E-LEARNING STUDIO 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-LEARNING STUDIO 2005"

Transkript

1 E-LEARNING STUDIO 2005 Nabídka a specifikace aplikace SOFTPAE Všechna práva vyhrazena. SOFTPAE Soľná 392, Rabča, Slovakia Vypracovali: Petr Hradec, Anton Piták, Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru, které jsou vlastnictvím společnosti "SOFTPAE". Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického nebo jiného záznamu nebo uveřejněná či poskytnutá třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem jejich vlastníků. 1 / 24

2 Obsah 1. Rejstřík pojmů Seznam obrazovek Úvod Popis základních ovládacích prvků Hlavní menu Lišta L Lišta L Popis aplikace Založení nového ekurzu Vložení objektu do ekurzu Textový objekt text, shrnutí Objekt Multimedia Objekt Test Zobrazení a editace textu Popis funkcí editoru Zobrazení a editace testu Vytvoření ekurzu Vytvoření rejstříku Popis funkcionality: ekurz Doplňující informace Technické požadavky na provoz aplikace Hardwarové požadavky Programové vybavení Cenová kalkulace Přílohy Kontaktní informace Reference / 24

3 Rejstřík pojmů 1. Rejstřík pojmů elearning Studio aplikace pro tvorbu elektronických studijních materiálů (ekurzů) ekurz zkompilované elektronické studijní materiály, výstup aplikace elearning Studio nástrojová lišta L1 hlavní lišta nástrojová lišta L2 lišta okna Workspace nástrojová lišta L3 lišta HTML editoru 3 / 24

4 Seznam obrazovek 2. Seznam obrazovek O101a O101b O102 O103 O104 O104a O104b O104c O105 O108 O106 O107 Zobrazení a editace textu Zobrazení a editace textu - shrnutí Zobrazení testu Průvodce založením ekurzu Průvodce vložením nového objektu Průvodce vložením nového objektu (text) Průvodce vložením nového objektu (multimedia) Průvodce vložením nového objektu (test) Vložení nové odpovědi Editace rejstříku Vytvoření (kompilace) ekurzu Prostředí aplikace ekurz Poznámka: Vzhled obrazovek je pouze orientační a může být změněn. 4 / 24

5 Úvod 3. Úvod Aplikace elearning Studio je standardní desktop aplikace pro Windows, která umožňuje rychle a jednoduše vytvářet elektronické studijní materiály. Výstupem aplikace je kompletní elearningová aplikace balíček, ekurz. Vzhled i ovládání aplikace odpovídá běžným standardům ovládání v systému MS Windows. Tvorba ekurzu je založená na vkládání předdefinovaných typů objektů v odpovídajícím pořadí. Rozlišují se 3 typy objektů textový objekt založený na technologii HTML, multimediální objekt umožňující vloženi audio/video sekvence a objekt test, který pomocí testovacího enginu dovoluje vytvářet testy a vyhodnocení testů. K doplňujícím funkcím patří tisk z textových objektů a tisk testů (zadání i výsledky) v obou částech aplikace (elearning studio i ekurz). 5 / 24

6 Popis základních ovládacích prvků 4. Popis základních ovládacích prvků Z důvodu co nejrychlejšího poskytnutí některých nejdůležitějších funkcí bude ArCon vyvinuta v několika etapách, ve kterých do ní budou postupně začleňovány všechny operátorské a administrátorské funkce Hlavní menu Hlavní menu obsahuje položky pro práci s projektem ekurzu. Popis prvků menu: Položka Soubor: - Tlačítko Nový ; vytvoření nového ekurzu, zobrazí se obrazovka O103 - Tlačítko Otevřít ; otevře projektový soubor ekurzu - Tlačítko Uložit ; uloží aktuální projekt ekurzu - Tlačítko Tisk ; vytiskne aktuální dokument typu TEXT - Tlačítko Konec ; ukončí program Položka Úpravy: - Tlačítko Rejstřík ; vytvoří stránku rejstříku - Tlačítko Kompilace ; spuštění kompilace ekurzu, zobrazí se obrazovka O106 - Tlačítko Vlastnosti ; zobrazí se obrazovka O103 s vlastnostmi ekurzu Položka Nápověda: - Tlačítko Obsah ; zobrazí soubor nápovědy - Tlačítko Support ; spustí ového klienta pro odeslání připomínky - Tlačítko O programu ; zobrazí standardní okno s informacemi o verzi programu 4.2. Lišta L1 Nástrojová lišta hlavního okna je určená pro rychlý přístup k položkám Hlavního menu. Je plně editovatelná a umožňuje vložit kterýkoliv prvek hlavního menu. Popis prvků lišty: - Tlačítko Nový ; vytvoření nového ekurzu, zobrazí se obrazovka O103 - Tlačítko Otevřít ; otevře projektový soubor ekurzu - Tlačítko Uložit ; uloží aktuální projekt ekurzu - Tlačítko Tisk ; vytiskne aktuální dokument typu TEXT - Tlačítko Rejstřík ; vytvoří rejstřík - Tlačítko Kompilace ; spuštění kompilace ekurzu, zobrazí se obrazovka O106 - Tlačítko Vlastnosti ; zobrazí se obrazovka O103 s vlastnostmi ekurzu - Tlačítko Nápověda ; zobrazí soubor nápovědy 4.3. Lišta L2 Nástrojová lišta okna Workspace je určená k přidávaní, editaci a mazání objektů ekurzu. Tlačítky pro změnu polohy je možné nastavit umístění objektu v pořadí, v jakém budou zobrazovány v ekurzu. Popis prvků lišty: - Tlačítko Nový objekt ( ); zobrazí se obrazovka O104 pro vložení nového objektu - Tlačítko Editovat ( ); zobrazí se okno O104 pro editaci vlastnosti objektu - Tlačítko Odstranit ( ); zobrazí se dotaz s potvrzením akce a poté se vybraný objekt odstraní - Tlačítko Nahoru ( ); přesun řádku nahoru - Tlačítko Dolů ( ); přesun řádku dolů 6 / 24

7 Popis aplikace 5. Popis aplikace Tvůrce kurzu vkládá předdefinované typy objektů (text, shrnutí, test, multimédia) a nastavuje jejich pořadí. Pro editaci textu je integrován vlastní WYSIWYG HTML editor. Pro vytváření testových otázek slouží Průvodce vytvořením testu. Popis hlavních pracovních postupů je uveden v této kapitole Založení nového ekurzu Vytvoření nového ekurzu začíná jeho založením. Po stisknutí tlačítka Nový v nástrojové liště L1 nebo volbou z menu Soubor->Nový ekurz se zobrazí Průvodce založením ekurzu. V průvodci se vyplní informace o názvu ekurzu a typu licencování (viz. kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Další tvorba balíčku je založená na vkládání jednotlivých typů objektů. Obrazovka O103: Průvodce založením ekurzu Popis prvků obrazovky: - Textové pole Název ; název ekurzu - Výběrové pole Typ licence - Tlačítko Dokončit ; založení ekurzu - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení 5.2. Vložení objektu do ekurzu Do aplikace se vkládají předdefinované typy objektů pomocí tlačítka Nový na liště L2. Zobrazí se Průvodce vložením nového objektu. Zadá se název objektu (pro jednoduchou identifikaci) a definuje možnost zobrazení objektu podle typu licence. Po vyplnění základních údajů se kliknutím na tlačítko Pokračovat zobrazí další krok dle vybraného typu objektu. 7 / 24

8 Popis aplikace Obrazovka O104: Průvodce vložením nového objektu (TODO: upravit dialog O104) Popis prvků obrazovky: - Textové pole Název ; název ekurzu - Výběrové pole Typ ; typ nového objektu - Zaškrtávací pole Povolit zobrazováni bez licence ; určení zobrazování u kurzu chráněného licenčním klíčem - Tlačítko Zvukový soubor ; výběr souboru s nahrávkou textu dané stránky - Zaškrtávací pole Přehrát automaticky ; nastavení automatického přehrání nahrávky při vstupu na stránku - Tlačítko Přehrát ; přehraje vybraný soubor se zvukovou stopou - Tlačítko Další ; Pokračovat v dalším kroku - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení Textový objekt text, shrnutí Textový objekt je základním typem objektu. Slouží pro jednoduché zobrazení textového obsahu s použitím standardního formátování. Pro dosažení maximální univerzálnosti a funkcionality je založený na technologii HTML. Aplikace v základní konfiguraci rozlišuje dva typy textových objektů kapitola a shrnutí. Při založení nového objektu typu TEXT je možné definovat šablonu, která zjednodušuje následnou tvorbu dokumentu a pomáhá zachovat jednotný vzhled vytvářených dokumentů. 8 / 24

9 Popis aplikace Obrazovka O104a: Průvodce vložením nového objektu (text) Popis prvků obrazovky: - Šablona ; prvek pro výběr souboru se šablonou z disku - Tlačítko Dokončit ; vytvoření textového objektu v ekurzu - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení Objekt Multimedia Objekt Multimedia slouží k vložení video a audio sekvencí do ekurzu. Využívá se vestavěný objekt systému MS Windows pro zobrazování multimédií, který umožňuje použít široký rozsah typů používaných multimediálních souborů. V ekurzu je možné přehrávat audio a video soubory. 9 / 24

10 Popis aplikace Obrazovka O104b: Průvodce vložením nového objektu (multimedia) Popis prvků obrazovky: - Soubor ; prvek pro výběr souboru z disku - Tlačítko Dokončit ; vytvoření multimediálního objektu v ekurzu - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení Objekt Test Objekt Test je určený pro tvorbu testů za jednotlivými kapitolami. Pomocí průvodce se zadá znění otázky a doplní odpovědi. Při zadávání odpovědi je možné definovat správnou odpověď a komentář k odpovědím, který se použije ve vyhodnocení textu jako vysvětlení k nesprávné odpovědi. 10 / 24

11 Popis aplikace Obrazovka O104c Průvodce vložením nového objektu (test) Popis prvků obrazovky: - Textové pole Otázka ; obsahuje znění otázky - Tlačítko Dokončit ; vytvoření nadefinované otázky a odpovědí - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení - Nástrojová lišta: - Tlačítko Nová odpověď ( ); zobrazí se obrazovka O105 pro vložení nové odpovědi - Tlačítko Přejmenovat ( ); zobrazí se okno pro přejmenování odpovědi - Tlačítko Odstranit ( ); zobrazí se dotaz s potvrzením akce a poté se vybraná odpověď odstraní - Tlačítko Nahoru ( ); přesun řádku nahoru - Tlačítko Dolů ( ); přesun řádku dolů Obrazovka O105: Vložení nové odpovědi 11 / 24

12 Popis aplikace Popis prvků obrazovky: - Textové pole Odpověď ; obsahuje znění odpovědi - Zaškrtávací pole Typ odpovědi (správná; chybná) - Textové pole Vysvětlení ; obsahuje doplňující text, typicky vysvětlení proč je varianta správná/chybná - Tlačítko Dokončit - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení 5.3. Zobrazení a editace textu Pro editaci textu se používá editor textů se standardními formátovacími funkcemi s ovládáním a funkcionalitou podobnou editoru MS Word. Do formátovaného textu je možné vkládat tabulky, obrázky a hyperlinková propojení na jiné dokumenty v rámci jednoho ekurzu, nebo odkazy na internetové adresy. Pro zachování maximálně sjednoceného vzhledu je k dispozici formátování pomocí předdefinovaných CSS stylů. Do editoru se dá vkládat text ze schránky Windows zkopírovaný z jiných editorů (MS Word, Wordpad apod.), přičemž je v maximální míře zachované formátování z původního dokumentu. Obrazovka O101a: Zobrazení a editace textu 12 / 24

13 Popis aplikace Obrazovka O101b: Zobrazení a editace textu - shrnutí Popis funkcí editoru Editor textu obsahuje standardní prvky pro editaci a formátování textu známé z editoru MS Word. K dispozici jsou prvky pro práci se schránkou Windows (Vybrat, Kopírovat, Vložit), prvky editace (Zpět, Znovu), prvky pro zarovnávání textu (Vlevo, Na střed, Vpravo, Podle okraje) a odsazení okraje. Dále jsou k dispozici seznamy, možnost vkládat obrázky, hypertextové linky a jednoduché tabulky. Pro zachování jednotnosti vzhledu je možné použít základní styly dokumentu. Editace probíhá v režimu Design, kdy se přímo edituje text. Pro složitější úpravy je možné provést editaci na úrovni zdrojového HTML kódu. Výsledné zobrazení se dá zkontrolovat po přepnutí editoru do režimu Preview. Přepínání režimu se provádí tlačítky v spodní lište editoru, kde je ještě k dispozici nastavováni zvětšení zobrazení, tlačítko pro vyhledávaní v dokumentu a tlačítko pro spuštění kontroly pravopisu dokumentu (spellchecker). Implementace kontroly pravopisu je velmi jednoduchá a umožňuje pouze základní kontrolu slov podle slovníku. Popis prvků obrazovky: - Tlačítko Vybrat ; přesunutí výběru do schránky - Tlačítko Kopírovat ; uložení výběru do schránky - Tlačítko Vložit ; vložení textu ze schránky - Tlačítko Zpět ; vráceni editace o krok zpět - Tlačítko Opakovat ; opakovat krok editace - Tlačítko Tučný ; tučné písmo - Tlačítko Kurzíva ; kurzíva - Tlačítko Podtržené ; podtržené písmo - Tlačítko Vlevo ; zarovnání Vlevo - Tlačítko Na střed ; zarovnání na střed - Tlačítko Vpravo ; zarovnání Vpravo - Tlačítko Podle okraje ; zarovnání podle okraje - Tlačítko 1. Seznam ; číslovaný seznam 13 / 24

14 Popis aplikace - Tlačítko a) Seznam ; abecední seznam - Tlačítko Odsazení Vpravo ; odsazení textu Vpravo - Tlačítko Odsazení Vlevo ; odsazení textu Vlevo - Tlačítko Obrázek ; vložení obrázku - Tlačítko Tabulka ; vložení tabulky - Tlačítko Help ; rychlá nápověda - Výběrové pole Styly ; aplikace stylu dokumentu - Tlačítko Link ; vložení hypertextového odkazu na jiný dokument ekurzu nebo internetovou adresu nebo do rejstříku 5.4. Zobrazení a editace testu Obrazovka O102: Zobrazení testu Popis prvků obrazovky: Rozbalovací prvek obsahující: - Tlačítko +/- pro rozbalení/zabalení definice jedné otázky - Název otázky - Znění otázky - Znění všech variant odpovědí Nástrojová lišta: - Tlačítko Nová Otázka ( ); zobrazí se obrazovka O104c pro vytvoření otázky - Tlačítko Přejmenovat ( ); zobrazí se okno pro přejmenování otázky - Tlačítko Odstranit ( ); zobrazí se dotaz s potvrzením akce a poté se vybraná otázka z testu odstraní - Tlačítko Nahoru ( ); přesun řádku nahoru - Tlačítko Dolů ( ); přesun řádku dolů 5.5. Vytvoření ekurzu K vytvoření výsledného ekurzu slouží tlačítko Kompilace, po jehož stisknutí se zobrazí průvodce, kde se určí adresář pro uložení kompilace - ekurzu. Dále je možné do kompilace ekurzu zahrnout instalaci aplikací a komponent počítače, které neodpovídají požadované základní specifikaci. K dispozici je aplikace Internet Explorer a update knihoven jazyka 14 / 24

15 Popis aplikace Visual Basic 6. Výsledný ekurz je možné vypálit na nosič CD-ROM pro následnou distribuci zákazníkům. Obrazovka O106: Vytvoření (kompilace) ekurzu Popis prvků obrazovky: - Textové pole Umístění ; obsahuje cestu ke složce s kompilací - Zaškrtávací pole Instalační soubory MS Internet Explorer 6 ; zahrne do kompilace soubory pro instalaci MS IE6 - Zaškrtávací pole Instalační soubory MS Visual Basic Runtime 6 ; zahrne do kompilace soubory pro instalaci MS VBVM6 - Tlačítko Dokončit - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez kompilace 5.6. Vytvoření rejstříku Při vytváření textových objektů kurzu (viz. Kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) lze označit slova nebo slovní spojení za pomoci editoru speciální značkou Odkaz do rejstříku (popis funkcí editoru je v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Použitím tlačítka Vytvořit rejstřík na aplikační liště L1 bude vygenerován rejstřík označených slov. Seznam rejstříkových pojmů bude zobrazen stejně jako seznam otázek v testu (viz. obrazovka O102). Rejstřík bude možno upravovat přidávat popisek a zvukový soubor ke každému pojmu.... doplnit obrázek... Obrazovka O108: Editace položky rejstříku Popis prvků obrazovky: - Textové pole Pojem ; pojem označený na stránce - Textové pole Pojem v rejstříku ; na který pojem v rejstříku bude proveden odskok, standardně sám na sebe 15 / 24

16 Popis aplikace - Tlačítko Zvukový soubor ; výběr souboru s nahrávkou pojmu - Tlačítko Přehrát ; přehraje vybraný soubor se zvukovou stopou Při opakovaném generování rejstříku zůstane zachován jeho stávající obsah a pouze nově nalezená slova budou přidána na konec seznamu. Kliknutím na označená slova ve stránkách bude možno se dostat do rejstříku na daný pojem. 16 / 24

17 Popis funkcionality: ekurz 6. Popis funkcionality: ekurz Aplikace ekurz je určena k zobrazení elearning balíčku na klientském počítači. V případě dodržení základních požadavků podle specifikace není potřebná pro spuštění aplikace žádná další instalace komponent. V případě nedostatečné softwarové konfigurace klientského počítače jsou v instalaci k dispozici potřebné aplikace a komponenty, které je potřebné nainstalovat před spuštěním samotného ekurzu. Klientská aplikace ekurz se skládá z navigačního panelu umístěného v horní části okna. Panel zobrazuje název právě zobrazovaného objektu a obsahuje tlačítka pro přechod na další objekt a tisk textových dokumentů a výsledků testů. V ekurzu s rejstříkem bude trvale zobrazena ikona s odkazem do celkového rejstříku obsahujícího abecední seznam všech pojmů s popisy. Odkazy v textu kurzu na jednotlivé pojmy vedou na stránku s vybraným slovem a jeho popisem, kde je možno i přehrát připojenou zvukovou nahrávku. Bude-li ke stránce přiřazen zvukový soubor, bude možno jej přehrát tlačítkem Playback a zastavit přehrávání tlačítkem Stop. Bude-li na stránce nastaveno automatické spuštění nahrávky, spustí se záznam při vstupu na stránku. Do každé stránky bude automaticky vloženo na konec pořadové číslo stránky (testy a multimediální stránky nepočítaje). Zbytek plochy je určen pro zobrazování objektů ekurzu. Spuštění z CD-ROM je zajištěno automatickým spouštěním po vložení CD do mechaniky počítače (v případě, že tato funkce není vypnuta uživatelem). Výsledky testů je možné vytisknout nebo uložit do souboru, který se může dále zpracovat, odeslat elektronickou formou lektorovi apod. Při zobrazování multimediálního obsahu se obsah souboru zobrazí v maximalizovaném přehrávači MediaPlayer v hlavním okně, základní funkce přehrávače jsou dostupné kliknutím pravého tlačítka myši v okně přehrávače.. K zobrazení obsahu (souhrnu) balíčku je kdykoliv k dispozici tlačítko Obsah, po jehož stisknutí kterého zobrazí obsah celého balíčku, z kterého je možno skočit na vybranou stránku kurzu. Při skoku na test se spustí zadávání odpovědí. Ke každé správné i nesprávné odpovědi je zobrazen komentář s vysvětlením k dané odpovědi (je-li komentář k dispozici). Zadání testů a jejich výsledky je možné vytisknout. 17 / 24

18 Popis funkcionality: ekurz Obrazovka O107: Prostředí aplikace ekurz Popis prvků obrazovky: - Tlačítka Vpřed a Vzad; pohyb po objektech - kapitolách - Tlačítko Rejstřík; zobrazení obsahu a rejstříku - Tlačítko Playback/Stop; spuštění/zastavení zvukové nahrávky dané stránky - Tlačítko Tisk; tisk kapitoly, testu - Tlačítko ARS Linguarum ; odkaz pro spuštění internetové stránky - Tlačítko Konec ; ukončení prezentace 18 / 24

19 Doplňující informace 7. Doplňující informace Aplikace obsahuje ochranné prvky, které zabraňují neoprávněné instalaci. Součástí kompletní aplikace při předání je kromě instalačního CD i registrační klíč k aplikaci Autorem díla a vlastníkem autorských práv k softwarovému dílu je firma SOFTPAE. Pre bezproblémový cyklus vývoje je potřebné, aby komunikace mezi Zákazníkem a Odběratelem probíhala co nejpružněji a Zákazník dodal všechny potřebné podklady včas. Doba vývoje aplikace se prodlužuje o dobu, po kterou Zákazník nedodá potřebné materiály. Možnosti licencování V průběhu vytváření ekurzu nebo kdykoliv později je možno definovat licenční model výsledného ekurzu. Ten umožňuje podle nastavení tyto druhy licencování: Free aplikace je volně dostupná a neobsahuje žádné omezení funkčnosti. Trial aplikace je plně dostupná po určenou dobu. Po uplynutí této doby bude zablokovaná a je potřebné zadat licenční klíč. Eval aplikace má zpřístupněné předem určené časti prezentace, celý obsah aplikace se zpřístupní až po zadaní licenčního klíče. Full aplikace je přístupná až po zadaní licenčního Klíče.. 19 / 24

20 Technické požadavky na provoz aplikace 8. Technické požadavky na provoz aplikace Aplikace je určená pre běh na operačním systému Windows 2000 a vyšší. K správnému běhu jsou potřeba standardní součásti systému Windows Internet Explorer a run-time knihovny Visual Basic 6.0. Instalační CD aplikace obsahuje v instalačním balíčku všechny doplňkové komponenty potřebné pro běh aplikace. V případě, že klienský počítač neobsahuje dostatečnou softwarovou konfiguraci, je možné potřebné systémové součásti Windows doinstalovat přímo z instalačního CD-ROM Hardwarové požadavky Pro běh aplikace se vyžaduje konfigurace počítače potřebná minimálně pro běh systému MS Windows 98 a vyšší. Doporučená minimální konfigurace klientské stanice PC s CPU Pentium 330MHz, RAM 32MB, VGA 4MB, 15 monitor Programové vybavení MS Windows 98 a vyšší MS Internet Explorer 5.5 a vyšší MS Visual Basic runtime machine 6.0 Uvedené komponenty jsou standardní součástí instalace MS Windows 98 a vyšší. 20 / 24

21 Cenová kalkulace 9. Cenová kalkulace elearning Studio (základní verze bez tvorby rejstříku) + ekurz (základní verze bez rejstříku) elearning Studio (včetně tvorby rejstříku) + ekurz (včetně rejstříku) Vytvoření ekurzu Minimum o EU na základě dodaných textových a multimediálních podkladů (design kurzu, naplnění obsahu, vytvoření instalace).000 Kč.000 Kč.000 Kč Cena za vývoj bude splatná ve dvou částech první část ve výši 50% po dokončení jádra aplikace na základě Protokolu o kontrole stavu díla, druhá část po akceptaci díla. 21 / 24

22 Přílohy 10. Přílohy Kontaktní informace IČO: DIČ: Název společnosti: Sídlo společnosti: Kontaktní osoby: Anton Piták, managing director tel Petr Hradec, project manager pro ČR tel SOFTPAE-Anton Piták Soľná 392, Rabča, Slovakia 22 / 24

23 Reference 11. Reference BEST LOVED HOTELS Best Loved Hotels je jedna z největších sítí hotelů ve Velké Británii, která sdružuje na 300 hotelů. Zákazník: Kontakt: Adresa: Best Loved Hotels, c/o World Media Publishing Limited. Jeffrey Epstein, CEO Suite 11, 253 Kilburn Lane, London W10 4BQ www: Poskytované služby: SEO optimalizace www stránek pro vyhledávače, analýza a konzultace, SEO outsourcing, reklama a marketing na internetu. PUNCH SLOVAKIA PUNCH Slovakia je pobočka nadnárodní firmy specializující se v oboru elektrotechnické výroby. Zaměstnává více jak 1500 lidí. Zákazník: Kontakt: Adresa: PUNCH Slovakia s.r.o. Vierka Spuchláková, HRM Vavrečka 311, Námestovo, SR www: Poskytované služby: Vývoj aplikace pro evidenci uchazečů do zaměstnání, vývoj aplikace pro evidenci a potisk identifikačních karet, vývoj aplikace pro vyhodnocování docházky a tvorbu následných odměn. AUTOCOM Autocom je společnost zabývající se prodejem a servisem nákladní, stavební a lesní techniky a příslušenství. Zákazník: Kontakt: Adresa: AUTOCOM s.r.o. Monika Chlupáčková, Sales Manager Kliňanská cesta 976, Námestovo, SR www: Poskytované služby: Webdesign, SEO optimalizace www stránek pro vyhledávače, získávání relevantní návštěvnosti. NOTEBOOK.AE.CZ Art Essence je dynamická internetová společnost z České Republiky. Zaměřuje se na implementaci CMS řešení pro velké multimediální prezentace jako jsou dokumentové archivy, internetové obchody, multimediální galerie apod. SOFTPAE je oficiálním partnerem pro SEO. Zákazník: Art Essence Kontakt: Robert Morkovsky, Managing Director Adresa: Tuckova 17, Brno, ČR Telefon: www: Poskytované služby: SEO Analýza, konzultace 23 / 24

24 Reference PREXIM-MEGAPEX Prexim-Megapex je společnost podnikající ve velkoobchodě s autodoplňky od roku Internetové stránky využívá na prezentaci firmy a obsahují optimalizovaný e-shop. Zákazník: Prexim-Megapex s.r.o. Kontakt: Leszek Swiatek, Managing Director Adresa: SCHOELLEROVA 203, PRAHA 9, ČR Telefon: www: Poskytované služby: Webdesign, SEO optimalizace www stránek pro vyhledávače 24 / 24

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více