VÝSLEDKY ZÁTĚŽOVÝCH CVIČENÍ LABORATOŘÍ RMS VYBAVENÝCH SPEKTROMETRIÍ GAMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY ZÁTĚŽOVÝCH CVIČENÍ LABORATOŘÍ RMS VYBAVENÝCH SPEKTROMETRIÍ GAMA"

Transkript

1 VÝSLEDKY ZÁTĚŽOVÝCH CVIČENÍ LABORATOŘÍ RMS VYBAVENÝCH SPEKTROMETRIÍ GAMA H. Malá, T. Ježková, P. Rulík, V. Bečková a kol. 1

2 Zátěžová kapacitní cvičení (ZKC) laboratoří vybavených spektrometrií gama RMS: ZKC 2007 ZKC 2013 ZKC vybavenost laboratoří, jejich zaměření - zkušenost personálu - výsledky, správnost - odhad kapacity laboratoří účastnících se ZKC, celé RMS 2

3 CÍLE CVIČENÍ Zjistit aktuální měřicí kapacitu laboratoří za mimořádné radiační situace (RaMS) při současném technickém vybavení a personálním obsazení. Odhad se provádí za předpokladu režimu 12 hodinové pracovní směny po dobu alespoň 14 dní Procvičit pracovní postupy, VDMI 112 Pokud se zjistí chybovost a slabá místa v postupech laboratoří, odhalit příčiny navrhnout ŘEŠENÍ 3

4 ZADÁNÍ Podmínky cvičení mají co možná nejvíce simulovat RaMS druhem vzorků pracovními postupy pracovním vytížením personálu mimořádný bezpečnostní režim a opatření v laboratoři Některé vzorky byly uměle kontaminovány ( 40 K, 85 Sr, 88 Y) Stanovované radionuklidy: Poločas En. fotonu (kev) 88 Y d Sr 64.8 d Cs 2.06 r Cs r I 8,04 d 364,5 40 K 1.25E+09 r 1461 Konkrétní provedení záleželo na přístupu a možnostech laboratoře 4

5 ZADÁNÍ Nařízení rady (EURATOM) č.2218/89 ze dne , kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné události (RaMS), uvádí hodnoty nejvyšších přípustných úrovní radionuklidů stanovitelných pomocí spektrometrie gama v rozmezí 150 Bq/kg ( 131 I v potravinách pro kojence) až 2000 Bq/kg pro jiné potraviny (kromě z hlediska konzumace méně významných potravin) Bq/kg ( 137 Cs ). Vzorky byly připraveny tak, aby úroveň aktivity v některých případech převyšovala hodnoty uvedené ve výše zmíněném nařízení. Některé vzorky z ŽP (půdy) byly kontaminovány ve zvýšené míře 137 Cs pocházejícím zejména z černobylského spadu. K hodnocení 40 K se přistupovalo tak, jakoby představoval některý umělý radionuklid. Vzorky simulovaly období vzorkování krátce po havárii JE, kdy je ještě měřitelný 131 I a současně už jsou významné i další nuklidy ve všech možných komoditách. Za skutečné havárie by složení vzorků bylo zřejmě chudší co do různosti komodit, než byly připraveny pro cvičení. 5

6 VZORKY PŘIPRAVENÉ PRO ZKC 2014 DRUH VZORKU REPREZENTOVÁNO PŘIDANÝ RN 1 Aerosolový filtr Filtr 85 Sr a 88 Y 2 Sorbent plynných složek jódu Aktivní uhlí - 3 Spad Voda 85 Sr a 88 Y 4 Vody Voda 85 Sr a 88 Y 5 Mléko Voda 85 Sr a 88 Y 6 Mléko - sušené, DMV Mouka 40 K 7 Smíšená strava Vločky ve vodě 85 Sr a 88 Y 8 Maso Brambory, chleba - 9 Mouka Mouka 40 K 10 Chleba Chleba - 11 Vločky Vločky - 12 Zelí, hlávkový salát, špenát Zelí - 13 Květák Zelí - 14 Rajčata Brambory - 15 Brambory Brambory - 16 Jablka, hrušky, meruňky Brambory - 17 Třešně, rybíz, borůvky Granule - 18 Pšenice Granule - 19 Seno a jetel Seno - 20 Jetel Seno - 21 Půdy Půda - Dotované vzorky přidanými RN se známou aktivitou - použita HNO 3 Smíšená strava - použita kys. citr. Variabilita připravených vzorků podle typu laboratoře: Aer. filtry a sorbenty neměřily všechny laboratoře (VÚV, SVÚ). Vody a spady představovaly mléka (pro SVÚ) Pro VÚV vzorky představovaly vody, ryby, kaly a sedimenty 6

7 POSTUP ČINNOSTÍ PŘI ZKC Příprava pracoviště započata obvykle den předem Vytyčení prostor s omezeným pohybem (možnost kontaminace) Měření pozadí detektorů (simulování, kdyby v lokalitě laboratoře bylo vyšší) Potažení pracovních ploch igelitem, příprava pomůcek Kontrola energet. kalibrace Přidělení rolí pracovníkům (nácvik činností, doplnění počtu z dalších pracovišť) Příjem a inventarizace, třídění vzorků Orientační měření DP Zápis vzorků do databáze Příprava vzorků Zápis měření, změření, vyhodnocení spekter Zápis výsledků a export do MonRaS Kontrola kontaminace, úklid, příprava pracoviště na další den 7

8 1 - POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI ZÁPISU bylo provedeno pro VŠECHNY vzorky Číslo vzorku 023 Komodita Aerosolový filtr Bližší specifikace Datum odběru - od Datum odběru - do Čas odběru - od Čas odběru - do Lokalita - Kraj Lokalita - Okres Hradec Králové Lokalita - Obec Piletice Velikost komodity Jednotka m3 Souřadnice - šířka (desetiny) 13,599 Souřadnice - délka (desetiny) 50,448 Souřadnice - šířka ' Souřadnice - délka ' Vzorkoval SÚRO DP Tištěné = ideální případ, většinou z terénu psané ručně, špatně čitelné Po exportu výsledků z MonRaS byly porovnány informace z průvodky a popis v databázi MonRaS, rovněž správnost přiřazení jednotek, odběrového místa, 8

9 2 - KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI MĚŘENÍ byla stanovena pro všechny vzorky s přidanou aktivitou RELATIVNÍ OCHYLKA ZETA-SKÓRE Rel = A L A ref A ref 100 z = A L A ref A L hodnota změřená laboratoří A ref referenční aktivita σ - kombinovaná st. nejistota VYHOVUJÍCÍ VÝSLEDEK σ 2 2 L + σ ref rel. odchylka < ± 30% a zároveň z < 3 9

10 relativní odchylka [%] Správnost - zeta-skŕe relativní odchylka [%] Správnost - zeta-skŕe ZKC POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI VÝSLEDKŮ příklad tekuté vzorky Sr 85 Vzorky mimo půd Relativní ochylka % Y 88 Vzorky mimo půd Relativní ochylka % Sr 85 Y ZKC 2014 Sr Y Sr 85 Y 88 Aer. filtry Mléka Sr Y

11 STATISTICKÉ ÚDAJE ZKC 2007 ZKC 2013 ZKC 2014 počet cvičících laboratoří RMS tech. vybavení (HPGe) ***) personál počet změřených vzorků odhad kapacity (vz.) /1300 *) 1200/1500 **) *) **) ***) odhad kapacity pro 4 zúčastněné laboratoře / odhad kapacity pro celou RMS odhad kapacity pro 5 zúčastněných laboratoří/odhad kapacity pro celou RMS pouze HPGe použité při ZKC 11

12 STATISTICKÉ ÚDAJE ZKC Laboratoř Počet osob Počet HPGe Počet Odhad změř. vz. kapacity [vz.] SÚRO Pha SÚRO HK SÚRO Ostrava RC ČB SVÚ Praha SVÚ Olomouc VÚV Praha *) tato laboratoř pracovala již v maximálním výkonu, odhad kapacity není větší než výkon při ZKP, dáno technickým vybavení a SW **) kapacita laboratoře dána počtem personálu ZKC Laboratoř Počet osob Počet HPGe Počet změř. vz. Odhad kapacity [vz.] SÚRO Pha GA SÚRO HK SÚRO Ostrava RC ČB ZKC Laboratoř Počet osob Počet HPGe Počet změř. vz. Odhad kapacity [vz.] SÚRO Pha GA **) SÚRO HK *) RC ČB *) VÚV Praha SVÚ Praha

13 STATISTICKÉ ÚDAJE centrální databáze elektronická evidence vzorků v laboratoři zápis do centrální databáze ZKC 2007 ZKC 2013 ZKC 2014 IS RMS (AŽP) MonRaS MonRaS 3/7 6/7 6/7 ručně přenos*) přenos*) počet změřených vzorků jedním pracovníkem / 12h VYŠŠÍ EFEKTIVITA PRÁCE PŘI ZKC *) Příklad 1 laboratoře - Textové soubory naměřených spekter z flashdisku byly převáděny do excel. souboru a následně importovány do Labsys. Z Labsys byly vytvářeny xml soubory, které byly průběžně předávány na adresu 13

14 celková chybovost stanovení ZÁVĚRY ZKC 2007 ZKC 2013 ZKC % vzorků 24 % vzorků <10% vzorků 1 laboratoř zcela bez chyb Obecně pro laboratoře RMS příprava na měření za RaMS ( přestavba laboratoře ) není náročná, ani časově Limitující faktory je počet personálu (SÚRO Praha, SVÚ) technické vybavení laboratoře ( např. SÚRO HK, RC ČB) ZKC 2013 a ZKC lepší práce s MonRaS Přínosné pro lepší průběh ZKC - gama automat v SÚRO Praha - automatický přenos dat do MonRaS - elektronická evidence vzorků - zacvičený personál laboratoře Srovnání výsledků ZKC 2013 a ZKC 2014 ukazuje, že opakování zlepší výsledky, připravenost laboratoří RMS: vz/det/den; 11 vz/pracovník/den vz/det/den; 15 vz/pracovník/den vz/det/den; 21 vz/pracovník/den ZKC doporučujeme opakovat po 2, maximálně 3 letech 14

15 ZÁVĚRY Finanční náročnost přípravy cvičení: materiál vzorků a chemikálie - 15 tisíc Kč Časová náročnost: příprava vzorků, zadání, provedení a rozvoz - 5 pracovníků po dobu 1 týdne vyhodnocení a zpracování výsledků - 2 pracovníci po dobu 1 týdne Opakovat ZKC laboratoří vybavených spektrometrií gama v intervalu 2, max. 3 let (ZKC SÚRO PRAHA 65% personálu cvičilo prvně, ZKC 2014 pouze 2 nováčci, podobně SZÚ) Automatizovat přenos dat do MonRaS (složité a časově náročné SZÚ a VÚV) Značení vzorků pomocí 2D kódů (pro laboratoře čtečky) (zrychlení vstupní evidence, odpadne chybovost zápisu v laboratoři - v terénu by odběratel načetl pomocí GPS souřadnice, zapsal název lokality, název komodity a vytiskl štítek na vzorek či průvodku) 15

16 PODĚKOVÁNÍ VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZKC 2014 SÚRO Hr. Králové Borecký Z. Forejtková Z. Hladíková D. Hořínková M. Ježková T. Kučerová A. Macháčková H. Štěpánek Z. Vlček J. SÚRO Praha Baloun J. Bečková V. Fantínová K. Hýža M. Kuba J. Malá H. Maříková Š. Petrášková J. Pfeiferová V. Pilátová H. Rulík P. Svobodová T. Škrkal J. Vondrášková A. Žlebčík P. RC SÚJB ČB Brhel L. Hálová J. Havránek J. Šindelková E. Zeman K. RC SÚJB Brno Bílková H. Dittrichová M. Valášek J. RC SÚJB Plzeň VÚV Praha Hoch K. Juraňová E. Komárek M Mihalková J.. Novák M. Sedlářová B. Šimek P. SVÚ Praha Benáková M. Herčíková S. Chytilová I. Klechová A. Mai Phuong Truong Nagy A. Pokorná A. Rosmus J. Valtrová I. Matějka V. Ryba J. Práce byla provedena v rámci řešení Projektu MV ČR BV výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace, identifikační kód: identification code VF

17 PODĚKOVÁNÍ VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZKC

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda CERTIFIKOVANÁ METODIKA Eva Juranová a Eduard Hanslík Praha, 2014 CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Monitoring internetové reklamy v ČR

Monitoring internetové reklamy v ČR 1 Monitoring internetové reklamy v ČR metodika projektu 1. 2. 2011 2 Obsah 1. Pozadí metodiky... 4 2. Pilíře AdMonitoringu... 4 3. Definice... 4 Spolupracující subjekt... 4 Nespolupracující médium... 4

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR Ing. Radim Striegler, CDV v.v.i. 1. Anotace Cílem tohoto článku je představit řešení výzkumného projektu Identifikace a řešení kritických míst

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ANALÝZA SITUACE PŘI PROPOUŠTĚNÍ Z FIRMY CEBO ZLÍN A.S., DÍLNA JABLUNKOV V ROCE 2002

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ANALÝZA SITUACE PŘI PROPOUŠTĚNÍ Z FIRMY CEBO ZLÍN A.S., DÍLNA JABLUNKOV V ROCE 2002 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ANALÝZA SITUACE PŘI PROPOUŠTĚNÍ Z FIRMY CEBO ZLÍN A.S., DÍLNA JABLUNKOV V ROCE 2002 VŠB-TU Ostrava Grant GAČR 402/02/0855 Ostrava 2005 1 OBSAH OBSAH...

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz DOKUMENTACE

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více