České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu."

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Web a multimédia květen 2010

2 2

3 Zadání Analýza požadavků na IS pro cestovní agenturu. Zjištění požadavků potenciálních zákazníků s respektováním konkurence na trhu. Návrh webového portálu s uživatelsky přívětivým rozhraním pro přístup k IS. Implementace IS a optimalizace pomocí SEO metod. Návrh uživatelských testů a test funkčnosti a přístupnosti k IS, kontrola splnění požadavků na IS. 3

4 4

5 Poděkování Poděkování patří všem, kteří mě podporovali při mém dlouhém studiu. Dík patří také mně za to odhodlání, vůli a trpělivost dotáhnout studium do konce. 5

6 6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. V Praze dne

8 8

9 Abstract This thesis deals with the analysis of requirements, the recognition of the needs of the users and a following implementation and testing of the information system for travel agencies. The first part of the work deals with the analysis of the requirements for the information system. The second part deals with the analysis of the requirements from potencial customers. The third part deals with the construction and the implementation of the system. The last part of the work deals with the testing of the system. Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou požadavků, zjištěním potřeb uživatelů a následnou implementací a testování informačního systému pro cestovní agenturu. První část práce se bude zabývat analýzou požadavků na informační systém. Druhá část bude vyhraněna pro zjištění požadavků potenciálních zákazníků. Třetí část se týká návrhu a implementace systému. Poslední část se zaměří na testování vytvořené aplikace. 9

10 10

11 Obsah Kapitola 1.Úvod...14 Kapitola 2.Analýza požadavků na IS Účel a cíl IS Rozdělení uživatelských rolí...15 a) Role webmaster...15 b) Role redaktor, správce obsahu...16 c) Role běžný uživatel internetu Funkční požadavky veřejné části IS...16 a) Prohlížení nabídek zájezdů...16 b) Vyhledávání zájezdu...17 c) On-line rezervace zájezdu Funkční požadavky neveřejné části systému...17 a) Správa zájezdů...17 b) Správa dalšího obsahu...18 c) Správa klientů a smluv...18 d) Statistiky...18 e) Správa přístupových práv Nefunkční požadavky...19 a) Softwarové požadavky...19 b) Hardwarové požadavky...20 c) Požadavky na přístupnost webu...20 d) Ostatní požadavky...20 Kapitola 3.Zjištění požadavků potenciálních zákazníků Potenciální zákazník Redakční systém...22 a) Správa obsahu...22 b) Správa stránek...22 c) Správa menu...22 d) Sidebox...23 e) Aktuality...23 f) Newsletter...23 g) Odběratelé newsletteru Správa nabídky zájezdů...24 a) Nastavení CK...24 b) Import nabídek CK...24 c) Vlastní nabídky...24 d) Správa zemí...24 e) Správa destinací...25 f) Správa ubytování Správa zákazníků...25 a) Klienti...25 b) Smlouvy Management uživatelů IS...25 a) Uživatelé Statistiky a logy...26 a) Logování změn

12 b) Statistiky zájezdů...26 Kapitola 4.Návrh pro implementaci Relační datový model...27 a) Správa zájezdů...28 b) Správa klientů...30 c) CMS Návrh uživatelského rozhraní...32 a) Návrh hlavní stránky...33 b) Návrh podstránek...34 c) Návrh administračního rozhraní Návrh programové části...35 a) Framework JWork...36 b) Databáze MySQL...36 c) SEO optimalizace...36 Kapitola 5.Implementace Použité technologie...38 a) Apache HTTP server...38 b) PHP...38 c) MySQL Použité aplikace...39 a) Vývojové prostředí Eclipse...39 b) phpmyadmin...39 c) Adobe Photoshop CS d) DB Designer e) Mozilla Firefox...39 f) Ostatní internetové prohlížeče Postup implementace...40 a) Vytvoření databázového modelu...40 b) Naplnění databáze daty...40 c) Vytvoření grafické šablony...40 d) Kódování HTML šablony...40 e) Instalace frameworku jwork...41 f) Programování modulů...41 Kapitola 6.Testování Testování z hlediska bezpečnosti systému...43 a) Testování na Cross Site Scripting...43 b) Testování na SQL injection Testování přístupnosti systému...44 a) Testování IS zrakově postiženými uživateli...44 b) Testování vypnutí kaskádových stylů a obrázků...44 c) Testování v různých prohlížečích...44 d) Testování vypnutého javascriptu a cookies...45 Kapitola 7.Závěr...46 Kapitola 8.Použitá literatura

13 Seznam použitých obrázků Obrázek 1: Datová struktura správy zájezdů...28 Obrázek 2: Datová struktura správy klientů...30 Obrázek 3: Datová struktura CMS...31 Obrázek 4: Návrh uživatelského rozhraní hlavní stránky...33 Obrázek 5: Návrh uživatelského rozhraní podstránky...34 Obrázek 6: Návrh uživatelského rozhraní administrace

14 Seznam zkratek a pojmů IS (informační systém), CA (cestovní agentura), CK (cestovní kancelář), CMS (content management system), API (application programming interface), SEO (search engine optimalization), HTML (hypertext markup language), CSS (cascading style sheets), PHP (hypertext preprocessor), URL (uniform resource locator), SQL (structured query language), W3C (world wide web consortium), MS (Microsoft), IE (Internet Explorer), XSS (cross site scripting). 14

15 Kapitola 1.Úvod Název mé bakalářské práce je informační systém pro cestovní agentury. Informační systémy se v posledních letech stávají stále více nepostradatelnější součástí každého podniku. Všechny cestovní agentury musí nějakým způsobem udržovat informace o nabídkách svých zájezdů, klientech, uzavřených smlouvách apod.. A tyto data v ucelené podobě poskytovat prostřednictvím internetu, nebo jiným informačním médiem svým potenciálním klientům. A to je hlavní účel, proč se informační systémy používají. Cílem této práce je navrhnout webovou aplikaci pro cestovní agentury, která jim umožní přímý prodej zájezdů, případně dalších služeb, prostřednictvím webového portálu. Cestovní agentura si sama bude schopna aktualizovat a přizpůsobovat svojí nabídku na internetu. A to prostřednictvím zabudovaného redakčního systému. Druhým cílem je realizace této aplikace. Naprogramování, vytvoření grafickému uživatelského rozhraní a optimalizace pro internetové vyhledávače. V úvodních nezbytných teoretických částech se chci věnovat analýze problému a ujasnit si základní požadavky na takový systém. Jasně definuji účel systému a také skupiny lidí, kteří s ním budou pracovat, nebo ho budou nějakým způsobem používat. V této analytické pasáži také specifikuji funkční požadavky, tedy funkce, které se od systému očekávají, že bude umět. Dále se zaměříme na to, kdo bude přímý potenciální zákazník systému a jsou jeho požadavky na systém. Druhá polovina práce se bude věnovat samotnému vývoji reálného systému. Vycházet přitom budeme z analytické části práce. Do systému bych měl implementovat všechny požadavky a to tak, aby výsledná aplikace splnila svůj předem jasně daný cíl. Po dokončení vývoje přijde na řadu testování systému a odstraňování nalezených nedostatků. Závěr bude obsahovat celkové zhodnocení, výsledky testování, možnosti nasazení vytvořeného IS do praxe a jeho dalšího rozšiřování a zdokonalování. 15

16 Kapitola 2.Analýza požadavků na IS Úvodní část, analýza požadavků. Ujasníme si nejdůležitější vstupní informace pro vývoj úspěšného a fungujícího IS. Nejprve stanovíme cíl a smysl celého systému. Dále pak se zaměříme na funkční požadavky uživatelů, kteří budou systém používat a nakonec zanalyzujeme technické, neboli nefunkční požadavky na systém. 2.1.Účel a cíl IS Účelem a cílem tohoto systému je jednoduchým způsobem umožnit CA prodej zájezdů po internetu. A to takovým způsobem, abychom celý proces prodeje pokud možno co nejvíce zautomatizovali. Jak ze strany provozovatele IS, tak ze strany internetového uživatele využívající služeb systému. Dalším cílem je uceleně spravovat veškerá data cestovní agentury. Ať jsou to informace o zájezdech, klientech, uzavřených smlouvách, statistikách či jiných vnitřních záležitostech. Cílem také je navrhnout pro klienty co nejefektivnější řešení v poměru cena / výkon. Rozhodně nechceme od systému, aby na trhu konkuroval svou rozsáhlou funkčností, kterou nabízí jiné firmy v podobě řešení na míru. Konkurovat bude především rychlou instalací, technickou dostupností a cenou. 2.2.Rozdělení uživatelských rolí Definujeme tři skupiny uživatelských rolí, které budou IS využívat. Každá role vykazuje určité obecné charakteristiky člověka a přesný účel, možnosti a omezení v užívání systému. Ujasnění si kdo se systémem bude pracovat je nezbytné provést ještě před samotnou analýzou požadavků. a) Role webmaster Role webmaster, neboli technický správce systému. Technicky vzdělaný člověk, nebo tým lidí. Kromě technického vzdělání tato funkce vyžaduje také zkušenosti a praxi v oboru webových technologií. Programování, práce s databází, HTML kódování a další. Podrobná znalost systému nutností. Má plný přístup ke zdrojovým kódům, databáze i do redakčního systému. 16

17 Jeho úkolem je zajišťovat bezchybný provoz, rozšiřovat a vylepšovat aplikaci dle požadavků ze strany provozovatele. Je odpovědný za správnou funkčnost celého IS. b) Role redaktor, správce obsahu Redaktor, správce obsahu, je člověk vyškolený pro uživatelské používání IS. Není nutná žádná technická znalost, ale tento člověk by měl být seznámen s prostředím CA, která systém využívá. Má přístup do redakčního systému a může plně využívat všech jeho funkcí. Vyžaduje přihlášení. Jeho úkolem je starat se o obsah na webovém portálu. Přidávat a aktualizovat zájezdy, psát novinky apod.. Zodpovídá za korektnost těchto informací. c) Role běžný uživatel internetu Běžný uživatel internetu, bez omezení věku, vzdělání, s různou technickou zdatností a znalostí internetu. Nemá zrakové ani jiné postižení, které by ho omezovalo v prohlížení internetového obsahu. Má možnost přístupu pouze k prohlížení webového portálu, kde listuje zájezdy, je upozorňován na různé akce atd.. Nejčastější důvod používání systému je hledání a nákup zájezdu. Případně jeho objednání. 2.3.Funkční požadavky veřejné části IS Funkční požadavky veřejné části IS obsahují přehled všech funkcí a možností systému, které může provádět běžný uživatel internetu, tedy návštěvník webového portálu. Požadavky soustředíme na to podstatné. Rychle a snadno vyhledat informace, které potřebuji. Prohlédnout, objednat. Soustředíme se na cíl uživatele a veškeré druhotné, byť třeba také užitečné, funkce ignorujeme. a) Prohlížení nabídek zájezdů Prohlížení nabídek zájezdů je tím nejčastějším důvodem, proč uživatel vstoupil na náš webový portál. Zajímá ho naše nabídka. V nabídce se zaměříme na informace, které jsou pro lidi nejzajímavější. Tím jsou hlavně velké obrazové informace jakými mohou být fotografie destinací. Zvýrazníme cenu, lákadla zájezdu a další nejdůležitější informace pro větší přehlednost. 17

18 Každý zájezd bude rozkliknutelný do jeho plného detailu s možností okamžité on-line nebo telefonické objednávky. b) Vyhledávání zájezdu Vyhledávání zájezdů, by uživatelům vždy mělo být dostupno několika různými způsoby. Vycházíme z toho, že každý uživatel je jinak zvyklý a má své oblíbené a jemu osvědčené způsoby. Nejběžnějším způsobem je vyhledávání zájezdů podle nabídky menu. Ta může být různě strukturována. Nejčastěji podle destinací, nebo typu zájezdu. Další možností je využít vyhledávajícího formuláře pro vyfiltrování všech zájezdů vyhovující našim požadavkům. Tento způsob více využívají uživatele, kteří mají představu co konkrétně hledají. c) On-line rezervace zájezdu On line rezervace zájezdu je dnes zcela standardním požadavkem uživatelů internetu, kteří přes internet nakupují zboží nebo služby. Po vybrání zájezdu se zobrazí formulář k vyplnění osobních a kontaktních údajů uživatele, který se odešle do rezervačního systému. 2.4.Funkční požadavky neveřejné části systému Funkční požadavky neveřejné části systému zahrnují přehled všech funkcí, které lze provádět po přihlášení se do systému. Možnost přihlášení bude mít pouze webmaster, nebo reaktor/správce IS. Většina funkcí bude přímo pracovat s databází systému. a) Správa zájezdů Správa zájezdů umožňuje měnit, přidávat a odebírat zájezdy do databáze IS. Přidávat zájezdy může manuálně, nebo automaticky pomocí importu zájezdů z jiného zdroje. Aktualizace a mazání bude probíhat manuálně. Zájezdům bude možnost přiřazovat různý stav. Určíme tak, které z nich se mají zobrazit na hlavní stránce, nebo na předních místech ve vyhledávání, nebo naopak které se nemají zobrazit vůbec. Zájezdům přiřazujeme termíny. Termín může být volný nebo obsazený. Termíny se mohou 18

19 odlišovat v délce, datu odjezdu a příjezdu a také v ceně. Zájezdům dále nastavujeme další atributy jako je typ dopravy, místa odjezdu, typ stravování, cestovní agenturu, typ a místo ubytování. b) Správa dalšího obsahu Správa dalšího obsahu zahrnuje správu všech obsahových sdělení včetně správy navigace webu. Můžeme měnit strukturu, podstránky, všechny obsahové části webu s vy jímkou informací o zájezdech. Vytváříme a měníme strukturu stránek a podstránek webu. Ke každé stránce můžeme přiřazovat libovolný počet podstránek s libovolným počtem zanoření. Měníme typ stránky. Vytváříme nové boxíky, které umíme přiřazovat k jednotlivým stránkám nebo podstránkám. Každý boxík můžeme přiřadit k jedné čí více stránek. Na jedné stránce může být více boxíků. Psaní a publikace aktualit. U každé aktuality nastavujeme zda se má nebo nemá zobrazit na webu čímž udržujeme aktuálnost. Vytváříme newsletter, který dále posíláme registrovaným nebo vybraným klientům. Registrujeme všechny provedené změny v IS a ukládáme je do databáze. U každé změny evidujeme uživatele, které je provedl. c) Správa klientů a smluv Správa klientů a smluv obsahuje přehled rezervací, uzavřených smluv a klientů, kteří tyto úkony provedly. Můžeme zde měnit stav rezervací a smluv podle toho zda je smlouva před uzavřením, nebo po uzavření. Ke klientům přiřazujeme libovolné poznámky a můžeme aktualizovat jejich osobní údaje. d) Statistiky Statistiky zahrnují přehledně řazené sledované údaje. zaměříme se především na ty obchodní údaje. Přehled o tom, kolik zájezdů je v nabídce, kolikrát byl zájezd prohlížen, kolik a které zájezdy byly rezervovány a kolik se nakonec uzavřelo smluv s klienty. Statistiky je možno pouze prohlížet, nebo vynulovat na počáteční stav. 19

20 e) Správa přístupových práv Správa přístupových práv umožňuje nastavovat autorizační práva pro přístup do redakčního systému. Můžeme přidávat, nebo odebírat správce systému. Správce systému můžeme nastavit zda jsou nebo nejsou aktivní. Neaktivní správci nemají přístup do systému. 2.5.Nefunkční požadavky Nefunkční požadavky zahrnují nutné technické prostředky pro fungování systému. Požadavky dělíme na softwarové, hardwarové, požadavky na přístupnost webu a na ostatní. a) Softwarové požadavky Softwarovými požadavky myslíme programové vybavení serveru a klienta. Server je počítač, na kterém systém běží. Klientem rozumíme běžný osobní počítač, na kterém chceme spouštět IS. Důraz je kladen na co nejnižší zřizovací a provozní náklady. Systém proto poběží na open source technologiích. Na serveru musí být nainstalován HTTP server apache s povoleným mod rewrite pro krásné URL. Webmaster musí mít možnost nastavit některé další důležité parametry serveru, které jsou specifické pro konkretní nasazené IS. IS bude naprogramován v PHP verze pět, která na rozdíl od starších verzí má dostatečnou podporu objektově orientovaného programování. Webmaster má opět přístup k nastavení proměnných prostředí. Pro uchování dat bude možno využít libovolnou databázi, kterou IS bude podporovat. Pro začátek počítáme s podporou MySQL, ale ponecháváme zde možnost bezproblémového rozšíření na kteroukoliv jinou databázi. Pro správu a přístup do databáze je nutné mít k dispozici dodatečný software. V našem případě to bude phpmyadmin. Všechny výše uvedené technologie jsou multiplatformní, je tedy možno je provozovat na operačních systémech Windows, libovolné distribuci Linuxu či serverech Solaris. Klient bude pouze potřebovat libovolný moderní webový prohlížeč a pro pohodlnější práci s podporou zapnutého JavaScriptu a cookies. 20

21 b) Hardwarové požadavky Hardwarové požadavky na chod IS nejsou nikterak náročné ani na straně serveru, ani na straně klienta. Systém počítá s nasazením na servery zavedených hostingových společností, kterých je dostatečný výběr. Přitom se neklade velký důraz na rychlou odezvu. Je proto možné využít i zahraničních hostingových serverů, které bývají cenově dostupnější a pro klienta tak výhodnější. Tyto servery mají více než dostatečnou výpočetní kapacitu pro běh serveru apache a jeho modulů. Bývají napojeny přímo na páteřní síť internetu, čímž se prakticky vyřeší rychlost načítání webu i při větším množství návštěvníků ve špičkách provozu. Při výběru hostingové společnosti doporučujeme klást důraz především na dostupnost, protože zde každý sebemenší výpadek může znamenat ztrátu zákazníka. Uživatelům opět postačí libovolné PC či notebook s nainstalovaným moderním internetovým prohlížečem. Podporu pro další zařízení jako jsou mobilní telefony či PDA neplánujeme. c) Požadavky na přístupnost webu Požadavky na přístupnost webu se odvíjí jak od grafického návrhu, tak od funkční implementace. Grafický návrh bude klást důraz na čitelnost, dostatečný kontrast fontu a pozadí, vhodný výběr typu a velikosti fontu. Barevně bude webové rozhraní sladěno tak, aby nedráždilo zrak a neodvádělo pozornost od obsahu. IS počítá s podporou JavaScriptu. Jeno cílem je uživatelům co nejvíce zpříjemňovat práci s webem, zejména interakci s formuláři. Validace formulářů, upozorňování na chyby a jejich zvýrazňování. Vypnutí JavaScriptu nesmí znemožňovat použití žádných funkcí IS. d) Ostatní požadavky Mezi ostatní požadavky patří optimalizace pro vyhledávače, SEO. Zahrnuje hezké URL, vkládání klíčových slov do URL a do titulků stránek. Dodržení sémantiky HTML a CSS kódu při kódování šablon stránek. Dalším požadavkem na chod systému je nutnost zřízení domény, na které bude systém 21

22 dostupný. Doporučujeme registrovat pečlivě zvolenou doménu druhého řádu. Dnes je problém najít zajímavou volnou doménu, často se tedy musíme spokojit s méně poutající alternativou, nebo zkusit štěstí a lukrativnější doménu odkoupit od jejího majitele. Posledním požadavkem je zkušený webmaster. Musí si umět poradit s nasazení a technickou správu IS, dokáže pracovat s databází, zálohovat systém, kontrolovat běh a řešit problémy v případě výpadků. 22

23 Kapitola 3.Zjištění požadavků potenciálních zákazníků Zjištění požadavků potenciálních zákazníků bude hrát důležitou roli pro samotný návrh implementace. Ujasníme si, kdo bude náš potenciální zákazník a následně dopodrobna specifikujeme zákazníkovi požadavky na systém. 3.1.Potenciální zákazník Potenciální zákazník je člověk, nebo společnost, která podniká v oboru cestovního ruchu. Provozuje, nebo chce provozovat cestovní agenturu. Může jím být nejčastěji začínající podnikatel, nebo někdo, kdo je nespokojený se svým stávajícím IS, či někdo, kdo hledá efektivnější řešení. Pro zjištění požadavků jsme vybrali modelový případ potenciálního zákazníka. 3.2.Redakční systém Redakční systém bude jednoduchým způsobem umožňovat nastavení vlastností, chování a vzhledu webových stránek. a) Správa obsahu Správa obsahu umožňuje konfiguraci některých modulů. Nastavení formulářů, zobrazování kurzů měn, informací o počasí. b) Správa stránek Správa stránek umožňuje přidávat nebo odebírat stránky webu. Editace obsahu stránek se provádí pomocí WISIWYG editoru. Umět bude základní práci s textem, jako je formátování odstavců, vytváření tabulek a seznamů, přidávání obrázků a vkládání odkazů. U stránky nastavuji zda je aktivní, nebo neaktivní. Neaktivní znamená, že se není dostupná a navenek se chová jakoby vůbec neexistovala. Můžeme nastavit libovolné URL stránky, přes které bude přístupná. Každá stránka musí mít unikátní URL. U stránky nastavujeme její typ, podle kterého se stránka chová. c) Správa menu 23 Správa menu bude umožňovat vytvářet a konfigurovat navigační strukturu webu. Bude umět

24 libovolně řadit položky v menu. Každá položka menu může mít libovolný počet podpoložek. Počet zanoření není omezen. Ke každé položce menu náleží právě jedna stránka. d) Sidebox Sidebox, nebo boxíky, jsou místem pro vkládání textu nebo obrázků v postranních lištách webu. Systém do boxíku umožní vložit libovolný vlastní obsah nebo obsah nějakého modulu jako jsou např. kurzy měn, počasí, atd.. Boxík umíme přiřadit k jednotlivým stránkám. Každá stránka může mít i více boxíků. Jeden boxík může být přiřazen k více stránkám. U stránky s více boxíky nastavujeme jejich pořadí ve kterém se mají zobrazit. Boxík můžeme nastavit na to, zda je aktivní nebo neaktivní. Neaktivní boxík se na webu nebude zobrazovat. e) Aktuality Vkládání aktualit v podobě libovolného textu. Aktuality se budou zobrazovat na určeném místě na webových stránkách a v chronologickém pořadí. U aktualit zobrazujeme pouze datum publikace, titulek a obsah. Můžeme přepínat stav aktuality z aktivní na neaktivní a obráceně. f) Newsletter Newsletter bude umožňovat rozesílat novinky, on-line katalogy a další informace všem registrovaným zákazníkům na jejich ovou adresu. Obsah a pravidelnost rozesílání nebude omezena. Pamatujeme si, které newslettery už byly odeslány. g) Odběratelé newsletteru Odběratele newsletteru můžeme pouze přidávat, měnit jejich ovou adresu, nebo měnit jejich stav z aktivní na neaktivní a opačně. Neaktivní odběratelé nedostávají newsletter na svůj 24

25 3.3.Správa nabídky zájezdů Správa nabídky zájezdů bude obsahovat veškeré funkce pro správu zájezdů CA. Bude umět importovat a aktualizovat zájezdy podle nabídky CK, tyto zájezdy bude možno doplnit o další vlastní informace. Můžeme měnit také informace o destinacích a cílových zemích zájezdů. a) Nastavení CK Nastavení CK přidává či odebírá nabídky cestovních kanceláří, které chceme prodávat. U jednotlivých CK si také určíme, zda požadujeme všechny jejich zájezdy nebo jen vybrané podle nastavitelného filtru. K cestovním kancelářím můžeme přiřadit vlastní popis, kód a adresu internetové stránky. b) Import nabídek CK Importem nabídek CK budeme moci automaticky aktualizovat vlastní nabídku zájezdů podle nejnovějších nabídek cestovních agentur. Po provedení aktualizace zobrazíme informace o jejím průběhu, počtu přidaných zájezdů a počtu odebraných zájezdů. Nabídku importujeme včetně možných termínů. c) Vlastní nabídky Vlastní nabídky nám umožní vytvářet vlastní nabídky zájezdů, včetně všech detailů i přidávání fotografií. K zájezdům přiřazujeme všechny atributy jako je typ zájezdu, typ ubytování, způsob dopravy, nástupní místa, CK, místo a typ ubytování. Popisek zájezdu může být libovolný a volitelný. K nabídce vytváříme termíny s cenou, počtem nocí, datem příjezdu a odjezdu. U termínu i nabídky zájezdu nastavíme zda je aktivní nebo neaktivní. Neaktivní položky se nezobrazují v nabídce na webu a není je mono rezervovat. d) Správa zemí Správa zemí umožňuje editovat informativní popisky, vkládat detaily o počasí, kultuře, měnách a dalších podrobnostech vztahujících se k cílovým zájezdů. Zemi nelze odstranit pokud se k ní vztahuje jedna či více destinací. 25

26 e) Správa destinací Správa destinací umožňuje vkládat vlastní informativní popisky a zajímavosti pro uživatele k jednotlivým destinacím. Destinace přiřazujeme k zemím. Destinaci nelze odstranit pokud se k ní vztahuje jedno či více ubytovacích zařízení. f) Správa ubytování Správa ubytování umožňuje editovat, přidávat a mazat ubytovací zařízení. U každé položky nastavujeme vlastní název a popisek. U ubytování nastavíme jeho typ, např.: hotel, pension, bungalov atd.. Každé ubytování přiřadíme právě k jedné destinaci. 3.4.Správa zákazníků Správa zákazníků zahrnuje správu klientů, kteří si rezervovali, nebo zakoupili zájezd u CA a nebo využili jiných služeb. Správa se také týká uzavřených smluv mezi klienty a CA. a) Klienti Modul klienti obsahuje seznam klientů s jejich údaji, které můžeme třídit, filtrovat, vyhledávat a měnit. Můžeme také přidávat nové a mazat staré klienty. Ke klientům můžeme vkládat libovolnou neveřejnou poznámku např. o jejich platební morálce nebo spolehlivosti. b) Smlouvy Modul smluv obsahuje správu seznam smluv mezi klienty a CA. Smlouva vzniká vždy při rezervaci zájezdu. V administraci můžeme smlouvu dále upravovat a na žádost klienta měnit náležitosti. Pro rychlejší orientaci můžeme smlouvy filtrovat a vyhledávat podle klienta. U smluv měníme jejich stav např. na stornováno, rezervováno, zaplaceno atd Management uživatelů IS Management uživatelů IS se bude starat o správu uživatelů, kteří mají přístup do informačního systému. Uživatelé mají přístup vždy do celého systému, neřešíme uživatelské skupiny. 26

27 a) Uživatelé Manipulace s uživateli, můžeme měnit osobní údaje, ručně odebírat, nebo přidávat nové uživatele. U uživatele můžeme nastavit stav na aktivní, nebo neaktivní. Neaktivní uživatelé nemají přístup do administračního systému, aktivní ano. 3.6.Statistiky a logy Modul pro prohlížení statistik a logů IS. Zaměřujeme se na statistiky k prodejnosti zájezdů a logujeme všechny změny v IS. a) Logování změn Logování změn umožňuje dohledat všechny úpravy provedené v IS. V logu je možnost filtrovat data podle uživatele, typu modulu nebo typu logu. b) Statistiky zájezdů Statistiky zájezdů zobrazují nejvíce / nejméně navštěvované a prodávané zájezdy. Ve statistice můžeme filtrovat a vyhledávat podle zájezdů. 27

28 Kapitola 4.Návrh pro implementaci Návrh pro implementaci obsahuje popis pro vývojáře, jakým způsobem se bude systém implementovat. Vstupem je analýza požadavků potenciálních zákazníků. Výstupem návrhu je návod a postup k technické realizaci. Návrh popisuje relační datový model, který obsahuje datovou strukturu IS. Uživatelské rozhraní na kterém je vidět jak celý systém bude vypadat. Nakonec také návrh programové části podle kterého se IS bude programovat. 4.1.Relační datový model Relační datový model zobrazuje způsob uložení dat do databázového systému. Není závislý na konkrétním databázovém systému. Pro vytvoření datového modelu je prvotní nalezení entit a vazeb mezi nimi. Použité pojmy: Entita je určité seskupení dat, které k sobě logicky přináleží a které zkoumáme v rámci zadané analýzy. Každá entita má své atributy. Atribut je položka entity. Vazba určuje vztahy mezi entitami. Primární klíč je atribut který jednoznačně identifikuje výskyt dané entity. Musí být jednoznačný. Cizí klíč je atribut entity A, který se vyskytuje v entitě B jako primární klíč. Datový model IS je rozdělen na tři logicky oddělené části. Správa zájezdů, správa klientů a část pojmenovanou CMS. Primární klíče jsou označeny klíčkem. Entity zde reprezentují tabulky. 28

29 a) Správa zájezdů Obrázek 1: Datová struktura správy zájezdů Datová struktura správa zájezdů udržuje informace o uložených zájezdech a všech k tomu logicky přímo navazujících objektech. Tabulka tour obsahuje informace o zájezdech. Tabulka term obsahuje informace o termínech, ceně a délce pobytu vytahující se ke konkrétním zájezdů. K jednomu zájezdu může být více možných termínů. Tabulka departure obsahuje seznam odletových, nebo odjezdových míst. Tabulka tour_departure obsahuje záznamy o odletových místech vzhledem k zájezdům. Každý zájezd může mít jedno nebo více odletových míst. typu. Tabulka tour_type obsahuje seznam typu zájezdů. Každý zájezd může být pouze jednoho Tabulka boarding obsahuje seznam typů stravování. Každý zájezd může mít pouze jeden typ stravování. Tabulka transport obsahuje seznam typů dopravy. Každý zájezd může mít pouze jeden typ dopravy. 29

30 Tabulka agency obsahuje cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy. Každá cestovní kancelář může nabízet více zájezdů. Tabulka accommodation obsahuje seznam ubytovacích zařízení. Tabulka accommodation_type obsahuje seznam typů ubytovacích zařízení. Každé ubytovací zařízení může být pouze jednoho typu. Tabulka destination obsahuje letoviska. Ke každému letovisku může být přiděleno více ubytovacích zařízení. Tabulka country obsahuje informace o zemích. Každá země může mít více letovisek. 30

31 b) Správa klientů Obrázek 2: Datová struktura správy klientů Datová struktura správa klientů udržuje informace o klientech a jimi uzavřených smlouvách s cestovní agenturou. Tabulka contract obsahuje informace o smlouvách klientů. Tabulka contract_status obsahuje seznam stavů smlouvy. Každá smlouva má právě jeden stav. Tabulka customer obsahuje informace o klientech CA. Tabulka customer_contract obsahuje informace o tom, jaký klient uzavřel jakou smlouvu. Zároveň platí, že každý klient může uzavřít více smluv a zároveň ke každé smlouvě se může vázat jeden či více klientů. 31

32 c) CMS 32

33 Obrázek 3: Datová struktura CMS CMS obsahuje datovou strukturu samotného systému, který umožňuje správu obsahu webu. Tabulka user obsahuje uživatel, kteří mají přístup do systému. Tabulka changelog obsahuje informace o práci uživatelů s CMS. Při každé akci uživatele se do této tabulky uloží záznam s informacemi o tom, co se stalo. Tabulka changelog_type obsahuje seznam typů logu. Např. zda došlo k vytvoření záznamu, smazání, nebo úpravě. Tabulka page obsahuje informace o všech jednotlivých stránkách v systému veřejné části. Každá stránka může obsahovat libovolný počet podstránek s libovolným zanořením. Tabulka page_type obsahuje informace o typech stránky. Každá stránka může být pouze jednoho typu. Podle typu stránky se určuje její chování a způsob zobrazení. Tabulka sidebox obsahuje informace o boxíkách. Tabulka page_sidebox obsahuje informace o tom, jaký boxík se má zobrazit na jaké stránce. Platí, že na stránce se může zobrazit i více boxíků a jeden boxík se může zobrazit na více stránkách. V případě více boxíků na jedné stránce můžeme nastavit jejich pořadí. Můžeme také nastavit zobrazení boxíků na všechny podstránky té dané stránky. 33

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Obsah 1 Úvod...2 2 Základní vlastnosti systému...3 2.1 České prostředí...3 2.2 Neomezené množství článků a uživatelů...3 2.3 Cílenost zobrazení

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více