OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE"

Transkript

1 OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A INTERNET JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Foto: Ilustrační, Zdroj: 1 Anotace: Příspěvek Otevřené informační zdroje Informační společnost a internet je úvodním článkem připravovaného seriálu příspěvků, který bude věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů, tzv. otevřená data. Otevřená data jsou data veřejného a soukromého sektoru, která jsou volně k dispozici na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. 2 Následující příspěvky budou věnovány názorným ukázkám, jak mohou policejní orgány využívat otevřená data při odhalování a objasňování počítačové kriminality. Klíčová slova: Informační společnost, internet, IP adresa, internetový katalog, internetový vyhledávač, sociální sítě Newton media: Otevřená data - nedoceněný zdroj informací [online]. [cit ]. Dostupné z:

2 Charakteristickým rysem konce 20. století byly prognózy a plány pro přechod do třetího tisíciletí, jejichž dominantou byla především vize informační společnosti, jako dalšího stupně vývoje lidstva. Vypracovávaly se mnohé koncepce informatizace společnosti. 3 Informační technologie, zvláště internet a mobilní telekomunikace, umožnily rozvoj informační společnosti. Budování informační společnosti se v různých podobách objevuje jako důležitá součást vládních programů všech rozvinutých zemí celého světa. Toto téma se stalo významným prvkem veřejné politiky zejména po setkání zemí G7 v únoru 1995, které úlohu budování "Globální informační společnosti" povýšilo na mezinárodní úkol prvořadé důležitosti. 4 Pojem informační společnosti se poprvé objevil v Norově-Mincově zprávě francouzské vlády v roce , která rozšířila tradiční chápání telekomunikací i na otázky národní technologické suverenity a vytýčila vládní iniciativy včetně "elektronického občanství". V srpnu 1983 japonské MITI formuluje "Plán Teletopie", který má podporovat šíření nových médií po celé zemi a zajistit komunikační a informační služby vysoké úrovně japonským regionálním městům. Města si vybírají až pět z několika typů služeb, které tento plán nabízí. Nejpopulárnější je služba posilující "městskou komunitu", která obsahuje zlepšení komunitních informací, zlepšení veřejných služeb a větší vzdělávací a společenské aktivity, dále pak "distribuční" služba, která posiluje šíření komerčních informací, "hi-tech průmyslová" služba zavádějící nejnovější technologie do místních firem a "cestovní a rekreační" služba, která propaguje turistiku a sport. 6 V říjnu 1988 zveřejňuje americká Národní telekomunikační a informační administrativa (NTIA) zprávu Telecom Charting the Course for a New Century (US GPO /90272), ve které se dochází k závěru, že komunikační a informační služby se stávají určujícím faktorem udržujícím americkou i světovou 3 Např. Koncepce budování informačních systémů veřejné správy, Státní informační politika e-česko J. Zlatuška. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 1998, roč. VIII, č. 4, s Wiki knihovna.cz: Informační společnost [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 J. Zlatuška. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 1998, roč. VIII, č. 4, s

3 ekonomiku a podporujícím rozvoj americké společnosti. V prosinci téhož roku americký vicepresident A. Gore poprvé používá termín informační superdálnice, který se stal populárním v médiích a pomohl vzbudit obecný veřejný i politický zájem. V polovině devadesátých let se začalo s budováním informačních dálnic s cílem v příštím desetiletí vybudovat globální informační infrastrukturu, která umožní masové propojení informačních zdrojů a prostředků zpracování informací do globální sítě. Informační společnost je Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi. 7 Nejvýznačnějším rysem informační společnosti je posun od závislosti na interních informačních systémech k systémům využívajících externí komunikace. Internet je konkrétním příkladem (prototypem) informační dálnice a důležitým nástrojem pro rozšíření nových služeb. V průběhu příštích deseti let lze očekávat postupný nástup nové éry informační společnosti, jejímž základním rysem bude vytvoření globální sítě umožňující nejen vzájemnou komunikaci, ale především poskytující velké množství dat. Povýšení infrastruktury z komunikační na informační úroveň bude dalším důležitým krokem směrem k informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. Informace v digitalizovaném tvaru je univerzálně použitelná, duplikovatelná a transformovatelná. Informační zdroje se na Internetu vyskytují přímo, nebo se k těmto zdrojům lze dostat prostřednictvím Internetu tak, že použijeme této sítě sítí pouze jako telekomunikační cestu. Internet není jednolitou sítí, jedná se o celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače 7 Informační společnost. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 3

4 komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které je na internetu možné nalézt. 8 Každý počítač připojený k internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP svojí IP adresu. Pro snadnější orientaci se místo IP adres používají tzv. doménová jména např.: Většina informací je na internetu soustředěna do WWW (webové stránky) stránek. Pro snadnější orientaci ve stránkách vznikly specializované služby, které systematicky pracují s odkazy odkazující na hledané informace, jedná se o: Internetový katalog (např. volny.cz, centrum.cz, yahoo.com), jedná se o seznam logicky utříděných odkazů, pracující s vyhledávačem, viz obr. č. 1, 2, 3. Obr. č. 1 internetový katalog: Obr. č. 2 internetový katalog: Obr. č. 3 internetový katalog: 8 Internet. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 4

5 Internetový vyhledávač (např. Google.cz, Seznam.cz, Bing.com, DiDi.cz, DuckDuckGo.com) automatizovaný systém, ve kterém uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova (KeyWords), která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací). Databáze je udržována převážně automaticky na rozdíl od internetových katalogů, které jsou udržovány převážně ručně, viz obr Obr. č. 4 internetový vyhledávač: Obr. č. 5 internetový vyhledávač: Obr. č. 6 internetový vyhledávač: 5

6 Obr. č. 7 internetový vyhledávač: Obr. č. 8 internetový vyhledávač: Celosvětový seznam používaných internetových vyhledávačů s možností volby jazyka nalezneme na internetové adrese viz obr. č. 8 Obr. č. 8 internetové vyhledávače ve všech zemích na světě: [s volbou jazyka] 6

7 Internet nabízí uživatelům mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány počítačovými programy, které mezi sebou navzájem komunikují pomocí protokolů, které jsou obvykle definovány v dokumentech RFC (Request For Comments žádost o komentáře). Jak sám název napovídá, jedná se spíše o doporučení, než normy (standardy) jako např. ČSN (česká technická norma; dříve známá pod označením československá státní norma) nebo ISO (International Organization for Standardization). Veškerá komunikace na internetu je založena na principu: dodržuj doporučení, nebudeš mít problémy. Mezi základní služby internetu patří: WWW systém webových stránek (zobrazují webové prohlížeče) elektronická pošta Instsant messaging online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli VoIP telefonování pomocí internetu FTP přenos souborů DNS domény (systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování) Sdílení souborů (AFP Apple File Protocol, NFS - Network File Service, FTP (File Transfer Protocol, GFS - Global File System) Připojení ke vzdálenému počítači Služební protokoly A další služby a protokoly (online hry ) 9 Sociální sítě Sociální sítě se stávají novým komunikačním kanálem. Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky nemohli setkat. V současné době (počátek 21. století) prožívají sociální sítě rychlý rozvoj, který je urychlován nově vznikajícími technologiemi (Web 2.0, blog a podobně). O popularitě sociálních sítí svědčí i fakt, že se do nich připojuje stále více uživatelů. Účel sociálních sítí se různí, některé slouží ke sdílení informací a k zábavě, jiné pomáhají 9 Internet: Základní služby internetu. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 7

8 hledat práci, případně sdružují etnika nebo umělce. Známé sociální sítě jsou například: Facebook - je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svojí 1,5 miliardy aktivních uživatelů (únor 2015) je jednou z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do osmdesáti čtyř jazyků. [3] Jméno serveru vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které se rozdávají prvákům na amerických univerzitách. Tyto letáky slouží k bližšímu seznámení studentů mezi sebou. 10 Google+ (také Google Plus nebo zkr. G+) je internetová sociální síť provozovaná společností Google. Provoz sítě byl zahájen 28. června Google+ je po nepříliš úspěšném Orkutu další pokus Googlu proniknout na pole sociálních sítí a je dosud asi největší přímou konkurencí Facebooku a v mnoha ohledech i Twitteru. Google+ zahrnuje stávající sociální služby jako Google Profiles, a +1, přidává k nim navíc některé nové prvky, např. Kruhy, Témata či Setkání. 11 Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweet je textový příspěvek dlouhý maximálně 140 znaků, který se zobrazuje na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů (followers). Přispěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh určitých účtů nebo povolit přístup k příspěvkům komukoliv (výchozí nastavení). Uživatelé zasílají nebo dostávají tweety přes stránku Twitteru, pomocí krátkých textových zpráv (SMS) nebo externích aplikací. 12 Lidé.cz je internetová seznamka a chat provozovaná firmou Seznam.cz. Uživatelům umožňuje vytvořit profil, hledat v profilech ostatních (dle orientace, 10 Facebook. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 11 Google+. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 12 Twitter. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 8

9 věku a lokality), psát do diskuzí a možnost vytvářet páry k soukromému zasílání zpráv. 13 LinkedIn je největší profesní sítí na světě, poněvadž má více než 300 milionů členů. V profilu uživatele se nachází jeho životopis obsahující položky kariéra, pracovní místa a vzdělání. Prostřednictvím kontaktů je uživatel zapojen i do kontaktů svých kontaktů, čímž vzniká provázaná síť uživatelů. LinkedIn nabízí také nejrůznější skupiny a aplikace. Je možné vyhledat bývalé i současné kolegy, spolužáky z univerzit, nebo najít nové obchodní partnery díky možnosti uveřejnění podrobností spolupráce. 14 Myspace (dříve MySpace) je komunitní server, založený v roce 2003 v USA. Většinovým vlastníkem je společnost Specific Media. Myspace je jeden z největších komunitních serverů na světě. Jeho sloganem je "A place for friends" (Místo pro přátele). Kromě klasických profilů se na Myspace nacházejí i profily hudebníků, filmařů nebo herců z celého světa. Kvůli ochraně dětí je server přístupný pouze lidem starším 14 let. Další funkce serveru: chat, diskusní skupiny, sdílení videí, seznamka, blogy Lidé.cz. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 14 LinkedIn: Největší profesionální síť na světě. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 15 Myspace. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 9

10 Literatura: 1. PAPÍK, Richard. Open Source Intelligences Analysis: A Methodological Approach. 1. vydání. Praha: Velryba s.r.o., Podnikání a management. ISBN PAPÍK. Richard. Competitive Intelligencem informační služby, Internet a informační profese. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit ]. Dostupné z www: 3. PLANKOVÁ, Jindra. Zdroje informací s otevřeným přístupem. Ikaros Elektronický Časopis o Informační společnosti / Ústav Informačních Studií a Knihovnictví Praha [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit ]. ISSN Dostupné z: 4. TEKIR, Selma. Open Source Intelligences Analysis: A Methodological Approach. Saarbrücken, Deutschland: Verlag: VDM Velag Dr. Müller, ISBN SUNARDI Teddy, KALAMÁR Štěpán. Sociální sítě. In : Právo-Bezpečnost- Informace [online]. s. 7, č. 1/2015 [cit ]. ISSN Dostupné z: 9B.pdf Použité internetové odkazy: 1. Facebook. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 2. Google+. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 3. Twitter. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 4. Koncepce budování informačních systémů veřejné správy, Státní informační politika e-česko Lidé.cz. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 10

11 1. LinkedIn: Největší profesionální síť na světě. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 6. Myspace. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 7. Newton media: Otevřená data - nedoceněný zdroj informací [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Informační společnost. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: t 9. Internet: Základní služby internetu. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 10. Internet. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné 11. Wiki knihovna.cz: Informační společnost [online]. [cit ]. Dostupné z: nost 11

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ Masarykova univerzita v Brně

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Sociální sítě teoretický koncept

Sociální sítě teoretický koncept Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Téma: Internetová žurnalistika

Téma: Internetová žurnalistika Téma: Internetová žurnalistika Zpracovala: Prokopova Hana II. ročník Studijní skupina: F33 Akademický rok: 2007/2008 Vedoucí práce: PhDr. Soňa Štroblová Žurnalistika v informační společnosti: internetizace

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

Kybernetická kriminalita: Od hackerů ke kybernetickým válkám

Kybernetická kriminalita: Od hackerů ke kybernetickým válkám Kybernetická kriminalita: Od hackerů ke kybernetickým válkám Stanislav Kužel pro BusinessIT.cz Edice: BusinessIT ebooks Autor: Stanislav Kužel Copyright Bispiral, s.r.o., 2012 Vydáno v roce 2012 v Bispiral,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Sociální síť Pinterest a její využití pro firemní komunikaci. Bc. Pavlína Grombiříková

Sociální síť Pinterest a její využití pro firemní komunikaci. Bc. Pavlína Grombiříková Sociální síť Pinterest a její využití pro firemní komunikaci Bc. Pavlína Grombiříková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na novou a rychle se rozvíjející sociální síť Pinterest

Více

Dokumenty EDRi. Průvodce pro ty, kteří určují pravidla. Jak funguje internet Str. 3. Jak funguje šifrování Str. 6. Jak funguje řízení Str.

Dokumenty EDRi. Průvodce pro ty, kteří určují pravidla. Jak funguje internet Str. 3. Jak funguje šifrování Str. 6. Jak funguje řízení Str. Dokumenty EDRi Vydání 03 Průvodce pro ty, kteří určují pravidla Jak funguje internet Str. 3 Jak funguje šifrování Str. 6 Jak funguje řízení Str. 22 Tento text má těm, kteří se podílejí na vytváření pravidel,

Více

Vznik a vývoj internetu

Vznik a vývoj internetu d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Vznik a vývoj internetu Závěrečná práce Autor: Marek Tesař, Jan Palásek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2009 1 OBSAH

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více