Co nebolí, není třeba léčit? OMYL! Hyperglykémie sice nebolí, avšak má na tělo z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv. Komplikace diabetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nebolí, není třeba léčit? OMYL! Hyperglykémie sice nebolí, avšak má na tělo z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv. Komplikace diabetu"

Transkript

1 Aktivní diabetik

2 Komplikace diabetu Co je diabetes Diabetes mellitus, nazývaný též zkráceně diabetes či cukrovka, je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet koncentraci krevního cukru (glukózy) v krvi v normálních mezích. Výsledkem je vyšší koncentrace glukózy v krvi, tzv. hyperglykémie. Pokud tento stav trvá neléčen nebo léčen nedostatečně řadu let, může vést k poškození některých tkání. Rozlišujeme v zásadě dva typy diabetu. U diabetu 1. typu nevyprodukuje organismus žádný inzulín a pacient ho tělu musí pomocí léčby dodávat. Diabetes 2. typu, který je častější, způsobuje relativní nedostatek inzulínu. Pacient je léčen dietou a tabletovými léky. V případě, že to nestačí, může být v léčbě použit i inzulín. Tento typ diabetu souvisí především s životním stylem a v současné době je považován za civilizační chorobu. Velmi záludný je fakt, že hyperglykémie nebolí, a pro mnoho pacientů platí: Co nebolí, není třeba léčit. Jedná se však o zásadní omyl, neboť vysoká hodnota glykémie má na tělo z dlouhodobého hlediska negativní Co nebolí, není třeba léčit? OMYL! Hyperglykémie sice nebolí, avšak má na tělo z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv. vliv, ať už jde o tzv. specifické komplikace diabetu, jejichž vznik je úzce spojen s hyperglykémií, nebo problémy kardiovaskulární, neboť hyperglykémie výrazně urychluje aterosklerózu a tak postihuje kardiovaskulární aparát, tedy cévy a následně srdce. Dlouhodobé komplikace diabetu jsou výsledkem déletrvajícího působení (řádově roky) vysoké koncentrace krevní glukózy na tkáně a jsou zásadním nebezpečím spojeným s diabetem. Během tohoto působení dochází k navazování glukózy na některé stavební části specifických tělesných tkání. Výsledkem je jejich poškození, které může vést ke zhoršení či úplné ztrátě funkce některých orgánů. Podstatou léčby diabetu 2. typu je především změna životního stylu směrem k větší fyzické aktivitě a zlepšení dietních návyků, vedoucí postupně ke snížení hmotnosti. V léčbě diabetu též pomáhá celá řada léků, které snižují koncentraci glukózy v krvi. Přes celou řadu potíží, ke kterým diabetes může vést, není třeba při jeho diagnóze propadat panice. Je-li správně léčen, je riziko, že se zmíněné komplikace objeví, velmi malé. Je však třeba důsledně plnit pokyny lékaře a začít s léčbou co nejrychleji. oční poškození (diabetická retinopatie): podstatou je poškození drobných cév oční sítnice, v těžkých případech může nastat krvácení do sítnice a sklivce. Pokročilé změny mohou vést až k úplné slepotě. neurologické poškození (diabetická polyneuropatie): dochází k poškození nervových vláken, zejména periferních nervů, což po delší době může vést ke ztrátě kožní citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale i k velmi nepříjemným bolestivým projevům u končetin. poškození ledvin (diabetická nefropatie): výsledkem poškození struktur filtrační membrány ledvin je její zvýšená prostupnost pro bílkoviny a postupné zhoršování ledvinných funkcí, které mohou vyústit až v ledvinové selhání a nutnost doživotní pravidelné hemodialýzy (čistění krve pomocí přístrojů) či transplantaci ledvin. poškození srdce a cév: ischemická choroba neboli nedokrevnost je onemocnění způsobené aterosklerózou (lidově též kornatěním) cév. Aterosklerózou rozumíme ukládání tuku a vaziva ve stěně cév, způsobující postupné zužování jejich průsvitu. Jejím nejnebezpečnějším projevem je zúžení cév zásobujících srdeční sval, které může vést k infarktu myokardu. Postiženy ale mohou být i cévy zásobující mozek či cévy dolních končetin.

3 Jak předcházet diabetu V řadě rodin se diabetes objevuje v každé generaci, počet členů rodiny s cukrovkou narůstá a choroba se dokonce objevuje ve stále nižším věku. Pacienti ve většině případů na onemocnění rezignují ve smyslu, že ho mají v rodině a očekávali ho. Pravda je, že dědičnost existuje. Svou roli zde ovšem hlavně hrají stravovací zvyklosti a životní styl rodiny, které jsou dnes často naprosto nevyhovující. Dříve samozřejmý pohyb ubývá, všude se jezdí autem, v domě výtahem a stále více času trávíme u počítače. Supermarkety nabízejí nové výrobky, které jsou sladší a tučnější. Občerstvení typu fast food je stále více a kdo si zde dá pouze zeleninový salát? Děti jsou nejdříve baculaté a později mají nadváhu, v dospělosti jsou obézní a mají nakročeno k cukrovce. A tak se rodina diabetiků rozrůstá, přibývá nádorových onemocnění a zvyšuje se počet lidí s nemocemi srdce a cév. Přitom by stačilo jen trochu změnit životní styl svůj i celé rodiny, zařadit fyzickou aktivitu, hlídat si svoji hmotnost a začít vařit chutně, ale podle zásad správné výživy. Jen tak se dá nebezpečí vzniku cukrovky ubránit, nebo ji alespoň oddálit. Sport a pohybová aktivita jsou velmi důležitou součástí i u lidí se zdravotním omezením. U nich obzvláště je potřeba volit vhodnou pohybovou aktivitu. Ovšem ne všichni pacienti vědí, jaký druh a jakou intenzitu sportovní aktivity zvolit. Pohybové aktivity prakticky není třeba nijak omezovat a člověk mladšího věku s diagnózou diabetes 1. typu může být dokonce vrcholový sportovec. Naopak pro člověka po 50. roce s diabetem 2. typu je optimálním druhem pohybu pravidelná chůze. Vhodné je výběr možného sportu konzultovat s lékařem nebo případně podstoupit zátěžový test. Nevymlouvejte se na to, že cukrovku máte v rodině a změňte svůj životní styl co nejdříve! Hýbejte se, hlídejte si, co jíte, nezapomínejte na prevenci! Dá se říci, že diabetes 2. typu a obezita jsou spojené nádoby. Většina diabetiků tohoto typu je obézních a naopak většina obézních má cukrovku 2. typu nebo k ní spěje. Dříve byl tento typ cukrovky označován jako stařecká cukrovka, ale to už neplatí. Choroba se objevuje nejčastěji po čtyřicátém roce věku, největší výskyt bývá v rozmezí let. První fázi této choroby je možné prodloužit i o mnoho let snížením hmotnosti a léčbou perorálními antidiabetiky (léky podávané ústy). V minulosti byla dieta jedinou léčebnou metodou onemocnění cukrovkou. I dnes, kdy je propracovaná účinná metoda léčby, dietní opatření výrazně ovlivňují léčebné výsledky. Nejedná se však o dietu v pravém slova smyslu, v podstatě jde o regulované stravování. To znamená regulovaný, přibližně stejný přívod sacharidů a energie v jednotlivých jídlech. Důležité je rovněž nepodceňovat pravidelnou prevenci, která je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Diabetický pacient může žít dlouhý a plnohodnotný život. Podmínkou však je, aby si osvojil všechna nezbytná opatření. To znamená, že kromě vhodného pohybu a správně zvoleného jídelníčku by měl dbát na pravidelné kontroly u lékaře a přesně dodržovat režim léčby diabetu. Nezapomínejte ani na pomoc ze strany rodiny a přátel a uvědomte si, že i s diabetem se můžete radovat ze života.

4 Pohyb a diabetes Pokud chceme, aby léčba diabetu byla úspěšná, její nedílnou součástí by se měla stát i pravidelná pohybová aktivita provozovaná nejlépe každý den. Je ovšem třeba nalézt optimální pohybovou aktivitu. Přivyknout si na pravidelný pohyb je důležité zvláště zpočátku u těch, kteří již několik let (či desítek let) nic nedělali. Je třeba začít velmi pomalu, aby nedošlo k přetížení kloubů, úponů jednotlivých zatěžovaných svalů, a tím k následnému ještě většímu pohybovému omezení. Vhodná pohybová aktivita snižuje hodnotu glykémie a zlepšuje schopnost tkání zpracovat cukr. Snižuje krevní tlak a hladinu tuků v krvi. Zvyšuje fyzickou zdatnost a funkční stav. Rovněž má pozitivní vliv na psychiku a působí proti depresím. Základní pravidlo zní: CVIČIT DENNĚ. Pohybová aktivita by měla trvat alespoň 30 minut, ideálně pak 60 minut denně. Přestože fyzická aktivita, resp. cvičení patří k základním postupům v léčbě obezity i cukrovky 2. typu, je potřeba dodržovat určité zásady, aby nedocházelo k negativním účinkům. Především mějte vždy na paměti, že je nutné dbát na prevenci zranění a vzniku hypoglykémie při i po cvičení. Pokud máte diabetes 1. typu, buďte obezřetní, neboť hrozí častěji riziko hypoglykémie. Nikdy nesportujte na lačno! Zvolte spíše vytrvalostní a silové cvičení. Vhodnost konkrétní sportovní aktivity vždy konzultujte s lékařem. Vhodné pohybové aktivity pro diabetiky starší 50 let jsou: chůze (avšak rychlostí 4 6 km/hod., pokud to dovolí zdravotní stav) Nordic walking (chůze se speciálními hůlkami) Cross trainer (trenažér umožňující elipsovitý pohyb, šetrný především ke kloubům) posilování plavání (nevhodné pro pacienty s diabetickou nohou ) jízda na kole jogging cvičení s fitbally (gymnastický velký nafukovací míč) aqua aerobik Nevhodné pohybové aktivity pro diabetiky starší 50 let jsou: adrenalinové sporty/sporty, u nichž existuje větší riziko úrazu či poranění dolních končetin dlouhotrvající fyzické aktivity (tj. trvající hodiny) mohou navodit hypoglykémii, jež může trvat i hodiny po skončení fyzické aktivity opakované sprinty, jež by rovněž mohly navodit hypoglykémii

5 Vhodná dieta Podpořit léčbu diabetu pomohou správné stravovací návyky. Při normální hmotnosti pacienta může být jídlo rozloženo v průběhu dne podle jeho zvyklostí. Vhodné je ale podávat ho 6x denně. Rozložení jídel do více dávek totiž vede k nižšímu výkyvu hladiny cukru v krvi (glykémie) po jídle. Pacient s diabetem by měl mít dobré znalosti o obsahu sacharidů v jednotlivých potravinách a jejich glykemickém indexu. NEZAPOMEŇTE! Pro úspěšnou léčbu diabetu 2. typu je nutné změnit nejen jídelníček, ale celý životní styl! Dlouhodobě zvýšená glykémie znamená také riziko vzniku aterosklerózy. Diabetikům se proto doporučuje omezit ve stravě živočišné tuky, méně solit, nekouřit, preferovat zdroje vlákniny (zelenina, luštěniny, cereálie), často zařazovat do jídelníčku ryby a používat kvalitní rostlinné oleje. Strava diabetika má být pestrá a chutná. Musí se jednat o trvalou úpravu stravovacích zvyklostí, a vlastně je to způsob stravování, který by měl platit pro všechny. Jak má tedy vypadat strava diabetika 2. typu, zejména s nadváhou či obezitou? Doporučuje se jíst pravidelně a častěji malé porce vhodného jídla. Poslední jídlo se má podávat nejpozději dvě, ale raději tři hodiny před ulehnutím Klást důraz na dostatečné množství bílkovin Omezit tuky (především živočišné) Přijímat vlákninu, vitamíny a minerální látky Dbát na nízký glykemický index u sacharidů Výhodné je do jídelníčku zařazovat potraviny s nižším glykemickým indexem. Obecně se dá říci, že čím je sacharidová potravina jednodušší a jemnější, tím vyšší glykemický index má (bílé pečivo, jasmínová rýže, bramborová kaše). Nízký glykemický index naopak má celozrnné pečivo, celozrnná rýže, luštěniny, celé brambory, zelenina. Glykemický index snižuje kombinace sacharidů s jinou živinou bílkovinami nebo tuky, kombinace s vlákninou, ochucení octem. Glykemický index snižuje rovněž vhodná tepelná úprava (ne kašovitá, příliš měkká). Potraviny s nižším glykemickým indexem nerozkolísají hladinu krevního cukru a zasytí na mnohem delší dobu. Doporučené denní množství soli znamená jednu kávovou lžičku, to je 6 7 g soli. Alkohol a diabetická dieta nejdou dohromady. Aby to bylo skutečně na zdraví, měl by stačit na přípitek 1 dcl suchého bílého vína. Ryba by se měla objevovat v jídelníčku nejlépe 2x týdně. Vhodné potraviny maso jatečních zvířat (libové) drůbeží maso rybí maso 2 3 x týdně mléko a mléčné výrobky netučné (sýry, tvaroh, jogurty, kefír, podmáslí) vejce (především bílek) luštěniny (neobsahují všechny nezbytné aminokyseliny, ale vhodnou kombinací druhů například luštěniny + obiloviny se jejich bílkovina zkvalitní) zelenina ovoce brambory celozrnné pečivo celozrnná rýže a těstoviny Nevhodné potraviny tučná masa maso z kachny, husy, bůček zabíjačkové pochoutky uzená masa anglická slanina škvarky smetana, šlehačka, máslo, sádlo, velmi tučné sýry (více než 45 % tuku v sušině) a smetanové krémy bílé pečivo jasmínová rýže bramborová kaše

6 Diabetes a Všeobecná zdravotní pojišťovna V roce 2011 se podle statistických údajů s diabetem léčilo přes lidí. Naprostou většinu případů, 92 procent, představují diabetici 2. typu. Tedy ti, u nichž hraje hlavní roli prevence. Dalších zhruba lidí o svém onemocnění neví, takže se ani neléčí. Péči o diabetické pacienty a prevenci rozšiřování diabetu v souvislosti s obezitou považuje Všeobecná zdravotní pojišťovna za jednu ze svých priorit. Je to logické přibývá pacientů (rok 2011 znamenal oproti roku předchozímu nárůst o ), stoupá výskyt chronických komplikací (v roce 2011 jich bylo téměř ), rostou náklady na zdravotní péči, tím spíš, že moderní léčba je stále dražší. Částka, kterou VZP za léčbu diabetiků hradí, se stále zvyšuje. Předpokládaná kalkulace nákladů na léčbu všech pojištěnců VZP s diabetem (tj. výkony, léčivé přípravky i zdravotnické pomůcky) za období roku 2012 je 3,4 miliardy Kč. Hrazena jsou i všechna potřebná indikovaná vyšetření a léčba diabetických pacientů v ordinacích specialistů oftalmologů, nefrologů, internistů, kardiologů a dalších. Tato léčba přitom není limitovaná. VZP: Preventivní prohlídky jsou základ! Ambulantní péče o pacienty s diabetem rozhodně není podfinancovaná. Ze strany VZP je naopak v současné době věnována oblasti ambulantní diabetologické péče velká podpora, zaměřená jak na dostupnost této péče, tak i úhradu za poskytnuté služby. U praktických lékařů je to podpora a následná bonifikace výkonů preventivních prohlídek, úhrada nad rámec kombinované kapitačně -výkonové platby, bonifikace v rámci projektu AKORD, možnost nasmlouvání výkonu pro péči o nekomplikovaného diabetika 2. typu, který je rovněž hrazen nad rámec kapitační platby, a dále výkonu umožňujícího sledování hladiny glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci lékaře bez nutnosti odeslání pacienta na vyšetření do laboratoře. VZP zároveň dbá na to, aby bylo o diabetiky v ordinacích praktických lékařů pečováno správně, protože kvalitu léčby v ordinacích praktických lékařů sleduje systémem VZP-kódů pro výši naměřené hladiny glykovaného hemoglobinu a pro sledování pohybu pacienta mezi praktickým lékařem a specialistou-diabetologem. V ambulancích diabetologů VZP hradí kromě potřebných standardních výkonů pro vyšetření a léčbu diabetiků i výkony pro jejich edukaci a reedukaci, které nijak nelimituje. Hrazena je cílená edukace diabetika lékařem, reedukace pacienta s diabetem a jeho blízkých osob sestrou a rovněž i nácvik aplikace inzulínu sestrou. Hlavní náplní těchto edukačních výkonů je poučení diabetických pacientů o potřebné změně životního stylu, o správném přístupu k léčbě Má diabetik nárok na lázeňskou péči? a o nutnosti režimových, dietních a jiných léčebných opatření. Právě na potřebu zvýšit zodpovědnost samotných pacientů VZP dlouhodobě poukazuje. Ať už v přístupu ke svému onemocnění v souladu s nutnými režimovými opatřeními u diabetiků, kteří již mají onemocnění diagnostikované, tak především v přístupu ostatní populace k účasti na pravidelných preventivních prohlídkách. Ty mohou výrazně přispět k časnému záchytu pacientů s diabetem. VZP klade velký důraz na správné provádění preventivních prohlídek nejen, že jsou hrazeny praktickým lékařům nad rámec kombinované kapitačně-výkonové platby, ale jsou i bonifikovány. Při všeobecné preventivní prohlídce u praktického lékaře je v 18 letech a následně pak po 40. roce věku ve dvouletých intervalech zjišťována hodnota glykémie; u těhotných žen je součástí doporučených postupů péče provedení orálního glukózového testu. Diabetes je ale nadále indikací, u níž je možno poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči, je-li tato péče nezbytnou součástí léčebného procesu. Kontraindikací je však prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může být poskytnuta, resp. schválena jen u stavů s komplikacemi (neuropatie, mikroangiopatie a makroangiopatie), ostatním pacientům může být hrazena jen péče příspěvková. Případný opakovaný pobyt (na 14 nebo 21 dní), vždy už jen formou příspěvkové péče, může být hrazen pouze pacientům se zmíněnými komplikacemi. Podmínkou pro úhradu opakovaného pobytu je u obezity při BMI vyšším než 30 (resp. 35) snížení hmotnosti od posledního léčebného pobytu o 5 % (resp. 10 %). Lázeňskou péči musí diabetikovi doporučit na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař, a to specialista diabetolog, endokrinolog nebo rehabilitační lékař.

7 Brožura byla vytvořena ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky v rámci projektu Aktivní diabetik.

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O CUKROVCE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 8/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Jak se bránit cukrovce Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750 850 tisíc diabetiků

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah

Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah Obsah.1 O nás...2 Prevence...2 Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční...2 Rizikové faktory...3 Hyperlipidémie...3 Tabulka racionální

Více

PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM

PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM Česká lékárnická komora DOPORUČENÝ POSTUP PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM Datum: 19. 1. 2011 / Verze: 1.1 Autor: Oponent: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové prof. MUDr. Terezie

Více

ONEMOCNĚNÍ INFORMACE LEDVIN PRO PACIENTY

ONEMOCNĚNÍ INFORMACE LEDVIN PRO PACIENTY ONEMOCNĚNÍ LEDVIN INFORMACE PRO PACIENTY Vážená paní, vážený pane, léčíte se s onemocněním ledvin, což s sebou přináší kromě nutnosti pravidelného kontaktu se zdravotníky i spoustu dalších zásahů do Vašeho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Jdeme proti cukrovce. www.obesity news.cz 9 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA

Jdeme proti cukrovce. www.obesity news.cz 9 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA 9 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // SPECIÁLNÍ VÝŽIVA V OBCHODECH TESCO JAK CVIČIT, KDYŽ BOLÍ KOUBY ARTRÓZA PREVENCE HYPOGLYKÉMIE Jdeme proti cukrovce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín Milí přátelé, dostává se Vám do rukou další číslo našeho MediSpo magazínu. Léto uběhlo a začínáme se připravovat na

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním 1 OBSAH strana Slovo na úvod 2 Jak poznám srdeční infarkt 3 Co dělat při podezření na srdeční infarkt 4 Co dělat při zástavě

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Jak na redukci váhy? Stejně jako na údržbu motoru

Jak na redukci váhy? Stejně jako na údržbu motoru Noviny pro prevenci a léčbu obezity 3/2012 Z D A R M A Jak na redukci váhy? Stejně jako na údržbu motoru MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 3. interní klinika 1 LF UK a VFN Praha Mgr. Koreš, Gymnázium Jana

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více