Výživa a stárnutí ve světle EBM (Je možné stárnout pomaleji? ) Z. Zadák, R. Hyšpler, A. Tichá FN a LF UK Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa a stárnutí ve světle EBM (Je možné stárnout pomaleji? ) Z. Zadák, R. Hyšpler, A. Tichá FN a LF UK Hradec Králové"

Transkript

1 Výživa a stárnutí ve světle EBM (Je možné stárnout pomaleji? ) Z. Zadák, R. Hyšpler, A. Tichá FN a LF UK Hradec Králové

2 Definice stáří 1. Kalendářní věk vs. biologický věk 2. Arbitrární kalendářní hranice počínající stáří(young - old) stáří(old) vyšší stáří(old-old) 95 a výše dlouhověkost

3 Vlivy působp sobícína biologický věk v a bioindikátory 1. Biologická involuce sarkopenie, pokles funkce orgánů ledviny, CVS metabolické limity, inzulinová rezistence 2. Vliv výživy snížení příjmu potravy ( délky života) biologická hodnota potravy (antioxidanty, stopové prvky, vitaminy, esenc. AK, PL, PUFA ) 3. Choroby, polymorbidita a polypragmasie v terapii 4. Fyzická inaktivita (ovlivnění sarkopenie) 5. Vliv prostředí xenobiotika, konzervancia záření (ionizující, UV, fyzikální vlivy) poškození DNA

4 91 let 62 let

5 Touhou lidstva odedávna je žít dlouho, kvalitně, se všemi pozitivy života a bez utrpení. (elixír života, elixír mládí mýtus nebo realita budoucnosti?)

6 Splnění těchto cílů se jeví nadějné při změně strategie řešení problému stárnutí Cílem je chorobám předcházet a využít životního potenciálu organizmu dříve, než léčit chorobné děje a jejich následky (viz úvahy J. E. Purkyně) PRINCIPY: Délka života závisína: rychlosti výdeje energie spotřebě potravy (Pearl 1928, Pearl 1998) limitovaném počtu buněčných dělení(cca 50 dělení a pak zástava Hayflick 1975, 1999) a zásobě kmenových buněk ve tkáních orgánů a jejich plasticitě(genetických vlivech) hromadění neodstranitelných přebytečných dějů a prvků (systémová redundance)

7 Konec jedince každého živočišného druhu je předem naprogramován 1) Konečným počtem buněčných dělení(hayflickův limit cca 50 dělení) 2) Zástavou dělení, kterou indukuje protein kódovaný genem na 4. chromozomu (gen MORF 4 mortality factor na chromosomu 4) 3) Vyčerpáním délky telomeru 4) Vyčerpáním zásoby kmenových buněk 5) Délka života Homo sapiens střední, maximální

8 Role telomeru Telomery DNA sekvence na konci chromozomu funguje jako hlídač neporušeného genomu, při každém dělení se telomer zkrátí a tím není zkrácena DNA chromozomu, která nese informaci Když je opakovaným dělením buňky telomer postupným zkracováním vyčerpán, genetická informace se stává nestabilní a buňka se nedělí nebo podléhá mutacím a hyne.

9 Poškození a reparace DNA

10 Measurement of DNA breaks by single s cell gel electrophoresis (the comet assay) 30µl whole blood + 1 % LMP agarose (85 µl ) 37 0 C LYSIS BUFFER 1 % triton X M NaCl 10 mm Tris 0.1 M EDTA (Endonuclease III) Calibration of the comet assay by X - ray M NaOH 1 mm EDTA 4 0 C 40 min then electrophoresis For 30 min at 25 V,300 ma fluorescence microscopy Image analysis % tail DNA Ly Hela HEL Gy

11 Čím můžeme ovlivnit délku a kvalitu života jižnyní příklady.

12 Možnosti prodlouženía zlepšeníkvality života 1) Zachováním funkčnía metabolickérole svalstva (výživa, cvičení) 2) Zachováním výkonnosti CNS (aktivizace, cvičení, zapojenímechanizmůstimulujících vznik nových gangliových buněk, specifické výživové faktory fosfolipidy, PUFA-omega 3, esenciálníaminokyseliny, taurin, vitaminy, antioxidanty) 3) Vyloučením rizikových faktorů ( poškození DNA) - způsob výživy a styl života

13 Příčiny stimulace syntézy TAG a snížen ené lipolýzy ve stáří 1. Hyperfagie hypertrofie abdominální tukové tkáně snížení biologické aktivity inzulinu 2. Hyperinzulinemie zvýšenísyntézy TG potlačenípočtu inzulinových receptorůve svalstvu a v játrech snížení oxidace glukózy zvýšení syntézy FFA v játrech potlačení lipolýzy 3. Redukce svalové hmoty do 50 let o 5 % každou dekádu věku nad 60 let o 10 % každou dekádu věku ( anatomickápřestavba těla ) V 80 letech dosáhne sníženíhmoty svalstva o 40 % proti stavu ve 30 letech (sarkopenie) Důsledky: snížení oxidace volných mastných kyselin (VMK) vzestup VMK snížená oxidace glukózy steatosa svalstva inzulinorezistence hyperinzulinemie metabolický syndrom, oberzita, aterosklerosa, KVO

14 Obsah tuku v lýtkovém m svalu člověka při p i zobrazení NMR Inzulin-senzitivní Inzulin rezistentní

15 IML koreluje s inzulinovou senzitivitou u nediabetiků Inzulinová senzitivita 90 r = p < IML (maximální intenzita H 2 O rezonance v %) Krssak M, et al. Diabetologia 1999; 42: 113-6

16 Vliv výživy

17 Definice Středomořské výživy ivy ( Mediterranean Diet ) 1. Středomořská výživa má nejméně dvě varianty : - Zvýšenáspotřeba olivového oleje, zeleniny, ovoce, vína - Zvýšenáspotřeba α-linolenovékyseliny, ω-3 PUFA - EPA DHA,nízkáspotřeba saturovaných mastných kyselin, vysokáspotřeba přírodních antioxidantů(tokofereoly, resveratrol a antioxidanty z vína

18 Selection of Studies Fish Oil and Authors Olive Oil (continuation) 4. The Lyon diet heart study, MD vs prudent western study Aims and results of study High α-linolenic acid, vegetable oil, fish oil, natural antioxidants, fibre - protective effect in secondary prevention 5. ATBC study (Rapola, J.M., et al., Heart, 1998, 79, , randomized, double blind, placebo controlled) 6. GISSI preventive trial (Lancet, 1999, 354, ) Dietary ω-3 PUFA improves course of CHD ω-3 PUFA treatment for 3,5 years decreases significantly rate of death, myocardial infarction and nonfatal stroke

19 Efekt Středomořské výživy ivy na celkovou a kardiovaskulárn rnímortalitu Sacks F.M., Katan M., Am J Med, 2002, p. 21S, (Fig 4)

20

21 Dietnía farmakologickáléčba výsledky studií Studie EBM 1. Metaanalýza studie 4S -samotnáskupina nad 68 l. (1021 probandůve věku let, let při ukončení) 2. Sekundárněpreventivnístudie CARE A LIPID, primárně preventivnístudie WOSCOPS (4843 osob nad 60 let) Výsledek Snížení RR vaskulárních příhod o 28 %, Snížení celkové mortality SníženíRR kardiovaskulárních příhod o 26 %, Sníženícelkové mortality

22 Čím můžeme ovlivnit délku a kvalitu života v budoucnosti

23 Režimová opatření pohybová aktivita a výživa - metabolické důsledky 1. Fyzická zátěž a biologicky hodnotná výživa pomáhá udržet objem svalové hmoty 2. Aktivní svalováhmota zvyšuje citlivost tkánína inzulin (zlepšuje metabolický syndrom) a pomáháudržet BMI 3. Periodickéa programované lačněnízajišťuje udržení optimálníbmi a distribuci tuku v těle 4. Užkrátkodobý trénink zlepšuje spektrum plazmatických lipidů( LDL, HDL studie s let starými ženami úprava lipidogramu po 10 týdnech cvičení (Fahlman, M., J. Geront. 2002) Jednoduchý závěr podpořený četnými studiemi a metaanalysami : Trvalé usilovné fysické zatížení a energeticky chudá strava!!!

24

25 Perspektivy buněčnéterapie využitíkmenových buněk a ochrana DNA v boji proti stárnutí Transplantace kmenových buněk k reparaci svalstva (Kinoshita T., 1996, Liang K.W., 2004) Stimulace a využití kmenových buněk v reparaci CNS Ovlivnění funkce telomerázy Prevence poškození a zvýšení reparace DNA

26 Děkuji za pozornost

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Podle WHO převážná část faktorů, které se uplatňují příznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. Lze předpokládat,

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Výživa pro tanečníky Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Cíle Zlepšení výkonnosti Zrychlení regenerace po zátěži Optimální tělesná hmotnost a tělesné

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

MUDr. Michael KUČERA

MUDr. Michael KUČERA MUDr. Michael KUČERA MITOCHONDRIÁLNÍ A BIOREGULAČNÍ MEDICÍNA, STÁRNUTÍ A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ PROCESŮ STÁRNUTÍ A NEMOCÍ NA TYTO PROCESY VÁZANÝCH (VYUŽITÍ POZNATKŮ KOSMICKÉ MEDICÍNY

Více

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Pediatrie Obezita u dûtí str. 1 Obezita u dětí Standard léčebného plánu A. Identifikaãní údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ!

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ! Víte, co máte jíst? Motto: Je potřebné, aby si každý pacient uvědomil, že od roku 1985 do roku 2000 klesla úmrtnost na kardiovaskulární choroby v naší republice u mužů na 58,7 % a u žen na 61,4 %. Tento

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

Pohybová aktivita v prevenci. MUDr. Magda Bajzová, Ph.D.

Pohybová aktivita v prevenci. MUDr. Magda Bajzová, Ph.D. Pohybová aktivita v prevenci civilizačních ch onemocnění MUDr. Magda Bajzová, Ph.D. Civilizační onemocnění hromadný výskyt preventabilita Pohybová aktivita vs. inaktivita PA nedílná součást režimových

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Charakteristika standardu 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Cílem dietní léčby diabetiků je především: Dosažení a udržení optimální kompenzace diabetu

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

MUDr. Michael KUČERA

MUDr. Michael KUČERA MUDr. Michael KUČERA MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNA, STÁRNUTÍ A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ PROCESŮ STÁRNUTÍVYUŽITÍ POZNATKŮ KOSMICKÉ MEDICÍNY V PRAXI 2006, Dr. M. Kučera, Institut pro mitochondriální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY HEALTH AND BEHAVIOUR II. GENES, BEHAVIOUR AND COMPLEX DISEASES ŠÁRKA KUNZOVÁ 1, 2, DRAHOSLAVA HRUBÁ 1 1 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav

Více

Vydáno ve spolupráci s

Vydáno ve spolupráci s Vydáno ve spolupráci s České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více