E-LEARNING STUDIO 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-LEARNING STUDIO 2005"

Transkript

1 E-LEARNING STUDIO 2005 Nabídka a specifikace aplikace SOFTPAE Všechna práva vyhrazena. SOFTPAE Soľná 392, Rabča, Slovakia Vypracovali: Petr Hradec, Anton Piták, Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru, které jsou vlastnictvím společnosti "SOFTPAE". Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického nebo jiného záznamu nebo uveřejněná či poskytnutá třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem jejich vlastníků. 1 / 24

2 Obsah 1. Rejstřík pojmů Seznam obrazovek Úvod Popis základních ovládacích prvků Hlavní menu Lišta L Lišta L Popis aplikace Založení nového ekurzu Vložení objektu do ekurzu Textový objekt text, shrnutí Objekt Multimedia Objekt Test Zobrazení a editace textu Popis funkcí editoru Zobrazení a editace testu Vytvoření ekurzu Vytvoření rejstříku Popis funkcionality: ekurz Doplňující informace Technické požadavky na provoz aplikace Hardwarové požadavky Programové vybavení Cenová kalkulace Přílohy Kontaktní informace Reference / 24

3 Rejstřík pojmů 1. Rejstřík pojmů elearning Studio aplikace pro tvorbu elektronických studijních materiálů (ekurzů) ekurz zkompilované elektronické studijní materiály, výstup aplikace elearning Studio nástrojová lišta L1 hlavní lišta nástrojová lišta L2 lišta okna Workspace nástrojová lišta L3 lišta HTML editoru 3 / 24

4 Seznam obrazovek 2. Seznam obrazovek O101a O101b O102 O103 O104 O104a O104b O104c O105 O108 O106 O107 Zobrazení a editace textu Zobrazení a editace textu - shrnutí Zobrazení testu Průvodce založením ekurzu Průvodce vložením nového objektu Průvodce vložením nového objektu (text) Průvodce vložením nového objektu (multimedia) Průvodce vložením nového objektu (test) Vložení nové odpovědi Editace rejstříku Vytvoření (kompilace) ekurzu Prostředí aplikace ekurz Poznámka: Vzhled obrazovek je pouze orientační a může být změněn. 4 / 24

5 Úvod 3. Úvod Aplikace elearning Studio je standardní desktop aplikace pro Windows, která umožňuje rychle a jednoduše vytvářet elektronické studijní materiály. Výstupem aplikace je kompletní elearningová aplikace balíček, ekurz. Vzhled i ovládání aplikace odpovídá běžným standardům ovládání v systému MS Windows. Tvorba ekurzu je založená na vkládání předdefinovaných typů objektů v odpovídajícím pořadí. Rozlišují se 3 typy objektů textový objekt založený na technologii HTML, multimediální objekt umožňující vloženi audio/video sekvence a objekt test, který pomocí testovacího enginu dovoluje vytvářet testy a vyhodnocení testů. K doplňujícím funkcím patří tisk z textových objektů a tisk testů (zadání i výsledky) v obou částech aplikace (elearning studio i ekurz). 5 / 24

6 Popis základních ovládacích prvků 4. Popis základních ovládacích prvků Z důvodu co nejrychlejšího poskytnutí některých nejdůležitějších funkcí bude ArCon vyvinuta v několika etapách, ve kterých do ní budou postupně začleňovány všechny operátorské a administrátorské funkce Hlavní menu Hlavní menu obsahuje položky pro práci s projektem ekurzu. Popis prvků menu: Položka Soubor: - Tlačítko Nový ; vytvoření nového ekurzu, zobrazí se obrazovka O103 - Tlačítko Otevřít ; otevře projektový soubor ekurzu - Tlačítko Uložit ; uloží aktuální projekt ekurzu - Tlačítko Tisk ; vytiskne aktuální dokument typu TEXT - Tlačítko Konec ; ukončí program Položka Úpravy: - Tlačítko Rejstřík ; vytvoří stránku rejstříku - Tlačítko Kompilace ; spuštění kompilace ekurzu, zobrazí se obrazovka O106 - Tlačítko Vlastnosti ; zobrazí se obrazovka O103 s vlastnostmi ekurzu Položka Nápověda: - Tlačítko Obsah ; zobrazí soubor nápovědy - Tlačítko Support ; spustí ového klienta pro odeslání připomínky - Tlačítko O programu ; zobrazí standardní okno s informacemi o verzi programu 4.2. Lišta L1 Nástrojová lišta hlavního okna je určená pro rychlý přístup k položkám Hlavního menu. Je plně editovatelná a umožňuje vložit kterýkoliv prvek hlavního menu. Popis prvků lišty: - Tlačítko Nový ; vytvoření nového ekurzu, zobrazí se obrazovka O103 - Tlačítko Otevřít ; otevře projektový soubor ekurzu - Tlačítko Uložit ; uloží aktuální projekt ekurzu - Tlačítko Tisk ; vytiskne aktuální dokument typu TEXT - Tlačítko Rejstřík ; vytvoří rejstřík - Tlačítko Kompilace ; spuštění kompilace ekurzu, zobrazí se obrazovka O106 - Tlačítko Vlastnosti ; zobrazí se obrazovka O103 s vlastnostmi ekurzu - Tlačítko Nápověda ; zobrazí soubor nápovědy 4.3. Lišta L2 Nástrojová lišta okna Workspace je určená k přidávaní, editaci a mazání objektů ekurzu. Tlačítky pro změnu polohy je možné nastavit umístění objektu v pořadí, v jakém budou zobrazovány v ekurzu. Popis prvků lišty: - Tlačítko Nový objekt ( ); zobrazí se obrazovka O104 pro vložení nového objektu - Tlačítko Editovat ( ); zobrazí se okno O104 pro editaci vlastnosti objektu - Tlačítko Odstranit ( ); zobrazí se dotaz s potvrzením akce a poté se vybraný objekt odstraní - Tlačítko Nahoru ( ); přesun řádku nahoru - Tlačítko Dolů ( ); přesun řádku dolů 6 / 24

7 Popis aplikace 5. Popis aplikace Tvůrce kurzu vkládá předdefinované typy objektů (text, shrnutí, test, multimédia) a nastavuje jejich pořadí. Pro editaci textu je integrován vlastní WYSIWYG HTML editor. Pro vytváření testových otázek slouží Průvodce vytvořením testu. Popis hlavních pracovních postupů je uveden v této kapitole Založení nového ekurzu Vytvoření nového ekurzu začíná jeho založením. Po stisknutí tlačítka Nový v nástrojové liště L1 nebo volbou z menu Soubor->Nový ekurz se zobrazí Průvodce založením ekurzu. V průvodci se vyplní informace o názvu ekurzu a typu licencování (viz. kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Další tvorba balíčku je založená na vkládání jednotlivých typů objektů. Obrazovka O103: Průvodce založením ekurzu Popis prvků obrazovky: - Textové pole Název ; název ekurzu - Výběrové pole Typ licence - Tlačítko Dokončit ; založení ekurzu - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení 5.2. Vložení objektu do ekurzu Do aplikace se vkládají předdefinované typy objektů pomocí tlačítka Nový na liště L2. Zobrazí se Průvodce vložením nového objektu. Zadá se název objektu (pro jednoduchou identifikaci) a definuje možnost zobrazení objektu podle typu licence. Po vyplnění základních údajů se kliknutím na tlačítko Pokračovat zobrazí další krok dle vybraného typu objektu. 7 / 24

8 Popis aplikace Obrazovka O104: Průvodce vložením nového objektu (TODO: upravit dialog O104) Popis prvků obrazovky: - Textové pole Název ; název ekurzu - Výběrové pole Typ ; typ nového objektu - Zaškrtávací pole Povolit zobrazováni bez licence ; určení zobrazování u kurzu chráněného licenčním klíčem - Tlačítko Zvukový soubor ; výběr souboru s nahrávkou textu dané stránky - Zaškrtávací pole Přehrát automaticky ; nastavení automatického přehrání nahrávky při vstupu na stránku - Tlačítko Přehrát ; přehraje vybraný soubor se zvukovou stopou - Tlačítko Další ; Pokračovat v dalším kroku - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení Textový objekt text, shrnutí Textový objekt je základním typem objektu. Slouží pro jednoduché zobrazení textového obsahu s použitím standardního formátování. Pro dosažení maximální univerzálnosti a funkcionality je založený na technologii HTML. Aplikace v základní konfiguraci rozlišuje dva typy textových objektů kapitola a shrnutí. Při založení nového objektu typu TEXT je možné definovat šablonu, která zjednodušuje následnou tvorbu dokumentu a pomáhá zachovat jednotný vzhled vytvářených dokumentů. 8 / 24

9 Popis aplikace Obrazovka O104a: Průvodce vložením nového objektu (text) Popis prvků obrazovky: - Šablona ; prvek pro výběr souboru se šablonou z disku - Tlačítko Dokončit ; vytvoření textového objektu v ekurzu - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení Objekt Multimedia Objekt Multimedia slouží k vložení video a audio sekvencí do ekurzu. Využívá se vestavěný objekt systému MS Windows pro zobrazování multimédií, který umožňuje použít široký rozsah typů používaných multimediálních souborů. V ekurzu je možné přehrávat audio a video soubory. 9 / 24

10 Popis aplikace Obrazovka O104b: Průvodce vložením nového objektu (multimedia) Popis prvků obrazovky: - Soubor ; prvek pro výběr souboru z disku - Tlačítko Dokončit ; vytvoření multimediálního objektu v ekurzu - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení Objekt Test Objekt Test je určený pro tvorbu testů za jednotlivými kapitolami. Pomocí průvodce se zadá znění otázky a doplní odpovědi. Při zadávání odpovědi je možné definovat správnou odpověď a komentář k odpovědím, který se použije ve vyhodnocení textu jako vysvětlení k nesprávné odpovědi. 10 / 24

11 Popis aplikace Obrazovka O104c Průvodce vložením nového objektu (test) Popis prvků obrazovky: - Textové pole Otázka ; obsahuje znění otázky - Tlačítko Dokončit ; vytvoření nadefinované otázky a odpovědí - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení - Nástrojová lišta: - Tlačítko Nová odpověď ( ); zobrazí se obrazovka O105 pro vložení nové odpovědi - Tlačítko Přejmenovat ( ); zobrazí se okno pro přejmenování odpovědi - Tlačítko Odstranit ( ); zobrazí se dotaz s potvrzením akce a poté se vybraná odpověď odstraní - Tlačítko Nahoru ( ); přesun řádku nahoru - Tlačítko Dolů ( ); přesun řádku dolů Obrazovka O105: Vložení nové odpovědi 11 / 24

12 Popis aplikace Popis prvků obrazovky: - Textové pole Odpověď ; obsahuje znění odpovědi - Zaškrtávací pole Typ odpovědi (správná; chybná) - Textové pole Vysvětlení ; obsahuje doplňující text, typicky vysvětlení proč je varianta správná/chybná - Tlačítko Dokončit - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez uložení 5.3. Zobrazení a editace textu Pro editaci textu se používá editor textů se standardními formátovacími funkcemi s ovládáním a funkcionalitou podobnou editoru MS Word. Do formátovaného textu je možné vkládat tabulky, obrázky a hyperlinková propojení na jiné dokumenty v rámci jednoho ekurzu, nebo odkazy na internetové adresy. Pro zachování maximálně sjednoceného vzhledu je k dispozici formátování pomocí předdefinovaných CSS stylů. Do editoru se dá vkládat text ze schránky Windows zkopírovaný z jiných editorů (MS Word, Wordpad apod.), přičemž je v maximální míře zachované formátování z původního dokumentu. Obrazovka O101a: Zobrazení a editace textu 12 / 24

13 Popis aplikace Obrazovka O101b: Zobrazení a editace textu - shrnutí Popis funkcí editoru Editor textu obsahuje standardní prvky pro editaci a formátování textu známé z editoru MS Word. K dispozici jsou prvky pro práci se schránkou Windows (Vybrat, Kopírovat, Vložit), prvky editace (Zpět, Znovu), prvky pro zarovnávání textu (Vlevo, Na střed, Vpravo, Podle okraje) a odsazení okraje. Dále jsou k dispozici seznamy, možnost vkládat obrázky, hypertextové linky a jednoduché tabulky. Pro zachování jednotnosti vzhledu je možné použít základní styly dokumentu. Editace probíhá v režimu Design, kdy se přímo edituje text. Pro složitější úpravy je možné provést editaci na úrovni zdrojového HTML kódu. Výsledné zobrazení se dá zkontrolovat po přepnutí editoru do režimu Preview. Přepínání režimu se provádí tlačítky v spodní lište editoru, kde je ještě k dispozici nastavováni zvětšení zobrazení, tlačítko pro vyhledávaní v dokumentu a tlačítko pro spuštění kontroly pravopisu dokumentu (spellchecker). Implementace kontroly pravopisu je velmi jednoduchá a umožňuje pouze základní kontrolu slov podle slovníku. Popis prvků obrazovky: - Tlačítko Vybrat ; přesunutí výběru do schránky - Tlačítko Kopírovat ; uložení výběru do schránky - Tlačítko Vložit ; vložení textu ze schránky - Tlačítko Zpět ; vráceni editace o krok zpět - Tlačítko Opakovat ; opakovat krok editace - Tlačítko Tučný ; tučné písmo - Tlačítko Kurzíva ; kurzíva - Tlačítko Podtržené ; podtržené písmo - Tlačítko Vlevo ; zarovnání Vlevo - Tlačítko Na střed ; zarovnání na střed - Tlačítko Vpravo ; zarovnání Vpravo - Tlačítko Podle okraje ; zarovnání podle okraje - Tlačítko 1. Seznam ; číslovaný seznam 13 / 24

14 Popis aplikace - Tlačítko a) Seznam ; abecední seznam - Tlačítko Odsazení Vpravo ; odsazení textu Vpravo - Tlačítko Odsazení Vlevo ; odsazení textu Vlevo - Tlačítko Obrázek ; vložení obrázku - Tlačítko Tabulka ; vložení tabulky - Tlačítko Help ; rychlá nápověda - Výběrové pole Styly ; aplikace stylu dokumentu - Tlačítko Link ; vložení hypertextového odkazu na jiný dokument ekurzu nebo internetovou adresu nebo do rejstříku 5.4. Zobrazení a editace testu Obrazovka O102: Zobrazení testu Popis prvků obrazovky: Rozbalovací prvek obsahující: - Tlačítko +/- pro rozbalení/zabalení definice jedné otázky - Název otázky - Znění otázky - Znění všech variant odpovědí Nástrojová lišta: - Tlačítko Nová Otázka ( ); zobrazí se obrazovka O104c pro vytvoření otázky - Tlačítko Přejmenovat ( ); zobrazí se okno pro přejmenování otázky - Tlačítko Odstranit ( ); zobrazí se dotaz s potvrzením akce a poté se vybraná otázka z testu odstraní - Tlačítko Nahoru ( ); přesun řádku nahoru - Tlačítko Dolů ( ); přesun řádku dolů 5.5. Vytvoření ekurzu K vytvoření výsledného ekurzu slouží tlačítko Kompilace, po jehož stisknutí se zobrazí průvodce, kde se určí adresář pro uložení kompilace - ekurzu. Dále je možné do kompilace ekurzu zahrnout instalaci aplikací a komponent počítače, které neodpovídají požadované základní specifikaci. K dispozici je aplikace Internet Explorer a update knihoven jazyka 14 / 24

15 Popis aplikace Visual Basic 6. Výsledný ekurz je možné vypálit na nosič CD-ROM pro následnou distribuci zákazníkům. Obrazovka O106: Vytvoření (kompilace) ekurzu Popis prvků obrazovky: - Textové pole Umístění ; obsahuje cestu ke složce s kompilací - Zaškrtávací pole Instalační soubory MS Internet Explorer 6 ; zahrne do kompilace soubory pro instalaci MS IE6 - Zaškrtávací pole Instalační soubory MS Visual Basic Runtime 6 ; zahrne do kompilace soubory pro instalaci MS VBVM6 - Tlačítko Dokončit - Tlačítko Zrušit ; ukončení průvodce bez kompilace 5.6. Vytvoření rejstříku Při vytváření textových objektů kurzu (viz. Kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) lze označit slova nebo slovní spojení za pomoci editoru speciální značkou Odkaz do rejstříku (popis funkcí editoru je v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Použitím tlačítka Vytvořit rejstřík na aplikační liště L1 bude vygenerován rejstřík označených slov. Seznam rejstříkových pojmů bude zobrazen stejně jako seznam otázek v testu (viz. obrazovka O102). Rejstřík bude možno upravovat přidávat popisek a zvukový soubor ke každému pojmu.... doplnit obrázek... Obrazovka O108: Editace položky rejstříku Popis prvků obrazovky: - Textové pole Pojem ; pojem označený na stránce - Textové pole Pojem v rejstříku ; na který pojem v rejstříku bude proveden odskok, standardně sám na sebe 15 / 24

16 Popis aplikace - Tlačítko Zvukový soubor ; výběr souboru s nahrávkou pojmu - Tlačítko Přehrát ; přehraje vybraný soubor se zvukovou stopou Při opakovaném generování rejstříku zůstane zachován jeho stávající obsah a pouze nově nalezená slova budou přidána na konec seznamu. Kliknutím na označená slova ve stránkách bude možno se dostat do rejstříku na daný pojem. 16 / 24

17 Popis funkcionality: ekurz 6. Popis funkcionality: ekurz Aplikace ekurz je určena k zobrazení elearning balíčku na klientském počítači. V případě dodržení základních požadavků podle specifikace není potřebná pro spuštění aplikace žádná další instalace komponent. V případě nedostatečné softwarové konfigurace klientského počítače jsou v instalaci k dispozici potřebné aplikace a komponenty, které je potřebné nainstalovat před spuštěním samotného ekurzu. Klientská aplikace ekurz se skládá z navigačního panelu umístěného v horní části okna. Panel zobrazuje název právě zobrazovaného objektu a obsahuje tlačítka pro přechod na další objekt a tisk textových dokumentů a výsledků testů. V ekurzu s rejstříkem bude trvale zobrazena ikona s odkazem do celkového rejstříku obsahujícího abecední seznam všech pojmů s popisy. Odkazy v textu kurzu na jednotlivé pojmy vedou na stránku s vybraným slovem a jeho popisem, kde je možno i přehrát připojenou zvukovou nahrávku. Bude-li ke stránce přiřazen zvukový soubor, bude možno jej přehrát tlačítkem Playback a zastavit přehrávání tlačítkem Stop. Bude-li na stránce nastaveno automatické spuštění nahrávky, spustí se záznam při vstupu na stránku. Do každé stránky bude automaticky vloženo na konec pořadové číslo stránky (testy a multimediální stránky nepočítaje). Zbytek plochy je určen pro zobrazování objektů ekurzu. Spuštění z CD-ROM je zajištěno automatickým spouštěním po vložení CD do mechaniky počítače (v případě, že tato funkce není vypnuta uživatelem). Výsledky testů je možné vytisknout nebo uložit do souboru, který se může dále zpracovat, odeslat elektronickou formou lektorovi apod. Při zobrazování multimediálního obsahu se obsah souboru zobrazí v maximalizovaném přehrávači MediaPlayer v hlavním okně, základní funkce přehrávače jsou dostupné kliknutím pravého tlačítka myši v okně přehrávače.. K zobrazení obsahu (souhrnu) balíčku je kdykoliv k dispozici tlačítko Obsah, po jehož stisknutí kterého zobrazí obsah celého balíčku, z kterého je možno skočit na vybranou stránku kurzu. Při skoku na test se spustí zadávání odpovědí. Ke každé správné i nesprávné odpovědi je zobrazen komentář s vysvětlením k dané odpovědi (je-li komentář k dispozici). Zadání testů a jejich výsledky je možné vytisknout. 17 / 24

18 Popis funkcionality: ekurz Obrazovka O107: Prostředí aplikace ekurz Popis prvků obrazovky: - Tlačítka Vpřed a Vzad; pohyb po objektech - kapitolách - Tlačítko Rejstřík; zobrazení obsahu a rejstříku - Tlačítko Playback/Stop; spuštění/zastavení zvukové nahrávky dané stránky - Tlačítko Tisk; tisk kapitoly, testu - Tlačítko ARS Linguarum ; odkaz pro spuštění internetové stránky - Tlačítko Konec ; ukončení prezentace 18 / 24

19 Doplňující informace 7. Doplňující informace Aplikace obsahuje ochranné prvky, které zabraňují neoprávněné instalaci. Součástí kompletní aplikace při předání je kromě instalačního CD i registrační klíč k aplikaci Autorem díla a vlastníkem autorských práv k softwarovému dílu je firma SOFTPAE. Pre bezproblémový cyklus vývoje je potřebné, aby komunikace mezi Zákazníkem a Odběratelem probíhala co nejpružněji a Zákazník dodal všechny potřebné podklady včas. Doba vývoje aplikace se prodlužuje o dobu, po kterou Zákazník nedodá potřebné materiály. Možnosti licencování V průběhu vytváření ekurzu nebo kdykoliv později je možno definovat licenční model výsledného ekurzu. Ten umožňuje podle nastavení tyto druhy licencování: Free aplikace je volně dostupná a neobsahuje žádné omezení funkčnosti. Trial aplikace je plně dostupná po určenou dobu. Po uplynutí této doby bude zablokovaná a je potřebné zadat licenční klíč. Eval aplikace má zpřístupněné předem určené časti prezentace, celý obsah aplikace se zpřístupní až po zadaní licenčního klíče. Full aplikace je přístupná až po zadaní licenčního Klíče.. 19 / 24

20 Technické požadavky na provoz aplikace 8. Technické požadavky na provoz aplikace Aplikace je určená pre běh na operačním systému Windows 2000 a vyšší. K správnému běhu jsou potřeba standardní součásti systému Windows Internet Explorer a run-time knihovny Visual Basic 6.0. Instalační CD aplikace obsahuje v instalačním balíčku všechny doplňkové komponenty potřebné pro běh aplikace. V případě, že klienský počítač neobsahuje dostatečnou softwarovou konfiguraci, je možné potřebné systémové součásti Windows doinstalovat přímo z instalačního CD-ROM Hardwarové požadavky Pro běh aplikace se vyžaduje konfigurace počítače potřebná minimálně pro běh systému MS Windows 98 a vyšší. Doporučená minimální konfigurace klientské stanice PC s CPU Pentium 330MHz, RAM 32MB, VGA 4MB, 15 monitor Programové vybavení MS Windows 98 a vyšší MS Internet Explorer 5.5 a vyšší MS Visual Basic runtime machine 6.0 Uvedené komponenty jsou standardní součástí instalace MS Windows 98 a vyšší. 20 / 24

21 Cenová kalkulace 9. Cenová kalkulace elearning Studio (základní verze bez tvorby rejstříku) + ekurz (základní verze bez rejstříku) elearning Studio (včetně tvorby rejstříku) + ekurz (včetně rejstříku) Vytvoření ekurzu Minimum o EU na základě dodaných textových a multimediálních podkladů (design kurzu, naplnění obsahu, vytvoření instalace).000 Kč.000 Kč.000 Kč Cena za vývoj bude splatná ve dvou částech první část ve výši 50% po dokončení jádra aplikace na základě Protokolu o kontrole stavu díla, druhá část po akceptaci díla. 21 / 24

22 Přílohy 10. Přílohy Kontaktní informace IČO: DIČ: Název společnosti: Sídlo společnosti: Kontaktní osoby: Anton Piták, managing director tel Petr Hradec, project manager pro ČR tel SOFTPAE-Anton Piták Soľná 392, Rabča, Slovakia 22 / 24

23 Reference 11. Reference BEST LOVED HOTELS Best Loved Hotels je jedna z největších sítí hotelů ve Velké Británii, která sdružuje na 300 hotelů. Zákazník: Kontakt: Adresa: Best Loved Hotels, c/o World Media Publishing Limited. Jeffrey Epstein, CEO Suite 11, 253 Kilburn Lane, London W10 4BQ www: Poskytované služby: SEO optimalizace www stránek pro vyhledávače, analýza a konzultace, SEO outsourcing, reklama a marketing na internetu. PUNCH SLOVAKIA PUNCH Slovakia je pobočka nadnárodní firmy specializující se v oboru elektrotechnické výroby. Zaměstnává více jak 1500 lidí. Zákazník: Kontakt: Adresa: PUNCH Slovakia s.r.o. Vierka Spuchláková, HRM Vavrečka 311, Námestovo, SR www: Poskytované služby: Vývoj aplikace pro evidenci uchazečů do zaměstnání, vývoj aplikace pro evidenci a potisk identifikačních karet, vývoj aplikace pro vyhodnocování docházky a tvorbu následných odměn. AUTOCOM Autocom je společnost zabývající se prodejem a servisem nákladní, stavební a lesní techniky a příslušenství. Zákazník: Kontakt: Adresa: AUTOCOM s.r.o. Monika Chlupáčková, Sales Manager Kliňanská cesta 976, Námestovo, SR www: Poskytované služby: Webdesign, SEO optimalizace www stránek pro vyhledávače, získávání relevantní návštěvnosti. NOTEBOOK.AE.CZ Art Essence je dynamická internetová společnost z České Republiky. Zaměřuje se na implementaci CMS řešení pro velké multimediální prezentace jako jsou dokumentové archivy, internetové obchody, multimediální galerie apod. SOFTPAE je oficiálním partnerem pro SEO. Zákazník: Art Essence Kontakt: Robert Morkovsky, Managing Director Adresa: Tuckova 17, Brno, ČR Telefon: www: Poskytované služby: SEO Analýza, konzultace 23 / 24

24 Reference PREXIM-MEGAPEX Prexim-Megapex je společnost podnikající ve velkoobchodě s autodoplňky od roku Internetové stránky využívá na prezentaci firmy a obsahují optimalizovaný e-shop. Zákazník: Prexim-Megapex s.r.o. Kontakt: Leszek Swiatek, Managing Director Adresa: SCHOELLEROVA 203, PRAHA 9, ČR Telefon: www: Poskytované služby: Webdesign, SEO optimalizace www stránek pro vyhledávače 24 / 24

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP

Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP úvod SMSender Příručka ke službě Postup instalace služby SMSender na operačních systémech Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Klienti ELO - Porovnání funkcí. ELO ECM Suite 9 (červenec 2014)

Klienti ELO - Porovnání funkcí. ELO ECM Suite 9 (červenec 2014) Klienti ELO - Porovnání funkcí ELO ECM Suite 9 (červenec 2014) System ELO ELO ELO Podpora čárového kódu Skenování samostatných nebo sešitých dokumentů Rozešívání a sešívání dokumentů Konverze dokumentů

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více