České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu."

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Web a multimédia květen 2010

2 2

3 Zadání Analýza požadavků na IS pro cestovní agenturu. Zjištění požadavků potenciálních zákazníků s respektováním konkurence na trhu. Návrh webového portálu s uživatelsky přívětivým rozhraním pro přístup k IS. Implementace IS a optimalizace pomocí SEO metod. Návrh uživatelských testů a test funkčnosti a přístupnosti k IS, kontrola splnění požadavků na IS. 3

4 4

5 Poděkování Poděkování patří všem, kteří mě podporovali při mém dlouhém studiu. Dík patří také mně za to odhodlání, vůli a trpělivost dotáhnout studium do konce. 5

6 6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. V Praze dne

8 8

9 Abstract This thesis deals with the analysis of requirements, the recognition of the needs of the users and a following implementation and testing of the information system for travel agencies. The first part of the work deals with the analysis of the requirements for the information system. The second part deals with the analysis of the requirements from potencial customers. The third part deals with the construction and the implementation of the system. The last part of the work deals with the testing of the system. Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou požadavků, zjištěním potřeb uživatelů a následnou implementací a testování informačního systému pro cestovní agenturu. První část práce se bude zabývat analýzou požadavků na informační systém. Druhá část bude vyhraněna pro zjištění požadavků potenciálních zákazníků. Třetí část se týká návrhu a implementace systému. Poslední část se zaměří na testování vytvořené aplikace. 9

10 10

11 Obsah Kapitola 1.Úvod...14 Kapitola 2.Analýza požadavků na IS Účel a cíl IS Rozdělení uživatelských rolí...15 a) Role webmaster...15 b) Role redaktor, správce obsahu...16 c) Role běžný uživatel internetu Funkční požadavky veřejné části IS...16 a) Prohlížení nabídek zájezdů...16 b) Vyhledávání zájezdu...17 c) On-line rezervace zájezdu Funkční požadavky neveřejné části systému...17 a) Správa zájezdů...17 b) Správa dalšího obsahu...18 c) Správa klientů a smluv...18 d) Statistiky...18 e) Správa přístupových práv Nefunkční požadavky...19 a) Softwarové požadavky...19 b) Hardwarové požadavky...20 c) Požadavky na přístupnost webu...20 d) Ostatní požadavky...20 Kapitola 3.Zjištění požadavků potenciálních zákazníků Potenciální zákazník Redakční systém...22 a) Správa obsahu...22 b) Správa stránek...22 c) Správa menu...22 d) Sidebox...23 e) Aktuality...23 f) Newsletter...23 g) Odběratelé newsletteru Správa nabídky zájezdů...24 a) Nastavení CK...24 b) Import nabídek CK...24 c) Vlastní nabídky...24 d) Správa zemí...24 e) Správa destinací...25 f) Správa ubytování Správa zákazníků...25 a) Klienti...25 b) Smlouvy Management uživatelů IS...25 a) Uživatelé Statistiky a logy...26 a) Logování změn

12 b) Statistiky zájezdů...26 Kapitola 4.Návrh pro implementaci Relační datový model...27 a) Správa zájezdů...28 b) Správa klientů...30 c) CMS Návrh uživatelského rozhraní...32 a) Návrh hlavní stránky...33 b) Návrh podstránek...34 c) Návrh administračního rozhraní Návrh programové části...35 a) Framework JWork...36 b) Databáze MySQL...36 c) SEO optimalizace...36 Kapitola 5.Implementace Použité technologie...38 a) Apache HTTP server...38 b) PHP...38 c) MySQL Použité aplikace...39 a) Vývojové prostředí Eclipse...39 b) phpmyadmin...39 c) Adobe Photoshop CS d) DB Designer e) Mozilla Firefox...39 f) Ostatní internetové prohlížeče Postup implementace...40 a) Vytvoření databázového modelu...40 b) Naplnění databáze daty...40 c) Vytvoření grafické šablony...40 d) Kódování HTML šablony...40 e) Instalace frameworku jwork...41 f) Programování modulů...41 Kapitola 6.Testování Testování z hlediska bezpečnosti systému...43 a) Testování na Cross Site Scripting...43 b) Testování na SQL injection Testování přístupnosti systému...44 a) Testování IS zrakově postiženými uživateli...44 b) Testování vypnutí kaskádových stylů a obrázků...44 c) Testování v různých prohlížečích...44 d) Testování vypnutého javascriptu a cookies...45 Kapitola 7.Závěr...46 Kapitola 8.Použitá literatura

13 Seznam použitých obrázků Obrázek 1: Datová struktura správy zájezdů...28 Obrázek 2: Datová struktura správy klientů...30 Obrázek 3: Datová struktura CMS...31 Obrázek 4: Návrh uživatelského rozhraní hlavní stránky...33 Obrázek 5: Návrh uživatelského rozhraní podstránky...34 Obrázek 6: Návrh uživatelského rozhraní administrace

14 Seznam zkratek a pojmů IS (informační systém), CA (cestovní agentura), CK (cestovní kancelář), CMS (content management system), API (application programming interface), SEO (search engine optimalization), HTML (hypertext markup language), CSS (cascading style sheets), PHP (hypertext preprocessor), URL (uniform resource locator), SQL (structured query language), W3C (world wide web consortium), MS (Microsoft), IE (Internet Explorer), XSS (cross site scripting). 14

15 Kapitola 1.Úvod Název mé bakalářské práce je informační systém pro cestovní agentury. Informační systémy se v posledních letech stávají stále více nepostradatelnější součástí každého podniku. Všechny cestovní agentury musí nějakým způsobem udržovat informace o nabídkách svých zájezdů, klientech, uzavřených smlouvách apod.. A tyto data v ucelené podobě poskytovat prostřednictvím internetu, nebo jiným informačním médiem svým potenciálním klientům. A to je hlavní účel, proč se informační systémy používají. Cílem této práce je navrhnout webovou aplikaci pro cestovní agentury, která jim umožní přímý prodej zájezdů, případně dalších služeb, prostřednictvím webového portálu. Cestovní agentura si sama bude schopna aktualizovat a přizpůsobovat svojí nabídku na internetu. A to prostřednictvím zabudovaného redakčního systému. Druhým cílem je realizace této aplikace. Naprogramování, vytvoření grafickému uživatelského rozhraní a optimalizace pro internetové vyhledávače. V úvodních nezbytných teoretických částech se chci věnovat analýze problému a ujasnit si základní požadavky na takový systém. Jasně definuji účel systému a také skupiny lidí, kteří s ním budou pracovat, nebo ho budou nějakým způsobem používat. V této analytické pasáži také specifikuji funkční požadavky, tedy funkce, které se od systému očekávají, že bude umět. Dále se zaměříme na to, kdo bude přímý potenciální zákazník systému a jsou jeho požadavky na systém. Druhá polovina práce se bude věnovat samotnému vývoji reálného systému. Vycházet přitom budeme z analytické části práce. Do systému bych měl implementovat všechny požadavky a to tak, aby výsledná aplikace splnila svůj předem jasně daný cíl. Po dokončení vývoje přijde na řadu testování systému a odstraňování nalezených nedostatků. Závěr bude obsahovat celkové zhodnocení, výsledky testování, možnosti nasazení vytvořeného IS do praxe a jeho dalšího rozšiřování a zdokonalování. 15

16 Kapitola 2.Analýza požadavků na IS Úvodní část, analýza požadavků. Ujasníme si nejdůležitější vstupní informace pro vývoj úspěšného a fungujícího IS. Nejprve stanovíme cíl a smysl celého systému. Dále pak se zaměříme na funkční požadavky uživatelů, kteří budou systém používat a nakonec zanalyzujeme technické, neboli nefunkční požadavky na systém. 2.1.Účel a cíl IS Účelem a cílem tohoto systému je jednoduchým způsobem umožnit CA prodej zájezdů po internetu. A to takovým způsobem, abychom celý proces prodeje pokud možno co nejvíce zautomatizovali. Jak ze strany provozovatele IS, tak ze strany internetového uživatele využívající služeb systému. Dalším cílem je uceleně spravovat veškerá data cestovní agentury. Ať jsou to informace o zájezdech, klientech, uzavřených smlouvách, statistikách či jiných vnitřních záležitostech. Cílem také je navrhnout pro klienty co nejefektivnější řešení v poměru cena / výkon. Rozhodně nechceme od systému, aby na trhu konkuroval svou rozsáhlou funkčností, kterou nabízí jiné firmy v podobě řešení na míru. Konkurovat bude především rychlou instalací, technickou dostupností a cenou. 2.2.Rozdělení uživatelských rolí Definujeme tři skupiny uživatelských rolí, které budou IS využívat. Každá role vykazuje určité obecné charakteristiky člověka a přesný účel, možnosti a omezení v užívání systému. Ujasnění si kdo se systémem bude pracovat je nezbytné provést ještě před samotnou analýzou požadavků. a) Role webmaster Role webmaster, neboli technický správce systému. Technicky vzdělaný člověk, nebo tým lidí. Kromě technického vzdělání tato funkce vyžaduje také zkušenosti a praxi v oboru webových technologií. Programování, práce s databází, HTML kódování a další. Podrobná znalost systému nutností. Má plný přístup ke zdrojovým kódům, databáze i do redakčního systému. 16

17 Jeho úkolem je zajišťovat bezchybný provoz, rozšiřovat a vylepšovat aplikaci dle požadavků ze strany provozovatele. Je odpovědný za správnou funkčnost celého IS. b) Role redaktor, správce obsahu Redaktor, správce obsahu, je člověk vyškolený pro uživatelské používání IS. Není nutná žádná technická znalost, ale tento člověk by měl být seznámen s prostředím CA, která systém využívá. Má přístup do redakčního systému a může plně využívat všech jeho funkcí. Vyžaduje přihlášení. Jeho úkolem je starat se o obsah na webovém portálu. Přidávat a aktualizovat zájezdy, psát novinky apod.. Zodpovídá za korektnost těchto informací. c) Role běžný uživatel internetu Běžný uživatel internetu, bez omezení věku, vzdělání, s různou technickou zdatností a znalostí internetu. Nemá zrakové ani jiné postižení, které by ho omezovalo v prohlížení internetového obsahu. Má možnost přístupu pouze k prohlížení webového portálu, kde listuje zájezdy, je upozorňován na různé akce atd.. Nejčastější důvod používání systému je hledání a nákup zájezdu. Případně jeho objednání. 2.3.Funkční požadavky veřejné části IS Funkční požadavky veřejné části IS obsahují přehled všech funkcí a možností systému, které může provádět běžný uživatel internetu, tedy návštěvník webového portálu. Požadavky soustředíme na to podstatné. Rychle a snadno vyhledat informace, které potřebuji. Prohlédnout, objednat. Soustředíme se na cíl uživatele a veškeré druhotné, byť třeba také užitečné, funkce ignorujeme. a) Prohlížení nabídek zájezdů Prohlížení nabídek zájezdů je tím nejčastějším důvodem, proč uživatel vstoupil na náš webový portál. Zajímá ho naše nabídka. V nabídce se zaměříme na informace, které jsou pro lidi nejzajímavější. Tím jsou hlavně velké obrazové informace jakými mohou být fotografie destinací. Zvýrazníme cenu, lákadla zájezdu a další nejdůležitější informace pro větší přehlednost. 17

18 Každý zájezd bude rozkliknutelný do jeho plného detailu s možností okamžité on-line nebo telefonické objednávky. b) Vyhledávání zájezdu Vyhledávání zájezdů, by uživatelům vždy mělo být dostupno několika různými způsoby. Vycházíme z toho, že každý uživatel je jinak zvyklý a má své oblíbené a jemu osvědčené způsoby. Nejběžnějším způsobem je vyhledávání zájezdů podle nabídky menu. Ta může být různě strukturována. Nejčastěji podle destinací, nebo typu zájezdu. Další možností je využít vyhledávajícího formuláře pro vyfiltrování všech zájezdů vyhovující našim požadavkům. Tento způsob více využívají uživatele, kteří mají představu co konkrétně hledají. c) On-line rezervace zájezdu On line rezervace zájezdu je dnes zcela standardním požadavkem uživatelů internetu, kteří přes internet nakupují zboží nebo služby. Po vybrání zájezdu se zobrazí formulář k vyplnění osobních a kontaktních údajů uživatele, který se odešle do rezervačního systému. 2.4.Funkční požadavky neveřejné části systému Funkční požadavky neveřejné části systému zahrnují přehled všech funkcí, které lze provádět po přihlášení se do systému. Možnost přihlášení bude mít pouze webmaster, nebo reaktor/správce IS. Většina funkcí bude přímo pracovat s databází systému. a) Správa zájezdů Správa zájezdů umožňuje měnit, přidávat a odebírat zájezdy do databáze IS. Přidávat zájezdy může manuálně, nebo automaticky pomocí importu zájezdů z jiného zdroje. Aktualizace a mazání bude probíhat manuálně. Zájezdům bude možnost přiřazovat různý stav. Určíme tak, které z nich se mají zobrazit na hlavní stránce, nebo na předních místech ve vyhledávání, nebo naopak které se nemají zobrazit vůbec. Zájezdům přiřazujeme termíny. Termín může být volný nebo obsazený. Termíny se mohou 18

19 odlišovat v délce, datu odjezdu a příjezdu a také v ceně. Zájezdům dále nastavujeme další atributy jako je typ dopravy, místa odjezdu, typ stravování, cestovní agenturu, typ a místo ubytování. b) Správa dalšího obsahu Správa dalšího obsahu zahrnuje správu všech obsahových sdělení včetně správy navigace webu. Můžeme měnit strukturu, podstránky, všechny obsahové části webu s vy jímkou informací o zájezdech. Vytváříme a měníme strukturu stránek a podstránek webu. Ke každé stránce můžeme přiřazovat libovolný počet podstránek s libovolným počtem zanoření. Měníme typ stránky. Vytváříme nové boxíky, které umíme přiřazovat k jednotlivým stránkám nebo podstránkám. Každý boxík můžeme přiřadit k jedné čí více stránek. Na jedné stránce může být více boxíků. Psaní a publikace aktualit. U každé aktuality nastavujeme zda se má nebo nemá zobrazit na webu čímž udržujeme aktuálnost. Vytváříme newsletter, který dále posíláme registrovaným nebo vybraným klientům. Registrujeme všechny provedené změny v IS a ukládáme je do databáze. U každé změny evidujeme uživatele, které je provedl. c) Správa klientů a smluv Správa klientů a smluv obsahuje přehled rezervací, uzavřených smluv a klientů, kteří tyto úkony provedly. Můžeme zde měnit stav rezervací a smluv podle toho zda je smlouva před uzavřením, nebo po uzavření. Ke klientům přiřazujeme libovolné poznámky a můžeme aktualizovat jejich osobní údaje. d) Statistiky Statistiky zahrnují přehledně řazené sledované údaje. zaměříme se především na ty obchodní údaje. Přehled o tom, kolik zájezdů je v nabídce, kolikrát byl zájezd prohlížen, kolik a které zájezdy byly rezervovány a kolik se nakonec uzavřelo smluv s klienty. Statistiky je možno pouze prohlížet, nebo vynulovat na počáteční stav. 19

20 e) Správa přístupových práv Správa přístupových práv umožňuje nastavovat autorizační práva pro přístup do redakčního systému. Můžeme přidávat, nebo odebírat správce systému. Správce systému můžeme nastavit zda jsou nebo nejsou aktivní. Neaktivní správci nemají přístup do systému. 2.5.Nefunkční požadavky Nefunkční požadavky zahrnují nutné technické prostředky pro fungování systému. Požadavky dělíme na softwarové, hardwarové, požadavky na přístupnost webu a na ostatní. a) Softwarové požadavky Softwarovými požadavky myslíme programové vybavení serveru a klienta. Server je počítač, na kterém systém běží. Klientem rozumíme běžný osobní počítač, na kterém chceme spouštět IS. Důraz je kladen na co nejnižší zřizovací a provozní náklady. Systém proto poběží na open source technologiích. Na serveru musí být nainstalován HTTP server apache s povoleným mod rewrite pro krásné URL. Webmaster musí mít možnost nastavit některé další důležité parametry serveru, které jsou specifické pro konkretní nasazené IS. IS bude naprogramován v PHP verze pět, která na rozdíl od starších verzí má dostatečnou podporu objektově orientovaného programování. Webmaster má opět přístup k nastavení proměnných prostředí. Pro uchování dat bude možno využít libovolnou databázi, kterou IS bude podporovat. Pro začátek počítáme s podporou MySQL, ale ponecháváme zde možnost bezproblémového rozšíření na kteroukoliv jinou databázi. Pro správu a přístup do databáze je nutné mít k dispozici dodatečný software. V našem případě to bude phpmyadmin. Všechny výše uvedené technologie jsou multiplatformní, je tedy možno je provozovat na operačních systémech Windows, libovolné distribuci Linuxu či serverech Solaris. Klient bude pouze potřebovat libovolný moderní webový prohlížeč a pro pohodlnější práci s podporou zapnutého JavaScriptu a cookies. 20

21 b) Hardwarové požadavky Hardwarové požadavky na chod IS nejsou nikterak náročné ani na straně serveru, ani na straně klienta. Systém počítá s nasazením na servery zavedených hostingových společností, kterých je dostatečný výběr. Přitom se neklade velký důraz na rychlou odezvu. Je proto možné využít i zahraničních hostingových serverů, které bývají cenově dostupnější a pro klienta tak výhodnější. Tyto servery mají více než dostatečnou výpočetní kapacitu pro běh serveru apache a jeho modulů. Bývají napojeny přímo na páteřní síť internetu, čímž se prakticky vyřeší rychlost načítání webu i při větším množství návštěvníků ve špičkách provozu. Při výběru hostingové společnosti doporučujeme klást důraz především na dostupnost, protože zde každý sebemenší výpadek může znamenat ztrátu zákazníka. Uživatelům opět postačí libovolné PC či notebook s nainstalovaným moderním internetovým prohlížečem. Podporu pro další zařízení jako jsou mobilní telefony či PDA neplánujeme. c) Požadavky na přístupnost webu Požadavky na přístupnost webu se odvíjí jak od grafického návrhu, tak od funkční implementace. Grafický návrh bude klást důraz na čitelnost, dostatečný kontrast fontu a pozadí, vhodný výběr typu a velikosti fontu. Barevně bude webové rozhraní sladěno tak, aby nedráždilo zrak a neodvádělo pozornost od obsahu. IS počítá s podporou JavaScriptu. Jeno cílem je uživatelům co nejvíce zpříjemňovat práci s webem, zejména interakci s formuláři. Validace formulářů, upozorňování na chyby a jejich zvýrazňování. Vypnutí JavaScriptu nesmí znemožňovat použití žádných funkcí IS. d) Ostatní požadavky Mezi ostatní požadavky patří optimalizace pro vyhledávače, SEO. Zahrnuje hezké URL, vkládání klíčových slov do URL a do titulků stránek. Dodržení sémantiky HTML a CSS kódu při kódování šablon stránek. Dalším požadavkem na chod systému je nutnost zřízení domény, na které bude systém 21

22 dostupný. Doporučujeme registrovat pečlivě zvolenou doménu druhého řádu. Dnes je problém najít zajímavou volnou doménu, často se tedy musíme spokojit s méně poutající alternativou, nebo zkusit štěstí a lukrativnější doménu odkoupit od jejího majitele. Posledním požadavkem je zkušený webmaster. Musí si umět poradit s nasazení a technickou správu IS, dokáže pracovat s databází, zálohovat systém, kontrolovat běh a řešit problémy v případě výpadků. 22

23 Kapitola 3.Zjištění požadavků potenciálních zákazníků Zjištění požadavků potenciálních zákazníků bude hrát důležitou roli pro samotný návrh implementace. Ujasníme si, kdo bude náš potenciální zákazník a následně dopodrobna specifikujeme zákazníkovi požadavky na systém. 3.1.Potenciální zákazník Potenciální zákazník je člověk, nebo společnost, která podniká v oboru cestovního ruchu. Provozuje, nebo chce provozovat cestovní agenturu. Může jím být nejčastěji začínající podnikatel, nebo někdo, kdo je nespokojený se svým stávajícím IS, či někdo, kdo hledá efektivnější řešení. Pro zjištění požadavků jsme vybrali modelový případ potenciálního zákazníka. 3.2.Redakční systém Redakční systém bude jednoduchým způsobem umožňovat nastavení vlastností, chování a vzhledu webových stránek. a) Správa obsahu Správa obsahu umožňuje konfiguraci některých modulů. Nastavení formulářů, zobrazování kurzů měn, informací o počasí. b) Správa stránek Správa stránek umožňuje přidávat nebo odebírat stránky webu. Editace obsahu stránek se provádí pomocí WISIWYG editoru. Umět bude základní práci s textem, jako je formátování odstavců, vytváření tabulek a seznamů, přidávání obrázků a vkládání odkazů. U stránky nastavuji zda je aktivní, nebo neaktivní. Neaktivní znamená, že se není dostupná a navenek se chová jakoby vůbec neexistovala. Můžeme nastavit libovolné URL stránky, přes které bude přístupná. Každá stránka musí mít unikátní URL. U stránky nastavujeme její typ, podle kterého se stránka chová. c) Správa menu 23 Správa menu bude umožňovat vytvářet a konfigurovat navigační strukturu webu. Bude umět

24 libovolně řadit položky v menu. Každá položka menu může mít libovolný počet podpoložek. Počet zanoření není omezen. Ke každé položce menu náleží právě jedna stránka. d) Sidebox Sidebox, nebo boxíky, jsou místem pro vkládání textu nebo obrázků v postranních lištách webu. Systém do boxíku umožní vložit libovolný vlastní obsah nebo obsah nějakého modulu jako jsou např. kurzy měn, počasí, atd.. Boxík umíme přiřadit k jednotlivým stránkám. Každá stránka může mít i více boxíků. Jeden boxík může být přiřazen k více stránkám. U stránky s více boxíky nastavujeme jejich pořadí ve kterém se mají zobrazit. Boxík můžeme nastavit na to, zda je aktivní nebo neaktivní. Neaktivní boxík se na webu nebude zobrazovat. e) Aktuality Vkládání aktualit v podobě libovolného textu. Aktuality se budou zobrazovat na určeném místě na webových stránkách a v chronologickém pořadí. U aktualit zobrazujeme pouze datum publikace, titulek a obsah. Můžeme přepínat stav aktuality z aktivní na neaktivní a obráceně. f) Newsletter Newsletter bude umožňovat rozesílat novinky, on-line katalogy a další informace všem registrovaným zákazníkům na jejich ovou adresu. Obsah a pravidelnost rozesílání nebude omezena. Pamatujeme si, které newslettery už byly odeslány. g) Odběratelé newsletteru Odběratele newsletteru můžeme pouze přidávat, měnit jejich ovou adresu, nebo měnit jejich stav z aktivní na neaktivní a opačně. Neaktivní odběratelé nedostávají newsletter na svůj 24

25 3.3.Správa nabídky zájezdů Správa nabídky zájezdů bude obsahovat veškeré funkce pro správu zájezdů CA. Bude umět importovat a aktualizovat zájezdy podle nabídky CK, tyto zájezdy bude možno doplnit o další vlastní informace. Můžeme měnit také informace o destinacích a cílových zemích zájezdů. a) Nastavení CK Nastavení CK přidává či odebírá nabídky cestovních kanceláří, které chceme prodávat. U jednotlivých CK si také určíme, zda požadujeme všechny jejich zájezdy nebo jen vybrané podle nastavitelného filtru. K cestovním kancelářím můžeme přiřadit vlastní popis, kód a adresu internetové stránky. b) Import nabídek CK Importem nabídek CK budeme moci automaticky aktualizovat vlastní nabídku zájezdů podle nejnovějších nabídek cestovních agentur. Po provedení aktualizace zobrazíme informace o jejím průběhu, počtu přidaných zájezdů a počtu odebraných zájezdů. Nabídku importujeme včetně možných termínů. c) Vlastní nabídky Vlastní nabídky nám umožní vytvářet vlastní nabídky zájezdů, včetně všech detailů i přidávání fotografií. K zájezdům přiřazujeme všechny atributy jako je typ zájezdu, typ ubytování, způsob dopravy, nástupní místa, CK, místo a typ ubytování. Popisek zájezdu může být libovolný a volitelný. K nabídce vytváříme termíny s cenou, počtem nocí, datem příjezdu a odjezdu. U termínu i nabídky zájezdu nastavíme zda je aktivní nebo neaktivní. Neaktivní položky se nezobrazují v nabídce na webu a není je mono rezervovat. d) Správa zemí Správa zemí umožňuje editovat informativní popisky, vkládat detaily o počasí, kultuře, měnách a dalších podrobnostech vztahujících se k cílovým zájezdů. Zemi nelze odstranit pokud se k ní vztahuje jedna či více destinací. 25

26 e) Správa destinací Správa destinací umožňuje vkládat vlastní informativní popisky a zajímavosti pro uživatele k jednotlivým destinacím. Destinace přiřazujeme k zemím. Destinaci nelze odstranit pokud se k ní vztahuje jedno či více ubytovacích zařízení. f) Správa ubytování Správa ubytování umožňuje editovat, přidávat a mazat ubytovací zařízení. U každé položky nastavujeme vlastní název a popisek. U ubytování nastavíme jeho typ, např.: hotel, pension, bungalov atd.. Každé ubytování přiřadíme právě k jedné destinaci. 3.4.Správa zákazníků Správa zákazníků zahrnuje správu klientů, kteří si rezervovali, nebo zakoupili zájezd u CA a nebo využili jiných služeb. Správa se také týká uzavřených smluv mezi klienty a CA. a) Klienti Modul klienti obsahuje seznam klientů s jejich údaji, které můžeme třídit, filtrovat, vyhledávat a měnit. Můžeme také přidávat nové a mazat staré klienty. Ke klientům můžeme vkládat libovolnou neveřejnou poznámku např. o jejich platební morálce nebo spolehlivosti. b) Smlouvy Modul smluv obsahuje správu seznam smluv mezi klienty a CA. Smlouva vzniká vždy při rezervaci zájezdu. V administraci můžeme smlouvu dále upravovat a na žádost klienta měnit náležitosti. Pro rychlejší orientaci můžeme smlouvy filtrovat a vyhledávat podle klienta. U smluv měníme jejich stav např. na stornováno, rezervováno, zaplaceno atd Management uživatelů IS Management uživatelů IS se bude starat o správu uživatelů, kteří mají přístup do informačního systému. Uživatelé mají přístup vždy do celého systému, neřešíme uživatelské skupiny. 26

27 a) Uživatelé Manipulace s uživateli, můžeme měnit osobní údaje, ručně odebírat, nebo přidávat nové uživatele. U uživatele můžeme nastavit stav na aktivní, nebo neaktivní. Neaktivní uživatelé nemají přístup do administračního systému, aktivní ano. 3.6.Statistiky a logy Modul pro prohlížení statistik a logů IS. Zaměřujeme se na statistiky k prodejnosti zájezdů a logujeme všechny změny v IS. a) Logování změn Logování změn umožňuje dohledat všechny úpravy provedené v IS. V logu je možnost filtrovat data podle uživatele, typu modulu nebo typu logu. b) Statistiky zájezdů Statistiky zájezdů zobrazují nejvíce / nejméně navštěvované a prodávané zájezdy. Ve statistice můžeme filtrovat a vyhledávat podle zájezdů. 27

28 Kapitola 4.Návrh pro implementaci Návrh pro implementaci obsahuje popis pro vývojáře, jakým způsobem se bude systém implementovat. Vstupem je analýza požadavků potenciálních zákazníků. Výstupem návrhu je návod a postup k technické realizaci. Návrh popisuje relační datový model, který obsahuje datovou strukturu IS. Uživatelské rozhraní na kterém je vidět jak celý systém bude vypadat. Nakonec také návrh programové části podle kterého se IS bude programovat. 4.1.Relační datový model Relační datový model zobrazuje způsob uložení dat do databázového systému. Není závislý na konkrétním databázovém systému. Pro vytvoření datového modelu je prvotní nalezení entit a vazeb mezi nimi. Použité pojmy: Entita je určité seskupení dat, které k sobě logicky přináleží a které zkoumáme v rámci zadané analýzy. Každá entita má své atributy. Atribut je položka entity. Vazba určuje vztahy mezi entitami. Primární klíč je atribut který jednoznačně identifikuje výskyt dané entity. Musí být jednoznačný. Cizí klíč je atribut entity A, který se vyskytuje v entitě B jako primární klíč. Datový model IS je rozdělen na tři logicky oddělené části. Správa zájezdů, správa klientů a část pojmenovanou CMS. Primární klíče jsou označeny klíčkem. Entity zde reprezentují tabulky. 28

29 a) Správa zájezdů Obrázek 1: Datová struktura správy zájezdů Datová struktura správa zájezdů udržuje informace o uložených zájezdech a všech k tomu logicky přímo navazujících objektech. Tabulka tour obsahuje informace o zájezdech. Tabulka term obsahuje informace o termínech, ceně a délce pobytu vytahující se ke konkrétním zájezdů. K jednomu zájezdu může být více možných termínů. Tabulka departure obsahuje seznam odletových, nebo odjezdových míst. Tabulka tour_departure obsahuje záznamy o odletových místech vzhledem k zájezdům. Každý zájezd může mít jedno nebo více odletových míst. typu. Tabulka tour_type obsahuje seznam typu zájezdů. Každý zájezd může být pouze jednoho Tabulka boarding obsahuje seznam typů stravování. Každý zájezd může mít pouze jeden typ stravování. Tabulka transport obsahuje seznam typů dopravy. Každý zájezd může mít pouze jeden typ dopravy. 29

30 Tabulka agency obsahuje cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy. Každá cestovní kancelář může nabízet více zájezdů. Tabulka accommodation obsahuje seznam ubytovacích zařízení. Tabulka accommodation_type obsahuje seznam typů ubytovacích zařízení. Každé ubytovací zařízení může být pouze jednoho typu. Tabulka destination obsahuje letoviska. Ke každému letovisku může být přiděleno více ubytovacích zařízení. Tabulka country obsahuje informace o zemích. Každá země může mít více letovisek. 30

31 b) Správa klientů Obrázek 2: Datová struktura správy klientů Datová struktura správa klientů udržuje informace o klientech a jimi uzavřených smlouvách s cestovní agenturou. Tabulka contract obsahuje informace o smlouvách klientů. Tabulka contract_status obsahuje seznam stavů smlouvy. Každá smlouva má právě jeden stav. Tabulka customer obsahuje informace o klientech CA. Tabulka customer_contract obsahuje informace o tom, jaký klient uzavřel jakou smlouvu. Zároveň platí, že každý klient může uzavřít více smluv a zároveň ke každé smlouvě se může vázat jeden či více klientů. 31

32 c) CMS 32

33 Obrázek 3: Datová struktura CMS CMS obsahuje datovou strukturu samotného systému, který umožňuje správu obsahu webu. Tabulka user obsahuje uživatel, kteří mají přístup do systému. Tabulka changelog obsahuje informace o práci uživatelů s CMS. Při každé akci uživatele se do této tabulky uloží záznam s informacemi o tom, co se stalo. Tabulka changelog_type obsahuje seznam typů logu. Např. zda došlo k vytvoření záznamu, smazání, nebo úpravě. Tabulka page obsahuje informace o všech jednotlivých stránkách v systému veřejné části. Každá stránka může obsahovat libovolný počet podstránek s libovolným zanořením. Tabulka page_type obsahuje informace o typech stránky. Každá stránka může být pouze jednoho typu. Podle typu stránky se určuje její chování a způsob zobrazení. Tabulka sidebox obsahuje informace o boxíkách. Tabulka page_sidebox obsahuje informace o tom, jaký boxík se má zobrazit na jaké stránce. Platí, že na stránce se může zobrazit i více boxíků a jeden boxík se může zobrazit na více stránkách. V případě více boxíků na jedné stránce můžeme nastavit jejich pořadí. Můžeme také nastavit zobrazení boxíků na všechny podstránky té dané stránky. 33

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

KOPÍROVÁNÍ DATABÁZE (DB) a SOUBORŮ (FTP) přechod na Flox 3.0

KOPÍROVÁNÍ DATABÁZE (DB) a SOUBORŮ (FTP) přechod na Flox 3.0 KOPÍROVÁNÍ DATABÁZE (DB) a SOUBORŮ (FTP) přechod na Flox 3.0 Jednorázový poplatek je v rámci vánoční akce (do 31. 12. 2016) 2150 Kč bez DPH: kopírování DB a FTP. Přemigrování designu na míru je zpoplatněno

Více

Webové stránky fotbalového klubu

Webové stránky fotbalového klubu Semestrální práce pro X36WWW Webové stránky fotbalového klubu DOKUMENTACE autor: David Komárek 1. Zadání Naprogramujte informační web fotbalového klubu. V klubu jsou registrována dvě mužstva, A mužstvo

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele SEO v CeSYSu CeSYS manuál pro uživatele Úvod K tomu, abyste byli schopni používat SEO nástroje ve Vašem CeSYSu nemusíte být profesionální webdesignéři, nicméně základní představa o některých HTML prvcích

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Bioadresář Specifikace požadavků Verze Datum Projektový tým 1 14. 10. 2010 Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Obsah 1. Základní informace... 3 1.1. Účel... 3 1.2. Základní popis

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ

MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ PREZENTACI Petr Minařík 2.2.2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ZADÁNÍ PRÁCE Seznámení se s současnými redakčními systémy vyuţívanými pro

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více