Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE"

Transkript

1 České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem společnosti.

2 České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Účinnost od: Č. j.: 81939/10 RCP/UNL Ve znění změny číslo: 3 Celkový počet stran: 26 Zpracoval: Souhlasí: Ověřil: Schválil: Titul, jméno, příjmení Funkce Datum Podpis Martina Čermáková systémový specialista Martina RCP Ústí nad Labem Čermáková v.r. Ing. Vladimír Mládek přednosta Ing. Vladimír PO Děčín Mládek v.r. Václav Červenka DK Václav RCP Ústí nad Labem Červenka v.r. Ing. Milan Fryč ředitel RCP Ústí nad Labem Ing. Milan Fryč v.r. Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem společnosti. 1

3 Změna č. 3 se týká: - rozsahu znalostí, - článků č. 10B, 11, 22, 31A, 56, 60, 67, 71, 133; články č. 57, 59, 74 zrušeny bez náhrady Změnu proveďte výměnou stran 3, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 26.

4 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH SŘ ŽST Horní Police Číslo změny č. j. Účinnost od - do* ) Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis * ) účinnost do uvádějte pouze u RŘ RCP k ZDD. Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 2

5 ROZSAH ZNALOSTÍ SŘ ŽST Horní Police Pracovní zařazení Přednosta PO, náměstek přednosty PO, dozorčí provozu, výpravčí Znalost Úplná znalost SŘ a jeho příloh Ostatním zaměstnancům určí rozsah znalostí ZDD vedoucí jejich OS. 3

6 A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1. Umístění, určení, organizační struktura a obsazení stanice Železniční stanice Horní Police leží v km 9,462 jednokolejné trati Děčín východ - Liberec. Sídlem přednosty provozního obvodu (PO) je stanice Děčín hlavní nádraží. Stanice je obsazena výpravčím. 4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště a zastávky až k sousedním stanicím Trať Děčín východ - Liberec Zastávka Starý Šachov leží v km 6,750 mezi stanicemi Františkov nad Ploučnicí Horní Police. Je přidělena PO Děčín a SDC Liberec. Nástupiště je betonové o délce 160 m. Osvětlení zastávky je proudovou soustavou AC 230 V přípojkou ČEZ. Na nástupišti jsou umístěny 2 kusy osvětlovacích stožárů JŽ. Ovládání osvětlení je soumrakovým spínačem v kombinaci se spínacími hodinami. Rozváděč s hlavním vypínačem je umístěn v plastovém pilíři na nástupišti zastávky. Poruchy hlásí výpravčí ve směně zaměstnancům SEE SDC Liberec obvodová elektrodílna Česká Lípa tel Zastávka Žandov leží v km 8,385 mezi stanicemi Františkov nad Ploučnicí Horní Police. Je přidělena PO Děčín a SDC Liberec. Nástupiště je z panelů odpovídajících ČSN o délce 160 m. Osvětlení zastávky je proudovou soustavou AC 3x230/400 V přípojkou ČEZ. Na nástupišti je umístěno 8 kusů stožárků 150 W. Ovládání osvětlení je fotobuňkou. Rozváděč s hlavním vypínačem vypínačem je umístěn v pilíři u nástupiště. Veškeré elektrické zařízení umístěné v prostoru zastávky je ve správě obce Žandov, která zajišťuje příslušné opravy a údržbu. 7. Nástupiště V ŽST jsou dvě zvýšená nástupiště: Umístění u koleje č. Druh nástupiště Délka v metrech Zvýšené sypané bez 76 zpevněné hrany 1 Úrovňové s pevnou 98 hranou typu TISCHER v km 9,431 9,529 2 Zvýšené sypané bez 180 zpevněné hrany Přechod v km 9,415 je přes všechny koleje. Přechody v km 9,451; 9,475 a 9,525 jsou přes koleje č. 3 a 1. Přechod v km 9,486 je přes koleje č. 3, 1 a 2. Bezbariérový přístup k nástupištím je zajištěn v místě přístupu průchod z ulice Nádraží u kanceláře výpravčího v km 9,475. 4

7 8. Technické vybavení stanice Pitná voda pro celý obvod stanice se přivádí z obecního vodovodu. Hlavní uzávěr vody je ve sklepě v prádelně. 9C. Elektrická silnoproudá zařízení Všechny objekty stanice jsou napájeny z veřejné sítě kabelem z transformátoru ČEZ. Hlavní vypínač a hlavní elektroměr je v rozváděči RE 1 ve vestibulu. Byty ve výpravní budově mají vlastní měření z veřejné sítě ČEZ.. Stabilní záložní zdroj elektrické energie pro napájení technologie zabezpečovacího zařízení je v samostatné budově vpravo od výpravní budovy. Elektroměrový rozváděč RE 2 pro reléové zabezpečovací zařízení je umístěn ve vestibulu, rozváděče pro technologii zabezpečovacího zařízení jsou v reléové místnosti ve výpravní budově. 10A. Elektrické osvětlení Osvětlení venkovních a vnitřních prostor je výbojkové, zářivkové a žárovkové. Počet a umístění osvětlovacích zařízení: Osvětlení ve správě SEE SDC Liberec Františkovské zhlaví pět stožárových svítidel od výhybky č. 1 až k výkolejce č. 2 na koleji č. 6 a jedno stožárové svítidlo nad výkolejkou č. 1. Mezi první a druhou kolejí jsou tři stožárová svítidla. Jedno naproti skladišti, jedno naproti domku vedle vodárny a jedno naproti domku Uhelných skladů. Stružnické zhlaví jedno stožárové svítidlo nad výkolejkou č. 3, jedno stožárové svítidlo u přejezdu v km 9,712 a jedno stožárové svítidlo nad výhybkou č. 7. U třetí koleje jedno stožárové svítidlo vpravo a jedno vlevo od výpravní budovy. Čtyři stožárová svítidla na složišti Uhelných skladů. U šesté koleje jedno stožárové svítidlo. Na bocích skladiště dvě výložníková svítidla, nad útulkem SDC-ST jedno výložníkové svítidlo. Osvětlení ve správě RSM pracoviště Liberec Nástupiště pod krytým nástupištěm jsou čtyři závěsná výbojková svítidla. Na střeše krytého nástupiště jsou vlevo i vpravo jsou umístěna výložníková výbojková svítidla, tato osvětlovací tělesa slouží rovněž jako orientační osvětlení. Transparent tři světelné nápisy stanice. Jeden v čele výpravní budovy a po jednom z obou stran krytého nástupiště. Osvětlen je pouze nápis z čela, boční nápisy nejsou osvětleny. Vestibul jedno zářivkové svítidlo uprostřed vestibulu, jedno svítidlo nad výdejnou jízdenek. Vchod do vestibulu je osvětlen jedním svítidlem. WC služební je osvětleno jedním stropním svítidlem. 5

8 Výměnu světelných zdrojů na pracovištích PO Děčín zajišťují zaměstnanci PO Děčín. U svítidel pod přístřeškem a v budovách ve správě RSM zajišťují čištění, údržbu a opravy RSM, u ostatních svítidel venkovního osvětlení SŽDC, s.o. Hlavní rozváděč RE 1 s elektroměrem pro stanici je ve vestibulu. Rozváděč RO 1 s hlavním vypínačem pro celý obvod stanice je v dopravní kanceláři. Vypínače pro osvětlení stanice jsou umístěny na tomto rozváděči a obsluhu provádí výpravčí ve směně. Použité světelné zdroje: výbojky SHC a RVL 250 W, zářivky 40 W a žárovky 60 W. Údržbou elektrického zařízení venkovního osvětlení a venkovních rozvodů včetně záložního zdroje elektrické energie jsou pověřeni zaměstnanci SEE SDC Liberec, elektrodílna Česká Lípa. Údržbu elektrického zařízení vnitřních rozvodů výpravní budovy a výbojek na krytém peróně zajišťuje RSM Hradec Králové pracoviště Liberec. Osvětlení venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující obsluhuje výpravčí ve směně dle časového plánu osvětlování (viz příloha č. 22 SŘ). Zásuvkové stojany pro připojení doplňkového osvětlení se nachází proti výpravní budově u koleje č.6 a u stožáru JŽ č.18 na zhlaví směr Stružnice. 10B. Nouzové osvětlení V dopravní kanceláři nad rozvodnou deskou je elektrické svítidlo napojené na záložní zdroj elektrické energie pro zabezpečovací zařízení. Záložní zdroj obsluhuje výpravčí ve směně. Údržbu a opravy záložního zdroje elektrické energie provádí SEE SDC Liberec, elektrodílna Česká Lípa. Pro případ poruchy je k dispozici petrolejová lampa, kterou udržuje v provozuschopném stavu výpravčí. 11. Přístupové cesty ve stanici Přístupová cesta do výpravní budovy je po veřejné komunikaci. Nouzové východy a ústupové cesty jsou shodné s přístupovými cestami. 12. Místa v přilehlých mezistaničních úsecích, která jsou nevhodná pro zastavení vlaků Pro nákladní vlaky mezistaniční úsek Františkov nad Ploučnicí Horní Police v celé délce. 13. Opatření při úrazech Pro poskytnutí první pomoci je ve stanici k dispozici nástěnná lékárnička umístěná v dopravní kanceláři. 6

9 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje Místo Bližší označení místa Vlevo L, vpravo P (ve směru staničení) Kolej č. 2 Návěstidlo S4 P Kolej č. 4 Návěstidlo S4 L Kolej č. 3 Rampa, šnekové vykladače L Nebezpečné vychylovat se za jízdy z vozidel nebo pobývat vedle koleje je na všech místech označených výstražným žlutočerným nebo žlutým nátěrem, u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů a sloupků rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení, u kolejových vah, vážních domků, budov, nástupištních přístřešků, plotů, na mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení staveb dráhy. 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů Klíče od jednotlivých provozních místností jsou uloženy ve skříňce v dopravní kanceláři. Náhradní klíče jsou v osobní pokladně. 7

10 B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka Kolej číslo Užitečná délka v m Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla a pod.) Účel použití, trakční vedení, snížená rychlost, provozovatel koleje (např. SŽDC, ČD, provozovatel vlečky, apod.) dopravní koleje L1 S1 Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro všechny vlaky. Provozovatel - SŽDC L2 S2 Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro všechny vlaky. Provozovatel - SŽDC L4 S4 Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro nákladní a soupravové vlaky. Provozovatel - SŽDC. manipulační koleje Se2 Se4 Všeobecná nakládková a vykládková kolej. Provozovatel - SŽDC Se3 zarážedlo v km 9,457 Odstavná kolej pro účely SDC-ST. Provozovatel - SŽDC. 8

11 22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran Označení jak Obsluha odkud/ kým Zabezpečení Ohřev nebo údaj dle SŽDC (ČSD) T100 čl. 23 SŘ ŽST Horní Police Údržba Provozovatel zařízení (např. SŽDC, ČD, provozovatel vlečky, apod.) ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků 2 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků 3 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků 4 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků 5 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků 6 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků 7 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník s kontrolou jazyků Vk1 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník Vk2 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník Vk3 ústředně DK elektromotorický ne SDC SŽDC přestavník Vysvětlivky: DK dopravní kancelář Počet klik k ručnímu přestavování výhybek a jejich umístění: 3 kusy uloženy jsou v uzamčené skříňce v dopravní kanceláři 9

12 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků, pákových zámků a kovových podložek uzamykatelných Přenosné výměnové zámky: 3 kusy přenosných výměnových zámků uzamykatelných jsou uloženy v dopravní kanceláři. Náhradní klíče od přenosných výměnových zámků uzamykatelných jsou uloženy v uzamčené skříňce v dopravní kanceláři. Klíč od skříňky má v úschově výpravčí. 28. Pečetění náhradních klíčů Náhradní klíče od všech výhybek a výkolejek pečetí náměstek přednosty PO Děčín pečetidlem (Ústecká dráha č. 571) nebo dozorčí provozu (Ústecká dráha č. 27, 364, 391, 264, 273). 10

13 C. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SŘ ŽST Horní Police 31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie staničním reléovým zabezpečovacím zařízením se světelnými návěstidly závislými na výhybkách. Odjezdová návěstidla jsou sloučena se seřaďovacími návěstidly. Závěrová tabulka je uvedena v příloze číslo 6 SŘ. Klíče od stavědlové ústředny jsou zaplombovány na ovládacím pultu. Rozvaděč zabezpečovacího zařízení Re2 se nachází se v hlavním vestibulu (hned vpravo od vstupních dveří). Hlavní vypínač/jistič je označen. Doplňující ustanovení SZZ, TZZ a PZZ v ŽST Horní Police je přílohou číslo 5A SŘ. Neprofilové styky (izolovaný styk ležící za námezníkem příslušné koleje): Výhybky s neprofilovými styky jsou na řídícím stole reléového zabezpečovacího zařízení označeny červenou barvou. - při správné funkci zabezpečovacího zařízení: žádné opatření - při poruše reléového zabezpečovacího zařízení nebo při mimořádnostech: vzhledem k tomu, že tyto neprofilové styky nezajišťují spolehlivě volnost úseků (námezníků) za tímto stykem, je výpravčí povinen zjistit, pokud nedošlo k závěru jízdní cesty, volnost příslušného námezníku. Při individuálním přestavování výhybek je nutné přestavovat každou výhybku samostatně. 31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích V mezistaničních úsecích Františkov nad Ploučnicí Horní Police a Horní Police - Stružnice je traťové zabezpečovací zařízení Automatické hradlo bez oddílových návěstidel 3. kategorie se souvislou izolací koleje. Podrobný popis a obsluha traťové části obou přilehlých mezistaničních úseků je zapracována do Doplňujícího ustanovení SZZ, TZZ a PZZ v ŽST Horní Police. Předpis je přílohou číslo 5A SŘ. 11

14 31C. Přejezdy, přechody a ostatní křížení dráhy s pozemní komunikací Identifikační označení Poloha (km) Kategorie (druh) komunikace Typ a kategorie přejezdu, přechodu, křížení Poznámka P2635 3,955 A P2636 6,480 B P2637 6,858 C P2638 7,454 D P2639 8,320 E ŽST Františkov nad Ploučnicí IV. třídy PZS 3SBI SSSR IV. třídy PZS 3SBI SSSR zastávka Starý Šachov II. třídy PZS 3ZBI SSSR IV. třídy IV. třídy (místní komunikace) PZS 3SBI SSSR PZS 3SBI SSSR zastávka Žandov Kontrola výpravčí ŽST Františkov nad Ploučnicí. Ovládací úseky v km 3,342 4,705. Silniční topologie: místní nezpevněná komunikace Železniční topologie: mezi ŽST Františkov nad Ploučnicí a zastávkou Starý Šachov Kontrola výpravčí ŽST Františkov nad Ploučnicí. Ovládací úseky v km 5,711 7,469. Silniční topologie: místní komunikace, přístupová cesta k domům Železniční topologie: mezi ŽST Františkov nad Ploučnicí a zastávkou Starý Šachov Kontrola výpravčí ŽST Františkov nad Ploučnicí. Ovládací úseky v km 5,711 8,307. Silniční topologie: silnice II/262, u zastávky Starý Šachov Železniční topologie: mezi zastávkami Starý Šachov a Žandov Kontrola výpravčí ŽST Františkov nad Ploučnicí. Ovládací úseky v km 6,467 8,307. Silniční topologie: místní komunikace, k čistírně odpadních vod Železniční topologie: mezi zastávkami Starý Šachov a Žandov Kontrola výpravčí ŽST Horní Police. Ovládací úseky v km 7,469 9,142. Silniční topologie: obec Žandov, ulice Dlouhá (směr Dolní Police) Železniční topologie: mezi zastávkami Starý Šachov a Žandov 12

15 P2640 8,488 F P2641 8,712 G IV. třídy (místní komunikace) IV. třídy PZS 3SBI SSSR PZS 3SNI SSSR ŽST Horní Police P2642 9,712 II. třídy PZS 3ZNI SSSR P ,486 IV. třídy PZS 3ZNI SSSR P ,006 IV. třídy PZS 3SBI AŽD 71 P ,374 IV. třídy PZS 3SBI AŽD 71 SŘ ŽST Horní Police Kontrola výpravčí ŽST Horní Police. Ovládací úseky v km 7,469 9,142. Silniční topologie: obec Žandov, ulice Mlýnská Železniční topologie: mezi zastávkou Žandov a ŽST Horní Police Závislé na odjezdových návěstidlech S1 S4 ŽST Horní Police. Kontrola výpravčí ŽST Horní Police. Ovládací úseky: 1. kolej - km 7,469 9, a 4. kolej km 7,469 9,630 Silniční topologie: silniční spojka pod obcí Žandov (navazuje na ní ulice Mlýnská) Železniční topologie: mezi zastávkou Žandov a ŽST Horní Police Závislé na odjezdových návěstidlech L1 L4 a vjezdovém návěstidle S ŽST Horní Police. Kontrola výpravčí ŽST Horní Police. Ovládací úseky v km 8,848 10,519. Silniční topologie: silnice Horní Police - Žandov Železniční topologie: v obvodu ŽST Horní Police na stružnickém zhlaví Kontrola výpravčí ŽST Horní Police. Ovládací úseky v km 9,657 11,266. Silniční topologie: místní komunikace Stoupno Železniční topologie: mezi ŽST Horní Police a Stružnice Kontrola výpravčí ŽST Stružnice. Ovládací úseky v km 11,266 12,984. Silniční topologie: účelová komunikace přístup na pozemky a pole Železniční topologie: mezi ŽST Horní Police a Stružnice Kontrola výpravčí ŽST Stružnice. Ovládací úseky v km 11,266 12,984. Silniční topologie: místní komunikace, přístup na pozemky Železniční topologie: mezi ŽST Horní Police a Stružnice ŽST Stružnice Popis PZZ a způsob obsluhy: PZS v km 8,320; 8,488; 8,712; 9,712 a 10,486 viz Doplňující ustanovení SZZ, TZZ a PZZ v ŽST Horní Police (příloha č. 5A SŘ). 13

16 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy Návěstidlo, druh a označení Poloha v km Odkud a kým se obsluhuje Rozsvícení Poznámky Předvěst Př L 7,800 DK/výpravčí světelná Vjezdové L světelné 8,848 DK/výpravčí Vzdálenost od krajní výhybky 294 m, TPO Označník 9,038 neobsluhuje se od Františkova nad Ploučnicí, vzdálenost od krajní výhybky 104 m Seřaďovací Se 1 9,142 DK/výpravčí Trpasličí světelné Seřaďovací Se 2 9,281 DK/výpravčí Trpasličí světelné Seřaďovací Se 3 9,294 DK/výpravčí Trpasličí světelné Odjezdové S2 9,297 DK/výpravčí světelné Odjezdové S4 9,300 DK/výpravčí Trpasličí světelné Odjezdové S1 9,301 DK/výpravčí světelné Seřaďovací 9,457 neobsluhuje se zarážedlo na 6. koleji mechanické Odjezdové L2 9,630 DK/výpravčí světelné Odjezdové L4 9,630 DK/výpravčí světelné Seřaďovací Se4 9,651 DK/výpravčí Trpasličí světelné Odjezdové L1 9,657 DK/výpravčí světelné Seřaďovací Se5 9,768 DK/výpravčí světelné Označník 10,090 neobsluhuje se od Stružnice, vzdálenost od krajní výhybky 326 m Vjezdové S světelné 10,160 DK/výpravčí Vzdálenost od krajní výhybky 396 m, TPO Opakovací 10,395 DK/výpravčí předvěst OpřS světelná Předvěst Př S 10,870 DK/výpravčí světelná Vysvětlivky: DK dopravní kancelář TPO telefonní přivolávací okruh 14

17 D. SDĚLOVACÍ A JINÁ ZAŘÍZENÍ SŘ ŽST Horní Police 36. Telekomunikační zařízení Telefonní okruhy Označení Druh Použití Zapojen Volací znaky SH účastnický služební síť ČD podružná ATÚ MD-110 výpravčí VT b VT c traťový traťový zabezpečení jízd drážních vozidel zabezpečení jízd drážních vozidel VP 2 přivolávací telefonický styk mezi výpravčím a strojvedoucím VP 1 přivolávací telefonický styk mezi výpravčím a strojvedoucím Františkov n.pl. Horní Police Horní Police Stružnice vjezdové návěstidlo L výpravčí vjezdové návěstidlo S výpravčí Františkov n.pl Horní Police - Horní Police - Stružnice vjezdové náv. L - výpravčí - - Manipulační kancelář Rozesílání elektronických depeší řeší Rozkaz přednosty PO Děčín. vjezdové náv. S výpravčí - - Výpočetní technika V dopravní kanceláři na stanovišti výpravčího je umístěn 1 PC s aplikací Dopravní deník pro vedení elektronické dopravní dokumentace, pro plánování vlaků, naplnění a úpravu datové základny, výpočet výkonů, prohlížení archívu a odeslání informace Plnění GVD. Obsluhuje výpravčí. Počítač je doplněn tiskárnou pro nouzové vytištění dopravního deníku. Návod k obsluze je uložen v příloze č. 24 SŘ. Staniční rozhlas Staniční rozhlas slouží k informování cestujících a pro řízení a organizování drážní dopravy. Ovládací prvky jsou vyvedeny v dopravní kanceláři. Staniční rozhlas je rozdělen na tři větve, a to: 1. větev františkovské zhlaví 2. větev stružnické zhlaví 3. větev výpravní budova a nástupiště Větve číslo 1 a 2 jsou vybaveny zpětným dotazem. Popis a obsluha jsou uvedeny v příloze číslo 5F SŘ. 15

18 37. Informační zařízení pro cestující Staniční rozhlas Rozhlasový zesilovač je umístěn v reléové místnosti, ovládání rozhlasu je v dopravní kanceláři, rozhlas obsluhuje výpravčí, pro informování cestujících slouží třetí větev rozhlasu, reproduktory jsou umístěny na nástupišti a ve výpravní budově. Denní provoz. Popis a obsluha jsou uvedeny v příloze číslo 5F SŘ. 39. Vyhodnocovací zařízení EPS požární signalizace V dopravní kanceláři je umístěna požární signalizace EPS. Čidla požární signalizace jsou v reléové místnosti a v místnosti náhradního zdroje. Pokyny pro obsluhu jsou uloženy v příloze číslo 47A SŘ. 40. Ostatní zařízení Hodiny V dopravní kanceláři a v prostoru krytého nástupiště jsou umístěny hodiny. Časový signál je veden signálem z matečních hodin umístěných v prostoru ústředny ČD Telematika, a.s. v České Lípě. 16

19 F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU SŘ ŽST Horní Police 54. Určený zástupce přednosty PO Náměstek přednosty PO Děčín. 56. Dozorčí provozu ve směnách a výpravčí, jejich stanoviště Výpravčí ŽST Horní Police jeden ve směně dle rozvrhu služeb; má stanoviště ve výpravní budově ŽST Horní Police v dopravní kanceláři; obvodem působnosti výpravčího Horní Police je celý obvod stanice Horní Police; je výpravčím přednostního směru pro mezistaniční úsek Horní Police Stružnice; organizuje drážní dopravu ve stanici Horní Police a v přilehlých mezistaničních úsecích dle platných předpisů a nařízení SŽDC (ČD) a ZDD ŽST Horní Police; vede elektronický dopravní deník v aplikaci Dopravní deník (DD). V případě poruchy PC nebo aplikace DD vede tiskopis Dopravní deník dle předpisu SŽDC (ČD) D2 a přílohy č. 23 SŘ; vede Telefonní zápisník; provádí informování cestujících staničním rozhlasem, vzory hlášení jsou uvedeny v příloze č. 27 SŘ; plní ostatní povinnosti uložené přednostou provozního obvodu. při odstavení hnacího vozidla odevzdá strojvedoucí klíče od hnacího vozidla výpravčímu. Klíče si výpravčí odevzdávají v Odevzdávce dopravní služby. 17

20 58. Zaměstnanci jiných OS podílející se na výkonu dopravní služby Povinnosti zaměstnanců u dlouhodobě odstavených vozidel a při jízdě (speciálních) vozidel nebo (speciálních) hnacích vozidel, která nezaručují správnou činnost kolejových obvodů nebo počítačů náprav: Určený zaměstnanec dopravce oznámí výpravčímu skutečnost, že se jedná o dlouhodobě odstavená vozidla, resp. o (speciální) vozidla nebo (speciální) hnací vozidla, která nezaručují správnou činnost kolejových obvodů nebo počítačů náprav. 60. Odevzdávka, nástup a ukončení dopravní služby Výpravčí odevzdávají dopravní službu písemně, osobně a ústně. Písemně výpravčí provádějí odevzdávku dopravní služby v knize Odevzdávka dopravní služby. Vzor písemné odevzdávky dopravní služby je uveden v příloze číslo 8 SŘ. V aplikaci Dopravní deník je za převzetí/odevzdání služby považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem. 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice Stroje na odklízení sněhu v pracovní poloze nesmí jezdit po 3. koleji kolem rampy. Odchylné podmínky pro jízdy jednotlivých druhů mechanizace oznámí výpravčímu pro každý případ zvlášť zaměstnanec, který stroj doprovází. Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody a počítače náprav postupuje výpravčí dle předpisů SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) Z1 a Z Povolené úpravy dopravní dokumentace vedené písemně Tiskopis Dopravní deník: - v případech uvedených ve článku 71 SŘ výpravčí do rozděleného sloupce 17 tiskopisu Dopravní deník píše Vlak dojel/odjel celý s údajem času a jménem zaměstnance, který toto zjistil a ohlásil. Vzory povolené úpravy dopravní dokumentace vedené písemně jsou uvedeny v příloze č. 23 SŘ. 18

21 65. Sklonové poměry pro zajištění vozidel proti ujetí a při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy Kolej č. (záhlaví ze směru) Stavební spád v Spád směrem k Záhlaví a zhlaví směr Františkov n. Pl, koleje číslo 1,2,3,4,6 klesá 2,77 ŽST Františkov nad Ploučnicí km 8,484 km 9,142 Koleje číslo 1,2,3,4,6 km 9,142 9,523 (konec zvýšeného nástupiště u 1. koleje) rovina není Koleje číslo 1,2,3,4 zhlaví a záhlaví směr Stružnice klesá 1,92 ŽST Františkov nad Ploučnicí Zaměstnanec odpovědný za vykonání ÚZB, JZB nebo ověření činnosti brzdy může spolehlivě zajistit vlak/pmd proti ujetí zabrzděním pouze přímočinné (přídavné) brzdy hnacího vozidla, není-li sklon v promilích větší než 180 hmotnost spočívající na dvojkolích zabrzděných přímočinnou brzdou celková hmotnost vlaku 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě Ohlašování změn ve vlakové dopravě probíhá v souladu s Prováděcím nařízením ke Směrnici pro řízení provozu na tratích SŽDC, s.o. ČD D7 (viz příloha č. 7A SŘ). 68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu Pro hlášení a potvrzování předvídaného a skutečného odjezdu používá výpravčí ve směru do ŽST Františkov nad Ploučnicí a Stružnice aplikaci Dopravní deník. Při poruše aplikace Dopravní deník používá telekomunikační zařízení. 71. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý Při správné činnosti zabezpečovacího zařízení zjistí, že vlak dojel/odjel do/ze stanice celý výpravčí pohledem na indikační prvky na ovládacím stole RZZ. Volnost námezníků zjišťuje zabezpečovací zařízení. Při poruše traťového nebo staničního zabezpečovacího zařízení, při údržbě zabezpečovacího zařízení, kdy si toto vyžádá udržující zaměstnanec, zjišťuje, že vlak dojel/odjel celý a uvolnil zadní námezník nejméně na 20 m výpravčí. 19

22 U vlaků s obsluhou vlaku může výpravčí zjištěním, že vlak dojel/odjel celý a pověřit člena obsluhy vlaku nebo strojvedoucího. Hlášení výpravčí zapíše do sloupce VC aplikace Dopravní deník, při poruše aplikace Dopravní deník do rozděleného sloupce 17 Dopravního deníku s časovým údajem a jménem zaměstnance, který toto zjistil a ohlásil. 72. Používání upamatovávacích pomůcek Varovný štítek umísťuje výpravčí ve stanovených případech na tlačítko začátku a konce vlakové cesty staničního reléového zabezpečovacího zařízení. Pomůcky k vyznačení obsazených kolejí při posunu plastové kroužky, které slouží k označení výměnového řadiče v požadované poloze. Tuto pomůcku používají výpravčí v souladu s interními předpisy SŽDC (ČD). Pomůcky k označení výměnového řadiče při ručním přestavování výhybek plastové kroužky, které slouží k zajištění výměnového řadiče v požadované poloze. 73. Náhradní spojení Při poruše traťového, popřípadě dispečerského spojení je možno použít účastnického spojení ČD, případně mobilního (i soukromého) telefonu. Účastnické spojení: ŽST Františkov nad Ploučnicí ŽST Stružnice Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty Stanice tvoří jeden obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty. Za volnost vlakové cesty v celém obvodu odpovídá výpravčí. Při správné činnosti zabezpečovacího zařízení zjišťuje výpravčí volnost vlakové cesty podle indikačních prvků na ovládacím stole staničního reléového zabezpečovacího zařízení. Při nesprávné činnosti zabezpečovacího zařízení zjistí výpravčí volnost vlakové cesty pohledem, případně pochůzkou v kolejišti (kromě obou záhlaví). 20

23 Při nesprávné činnosti zabezpečovacího zařízení lze obě záhlaví považovat za volné, jestliže: - poslední vlak dojel celý a uvolnil nepřehledný úsek; - za posledním vlakem došla telefonická odhláška; - došla nebo byla dána zpráva o dojezdu PMD a o uvolnění traťové koleje; - zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu (přerušení) ohlásí, že uvolnil záhlaví od všech vozidel. Toto hlášení dokumentuje výpravčí v Telefonním zápisníku, zaměstnanec řídící posun tento zápis podepíše; - jde o zjištění volnosti pro pravidelný návrat vlaku nebo postrku ze širé tratě (při jízdě vlaku nebo postrku do km a zpět) 76. Zjišťování volnosti vlakové cesty činností zabezpečovacího zařízení Při správné činnosti příslušných kolejových obvodů zjišťuje výpravčí volnost vlakové cesty podle indikačních prvků na ovládacím stole staničního RZZ. Při nesprávné činnosti zabezpečovacího zařízení a při jízdě kolejových vozidel, která nespolehlivě ovlivňují kolejové úseky, je nutno zjistit volnost vlakové cesty pohledem, pochůzkou v kolejišti (kromě obou záhlaví). 77. Postup při přípravě vlakové cesty Příprava vlakové cesty je prováděna dle předpisů SŽDC (ČD) D2, Z1, Z2 a Doplňujícího ustanovení SZZ, TZZ a PZZ v ŽST Horní Police (příloha č. 5A SŘ). 79. Současné jízdní cesty Tabulka současných jízdních cest je uvedena v příloze č. 6 SŘ. 82. Odjezd vozidel náhradní dopravy svolení k odjezdu vozidel ND dává výpravčí sám (nebo prostřednictvím vedoucího obsluhy vlaku) příjezd vozidel ND oznamuje výpravčímu vedoucí obsluhy vlaku 21

24 86. Obsluha PZS a postup při poruchách Výpravčí se před každou jízdou vlaku a PMD přesvědčí o správné činnosti PZS podle kontrolních prvků na ovládacím stole RZZ. Výstraha PZS v km 8,712 je závislá na postavení příslušného odjezdového návěstidla do polohy dovolující jízdu (kromě PN). Proto je-li dovolována jízda vlaku nebo PMD jiným způsobem, než návěstí dovolující jízdu (kromě PN), nebo je-li toto návěstidlo zneplatněno, je nutné strojvedoucího zpravit písemným rozkazem o neúčinkování PZS. Výstraha PZS v km 9,712 je závislá na postavení vjezdového návěstidla L či S a (nebo) příslušného odjezdového návěstidla nebo seřaďovacího návěstidla do polohy dovolující jízdu (kromě PN). Proto je-li dovolována jízda vlaku, posunujícího dílu nebo PMD jiným způsobem, než návěstí dovolující jízdu (kromě PN), nebo je-li toto návěstidlo zneplatněno, je nutné vyvolat výstrahu na PZS ručně tlačítkem Uzavření přejezdu nebo strojvedoucího zpravit písemným rozkazem o neúčinkování PZS. Bude-li jízda vlaku /PMD dovolována kolem jakéhokoli návěstidla směrem k přejezdu na PN, je třeba nejprve uzavřít přejezd ručně tlačítkem Uzavření přejezdu, vyčkat 25 sekund a pak teprve dovolit jízdu vlaku/pmd na PN. V případě poruchy PZS zavede výpravčí dopravní opatření dle předpisu SŽDC (ČD) D2. Klíče od skříňky s nouzovými ovládacími prvky PZS od PZS v km 6,858 a pomůcky pro střežení přejezdu jsou uloženy v dopravní kanceláři ŽST Františkov nad Ploučnicí. Klíče od skříňky s nouzovými prvky PZS v km 8,320; 8,488; 8,712 a 9,712 jsou uloženy ve skříňce v dopravní kanceláři v ŽST Horní Police. 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ Kilometrické polohy míst, za která musí vozidlo dojet, aby byla zajištěna správná činnost PZZ při jízdě zpět, jsou uvedeny v článku 31C SŘ. Jízdy vlaků, PMD a speciálních hnacích vozidel, které by měly končit v ovládacích úsecích PZS (viz čl. 31C. SŘ) jsou v zásadě zakázány. Zpravení vlaku, PMD nebo speciálního hnacího vozidla podle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2 o kilometrické poloze ukončení jízdy vzhledem k zajištění správné činnosti PZS před návratem provede výpravčí. V nevyhnutelných případech ukončení jízdy a návratu drážního vozidla z ovládacího úseku PZS musí být zpraven vlak nebo PMD, že PZS nebude pro jeho návrat v činnosti. 92. Správkové vozy a jejich opravy Na základě žádosti vozmistra dopravce zajistí výpravčí bezpečnost při odstraňování závad na vozidlech v kolejišti. 93. Posun mezi dopravnami Pro obsluhu PZZ platí ustanovení článku 86 a 89. V případě jízdy vozidel nezaručujících součinnost s kolejovými obvody a počítači náprav platí ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2. 22

25 95. Povolenky Povolenka bílé barvy pro mezistaniční úsek Františkov nad Ploučnicí Horní Police je uložena u výpravčího ŽST Františkov nad Ploučnicí v obalu Mimořádné události. Povolenka bílé barvy pro mezistaniční úsek Horní Police Stružnice je uložena u výpravčího ŽST Horní Police v obalu Mimořádné události. 96. Způsob vlakové dopravy za nemožného dorozumění Dříve, než výpravčí dovolí jízdu vlaku podle rozhledových poměrů, pokusí se o náhradní spojení se sousední stanicí dle článku č. 73 SŘ. 97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy V dopravní dokumentaci, kromě písemných rozkazů, je dovoleno používat následujících zkratek: Františkov nad Ploučnicí Fr Horní Police..Hp Stružnice.Sr Při telefonních dopravních hlášeních a zprávách je dovoleno používat následující zkrácené názvy stanic a stanovišť: Františkov nad Ploučnicí Františkov Horní Police..Police 23

26 G. USTANOVENÍ O POSUNU SŘ ŽST Horní Police 100. Základní údaje o posunu Celé kolejiště stanice tvoří jeden posunovací obvod, za který odpovídá výpravčí. Za vlakové dopravy i při posunu obsluhuje všechny výhybky a výkolejky výpravčí Povinnosti zaměstnanců při posunu Posunovat na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků, se smí jen se svolením výpravčího Posun na kolejích určených pro jízdy vlaků Posun na kolejích určených pro jízdy vlaků povoluje výpravčí. Ukončení posunu a uvolnění dopravních kolejí ohlásí zaměstnanec řídící posun výpravčímu Posun vzhledem k jízdám vlaků Rušící posun musí být ukončen a vlaková cesta uvolněna nejpozději před vypočítaným příjezdem všech druhů vlaků do stanice. 6 minut 109. Místní podmínky pro posun Podmínky pro posun s dlouhodobě odstavenými vozidly a (speciálními) vozidly nebo (speciálními) hnacími vozidly, která nezaručují správnou činnost kolejových obvodů nebo počítačů náprav: Určený zaměstnanec dopravce oznámí výpravčímu skutečnost, že se jedná o dlouhodobě odstavená vozidla, resp. o (speciální) vozidla nebo (speciální) hnací vozidla, která nezaručují správnou činnost kolejových obvodů nebo počítačů náprav Posun přes přejezdy, přechody a ostatní křížení dráhy s pozemní komunikací Dříve než výpravčí dovolí posun na stružnickém zhlaví, je povinen uzavřít PZS v km 9,712 ručně tlačítkem Uzavření přejezdu. V případě poruchy PZS v km 9,712 musí být přejezd při posunu střežen. Při poruše PZS v km 9,712 zajistí střežení přejezdu při posunu bez posunové čety výpravčí Posun bez posunové čety Před dovolením jízdy posunového dílu bez posunové čety (kromě jízd samotných nebo spojených hnacích vozidel) vykoná zkoušku brzdy určený zaměstnanec dopravce. 24

27 115. Posun odrazem, trhnutím Posun odrazem je v celém obvodu stanice zakázán. Posun trhnutím je v celém obvodu stanice zakázán Zarážky, kovové podložky Zarážky : Dopravní kancelář - 2 ks SŘ ŽST Horní Police 25

28 I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ SŘ ŽST Horní Police 133. Nejkratší doba poznání místních a traťových poměrů zaměstnanců stanice Funkce Nejkratší doba poznání Poznání traťových poměrů místních poměrů Výpravčí 2 směny O způsobu poznání traťových poměrů rozhodne přednosta PO Děčín Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace Všechny přístupové cesty k vlaku a od vlaku jsou bezbariérové. Lze je použít jako bezpečný přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Případný doprovod těchto osob k vlaku a od vlaku zajistí na požádání výpravčí Bezpečnostní štítek Bezpečnostní štítek si výpravčí umístí na viditelné místo na dopravním stole. 26

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

ESKÉ DRÁHY S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998

ESKÉ DRÁHY  S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T AN IČNÍ ŘÁD Železniční stanice H O R N Í BŘÍZA Účinnost od 01.06.1998 Účinnost od 15.1.2007 Sedláková v.r... dopravní kontrolor Schválil: č. j. 3608/06 dne :19.12.2006

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Hradec Králové Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor.

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor. Změna č. 5 Účinnost od 01.11.2005 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro ZV 11 Dvory nad Lužnicí Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006 České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 0 / 006 Vydáním tohoto rozkazu se ruší články SŘ ŽST Plzeň Křimice, jejichž

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Účinnost Týká se ustanovení článku, Opravil Dne Podpis Od příloh změny Č.j. 15.4.2004 1,3,4,5,8,10,11,12,13,14 Mácka 15.3.04 Mácka 1 č.j.14/04-11/1 č.13 2 č.j.14/04-11/1 č. 1.12.2004

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor.

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro ZV 46 F R A H E L Ž Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 4 Schválil č.j.: 15/2005 VE poř. č.

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

R Á J E C J E S T Ř E B Í

R Á J E C J E S T Ř E B Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE R Á J E C J E S T Ř E B Í Účinnost od 1. 3. 2006 Změna č.2 Účinnost od 1. 11. 2006... dopravní kontrolor Schválil č.j.... vrchní přednosta

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice České dráhy, a. s. 2. změna Staničního řádu ŽST Třebušice Změna se týká článků: rozsah znalostí, 10A, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58A, 58B, 59, 60, 65A, 65B, 72, 74,

Více

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1. Změna Novelizace S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Ústí nad Labem hlavní nádraží - obvod osobní nádraží - obvod sever - obvod jih Změna se týká Rozsahu znalostí

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

ODBOČKY BRNO-ŽIDENICE

ODBOČKY BRNO-ŽIDENICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD ODBOČKY BRNO-ŽIDENICE Účinnost od 1. 12. 2006 Vitouch Jaromír v.r.... dopravní kontrolor Schválil č.j. 2165/2006 dne 22.06.2006 Ing. Najmon Jaroslav

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Most ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY U MOST ke Staničnímu řádu Bílina číslo 2/2006 Účinnost od: 22. 5. 2006 do doby vydání změny č. 2 Staničního řádu Bílina Vydáním

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1. 7. 2004 Účinnost od... Ing. Vladimír Mládek v.r. Ing. Jiří Novotný v.r....... Vrchní přednosta uzlové stanice

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV České dráhy, a. s. Změna č. 4 SŘ ŽST Břeclav Účinnost od 1.12.2005 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE BŘECLAV Změna č. 8 Účinnost od 1.7.2007 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice CHOMUTOV Č.j.: 3357 / 2006 Platí od 1.11.2006 do vydání 3. změny OŘ V Chomutově dne 5.10.2006 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k obsluhovacímu řádu Odbočky

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

České dráhy OBSLUHOVACÍ ŘÁD

České dráhy OBSLUHOVACÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro závorářské stanoviště Horní Řepčice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r.. přednosta stanice Václav Chmelař v.r... dopravní kontrolor Schválil:

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 2/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST RUMBURK

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 2/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST RUMBURK České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 2/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST RUMBURK č.j.: 1042 / 2006 Zpracovatel: Holub (IŽD 972 434

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hradlo Soutěska 15.7.2004 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r.... Vrchní přednosta uzlové stanice ing. Jiří Novotný v.r.... Dopravní kontrolor

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Racionalizace železniční trati Turnov - Liberec. Libor Šlechta

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Racionalizace železniční trati Turnov - Liberec. Libor Šlechta Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Racionalizace železniční trati Turnov - Liberec Libor Šlechta Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE Účinnost od 1.11.2005... Dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne.... Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 11 ZÁZNAM O

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice 06 VPŘ VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍPOJOVÝ VLEČKOVÝ ŘÁD 1 vlečka Lovochemie, a.s. závodová vlečka Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle ustanovení

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Dodatková ujednání k Ujednání o pohraničním provozu pro železniční hraniční přechod

Dodatková ujednání k Ujednání o pohraničním provozu pro železniční hraniční přechod Dodatková ujednání k Ujednání o pohraničním provozu pro železniční hraniční přechod Zittau - Hrádek nad Nisou včetně ulehčené průvozní dopravy na traťovém úseku Seifhennersdorf - Varnsdorf - Großschönau

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

ČESKÉ DRÁHY OBSLUHOVACÍ ŘÁD

ČESKÉ DRÁHY OBSLUHOVACÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hlásku a nákladiště Z E L E N Á L H O T A Účinnost od 1. 8. 2005. Ivan Bořík Jan Vobruba...... VP UŽST dopravní kontrolor Ing. Josef Chaloupka..

Více

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD PRO NÁKLADIŠTĚ VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ Účinnost od 1. 7. 2002 Ivan Hrdlička v.r. Václav Červenka v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

Účinnost od 20. listopadu 2006 Změna číslo 5

Účinnost od 20. listopadu 2006 Změna číslo 5 České dráhy, a. s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU! Petr Pekárek, v.r. dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 14/2006 CB, poř. č. 28 Ing. Pavel Škvrně, v.r. Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 99 - 2 - ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

Výklady z předpisových porad

Výklady z předpisových porad Výklady z předpisových porad článek porada ČD D3 12 9/04 Otázka: PMD vjede v dopravně D3 na manipulační kolej. Naplňuje ohlášení příjezdu PMD skutečnost ukončení dopravní služby strojvedoucího (viz definice

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Hradec Králové Staniční řád železniční stanice Hradec Králové hl. n. Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

V E L I M. Změna č. 1

V E L I M. Změna č. 1 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE V E L I M Změna č. 1 Účinnost od 1. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště Blatnice pod svatým Antonínkem. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště Blatnice pod svatým Antonínkem. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Blatnice pod svatým Antonínkem. Účinnost od 1.7.2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní

Více

Staniční řád železniční stanice MIMOŇ

Staniční řád železniční stanice MIMOŇ České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice MIMOŇ Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více