E-Billing: pohled z perspektivy rozvoje v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-Billing: pohled z perspektivy rozvoje v ČR"

Transkript

1 E-Billing: pohled z perspektivy rozvoje v ČR Jiří Polák, prezident, Sdružení pro informační společnost SPIS Antonín Carda, ředitel projektové sekce SPIS 1

2 Osnova e-billing v souladu s principy e-governmentu [3] e-billing a jeho aplikace v ČR [7] Nové trendy realizací [10] Některé rysy moderního e-billingu [16] Nástin spoluúčasti na rozvoji e-billingu [21] Dodatečné poznámky [26] 2

3 e-billing v souladu s principy e-governmentu 3

4 E-Billing & e-government Principiální pohled SPIS a. Občanské principy Specifikace Kontrola uplatnění atd. b. Architektonické principy c. Procesní principy d. SLA (měření) e. Principy jednotlivých témat e-government f1. Rovnoprávnost dokumentů f2. Tvorba registrů f3. atd. g. Věcné záměry zákonů h. Realizační oblasti in. Paragrafované znění i2. Paragrafované znění i1. Paragrafované znění j1. e-billing 4

5 Občanské principy realizace služeb / Kodex služeb Podkladem pro realizaci služeb veřejné správy při realizaci informační společnosti je dodržení následujících principů, zajišťujících práva občanů ve stanovených věcech: 1. Volba způsobu komunikace Občan má právo zvolit si svobodně formu komunikace s místem veřejné správy (VS). Veřejná správa má povinnost volbu občana akceptovat. 2. Volba místa Občan má právo zvolit, kde bude s VS jednat a VS je povinna umožnit občanovi jednat na libovolném místě VS v jakékoliv věci. Všechna místa, odkud občan komunikuje, jsou rovnocenná. 3. Poskytování jediné informace Občan má právo poskytnout VS informaci o sobě jen jednou a povinností VS je zajistit distribuci této informace dle požadavku občana. Toto sdílení informací více orgány VS je možné pouze na dobu nezbytně nutnou. 4. Zajištění podkladů z evidencí VS Občan má právo požadovat po VS, aby si doklady a informace, vedené u jiných orgánů VS, potřebné pro vyřízení dané záležitosti zajistila sama VS, a to bez zvýšení poplatků a prodloužení lhůt k vyřízení. 5. Ochrana soukromí Občan má právo na ochranu soukromí. Veřejná správa nesmi shromažďovat informace o občanech ani kombinovat již shromážděné informace bez vyžádání občana nad rámec výslovně v zákone uvedený. V různých agendách jsou občan nebo osoba identifikováni různě. 6. Osobní kontrola evidencí Občan má právo na kontrolu údajů v evidencích, které o něm stát vede. Současně má občan právo nesprávné údaje opravit. Ke způsobu uplatnění uvedených principů Elektronicky vedené údaje v evidencích jsou vzhledem ke své povaze (správa technologickými prostředky vedení údajů a kontext údajů) mnohem důvěryhodnější, než dokumenty papírové. 5

6 Uplatnění principů pro strategické oblasti e-governmentu Občanské principy realizace služeb Princip budování vzájemně vázaných služeb Volba komunikace Volba místa Jediná informace Podklady z evidencí VS Ochrana soukromí Osobní kontrola evidencí Pr1 Specifikace dle provozních potřeb x Pr2 Důvěryhodná služba x x x Pr3 Jednotný obraz služby (image) x x x x Pr4 Nezávislý sdělovací kanál x x Pr5 Definovaná dostupnost x x x x Pr6 Konzistentní poskytování x x x Pr7 Ochrana soukromí, bezpečnosti informací x x x x Pr8 Návratnost a přínosy x x Pr9 Adaptabilita a rozvoj x Pr10 Spolehlivost výstupů a výsledků x x x x Pr11 Ovladatelnost a doložitelnost (sledovatelnost) x x 6

7 e-billing a jeho aplikace v ČR 7

8 Pomalý pokrok přímých plateb Existuje systematický postupný přechod na elektronický presentační a platební systém (EBPP, Eletronic Bill Presentment and Payment), tlak trhu se však dosud příliš neprojevuje. Přestože na základě internetového bankovnictví se rozvíjí on-line platby a webovské platební služby se jeví jako užitečnější a výhodnější, rozvoj je však pomalejší, než se původně odhadovalo. Papírová faktura se stále jeví snáze přenositelná a lépe se s ní manipuluje. Pravděpodobně důsledek přetrvávající tendence či alespoň povědomí chování PC: ztrácet data a podstupovat periodický upgrade. Klienti stále ještě váhají, zdali se přikloní k elektronickému presentačnímu a platebnímu systému (EBPP), i když konsorcia bank vytvářejí sdružení, která nabízejí platební služby včetně clearingových služeb. Příkladem je sdružení Chase Manhattan, Wells Fargo a First Union. 8

9 Současný příklad Řešení e-billing pro Českou spořitelnu Česká spořitelna Přes 1 mil. Klientů 2. banka v ČR v objemu aktiv 1090 bankomatů, 32 bankomatů pro nevidomé 3 hlavní kanály (telefon, internet, GSM) TietoEnator zaměstnanců ve 30 zemích Řešení již od roku 1999 na inovační platformě TIX Řešení První fáze B2B pro každý podnikatelský subjekt Druhá fáze B2C jako první banka na českém trhu Prvním zákazníkem České spořitelny v oblasti elektronické faktruace v roce 2007 se stane Skupina ČEZ ČEZ jako první energetická společost v ČR nabídne fimám elektronickou fakturaci EBPP Příklad: NORDEA Bank Švédsko 9

10 Nové trendy realizací 10

11 Bariérou rozvoje e-billinguje je obava z krádeže identity 11

12 Pachatelé krádeže identity Pachatel krádeže ID Pachatel Spolupracovník Někdo jiný Zaměstnanec finanční instituce Přítel, soused Zcela neznámá osoba Člen rodiny nebo příbuzný Procento výskytu 12

13 Způsob krádeže identity Způsob krádeže Případ Falešný Počítačové viry, hakeři Vybráno z odpadkového koše Computer spyware Jiný způsob Ukradená pošta Zaměstnanec s přístupem k info Neznámý, nezjištěno Přátelé, známí Během transakce Ztracená peněženka př. kreditní karta Procento případů 13

14 e-billing B2B: rozporuplná situace e-billing B2B je v rozporuplné situaci. Zatímco přínosy jak pro účtujícího tak plátce jsou významné, odpor na straně klientů a případně vlastních zaměstnanců značně pokrok brzdí. 1. Kde lze očekávat největší přínosy u vystavitele faktur: značné úspory ve spotřebě papíru a poštovném, napřímení podnikových procesů, snížení zatížení call center a nákladů na služby zákazníkům, automatické řešení požadavků zákazníků a zvýšení kontroly plateb, menší míra lidské intervence v procesu a tím redukce chyb, 2. Hlavní přínosy u plátce: významné úspory ve schvalování plateb, automatické řešení problémů podle pravidel, elektronický přístup k datovým fondům, organizace dat vyhovuje organizační struktuře organizace, kompletní nástroje pro řízení a reporting. 3. Hlavní důvody odporu: Ve světle jiných nedostatků elektronického zprácování je důležitá oblast e-billingu velmi citlivá prodejci se obávají reakcí plátce (od neuspokojení až po odchod) nedokonalý projekt (aplikace, naplněná funkcemi, avšak postrádající správný uživatelský interface) nedostatečná interní komunikace 14

15 Některé problémy e-billingu Problémy e-billingu pro banky: Společnosti, které nabízejí elektronické zasílání účtů a faktur mají tendenci k využití modelu konsolidované faktury / účtu. Toto řešení je často na nefinančních portálech nebo prostřednictvím jiných internetových služeb. Pokud banky ztratí svou roli v e-billingu, ztratí obrovskou část z potenciálně výnosové oblasti. Pokud budou nefinanční instituce schopny přilákat klienty na svoje finanční služby, budou mít příležitost nabízet typické bankovní produkty, jako jsou (i) sdružené inkaso, (ii) úvěry, (iii) hypotéky atd. a tím ohrozí postavení bank jako typické instituce pro zajištění finančních služeb v elektronické podobě. Problémy e-billingu pro vystavitele účtů: Tradiční komunikace s výstavcem účtů a faktur je prostřednictvím obálky, v níž je kromě faktury i řada dalších marketingových materiálů. Přechod na konsolidované stránky agregovaných faktur a účtů vedených jinými organizacemi odvádí klienty od vlastních stránek. Ztráta kontroly nad vlastními fakturami ohrožuje důvěrnost fakturačních dat. Kromě toho shromažďování těchto dat u třetích stran ohrožuje nejen ochranu těchto citlivých dat, ale hrozí i možností analýzy chování klienta atd. Pokud se výstavce faktur rozhodne zasílat faktury přímo, musí na druhé straně zajistit možnost manipulace s těmito daty u příjemce. 15

16 Některé rysy moderního e-billingu 16

17 Klienti preferují vlastní finanční instituci Zdroj: Javelin strategy & Research 17

18 Zevrubná analýza problematiky Zdroj: Johansson, L.: E-billing services for the business-to-business market. Case studies of Swedisch Companies buying behavior. Master Thesis, Lulea University, Sweden,

19 Kritéria a přínosy true e-billing (EBPP) Kritéria zpracování Grafická úprava přitažlivá a respektuje papírový ekvivalent Umožňuje vícenásobný formát souborů Vyhovuje více systémům účetního software Optimální kombinace poskytování push and pull Řízení v reálném čase Splňuje podmínky jednotného evropského platebního prostoru (SEPA) Přínosy pro příjemce / plátce Okamžité doručení vytvořeného dokumentu Doručení dokumentace je sledováno Snadná archivace dokumentů včetně výběrů a vyhledávání Změny adres nemění doručovací mechanismy Přínosy pro výstavce Zachování vzhledu dokumentů Výhodné cenové / nákladové relace Vazba na cash flow Faktury jsou daňově bezchybné Významné odlehčení období účetních uzávěrek 19

20 One stop shopping paper / eletronic services Dobudovat a zavést Electronic Bill Presentment and Payment pro segment B2C Řešení kdokoliv s kýmkoliv, neutrální vůči bance Prezentace formou internetového bankovnictví Integrace s existujícími platebními systémy Rozšíření interaktivní komunikace mezi výstavcem faktury a plátcem Kooperace mezi bankami Další rozvoj oblasti B2B (typický pro větší společnosti) Gartnerovská studie 100 velkých společností poukazuje na to, že 20% fakturace je elektronické, většinou prostřednictvím EDI Rozvoj e-billingu prostřednictvím internetu postupně přesáhne starší technologie: celkový objem transakcí roste, ale síťové operace rostou rychleji, než ostatní (Avivah Litan, viceprezident and research director at Gartner) 20

21 Nástin spoluúčasti na rozvoji e-billingu 21

22 Poznámky ke strategii rozvoje Rozvoj e-billingu lze očekávat v těchto etapách: Revize a příprava legislativního prostředí Potvrzení rovnocennosti elektronických a papírových dokumentů atd. Marketing, organizační příprava a rozvoj EBPP pro segment B2B Marketing, organizační příprava a rozvoj EBPP pro segment B2C s přihlédnutím k těmto požadavkům: Neutrální řešení vůči bankám i technologiím Prezentace v rámci internetového bankovnictví Integrace s existujícími elektronickými platebními systémy (EDI, ) Interaktivní komunikace výstavce faktur a klienta Koordinace mezi bankami pro zajištění potřebného kritického množství 22

23 Náměty na partnerskou spoluúčast Rozvoj e-billingu mohou podpořit: 1. Integrační partneři Specifická řešení Dodávky COTS 2. Dodavatelé ERP Parametrizace řešení Dodávky COTS 3. Poskytovatelé e-billingových služeb Dodatkové služby 4. Konzultanti Spoluúčast na marketingové přípravě Přenos best practices Poskytnutí know-how Pomoc při formulaci strategických záměrů a rozhodnutí Spoluúčast při volbě a výběru dodavatelů a technologií Partneři Výstavce faktur Klienti Banky 23

24 Poznámky ke komunikační strategii Cílem je dosažení maximálního efektu ve snaze o co nejvyšší motivaci všech zúčastněných harmonický soulad všech souvisejících složek docílení co nejvyšší přidané hodnoty postup ke špičce v konkurenceschopnosti posun směrem k informační společnosti 24

25 Děkuji za pozornost Sdružení pro informační společnost (SPIS) Blanická 16, Praha 2 tel.: fax: Jiří Polák prezident Sdružení Zdeňka Indruchová výkonná ředitelka tel.: Antonín Carda ředitel projektové sekce 25

26 Dodatečné poznámky 26

27 Komplikace nejen technologické "It's complicated because there are many different variables you have to interweave, such as business rules and data formats. Some of the customers were slow to warm up to it. Barbara Macy, invoice manager at aerospace manufacturer Hamilton Sundstrand Corp., which started an Internet billing pilot last year for business customers that is still getting off the ground. 27

28 Případ - Identifikace osob: never ending story Atributy datového prvku: Identifikace Jednoznačné určení daného prvku mezi všemi prvky dané třídy po celou dobu jeho existence / evidence (město Brno, automobil VIN UU1LSDABH , kniha ISBN ) Klasifikace Zařazení prvku do dané třídy objektů (žák třídy 5.c, vegetariánské jídlo, ) Informace Sdělení relevantních informací o daném prvku v příslušném kontextu / zpráva (vozidlo je v současné době nepojízdné) Příklad Vlak 3112, rychlík Brno Vídeň, odjezd 14:55 Důsledek: bezvýznamový identifikátor 28

29 Sdružení pro informační společnost SPIS Založeno v březnu 1998 jako profesní sdružení firem z oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií). Hlavním cílem Sdružení pro informační společnost je prosazování informační společnosti. SPIS chce zvýšit vnímání důležitosti moderních informačních technologií jako základního nástroje budování efektivní státní správy, nutné podmínky pro integraci České republiky do evropských struktur a zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků. Sdružení chce svou činností urychlit vznik skutečné globální informační společnosti. Členové Sdružení patří mezi nejvýznamnější subjekty operující na českém trhu informačních a komunikačních technologií. Tyto firmy reprezentují průmysl, který dosahuje bezproblémových nárůstů, má obrovskou dynamiku, tvoří významnou část ekonomiky a především vytváří zajímavé možnosti pro budoucnost. The Association for Information Society (SPIS) was founded in March 1998 as a professional organization of enterprises operating in the information and communication technology (ICT) sector. Its chief objective is to create an information society based on knowledge and innovation. The Association champions the importance of modern information technology as a fundamental tool for building an efficient public administration system, a prerequisite for the full integration of the Czech Republic into European structures and essential for increasing the competitive strength of the Czech economy. 29

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ

ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ ČESKÁ REPUBLIKA ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ ČÁST II: HODNOCENÍ PLÁNU SJEDNOCENÍ VÝBĚRU PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V RÁMCI JEDNOTNÉ SPRÁVY PŘÍJMŮ červen 2008 Oddělení

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Bankovní studie Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Trendy a nové vize Březen 2012 1 Obsah Úvod... 3 Hlavní zjištění... 5 Východiska.... 7 Distribuční kanály v bankách... 9

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více