>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ">>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe"

Transkript

1 DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické vany, > metalické a optické propojovací kabely, > vyvazovací panely. 19 VDI nástìnné rozvádìèe 6 U 16 U nástìnné rozvádìèe a pøíslušenství Technické charakteristikyp (str. 146) al. Obj.. 19 nást nné rozvád e IP 20 IK 08 Obsahuje: - oboustrann zav sitelné p ední dve e z tvrzeného kou ového skla, vybavené zámkem a klí em; - 2x 19 hloubkov nastavitelné vertikální lišty; - nastavitelný kabelový vstup (ve strop rozvád e), s p novým t sn ním. Spodní a zadní kabelové vstupy jsou opat eny zaslepovacími panely: - 2 otvory pro pasivní ventilaci v horní ásti, lze doplnit ventila ní jednotkou; - 1x uzem ovací sada. arva RL Hloubka rozvád e 400 mm Kapacita Ší ka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U U Hloubka rozvád e 600 mm Kapacita Ší ka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U U Ventila ní jednotka Ventila ní jednotka obsahuje: - 2x ventilátor, - termostat, - ON/OFF vypína, - napájecí kabel 2,3 m, - napájecí zdroj 230 V 50/60 Hz. Montážní sada x šroub M6, 50x plovoucí matka, 50x podložka. Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str Objednací ísla erven : Nové výrobky.

2 19 VDI stojanové rozvádìèe 32 U 42 U stojanové rozvádìèe a pøíslušenství Technické charakteristiky (str ) al. Obj.. 19 stojanové rozvád e IP 20 IK 08 Obsahuje: - oboustrann zav sitelné p ední dve e z tvrzeného kou ového skla, vybavené klikou, zámkem a klí em; - oboustrann zav sitelné zadní plechové dve e, na zámek; - 2x odnímatelné bo nice s plastovými západkami (k odjišt ní); - 2x 19 hloubkov nastavitelné vertikální lišty; - 3x stropní kabelové vstupy: 2 postranní kartá ové vstupy (1) a 1 hlavní / centrální s posuvnými panely a p novým t sn ním; - 1x spodní kabelový vstup; - uzem ovací sada; - 4 nastavitelné noži ky. arva RL Kapacita Ší ka x hloubka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U 600 x U 600 x U 800 x U 600 x vertikální lišty Sada 2 vertikálních lišt Pro rozvád výšky 32 U Pro rozvád výšky 42 U Podstavec 100 mm vysoký podstavec ze ty ástí Pro rozvád e 600 x 600 mm Pro rozvád e 800 x 800 mm Pro rozvád e 600 x 800 mm Spojovací sada Na spojení dvou rozvád Vertikální vyvazovací panel Sada 2 vertikálních vyvazovacích panel Pro rozvád e 42 U, 800 x 800 mm. K upevn ní na 19 vertikální lišty Objednací ísla erven : Nové výrobky. xxxxxxx al. Obj.. Pevné police 1 U 4bodové upevn ní. Max. nosnost 50 kg Hloubka 345 mm pro rozvád e hloubky 600 mm Hloubka 525 mm pro rozvád e hloubky 800 mm Výsuvné police 1 U 4bodové upevn ní. Max. nosnost 25 kg Hloubka 345 mm pro rozvád e hloubky 600 mm Hloubka 525 mm pro rozvád e hloubky 800 mm Ventila ní jednotka Ventila ní jednotka obsahuje: - 4x ventilátor, - termostat, - ON/OFF vypína, - napájecí kabel 2,3 m, - napájecí zdroj 230 V 50/60 Hz. Sada kole ek Sada 4 kole ek, 2x s brzdou, 2x bez brzdy Max. nosnost na 4 kole kách: 250 kg. Montážní sada Montážní sada 50x šroub M6, 50x plovoucí matka, 50x podložka Další pøíslušenství. Str. 162 (1) Pouze u rozvád 800 x 800 mm, obj

3 Výška 19 VDI nástìnné rozvádìèe 6 U 16 U nástìnné rozvádìèe a pøíslušenství Všeobecné parametry Kovové rozvád e pro montáž na st nu. Povrchová úprava polyesterovou texturou zajiš ující výbornou ochranu proti korozi a poškrábání. Oboustrann zav sitelné p ední dve e z tvrzeného skla. Stupe ochrany krytem: IP 20. Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m: IK 08. Max. povolená nosnost: 3 kg/u (tj. 48 kg pro rozvád e vel. 16 U). Normy pro rozvád e 19 VDI nást nné rozvád e jsou v souladu s normami: IE SN EN IE EN IE SN EN EI 310 D IE & 2 DIN Stupe ochrany krytem (kód IP) Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m (kód IK) Za ízení informa ní technologie ezpe nost ást 1: Všeobecné požadavky Rozvád e, stojany, panely a p íslušenství (NSI/EI/310-D-1992) Rozm ry mechanických konstrukcí ady 19 (482,6 mm) 19 VDI nást nné rozvád e jsou integrovatelné do systém, které jsou v souladu s normami: SN EN SN EN & & 2 ISO IE Rozm ry (mm) Šířka Informa ní technologie univerzální kabelážní systémy ást 1: Všeobecné požadavky a kancelá ské prost edí Informa ní technika instalace kabelových rozvod Informa ní technika generické kabelážní systémy pro lokální uživatele Hloubka Obj.. Kapacita Výška (mm) Ší ka (mm) Hloubka (mm) U U U U Otevírání p edních dve í Obj.. Kapacita (mm) U U U U Upev ování nást nných rozvád Obj.. Kapacita U 152, U U U Ventila ní jednotka rozm ry (mm) 190 Obj max Parametry ventilátor Po et ventilátor Pr ez (cm²) Pr tok (m³/h) ,5 146

4 Výška 19 VDI stojanové rozvádìèe 32 U 42 U stojanové rozvádìèe a pøíslušenství Všeobecné parametry Rozši itelné kovové rozvád e. Povrchová úprava polyesterovou texturou zajiš ující výbornou ochranu proti korozi a poškrábání. Oboustrann zav sitelné p ední dve e z tvrzeného skla. Stupe ochrany krytem: IP 20. Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m: IK 08. Max. povolená nosnost: 10 kg/u (tj. 420 kg pro rozvád e vel. 42 U). Normy pro rozvád e 19 VDI stojanové rozvád e jsou v souladu s normami: IE SN EN IE EN IE SN EN EI 310 D IE & 2 DIN IE SN EN IE SN EN Stupe ochrany krytem (kód IP) Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m (kód IK) Za ízení informa ní technologie ezpe nost ást 1: Všeobecné požadavky Rozvád e, stojany, panely a p íslušenství (NSI/EI/310-D-1992) Rozm ry mechanických konstrukcí ady 19 (482,6 mm) Modulární ád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických za ízení ást 1: Kmenová norma Modulární ád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických za ízení: - ást 2: Díl í specifikace Rozhraní v uspo ádání rozm r s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí. - Oddíl 1: P edm tová specifikace Rozm ry sk íní a stojan. 19 VDI stojanové rozvád e jsou integrovatelné do systém, které jsou v souladu s normami: SN EN SN EN & & 2 ISO IE Informa ní technologie univerzální kabelážní systémy ást 1: Všeobecné požadavky a kancelá ské prost edí Informa ní technika instalace kabelových rozvod Informa ní technika generické kabelážní systémy pro lokální uživatele Rozm ry (mm) Obj.. Kapacita Výška (mm) Ší ka (mm) Hloubka (mm) U U U U Otevírání dve í D Obj.. Kapacita U U 225 max. Hloubka Šířka 225 max. Otev ení p edních dve í Otev ení p edních a zadních dve í max D U U D 147

5 Výška 19 VDI stojanové rozvádìèe (pokraèování) 32 U 42 U stojanové rozvádìèe a pøíslušenství Rozm ry elní (mm) H Obj.. Kapacita H W U U U U Rozm ry v ezu (mm) max. W Obj.. Kapacita W P max U U W U U 600 Hmotnost (kg) Váha rozvád e bez obalu Obj.. Kapacita Kg U U U U 105 P Vzdálenost mezi úchytnými body pro police: 550 mm Ventila ní jednotka rozm ry (mm) 440 Obj.. Parametry ventilátor Po et ventilátor Pr ez (cm²) Pr tok (m³/h) Podstavec rozm ry (mm) Hloubka Šířkí a Obj.. Výška Ší ka Hloubka

6 Výška Výška od pracovního místa až po technickou místnost VYVENÍ PRO DTOVÉ SÍTÌ Pevné police rozm ry (mm) Vertikální vyvazovací panely rozm ry (mm) Hloubka Obj.. Ší ka Hloubka Výška Výsuvné police rozm ry (mm) Hloubka Hloubka při vysunutí Šířka Šířka Obj.. Ší ka Hloubka Výška P i vysunutí V Š H Obj.. Ší ka Hloubka Výška PRÙVODE STRUKTUROVNOU KELÁŽÍ 2008/2009 Vyžádejte si prùvodce strukturovanou kabeláží LS u vašeho distributora. 149

7 DTOVÉ ROZVÁDÌÈE Od malých nástìnných rozvádìèù mini XL VDI až po stojanové rozvádìèe XL VDI > Kompletní øada s pøíslušenstvím. > Kapacity rozvádìèù: 6, 9, 12, 16, 21, 24, 33, 42 a 47 U. > Hloubky rozvádìèù: 300, 400, 580, 600, 800 a mm. > Šíøky rozvádìèù: 340, 600 a 800 mm. >>> Datové rozvádìèe mini XL VDI Technické charakteristiky (str. 152) al. Obj.. Rozvád e mini XL VDI Hloubka rozvád e 300 mm Datové rozvád e vhodné pro malé aplikace po íta ových sítí do 36 zásuvek RJ 45, IP 20 IK 08. Obsahuje: - oboustrann zav sitelné zaoblené p ední dve e z bezpe nostního skla se sítotiskem, vybavené zámkem a klí em typu 405, - odnímatelné bo ní panely, - hloubkov nastavitelné 19 vertikální lišty, - horní, spodní, bo ní nebo zadní vstup pro kabely, - perforace v horní a spodní ásti pro p irozenou ventilaci. arva RL Kapacita Ší ka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U P íslušenství Propojovací panel konfigurovatelný Možno osadit až 3 bloky se 4 konektory RJ 45 nebo kazetou pro optické kabely (str. 138). Pevná police U, hloubka 120 mm, max. zátížení 10 kg. Napájecí bloky Pro napájení aktivních prvk 230 V x 2P + T 10/ Neosazený rám pro p ístroje Mosaic, 8 modul Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str

8 Nástìnné 19 datové rozvádìèe XL VDI Technické charakteristiky (str. 152) IP 20 IK 08 Obsahují: - oboustrann zav sitelné zaoblené p ední dve e z bezpe nostního skla se sítotiskem, vybavené zámkem na klí typu 2433, - 2 odnímatelné bo ní panely, - 2 hloubkov nastavitelné 19 vertikální lišty, - horní a spodní díl pro vstup kabel, - perforace v horní a spodní ásti pro p irozenou ventilaci, horní ást m že sloužit pro montáž ventilátoru. arva RL al. Obj.. Pevné provedení Hloubka rozvád e 400 mm Kapacita Ší ka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U U U Hloubka rozvád e 580 mm Kapacita Ší ka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U U U Výklopné provedení Hloubka rozvád e 600 mm Obsahuje: - zadní st nu umož ující výklopení vlevo nebo vpravo (upev uje se na ze ), - výklopné t lo rozvád e umož ující neomezený p ístup ze zadní ásti a uleh ující tak instalaci a údržbu. Dodáván s horizontálním držákem kabel obj Kapacita Ší ka Výška Nosnost (mm) (mm) (kg) U U U U al. Obj.. P íslušenství Deska pro pr chod kabel Montuje se na horní nebo spodní ást rozvád e Deska s kartá ovým vstupem Ventilátory Montáž p ímo na horní ást rozvád e Ventilátor, napájení 230 V s kabelem délky 2,5 m Ventilátor, napájení 12 V= s kabelem délky 2,5 m Snížená hlu nost. Otá ky závislé na teplot, integrovaný termostat. Vyžaduje napájecí zdroj 12 V= obj Termostat Držáky kabel Horizontální montáž v zadní ásti rozvád e pro lepší uspo ádání kabel Pro rozvád v pevném provedení Pro rozvád ve výklopném provedení Pevné police U, hloubka 250 mm, pro pevné i výklopné rozvád e Max. zatížení 20 kg U, hloubka 300 mm, pro rozvád e hloubky 580 a 600 mm Max. zatížení 20 kg. Souprava pro montáž modulárních p ístroj Lexic Umož uje dodržet požadavky EM. Obsahuje: - kovový box, - lištu DIN pro 24 modul, - zemnící svorkovnici, - elní kryt 3 U, - 24modulovou záslepku, - 14 kabelových pr chodek pro ochranu kabel. Uzem ovací souprava zelenožluté vodi e. Délka 250 mm, 6 mm 2. Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str

9 Nástìnné 19 datové rozvádìèe XL VDI Všeobecné parametry Kovové rozvád e pro montáž na st nu. Povrchová úprava polyesterovou texturou zajiš ující výbornou ochranu proti korozi a poškrábání. Oboustrann zav sitelné zaoblené p ední dve e z bezpe nostního skla se sítotiskem. Stupe ochrany krytem: IP 20. Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m: IK 08. Povolená hmotnost vybavení: 3 kg/u (tj. 48 kg pro rozvád velikosti 16 U). Normy pro rozvád e 19 datové rozvád e jsou v souladu s normami: IE SN EN IE EN IE SN EN EI-310-D IE & 2 DIN Rozm ry (mm) Výška 600 Stupe ochrany krytem (kód IP) Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m (kód IK) Za ízení informa ní technologie ezpe nost ást 1: Všeobecné požadavky Rozvád e, stojany, panely a p íslušenství (NSI/EI/310-D-1992) Rozm ry mechanických konstrukcí ady 19 (482,6 mm) Rozvád e XL VDI jsou integrovatelné do systém, které jsou v souladu s normami: SN EN SN EN & & 2 ISO IE NF ást 4-41 UTE Pevné provedení Výklopné provedení Informa ní technologie univerzální kabelážní systémy ást 1: Všeobecné požadavky a kancelá ské prost edí Informa ní technika instalace kabelových rozvod Informa ní technika generické kabelážní systémy pro lokální uživatele Elektroinstalace nízkého nap tí p edpisy Kabeláž pro komunika ní sít v domácnostech Hloubka Obj.. Kapacita Výška Ší ka Hloubka U U U U U U U U U U U Otevírání p edních dve í a bo ních panel Otevírání výklopných rozvád Pevné provedení Výklopné provedení D Obj Otev ené dve e Otev ené panely D , ,

10 Rozm ry (mm) Rozvád e XL VDI v pevném provedení hloubky 400 mm / 250 / (max. 330) Rozvád e XL VDI v pevném provedení hloubky 580 mm / 350 / (max. 507) 435 (max. 472) 600 užite ná ší ka užite ná ší ka užite ná ší ka užite ná ší ka 465 montážní ší ka 451 užite ná ší ka 465 montážní ší ka hloubka (min. 34) 92 (min. 34) užite ná výška 290/440/540 hloubka 580 Rozvád e XL VDI ve výklopném provedení hloubky 600 mm užite ná ší ka montáž ážní ší ka hloubka 600 max. 148 (min. 110) užite ná výška 440/540/740 užite ná výška 440/540/740/940 výška 350/500/600 výška 500/600/800 kapacita 6U/9U/12U výška 500/600/800/1000 kapacita 9U/12U/16U kapacita 9U/12U/16U/21U Rozm ry (mm) pokra ování Rozvád e mini XL VDI v pevném provedení hloubky 300 mm 207 (max. 257) Uchycení rozvád e Ø D Kapacita (mm) D Mini rozvád e 6 U Pevné provedení Výklopné provedení U U U U U U U užite ná ší ka 26 2 montážní ní ší ka 25 hloubka (min. 32) užite ná výška 290 výška ,

11 Stojanové 19 datové rozvádìèe XL VDI IP 20 IK 08 Obsahují: - oboustrann zav sitelné zaoblené p ední dve e z bezpe nostního skla se sítotiskem, vybavené zámkem na klí typu 2433 ; - oboustrann zav sitelné kovové zadní dve e, vybavené zámkem na klí typu 2433 ; - 2 odnímatelné bo ní panely, vybavené zámkem na klí typu 2433 ; - 2 hloubkov nastavitelné 19 vertikální lišty pro hloubku 600 mm, 4 hloubkov nastavitelné 19 vertikální lišty pro hloubku 800 a mm; - rozši itelné rozvád e obsahují sadu pro spojování; - integrovaný sokl výšky 100 mm, perforovaný v p ední ásti pro zabezpe ení ventilace; - plné desky v horní ásti rozvád e (lze je vym nit za desky se vstupy pro pr chod kabel ). Desky se vstupy pro pr chod kabel v dolní ásti rozvád e je nutné objednat samostatn. arva RL Technické charakteristiky (str. 158) al. Obj.. 19 datové rozvád e XL VDI Rozvád Rozvád Kapacita Ší ka x Hloubka Výška Nosnost standardní rozši itelný (1) (mm) (mm) (kg) U 600 x U 600 x U 600 x U 600 x U 600 x U 800 x U 800 x U 800 x (1) Rozši itelné rozvád e jsou dodávané bez bo ních panel a spojují se do sestav spolu se standardními rozvád i. o ní panel standardního rozvád e se použije jako bo ní panel rozší itelného rozvád e Objednací ísla erven : Nové výrobky. al. Obj.. 19 serverové rozvád e XL VDI Hloubka mm. Dodávají se se 4 vertikálními lištami 19 pro montáž r zných typ server. Rozvád lze kompletn rozmontovat pro lepší p ístup na požadované místo. o ní výztuže. Perforované zadní kovové dve e. Dodávány s 50 ks matic M6. Rozvád Rozvád Kapacita Ší ka x Hloubka Výška Nosnost standardní rozši itelný (1) (mm) (mm) (kg) U 800 x Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str

12 Stojanové 19 datové rozvádìèe XL VDI pøíslušenství al. Obj.. Desky pro pr chod kabel Pro instalaci v horní ásti rozvád e Pro nahrazení plných desek dodávaných s rozvád em Deska s kartá ovým vstupem pro rozvád e ší ky 600 mm Deska s kartá ovým vstupem pro rozvád e ší ky 800 mm Pro instalaci v dolní ásti rozvád e Deska plná Deska s kartá ovým vstupem 19 vertikální lišty Sada 2 vertikálních lišt U U U U Držáky 2 U Slouží nap. k uchycení aktivních prvk Sada 2 pevných držák Montáž na 4 vertikální lišty 19. Pro rozvád e hloubky 600 mm. Max. zatížení: 50 kg Sada 2 pevných držák Montáž na 4 vertikální lišty 19. Pro rozvád e hloubky 800 mm. Max. zatížení: 50 kg Sada 2 výsuvných držák Montáž na 4 vertikální lišty 19. Pro rozvád e hloubky 600 mm. Max. zatížení: 50 kg al. Obj.. Dopl kové p íslušenství Souprava pro montáž modulárních p ístroj Lexic Umož uje dodržet požadavky EM. Obsahuje: - kovový box, - lištu DIN pro 24 modul, - zemnící svorkovnici, - elní kryt 3 U, - 24modulovou záslepku, - 14 kabelových pr chodek pro ochranu kabel Zá ivkové svítidlo 35 W, IP 20 Montáž p ímo na konstrukci Kapsa na dokumenty Vnit ní rozm ry: 310 x 200 x 18 mm Kapsa na dokumenty Vnit ní rozm ry: 230 x 130 x 18 mm Kapsa na dokumenty uzav ená IP 50 Vnit ní rozm ry: 324 x 120 x 18 mm. Montáž na záslepku 3 U obj Montážní p íslušenství Sada 4 montážních kole ek Max. zatížení: 210 kg Uzem ovací souprava Délka 250 mm, 6 mm Uzem ovací páska Délka 200 mm, 6 mm 2. Montážní sada Montážní sada 50x šroub M6, 50x plovoucí matka, 50x podložka Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str Další pøíslušenství. Str. 162 Objednací ísla erven : Nové výrobky. 155

13 Stojanové 19 datové rozvádìèe XL VDI police al. Obj.. Police výsuvná pro klávesnici a myš Montáž na 4 vertikální lišty 19 do rozvád hloubky 800 a mm. Max. zatížení: 50 kg. Pro umíst ní: - monitoru, - klávesnice na sklopnou podložku, - myši na výsuvnou podložku s integrovanou podložkou pro myš (v zasunutém stavu lze myš nebo D umístit do úložišt ). Police pevné, 1 U Montáž na 2 vertikální lišty 19 Hloubka 250 mm. Max. zatížení: 20 kg Montáž na 2 vertikální lišty 19 Hloubka 300 mm. Max. zatížení: 20 kg Montáž na 4 vertikální lišty 19 Pro rozvád e hloubky 600 mm. Max. zatížení: 80 kg Montáž na 4 vertikální lišty 19 Pro rozvád e hloubky 800 mm. Max. zatížení: 80 kg Montáž na 4 vertikální lišty 19 Pro rozvád e hloubky mm. Max. zatížení: 80 kg. Police výsuvné, 1 U Montáž na 4 vertikální lišty 19 Pro rozvád e hloubky 600 mm. Max. zatížení: 50 kg Montáž na 4 vertikální lišty 19 Pro rozvád e hloubky 800 mm. Max. zatížení: 50 kg Montáž na 4 vertikální lišty 19 Pro rozvád e hloubky mm. Max. zatížení: 50 kg. Stojanové 19 datové rozvádìèe XL VDI organizátory kabelù a propojovacích kabelù kabelová spona dodávána s al. Obj.. Organizátory kabel a propojovacích kabel Sada 2 vodorovných držák kabel Pro rozvád e hloubky 600 mm: montáž z boku mezi vertikální lišty 19 Rozte montážních otvor : 275 mm Pro rozvád e hloubky 600 mm: montáž z boku na konstrukci rozvád e Pro rozvád e hloubky 800 mm: montáž z boku mezi vertikální lišty 19. Pro všechny rozvád e montáž zep edu nebo zezadu na vertikální lišty 19. Rozte montážních otvor : 475 mm Pro rozvád e hloubky 800 mm: montáž z boku na konstrukci rozvád e Pro rozvád e hloubky mm: montáž z boku mezi vertikální lišty 19. Rozte montážních otvor : 675 mm Pro rozvád e hloubky mm: montáž z boku na konstrukci rozvád e Rozte montážních otvor : 875 mm. Drát né organizátory kabel svislé Montáž na vodorovné držáky kabel Drát ný bo ní, rozm ry: x 200 x 50 mm Pro rozvád e velikosti 24 nebo 29 U Drát ný bo ní, rozm ry: x 200 x 50 mm Pro rozvád e velikosti 33 U Drát ný bo ní, rozm ry: x 200 x 50 mm Pro rozvád e velikosti 42 U. Drát ný organizátor propojovacích kabel pro montáž na vertikální lišty 19 svislý Pro rozvád e velikosti 42 U a ší ky 800 mm Montáž na vertikální lišty 19 Drát ný, rozm ry x 100 x 150 mm. Souprava pro zvýšení kapacity datových rozvád Pro rozvád e 42 U, ší ky 800 mm Sada 2 vertikálních desek, do kterých lze umístit nap. napájecí bloky a organizátory kabel. Umož uje zvýšit kapacitu rozvád e až o 12 U. Vybaveny celkem 8 kabelovými sponami 2 U. Organizátor propojovacích kabel svislý Pro rozvád e 42 U, ší ky 800 mm Sada 2 vertikálních desek s kartá ovými pr stupy pro protažení kabel Vybaveny celkem 10 kabelovými sponami 2 U a vyvazovacími páskami: 3 x , 3 x a 3 x Montáž na vertikální lišty 19. P íslušenství pro uspo ádání kabel Spona pro uspo ádání kabel Rozm r: 56 x 89 mm. Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str

14 Stojanové 19 datové rozvádìèe XL VDI ventilace al. Obj.. Ventilace Ventila ní desky Pro instalaci v horní ásti rozvád e. Lze osadit ventilátory Pro rozvád e ší ky 600 mm Pro rozvád e ší ky 800 mm Ventila ní desky s ventilátory a napájecím kabelem 2,5 m Pro instalaci v horní ásti rozvád e Pro rozvád e ší ky 600 mm 2 ventilátory 230 V± Pro rozvád e ší ky 800 mm 3 ventilátory 230 V±. Ventilátorové jednotky 19 Montáž na 2 vertikální lišty 19. Umož ují cirkulaci vzduchu uvnit rozvád e. Osazeny ventila ní deskou se 2 ventilátory 230 V± Pro rozvád e hloubky 600 mm Možno doplnit 1 ventila ní deskou obj Pro rozvád e hloubky 800 mm Možno doplnit 2 ventila ními deskami obj Ventilátor 230 V± s napájecím kabelem 2,5 m Montáž na ventila ní desky obj /28 Ventilátor 12 V= s napájecím kabelem 2,5 m Otá ky jsou závislé na teplot. Integrovaný termostat. Montáž na ventila ní desky obj /28. Vyžaduje napájecí zdroj 12 V= obj Termostat až 250 V±, 10 (uchycení pomocí magnetu) DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Pøíslušenství pro prùmyslové aplikace Prach, zvýšená vlhkost, agresivní prostøedí... Tam, kde je vyžadována lepší ochrana pøed vnìjšími vlivy, použijte rozvádìèe tlantic, tlantic inox nebo Marina 2 s 19 rámy. Do nároènìjších prostøedí... Rozvádìèe v krytí IP 55 vybavené 19 rámem a vícekabelovými prùchodkami.... i do bìžného prostøedí bez vnìjších vlivù 19 rám lze upevnit samostatnì pøímo na stìnu. Tyto výrobky jsou souèástí strukturovaných kabelážních systémù > str Pro bližší informace kontaktujte Legrand s.r.o. 157

15 Stojanové 19 datové rozvádìèe XL VDI Všeobecné parametry Kovové rozvád e pro volné postavení. Povrchová úprava polyesterovou texturou zajiš ující výbornou ochranu proti korozi a poškrábání. Oboustrann zav sitelné zaoblené p ední dve e z bezpe nostního skla se sítotiskem. Stupe ochrany krytem: IP 20. Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m: IK 08. Povolená hmotnost vybavení: 10 kg/u (tj. 420 kg pro rozvád velikosti 42 U). Normy pro rozvád e 19 datové rozvád e jsou v souladu s normami: IE SN EN IE EN IE SN EN EI-310-D IE & 2 DIN IE SN EN IE SN EN Rozm ry (mm) Stupe ochrany krytem ( kód IP) Stupe ochrany poskytované kryty elektrických za ízení proti vn jším mechanickým náraz m (kód IK) Za ízení informa ní technologie ezpe nost ást 1: Všeobecné požadavky Rozvad e, stojany, panely a p íslušenství (NSI/EI/310-D-1992) Rozm ry mechanických konstrukcí ady 19 (482,6 mm) Modulární ád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických za ízení ást 1: Kmenová norma Modulární ád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických za ízení ást 2: Díl í specifikace Rozhraní v uspo ádání rozm r s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí Oddíl 1: P edm tová specifikace Rozm ry sk íní a stojan Rozvád e XL VDI jsou integrovatelné do systém, které jsou v souladu s normami: SN EN SN EN & & 2 ISO IE NF ást 4-41 P L H (1) ez stavitelných noži ek. Informa ní technologie univerzální kabelážní systémy ást 1: Všeobecné požadavky a kancelá ské prost edí Informa ní technika instalace kabelových rozvod Informa ní technika generické kabelážní systémy pro lokální uživatele Elektroinstalace nízkého nap tí p edpisy D D E 115 P ední dve e P ední a zadní Obj.. H (1) L P otev ené dve e otev ené D E Rozm ry elní (mm) Rozvád e jsou dodávány v provedení 19. Rozvád e ší ky 800 mm jsou po posunutí 19 vertikálních lišt schopny pojmout za ízení H 60 L Rozm ry v ezu (mm) 119 Obj.. H L / / /99/ /39/ (23 ) 552 (23 ) L 19" 23" Obj.. L P /20/94/ / / vertikální lišty lze posouvat (rozm r ) s krokem 12,5 mm: - max. = + 50 mm, - p ední a zadní 19 vertikální lišty lze posouvat nezávisle na sob. P

16 Desky pro pr chod kabel rozm ry (mm) Ventilátorové jednotky rozm ry (mm) P P. 800 P. 600 Ø 7 Ø 5,5 Ø 5, P Montáž v horní ásti L. 600 deska 444 x 159 Ø 7 Ø 5, L P. 600 P. 800 P Ø 5,5 P L. 600 deska 444 x ,5 L. 800 deska 444 x 159 x 3 x 3 x 4 x 4 Ventila ní desky s ventilátory rozm ry (mm) Obj.. x 3 x 4 L. 800 deska 737 x 174 x 3 x 4 x 5 Montáž v dolní ásti Parametry a rozm ry ventilátor Po et Pr ez Výkon ventilátor (cm 2 ) (m 3 /h) x 5 L (1) S ventila ní deskou obj Hmotnost (kg) Váha rozvád e bez obalu Obj Hmotnost (kg) Rozvád standardní Obj. j. Pr ez Pr ez max. (1) (cm 2 ) (cm 2 ) 502 Parametry a rozm ry ventilátor Hmotnost (kg) Rozvád rozši itelný / / / / / /

Regulace teploty rozvádìèových skøíní

Regulace teploty rozvádìèových skøíní TEPELNÝ REŽIM ROZVÁDÌÈOVÝH SKØÍNÍ Regulace teploty rozvádìèových skøíní Výbìr vhodného chlazení nebo ohøívání skøínì závisí na tøech kritériích: > Velikosti rozvádìèové skøínì: Rozptyl nadbyteèného tepla

Více

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045 SKS 19 poli ka s perforací - hloubka 350/550/710 mm, p ední a zadní úchyt, nosnost 100 kg SA.6003.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 600 480 x

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

OPTIMAL ROF CONTEG DATASHEET. www.conteg.cz Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE. CONTEG, spol. s r.o. version: 29-01-2014

OPTIMAL ROF CONTEG DATASHEET. www.conteg.cz Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE. CONTEG, spol. s r.o. version: 29-01-2014 version: -0-0 CONTEG DATASHEET STOJANOVÉ ROZVADĚČE OPTIMAL ROF CONTEG, spol. s r.o. Centrála: Na Vítězné pláni / 0 00 Praha Česká republika Tel.: +0 Fax: +0 Výrobní závod Česká republika: K Silu 0 Pelhřimov

Více

Rozváděče XL 3 400 a 800

Rozváděče XL 3 400 a 800 [ X L 3 ] Výrobky a systémy Rozváděče XL 3 400 a 800 Rozváděče XL 3 400 a 800 se širokou nabídkou montážního příslušenství: jednoduché nebo speciální montážní desky, polohovatelné DIN lišty, propracovaný

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

ARIA ARIA J/X. Rozvodnice polyesterové, univerzální. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Aplikace B.3

ARIA ARIA J/X. Rozvodnice polyesterové, univerzální. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Aplikace B.3 R Rozvodnice polyesterové, univerzální rgonomický mechanizmus zavírání. 2bodový mechanizmus zamykání a ovládaný otočnou rukojetí (pro profilový půlcylindrický zámek). Redukce síly pro zavření o 25%. Patentovaný

Více

Novinky 2015. Doplnění KATALOGU 2014 / 2015

Novinky 2015. Doplnění KATALOGU 2014 / 2015 Novinky 2015 Doplnění KATALOGU 2014 / 2015 2 Rittal Novinky 2015 Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí To platí také pro Rittal The System. Proto jsme spojili naše inovativní výrobky

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086.

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 1 1 1 Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Crawford 242 Přizpůsobeno potřebám zákazníka Crawford 242 jsou sekční vrata pro použití např. v prodejnách automobilů, požárních stanicích, ve všech případech,

Více

CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY. Chladicí skříně plné dveře Chladicí skříně prosklené dveře Chladicí skříně vinotéky

CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY. Chladicí skříně plné dveře Chladicí skříně prosklené dveře Chladicí skříně vinotéky CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY CHLADICÍ SKŘÍNĚ, VINOTÉKY Chladicí skříně vinotéky Chladí i při teplotě okolí až +32 C NORDLINE SD 1380 Chladicí skříň plné dveře ventilované digitální termostat 5 výškově nastavitelných

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

BakerLux. Efektivní. Ve všech sm rech. REJST ÍK. Technologie 4-7. Pece 600x400 8 Dopl kové vybavení a p íslušenství 9 Technické detaily 10 Funkce 11

BakerLux. Efektivní. Ve všech sm rech. REJST ÍK. Technologie 4-7. Pece 600x400 8 Dopl kové vybavení a p íslušenství 9 Technické detaily 10 Funkce 11 BakerLux esky BakerLux Efektivní. Ve všech sm rech. REJST ÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Baking Essentials Pece 600x400 8 Dopl kové vybavení a p íslušenství 9 Technické detaily 10

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům:

Více

OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ. Barevné řešení :

OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ. Barevné řešení : Stavba: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Část: E - Laboratorní nábytek + Digestoře Objekt: SO 001-390, SO 001-400, SO 001-401, SO 001-402, SO 001-403 Laboratorní

Více

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM srpen 2009 Konstrukce Tělo termostatického radiátorového ventilu se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Vařiče těstovin, rýže a zeleniny (PL)

Vařiče těstovin, rýže a zeleniny (PL) Řada Electrolux XP700 nabízí více jak 100 modelů varných zařízení pro profesionální použití, jejichž kvalitní konstrukce garantuje nejvyšší úroveň výkonu ve své třídě, spolehlivost, energetické úspory.

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 R je určen k řízení optimální kotlové teploty se zaměřením na kotle, spalující

Více

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG představují osvědčený způsob hlavního vytápění pro dům, byt nebo prostory pro podnikání. V akumulačních kamnech se ukládá elektricky vytvořené

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09/2013//09/2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09/2013//09/2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AO 09//2013////09//2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Název a sídlo: Adresy provozoven: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I ASE, s.r.o. Sadová 95,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu:

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu: Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje Operační program: Integrovaný operační program Identifikace výzvy: Výzva č. 11 Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07810

Více

Perfektní integrace >>> > 2 základní øady: > Reverzibilní nerezový kryt nebo kryt pro. >Snadné otevírání bez použití nástroje, PODLAHOVÉ KRABICE

Perfektní integrace >>> > 2 základní øady: > Reverzibilní nerezový kryt nebo kryt pro. >Snadné otevírání bez použití nástroje, PODLAHOVÉ KRABICE PODLHOVÉ KRICE Perfektní integrace >>> Podlahové krabice xxxxxxx do zdvojené a betonové podlahy Legrand nabízí inovované výrobky pro instalace ve zdvojených a betonových podlahách. Nové podlahové krabice

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

Automatický splachovač toalet SLW 01N

Automatický splachovač toalet SLW 01N Montážní návod Automatický splachovač toalet SLW 01N Automatické splachovače toalet ZPĚT Vlastnosti: - určeno pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou - reaguje na přítomnost osoby před

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

Montáž a technické údaje

Montáž a technické údaje Technické informace Montáž a technické údaje / Obsah V tomto dokumentu jsou popsány technické údaje, montáž a výběr kabelů hlavních D rozvaděčů a. SM_SM--TI-cs-30 Verze 3.0 Z 1 Přehled systému SM Solar

Více

Chlazené výdejní stoly s vanou/skříní

Chlazené výdejní stoly s vanou/skříní Výdejní linka Electrolux byla vyvíjena s ohledem na naše bohaté zkušenosti v oblasti projektování profesionálních kuchyní a samoobslužných výdejních systémů na celém světě. Umožňuje profesionálním provozovatelům

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier

Více

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

OBSAH. Profily - Modul 45 - drážka 8. Zaslepovací doplňky - drážka 6. Spojovací doplňky - drážka 6. Kompletační doplňky - drážka 6

OBSAH. Profily - Modul 45 - drážka 8. Zaslepovací doplňky - drážka 6. Spojovací doplňky - drážka 6. Kompletační doplňky - drážka 6 OBSAH Profily - Modul 45 - drážka 8 101832 Profil 18.5x32 1/1 101845 Profil 18.5x45 1/1 101803 Profil 18.5x45 třídrážkový 1/1 101890 Profil 18.5x90 1/1 101180 Profil 18.5x180 1/1 103232 Profil 32x32 1/2

Více

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1 STOLOVÁ DESKA N - N 01 Pracovní deska je vyrobena z plechu o síle 1,5mm vyztužena profily z chromniklové oceli. bez použití nástřikových hmot. Vyloučení ostrých hran přicházejících do styku N - N 01-01

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE.

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE. VYPRACOVAL: Ing. Martin Stacho PROJEKTANT: Ing. Martin Stacho ZOD. PROJEKTANT: Ing.Tomáš Brückner INVESTOR: Obec Tichá, Tichá č.p. 1, 74274 Tichá AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01-

Více

Kaskádová vertikální zahrada

Kaskádová vertikální zahrada Kaskádová vertikální zahrada návod na instalaci Komponenty: truhlíky bočnice truhlíků matice samozavlažovací květináče vrut TX 35 s hrubým závitem prodloužení plastový kroužek šroub těsnění Postup montáže:

Více

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění Informace o cenách Teplovodní vytápění Výhody výrobku: Obsah dodávky: P ř í s l u š e n s t v í W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Rozmanité možnosti připojení (uprostřed, ze strany nahoře

Více

Možnosti uspořádání. 28 * U všech cen se jedná o nezávazné doporučené ceny.

Možnosti uspořádání. 28 * U všech cen se jedná o nezávazné doporučené ceny. Možnosti uspořádání 28 CZ now! Magazin: now! no.14 Seite 28 5. 2015 CZ now! no.14 KASSIK. A NA STISKNUTÍ TAČÍTKA POP. Přes den je now! no.14 opravdu velice solidní designová linie: klasická, nadčasová,

Více

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ NAPÁJEČ - NABÍJEČ STEJNOSMĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S RTK 28 831 EPRONA, a.s. ROKYTNICE nad Jizerou VESTAVNÝ NAPÁJEČ Fj 45 12/24 S Typ: E230G

Více

Atlantic-E ocelové rozváděče, Marina plastové rozváděče

Atlantic-E ocelové rozváděče, Marina plastové rozváděče tlantic ocelové rozváděče, Marina plastové rozváděče TLNTI IP IK MRIN s montážní IP IK deskou a úchyty na stěnu() VNĚJÍ ROZMĚRY RL 0 Rozváděč RL 0 Montážní deska Svislé montážní profily Sada lišt a krytů

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ SPORÁKY Sporáky jsou vyráběny z rezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce,

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Altis TM spojitelné rozvádìèové skøínì

Altis TM spojitelné rozvádìèové skøínì ltis TM spojitelné rozvádìèové skøínì Technické charakteristiky (str. 438) IP 55 podle normy N 529. LI n 747367 562119. IK 10 podle normy N 62262 (N 50102). arva RL 7035. xcelentní odolnost proti korozi

Více

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení Compact-E/2 Inox Compact-E Inox Koncept V nerezové skříni jsou integrovány profesionální komponenty z velkých mycích zařízení řady DesignLine. Základním kamenem jsou zde vysoce výkonná čerpadla spolu s

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

E27. Řadové pojistkové odpínače

E27. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH3 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 3. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

Použití. Výhody stavebnicový systém pro montáž snímačů ze sortimentu ZPA Nová Paka, a.s. ale i ostatních výrobců (normalizované. Technické parametry

Použití. Výhody stavebnicový systém pro montáž snímačů ze sortimentu ZPA Nová Paka, a.s. ale i ostatních výrobců (normalizované. Technické parametry str. /6 Použití Příslušenství odporových a termoelektrických snímačů teploty je učeno k montáži snímačů teploty vyřáběných v ZPA Nová Paka, a.s., ale i snímačů teploty jiných výrobců. Jímky (str. až 8)

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Model Nosnost Zdvih Horní rám při Spodní rám Motor počet / Čas zdvihu Váha Q E A x B H A1 x B1 380V-50Hz průměr W kg mm mm mm mm Kw mm s kg

Model Nosnost Zdvih Horní rám při Spodní rám Motor počet / Čas zdvihu Váha Q E A x B H A1 x B1 380V-50Hz průměr W kg mm mm mm mm Kw mm s kg ROZMĚRY ZVEDACÍCH PLOŠIN BOLZONI-AURAMO TYP 1.A - "HEAVY DUTY" PRO ČÁSTEČNĚ KONCENTROVANÝ NÁKLAD Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanizmem, vhodná i do těžkých provozů. Model Nosnost Zdvih Horní rám

Více

www.ingstuksa.cz TECHNICKÉ ÚDAJE Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný na 40μm, mazaný nebo nemazaný

www.ingstuksa.cz TECHNICKÉ ÚDAJE Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný na 40μm, mazaný nebo nemazaný 8 Ing.Zdeněk Štuksa V40/V4 SÉRIE ventilů Mini ISO x /, / a / ventily ovládané elektromagneticky a tlakovým vzduchem - ISO 407-/VDMA 4 6-8 mm Alternativní modely připojovací závity NPTF 0 0 Velký výkon,

Více

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 ODVLHČOVAČE PROTIZÁMRAZOVÉ SYSTÉMY PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 7 WARMWASSERGERÄTE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PROTIZÁMRAZOVÉ

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40

2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s 4 213 VI60.. VI60..L VI60..T CVTIX TM 2-cestné on/off kulové ventily a 3-cestné přepínací kulové ventily, PN40 s vnitřním závitovým připojením VI60.. VI60..L VI60..T Tělo kulového ventilu z mosazi UNS

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262 8-6 Zařízení pro kontrolu obvodového házení 818 Pro rychlou a jednoduchou kontrolu obvodového házení Měřicí deska: Rovinnost dosedací plochy dle DIN 876/1 2 T-drážky pro upevnění upínacích koníků popř.

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

Podrobná specifikace kancelářského vybavení

Podrobná specifikace kancelářského vybavení Podrobná specifikace kancelářského vybavení pro Projekt řízení IPRM JV 001 - manažer IPRM Výčet poptávaných komponentů kancelářského vybavení 1. Stůl pracovní 2. Stůl jednací 3. Jednací židle bez opěrek

Více

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně GHV Trading, spol. s r.o Edisonova 3, Brno CZ 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 SK +421 255 640 293 Email: ghv@ghvtrading.cz Topná tělesa a regulace teploty

Více

Plexo komplety IP 55 IK 07

Plexo komplety IP 55 IK 07 Plexo komplety povrchová montáž 697 11 697 12 697 31 697 79 916 55 Kompletní p ístroje pro povrchovou instalaci. Dv membránové pr chodky v jednom p ístroji. Signálka je sou ástí dodávky (podsv tlené p

Více

Ovládač revizní jízdy ORJE

Ovládač revizní jízdy ORJE Ovládač revizní jízdy ORJE Návod k montáži a obsluze Vydání: 3. Počet stran: 6 TT TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet http://www.ttc-telsys.cz E-mail:

Více

Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením

Ponorná motorová erpadla s krájecím za ízením Technické parametry Wilo-Drain MTS 40... Wilo-Drain MTS 40 /2 /24 /27 /E 20.3/ /E 23.24/2 /E 2.5/5 /E 3.3/2 /E 35.5/23 /E 39./25 P ípustná erpaná média domovní odpadní a splaškové vody s obsahem fekálií

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

elektrické zásuvkové systémy

elektrické zásuvkové systémy elektrické zásuvkové systémy Cenové a technické změny vyhrazeny Copyright Schachermayer, spol. s r.o. Vytištěno v České republice. předvedení světelného panelu praktická služba pro SCH partnery... NOVINKY

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS zaří 2009 Konstrukce Tělo termostatického ventilu V2000 se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky na vstupu

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

Příslušenství a náhradní díly MGB-...-AR.../-AP...

Příslušenství a náhradní díly MGB-...-AR.../-AP... Příslušenství a náhradní díly pro všechny rodiny MGB Konektory a kabely Nouzový odjišťovací prvek pro pomocný odjišťovací prvek Nalepovací štítky Montážní desky Prodloužené ovládací osy Modul vnější kliky

Více

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Dodávány jsou přímo ovládané ventily pro zařízení s malými výkony a průměry trubek do 3 / 8 nebo nepřímo ovládané ventily pro větší průtoky a a větší průměry trubek.

Více

WHIRLPOOL MYČKY NÁDOBÍ. www.whirlpool-professional.com

WHIRLPOOL MYČKY NÁDOBÍ. www.whirlpool-professional.com WHIRLOOL MYČKY NÁDOBÍ www.whirlpool-professional.com MYČKY NÁDOBÍ ýkonnost, spolehlivost, vysoký bezpečnostní standard, hygiena, materiály, snadná obsluha a robustnost - to všechno jsou hlavní vlastnosti

Více

Spouštěče motorů. Katalog přístrojů 2005 Spouštěče motorů PKZ Spouštěčové kombinace. www.moeller.cz. Stykače DIL. Spouštěče motorů PKZ

Spouštěče motorů. Katalog přístrojů 2005 Spouštěče motorů PKZ Spouštěčové kombinace. www.moeller.cz. Stykače DIL. Spouštěče motorů PKZ www.moeller.cz Spouštěče motorů Kompletní škála stykačů, spouštěčů motorů a řízení pohonů. Katalog přístrojů 2005 Spouštěčové kombinace Stykače DIL Spouštěče motorů PKZ Spouštěčové kombinace MSC Softstartéry

Více

2016 / 2017. Stojanové rozváděče 3-14. Nástěnné rozváděče 15-29 OPTRO RACK

2016 / 2017. Stojanové rozváděče 3-14. Nástěnné rozváděče 15-29 OPTRO RACK 2016 / 2017 DATOVÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ Stojanové rozváděče 3-14 Nástěnné rozváděče 15-29 OPTRO RACK DATOVÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ OPTRO RACK Datové rozváděčové skříně jsou určeny pro instalaci prvků datových

Více

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV prosinec 2007 Konstrukce Tělo termostatického ventilu T2000Kx se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

Elektrické spojovací techniky Kontaktní můstky Kontaktní můstky s kabelem. Katalogová brožurka

Elektrické spojovací techniky Kontaktní můstky Kontaktní můstky s kabelem. Katalogová brožurka Elektrické spojovací techniky Kontaktní můstky Katalogová brožurka 2 Elektrické spojovací techniky Kontaktní můstky Řízení: Přes kabel (bez kabelové dutinky, pocínovaný) Počet cívek elektromagnetu: 1 3

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U Tento návod je pot eba p ed montáží a používáním p e íst! Obsah Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U... Všeobecné pokyny... CE Ozna ení... Bezpe nostní pokyny... P ed montáží... 5 : Ná

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

Šatní systém pro 300 osob

Šatní systém pro 300 osob Šatní systém pro 300 osob - oboustranný pojízdný řadový věšák, s 16 háky, držákem na deštníky, celokovové provedení, s příslušenstvím, černá a stříbrná barva, výška 1770 mm, šířka 1100 mm, hl. 510 mm -

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více