe přesvědčit 24hodinovým monitorováním tlaku, kdy je na paži pacienta upevněna manžeta na měření krevního tlaku, spojená s přenosným registračním zařízením (typu "walkman"). Během dne i ve spánku lze získat průběžně kolem šedesáti hodnot tlaku. V poslední době je již na trhu více přístrojů k tzv. domácímu měření krevního tlaku. Ve velké studii "HOT Study 1998" jedna z podstudií ukázala velmi dobré výsledky při srovnání domácího měření krevního tlaku a měření tlaku v ordinaci. Koupeným přístrojem (automatem) může postižený kdykoliv a kdekoliv bez větších znalostí a pouze sám si změřit hodnoty svého tlaku. K poklesu zvýšeného krevního tlaku přispívá i tzv. léčba nefarmakologická, kdy máme na mysli především úpravu životního stylu nemocného. Snížení nadváhy, pravidelná fyzická aktivita, úprava stravovacích návyků (ovoce, zelenina, mléčné produkty se sníženým obsahem tuku), kontrola spotřeby alkoholu, omezení působení psychosociálního stresu, stop kouření a nepřiměřenému solení. Bylo zjištěno, že pokud se podaří u nemocného snížit diastolický krevní tlak o 2 mm Hg, riziko mozkové příhody se sníží o 15 % a výskyt anginy pectoris či srdečního infarktu o 6 %. Uděláte proto něco pro své zdraví? 2. Co je dobré vědět k tématu vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak, jenž se odborně nazývá "arteriální hypertonie", představuje nejčastější onemocnění v západním světě. Asi % dospělých jedinců má vysoký krevní tlak, jen v Německu je jím postiženo cca 16 milionů lidí. Čím vyšší je krevní tlak, tím vyšší je i riziko mozkové mrtvice nebo srdečního infarktu. Léčba vysokého krevního tlaku snižuje toto riziko a prodlužuje život postižené osoby. Pouze v cca 5% případů je možné nalézt organickou příčinu, jako je například zúžení ledvinné tepny nebo nadbytečná produkce hormonů, a provést její léčbu. V 95 % všech případů zůstává příčina vysokého krevního tlaku nejasná. Tato forma vysokého krevního tlaku se označuje jako "primární" neboli "esenciální hypertonie". Vedle genetické predispozice (měl některý z rodičů vysoký krevní tlak?) existuje celá řada faktorů, které mají na toto onemocnění vyvolávací nebo dokonce zhoršující účinek. O zvýšeném krevním tlaku se mluví tehdy, jestliže se při opakovaných kontrolních měřeních v klidové pozici horní (systolická) hodnota pohybuje nad 140 mm Hg a/nebo dolní (diastolická) hodnota krevního tlaku nad 90 mm Hg.

3 Hodnocení krevního tlaku u dospělých: Vysoký krevní tlak Hraniční hodnoty krevního tlaku Normální krevní tlak Nízký krevní tlak Větší než 160/95 mm Hg 140/90 160/95 mm Hg Menší než 140/90 mm Hg Systolický tlak menší než 105 mm Hg a současně potíže 3. Samoměření krevního tlaku HG140 MOBIL Přístroj ve tvaru hodinek pro pohodlné měření krevního tlaku přímo na zápěstí. Nervozita, strach nebo napětí při návštěvě lékaře vedou často k nesprávně zvýšeným hodnotám krevního tlaku. Hovoří se zde o takzvaném "efektu bílého pláště". Při samoměření krevního tlaku doma v důvěrně známých podmínkách se pak ukazují zcela normální hodnoty. Samoměření krevního tlaku je důležitou a uznávanou metodou, díky níž je možné tento "ordinační vysoký krevní tlak" rozlišovat od opravdového vysokého krevního tlaku. Ten, kdo se naučí si sám měřit svůj krevní tlak, má k dispozici účinný prostředek k samokontrole svého zdravotního stavu. Více podrobností o tom, jak se chovat při samoměření krevního tlaku a jak obsluhovat tlakoměr, se můžete dovědět v návodu k použití Vašeho přístroje. Přístroje na měření krevního tlaku existují v různých variantách jako jsou např. přístroje pro měření krevního tlaku na paži či hodinky pro měření na zápěstí. Tloušťka artérií, jejichž stlačením se krevní tlak měří, se směrem od paže k zápěstí stále zmenšuje. U osob s kornatěním tepen, diabetes mellitus atd. mohou měření na zápěstí poskytovat nepřesné údaje. To ovšem nemusí nutně znamenat, že pacienti s uvedenými indikacemi mohou používat výlučně přístroje pro měření krevního tlaku na paži. HG160 COMFORT Příruční stolní přístroj pro měření krevního tlaku na paži. Chcete-li zjistit, který přístroj je pro Vás ten správný, měli byste si nechat poradit ve Vaší lékárně nebo v obchodě se zdravotnickou technikou. Tam také při opakovaném srovnávacím měření na zápěstí a na paži uvidíte, který přístroj je pro Vás nejvhodnější. 4. Následky nadváhy a nesprávné výživy při vysokém krevním tlaku Zdravým způsobem života mohou osoby s vysokým krevním tlakem samy velkou měrou přispět ke zlepšení své nemoci. K nejdůležitějším opatřením přitom patří snížení tělesné hmotnosti a správná výživa. Mezi primárním vysokým tlakem a nadváhou existuje přímá souvislost, protože s přibývající tělesnou hmotností stoupá krevní tlak. Redukcí hmotnosti směrem k normálním hodnotám je možné dosáhnout znatelného snížení krevního tlaku nebo dokonce jeho normalizace. V ideálním případě je možné upustit od používání dodatečných léků nebo alespoň snížit jejich množství. Jako měřítko hmotnosti dnes slouží takzvaný index tělesné hmotnosti. Vypočítává se z tělesné hmotnosti, která se vydělí druhou mocninou tělesné výšky v metrech (kg/m 2 ).

4 Tělesná hmotnost v kilogramech Tělesná výška v metrech na druhou Například: 75 (kg) => = 24,49 1,75 2 (m 2 ) Jestliže je vypočítaná hodnota větší než 25 27, má dotyčná osoba lehkou nadváhu, při hodnotách nad 30 by se měla neprodleně přijmout opatření vedoucí k redukci hmotnosti. Redukce popř. normalizace hmotnosti zdravou výživou s jídly bohatými na balastní látky, která obsahují pouze malá množství tuku a soli, je nejdůležitějším nemedikamentózním opatřením v boji proti vysokému krevnímu tlaku. 5. Zdravá výživa při vysokém krevním tlaku Pyramida znázorňuje základy zdravé a mnohostranné výživy při vysokém krevním tlaku. Tuky, oleje a sladké konzumujte s mírou. Jednou až dvakrát týdně jezte čerstvé maso, drůbež a ryby. Pravidelně si dopřávejte nízkotučné mléko a mléčné výrobky s nízkým obsahem soli. Jezte hojně zeleninu, brambory a salát (až 1 kg denně). K tomu jezte každý den trochu ovoce. Solidní základnu výživy tvoří obilí. V každém jídle by měly být zastoupeny celozrnné výrobky bohaté na balastní látky.

5 Kuchyňská sůl a jiné minerály Nadbytek soli může zvyšovat krevní tlak. Ve Spolkové republice se v současnosti spolu s potravou přijímá denně g kuchyňské soli, což je asi dvojnásobek množství, které se doporučuje při vysokém krevním tlaku. Kuchyňská sůl (chlorid sodný) je chemická sloučenina sodíku a chlóru. V potravinách se sodík vyskytuje převážně jako kuchyňská sůl, v minerálních vodách také ve formě jiných sloučenin, např. jako hydrogenuhličitan sodný nebo sulfát sodný. Obsah kuchyňské soli v potravině se vypočítá následovně: obsah sodíku v potravině krát 2,5 = obsah kuchyňské soli. Minimální potřeba sodíku v lidském organizmu činí 0,5 g denně. Za normálních podmínek postačuje pro dospělou osobu 1,2 g sodíku denně (což odpovídá množství 3 g kuchyňské soli). Zvýšená potřeba vzniká pouze ve výjimečných případech jako např. při silném pocení nebo při déletrvajícím průjmovém onemocnění. V závislosti na své genetické predispozici reagují mnozí lidé na vysoký přísun kuchyňské soli zvýšením krevního tlaku. A naopak výživa s nízkým obsahem kuchyňské soli způsobuje v mnoha případech jeho snížení. Vedle normalizace tělesné hmotnosti a omezení konzumace alkoholu má při léčbě vysokého krevního tlaku velký význam též výživa s nízkým obsahem kuchyňské soli. Tato může nahradit nutnost užívání léků popř. zesílit účinek léku užívaného. Zpravidla postačuje omezení příjmu kuchyňské soli na 5 6 g denně. Při vysokém krevním tlaku by se mělo dbát na zvýšený příjem minerálů draslíku, hořčíku a vápníku. Zvýšená spotřeba potravin bohatých na draslík (především zelenina, brambory a ovoce) způsobuje ve spojení s omezením přísunu sodíku u pacientů s vysokým tlakem silnější snížení krevního tlaku než pouhé omezení množství kuchyňské soli. 6. Tipy a rady pro Vaši výživu Jezte denně celozrnné výrobky s vysokým obsahem balastních látek Obilí Vám dodá sílu a elán, protože díky vysokému obsahu cenných uhlohydrátů a nízkému obsahu tuků představuje téměř ideální zdroj energie. Celozrnné výrobky mají silnější chuť a jsou bohaté na vitamíny a stopové prvky. Jejich vysoký obsah balastních látek reguluje pocit hladu a sytosti (což je důležité pro redukci hmotnosti) a předchází vzniku výživou podmíněné zácpy. Začněte den s müsli ke snídani (v ideálním případě z čerstvě sešrotovaného obilí). Na oběd by neměla chybět velká, jen s trochou soli připravená porce rýže, těstovin nebo obilninového jídla. Alternativně se hodí také brambory jakožto na uhlohydráty bohatý zdroj energie. Postupně přecházejte ve své výživě na celozrnné výrobky, aby měl Váš trávící systém čas zvyknout si na balastní látky.

6 Chleba, toasty, housky, slané pečivo, cornflakes a mnohé hotové müsli obsahují relativně hodně sodíku. Krajíc chleba (50 g) obsahuje např. více než 0,5 g kuchyňské soli. Udržujte se fit a svěží dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny Tak jako žádné jiné potraviny Vás ovoce a zelenina (čerstvé nebo i hluboko zmražené) zásobují vitamíny, antioxidanty, minerály (draslík), stopovými prvky a balastními látkami. Další předností je kromě toho nízký obsah kalorií většiny druhů ovoce a zeleniny. Čerstvé ovoce zjemní každé müsli a báječně chutná také jako malá svačinka. Dopřejte si každý den velkou porci zeleniny anebo zeleninový či ovocný salát. Připravujte saláty pomocí olejů s výraznou chutí jako je např. olivový olej nebo bylinkový či česnekový olej, zjemňujte je čerstvým křenem, cibulemi, čerstvými zahradními bylinkami a jezte je jako předkrm. Vařte brambory ve slupce, čímž zabráníte ztrátám minerálních látek. Kupujte je u biosedláků, budete koukat jak dobře mohou chutnat brambory na loupačku. Zeleninové konzervy, zeleninové šťávy a červená řepa mohou vykazovat obsah soli větší než 0,3 g/100 g. Kyselá zelenina, olivy, kapary, houbové konzervy, okurky ve slaném nálevu a kyselé zelí mají velmi vysoký obsah soli (více než 1 g/100 g) Pomfrity, bramborové krokety, opékané brambory a brambůrky nejsou jenom bohaté na kuchyňskou sůl, nýbrž mají i vysoký obsah tuku, následkem čehož jsou velmi kalorické. Konzumujte pravidelně mléko a mléčné výrobky Mléko a mléčné výrobky jsou nejdůležitějším zdrojem vápníku a zajišťují tak pevnost kostí. Pokrývejte svoji potřebu vápníku především jogurtem, tvarohem, čerstvými sýry nebo podmáslím. Vybírejte si, abyste omezili přísun kalorií, jejich nízkotučné varianty. Mléčné výrobky můžete také chutně a především bez nutnosti solení dochutit čerstvými zahradními bylinkami, cibulí a česnekem. Mnohé druhy sýrů vykazují vysoký obsah kuchyňské soli.

7 Jezte méně masa, uzenin a vajec U těchto potravin hraje kvalita větší roli než kvantita. Čerstvé druhy masa, čerstvé ryby a zvěřina mají obsah soli, jenž je většinou nižší než 0,3 g/100 g. Abyste snížili množství přijímané soli, marinujte maso v česnekovém nebo bylinkovém oleji, octu nebo víně. Dopřejte si raději jednou až dvakrát týdně kvalitativně cenný kousek masa nebo jedno vejce než denně výrobky z hromadného chovu zvířat. Značný obsah kuchyňské soli mají především uzeniny, maso v solném láku, tepelně neupravené šunky a také saláty obsahující maso nebo uzeninu. Dopřejte si jednou až dvakrát týdně čerstvé ryby Čerstvá mořská ryba je bohatým zdrojem jódu, lehce stravitelná a je to báječná alternativa k masu. Studenovodní ryby, jako např. losos, makrela nebo sardinka, mají kromě toho vysoký podíl cenných mastných kyselin omega 3, jenž mohou pozitivně působit vzhledem na cévní onemocnění. Duste nebo pečte rybu ve fólii a místo soli ji dochuťte kořením. Korýšovci mají vysoký přirozený obsah sodíku (až 0,4 g/100 g). Uzené ryby, rybí konzervy, uzenáče a zavináče mají zpravidla obsah soli vyšší než 1 g/100 g. Používejte tuky a oleje s mírou a dávejte pozor na skryté tuky Tuky jsou důležitým dochucovačem naší stravy a hrají velkou roli při vstřebávání v tuku rozpustných vitamínů z tenkého střeva. Pro přípravu potravin používejte kvalitní rostlinné oleje (olivový, slunečnicový, pšeničný či kukuřičný olej). Jejich vysoký obsah vitamínu E chrání cévy. Redukujte množství skrytých živočišných tuků. Zde můžete "zabít hned dvě mouchy jednou ranou", protože většina uzenin obsahuje nejenom velké množství tuku, nýbrž i kuchyňské soli. Tuk je živinou bohatou na energii. Jestliže se lidskému organizmu dodává příliš mnoho tuku, ukládá tělo nadbytečnou energii do tukových buněk. Dochází k pozitivní energetické bilanci, která může vést

8 k nadváze a poruchám látkové výměny. Kupované bylinkové máslo a majonézy obsahují velké množství kuchyňské soli. Jestliže máte žízeň, zvolte ten správný nápoj Minerální vody, zředěné ovocné a zeleninové šťávy, bylinkové a ovocné čaje jsou těmi optimálními nápoji pro uhašení žízně. V závislosti na okolní teplotě a míře tělesné aktivity byste měli vypít denně 1,5 až 2 litry těchto nápojů. Ačkoliv je podle různých diet možné jako vodu s nízkým obsahem sodíku označit pouze takovou vodu, která obsahuje méně než 20 mg sodíku/l, mohou se při vysokém krevním tlaku doporučit i takové vody, které obsahují méně než 100 mg sodíku a 150 mg chloridu v jednom litru. Sklenice vody před jídlem zmírní hlad. Sáhněte po vodě i během jídla, žaludek se tak zaplní rychleji a Vy budete dříve sytí. Káva a černý čaj pouze minimální měrou zvyšují krevní tlak. S výjimkou extrémních hodnot krevního tlaku proto neexistuje žádný důvod k tomu, aby se postižený člověk zříkal střídmé konzumace těchto nápojů. Proti konzumaci sklenice vína nebo piva denně nelze principiálně nic namítat. Tyto nápoje ovšem slouží uvolnění a nehodí se k pití na hašení žízně. V takzvaných nápojích pro sportovce nebo v izotonických nápojích mohou být obsažena vysoká množství draselné soli. Používejte raději koření místo soli Čerstvým kuchyňským kořením dodáte Vašim jídlům individuální chuť a také Vám poté bude připadat snadnější omezit spotřebu soli. Čerstvá kuchyňská koření jako bazalku, kerblík, petržel, řeřichu, rozmarýn a libeček můžete sami snadno pěstovat na zahrádce, na balkoně, nebo v malých květináčích na parapetu. Také hluboko zmražené nebo usušené byliny a také všechna čistá koření se velmi dobře hodí ke kořenění a zjemnění pokrmů. Ostrá koření jako řeřichové, ředkvičkové a hořčičné výhonky propůjčují salátům, tvarohovým i jiným pokrmům pikantní příchuť. Směsi kuchyňské soli, bylinkové soli, mořské soli, bujóny, polévkové a masové výtažky, všechny hotové omáčky, marinády a zálivky, v obchodech prodávané kari, hořčice a kečupy mají velmi vysoký obsah soli.

9 Vylučte hotová jídla z Vaší kuchyně Čím čerstvější a méně opracovaná je potravina, tím vyšší je pravděpodobnost, že v dostatečném množství obsahuje všechny životně důležité látky. To ovšem neznamená, že by všechny potraviny měly být konzumovány v syrovém stavu. Například brambory musejí být uvařeny, aby mohl být stráven v nich obsažený škrob. Také boby jsou kvůli svému obsahu zdraví poškozujících látek konzumovatelné pouze vařené. Obsah živin v některých potravinách je možné jejich opracováním dokonce zvýšit. Průmyslově vyráběné pokrmy jako hotové polévky, menu, omáčky nebo hotové pokrmy obsahující brambory obsahují velké množství kuchyňské soli. Podléhají větší či menší ztrátě živin v důsledku vysokého stupně opracování, jenž navíc činí často nezbytným též používání konzervačních látek, látek na zvýraznění chuti, stabilizátorů, emulgátorů atd. Jezte méně sladkostí a sladkého pečiva Tip! "Mlsejte" raději čerstvé ovoce místo čokolády a buchet. Např. jablka a hrušky dodávají Vašemu tělu vitamíny a balastní látky. Slané tyčinky, chipsy a slané oříšky obsahují kromě velkého množství kuchyňské soli také hodně kalorií. Čokoláda, buchty, dorty a zákusky se vyznačují nejenom vysokým obsahem cukru, nýbrž také většinou obsahují velká množství tuku. Dělejte si častěji malou svačinku Nečekejte, až máte hlad jako vlk, nýbrž si častěji dopřávejte menší svačinky. Tak bude žaludek stále trochu zaměstnán a pocit hladu se nemůže tak silně projevovat. Tip! Všechny čerstvé druhy ovoce, jogurt, tvarohová jídla a müsli se výborně hodí jako malá svačinka. Dopřejte si na jídlo trochu časua postarejte se o uvolněnou atmosféru Jídlo a pití by nemělo mít za úkol pouze utišení hladu a žízně a zásobení těla životně důležitými živinami, nýbrž i uvolněním a požitkem přispět k pozitivnímu životnímu pocitu.

10 7. Další zdravotní opatření Omezit konzumaci alkoholu přestat kouřit Působení alkoholu při vysokém krevním tlaku bývá často podceňováno. V závislosti na dávce vede alkohol zvýšením napětí stěn cév ke zvýšeným hodnotám tlaku. Tak je možné 5 11 % všech onemocnění vysokého krevního tlaku odvodit z příliš vysoké konzumace alkoholu. Proto by se alkohol neměl pít pravidelně a navíc v mírných dávkách. To znamená na den maximálně 30 g alkoholu pro muže a nanejvýš 20 g alkoholu pro ženy. Pro orientaci v 0,25 l vína nebo 0,5 l piva je obsaženo cca 25 g alkoholu. Podceňovat by se neměl ani obsah kalorií alkoholu. Abyste "odcvičili" malou sklenici piva (0,2 l) s 90 kaloriemi, museli byste za jednu hodinu ujít 6 km pěší túry. Pravidelný pohyb dělá dobře Obzvláště u lehkých a středně těžkých forem vysokého krevního tlaku působí pravidelná tělesná aktivita příznivě. Je možné tím dosáhnout snížení zátěžového krevního tlaku o mm Hg, současně klesá i zátěžový puls a stoupá výkon srdce. Při silně zvýšených hodnotách krevního tlaku při zátěži (např. dolní hodnota větší než 105 mm Hg) může být ovšem po konzultaci s lékařem nutná i pauza ve sportování. Každý týden byste se tedy měli alespoň třikrát až čtyřikrát dvacet minut aktivně pohybovat. Pravidelná tělesná aktivita navíc snižuje stres a usnadňuje redukci hmotnosti. Vhodné jsou dynamické vytrvalostní druhy sportů jako jízda na kole (i na ergometru), pěší turistika, dlouhé běhy na lyžích po rovině, plavání, veslování, golf, běh, tanec a chůze. Spíše nevhodnými jsou silové druhy sportu, cvičení na nářadích nebo kliky, potápění, střelba a šerm a také všechny druhy sportů se závodním charakterem. Zkuste odbourat stres Neustále nás pronásledují neradostné pocity, které na nás mají negativní tělesný i duševní dopad cítíme se být stresováni. Při mrzutostech v práci, nadměrném přetížení, hádkách v rodině a každodenním shonu krevní tlak stoupá. Člověk, který je stále vystaven negativnímu stresu (dystresu) nebo který sám sebe stresuje, trvale vážně poškozuje své zdraví. Proto je právě u pacientů s vysokým krevním tlakem obzvláště důležité, aby stres účinně kompenzovali. Tak například poslech hudby, schůzka s přáteli nebo procházka Vás mohou zbavit napětí a pomoci Vám při vyrovnání se se stresem. 8. Týdenní kontrolní seznam otázek Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Měřil jsem si pravidelně krevní tlak? Myslím stále na svoji hmotnost? Piji alkohol s mírou? Jak dlouho již nekouřím? Kolikrát jsem tento týden sportoval? Daří se mi měnit moji výživu? Používám koření s nízkým obsahem soli?

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže.

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Čerstvý sýr 160,-Kč za 1 kilogram Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

PŘÍLOHY. Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3.

PŘÍLOHY. Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3. PŘÍLOHY Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3. Příloha A: Fotopříloha analyzovaných vzorků Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Seznam příloh. Příloha A (PA): Desatero pro zápis do diabetického deníčku. Příloha B (PB): Diabetické deníčky každého pacienta

Seznam příloh. Příloha A (PA): Desatero pro zápis do diabetického deníčku. Příloha B (PB): Diabetické deníčky každého pacienta Seznam příloh Příloha A (PA): Desatero pro zápis do diabetického deníčku Příloha B (PB): Diabetické deníčky každého pacienta PA: Desatero pro zápis do diabetického deníčku 1. Zapisujte vše okamžitě po

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA NÁVOD JAK NA TO POMŮCKA PRO VÁS Tento letáček slouží jako pomůcka k vylepšení stravovacích a pohybových zvyklostí. Pro dobrý základ může posloužit pravidlo

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Analýza jídelníčku. Jméno: Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky:

Analýza jídelníčku. Jméno: Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky: Analýza jídelníčku Jméno: Věk: Tělesná výška: cm Tělesná hmotnost: kg Obvod pasu cm Obvod boků cm Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky: Antikoncepce:

Více

1. TUKY - ZÁKLAD ZDRAVÍ

1. TUKY - ZÁKLAD ZDRAVÍ Úvod...13 1. TUKY - ZÁKLAD ZDRAVÍ 1. Zdravé a škodlivé tuky... 18 Tuky - základní živina... 22 Zdravé a škodlivé tuky... 23 Test na mastné kyseliny (zdravé omega-3 tuky)...26 Nejškodlivéjší látka všech

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Co je výživa 2. Lidská výživa 3. Výživa dříve narozených 4. Problémy ve výživě seniorů 5. Vhodné stravování ve vyšším věku 6. Příklad

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR. Jídelní lístek

Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR. Jídelní lístek Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR Jídelní lístek Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 jsme povinni informovat naše zákazníky o tom, že naše pokrmy a nápoje mohou obsahovat látky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 3.1.2018 Čtvrtek 4.1.2018 Pátek 5.1.2018 zeleninová se sýrovým kapáním Vepřový guláš, Těstoviny, Čaj se sirupem, Jogurtové mléko vločková Vepřové plátek na kmíně, Rýže dušená, Čaj s citrónem, Mléčný

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

Před jídlem (k pivu a vínu)

Před jídlem (k pivu a vínu) Před jídlem (k pivu a vínu) 1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou 47,- 2 Bramborák s klobásou 57,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji 72,- 4 Škvarková pomazánka s chlebem 79,- 5 Paštika s

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí Pátek 11.01.2008 6.00 lehce potřený Florou ( 1 kávová lžička) vegetariánský bylinkový salám 100 g 1 rajče 8: 45 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí 12:30 salát 500 g 1 vejce, 100 g tuňáka, ledový

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více